เบเรชิต (พาราชาห์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
บทแรกของหนังสือปฐมกาลที่เขียนบนไข่ที่พิพิธภัณฑ์อิสราเอล

Bereshit , Bereishit , ปฐม , Bereishis , B'reshith , Beresh't , BeresheetหรือBereishees ( בְּרֵאשִׁית - ภาษาฮิบรูสำหรับ "ในการเริ่มต้น" ซึ่งเป็นคำแรกในParashah ) เป็นครั้งแรกที่โตราห์ส่วนรายสัปดาห์ ( פָּרָשָׁה , Parashah ) ในปียิววงจรของโตราห์อ่าน Parashah ประกอบด้วยปฐมกาล1: 1-6: 8

ใน Parashah ที่พระเจ้าทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายที่โลก , อดัมและอีฟและวันธรรมสวนะงูกล่อมอีฟที่เชิญชวนให้อดัมจะกินผลไม้ของต้นไม้แห่งความรู้ดีและความชั่วซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้พวกเขา ดังนั้นพระเจ้าสาปแช่งพวกเขาและพวกเขา expels จากสวนเอเดนลูกชายคนหนึ่งของพวกเขาCainกลายเป็นฆาตกรคนแรกที่ฆ่า Abel พี่ชายของเขาด้วยความหึงหวง อาดัมและเอวามีลูกคนอื่นซึ่งมีลูกหลานอาศัยอยู่บนโลก แต่ละรุ่นเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ จนพระเจ้าสิ้นหวัง ตัดสินใจทำลายมนุษยชาติ. โนอาห์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า

Parashah ประกอบด้วยตัวอักษรฮีบรู 7,235 ตัว คำภาษาฮีบรู 1,931 คำ 146 ข้อและ 241 บรรทัดใน Torah Scroll ( Sefer Torah ) [1] ชาวยิวอ่านมันในวันสะบาโตแรกหลังSimchat Torahโดยทั่วไปในเดือนตุลาคมหรือไม่ค่อยบ่อยในปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนพฤศจิกายน [2]ชาวยิวยังอ่านส่วนต้นของ parashah ปฐมกาล 1:1–2:3เป็นโตราห์ที่สองที่อ่านสำหรับ Simchat Torah หลังจากอ่านส่วนสุดท้ายของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Parashah V'Zot HaBerachah , เฉลยธรรมบัญญัติ 33 :1–34:12 . [3]

การอ่าน

ในแบบดั้งเดิมอ่านวันสะบาโตโตราห์ Parashah จะถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดอ่านหรือעליות , aliyotในข้อความ MasoreticของTanakh ( ฮีบรูไบเบิล ) Parashat Bereishit มีส่วน "เปิด" สิบส่วน ( פתוחה ‎, petuchah ) ดิวิชั่น (เทียบเท่ากับย่อหน้าโดยประมาณ มักย่อด้วยตัวอักษรฮีบรูפ ‎ ( peh )) Parashat Bereishit มีเขตการปกครองเพิ่มเติมอีกหลายส่วน เรียกว่า "ส่วนปิด" ( סתומה ‎, setumah ) แผนก (ย่อด้วยตัวอักษรฮีบรูס ‎ ( samekh)) ภายในส่วนเปิดส่วน การแบ่งส่วนเปิดเจ็ดส่วนแรกแยกเรื่องราวของเจ็ดวันแรกในการอ่านครั้งแรก ส่วนเปิดที่แปดครอบคลุมการอ่านครั้งที่สองและสาม ส่วนเปิดที่เก้าประกอบด้วยการอ่านครั้งที่สี่ ห้า หกและส่วนหนึ่งของการอ่านครั้งที่เจ็ด ส่วนเปิดที่สิบนั้นเหมือนกันกับการอ่านมาฟตีร์สรุป( מפטיר ‎) การแบ่งส่วนที่ปิดเพิ่มเติมจะแบ่งการอ่านที่สาม, สี่, หกและเจ็ด [4]

อ่านครั้งแรก — ปฐมกาล 1:1–2:3

Creation of Light (แกะสลักโดยGustave Doréจาก 1865 La Sainte Bible )
The Creation of Adam (จิตรกรรมฝาผนังประมาณ 1509 โดยMichelangeloในโบสถ์ Sistine )

ในการอ่านครั้งแรกพระเจ้า (เอโลฮิม ) ได้สร้างสวรรค์และโลก " ในตอนเริ่มต้น " โลกไม่เป็นรูปเป็นร่างและเป็นโมฆะความมืดอยู่เหนือพื้นผิวของที่ลึกและพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนตัวอยู่บนพื้นผิวของน้ำ [5] ( ปฐมกาล 1:1 , ปฐมกาล 1:2 ) พระเจ้าตรัสและทรงสร้างในหกวัน:

 • วันแรก: พระเจ้าตรัสถึงความสว่างและแยกความสว่างออกจากความมืด [6]ส่วนเปิดแรกสิ้นสุดที่นี่ [7] ( ปฐมกาล 1:3 , ปฐมกาล 1:4 , ปฐมกาล 1:5 )
 • วันที่สอง พระเจ้าทรงสร้างนภาท่ามกลางผืนน้ำและแยกน้ำออกจากนภา [8]ส่วนเปิดที่สองสิ้นสุดที่นี่ [9]
 • วันที่สาม พระเจ้ารวบรวมน้ำใต้ฟ้า สร้างแผ่นดินและทะเล และพระเจ้าทำให้พืชผลงอกออกมาจากแผ่นดิน [10]ส่วนเปิดที่สามสิ้นสุดที่นี่ (11)
 • วันที่สี่: พระเจ้าทรงตั้งไฟในท้องฟ้าเพื่อวันแยกต่างหากและปีที่สร้างดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และดาว [12]ส่วนเปิดที่สี่สิ้นสุดที่นี่ [13]
 • วันที่ห้า พระเจ้าทรงให้น้ำนำสิ่งมีชีวิตในทะเลพร้อมกับนกในอากาศ และทรงอวยพรให้พวกมันมีลูกดกและทวีจำนวนขึ้น [14]ส่วนเปิดที่ห้าสิ้นสุดที่นี่ [15]
 • วันที่หก พระเจ้าทรงให้แผ่นดินเกิดสิ่งมีชีวิตจากแผ่นดิน และทรงสร้างมนุษย์ ในรูปของเทพเจ้าทั้งชายและหญิงให้มนุษย์ครอบครองสัตว์และแผ่นดิน และอวยพรให้มนุษย์มีลูกดกทวีจำนวนขึ้น (16)พระเจ้าประทานพืชพันธุ์แก่มนุษย์และสัตว์เพื่อเป็นอาหาร และทรงประกาศว่าสิ่งสร้างทั้งหมด 'ดีมาก' [17]หกเปิดปลายส่วนที่นี่กับท้ายของบทที่1 [18]
 • วันที่เจ็ด: พระเจ้าหยุดงานและอวยพรวันที่เจ็ดประกาศว่าศักดิ์สิทธิ์ (19 ) บทอ่านแรกและบทที่เจ็ดจบลงที่นี่ (20)

อ่านครั้งที่สอง — ปฐมกาล 2:4–19

The Garden of Eden (1828 ภาพวาดโดยThomas Cole )

ในบทอ่านครั้งที่สอง ก่อนที่ไม้พุ่มหรือหญ้าจะงอกขึ้นบนแผ่นดินโลก และก่อนที่พระเจ้าจะทรงส่งฝนลงมายังแผ่นดิน จะมีกระแสน้ำไหลขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อรดน้ำแผ่นดิน(21)พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลี ทรงเป่าลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูก ทรงสร้างมนุษย์ให้มีชีวิต(22)พระเจ้าได้ทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกในสวนเอเดนทรงให้ต้นไม้ที่ดีและน่ารื่นรมย์ทุกต้นเติบโตที่นั่น และทรงวางต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรอบรู้ในความดีและความชั่วไว้กลางสวน(23)มีแม่น้ำไหลมาจากเอเดนเพื่อรดสวน แล้วแบ่งออกเป็นสี่กิ่ง: ปิโชนซึ่งไหลผ่านฮาวิลาห์ซึ่งเป็นที่ที่มีทองคำ NSกิโฮนซึ่งไหลผ่านคูช ; ไทกริสซึ่งไหลไปทางตะวันออกของอัสซีเรีย ; และยูเฟรติ(24)พระเจ้าให้ชายคนนั้นอยู่ในสวนเอเดนเพื่อดูแลและดูแลสวน และปล่อยให้เขากินจากต้นไม้ทุกต้นในสวน ยกเว้นต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว เตือนว่าถ้าชายคนนั้นกินเข้าไป เขาจะต้องตายอย่างแน่นอน (25) โดยประกาศว่าไม่ควรที่มนุษย์อยู่คนเดียวและพระเจ้าจะทรงสร้างผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่เขา พระเจ้าได้ทรงปั้นสัตว์และนกจากแผ่นดินโลกและทรงนำพวกมันมาสู่มนุษย์เพื่อตั้งชื่อ (26)การอ่านครั้งที่สองสิ้นสุดลงที่นี่ [27]

บทอ่านครั้งที่สาม — ปฐมกาล 2:20–3:21

การล่มสลายของมนุษย์ (ภาพวาดศตวรรษที่ 16 โดยLucas Cranach the Elder )

ในการอ่านครั้งที่สาม ชายคนนั้นชื่ออดัมตั้งชื่อสัตว์ทั้งหมด แต่ไม่พบผู้ช่วยที่เหมาะสม(28)พระเจ้าจึงทรงให้ชายนั้นหลับสนิท ทรงให้ชายข้างใดข้างหนึ่งทรงเป็นหญิงแล้วทรงพานางมาหาชาย[29]คนที่ประกาศกระดูกของเธอกระดูกและเนื้อจากเนื้อของเขาและเรียกเธอว่าผู้หญิง (30)ชายคนหนึ่งจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาของตน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน[31]ชายและหญิงมีเปลือยกายแต่รู้สึกไม่มีความละอาย [32]งู ( נָּחָשׁ ,nachash), the shrewdest of the beasts, asked the woman whether God had really forbidden her to eat any of the fruit in the garden.[33] The woman replied that they could eat any fruit other than that of the tree in the middle of the garden, which God had warned them neither to eat nor to touch, on pain of death.[34] The serpent told the woman that she would not die, but that as soon as she ate the fruit, her eyes would be opened and she would be like divine beings who knew good and evil.[35] When the woman saw that the tree was good for food, pleasing in appearance, and desirable as a source of wisdom, she ate some of its fruit and gave some to her husband to eat.[36]แล้วตาของพวกเขาก็เปิดขึ้นและเห็นว่าตนเปลือยเปล่าอยู่ และพวกเขาเย็บตัวเองloinclothsจากใบมะเดื่อ (37)เมื่อได้ยินพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในสวน พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้(38)พระเจ้าตรัสถามชายคนนั้นว่าเขาอยู่ที่ไหน(39 ) ชายคนนั้นตอบว่าเมื่อได้ยินพระเจ้าก็กลัว จึงซ่อนตัวเพราะเปลือยกายอยู่[40]พระเจ้าถามเขาที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเปลือยกายและไม่ว่าเขาจะได้กินผลไม้ต้องห้าม (41 ) ชายคนนั้นตอบว่าผู้หญิงที่พระเจ้าวางอยู่ข้างๆ ให้ผลไม้แก่เขา และเขาก็กิน(42)เมื่อพระเจ้าตรัสถามหญิงผู้นั้นว่านางทำอะไรลงไป นางตอบว่างูหลอกล่อนางและนางก็กินเข้าไป[43]พระเจ้าสาปงูให้คลานบนท้องของมันกินดิน และอยู่อย่างเป็นปฏิปักษ์กับผู้หญิงและลูกหลานของเธอ [44]ส่วนปิดสิ้นสุดที่นี่ [45]

ในความต่อเนื่องของการอ่าน พระเจ้าสาปแช่งผู้หญิงคนนั้นให้คลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดปรารถนาสามีของเธอ และให้ปกครองโดยเขา [46]ส่วนปิดสิ้นสุดที่นี่ [47]

ในการอ่านต่อไป พระเจ้าสาปแช่งอาดัมให้ทำงานหนักเพื่อหาอาหารจากพื้นดิน ซึ่งจะแตกหน่อหนามและพืชมีหนามจนกระทั่งเขากลับมายังพื้นดินซึ่งเขาถูกพาตัวไป (48)อาดัมตั้งชื่อภรรยาว่าเอวา เพราะนางเป็นมารดาของทุกคน (49)พระเจ้าได้ทรงสร้างเสื้อผ้าหนังสำหรับอาดัมและเอวา [50]การอ่านครั้งที่สามและส่วนที่แปดสิ้นสุดที่นี่ [51]

อดัมและอีฟขับไล่ออกจากอีเดน (แกะสลักโดยกุสตาฟ โดเร จากพระคัมภีร์ลาแซ็งต์ปี 1865 )

อ่านครั้งที่สี่ — ปฐมกาล 3:22–4:18

ในบทอ่านที่สี่ สังเกตว่าชายผู้นั้นกลายเป็นเหมือนพระเจ้า รู้ดีรู้ชั่ว พระเจ้าจึงทรงกังวลว่าควรกินจากต้นไม้แห่งชีวิตและมีชีวิตอยู่ตลอดไป พระเจ้าจึงขับไล่เขาออกจากสวนเอเดน ไปทำไร่ไถนา . (52)พระเจ้าขับไล่ชายคนนั้นออกไป และทรงตั้งเครูบและดาบที่ลุกเป็นไฟอยู่ทางทิศตะวันออกของสวน เพื่อปกป้องต้นไม้แห่งชีวิต [53]ที่ปิดมิดชิดส่วนปลายที่นี่กับท้ายของบทที่3 [54]

ความตายของอาเบล (แกะสลักโดยกุสตาฟ ดอเร จากพระคัมภีร์ลาแซ็งต์ปี 1865 )

ในความต่อเนื่องของการอ่านในบทที่4อีฟได้ให้กำเนิดคาอินและอาแบลซึ่งกลายเป็นชาวนาและคนเลี้ยงแกะตามลำดับ(55)คาอินนำเครื่องบูชาจากผลของดินมาถวายพระเจ้า และอาแบลก็นำลูกหัวปีที่ดีที่สุดของฝูงมา(56)พระเจ้าเอาใจใส่อาแบลและเครื่องบูชาของเขา แต่ไม่ใช่กับคาอินและคาอินผู้น่าสงสารของเขา(57)พระเจ้าตรัสถามคาอินว่าเหตุใดเขาจึงทุกข์ใจ เพราะมีเจตจำนงเสรี และหากเขาประพฤติชอบธรรม เขาก็จะมีความสุข แต่ถ้าเขาไม่ทำบาปก็หมอบอยู่ที่ประตู(58)คาอินพูดกับอาแบล และเมื่อพวกเขาอยู่ในทุ่งนา คาอินก็ฆ่าอาแบล[59]เมื่อพระเจ้าถามคาอินว่าน้องชายของเขาอยู่ที่ไหน คาอินตอบว่าเขาไม่รู้ และถามว่าเขาเป็นผู้ดูแลน้องชายของเขาหรือไม่(60)พระเจ้าตรัสถามคาอินว่าเขาทำอะไรลงไป ขณะที่โลหิตของพี่ชายร้องทูลพระเจ้าจากพื้นดิน[61]พระเจ้าสาปแช่ง Cain ให้ล้มเหลวในการทำฟาร์มและกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่หยุดหย่อน(62)คาอินบ่นกับพระเจ้าว่าบทลงโทษของเขาหนักหนาเกินกว่าจะรับไหว ผู้ใดพบเขาอาจฆ่าเขาได้(63)พระเจ้าจึงทำเครื่องหมายที่คาอินและสัญญาว่าจะล้างแค้นเจ็ดเท่าให้ใครก็ตามที่จะฆ่าเขา[64]คาอินออกจากที่ประทับของพระเจ้าและตั้งรกรากอยู่ในดินแดนโนด ทางตะวันออกของเอเดน(65)คาอินมีบุตรชายชื่อเอโนคและก่อตั้งเมืองขึ้นและตั้งชื่อตามเอโนค [66]เอโนคมีบุตรชายไอราด ; และไอราดมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเมฮูยาเอล ; และ Mehujael มีลูกชายMethushael ; และ Methushael มีบุตรลาเมค [67]การอ่านครั้งที่สี่สิ้นสุดลงที่นี่ [68]

อ่านครั้งที่ห้า — ปฐมกาล 4:19–22

ในการอ่านที่ห้าสั้นลาเมคภรรยาสองคนอาดาห์และซิลลาห์ [69]อาดาห์คลอดJabalบรรพบุรุษของผู้ที่อาศัยอยู่ในเต็นท์และอยู่ท่ามกลางฝูงและJubalบรรพบุรุษของทุกคนที่เล่นพิณและท่อ [70]และซิลลาห์คลอดทูบาลเคนที่ปลอมแปลงการดำเนินการของทองแดงและเหล็ก น้องสาวของทูบาลเคนเป็นNaamah [71]การอ่านครั้งที่ห้าสิ้นสุดที่นี่ [68]

อ่านครั้งที่หก — ปฐมกาล 4:23–5:24

ในการอ่านครั้งที่หก ลาเมคบอกภรรยาว่าเขาได้สังหารเด็กหนุ่มคนหนึ่งเพราะทำให้เขาฟกช้ำ และหากคาอินได้รับการแก้แค้นเจ็ดเท่า ลาเมคก็ควรได้รับการแก้แค้นเจ็ดสิบเจ็ดเท่า [72]อาดัมและเอวามีบุตรชายคนที่สามและตั้งชื่อเขาว่าเซทความหมาย "พระเจ้าได้ทรงประทานลูกหลานอีกคนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแทนอาแบล" (73)เซทมีบุตรชายชื่อเอโนชจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มเรียกชื่อพระเจ้า [74]ที่ปิดมิดชิดส่วนปลายที่นี่กับท้ายของบทที่4 [75]

ความตายของอดัม (ภาพวาดประมาณ 1452–1466 โดยPiero della Francesca )

ในความต่อเนื่องของการอ่านในบทที่5หลังจากการกำเนิดของ Seth อดัมมีบุตรชายและบุตรสาวเพิ่มขึ้น และมีชีวิตอยู่ทั้งหมด 930 ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต [76]ส่วนปิดสิ้นสุดที่นี่ [77]

ในความต่อเนื่องของการอ่านลูกหลานของอาดัมและอายุขัยของพวกเขาคือ: Seth, 912 ปี; เอนอช 905 ปี; คีนัน , 910 ปี; มาหะลาเลล , 895 ปี; และจาเร็ด 962 ปี [78]ส่วนที่ปิดจะสิ้นสุดลงหลังจากบัญชีของลูกหลานแต่ละคน [79]

ในความต่อเนื่องของการอ่านเอโนคบุตรชายของเจเร็ดมีบุตรเมธูเสลาห์แล้วเดินกับพระเจ้า 300 ปี และเมื่อเอโนคอายุครบ 365 ปี พระผู้เป็นเจ้าทรงรับเขาไป [80]การอ่านครั้งที่หกและส่วนที่ปิดสิ้นสุดที่นี่ [81]

การล่มสลายของทูตสวรรค์กบฏโดย Hieronymus Boschมีพื้นฐานมาจากปฐมกาล 6:1–4

บทอ่านครั้งที่เจ็ด — ปฐมกาล 5:25–6:8

ในการอ่านครั้งที่เจ็ด เมธูเสลาห์มีบุตรชายลาเมคและมีอายุได้ 969 ปี [82]ส่วนปิดสิ้นสุดที่นี่ [81]

ในการอ่านต่อไป ลาเมคมีลูกชายคนหนึ่งชื่อโนอาห์โดยบอกว่าโนอาห์จะบรรเทาความเดือดร้อนจากงานของพวกเขาและงานหนักบนดินที่พระเจ้าได้สาปแช่ง [83]ลาเมคมีอายุ 777 ปี [84]ส่วนปิดสิ้นสุดที่นี่ [81]

ในความต่อเนื่องของการอ่านเมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ 500 ปีที่ผ่านมาเขามีบุตรชายทั้งสาม : เชม , แฮมและยาเฟท [85]พระเจ้าทรงกำหนดวันที่มนุษย์อนุญาตไว้ที่ 120 ปี [86] เทพยดาชื่นชมและรับภรรยาจากบรรดาธิดาของมนุษย์ผู้คลอดเนฟิลิม วีรบุรุษในสมัยโบราณ ชายที่มีชื่อเสียง [87]ส่วนเปิดที่เก้าสิ้นสุดที่นี่ [88]

ขณะที่การอ่านดำเนินต่อด้วยมาฟตีร์ ( מפטיר ‎) การอ่านที่สรุป Parashah [88]พระเจ้าเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ยิ่งใหญ่เพียงใดและแผนการของมนุษย์ทุกคนนั้นชั่วร้ายอย่างไร และพระเจ้ารู้สึกเสียใจที่สร้างมนุษย์และรู้สึกเศร้าใจ [89]พระเจ้าแสดงเจตนาที่จะลบล้างมนุษย์และสัตว์จากโลก แต่โนอาห์พบว่าพระเจ้าโปรดปราน [90]การอ่านครั้งที่เจ็ดส่วนที่สิบส่วนที่เปิดและ Parashah สิ้นสุดที่นี่ [91]

การอ่านตามรอบสามปี

ชาวยิวที่อ่านอัตเตารอตตามวัฏจักรสามปีของการอ่านอัตเตารอต อ่านพาราชาห์ตามกำหนดการต่อไปนี้[92]

ปี 1 ปี2 ปีที่ 3
2562, 2565, 2568 . . . 2563, 2566, 2569 . . . 2021, 2024, 2027 . . .
การอ่าน 1:1–2:3 2:4–4:26 5:1–6:8
1 1:1–5 2:4–9 5:1–5
2 1:6–8 2:10–19 5:6–8
3 1:9–13 2:20–25 5:9–14
4 1:14–19 3:1–21 5:15–20
5 1:20–23 3:22–24 5:21–24
6 1:24–31 4:1–18 5:25–31
7 2:1–3 4:19–26 5:32–6:8
Maftir 2:1–3 4:23–26 6:5–8

คำสำคัญ

Words used frequently in the parashah include: God, gods (67 times),[93] man, men (41 times),[94] said (37 times),[95] Lord (the Name of God) (36 times),[96] day, days (35 times),[97] begot (31 times),[98] years (30 times),[99] live, lived, living (26 times),[100] hundred (25 times),[101] eat, eaten (20 times),[102] tree, trees (20 times),[103] call, called (17 times),[104] name, names (17 times),[105] Cain (16 times),[106] made (16 times),[107]ดี (15 ครั้ง), [108]ดิน (15 ครั้ง), [109]ให้ (15 ครั้ง), [110]สวน (13 ครั้ง), [111]แสง, ไฟ (13 ครั้ง), [112]น้ำ, น้ำ , รดน้ำ (13 ครั้ง), [113]ลูกสาว (12 ครั้ง), [114]สร้าง (11 ครั้ง), [115]เห็น, เห็น (11 ครั้ง), [116]หญิง (11 ครั้ง), [117]ผลไม้, มีผล (10 ครั้ง), [118] Lamech (10 ครั้ง), [119]และ Adam (9 ครั้ง) [120]

ในความคล้ายคลึงกันโบราณ

Parashah มีความคล้ายคลึงกันในแหล่งโบราณเหล่านี้:

ซาร์กอน

ปฐมกาล บทที่ 1

Noting that Sargon of Akkad was the first to use a seven-day week, Professor Gregory S. Aldrete of the University of Wisconsin–Green Bay speculated that the Israelites may have adopted the idea from the Akkadian Empire.[121]

Genesis chapter 4

The NIV Archaeological Study Bible notes that the word translated "crouches" (רֹבֵץ‎, roveitz) in Genesis 4:7 is the same as an ancient Babylonian word used to describe a demon lurking behind a door, threatening the people inside.[122]

ในการตีความพระคัมภีร์ภายใน

ปฐมกาล บทที่ 2

เทียนวันสะบาโต

วันสะบาโต

ปฐมกาล 2:1–3หมายถึงวันสะบาโต ผู้แสดงความเห็นสังเกตว่าพระคัมภีร์ฮีบรูกล่าวย้ำพระบัญญัติให้ถือรักษาวันสะบาโต 12 ครั้ง [123]

ปฐมกาล 2:1–3รายงานว่าในวันที่เจ็ดแห่งการทรงสร้าง พระเจ้าเสร็จสิ้นงานของพระเจ้า ทรงพักผ่อน ทรงอวยพระพรและศักดิ์สิทธิ์ในวันที่เจ็ด

วันสะบาโตเป็นหนึ่งในสิบประการ อพยพ 20:7–10 [124]บัญชาให้ระลึกถึงวันสะบาโต รักษาวันสะบาโต ให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่กระทำการใดๆ หรือกระทำให้ใครก็ตามที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนทำงาน เพราะในหกวันพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และทรงสถิตบน วันที่เจ็ด ทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงทำให้ศักดิ์สิทธิ์เฉลยธรรมบัญญัติ 5:11–14 [125]บัญชาให้ถือรักษาวันสะบาโต รักษาวันสะบาโต ไม่ให้ทำงานในลักษณะใด ๆ หรือให้ใครก็ตามที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนทำงาน เพื่อที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้พักผ่อนด้วย และจำไว้ว่าชาวอิสราเอล เป็นผู้รับใช้ในแผ่นดินอียิปต์ และพระเจ้าทรงนำพวกเขาออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่กางออก

ในเหตุการณ์ของมานาในอพยพ 16:22–30โมเสสบอกชาวอิสราเอลว่าวันสะบาโตเป็นวันพักผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนวันสะบาโตควรปรุงสิ่งที่จะทำ และจัดอาหารสำหรับวันสะบาโต และพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าอย่าให้ใครออกไปจากที่ของตนในวันที่เจ็ด

ในอพยพ 31:12–17ก่อนประทานศิลาแผ่นที่สองแก่โมเสสพระเจ้าทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลรักษาและถือปฏิบัติวันสะบาโตตลอดชั่วอายุของพวกเขา เพื่อเป็นเครื่องหมายระหว่างพระเจ้ากับลูกหลานของอิสราเอลตลอดไป เพราะในหกวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง สวรรค์และโลก และในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงพักผ่อน

ในอพยพ 35:1–3ก่อนออกคำสั่งสำหรับพลับพลาโมเสสบอกชาวอิสราเอลอีกครั้งว่าไม่มีใครควรทำงานในวันสะบาโต โดยระบุว่าต้องไม่จุดไฟในวันสะบาโต

ในเลวีนิติ 23:1–3พระเจ้าบอกโมเสสให้ทำซ้ำบัญญัติวันสะบาโตกับผู้คน โดยเรียกวันสะบาโตเป็นการประชุมศักดิ์สิทธิ์

ผู้เผยพระวจนะ อิสยาห์สอนในอิสยาห์ 1: 12-13ความชั่วช้าไม่สอดคล้องกับวันสะบาโต ในอิสยาห์ 58:13–14ศาสดาพยากรณ์สอนว่าหากผู้คนเลิกไล่ตามหรือพูดเรื่องธุรกิจในวันสะบาโตและเรียกวันสะบาโตว่าปีติยินดี พระเจ้าจะทรงให้พวกเขาขี่บนที่สูงของโลกและจะประทานอาหารแก่พวกเขา มรดกของยาโคบ และในอิสยาห์ 66:23ผู้เผยพระวจนะสอนว่าในเวลาที่จะมาถึง จากวันสะบาโตหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง ทุกคนจะมานมัสการพระเจ้า

ศาสดาพยากรณ์เยเรมีย์สอนในเยเรมีย์ 17:19–27ว่าชะตากรรมของเยรูซาเล็มขึ้นอยู่กับว่าผู้คนละเว้นจากการทำงานในวันสะบาโตหรือไม่ โดยละเว้นจากการแบกภาระนอกบ้านและผ่านประตูเมือง

ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลบอกในเอเสเคียล 20:10–22ว่าพระเจ้าประทานวันสะบาโตของพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลเป็นเครื่องหมายระหว่างพระเจ้ากับพวกเขาอย่างไร แต่ชาวอิสราเอลกบฏต่อพระเจ้าโดยดูหมิ่นวันสะบาโต ยั่วยุให้พระเจ้าเทพระพิโรธลงเหนือพวกเขา แต่ พระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

In Nehemiah 13:15–22, Nehemiah told how he saw some treading winepresses on the Sabbath, and others bringing all manner of burdens into Jerusalem on the Sabbath day, so when it began to be dark before the Sabbath, he commanded that the city gates be shut and not opened till after the Sabbath and directed the Levites to keep the gates to sanctify the Sabbath.

The Expulsion from Eden (woodcut by Julius Schnorr von Carolsfeld from the 1860 Die Bibel in Bildern)

In early nonrabbinic interpretation

The parashah has parallels or is discussed in these early nonrabbinic sources:

Genesis chapter 2

The Book of Jubilees interpreted God's warning to Adam in Genesis 2:17 that "on the day that you eat of it you shall die" in the light of the words of Psalm 90:4 that "a thousand years in [God's] sight are but as yesterday," noting that Adam died 70 years short of the 1000 years that would constitute one day in the testimony of the heavens.[126] And the Books of 4 Ezra (or 2 Esdras) and 2 Baruch interpreted Genesis 2:17 to teach that because Adam transgressed God's commandment, God decreed death to Adam and his descendants for all time.[127]

Genesis chapter 4

Philo

ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรียมองว่าคาอินเป็นแบบอย่างของ "ชายผู้รักตนเอง" ซึ่ง (ในปฐมกาล 4:3 ) แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าช้าเกินไปและไม่ได้มาจากผลแรกของเขา ฟิโลสอนว่าเราควรรีบทำให้พระเจ้าพอพระทัยโดยไม่ชักช้า ดังนั้นเฉลยธรรมบัญญัติ 23:22จึงกำชับว่า "ถ้าเจ้าปฏิญาณตน อย่ารอช้าที่จะปฏิบัติตาม" ฟีโลอธิบายว่าคำปฏิญาณเป็นการร้องขอสิ่งดีจากพระเจ้า และเฉลยธรรมบัญญัติ 23:22จึงกำชับว่าเมื่อได้รับแล้ว จะต้องถวายความกตัญญูต่อพระเจ้าโดยเร็วที่สุด Philo แบ่งคนที่ไม่ทำเป็นสามประเภท: (1) พวกที่ลืมผลประโยชน์ที่ได้รับ (2) พวกที่ถือดีเกินกว่าจะมองดูตัวเองและไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้เขียนสิ่งที่พวกเขาได้รับ และ ( 3) ผู้ที่ตระหนักว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่พวกเขาได้รับ แต่ยังคงบอกว่าพวกเขาสมควรได้รับเพราะพวกเขามีค่าควรที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ฟิโลสอนว่าพระคัมภีร์ต่อต้านทั้งสาม ฟิโลสอนว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 8:12–14ตอบกลับกลุ่มแรกที่ลืมไปว่า "ระวังให้ดี เกรงว่าเมื่อเจ้ากินอิ่มและอิ่มแล้ว เมื่อเจ้าสร้างบ้านเรือนอย่างดีและอาศัยอยู่ที่นั่น เมื่อฝูงแกะและฝูงสัตว์ของเจ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเงินและทองของเจ้า และ สิ่งที่คุณมีก็ทวีคูณขึ้น จิตใจของคุณเบิกบานขึ้น และลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณ” ฟิโลสอนว่าคนเราจะไม่ลืมพระเจ้าเมื่อจำความว่างเปล่าของตัวเองและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ ฟีโลตีความเฉลยธรรมบัญญัติ 8:17เพื่อตำหนิผู้ที่มองว่าตนเองเป็นต้นเหตุของสิ่งที่พวกเขาได้รับ โดยกล่าวว่า "อย่าพูดว่ากำลังของข้าพเจ้าเอง มิฉะนั้นกำลังของพระหัตถ์ขวาของข้าพเจ้าได้อำนาจมาทั้งหมดนี้แก่ข้าพเจ้า แต่จงจำไว้เสมอว่า พระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงประทานกำลังแก่ท่านเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ” และฟีโลอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 9:4–5 to address those who think that they deserve what they have received when it says, "You do not enter into this land to possess it because of your righteousness, or because of the holiness of your heart; but, in the first place, because of the iniquity of these nations, since God has brought on them the destruction of wickedness; and in the second place, that He may establish the covenant that He swore to our Fathers." Philo interpreted the term "covenant" figuratively to mean God's graces. Thus Philo concluded that if we discard forgetfulness, ingratitude, and self-love, we shall not longer through our delay miss attaining the genuine worship of God, but we shall meet God, having prepared ourselves to do the things that God commands us.[128]

รับบีโยนาห์สอนไม่ให้สำรวจสิ่งที่เคยเป็นมาก่อน (ภาพประกอบจาก1888 L'atmosphère: météorologie populaire ของCamille Flammarion )

ในการตีความของแรบไบคลาสสิก

Parashah จะกล่าวถึงในเหล่าราบแหล่งที่มาจากยุคของนาห์และลมุด :

ปฐมกาล บทที่ 1

รับบีโยนาห์สอนในนามของรับบีเลวีว่าโลกถูกสร้างขึ้นด้วยการเดิมพันตัวอักษร(อักษรตัวแรกในปฐมกาล 1:1ซึ่งเริ่มต้นבְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים ‎, bereishit bara Elohim " ในปฐมกาลพระเจ้าสร้าง") เพราะ เช่นเดียวกับตัวอักษรทางออกที่ถูกปิดที่ด้านข้าง แต่เปิดในด้านหน้าดังนั้นหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบสิ่งที่อยู่เหนือและสิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้คืออะไรก่อนและสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ในทำนองเดียวกันบาร์คัปปาราตีความถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 4:32 ใหม่ว่า " อย่าถามของวันเวลาล่วงไปซึ่งอยู่ก่อนท่าน นับตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก” สอนว่าอาจคาดเดาได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา แต่ไม่ควรคาดเดาว่าสิ่งใดเกิดก่อนนั้น และบุคคลอาจสืบเสาะได้ จากปลายฟ้าด้านหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งแต่ไม่ควรสืบหาสิ่งที่อยู่มาก่อนโลกนี้[129]ทั้งรับบีโยฮานันและรับบีเอเลอาซาร์ (หรือที่คนอื่นเรียกว่าเรช ลาคิช ) เปรียบเทียบสิ่งนี้กับกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ซึ่งสั่งคนใช้ของพระองค์ให้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ วังบนเนินดิน เขาสร้างให้ ต่อจากนั้น พระราชาไม่ทรงประสงค์จะได้ยินกล่าวถึงกองมูลสัตว์[130]ในทำนองเดียวกัน พระมิชนาห์สอนว่าไม่ควรสอนเรื่องการสร้างแก่นักเรียนมากกว่าหนึ่งคน[131]

First Day of Creation (illustration from the 1493 Nuremberg Chronicle)

A Midrash (rabbinic commentary) explained that six things preceded the creation of the world: the Torah and the Throne of Glory were created, the creation of the Patriarchs was contemplated, the creation of Israel was contemplated, the creation of the Temple in Jerusalem was contemplated, and the name of the Messiah was contemplated, as well as repentance.[132]

Rav Zutra bar Tobiah said in the name of Rav that the world was created with ten things: (1) wisdom, (2) understanding, (3) reason, (4) strength, (5) rebuke, (6) might, (7) righteousness, (8) judgment, (9) loving-kindness, and (10) compassion. The Gemara cited verses to support Rav Zutra's proposition: wisdom and understanding, as Proverbs 3:19 says, "The Lord by wisdom founded the earth; and by understanding established the heavens"; reason, as Proverbs 3:20 says, "By His reason the depths were broken up"; strength and might, as Psalm 65:7 says, "Who by Your strength sets fast the mountains, Who is girded about with might"; rebuke, as Job 26:11พูดว่า "เสาของสวรรค์กำลังสั่นเทา แต่ก็ประหลาดใจที่คำตำหนิของพระองค์"; ความชอบธรรมและการพิพากษา ดังสดุดี 89:15กล่าวว่า "ความชอบธรรมและการพิพากษาเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์"; และความรักมั่นคงและความเมตตา ดังสดุดี 25:6 ที่กล่าวว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงระลึกถึงความสงสารและความเมตตาของพระองค์ เพราะมันมีมาแต่โบราณ" [133]

วันแรกของการสร้าง (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

Midrash สอนว่าพวกนอกรีตเคยถามรับบี Akivaที่สร้างโลก รับบีอากิวาตอบว่าพระเจ้ามี คนนอกรีตเรียกร้องให้รับบี Akiva ให้หลักฐานที่ชัดเจนแก่เขา รับบีอากิวาถามเขาว่าเขาสวมชุดอะไร พวกนอกรีตบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้า รับบีอากิวาถามว่าใครเป็นคนทำ พวกนอกรีตตอบว่าช่างทอผ้ามี รับบีอากิวาเรียกร้องให้คนนอกรีตแสดงหลักฐานให้เขา คนนอกรีตถามรับบีอากิวาว่าเขาไม่ทราบว่าเสื้อผ้านั้นทำโดยช่างทอหรือไม่ รับบีอากิวาตอบโดยถามคนนอกรีตว่าเขาไม่ทราบว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้หรือไม่ เมื่อคนนอกรีตจากไป สาวกของรับบีอากิวาขอให้เขาอธิบายข้อพิสูจน์ของเขา รับบีอากิวาตอบว่าเช่นเดียวกับบ้านที่แสดงถึงผู้สร้าง เสื้อผ้าหมายถึงช่างทอผ้า และประตูหมายถึงช่างไม้ ดังนั้นโลกจึงประกาศพระเจ้าผู้ทรงสร้างบ้านนั้น[134]

มีการสอนในบาราอิตาว่ากษัตริย์ปโตเลมีนำผู้เฒ่า 72 คนมารวมกัน วางพวกเขาไว้ในห้องต่างๆ ที่แยกจากกัน 72 ห้องโดยไม่บอกเหตุผล และสั่งให้พวกเขาแต่ละคนแปลอัตเตารอต จากนั้นพระเจ้าก็กระตุ้นแต่ละคนและพวกเขาทั้งหมดก็มีความคิดเดียวกันและเขียนถึงปฐมกาล 1:1ว่า "พระเจ้าสร้างในตอนเริ่มต้น" (แทนที่จะเป็น "ในตอนเริ่มต้น พระเจ้าสร้าง" เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านอ่านข้อความ สองสร้างอำนาจ "ในการเริ่มต้น" และ "พระเจ้า") [135]

Rav Haviva of Hozna'ah told Rav Assi (or some say that Rav Assi said) that the words, "And it came to pass in the first month of the second year, on the first day of the month," in Exodus 40:17 showed that the Tabernacle was erected on the first of Nisan. With reference to this, a Tanna taught that the first of Nisan took ten crowns of distinction by virtue of the ten momentous events that occurred on that day. The first of Nisan was: (1) the first day of the Creation (as reported in Genesis 1:1–5), (2) the first day of the princes' offerings (as reported in Numbers 7:10–17), (3) the first day for the priesthood to make the sacrificial offerings (as reported in Leviticus 9:1–21), (4) the first day for public sacrifice, (5) the first day for the descent of fire from Heaven (as reported in Leviticus 9:24), (6) the first for the priests' eating of sacred food in the sacred area, (7) the first for the dwelling of the Shechinah in Israel (as implied by Exodus 25:8), (8) the first for the Priestly Blessing of Israel (as reported in Leviticus 9:22, employing the blessing prescribed by Numbers 6:22–27), (9) the first for the prohibition of the high places (as stated in Leviticus 17:3–4), and (10) the first of the months of the year (as instructed in Exodus 12:2).[136]

ในทำนองเดียวกัน บาราอิตาเปรียบเทียบวันที่พระเจ้าสร้างจักรวาลกับวันที่ชาวอิสราเอลถวายพลับพลา อ่านข้อความในเลวีนิติ 9:1 "และก็ผ่านไปในวันที่แปด" บาราอิตาคนหนึ่งสอนว่าในวันนั้น (เมื่อชาวอิสราเอลถวายพลับพลา) มีความยินดีต่อพระพักตร์พระเจ้าเหมือนวันที่พระเจ้าสร้างสวรรค์และ โลก. สำหรับเลวีนิติ 9:1กล่าวว่า "และต่อมา ( וַיְהִי ‎, va-yehi ) ในวันที่แปด" และปฐมกาล 1:5กล่าวว่า "และมีอยู่วันหนึ่ง( וַיְהִי ‎, va-yehi ) [137]

วันที่สองของการสร้าง (ภาพประกอบจาก 1493 Nuremberg Chronicle)

มิชนาห์สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์สิบประการ สังเกตว่าพระเจ้าสามารถสร้างโลกด้วยคำพูดเดียวได้อย่างแน่นอน Mishnah ถามว่าเราควรเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้โดยตอบว่าหากพระเจ้าสร้างโลกด้วยคำพูดเดียว มนุษย์จะคิดถึงโลกน้อยลงและมีความสามัคคีน้อยลง เกี่ยวกับการยกเลิกการสร้างของพระเจ้า[138]

รับบี Johanan สอนว่าคำพูดทั้งสิบที่พระเจ้าสร้างโลกสำหรับกฎที่สอนใน Baraita ที่ Rabbi Shimi อ้างถึงว่าควรอ่านพระคัมภีร์โตราห์ไม่น้อยกว่าสิบข้อในธรรมศาลา สิบข้อแสดงถึงพระวจนะสิบประการของพระเจ้า กามาร่าอธิบายว่าคำพูดสิบจะมีการแสดงการใช้งานสิบ "และ [พระเจ้า] กล่าวว่า" ในปฐมกาล 1 ในการคัดค้านว่าคำเหล่านี้ปรากฏเพียงเก้าครั้งในปฐมกาล 1 Gemara ตอบว่าคำว่า "ในตอนเริ่มต้น" ก็นับเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์เช่นกัน สำหรับสดุดี 33:6กล่าวว่า "โดยพระวจนะของพระเจ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นและบริวารทั้งหมดของพวกเขาโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์"(และด้วยเหตุนี้ใครๆ อาจเรียนรู้ว่าฟ้าสวรรค์และโลกถูกสร้างขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้าก่อนการกระทำของปฐมกาล 1:1เกิดขึ้น) [139]

วันที่สองของการสร้าง (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

Rav Judahกล่าวในนามของ Rav ว่าในวันแรกสร้างสิบสิ่ง: (1) สวรรค์ (2) โลก (3) ความโกลาหล ( תֹהוּ ‎, tohu ), (4) ความรกร้างหรือความว่างเปล่า ( בֹהוּ ‎, bohu ), (5) แสงสว่าง (6) ความมืด (7) ลม (8) น้ำ (9) ความยาวของวันและ (10) ความยาวของคืน Gemara อ้างถึงโองการเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของ Rav Judah: สวรรค์และโลก ดังที่ปฐมกาล 1:1กล่าวว่า "ในปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงสร้างสวรรค์และโลก"; tohuและbohuดังที่ปฐมกาล 1:2กล่าวว่า "และแผ่นดินเป็นtohuและbohu "; ความมืดดังปฐมกาล 1:2กล่าวว่า "และความมืดอยู่บนใบหน้าของที่ลึก ความสว่างดังที่ปฐมกาล 1:3กล่าวว่า "และพระเจ้าตรัสว่า 'ขอให้มีความสว่าง'" ลมและน้ำดังที่ปฐมกาล 1: 2กล่าวว่า "และลม ของพระเจ้าลอยอยู่เหนือผิวน้ำ" และความยาวของวันและความยาวของคืนดังที่ปฐมกาล 1:5กล่าวว่า "มีเวลาเย็นและเวลาเช้าวันหนึ่ง" Baraita สอนว่าtohu (ความโกลาหล) เป็นเส้นสีเขียวที่ล้อมรอบโลกซึ่งความมืดได้เกิดขึ้น ดังสดุดี 18:12กล่าวว่า "พระองค์ทรงทำให้ความมืดเป็นที่ซ่อนรอบพระองค์" และbohu (ความรกร้าง) หมายถึงหินที่ลื่นไหลในที่ลึก ซึ่งน้ำไหลออกมาดังเช่นอิสยาห์ 34:11 says, "He shall stretch over it the line of confusion (tohu) and the plummet of emptiness (bohu)." The Gemara questioned Rav Judah's assertion that light was created on the first day, as Genesis 1:16–17 reports that "God made the two great lights . . . and God set them in the firmament of the heaven," and Genesis 1:19 reports that God did so on the fourth day. The Gemara explained that the light of which Rav Judah taught was the light of which Rabbi Eleazar spoke when he said that by the light that God created on the first day, one could see from one end of the world to the other; but as soon as God saw the corrupt generations of the Flood and the Dispersion, God hid the light from them, as โยบ 38:15กล่าวว่า "แต่ความสว่างของพวกเขาถูกยับยั้งไว้จากคนชั่ว" ตรงกันข้าม พระเจ้าได้สงวนความสว่างของวันแรกไว้สำหรับคนชอบธรรมในอนาคต ดังที่ปฐมกาล 1:4กล่าวว่า "และพระเจ้าทอดพระเนตรความสว่างแล้วว่าดี" Gemara ตั้งข้อสังเกตข้อพิพาทระหว่าง Tannaim เกี่ยวกับการตีความนี้ รับบีจาค็อบเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่าโดยแสงที่พระเจ้าสร้างในวันแรก เราสามารถมองเห็นจากปลายโลกด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง แต่พวกปราชญ์ได้เปรียบความสว่างที่สร้างขึ้นในวันแรกด้วยแสงที่ปฐมกาล 1:14ตรัส ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นในวันแรก แต่ทรงวางไว้ในสวรรค์ในวันที่สี่[140]

วันที่สามของการสร้าง (แม่พิมพ์โดยJulius Schnorr von Carolsfeldจาก 1860 Die Bibel ใน Bildern )

Rav Judah taught that when God created the world, it went on expanding like two unraveling balls of thread, until God rebuked it and brought it to a standstill, as Job 26:21 says, "The pillars of heaven were trembling, but they became astonished at His rebuke." Similarly, Resh Lakish taught that the words "I am God Almighty" (אֵל שַׁדַּי‎, El Shaddai) in Genesis 35:11 mean, "I am He Who said to the world: ‘Enough!'" (דַּי‎, Dai). Resh Lakish taught that when God created the sea, it went on expanding, until God rebuked it and caused it to dry up, as Nahum 1:4 says, "He rebukes the sea and makes it dry, and dries up all the rivers."[141]

Third Day of Creation (illustration from the 1493 Nuremberg Chronicle)

The Rabbis reported in a Baraita that the House of Shammai taught that heaven was created first and the earth was created afterwards, as Genesis 1:1 says, "In the beginning God created the heaven and the earth." But the House of Hillel taught that the earth was created first and heaven was created afterwards, as Genesis 2:4 says, "In the day that the Lord God made earth and heaven." The House of Hillel faulted the House of Shammai for believing that one can build a house's upper stories and afterwards builds the house, as Amos 9:6เรียกสวรรค์ว่า "ห้องชั้นบน" ของพระเจ้า โดยกล่าวว่า "พระองค์คือผู้ทรงสร้างห้องชั้นบนของพระองค์ในสวรรค์ และทรงก่อตั้งห้องนิรภัยของพระองค์ไว้บนแผ่นดินโลก" ในทางกลับกัน ราชวงศ์ชัมมัยตำหนิราชวงศ์ฮิลเลลที่เชื่อว่าบุคคลสร้างสตูลวางเท้าก่อน แล้วจึงสร้างพระที่นั่งในภายหลัง ดังที่อิสยาห์ 66:1เรียกสวรรค์ว่าบัลลังก์ของพระเจ้าและแผ่นดินเป็นสตูลวางเท้าของพระเจ้า แต่บรรดาปราชญ์กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทั้งฟ้าและแผ่นดินพร้อมกัน ดังที่อิสยาห์ 48:13กล่าวว่า "มือของเราได้วางรากฐานของแผ่นดินโลก และมือขวาของเราได้แผ่ฟ้าสวรรค์ เมื่อเราเรียกหาพวกเขา พวกเขายืนขึ้นด้วยกัน” อย่างไรก็ตาม House of Shammai และ House of Hillel ตีความคำว่า "ร่วมกัน" ในอิสยาห์ 48:13หมายถึงเพียงว่าสวรรค์และโลกไม่สามารถแยกออกจากกัน Resh Lakish คืนดีข้อต่าง ๆ โดยอ้างว่าพระเจ้าสร้างสวรรค์ก่อนแล้วสร้างโลก แต่เมื่อพระเจ้าจัดให้เข้าที่ พระเจ้าก็ทรงให้โลกเข้าที่ก่อน และภายหลังก็ทรงให้สวรรค์เข้าที่ [142]

วันที่สี่ของการสร้าง (ภาพประกอบจากพงศาวดารนูเรมเบิร์ก 1493)

รับบี Jose bar Hanina สอนว่า "สวรรค์" ( שָּׁמַיִם ‎, shamayim ) หมายถึง "มีน้ำ" ( sham mayim ) บาราอิตาสอนว่าหมายถึง "ไฟและน้ำ" ( eish u'mayim ) โดยสอนว่าพระเจ้านำไฟและน้ำมารวมกันและผสมให้เข้ากันเพื่อสร้างนภา [143]

รับบีญาณในสอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโลก พระเจ้าเห็นล่วงหน้าถึงการกระทำของคนชอบธรรมและคนชั่ว รับบียันในสอนว่าปฐมกาล 1:2 "และแผ่นดินโลกก็รกร้าง" หมายถึงการกระทำของคนชั่วร้ายปฐมกาล 1:3 "และพระเจ้าตรัสว่า 'ขอให้มีความสว่าง'" แก่บรรดาผู้ชอบธรรมปฐมกาล 1:4 “และพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี” แก่การกระทำของคนชอบธรรมปฐมกาล 1:4 "และพระเจ้าได้ทรงแบ่งแยกระหว่างความสว่างกับความมืด" ระหว่างการกระทำของผู้ชอบธรรมกับการกระทำของคนชั่วปฐมกาล 1:5 “และพระเจ้าทรงเรียกวันสว่าง” หมายถึงการกระทำของคนชอบธรรมปฐมกาล 1:5, "และความมืดเรียกพระองค์คืน" แก่บรรดาคนอธรรม; ปฐมกาล 1:5 “และมีเวลาเย็น” แก่การกระทำของคนชั่วร้ายปฐมกาล 1:5 “และเวลาเช้า” แก่บรรดาผู้ชอบธรรม และปฐมกาล 1:5 "วันหนึ่ง" สอนว่าพระเจ้าได้ประทานความชอบธรรมในวันหนึ่ง - ยมคิปปูร์[144]ในทำนองเดียวกัน รับบี ยูดาห์ บาร์ซีโมน ตีความปฐมกาล 1:5ว่า “และพระเจ้าทรงเรียกวันสว่าง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของยาโคบ/อิสราเอล “และความมืดที่เขาเรียกว่ากลางคืน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเอซาว “มีเวลาเย็น” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเอซาว “และเวลาเช้า” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของยาโคบ และ "วันหนึ่ง" สอนว่าพระเจ้าประทานวันพิเศษแก่อิสราเอลที่ความมืดไม่มีอิทธิพล นั่นคือวันแห่งการชดใช้[145]

วันที่สี่ของการสร้าง (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

Interpreting the words "God called the light (אוֹר‎, or) day" in Genesis 1:5, the Gemara hypothesized that or (אוֹר‎) might thus be read to mean "daytime." The Gemara further hypothesized from its use in Genesis 1:5 that or (אוֹר‎) might be read to mean the time when light begins to appear — that is, daybreak. If so, then one would need to interpret the continuation of Genesis 1:5, "and the darkness He called night," to teach that "night" (לָיְלָה‎, lailah) similarly must mean the advancing of darkness. But it is established (in Babylonian Talmud Berakhot 2b [146] ) วันนั้นดำเนินต่อไปจนกระทั่งดวงดาวปรากฏขึ้น ดังนั้น Gemara จึงสรุปว่าเมื่อ "พระเจ้าเรียกแสงสว่าง" ในปฐมกาล 1:5พระเจ้าได้เรียกแสงสว่างมาและกำหนดให้มีหน้าที่ในตอนกลางวัน และในทำนองเดียวกันพระเจ้าก็เรียกความมืดมาและกำหนดให้เป็นหน้าที่ในตอนกลางคืน[147]

พวกแรบไบสอนในบาราอิตาว่าครั้งหนึ่งรับบีโจชัว เบน ฮานันยาห์กำลังยืนอยู่บนขั้นบันไดบนภูเขาเทมเพิลและเบน โซมา (ซึ่งอายุน้อยกว่ารับบีโจชัว) เห็นเขาแต่ไม่ได้ยืนขึ้นต่อหน้าเขาด้วยความเคารพ รับบีโจชัวจึงถามเบนโซมาว่าเกิดอะไรขึ้น เบ็น โซมาตอบว่าเขากำลังจ้องมองที่ช่องว่างระหว่างน้ำบนและน้ำล่าง (อธิบายไว้ในปฐมกาล 1:6–7 ) Ben Zoma กล่าวว่ามีเพียงสามนิ้วที่ว่างระหว่างน้ำบนและน้ำล่าง เบนโซมาให้เหตุผลว่าปฐมกาล 1:2กล่าวว่า "และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ" ซึ่งหมายถึงระยะห่างที่ใกล้เคียงกับระยะของนกเขาแม่ที่ลอยอยู่เหนือลูกของมันโดยไม่แตะต้องลูก แต่รับบีโจชัวบอกสาวกของเขาว่าเบนโซมายังอยู่นอกขอบเขตแห่งความเข้าใจ รับบีโจชัวตั้งข้อสังเกตว่าปฐมกาล 1:2กล่าวว่า "พระวิญญาณของพระเจ้าลอยอยู่เหนือผิวน้ำ" ในวันแรกของการสร้าง แต่พระเจ้าแบ่งน้ำในวันที่สองตามที่ปฐมกาล 1:6-7รายงาน (ดังนั้นระยะทางที่พระเจ้าลอยอยู่เหนือน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นระยะห่างระหว่างน้ำบนและน้ำล่าง) Gemara นำเสนอมุมมองที่หลากหลายว่าระยะห่างระหว่างน้ำบนและน้ำล่างนั้นมากเพียงใด Rav Aha bar Jacobบอกว่าระยะทางเป็นความกว้างของเส้นผม พวกแรบไบกล่าวว่าระยะห่างระหว่างแผ่นไม้ของสะพานนั้นเหมือนกัน Mar Zutra (หรือบางคนบอกว่า Rav Assi) กล่าวว่าระยะห่างระหว่างเสื้อคลุมสองชุดคลุมกัน และคนอื่นๆ บอกว่าระยะห่างระหว่างถ้วยสองใบนั้นซ้อนกันอยู่อีกถ้วยหนึ่ง [148]

วันที่ห้าของการสร้าง (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จาก 1860 Die Bibel ใน Bildern )

รับบี Judah ben Pazi ตั้งข้อสังเกตว่ามีคำที่คล้ายกันปรากฏในปฐมกาล 1:6โดยที่רקִיעַ ‎, rakiyaแปลว่า "นภา" - และอพยพ 39:3 - โดยที่וַיְרַקְּעוּ ‎, vayrakuแปลว่า "และแบนราบ" ดังนั้นเขาจึงอนุมานได้จากการใช้ในอพยพ 39:3ที่ปฐมกาล 1:6สอนว่าในวันที่สองของการทรงสร้าง พระเจ้าจะทรงแผ่ฟ้าสวรรค์ให้ราบเรียบเหมือนผ้า[149]หรือรับบี ยูดาห์ บุตรชายของรับบีซีโมน อนุมานจากอพยพ 39:3ว่าปฐมกาล 1:6หมายความว่า "ให้ทำซับในท้องฟ้า" [150]

A Baraita taught that the upper waters created in Genesis 1:6–7 remain suspended by Divine command, and their fruit is the rainwater, and thus Psalm 104:13 says: "The earth is full of the fruit of Your works." This view accords with that of Rabbi Joshua. Rabbi Eliezer, however, interpreted Psalm 104:13 to refer to other handiwork of God.[151]

Rabbi Eliezer taught that on the day that God said in Genesis 1:9, "Let the waters be gathered together," God laid the foundation for the miracle of the splitting of the sea in the Exodus from Egypt. The Pirke De-Rabbi Eliezer recounted that in the Exodus, Moses cried out to God that the enemy was behind them and the sea in front of them, and asked which way they should go. So God sent the angel Michael, who became a wall of fire between the Israelites and the Egyptians. The Egyptians wanted to follow after the Israelites, but they are unable to come near because of the fire. The angels saw the Israelites' misfortune all the night, but they uttered neither praise nor sanctification, as อพยพ 14:20กล่าวว่า "และคนหนึ่งไม่ได้เข้ามาใกล้อีกคืนหนึ่ง" พระเจ้าบอกโมเสส (ตามรายงานในอพยพ 14:16 ) ให้ "ยื่นมือออกไปเหนือทะเลและแบ่งมัน" ดังนั้น (ตามที่รายงานในอพยพ 14:21 ) "โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเล" แต่ทะเลปฏิเสธที่จะแยกออก พระเจ้าจึงทอดพระเนตรทะเล และน้ำเห็นพระพักตร์พระเจ้า ก็สั่นสะท้าน และเสด็จลงไปในที่ลึก ดังสดุดี 77:16ว่า "ข้าแต่พระเจ้า น้ำเห็นพระองค์ น้ำเห็นพระองค์ พวกเขาก็กลัว : ความลึกก็สั่นสะเทือน" รับบีเอลีเซอร์สอนว่าในวันที่พระเจ้าตรัสไว้ในปฐมกาล 1:9“ให้น้ำมารวมกัน” น้ำก็ข้นขึ้น และพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เป็นหุบเขาสิบสองหุบเขา ซึ่งสอดคล้องกับเผ่าทั้งสิบสอง และทำเป็นกำแพงน้ำระหว่างแต่ละทาง และชาวอิสราเอลก็มองเห็นกันและกันได้ เห็นพระเจ้าเดินอยู่ข้างหน้าพวกเขา แต่พวกเขาไม่เห็นรอยพระบาทของพระเจ้าดังที่สดุดี 77:19กล่าวว่า "มรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล [152]

Behemoth และ Leviathan (สีน้ำโดยWilliam Blakeจากภาพประกอบหนังสืองานของเขาในปี 1826 )

Pirke เดอบีบีเซอร์สอนว่าพระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในปฐมกาล 1:16ในวันที่ 28 ของเดือนเอลูปฏิทินฮีบรูทั้งหมด — ปี, เดือน, วัน, คืน, ฤดูกาล, และการแทรกสอด — อยู่เฉพาะต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเจ้าได้สอดแทรกปีและส่งมอบการคำนวณให้อาดัมในสวนเอเดน ดังที่ปฐมกาล 5:1สามารถอ่านได้ว่า "สิ่งนี้ คือการคำนวณสำหรับรุ่นของอาดัม” อดัมมอบประเพณีนี้ให้กับเอโนค ผู้ซึ่งเริ่มต้นในหลักการของการแทรกซ้อน ดังที่ปฐมกาล 5:22กล่าวว่า "และเอโนคดำเนินกับพระเจ้า" เอโนคส่งต่อหลักการแทรกซ้อนให้โนอาห์ ผู้ถ่ายทอดประเพณีแก่เชม ผู้ถ่ายทอดให้อับราฮัมผู้ถ่ายทอดให้อิสอัคผู้ถ่ายทอดให้ยาโคบผู้ถ่ายทอดให้โยเซฟและพี่น้องของเขา เมื่อโยเซฟและพี่น้องของเขาเสียชีวิต ชาวอิสราเอลหยุดที่จะแทรกแซง ดังที่อพยพ 1:6รายงานว่า "และโยเซฟและพี่น้องของเขาทั้งหมด และคนในชั่วอายุนั้นทั้งหมด" พระเจ้าจึงทรงเปิดเผยหลักการของปฏิทินฮีบรูแก่โมเสสและอาโรนในอียิปต์ ดังที่อพยพ 12:1–2รายงานว่า “และพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนในแผ่นดินอียิปต์ว่า 'เดือนนี้จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับพวกเจ้า ของเดือน'" Pirke De-Rabbi Eliezer อนุมานจากคำว่า "พูด" ในอพยพ 12:1ที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจนถึงเวลานั้น หลักการของการสอดแทรกอยู่กับพระเจ้า แต่ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่จะสอดแทรกปี ดังนั้นอิสราเอลอธิกมาสปีและจะจนกว่าเอลียาห์กลับไปประกาศในศาสนพยากรณ์อายุ [153]

รับบีโยฮานันสอนว่า คำว่า "และพระเจ้าสร้างสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล" ในปฐมกาล 1:21อ้างถึงเลวีอาธานงูเอียงและเลวีอาธานงูคดเคี้ยวยังอ้างถึงในอิสยาห์ 27: 1 Rav Judah สอนในชื่อ Rav ว่า พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ทั้งชายและหญิง รวมทั้งเลวีอาธานงูเอียงและเลวีอาธานงูคดเคี้ยว หากพวกเขาผสมพันธุ์กัน พวกเขาจะได้ทำลายโลก ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงตอนผู้ชายและฆ่าผู้หญิง รักษามันไว้ในเกลือสำหรับบรรดาผู้ชอบธรรมในโลกที่จะมาถึง ตามที่รายงานในอิสยาห์ 27:1เมื่อมันกล่าวว่า: "และ เขาจะสังหารมังกรที่อยู่ในทะเล” ในทำนองเดียวกัน พระเจ้ายังทรงสร้าง "เบเฮมอธ " ชายและหญิงบนเนินเขานับพัน” ที่อ้างถึงในสดุดี 50:10หากพวกเขาแต่งงานกัน พวกเขาก็คงจะทำลายโลกด้วย ดังนั้นพระเจ้าจึงคัดผู้ชายออกและทำให้ผู้หญิงเย็นลง และรักษาไว้ให้ผู้ชอบธรรมสำหรับโลกต่อไป Rav Judah สอนเพิ่มเติมใน ชื่อของราฟที่เมื่อพระเจ้าต้องการสร้างโลก พระเจ้าบอกทูตสวรรค์แห่งท้องทะเลให้เปิดปากของทูตสวรรค์และกลืนน้ำทั้งหมดของโลก เมื่อทูตสวรรค์ทักท้วงพระเจ้าก็ตีเทวดาตายตามรายงานในโยบ 26 :12เมื่อมันกล่าวว่า: "เขากวนทะเลด้วยพลังของเขาและด้วยความเข้าใจของเขา เขาตีราหับ " รับบีอิสอัคจากนี้อนุมานว่าทูตสวรรค์แห่งท้องทะเลคือราหับ และถ้าน้ำไม่ท่วมราหับ ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดทนกลิ่นได้ [154]

วันที่หกของการสร้าง (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จาก 1860 Die Bibel ใน Bildern )

รับบีโยฮานันอธิบายว่าปฐมกาล 1:26ใช้สรรพนามพหูพจน์เมื่อพระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์" เพื่อสอนว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยโดยไม่ปรึกษาทูตสวรรค์ในสวรรค์ของพระเจ้า [155]

สังเกตว่าปฐมกาล 1:26ใช้สรรพนามพหูพจน์เมื่อพระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์" พวกนอกรีตถามรับบีซิมลายว่ามีเทพกี่องค์ที่สร้างโลก รับบีซิมลายตอบว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่พบว่ามีประเด็นที่สนับสนุนพวกนอกรีต ก็พบว่ามีการหักล้างอยู่ใกล้ๆ ในข้อความ ดังนั้นปฐมกาล 1:26จึงกล่าวว่า “ให้เราสร้างมนุษย์” (โดยใช้สรรพนามพหูพจน์) แต่จากนั้นปฐมกาล 1:27กล่าวว่า "และพระเจ้าสร้าง" (โดยใช้สรรพนามเอกพจน์) เมื่อพวกนอกรีตจากไป สาวกของรับบีซิมลายบอกเขาว่าพวกเขาคิดว่าเขาละทิ้งพวกนอกรีตด้วยการเพียงชั่วคราวและถามเขาถึงคำตอบที่แท้จริง รับบีซิมลายจึงบอกเหล่าสาวกว่าในตัวอย่างแรก พระเจ้าสร้างอาดัมจากผงคลีและเอวาจากอาดัม แต่หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ (ตามถ้อยคำของปฐมกาล 1:26 ) "ตามฉายาของเรา ตามอุปมาของเรา" ไม่ใช่มนุษย์ ไม่มีผู้หญิงหรือผู้หญิงไม่มีผู้ชาย และทั้งคู่ไม่มีเชชีนาห์ (การสถิตย์การเลี้ยงดูที่สถิตอยู่ของพระเจ้า[16]

มีการสอนในบาราอิตาว่าเมื่อกษัตริย์ปโตเลมีนำผู้เฒ่า 72 คนมารวมกัน วางพวกเขาไว้ในห้องต่าง ๆ 72 ห้องโดยไม่ได้บอกเหตุผล และสั่งให้แต่ละคนแปลอัตเตารอต พระเจ้าได้กระตุ้นพวกเขาแต่ละคน และพวกเขาทั้งหมดก็มีความคิดเดียวกันและ เขียนในปฐมกาล 1:26ว่า " ฉันจะสร้างมนุษย์ในรูปและอุปมา" (แทนที่จะเป็น "ให้เราสร้าง" เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านอ่านข้อความสร้างพลังมากมาย) [135]

Pirke De-Rabbi Eliezer บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโทราห์ตามคำพูดของปฐมกาล 1:26ว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา โตราห์ตอบว่าคนที่พระเจ้าต้องการสร้างจะถูกจำกัดในเวลาและเต็มไปด้วยความโกรธ และจะเข้ามาในอำนาจของบาป เว้นแต่พระเจ้าจะทรงอดกลั้นไว้นานกับเขา อัตเตารอตยังคงดำเนินต่อไป เป็นการดีที่มนุษย์จะไม่เข้ามาในโลก พระเจ้าตรัสถามอัตเตารอตว่าถูกเรียกว่า "โกรธช้า" และ "เปี่ยมด้วยความรัก" เปล่าๆ[157]พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์[158]

Rabbi Eleazar read the words "since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven" in Deuteronomy 4:32 to read, "from the day that God created Adam on earth and to the end of heaven." Thus Rabbi Eleazar read Deuteronomy 4:32 to intimate that when God created Adam in Genesis 1:26–27, Adam extended from the earth to the sky. But as soon as Adam sinned, God placed God's hand upon Adam and diminished him, as Psalm 139:5 says: "You have fashioned me after and before, and laid Your hand upon me." Similarly, Rav Judah in the name of Rav taught that when God created Adam in Genesis 1:26–27, Adam extended from one end of the world to the other, reading Deuteronomy 4:32ให้อ่านว่า "ตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก และจากปลายฟ้าด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง" (และราฟยูดาห์ในนามของราฟยังสอนด้วยว่าทันทีที่อาดัมทำบาป พระเจ้าก็วางพระหัตถ์ของพระเจ้าไว้บนอาดัมและทรงลดหย่อนเขาลง) เจมาราคืนดีการตีความของรับบีเอเลอาซาร์และราฟยูดาห์ในนามของราฟโดยสรุปว่าระยะทาง จากดินสู่ฟ้าต้องเท่ากับระยะทางจากปลายฟ้าข้างหนึ่งไปอีกปลายฟ้าอีกข้างหนึ่ง[159]

แรบไบสอนในบาราอิตาว่าเป็นเวลาสองปีครึ่งที่ราชวงศ์ชัมมัยและราชวงศ์ฮิลเลลโต้เถียงกัน ราชวงศ์ชัมมัยยืนยันว่าจะดีกว่าสำหรับมนุษยชาติที่จะไม่ถูกสร้างขึ้น และราชวงศ์ฮิลเลลยังคงรักษาไว้ เป็นการดีกว่าที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้น ในที่สุดพวกเขาก็ลงคะแนนเสียงและตัดสินใจว่าจะดีกว่าสำหรับมนุษยชาติที่จะไม่ถูกสร้างขึ้น แต่ตอนนี้มนุษยชาติได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว ให้เราตรวจสอบการกระทำในอดีตของเราหรืออย่างที่คนอื่นพูดให้เราตรวจสอบการกระทำในอนาคตของเรา [160]

r Seventh Day of Creation (ภาพประกอบจาก 1493 Nuremberg Chronicle)

มิชนาห์สอนว่าในสมัยวัดที่สองชาวยิวจะยอมรับการทรงสร้างของพระเจ้าและอ่านโองการของเรื่องราวการทรงสร้างเมื่อตัวแทนของประชาชนจะรวมตัวกัน (ในยามเฝ้าหรือมาอมาด็อต ) เพื่อมีส่วนร่วมในการเสียสละที่ทำในกรุงเยรูซาเล็มในนามของพวกเขา[161]ผู้คนในคณะผู้แทนจะถือศีลอดสี่วันในสัปดาห์ที่พวกเขาชุมนุมกัน ในวันแรก (วันอาทิตย์) พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:1–8วันที่สอง พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:6–13ในวันที่สาม พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:9–19ในวันที่สี่ พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:14–23ในวันที่ห้า พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:20–31และในวันที่หก พวกเขาจะอ่านปฐมกาล 1:24–2:3 [162] รับบีอัมมีสอนว่าหากไม่ได้มีไว้สำหรับการนมัสการของคณะผู้แทนเหล่านี้ สวรรค์และโลกจะไม่มั่นคงอย่างมั่นคง อ่านเยเรมีย์ 33:25ถึง ว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะพันธสัญญาของเรา [รักษา] กลางวันและกลางคืน ฉันจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์ของสวรรค์และโลก” และรับบีอัมมีอ้างปฐมกาล 15:8–9เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่ออับราฮัมถามพระเจ้าว่าอับราฮัมจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกโดยไม่คำนึงถึงบาป พระเจ้าตอบโดยเรียกร้องให้อับราฮัมเสียสละสัตว์หลายชนิด รับบีอัมมีรายงานว่าอับราฮัมทูลถามพระเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาที่จะมาถึงเมื่อไม่มีพระวิหารที่จะถวายเครื่องบูชา รับบีอัมมีรายงานว่าพระเจ้าตอบอับราฮัมว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหลานของอับราฮัมอ่านหัวข้อโทราห์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบูชา พระเจ้าจะถือว่าพวกเขานำเครื่องบูชามา และให้อภัยบาปทั้งหมดของพวกเขา [163]

วันสะบาโต (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จาก Die Bibel ในปี 1860ใน Bildern )

มันถูกบันทึกไว้ในสมุดของแรบไบJoshua ben Leviว่าคนที่เกิดในวันแรกของสัปดาห์ (วันอาทิตย์) จะขาดสิ่งหนึ่ง Gemara อธิบายว่าบุคคลนั้นจะมีคุณธรรมอย่างสมบูรณ์หรือชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง เพราะในวันนั้น (ในปฐมกาล 1:3–5 ) พระเจ้าได้สร้างความสว่างและความมืดสุดขั้ว คนที่เกิดในวันที่สองของสัปดาห์ (วันจันทร์) จะอารมณ์ไม่ดี เพราะในวันนั้น (ในปฐมกาล 1:6–7 ) พระเจ้าได้ทรงแบ่งน้ำ คนที่เกิดวันที่สามของสัปดาห์ (วันอังคาร) จะมั่งคั่งและสำส่อนเพราะในวันนั้น (ในปฐมกาล 1:11)) พระเจ้าสร้างสมุนไพรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บุคคลที่เกิดในวันที่สี่ของสัปดาห์ (วันพุธ) จะสดใส เพราะในวันนั้น (ในปฐมกาล 1:16–17 ) พระเจ้าได้ทรงตั้งดวงดาวบนท้องฟ้า บุคคลที่เกิดในวันที่ห้าของสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี) จะต้องแสดงความเมตตา เพราะในวันนั้น (ในปฐมกาล 1:21 ) พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาและนก บุคคลที่เกิดในวันสะบาโต (วันศุกร์) จะเป็นผู้แสวงหาRav Nahman bar Isaacอธิบายว่า: ผู้แสวงหาความดี บุคคลที่เกิดในวันสะบาโต (วันเสาร์) จะตายในวันสะบาโต เพราะพวกเขาต้องทำให้วันสำคัญยิ่งของวันสะบาโตเสื่อมเสียด้วยบัญชีของบุคคลนั้นเพื่อเข้าร่วมการประสูติ และทศกัณฐ์บุตรราฟศิลาพึงสังเกตว่าบุคคลนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์. [164]

ปฐมกาล บทที่ 2

Rava (หรือบางคนบอกว่ารับบี Joshua ben Levi) สอนว่าแม้แต่คนที่สวดอ้อนวอนในวันสะบาโตก็ต้องท่องปฐมกาล 2:1–3 "และสวรรค์และแผ่นดินโลกก็สร้างเสร็จ . . ." ( וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ ‎, va-yachulu hashamayim v'haaretz . . ) เพราะ Rav Hamnunaสอนว่าผู้ใดก็ตามที่สวดอ้อนวอนในวันสะบาโตและท่อง "และสวรรค์และโลกได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็น Writ ร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้าง เพราะอาจมีคนอ่านว่าva-yachulu ( וַיְכֻלּוּ ‎) - "และพวกเขาก็ทำเสร็จแล้ว" - วา-เยกัลลู - "และพวกเขาก็เสร็จสิ้น"รับบีเอเลอาซาร์สอนว่าเรารู้ว่าคำพูดก็เหมือนการกระทำเพราะ สดุดี 33:6กล่าวว่า "โดยพระวจนะของพระเจ้าได้สวรรค์" Rav Hisdaกล่าวในนามของ Mar Ukbaว่าเมื่อสวดมนต์ในวันสะบาโตและท่อง "และสวรรค์และโลกก็เสร็จสิ้น" เทวดาผู้ปฏิบัติศาสนกิจสองคนวางมือบนศีรษะของผู้อธิษฐานและพูด (ในคำพูดของอิสยาห์ 6:7 ) "ความชั่วช้าของเจ้าถูกขจัดไป และบาปของเจ้าก็ถูกชำระ" [165]

มีการสอนในบาราอิตาว่าเมื่อกษัตริย์ปโตเลมีนำผู้เฒ่า 72 คนมารวมกัน วางพวกเขาไว้ในห้องต่าง ๆ 72 ห้องโดยไม่ได้บอกเหตุผล และสั่งให้แต่ละคนแปลอัตเตารอต พระเจ้าได้กระตุ้นพวกเขาแต่ละคน และพวกเขาทั้งหมดก็มีความคิดเดียวกันและ เขียนสำหรับปฐมกาล 2:2 "และเขาจบในวันที่หกและพักผ่อนในวันที่เจ็ด" (แทนที่จะ "และเสร็จสิ้นในวันที่เจ็ด" เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านอ่านว่าพระเจ้าทำงานในวันสะบาโต) [166]

ในทำนองเดียวกันรับบีถามรับบีอิชมาเอลบุตรชายของรับบีโฮเซ่ว่าเขาได้เรียนรู้จากบิดาของเขาถึงความหมายที่แท้จริงของปฐมกาล 2:2หรือไม่ "และในวันที่เจ็ดพระเจ้าได้ทรงทำงานที่พระองค์ทรงทำไว้เสร็จ" (เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเสร็จงานของพระเจ้าอย่างแน่นอน ในวันที่หก ไม่ใช่วันสะบาโต) เขาเปรียบเทียบมันกับชายคนหนึ่งตีค้อนบนทั่ง ยกมันขึ้นในตอนกลางวันแล้วดึงมันลงมาทันทีหลังพลบค่ำ (ในช่วงที่สองระหว่างการยกค้อนและดึงมันลงมา กลางคืนเริ่มต้นขึ้น ดังนั้น เขาจึงสอนว่าพระเจ้าทำงานของพระเจ้าเสร็จในตอนสิ้นสุดวันที่หก ดังนั้นในวินาทีนั้นเองวันสะบาโตจึงเริ่มต้นขึ้น) รับบีสิเมโอน บาร์โยไฮสอนว่ามนุษย์ผู้ไม่รู้แน่ชัดว่าเวลาใดต้องเพิ่มจากคำดูหมิ่นไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ แต่พระเจ้าทรงทราบเวลาอย่างแม่นยำ สามารถเข้าสู่วันสะบาโตได้เพียงเสี้ยววินาที เกนิบาห์และพวกแรบไบพูดถึงปฐมกาล 2:2–3. Genibah compared it to a king who made a bridal chamber, which he plastered, painted, and adorned, so that all that the bridal chamber lacked was a bride to enter it. Similarly, just then, the world lacked the Sabbath. (Thus by means of instituting the Sabbath itself, God completed God's work, and humanity's world, on the seventh day.) The Rabbis compared it to a king who made a ring that lacked only a signet. Similarly, the world lacked the Sabbath. And the Midrash taught that this is one of the texts that they changed for King Ptolemy (as they could not expect him to understand these explanations), making Genesis 2:2 read, "And He finished on the sixth day, and rested on the seventh." King Ptolemy (or others say, a philosopher) asked the elders in Rome how many days it took God to create the world. The elders replied that it took God six days. He replied that since then, Gehenna has been burning for the wicked. Reading the words "His work" in Genesis 2:2–3, Rabbi Berekiah said in the name of Rabbi Judah the son of Rabbi Simon that with neither labor nor toil did God create the world, yet Genesis 2:2 says, "He rested . . . from all His work." He explained that Genesis 2:2กล่าวไว้อย่างนั้นเพื่อลงโทษคนชั่วที่ทำลายโลกซึ่งถูกสร้างด้วยแรงงานและให้รางวัลที่ดีแก่ผู้ชอบธรรมที่ค้ำจุนโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยงานตรากตรำ การอ่านคำว่า "เพราะว่าในนั้นพระองค์ทรงพักจากงานทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างให้สร้าง" ในปฐมกาล 2:3Midrash สอนว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในวันสะบาโตหลังจากพระเจ้าพักผ่อนคือความสงบ ความสบาย ความสงบและความเงียบสงบ รับบีเลวีกล่าวในนามของรับบี Jose ben Nehorai ว่าตราบใดที่พระหัตถ์ของอาจารย์ของพวกเขาทำงานเกี่ยวกับพวกเขา พวกเขาก็ขยายออกไป แต่เมื่อพระหัตถ์ของพระอาจารย์ได้พักแล้ว พวกเขาก็ให้การพักผ่อน ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานการพักสงบแก่โลกในวันที่เจ็ด รับบีอับบาสอนว่าเมื่อราชาผู้เป็นมนุษย์นำกองทัพของเขาไปยังที่พัก เขาไม่แจกจ่ายการบริจาค (แต่เขาทำอย่างนั้นก่อนที่กองทัพจะเข้าสู่สนามรบเท่านั้น) และเมื่อเขาแจกจ่ายการบริจาค เขาไม่ได้สั่งหยุด แต่พระเจ้าสั่งให้หยุดและแจกจ่ายการบริจาค ดังปฐมกาล 2:2–3กล่าวว่า "และพระองค์ทรงพักผ่อน . . และทรงอวยพระพร" (พระเจ้าไม่เพียงแต่มอบวันพักผ่อนให้มนุษยชาติเท่านั้น แต่พระเจ้ายังประทานของขวัญแห่งวันศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษยชาติด้วย) [167]

พระพรของวันที่เจ็ด (ภาพโมเสคสมัยศตวรรษที่ 13 ในมหาวิหารเซนต์มาร์ก )

จากการอ่านปฐมกาล 2:2 "และในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จงานของพระองค์" Pirke De-Rabbi Eliezer สอนว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างการอุทิศเจ็ดครั้ง (สำหรับการสร้างแต่ละเจ็ดวัน) พระเจ้าแสดงหกคนและสงวนไว้สำหรับคนรุ่นอนาคต ดังนั้น เมื่อพระเจ้าสร้างวันแรกและเสร็จสิ้นงานทั้งหมดของพระเจ้าในวันนั้น พระเจ้าได้อุทิศมัน ดังที่ปฐมกาล 1:5กล่าวว่า "และเป็นเวลาเย็นและเป็นเวลาเช้าในวันหนึ่ง" เมื่อพระเจ้าสร้างวันที่สองและเสร็จสิ้นงานทั้งหมดของพระเจ้า พระเจ้าได้อุทิศมัน ดังปฐมกาล 1:8 says, "And it was evening, and it was morning, a second day." Similar language appears through the six days of creation. God created the seventh day, but not for work, because Genesis does not say in connection the seventh day, "And it was evening and it was morning." That is because God reserved the dedication of the seventh day for the generations to come, as Zechariah 14:7พูดถึงวันสะบาโตว่า "และจะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงทราบ ไม่ใช่วันและคืน" Pirke De-Rabbi Eliezer เปรียบเทียบสิ่งนี้กับชายคนหนึ่งที่มีเครื่องใช้อันล้ำค่าซึ่งเขาไม่ต้องการทิ้งให้เป็นมรดกแก่ใครเลยนอกจากกับลูกชายของเขา Pirke De-Rabbi Eliezer สอนว่าพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าไม่ต้องการให้วันแห่งพระพรและความบริสุทธิ์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเป็นมรดกแก่ใครก็ตามยกเว้นอิสราเอล เพราะเมื่อชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ ก่อนที่พระเจ้าจะประทานโทราห์แก่พวกเขา พระเจ้าได้มอบวันสะบาโตให้พวกเขาเป็นมรดก (ตามที่รายงานในอพยพ 16:23 ) ก่อนที่พระเจ้าจะประทานโทราห์แก่อิสราเอล พวกเขาถือสองวันสะบาโต ตามที่เนหะมีย์ 9:14กล่าวไว้ก่อนว่า และหลังจากนั้น พระเจ้าได้ประทานอัตเตารอตแก่พวกเขา ดังที่เนหะมีย์ 9:14กล่าวต่อไปว่า "และทรงบัญชาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และโทราห์ด้วยมือของโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์" พระเจ้าทรงสังเกตและทำให้วันสะบาโตชำระให้บริสุทธิ์ และอิสราเอลมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติและชำระวันสะบาโตเท่านั้น เมื่อพระเจ้าประทานมานาแก่ชาวอิสราเอลตลอด 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าประทานมานาในช่วงหกวันที่พระเจ้าสร้างโลก ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ แต่ในวันสะบาโต พระเจ้าไม่ได้ประทานมานาให้พวกเขา แน่นอน พระเจ้ามีพลังมากพอที่จะประทานมานาให้พวกเขาทุกวัน แต่วันสะบาโตอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าจึงประทานขนมปังแก่ชาวอิสราเอลในวันศุกร์เป็นเวลาสองวัน ดังอพยพ 16:29ตรัสว่า "ดูเถิด เพราะพระเจ้าได้ประทานวันสะบาโตแก่คุณ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงประทานขนมปังสองวันแก่คุณในวันที่หก" เมื่อประชาชนเห็นว่าพระเจ้าทรงถือปฏิบัติวันสะบาโต พวกเขาก็หยุดพักเช่นกัน ดังที่อพยพ 16:30 น.กล่าวว่า "ดังนั้น ประชาชนจึงได้พักในวันที่เจ็ด" การอ่านปฐมกาล 2:3 "และพระเจ้าอวยพรวันที่เจ็ดและทำให้ศักดิ์สิทธิ์" Pirke De-Rabbi Eliezer สอนว่าพระเจ้าอวยพรและทำให้วันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์และอิสราเอลถูกผูกมัดเพียงเพื่อรักษาและทำให้วันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ดังนั้นบรรดาปราชญ์จึงกล่าวว่าบรรดาผู้ที่กล่าวคำอวยพรและการชำระให้บริสุทธิ์เหนือไวน์ในคืนวันศุกร์จะมีวันเวลาของพวกเขาเพิ่มขึ้นในโลกนี้และในโลกหน้า สำหรับสุภาษิต 9:11กล่าวว่า "เพราะโดยเราวันของคุณจะทวีคูณ" หมายถึงในโลกนี้ และสุภาษิต 9:11ยังคงดำเนินต่อไป "และอายุของเจ้าจะเพิ่มขึ้น" ซึ่งมีความหมายว่าในโลกที่จะมาถึง [168]

รับบีไซเมียนสังเกตว่าเกือบทุกที่ พระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการสร้างสวรรค์บนดิน [169]แต่ปฐมกาล 2:4กล่าวว่า "วันที่พระเจ้าสร้างโลกและสวรรค์" (รายการโลกก่อนสวรรค์) รับบีสิเมโอนสรุปว่าปฐมกาล 2:4สอนว่าโลกเทียบเท่ากับสวรรค์ [170]

The Tosefta taught that the generation of the Flood acted arrogantly before God on account of the good that God lavished on them, in part in Genesis 2:6. So (in the words of Job 21:14–15) "they said to God: ‘Depart from us; for we desire not the knowledge of Your ways. What is the Almighty, that we should serve Him? And what profit should we have, if we pray unto Him?'" They scoffed that they needed God for only a few drops of rain, and they deluded themselves that they had rivers and wells that were more than enough for them, and as Genesis 2:6 reports, "there rose up a mist from the earth." God noted that they took excess pride based upon the goodness that God lavished on them, so God replied that with that same goodness God would punish them. And thus ปฐมกาล 6:17รายงานว่า "และเรา ดูเถิด เรานำน้ำท่วมบนแผ่นดินโลก" [171]

The Creation of Eve (1825 ภาพวาดโดย Julius Schnorr von Carolsfeld)

มิชนาห์สอนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากคนๆ เดียวในปฐมกาล 2:7เพื่อสอนว่าพรอวิเดนซ์ถือว่าผู้ที่ทำลายบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ทำลายโลกทั้งใบ และพรอวิเดนซ์ถือว่าผู้ที่ช่วยคนเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ช่วยโลกทั้งโลก และพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์จากคนๆ หนึ่งเพื่อสันติภาพ เพื่อไม่ให้ใครสามารถพูดได้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าของอีกคนหนึ่ง และพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากคนๆ เดียว เพื่อที่พวกนอกรีตจะพูดไม่ได้ว่ามีพระเจ้ามากมายที่สร้างจิตวิญญาณมนุษย์ขึ้นมามากมาย และพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์จากคนๆ เดียวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพราะผู้คนกดเหรียญจำนวนมากด้วยการกดเหรียญเพียงครั้งเดียว และพวกเขาทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกัน แต่พระเจ้าประทับตราแต่ละคนด้วยตราประทับของอาดัม และไม่มีใครเหมือนอีกเหรียญหนึ่ง ดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องพูดว่า "เพื่อประโยชน์ของฉัน โลกนี้ถูกสร้างขึ้น"[172]ได้รับการสอนใน Baraita ว่าRabbi Meir used to say that the dust of the first man (from which Genesis 2:7 reports God made Adam) was gathered from all parts of the earth, for Psalm 139:16 says of God, "Your eyes did see my unformed substance," and 2 Chronicles 16:9 says, "The eyes of the Lord run to and fro through the whole earth."[173]

Similarly, the Pirke De-Rabbi Eliezer told that when God began to create the first person, God began to collect dust from the four corners of the world — red, black, white, and yellow. Explaining why God gathered the first person's dust from the four corners of the world, God said that if a person should travel from the east to the west, or from the west to the east, and the time should come for the person to depart from the world, then the earth would not be able to tell the person that the dust of the person's body was not of the earth there, and that the person needed to return to the place from which the person had been created. This teaches that in every place where a person comes or goes, should the person approach the time to die, in that place is the dust of the person's body, and there the person's body will return to the dust, as ปฐมกาล 3:19กล่าวว่า "เพราะเจ้าเป็นผงคลี และเจ้าจะกลับเป็นผงคลี" [174]

การสร้างอีฟ (รูปปั้นหินอ่อนนูนในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 โดยLorenzo Maitaniบนวิหาร Orvieto )

Rav Nahman บาร์ Rav Hisda ภายในบ้านคำพูด "จากนั้นพระเจ้ารูปแบบ ( וַיִּיצֶר , WA-yitzer ) มนุษย์" ในปฐมกาล 2: 7 Rav Nahman บาร์ Rav Hisda สอนว่าคำוַיִּיצֶר, WA-yitzerเขียนด้วยสองyuds ( יי ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างคนที่มีความโน้มเอียงที่สอง ( yetzerim ) หนึ่งในความดีและความชั่ว Rav Nahman bar Isaac demurred, เถียงว่าตามตรรกะนี้, สัตว์, ซึ่งGenesis 2:19เขียนוַיִּצֶר ‎, wa-yitzerด้วยyudเดียว, ไม่ควรมีความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ( yetzer hara) แต่เราเห็นว่าพวกมันทำร้าย กัด และเตะ เห็นได้ชัดว่ามีความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย แต่รับบีไซเมียน เบน ปาซซีอธิบายว่าทั้งสองยุดโดยกล่าวว่า "วิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะพระผู้สร้าง (ยอตศรี ) วิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะความโน้มเอียงอันชั่วร้ายของข้าพเจ้า ( ยิตซรี )!" รับบีไซเมียน เบน ปาซซีจึงชี้ให้เห็นว่าสองยุดบ่งบอกถึงสภาพของมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าลงโทษเราที่ยอมจำนนต่อความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายของเรา แต่ความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายของเราล่อลวงเราเมื่อเราพยายามต่อต้าน อีกทางหนึ่ง รับบี เยเรมีย์ เบน เอเลอาซาร์อธิบายว่าสองยุดสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างพระพักตร์สองพระพักตร์ในชายคนแรก ชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน โดยหันหลังให้กันดังสดุดี 139:5กล่าวว่า "เบื้องหลังและก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงสร้างฉันขึ้นมา"[175]

Midrash อนุมานจากความคล้ายคลึงกันในภาษาของการสร้างมนุษยชาติและบัญญัติวันสะบาโตที่พระเจ้าประทานกฎเกณฑ์ของวันสะบาโตแก่อาดัม อ่านรายงานการสร้างอาดัมของพระเจ้าในปฐมกาล 2:15 “และพระองค์ทรงให้เขา ( וַּנִּחֵהוּ ‎, vayanihehu ) เข้าไปในสวนเอเดน" Midrash สอนว่า "และพระองค์ทรงให้เขา ( וַיַּנִּחֵהוּ ‎, vayanihehu ) "หมายความว่าพระเจ้า ให้อาดัมเป็นกฎเกณฑ์ของวันสะบาโต เพราะบัญญัติวันสะบาโตใช้คำที่คล้ายกันในอพยพ 20:10 (20:11 ใน NJPS) “และพักผ่อน ( וַיָּנַח ‎, vayanach ) ในวันที่เจ็ด” ปฐมกาล 2:15ยังคง“ไปจน ( לְעָבְדָהּ‎, le'avedah )” และบัญญัติวันสะบาโตใช้คำที่คล้ายกันในอพยพ 20:8 (20:9 ใน NJPS) “เจ้าจะต้องตรากตรำหกวัน ( תַּעֲבֹד ‎, ta'avod )” และปฐมกาล 2:15 กล่าวต่อไปว่า “และรักษามันไว้ ( וּלְשָׁמְרָהּ ‎, ule -shamerah )” และบัญญัติวันสะบาโตใช้คำที่คล้ายกันในเฉลยธรรมบัญญัติ 5:11 (5:12 ใน NJPS), “Keep ( שׁׁמוֹר ‎, shamor ) วันสะบาโต” [176]

การสร้างอีฟ (1792 Russian Lubok woodcut)

ในทำนองเดียวกัน Midrash เล่าว่ารับบี Jeremiah ben Leazar สอนว่าเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัม พระเจ้าสร้างเขาให้เป็นกระเทย — สองร่างชายและหญิงรวมกัน — สำหรับปฐมกาล 5:2กล่าวว่า "ชายและหญิงสร้างพวกเขา . . . และเรียกชื่อพวกเขาว่าอดัม” รับบีซามูเอล บาร์ นาห์มานสอนว่าเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัม พระเจ้าสร้างอาดัมสองหน้า จากนั้นพระเจ้าก็แยกอดัม และทำให้อาดัมมีหลังสองหลัง ข้างหลังหนึ่งอยู่ด้านนี้และอีกข้างหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง มีการโต้แย้งว่าปฐมกาล 2:21กล่าวว่า "และพระองค์ทรงเอาซี่โครงอันหนึ่งของเขา" (หมายความว่าพระเจ้าสร้างเอวาแยกจากอาดัม) รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มาน ตอบว่า คำว่า "ซี่โครง" — מצַּלְעֹתָיו ‎, mi-zalotav— ที่จริงหมายถึงด้านหนึ่งของอาดัม เช่นเดียวกับที่อ่านในอพยพ 26:20 "และสำหรับด้านที่สอง ( צֶלַע ‎, zela ) ของพลับพลา" [177]

The Creation of Ev e (จิตรกรรมฝาผนังประมาณ 1509–1510 โดยMichelangeloในโบสถ์ Sistine )

อ่านข้อสังเกตของพระเจ้าในปฐมกาล 2:18ว่า "ไม่ดีที่ผู้ชายจะอยู่คนเดียว" Midrash สอนว่าผู้ชายที่ไม่มีภรรยาอาศัยอยู่โดยปราศจากความดี ปราศจากความช่วยเหลือ ปราศจากความสุข ปราศจากพร และปราศจากการชดใช้ หากปราศจากความดีดังที่ปฐมกาล 2:18กล่าวว่า " ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว" โดยปราศจากความช่วยเหลือ ดังเช่นในปฐมกาล 2:18พระเจ้าตรัสว่า "เราจะสร้างความช่วยเหลือให้เขา" ปราศจากความยินดี ดังที่เฉลยธรรมบัญญัติ 14:26กล่าวว่า "และคุณจะชื่นชมยินดีทั้งคุณและครอบครัวของคุณ " (หมายความว่าคน ๆ หนึ่งสามารถเปรมปรีดิ์ได้เมื่อมี "ครัวเรือน" ที่จะชื่นชมยินดีเท่านั้น) ปราศจากพรดังเอเสเคียล 44:30สามารถอ่านได้ว่า "เพื่อให้พรแก่คุณเพื่อประโยชน์ของบ้านของคุณ " (นั่นคือเพื่อประโยชน์ของภรรยาของคุณ) โดยไม่ต้องชดใช้ตามที่เลวีนิติ 16:11กล่าวว่า "และเขาจะทำการชดใช้สำหรับตัวเขาเองและสำหรับบ้านของเขา " (หมายความว่าคน ๆ หนึ่งสามารถลบล้างได้อย่างสมบูรณ์เฉพาะกับครอบครัวเท่านั้น) รับบีสิเมโอนกล่าวในพระนามของรับบีโจชัวเบนเลวีโดยไม่มีสันติสุขดังที่1 ซามูเอล 25:6กล่าวว่า "และสันติสุขจงมีแด่บ้านของคุณ" รับบีโจชัวแห่งสิกนินกล่าวในพระนามของรับบีเลวีโดยปราศจากชีวิต ดังที่ปัญญาจารย์ 9:9กล่าวว่า "จงใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาที่ท่านรัก" รับบี Hiyya ben Gomdi กล่าวว่ายังไม่สมบูรณ์เช่นปฐมกาล 5:2กล่าวว่า "ชายและหญิงสร้างพระองค์พวกเขาและอวยพรพวกเขาและเรียกชื่อของพวกเขาว่าอาดัม" นั่นคือ "ผู้ชาย" (และพวกเขาเท่านั้นที่รวมกันเป็น "ผู้ชาย") บางคนบอกว่าผู้ชายที่ไม่มีภรรยาทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าเสื่อมเสียดังที่ปฐมกาล 9:6กล่าวว่า "เพราะตามพระฉายของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์" และหลังจากนั้นทันทีปฐมกาล 9:7กล่าวว่า "และเจ้าจงมีลูกดกทวีมากขึ้น (โดยนัยว่าสิ่งแรกนั้นบกพร่องหากไม่ปฏิบัติตามอย่างหลัง) [178]

Gemara สอนว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามีเพียงการก่อตัวของมนุษยชาติ (ไม่ใช่การสร้างชายและหญิงแยกจากกัน) อย่างไรก็ตาม Rav Judah สังเกตเห็นความขัดแย้งที่ชัดเจน: ปฐมกาล 1:27กล่าวว่า "และพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์" (ในเอกพจน์) ในขณะที่ปฐมกาล 5:2กล่าวว่า "ชายและหญิงสร้างพระองค์" (ใน พหูพจน์). Rav Judah ประนีประนอมความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดโดยสรุปว่าในตอนแรกพระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างมนุษย์สองคนและในท้ายที่สุดพระเจ้าก็สร้างมนุษย์เพียงคนเดียว [179]

อดัมและเอวาต่างก็เปลือยกายและไม่ละอาย (ภาพประกอบจาก 1728 Figures de la Bible )
The Garden of Eden (ภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1906 โดย Providence Lithograph Company)

ราฟและซามูเอลเสนอคำอธิบายที่แตกต่างกันในปฐมกาล 2:22 "และซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงเอามาจากผู้ชายทำให้พระองค์กลายเป็นผู้หญิง" คนหนึ่งบอกว่า "ซี่โครง" นี้เป็นหน้า อีกอันเป็นหาง เพื่อสนับสนุนผู้ที่กล่าวว่าเป็นใบหน้าสดุดี 139:5ว่า "ข้างหลังและก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงสร้างฉัน" ผู้ที่กล่าวว่าเป็นหางนั้นได้อธิบายคำว่า "เบื้องหลังและก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงสร้างฉัน" ตามที่รับบีอัมมีกล่าวว่ามนุษยชาตินั้น "อยู่เบื้องหลัง" นั่นคือต่อมาในงานสร้างและ "ก่อน" ใน การลงโทษ Gemara ยอมรับว่ามนุษย์เป็นผู้สุดท้ายในการสร้างสรรค์ เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ในช่วงก่อนวันสะบาโต แต่ถ้าเมื่อพูดว่ามนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับการลงโทษ หนึ่งหมายถึงการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับพญานาครับบีสอนว่าในการให้เกียรติพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสาปแช่งกับสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด ดังนั้นในการสาปแช่ง พระเจ้าเริ่มตั้งแต่น้อยที่สุด สาปงูก่อน ตามด้วยผู้คน การลงโทษน้ำท่วมจึงต้องมีความหมาย ดังที่ปฐมกาล 7:23กล่าวว่า "และพระองค์ทรงกวาดล้างทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดิน ทั้งคนและวัวควาย" โดยเริ่มจากประชาชน ในการสนับสนุนของผู้หนึ่งที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากใบหน้าในปฐมกาล 2: 7คำוַיִּיצֶר , WA-yitzerเขียนด้วยสองyudsแต่ผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากหางอธิบายคำว่าוַיִּיצֶר ‎, wa-yitzerตามที่รับบี Simeon ben Pazzi กล่าวว่า "วิบัติคือฉันเพราะผู้สร้างของฉัน ( yotzri ) ความหายนะคือฉันเพราะความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายของฉัน ( yitzri ) !" เพื่อสนับสนุนผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากใบหน้าปฐมกาล 5:2กล่าวว่า "ชายและหญิงสร้างพวกเขา" แต่ผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากหางได้อธิบายคำว่า "ชายและหญิงสร้างพระองค์" ตามที่รับบีอับบาฮูอธิบายเมื่อเขาเปรียบเทียบคำว่า "ชายและหญิงสร้างพระองค์" ในปฐมกาล 5:2กับ คำ "ในภาพของพระเจ้าทำให้เขาคน" ในปฐมกาล 9: 6 รับบีอับบาฮูคืนดีข้อความเหล่านี้โดยสอนว่าในตอนแรกพระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างสององค์ แต่ท้ายที่สุดก็สร้างเพียงอันเดียว เพื่อสนับสนุนผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากใบหน้าปฐมกาล 2:22กล่าวว่า "เขาปิดสถานที่ด้วยเนื้อแทนมัน" แต่ผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากหางอธิบายคำว่า "เขาปิดสถานที่ด้วยเนื้อแทนมัน" ตามที่รับบีเยเรมีย์ (หรือที่บางคนพูดว่า Rav Zebid หรือคนอื่น ๆ พูดว่า Rav Nahman bar Isaac) กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ คำที่ใช้เฉพาะกับสถานที่ที่พระเจ้าสร้างบาดแผล เพื่อสนับสนุนผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากหางปฐมกาล 2:22กล่าวว่า "พระเจ้าสร้าง" แต่ผู้ที่กล่าวว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากใบหน้าอธิบายคำว่า "พระเจ้าสร้าง" ตามที่รับบีไซเมียน ben Menasia อธิบายซึ่งตีความคำว่า "และพระเจ้าสร้างซี่โครง" เพื่อสอนว่าพระเจ้าถักผมของอีฟและนำมา เธอกับอดัมเพราะในเมืองชายทะเลที่ถักเปีย ( keli'อะตะ ) เรียกว่า ตึก ( ปินยตา )). อีกทางหนึ่งRav Hisdaกล่าว (หรือบางคนบอกว่าได้รับการสอนใน Baraita) ว่าคำว่า "และพระเจ้าสร้างซี่โครง" สอนว่าพระเจ้าสร้างอีฟตามแบบของคลังเก็บของแคบที่ด้านบนและด้านล่างกว้าง เพื่อให้เก็บผลผลิตได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น Rav Hisda จึงสอนว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้านบนแคบกว่าและด้านล่างกว้างกว่า เพื่อให้สามารถอุ้มเด็กได้ดีกว่า[180]

แรบไบสอนในบาราอิตาว่าถ้าเด็กกำพร้าสมัครเข้าร่วมชุมชนเพื่อขอความช่วยเหลือในการแต่งงาน ชุมชนจะต้องเช่าบ้าน จัดหาเตียงและของตกแต่งบ้านที่จำเป็น และจัดงานแต่งงานตามที่เฉลยธรรมบัญญัติ 15:8กล่าว "เพียงพอสำหรับ ความต้องการของเขา สิ่งที่ขาดไปสำหรับเขา” พระศาสดาได้ตีความคำว่า "เพียงพอสำหรับความต้องการของเขา" เพื่ออ้างถึงบ้าน "สิ่งที่ขาด" เพื่ออ้างถึงเตียงและโต๊ะและ "สำหรับเขา ( לוֹ ‎, lo )" เพื่ออ้างถึงภรรยาเป็นปฐมกาล 02:18ใช้คำเดียวกัน "สำหรับเขา ( לוֹ , ทองหล่อ )," เพื่ออ้างถึงภรรยาของอาดัมซึ่งปฐมกาล 2:18เรียกว่า "ผู้ช่วยเหลือสำหรับเขา ."[181]

รับบี Jeremiah ben Eleazar ตีความคำว่า "และเขาพาเธอไปหาผู้ชาย" ในปฐมกาล 2:22เพื่อสอนว่าพระเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับอาดัมโดยสอนว่าชายผู้มีชื่อเสียงไม่ควรคิดว่ามันผิดที่จะทำตัวเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด สำหรับผู้ชายที่น้อยกว่า [175]

การตีความคำว่า "และชายคนนั้นกล่าวว่า: ' นี่คือกระดูกของกระดูกของฉันและเนื้อจากเนื้อของฉัน เธอจะถูกเรียกว่าผู้หญิง'" ในปฐมกาล 2:23รับบี ยูดาห์ เบ็น รับบีสอนว่าในครั้งแรกที่พระเจ้าสร้างผู้หญิง สำหรับอาดัม เขาเห็นเธอเต็มไปด้วยการหลั่งเลือดและเลือด พระเจ้าจึงทรงนำเธอออกจากอาดัมและทรงสร้างเธอขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สอง [182]

รับบีJoséสอนว่าไอแซคสังเกตสามปีของการไว้ทุกข์ให้แม่ของเขาซาร่าห์ สามปีผ่านไป เขาแต่งงานกับเรเบคาห์และลืมการไว้ทุกข์ให้แม่ของเขา ดังนั้นรับบีโฮเซจึงสอนว่าจนกระทั่งชายคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยา ความรักของเขามีศูนย์รวมอยู่ที่พ่อแม่ของเขา เมื่อเขาแต่งงานกับภรรยา เขาจะมอบความรักให้กับภรรยาของเขา ดังที่ปฐมกาล 2:24กล่าวว่า "เหตุฉะนั้นผู้ชายจะละบิดาและมารดาของตนไป และเขาจะผูกพันกับภรรยาของเขา" [183]

อดัมถูกล่อลวงโดยอีฟ (สีน้ำประมาณ พ.ศ. 2439-2445 โดยJames Tissot )

ปฐมกาล บทที่ 3

เฮเซคียาห์ตั้งข้อสังเกตว่าในปฐมกาล 3:3อีฟเสริมพระวจนะของพระเจ้าโดยบอกงูว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้แตะต้นไม้ เฮเซคียาห์อนุมานจากสิ่งนี้ว่าผู้ที่เพิ่มพระวจนะของพระเจ้าจริง ๆ แล้วลบออกจากพวกเขา [184]

พระเจ้าเตือนอีฟเกี่ยวกับผลของต้นไม้แห่งความรู้ความดีและความชั่ว (รูปปั้นหินอ่อนนูนในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 โดย Lorenzo Maitani บนวิหาร Orvieto)

Midrash อธิบายว่าเนื่องจากงูเป็นคนแรกที่พูดใส่ร้ายในปฐมกาล 3:4–5พระเจ้าจึงลงโทษชาวอิสราเอลโดยใช้งูในกันดารวิถี 21:6เมื่อพวกเขาพูดใส่ร้าย พระเจ้าสาปแช่งงู แต่ชาวอิสราเอลไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากชะตากรรมของงู แต่ถึงกระนั้นก็พูดใส่ร้าย พระเจ้าจึงส่งงูซึ่งเป็นคนแรกที่ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อลงโทษผู้ที่พูดใส่ร้าย [185]

ยูดาห์ เบน ปาไดอาห์ สังเกตเห็นความอ่อนแอของอาดัม เพราะเขาไม่สามารถภักดีต่อพระเจ้าได้เพียงชั่วโมงเดียวที่เขาไม่กินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว แต่ตามเลวีนิติ 19:23ลูกหลานของอาดัมชาวอิสราเอลรอสาม ปีสำหรับผลของต้นไม้ [186]

รับบีซามูเอลบาร์ Nahman กล่าวว่าในการรับบีโจนาธานชื่อของที่เราสามารถอนุมานจากเรื่องราวของพญานาคในที่ปฐมกาล 3ว่าไม่ควรขอร้องในนามของคนที่ instigates รูปปั้นสำหรับรับบีซิมลายสอนว่าพญานาคมีคำวิงวอนมากมายว่ามันจะก้าวหน้าได้ แต่มันก็ไม่ทำเช่นนั้น และพระเจ้ามิได้ทรงวิงวอนแทนงู เพราะมันมิได้ทรงแก้ตัว เจมาราสอนว่างูสามารถโต้เถียงได้ว่าเมื่อคำพูดของครูกับลูกศิษย์ขัดแย้งกัน เราควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู (และอีฟก็ควรเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า) [187]

บาราอิตารายหนึ่งรายงานว่ารับบีสอนว่าในการให้เกียรติ เราเริ่มต้นด้วยบุคคลที่สำคัญที่สุด ในขณะที่การสาปแช่ง เราเริ่มต้นด้วยคนสำคัญน้อยที่สุดเลวีนิติ 10:12แสดงให้เห็นว่าในการหารือเกียรติที่เราเริ่มต้นกับคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเมื่อโมเสสสั่งให้อาโรน , เอเลอาซาร์และอิธามาว่าพวกเขาไม่ควรดำเนินการตัวเองว่าเป็นผู้มาร่วมไว้อาลัยโมเสสพูดแรกที่อาโรนและหลังจากนั้นเพียงบุตรชายของอาโรนเอเลอาซาร์ และอิธามาร์ และปฐมกาล 3:14–19แสดงให้เห็นว่าในการสาปแช่ง เราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด เพราะพระเจ้าสาปแช่งงูก่อน จากนั้นจึงสาปแช่งเอวาและอาดัมเท่านั้น[188]

คำสาปของพระเจ้า (สีน้ำประมาณ พ.ศ. 2439-2445 โดย James Tissot)

รับบีอัมมีสอนว่าไม่มีความตายใดที่ปราศจากบาป ดังที่เอเสเคียล 18:20กล่าวว่า "จิตวิญญาณที่ทำบาป . . . จะต้องตาย" Gemara รายงานการคัดค้านตาม Baraita ต่อไปนี้: ทูตสวรรค์ที่ปฏิบัติศาสนกิจถามพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงกำหนดให้อาดัมมีโทษประหารชีวิต (ในปฐมกาล 3 ) พระเจ้าตอบว่าพระเจ้าให้คำสั่งง่ายๆ แก่อาดัม และเขาฝ่าฝืนคำสั่งนั้น ทูตสวรรค์คัดค้านว่าโมเสสและอาโรนปฏิบัติตามโทราห์ทั้งฉบับ แต่พวกเขาตาย พระเจ้าตอบ (ตามคำพูดของปัญญาจารย์ 9:2 ) “มีเหตุการณ์หนึ่ง [ความตาย] เกิดขึ้นกับคนชอบธรรมและคนชั่วร้าย ต่อคนดี คนสะอาด และคนไม่สะอาด . . . เช่นเดียวกับความดี ดังนั้น คือคนบาป" Gemara สรุปว่า Baraita หักล้าง Rabbi Ammi และแท้จริงความตายที่ปราศจากบาปและความทุกข์ทรมานปราศจากความชั่วช้า[189]

อดัมและอีฟขับออกจากสวรรค์ (สีน้ำประมาณ พ.ศ. 2439-2445 โดยJames Tissot )

รับบีโจชัวเบ็นเลวีสอนว่าเมื่อในปฐมกาล 3:18พระเจ้าบอกอาดัมว่า "หนามและพืชผักชนิดหนึ่งจะออกมาหาคุณ" อดัมเริ่มร้องไห้และอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าเขาจะไม่ถูกบังคับให้กินจากรางเดียวกัน กับลาของเขา แต่ทันทีที่พระเจ้าตรัสกับอาดัมในปฐมกาล 3:19ว่า "เจ้าจะกินขนมปังด้วยเหงื่อที่ขมวดคิ้ว" จิตใจของอดัมก็สงบลง รับบีสิเมโอน เบน ลักชสอนว่ามนุษยชาติโชคดีที่เราไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับแรกAbaye (หรือคนอื่น ๆ พูดว่า Simeon ben Lakish) สังเกตว่าเรายังคงไม่ถูกลบออกจากประโยชน์ของพระราชกฤษฎีกาฉบับแรกในขณะที่เรากินสมุนไพรจากทุ่งนา (ซึ่งออกมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม) [190]

รับบีฮามาบุตรของรับบีฮานินาสอนว่าปฐมกาล 3:21แสดงให้เห็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่มนุษย์ควรเลียนแบบ รับบีฮามาบุตรรับบีฮานีนาถามว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 13:5หมายความว่าอย่างไรในข้อความว่า "จงดำเนินตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" มนุษย์จะเดินตามพระเจ้าได้อย่างไร ในเฉลยธรรมบัญญัติ 4:24กล่าวว่า "[พระองค์] พระองค์เป็นพระเจ้าของพวกท่านเป็นไฟที่เผาผลาญ"? รับบีฮามาบุตรรับบีฮานินาอธิบายว่าคำสั่งให้เดินตามพระเจ้าหมายถึงการเดินตามคุณลักษณะของพระเจ้า อย่างที่พระเจ้าสวมเสื้อผ้าให้คนเปลือยกาย - สำหรับปฐมกาล 3:21กล่าวว่า "และพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสร้างเสื้อหนังสำหรับอาดัมและภรรยาของเขา และสวมใส่มัน" เราควรนุ่งห่มคนเปลือยด้วยเช่นกัน พระเจ้าเสด็จเยี่ยมคนป่วย—สำหรับปฐมกาล 18:1ตรัสว่า "และพระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาที่ต้นโอ๊กแห่งมัมเร " (หลังจากอับราฮัมเข้าสุหนัตในปฐมกาล 17:26 ) เราก็ควรไปเยี่ยมคนป่วยด้วย พระเจ้าปลอบโยนผู้ไว้ทุกข์ เพราะปฐมกาล 25:11กล่าวว่า "และต่อมาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของอับราฮัม พระเจ้าได้ทรงอวยพรแก่อิสอัคบุตรชายของเขา" เช่นเดียวกัน เราก็ควรปลอบโยนผู้โศกเศร้าด้วย พระเจ้าได้ฝังคนตาย — เพราะเฉลยธรรมบัญญัติ 34:6กล่าวว่า "และฝังเขาไว้ในหุบเขา" — ดังนั้นเราควรฝังคนตายด้วย[191]ในทำนองเดียวกันSifreในเฉลยธรรมบัญญัติ 11:22สอนว่าการดำเนินในวิถีของพระเจ้าหมายถึงการเป็น (ในคำพูดของอพยพ 34:6 ) "ความเมตตากรุณา" [192]

The Story of Cain and Abel (ภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ในปี 1906 โดย Providence Lithograph Company)

ปฐมกาล บทที่ 4

มีการสอนใน Baraita ว่าIssi ben Judahกล่าวว่ามีห้าโองการในโตราห์ซึ่งการก่อสร้างทางไวยากรณ์ไม่สามารถตัดสินใจได้ (แต่ละบทกวีมีวลีที่ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงกับข้อใดก่อนหรือหลังจากที่มัน.) กลุ่มคนเหล่านี้ห้าเป็นวลีที่ว่า "ยกขึ้น" ( שְׂאֵת , Seit ) ในปฐมกาล 4: 7 (อาจมีคนอ่านว่าปฐมกาล 4:7หมายความว่า ถ้าคุณทำได้ดี ก็ดี แต่คุณต้องแบกรับบาป ถ้าคุณไม่ทำดี หรือใครจะอ่านปฐมกาล 4:7หมายถึง ในการตีความปกติ: ถ้าคุณทำดี จะมีการให้อภัย หรือ "เงยหน้าขึ้น" และถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็จะนอนอยู่ที่ประตู ในการอ่านครั้งแรก ผู้อ่านแนบคำว่า "ยกขึ้น" กับประโยคต่อไปนี้ ในการอ่านครั้งที่สอง ผู้อ่านแนบคำว่า "ยกขึ้น" กับประโยคก่อนหน้า) [193]

คาอินและอาเบล (ภาพประกอบศตวรรษที่ 19)

พวกแรบไบอ่านคำตักเตือนของพระเจ้าต่อคาอินในปฐมกาล 4:7เพื่ออธิบายความขัดแย้งที่เรามีกับความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ( เยเซอร์ ฮาร่า ) พวกแรบไบสอนในบาราอิตาว่าเฉลยธรรมบัญญัติ 11:18กล่าวถึงคัมภีร์โตราห์ว่า "ดังนั้น เจ้าจงแก้ไข ( וְשַׂמְתֶּם ‎, ve-samtem ) ถ้อยคำของเราไว้ในใจและในจิตวิญญาณของเจ้า" พระสอนว่าควรอ่านคำsamtemค่อนข้างจะเป็นsam ต๋ำ(หมายถึง "การรักษาที่สมบูรณ์แบบ") แรบไบจึงเปรียบเทียบอัตเตารอตกับวิธีการรักษาที่สมบูรณ์แบบ แรบไบเปรียบเทียบสิ่งนี้กับชายคนหนึ่งที่ตบลูกชายอย่างแรง แล้วประคบที่บาดแผลของลูกชาย โดยบอกลูกชายว่าตราบเท่าที่ประคบอยู่บนบาดแผล เขาสามารถกินและดื่มได้ตามต้องการและอาบน้ำ น้ำร้อนหรือน้ำเย็นโดยไม่ต้องกลัว แต่ถ้าลูกประคบออก ผิวหนังจะแตกออกเป็นแผล ถึงกระนั้น พระเจ้าได้บอกอิสราเอลว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย แต่ยังทรงสร้างอัตเตารอตเป็นยาแก้พิษด้วย พระเจ้าบอกอิสราเอลว่าถ้าพวกเขายึดถืออัตเตารอต พวกเขาจะไม่ถูกมอบไว้ในมือแห่งความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ดังปฐมกาล 4:7พูดว่า: "ถ้าเจ้าทำดี เจ้าจะไม่ได้รับการยกย่องหรือ" แต่ถ้าอิสราเอลไม่ได้ยึดครองอัตเตารอต พวกเขาก็จะถูกส่งไปยังความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ดังที่ปฐมกาล 4:7กล่าวว่า "บาปอยู่ที่ประตู" ยิ่งกว่านั้นแรบไบสอนว่า ความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายนั้นหมกมุ่นอยู่กับการทำให้ผู้คนทำบาป อย่างที่ปฐมกาล 4:7กล่าวว่า "และสำหรับเจ้าจะเป็นที่ปรารถนาของเขา" แต่ถ้าใครปรารถนา ก็สามารถปกครองเหนือความโน้มเอียงมารได้ ดังที่ปฐมกาล 4:7กล่าวว่า "และเจ้าจงปกครองเหนือเขา" พวกแรบไบสอนในบาราอิตาว่าความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายนั้นยากจะทน เพราะแม้แต่พระเจ้าผู้สร้างมันก็ยังเรียกมันว่าความชั่วร้าย ดังเช่นในปฐมกาล 8:21พระเจ้าตรัสว่า "ความปรารถนาในจิตใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายตั้งแต่ยังเยาว์วัย" Rav Isaac สอนว่าความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายของบุคคลนั้นสร้างใหม่ให้กับบุคคลนั้นทุกวัน ดังที่ปฐมกาล 6:5กล่าวว่า "ทุกจินตนาการแห่งความคิดในหัวใจของเขามีแต่ความชั่วร้ายทุกวัน " และรับบีสิเมโอน เบ็น เลวี (หรือคนอื่นๆ พูดว่า รับบีสิเมโอน เบน ลาคิช) สอนว่าความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายของบุคคลนั้นรวบรวมกำลังต่อต้านบุคคลนั้นทุกวันและพยายามจะสังหารบุคคลนั้นดังสดุดี 37:32กล่าวว่า "คนชั่วเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงหา ฆ่าเขา" และถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยบุคคลใด คนๆ หนึ่งก็ไม่สามารถเอาชนะความโน้มเอียงชั่วของตนได้ เพราะดังที่สดุดี 37:33กล่าวว่า "พระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในพระหัตถ์ของเขา" [194]

Cain นำ Abel ไปสู่ความตาย (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดย James Tissot)

Rav สอนว่าความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายคล้ายกับแมลงวันซึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางเข้าทั้งสองของหัวใจตามที่ปัญญาจารย์ 10:1กล่าวว่า "แมลงวันตายทำให้ครีมของนักปรุงน้ำหอมเหม็นและเน่าเสีย" แต่ซามูเอลกล่าวว่าความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายเป็นเหมือนข้าวสาลีชนิดหนึ่ง ( חטטָּה ‎, chitah ) ดังที่ปฐมกาล 4:7กล่าวว่า "บาป ( חטָּאת ‎, chatat ) นอนอยู่ที่ประตู" [195] (มูดิวิจารณ์มาฮาร์ชาอ่านการเรียนการสอนซามูเอลที่เกี่ยวข้องกับมุมมองที่ผลไม้ต้องห้ามซึ่งอดัมกินเป็นข้าวสาลี. [196] )

เมื่ออ่านถ้อยคำในปฐมกาล 4:8 “และคาอินพูดกับอาแบลน้องชายของเขา” มิดรัชนึกภาพหัวข้อสนทนาของพวกเขา Midrash สอนว่าพวกเขาแบ่งโลกระหว่างพวกเขา คนแรกยึดที่ดิน คนที่สองยึดสังหาริมทรัพย์ คนแรกบอกคนที่สองว่าเขายืนอยู่บนแผ่นดินของคนแรก คนที่สองโต้กลับว่าคนแรกสวมเสื้อผ้าของคนที่สอง คนที่สองบอกให้คนแรกถอดเสื้อผ้าออก คนแรกโต้กลับว่าคนที่สองควรบินออกจากพื้น จากการทะเลาะวิวาทนี้ ดังปฐมกาล 4:8รายงาน "คาอินลุกขึ้นสู้อาแบลน้องชายของเขา" รับบีโจชัวแห่งซิกนินกล่าวในนามของรับบีเลวีว่าคาอินและอาแบลทะเลาะกันเพราะมีคนบอกว่าจะต้องสร้างวัดในพื้นที่ของเขา ในขณะที่อีกคนหนึ่งอ้างว่าจะต้องสร้างวิหารนี้ในพื้นที่ของเขา สำหรับปฐมกาล 4:8กล่าวว่า "และต่อมาเมื่อพวกเขาอยู่ในทุ่ง" และ "ทุ่ง" หมายถึงพระวิหารตามที่มีคาห์ 3:12เท่ากับทั้งสองเมื่อกล่าวว่า "ศิโยน (นั่นคือ วัด) ให้ไถเป็นนา" จากการโต้แย้งนี้ (ในถ้อยคำของปฐมกาล 4:8 ) "คาอินได้ลุกขึ้นสู้อาแบลน้องชายของเขา และฆ่าเขาเสีย" อย่างไรก็ตาม ยูดาห์บุตรชายของรับบีกล่าวว่าการทะเลาะวิวาทของพวกเขาเป็นเรื่องของอีฟแรกแต่รับบีไอบูกล่าวว่าอีฟแรกได้กลับคืนสู่เถ้าถ่านแล้วRav Hunaสอนว่า Cain และ Abel ทะเลาะกันเรื่องลูกสาวฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกับ Abel ซึ่งพี่ชายแต่ละคนอ้างว่าเป็นของตัวเอง คาอินบอกว่าเขาอยากได้เธอ เพราะเขาเป็นลูกคนหัวปี ในขณะที่อาแบลยืนยันว่าเขาจะต้องมีเธอ เพราะเธอเกิดมาพร้อมกับเขา [197]

Cain สังหาร Abel พี่ชายของเขา (แม่พิมพ์โดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

การอ่านคำพูดของปฐมกาล 4:8 "และคาอินก็ลุกขึ้นสู้อาแบลน้องชายของเขา" รับบีโยฮานันสอนว่าอาแบลแข็งแกร่งกว่าคาอิน เพราะสำนวน "ลุกขึ้น" หมายความว่าคาอินนอนอยู่ใต้อาแบล (ราวกับว่าพวกเขาได้ต่อสู้ไปแล้ว และอาแบลก็โยนคาอินลงไป) จากพื้นดิน Cain ถาม Abel ว่าเขาจะบอกพ่อของพวกเขาอย่างไรถ้า Abel ฆ่าเขา ด้วยเหตุนี้ อาเบลจึงสงสารคาอินและยอมจำนน และทันทีที่คาอินลุกขึ้นสู้อาแบลและฆ่าเขา สุภาษิตที่ว่า “อย่าทำดีกับคนชั่ว เมื่อนั้นความชั่วจะไม่เกิดแก่ท่าน” จากเหตุการณ์นั้น(198]

มิชนาห์สอนว่าเจ้าหน้าที่ศาลได้ตักเตือนพยานที่เป็นพยานในคดีใหญ่ให้ระวังว่าเลือดของจำเลยและลูกหลานของจำเลยทั้งหมดจนถึงอวสานของโลกขึ้นอยู่กับพยาน สำหรับปฐมกาล 4:10กล่าวถึงคาอินว่า "เลือดของคุณ พี่ชายร้องไห้ . . . จากพื้นดิน" โดยใช้พหูพจน์ "เลือด" เพื่อแสดงถึงเลือดของเหยื่อและเลือดของลูกหลานของเหยื่อ ดังนั้นพรอวิเดนซ์จึงถือว่าผู้ที่ทำลายบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ทำลายโลกทั้งโลก และพรอวิเดนซ์ถือว่าผู้ที่ช่วยคนเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ช่วยโลกทั้งโลก Mishnah รายงานว่าการตีความ "เลือดของพี่ชาย" อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือดของ Abel กระเซ็นในหลาย ๆ ที่บนต้นไม้และหินโดยรอบ[19]

รับบี Simeon bar Yohai เปรียบเทียบ Cain และ Abel กับนักสู้สองคนต่อสู้ต่อหน้ากษัตริย์ หากพระราชาประสงค์ พระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกัน แต่พระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้น คนหนึ่งเอาชนะอีกคนและฆ่าเขา ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เหยื่อได้ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ รับบีสิเมโอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนจดหมายฉบับหนึ่งในปฐมกาล 4:10จะทำให้พระดำรัสของพระเจ้าอ่านว่า "เสียงโลหิตของพี่ชายเจ้าร้องใส่เรา " รับบีสิเมโอนกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะพูดสิ่งนี้และปากก็พูดไม่ได้ มันชัดเจน (แต่โดยความเฉยเมยของพระเจ้า พระเจ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของอาเบล) (200]

นาอามาห์อาจารย์ กับจูบาลน้องชายต่างมารดาของเธอบิดาแห่งดนตรี (รูปปั้นนูนจากหินอ่อนสมัยศตวรรษที่ 14 ที่อาสนวิหารออร์วิเอโต )

อ่านปฐมกาล 7:4ว่าพระเจ้าตรัสว่า "ทุกสิ่งมีชีวิต ( יקוּם ‎, yekum ) ที่เราสร้างขึ้น ฉันจะลบล้าง" รับบีอาบินสอนว่าสิ่งนี้รวมถึงผู้ที่ลุกขึ้น ( יָּקקָ ‎ ‎, yakam ) ต่อสู้กับพี่ชายของเขา — เคน รับบีเลวีกล่าวในนามของเรช ลาคิชว่าพระเจ้าเก็บคำพิพากษาของคาอินไว้อย่างระแวดระวังจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมขัง และพระเจ้าก็ทรงกวาดล้างคาอินออกไป ดังนั้นรับบีเลวีจึงอ่านปฐมกาล 7:23เพื่อกล่าวว่า "และพระองค์ทรงลบล้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้น" [21]

รับบี Abba bar Kahana กล่าวว่าNaamahน้องสาวของ Tubal-cain ที่กล่าวถึงในปฐมกาล 4:22เป็นภรรยาของ Noah เธอถูกเรียกว่านาอามาห์เพราะการกระทำของเธอเป็นที่ชื่นชอบ ( ne'imim ) แต่พระบอกว่า Naamah เป็นหญิงที่ประทับที่แตกต่างกันสำหรับหมายถึงชื่อของเธอที่เธอร้องเพลง ( man'emet ) เพื่อรำมะนาในเกียรติของรูปปั้น [22]

ปฐมกาล บทที่ 5

เบ็น อัซไซสอนว่าคำพูดของปฐมกาล 5:1 "นี่คือหนังสือของลูกหลานของอาดัม" สอนหลักการที่ยิ่งใหญ่ของโตราห์ แต่รับบีอากิวาตอบว่าคำพูดของเลวีนิติ 19:18 ที่ว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" สอนหลักการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เหตุฉะนั้นอย่าพูดว่า "ในเมื่อข้าพเจ้าอับอายแล้ว ก็ขอให้เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าอับอายขายหน้า" และรับบีทันหุมาสอนว่าผู้ที่ทำเช่นนั้นจะต้องรู้ว่าพวกเขาทำให้ใครอับอาย เพราะปฐมกาล 1:27รายงานของมนุษย์ว่า "พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายของพระเจ้า" (203]

มิชนาห์สอนว่าปฐมกาล 5:1–31นับสิบชั่วอายุคนตั้งแต่อาดัมจนถึงโนอาห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอดทนเพียงใด เพราะตามคำบอกเล่าของมิชนาห์ คนในรุ่นเหล่านั้นยั่วยุพระเจ้า จนกระทั่งพระเจ้านำน้ำท่วมมาบนพวกเขา[204]

รับบี ทานฮูมา สอนในชื่อรับบีบานายาห์ และ รับบีเบเรคิยาห์สอนในชื่อรับบีเอเลอาซาร์ว่าพระเจ้าสร้างอาดัมให้เป็นก้อนที่ไม่มีรูปร่าง และอดัมนอนทอดตัวจากปลายโลกด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ดังที่สดุดี 139:16กล่าวว่า “ดวงตาของคุณมองเห็น เห็นมวลไร้รูปร่างของฉัน" รับบี ยูดาห์ เบ็น รับบี ไซมอน สอนว่าในขณะที่อาดัมวางมวลไร้รูปร่างต่อพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าได้แสดงให้อดัมทุกชั่วอายุคนและปราชญ์ ผู้พิพากษา ธรรมาจารย์ ล่าม และผู้นำของอดัมเห็น พระเจ้าตรัสกับอาดัมในคำพูดของสดุดี 139:16ว่า "ดวงตาของคุณมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง" ลูกหลานที่มีศักยภาพของอาดัมและพระเจ้าบอกอาดัมว่าผู้สืบเชื้อสายทั้งหมดเหล่านี้ถูกเขียนไว้ในหนังสือของอาดัมแล้ว ดังปฐมกาล 5:1กล่าวว่า: "นี่คือหนังสือของรุ่นของอาดัม"[205]

รับบีเอเลอาซาร์อ่านคำพูดของปฐมกาล 5:2 "ชายและหญิงสร้างพระองค์และเรียกชื่อพวกเขาว่า 'ผู้ชาย'" และสรุปได้ว่าเราไม่สามารถเป็น "ผู้ชาย" ที่สมบูรณ์ได้เว้นแต่จะแต่งงาน [26]

มิชนาห์สอนว่าผู้ชายไม่ควรละทิ้งความพยายามที่จะมีลูกดกและทวีจำนวนขึ้นเว้นแต่เขาจะมีลูก สภาชัมมัยกล่าวว่าเว้นแต่เขาจะมีลูกชายสองคน ราชวงศ์ฮิลเลลกล่าวว่าเว้นแต่เขาจะมีเด็กชายและเด็กหญิง เนื่องจากปฐมกาล 5:2กล่าวว่า "ชายและหญิงสร้างพวกเขาขึ้นมา" [207]

มีการสอนในบาราอิตาว่าเมื่อกษัตริย์ปโตเลมีนำผู้เฒ่า 72 คนมารวมกัน วางพวกเขาไว้ในห้องต่าง ๆ 72 ห้องโดยไม่ได้บอกเหตุผล และสั่งให้แต่ละคนแปลอัตเตารอต พระเจ้าได้กระตุ้นพวกเขาแต่ละคน และพวกเขาทั้งหมดก็มีความคิดเดียวกันและ เขียนสำหรับปฐมกาล 5:2 "พระองค์ทรงสร้างเขาชายและหญิง" (แทนที่จะ "สร้างพวกเขา" เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านอ่านว่าพระเจ้าสร้างมากกว่าหนึ่งคนในตอนเริ่มต้น) [166]

God Took Enoch (ภาพประกอบจาก 1728 Figures de la Bible )

รับบีเยเรมีย์เบนเอเลอาซาร์อ่านปฐมกาล 5:3, "และอดัมมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งร้อยสามสิบปีและให้กำเนิดบุตรชายตามรูปลักษณ์ของเขาเอง" เพื่อบอกเป็นนัยว่าจนถึงเวลานั้นอาดัมไม่ได้ให้กำเนิดตามภาพลักษณ์ของเขาเอง รับบีเยเรมีย์ เบน เอเลอาซาร์สรุปว่าในช่วง 130 ปีหลังจากการขับไล่อดัมออกจากสวนเอเดน อดัมให้กำเนิดผีและปีศาจ แต่ Gemara ยกการคัดค้านจาก Baraita: รับบีเมียร์สอนว่าอดัมเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ ตามคำบอกของแรบไบเมียร์ เมื่ออดัมเห็นว่าความตายได้ถูกกำหนดให้เป็นการลงโทษโดยทางเขา เขาใช้เวลา 130 ปีในการถือศีลอด ตัดสัมพันธ์กับภรรยา และสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยใบมะเดื่อ ดังนั้น Gemara จึงถามว่าอดัมให้กำเนิดสัตว์ชั่วร้ายได้อย่างไร Gemara เสนอคำอธิบายเพื่อประสานทั้งสองตำแหน่ง: น้ำอสุจิที่อดัมปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ผีและปีศาจเกิดขึ้น[208]

เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วไม่มีอีกต่อไปเพราะพระเจ้ารับเขา ( ปฐมกาล 5:24 ) (1807 ภาพพิมพ์หินโดย William Blake)

ในทางตรงกันข้าม Pirke De-Rabbi Eliezer อ่านปฐมกาล 5:3 "และอดัมอาศัยอยู่หนึ่งร้อยสามสิบปีและให้กำเนิดบุตรชายตามรูปลักษณ์ของเขาเอง" เพื่อบอกเป็นนัยว่าคาอินไม่ได้มาจากเชื้อสายของอาดัมหรือ ตามลักษณะของเขาหรือตามรูปของเขา Pirke De-Rabbi Eliezer สอนว่าอดัมไม่ได้ให้กำเนิดตามแบบอย่างของเขาจนกระทั่ง Seth เกิด ซึ่งเป็นไปตามอุปมาและภาพลักษณ์ของ Adam พ่อของเขา ดังนั้นรับบีสิเมโอนจึงสอนว่าเซทได้ลุกขึ้นและสืบเชื้อสายมาจากคนชอบธรรมทุกชั่วอายุคน และจากคาอินก็ลุกขึ้นและสืบเชื้อสายมาจากคนชั่วทั้งหมด [209]

สังเกตว่าปฐมกาล 5:24พูดถึงเอโนคไม่ใช่ว่าเขาตาย แต่ "พระเจ้ารับเขา" นิกายบางนิกาย (ยิว - คริสเตียนหรือคริสเตียน) ท้าทายรับบีอับบาฮูโดยบอกว่าพวกเขาไม่พบเอโนคตาย แต่พระเจ้า "เอา " เขา เช่นเดียวกับที่2 พงศ์กษัตริย์ 2:1บอกว่าพระเจ้าจะ "รับ" เอลียาห์ รับบีอับบาฮูให้เหตุผลว่าเราสามารถอ่านกริยา "เอา" ในปฐมกาล 5:24 ได้เช่นเดียวกับที่ "รับ" ใช้ในเอเสเคียล 24:16ซึ่งกล่าวว่า "ดูเถิด เราเอาความปรารถนาจากตาของคุณไปจากคุณ" และที่นั่น “เอา” หมายความถึงความตายอย่างแน่นอน[210]

การตีความปฐมกาล 5:24รับบีไอบูสอนว่าเอโนคเป็นคนหน้าซื่อใจคด บางครั้งก็ทำอย่างชอบธรรมและบางครั้งก็ชั่วร้าย พระเจ้าจึงทรงถอดเอโนคออกในขณะที่เอโนคกระทำการอย่างชอบธรรม ทรงตัดสินเอโนคเกี่ยวกับโรช ฮาชานาห์เมื่อพระเจ้าพิพากษาคนทั้งโลก [210]

โลกเสียหายต่อหน้าพระเจ้าและเต็มไปด้วยความรุนแรง (ภาพประกอบจาก 1728 Figures de la Bible )
โลกเสียหายต่อหน้าพระเจ้าและเต็มไปด้วยความรุนแรง (ภาพประกอบจาก 1728 Figures de la Bible )

ปฐมกาล บทที่ 6

รับบีเลวีหรือบางคนกล่าวว่ารับบีโจนาธานกล่าวว่าประเพณีที่สืบทอดมาจาก Men of the Great Assemblyสอนว่าไม่ว่าที่ใดในพระคัมภีร์จะใช้คำว่า "และมันเป็น" หรือ "และมันก็เป็นมา" ( וַיְהִי ‎, va-yehi ) ดังเช่นในปฐมกาล 6:1มันบ่งบอกถึงความโชคร้าย อย่างที่ใคร ๆ ก็อ่านwa-yehiว่าwai , hi , "วิบัติ, ความเศร้าโศก" ดังนั้นคำว่า "และมันก็จะผ่านไปเมื่อคนเริ่มที่จะคูณ" ในปฐมกาล 6: 1 , ตามด้วยคำว่า "พระเจ้าทรงเห็นว่าชั่วของมนุษย์ได้ดี" ในปฐมกาล 6: 5 และ Gemara ยังอ้างถึงกรณีของปฐมกาล 11:2 ตามด้วยปฐมกาล 11:4; ปฐมกาล 14:1ตามด้วยปฐมกาล 14:2 ; Joshua 5:13ตามด้วยส่วนที่เหลือของJoshua 5:13 ; โจชัว 6:27ตามด้วยโจชัว 7:1 ; 1 ซามูเอล 1:1ตามด้วย1 ซามูเอล 1:5 ; 1 ซามูเอล 8:1ตามด้วย1 ซามูเอล 8:3 ; 1 ซามูเอล 18:14ปิดหลัง1 ซามูเอล 18:9 ; 2 ซามูเอล 7:1ตามด้วย1 พงศ์กษัตริย์ 8:19 ; นางรูธ 1:1ตามด้วยนางรูธที่เหลือ1:1 ; และเอสเธอร์ 1:1ตามด้วยฮามาน . แต่กามาร่ายังอ้างว่าเป็น counterexamples คำว่า "มีเวลาเย็นและเวลาเช้าวันหนึ่ง" ในปฐมกาล 1: 5เช่นเดียวกับพระธรรมปฐมกาล 29:10และ1 พงศ์กษัตริย์ 6: 1 ดังนั้นRav Ashiตอบว่าwa-yehiบางครั้งแสดงความโชคร้ายและบางครั้งก็ไม่ แต่สำนวน "และมันได้ผ่านไปในสมัยของ" มักจะบอกถึงความโชคร้าย และสำหรับเรื่องที่กามาร่าอ้างปฐมกาล 14: 1 , อิสยาห์ 7: 1 เยเรมีย์ 1: 3 , รู ธ 1: 1และเอสเธอร์ 1: 1 [211]

การอ่านพระวจนะในปฐมกาล 6:2 "บุตรของพระเจ้า ( בְנֵי-הָאֱלֹהִים ‎, bene elohim ) เห็นบุตรสาวของมนุษย์" รับบีสิเมโอนบาร์โยไฮเรียกพวกเขาว่า "บุตรของขุนนาง " และรับบีไซเมียนบาร์โยไฮสาปแช่งทุกคน ผู้ซึ่งเรียกพวกเขาว่า "บุตรของพระเจ้า" รับบี Simeon bar Yohai สอนว่าการทำให้เสียขวัญที่แท้จริงทั้งหมดมาจากผู้นำ เนื่องจากพวกเขาอยู่ในฐานะที่จะหยุดมันได้ รับบีHaninahและ Resh Lakish ให้เหตุผลว่าGenesis 6:2เรียกพวกเขาว่า "บุตรของพระเจ้า" เพราะพวกเขาอาศัยอยู่เป็นเวลานานโดยไม่มีปัญหาหรือความทุกข์ยาก[212]

Rav Huna กล่าวในชื่อของ Rav Joseph ว่ารุ่นของน้ำท่วมไม่ได้ถูกลบออกจากโลกจนกว่าพวกเขาจะแต่งเพลงวิวาห์ (หรือคนอื่นบอกว่าเขียนสัญญาแต่งงาน) เพื่อเป็นเกียรติแก่การดูถูกและสัตว์ป่า[213]

มิชนาห์สรุปว่ารุ่นของอุทกภัยและรุ่นของการกระจายตัวหลังจากหอคอยบาเบลต่างก็ชั่วร้ายจนไม่มีส่วนในโลกที่จะมาถึง(214)รับบี Akiva อนุมานจากถ้อยคำในปฐมกาล 7:23ว่ารุ่นแห่งอุทกภัยจะไม่มีส่วนในโลกที่จะมาถึง เขาอ่านคำว่า "และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกทำลาย" เพื่ออ้างถึงโลกนี้และคำว่า "ที่อยู่บนพื้น" เพื่อหมายถึงโลกหน้า รับบีJudah ben Bathyraอนุมานจากคำว่า "วิญญาณของฉันจะไม่เข้าสู่การพิพากษากับมนุษย์เสมอ" ในปฐมกาล 6:3ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงชุบชีวิตหรือตัดสินรุ่นของน้ำท่วมในวันพิพากษา[215]

การสร้างเรือ (สีน้ำประมาณ พ.ศ. 2439-2445 โดย James Tissot)

โดยสังเกตว่าปฐมกาล 6:9เรียกโนอาห์ว่า "ผู้ชาย" ( אִישׁ ‎, ish ) มิดรัชสอนว่าไม่ว่าที่ใดในพระคัมภีร์จะใช้คำว่า "ผู้ชาย" ( אִישׁ ‎, ish ) แสดงว่าเป็นคนชอบธรรมที่เตือนคนรุ่นหลังของเขา Midrash สอนว่า 120 ปี (อนุมานจากปฐมกาล 6:3 ) โนอาห์ปลูกต้นซีดาร์และโค่นต้นสน เมื่อพวกเขาถามเขาว่ากำลังทำอะไร เขาจะตอบว่าพระเจ้าแจ้งเขาว่าพระเจ้ากำลังนำน้ำท่วม ผู้ร่วมสมัยของโนอาห์ตอบว่าถ้าน้ำท่วมจะมาที่บ้านพ่อของโนอาห์เท่านั้น รับบี อับบา สอนว่าพระเจ้าตรัสว่ามีผู้ประกาศข่าวหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระเจ้าในยุคของน้ำท่วม - โนอาห์ แต่พวกเขาดูหมิ่นพระองค์และเรียกเขาว่าชายชราผู้ดูหมิ่น[216]

อ่านในปฐมกาล 7:10ว่า "ผ่านไปเจ็ดวัน น้ำก็ท่วมแผ่นดิน" เกมาราถามว่าเจ็ดวันนี้เป็นอย่างไร (พระเจ้าจึงทรงชะลอน้ำท่วมด้วยเหตุของพวกเขา) . Ravสอนว่านี่เป็นวันแห่งการไว้ทุกข์เพื่อเมธูเสลาห์ และด้วยเหตุนี้การคร่ำครวญผู้ชอบธรรมจึงเลื่อนการลงทัณฑ์ คำอธิบายอีกประการหนึ่งคือ ในช่วง "เจ็ดวัน" พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนระเบียบของธรรมชาติ ( בְּרֵאשִׁית ‎, bereishit ) (จัดตั้งขึ้นในตอนเริ่มต้นของการสร้าง) และดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออก (เพื่อให้คนบาปต้องตกใจ ในการกลับใจ) คำอธิบายอีกประการหนึ่งคือ พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับพวกเขาเป็นครั้งแรกเป็นเวลานาน (120 ปีที่ปฐมกาล 6:3กล่าวพาดพิง) และจากนั้นช่วงเวลาสั้นๆ (ระยะเวลาผ่อนผันเจ็ดวันในการกลับใจ) คำอธิบายอีกประการหนึ่งคือ ในช่วง "เจ็ดวัน" พระเจ้าได้ประทานการทำนายล่วงหน้าถึงโลกที่จะมาถึง เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ถึงธรรมชาติของรางวัลที่พวกเขาสูญเสียไป [217]

ฉากน้ำท่วม (1827 ภาพวาดโดยJoseph-Désiré Court )

Tosefta สอนว่าน้ำท่วมคร่าชีวิตผู้คนก่อนสัตว์ (ตามที่เห็นในปฐมกาล 7:23 ) เพราะมนุษย์ทำบาปก่อน (ดังแสดงในปฐมกาล 6:5 ) [218]

รับบีโจฮานันสอนว่าเนื่องจากการทุจริตของรุ่นน้ำท่วมนั้นยิ่งใหญ่ การลงโทษของพวกเขาก็ยิ่งใหญ่เช่นกันปฐมกาล 6:5 พรรณนาถึงความเสื่อมทรามของพวกเขาอย่างใหญ่หลวง ( רַבָּה ‎, rabbah ) โดยกล่าวว่า "และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากในแผ่นดิน" และปฐมกาล 7:11 บรรยายลักษณะการลงโทษของพวกเขาว่ายิ่งใหญ่ ( רַבָּה ‎, rabbah ) โดยกล่าวว่า "ในวันเดียวกันนั้น น้ำพุแห่งที่ลึกใหญ่ก็พังทลายไปหมด" รับบีโยฮานันรายงานว่าสามน้ำพุความร้อนที่ดีเหล่านั้นยังคงเปิดหลังจากที่น้ำท่วม - อ่าวของ Gaddor, ร้อนน้ำพุทิเบเรียและดีดีของBiram [219]

ในปฐมกาล 6:6หัวใจโศกเศร้า Midrash จัดทำรายการความสามารถเพิ่มเติมมากมายของหัวใจที่รายงานในฮีบรูไบเบิล[220]หัวใจพูด[221]เห็น[221]ได้ยิน[222]เดิน[223]หกล้ม[224]ยืน[225]ดีใจ[226]ร้องไห้[227]ปลอบโยน[228] ]ทุกข์, [229]แข็งกระด้าง, [230] เป็นลม, [231]กลัว, [232]แตกสลาย, [233]หยิ่งผยอง[234]กบฏ,[235]ประดิษฐ์, [236] cavils, [237]ล้น, [238]ใหั, [239]ปรารถนา [240]ไปหลงทาง [241]ตัณหา [242]จะมีการรีเฟรช, [243]สามารถถูกขโมย, [ 244]อ่อนน้อมถ่อมตน [245]ถูกล่อลวง [246]ผิดพลาด [247] ตัวสั่น [248]ถูกปลุก [249]รัก [250]เกลียด [251]อิจฉา [252]กำลังค้นหา [253] ]เช่า, [254]นั่งสมาธิ, [255]เป็นเหมือนไฟ[256]เป็นเหมือนก้อนหิน[257]กลับใจ[258]กลายเป็นร้อน[259]ตาย[260]ละลาย[261]ใช้คำพูด[262]ไวต่อความกลัว , [263]ขอบคุณ[264]โลภ[265]กลายเป็นคนยาก[266]ร่าเริง[267]หลอกลวง[268]พูดออกมาจากตัวเอง[269]รักสินบน[270]เขียนคำ , [271]แผน, [272]รับบัญญัติ, [273]กระทำด้วยความภาคภูมิใจ[274]จัดเตรียม [275]และปรับตัวให้เข้ากับตัวเอง [276]

โรงเรียนรับบีอิชมาเอลอนุมานจากปฐมกาล 6:8ว่าความตายถูกกำหนดให้กับโนอาห์เช่นกัน แต่เขาได้รับความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า [277]

ในการตีความของแรบไบในยุคกลาง

หน้าชื่อเรื่องของ Zohar

Parashah ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลของแรบไบในยุคกลางเหล่านี้:

ปฐมกาล บทที่ 1

ตามคำกล่าวของโซฮาร์ "ต้นไม้ที่ออกผลซึ่งมีเมล็ดอยู่ในนั้น" ในปฐมกาล 1:12หมายถึง "แสงสว่าง" ของพระเจ้าที่กล่าวถึงในปฐมกาล 1:3ซึ่งในช่วงแรกๆ ของการทรงสร้างได้ชุบกุหลาบแห่งเชชีนาห์ [278]

Baḥya ibn Paqudaกล่าวว่าปฐมกาล 1:27 "ดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างมนุษย์" และปฐมกาล 6:8 "ในสายพระเนตรของพระเจ้า" หมายความว่าพระเจ้ามีพระกาย รูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย และปฐมกาล 6:5–6, "และพระเจ้าทรงเห็น . . . และพระเจ้าเสียใจ" หมายความว่าพระเจ้าดำเนินการทางร่างกายเหมือนมนุษย์ Baḥya อธิบายว่าความจำเป็นทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงพระเจ้าและอธิบายพระเจ้าในแง่ของคุณลักษณะของมนุษย์ เพื่อให้ผู้ฟังที่เป็นมนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าในจิตใจของพวกเขาได้ หลังจากทำเช่นนั้น ผู้คนสามารถเรียนรู้ว่าคำอธิบายดังกล่าวเป็นเพียงการเปรียบเทียบ และความจริงนั้นละเอียดเกินไป ประเสริฐเกินไป สูงส่งเกินไป และห่างไกลจากความสามารถและพลังของจิตใจมนุษย์เกินกว่าจะเข้าใจ Baḥya แนะนำให้นักคิดที่ฉลาดพยายามขจัดเปลือกของเงื่อนไขและลักษณะทางร่างกายของพวกเขาและขึ้นไปในจิตใจของพวกเขาทีละขั้นตอนเพื่อเข้าถึงความหมายที่ตั้งใจจริงตามพลังและความสามารถของจิตใจของพวกเขาที่จะเข้าใจ[279]Baḥya เตือนว่าเราต้องระมัดระวังที่จะไม่อธิบายคุณลักษณะของพระเจ้าตามตัวอักษรหรือในความหมายทางกายภาพ ตรงกันข้าม เราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำอุปมา มุ่งสู่สิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้ด้วยพลังแห่งความเข้าใจ เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนของเราในการรู้จักพระเจ้า แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าคุณลักษณะทั้งหมดอย่างไม่มีขอบเขต [280]

ปฐมกาล บทที่ 4

ยูดาห์ ฮาเลวี

ยูดาห์ ฮาเลวีสอนว่าอดัมอาศัยอยู่บนดินแดนที่มีถ้ำมัคเปลาห์และมันก็เป็นเป้าหมายแรกของความอิจฉาริษยาและความริษยาระหว่างคาอินและอาเบล พี่น้องทั้งสองอยากรู้ว่าคนใดจะสืบทอดตำแหน่งต่อจากอดัมและสืบทอดแก่นแท้ ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริง และดินแดนของเขา — ใครจะยืนหยัดในความสัมพันธ์กับอิทธิพลของพระเจ้า ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ไม่มีตัวตน เมื่อ Cain ฆ่า Abel อาณาจักรนี้ไม่มีทายาท ยูดาห์ ฮาเลวีตีความถ้อยคำในปฐมกาล 4:16ว่า “คาอินออกไปจากที่ประทับของพระเจ้า” หมายความว่าคาอินออกจากดินแดนนั้นไปบอกพระเจ้า (ในถ้อยคำของปฐมกาล 4:14 ) “ดูเถิด พระองค์ทรงขับไล่ฉัน จากวันนี้ไปจากพื้นพิภพ และจากพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้” [281]

นัคมานิเดส

ราชีตีความพระวจนะของพระเจ้า "ที่ทางเข้า บาปกำลังโกหก" ในปฐมกาล 4:7หมายความว่าที่ทางเข้าหลุมศพ ความบาปของคนๆ หนึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ [282]

Nachmanidesอ่านพระวจนะของพระเจ้า "และสำหรับเธอคือความปรารถนา" ในปฐมกาล 4:7เพื่อสอนว่าบาปปรารถนาที่จะยึดติดกับบุคคลตลอดเวลา อย่างไรก็ตามปฐมกาล 4:7สอนว่า "เจ้าจะปกครองมันได้" หากใครปรารถนา เพราะคนๆ หนึ่งอาจแก้ไขทางของตนและขจัดมันออกไป ดังนั้นในปฐมกาล 4:7 Nachmanides อ่านพระเจ้าเพื่อสอน Cain เกี่ยวกับการกลับใจ ซึ่งอยู่ในอำนาจของ Cain ที่จะกลับมาได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการ และพระเจ้าจะให้อภัยเขา [283]

ไมโมนิเดส

ไมโมนิเดสอ่านปฐมกาล 4:7เพื่ออ้างถึงความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ( yetzer ha-ra ) ไมโมนิเดสสอนว่าคำสามคำ — ศัตรู ( הַשָּׂטָן ‎, ฮา-ซาตาน ), ความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย ( เยเซอร์ ฮา-รา ) และทูตสวรรค์แห่งความตาย - ล้วนกำหนดสิ่งเดียวกัน และการกระทำที่กล่าวถึงทั้งสามนี้เป็นการกระทำของหนึ่งและตัวแทนเดียวกัน โมนิเดสสอนว่าคำภาษาฮิบรูשָּׂטָן , ซาตานได้มาจากรากเดียวกันเป็นคำשְׂטֵה , seteh "หันไป" ในสุภาษิต 04:15ดังนั้นจึงเป็นนัยถึงการหันเหและเคลื่อนออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น ปฏิปักษ์จึงทำให้ผู้คนหันหนีจากทางแห่งความจริง และทำให้พวกเขาหลงทางในทางของความหลงผิด ไมโมนิเดสสอนว่าแนวคิดเดียวกันนี้มีอยู่ในปฐมกาล 8:21 "และจินตนาการของจิตใจมนุษย์นั้นชั่วร้ายตั้งแต่ยังเด็ก" ไมโมนิเดสรายงานว่าพวกปราชญ์ยังกล่าวด้วยว่าผู้คนได้รับความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายตั้งแต่กำเนิด เพราะปฐมกาล 4:7กล่าวว่า "บาปอยู่ที่ประตู" และปฐมกาล 8:21กล่าวว่า "และจินตนาการของหัวใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายตั้งแต่ วัยหนุ่มของเขา” อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาความโน้มเอียงที่ดี ไมโมนิเดสสอนว่าปราชญ์กล่าวถึงความโน้มเอียงที่ชั่วร้ายและความโน้มเอียงที่ดีเมื่อพวกเขาบอก[284]ว่าทุกคนมีเทวดาสององค์ เทวดาองค์หนึ่งอยู่ทางขวา องค์หนึ่งอยู่ทางซ้าย เทวดาองค์หนึ่งฝ่ายดีฝ่ายฝ่ายชั่วฝ่ายหนึ่ง [285]

ในการตีความสมัยใหม่

Moshe Chaim Luzzatto (จิตรกรรมฝาผนังในAcre ประเทศอิสราเอล )

Parashah ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่เหล่านี้:

ปฐมกาล บทที่ 1

Moshe Chaim Luzzatto(RaMChaL) ตั้งข้อสังเกตว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างคือการมอบของขวัญจากความดีของพระเจ้าให้กับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เนื่อง​จาก​พระเจ้า​สมบูรณ์​พร้อม จึง​คง​ไม่​พอ​ที่​พระเจ้า​จะ​ให้​เพียง​ส่วน​ดี​เพียง​ส่วน​เดียว. ตรงกันข้าม พระเจ้าจะต้องประทานความดีสูงสุดที่สิ่งสร้างของพระเจ้า—มนุษยชาติ—จะได้รับ เนื่องจากพระเจ้าเป็นความดีที่แท้จริง ความดีสูงสุดนั้นจึงพบได้ในพระเจ้า การปล่อยให้สิ่งมีชีวิตของพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้นจะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกหนี้จะได้รับ ดังนั้น จุดประสงค์ของการสร้างก็คือการทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่สามารถได้รับความสุขจากความดีของพระเจ้าเอง พระเจ้ายังทรงทราบอีกด้วยว่าเพื่อที่มนุษยชาติจะได้รับความดีนี้มากที่สุด มนุษยชาติจะต้องรู้สึกว่ามนุษย์ได้รับสิ่งนั้น พระเจ้าจึงจัดให้มนุษย์สามารถรับรู้ถูกและผิด และเข้าถึงได้ทั้งสองอย่างพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์มีหนทางที่จะได้รับความผูกพันกับพระเจ้าที่พระเจ้าหมายมั่นจะประทานให้[286]

ศาสตราจารย์วอลเตอร์ บรูกก์มันน์ ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนศาสตร์โคลัมเบียได้เห็นโครงสร้างแบบคิอาสติกในวันที่แยกจากกันของการสร้างในปฐมกาล 1:3–25ซึ่งหมายถึงการแสดงระเบียบที่ดีของโลกที่ทรงสร้างภายใต้กฎอันเงียบสงบของพระเจ้า: [287]

A : Time: "มีเช้าและเย็น . . ."
B : คำสั่ง: "พระเจ้าตรัสว่า 'ให้มี . . .'"
C : การดำเนินการ: "และมันก็เป็นอย่างนั้น"
B 1 : การประเมิน: "พระเจ้าทรงเห็นว่าดี"
A 1 : เวลา: "มีเย็นและเช้า . . ."
Mendelssohn

โมเสส เมนเดลโซห์นนักปรัชญาชาวยิวชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 18 พาดพิงถึงการสร้างคนของพระเจ้าตามแบบพระฉายของพระเจ้าในปฐมกาล 1:26-27ในการเปรียบเทียบคริสตจักรและรัฐ Mendelssohn ยืนยันว่ารัฐบาลและศาสนามีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมโดยมาตรการสาธารณะ ความสุขของมนุษย์ในชีวิตนี้และในชีวิตหน้า ทั้งสองดำเนินการตามความเชื่อมั่นและการกระทำของผู้คน ตามหลักการและการประยุกต์ใช้ รัฐโดยเหตุผลบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหรือระหว่างผู้คนกับธรรมชาติและศาสนาโดยเหตุผลตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับพระเจ้า รัฐปฏิบัติต่อผู้คนเสมือนเป็นลูกอมตะของแผ่นดินโลก ศาสนาปฏิบัติต่อผู้คนเสมือนเป็นภาพพระผู้สร้างของพวกเขา[288]

ปฐมกาล บทที่ 2

ศาสตราจารย์โรเบิร์ตเอ Odenก่อนDartmouth College , สอนว่าJahwistสร้างเรื่อง 'ในปฐมกาล 2-3สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่พอใจตามสถานะของเราเป็นปุถุชนรู้น้อยกว่าที่เราอยากจะรู้ว่า ในหนังสือปฐมกาลของ Jahwist ความไม่พอใจนี้ทำให้ผู้คนเดือดร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ผู้เขียนยังคงอ่านพบว่าคุณลักษณะของมนุษย์นี้น่าชื่นชม แหล่งที่มาของความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม Oden สอนว่าศาสนายิวไม่เคยอ่านเรื่องนี้ว่าเป็นบาปดั้งเดิมหรือการล่มสลายของมนุษย์แต่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ประสบปัญหาและพระเจ้าช่วยพวกเขาและให้โอกาสพวกเขาอีกครั้ง [289]

พูล

ปฐมกาล บทที่ 3

ศตวรรษที่ 17 ภาษาอังกฤษในพระคัมภีร์ไบเบิลวิจารณ์แมทธิวพูลอ้างถึงhendiaduoในปฐมกาล 03:16รูปแบบของการพูดที่สองคำนามที่ถูกนำมาใช้แทนหนึ่งนามอธิบายกับคำคุณศัพท์หรือประโยคคำคุณศัพท์ : 'พระเจ้าตรัสว่า "ฉันจะช่วยคูณความเศร้าโศกของคุณและ ความคิดของคุณ"' แทนที่จะเป็น 'ความโศกเศร้าของคุณในการปฏิสนธิ' และในทำนองเดียวกันในอิสยาห์ 19:20ข้อความระบุว่า '[พระเจ้า] จะทรงส่งผู้ช่วยให้รอดและผู้ยิ่งใหญ่มาให้พวกเขา' แทนที่จะเป็น 'ผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่' [290]

สปิโนซ่า

ปฐมกาล บทที่ 6

บารุค สปิโนซานักปราชญ์ชาวดัตช์ในศตวรรษที่ 17 แย้งว่าพระคัมภีร์มักใช้คำว่า "พระวิญญาณของพระเจ้า" เทียบเท่ากับจิตใจของมนุษย์ ดังเช่นในปฐมกาล 6:3 ที่ว่า "พระวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้ดิ้นรนกับมนุษย์เสมอไป เพราะเขาเองก็เป็นเช่นกัน เนื้อหนัง” ซึ่ง Spinoza อ่านว่า “ในเมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามคำสั่งของร่างกายของเขา ไม่ใช่วิญญาณที่เรามอบให้เขาเพื่อแยกแยะความดี ฉันจะปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพัง” [291]

ศาสตราจารย์เอมี่-จิลล์ เลวีนแห่งโรงเรียนสอนศาสนามหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์แนะนำว่าการอ้างอิงในปฐมกาล 6:4ถึง "บุตรของพระเจ้า" ที่ใช้ตำแหน่งในทางที่ผิดอาจหมายถึง "ชายหนุ่มที่โตมากับ" กษัตริย์เรโหโบอัมชาวอิสราเอลที่อ้างถึงใน1 กษัตริย์ 12:8–10ผู้แนะนำเรโหโบอัมให้เพิ่มภาระแก่ผู้คน [292]

บัญญัติ

ตามคำกล่าวของSefer ha-Chinuchผู้มีอำนาจที่ระบุไว้ในพระบัญญัติมีบัญญัติในเชิงบวกหนึ่งข้อใน Parashah: [293]

 • เพื่อ "ให้มีผลทวีคูณ" [294]

โมนิเดส แต่แอตทริบิวต์บัญญัติเพื่อปฐมกาล 9: 7 [295]

พวกแรบไบส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันโดยยึดตามShulchan Aruchว่าไม่จำเป็นต้องมีลูก แต่แค่พยายามจะมี การเลี้ยงลูกบุญธรรมของคุณเองก็ทำให้มิตซวาห์นี้สำเร็จได้เช่นกัน [296]

ฮาฟทาราห์

อิสยาห์ (1509 จิตรกรรมฝาผนังโดย Michelangelo ในโบสถ์น้อยซิสทีน)

haftarahคือข้อความที่เลือกจากหนังสือของNevi ของ im ( "พระศาสดา") ที่จะอ่านต่อสาธารณชนในธรรมศาลาหลังการอ่านของโตราห์ ฮาฟทาราห์มักจะมีการเชื่อมโยงเฉพาะเรื่องกับการอ่านอัตเตารอตที่นำหน้า Haftarah สำหรับ Bereishit คือ:

การเชื่อมต่อกับ Parashah

parashah และ haftarah ในอิสยาห์ 42ทั้งสองรายงานอำนาจเบ็ดเสร็จของพระเจ้า ปฐมกาล 1:1–2:4และอิสยาห์ 42:5เล่าถึงการสร้างสวรรค์และโลกของพระเจ้า ฮาฟทาราห์ในอิสยาห์ 42:6–7 , 16สะท้อนคำว่า "ความสว่าง" (และการควบคุมของพระเจ้า) จากปฐมกาล 1:3–5แต่นำคำนั้นไปใช้ในวงกว้าง และฮาฟทาราห์นำแนวคิดเรื่อง "การเปิด . . ตา" (ในอิสยาห์ 42:7 ) ในแง่ดีมากกว่าเรื่องพาราชาห์ (ในปฐมกาล 3:5–7 )

ในพิธีพุทธาภิเษก

คำแรกของปฐมกาล 1: 1 , בְּרֵאשִׁית , bereishitและทำให้บทบาทของพระเจ้าเป็นผู้สร้างท่องในAleinuสวดมนต์ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของแต่ละแห่งที่สามในชีวิตประจำวันภาวนาให้บริการ [297]

การสร้างสวรรค์และโลกของพระเจ้าในปฐมกาล 1:1สะท้อนให้เห็นในสดุดี 96:5,11ซึ่งเป็นหนึ่งในหกสดุดีที่อ่านตอนเริ่มต้นพิธีสวดคับบาลัตถือบัต [298]

หน้าหนึ่งจาก Kaufmann Haggadah

น้ำแห่งการทรงสร้างในปฐมกาล 1:2อาจสะท้อนให้เห็นในสดุดี 29:3ซึ่งเป็นหนึ่งในหกสดุดีที่อ่านตอนเริ่มต้นพิธีสวดคับบาลาตถือบัต [299]

ในช่วงเริ่มต้นของการสวดภาวนาK'riat Sh'maตามBarchuชาวยิวท่องคำอวยพรที่ยอมรับปาฏิหาริย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า โดยกล่าวถึง "การแยกกลางวันจากกลางคืน" ของพระเจ้าดังที่เล่าไว้ในปฐมกาล 1:18 . [300]

ในเทศกาลปัสกา ฮักกาดาห์ หากชาวศอเดอร์เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ ชาวยิวหลายคนท่องปฐมกาล 1:31–2:3หรือ2:1–3ในตอนต้นของหมวดคิดดุชของเซเดอร์ [301]

ต่อไปนี้บริการ Kabbalat ถือบวชและก่อนที่จะเย็นวันศุกร์ ( นาย arivบริการ) ชาวยิวประเพณีอ่านแหล่งราบในการปฏิบัติของวันสะบาโตรวมทั้งตัดตอนมาจากลมุดถือบวช 119b [165]ในวันสะบาโต 119 ข Rava สอนว่าควรท่องปฐมกาล 2:1–3ในวันสะบาโต [302]

Lekhah โดดีบทกวีพิธีกรรมของการให้บริการคำอธิษฐาน Kabbalat ถือบวชสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของวันเสาร์ที่อธิบายไว้ในปฐมกาล 2: 2-3พัฒนาการวันสะบาโตเป็น "สุดท้ายของการทำงาน (สร้าง) ว่า" ( SOF ma'aseh ) [303]

Reuven Kimelman พบในบท "ตื่นขึ้นและเกิดขึ้น" ของบทกวี Lekhah Dodi ซึ่งเป็นบทละครระหว่างรากหรือซึ่งมาจากคำว่า "ผิว" หรือ "หนัง" และพ้องเสียงหรือที่หมายถึง "แสง" ในปฐมกาล 3:21อาดัมเปลี่ยนอาภรณ์แห่งแสงเป็นอาภรณ์หนัง บทกวี Lekhah Dodi เรียกร้องให้พระเจ้าแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นหนังของเราเป็นเสื้อผ้าที่สว่าง [303]

"พระเจ้า" หรือ "บุตรของพระเจ้า" ที่กล่าวถึงในปฐมกาล 6:2สะท้อนให้เห็นในสดุดี 29:1ซึ่งเป็นหนึ่งในหกบทสวดตอนเริ่มต้นพิธีสวดคับบาลัตถือบัต [299]

มะขามประจำสัปดาห์

ในสัปดาห์ Maqam , เซฟาร์ไดชาวยิวในแต่ละสัปดาห์ฐานเพลงของบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาของ Parashah สัปดาห์นั้น สำหรับ Parashat Bereshit ซึ่งเริ่มต้น Torah ชาวยิว Sephardi ใช้ Maqam Rast ซึ่งเป็น maqam ที่แสดงจุดเริ่มต้นหรือการเริ่มต้นของบางสิ่ง [304]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ "สถิติเบเรชิตโทราห์" . Akhlah Inc สืบค้นเมื่อ6 กรกฎาคม 2013 .
 2. ^ "ปารชาต เบเรชิต" . เฮบคาสืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2014 .
 3. ^ "ซิมชาติโทราห์" . เฮบคาสืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2014 .
 4. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ The Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis ( Brooklyn : Mesorah Publications , 2006), หน้า 2–31
 5. ^ ปฐมกาล 1:1:2 .
 6. ^ ปฐมกาล 1:3–5 .
 7. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 3
 8. ^ ปฐมกาล 1:6–8 .
 9. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 4
 10. ^ ปฐมกาล 1:9–13 .
 11. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 5
 12. ^ ปฐมกาล 1:14–19 .
 13. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 6
 14. ^ ปฐมกาล 1:20–23 .
 15. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 7
 16. ^ ปฐมกาล 1:24–28 .
 17. ^ ปฐมกาล 1:29–31 .
 18. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesisหน้า 9–10
 19. ^ ปฐมกาล 2:1–3 .
 20. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 10
 21. ^ ปฐมกาล 2:4–6 .
 22. ^ ปฐมกาล 2:7 .
 23. ^ ปฐมกาล 2:8–9 .
 24. ^ ปฐมกาล 2:10–14 .
 25. ^ ปฐมกาล 2:15–17 .
 26. ^ ปฐมกาล 2:18–19 .
 27. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 14
 28. ^ ปฐมกาล 2:20 .
 29. ^ ปฐมกาล 2:21–22 .
 30. ^ ปฐมกาล 2:23 .
 31. ^ ปฐมกาล 2:24 .
 32. ^ ปฐมกาล 2:25 .
 33. ^ ปฐมกาล 3:1 .
 34. ^ ปฐมกาล 3:2–3 .
 35. ^ ปฐมกาล 3:4–4 .
 36. ^ ปฐมกาล 3:6 .
 37. ^ ปฐมกาล 3:7 .
 38. ^ ปฐมกาล 3:8 .
 39. ^ ปฐมกาล 3:9 .
 40. ^ ปฐมกาล 3:10 .
 41. ^ ปฐมกาล 3:11 .
 42. ^ ปฐมกาล 3:12 .
 43. ^ ปฐมกาล 3:13 .
 44. ^ ปฐมกาล 3:14–15 .
 45. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesisหน้า 18
 46. ^ ปฐมกาล 3:16 .
 47. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 19
 48. ^ ปฐมกาล 3:17–19 .
 49. ^ ปฐมกาล 3:20 .
 50. ^ ปฐมกาล 3:21 .
 51. ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesisหน้า 19–20
 52. ^ ปฐมกาล 3:22–23 .
 53. ^ ปฐมกาล 3:24 .
 54. ^ ดู เช่น Menachem Davis บรรณาธิการ Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis , หน้า 20
 55. ^ ปฐมกาล 4:1–2 .
 56. ^ ปฐมกาล 4:3–4 .
 57. ^ ปฐมกาล 4:4–5 .
 58. ^ ปฐมกาล 4:6–7 .
 59. ^ ปฐมกาล 4:8 .
 60. ^ ปฐมกาล 4:9 .
 61. ^ ปฐมกาล 4:10 .
 62. ^ ปฐมกาล 4:11–12 .
 63. ^ ปฐมกาล 4:14 .
 64. ^ ปฐมกาล 4:15 .
 65. ^ ปฐมกาล 4:16 .
 66. ^ ปฐมกาล 4:17 .
 67. ^ ปฐมกาล 4:18 .
 68. ^ a b See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 24.
 69. ^ Genesis 4:19.
 70. ^ Genesis 4:20–21.
 71. ^ Genesis 4:22.
 72. ^ Genesis 4:23–24.
 73. ^ Genesis 4:25.
 74. ^ Genesis 4:26.
 75. ^ See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 25.
 76. ^ Genesis 5:4–5.
 77. ^ See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 26.
 78. ^ Genesis 5:6–20.
 79. ^ See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, pages 26–27.
 80. ^ Genesis 5:22–24.
 81. ^ a b c See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 28.
 82. ^ Genesis 5:25–27.
 83. ^ Genesis 5:28–29.
 84. ^ Genesis 5:31.
 85. ^ Genesis 5:32.
 86. ^ Genesis 6:3.
 87. ^ Genesis 6:2–4.
 88. ^ a b See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 30.
 89. ^ Genesis 6:5–6.
 90. ^ Genesis 6:7–8.
 91. ^ See, e.g., Menachem Davis, editor, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Bereishis/Genesis, page 31.
 92. ^ See, e.g., Richard Eisenberg, "A Complete Triennial Cycle for Reading the Torah," in Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement: 1986–1990 (New York: Rabbinical Assembly, 2001), pages 383–418.
 93. ^ Genesis 1:1, 2, 3, 4 (2 times), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (2 times), 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 (2 times), 22, 24, 25 (2 times), 26, 27 (2 times), 28 (2 times), 29, 31; 2:2, 3 (2 times), 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22; 3:1 (2 times), 3, 5 (2 times), 8 (2 times), 9, 13, 14, 21, 22, 23; 4:25; 5:1 (2 times), 22, 24 (2 times); 6:2, 4.
 94. ^ Genesis 1:26, 27; 2:5, 7 (2 times), 8, 15, 16, 18, 19 (2 times), 20, 21, 22 (2 times), 23 (2 times), 24, 25; 3:8, 9, 12, 20, 22, 24; 4:1 (2 times), 23 (2 times), 26; 5:1; 6:1, 2, 3, 4 (3 times), 5, 6, 7 (2 times).
 95. ^ Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29; 2:18, 23; 3:1 (2 times), 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 (2 times), 14, 16, 17, 22; 4:1, 6, 9 (2 times), 10, 13, 15, 23; 6:3, 7.
 96. ^ Genesis 2:4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22; 3:1, 8 (2 times), 9, 13, 14, 21, 22, 23; 4:1, 3, 4, 6, 9, 13, 15 (2 times), 16, 26; 5:29; 6:3, 5, 6, 7, 8.
 97. ^ Genesis 1:5 (2 times), 8, 13, 14 (2 times), 16, 18, 19, 23, 31; 2:2 (2 times), 3, 4, 17; 3:5, 8, 14, 17; 4:14; 5:1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 31; 6:3, 4.
 98. ^ Genesis 4:18 (3 times); 5:3, 4 (2 times), 6, 7 (2 times), 9, 10 (2 times), 12, 13 (2 times), 15, 16 (2 times), 18, 19 (2 times), 21, 22 (2 times), 25, 26 (2 times), 28, 30 (2 times), 32.
 99. ^ Genesis 1:14; 5:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32; 6:3.
 100. ^ Genesis 1:20, 21, 24, 28, 30; 2:7, 19, 20, 22; 5:3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 30.
 101. ^ Genesis 5:3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32; 6:3.
 102. ^ Genesis 2:16, 17 (2 times); 3:1, 2, 3, 5, 6 (2 times), 11 (2 times), 12, 13, 14, 17 (3 times), 18, 19, 22.
 103. ^ Genesis 1:11, 12, 29 (2 times); 2:9 (3 times), 16, 17; 3:1, 2, 3, 6 (2 times), 8, 11, 12, 17, 22, 24.
 104. ^ Genesis 1:5 (2 times), 8, 10 (2 times); 2:19 (2 times), 23; 3:9, 20; 4:17, 25, 26 (2 times); 5:2, 3, 29.
 105. ^ Genesis 2:11, 13, 14, 19, 20; 3:20; 4:17 (2 times), 19 (2 times), 21, 25, 26 (2 times); 5:2, 3, 29.
 106. ^ Genesis 4:1, 2, 3, 5 (2 times), 6, 8 (2 times), 9, 13, 15 (2 times), 16, 17, 24, 25.
 107. ^ Genesis 1:7, 16, 25, 31; 2:2 (2 times), 3, 4, 9, 22; 3:1, 7, 21; 5:1; 6:6, 7.
 108. ^ Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:9 (2 times), 12, 17, 18; 3:5, 6, 22.
 109. ^ Genesis 1:25; 2:5, 6, 7, 9, 19; 3:17, 19, 23; 4:2, 3, 10, 11, 12; 5:29.
 110. ^ Genesis 1:3, 6 (2 times), 9 (2 times), 11, 14 (2 times), 15, 20 (2 times), 22, 24, 26 (2 times).
 111. ^ Genesis 2:8, 9, 10, 15, 16; 3:1, 2, 3, 8 (2 times), 10, 23, 24.
 112. ^ Genesis 1:3 (2 times), 4 (2 times), 5, 14, 15 (2 times), 16 (3 times), 17, 18.
 113. ^ Genesis 1:2, 6 (3 times), 7 (2 times), 9, 10, 20, 21, 22; 2:6, 10.
 114. ^ Genesis 5:4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30; 6:1, 2, 4.
 115. ^ Genesis 1:1, 21, 27 (3 times); 2:3, 4; 5:1, 2 (2 times); 6:7.
 116. ^ Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:19; 3:6; 6:2, 5.
 117. ^ Genesis 2:22, 23; 3:1, 2, 4, 6, 12, 13 (2 times), 15, 16.
 118. ^ Genesis 1:11 (2 times), 12, 22, 28, 29; 3:2, 3, 6; 4:3.
 119. ^ Genesis 4:18, 19, 23 (2 times), 24; 5:25, 26, 28, 30, 31.
 120. ^ Genesis 2:20; 3:17, 21; 4:25; 5:1, 2, 3, 4, 5.
 121. ^ Gregory S. Aldrete, "From Out of the Mesopotamian Mud," in "History of the Ancient World: A Global Perspective" (Chantilly, Virginia: The Great Courses, 2011), lecture 2.
 122. ^ Walter C. Kaiser Jr. and Duane A. Garrett, editors, NIV Archaeological Study Bible: An Illustrated Walk Through Biblical History and Culture (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2005), page 9, note 4:7.
 123. ^ Abraham E. Millgram, editor, The Sabbath Anthology (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1944; reprinted 2018), page 203.
 124. ^ Exodus 20:8–11 in NJPS.
 125. ^ Deuteronomy 5:12–15 in NJPS.
 126. ^ Jubilees 4:29–31 (Land of Israel, 2nd century BCE), in, e.g., Robert H. Charles, translator, The Book of Jubilees or the Little Genesis (London: Black, 1902), reprinted in, e.g., The Book of Jubilees: Translation of Early Jewish and Palestinian Texts (Lexington, Kentucky: Forgotten Books, 2007), page 41; see also Justin Martyr, Dialogue with Trypho 81.
 127. ^ 4 Ezra 3:7; 2 Baruch 23:4.
 128. ^ Philo, On the Birth of Abel and the Sacrifices Offered by Him and by His Brother Cain, chapters 13–14 (¶¶ 52–58) (Alexandria, Egypt, early 1st century CE), in, e.g., Charles Duke Yonge, translator, The Works of Philo: Complete and Unabridged, New Updated Edition (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1993), page 101.
 129. ^ Genesis Rabbah 1:10 (Land of Israel, 5th century), in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis (London: Soncino Press, 1939), volume 1, page 9.
 130. ^ Babylonian Talmud Chagigah 16a (Sasanian Empire, 6th century), in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, Henoch Levin, Feivel Wahl, Israel Schneider, and Zev Meisels, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz (Brooklyn: Mesorah Publications, 1999), volume 22, page 16a2.
 131. ^ Mishnah Chagigah 2:1 (Land of Israel, circa 200 CE), in, e.g., Jacob Neusner, translator, The Mishnah: A New Translation (New Haven: Yale University Press, 1988), page 330; Babylonian Talmud Chagigah 11b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 11b2.
 132. ^ Genesis Rabbah 1:4, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 6.
 133. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a3–4.
 134. ^ Midrash Temurah, in Menahem M. Kasher, Torah Sheleimah (Jerusalem, 1927), volume 1, page 178, add. 4, in Harry Freedman, translator, Encyclopedia of Biblical Interpretation (New York: American Biblical Encyclopedia Society, 1953), volume 1, page 1.
 135. ^ a b Babylonian Talmud Megillah 9a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, edited by Yisroel Simcha Schorr (Brooklyn: Mesorah Publications, 1991), volume 20, page 9a2.
 136. ^ Babylonian Talmud Shabbat 87b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Shabbos: Volume 3, elucidated by Yosef Asher Weiss, Michoel Weiner, Asher Dicker, Abba Zvi Naiman, Yosef Davis, and Israel Schneider, edited by Yisroel Simcha Schorr (Brooklyn: Mesorah Publications, 1996), volume 5, page 87b.
 137. ^ Babylonian Talmud Megillah 10b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 10b2.
 138. ^ Mishnah Avot 5:1, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 685.
 139. ^ Babylonian Talmud Megillah 21b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 21b.
 140. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a1–3.
 141. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a4.
 142. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a4–5.
 143. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a5.
 144. ^ Genesis Rabbah 3:8, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 24.
 145. ^ Genesis Rabbah 2:3, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 16–17.
 146. ^ Babylonian Talmud Berakhot 2b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 1, elucidated by Gedaliah Zlotowitz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz (Brooklyn: Mesorah Publications, 1997), volume 1, page 2b.
 147. ^ Babylonian Talmud Pesachim 2a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Pesachim: Volume 1, elucidated by Abba Zvi Naiman, Eliezer Herzka, and Moshe Zev Einhorn, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, (Brooklyn: Mesorah Publications, 1997), volume 9, page 2a.
 148. ^ Babylonian Talmud Chagigah 15a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 15a1–2.
 149. ^ Jerusalem Talmud Berakhot 6a (Land of Israel, circa 400 CE), in, e.g., Talmud Yerushalmi, elucidated by Eliezer Herzka, Eliezer Lachman, Henoch Moshe Levin, Avrohom Neuberger, Michoel Weiner, Abba Zvi Naiman, Zev Meisels, and Dovid Arye Kaufman, edited by Chaim Malinowitz, Yisroel Simcha Schorr, and Mordechai Marcus (Brooklyn: Mesorah Publications, 2005), volume 1, page 6a2.
 150. ^ Genesis Rabbah 4:2, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 27.
 151. ^ Babylonian Talmud Taanit 10a, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Taanit • Megillah. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 12, page 50.
 152. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer chapter 42. Early 9th century, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, pages 329–30. London, 1916. Reprinted New York: Hermon Press, 1970.
 153. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer, chapter 8, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, pages 52–56.
 154. ^ Babylonian Talmud Bava Batra 74b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Yosef Asher Weiss, edited by Hersh Goldwurm, volume 45, page 74b2–3. Brooklyn: Mesorah Publications, 1994.
 155. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 38b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Zvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 38b3. Brooklyn: Mesorah Publications, 1993.
 156. ^ Genesis Rabbah 8:9, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 60.
 157. ^ See, e.g., Exodus 34:6; Numbers 14:18; Joel 2:13; Jonah 4:2; Psalm 103:8; Psalm 145:8; Nehemiah 9:17.
 158. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer, chapter 11, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, page 76.
 159. ^ Babylonian Talmud Chagigah 12a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Chagigah, elucidated by Dovid Kamenetsky, et al., volume 22, page 12a1.
 160. ^ Babylonian Talmud Eruvin 13b, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Eiruvin • Part One. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 4, page 68. Jerusalem: Koren Publishers, 2012.
 161. ^ Mishnah Megillah 3:6, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 321; Babylonian Talmud Megillah 30b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 30b.
 162. ^ Mishnah Taanit 4:3, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, pages 313–14; Babylonian Talmud Taanit 26a, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Taanit • Megillah. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 12, page 156.
 163. ^ Babylonian Talmud Megillah 31b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 31b.
 164. ^ Babylonian Talmud Shabbat 156a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Shabbos: Volume 4, elucidated by Michoel Weiner, Henoch Moshe Levin, Eliezer Herzka, Avrohom Neuberger, Nasanel Kasnett, Asher Dicker, Shlomo Fox-Ashrei, Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz (Brooklyn: Mesorah Publications, 1997), volume 6, page 156a.
 165. ^ a b Babylonian Talmud Shabbat 119b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Shabbos: Volume 4, elucidated by Michoel Weiner, et al., volume 6, page 119b.
 166. ^ a b Babylonian Talmud Megillah 9a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 9a2–3.
 167. ^ Genesis Rabbah 10:9, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 77–79.
 168. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer, chapter 19, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, pages 136–38.
 169. ^ See, for example, Genesis 1:1 and 2:1; Exodus 20:10 (20:11 in NJPS) and 31:17; 2 Kings 19:15; Isaiah 37:16; 42:5; 44:24; 45:18; 51:13; and 51:16; Jeremiah 32:17; Zechariah 12:1; Psalms 115:15; 121:2; 124:8; 134:3; and 146:6; Nehemiah 9:6; and 2 Chronicles 2:11.
 170. ^ Tosefta Keritot 4:15 (Land of Israel, circa 250 CE), in, e.g., Jacob Neusner, translator, The Tosefta: Translated from the Hebrew, with a New Introduction (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2002), volume 2, page 1570.
 171. ^ Tosefta Sotah 3:6–8, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Tosefta, volume 1, page 840.
 172. ^ Mishnah Sanhedrin 4:5, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 591. Babylonian Talmud Sanhedrin 37a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Zvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 37a3.
 173. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 38a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Tzvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 38a4.
 174. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer, chapter 11, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, pages 76–77.
 175. ^ a b Babylonian Talmud Berakhot 61a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 2, elucidated by Yosef Widroff, Mendy Wachsman, Israel Schneider, and Zev Meisels, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz (Brooklyn: Mesorah Publications, 1997), volume 2, page 61a.
 176. ^ Genesis Rabbah 16:5. In, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 130.
 177. ^ Genesis Rabbah 8:1, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 54.
 178. ^ Genesis Rabbah 17:2, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 132–33.
 179. ^ Babylonian Talmud Ketubot 8a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Abba Zvi Naiman and Mendy Wachsman, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 26, pages 8a3. Brooklyn: Mesorah Publications, 1999.
 180. ^ Babylonian Talmud Berakhot 61a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 2, elucidated by Yosef Widroff, et al., volume 2, page 61a; see also Eruvin 18a–b, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Eiruvin • Part One. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 4, pages 98–99.
 181. ^ Babylonian Talmud Ketubot 67b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Mendy Wachsman, Abba Zvi Naiman, and Eliahu Shulman, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, and Mordechai Marcus Hersh Goldwurm, volume 27, page 67b1. Brooklyn: Mesorah Publications, 2000.
 182. ^ Genesis Rabbah 18:4, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 142.
 183. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer chapter 32, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, page 234.
 184. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 29a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Zvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 29a5.
 185. ^ Numbers Rabbah 19:22. 12th century, in, e.g., Midrash Rabbah: Numbers. Translated by Judah J. Slotki, volume 6, pages 770–71. London: Soncino Press, 1939.
 186. ^ Genesis Rabbah 21:7, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 176–77.
 187. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 29a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Zvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 29a4.
 188. ^ Babylonian Talmud Berakhot 61a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 2, elucidated by Yosef Widroff, et al., volume 2, page 61a; Taanit 15b, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Taanit • Megillah. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 12, page 88.
 189. ^ Babylonian Talmud Shabbat 55a–b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Shabbos: Volume 2, elucidated by Eliyahu Baruch Shulman, Shlomo Fox-Ashrei, Yosef Asher Weiss, and Abba Zvi Naiman, edited by Yisroel Simcha Schorr (Brooklyn: Mesorah Publications, 1996), volume 4, page 55a.
 190. ^ Babylonian Talmud Pesachim 118a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Pesachim: Volume 3, elucidated by Eliezer Herzka, Dovid Kamenetsky, Eli Shulman, Feivel Wahl, and Mendy Wachsman, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz (Brooklyn: Mesorah Publications, 1998), volume 11, page 118b.
 191. ^ Babylonian Talmud Sotah 14a, elucidated by Avrohom Neuberger and Abba Zvi Naiman, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 33a, pages 14a1–2. Brooklyn: Mesorah Publications, 2000.
 192. ^ Sifre to Deuteronomy 49:1. Land of Israel, circa 250–350 CE, in, e.g., Sifre to Deuteronomy: An Analytical Translation. Translated by Jacob Neusner, volume 1, page 164. Atlanta: Scholars Press, 1987.
 193. ^ Babylonian Talmud Yoma 52a–b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Eliezer Herzka, Zev Meisels, Abba Zvi Naiman, Dovid Kamenetsky, and Mendy Wachsman, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 14, pages 52a3–b1. Brooklyn: Mesorah Publications, 1998.
 194. ^ Babylonian Talmud Kiddushin 30b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by David Fohrman, Dovid Kamenetsky, and Hersh Goldwurm, edited by Hersh Goldwurm, volume 36, pages 30b1–2. Brooklyn: Mesorah Publications, 1992.
 195. ^ Babylonian Talmud Berachot 61a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 2, elucidated by Yosef Widroff, et al., volume 2, page 61a4.
 196. ^ Babylonian Talmud Berachot 40a, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Berachos: Volume 2, elucidated by Yosef Widroff, et al., volume 2, page 40a4. And Babylonian Talmud Berachot 61a, in The Babylonian Talmud. Edited by I. Epstein. Note 34. New York: Soncino Press, 1990.
 197. ^ Genesis Rabbah 22:7, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 187.
 198. ^ Genesis Rabbah 22:8, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 187.
 199. ^ Mishnah Sanhedrin 4:5, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 591; Babylonian Talmud Sanhedrin 37a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker and Abba Zvi Naiman, edited by Hersh Goldwurm, volume 47, page 37a3. See also Avot of Rabbi Natan 31:1:2. Circa 700–900 CE, in, e.g., The Fathers According to Rabbi Nathan: An Analytical Translation and Explanation. Translated by Jacob Neusner, page 188. Atlanta: Scholars Press, 1986 (Abel's "bloods" imply one person is an entire world).
 200. ^ Genesis Rabbah 22:9, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 188–89.
 201. ^ Genesis Rabbah 32:5, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 252.
 202. ^ Genesis Rabbah 23:3, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 194.
 203. ^ Genesis Rabbah 24:7, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 204.
 204. ^ Mishnah Avot 5:2, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 685.
 205. ^ Genesis Rabbah 24:2, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 199–200.
 206. ^ Babylonian Talmud Yevamot 63a, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Yevamot • Part One. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 14, page 419. Jerusalem: Koren Publishers, 2014.
 207. ^ Mishnah Yevamot 6:6, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, page 352. Babylonian Talmud Yevamot 61b, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Yevamot • Part One. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 14, page 411.
 208. ^ Eruvin 18b, in, e.g., Koren Talmud Bavli: Eiruvin • Part One. Commentary by Adin Even-Israel (Steinsaltz), volume 4, page 100.
 209. ^ Pirke de Rabbi Eliezer, chapter 22, in, e.g., Pirke de Rabbi Eliezer. Translated and annotated by Gerald Friedlander, pages 158–59.
 210. ^ a b Genesis Rabbah 25:1, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 205.
 211. ^ Babylonian Talmud Megillah 10b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Megillah, elucidated by Gedaliah Zlotowitz and Hersh Goldwurm, volume 20, page 10b.
 212. ^ Genesis Rabbah 26:5, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 213.
 213. ^ Genesis Rabbah 26:5, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, pages 213–14.
 214. ^ Mishnah Sanhedrin 10:3, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Mishnah, pages 604–05; Babylonian Talmud Sanhedrin 107b–08a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker, Joseph Elias, and Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 49, pages 107b4–08a1. Brooklyn: Mesorah Publications, 1995.
 215. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 108a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker, Joseph Elias, and Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 49, pages 108a1–2.
 216. ^ Genesis Rabbah 30:7, in, e.g., Harry Freedman and Maurice Simon, translators, Midrash Rabbah: Genesis, volume 1, page 235.
 217. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 108b, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker, Joseph Elias, and Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 49, pages 108b1–2.
 218. ^ Tosefta Sotah 4:11, in, e.g., Jacob Neusner, translator, Tosefta, volume 1, page 848.
 219. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 108a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker, Joseph Elias, and Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 49, page 108a3.
 220. ^ Ecclesiastes Rabbah 1:36.
 221. ^ a b Ecclesiastes 1:16.
 222. ^ 1 Kings 3:9.
 223. ^ 2 Kings 5:26.
 224. ^ 1 Samuel 17:32.
 225. ^ Ezekiel 22:14.
 226. ^ Psalm 16:9.
 227. ^ Lamentations 2:18.
 228. ^ Isaiah 40:2.
 229. ^ Deuteronomy 15:10.
 230. ^ Exodus 9:12.
 231. ^ Deuteronomy 20:3.
 232. ^ Deuteronomy 28:67.
 233. ^ Psalm 51:19.
 234. ^ Deuteronomy 8:14.
 235. ^ Jeremiah 5:23.
 236. ^ 1 Kings 12:33.
 237. ^ Deuteronomy 29:18.
 238. ^ Psalm 45:2.
 239. ^ Proverbs 19:21.
 240. ^ Psalm 21:3.
 241. ^ Proverbs 7:25.
 242. ^ Numbers 15:39.
 243. ^ Genesis 18:5.
 244. ^ Genesis 31:20.
 245. ^ Leviticus 26:41.
 246. ^ Genesis 34:3.
 247. ^ Isaiah 21:4.
 248. ^ 1 Samuel 4:13.
 249. ^ Song of Songs 5:2.
 250. ^ Deuteronomy 6:5.
 251. ^ Leviticus 19:17.
 252. ^ Proverbs 23:17.
 253. ^ Jeremiah 17:10.
 254. ^ Joel 2:13.
 255. ^ Psalm 49:4.
 256. ^ Jeremiah 20:9.
 257. ^ Ezekiel 36:26.
 258. ^ 2 Kings 23:25.
 259. ^ Deuteronomy 19:6.
 260. ^ 1 Samuel 25:37.
 261. ^ Joshua 7:5.
 262. ^ Deuteronomy 6:6.
 263. ^ Jeremiah 32:40.
 264. ^ Psalm 111:1.
 265. ^ Proverbs 6:25.
 266. ^ Proverbs 28:14.
 267. ^ Judges 16:25.
 268. ^ Proverbs 12:20.
 269. ^ 1 Samuel 1:13.
 270. ^ Jeremiah 22:17.
 271. ^ Proverbs 3:3.
 272. ^ Proverbs 6:18.
 273. ^ Proverbs 10:8.
 274. ^ Obadiah 1:3.
 275. ^ Proverbs 16:1.
 276. ^ 2 Chronicles 25:19
 277. ^ Babylonian Talmud Sanhedrin 108a, in, e.g., Talmud Bavli, elucidated by Asher Dicker, Joseph Elias, and Dovid Katz, edited by Yisroel Simcha Schorr and Chaim Malinowitz, volume 49, page 108a4.
 278. ^ Zohar, Prologue, volume 1, page 1a. Spain, late 13th century, in, e.g., The Zohar: Pritzker Edition. Translation and commentary by Daniel C. Matt, volume 1, page 2. Stanford: Stanford University Press, 2004.
 279. ^ Baḥya ibn Paquda, Chovot HaLevavot (Duties of the Heart), section 1, chapter 10 (Zaragoza, Al-Andalus, circa 1080), in, e.g., Bachya ben Joseph ibn Paquda, Duties of the Heart, translated by Yehuda ibn Tibbon and Daniel Haberman (Jerusalem: Feldheim Publishers, 1996), volume 1, pages 126–31.
 280. ^ Baḥya ibn Paquda, Chovot HaLevavot, section 1, chapter 10, in, e.g., Bachya ben Joseph ibn Paquda, Duties of the Heart, translated by Yehuda ibn Tibbon and Daniel Haberman, volume 1, pages 152–53.
 281. ^ Judah Halevi. Kitab al Khazari. part 2, ¶ 14. Toledo, Spain, 1130–1140, in, e.g., Jehuda Halevi. The Kuzari: An Argument for the Faith of Israel. Intro. by Henry Slonimsky, pages 89–90. New York: Schocken, 1964.
 282. ^ Rashi. Commentary to 4:7. Troyes, France, late 11th century, in, e.g., Rashi. The Torah: With Rashi's Commentary Translated, Annotated, and Elucidated. Translated and annotated by Yisrael Isser Zvi Herczeg, volume 1, page 43. Brooklyn: Mesorah Publications, 1995.
 283. ^ Nachmanides. Commentary on the Torah. Jerusalem, circa 1270, in, e.g., Ramban (Nachmanides): Commentary on the Torah. Translated by Charles B. Chavel, page 89. New York: Shilo Publishing House, 1971.
 284. ^ In Babylonian Talmud Shabbat 119b, in, e.g., Talmud Bavli: Tractate Shabbos: Volume 4, elucidated by Michoel Weiner, et al., volume 6, page 119b1.
 285. ^ Maimonides. The Guide for the Perplexed, part 3, chapter 22. Cairo, Egypt, 1190, in, e.g., Moses Maimonides. The Guide for the Perplexed. Translated by Michael Friedländer, pages 298–99. New York: Dover Publications, 1956.
 286. ^ Moshe Chaim Luzzatto. Derech HaShem. Part 1, chapter 2, paragraphs 1–2. Amsterdam, 1730s. Reprinted as Moshe Chayim Luzzatto. The Way of God. Translated by Aryeh Kaplan, pages 37–39. Jerusalem: Feldheim Publishers, 1977.
 287. ^ Walter Brueggemann. Genesis: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching, page 30. Atlanta: John Knox Press, 1982.
 288. ^ Moses Mendelssohn.Jerusalem, § 1. Berlin, 1783, in Jerusalem: Or on Religious Power and Judaism. Translated by Allan Arkush; introduction and commentary by Alexander Altmann, page 70. Hanover, New Hampshire: Brandeis University Press, 1983.
 289. ^ Robert A. Oden. The Old Testament: An Introduction, lecture 4. Chantilly, Virginia: The Teaching Company, 1992.
 290. ^ Matthew Poole's Commentaries on Genesis 3 and on Isaiah 19 accessed 14 November 2015
 291. ^ Baruch Spinoza. Theologico-Political Treatise, chapter 1. Amsterdam, 1670, in, e.g., Baruch Spinoza. Theological-Political Treatise', translated by Samuel Shirley, page 17. Indianapolis: Hackett Publishing Company, second edition, 2001.
 292. ^ Amy-Jill Levine. "The Prophets and the Fall of the North." In The Old Testament: Part II. Springfield, Virginia: The Teaching Company, 2001.
 293. ^ Sefer HaHinnuch: The Book of [Mitzvah] Education. Translated by Charles Wengrov, 1: 82–85. Jerusalem: Feldheim Publishers, 1991.
 294. ^ Genesis 1:28.
 295. ^ Maimonides. Mishneh Torah, Positive Commandment 212. Cairo, Egypt, 1170–1180, in Maimonides. The Commandments: Sefer Ha-Mitzvoth of Maimonides. Translated by Charles B. Chavel, 1:228. London: Soncino Press, 1967.
 296. ^ "Adopt and Multiply". Ohr Somayach. Retrieved October 8, 2014.
 297. ^ Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, pages 11, 51, 183. New York: The Rabbinical Assembly, 2003.
 298. ^ Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 16.
 299. ^ a b Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 20.
 300. ^ Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 28.
 301. ^ The Interlinear Haggadah: The Passover Haggadah, with an Interlinear Translation, Instructions and Comments. Edited by Menachem Davis, page 29. Brooklyn: Mesorah Publications, 2005. Joseph Tabory. JPS Commentary on the Haggadah: Historical Introduction, Translation, and Commentary, page 79. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2008.
 302. ^ Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 26.
 303. ^ a b Reuven Hammer. Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 21.
 304. ^ See Mark L. Kligman. "The Bible, Prayer, and Maqam: Extra-Musical Associations of Syrian Jews." Ethnomusicology, volume 45 (number 3) (Autumn 2001): pages 443–479. Mark L. Kligman. Maqam and Liturgy: Ritual, Music, and Aesthetics of Syrian Jews in Brooklyn. Detroit: Wayne State University Press, 2009.

Further reading

The parashah has parallels or is discussed in these sources:

Gilgamesh tablet

Ancient

Biblical

Early nonrabbinic

Josephus

Classical rabbinic

 • Mishnah: Taanit 4:3; Megillah 3:6; Chagigah 2:1; Yevamot 6:6; Sanhedrin 4:5, 10:3; Avot 5:1–2; Chullin 5:5; Mikvaot 5:4. Land of Israel, circa 200 CE. In, e.g., The Mishnah: A New Translation. Translated by Jacob Neusner, pages 313–314, 321, 330, 352, 591, 605, 685, 777, 1067. New Haven: Yale University Press, 1988.
 • Tosefta: Peah 4:10; Chagigah 2:6; Ketubot 6:8; Sotah 3:7, 9, 4:11, 17–18, 10:2; Sanhedrin 13:6; Keritot 4:15. Land of Israel, circa 250 CE. In, e.g., The Tosefta: Translated from the Hebrew, with a New Introduction. Translated by Jacob Neusner, pages 72, 669, 762, 840, 848–49, 875, 1190, 1570. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2002.
 • Jerusalem Talmud: Berakhot 6a–b, 83b, 84b, 86b, 90a; Peah 8a; Kilayim 4b, 5b–6a; Terumot 101a; Shabbat 24b, 54a; Yoma 29a; Sukkah 7b; Rosh Hashanah 1b, 17b; Taanit 9b, 16b, 24b, 30a; Megillah 6a; Chagigah 9b–10a, 11b–12a; Sanhedrin 28b. Land of Israel, circa 400 CE. In, e.g., Talmud Yerushalmi. Edited by Chaim Malinowitz, Yisroel Simcha Schorr, and Mordechai Marcus, volumes 1–3, 5, 8, 13–14, 21–22, 24–27. Brooklyn: Mesorah Publications, 2005–2014.
 • Genesis Rabbah 1:1–29:5; 30:7–8; 31:1; 32:7; 33:3; 34:9, 13; 38:4, 9; 42:3; 44:17; 49:2; 50:7; 51:2; 53:8; 54:1; 61:4; 64:2; 65:13; 73:3; 80:5–6; 82:14; 85:2; 89:2; 92:6, 8; 97; 100:7. Land of Israel, 5th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Genesis. Translated by Harry Freedman and Maurice Simon. London: Soncino Press, 1939.
 • Leviticus Rabbah 1:9; 6:6; 9:3, 6, 9; 10:5, 9; 11:1, 2, 7; 13:5; 14:1; 15:1, 9; 18:2; 19:6; 20:2; 22:2; 23:3, 9; 25:3; 27:1, 5; 29:11; 30:4; 31:1, 8; 33:6; 35:6, 8; 36:1, 4. Land of Israel, 5th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Leviticus. Translated by Harry Freedman and Maurice Simon. London: Soncino Press, 1939.
 • Esther Rabbah: prologue 10–11; 3:9; 7:11; 9:2–3. 5th–11th centuries. In, e.g., Midrash Rabbah: Esther. Translated by Maurice Simon, volume 9, pages 14–15, 52, 74–75, 84, 88, 112–13. London: Soncino Press, 1939.
Talmud

Medieval

 • Deuteronomy Rabbah 2:13, 25; 4:5; 6:11; 8:1; 9:8; 10:2. Land of Israel, 9th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Leviticus. Translated by H. Freedman and Maurice Simon. London: Soncino Press, 1939.
 • Sefer Yetzirah. 10th century. In, e.g., Aryeh Kaplan. Sefer Yetzirah: The Book of Creation; In Theory and Practice. Boston: Weiser Books, 1997.
 • Exodus Rabbah 1:2, 14, 20, 32; 2:4; 3:13; 5:1; 9:11; 10:1–2; 12:3; 14:2; 15:7, 22, 30; 21:6, 8; 23:4; 25:6; 29:6–8; 30:3, 13; 31:17; 32:1–2; 33:4; 34:2; 35:1; 41:2; 48:2; 50:1; 52:5. 10th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Exodus. Translated by S. M. Lehrman. London: Soncino Press, 1939.
 • Lamentations Rabbah: prologue 4, 24, 26; 1:1, 37, 43, 52; 2:10; 3:13; 5:22. 10th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Deuteronomy/Lamentations. Translated by A. Cohen, volume 7, pages 6–7, 38, 44–45, 69, 113, 124, 139, 173, 206, 244. London: Soncino Press, 1939.
Ibn Gabirol
 • Solomon ibn Gabirol. A Crown for the King, 4:50–51; 6:63; 10:107–15; 12:124–25 24:290; 25:294–95; 31:371–78. Spain, 11th century. Translated by David R. Slavitt, pages 8–11, 14–17, 38–41. New York: Oxford University Press, 1998.
 • Numbers Rabbah 1:1; 2:21; 3:8; 4:8; 5:3–4; 7:5, 7; 8:4; 9:7, 18, 24; 10:1–2, 4–5, 8; 11:2–3; 12:4, 6, 13; 13:2–3, 5–6, 12, 14; 14:6, 9, 12; 15:7, 9; 16:24; 17:1; 18:7, 22; 19:2–3, 11, 23; 20:2, 6; 21:18; 23:13. 12th century. In, e.g., Midrash Rabbah: Numbers. Translated by Judah J. Slotki. London: Soncino Press, 1939.
Rashi
 • Beowulf. Lines 99–114, 1255–68. England, 8th–11th Centuries. In, e.g., Beowulf: A New Verse Translation. Translated by Seamus Heaney, pages 9, 89. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000. (Cain).
 • Rashi. Commentary. Genesis 1–6. Troyes, France, late 11th century. In, e.g., Rashi. The Torah: With Rashi's Commentary Translated, Annotated, and Elucidated. Translated and annotated by Yisrael Isser Zvi Herczeg, volume 1, pages 1–63. Brooklyn: Mesorah Publications, 1995.
 • Rashbam. Commentary on the Torah. Troyes, early 12th century. In, e.g., Rabbi Samuel Ben Meir's Commentary on Genesis: An Annotated Translation. Translated by Martin I. Lockshin, pages 28–57. Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 1989.
 • Judah Halevi. Kuzari. 2:14, 20; 3:1, 73; 4:3, 25; 5:10. Toledo, Spain, 1130–1140. In, e.g., Jehuda Halevi. Kuzari: An Argument for the Faith of Israel. Introduction by Henry Slonimsky, pages 89–91, 94, 135, 193, 195, 209, 229, 235, 254–56. New York: Schocken, 1964.
 • Abraham ibn Ezra. Commentary on the Torah. Mid-12th century. In, e.g., Ibn Ezra's Commentary on the Pentateuch: Genesis (Bereshit). Translated and annotated by H. Norman Strickman and Arthur M. Silver, pages 21–98. New York: Menorah Publishing Company, 1988.
 • Hezekiah ben Manoah. Hizkuni. France, circa 1240. In, e.g., Chizkiyahu ben Manoach. Chizkuni: Torah Commentary. Translated and annotated by Eliyahu Munk, volume 1, pages 1–65. Jerusalem: Ktav Publishers, 2013.
 • Midrash ha-Ne'lam (The Midrash of the Concealed). Spain, 13th century. In Zohar Chadash, pages 2d–20b. Salonika, 1597. In, e.g., The Zohar: Pritzker Edition, translation and commentary by Nathan Wolski, volume 10, pages 3–222. Stanford, California: Stanford University Press, 2016.</ref>
 • Nachmanides. Commentary on the Torah. Jerusalem, circa 1270. In, e.g., Ramban (Nachmanides): Commentary on the Torah: Genesis. Translated by Charles B. Chavel, volume 1, pages 17–104. New York: Shilo Publishing House, 1971.
 • Zohar, volume 1, pages 1a, 3b, 11b, 15a–59a, 59b, 60b, 70b–71a, 73a–b, 76a, 79b–80a, 82b, 85a, 95b, 97a–b, 102b, 103b, 105b, 115a, 124a, 128b, 130b–131a, 138a–b, 141b, 143a–b, 144b, 148b, 154b–155a, 158a, 162b–163a, 165a–b, 166b, 171a, 177a, 179a–b, 184a, 194a, 199b, 208a, 216a, 224a, 227b, 232a, 240a; volume 2, pages 10a–b, 11b–12a, 15b, 23a, 24b, 27a–b, 28b, 34a, 37a–b, 39a, 51a, 54b–55a, 63b, 68b, 70a, 75a, 79a, 85b, 88a, 90a, 94b, 99b, 103a, 113b, 127b, 147b, 149b, 167a–168a, 171a, 172a, 174b–175a, 184a, 192b, 201a, 207b, 210b–211b, 219b, 220b, 222b, 224b, 226a, 229b–230a, 231a–b, 234b–235a; volume 3, pages 7a, 9b, 19a–b, 24b, 35b, 39b–40a, 44b, 46b, 48a–b, 58a, 61b, 83b, 93a, 107a, 117a, 148a, 189a, 261b, 298a. Spain, late 13th century. In, e.g., The Zohar. Translated by Harry Sperling and Maurice Simon. 5 volumes. London: Soncino Press, 1934.
 • Bahya ben Asher. Commentary on the Torah. Spain, early 14th century. In, e.g., Midrash Rabbeinu Bachya: Torah Commentary by Rabbi Bachya ben Asher. Translated and annotated by Eliyahu Munk, volume 1, pages 1–163. Jerusalem: Lambda Publishers, 2003.
 • Nissim of Gerona (The Ran). Derashos HaRan (Discourses of the Ran), discourse 1. Barcelona, Catalonia, 14th century. In, e.g., Yehuda Meir Keilson. Derashos HaRan: Discourses of the Ran, Rabbeinu Nissim ben Reuven of Gerona, Translated, Annotated, and Elucidated. Volume 1, pages 1–109. Brooklyn: Mesorah Publications, 2019.
 • Isaac ben Moses Arama. Akedat Yizhak (The Binding of Isaac). Late 15th century. In, e.g., Yitzchak Arama. Akeydat Yitzchak: Commentary of Rabbi Yitzchak Arama on the Torah. Translated and condensed by Eliyahu Munk, volume 1, pages 1–63. New York, Lambda Publishers, 2001.

Modern

 • Isaac Abravanel. Commentary on the Torah. Italy, between 1492–1509. In, e.g., Abarbanel: Selected Commentaries on the Torah: Volume 1: Bereishis/Genesis, translated and annotated by Israel Lazar, pages 13–53. Brooklyn: CreateSpace, 2015. And in, e.g., Abarbanel on the Torah: Selected Themes. Translated by Avner Tomaschoff, pages 11–285. Jerusalem: Jewish Agency for Israel, 2007.
 • Obadiah ben Jacob Sforno. Commentary on the Torah. Venice, 1567. In, e.g., Sforno: Commentary on the Torah. Translation and explanatory notes by Raphael Pelcovitz, pages 1–39. Brooklyn: Mesorah Publications, 1997.
 • Moshe Alshich. Commentary on the Torah. Safed, circa 1593. In, e.g., Moshe Alshich. Midrash of Rabbi Moshe Alshich on the Torah. Translated and annotated by Eliyahu Munk, volume 1, pages 1–61. New York, Lambda Publishers, 2000.
 • Avraham Yehoshua Heschel. Commentaries on the Torah. Cracow, Poland, mid 17th century. Compiled as Chanukat HaTorah. Edited by Chanoch Henoch Erzohn. Piotrkow, Poland, 1900. In Avraham Yehoshua Heschel. Chanukas HaTorah: Mystical Insights of Rav Avraham Yehoshua Heschel on Chumash. Translated by Avraham Peretz Friedman, pages 27–40. Southfield, Michigan: Targum Press/Feldheim Publishers, 2004.
Hobbes
Mendelssohn
Dickinson
Luzzatto
 • Samuel David Luzzatto (Shadal). Commentary on the Torah. Padua, 1871. In, e.g., Samuel David Luzzatto. Torah Commentary. Translated and annotated by Eliyahu Munk, volume 1, pages 1–99. New York: Lambda Publishers, 2012.
 • William Butler Yeats. Adam's Curse. 1902. In The Collected Poems of W.B. Yeats: Definitive Edition, With the Author's Final Revisions, pages 78–79. New York: Macmillan, 1956.
Twain
 • Mark Twain. Extracts from Adam's Diary. New York: Harper and Brothers, 1904. In, e.g., The Diaries of Adam and Eve. Amherst, New York: Prometheus Books, 2000.
 • Mark Twain. Eve's Diary. New York: Harper and Brothers, 1906. In, e.g., The Diaries of Adam and Eve. Amherst, New York: Prometheus Books, 2000.
 • Yehudah Aryeh Leib Alter. Sefat Emet. Góra Kalwaria (Ger), Poland, before 1906. Excerpted in The Language of Truth: The Torah Commentary of Sefat Emet. Translated and interpreted by Arthur Green, pages 3–11. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1998. Reprinted 2012.
Cohen
 • Hermann Cohen. Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism. Translated with an introduction by Simon Kaplan; introductory essays by Leo Strauss, pages 85–86, 119, 130, 156, 181, 215. New York: Ungar, 1972. Reprinted Atlanta: Scholars Press, 1995. Originally published as Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: Gustav Fock, 1919.
 • Abraham Isaac Kook. The Lights of Penitence, 6:7, 11:4. 1925. The Lights of Holiness. Early 20th century. In Abraham Isaac Kook: the Lights of Penitence, the Moral Principles, Lights of Holiness, Essays, Letters, and Poems. Translated by Ben Zion Bokser, pages 59–60, 81, 195. Mahwah, N.J.: Paulist Press 1978.
 • Alexander Alan Steinbach. Sabbath Queen: Fifty-four Bible Talks to the Young Based on Each Portion of the Pentateuch, pages 1–4. New York: Behrman's Jewish Book House, 1936.
 • Thornton Wilder. The Skin of Our Teeth. 1942. Reprinted Harper Perennial Modern Classics, 2003.
 • Thomas Mann. Joseph and His Brothers. Translated by John E. Woods, pages 3, 10–11, 19–20, 24–36, 56, 68–69, 76, 85–86, 88, 104–05, 107, 154, 160, 171, 323–24, 332, 347–50, 354, 393, 403, 441–42, 446–49, 457, 459, 463, 487, 524, 530, 726–27, 806, 915, 917, 925, 978. New York: Alfred A. Knopf, 2005. Originally published as Joseph und seine Brüder. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1943.
 • The Sabbath Anthology. Edited by Abraham E. Millgram. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1944; reprinted 2018. (Genesis 2:1–3).
Steinbeck
 • John Steinbeck. East of Eden. Viking Adult, 1952.
 • Erich Auerbach. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Translated by Willard R. Trask, pages 143–73. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1953.
 • Isaac Schapera. "The Sin of Cain." Journal of the Royal Anthropological Institute, volume 85 (1955): pages 33–43. In Anthropological Approaches to the Old Testament. Edited by Bernhard Lang, pages 26–42. Philadelphia: Fortress Press, 1985.
 • George W. Buchanan. "The Old Testament Meaning of the Knowledge of Good and Evil." Journal of Biblical Literature, volume 75 (number 2) (1956): pages 114–20.
 • Leo Strauss. "On the Interpretation of Genesis." L'Homme: Revue française d'anthropologie, volume 21 (number 1) (January–March 1981): pages 5–20. In Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity: Essays and Lectures in Modern Jewish Thought. Edited by Kenneth Hart Green, pages 359–76. Albany, New York: State University of New York Press, 1997. (text of a 1957 University of Chicago lecture focusing on Genesis 1).
 • Morris Adler. The World of the Talmud, pages 25–26, 28, 76. B'nai B'rith Hillel Foundations, 1958. Reprinted Kessinger Publishing, 2007.
 • Dietrich Bonhoeffer. Creation and Fall: A Theological Interpretation of Genesis 1–3. Translated by J.C. Fletcher. London: SCM, 1959. Reprinted edited by Douglas Stephen Bax. Fortress Press, 1997.
 • Giorgio R. Castellino. "Genesis IV 7." Vetus Testamentum, volume 10 (number 1) (1960): pages 442–45.
 • Brevard S. Childs. "Eden, Garden of" and "Eve." In The Interpreter's Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopedia, volume 2, pages 22–23 and 181–82. Nashville: Abingdon Press, 1962.
 • Brevard S. Childs. "Tree of Knowledge, Tree of Life." In The Interpreter's Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopedia, volume 4, pages 695–97. Nashville: Abingdon Press, 1962.
 • Walther Eichrodt. "In the Beginning: A Contribution to the Interpretation of the First Word in the Bible." In Israel's Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg, pages 1–10. Edited by Bernhard W. Anderson and Walter Harrelson. London: SCM Press, 1962.
 • Islwyn Blythin, A. Feuillet, P.P. Saydon, and H. Cazelles. "A Note on Genesis 1:2." Vetus Testamentum, volume 12 (number 1) (1962): pages 120–21.
Dylan
Buber
Springsteen
 • Bruce Springsteen. "Adam Raised a Cain." In Darkness on the Edge of Town. New York: Columbia Records, 1978.
 • Phyllis Trible. "A Love Story Gone Awry." In God and the Rhetoric of Sexuality, pages 72–143. Philadelphia: Fortress Press, 1978. (Genesis 2–3).
 • David J. A. Clines. "The Significance of the ‘Sons of God' Episode (Genesis 6:1–4) in the Context of the ‘Primeval History' (Genesis 1–11)." Journal for the Study of the Old Testament, volume 13 (1979): pages 33–46.
 • John Baker. "The Myth of Man's ‘Fall' — A Reappraisal." Expository Times, volume 92 (1980/81): pages 235–37.
 • Derek R.G. Beattie. "What Is Genesis 2–3 About?" Expository Times, volume 92 (number 1) (1980/81): pages 8–10.
 • Mayer I. Gruber. "Was Cain Angry or Depressed?" Biblical Archaeology Review, volume 6 (number 6) (November/December 1980).
 • Phyllis A. Bird. "‘Male and Female He Created Them': Gen. 1:27b in the Context of the Priestly Account of Creation." Harvard Theological Review, volume 74 (number 2) (1981): pages 129–59.
 • Nehama Leibowitz. Studies in Bereshit (Genesis), pages 1–58. Jerusalem: The World Zionist Organization, 1981. Reprinted as New Studies in the Weekly Parasha. Lambda Publishers, 2010.
 • Walter Brueggemann. Genesis: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching, pages 11–88. Atlanta: John Knox Press, 1982.
 • Harry M. Orlinsky. "Enigmatic Bible Passages: The Plain Meaning of Genesis 1:1–3." Biblical Archaeologist, volume 46 (1983).
 • Henri Blocher. In the Beginning: The Opening Chapters of Genesis. Translated by David G. Preston. Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press, 1984.
 • Michael Blumenthal. "Light, at Thirty-Two." In Days We Would Rather Know. Viking, 1984.
 • Creation in the Old Testament. Edited by Bernhard W. Anderson. Philadelphia: Fortress Press, 1984.
 • Isaac M. Kikawada and Arthur Quinn, Before Abraham Was: The Unity of Genesis 1–11. Nashville: Abingdon, 1985.
 • David T. Bryan. "A Reevaluation of Gen 4 and 5 in the Light of Recent Studies in Genealogical Fluidity," Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, volume 99 (1987): pages 180–88.
 • Ronald S. Hendel. "When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men." Bible Review, volume 3 (number 2) (Summer 1987).
 • Bernard Batto. "When God Sleeps." Bible Review, volume 3 (number 4) (Winter 1987).
 • Victor Hurowitz. "When Did God Finish Creation?" Bible Review, volume 3 (number 4) (Winter 1987).
 • Pinchas H. Peli. Torah Today: A Renewed Encounter with Scripture, pages 3–6. Washington, D.C.: B'nai B'rith Books, 1987.
 • Pamela J. Milne. "Eve and Adam: Is a Feminist Reading Possible?" Bible Review, volume 4 (number 3) (June 1988).
 • Gunnlaugur A. Jonsson. The Image of God: Genesis 1:26–28 in a Century of Old Testament Research. Coronet Books, 1988. (Coniectanea Biblica Old Testament Series number 26.)
 • Jon D. Levenson. Creation and the Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence. San Francisco: Harper & Row, 1988.
 • Marc Gellman. Does God Have a Big Toe? Stories About Stories in the Bible, pages 1–17, 23–25. New York: HarperCollins, 1989.
 • Nahum M. Sarna. The JPS Torah Commentary: Genesis: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation, pages 3–47, 375–76. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989.
 • Creation in the Biblical Traditions. Edited by Richard J. Clifford and John J. Collins. Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of America, 1992.
 • Adrien Janis Bledstein. "Was Eve Cursed? (Or Did a Woman Write Genesis?)" Bible Review, volume 9 (number 1) (February 1993).
 • Aaron Wildavsky. Assimilation versus Separation: Joseph the Administrator and the Politics of Religion in Biblical Israel, page 5. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1993.
 • Jacob Milgrom. "Sex and Wisdom: What the Garden of Eden Story Is Saying: There is a plain, unambiguous meaning to the story: It is about sexual awareness and the creativity of which that is a part." Bible Review, volume 10 (number 6) (December 1994).
 • Judith S. Antonelli. "Chavah: Mother of All Life." In In the Image of God: A Feminist Commentary on the Torah, pages 3–18. Northvale, New Jersey: Jason Aronson, 1995.
 • Naomi H. Rosenblatt and Joshua Horwitz. Wrestling With Angels: What Genesis Teaches Us About Our Spiritual Identity, Sexuality, and Personal Relationships, pages 5–64. Delacorte Press, 1995.
 • Phyllis Trible. "Eve and Miriam: From the Margins to the Center." In Feminist Approaches to the Bible: Symposium at the Smithsonian Institution September 24, 1994. Biblical Archaeology Society, 1995.
 • Avivah Gottlieb Zornberg. The Beginning of Desire: Reflections on Genesis, pages 3–36. New York: Image Books/Doubelday, 1995.
 • Ellen Frankel. The Five Books of Miriam: A Woman's Commentary on the Torah, pages 3–10. New York: G. P. Putnam's Sons, 1996.
 • Marc Gellman. God's Mailbox: More Stories About Stories in the Bible, pages 3–23. New York: Morrow Junior Books, 1996.
Plaut
Steinsaltz
 • Adin Steinsaltz. Simple Words: Thinking About What Really Matters in Life, pages 16, 25, 39, 46, 105–07. New York: Simon & Schuster, 1999.
 • Lori Forman. "The Told Story of Eve." In The Women's Torah Commentary: New Insights from Women Rabbis on the 54 Weekly Torah Portions. Edited by Elyse Goldstein, pages 47–52. Woodstock, Vermont: Jewish Lights Publishing, 2000.
 • Lawrence E. Stager. "Jerusalem as Eden." Biblical Archaeology Review, volume 26 (number 3) (May/June 2000): pages 36–47, 66.
 • Jennifer Michael Hecht. "History." In The Next Ancient World, page 20. Dorset, Vermont: Tupelo Press, 2001.
 • Pamela Tamarkin Reis. "Genesis as Rashomon: The Creation as Told by God and Man." Bible Review, volume 17 (number 3) (June 2001): pages 26–33, 55.
 • Lainie Blum Cogan and Judy Weiss. Teaching Haftarah: Background, Insights, and Strategies, pages 275–85. Denver: A.R.E. Publishing, 2002.
 • Michael Fishbane. The JPS Bible Commentary: Haftarot, pages 3–11. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2002.
 • James Tate. "Just to Feel Human." In Memoir of the Hawk. The Ecco Press, 2002.
 • Rodger Kamenetz. "Genesis 1:1," "Adam, Earthling," and "Adam, Golem" In The Lowercase Jew, pages 33–37. Evanston, Illinois: Triquarterly Books/Northwestern University Press, 2003.
 • Alan Lew. This Is Real and You Are Completely Unprepared: The Days of Awe as a Journey of Transformation, pages 118, 121. Boston: Little, Brown and Co., 2003.
 • Joseph Telushkin. The Ten Commandments of Character: Essential Advice for Living an Honorable, Ethical, Honest Life, pages 30–32, 214–17, 292–95. New York: Bell Tower, 2003.
 • Robert Alter. The Five Books of Moses: A Translation with Commentary, pages xxv, xxxii–xxxiii, xxxv–xxxvi, xli, 17–40. New York: W.W. Norton & Co., 2004.
 • Jon D. Levenson. "Genesis." In The Jewish Study Bible. Edited by Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, pages 12–21. New York: Oxford University Press, 2004.
 • David Maine. Fallen. St. Martin's Press, 2005.
 • Anthony Hecht. Naming the Animals. In Collected Later Poems, page 64. New York: Knopf, 2005.
 • J. Richard Middleton. The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1. Grand Rapids: Brazos Press, 2005.
 • Lawrence Kushner. Kabbalah: A Love Story, pages 11, 69. New York: Morgan Road Books, 2006.
 • W. Gunther Plaut. The Torah: A Modern Commentary: Revised Edition. Revised edition edited by David E.S. Stern, pages 17–55. New York: Union for Reform Judaism, 2006.
 • R.W.L. Moberly. "The Mark of Cain — Revealed at Last?" Harvard Theological Review, volume 100 (number 1) (January 2007): pages 11–28.
 • Suzanne A. Brody. "Etz Chaim" and "Eve's Lament." In Dancing in the White Spaces: The Yearly Torah Cycle and More Poems, pages 17, 61–62. Shelbyville, Kentucky: Wasteland Press, 2007.
 • Shai Cherry. "The Creation of Humanity" and "The Sons of Adam and Eve." In Torah Through Time: Understanding Bible Commentary, from the Rabbinic Period to Modern Times, pages 40–100. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2007.
 • Esther Jungreis. Life Is a Test, pages 50, 62, 133–34, 165, 178–80, 209. Brooklyn: Shaar Press, 2007.
 • The Torah: A Women's Commentary. Edited by Tamara Cohn Eskenazi and Andrea L. Weiss, pages 3–34. New York: URJ Press, 2008.
 • James A. Diamond. "Nachmanides and Rashi on the One Flesh of Conjugal Union: Lovemaking vs. Duty." Harvard Theological Review, volume 102 (number 2) (April 2009): pages 193–224.
 • Elissa Elliott. Eve: A Novel of the First Woman. New York: Delacorte Press, 2009. *Jonathan Goldstein. "Adam and Eve" and "Cain and Abel." In Ladies and Gentlemen, the Bible!, pages 13–43. New York: Riverhead Books, 2009.
 • Toni Graphia. "Adam Raised a Cain." In Terminator: The Sarah Connor Chronicles, season 2, episode 21. Burbank: Warner Bros. Television, 2009. (Cain and Abel plot element).
 • Reuven Hammer. Entering Torah: Prefaces to the Weekly Torah Portion, pages 5–10. New York: Gefen Publishing House, 2009.
 • John H. Walton. The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2009.
 • Margaret Moers Wenig. "Male and Female God Created Them: Parashat Bereshit (Genesis 1:1–6:8)." In Torah Queeries: Weekly Commentaries on the Hebrew Bible. Edited by Gregg Drinkwater, Joshua Lesser, and David Shneer; foreword by Judith Plaskow, pages 11–18. New York: New York University Press, 2009.
Sacks
Van Wolde
Saramago
Herzfeld

External links

Old book bindings.jpg

Texts

0.12165403366089