บัพติศมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

มาซาชโช (1425–1426) บัพติศมาของ Neophytes  [ มัน ] . Brancacci Chapel , ฟลอเรนซ์ภาพนี้แสดงให้เห็นล้างบาปด้วยAffusion ศิลปินอาจเลือกรูปแบบโบราณภาพนี้ของการล้างบาปโดยเซนต์ปีเตอร์

บัพติศมา (จากภาษากรีกคำนามβάπτισμα báptisma ) เป็นคริสเตียน พระราชพิธีของการรับสมัครและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม , [1]เกือบเสมอกับการใช้น้ำที่เข้ามาในศาสนาคริสต์ [2] [3]มันอาจจะถูกดำเนินการโดยโรยหรือเทน้ำบนหัวหรือโดยการแช่ในน้ำทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดประเพณีครั้งที่สามสำหรับแต่ละบุคคลของทรินิตี้ [4] [5] [6]พระวรสารโดยย่อเล่าว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ล้างบาปของพระเยซู [7] [8] [9] [10]บัพติศมาถือเป็นศีลระลึกในคริสตจักรส่วนใหญ่ และเป็นศาสนพิธีในโบสถ์อื่นๆ การรับบัพติศมาตามสูตรตรีเอกานุภาพซึ่งทำในนิกายคริสเตียนกระแสหลักส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานสำหรับลัทธินอกศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องความสามัคคีในหมู่คริสเตียน[11] [12]บัพติศมาก็เรียกว่าพิธี , [13] [14]แม้ว่าสำรองบางส่วนคำว่า "พิธี" สำหรับล้างบาปของทารก [15]ในนิกายที่นับถือศาสนาคริสต์บางอย่างเช่นโบสถ์ลูเธอรันบัพติศมาเป็นประตูไปสู่การเป็นสมาชิกคริสตจักรที่มีผู้สมัครสละคำสาบานบัพติสมา [16] [17]มันยังให้ชื่อแก่คริสตจักรแบ๊บติสต์และนิกายต่างๆ

ความทุกข์ทรมานถูกระบุในช่วงต้นของประวัติศาสตร์คริสตจักรว่า "การล้างบาปด้วยเลือด", [18]ทำให้เกิดความรอดของผู้พลีชีพที่ไม่ได้รับบัพติศมาด้วยน้ำ ต่อมาคริสตจักรคาทอลิกระบุบัพติศมาตามความปรารถนาโดยที่ผู้ที่เตรียมรับบัพติศมาที่เสียชีวิตก่อนได้รับศีลระลึกจริงจะถือว่ารอด[19]ความคิดของคริสเตียนบางคนถือว่าบัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความรอดแต่นักเขียนบางคน เช่นHuldrych Zwingli (1484–1531) ปฏิเสธความจำเป็น(20)

QuakersและSalvation Armyไม่ฝึกบัพติศมาในน้ำเลย[21]ในบรรดานิกายที่ประกอบพิธีบัพติศมาในน้ำ ความแตกต่างเกิดขึ้นในลักษณะและรูปแบบการรับบัพติศมาและในความเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีกรรม คริสเตียนส่วนใหญ่บัพติศมาโดยใช้สูตรตรินิแดด "ในชื่อของพ่อและของบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ " [22] (ต่อไปนี้กรรมการใหญ่ ) แต่บัพติศมาโดยใช้ชื่อของพระเยซูเท่านั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของคริสเตียนทุกทารกบัพติศมา ; [a]อื่น ๆ อีกมากมายเช่นBaptist Churchesพิจารณาเท่านั้นบัพติศมาของผู้เชื่อเป็นบัพติศมาที่แท้จริง [23]ในนิกายบางอย่างเช่นโอเรียนเต็ลออร์โธดอกคริสตจักรที่เป็นอยู่ของแต่ละบุคคลบัพติศมาได้รับสร้อยคอข้ามที่สวมใส่สำหรับส่วนที่เหลือของชีวิตของพวกเขา, แรงบันดาลใจจากหกทั่วโลกสภา (เถร) คอนสแตนติ [24] [25]

คำว่า "บัพติศมา" ยังใช้เปรียบเทียบเพื่ออ้างถึงพิธี การพิจารณาคดี หรือประสบการณ์ใดๆ ที่บุคคลนั้นได้ริเริ่ม ชำระให้บริสุทธิ์ หรือได้รับชื่อ (26)

นิรุกติศาสตร์

Catacombs of San Callisto : บัพติศมาในภาพวาดสมัยศตวรรษที่ 3

คำภาษาอังกฤษบัพติศมา มาจากภาษาละตินโดยอ้อมจากคำนามแนวคิดกรีกเพศตรงข้าม báptisma (กรีกβάπτισμα , "ล้าง, จุ่ม"), [b] [27]ซึ่งเป็นneologismในพันธสัญญาใหม่ที่ได้มาจากคำนามเพศชายbaptismós ( βαπτισμός ) ระยะสำหรับการซักผ้าพิธีกรรมในตำราภาษากรีกของขนมผสมน้ำยายูดายในช่วงระยะเวลาสองวัดเช่นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ [28] [29]คำนามทั้งสองนี้มาจากกริยาbaptízō( βαπτίζω , "ฉันล้าง" กริยาสกรรมกริยา ) ซึ่งใช้ในตำรายิวสำหรับพิธีล้าง และในพันธสัญญาใหม่ทั้งสำหรับพิธีล้างและสำหรับพิธีบัพติสมาใหม่

กริยาภาษากรีกbáptō ( βάπτω ), "dip" ซึ่งเป็นที่มาของคำกริยาbaptízōถูกโยงไปถึงรากIndo-European ที่สร้างขึ้นใหม่* gʷabh- , "dip" [30] [31] [32]

คำภาษากรีกใช้ในความหมายที่หลากหลาย [33] βάπτωและβαπτίζωในภาษากรีกมีการใช้งานทั่วไปของ "การแช่", "จะอยู่ใต้" (เป็นวัสดุในสีย้อมเหลว) หรือ "พินาศ" (เช่นในเรือที่กำลังจมหรือคนจมน้ำ) กับคู่เดียวกัน ความหมายในภาษาอังกฤษว่า "จมลง" หรือ "ถูกครอบงำ" ด้วยการอาบน้ำหรือซักผ้าเป็นครั้งคราวเท่านั้น และมักใช้ในบริบทศักดิ์สิทธิ์ [34]

ประวัติ

Al-Maghtasซากปรักหักพังในจอร์แดนด้านข้างของแม่น้ำจอร์แดนเป็นสถานที่สำหรับการล้างบาปของพระเยซูและพันธกิจของJohn the Baptist
mikvehขุดในQumranประเทศอิสราเอล

พิธีบัพติศมาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพิธีกรรมของชาวยิวในช่วงวัดที่สองซึ่งมีร่างเช่นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อความต่างๆ ในคลังหนังสือDead Sea Scrolls (DSS) ที่Qumranอธิบายถึงการปฏิบัติพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซัก การอาบน้ำ การโรยและการแช่ ตัวอย่างหนึ่งของข้อความดังกล่าวคือ DSS ที่รู้จักกันในชื่อRule of the Communityซึ่งกล่าวว่า "และโดยการปฏิบัติตามจิตวิญญาณของเขาตามกฎทั้งหมดของพระเจ้า เนื้อของเขาได้รับการชำระด้วยการประพรมด้วยน้ำสะอาดและถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำ แห่งการกลับใจ" [35] Mandaeansที่เป็นสาวกของJohn the Baptist, ปฏิบัติพิธีล้างบาปแบบจุ่มบ่อยๆ ( มัสบูตะ ) เป็นพิธีชำระบาป[36]พวกเขาคิดว่าจะออกจากหุบเขาจอร์แดนในศตวรรษที่ 1 ซีอี[37] ยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของศาสนาคริสต์ ใช้บัพติศมาเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์กลางของการเคลื่อนไหวของพระเมสสิยาห์[38]อัครสาวกเปาโลแยกแยะระหว่างบัพติศมาของยอห์น ("บัพติศมาจากการกลับใจใหม่") และบัพติศมาในพระนามของพระเยซู[39]และเป็นที่สงสัยว่าบัพติศมาของคริสเตียนเชื่อมโยงกับบัพติศมาของยอห์นในทางใดทางหนึ่งหรือไม่[40]อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ในมาระโก 1:8 ยอห์นดูเหมือนจะเชื่อมโยงการรับบัพติศมาในน้ำของเขาว่าเป็นการรับบัพติศมาที่แท้จริงของพระเยซูแบบหนึ่งอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณ คริสเตียนถือว่าพระเยซูทรงตั้งศีลระลึกบัพติศมา(20)

แม้ว่ารูปแบบการจุ่มลงในน้ำทั้งตัวน่าจะเป็นวิธีการรับบัพติศมาทั่วไปที่สุดในคริสตจักรยุคแรก แต่งานเขียนจำนวนมากจากคริสตจักรในสมัยโบราณดูเหมือนจะมองว่าวิธีการรับบัพติศมานี้ไม่สำคัญ Didache 7.1–3 (ค.ศ. 60–150) อนุญาตให้มีการฝึกสมาธิในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำได้จริง ในทำนองเดียวกันเทอร์ทูลเลียน (ค.ศ. 196–212) อนุญาตให้ใช้วิธีการรับบัพติศมาที่หลากหลายแม้ว่าการปฏิบัติเหล่านั้นจะไม่สอดคล้องกับข้อบังคับในพระคัมภีร์หรือตามประเพณี (เปรียบเทียบ De corona militis 3; De baptismo 17) สุดท้าย Cyprian (ค.ศ. 256) ระบุอย่างชัดเจนว่าปริมาณน้ำไม่สำคัญ และป้องกันการแช่ การแพร่กระจาย และการกระจายตัว (Epistle 75.12) ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีรูปแบบการรับบัพติศมาที่สม่ำเสมอหรือสม่ำเสมอในโบสถ์โบราณก่อนศตวรรษที่สี่[41]

โดยศตวรรษที่สามและสี่บัพติศมาเกี่ยวข้องกับแค ธการเรียนการสอนเช่นเดียวกับChrismation , ผี , การวางมือและการบรรยายของลัทธิ [42]

ในวัยกลางคนตอนต้นการรับบัพติศมาของทารกกลายเป็นเรื่องปกติและพิธีกรรมก็ง่ายขึ้นอย่างมาก[43]ในยุโรปตะวันตก ความคลั่งไคล้กลายเป็นโหมดปกติของการรับบัพติศมาระหว่างศตวรรษที่สิบสองและสิบสี่ แม้ว่าการจุ่มลงในน้ำจะยังคงฝึกฝนอยู่จนถึงศตวรรษที่สิบหก[44]ในช่วงยุคกลาง คริสเตียนหัวรุนแรงบางคนปฏิเสธศีลระลึกของบัพติศมา นิกายต่าง ๆ เช่นTondrakians , Cathars , Arnoldists , Petrobrusians , Henricans , Brethren of the Free SpiritและLollardsได้รับการยกย่องว่าเป็นพวกนอกรีตโดยคริสตจักรคาทอลิก ในศตวรรษที่สิบหกมาร์ติน ลูเธอร์ยังคงรับบัพติศมาเป็นศีลระลึก[45]แต่นักปฏิรูปชาวสวิสฮุลดริช ซวิงลีถือว่าบัพติศมาและอาหารมื้อเย็นของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ [20] แอน นาแบ๊บติสต์ปฏิเสธความถูกต้องของพิธีบัพติศมาของทารกและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ [ ต้องการการอ้างอิง ]

โหมดและท่าทาง

พิธีบัพติศมามีหลายวิธีAspersionคือการสาดน้ำบนศีรษะและaffusionคือการเทน้ำลงบนศีรษะ[4]แต่เดิมเป็นคนที่โรยรินหรือแช่สามครั้งสำหรับแต่ละบุคคลของศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี้คริสเตียนปฏิบัติที่เรียกว่าโบราณบัพติศมา Trineหรือบัพติศมา Triune [4] [6] คำสอนของพระเจ้าผ่านอัครสาวกสิบสองถึงประชาชาติระบุว่า :

คุณควรบัพติศมาดังนี้: เมื่ออ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว [ครึ่งแรกของคำสอน "ทางแห่งชีวิตและทางแห่งความตาย"] ให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการวิ่ง น้ำ. ถ้าไม่มีน้ำไหล ก็ให้บัพติศมาในน้ำนิ่ง น้ำควรจะเย็น แต่ถ้าไม่มีน้ำเย็นก็ใช้น้ำอุ่น หากไม่มีทั้งคู่ ให้เทน้ำบนศีรษะสามครั้งในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งผู้ที่รับบัพติศมาและผู้ที่ให้บัพติศมาควรถือศีลอดล่วงหน้าพร้อมกับคนอื่นๆ ที่มีความสามารถ คนที่รับบัพติศมาจะได้รับคำสั่งให้ถือศีลอดหนึ่งหรือสองวัน[46]

การโรยหรือโรยด้วยผงอธิบายลักษณะการชำระล้างของบัพติศมาตามที่ระบุไว้ในสดุดี 51:7 ได้ดีที่สุด “โปรดชำระข้าพเจ้าด้วยหุสบ และข้าพเจ้าจะสะอาด ล้างฉันแล้วฉันจะขาวกว่าหิมะ” [47]

การเจิมหรือการเจิมอธิบายการเจิมได้ดีที่สุด ซึ่งชี้ไปที่การเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปยังผู้เชื่อตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์เดิมหลายประเภทของการเจิมกษัตริย์ ผู้เผยพระวจนะ และนักบวชด้วยน้ำมัน [47]

การแช่หรือแช่น้ำอธิบายการฝังศพและการฟื้นคืนชีพของผู้เชื่อในพระคริสต์ได้ดีที่สุด [48]

คำว่า " immersion " มาจากภาษาละติน immersioคำนามที่มาจากกริยาimmergere ( ใน – "into" + mergere "dip") ในส่วนที่เกี่ยวกับบัพติศมา บางคนใช้เพื่ออ้างถึงรูปแบบการจุ่ม ไม่ว่าร่างกายจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดหรือจุ่มลงในน้ำเพียงบางส่วน ดังนั้นพวกเขาจึงพูดถึงการแช่เป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความเชื่อของอนาแบปติสต์คนอื่น ๆ ใช้ "การแช่" เพื่อหมายถึงการพรวดพราดบุคคลทั้งหมดภายใต้ผิวน้ำ[49] [50]คำว่า "การจุ่ม" ยังใช้รูปแบบของการรับบัพติศมาซึ่งน้ำถูกเทลงบนคนที่ยืนอยู่ในน้ำโดยไม่ต้องจุ่มตัวบุคคล[51] [52]เหล่านี้สามความหมายของคำว่า "หมกมุ่น" ดูImmersion บัพติศมา

เมื่อใช้ "การแช่" ในการต่อต้าน "การจมน้ำ" [53]มันบ่งบอกถึงรูปแบบของบัพติศมาซึ่งผู้สมัครยืนหรือคุกเข่าในน้ำและเทน้ำลงบนส่วนบนของร่างกาย การซึมซับในแง่นี้ถูกนำมาใช้ในตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่อย่างน้อยในศตวรรษที่ 2 และเป็นรูปแบบที่โดยทั่วไปแล้วพิธีบัพติศมาในงานศิลปะคริสเตียนยุคแรก ในเวสต์วิธีการบัพติศมานี้เริ่มที่จะถูกแทนที่ด้วยAffusionบัพติศมาจากทั่วศตวรรษที่ 8 แต่มันก็ยังคงอยู่ในการใช้งานในคริสต์ศาสนาตะวันออก [51] [52] [54]

ภาพพิธีในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ ช่วงเวลาของปุจฉาวิสัชนา .
การรับบัพติศมาโดยการจุ่มลงในโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ( Sophia Cathedral , 2005)
ผู้ชายเข้าแถวรับบัพติศมาโดยการลงไปในแม่น้ำจอร์แดน

คำว่า submersion มาจากภาษาละตินตอนปลาย ( sub- "under, Below " + mergere "plunge, dip") [55]และบางครั้งเรียกว่า "complete immersion" เป็นรูปแบบของบัพติศมาซึ่งน้ำครอบคลุมร่างกายของผู้สมัครอย่างสมบูรณ์ มีการฝึกฝนการดำน้ำในออร์โธดอกซ์และคริสตจักรตะวันออกอื่น ๆ อีกหลายแห่ง[56]ในนิกายละตินของคริสตจักรคาทอลิก บัพติศมาโดยการจุ่มลงในพิธีกรรม Ambrosianและเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีให้ในพิธีโรมันในการรับบัพติศมาของทารก[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]เห็นว่าเป็นข้อบังคับในบางกลุ่มที่เกิดขึ้นตั้งแต่โปรเตสแตนต์เช่นแบ็บติสต์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

ความหมายของคำกริยาภาษากรีกbaptizein

กรีกพจนานุกรมอังกฤษของ Liddell และสกอตต์ให้ความหมายหลักของคำกริยาbaptízeinจากการที่ภาษาอังกฤษคำกริยา "บัพติศมา" มาเป็น "จุ่มแช่น้ำ" และให้ตัวอย่างของพรวดพราดดาบเป็นคอหรือตัวอ่อนและ สำหรับตักเหล้าองุ่นโดยจุ่มถ้วยลงในชาม สำหรับการใช้งานในพันธสัญญาใหม่ ให้ความหมายสองประการ: "บัพติศมา" ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เซปตัวจินต์ที่กล่าวถึงนาอามานจุ่มตัวเองในแม่น้ำจอร์แดนและ "ทำสรง" ดังเช่นในลูกา 11:38 [57]

แม้ว่ากริยาภาษากรีกbaptízeinไม่ได้หมายถึงการจุ่ม กระโดด หรือจุ่มเท่านั้น (ใช้กับความหมายตามตัวอักษรและเป็นรูปเป็นร่าง เช่น "จม", "พิการ", "ท่วมท้น", "ไปใต้", "เหนือกว่า", "ดึงจาก ชาม ") [57] [58]แหล่งที่มาของคำศัพท์มักจะอ้างว่านี่เป็นความหมายของคำทั้งที่พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ[59] [60] [61]และพันธสัญญาใหม่ [62]

“ถึงแม้จะเป็นความจริงที่ความหมายรากพื้นฐานของคำภาษากรีกสำหรับบัพติศมาและบัพติศมานั้นจุ่มลงไป/จุ่มลงในน้ำ ก็ไม่เป็นความจริงที่คำเหล่านั้นจะลดทอนความหมายนี้ลงได้ ดังที่เห็นได้จากมาระโก 10:38–39 ลูกา 12:50 มัทธิว 3:11 ลูกา 3:16 และโครินธ์ 10:2” [63]

ข้อความสองตอนในพระกิตติคุณระบุว่ากริยาbaptízeinไม่ได้ระบุถึงการจมน้ำเสมอไป อย่างแรกคือลูกา 11:38 ซึ่งบอกว่าฟาริสีคนหนึ่งซึ่งพระเยซูทรงรับประทานอาหารที่บ้านของเขานั้น "ประหลาดใจที่เห็นว่าเขาไม่ได้ล้างก่อน ( ἐβαπτίσθη , aorist passive ของβαπτίζω —ตามตัวอักษรว่า "รับบัพติศมา") ก่อนอาหารเย็น" นี่คือทางที่ Liddell และสกอตต์อ้างอิงเป็นตัวอย่างของการใช้งานของβαπτίζωหมายถึงการดำเนินการสรงพระเยซูละเลยการกระทำนี้คล้ายกับของสาวกของพระองค์: "แล้วพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีซึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาพระเยซูว่า ทำไมสาวกของเจ้าจึงละเมิดประเพณีของผู้อาวุโส เพราะพวกเขาล้าง ( νίπτω) ไม่ใช่มือเมื่อกินขนมปัง" [64]ข้อความพระกิตติคุณอีกข้อที่ชี้ไปที่: "พวกฟาริสี...อย่ากินเว้นแต่พวกเขาจะล้าง ( νίπτω , คำสามัญสำหรับการล้าง) มือของพวกเขาอย่างละเอียดโดยปฏิบัติตามประเพณีของ ผู้เฒ่า; และเมื่อพวกเขามาจากตลาด พวกเขาจะไม่กินเว้นแต่พวกเขาจะล้างตัวเอง (แท้จริงแล้ว "ล้างบาป" — βαπτίσωνται , passive หรือเสียงกลางของβαπτίζω )" [65]

การรับบัพติศมาของบุตรด้วยความรักใคร่

นักปราชญ์จากนิกายต่างๆ[66] [67] [68]อ้างว่าข้อความทั้งสองนี้แสดงว่าแขกรับเชิญหรือคนที่กลับมาจากตลาดจะไม่ถูกคาดหวังให้จุ่มตัวเอง ("ให้บัพติศมา") ทั้งหมดในน้ำ แต่เพียงเพื่อฝึกฝน การจุ่มมือบางส่วนลงในน้ำหรือเทน้ำลงบนพวกเขา เช่นเดียวกับรูปแบบเดียวที่ยอมรับตามธรรมเนียมของชาวยิวในปัจจุบัน[69]ในตอนที่สองของทั้งสองตอน จริงๆ แล้วเป็นมือที่ระบุเฉพาะว่า "ล้าง" [70]ไม่ใช่ทั้งคน ซึ่งคำกริยาที่ใช้คือbaptízomaiแปลตามตัวอักษรว่า "รับบัพติศมา", "จุ่มลงในน้ำ ", [71]ข้อเท็จจริงที่ถูกบดบังด้วยเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ใช้ "ล้าง" เป็นคำแปลของคำกริยาทั้งสอง นักษัตรสรุปว่าการล้างมือทำได้โดยการจุ่มมือลงไป[72] Liddell–Scott–Jones Greek-English Lexicon (1996) อ้างถึงอีกตอนหนึ่ง (ลูกา 11:38) เป็นตัวอย่างของการใช้กริยาbaptízeinเพื่อหมายถึง "ทำการสรงน้ำ" ไม่ใช่ "จมอยู่ใต้น้ำ" [73]การอ้างอิงถึงการทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ βαπτίζω ยังหมายถึงการแช่[74]

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว งานศัพท์ของ Zodhiates กล่าวว่า ในครั้งที่สองของสองกรณีนี้[75]กริยาbaptízeinบ่งชี้ว่า หลังจากมาจากตลาด พวกฟาริสีล้างมือด้วยการจุ่มลงในน้ำที่เก็บรวบรวม [72] Balz & Schneider เข้าใจความหมายของ βαπτίζω ใช้แทน ῥαντίσωνται (โรย) ให้เหมือนกับ βάπτω จุ่มหรือจุ่มลงไป[76] [77] [78]กริยาที่ใช้จุ่มบางส่วนของ อาหารอันโอชะที่ถืออยู่ในมือใส่เหล้าองุ่นหรือนิ้วมือใส่เลือดที่หก [79]

ปูนเปียกของการล้างบาปจากสุสานของ Marcellinus และ Peter .

การใช้งานที่เพิ่มเติมเป็นไปได้ของคำกริยาbaptízeinจะเกี่ยวข้องกับการซักผ้าพิธีกรรมการแนะนำโดยปีเตอร์เลธาร์ต (2007) ที่แสดงให้เห็นว่าคำพูดของพอล "อื่น ๆ สิ่งที่พวกเขาจะทำที่มีบัพติศมาสำหรับคนตาย ?" [80]เกี่ยวข้องกับการล้างพิธีกรรมของชาวยิว[81]ในภาษายิว กรีก กริยาbaptízein "รับบัพติศมา" มีการอ้างอิงที่กว้างกว่าแค่ "บัพติศมา" และในบริบทของชาวยิวส่วนใหญ่ใช้กับคำนามผู้ชายbaptismós "การล้างพิธีกรรม" [82]

กริยาbaptízeinเกิดขึ้นสี่ครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ในบริบทของพิธีล้างบาป baptismós ; จูดิธชำระตนเองจากการมีประจำเดือนนามานล้างเจ็ดครั้งเพื่อชำระจากโรคเรื้อนฯลฯ[83]

นอกจากนี้ ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้น กริยาbaptízeinยังสามารถเชื่อมโยงกับคำนามเพศของbáptisma "บัพติศมา" ซึ่งเป็นneologism ที่ไม่รู้จักในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และตำราชาวยิวก่อนคริสเตียนอื่น ๆ [84]

ความกว้างขวางในความหมายของบัพติศน์สะท้อนให้เห็นในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษว่า "ล้าง" ซึ่งหมายถึงการล้างตามพิธีกรรมของชาวยิว ตัวอย่างเช่น มาระโก 7:4 กล่าวว่าพวกฟาริสี "ยกเว้นพวกเขาล้าง (กรีก "ล้างบาป") พวกเขาไม่กิน" , [85]และ "บัพติศมา" ที่báptismaซึ่งเป็นพิธีกรรมใหม่ของคริสเตียน [ ต้องการการอ้างอิง ]

คำนามที่ได้รับ

คำนามสองคำที่มาจากกริยาbaptízō (βαπτίζω) ปรากฏในพันธสัญญาใหม่: คำนามเพศชายbaptismós (βαπτισμός) และคำนามเพศตรงข้าม báptisma (βάπτισμα):

 • baptismós (βαπτισμός) อ้างถึงในมาระโก 7:4 ถึงพิธีรดน้ำเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้บริสุทธิ์ ล้าง ชำระล้างจาน; [86] [87]ในข้อเดียวกันและในฮีบรู 9:10 ถึงการชำระล้างภาชนะหรือร่างกายของเลวี; [88]และในฮีบรู 6:2 บางทีก็อาจถึงบัพติศมาด้วย แม้ว่าในนั้นอาจหมายถึงการล้างวัตถุที่ไม่มีชีวิตก็ตาม[87]อ้างอิงจากสSpiros Zodhiatesเมื่อกล่าวถึงเพียงการทำความสะอาดภาชนะbaptismós (βαπτισμός) เท่ากับrhantismós (ῥαντισμός "โรย" ) พบเฉพาะในฮีบรู 12:24 และปีเตอร์ 1:2 คำนามที่ใช้เพื่อบ่งชี้ การล้างสัญลักษณ์โดยนักบวชในพันธสัญญาเดิม[72]
 • báptisma ( βάπτισμα) ซึ่งเป็นneologism ที่ปรากฏขึ้นในพันธสัญญาใหม่ และอาจไม่ควรสับสนกับแนวคิดของชาวยิวก่อนหน้านี้ในเรื่องbaptismós (βαπτισμός) [89]ภายหลังสิ่งนี้พบได้เฉพาะในงานเขียนของคริสเตียนเท่านั้น [86]ในพันธสัญญาใหม่ปรากฏอย่างน้อย 21 ครั้ง:
  • 13 ครั้ง เกี่ยวกับพิธีกรรมของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ; [90]
  • 3 ครั้งโดยอ้างอิงถึงพิธีกรรมเฉพาะของคริสเตียน[91] (4 ครั้งหากมีการนำไปใช้ในต้นฉบับบางฉบับของโคโลสี 2:12 ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเปลี่ยนจากบัพติศมาดั้งเดิมมากกว่าในทางกลับกัน ); [92]
  • 5 ครั้งในความหมายเชิงเปรียบเทียบ [93]
 • รูปแบบต้นฉบับ: ในภาษาโคโลสี ต้นฉบับบางฉบับมีคำนามเป็นกลาง báptisma (βάπτισμα) แต่บางฉบับมีคำนามเพศชายbaptismós (βαπτισμός) และนี่คือการอ่านที่ให้ไว้ในฉบับวิจารณ์สมัยใหม่ของพันธสัญญาใหม่ [94]ถ้าอ่านนี้ถูกต้องแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างพันธสัญญาใหม่ที่baptismós (βαπτισμός) ถูกนำมาใช้อย่างชัดเจนของการล้างบาปคริสเตียนมากกว่าของการซักผ้าทั่วไปเว้นแต่ความเห็นของบางอย่างถูกต้องว่าฮีบรู 6: วันที่ 2 พฤษภาคม ยังหมายถึงบัพติศมาของคริสเตียน [87]
 • คำนามเพศหญิงบัพติศมา , [95]พร้อมกับคำนามเพศชายbaptismós [96]ทั้งสองเกิดขึ้นในโบราณวัตถุของโจเซฟัส (J. AJ 18.5.2) ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาโดยเฮโรด [97] [98]รูปแบบผู้หญิงนี้ไม่ได้ใช้ที่อื่นโดย Josephus หรือในพันธสัญญาใหม่ [99]

เครื่องแต่งกาย

จนถึงยุคกลางพิธีบัพติศมาส่วนใหญ่ดำเนินการกับผู้สมัครที่เปลือยกาย—ดังที่เห็นได้จากการแสดงภาพพิธีรับบัพติศมาช่วงแรกๆ ส่วนใหญ่ (ซึ่งบางส่วนได้แสดงไว้ในบทความนี้) และบิดาของศาสนจักรยุคแรกๆ และนักเขียนชาวคริสต์คนอื่นๆ มัคนายกช่วยผู้สมัครหญิงด้วยเหตุผลเรื่องความสุภาพเรียบร้อย [100]

โดยทั่วไปคือCyril of Jerusalemผู้เขียน "On the Mysteries of Baptism" ในศตวรรษที่ 4 (ค. 350 AD):

คุณไม่รู้หรือว่าพวกเราหลายคนที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ได้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระองค์? ฯลฯ… เพราะท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ภายใต้พระคุณ

1. ดังนั้น ข้าพเจ้าจำเป็นต้องวางตรงหน้าท่านในภาคต่อของการบรรยายเมื่อวาน เพื่อท่านจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นซึ่งท่านทำในห้องชั้นในเป็นสัญลักษณ์

2. ทันทีที่คุณเข้ามา คุณถอดเสื้อคลุมออก และนี่คือภาพของการละทิ้งชายชราด้วยการกระทำของเขา[101]เมื่อได้เปลื้องผ้าแล้ว เธอก็เปลือยเปล่า ในการเลียนแบบพระคริสต์ผู้ถูกเปลื้องผ้าบนไม้กางเขนและการเปลือยเปล่าของพระองค์ได้ขจัดอาณาเขตและอำนาจออกจากพระองค์ และได้ชัยชนะอย่างเปิดเผยเหนือพวกเขาบนต้นไม้ เพราะเนื่องจากอำนาจที่เลวร้ายได้ซ่อนเร้นอยู่ในสมาชิกของคุณ คุณจึงไม่สวมชุดเก่านั้นอีกต่อไป ข้าพเจ้ามิได้หมายความถึงสิ่งที่มองเห็นได้นี้เลย แต่หมายถึงชายชราผู้เสื่อมทรามด้วยตัณหาแห่งการหลอกลวง[102]ขอให้วิญญาณที่เคยถอดเขาแล้วอย่าสวมเขาอีกเลย แต่พูดกับคู่สมรสของพระคริสต์ในบทเพลงว่าฉันถอดเสื้อผ้าแล้วฉันจะสวมอย่างไร[103]โอ้สิ่งมหัศจรรย์! พระองค์ทรงเปลือยกายต่อหน้าคนทั้งปวงและไม่ละอาย เพราะแท้จริงแล้วท่านเห็นอุปมาอุปไมยของอาดัมรูปร่างแรกซึ่งเปลือยกายอยู่ในสวน และไม่ละอาย

3. ครั้นเจ้าถูกถอดออกแล้ว ท่านได้รับการเจิมด้วยน้ำมันสกัดจากเส้นผมจนถึงเท้าของท่าน และได้มีส่วนในต้นมะกอกเทศที่ดี คือพระเยซูคริสต์

4. หลังจากสิ่งเหล่านี้ คุณถูกนำไปยังสระศักดิ์สิทธิ์ของการรับบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่พระคริสต์ถูกนำจากไม้กางเขนไปยังสุสานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา มีคนถามคุณแต่ละคนว่าเขาเชื่อในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่และคุณได้สารภาพความรอดนั้นแล้วลงไปในน้ำสามครั้งแล้วขึ้นไปอีกครั้ง ที่นี่ยังบอกเป็นนัยด้วยสัญลักษณ์ในการฝังศพของพระคริสต์เป็นเวลาสามวัน.... และในขณะเดียวกันคุณก็ตายและเกิด; [104]

สัญลักษณ์เป็นสามเท่า:

1. การรับบัพติศมาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเกิดใหม่—"โดยน้ำและพระวิญญาณ" [105] - การเปลือยเปล่าของบัพติศมา (การบังเกิดครั้งที่สอง) ขนานกับสภาพของการเกิดดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น St. John Chrysostom เรียกบัพติศมาว่า "λοχείαν" กล่าวคือ การคลอดบุตร และ "วิธีการสร้างใหม่...จากน้ำและพระวิญญาณ" (คำพูด "ถึงยอห์น" 25,2) และอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง:

เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเยซูทรงมอบให้เรา แต่ด้วยสิ่งที่จับต้องได้ ล้วนแล้วแต่จะคิดได้ นี่เป็นแนวทางของบัพติศมาด้วย การให้น้ำนั้นกระทำด้วยสิ่งที่มองเห็นได้ แต่สิ่งที่ทำอยู่ กล่าวคือ การเกิดใหม่และการปรับปรุงใหม่ เป็นไปได้ เพราะหากเจ้าไม่มีร่างกาย พระองค์จะทรงมอบของขวัญที่ไม่มีร่างกายเหล่านี้ให้แก่ [ของขวัญ] ที่เปลือยเปล่าแก่คุณ แต่เนื่องจากวิญญาณเชื่อมโยงกับร่างกายอย่างใกล้ชิด พระองค์จึงมอบสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ให้กับคุณด้วยสิ่งที่คิดได้ (Chrysostom ถึง Matthew สุนทรพจน์ 82, 4, c. 390 AD)

2. การถอดเสื้อผ้าแสดงถึง "ภาพการละทิ้งชายชราด้วยการกระทำของเขา" (ตาม Cyril ด้านบน) ดังนั้นการถอดร่างกายก่อนรับบัพติศมาจึงหมายถึงการถอดเครื่องประกอบของตัวตนที่เป็นบาปออก ดังนั้น " คนใหม่" ที่พระเยซูประทานให้สามารถสวมใส่ได้

เสื้อคลุมยาวที่สวมใส่ในงานพิธีล้างบาปแบบลูเธอรันในสวีเดนในปี 1948

3. ดังที่นักบุญไซริลยืนยันอีกครั้งข้างต้น ขณะที่อาดัมและเอวาในพระคัมภีร์เปลือยเปล่า ไร้เดียงสา และละอายใจในสวนเอเดน ความเปลือยเปล่าระหว่างรับบัพติศมาถูกมองว่าเป็นการรื้อฟื้นความไร้เดียงสาและสถานะของความไร้บาปดั้งเดิมขึ้นใหม่ ความคล้ายคลึงกันอื่นๆ สามารถวาดได้ เช่น ระหว่างสภาพที่เปิดเผยของพระคริสต์ในระหว่างการตรึงกางเขน และการตรึงกางเขนของ "ชายชรา" ของคนบาปที่กลับใจเพื่อเตรียมรับบัพติศมา

ขนบธรรมเนียมและข้อกังวลเกี่ยวกับความสุภาพเรียบร้อยที่เปลี่ยนไปอาจมีส่วนทำให้การอนุญาตหรือกำหนดให้ผู้สมัครรับบัพติศมาต้องเก็บชุดชั้นในของตนไว้ (เช่นเดียวกับในภาพวาดสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายๆ ภาพ เช่น ภาพวาดของดาวินชี , ทินโทเรตโต , แวน สกอร์เรล , มาซัคซิโอ , เดอ วิตและอื่นๆ) หรือจะสวมชุดศีลล้างบาปซึ่งแทบจะเป็นสากลในทุกวันนี้ เสื้อคลุมเหล่านี้มักเป็นสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ บางกลุ่มในทุกวันนี้อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม เช่น กางเกงขายาวและเสื้อยืดข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติรวมถึงความแห้งของเสื้อผ้า ( กีดกันผ้าเดนิม ) และผ้าจะโปร่งแสงหรือไม่เมื่อเปียก[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในนิกายคริสเตียนบางนิกาย บุคคลที่รับบัพติศมาจะได้รับสร้อยคอไม้กางเขนที่สวมใส่ตลอดชีวิตเพื่อเป็น "สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระคริสต์เหนือความตายและเป็นของเราในพระคริสต์" (แม้ว่าจะถูกแทนที่ด้วยจี้ไม้กางเขนใหม่ถ้า สูญหายหรือหัก) [24] [25]การปฏิบัติของคริสเตียนที่รับบัพติศมาสวมสร้อยคอไม้กางเขนตลอดเวลานั้นมาจาก Canon 73 และ Canon 82 ของSixth Ecumenical Council (Synod) แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งประกาศว่า:

... เด็กนักเรียนในโรงเรียนในวันอาทิตย์ (วันอาทิตย์) ทุกคน [ต้อง] สวมไม้กางเขนโดยรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทางวิญญาณอย่างไร โดยการสวมไม้กางเขนเด็กได้รับการปกป้องจากพลังชั่วร้าย เป็นการอัญเชิญพระหรรษทานของ Holy Cross ของพระคริสต์ นำพรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาสู่เด็ก ทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาหรือเธอเป็นของพระคริสต์ ว่าเขาหรือเธอ มีอัตลักษณ์พิเศษของคริสเตียน เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระคริสต์สถิตกับเขา/เธอเสมอ เตือนให้ลูกรู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเขา/เธอ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวของเราและเป็นพระเจ้าที่แท้จริง . โดยการสวมไม้กางเขนทำให้เด็กรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าและให้ความหวังและความแข็งแกร่งแก่เด็กในการเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ในชีวิตของเขาหรือเธอ [25]

ความหมายและผลกระทบ

พิธีล้างบาปของออกัสตินแห่งฮิปโปที่แสดงในกลุ่มประติมากรรมในโบสถ์ทรอย (ค.ศ. 1549)

มีความแตกต่างในทัศนะเกี่ยวกับผลของบัพติศมาสำหรับคริสเตียน คาทอลิก นิกายออร์โธดอกซ์ และกลุ่มโปรเตสแตนต์สายตรงส่วนใหญ่ยืนยันการรับบัพติศมาเป็นข้อกำหนดสำหรับความรอดและศีลระลึกและพูดถึง " การฟื้นฟูบัพติศมา " [ ต้องการอ้างอิง ]ความสำคัญของมันเกี่ยวข้องกับการตีความความหมายของ "พระกายของพระคริสต์" ดังที่พบในพันธสัญญาใหม่[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]มุมมองนี้มีร่วมกันโดยนิกายคาทอลิกและนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์และโดยคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นในช่วงต้นระหว่างการปฏิรูปโปรเตสแตนต์เช่นลูเธอรันและแองกลิกัน. [ ต้องการการอ้างอิง ]ตัวอย่างเช่นMartin Lutherกล่าวว่า:

พูดง่ายๆ ก็คือ ฤทธิ์อำนาจ ผล ประโยชน์ ผล และจุดประสงค์ของบัพติศมาคือการช่วยให้รอด ไม่มีใครรับบัพติศมาเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าชาย แต่อย่างที่พูดกันว่า "ได้รับความรอด" เรารู้ว่าการได้รับความรอดนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการได้รับการปลดปล่อยจากบาป ความตาย และมาร และเข้าสู่อาณาจักรของพระคริสต์และอยู่กับพระองค์ตลอดไป

โบสถ์คริสต์ " [106] : 66  [107] : 112  เป็นพยาน , Christadelphiansและคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายวัน . รับหลักการบัพติศมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอด[ ต้องการอ้างอิง ]

สำหรับชาวโรมันคาทอลิก บัพติศมาด้วยน้ำเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นในชีวิตของบุตรธิดาของพระเจ้า ( ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก , 1212–13). กำหนดค่าบุคคลให้เป็นพระคริสต์ (CCC 1272) และบังคับให้คริสเตียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาและมิชชันนารีของคริสตจักร (CCC 1270) คาทอลิกถือได้ว่าบัพติศมาสามประเภทโดยที่คนๆ หนึ่งจะรอดได้: บัพติศมาแบบศีลระลึก (ด้วยน้ำ) บัพติศมาตามความปรารถนา (ความปรารถนาอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์) และบัพติศมาด้วยเลือด ( มรณสักขี ). ในพระสมณสาส์นMystici corporis Christiเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2486 พระสันตะปาปาปีอุสที่ 12 กล่าวถึงบัพติศมาและการแสดงความเชื่อที่แท้จริงว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกของคริสตจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์เอง ดังที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนผ่านอัครสาวกเปาโล:

18 ...โดยผ่านน้ำแห่งบัพติศมา ผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ที่ตายในบาปไม่เพียงแต่เกิดใหม่และเป็นสมาชิกของศาสนจักรเท่านั้น แต่ยังถูกประทับตราทางวิญญาณด้วย พวกเขาจึงสามารถและเหมาะสมที่จะรับศีลระลึกอื่นๆ ...
22แท้จริงแล้ว เฉพาะบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นที่จะรวมเข้าเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่ได้รับบัพติศมาและยอมรับศรัทธาที่แท้จริง และผู้ที่ไม่ได้โชคร้ายถึงขนาดต้องแยกตัวออกจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระกาย หรือถูกกีดกันโดยอำนาจอันชอบธรรมจากความผิดที่ร้ายแรง มุ่งมั่น. 'เพราะด้วยจิตวิญญาณเดียวกัน' อัครสาวกกล่าว 'เราทุกคนล้วนได้รับบัพติศมาเป็นกายเดียว ไม่ว่าชาวยิวหรือคนต่างชาติ ไม่ว่าเป็นทาสหรือเป็นไท' ดังนั้นในชุมชนคริสตชนที่แท้จริงจึงมีเพียงกายเดียว วิญญาณเดียว พระเจ้าองค์เดียว และหนึ่งบัพติศมา ดังนั้นจึงมีความเชื่อเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากชายคนหนึ่งปฏิเสธที่จะฟังพระศาสนจักรก็ให้เขาได้รับการพิจารณา—พระเจ้ารับสั่ง—ในฐานะคนนอกศาสนาและคนเก็บภาษี ตามมาด้วยว่าผู้ที่แตกแยกในศรัทธาหรือการปกครองไม่สามารถอยู่ในความสามัคคีของร่างกายดังกล่าวได้และไม่สามารถดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวได้
—  มิสติกซี่ คอร์ปอริส คริสตี้[108]

ในทางตรงกันข้ามAnabaptistและEvangelical Protestants ยอมรับบัพติศมาว่าเป็นสัญญาณภายนอกของความเป็นจริงภายในตามประสบการณ์ของผู้เชื่อแต่ละคนเกี่ยวกับการให้อภัย โปรเตสแตนต์ที่ปฏิรูปและเมธอดิสต์รักษาความเชื่อมโยงระหว่างบัพติศมากับการสร้างใหม่ แต่ยืนยันว่าไม่ใช่แบบอัตโนมัติหรือแบบกลไก และการฟื้นฟูนั้นอาจเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างจากบัพติศมา [109] คริสตจักรของพระคริสต์สอนอย่างสม่ำเสมอว่าในการรับบัพติศมาผู้เชื่อยอมมอบชีวิตด้วยศรัทธาและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า และพระเจ้า "โดยพระโลหิตของพระคริสต์ ทรงชำระคนๆ หนึ่งจากความบาป และเปลี่ยนสภาพของบุคคลจากคนต่างด้าวเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริง บัพติศมาไม่ใช่งานของมนุษย์ แต่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทำงานที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้" [106] : หน้า 66 ดังนั้น พวกเขาจึงมองว่าการรับบัพติศมาเป็นการกระทำที่ปราศจากศรัทธามากกว่าเป็นงานบุญ มันคือ "การสารภาพว่าบุคคลไม่มีอะไรจะถวายพระเจ้า" [107] : น.112 

ประเพณีคริสเตียน

พิธีศีลจุ่มที่มหาวิหารเซนต์ราฟาเอล , Dubuqueไอโอวา แบบอักษรเฉพาะนี้ได้รับการขยายในปี 2548 เพื่อรวมสระน้ำขนาดเล็กไว้สำหรับรับบัพติศมาในตัวของผู้ใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบอักษรแปดด้านเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปของวันฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์: "วันที่แปด"

สวดของการล้างบาปสำหรับคาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอก , ลู , ชาวอังกฤษและเมธทำให้การอ้างอิงที่ชัดเจนในการบัพติศมาเป็นไม่เพียง แต่เป็นที่ฝังศพของสัญลักษณ์และการฟื้นคืนชีพ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดึงแนวประสบการณ์ของโนอาห์และทางเดินของอิสราเอลผ่านทะเลแดงหารด้วยโมเสสดังนั้น บัพติศมาจึงไม่ใช่แค่การชำระให้บริสุทธิ์ตามตัวอักษรและโดยนัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์พร้อมกับพระคริสต์ด้วย ชาวคาทอลิกเชื่อว่าบัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นในการชำระล้างมลทินของบาปดั้งเดิมและโดยทั่วไปแล้วให้บัพติศมาทารก[ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรตะวันออก ( Eastern Orthodox ChurchและOriental Orthodoxy ) ยังให้บัพติศมาทารกบนพื้นฐานของข้อความ เช่น มัทธิว 19:14 ซึ่งตีความว่าเป็นการสนับสนุนการเป็นสมาชิกศาสนจักรเต็มรูปแบบสำหรับเด็ก ในนิกายเหล่านี้บัพติศมาก็จะตามมาทันทีโดยChrismationและการมีส่วนร่วมที่ถัดไปสักการะบูชาพระเจ้าไม่คำนึงถึงอายุ ออร์โธดอกซ์เชื่อเช่นเดียวกันว่าบัพติศมาขจัดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าบาปของบรรพบุรุษของอาดัม[110]ชาวอังกฤษเชื่อว่าการรับบัพติศมาเป็นการเข้าสู่คริสตจักรด้วย ดังนั้นจึงช่วยให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะสมาชิกเต็มตัว รวมถึงสิทธิพิเศษในการรับศีลมหาสนิท[ ต้องการการอ้างอิง]เมโทส่วนใหญ่นับถือและยอมรับว่ามันยังทำความสะอาดของสิ่งมัวหมองในเวสต์ที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมในบาปของบรรพบุรุษตะวันออก [ ต้องการการอ้างอิง ]

บัพติศมา Jar ใช้ในโปรตุเกสประเทศศรีลังกา

ชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์มักจะยืนกรานที่จะจมดิ่งลงไปในน้ำทั้ง 3 อย่างเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความตายและการเกิดใหม่ในพระคริสต์ และเป็นการชำระล้างบาปคาทอลิกในคริสตจักรละตินโดยทั่วไปให้บัพติศมาโดยความฟุ้งซ่าน (เท); คาทอลิกตะวันออกมักจะจมน้ำหรืออย่างน้อยก็จุ่มบางส่วน อย่างไรก็ตาม การจมน้ำกำลังได้รับความนิยมในคริสตจักรละตินคาธอลิก ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักรที่ใหม่กว่า อ่างรับบัพติศมาอาจได้รับการออกแบบเพื่อให้รับบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัว[ ต้องการอ้างอิง ]ชาวอังกฤษให้บัพติศมาโดยการจุ่มลงในน้ำ[111] [112]

ตามหลักฐานที่สืบย้อนไปได้ประมาณปี 200 มีผู้อุปถัมภ์หรือพ่อแม่อุปถัมภ์[113]คนเข้าร่วมพิธีล้างบาปและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการศึกษาของคริสเตียนและชีวิตของผู้ที่รับบัพติศมา[ ต้องการการอ้างอิง ]

แบ๊บติสต์ให้เหตุผลว่าคำภาษากรีกβαπτίζωเดิมมีความหมายว่า "จุ่ม" พวกเขาตีความข้อความในพระคัมภีร์บางตอนเกี่ยวกับบัพติศมาว่าต้องการให้ร่างกายจุ่มน้ำ[ อ้างจำเป็น ]พวกเขายังระบุด้วยว่าการจมอยู่ใต้น้ำเท่านั้นที่สะท้อนถึงความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของการ "ฝัง" และ "เป็นขึ้น" กับพระคริสต์[114] [ ไม่ต้องการแหล่งข้อมูลหลัก ]คริสตจักรแบ๊บติสต์ให้บัพติศมาในนามของตรีเอกานุภาพ —พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เชื่อว่าบัพติศมาจำเป็นสำหรับความรอด แต่เป็นการเชื่อฟังของคริสเตียนมากกว่า[ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรที่มีเสน่ห์ " Full Gospel " บางแห่ง เช่นOneness Pentecostalsให้บัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้น โดยอ้างถึงการเทศนาของเปโตรในพระนามของพระเยซูในฐานะอำนาจของพวกเขา [115] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

แถลงการณ์ทั่วโลก

ในปี 1982 โลกสภาโบสถ์ตีพิมพ์ทั่วโลกกระดาษล้างบาปศีลมหาสนิทและกระทรวง คำนำของเอกสารระบุว่า:

บรรดาผู้ที่รู้ว่าคริสตจักรมีความแตกต่างกันมากเพียงใดในด้านหลักคำสอนและการปฏิบัติเกี่ยวกับบัพติศมา ศีลมหาสนิทและพันธกิจ จะเข้าใจถึงความสำคัญของข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ลงทะเบียนไว้ที่นี่ แทบทุกประเพณีสารภาพจะรวมอยู่ในสมาชิกของคณะกรรมาธิการ การที่นักศาสนศาสตร์จากนิกายต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวางนั้นควรจะสามารถพูดเกี่ยวกับบัพติศมาได้อย่างกลมกลืน ศีลมหาสนิทและการปฏิบัติศาสนกิจนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขบวนการทั่วโลกสมัยใหม่ สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือข้อเท็จจริงที่ว่าคณะกรรมาธิการยังรวมนักศาสนศาสตร์คาทอลิกและคริสตจักรอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาคริสตจักรโลกด้วย[116]

เอกสารปี 1997 เรื่องBecoming a Christian: The Ecumenical Implications of Our Common Baptismได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการของผู้เชี่ยวชาญที่นำมารวมกันภายใต้การอุปถัมภ์ของสภาคริสตจักรโลก มันระบุว่า: [ ต้องการการอ้างอิง ]

...ตามกิจการ 2:38 บัพติศมาจากการเทศนาของเปโตรในพระนามของพระเยซูและนำผู้ที่ได้รับบัพติศมาเพื่อรับพระวิญญาณของพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และชีวิตในชุมชน: "พวกเขาอุทิศตนให้กับอัครสาวก การสอนและสามัคคีธรรม การหักขนมปัง และการละหมาด” [117]รวมถึงการแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ [118] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

บรรดาผู้ที่ได้ยินซึ่งรับบัพติศมาและเข้ามาในชีวิตของชุมชนได้เป็นพยานและมีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้าในวาระสุดท้ายแล้ว คือ การอภัยบาปด้วยบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทุกคน เนื้อ. [119]ในทำนองเดียวกัน ในสิ่งที่อาจเป็นรูปแบบบัพติศมา1 เปโตรเป็นพยานว่าถ้อยแถลงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และการสอนเกี่ยวกับชีวิตใหม่[120]นำไปสู่การชำระให้บริสุทธิ์และการบังเกิดใหม่[121]นี้ในที่สุดก็จะตามมาด้วยการกินและดื่มอาหารของพระเจ้า , [122]โดยการมีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชนที่พวกปุโรหิตหลวงวัดใหม่คนของพระเจ้า[123]- และด้วยการสร้างคุณธรรมต่อไป (124)ในตอนต้นของ 1 เปโตร ผู้เขียนกำหนดให้บัพติศมานี้ในบริบทของการเชื่อฟังพระคริสต์และการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ (125)ดังนั้น การรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์จึงถือเป็นการรับบัพติศมาเข้าในพระวิญญาณ [126]ในพระวรสารฉบับที่สี่ คำพูดของพระเยซูกับนิโคเดมัสบ่งชี้ว่าการบังเกิดด้วยน้ำและพระวิญญาณกลายเป็นหนทางอันสง่างามในการเข้าไปในสถานที่ที่พระเจ้าปกครอง [127] [128]

การพิจารณาความถูกต้องของบางคริสตจักร

นักบวชชาวรัสเซียออร์โธดอกซ์ทักทายทารกและพ่อแม่อุปถัมภ์บนขั้นบันไดของโบสถ์ในตอนต้นของความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับบัพติศมา

นิกายคริสเตียนส่วนใหญ่ยอมรับแนวคิดทางเทววิทยาที่ว่าบัพติศมาเป็นศีลระลึกซึ่งมีผลทางวิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ และความรอดอย่างแท้จริง ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์สำคัญบางประการจึงจะถูกต้อง กล่าวคือ มีผลกระทบเหล่านั้นจริง หากตรงตามเกณฑ์สำคัญเหล่านี้ การละเมิดกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับบัพติศมา เช่น การเปลี่ยนพิธีที่ได้รับอนุญาตสำหรับพิธี ถือว่าการรับบัพติศมาผิดกฎหมาย (ขัดต่อกฎหมายของโบสถ์) แต่ยังคงใช้ได้[129]

หนึ่งในเกณฑ์ความถูกต้องคือการใช้รูปแบบคำที่ถูกต้อง นิกายโรมันคาธอลิกสอนว่าการใช้กริยา "บัพติศมา" เป็นสิ่งสำคัญ[44]คาทอลิกของคริสตจักรละตินแองกลิกันและเมโธดิสต์ใช้แบบฟอร์ม "ฉันให้บัพติศมาคุณ..." อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์และคาทอลิกตะวันออกบางคนใช้รูปแบบเสียงที่ไม่โต้ตอบ "ผู้รับใช้ / ((สาวใช้) ของพระเจ้ารับบัพติศมาในนามของ ...." หรือ "ท่านผู้นี้รับบัพติศมาด้วยมือข้า..." [ ต้องการการอ้างอิง ]

การใช้สูตรตรีเอกานุภาพ "ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" ก็ถือว่าจำเป็นเช่นกัน ทำให้คริสตจักรเหล่านี้ไม่ยอมรับเป็นศีลที่ถูกต้องของการไม่ตรินิแดดโบสถ์เช่นเอกภาพเทลส์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้น้ำ บัพติศมาซึ่งของเหลวบางอย่างที่ปกติไม่เรียกว่าน้ำ เช่น ไวน์ นม ซุป หรือน้ำผลไม้ ถือว่าไม่ถูกต้อง [130]

ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งคือผู้เฉลิมฉลองตั้งใจที่จะประกอบพิธีบัพติศมา ข้อกำหนดนี้มีจุดมุ่งหมายเพียง "ที่จะทำในสิ่งที่พระศาสนจักรทำ" [131]ไม่จำเป็นต้องมีศรัทธาแบบคริสเตียน เนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่รับบัพติศมา แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านศีลระลึก ซึ่งก่อให้เกิดผลของศีลระลึก ความสงสัยเกี่ยวกับศรัทธาของผู้ให้บัพติศมาจึงไม่เป็นที่สงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการรับบัพติศมา[132]

เงื่อนไขบางอย่างไม่ส่งผลต่อความถูกต้องโดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าจะใช้การจุ่ม การแช่ การซึม (เท) หรือแอสเปอร์ชัน (การโรย) [133]อย่างไรก็ตาม หากโปรยน้ำ อาจมีอันตรายที่น้ำจะไม่สัมผัสผิวหนังของผู้ที่ไม่ได้รับบัพติศมา ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า “น้ำเพียงแตะต้องตัวผู้สมัครเท่านั้นไม่เพียงพอ มันต้องไหลด้วย ไม่เช่นนั้นจะดูเหมือนไม่มีสรงน้ำจริง อย่างดีที่สุด บัพติศมานั้นก็ถือว่าน่าสงสัย ถ้าน้ำสัมผัสเพียงเท่านั้น ผม, ศีลระลึกน่าจะได้รับการประสาทอย่างถูกต้อง, แม้ว่าในทางปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ปลอดภัยกว่า. [130]สำหรับการมีส่วนร่วมหลายๆ อย่าง ความถูกต้องจะไม่ได้รับผลกระทบหากมีการจุ่มหรือการเทเพียงครั้งเดียว แทนที่จะเป็นสามเท่า แต่ในออร์โธดอกซ์ นี่เป็นข้อขัดแย้ง [ ต้องการการอ้างอิง ]

ตามคำกล่าวของคริสตจักรคาทอลิก บัพติศมาจะมอบ"ตราประทับ" ที่ลบไม่ออกบนจิตวิญญาณของผู้รับบัพติศมา ดังนั้นบุคคลที่รับบัพติศมาแล้วจะไม่สามารถรับบัพติศมาอย่างถูกต้องได้อีก การเรียนการสอนนี้ได้รับการยืนยันกับDonatistsที่มีประสบการณ์ rebaptism พระคุณที่ได้รับในการล้างบาปเชื่อว่าจะดำเนินการoperato opere อดีตและดังนั้นจึงถือว่าถูกต้องแม้ว่ายาในกลุ่มศาสนาหรือศาสนา [134]

การรับรู้โดยนิกายอื่น

คาทอลิก , ลู , ชาวอังกฤษ , เพรสไบทีและเมธโบสถ์ยอมรับบัพติศมาดำเนินการโดยนิกายอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขบางอย่างรวมถึงการใช้งานของตรินิแดดสูตร[135]เป็นไปได้เท่านั้นที่จะรับบัพติศมาเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคนที่รับบัพติศมาที่ถูกต้องจากนิกายอื่นอาจไม่รับบัพติศมาอีกเมื่อเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือย้าย สำหรับชาวโรมันคาทอลิก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันในกฎหมายพระศาสนจักร 864 [136]ซึ่งเขียนไว้ว่า "[e]ทุกคนยังไม่รับบัพติศมาและมีเพียงบุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถรับบัพติศมาได้" [137]คนเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากการประกอบอาชีพแห่งศรัทธา และหากพวกเขายังไม่ได้รับศีลระลึก/พิธียืนยันหรือคริสตศาสนาอย่างถูกต้อง ให้ได้รับการยืนยัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "นักศาสนศาสตร์เมโธดิสต์แย้งว่าเนื่องจากพระเจ้าไม่เคยยกเลิกพันธสัญญาที่ทำไว้และผนึกด้วยความตั้งใจที่เหมาะสม การรับบัพติศมาใหม่ก็ไม่มีทางเลือก เว้นแต่ว่าบัพติศมาดั้งเดิมมีข้อบกพร่องโดยไม่ได้ทำในนามของตรีเอกานุภาพ" [138]ในบางกรณีอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าบัพติศมาดั้งเดิมนั้นถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อสงสัย ให้รับบัพติศมาตามเงื่อนไขโดยมีสูตรอยู่ในบรรทัดว่า "หากท่านยังไม่รับบัพติศมา เราจะให้บัพติศมาแก่ท่าน..." [139] [140]

คริสตจักรคาทอลิกโดยปกติยอมรับว่าบัพติศมาของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออก, คริสตจักรของพระคริสต์, Congregationalist, แองกลิกัน, ลูเธอรัน, คาทอลิกเก่า, โปแลนด์แห่งชาติคาทอลิก, ปฏิรูป, แบ๊บติสต์, พี่น้อง, เมธอดิสต์, เพรสไบทีเรียน, วัลเดนเซียนและนิกายโปรเตสแตนต์ คริสเตียนประเพณีเหล่านี้จะได้รับเข้ามาในคริสตจักรคาทอลิกผ่านคริสต์ศาสนิกชนของการยืนยัน [141]บุคคลบางคนของประเพณี Mennonite, Pentecostal และ Adventist ที่ต้องการรับเข้าสู่คริสตจักรคาทอลิกอาจต้องรับบัพติศมาตามเงื่อนไขเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของศีลศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีเหล่านั้น[141]ในทางตรงกันข้าม คริสตจักรคาทอลิกได้ปฏิเสธความถูกต้องของการรับบัพติศมาที่จัดไว้ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างชัดเจน [142]

ปฏิรูปศาสนาจำได้ว่าเป็นศีลที่ถูกต้องบริหารงานในคริสตจักรคาทอลิกหมู่โบสถ์อื่น ๆ ที่ใช้ตรินิแดดสูตร [143] [144]

การปฏิบัติในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์สำหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจากศีลมหาสนิทอื่น ๆ นั้นไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การบัพติศมาในพระนามของพระตรีเอกภาพโดยทั่วๆ ไปนั้นเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรออร์โธดอกซ์คริสเตียน คริสเตียนโอเรียนเต็ลออร์โธดอกโรมันคาทอลิกลูคาทอลิกเก่าแก่ใน Moravian ชาวอังกฤษระเบียบกลับเนื้อกลับตัวเพรสไบทีพี่น้องส่วนประกอบของพระเจ้าหรือประเพณีแบ๊บติสสามารถรับเข้ามาในคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกผ่านคริสต์ศาสนิกชนของChrismation [145]หากผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ได้รับศีลระลึก (ความลึกลับ) ของบัพติศมา เขาหรือเธอต้องรับบัพติศมาในนามของพระตรีเอกภาพก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ได้ ถ้าเขาได้รับบัพติศมาในอีกสารภาพคริสเตียน (นอกเหนือจากออร์โธดอกศาสนาคริสต์) บัพติศมาก่อนหน้าของเขาถือว่าเต็มไปย้อนหลังด้วยความสง่างามโดยChrismationหรือในกรณีที่หายาก, คำสารภาพของความเชื่อเพียงอย่างเดียวตราบใดที่การล้างบาปที่ได้กระทำในนามของศักดิ์สิทธิ์ (พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์) ขั้นตอนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับศีลในท้องถิ่นและเป็นหัวข้อของการโต้เถียง[ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกยอมรับความถูกต้องของบัพติศมาที่ดำเนินการภายในศีลมหาสนิทตะวันออก บางคนยังยอมรับบัพติศมาที่โบสถ์คาทอลิกทำ การรับบัพติศมาใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยใช้สูตรตรีเอกานุภาพถือว่าไม่ถูกต้อง[146]

ในสายตาของคริสตจักรคาทอลิก คริสตจักรออร์โธดอกซ์ โบสถ์แองกลิกัน และนิกายลูเธอรัน การรับบัพติศมาที่โบสถ์ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือเป็นโมฆะ[147]บทความที่ตีพิมพ์พร้อมกับคำประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลดังกล่าวได้ให้เหตุผลสำหรับการตัดสินนั้น สรุปได้ในคำพูดต่อไปนี้: "การรับบัพติศมาของคริสตจักรคาทอลิกและคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้ว ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาในพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงรับบัพติศมาในพระนามนั้น และสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระคริสต์ผู้ทรงสถาปนามันขึ้นมา” [148]

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเน้นว่าต้องดำเนินการบัพติศมาโดยผู้มีสิทธิอำนาจที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรจึงไม่ยอมรับบัพติศมาของคริสตจักรอื่นว่าถูกต้อง [149]

พยานพระยะโฮวาไม่ยอมรับบัพติศมาอื่นใดที่เกิดขึ้นหลังจากปี 1914 [150]ถูกต้อง[151]เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาเป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระคริสต์[152]และส่วนที่เหลือของ " คริสต์ศาสนจักร" เป็นศาสนาเท็จ [153]

เจ้าหน้าที่

มีการถกเถียงกันในหมู่คริสตจักรคริสเตียนว่าใครสามารถให้บัพติศมาได้ บางคนอ้างว่าตัวอย่างที่ให้ไว้ในพันธสัญญาใหม่แสดงเฉพาะอัครสาวกและมัคนายกที่ทำพิธีบัพติศมา[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]โบสถ์คริสต์โบราณตีความสิ่งนี้ว่าควรให้บัพติศมาโดยคณะสงฆ์ ยกเว้นในภาวะสุดโต่งกล่าวคือเมื่อคนรับบัพติศมาอยู่ในอันตรายถึงตายทันที[ ต้องการการอ้างอิง ]จากนั้นใครก็ตามอาจให้บัพติศมา โดยให้ ในมุมมองของคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ บุคคลที่ทำพิธีล้างบาปเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้น หรือ ในมุมมองของคริสตจักรคาทอลิก คนนั้น แม้ว่าจะไม่ รับบัพติศมาตั้งใจที่จะทำสิ่งที่คริสตจักรทำในพิธีกรรม[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]คริสตจักรโปรเตสแตนต์หลายแห่งไม่เห็นข้อห้ามเฉพาะในตัวอย่างพระคัมภีร์และอนุญาตให้ผู้เชื่อคนใดทำพิธีล้างบาป[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในนิกายโรมันคาธอลิก กฎหมายแคนนอนสำหรับคริสตจักรลาตินระบุว่ารัฐมนตรีรับบัพติศมาสามัญคือบิชอป นักบวช หรือมัคนายก[154]แต่การบริหารงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ "มอบหมายให้นักบวชประจำตำบลโดยเฉพาะ" [155]ถ้าผู้ที่จะรับบัพติศมามีอายุอย่างน้อยสิบสี่ปี บัพติศมาของบุคคลนั้นจะถูกส่งต่อไปยังอธิการ เพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจว่าจะประสาทบัพติศมาด้วยตนเองหรือไม่[156]หากไม่มีรัฐมนตรีธรรมดา นักคำสอนหรือบุคคลอื่นที่สามัญชนในท้องที่แต่งตั้งเพื่อจุดประสงค์นี้จะรับบัพติศมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แท้จริงในกรณีจำเป็นใด ๆบุคคล (โดยไม่คำนึงถึงศาสนาของบุคคลนั้น) ที่มีเจตจำนงที่จำเป็นอาจให้บัพติศมา[157] โดย "กรณีของความจำเป็น" หมายถึงอันตรายถึงชีวิตที่ใกล้เข้ามาเพราะความเจ็บป่วยหรือภัยคุกคามภายนอก "ความตั้งใจที่จำเป็น" คือระดับขั้นต่ำ ความตั้งใจ "ที่จะทำในสิ่งที่พระศาสนจักรทำ" ผ่านพิธีบัพติศมา[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมัคนายกไม่ถือว่าเป็นรัฐมนตรีธรรมดา การบริหารงานของคริสต์ศาสนิกชนได้สงวนไว้จนถึงตำบลพระสงฆ์หรือนักบวชอีกครั้งเพื่อให้คนที่เขาหรือท้องถิ่นสงฆ์ทุนได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตที่สามารถสันนิษฐานว่าถ้าเป็นไปตามหลักการกฎหมาย อย่างไรก็ตาม "ในกรณีจำเป็น มัคนายกสามารถจัดการบัพติศมาได้ หรือในกรณีที่เขาไม่อยู่ หรือหากเขาถูกขัดขวางโดยนักบวชคนอื่น สมาชิกของสถาบันแห่งชีวิตที่อุทิศถวาย หรือโดยผู้นับถือศาสนาคริสต์คนอื่น ๆ แม้กระทั่งโดยมารดา หรือพ่อถ้าไม่มีคนอื่นที่รู้วิธีให้บัพติศมา” [158]

วินัยของOrthodox Church ตะวันออก , Oriental ดั้งเดิมและแอสโบสถ์แห่งตะวันออกจะคล้ายกับที่ของโบสถ์คาทอลิกตะวันออก พวกเขาต้องการให้ผู้ให้บัพติศมา แม้ในกรณีจำเป็น ต้องเป็นศรัทธาของตนเอง โดยที่บุคคลไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองไม่มีได้ ในกรณีนี้คือ การเป็นสมาชิกในพระศาสนจักร[159]คริสตจักรละตินคาธอลิกไม่ยืนกรานในเงื่อนไขนี้ โดยพิจารณาว่าผลของศีลระลึก เช่น สมาชิกของคริสตจักร ไม่ได้เกิดจากบุคคลที่ให้บัพติศมา แต่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำหรับออร์โธดอกซ์ในขณะที่บัพติศมาในสุดขั้วอาจจะมีการบริหารงานโดยปลอมหรือคนนอนถ้ารอดคนบัพติศมาใหม่, พระสงฆ์ยังคงต้องดำเนินการสวดมนต์อื่น ๆ ของพระราชพิธีล้างบาปและจัดการความลึกลับของChrismation [ ต้องการการอ้างอิง ]

ระเบียบวินัยของนิกายแองกลิกันและนิกายลูเธอรันนั้นคล้ายคลึงกับของนิกายละตินคาธอลิก สำหรับเมธอดิสต์และนิกายโปรเตสแตนต์อื่นๆ เช่นกัน รัฐมนตรีรับบัพติศมาสามัญคือรัฐมนตรีศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งอย่างถูกต้อง [ ต้องการการอ้างอิง ]

การเคลื่อนไหวของคริสตจักรโปรเตสแตนต์อีแวนเจลิคัลที่ใหม่กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ใช่นิกาย อนุญาตให้ฆราวาสทำพิธีล้างบาป [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฉพาะชายที่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนซึ่งดำรงตำแหน่งปุโรหิตหรือตำแหน่งที่สูงกว่าในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเท่านั้นจึงจะรับบัพติศมาได้ [160]

พระเจ้าเป็นพยานบัพติศมาจะดำเนินการโดย "ทุ่มเทชาย" สานุศิษย์ [161] [162]เฉพาะในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นที่ผู้ให้บัพติศมา "อุทิศ" จะไม่รับบัพติศมา (ดูหัวข้อพยานพระยะโฮวา ) [ ต้องการการอ้างอิง ]

กลุ่มคริสเตียนเฉพาะที่ปฏิบัติบัพติศมา

พิธีล้างบาปในแม่น้ำนอร์ธแคโรไลนาช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 บัพติศมาแบบจุ่มเต็มตัว (แช่น้ำ) ยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในประชาคมคริสเตียนแอฟริกัน-อเมริกันจำนวนมากในทุกวันนี้

AnabaptistsและBaptistsยอมรับเฉพาะบัพติศมาของผู้เชื่อหรือ "การล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่" การรับบัพติศมาถือเป็นการกระทำที่ระบุว่าการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด [ ต้องการการอ้างอิง ]

แอนนาแบ๊บติสต์

ชื่อนั้นได้รับชื่อนั้นเพราะพวกเขาให้บัพติศมาอีกครั้งซึ่งพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับบัพติศมาอย่างถูกต้อง ได้รับบัพติศมาทารกโดยประพรม [163]

รูปแบบดั้งเดิมของการบัพติศมาของอนาแบปติสต์คือการเทหรือโรย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปในตะวันตกเมื่อต้นศตวรรษที่ 16 เมื่อเกิดขึ้น ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 การแช่และการจมน้ำเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ทุกวันนี้ บัพติศมาทุกรูปแบบสามารถพบได้ในอนาแบปติสต์ [164]

การรับบัพติศมาเป็นการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู [โรม 6] [ ไม่ต้องการแหล่งข่าวหลัก ]ถือเป็นการกระทำตามพันธสัญญา ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ของพระคริสต์ [165] [166] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

แบ๊บติสต์

สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายแบ๊บติสต์ส่วนใหญ่ บัพติศมาของคริสเตียนคือการจุ่มผู้เชื่อลงในน้ำในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ [167] [168]บัพติศมาไม่ได้ทำให้สำเร็จในตัวเอง แต่เป็นสัญญาณภายนอกส่วนตัวว่าบาปของบุคคลนั้นได้ถูกล้างออกไปแล้วโดยพระโลหิตแห่งไม้กางเขนของพระคริสต์ [165]

แกะสลักจากหนังสือของวิลเลียม จี. บราวน์โลว์เรื่องThe Great Iron Wheel Examinedแสดงให้บาทหลวงของแบ๊บติสต์กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าสตรีที่ตกตะลึงหลังจากรับบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัว

สำหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ แนวปฏิบัติทั่วไปคือบัพติศมายังอนุญาตให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของประชาคมแบ๊บติสต์ในท้องที่ (แม้ว่าคริสตจักรบางแห่งได้นำ "ชั้นเรียนสมาชิกใหม่" เป็นขั้นตอนบังคับสำหรับการเป็นสมาชิกในที่ประชุม) [ ต้องการการอ้างอิง ]

กฎทั่วไปเกี่ยวกับการรับบัพติศมาคือ: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • บัพติศมาโดยวิธีอื่นนอกจากการจุ่มลงในตัวบาปไม่ถือว่าถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องรับบัพติศมาโดยการจุ่มลงในน้ำ และ
 • บัพติศมาโดยการจุ่มลงในนิกายอื่นอาจถือว่าใช้ได้หากดำเนินการหลังจากบุคคลที่มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ (แม้ว่าในกลุ่มที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า เช่น บัพติศมาอิสระการชุมนุมในท้องถิ่นอาจกำหนดให้รับบัพติศมาอีกครั้งหากดำเนินการในโบสถ์ที่ไม่ใช่แบ๊บติสต์ – และในกรณีสุดโต่ง แม้ว่าจะดำเนินการในคริสตจักรแบ๊บติสต์ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์อิสระก็ตาม)

สำหรับทารกแรกเกิดจะมีพิธีที่เรียกว่าการอุทิศตนของเด็ก [169]

วิลเลียม จี. บราวน์โลว์ นักขี่วงจรและสำนักพิมพ์เมธอดิสต์แห่งเทนเนสซีantebellum ระบุไว้ในหนังสือของเขาในปี 1856 เรื่องThe Great Iron Wheel Examined; หรือ, พูดเท็จ, และนิทรรศการของผู้เฒ่าหลุมฝังศพ, ผู้สร้างที่การบัพติศมาจุ่มลงในโบสถ์แบบติสม์ตามที่พบในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขยายใน "สายการสืบทอดปกติ...จากยอห์นผู้ให้บัพติศมา - แต่จาก Zeke Holliman ผู้เฒ่าและเพื่อนคู่หูที่แท้จริงของเขาMr. [Roger] Williams " เมื่อระหว่างปี 1639 Holliman และ Williams ได้ให้บัพติศมาแก่กันเป็นครั้งแรก และสมาชิกอีกสิบคนของคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งแรกในบริติชอเมริกาที่พรอวิเดนซ์ โรดไอแลนด์ . [170]

คริสตจักรของพระคริสต์

บัพติศมาในโบสถ์คริสต์จะกระทำโดยการแช่ร่างกายเท่านั้น[171] : 107  [172] : 124 อิงตามกริยาภาษากรีกของ Koine baptizoซึ่งหมายถึงการจุ่ม จุ่ม จุ่มลงในน้ำ หรือกระโดด [173] [174] : 139  [175] : 313–14  [176] : 22  [177] : 45–46 การจมน้ำ ถูกมองว่าสอดคล้องกับการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างใกล้ชิดกว่าวิธีการรับบัพติศมาอื่นๆ [173] [174] : 140  [175] : 314–16 คริสตจักรของพระคริสต์โต้แย้งว่าการแช่ในอดีตเป็นโหมดที่ใช้ในศตวรรษที่ 1 และการเทและโรยในเวลาต่อมากลายเป็นโหมดรองเมื่อไม่สามารถจุ่มลงในน้ำได้[174] : 140 เมื่อเวลาผ่านไป โหมดรองเหล่านี้เข้ามาแทนที่การแช่[174] : 140 เฉพาะผู้ที่จิตใจที่มีความสามารถของความเชื่อและการกลับใจรับบัพติศ (เช่นทารกล้างบาปไม่ได้รับการฝึกฝนเพราะพันธสัญญาใหม่ไม่มีแบบอย่างมัน) [172] : 124  [173] [175] : 318–19  [178] : 195 

ในอดีตคริสตจักรของพระคริสต์มีจุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากที่สุดในเรื่องบัพติศมาในบรรดาสาขาต่างๆ ของขบวนการฟื้นฟูเข้าใจบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อเป็นส่วนที่จำเป็นของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส[106] : 61 ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของบัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความถูกต้อง[106] : หน้า 61  เดวิด ลิปสคอมบ์ยืนยันว่าหากผู้เชื่อได้รับบัพติศมาจากความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า บัพติศมาก็มีผล แม้ว่าบุคคลจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบทบาทของบัพติศมาในความรอด[16] : 61  ออสติน แมคแกรี่โต้แย้งว่าเพื่อให้ถูกต้อง ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสต้องเข้าใจด้วยว่าบัพติศมามีไว้เพื่อการอภัยบาป [106] : 62 มุมมองของ McGary กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่แนวทางที่สนับสนุนโดย Lipscomb ไม่เคยหายไปโดยสิ้นเชิง [106] : 62  ดังนั้น ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในคริสตจักรต่างๆ ของพระคริสต์คือการเรียกให้รับบัพติศมาโดยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสลงไปในน้ำลึก แม้กระทั่งผู้ที่เคยรับบัพติศมาโดยไปจุ่มในโบสถ์อื่นมาก่อน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ไม่นานมานี้ การเพิ่มขึ้นของคริสตจักรนานาชาติของพระคริสต์ทำให้บางคนทบทวนประเด็นนี้อีกครั้ง [16] : 66 

คริสตจักรของพระคริสต์สอนอย่างสม่ำเสมอว่าในการรับบัพติศมาผู้เชื่อยอมมอบชีวิตของเขาในความเชื่อและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า และว่าพระเจ้า "โดยพระโลหิตของพระคริสต์ชำระล้างบาปและเปลี่ยนสภาพของบุคคลจากมนุษย์ต่างดาวเป็นพลเมืองของ อาณาจักรของพระเจ้า การรับบัพติศมาไม่ใช่งานของมนุษย์ แต่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทำงานที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้" [106] : 66 การ รับบัพติศมาเป็นการกระทำที่แฝงด้วยศรัทธามากกว่างานบุญ มันคือ "การสารภาพว่าบุคคลไม่มีอะไรจะถวายพระเจ้า" [107] : 112 ในขณะที่คริสตจักรของพระคริสต์ไม่ได้อธิบายบัพติศมาว่าเป็น "ศีลระลึก" มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องว่าเป็น "ศีลระลึก" [16] : 66  [176] : 186 พวกเขาเห็นพลังของบัพติศมาที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเลือกที่จะใช้บัพติศมาเป็นพาหนะ มากกว่าที่จะมาจากน้ำหรือจากการกระทำเอง[176] : 186 และเข้าใจบัพติศมาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากกว่าที่จะเป็นเพียง สัญลักษณ์ของการกลับใจใหม่[176] : 184 กระแสนิยมล่าสุดคือการเน้นด้านการเปลี่ยนแปลงของการบัพติศมา: แทนที่จะอธิบายว่าเป็นเพียงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญาณของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มันถูกมองว่าเป็น "เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้เชื่อ 'เข้าสู่พระคริสต์ ' ที่พระเจ้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง" [16] : 66 มีชนกลุ่มน้อยที่มองข้ามความสำคัญของการรับบัพติศมาเพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกนิกาย แต่แนวโน้มที่กว้างขึ้นคือการ "ตรวจสอบความร่ำรวยของคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องบัพติศมาอีกครั้ง[16] : 66 

เพราะความเชื่อที่ว่าบัพติศมาเป็นส่วนที่จำเป็นของความรอดบางแบ็บติสต์ถือได้ว่าคริสตจักรของพระคริสต์รับรองหลักคำสอนของการฟื้นฟูบัพติสมา [179]อย่างไรก็ตาม สมาชิกของคริสตจักรของพระคริสต์ปฏิเสธสิ่งนี้ โดยโต้แย้งว่าเนื่องจากศรัทธาและการกลับใจเป็นสิ่งจำเป็น และการชำระบาปโดยพระโลหิตของพระคริสต์โดยผ่านพระคุณของพระเจ้า บัพติศมาจึงไม่ใช่พิธีการไถ่โดยเนื้อแท้[174] : 133  [179] [180] : 630–31 ค่อนข้างจะชี้ไปที่ข้อความในพระคัมภีร์ซึ่งเปโตรเปรียบเทียบการรับบัพติสมากับน้ำท่วมของโนอาห์ โดยกล่าวว่า "การรับบัพติศมาก็ช่วยเราให้รอดด้วยเช่นกัน" แต่ให้กระจ่างชัดในวงเล็บ ว่าบัพติศมาคือ " ไม่การขจัดความสกปรกของเนื้อหนังแต่การตอบสนองของมโนธรรมที่ดีต่อพระเจ้า" (1 เปโตร 3:21) [181]ผู้เขียนคนหนึ่งจากคริสตจักรของพระคริสต์อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและบัพติศมาในลักษณะนี้ " ศรัทธาคือเหตุผลว่าทำไมคนเป็นลูกของพระเจ้า; บัพติศมาเป็นเวลาที่คนๆ หนึ่งถูกรวมเข้าในพระคริสต์และกลายเป็นลูกของพระเจ้า" (ตัวเอียงอยู่ในแหล่งที่มา) [178] : 170 บัพติศมาเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการสารภาพบาปของศรัทธาและการกลับใจ[178] : 179– 82 แทนที่จะเป็น "งาน" ที่ได้รับความรอด[178] : 170 

นิกายลูเธอรัน

ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรันบัพติศมาคือศีลระลึกที่สร้างจิตวิญญาณใหม่ [182]เมื่อรับบัพติศมา บุคคลจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร [182]

ระเบียบวิธี

พิธีศีลจุ่มในโบสถ์เมธอดิสต์

The Methodist Articles of Religion , เกี่ยวกับบัพติศมา, สอน: [183]

การรับบัพติศมาไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของอาชีพและเครื่องหมายของความแตกต่างที่คริสเตียนแตกต่างจากคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับบัพติศมา แต่ก็เป็นสัญญาณของการบังเกิดใหม่หรือการบังเกิดใหม่ด้วย บัพติศมาของเด็กเล็กจะต้องเก็บไว้ในศาสนจักร [183]

ในขณะที่บัพติศมามอบพระคุณ เมธอดิสต์สอนว่าการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว (งานแรกแห่งพระคุณ) มีความสำคัญต่อความรอดของคนๆ หนึ่ง [184] [185]ในช่วงที่สองของการทำงานพระคุณล้างบาปทั้งหมด , ศรัทธาบริสุทธิ์ของบาปดั้งเดิมและทำให้บริสุทธิ์ [186] [187]

ในคริสตจักรเมธบัพติศมาเป็นคริสต์ศาสนิกชนของการเริ่มต้นเข้ามาในคริสตจักรที่มองเห็นได้ [188] เทววิทยาพันธสัญญาของเวสเลยันสอนเพิ่มเติมว่าบัพติศมาเป็นเครื่องหมายและตราประทับแห่งพันธสัญญาแห่งพระคุณ: [189]

ของดีพรใหม่พันธสัญญานี้บัพติศมาจึงเห็นได้ชัดเครื่องหมาย ; และเป็นตัวแทนของ "การหลั่งไหล " ของพระวิญญาณ "การเสด็จลงมา " ของพระวิญญาณ การ "ตก" ของพระวิญญาณ "บนมนุษย์" โดยวิธีซึ่งได้รับการปฏิบัติ การเทน้ำจากเบื้องบนลงบนอาสาสมัคร รับบัพติศมา ในฐานะที่เป็นตราประทับหรือเครื่องหมายยืนยันบัพติศมาตอบการเข้าสุหนัต [189]

เมโทตระหนักถึงสามโหมดของการล้างบาปเป็น valid- "แช่โรยหรือเท" ในชื่อของพระตรีเอกภาพ [190]

โมราเวียนนิสม์

Moravian โบสถ์สอนว่าบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์และตราประทับตระหนักถึงสามโหมดของการล้างบาปเป็นที่ถูกต้อง: แช่ใส่ร้ายและ Affusion [191]

โปรเตสแตนต์ปฏิรูป

ในเทววิทยาบัพติศมาปฏิรูป การรับบัพติศมาถูกมองว่าเป็นข้อเสนอของพระเจ้าในการรวมตัวกับพระคริสต์และประโยชน์ทั้งหมดของเขาต่อการรับบัพติศมา ข้อเสนอนี้เชื่อกันว่าจะไม่บุบสลายแม้ผู้ที่รับบัพติศมาจะไม่ได้รับด้วยศรัทธาก็ตาม[192]นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระสัญญาที่มีความหมายในการรับบัพติศมามีผล[193]บัพติศมาถือโดยธรรมเนียมปฏิรูปเกือบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการฟื้นฟู แม้แต่ในทารกที่ไม่สามารถมีศรัทธาได้ โดยทำให้เกิดศรัทธาซึ่งจะบังเกิดในภายหลัง[194]บัพติสยังเริ่มต้นหนึ่งเข้ามาในคริสตจักรที่มองเห็นและพันธสัญญาของเกรซ [195]การรับบัพติศมาถูกมองว่าเป็นการแทนที่การขลิบซึ่งถือเป็นพิธีการเริ่มต้นเข้าสู่พันธสัญญาแห่งพระคุณในพันธสัญญาเดิม [196]

คริสเตียนที่ปฏิรูปเชื่อว่าการลงไปในน้ำทั้งตัวไม่จำเป็นสำหรับบัพติศมาจึงจะสำเร็จได้ แต่การเทหรือโรยก็เป็นที่ยอมรับได้ [197]เฉพาะรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีบัพติศมาในคริสตจักรที่ปฏิรูปแล้ว โดยไม่ได้รับค่าเผื่อสำหรับบัพติศมาฉุกเฉิน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วถือว่าการบัพติศมาโดยผู้ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีถือว่าใช้ได้ [198]ปฏิรูปคริสตจักร ขณะปฏิเสธพิธีบัพติศมาของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก ยอมรับความถูกต้องของบัพติศมาที่ทำกับพวกเขาและจะไม่รับบัพติศมาอีก [19]

นิกายคาทอลิก

หัวหน้าบาทหลวง Syro-Malabar สวมมงกุฎทารกหลังรับบัพติศมา

ในคำสอนคาทอลิก บัพติศมาคือ "จำเป็นสำหรับความรอดโดยการรับจริง หรืออย่างน้อยก็ด้วยความปรารถนา" [200]วินัยคาทอลิกต้องทำพิธีล้างบาปที่จะดำเนินการโดยพระพระสงฆ์หรือบาทหลวง แต่ในกรณีฉุกเฉินเช่นอันตรายจากความตายทุกคนสามารถ licitly บัพติศมา คำสอนนี้มีพื้นฐานมาจากพระกิตติคุณตามยอห์นซึ่งกล่าวว่าพระเยซูทรงประกาศว่า: "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เว้นแต่จะบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ เขาไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้" [201]มีขึ้นตั้งแต่คำสอนและแนวปฏิบัติของคริสเตียนในศตวรรษที่ 1 และการเชื่อมโยงระหว่างความรอดกับบัพติศมาโดยรวมแล้วไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่สำคัญจนกระทั่งHuldrych Zwingliปฏิเสธความจำเป็นในการรับบัพติศมา ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเพียงสัญญาณที่อนุญาตให้เข้าสู่ชุมชนคริสเตียน[20]ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิกกล่าวว่า "บัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรอดสำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศข่าวประเสริฐและผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะขอศีลระลึกนี้" [19]สภา Trentยังระบุในเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลพระราชกำหนดการบริหารราชการจากเซสชั่นที่หกบัพติศมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอด[22] บุคคลที่ปฏิเสธบัพติศมาโดยรู้เท่าทัน โดยไม่ตั้งใจ และไม่กลับใจไม่มีความหวังในความรอด อย่างไรก็ตาม หากขาดความรู้ "คนเหล่านั้นสามารถบรรลุถึงความรอดได้เช่นกัน โดยปราศจากความผิดของตนเอง ไม่รู้จักข่าวประเสริฐของพระคริสต์หรือพระศาสนจักรของพระองค์ แต่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจและขับเคลื่อนด้วยพระคุณที่พยายามกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ตามนั้น ย่อมรู้แจ้งด้วยวาจาแห่งมโนธรรม" (203]

ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิกยังระบุด้วยว่า: "เนื่องจากบัพติศมาหมายถึงการหลุดพ้นจากบาปและจากมารผู้ยุยงจึงมีการประกาศการไล่ผีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเหนือผู้สมัคร" [204]ในพิธีโรมันบัพติศมาของเด็ก คำอธิษฐานของการไล่ผีคือ: "พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอด พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของคุณเข้าสู่โลกเพื่อขับไล่พลังของซาตาน วิญญาณแห่งความชั่วร้าย เพื่อกอบกู้มนุษย์จากอาณาจักรแห่งความมืดและนำเขาไปสู่ความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรแห่งแสงสว่างของคุณ เราอธิษฐานเผื่อเด็กคนนี้: ปล่อยให้เขา (เธอ) ปราศจากบาปดั้งเดิม ทำให้เขา (เธอ) เป็นวิหารแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณและส่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณจะสถิตกับเขา (เธอ) โดยทางพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” [205]

ในคริสตจักรคาทอลิกโดยบัพติศมา บาปทั้งหมดได้รับการอภัย บาปดั้งเดิม และบาปส่วนตัวทั้งหมด[ 26 ]ให้ครั้งเดียวสำหรับทุกคน บัพติศมาไม่สามารถทำซ้ำได้ การรับบัพติศมาไม่เพียงทำให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งหมด แต่ยังทำให้ neophyte "เป็นผู้ถูกสร้างใหม่" ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าซึ่งได้กลายเป็น "ผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์" สมาชิกของพระคริสต์และเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ และพระวิหาร ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคุณแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ เป็นพระคุณของการทำให้ชอบธรรม ที่พระเจ้าประทานโดยบัพติศมา ลบบาปดั้งเดิมและบาปที่แท้จริงส่วนบุคคล[207]

บัพติศมาที่ถูกต้องในสายตาของคริสตจักรคาทอลิก ตามศีล 758 แห่งประมวลกฎหมายพระศาสนจักร พ.ศ. 2460เป็นการบัพติศมาด้วยน้ำ จุ่มลงในน้ำ (เท) หรือแอสเปอร์สชัน (โรย) [133]ในชื่อ ( เอกพจน์) ของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์[208] -Not สามพระเจ้า แต่พระเจ้าองค์เดียวลายลักษณ์ในบุคคลที่สามขณะแบ่งปันแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียว พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความแตกต่างกัน ไม่ใช่แค่ "หน้ากาก" สามแบบหรือการสำแดงของสัตภาวะศักดิ์สิทธิ์เพียงองค์เดียว ศรัทธาของคริสตจักรและของคริสเตียนแต่ละคนมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์กับ "บุคคล" ทั้งสามนี้ของพระเจ้าองค์เดียว ผู้ใหญ่ยังสามารถรับบัพติศผ่านพระราชพิธีของศาสนาคริสต์เริ่มต้นของผู้ใหญ่ [209]

มันก็อ้างว่าสมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนผม , เซนต์แอมโบรสและสมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ผมประกาศว่าศีลในชื่อของ "พระเยซู" เท่านั้นเช่นเดียวกับในชื่อของ "พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์" เป็นที่ถูกต้อง การตีความคำพูดของพวกเขาถูกโต้แย้ง[44]กฎหมายบัญญัติในปัจจุบันกำหนดให้ใช้สูตรตรีเอกานุภาพและน้ำเพื่อความถูกต้อง(200]

คริสตจักรตระหนักถึงการบัพติศมาด้วยน้ำสองสิ่งที่เทียบเท่ากัน: "บัพติศมาด้วยเลือด" และ " บัพติศมาตามความปรารถนา " การรับบัพติศมาด้วยเลือดนั้นเกิดขึ้นโดยผู้ที่ยังไม่รับบัพติศมาซึ่งถูกมรณสักขีเพราะศรัทธาของตน ในขณะที่บัพติศมาตามความปรารถนาโดยทั่วไปมักใช้กับครูสอนที่ตายก่อนจะรับบัพติศมาได้ ปุจฉาวิปัสสนาของคริสตจักรคาทอลิกอธิบายสองรูปแบบนี้: [ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าผู้ที่เสียชีวิตเพื่อเห็นแก่ศรัทธาโดยไม่ได้รับบัพติศมาจะได้รับบัพติศมาโดยการสิ้นพระชนม์เพื่อและกับพระคริสต์ การรับบัพติศมาด้วยเลือดนี้ เหมือนกับความปรารถนาในการรับบัพติศมา ทำให้เกิดผลของบัพติศมาโดยไม่ต้องเป็นศีลระลึก

— 1258

สำหรับครูสอนที่เสียชีวิตก่อนรับบัพติศมา ความปรารถนาอันชัดแจ้งในการรับบัพติศมา รวมถึงการกลับใจจากบาป และจิตกุศลทำให้พวกเขามั่นใจในความรอดที่พวกเขาไม่สามารถรับผ่านศีลระลึกได้

— 1259

คริสตจักรคาทอลิกถือได้ว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์และของคริสตจักร แต่ผู้ที่แสวงหาความจริงและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่พวกเขาเข้าใจ อาจมีความปรารถนาโดยปริยายในการรับบัพติศมาและสามารถรอดได้" 'ตั้งแต่พระคริสต์ สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนและเนื่องจากมนุษย์ทุกคนถูกเรียกไปสู่ชะตากรรมเดียวกันซึ่งเป็นสวรรค์ เราต้องถือเอาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสนอความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเป็นผู้มีส่วนในแนวทางที่พระเจ้ารู้จักของปัสคาล ความลึกลับ.' ทุกคนที่เพิกเฉยต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์และคริสตจักรของเขา แต่แสวงหาความจริงและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามความเข้าใจของเขา ก็จะรอดได้ เป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะปรารถนารับบัพติศมาโดยชัดแจ้งหาก พวกเขารู้ถึงความจำเป็นของมันแล้ว” [210]สำหรับทารกที่ยังไม่รับบัพติศมา คริสตจักรไม่มั่นใจในชะตากรรมของพวกเขา "คริสตจักรสามารถมอบความไว้วางใจให้พวกเขาได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเท่านั้น" [211]

ยูไนเต็ดโปรเตสแตนต์

ในสหโบสถ์โปรเตสแตนต์เช่นโบสถ์ยูไนเต็ดแคนาดา , คริสตจักรของภาคเหนือของอินเดีย , คริสตจักรของปากีสถาน , คริสตจักรใต้อินเดีย , โบสถ์โปรเตสแตนต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ , คริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเทศออสเตรเลียและสหคริสตจักรของพระคริสต์ในประเทศญี่ปุ่น , บัพติศมาเป็นคริสต์ศาสนิกชน [212]

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

พิธีล้างบาป

ในอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ บัพติศมาถือเป็นศีลระลึกและความลึกลับที่เปลี่ยนคนเก่าและคนบาปให้เป็นคนใหม่และบริสุทธิ์ โดยที่ชีวิตเก่า บาป ความผิดพลาดใดๆ ที่ทำไว้ได้หมดไปและให้กระดานชนวนที่สะอาด ในประเพณีกรีกและรัสเซียออร์โธดอกซ์มีการสอนว่าโดยผ่านบัพติศมาบุคคลจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสต์โดยการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ในระหว่างการรับใช้ พระสงฆ์นิกายออร์โธดอกซ์ให้พรน้ำที่จะใช้ คาชูเมน (คนที่รับบัพติสมา) จุ่มลงในน้ำอย่างเต็มที่สามครั้งในนามของตรีเอกานุภาพ นี่ถือเป็นการสิ้นพระชนม์ของ "ชายชรา" โดยการมีส่วนร่วมในการตรึงกางเขนและการฝังศพของพระคริสต์ และการเกิดใหม่ในชีวิตใหม่ในพระคริสต์โดยการมีส่วนร่วมในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์[213]มีการตั้งชื่อใหม่อย่างถูกต้อง ซึ่งจะกลายเป็นชื่อของบุคคลนั้น[ ต้องการการอ้างอิง ]

โดยปกติ ทารกในตระกูลออร์โธดอกซ์จะรับบัพติศมาไม่นานหลังคลอด ผู้อาวุโสที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มักจะรับบัพติศมาอย่างเป็นทางการในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ แม้ว่าบางครั้งอาจมีข้อยกเว้น บรรดาผู้ที่คอมดั้งเดิมและนำมาใช้เป็นศาสนาใหม่ถ้าพวกเขากลับไปที่รากร์โธดอกซ์ของพวกเขามักจะได้รับกลับเข้ามาในคริสตจักรผ่านChrismation [ ต้องการการอ้างอิง ]

อย่างถูกต้องและโดยทั่วไป ความลึกลับของบัพติศมาบริหารโดยบาทหลวงและนักบวชคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินที่คริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์สามารถให้บัพติศมาได้[214]ในกรณีเช่นนี้ หากบุคคลนั้นรอดชีวิตจากเหตุฉุกเฉิน บุคคลนั้นจะได้รับบัพติศมาอย่างถูกต้องจากนักบวชในภายหลัง นี่ไม่ถือเป็นบัพติศมาครั้งที่สอง และไม่ได้จินตนาการว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ออร์โธดอกซ์อยู่แล้ว แต่เป็นการเติมเต็มของรูปแบบที่เหมาะสม[ ต้องการการอ้างอิง ]

การรับบัพติศมาในโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ (และนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์อื่นๆ) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเป็นเวลากว่า 1500 ปี ความจริงเรื่องนี้เป็นพยานโดยนักบุญซีริลแห่งเยรูซาเล็ม (d. 386) ซึ่งในเขาวาทกรรมเกี่ยวกับคริสต์ศาสนิกชนของบัพติสมาอธิบายให้บริการในลักษณะเดียวกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน [215]

พยานพระยะโฮวา

คริสเตียนชุมนุมของพยานเชื่อว่าบัพติศมาควรจะดำเนินการโดยการแช่ฉบับสมบูรณ์ (จมน้ำ) ในน้ำและมีเพียงเมื่อบุคคลเป็นพอเก่าที่จะเข้าใจความหมายของมัน พวกเขาเชื่อว่าบัพติศมาในน้ำเป็นสัญลักษณ์ภายนอกที่บุคคลได้อุทิศตนอย่างไม่มีเงื่อนไขผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า หลังจากรับบัพติสมาเท่านั้น บุคคลที่ถือว่าเป็นพยานที่เต็มเปี่ยม และเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของประชาคมคริสเตียน พวกเขาคิดว่าจะเป็นบัพติศมาบวชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง [216]

ผู้สมัครรับบัพติศมาต้องแสดงความปรารถนาที่จะรับบัพติศมาล่วงหน้าก่อนงานพิธีบัพติศมาที่วางแผนไว้ เพื่อให้ผู้ปกครองในประชาคมประเมินความเหมาะสมของพวกเขา (เกี่ยวกับการกลับใจที่แท้จริงและการกลับใจใหม่) [217]ผู้สูงอายุอนุมัติผู้สมัครรับบัพติศมาหากพิจารณาว่าผู้สมัครเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากสมาชิกของศาสนาและเพื่อแสดงการอุทิศตนอย่างจริงใจต่อศรัทธา[218]

พิธีบัพติศมาส่วนใหญ่ในหมู่พยานพระยะโฮวามีขึ้นในการประชุมและการประชุมตามกำหนดการโดยผู้ปกครองและผู้ช่วยงานรับใช้ ในสระน้ำพิเศษ หรือบางครั้งในมหาสมุทร แม่น้ำ หรือทะเลสาบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์[219] [220] [221]และไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ราชอาณาจักรท้องถิ่นห้องโถง [222]ก่อนพิธีบัพติศมา เมื่อสิ้นสุดการสนทนาก่อนรับบัพติศมา ผู้สมัครต้องยืนยันคำถามสองข้อ: [223]

 1. โดยอาศัยการเสียสละของพระเยซูคริสต์ คุณกลับใจจากบาปและอุทิศตนแด่พระยะโฮวาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่?
 2. คุณเข้าใจหรือไม่ว่าการอุทิศตัวและการรับบัพติสมาของคุณระบุว่าคุณเป็นหนึ่งในพยานพระยะโฮวาร่วมกับองค์กรที่พระเจ้าทรงชี้นำด้วยพระวิญญาณ?

เฉพาะผู้ชายที่รับบัพติสมาเท่านั้น (ผู้อาวุโสหรือผู้ช่วยงานรับใช้) เท่านั้นที่จะให้บัพติศมาสมาชิกใหม่ได้ ผู้ให้บัพติศมาและผู้สมัครสวมชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่ไม่เป็นทางการสำหรับบัพติศมา แต่ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ถือว่าไม่สุภาพหรือเปิดเผยเกินไป[224] [225] [226]โดยทั่วไปผู้สมัครจะได้เต็มอิ่มเป็นรายบุคคลโดยรับบัพติศเดียว[224]เว้นแต่เป็นผู้สมัครที่มีสถานการณ์พิเศษเช่นร่างกายพิการ [227]ในสถานการณ์ที่แยกตัวออกไปเป็นเวลานาน การอุทิศตัวของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความตั้งใจที่จะรับบัพติศมาอาจใช้ระบุตัวเขาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพยานพระยะโฮวา แม้ว่าการจุ่มตัวเองจะต้องล่าช้าออกไป[228]ในบางกรณี ผู้ชายที่ยังไม่รับบัพติสมาซึ่งได้แสดงเจตนาดังกล่าวได้ให้บัพติศมาซึ่งกันและกัน โดยการรับบัพติศมาทั้งสองนั้นถือว่าใช้ได้ [229]บุคคลซึ่งรับบัพติศมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 โดยพยานหญิงเนื่องจากสถานการณ์ที่ลดทอนลง เช่น ในค่ายกักกัน ได้รับบัพติศมาอีกครั้งในเวลาต่อมา แต่ยังคงจำวันที่รับบัพติศมาดั้งเดิมได้ [161]

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

บัพติศมาของมอร์มอน ประมาณปี 1850

ในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (โบสถ์โบถส์) บัพติศมาจำได้ว่าเป็นครั้งแรกของหลายศาสนพิธี (พิธีกรรม) ของพระกิตติคุณ [230]ในศาสนามอร์มอนบัพติศมามีจุดประสงค์หลักในการปลดบาปของผู้เข้าร่วม มันตามมาด้วยการยืนยันซึ่ง inducts คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรและถือว่าเป็นบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าบัพติศมาต้องจุ่มลงในน้ำทั้งตัวและโดยพิธีการที่ถูกต้องแม่นยำ: หากผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่ได้จุ่มลงในน้ำทั้งหมด หรือไม่อ่านศาสนพิธีตามคำต่อคำ พิธีกรรมจะต้องทำซ้ำ[231]มันมักจะเกิดขึ้นในทวิภาค [ ต้องการการอ้างอิง ]

นอกจากนี้ สมาชิกของโบสถ์โบถส์ไม่เชื่อว่าบัพติศมาจะถูกต้อง เว้นแต่จะดำเนินการโดยวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีอำนาจที่เหมาะสม ( พระสงฆ์หรือผู้อาวุโส ) [232]ผู้มีอำนาจจะถูกส่งลงมาผ่านรูปแบบของการทยอยเผยแพร่ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทั้งหมดต้องรับบัพติศมาหรือรับบัพติศมาใหม่ การรับบัพติศมาถือเป็นสัญลักษณ์ทั้งการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู[233]และยังเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่รับบัพติศมาละทิ้งตัวตน "ตามธรรมชาติ" ของตนและสวมเอกลักษณ์ใหม่ในฐานะสาวกของพระเยซู [ ต้องการการอ้างอิง ]

ตามหลักเทววิทยาของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายศรัทธาและการกลับใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับบัพติศมา พิธีกรรมไม่ได้ชำระผู้เข้าร่วมจากบาปดั้งเดิมเนื่องจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เชื่อหลักคำสอนของบาปดั้งเดิม ลัทธิมอร์มอนปฏิเสธการรับบัพติศมาของทารก[234] [235]และบัพติศมาต้องเกิดขึ้นหลังจากอายุของความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่ามีอายุแปดขวบ[236] [237]

เทววิทยาของนักบุญยุคสุดท้ายยังสอนเรื่องบัพติศมาแทนคนตายโดยที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้รับบัพติศมาแทนคนเป็น และเชื่อว่าการปฏิบัติของพวกเขาคือสิ่งที่เปาโลเขียนถึงในโครินธ์ 15:29 นี้เกิดขึ้นหลังวันนักบุญวัด [238] [239]

ผู้ไม่ปฏิบัติธรรม

เควกเกอร์

ชาวเควกเกอร์ (สมาชิกของReligious Society of Friends ) ไม่เชื่อในพิธีบัพติศมาของเด็กหรือผู้ใหญ่ด้วยน้ำ โดยปฏิเสธพิธีศีลระลึกภายนอกทุกรูปแบบในชีวิตทางศาสนาของพวกเขาคำขอโทษของRobert Barclay for the True Christian Divinity (คำอธิบายทางประวัติศาสตร์ของเทววิทยาของ Quaker จากศตวรรษที่ 17) อธิบายการคัดค้านของ Quakers ต่อบัพติศมาด้วยน้ำดังนี้:

เราให้บัพติศมาแก่เจ้าด้วยน้ำเพื่อสำนึกผิด แต่ผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้ามีกำลังมากกว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแก่การสวมรองเท้า พระองค์จะทรงให้บัพติศมาท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ (240) ในที่นี้ ยอห์นกล่าวถึงพิธีบัพติศมาสองแบบและบัพติศมาสองแบบที่แตกต่างกัน แบบหนึ่งด้วยน้ำ และอีกแบบด้วยพระวิญญาณ แบบหนึ่งที่เขาเป็นผู้รับใช้ อีกแบบที่พระคริสต์ทรงเป็นผู้รับใช้ และผู้ที่ได้รับบัพติศมา คนแรกไม่ได้รับบัพติศมากับคนที่สอง: "ฉันให้บัพติศมาแก่คุณ แต่เขาจะให้บัพติศมาแก่คุณ" แม้ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาจะได้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พวกเขายังไม่ได้รับ แต่จะต้องรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาของพระคริสต์

บาร์เคลย์แย้งว่าบัพติศมาในน้ำเป็นเพียงบางสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงสมัยของพระคริสต์ แต่ตอนนี้ ผู้คนรับบัพติศมาภายในโดยวิญญาณของพระคริสต์ และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับศีลล้างบาปภายนอกของบัพติศมาในน้ำ ซึ่งเควกเกอร์โต้แย้งว่าไม่มีความหมาย [ ต้องการการอ้างอิง ]

กองทัพบก

ทหารบกไม่ได้ฝึกการล้างบาปน้ำหรือออกอื่น ๆ แน่นอนพิธี William BoothและCatherine Boothผู้ก่อตั้งSalvation Armyเชื่อว่าคริสเตียนจำนวนมากมาพึ่งพาเครื่องหมายภายนอกของพระคุณฝ่ายวิญญาณมากกว่าที่จะพึ่งพาพระคุณเอง พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือพระคุณฝ่ายวิญญาณนั่นเอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าSalvation Armyจะไม่รับบัพติศมา แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านบัพติศมาในนิกายอื่นของคริสต์ศาสนา [242]

Hyperdispensationalism

มีคริสเตียนบางคนที่เรียกว่า " Hyperdispensationalists " (Mid-Acts dispensationalism) ที่ยอมรับเฉพาะสาส์นของเปาโลที่ใช้ได้กับคริสตจักรในปัจจุบันเท่านั้น พวกเขาไม่รับบัพติศมาในน้ำเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับคริสตจักร เนื่องจากเปาโลซึ่งเป็นอัครสาวกของพระเจ้าไปยังบรรดาประชาชาติไม่ได้ถูกส่งไปทำพิธีล้าง Ultradispensationalists (กิจการ 28 dispensationalism) ที่ไม่ยอมรับการปฏิบัติของอาหารมื้อเย็นของพระเจ้าไม่ฝึกบัพติศมาเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่พบในจดหมายฝากเรือนจำ[243]ทั้งสองนิกายเชื่อว่าบัพติศมาในน้ำเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับพันธสัญญาของอิสราเอล Hyperdispensationalists ยังสอนด้วยว่าข่าวสารพระกิตติคุณของเปโตรไม่เหมือนกับของเปาโล[244] Hyperdispensationalists ยืนยัน: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • ภารกิจอันยิ่งใหญ่[245]และบัพติศมานั้นมุ่งไปที่ผู้เชื่อชาวยิวในยุคแรก ไม่ใช่ผู้เชื่อต่างชาติในกิจการกลางหรือหลังจากนั้น
 • บัพติศมาในกิจการ 2:36–38 เป็นการเรียกของเปโตรให้อิสราเอลกลับใจจากการสมรู้ร่วมคิดในการสิ้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์ของพวกเขา ไม่ใช่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการชดใช้บาป หลักคำสอนต่อมาที่เปาโลเปิดเผย

บัพติศมาในน้ำที่พบในหนังสือกิจการคือ ตามมุมมองนี้[ ต้องการอ้างอิง ]ตอนนี้แทนที่ด้วยบัพติศมาครั้งเดียว[246] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่ต้องการ ]พยากรณ์โดยยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา[247] [ ไม่จำเป็นแหล่งหลัก ]อื่น ๆ[ ใคร? ]ทำให้ความแตกต่างระหว่างคำทำนายของยอห์นรับบัพติศมาโดยพระคริสต์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้เชื่อเข้าสู่ร่างกายของพระคริสต์ หลังนี้เป็นหนึ่งบัพติศมาสำหรับวันนี้[ ต้องการอ้างอิง ]พิธีบัพติศมาหนึ่งเดียวสำหรับวันนี้ ได้รับการยืนยัน[ โดยใคร? ]คือ "การรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ " ของผู้เชื่อเข้าสู่พระกายของคริสตจักร [248] [ แหล่งที่ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

มากมายในกลุ่มนี้[ ใคร? ]ยังโต้แย้งด้วยว่าสัญญาบัพติศมาของยอห์นด้วยไฟกำลังรอดำเนินการอยู่[ ต้องการอ้างอิง ]หมายถึงการทำลายโลกด้วยไฟ [249] [ ไม่ใช่แหล่งหลักที่จำเป็น ]

Hyperdispensationalists อื่น ๆ[ อะไร? ]เชื่อว่าจำเป็นต้องรับบัพติศมาจนถึงกลางกิจการ [ ต้องการการอ้างอิง ]

การโต้วาที

คริสตจักรคริสเตียนส่วนใหญ่มองว่าการรับบัพติศมาเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือยกเลิกได้ พวกเขาถือได้ว่าผู้ที่รับบัพติศมายังคงรับบัพติศมา แม้ว่าพวกเขาจะละทิ้งความเชื่อของคริสเตียนโดยการรับเอาศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์หรือโดยการปฏิเสธศาสนาโดยสิ้นเชิง แต่องค์กรและบุคคลอื่นๆ บางส่วนกำลังฝึกพิธีล้างบาป [ ต้องการการอ้างอิง ]

สรุปเปรียบเทียบ

บทสรุปเปรียบเทียบบัพติศมาของนิกายอิทธิพลคริสเตียน [250] [251] [252] (ส่วนนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อนิกายทั้งหมด ดังนั้นจึงกล่าวถึงเพียงเศษเสี้ยวของคริสตจักรที่ปฏิบัติ "บัพติศมาของผู้เชื่อ")

นิกาย ความเชื่อเรื่องบัพติศมา ประเภทของบัพติศมา ให้บัพติศมาทารก? บัพติศมางอกใหม่ / ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ มาตรฐาน
อนาแบ๊บติสต์ การรับบัพติศมาถือโดยคริสตจักรอนาแบพติสต์ส่วนใหญ่ (แอนนาแบ๊บติสต์หมายถึงการให้บัพติศมาอีกครั้ง) ว่าจำเป็นต่อความเชื่อของคริสเตียนแต่ไม่ใช่เพื่อความรอด ก็ถือว่าเป็นพระราชกฤษฎีกา [253] ตามเนื้อผ้าโดยการเทหรือโรยตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ยังแช่และจมน้ำ เลขที่ ไม่ ความเชื่อในพระคริสต์มีมาก่อนและติดตามบัพติศมา ทรินิตี้
แองกลิคานิสม์ “การรับบัพติศมาไม่ใช่เพียงสัญญาณของอาชีพ และเครื่องหมายของความแตกต่าง โดยที่ชายคริสเตียนถูกแยกแยะจากคนอื่นที่ไม่ได้ตั้งชื่อ แต่ยังเป็นสัญญาณของการบังเกิดใหม่หรือการบังเกิดใหม่ด้วยโดยเครื่องมือที่พวกเขาได้รับ การรับบัพติศมาถูกทาบเข้าในศาสนจักรอย่างถูกต้อง คำสัญญาเรื่องการยกโทษบาป และการรับเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รับการลงนามและประทับตราอย่างเห็นได้ชัด ศรัทธาได้รับการยืนยัน และพระคุณเพิ่มขึ้นโดยอาศัยการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า ." [251] แช่หรือเท [111] [112] ใช่ ใช่ ทรินิตี้
แบ๊บติสต์ ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ กลไกสำหรับการประกาศศรัทธาต่อสาธารณชน และเครื่องหมายแสดงว่าได้รับความรอดแล้ว แต่ไม่จำเป็นสำหรับความรอด แช่น้ำเท่านั้น เลขที่ เลขที่ ทรินิตี้
พี่น้อง[254] บัพติศมาเป็นศาสนพิธีที่ทำกับผู้ใหญ่ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสต์อย่างมีความรับผิดชอบและสนุกสนาน แช่เท่านั้น เลขที่ ใช่ ทรินิตี้
โบสถ์โกรธา[255] บัพติศมาถูกละเลยตามความจำเป็นเพื่อความรอด แต่กลับมองว่าเป็นสัญญาณภายนอกของการเปลี่ยนแปลงภายใน แช่เท่านั้น เลขที่ เลขที่ ทรินิตี้
คริสตาเดลเฟียส บัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรอดของผู้เชื่อ [256]จะมีผลก็ต่อเมื่อมีคนเชื่อข่าวประเสริฐที่แท้จริงก่อนรับบัพติศมา [257]บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ภายนอกของการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เชื่อ มันหมายถึงการสิ้นพระชนม์ของวิถีชีวิตที่เก่าแก่และเป็นบาป และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคริสเตียน ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นการกลับใจของผู้เชื่อ—มัน จึงนำไปสู่การให้อภัยจากพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยผู้ที่กลับใจใหม่ [258]แม้ว่าบางคนจะรับบัพติศมาเพียงครั้งเดียว ผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตตามหลักการของบัพติศมา (กล่าวคือ ความตายต่อบาป และชีวิตใหม่หลังจากพระเยซู) ตลอดชีวิตของพวกเขา [259] แช่น้ำเท่านั้น[260] ไม่[260] ใช่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (แม้ว่าคริสตาเดลเฟียจะไม่เชื่อในตรีเอกานุภาพของชาวไนเซียนก็ตาม)
คริสตจักรของพระคริสต์ บัพติศมาคือการปลดบาป ชำระล้างบาปและให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ เป็นสัญลักษณ์ผ่านการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ [261]คริสตจักรของพระคริสต์ในอดีตมีตำแหน่งที่อนุรักษ์นิยมมากที่สุดในเรื่องบัพติศมาในบรรดาสาขาต่างๆ ของขบวนการฟื้นฟู การเข้าใจบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเป็นส่วนที่จำเป็นของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส [16] : น.61  แช่เท่านั้น[171] : p.107  [172] : p.124  [173] เลขที่[172] : หน้า124  [173] [175] : หน้า318–319  [178] : หน้า195  ใช่; เพราะความเชื่อที่ว่าบัพติศมาเป็นส่วนที่จำเป็นของความรอดบางแบ็บติสต์ถือได้ว่าคริสตจักรของพระคริสต์รับรองหลักคำสอนของการฟื้นฟูบัพติสมา [179]อย่างไรก็ตาม สมาชิกของคริสตจักรของพระคริสต์ปฏิเสธสิ่งนี้ โดยโต้แย้งว่าเนื่องจากศรัทธาและการกลับใจเป็นสิ่งจำเป็น และการชำระล้างบาปโดยพระโลหิตของพระคริสต์โดยผ่านพระคุณของพระเจ้า บัพติศมาจึงไม่ใช่พิธีการไถ่โดยเนื้อแท้ [174] : หน้า 133  [179] [180] : หน้า 630, 631 บัพติศมาเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการสารภาพบาปของศรัทธาและการกลับใจ[178] : หน้า 179–182 มากกว่า "งาน" ที่ได้รับความรอด [178] : น.170  ทรินิตี้
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ศาสนพิธีที่จำเป็นในการเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลแห่งสวรรค์และเตรียมรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ การแช่ ดำเนินการโดยผู้มีสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสม [149] ไม่ (อย่างน้อยแปดปี) ใช่ พ่อและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โบสถ์โบถส์ไม่ได้สอนความเชื่อในตรีเอกานุภาพไนเซียน แต่เป็นความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ) [262]
พันธมิตรมิชชันนารีคริสเตียน[263] บัพติศมาในน้ำระบุว่าบุคคลนั้นเป็นสาวกของพระคริสต์และเฉลิมฉลองการผ่านจากชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นสัญญาณภายนอกของการเปลี่ยนแปลงภายใน แช่ เลขที่ เลขที่ ทรินิตี้
คริสตจักรชุมชน[264] ไม่จำเป็นสำหรับความรอด แต่เป็นหมายสำคัญในฐานะสาวกของพระคริสต์ เป็นการกระทำของการเชื่อฟังพระคริสต์ที่เป็นไปตามการยอมรับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการชำระวิญญาณผ่านการให้อภัยจากพระเจ้าและชีวิตใหม่ผ่านการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แช่เท่านั้น เลขที่ ใช่ ทรินิตี้
สาวกของพระคริสต์[265] บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ นอกจากนี้ยังหมายถึงการบังเกิดใหม่ การชำระล้างจากบาป การตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อพระคุณของพระเจ้า และการยอมรับในชุมชนศรัทธา ส่วนใหญ่แช่; คนอื่นเท สาวกส่วนใหญ่เชื่อว่าศรัทธาศีลล้างบาปและการปฏิบัติของการแช่ถูกนำมาใช้ในพันธสัญญาใหม่ เลขที่ ใช่ ทรินิตี้
โบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์[266] บัพติศมาเป็นผู้ริเริ่มประสบการณ์ความรอดและการปลดบาปและเป็นการเปลี่ยนแปลงเหนือธรรมชาติที่แท้จริง แช่ ใช่ ใช่ ทรินิตี้
คริสตจักรอีแวนเจลิคัลฟรี[267] การแสดงออกภายนอกของความเชื่อภายในของแต่ละบุคคลที่มีต่อพระคุณของพระเจ้า แช่น้ำเท่านั้น เลขที่ เลขที่ ทรินิตี้
คริสตจักรพระวรสาร Foursquare [268] จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาต่อบทบาทของพระคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่และพระมหากษัตริย์ แช่เท่านั้น เลขที่ ใช่ ทรินิตี้
เกรซ คอมมูเนียน อินเตอร์เนชั่นแนล[269] การรับบัพติศมาประกาศข่าวดีว่าพระคริสต์ทรงทำให้ทุกคนเป็นของเขาเอง และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ชีวิตใหม่แห่งศรัทธาและการเชื่อฟังผสานเข้าด้วยกัน แช่เท่านั้น เลขที่ ใช่ ทรินิตี้
พยานพระยะโฮวา บัพติศมาจำเป็นสำหรับความรอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมบัพติศมาทั้งหมด: เป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู (มัทธิว 28:19–20) ในฐานะสัญลักษณ์สาธารณะของศรัทธาแห่งความรอดในการเสียสละค่าไถ่ของพระเยซูคริสต์ (โรม 10: 10) และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการกลับใจจากการงานที่ตายแล้วและการอุทิศชีวิตแด่พระยะโฮวา (1 เปโตร 2:21) อย่างไรก็ตาม บัพติศมาไม่ได้รับประกันความรอด. [270] แช่น้ำเท่านั้น ผู้สมัครทั่วไปรับบัพติศมาที่การประชุมภาคและภาค [271] เลขที่ เลขที่ ในนามของพระบิดา (พระยะโฮวา) พระบุตร (พระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พยานพระยะโฮวาไม่เชื่อในตรีเอกานุภาพ[272] [273]แต่มองว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด (274]พระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีคนเดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า รองจากพระยาห์เวห์เองผู้ทรงอำนาจ ซึ่งบัดนี้ทรงครองราชย์เป็นกษัตริย์ผู้ถูกเจิมแห่งราชอาณาจักรมาซีฮาของพระเจ้า [275] [276] [277]และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพลังขับเคลื่อนของพระเจ้าหรือพลังที่พระเจ้าทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น [278]
ลูเธอรัน รายการคริสต์ศาสนิกชนเข้ามาในคริสตจักรโดยที่คนได้รับการอภัยบาปและความรอดนิรันดร์ [279] [280] [281] โรย เท หรือแช่[282] ใช่[281] ใช่[281] ทรินิตี้
เมธอดิสต์และเวสเลยัน ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นในคริสตจักรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ซึ่งรวมเข้ากับพันธสัญญาแห่งพระคุณและให้กำเนิดใหม่ผ่านทางน้ำและวิญญาณ บัพติศมาชำระล้างความบาปและเสื้อผ้าในความชอบธรรมของพระคริสต์ มันเป็นสัญญาณที่มองเห็นและตราประทับของขาเข้าฟื้นฟู [283] [284] โรย เท หรือแช่[285] ใช่[286] ใช่แม้จะขึ้นอยู่กับการกลับใจและได้รับการยอมรับส่วนบุคคลของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด [184] [185] [287] ทรินิตี้
คริสตจักรชุมชนเมโทรโพลิแทน บัพติศมาดำเนินการตามลำดับการบูชา โรย เท หรือแช่ ใช่ ใช่ ทรินิตี้
คริสตจักรมอเรเวียน[288] บุคคลนั้นได้รับคำปฏิญาณว่าจะยกโทษบาปและยอมรับพันธสัญญาของพระเจ้าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ โรย เท หรือแช่ ใช่ ใช่ ทรินิตี้
นาซารีน[289] บัพติศมาหมายถึงการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเต็มใจเชื่อฟังพระองค์อย่างชอบธรรมและบริสุทธิ์ โรย เท หรือแช่ ใช่ ใช่ ทรินิตี้
เอกภาพ เพนเทคอสทัล จำเป็นสำหรับความรอดเพราะมันสื่อถึงการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] การรับบัพติศมาเป็นศาสนพิธีที่พระเยซูและอัครสาวกชี้นำและกำหนด [290] จมน้ำ เน้นถึงความจำเป็นของบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย (กิจการ 2:38; 8:14–17, 35–38) [290] เลขที่ ใช่ พระเยซู[291]
เพ็นเทคอสตัล (ตรีเอกานุภาพ) [c] บัพติศมาในน้ำเป็นพิธีการ ซึ่งเป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อเป็นพยานในการรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว [ ต้องการการอ้างอิง ] จมน้ำ ยังเน้นถึงความจำเป็นของการรับบัพติศมา "ครั้งที่สอง" ของการเทพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ [292] เลขที่ แตกต่างกันไป ทรินิตี้
ปฏิรูป (รวมถึงโบสถ์เพรสไบทีเรียน ) ศีลระลึกและวิธีการแห่งพระคุณ เครื่องหมายและตราแห่งการปลดบาป การสร้างใหม่ การเข้าสู่คริสตจักรที่มองเห็นได้ และพันธสัญญาแห่งพระคุณ เป็นสัญญาณภายนอกของพระคุณภายใน [293] โรย เท แช่หรือจุ่ม[293] ใช่ ใช่ วิธีภายนอกซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างใหม่ให้สำเร็จและปลดบาปภายในภายใน[294] ทรินิตี้
Quakers (สมาคมทางศาสนาของเพื่อน) เฉพาะสัญลักษณ์ภายนอกที่ไม่ต้องฝึกฝนอีกต่อไป[295] – (ไม่มี): อย่าเชื่อในการบัพติศมาด้วยน้ำ แต่เฉพาะในการชำระจิตวิญญาณของมนุษย์ให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องในชีวิตในการฝึกฝนที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ [295]
คริสตจักรคาทอลิก(พิธีกรรมตะวันออกและตะวันตก) จำเป็นสำหรับความรอดสำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศข่าวประเสริฐ แม้ว่าพระเจ้าได้ผูกมัดความรอดไว้กับศีลระลึกแห่งบัพติศมา แต่พระองค์เองไม่ได้ผูกมัดด้วยศีลระลึกของพระองค์ (ปชป. 1257). มันลบบาปดั้งเดิมและบาปส่วนตัวทั้งหมด พระคุณที่ชำระให้บริสุทธิ์ พระคุณแห่งความชอบธรรม พระเจ้าประทานให้โดยผ่านบัพติศมา (19) ปกติจะเทลงทางทิศตะวันตก โดยการจุ่มหรือจุ่มลงในทิศตะวันออก การโรยยอมรับก็ต่อเมื่อน้ำไหลบนศีรษะเท่านั้น [296] [297] ใช่ ใช่ตามที่อธิบายไว้ในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก (CCC 1265) การรับบัพติศมาไม่เพียงทำให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งหมด แต่ยังทำให้ neophyte เป็น "สิ่งมีชีวิตใหม่" ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าซึ่งได้กลายเป็น "ผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ ," (2 โครินธ์ 5:17; 2 ปต 1:4; เปรียบเทียบ กท 4:5-7)สมาชิกของพระคริสต์และเป็นทายาทร่วมกับพระองค์(เปรียบเทียบ 1 คร 6:15; 12:27; รม 8 :17)และวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์(เปรียบเทียบ 1 คร 6:19) ทรินิตี้
มิชชั่นวันที่เจ็ด ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อความรอด แต่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเป็นสมาชิกของคริสตจักร แม้ว่าผู้ไม่เป็นสมาชิกจะยังได้รับการยอมรับในคริสตจักร เป็นสัญลักษณ์ของความตายต่อบาปและการบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ [298] "มันยืนยันที่จะเข้าร่วมครอบครัวของพระเจ้าและแยกตัวออกจากกันเพื่อชีวิตแห่งพันธกิจ" [298] ดื่มด่ำ[299] เลขที่ เลขที่ ทรินิตี้
สหคริสตจักรของพระคริสต์ ( พระเยซูและปฏิรูปศาสนาและมาชุมนุมโบสถ์คริสต์ ) หนึ่งในสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรับบัพติศมาเป็นเครื่องหมายภายนอกของพระคุณภายในของพระเจ้า อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิกในประชาคมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งทารกและผู้ใหญ่ [300] โรย เท แช่หรือแช่น้ำ ใช่ เลขที่ ทรินิตี้
คริสตจักรรวมของพระเจ้า[301] โดยอาศัยการอธิษฐาน ผู้เชื่อที่รับบัพติศมาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายฝ่ายวิญญาณของพระเยซูคริสต์ แช่เท่านั้น เลขที่ เลขที่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (แม้ว่าสมาชิกของ United Church of God จะเชื่อในลัทธิไบนารีโดยเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอำนาจของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์มากกว่าที่จะแยกจากกัน)
โบสถ์ในไร่องุ่น[302] การแสดงศรัทธาต่อสาธารณชนสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะติดตามพระเยซู นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการชำระบาปของบุคคล และเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความเชื่ออย่างเปิดเผยต่อหน้าคริสตจักร เพื่อนฝูง และครอบครัว แช่เท่านั้น ไม่ (อย่างน้อยหกปี) ใช่ ทรินิตี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอื่นๆ

หลายวัฒนธรรมการปฏิบัติหรือมีพิธีเริ่มต้นการฝึกฝนที่มีหรือไม่มีการใช้น้ำรวมทั้งอียิปต์โบราณที่อิสราเอล / ชาวยิวที่บาบิโลนที่มายันและNorseวัฒนธรรม มิยามาอิริแบบญี่ปุ่นสมัยใหม่เป็นพิธีที่ไม่ใช้น้ำ ในบางหลักฐาน หลักฐานดังกล่าวอาจเป็นลักษณะทางโบราณคดีและเชิงพรรณนา แทนที่จะเป็นแนวปฏิบัติสมัยใหม่ [ ต้องการการอ้างอิง ]

พิธีพุทธาภิเษกลึกลับ

ในศตวรรษที่ 20 เป็นเรื่องปกติที่นักวิชาการจะเปรียบเทียบพิธีกรรมจากศาสนาลึกลับกับบัพติศมาในศาสนาคริสต์Apuleiusนักเขียนชาวโรมันในศตวรรษที่ 2 บรรยายถึงการเริ่มต้นความลึกลับของIsis. การเริ่มต้นถูกนำหน้าด้วยการอาบน้ำตามปกติในห้องอาบน้ำสาธารณะและพิธีโรยโดยนักบวชแห่ง Isis หลังจากนั้นผู้สมัครได้รับคำแนะนำที่เป็นความลับในวิหารของเทพธิดา จากนั้นผู้สมัครอดอาหารจากเนื้อสัตว์และเหล้าองุ่นเป็นเวลาสิบวัน หลังจากนั้น เขาก็แต่งกายด้วยผ้าลินินและนำไปยังส่วนในสุดของสถานนมัสการในตอนกลางคืน ในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นสถานที่เริ่มต้นที่แท้จริงซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นความลับเกิดขึ้น สองวันถัดมา ทรงแต่งกายด้วยเสื้อคลุมแห่งการถวาย พระองค์ทรงร่วมงานเลี้ยง[303] Apuleius อธิบายการเริ่มต้นในลัทธิของOsirisและยังเป็นการเริ่มต้นครั้งที่สามซึ่งมีรูปแบบเดียวกับการเริ่มต้นในลัทธิของ Isis โดยไม่ต้องเอ่ยถึงการอาบน้ำเบื้องต้น[304]การเริ่มต้นที่ปราศจากน้ำของ Lucius ตัวละครในเรื่องราวของ Apuleius ที่กลายเป็นตูดและเปลี่ยนกลับโดย Isis ให้กลายเป็นมนุษย์ไปสู่ระดับต่อเนื่องของพิธีกรรมของเทพธิดาได้สำเร็จหลังจากช่วงเวลาสำคัญในการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็น ความจงรักภักดีและความน่าเชื่อถือของเขาคล้ายกับcatechumenalการปฏิบัติก่อนการล้างบาปในศาสนาคริสต์ [305]

ตั้งแต่ปี 1950 นักวิชาการได้ละทิ้งความเชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมลึกลับกับพิธีล้างบาป [ ต้องการอ้างอิง ]แจน เบรมเมอร์เขียนถึงความเชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมจากศาสนาลึกลับและการรับบัพติศมา

ดังนั้นจึงมีความคล้ายคลึงกันทางวาจาระหว่างศาสนาคริสต์ยุคแรกกับความลึกลับ แต่สถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างไปจากการปฏิบัติพิธีกรรมของคริสเตียนในยุคแรก หมึกจำนวนมากรั่วไหลราวปี 1900 โดยเถียงว่าพิธีกรรมบัพติศมาและพระกระยาหารมื้อสุดท้ายนั้นมาจากความลึกลับโบราณ แต่น็อคและคนอื่นๆ หลังจากเขาแสดงให้เห็นอย่างง่ายดายว่าความพยายามเหล่านี้ตีความแหล่งที่มาอย่างผิดๆ การรับบัพติศมามีรากฐานอย่างชัดเจนในพิธีกรรมการชำระล้างบาปของชาวยิว และอาหารตามลัทธิแพร่หลายมากในสมัยโบราณจนการสืบทอดใดๆ เกิดขึ้นโดยพลการ เป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าความบากบั่นในการค้นหาภูมิหลังของศาสนาคริสต์ทั้งสองนี้ยังคงบากบั่นอยู่นานเพียงใด เห็นได้ชัดว่าอุดมการณ์ฆราวาสมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตีความเหล่านี้ แต่ถึงกระนั้นพวกเขาได้ช่วยชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาคริสต์ที่พึ่งเกิดใหม่และสภาพแวดล้อม[306]

นิกายโรมันคาทอลิกและเทเลมา

โบสถ์ Gnostica Catholicaหรือคริสตจักรคาทอลิกองค์ความรู้ (แขนสงฆ์ของออร์โด Templi Orientis ) มีพระราชพิธีของการล้างบาปให้กับบุคคลใด ๆ ที่มีอายุอย่างน้อย 11 ปี [307]พิธีจะดำเนินการก่อนพิธีมิสซาและเป็นตัวแทนของการเกิดสัญลักษณ์ในชุมชนThelemic [308]

บัพติศมาของวัตถุ

คำว่า "บัพติศมา" หรือ "การบวช" บางครั้งใช้เพื่ออธิบายการสถาปนาวัตถุบางอย่างเพื่อใช้งาน [309]

เรือและเรือ

พิธีล้างบาปของเรือ : อย่างน้อยนับตั้งแต่ช่วงสงครามครูเสดพิธีกรรมต่างๆ ถือเป็นพรสำหรับเรือ พระสงฆ์ขอร้องพระเจ้าจะอวยพรเรือและปกป้องผู้ที่แล่นเรือใน. เรือมักจะโรยด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ [44]

ระฆังโบสถ์

ชื่อBaptism of Bellsมอบให้กับระฆัง ( ดนตรีโดยเฉพาะโบสถ์ ) อย่างน้อยในฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้มาจากการล้างกริ่งด้วยน้ำมนต์ของพระสังฆราช ก่อนที่ท่านจะเจิมด้วยน้ำมันของผู้ทุพพลภาพภายนอกและด้วยพระคริสตธรรมภายใน วางกระถางไฟที่มีควันไว้ข้างใต้และอธิการสวดอ้อนวอนขอให้ศีลระลึกเหล่านี้ของศาสนจักรเมื่อได้ยินเสียงระฆัง ขับไล่ปีศาจ ปกป้องจากพายุ และเรียกผู้ซื่อสัตย์มาอธิษฐาน [310]

ตุ๊กตา

"Baptism of Dolls": ธรรมเนียมของ 'การจุ่มดอลลี่' ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องธรรมดาในบางส่วนของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอร์นวอลล์ที่ได้รับการฟื้นฟูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา [311]

บัพติสมามานเดียน

Mandaeansรับบัพติศมา ( Masbuta ) ในแม่น้ำKarun , Ahvaz , อิหร่าน

ชาว MandaeansนับถือJohn the Baptistและประกอบพิธีล้างบาปบ่อยๆ ( Masbuta ) เพื่อเป็นพิธีชำระล้าง ไม่ใช่การเริ่มต้น พวกเขาอาจเป็นคนกลุ่มแรกสุดที่รับบัพติศมา[312]ชาว Mandaean รับบัพติศมาในวันอาทิตย์ ( Habshaba ) สวมเสื้อคลุมสีขาวศักดิ์สิทธิ์ ( Rasta ) บัพติศมาเพื่อชาวมัณฑะประกอบด้วยการแช่น้ำสามครั้งเต็ม การเซ็นน้ำที่หน้าผากสามครั้งและการดื่มน้ำสามครั้ง นักบวช ( รับบี ) ถอดแหวนที่ทำจากไมร์เทิลที่ผู้รับบัพติสมาสวมแล้ววางบนหน้าผากของพวกเขา ตามมาด้วยการจับมือกัน ( Kushta - มือแห่งความจริง) กับนักบวชน้ำดำรงชีวิต ( น้ำบริสุทธิ์ ธรรมชาติ และน้ำไหล) [36]เป็นข้อกำหนดสำหรับบัพติศมา ดังนั้นจึงทำได้เฉพาะในแม่น้ำเท่านั้น แม่น้ำทั้งหมดจะถูกตั้งชื่อจอร์แดน ( Yardena ) และเชื่อว่าจะได้รับการเลี้ยงดูจากโลกของแสง ริมฝั่งแม่น้ำ หน้าผากของ Mandaean ถูกเจิมด้วยน้ำมันงาและร่วมรับประทานอาหารกับขนมปังและน้ำ บัพติศมาเพื่อชาวมานเดียช่วยให้ได้รับความรอดโดยเชื่อมต่อกับโลกแห่งความสว่างและการให้อภัยบาป [313] [314] [315]

ยาซิดีบัพติศมา

บัพติศมาของลูกยาซิดีในลาลิช

การล้างบาปของชาวยาซิดีเรียกว่าหมอ คีริน (ตามตัวอักษร: "ผนึก") ตามเนื้อผ้าเด็ก Yazidi รับบัพติศที่เกิดกับน้ำจากKaniya Sipi ( "สีขาวฤดูใบไม้ผลิ") ที่Lalish โดยพื้นฐานแล้วประกอบด้วยการเทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสปริงบนหัวของเด็กสามครั้ง [316] [317]

การละหมาดของอิสลาม

นักวิชาการอิสลามหลายคนเช่น Shaikh Bawa Muhaiyaddeenได้เปรียบเทียบการปฏิบัติของศาสนาอิสลามของwuduกับบัพติศมา [318] Wuduเป็นแนวปฏิบัติที่ชาวมุสลิมปฏิบัติเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมลทินของพิธีกรรมไปสู่ความบริสุทธิ์ของพิธีกรรม สิ่งนี้เป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมก่อนละหมาดห้าวันแต่ละวัน เช่นเดียวกับการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ห้องน้ำ และการกระทำอื่นๆ

Wudu ซึ่งทำอย่างน้อยวันละห้าครั้งโดยการปฏิบัติของชาวมุสลิมส่งผลให้เกิดการชำระล้างบุคคลและการกำจัดบาปของพวกเขา

ในหะดีษที่มีชื่อเสียงท่านศาสดามูฮัมหมัดกล่าวว่า "เมื่อใดก็ตามที่ชายคนหนึ่งทำสรงโดยตั้งใจจะละหมาดและล้างมือ บาปที่มือของเขาจะตกลงมาด้วยการหยดแรก เมื่อเขาล้างปากและจมูกของเขา บาปที่ลิ้นของเขา และริมฝีปากก็ร่วงหล่นลงหยดแรก เมื่อล้างหน้า บาปแห่งการได้ยินและการมองเห็นก็ลดลงด้วยหยดแรก เมื่อพระองค์ล้างแขนถึงศอกและเท้าจนถึงข้อเท้า พระองค์ก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากบาปทุกประการ และความผิดเหมือนวันที่เขาเกิดจากแม่ของเขา ถ้าเขายืนละหมาด อัลลอฮ์จะทรงยกระดับเขาขึ้นอีกขั้น ถ้าเขานั่ง เขาจะนั่งอย่างสงบ” [319]

ดูเพิ่มเติม

บทความและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คนและวัตถุมงคล

หมายเหตุ

 1. ณ ปี 2010 จากจำนวนคริสเตียนทั้งหมดประมาณ 2,100,000,000 คน บัพติศมาของทารกถูกใช้ในคริสตจักรคาทอลิก (1,100,000,000) โบสถ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ (225,000,000) สมาชิกส่วนใหญ่ของนิกายแองกลิกัน ลูเธอรัน และอื่นๆ 77,000,000 คน
 2. ^ βάπτισμα , βαπτισμός , βαπτίζω , βάπτω .ลิดเดลล์, เฮนรี่ จอร์จ ;สกอตต์, โรเบิร์ต ;กรีกพจนานุกรมอังกฤษในโครงการเซอุส คำภาษากรีกหลายคำที่ใช้สร้างคำว่าบัพติศมาในภาษาอังกฤษถูกใช้โดยนักเขียนชาวกรีก (ในสมัยโบราณคลาสสิกในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับและในพันธสัญญาใหม่) ที่มีความหมายกว้างไกลรวมทั้ง "ทำให้เป็นคริสเตียน" และ "บัพติศมา ไพรอส" (บัพติศมาแห่งไฟ)" The University of Texas at Austin, College of Liberal Arts, Linguistics Research Center,ศัพท์ภาษาอินโด-ยูโรเปียน , PIE (โปรโต-อินโด-ยูโรเปียน) Etymon and IE (อินโด-ยูโรเปียน) Reflexes : " baptism " and "baptize" , Greek baptein, baptizein, baptos New Advent สารานุกรมคาทอลิก : "Baptism": นิรุกติศาสตร์การฟื้นฟูจิตวิญญาณ ศัพท์ศาสนศาสตร์: พจนานุกรม A ถึง B: "baptize" Archived 11 กันยายน 2010 ที่ Wayback Machine (เลื่อนลงไปที่ "บัพติศมา" ) — Online Etymological Dictionary: "baptize" International Standard Bible Encyclopedia: "baptism" — สองแหล่งข้อมูลออนไลน์คู่ขนานตัวเลขที่แข็งแกร่ง ": แข็งแรงหมดจดสอดคล้องของพระคัมภีร์: กรีกพจนานุกรม907 βαπτίζω "บัพติศมา" / 907 baptizo "บัพติศมา" , 908 βάπτισμα "ล้างบาป" / 908 baptisma "ล้างบาป" , 909 βαπτισμός "ศีล" / 909 baptismos "ศีล"และ910 βαπτστἠς " baptist " / 910 baptistes "baptist" . เก็บถาวร 29 มิถุนายน 2015 ที่Wayback Machine
 3. ^ Assemblies of God , Church of God of Prophecy , และ Church of God in Christ

อ้างอิง

 1. ^ เซนต์ปอล: โรม 8:15 "วิญญาณแห่งการรับบุตรบุญธรรม" ("ความเป็นบุตร" RSV), กาลาเทีย 4:5 "การรับบุตรบุญธรรม", เอเฟซัส 1:5 "การรับบุตรบุญธรรมโดยพระเยซูคริสต์ " ("เป็น บุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์" RSV)
 2. ^ "บัพติศมา" , สารานุกรมบริแทนนิกา
 3. ^ ตัวอย่างเช่น "baptized in the Catholic Church" ( Second Vatican Council, Lumen gentium , 28 Archived 6 กันยายน 2014, ที่ Wayback Machine
 4. a b c McKim, Donald K. (14 เมษายน 2014). เวสต์มิพจนานุกรมของข้อกำหนดศาสนศาสตร์, Second Edition: ฉบับปรับปรุงและขยาย Presbyterian Publishing Corp. พี. 27. ISBN 978-1-61164-386-2. บัพติศมา แบบวิธีของพิธีบัพติศมา โหมดหลักของการรับบัพติศมาคือการจุ่มลงในน้ำ (จุ่มหรือจุ่ม) เท (กระจาย) และโรย (aspersion)
  บัพติศมา trineการปฏิบัติของการโรย เท หรือจุ่มสามครั้งในการบัพติศมา การปฏิบัติแบบโบราณนี้เน้นย้ำถึงความแตกต่างของสมาชิกทั้งสามของตรีเอกานุภาพ แม้การกระทำของบัพติศมาเองก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่เน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
 5. ^ เฮล ทอม; ธอร์สัน, สตีฟ (10 ธันวาคม 2555) อรรถกถาประยุกต์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เดวิด ซี. คุก. ISBN 978-1-4347-6642-7. บัพติศมามีสามวิธีหลัก: การจุ่มลงในน้ำ การโรย และการเท ในคริสตจักรส่วนใหญ่ การรดน้ำหรือรดน้ำบนศีรษะของผู้รับนั้นถือเป็นการปฏิบัติ หากทารกรับบัพติศมา มักจะใช้การโรยหรือเท แม้ว่าทารกจะเคยจุ่มลงในน้ำมาก่อนก็ตาม สำหรับผู้ใหญ่ ใช้ทั้งสามวิธี ผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักหรืออยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่เอื้ออำนวยของโลก เช่น ทะเลทรายและดินแดนที่มีน้ำแข็งปกคลุม มักจะไม่รับบัพติศมาโดยการจุ่มลงในน้ำ อย่างไรก็ตาม ในที่ใดที่หนึ่ง ทั้งสามวิธีได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยคริสตจักรยุคแรก
 6. ^ a b "ในการรับบัพติศมาสามชั้น" . คริสต์ศาสนาคลาสสิก 22 กุมภาพันธ์ 2555 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 7. ^ มัทธิว 3:16 ,มาระโก 1:9–10 ,ลูกา 3:21
 8. พาวเวลล์, มาร์ก อัลเลน (2005). พระเยซูทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ : นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มองชายผู้นี้จากแคว้นกาลิลีอย่างไร (ฉบับที่ 7) ลุยวิลล์: น็อกซ์ NS. 47 . ISBN 0-664-25703-8.
 9. แฮร์ริงตัน, แดเนียล เจ. (1991). พระวรสารของมัทธิว . Collegeville, MI: Liturgical Press. NS. 63. ISBN 0-8146-5803-2.
 10. โลเปซ, แคธริน มุลเลอร์ โลเปซ; และคณะ (2010). ศาสนาคริสต์ : คู่มือพระคัมภีร์ ประวัติศาสตร์ และเทววิทยาสำหรับนักเรียน (ฉบับที่ 1) Macon, จอร์เจีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ น. 95–96. ISBN 978-0-88146-204-3.
 11. ^ พิซ ซี่, แอนโทเนีย (2019). Ecumenism แบบเปิดกว้างและการต่ออายุของขบวนการทั่วโลก: เส้นทางแห่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระศาสนจักร . สำนักพิมพ์วิชาการที่ยอดเยี่ยม NS. 131. ISBN 978-90-04-39780-4. การรับบัพติศมาในพระคริสต์ทำให้คริสเตียนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะแตกแยกกัน เป็นความสัมพันธ์กับพระคริสต์ผ่านบัพติศมา ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์กับคริสเตียนคนอื่นๆ Congar กล่าวว่า "บนพื้นฐานของบัพติศมาซึ่งรวมเราไว้ในพระคริสต์และพระวจนะซึ่งเป็นบรรทัดฐานของคริสเตียน จุดมุ่งหมาย [ของลัทธิศาสนาคริสต์] คือการทำตามพระประสงค์และคำอธิษฐานของพระคริสต์ ซึ่งก็คือสาวกของพระองค์ควรจะรวมกันเป็นหนึ่ง " รากฐานของศาสนาคริสต์ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ยืนยันว่าลัทธิคริสต์ศาสนาไม่ใช่แนวคิดหรือเป้าหมายของเรา แต่เป็นพระประสงค์ของพระคริสต์และคำอธิษฐานเพื่อเรา ยิ่งกว่านั้น ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนมีอยู่แล้วในระดับหนึ่งในบรรดาคริสเตียนที่รับบัพติสมาทั้งหมดแล้ว เนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์ โดยทางพระคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นลัทธินอกศาสนาได้ Kasper อธิบายว่า Ecumenism ฝ่ายวิญญาณ'พื้นฐานทางคริสต์ศาสนาขั้นพื้นฐานหมายความว่าจิตวิญญาณสากล "จะเป็นจิตวิญญาณแบบศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย" การรับบัพติศมาคือ "ดังนั้นองค์ประกอบพื้นฐานของจิตวิญญาณสากล"
 12. ^ "กลายเป็นคริสเตียน: ผลกระทบทั่วโลกของเราบัพติศมาร่วมกัน" สภาคริสตจักรโลก . 24 มกราคม 1997 . สืบค้นเมื่อ13 กันยายน 2020 .
 13. ^ Faelli ริต้า (2006), ศาสนาคริสต์: ประวัติความเชื่อบูชาและเฉลิมฉลอง , Blake ศึกษาพี 23, ISBN 9781741641011
 14. ^ คริสตจักรแห่งอังกฤษ: งานแต่งงาน, ศีลและงานศพชาวอังกฤษ
 15. ^ Wootten, Pat (2002), ศาสนาคริสต์ , Heinemann, p. xiv, ISBN 978-04353636349
 16. ^ แฮมเมตต์, จอห์น เอส. (2019). ฐานรากพระคัมภีร์สำหรับคริสตจักรแบ๊บติสต์: คณะสงฆ์ร่วมสมัย . นักวิชาการเครเกล. NS. 64. ISBN 978-0-8254-4511-8.
 17. ^ Haithcox, HC (1881) คริสตจักรที่มองเห็นและมองไม่เห็น ลูไตรมาส จิน . เอชซี เนนสเตดท์ NS. 503.
 18. ^ ดูการอ้างอิงของพระคริสต์ถึงการสิ้นพระชนม์ที่จะมาถึงของพระองค์ในรูปแบบของการรับบัพติศมาในลูกา 12:50
 19. ^ a b c "ความจำเป็นในการรับบัพติศมา" . ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก . สำนักพิมพ์วาติกัน . 2536. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 20. อรรถเป็น c d ครอส แฟรงก์ เลสลี่ ; เอลิซาเบธ เอ. ลิฟวิงสโตน (2005). "บัพติศมา". ฟอร์ดพจนานุกรมของโบสถ์ในคริสต์ศาสนา ฟอร์ด : Oxford University Press หน้า 151–154. ISBN 0-19-280290-9. OCLC  58998735 .
 21. ^ ครอส, แอนโธนี่ อาร์. (2012). การกู้คืนพระเยซูคริสต์ศาสนิกชน: Baptisma Semper Reformandum Wipf และสำนักพิมพ์หุ้น ISBN 978-1-62032-809-5.
 22. ^ Rite for the Baptism of One Child , Catholic liturghy, archived from the original on 27 กรกฎาคม 2018 , สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2013
 23. ^ Vandiver, ดัลลัสดับบลิว (10 กันยายน 2021) ใครสามารถรับอาหารค่ำของพระเจ้า: ข้อโต้แย้งในพระคัมภีร์ไบเบิล - เทววิทยาเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด . Wipf และสำนักพิมพ์หุ้น NS. 289. ISBN 978-1-6667-0313-9.
 24. ^ Samaan โมเสส (25 สิงหาคม 2010) "ใครสวมไม้กางเขนและเมื่อไหร่" . คอปติกออร์โธดอกสังฆมณฑลของ Los Angeles, แคลิฟอร์เนียภาคใต้และฮาวาย สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2020 .
 25. a b c Konstantopoulos, George D. (18 กันยายน 2017). "ทั้งหมดที่คริสเตียนจะได้รับบัพติสมาครอสต่อไปของพวกเขาที่สวมใส่เพื่อชีวิต" โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์เซนต์แอนดรู เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 กรกฎาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2020 .
 26. ^ พิกเกต, โจเซฟ P, ed (2000). "บัพติศมา" . The American Heritage Dictionary of the English Language (ฉบับที่ 4) บอสตัน: โฮตัน มิฟฟลิน . ISBN 0-395-82517-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 สิงหาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 27. ^ สโกบีชาร์ลส์ฮิวจ์หวัง (1964), "มันคือ + + + สินค้าที่ + พิธีกรรม + ซักผ้า" John the Baptist , SCM กด P 92
 28. ^ อังเกอร์เมอร์เรนไฮน์ (2004), ล้างบาปและของขวัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์มู้ดดี้กด P 34, ISBN 978-0-8024-0467-1
 29. ^ Chafer, Lewis Sperry (1993), Systematic Theology , เครเกล, พี. 149, ISBN 978-0-8254-2340-6
 30. ^ มัลลอรี่ เจพี; อดัมส์, ดักลาส คิว. (2006). Oxford Introduction to Proto-Indo-European และ Proto-Indo-European World . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. น.  403 , 532.
 31. ^ "บัพติศมา" , พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์
 32. ^ American Heritage Dictionary of the English ,หน้า 33 .
 33. ^ "บัพติศมา" , สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล
 34. ^ Kittel แกร์ฮาร์ดเอ็ด (1964). พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาใหม่ . 1 . แปลโดย โบรไมลีย์, เจฟฟรีย์. แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน สหรัฐอเมริกา: Wm. B. บริษัท สำนักพิมพ์ Eerdmans น. 529–530.
 35. เอเวอเร็ตต์ เฟอร์กูสัน, Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries , Eerdmans 2009, pp68-71
 36. ^ Drower เอเธล Stefana Mandaeans ของอิรักและอิหร่าน ออกซ์ฟอร์ดที่สำนักพิมพ์คลาเรนดอน พ.ศ. 2480
 37. ^ บัคลี่ย์ Jorunn จาคอป Mandaeans: ตำราโบราณและคนสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 2002.p4
 38. ^ ศีลระลึก (2009). ในสารานุกรมบริแทนนิกา สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2552 จากสารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/515366/sacrament
 39. ^ ความเห็นเดวิด Guzik ในพระคัมภีร์ในกิจการ 19: 1-7
 40. ^ Schmithals วอลเตอร์ (1997) เทววิทยาของคริสเตียนยุคแรก . เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ เพรส NS. 215. ISBN 978-0-66425615-9. สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 41. ^ สเลด, ดาร์เรน เอ็ม. (สิงหาคม 2014). "มุมมองที่ไม่สมเหตุผลของคริสตจักรยุคแรกเกี่ยวกับรูปแบบการรับบัพติศมา" เก็บถาวร 3 กันยายน 2014 ที่เครื่อง Wayback Machine American Theological Inquiry 7 (2): 21–34
 42. เก่า, ฮิวจ์ โอลิแฟนท์ (1992). การก่อร่างของพิธีรับบัพติศมาปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหก . แกรนด์แรพิดส์, มิชิแกน: วิลเลียมบี บริษัท หน้า  3 , 7. ISBN 978-0802824899.
 43. เก่า, ฮิวจ์ โอลิแฟนท์ (1992). การก่อร่างของพิธีรับบัพติศมาปฏิรูปในศตวรรษที่สิบหก . หน้า  7 –8. ISBN 978-0802836991.
 44. อรรถa b c d แฟนนิง, วิลเลียม (1907). "บัพติศมา" . สารานุกรมคาทอลิก . มหานครนิวยอร์ก: บริษัท Robert Appleton เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 45. ^ "บัพติศมาและจุดประสงค์" . นิกายลูเธอรันเถร เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 46. ^ ไลท์ฟุต เจบี; ทอมกินส์, สตีเฟน; เกรฟส์, แดน. "# 101: Didache" สถาบันประวัติศาสตร์คริสเตียน. สืบค้นเมื่อ7 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 47. a b Slick, Matt (22 สิงหาคม 2013). “พระเยซูทรงรับบัพติศมาโดยการจุ่มลงในน้ำหรือพรม?” .
 48. ^ 14 เม.ย. โพสต์เมื่อ; นาที พ.ศ. 2550 4 ความคิดเห็น เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 (14 เมษายน 2550) “บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการรับส่วนในการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ไม่สามารถช่วยใครได้ ดูลูกา 23: 42, ACTS 9:17-18, 1JOHN 1:9 และ ROMANS 10:9 " . สหคริสตจักรของพระเจ้า
 49. ^ ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม Etymonline.com. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2010.
 50. ^ ไพเพอร์ จอห์น (มกราคม 2529) "1689 คำสอนของแบ๊บติสต์" . สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2010 .
 51. อรรถเป็น ข้าม แฟรงค์ เลสลี่ ; เอลิซาเบธ เอ. ลิฟวิงสโตน (2005). "แช่". ฟอร์ดพจนานุกรมของโบสถ์ในคริสต์ศาสนา ฟอร์ดและนิวยอร์ก: Oxford University Press NS. 827. ISBN 0-19-280290-9. OCLC  58998735 .
 52. ^ "การศึกษาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเฮิร์สต์โบสถ์ยูไนเต็ดเมธอดิว่า" (PDF)เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 53. ^ ในบริบททางวิทยาศาสตร์ คำสองคำนี้มักถูกเข้าใจว่าเป็นคำที่ไม่เกิดร่วมกัน ตัวอย่างมีอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ (ดู Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden, Tudor S. Ra iu, Manifolds, Tensor Analysis และ Applications , p. 196 และ Klaus Fritzsche, Hans Grauert, From Holomorphic Functions to Complex Manifolds , p.168) ในด้านการแพทย์ (ผลของการแช่ การแช่ และการดำน้ำลึกต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ)และการเรียนรู้ภาษา ( Immersion in a Second Language in School) เก็บถาวร 6 ธันวาคม 2014 ที่เครื่อง Wayback
 54. ^ "สารานุกรมคาทอลิก บทความแบบอักษรบัพติศมา " . Newadvent.org . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 55. ^ Submerge – คำจำกัดความและอื่น ๆ จากพจนานุกรม Merriam-Websterฟรี Merriam-webster.com (25 เมษายน 2550) สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2010.
 56. ไม่ใช่วิธีเดียวที่คริสตจักรเหล่านี้ใช้: "ในการรับบัพติศมาของทารกในคริสตจักรกรีกในปัจจุบัน พระสงฆ์อุ้มเด็กนั้นให้อยู่ใต้น้ำให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ และตักน้ำเหนือศีรษะเพื่อให้น้ำเต็ม " ( Everett Ferguson, Baptism in the Early Church , p. 860 )
 57. ^ Liddell และสกอตต์: รายการβαπτίζω : "βαπτίζωเอจุ่มแช่ 'ξίφοςεἰςσφαγήν' J.BJ2.18.4; 'σπάθιονεἰςτὸἔμβρυον' Sor.2.63:. -Pass, ของtrephine , Gal.10.447; ... 2. วาดไวน์โดยการจุ่มถ้วยลงในชาม Aristopho 14.5; 'φιάλαις β. ἐκ . . κρατήρων' ..." ตัวอย่างการใช้งานที่ยกมาในที่นี้หมายถึง "ดาบเข้าคอ"; "ดาบเข้าสู่ทารกในครรภ์"; "วาดด้วยถ้วยจากชาม"
 58. ^ พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาใหม่ พ.ศ. 2507–ค.ศ. 1976 ฉบับ 5–9 แก้ไขโดย Gerhard ฟรีดริช ฉบับที่ 10 รวบรวมโดย Ronald Pitkin (G. Kittel, GW Bromiley & G. Friedrich, Ed.) (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (1:529–530) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์
 59. ^ 'ในเดือนกันยายน: 2 Kgs. 5:13, 14 เรามี loúō (3068) เพื่ออาบน้ำและบัพติโซไม ดูเลฟด้วย 11:25, 28, 40โดยที่ plúnō (4150) ใช้ซักเสื้อผ้าโดยการจุ่มและ loúō (3068) อาบน้ำ ในจำนวน 19:18, 19 , báphō, จุ่ม และ plúnō, ล้างโดยการจุ่ม', Zodhiates, S. (2000, c1992, c1993). พจนานุกรมการศึกษาคำศัพท์ฉบับสมบูรณ์ : พันธสัญญาใหม่ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (G908) Chattanooga, เทนเนสซี: สำนักพิมพ์ AMG
 60. ^ 'ใน LXX βάπτειν ( βαπτίζειν เกิดขึ้นที่ 4 Βασ เท่านั้น 5:14) เป็นการเรนเดอร์ของט 2:14 เท้าในแม่น้ำที่ยโส 3:15 นิ้วที่เปื้อนเลือดในคัมภีร์โทราห์แห่งเครื่องบูชาที่ระดับ 4:6, 17 เป็นต้น การจุ่มภาชนะที่ไม่ได้รับการชำระในน้ำตามกฎการทำให้บริสุทธิ์ที่ Lv. 11:32 (บ๊ะฮิป). อย่างไรก็ตาม ในกรณีหลัง πλύνω (כבס) และ λούομαι (רחץ) เป็นเรื่องธรรมดามากกว่า เช่นใน Lv. 15:11, 13 เป็นต้น การจุ่มนาอามานเจ็ดเท่า (2 พกษ. 5:14) อาจแนะนำแนวคิดเรื่องศีลระลึกและแสดงให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำจอร์แดน ในยุคของชาวยิวในภายหลัง טבל (b. Ber., 2b ของการอาบน้ำของนักบวช; Joma, 3, 2ff. เป็นต้น) และ βαπτίζειν กลายเป็นเทคโนโลยี เงื่อนไขการชำระเพื่อชำระล้างสิ่งเจือปนของเลวีดังเช่นใน Jdt. 12:7; ก. ท่าน. 31(34):30.ผู้เปลี่ยนศาสนาเป็นผู้ติดตามบริบทนี้' พจนานุกรมศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่ พ.ศ. 2507–ค.ศ. 1976 ฉบับ 5–9 แก้ไขโดย Gerhard ฟรีดริช ฉบับที่ 10 รวบรวมโดย Ronald Pitkin (G. Kittel, GW Bromiley & G. Friedrich, Ed.) (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (1:535) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์
 61. ^ 'βαπτίζω+ V 0-1-1-0-2=4 2 Kgs 5,14; คือ 21.4; จ.12,7; เซอร์ 34,25 ม. จุ่มตัวเอง 2 กก. 5,14; เพื่อล้าง Jdt 12.7 ἡ ἀνομία με βαπτίζει ฉันตื้นตันใจกับการล่วงละเมิดคือ 21,4 Cf. เดลล์ลิง 1970, 243–245; →NIDNTT; TWNT', Lust, J., Eynikel, E., & Hauspie, K. (2003). ศัพท์ภาษากรีก–อังกฤษของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ : ฉบับปรับปรุง Deutsche Bibelgesellschaft: สตุตการ์ต
 62. ^ 'ในมาระโก 7:3 วลี "ล้างมือ" เป็นคำแปลของ níptō (3538) เพื่อล้างส่วนของร่างกายเช่นมือ ในมาระโก 7:4 กริยา wash ใน "ยกเว้นพวกเขาล้าง" คือ baptízomai เพื่อดื่มด่ำ นี่แสดงว่าการล้างมือทำได้โดยการแช่ในน้ำที่สะสมไว้ ดูลูกา 11:38 ซึ่งหมายถึงการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร โดยใช้บัพติโซไมเพื่อให้มือรับบัพติศมา', Zodhiates, S. (2000, c1992, c1993) พจนานุกรมการศึกษาคำศัพท์ฉบับสมบูรณ์ : พันธสัญญาใหม่ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (G907) Chattanooga, เทนเนสซี: สำนักพิมพ์ AMG
 63. ^ Dyrness วิลเลียมเอเอ็ด (2551). พจนานุกรมเทววิทยาระดับโลก . สื่อมวลชนระหว่างกัน NS. 101. ISBN 978-0-8308-2454-0. สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 64. ^ มธ 15:1–2
 65. ^ ม ก 7:3–4
 66. ^ AA ฮ็อดจ์เค้าโครงเทววิทยา 1992 ISBN 0-85151-160-0 ISBN 978-0-85151-160-3ยกมาใน Bremmer ไมเคิล (7 กันยายน 2001) "รูปแบบการรับบัพติศมา" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม 2002 . สืบค้นเมื่อ25 กุมภาพันธ์ 2552 .   
 67. ^ นอมันน์ , พอล; นอมันน์, เบอร์แทรม (2006). "ศีลล้างบาป" (PDF) . เรียนรู้จากฉัน คริสตจักรนิกายลูเธอรันสารภาพ เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 68. ^ Brom, Robert H. (10 สิงหาคม 2547) "บัพติศมา: แช่เท่านั้น?" . คำตอบคาทอลิก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 มีนาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2552 .
 69. ^ ด รัคแมน, เบอร์นาร์ด ; Kaufmann โคห์เลอร์ "สรงน้ำพระ" . ในCyrus Adler (ed.) สารานุกรมชาวยิว .
 70. ^ มาระโก 7:3
 71. ^ มาระโก 7:4
 72. ^ 'ซักผ้าหรือสรงอยู่บ่อย ๆ โดยการแช่ระบุโดยทั้ง baptizo หรือníptō (3538) เพื่อล้าง ในมาระโก 7:3 วลี 'ล้างมือ' คือคำแปลของ níptō (3538) เพื่อล้างส่วนของร่างกายเช่นมือ ในมาระโก 7:4 กริยาล้างใน 'ยกเว้นพวกเขาล้าง' คือ baptízomai เพื่อดื่มด่ำ นี่แสดงว่าการล้างมือทำได้โดยการแช่ในน้ำที่สะสมไว้ ดู ลูกา 11:38 ซึ่งหมายถึงการล้างมือก่อนรับประทานอาหารโดยใช้บัพติโซไมเพื่อให้มือรับบัพติศมา", Zodhiates, S. (2000, c1992, c1993) The Complete Word Study Dictionary : New Testament ( อิเล็กทรอนิกส์ ed.) (G907) Chattanooga, TN: AMG Publishers.
 73. ^ "LSJ: βαπτίζω" . Perseus.tufts.edu . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 74. ^ 'แม้จะมีการยืนยันในทางตรงกันข้าม ดูเหมือนว่า baptizō ทั้งในบริบทของชาวยิวและคริสเตียน ปกติจะหมายถึง "การแช่" และถึงแม้จะกลายเป็นศัพท์เทคนิคสำหรับบัพติศมา ความคิดเรื่องการจุ่มลงในน้ำก็ยังคงอยู่ การใช้คำสำหรับชำระภาชนะ (ดังเช่นใน เลวี. 6:28 อาควิลา [เปรียบเทียบ 6:21]; เปรียบเทียบบัพติศมาในมก. 7:4) ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม เนื่องจากปกติแล้วภาชนะจะชำระโดยการจุ่มลงในภาชนะ น้ำ. การใช้คำเชิงเปรียบเทียบใน NT ดูเหมือนจะถือว่าเป็นที่ยอมรับ เช่น คำทำนายว่าพระเมสสิยาห์จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณและไฟเป็นของเหลว (มัทธิว 3:11) "บัพติศมา" ของชาวอิสราเอลในเมฆและ ทะเล (1 โครินธ์ 10:2) และในความคิดเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในฐานะบัพติศมา (มก. 10:38f. baptisma; ลก. 12:50; cf. Ysebaert, op. cit., 41 ff.) .', บราวน์ ซี. (1986). ฉบับที่ 1:พจนานุกรมนานาชาติใหม่ของเทววิทยาในพันธสัญญาใหม่ (144)
 75. ^ มาระโก 7:4
 76. ^ 'มาระโก 7:4 [vl ในข้อ 8]; ที่นี่ βαπτίσωνται ปรากฏแทนที่ ῥαντίσωνται ใน Koine D Θ pl ให้ความหมายของ βάπτίζω ของ βάπτω', Balz, HR, & Schneider, G. (1990)–c1993) พจนานุกรมอรรถาธิบายของพันธสัญญาใหม่ คำแปลของ: Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testament. (1:195). แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์.
 77. ^ 'Βάπτω dip, immerse', Balz, HR, & Schneider, G. (พ.ศ. 2533–ค. 2536) พจนานุกรมอรรถาธิบายของพันธสัญญาใหม่ คำแปลของ: Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testament. (1:195). แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์.
 78. ^ 'βάπτω; ἐμβάπτω: จุ่มวัตถุในของเหลว — จุ่มลงไป , Louw, JP, & Nida, EA (1996, c1989) ศัพท์ภาษากรีก-อังกฤษของพันธสัญญาใหม่: ขึ้นอยู่กับโดเมนความหมาย (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2) (1:522) นิวยอร์ก: สมาคมสหพระคัมภีร์.
 79. ^ "ใน LXX βάπτειν...ใช้สำหรับจุ่มอาหารมื้อหนึ่งในไวน์ที่ Ju. 2:14, ...ของนิ้วในเลือดในโทราห์ของการสังเวยที่ Lv. 4:6, 17 เป็นต้น" , พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาใหม่ พ.ศ. 2507–ค.ศ. 1976 ฉบับ 5–9 แก้ไขโดย Gerhard ฟรีดริช ฉบับที่ 10 รวบรวมโดย Ronald Pitkin (G. Kittel, GW Bromiley & G. Friedrich, Ed.) (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (1:535) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์
 80. ^ οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν
 81. ^ ปีเตอร์เจ Leithartบาปร่างกาย 2007 p136 "พอลใช้ปลีกตัว person- สาม" พวกเขา" บัพติศมาสำหรับคนตาย. ทำไมไม่ 'เรา'? พอลอาจจะได้หมายถึงการปฏิบัติของชาวยิว. ภายใต้กฎหมายพระราชพิธีของโตราห์ทุกซักผ้า เป็นการชำระล้าง "เพื่อคนตาย" (เปรียบเทียบ นัม. 19) ความสกปรกเป็นรูปแบบการตายตามพิธีการ และโดยการชำระล้างศพต่างๆ
 82. ^ "นามผู้ชาย baptismos 4x NT ใช้" . Blueletterbible.org . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 83. ^ ฟิลิปวูลฟ์บัพติศมา: กติกาและครอบครัว . 2009 P45 ".. คำนี้เกิดขึ้น แต่สี่ครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับและในกรณีที่มีความหมายแบ๊บติส 1 ไม่ 'จูดิ ธ บัพติศมาตัวเองอยู่ในน้ำพุโดยค่าย' ( Judith xii. 7.) จากนั้นเธอก็ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์จากความสกปรกของเธอ”
 84. Jonathan David Lawrence Washing in Water: Trajectories of Ritual Bathing in the Hebrew Bible and Second Temple Literature (แอตแลนตา: Society of Biblical Literature, 2006), p294
 85. ^ ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν
 86. อรรถเป็น Arndt, W. , Danker, FW, & Bauer, W. (2000) ศัพท์ภาษากรีก-อังกฤษของพันธสัญญาใหม่และวรรณกรรมคริสเตียนยุคแรกอื่นๆ (ฉบับที่ 3) (165) ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 87. อรรถเป็น c Friberg, T. , Friberg, B. , & Miller, NF (2000) ฉบับที่ 4: ศัพท์วิเคราะห์ของพันธสัญญาใหม่ของกรีก ห้องสมุดพันธสัญญาใหม่ของกรีกของ Baker (87) Grand Rapids, Mich.: หนังสือเบเกอร์.
 88. ^ พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาใหม่ พ.ศ. 2507–ค.ศ. 1976 ฉบับ 5–9 แก้ไขโดย Gerhard ฟรีดริช ฉบับที่ 10 รวบรวมโดย Ronald Pitkin (G. Kittel, GW Bromiley & G. Friedrich, Ed.) (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (1:545) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: เอิร์ดแมนส์
 89. ^ Zodhiates, S. (2000, c1992, c1993). พจนานุกรมการศึกษาคำศัพท์ฉบับสมบูรณ์ : พันธสัญญาใหม่ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) (G908) Chattanooga, เทนเนสซี: สำนักพิมพ์ AMG
 90. ^ มัทธิว 3:7 ,มัทธิว 21:25 ; มาระโก 1:4 ,มาระโก 11:30 ; ลูกา 3:3 ,ลูกา 7:29 ,ลูกา 20:4 ; กิจการ 1:22 ,กิจการ 10:37 ,กิจการ 13:24 ,กิจการ 18:25 ,กิจการ 19:3–4 )
 91. ^ โรม 6:4 ,เอเฟซัส 4:5 , 1เปโตร 3:21
 92. ^ Leppä, เอาติ (2005). การสร้างโคโลสี . Vandenhoeck และ Ruprecht NS. 137. ISBN 978-3-525-53629-2. สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 93. ^ มัทธิว 20:22–23 ,มาระโก 10:38–39 ,ลูกา 12:50
 94. ^ ดู http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/novum-testamentum-graece-na-27/lesen-im-bibeltext/bibelstelle/Kol%202/cache/d3cb350c68/#v12 Nestle-Aland 27th (ล่าสุด ) ฉบับ
 95. ^ LSJ บัพติศมา
 96. ^ พิธีบัพติศมาLSJ
 97. ^ เบเนดิกต์นีสเอ็ด Niese ฉบับภาษากรีก text
 98. ^ วิลเลียม วิสตันนักแปลภาษาอังกฤษ การแปล
 99. ^ James DG Dunn Jesus จำปี 2003 p256
 100. ^ http://www.ewtn.com/library/liturgy/aroseby.txt
 101. ^ [โคล 3:9]
 102. ^ [อฟ 4:22]
 103. ^ [เพลงโซล 5:3]
 104. ^ Cyril of Jerusalem, Catechetical Lecture 20 (On the Mysteries. II. of Baptism)โรม 6:3–14 http://www.newadvent.org/fathers/310120.htm
 105. ^ [ยน 3:5]
 106. อรรถa b c d e f g h i j k l m ฟอสเตอร์ ดักลาสอัลเลน; ดันนาแวนต์, แอนโธนี่ แอล. (2004). "เข้าสู่การรับบัพติศมา " สารานุกรมของขบวนการหิน–แคมป์เบลล์: คริสตจักรคริสเตียน (สาวกของพระคริสต์), คริสตจักรคริสเตียน/โบสถ์ของพระคริสต์, คริสตจักรของพระคริสต์ . ว. ข. เอิร์ดแมน ISBN 978-0-8028-3898-8.
 107. ^ แฮโรลด์ Hazelip แกรี่ Holloway, แรนดัลเจแฮร์ริส, มาร์ค C. ดำ, ธรรมเรื่อง: ในเกียรติของแฮโรลด์ Hazelip: คำตอบสำหรับคริสตจักรวันนี้ , วิทยาลัยกด 1998, ISBN 978-0-89900-813-4 , 368 หน้า 
 108. ^ " Mystici corporis Christi (ข้อความเต็มเป็นภาษาอังกฤษ)" .
 109. ^ Inbody, ไทรอน (2005). ศรัทธาของโบสถ์ในคริสต์ศาสนา แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: วิลเลียม บี. เอิร์ดแมนส์ NS. 299.[ ไม่มี ISBN ]
 110. ^ Nicodemos Hagiorite "เกี่ยวกับความคิด" . เอกโซโมโลเกทาเรียน
 111. ^ a b "บัพติศมาศักดิ์สิทธิ์" . คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 112. ^ a b "บัพติศมา" . โบสถ์เอพิสโกพัล.
 113. ^ เทอร์ทูเลียน . "ของบุคคลเหล่านั้น และเมื่อใด จะต้องรับบัพติศมา" . ในPhilip Schaff (ed.) พ่อ Ante-Nicene
 114. ^ [โรม 6:3–4]
 115. ^ [แอก 2:38]
 116. ^ "ล้างบาปศีลมหาสนิทและกระทรวงศรัทธาและการสั่งซื้อกระดาษเลขที่ 111" สภาคริสตจักรโลก . 2525. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 กรกฎาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ1 มีนาคม 2552 .
 117. ^ [2:42]
 118. ^ [2:45]
 119. ^ [แอก 2:38]
 120. ^ [1 ป 1:3–21]
 121. ^ [1:22–23]
 122. ^ [2:2–3]
 123. ^ [2:4–10]
 124. ^ [2:11ff]
 125. ^ [1:2]
 126. ^ [1 โค 12:13]
 127. ^ [ยน 3:5]
 128. ^ "กลายเป็นคริสเตียน: ผลกระทบทั่วโลกของเราบัพติศมาร่วมกัน" สภาคริสตจักรโลก . 2540. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 พฤษภาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ13 พฤษภาคม 2550 .
 129. บรูโน, ลูเซียโน (2015). การเสนอทั่วโลกเกี่ยวกับพิธี น. 16–17.
 130. อรรถเป็น "วิลเลียม แฟนนิง "บัพติศมา" ในสารานุกรมคาทอลิก (นิวยอร์ก 2450)" . Newadvent.org . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 131. ^ "คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก 1256" . วาติกัน. สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 132. ^ "ตามเจตจำนงที่จำเป็นในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีลระลึก" . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 133. อรรถเป็น ปีเตอร์ส, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (2001). 1917 หรือ Pio-เบเนดิกติข้อบัญญัติกฎหมาย: ในการแปลภาษาอังกฤษกับกว้างขวางวิชาการเครื่องมือ อิกเนเชียส กด . NS. 280. ISBN 978-0-89870-831-8.
 134. ^ โบว์เกอร์, จอห์น (1999). ฟอร์ดพจนานุกรมศาสนาของโลก ฟอร์ด : Oxford University Press ISBN 0-19-866242-4.   . 60181672 .[ ต้องการเพจ ]
 135. ^ "บัพติศมาซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันในคริสตจักรยุโรปและอเมริกา" . สภาคริสตจักรโลก . 17 เมษายน 2557 . สืบค้นเมื่อ29 มีนาคม 2021 .
 136. ^ "ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร - ข้อความภายใน" . 12 พฤศจิกายน 2020 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2020
 137. ^ "ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร – ข้อความภายใน" . www.vatican.va . สืบค้นเมื่อ19 เมษายน 2018 .
 138. ^ แคร็กเนลล์ เคนเนธ; ไวท์, ซูซาน เจ. (2005). รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกท๊ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. NS. 193. ISBN 978-0521818490.
 139. ^ จูเนียร์, ชาร์ลส์ Yrigoyen (2014) T&T Clark Companion กับระเบียบวิธี เอ แอนด์ ซี แบล็ค NS. 263. ISBN 978-0567290779. เมธอดิสต์ในอดีตไม่รับบัพติศมาเว้นแต่จะไม่มีการใช้สูตรสากลหรือสิ่งกีดขวางสำคัญอื่นๆ ทำให้เกิดคำถามถึงความเพียงพอของพิธีกรรมก่อนหน้านี้ เมื่อคำถามเกิดขึ้นในลักษณะที่น่าสยดสยอง มีความเป็นไปได้ของการรับบัพติศมาตามเงื่อนไขโดยใช้คำว่า 'หากคุณยังไม่ได้รับบัพติศมา ฉันจะให้บัพติศมาในนามของคุณ ฯลฯ'
 140. ^ ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 869 ; เปรียบเทียบ คำอธิบายใหม่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายพระศาสนจักร โดย John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. , pp. 1057–1059
 141. ^ "คริสตจักรที่มีถูกต้องสงสัยจะสูญและไม่ถูกต้อง" (PDF) โรมันคาทอลิกสังฆมณฑลดาเวนพอร์ต สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2021 .
 142. ^ "การตอบสนองของชุมนุมเพื่อหลักคำสอนแห่งศรัทธา" . วาติกัน. 5 มิถุนายน 2544 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ25 กุมภาพันธ์ 2552 .
 143. ^ "คาทอลิกกลับเนื้อกลับตัวคริสเตียนเผยแพร่ต่อสาธารณชนเซ็นสัญญาประวัติศาสตร์การยอมรับซึ่งกันและกันของศีล" ยูเอสซีบี 1 กุมภาพันธ์ 2556 . สืบค้นเมื่อ29 มีนาคม 2021 .
 144. ^ "บัพติศมา: คำถามที่พบบ่อย พิธีกรรม และใบรับรอง" . กลับเนื้อกลับตัวคริสตจักรในอเมริกา สืบค้นเมื่อ29 มีนาคม 2021 .
 145. ^ เมโทรโพลิแทนอิสยาห์ (9 พฤษภาคม 2000) "โปรโตคอล 2000" . สถาบันวิจัยออร์โธดอกซ์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2010
 146. ^ ผู้ใช้ ซุปเปอร์ "บัพติศมาไม่ถูกต้อง" . สืบค้นเมื่อ12 กันยายน 2018 .
 147. ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดย Congregation for the Doctrine of the Faith .
 148. ^ "คำถามของความถูกต้องของบัพติสมาหารือในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย" Ewtn.com 1 สิงหาคม 2544 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 16 มกราคม 2552 . สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2014 .
 149. อรรถa b "Gospel Topics: Baptism" , churchofjesuschrist.org , The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
 150. ^ "คำถามจากผู้อ่าน"หอสังเกตการณ์ 1 พฤษภาคม 2502 น. 288 "ดังนั้น เมื่อพระคริสต์ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ ค.ศ. 1914 จึงไม่จำเป็นที่คริสเตียนแท้ทุกคนจะต้องรับบัพติศมาใหม่เพื่อยกย่องตำแหน่งการปกครองของพระองค์"
 151. "พยานพระยะโฮวาอดทนเพื่อความเป็นพระเจ้าสูงสุดของพระองค์"หอสังเกตการณ์ 15 กันยายน 2509 น. 560 “ในช่วงหลายทศวรรษของการฟื้นฟูนับตั้งแต่ปี 1919 นักบวชที่จริงใจจากนิกายศาสนาต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ยอมรับการรับใช้ฐานะปุโรหิตของผู้ถูกเจิมที่เหลืออยู่ซึ่งเปรียบเสมือนโยบด้วยการรับบัพติศมาและแต่งตั้งเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระยะโฮวา ."
 152. ^ "ศาสนาคริสต์แท้กำลังเฟื่องฟู"หอสังเกตการณ์ 1 มีนาคม 2547 น. 7ตามที่ได้รับเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2014 , "ในขณะที่นักศาสนศาสตร์ มิชชันนารี และผู้ไปโบสถ์ของคริสต์ศาสนจักรยังคงต่อสู้กับพายุแห่งความขัดแย้งในคริสตจักรของพวกเขา ศาสนาคริสต์ที่แท้จริงกำลังเฟื่องฟูไปทั่วโลก แท้จริงแล้ว คริสเตียนแท้...เชิญคุณเข้าร่วมเป็นพยานพระยะโฮวาใน ร่วมกันนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวของคริสเตียน"
 153. ^ พยานพระยะโฮวา— ผู้ประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้า , เผยแพร่ต่อพยานพระยะโฮวา, "บทที่ 31: วิธีการเลือกและนำโดยพระเจ้า", หน้า. 706 "เห็นได้ชัดว่า เมื่อถึงเวลาอวสานในปี 1914 ไม่มีนิกายใดในคริสต์ศาสนจักรใดที่วัดตามมาตรฐานพระคัมภีร์เหล่านี้สำหรับประชาคมคริสเตียนที่แท้จริง แต่สิ่งที่เกี่ยวกับนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิล ในขณะที่พยานพระยะโฮวาเป็นที่รู้จักในตอนนั้น ?"
 154. ^ "ศีล 861 §1" . อินทราเท็กซ์.คอม 4 พฤษภาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 155. ^ "แคนนอน 530" . อินทราเท็กซ์.คอม 4 พฤษภาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 156. ^ "ศีล 863" . อินทราเท็กซ์.คอม 4 พฤษภาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 157. ^ "ศีล 861 §2" . อินทราเท็กซ์.คอม 4 พฤษภาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2014 .
 158. ^ "แคนนอน 677" . รหัสของวินัยของคริสตจักรตะวันออก 1990 . สืบค้นเมื่อ26 กุมภาพันธ์ 2552 .
 159. ^ แวร์, Kallistos (1964). คริสตจักรออร์โธดอกซ์ . มหานครนิวยอร์ก: หนังสือเพนกวิน . NS. 285.
 160. ^ "ฐานะปุโรหิต § ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน" . ปุโรหิตและสนับสนุนผู้นำการแข่งขัน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 2001. หน้า 4–10. พี่น้องชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีสิทธิอำนาจที่จะประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิตบางอย่าง พระสงฆ์อาจทำพิธีล้าง...
 161. a b "Questions From Readers", The Watchtower , 1 สิงหาคม 1973, หน้า 480, "ในการเชื่อมต่อกับบัพติศมา อาจมีข้อสังเกตด้วยว่าชายผู้อุทิศตนอาจทำพิธีบัพติศมาแม้ว่าจะไม่มีพยานที่เป็นมนุษย์คนอื่นๆ อยู่ด้วยก็ตาม "
 162. "The General Priesthood Today", The Watchtower , 1 มีนาคม 2506, หน้า 147, "เนื่องจากท่านเป็นรัฐมนตรี สมาชิกชายที่มีความสามารถคนใดจึงถูกเรียกให้ไปทำพิธีศพ บัพติศมา และงานแต่งงาน และทำการบำเพ็ญกุศลประจำปี การสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
 163. ^ Harper, Douglas (2010) [2001], "Anabaptist", Online Etymological Dictionary , สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2013
 164. ^ บัพติส - โหมดและพิธีกรรมที่ทั่วโลก Anabaptist Mennonite สารานุกรมออนไลน์
 165. a b London Baptist Confession of 1644 , XVII. เว็บ: London Baptist Confession ปี 1644 29 ธันวาคม 2552 เก็บถาวร 17 มิถุนายน 2553 ที่Wayback Machine
 166. ^ เยเรมีย์ 31:31–34 ; ฮีบรู 8:8–12 ; โรม 6
 167. ^ [มธ 28:19]
 168. ^ "ศรัทธาและข่าวสารของแบ๊บติสต์" การประชุมแบ๊บติสต์ใต้ นำมาใช้ 14 มิถุนายน 2000 เข้าถึง 29 กรกฎาคม 2009: http://www.sbc.net/bfm/bfm2000.asp#vii เก็บถาวร 3 มีนาคม 2552 ที่ Wayback Machine
 169. ^ เดวิด Blankenhorn,ศรัทธาปัจจัยในพ่อ: ต่ออายุศักดิ์สิทธิ์ Vocation ของ Fatheringเล็กซิงตัน