คำอธิษฐานแบบบาลาดี

คำอธิษฐาน Baladi-riteเป็นพิธีสวดมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ชาวยิวชาวเยเมน ใช้ ซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือสวดมนต์ที่เรียกว่าtiklāl ( ภาษาอาหรับ Judeo-Yemeni : תכלאל , พหูพจน์תכאלל tikālil ) ในสำนวนชาวยิวชาวเยเมน "Baladi" เป็นคำที่ใช้กับพิธีกรรมสวดมนต์ ไม่ได้ใช้จนกระทั่งหนังสือสวดมนต์มาถึงเยเมนในพิธีกรรมดิก [1]

รุ่น Baladi ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่รุ่น Yemenite ดั้งเดิมที่ชาวยิวเยเมนทั้งหมดใช้จนถึงปลายศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 [2] [1] แต่ปัจจุบันได้พัฒนาด้วยการเพิ่มเติมต่างๆมากมาย ภายใต้อิทธิพลของ Sephardi siddursและคำตัดสินที่ส่งต่อไปยังShulchan Auch 1ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 Yiḥyah Salaḥพยายามสร้างหนังสือสวดมนต์แบบ Baladi-rite ที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเขาได้คิดค้นการผสมผสานระหว่างรูปแบบเยเมนโบราณกับรูปแบบการอธิษฐานดิกที่รวมเข้ากับคำอธิษฐานของชาวยิวในเยเมนแล้วเมื่อหลายร้อยปี หรือหลายปีก่อนหน้านั้น [1]

หนังสือสวดมนต์ในพิธีกรรมบาลาดีประกอบด้วยคำอธิษฐานที่อิสราเอลใช้ตลอดทั้งปี รวมถึงรูปแบบที่กำหนดไว้สำหรับพรต่างๆ (การขอพร) ที่ท่อง หนังสือสวดมนต์ในพิธีกรรม Baladi รุ่นเก่าถูกรวบรวมตามธรรมเนียมโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหนือของชาวบาบิโลน [ 4] แม้ว่า ทุกวันนี้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและใช้ประโยชน์จากการเปล่งเสียงของ Tiberianอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้เป็นไปตามเครื่องหมายวรรคตอนภาษาเยเมน แบบดั้งเดิม ของคำภาษาฮีบรู

พิมพ์ครั้งแรก

หนังสือ สวดมนต์ พิธีกรรมบาลาดีหรือทิกลาลยังคงอยู่ในรูปแบบต้นฉบับจนถึงปี พ.ศ. 2437 เมื่อฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก ( editio Princeps ) ได้รับการตีพิมพ์ในกรุงเยรูซาเล็มโดยชุมชนชาวยิวชาวเยเมน[5]ซึ่งรวมถึง คำอธิบายของ Etz Ḥayimที่เขียนโดยรับบี ยีห์ยา ซาเลห์ ในปัจจุบัน ใช้ในพิธีกรรม Baladiของชาวยิวเยเมนในอิสราเอลและพลัดถิ่น เป็นหลัก Baladi เป็น คำภาษา อาหรับที่แสดงถึง "ของใช้ในท้องถิ่น" (เช่น เยเมน) ซึ่งแตกต่างไปจากพิธีสวดมนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ (เช่น ซีเรียและดินแดนแห่งอิสราเอล) ซึ่งเรียกในภาษาอาหรับشامي Shāmī "เลวานไทน์ตะวันออก".

ส่วนของ " Pirkei Avot " ของหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนที่มีการเปล่งเสียงของชาวบาบิโลน )

เปรียบเทียบกับพิธีสวดมนต์ดิก

คำ อธิษฐาน ในพิธีกรรมบะลาดีมีความแตกต่างในหลายแง่มุมจาก การสวด มนต์ในพิธีกรรมดิกหรือสิ่งที่เรียกในท้องถิ่นว่า หนังสือสวดมนต์ใน พิธีกรรมชามี ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเยเมน แม้ว่าจะเพิ่งนำเข้ามาในเยเมนโดยชาวยิวเท่านั้น นักท่องเที่ยว. ความชื่นชอบหนังสือที่แต่งขึ้นในดินแดนอิสราเอลทำให้พวกเขาละเลยต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของตนเอง แม้ว่าจะมีต้นกำเนิดที่ประณีตและเก่าแก่กว่าก็ตาม [6]

Hayyim Hibshushนักประวัติศาสตร์ชาวยิวในศตวรรษที่ 19 ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวยิวในเมืองSana'aเนื่องจากหนังสือสวดมนต์ดิกฉบับใหม่ได้รับการแนะนำที่นั่น ยีห์ยา บุตรชายของผู้นำที่น่านับถือที่สุดคนหนึ่งของชุมชน ชาลอม เบน อะฮารอน ฮาโคเฮน อัล-อิรักกี (รู้จักกันในชื่ออัล-'อุสṭā - "ช่างฝีมือ") [7]ซึ่งพ่อของเขาทำงานภายใต้อิหม่ามเซย์ดีสองคนระหว่างปี พ.ศ. 2276-2304 ในฐานะผู้สำรวจอาคารสาธารณะทั่วไป ได้พยายามทำให้หนังสือสวดมนต์ดิกเป็นพิธีสวดมนต์มาตรฐานของชาวยิวทุกคนในเยเมนในศตวรรษที่ 18 สิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชนชาวยิวแห่งซานา โดยที่ผู้เลือกที่กระตือรือร้นมากขึ้นจะยังคงซื่อสัตย์ต่อประเพณีของบิดาของพวกเขา (เช่นBaladi-rite ) และเพื่อสืบสานต่อไป เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการรวบรวมประเพณีดั้งเดิมที่ชาวยิวเยเมนปฏิบัติกัน จากธรรมศาลาทั้งหมดยี่สิบสองแห่งในซานา มีเพียงสามธรรมศาลาในเมืองเท่านั้นที่เลือกที่จะคงอยู่กับคำ อธิษฐาน พิธีกรรมบาลา ดีดั้งเดิม ในขณะ ที่คนอื่น ๆ รับเอาคำอธิษฐานพิธีกรรมภาษาสเปนด้วยนวัตกรรมที่Isaac Luria นำเสนอ (8) (9)เมื่อถึงเวลาที่ชุมชนชาวยิวล่มสลาย เนื่องจากการอพยพจำนวนมากในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 สุเหร่ายิวส่วนใหญ่ในซานาได้กลับมาสวดมนต์ในพิธีกรรมบาลาดีแล้ว [ 10 ] แม้ว่าใน เมืองและหมู่บ้านส่วนใหญ่ทั่วเยเมนพวกเขายึดถือพิธีกรรมดิกที่พวกเขารับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามที่พบในหนังสือที่ตีพิมพ์ของเวนิสเทสซาโลนิกิอัมสเตอร์ดัมและโดยเฉพาะหนังสือ สวด มนต์Tefillath HaḥodeshและZekhor le-Avrahamที่จัดพิมพ์ในLivorno [11]

ตามคำบอกเล่าของรับบี ยีห์ยาห์ กอฟีห์ (ค.ศ. 1850–1931) หัวหน้ารับบีแห่งเยเมน ฉบับดั้งเดิมของเยเมนของอามิดาห์คือรูปแบบที่กำหนดโดยสมัชชาใหญ่ ( ฮีบรู : אנשי כנסת הגדולה ) ซึ่งประกาศใช้คำอธิษฐานในศตวรรษที่สี่ ก่อนคริสตศักราช ข้อยกเว้นประการหนึ่งของการเบเนดิกต์กล่าวต่อต้านนิกายซึ่งประกาศใช้หลายปีต่อมา ยี ห์ยา ซาเลห์ (ค.ศ. 1713–1805) เขียนคำอธิบายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ หนังสือสวดมนต์ ในพิธีกรรมบาลาดีซึ่งส่วนใหญ่เขายึดถือแนวปฏิบัติเก่าๆ ที่อธิบายไว้ในนั้น (เช่น การฝึกกล่าวคำ อธิษฐาน มุสซาฟ เพียงอันเดียว ในช่วงรอช ฮาชานาห์ฯลฯ ) [13] แม้ว่าเขาจะประนีประนอมด้วยการแนะนำองค์ประกอบในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนที่นำมาจากหนังสือของKabbalistsและShulchan Aruchซึ่งได้รับความนิยมในเยเมนแล้ว ในตอน แรกซาเลห์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม ประเพณี ชามี แต่หลังจากนั้นก็ถอยกลับและพยายามรักษาประเพณีดั้งเดิมของเยเมน (15)มักพบเห็นเขายกย่องขนบธรรมเนียมของชาวเยเมนโบราณและสนับสนุนให้ปฏิบัติตนต่อไป:

ข้าพเจ้ามีคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการอธิษฐานของเราซึ่งอยู่ในติกาลิล (หนังสือสวดมนต์ในพิธีกรรมบะลาดี) ร่วมกับข้าพเจ้าด้วย เพื่อสนับสนุนฉบับที่พบในหนังสือสวดมนต์ของพิธีกรรมภาษาสเปน จากแรบบี [แม้แต่] อาจารย์ของเรา , รับบีพินฮาส ฮา-โคเฮน ชาวอิรัก ... และเขาใช้ภาษาที่โวยวายมากที่สุดต่อผู้ที่จะเปลี่ยน [ประเพณีของพวกเขา] ด้วยการว่ากล่าวและกฤษฎีกา [รุนแรง] ในภาษาที่ไม่ชวนเชื่อมากนัก ขอให้ดวงวิญญาณของเขาสถิตอยู่ในสวรรค์ [16]

หน้าปกของติกลาล บาชิริคัดลอกในประเทศเยเมน พ.ศ. 2481

การพัฒนาข้อความ

ดร. โมเช กาฟรา ผู้ตรวจดูหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนมากกว่า 700 เล่มได้สรุปว่ามีความแตกต่างอยู่เสมอระหว่างหนังสือที่ใช้ในเยเมน เช่นเดียวกับที่มีความแตกต่างระหว่างเซฟาร์ดิก เทฟิลลอต (คำเซฟาร์ดีสำหรับหนังสือสวดมนต์) และอาซเคนาซีซิดูริม แม้ว่ารูปแบบโบราณของAmidahอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนับตั้งแต่มีการประกาศใช้โดยศาสดาพยากรณ์รุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ของ หนังสือสวดมนต์ตาม พิธีกรรมบาลาดีของชาวเยเมน ดังที่อาจกล่าวได้เกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์ทุกเล่ม นั้นเป็นประวัติศาสตร์ของการกลับคืนสู่ตำแหน่งใหม่และการแก้ไขในภายหลัง[ 17]ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบที่นำมาจาก Siddur ของ Rabbi Saadia Gaon [18]และของ Rabbi Amram Gaonการพิมพ์ Sephardic tefillot [19]เช่นเดียวกับองค์ประกอบที่นำมาจากพิธีสวดที่พบในดินแดนแห่งอิสราเอล การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เหล่านี้เริ่มเข้ามาใน หนังสือสวดมนต์ พิธีกรรมบะละดี ในปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาสองร้อยปี นับจากสมัยของรับบี ยิยะ บาชิริ (มรณภาพปี 1661) ผู้จัดพิมพ์ทิกลาล บาชิริ ของเขา ในปี 1618 (สำเนาซึ่งมี จัดทำและเผยแพร่ภายใต้ชื่อTiklāl Qadmonim ) [20]ถึงสมัยของ Rabbi Yihya Saleh (เสียชีวิต พ.ศ. 1805) ซึ่งคนหลังนี้รวมอยู่ในองค์ประกอบเวอร์ชันBaladi-rite ที่นำมาจาก Kabbalahตามที่กำหนดโดยIsaac Luria(อารีย์) ตลอดจนบทกวีพิธีกรรมบางบทที่นำมาจากหนังสือสวดมนต์ดิก ในหน้าชื่อเรื่องของหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนเล่มหนึ่งซึ่งสร้างเสร็จในปี 1663 โดยอาลักษณ์และคับบาลิสต์ ผู้มีชื่อเสียง รับบี ไอแซค บี. อับราฮัม วานนาห์ ผู้คัดลอกได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า นอกเหนือจากธรรมเนียมปฏิบัติประจำของชาวเยเมนแล้ว ข้อความบางส่วนในหนังสือสวดมนต์ของเขายังถูกคัดออก "จากธรรมเนียมของชาวสเปนผู้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ เพิ่มคำอธิษฐานTikūn Ha-geshem [21]และTikūn Ha-ṭal [22] (การแก้ไขพิเศษที่ทำขึ้นสำหรับฝนและน้ำค้างเพื่อไม่ให้ถูกระงับ) รวมทั้งTikūnei Shabbat Malkahที่ปฏิบัติโดย ประชาชนแห่งแผ่นดินอิสราเอล” (23)กล่าวคือ บทอ่านสดุดีเริ่มต้นด้วยלכו נרננהฯลฯ[24]และพิธีสวดלכה דודיตามด้วยבר יושאיและיגדל אלהים שי เดิมทีการปฏิบัติคือเริ่มสวดมนต์วันสะบาโตในคืนวันสะบาโตโดยท่องเพียง “ mizmor shir le'yom ha-shabbath ” (สดุดี 92) (25) บันทึกการกล่าวถึง Tikūn Ha-ṭalครั้งแรก(กล่าวก่อน การละหมาด Mussafในวันแรกของเทศกาลปัสกา) ในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนที่ยังหลงเหลืออยู่ปรากฏเฉพาะในปี 1583 เท่านั้น(26) สิ่งที่รวมอยู่ใน หนังสือ Tikūnei Shabbatคือบทอ่านพิเศษ สำหรับค่ำคืนของชาวูโอตและโฮชานนา รับบา [27]

ตำราในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนเก่าที่คัดลอกโดยรับบี ยีฮเย บาชิริเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับการเปรียบเทียบบทสวดมนต์แบบต่างๆ (รูปแบบข้อความ) ของพิธีสวดก่อนการเรียบเรียงทัลมุดของชาวบาบิโลน ตัวอย่างเช่น ในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนรุ่นเก่าทุกเล่มที่บาชิริคัดลอกมา จะพบฉบับגואל ישראל ( พระองค์ผู้ทรงไถ่อิสราเอล ) ในพรครั้งที่สองหลังจากกิรยัต เชมา ในการสวดมนต์ตอนเย็นและในคืนปัสกา นั่นคือ ในปัจจุบันก้าวหน้า ตึงเครียด แทนที่จะเป็นกาลอดีต ( גאל ישראל ) แม้ว่าข้อกำหนดของRavaใน Talmud (Pesaḥim 117b)เรียกร้องให้พูดในอดีตกาล นักวิชาการชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติของชาวเยเมนเป็นประเพณีดั้งเดิมในเยเมนก่อนคำสั่งของราวา[28]อนุสรณ์สถานซึ่งถูกนำลงมาในกรุงเยรูซาเล็มทัลมุดด้วย [29]

หนังสือสวดมนต์ที่เขียนในเยเมนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของดิก

การเปลี่ยนแปลงข้อความต้นฉบับของเยเมน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในภายหลังที่เกิดขึ้นกับข้อความใน หนังสือสวด มนต์พิธีกรรมบาลาดีคือถ้อยคำเคเธอร์ ยี่เทนู ( כתָר יתנו ‎) ฯลฯ ที่กล่าวไว้ในระหว่างḲeddushah (กล่าวคือ การขอพรครั้งที่สามในการละหมาดเอง) ในช่วงเวลาของการละหมาดมุสซาฟตามธรรมเนียมของสเปน (เซฟารัด) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น [30]ถึงแม้จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเยเมน ในบรรดาที่ประชุม Baladi และ Shāmī รับบีYiḥyah Qafiḥ (เสียชีวิต พ.ศ. 2475) ไม่ยอมรับนวัตกรรมนี้ แต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ศึกษาของเขาเพื่อพูดNaqdishakh ต่อไป ( נקדישך ‎) ในการอธิษฐานทั้งหมด(31)เช่นเดียวกับประเพณีที่ได้รับการยอมรับจากสมัชชาใหญ่ (32)การดัดแปลงคำพูดของชาวเยเมนโดย ใช้ คำเคเธอร์ในช่วงมุสซาฟ - แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงในลำดับการสวดมนต์ที่กำหนดโดยไมโมนิเดส - ส่วนใหญ่เนื่องมาจากอิทธิพลของSiddurของAmram Gaon [33]ซึ่งกล่าวถึงประเพณีของทั้งสอง Academies ใน ชาวบาบิโลนในสมัยของนาโทรไน เบน ฮิไลกล่าวในช่วงการอธิษฐานครั้งที่สามของ 'คำอธิษฐานยืน' การฝึกพูดเคเธอร์ในช่วงมุสซาฟก็ถูกกล่าวถึงในโซฮาร์ ด้วย("ปารฉัต ปิณัส"). [34]

การเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตที่เกิดขึ้นในหนังสือสวดมนต์ของพิธีกรรมบาลาดี ในช่วงยุค ธรณีวิทยาคือการเพิ่มเติมของAdon ha-ʿolamim ( אדון העולמים ‎) ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคำเปิดในพิธีกรรม Baladi tiklālก่อนการขอพรยามเช้า และการสรรเสริญที่ปรากฏต่อไป และรู้จักกันในชื่อBarukh shʾamar ( ברוך שאמר ‎) [35]ซึ่งปรากฏขึ้นทันทีหลังจากการสรรเสริญสั้น ๆ ที่แต่งโดยJudah Halevi , Ha-mehulal le'olam ( המהולל לעולם ‎) [36]และซึ่งมีการกล่าวก่อนการบรรยายของ สดุดีที่เลือก ( zemirot ). ในบรรดานวัตกรรมอื่นๆ เหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมBaladi- ritiklāl มานาน แล้ว

ในรุ่นต่อๆ มา มีการเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ เข้าไป เช่น ข้อ ยอตเซอร์ที่กล่าวไว้ในวันสะบาโต (กล่าวคือ ข้อที่กล่าวถึงการสร้าง ดังนั้น: ยอตเซอร์ = "ผู้สร้าง"); (37)และพรสุดท้ายที่เกิดขึ้นในการบรรยายḲiryat Shĕma (นั่นคือพรครั้งที่สองหลังจากนั้น) ในเย็นวันสะบาโต เนื่องจากในข้อความอธิษฐานดั้งเดิมไม่มีความแตกต่างระหว่างวันสะบาโตและวันธรรมดา ในทำนองเดียวกัน แนวทางปฏิบัติสมัยใหม่คือการสวดบทเพลงแห่งท้องทะเล ( שירת הים ‎) ก่อนที่จะท่องYishtabaḥแม้ว่าใน บทสวดมนต์ ของพิธีกรรม Baladi ดั้งเดิม เพลงจะตามหลังYishtabaḥเห็นว่าไม่ใช่เพลงหนึ่งของดาวิด (38)ในพิธีกรรมบาลาดี ในปัจจุบัน ได้ มีการแทรกบทเพลงสิบแปดบทที่รู้จักในชื่อRafa'eini Adonai we'erafei ( רפאיני יי' וארפא ‎ เข้าไประหว่างบทเพลงแห่งท้องทะเลอันน่าเบื่อหน่ายกับYishtabaḥเช่นเดียวกับที่ปรากฏในTiklāl Mashtaเรียบเรียงโดย Rabbi Shalom Shabaziในปี 1655 แม้ว่า ข้อเดียวกันนี้จะไม่ปรากฏในTiklāl Bashiriที่รวบรวมในปี 1618 ก็ตาม ธรรมเนียมอีกประการหนึ่งที่ค้นพบในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนคือการละทิ้งคำสาบานและคำสาบานทั้งหมด เนื่องในวันยมคิปปูร์ ( โกล นิเดร). [40]

ยิ่งไปกว่านั้น ใน หนังสือสวด มนต์พิธีกรรมบาลาดี ที่เขียนด้วยลายมือรุ่นเก่า ในการขอพรครั้งแรกต่อจากḲiryat Shĕmaหรือที่เรียกในภาษาฮีบรู : אמת ויציב = emeth wayaṣivประเพณีดั้งเดิมของเยเมนคือพูดเพียงแปดวาวในบรรทัดเปิดของ การให้ศีลให้พร เช่นเดียวกับที่พรปรากฏในSeder Ha-Tefillah (ลำดับการอธิษฐาน) ของไมโมนิเดส [41]และไม่ใช่แบบที่ปฏิบัติกันทั่วไปในปัจจุบันที่จะสอดวาวเพิ่มเติมอีกเจ็ดอันในการอวยพร รวมเป็นสิบห้า [42]การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผยแพร่เทฟิลลอตดิกในเยเมน และได้รับอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากงานเขียนของรับบี เดวิด อาบูดีร์ฮัม [43]

ลูเรียนิกคับบาลาห์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดใน หนังสือสวดมนต์ พิธีกรรมบาลาดีนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคับบาลิสติกที่ดำเนินการโดยไอแซค ลูเรียซึ่งนับแต่นั้นมาได้รวมอยู่ในทิกลาล ของ เยเมน คำประกาศ " Adonai melekh, Adonai Malakh, Adonai yimlokh le'olam wa'ed " กล่าวโดยบางคนในแต่ละวันก่อนBarukh shĕ'amarมาจากคำสอนของ Isaac Luria (44)คำกล่าวของAleinu le'shebeaḥ (Heb. עלינו לשבא "เป็นหน้าที่ของเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าของทุกสิ่ง" ฯลฯ) ในตอนท้ายของคำอธิษฐาน แม้ว่าเดิมทีจะกล่าวเฉพาะในช่วงสวดมนต์ Mussaf ที่Rosh Hashanahยังเป็นกฎหมายที่ทำโดย Isaac Luria(45)รับบี โมเช เบน มาชีร์[46]และเมียร์ เบน เอเสเคียล บินกับบั[45]

ชุลชาน อารุช

นอกจากนี้ Shulchan Aruchยังทิ้งร่องรอยอันลบไม่ออกไว้ใน คำอธิษฐานของพิธีกรรม Baladiในบางพื้นที่อีก ด้วย Yihya Saleh (1713–1805) กล่าวว่าผู้เฒ่าในเยเมนไม่คุ้นเคยกับการท่องMizmor le'Todah (เช่น สดุดี 100) ในPesukei dezimraของสวดมนต์ตอนเช้า ( Shahrith ) [47]แม้ว่าจะเร็วเกินไปที่จะกลายมาเป็น บรรทัดฐานใน การประชุม พิธีกรรมบาลาดีตามคำสอนในชุลชาน อารุค ( โอรัค ไชม์ § 51:9) และข้อกำหนดของรับบี โจเซฟ คาโรที่จะอ้างถึงในคำอธิษฐานยามเช้า Yihya Saleh ตกลงที่จะใส่สิ่งนี้ลงในพิธีกรรม Baladi ของเขาหนังสือสวดภาวนาว่าการท่องนั้นถือว่าถูกต้องและชอบธรรม โดยเห็นว่า “ในนั้นมีการสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงพระสิริอย่างเหลือล้น”

ยีฮยา ซาเลห์ยังได้ริเริ่มประเพณีในการกล่าวṢidqathekha ( צדקתך ‎) ฯลฯ[48]ในธรรมศาลาของเขาเองทันทีหลังจาก Amidah ของการละหมาดยามบ่าย ( Mincha ) ในวันสะบาโต ตามคำสั่งในShulchan Aruch ( Orach ) Chaim § 292:2) และซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวได้แพร่ขยายไปในหมู่คณะ พิธีกรรมบาลาดี อื่นๆ ในไม่ช้า

Shulchan Aruchซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Yihya Saleh ต่อคำวินิจฉัยของHalachic บางประการ ยังเป็นสาเหตุให้ ประเพณี พิธีกรรม Baladi อื่นๆ ถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง เช่น ประเพณีเก่าแก่ของชาวยิวชาวเยเมนในการกล่าวคำอวยพรครั้งสุดท้ายหลังจากรับประทาน " karpas " (ในประเพณีของชาวเยเมน "ผักชีฝรั่ง") ในคืนเทศกาลปัสกา; และกล่าวคำอวยพรครั้งสุดท้ายเรื่องเหล้าองุ่นแก้วที่สองที่เมาในคืนเทศกาลปัสกา และการแยกความแตกต่างระหว่างจำนวนมัทซอตที่จะต้องรับในช่วงให้ศีลให้พรเมื่อเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโต เมื่อเทียบกับเมื่อตรงกับวันปกติของสัปดาห์ (49)และธรรมเนียมการดื่มเหล้าองุ่นถ้วยที่ห้าในช่วงเทศกาลปัสกา. [50]ยีห์ยา ซาเลห์ยังได้เปลี่ยน วิธีปฏิบัติ พิธีกรรมบาลา ดีดั้งเดิม ในการแสดงท่าทางลูลาฟ (ใบปาล์มและกิ่งย่อยได้แก่กิ่งไมร์เทิลและวิลโลว์ในมือขวา และผลมะนาวทางด้านซ้าย) โดยประกาศใช้สิ่งนั้นแทน วิธีดั้งเดิมในการเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยกลับ ยกขึ้น และลดลง ในแต่ละการเคลื่อนไหวเขาจะเขย่าปลาย lulav สามครั้ง [51] ต่อจากนี้ไปพวกเขาจะเพิ่มทิศทางสำคัญอีกสองทิศทางคือ ไปทางขวาและทางซ้าย ตามที่อธิบายไว้ในShulchan Arukh ( Orach Chaim § 651:9) [52]อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหนังสือสวดมนต์ที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของ Yihya Saleh เองที่จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเขา แต่ Yihya Saleh เลือกที่จะรวมพิธีกรรมและพิธีสวดของสเปนบางส่วนไว้ในหนังสือสวดมนต์ของพิธีกรรม Baladi เนื่องจากการปฏิบัติเดียวกันนี้ ได้รับความนิยมในเยเมนแล้ว (53) (54)การปฏิบัติประการหนึ่งคือให้เริ่มต้นคืนวันถือโทฟ (วันเทศกาล) แต่ละครั้งกับมิซมอร์ที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดนั้น ๆ[55]แม้ว่าแต่เดิมจะไม่ใช่ธรรมเนียมที่จะทำเช่นนั้น แต่เพียงเพื่อ เริ่มต้นคืนแรกของแต่ละวันในเทศกาลสามวันโดยกล่าวว่าสามมิสโมริมนำมาจากสดุดี1 , 2และ150 . การปฏิบัติ ดังกล่าวพบได้ในพิธีกรรมของชาวเยเมนจากหนังสือสวดมนต์ภาษาสเปน ในขณะที่ประเพณีของชาวเยเมนในปัจจุบันได้รวมเอาทั้งสองประเพณีเข้าด้วยกัน [57]

อิทธิพลของไมโมนิเดส

งานเขียนของ ไมโมนิเดสมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพิธีกรรมสวดมนต์ของชาวเยเมนมากเพียงใด ซึ่งนักวิชาการโต้แย้ง บางคนแนะนำว่าเนื่องจาก คำอธิษฐาน ในพิธีกรรมบาลาดีเกือบจะเหมือนกันกับรูปแบบการอธิษฐานที่ไมโมนิเดสนำมาลง (1138-1204) ในมิชเนห์โตราห์ [58]ว่าเป็นเพียงสำเนาของการจัดเตรียมในการอธิษฐานของไมโมนิเดส อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ถูกปฏิเสธโดยรับบี โยเซฟ กอฟีห์ (พ.ศ. 2460–2543) และโดยรับบี อัฟราฮัม อัล-นัดดาฟ (พ.ศ. 2409–2483) ตามคำบอกเล่าของรับบี โยเซฟ กาฟีห์ ผู้เฒ่าของเยเมนรักษาประเพณีที่รูปแบบต้นฉบับที่ใช้ในไมโมนิเดสในมิชเนห์โตราห์ ของเขาถูกคัดลอกมาจากตำราที่ชาวยิวในเยเมนนำเสนอให้เขา โดยรู้ว่าพวกเขาได้รักษารูปแบบการสวดมนต์แบบโบราณไว้ โดยมีนวัตกรรมน้อยที่สุด [59] [60] [61] ที่อื่น ในคำนำหนังสือสวดมนต์พิธีกรรม Baladi ของชาวเยเมนSiyaḥ Yerushalayimรับบีกอฟีห์เขียนว่าไมโมนิเดสค้นหาพิธีกรรมสวดมนต์ที่ถูกต้องที่สุด และพบว่าเวอร์ชันเยเมนมีความแม่นยำที่สุด [62]ตามคำกล่าวของรับบี อับราฮัม อัล-นัดดาฟ เมื่อคำอธิษฐานที่เอสราและราชสำนักของเขา (บุรุษแห่งสมัชชาใหญ่) กำหนดไว้ไปถึงเยเมน ชาวยิวในเยเมนก็ยอมรับคำอธิษฐานเหล่านั้นและละทิ้งคำอธิษฐานที่พวกเขาคุ้นเคยตั้งแต่สมัยก่อน วัด. ในรุ่นต่อๆ มา ทั้งในดินแดนแห่งอิสราเอลและในบาบิโลเนีย นักวิชาการรับบีแห่งอิสราเอลได้สร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมโดยเพิ่มข้อความและพิธีกรรมบางอย่างลงในรูปแบบคำอธิษฐานที่เอสรากำหนดขึ้น ซึ่งชาวยิวในเยเมนยอมรับเช่นกัน (เช่น นิชมัท โคลไฮและบทเพลงแห่งท้องทะเล อันน่าเบื่อหน่ายก่อตั้งโดยแรบไบชิมอน บาร์ ยอชัย) ต่อมา โองการสำนึกผิดที่เขียนโดยรับบี ซาดีอา กอน โดยรับบี เยฮูดาห์ ฮาเลวี และโดยรับบี อัฟราฮัม อิบน์ เอซรา ได้รวมอยู่ในหนังสือสวดมนต์ของพวกเขา ในที่สุด เมื่อไมโมนิเดสเข้ามาและจัดเตรียมคำอธิษฐานไว้ในประมวลกฎหมายยิวของเขา ชาวยิวในเยเมนเห็นว่าคำพูดของเขาสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขามีในหนังสือสวดมนต์ของพวกเขาเอง ดังนั้น พวกเขาจึงต้อนรับเขาในฐานะรับบีเหนือพวกเขา แม้ว่า ไมโมนิเดสเขียนเฉพาะรูปแบบที่เขาได้รับจากสภาใหญ่เท่านั้น และนั่นเป็นฉบับดั้งเดิมที่ชาวยิวในสเปนใช้กันแต่ก่อน [63]

มุมมองของรับบี อัฟราฮัม อัล-นัดดาฟที่ว่าชาวเยเมนมีคำอธิษฐานฉบับหนึ่งก่อนที่ฉบับของไมโมนิดีสจะไปถึงพวกเขา ได้รับการยืนยันโดยแหล่งข่าวชาวยิวโบราณที่ร่วมสมัยกับมิชเนห์ โตราห์ ของไมโมนิเดส ซึ่งนักวิชาการชาวยิวในเยเมนได้ถกเถียงกันถึงวิธีจัดเตรียมการให้พรครั้งที่สอง หลังจากเชมาในระหว่างการสวดมนต์ตอนเย็น แหล่งที่มาถูกคัดลอกโดย Yihya Saleh [64]จากหน้าปกของหนังสือสวดมนต์พิธีกรรมบาลาดี ( Tiklāl ) ที่เขียนโดยรับบี Yihye Bashiri (ถึงแก่กรรม 1661) และใครก็ตามที่คัดลอกมาจากงานของชาวยิวเยเมน นักวิชาการชื่อจดหมาย: สวนดอกไม้ ( רסאלה' בסתאן אלאזהאר ) ซึ่งเขาเขียนดังต่อไปนี้:

ตอนนี้สิ่งที่คุณได้กล่าวถึงเราเกี่ยวกับgeonผู้ยิ่งใหญ่ [แม้แต่] ครูของเราและรับบีของเราโมเสส [Maimonides] (ขอพระเจ้าของเขาทรงรักษาเขา) ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขา [เขาสั่งพวกเรา] ให้พูดว่า Borukh shomer ' amo ยิสโรเอล (สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์อิสราเอลประชากรของพระองค์ ברוך שומר עמו ישראל) เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่แจ้งแก่เขา ใครเล่าที่รู้ว่าจะทำสิ่งนี้ เว้นแต่มนุษย์ผู้มีวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวเขา? สำหรับแรบบีได้กล่าวถึงพรเพียงสองประการที่ตามมาหลังจากนั้น (เช่น หลังจากฮิรยัท เชมา ) (65)แต่ไม่ใช่สาม! บัดนี้ สำหรับพวกเรา เกี่ยวกับองค์ประกอบของลำดับการสวดภาวนา ตลอดจนการจัดลำดับและธรรมเนียมที่เขียนด้วยภาษาของปราชญ์ของเราและใช้โดยนักศึกษาบางคน เราได้ถามคำถามนี้ [66] ในระหว่างการอภิปรายเรื่อง องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น และเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับมันเนื่องจากความคลุมเครือ แต่เราเรียบเรียงข้อความหลังฮัชคิเวอินุ ( ฮีบรู : הַשְׁכָּיבָנוּ) โดยที่พวกเขาจะไม่สรุปภายหลังพวกเขาด้วยพระพรตามพระนามของพระเจ้า แล้วเราจะลุกขึ้นอธิษฐานทันที หลังจากที่จดหมายของคุณมาถึงเรา โดยสอนเราเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสม เราก็กลับมาใช้มันอีกครั้ง! เราประสบความสำเร็จในการเขียนข้อพระคัมภีร์ในลักษณะที่เหมือนกันกับข้อที่เขาเขียน! ถึงกระนั้น คำพูดของเขาดูเหมือนจะตรงกว่าคำพูดของเราเอง ซึ่งมีหลักฐานแสดงให้เห็นโดยสิ่งที่เขียนไว้ใน Tractate Berakhoth : [67] Mar บอกว่าเขาอ่าน [โองการของ] Ḳiryath Shemaและอธิษฐาน สิ่งนี้สนับสนุนสิ่งที่รับบี โยฮานัน พูดไว้ว่า 'ใครคือบุตรแห่งโลกหน้า? ผู้ที่วางคำว่าGeulahในคำอธิษฐานตอนเย็นกับAmidah ที่แท้จริงเอง!' ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังได้กล่าวว่า: แม้ว่าใครๆ ก็ต้องพูดว่าฮัชคิเวอินุ (ทำให้เรานอนลงอย่างสงบ ฯลฯ) ระหว่างเกอูลาห์กับการอธิษฐานแบบยืนเอง[68]สิ่งนี้ไม่ถือเป็นการแตกหักของความต่อเนื่อง (69) เพราะเมื่อแรบไบประกาศใช้คำพูดของฮัชคิเวอินุ (ทำให้เรานอนลงอย่างสงบ ฯลฯ) ในส่วนของการขอพรซึ่งมาหลังจากเกอูลาห์ โดยตรง ก็เหมือนกับว่าการขอพรของเกอูลาห์ยืดเยื้อออกไป! บัดนี้หากเป็นเหมือนคำพูดของเรา เขาควรจะพูดว่า: แม้ว่าแรบไบจะตราฮัชกิเวนุและโองการบางบทที่ตามมาหลังจากนั้น [ฯลฯ ] แต่เนื่องจากเขาไม่ได้พูดแบบนี้ ยกเว้นแต่Haskiveinu เท่านั้นเรียนรู้จากสิ่งนั้นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็จบ [ด้วยพระพรที่ใช้พระนามของพระเจ้า]! บัดนี้พรนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต่อเนื่องกัน ไม่ใช่สองสิ่ง

จากคำให้การนี้ เห็นได้ชัดว่าทัลมุดพร้อมกับลำดับคำอธิษฐานของไมโมนิดีสดังที่คัดลอกไว้ในมิชเนห์โตราห์ ของเขา ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบข้อความสุดท้ายของ คำอธิษฐานใน พิธีกรรมบาลาดีที่ใช้กันทั่วไปในเยเมน ก่อนมีโมนิเดส กระแสทั่วไปในเยเมนยังเป็นไปตาม คำตัดสิน แบบฮาลาคิกของgeonimรวมถึงรูปแบบที่ใช้ในการขอพรด้วย รับบี ซะอฺอีด บิน ดาอูด อัล-`อาเดนี ในคำอธิบายซึ่งเขาเขียนเกี่ยวกับมิชเนห์ โตราห์ ของไม โมนิเดส (ประมาณ ค.ศ. 1420 – 1482) เขียนถึงการให้พรครั้งสุดท้ายที่กล่าวถึงไวน์: "สิ่งที่พบในงานเขียนของ geonim ส่วนใหญ่คือการสรุปคำอวยพรหลังจากดื่มผลองุ่นโดยกล่าวว่า [ข้าแต่พระเจ้า ทรงได้รับพระพรเพราะเถาองุ่นและผลของเถาองุ่น ” จึงพบเขียนไว้ในหนังสือสวดมนต์ส่วนใหญ่ใน เมืองต่างๆ ทั่วเยเมน” (70)อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ใน หนังสือสวดมนต์ ของพิธีกรรมบาลาดี ทุก เล่ม ธรรมเนียมหลังการดื่มเหล้าองุ่นคือการสรุปคำอวยพรตามแบบฉบับที่นำมาลงในไมโมนิเดส “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงได้รับพระพรสำหรับแผ่นดินและผลของมัน ", [71]แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของไมโมนิเดสต่อการพัฒนาทิกลาลของชาวเยเมนมีความสำคัญอย่างยิ่ง

คุณสมบัติที่โดดเด่น

คำ อธิษฐาน ในพิธีกรรม Baladiในรูปแบบต้นฉบับในปัจจุบัน อย่างน้อยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะข้อความที่อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันออกไปและไม่สอดคล้องกับเวอร์ชันอื่นใดอย่างสมบูรณ์ เป็นของสาขาบาบิโลนหรือสาขาตะวันออกของ พิธีกรรมการอธิษฐานรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นสาขาที่มีสูตรที่ชัดเจนครั้งแรกมาจากรับบีSaadia GaonและSiddur ของเขา เมื่อเปรียบเทียบง่ายๆ กับพิธีสวดมนต์อื่นๆ ของชุมชนชาวยิวอื่นๆ ฉบับเยเมนแสดงให้เห็นร่องรอยของสมัยโบราณอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปลอมปนน้อยที่สุดในบรรดาฉบับสวดมนต์ที่ปฏิบัติกันในอิสราเอลในปัจจุบัน รวมทั้ง เวอร์ชันดั้งเดิมของอาซเคนาซี [72]แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มทั่วไปที่จะรองรับประเพณียิวที่รู้จักกันดีอื่น ๆ (เช่น Sephardic ฯลฯ) หนังสือสวดมนต์ ในพิธีกรรม Baladiยังคงรักษาลักษณะเด่นแบบดั้งเดิมไว้มากมาย ในหมู่พวกเขา:

 • ใน ประเพณี พิธีกรรมบาลาดีไม่มี "การสารภาพบาป" ( ฮีบรู : וידוי ) เรียงตามตัวอักษร และไม่มีการกล่าวคำสารภาพใดๆ ทันทีก่อนที่จะกล่าวtaḥanūnim (คำวิงวอน) ในระหว่างnefilat panimตามคำอธิษฐานยืน แต่ธรรมเนียมคือการนอนบนพื้นทางด้านซ้าย คลุมศีรษะด้วยทาลิธและกล่าวคำวิงวอน เช่น เล ฟาเนคา อานิ เกาหลีฯลฯ ตามด้วยอาวีนู มัลคีนู อาวีนู อัตตะห์ฯลฯ ยกเว้นวันจันทร์และวันพฤหัสบดี วันใดที่ผู้ร้องจะเพิ่มโองการอื่น ๆ เช่นana a-donai eloheinuเป็นต้น และwehu raḥum yikhaper 'awonฯลฯ ดังที่พบในหนังสือสวดมนต์ดิก [73]
 • ธรรมเนียมของชาวยิวแห่งอาซเคนาซคือการอ่านโองการของḲiryat Shema ("เชมา ยิสราเอล") แต่ละคนกับตนเองและเงียบๆ ในทางตรงกันข้ามกับชาวยิวดิก ḥazan อ่านออกเสียงข้อของḲiryat Shema โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของ ที่ประชุมของเขา ในทางกลับกัน ชาวเยเมนทั้งประชาคมอ่านออกเสียงและพร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบ [74] [75]
 • เวอร์ชันของKaddishที่ใช้ในพิธีกรรม Baladi ก็มีเอกลักษณ์เช่นกัน โดยมีองค์ประกอบที่ไม่พบใน Siddur/Tefillot ที่ชุมชนอื่นใช้ และเชื่อกันว่ามีอายุย้อนกลับไปในสมัยโบราณ (เปิดหน้าต่างเพื่อส่งข้อความ)
 • ใน หนังสือสวดมนต์ แบบบะลา ดีก่อน หน้านี้ ไม่มีใครสามารถพบข้อความนี้ในตอนท้ายของการสวดมนต์ตอนเช้า บ่าย และเย็นได้ ข้อความนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ ` Aleinu le-shabeaḥ ( ฮีบรู : עלינו לשבא ), [80]แต่เฉพาะในมุสซาฟ เท่านั้น - คำอธิษฐานกล่าวต่อRosh Hashanah ทุกวันนี้ ธรรมเนียมในหมู่ผู้นับถือพิธีกรรมบะลาดี (เช่น พิธีกรรมของอิตาลี) คือการกล่าวอะเลอินุ เลเชเบฮ เฉพาะในช่วง สวดมนต์ตอนเช้า ( ชะริธ ) และตอนเย็น ( 'อาวิธ ) เท่านั้น แต่ไม่ใช่ในการสวดมนต์ตอนบ่าย ( มินฮะฮ์ ) [81] [82]
 • หนังสือสวดมนต์เก่าๆ ยังมีสูตรเอกสารต่างๆ (สัญญาสมรส ใบหย่า การสละสิทธิ์ในการชำระหนี้ของศาล[83]หนังสือรับรองทางกฎหมาย[84]ตารางปฏิทินสำหรับการคำนวณระหว่างปี ฯลฯ) ซึ่งขาดไป หนังสือสวดมนต์สมัยใหม่ ส่วนใหญ่ยังมี คำย่อ แบบฮาลาคิกเช่นmodi operandiสำหรับ พิธี Havdallahในช่วงท้ายของวันสะบาโตและวันเทศกาล และสำหรับการสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมเชิงสัญลักษณ์ของลานที่ใช้ร่วมกัน ( 'erub ) และสำหรับการแยกส่วนแป้ง ( ḥallah ) ตามที่ ตลอดจนการไถ่บุตรหัวปีของตน ( ปิดยอน หะเบน) และสำหรับพิธีเข้าสุหนัต หนังสือสวดมนต์ใน พิธีกรรมบาลาดีเก่าก็มีเนื้อหาโดยย่อเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการทำพู่ ( tzitzit ) ที่สวมบนเสื้อผ้า และการเขียนอักษรติดเสาประตู ( mezuzah ) อนึ่ง ส่วนใหญ่ยังมีคอลเลกชันบทกวีพิธีกรรมและบทกลอนสำนึกผิด ( เซลิโชต์ ) มากมาย
 • บุคคลโสดที่สวดภาวนาตามลำพังและไม่สามารถเข้าร่วมโควรัมที่มีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยสิบคน ( minyan ) ได้ปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานที่เกือบจะเหมือนกับผู้ที่สวดภาวนาท่ามกลางผู้มาชุมนุมกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สวดภาวนาเพียงลำพังจะเปลี่ยนแปลง Kaddish โดยพูดสิ่งที่เรียกว่าBĕīkh shĕmeh deḳuddsha bĕrikh hū le'eilā le'eilāแทน ฯลฯ ทั้งก่อนและหลังการสวดภาวนา [85] [86] (เปิดหน้าต่างเพื่อดูข้อความ)
 • บุคคลคนเดียวที่สวดภาวนาตามลำพังไม่ได้พูดKeddusha (เช่นQadosh , Qadosh , Qadosh ) แต่พูดว่า " Keddushath Adonai Tzevo'oth ” ( ฮีบรู : קדושת יי' צבאות ) แทนคำว่าQadosh , Qadosh , Qadoshตราบเท่าที่ Talmud ( Berakhoth 21b)กำหนดให้โควรัมประกอบด้วยชายที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยสิบคนจึงจะพูดKeddushaได้ [87]
 • ประเพณีพิธีกรรมบาลาดีไม่เหมือนกับประเพณีของชุมชนชาวยิวอื่นๆ ที่แยกขอบเขตพระคัมภีร์ ชูกัตและบาลักระหว่างการอ่านวันสะบาโตประจำสัปดาห์ แต่โดยทั่วไปแล้ว ชาวเยเมนจะเชื่อม ต่อเยื่อหุ้มสมองทั้งสองนี้เข้าด้วยกันเป็นเวลาหลายปี โดยแยกเยื่อหุ้มสมองMaseiและMatot ออก

เมกิลลัท อันติโอคุส

ลักษณะเด่นประการหนึ่งของหนังสือสวดมนต์พิธีกรรมบาลาดีรุ่นเก่าทั้งหมด[88]เช่นเดียวกับที่เรียบเรียงโดยรับบี ยีห์ยา บาชิรี คือหนังสืออารามิก เมกิลลัท อันติโอคัส [89]ซึ่งมีการแปลภาษาอาหรับของซาเดีย เกาน ซึ่งเป็นต้นฉบับภาษาอารามิกที่เขียนขึ้น โดยผู้อาวุโสของสำนักชัมมัยและฮิลเล[90]

อราเมอิกเมกิลลัท อันติโอคัส เขียนด้วยเสียงร้องของชาวบาบิโลนรวมถึงการแปลจูเดโอ-อาหรับ

แทรคเทต เอโวธ

ตามหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนในศตวรรษที่ 16-17 ชาวเยเมนจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ท่องเพียงบทแรกของ Avoth หลังจากสวดมนต์ถือบาโตมินชาห์ โดยทำเช่นนั้นตลอดทั้งปี [91]เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 อิทธิพลภายนอก[92]เช่นเดียวกับข้อความสวดมนต์ของชามิ นำมาซึ่งประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยมีธรรมเนียมที่แพร่หลายในปัจจุบันคือการอ่านแผ่นพับทั้งหมดตลอดวันสะบาโตระหว่างเทศกาลปัสกาและชาวูโอท บทหนึ่ง วันสะบาโตแต่ละวันเหมือนที่ชาวยิวที่ไม่ใช่ชาวเยเมนทำกันตามธรรมเนียม [93]รับบีโยเซฟ ชาลอม โคราฮ ถูกยกมา[94]โดยชี้ให้เห็นว่าในธรรมศาลาของรับบียียี กอฟิห์และรับบี ยียี อัล-อับยาดห์ แทนที่จะแบ่งการเรียนรู้สำหรับวันสะบาโตระหว่างPesaḥและAtzeret [95]พวกเขาจะได้เรียนรู้แผ่นพับทั้งหมดพร้อมคำ อธิบาย ของMaimonidesในช่วงสองวันของShavuoth [96]

คืนแรกของชาวุโอท

ประเพณีของชาวเยเมนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการอ่านTikkunในธรรมศาลาในคืนShevu'ot แม้ว่าใน tiklālilของชาวเยเมนเก่าพวกเขาไม่ได้กล่าวถึงสิ่งพิเศษเกี่ยวกับคืนShavuothเมื่อเปรียบเทียบกับวันหยุดอื่น ๆ ; แนวปฏิบัติเกี่ยวกับTikkunมาสู่เยเมนตั้งแต่ประมาณครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 เท่านั้น [97] [98]นอกจากนี้ ในขณะที่ธรรมศาลาส่วนใหญ่ในเยเมนพวกเขาจะเรียนรู้ "Tikkūn" ที่พิมพ์ด้วยMachzorimและ Sephardic Tefillotในบางที่พวกเขาจะเรียนรู้Sefer Hamitzvotเรียบเรียงโดย Maimonides ในขณะที่รับบี Yihya Qafih เรียนรู้เป็นภาษาอาหรับต้นฉบับ แม้กระทั่งในหมู่ผู้ชุมนุมพิธีกรรม Baladi ใน Sana'a ที่สวมกอดKabbalah พวกเขาก็ยังได้รับธรรมเนียมของชาวคับบาลิสต์ที่จะท่อง "Tikkūn" ไว้บ้างตลอดทั้งคืนและจะท่อง "Tikkūn" เท่านั้นจนถึงประมาณเที่ยงคืน แล้วแยกย้ายไปนอนของตน [99]

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพิธีกรรม Baladi

 • ใน ธรรมศาลา Baladi-riteข้อที่เกี่ยวข้องของการอ่านโตราห์ รายสัปดาห์ ( parashah ) จะถูกอ่านออกเสียงจากTargum Onkelosซึ่งเป็นคำแปลอราเมอิกที่ได้รับมอบหมายสำหรับแต่ละข้อ ธรรมเนียมคือให้อ่านฉบับแปลอราเมอิกทีละข้อ โดยปฏิบัติตามแต่ละข้อที่อ่านออกเสียงจากม้วนธรรมบัญญัติ (โตราห์) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมายาวนานนับตั้งแต่ที่ชุมชนอื่นละทิ้งไป (100)อ่านเรื่องนี้ในตอนเช้าวันสะบาโต และในวันหยุด เมื่อคัมภีร์โตราห์ถูกนำออกจากไฮคาลและอ่านในที่สาธารณะ [101]
 • ในคืนเทศกาลปัสกา ทิกลาในพิธีกรรมบาลาดีกำหนดให้ต้องขอพรสี่ครั้งแยกจากกันสำหรับไวน์สี่ถ้วยก่อนที่จะดื่ม ตามที่Geonimและ Talmud แห่งกรุงเยรูซาเล็ม กำหนดไว้ [102]
 • ในช่วงเจ็ดวันของเทศกาลปัสกา เมื่อใดก็ตามที่รับประทานขนมปังไร้เชื้อ ( มัทซาห์ ) ประเพณี พิธีกรรมบะลาดีจะต้องอวยพรให้มัทซาห์ 1 12ก้อน เสมอ ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นเพียงวันกลางเทศกาล หรือวันสะบาโตที่ตก ในช่วงกลางเทศกาลหรือวันเทศกาลซึ่งตรงกับวันสะบาโต [103]
 • ประเพณีของชาวเยเมนคือการให้พรเหนือการล้างมือก่อนที่จะจุ่มชิ้นอาหาร ( คาร์ปาส ) ลงในของเหลว โดยเฉพาะในช่วงคืนเทศกาลปัสกา [104]
 • การขอพรเหนือเทียนฮานุคคานั้นมีคำบุพบท "ของ" (ฮีบรู של) ดังเช่นใน: ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר שָׁלּשָׁלָּה . [105]
 • ประเพณีพิธีกรรมบะลาดีกำหนดให้ต้องให้ศีลให้พร "ให้อยู่ในซุกกะห์ " ทุกครั้งที่เข้าไปในคูหาชั่วคราวในช่วงเจ็ดวันแห่งสุคคท แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจจะรับประทานอาหารที่นั่นก็ตาม ตามคำสอนที่ลงมา โดยรับบี ไอแซก อิบัน กียัต (1038–1089) [106] และโดย ไมโมนิเดส [107]
 • เกรซกล่าวหลังรับประทานอาหาร (ฮีบรู ברכת המזון) แสดงให้เห็นรูปแบบเก่า โดยขาดส่วนเพิ่มเติมที่ชุมชนอื่นเพิ่มเข้ามาในรุ่นต่อๆ ไป [108] (เปิดหน้าต่างเพื่อดูข้อความ)
 • " การนับโอเมอร์ " ( sefirath ha-ʻomer ) ระหว่างเทศกาลปัสกาและShavu'othพูดเป็นภาษาอราเมอิก แทนที่จะเป็นภาษาฮีบรู ทูตของที่ประชุม ( ชาลิอัค ซิบบูร์ ) เริ่มต้นด้วยการอวยพรหนึ่งประการเกี่ยวกับการนับและทำหน้าที่ของที่ประชุมทั้งหมดให้สำเร็จ แม้ว่าแต่ละคนจะนับด้วยตัวเองก็ตาม [102] [112]
 • ข้อความที่แตกต่างกันของการขอพรครั้งที่สาม ( Ḳeddushah ) ที่กล่าวไว้ใน คำอธิษฐาน มุสซาฟในวันสะบาโตแสดงให้เห็นสัญญาณของประเพณีในยุคแรก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันที่ชุมชนอื่นใช้ (ทั้งอัชเกนาซและเซฟาราด) ตราบเท่าที่เวอร์ชันดั้งเดิมกล่าวไว้โดยไม่มี กล่าวถึงเชมา ยิสราเอล อะโดไน เอโลเฮนู อะโดไน เอฮา[113] (เปิดหน้าต่างเพื่อดูข้อความ)
 • การปฏิบัติในที่ประชุมชาวเยเมนมีไว้เพื่อให้Shaliach Tzibbur (ทูตของที่ประชุม; ผู้นำ) กล่าวBerakhot (ขอพร) ก่อนและหลังเชมาในขณะที่คนอื่นๆ ในธรรมศาลายังคงเงียบขณะที่พวกเขาฟังเขาและตอบอาเมน เขา เป็นกระบอกเสียงของTzibbur ผู้ที่เลือกท่องคำร่วมกับเขาจงทำอย่างเงียบๆ มีเพียงเชมา เท่านั้น ที่ท่องพร้อมกัน
 • คำอธิษฐานยามเย็น ( `Arvith ) ในวันธรรมดามีความพิเศษตรงที่ ในพรประการที่สองที่กล่าวต่อจากḲiryat Shemaมีส่วนขยายที่ตราขึ้นโดยGeonimซึ่งปัจจุบันถูกทิ้งร้างโดยชุมชนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ [117] (เปิดหน้าต่างเพื่อดูข้อความ)
 • พรประการที่สามของอามิดาห์คงรูปแบบเดิมตลอดสิบวันแห่งการกลับใจแม้ในวันธรรมดา โดยมีการเพิ่มובכן
 • ในการให้บริการสาธารณะของชาวเยเมน (ทั้งบาลาดีและชามี) ปุสุเคเดซิมราของการสวดมนต์ตอนเช้าจะสวดมนต์พร้อมกันโดยที่ประชุมนั่งทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งโดยปกติคือชาลิอัค ซิบบูร์ (ผู้นำ) จะท่องออกเสียง [119]กฎเดียวกันนี้ใช้กับการบรรยายQiryath Shema [120]
 • เช่นเดียวกับประเพณีอาซเคนาซิกดั้งเดิม ในการให้บริการสาธารณะของชาวเยเมน (ทั้งบะลาดีและชามี) มีเพียงคนเดียวที่พูด Kaddish ในเวลาใดก็ตาม แต่ไม่เคยพูดสองคนขึ้นไปพร้อมกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในทุก ๆ Kaddish คำว่าוְיָמָלָרָב מַלְכוּתָיהּ וְיַצְמַפּוּרָנָיהּ וָיקָרָב מָּשָׁישָיהּ וְיָפָרוָק עָּיהּได้รับการรวมเข้าไว้ด้วยกัน ยอด ในคำ ว่า וימלוך ออกเสียงด้วยฮิรักและลามะดด้วยḥolam [121]
 • ประเพณีของพิธีกรรมBaladiคือการตอบ "อาเมน" ในตอนท้ายของการขอพรที่เรียกว่าYotzerในคำอธิษฐานตอนเช้า เช่นเดียวกับการตอบ "อาเมน" ในช่วงสวดมนต์ตอนเย็นเมื่อสิ้นสุดการขอพรMa'ariv 'Aravim . [121]
 • ชาวโคเฮนิมไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องล้างมือก่อนยืนขึ้นเพื่ออวยพรที่ประชุม [122]
 • ในวันที่พวกเขาอ่านคัมภีร์โตราห์สองม้วนในธรรมศาลาประเพณีของพิธีกรรมบะลาดีจะไม่นำม้วนหนังสือออกมาพร้อมกันสองม้วน แต่พวกเขาจะหยิบม้วนหนังสือออกมาหนึ่งม้วน อ่านจากนั้น และหลังจากจบคัมภีร์ การอ่านม้วนหนังสือจะถูกส่งกลับไปยังHeikhalและม้วนที่สองจะถูกนำออกมาอ่าน Haftarah จะอ่านได้เฉพาะหลังจากที่ม้วนหนังสือถูกส่งกลับไปยังHeikhal แล้วเท่านั้น [123] [124]
 • ประเพณีพิธีกรรมบะละดี ในวันจันทร์หรือพฤหัสบดีตลอดจนในวันโรช Ḥodesh (วันขึ้นค่ำ) คือการคืนม้วนธรรมบัญญัติ (โตราห์) กลับไปที่เรือหลังจากอ่านในธรรมศาลา ก่อนที่ที่ประชุมจะท่องอัชเร yosh ə vei veth ə kha, 'odh yehallelukha seloh , ฯลฯ (אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה). อย่างไรก็ตาม กฎข้อนี้ใช้ไม่ได้กับวันสะบาโตและวันเทศกาล [125]
 • ธรรมเนียมของชาวเยเมน (ทั้งบาลาดีและชามี) เมื่อท่องฮัลเลลคือผู้ชุมนุมตั้งใจฟังชาลิอัค ซิบบูร์ที่อ่านโดยไม่ท่องคำศัพท์ฮัลเลลซ้ำ แต่อ้างอิงเฉพาะคำว่า "ฮาเลลูยา" ในลักษณะซ้ำๆ หลังจากแต่ละท่อน . “ฮาเลลูยา” ซ้ำ 123 ครั้ง เช่นเดียวกับจำนวนปีที่อาโรนมหาปุโรหิตบรรลุ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมจะทำซ้ำหลังจากShaliach Tzibburเพียงไม่กี่บทที่เลือกจากHallelซึ่งถือเป็นโองการนำ [126]
 • Tikkun Chatzot (การแก้ไขเที่ยงคืน) ไม่ปรากฏในพิธีกรรมBaladi

คัดสรรจากติกลาล

'คำอธิษฐานยืน' ที่รู้จักกันในชื่อ Eighteen Benedictions หรือAmidahตามที่กำหนดไว้ใน ประเพณี พิธีกรรม Baladi ของชาวเยเมน และซึ่งท่องวันละสามครั้งในช่วงวันธรรมดา แสดงไว้ที่นี่ (พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ): [127] (เปิด หน้าต่างสำหรับข้อความ)

Nishmath Kol Haiท่องในวันสะบาโตและมีอายุย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 5 ซีอี: [130]

ตีพิมพ์ฉบับติคลาล

 • เทฟิลลัท กล เป , เอ็ด. โยเซฟ ฮาซิด และเชโลโม เซียนี กรุงเยรูซาเลม 1960
 • Siyaḥ Yerushalayimหนังสือสวดมนต์ Baladi เล่ม 4 เอ็ด โยเซฟ กาฟิห์ , เคอร์ยัต-โอโน 1995–2010
 • ฮาติกลาล ฮาเมโวอาร์ , เอ็ด. ปินัส กอราห์, เบไน บารัค 2549
 • Torat Avotหนังสือสวดมนต์บาลาดี (เล่ม 7) เอ็ด. นาธาเนล บี. ยีห์ยา อัลชีค, เบไน บารัค
 • Tefillat Avotหนังสือสวดมนต์ Baladi (6 ฉบับ)
 • ติกลาล (เอตซ์ ฮะยิม ฮาชาเลม) , เอ็ด. Shimon Saleh, 4 เล่ม, เยรูซาเล็ม 1979
 • Tiklāl Ha-Mefoar ( Maharitz ) Nosaḥ Baladi, Meyusad Al Pi Ha-Tiklal Im Etz Ḥayim Ha-Shalem Arukh Ke-Minhag Yahaduth Teiman : Bene Berak: Or Neriyah ben Mosheh Ozeri : 2001 หรือ 2002
 • Tiklāl `im perush `Etz Ḥayyim la-maharitz zetz"al, kolel `Anaf Ḥayyim - hagahoth we-haʻaroth (ed. Sagiv Mahfud), Nosach Teiman: Bnei Brak 2012
 • Tiklāl - `Aṭereth Avoth (ed. Sagiv Mahfud), Nosach Teiman: Bnei Brak ( OCLC  762506729)

Baladi เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวเยเมน

แม้ว่าคำว่า "Baladi" จะใช้เพื่อแสดงถึงคำอธิษฐานของชาวยิว ชาวเยเมนแบบดั้งเดิม แต่คำนี้ยังใช้เพื่อระบุถึงประเพณีชาวยิวเยเมนเก่าในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของชาวยิว ( Halacha ) และการปฏิบัติพิธีกรรม และกฎหมายใดบ้าง ส่วนใหญ่สอดคล้องกับคำสอนของประมวลกฎหมายยิวของไมโมนิ เด ส ซึ่งตรงข้ามกับชุลชาน อารุกห์ของรับบีโจเซฟ คาโร

เยเมน ซิตซิท
 • วิธีปฏิบัติประการหนึ่งคือการบีบเลือดที่ขังอยู่ในเนื้อสัตว์ก่อนปรุงอาหารโดยการโยนชิ้นเนื้อที่หั่นแล้ว (หลังจากเกลือและล้าง) ลงในหม้อที่มีน้ำเดือด และปล่อยทิ้งไว้นานเท่าที่เนื้อจะขาวขึ้น ชั้นนอกของมัน การปฏิบัตินี้จะป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกมา และเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนของแรบบิน (Cf. Hullin 111a) (131)ถ้าจะทำซุปจากเนื้อสัตว์ที่โยนลงในหม้อที่มีน้ำเดือด ก็ไม่จำเป็นต้องเอาเนื้อออก แต่ฟองและขยะที่พื้นผิวถูกตักออกไป แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวในเยเมนเช่นกันว่าเมื่อเกลือเนื้อที่หั่นแล้วจะต้องเตรียมเป็นชิ้นๆ ไม่เกินครึ่งโรตัล(ขนาดประมาณครึ่งส้ม) เพื่อให้เกลือมีประสิทธิผลกับเนื้อนั้น [132]
 • ธรรมเนียมของบาลาดีคือการทำซิทซิท (พู่) [133]โดยใช้ "ข้อต่อ" เพียงเจ็ดอัน ( ฮีบรู : שוליות ) โดยไม่นับปมสี่เหลี่ยมแรกที่ผูกไว้กับพู่ที่ติดอยู่กับผ้า [134] "ข้อต่อ" ทั้งเจ็ดนี้แต่ละข้อประกอบด้วยขดลวดเพียงสามเส้นและไม่ได้แยกจากกันด้วยปม โดยจะติดไว้บน ความยาว 13 ด้านบน ของพู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ทั้ง 7 ในสวรรค์ ในขณะที่อีก23ของพู่นั้น เชือกจะปล่อยทิ้งไว้ให้หลวม พวกแรบไบของพวกเขาได้ตีความลมุด ( เมนาโฮท)39a) โดยมีมุมมองว่า "ข้อต่อ" และ "ปม" เป็นสิ่งเดียวกัน [135]
phylactery ศีรษะเยเมน ( เทฟิลลิน ) พร้อมสายรัด
 • ประเพณีบาลาดีคือการผูกปม ( ฮีบรู : קשר ) บนศีรษะ phylactery ( เทฟิลลิน ) กำหนดให้ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[136]และเป็นไปตามธรรมเนียมที่กล่าวไว้ในHalakhot Gedolot ( Hil. Shimushei Tefillin ): " ข้างหนึ่งจะพันสองหัว (เช่น ปลาย) ของสายรัด [ในลักษณะเป็นห่วงสองห่วงที่แยกจากกัน] และสอดห่วงหนึ่งผ่านอีกห่วงหนึ่ง และส่วนหัว (เช่น ปลาย) ของห่วงอีกอันที่อยู่ปลาย (ห่วง) ของอีกห่วงหนึ่ง ดังนั้น ก็มีรูปร่างเหมือนดาเลธในทางปฏิบัติแล้ว รูปร่างของมันเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นทำขึ้นตามแบบเก่าที่กำหนดโดยชาวยิวแห่งอาซเคนาซ (ภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีการผูกไว้ที่นี่) [137]
 • ประเพณีพิธีกรรมบาลาดีกำหนดให้ผู้คนสวมชุดทาลี ขนาดใหญ่ใน คืนวันสะบาโต และในคืนของวันเทศกาล ใดๆ ก็ตาม ในวันธรรมดา ตลอดทั้งสัปดาห์จะต้องสวมชาลิอัค ซิบบูร์ (ทูตของที่ประชุม) ขณะนำที่ประชุมสวดมนต์ระหว่างMinchahและ ʿ Arvith [138]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ abcd โทบิและคณะ (2000) หน้า. 38
 2. ไกมานี, อาฮารอน (2014), p. 83
 3. Qorah, A. (1987), p. 96 เก็บถาวรเมื่อ 2016-03-04 ที่Wayback Machine (ฮีบรู); Ratzaby, Yitzhak (2001), อรัช ไชยม vol. 3 (มาตรา 105 หมายเหตุ 15)
 4. กาฟรา, โมเช (1988), หน้า 258–354; แสดงสำเนาหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมนหลายเล่ม เล่มแรกสุดตั้งแต่ปี 1345 (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งนิวยอร์ก มิสซิสซิปปี เลขที่ 3015) และเล่มล่าสุดจากปี 1656 ทั้งหมดมีเครื่องหมายวรรคตอนเหนือของชาวบาบิโลน
 5. Greidi, S. (1995), หน้า 71–72
 6. Qorah, A. (1987), หน้า 16–17
 7. รับบี โยเซฟ กอฟิห์ , ฉบับเยเมนฮักกาดาห์ , หน้า 13 10
 8. Qafih, Y. (1989), เล่ม. 2, sv Qorot Yisra'el be-Temanโดย รับบี ฮัย ยิม ฮิบชุช , หน้า 13 718 และเซฟูโนต์ ; ฉบับออนไลน์: Sefunot เล่ม 2 กรุงเยรูซาเล็ม 1958 หน้า רסז (หน้า 275 ในรูปแบบ PDF pagination) (ภาษาฮีบรู) ซึ่งผู้เขียนเขียนว่า

  หากจิตวิญญาณของคุณเศร้าโศก [ในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเรา] โปรดพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรับบีนักวิชาการ ครูและอาจารย์ของเรา ยียะ บุตรชายของรับบีผู้มีเกียรติ เยฮูดาห์ อัล-Ṣa'adi ประธานของจงเป็นดินเพื่อชุมชน [ชาวยิว] ในเยเมน ผู้ซึ่งต่อสู้อย่างยุติธรรมกับบรรดาผู้ที่ทำตัวเคร่งศาสนา โดยละทิ้งประเพณีของตนเองและประเพณีของบิดาชาวเยเมน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามหนังสือสวดมนต์ที่เขียนด้วยลายมือที่เรียกโดย เราอัล-ติกาลิลและผู้ที่เข้าใจประเพณีใหม่ที่พบในสิ่งพิมพ์Machzorsในเรื่องของการสวดมนต์และประเพณีอื่น ๆ... และมนุษย์ [คนอื่น ๆ ] Talmidei Chachamimได้ร่วมกับประธานศาล Rabbi Yiḥya al-Ṣa'adi ผู้มีเกียรติ [ในการต่อสู้ของเขา] เพื่อยกเลิกประเพณีใหม่เหล่านี้ (ที่พวกเขาได้ยึดถือ) กับตัวเอง แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นั่น เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในโตราห์รูปร่างสูง ( ฮีบรู : ובמעלה ) และ [มีความรู้ในงานเขียนของ] โพสคิมและเหนือสิ่งอื่นใดเขาหลงใหลในหนังสือของคับบาลิสต์[ได้แก่] รับบี ยียะ บุตรชายผู้มีเกียรติของรัฐมนตรีชาลอม ฮาโคเฮน อัล-อิรักี ผู้เป็นที่นับถือ พระองค์เป็นผู้ยืนอยู่ในช่องโหว่เพื่อยกเลิกประเพณีของสมัยโบราณ และยึดถือธรรมเนียมใหม่ จนเกิดวิวาทกันใหญ่ขึ้น (ดังนั้น) พระองค์จึงเสด็จไป (รอบ) ไปยังธรรมศาลาเพื่อบังคับพวกเขาให้ออกจากสมัยโบราณ หนังสือสวดมนต์อยู่ในความ ครอบครองของพวกเขาและยอมรับเครื่อง [ดิกที่พิมพ์] บัดนี้ เนื่องด้วยตำแหน่งอันใหญ่หลวงและตำแหน่งรัฐมนตรีของบิดา ธรรมศาลา 19 แห่งจึงรับไว้เอง ยกเว้นธรรมศาลา 3 แห่งซึ่งเตรียมตนอยู่ในธรรมศาลาเพื่อต่อต้านพระองค์ด้วยไม้เท้าและไม่เต็มใจฟังพระองค์ มาจนถึงทุกวันนี้

 9. ต้องสังเกตว่าข้อความข้างต้นเล่าผ่านเลนส์ของฮิบชุช ผู้เขียนยีห์ยะ บุตรชะโลม ( อัล-อุสฏา ) อย่างไรก็ตาม รับบี โยเซฟ กอฟีห์บรรณาธิการของQorot Yisra'el be-Temanของฮิบชูชที่อ้างถึงข้างต้น ไม่ได้กล่าวถึงลูกชายยีห์ยา แต่กล่าวถึงชะโลม เบน อารอน ฮาโคเฮ็น อิรักี (ฉบับกอฟีห์ของเยเมน ฮักกาดะห์[ אגדתא דפסשא, 5719], p. 10-11) เช่นเดียวกับศาลของซานาในการตอบสนองต่อรับบี อัฟราฮัม ยิตชัก ฮาโคเฮน กุก ในปี 5671 (พ.ศ. 2454)(Masa' le-Teiman (ฮีบรู: מסע לתימן; Tel Aviv, 5712), หน้า 197: "ובזמן שעמד הנשיא ר' שלום עראקי שהיה משנה למלך הערבי המולך בצנעה. הויו יד יו רב לו לעשות כרצונו וביד שזקה הכריש קהילות רבות להתפלל ע "פ סידור האר"י נוסד ספרד ולעזוב סידור התפילה להרמב"ם. וגם שלא לגלד בימי העומר וכיוצא בענינים אלו. וקצת קהיות. עמדו על עמדם ולא אבו לשמוע לו."). Cf. Qorah, A. (1987), หน้า 16 –18 (การแบ่งหน้าภาษาฮีบรู) ผู้เขียน (หน้า 17 เก็บถาวร 2018-10-14 ที่Wayback Machine ): "ในสมัยของรัฐมนตรีชาลอม ( อัล-'อุสตะ)) นักปราชญ์จำนวนหนึ่งในยุคนั้นเห็นว่า [เหมาะสม] เป็นการดีที่สุดที่ทั้งประชาคมจะอธิษฐานเหมือนธรรมเนียมที่พบในดินแดนอิสราเอล [กล่าวคือ] ในพิธีสวดมนต์ของหนังสือสวดมนต์ดิก และของพวกเขา คำแนะนำก็คือ บรรดาผู้ที่หนังสือสวดมนต์ของพิธีกรรมบะละดี ( ทิกลาล ) ยังคงพูดได้คล่องในปากของพวกเขา ให้นาซีจัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ดิกให้พวกเขา เพื่อที่ทุกคนจะได้คุ้นเคยกับการละหมาดด้วยพิธีกรรมเดียว และนาซียินยอม ถึง [คำแนะนำ] นี้ บรรดาแรบไบที่ปลุกปั่นให้สวดภาวนาเหมือนทิกลาล (คือพิธีกรรมบะละดี)] และหัวหน้าของพวกเขาคือรับบี เยฮูดา เบน เชโลโม อัล-ซาอาดี [ถึงแก่กรรม] 1740] และผู้พิพากษารับบี ปินฮัส เบน เชโลโม ฮา-โคเฮ็น อัล-อิรักี แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ และพวกเขาเขียนคำประกาศในรูปแบบของคำตัดสินของแรบบี [โดยกล่าวว่า] เป็นสิ่งต้องห้ามในการเปลี่ยนแปลงประเพณีของบิดา [ของพวกเขา] ที่ก่อตั้งขึ้นตาม ถ้อยคำของGeonimในสมัยโบราณและ ' องค์ประกอบ ' ของ Maimonides ที่ตามมาภายหลังพวกเขา "
 10. ไกมานี, อาฮารอน (2014), p. 84
 11. โทบี, โยเซฟ (2001), หน้า 31–32; Gavra, Moshe (2010), p. 337
 12. ไกมานี, อาฮารอน (2014), หน้า 83–92. สมควรกล่าวถึงว่าที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยคนเช่นดาเนียล เนหะมีย์ และเอสรา ซึ่งเยรูซาเล็มทัลมุด ( เบราโคต 17ก) กล่าวถึงว่า "มีผู้อาวุโสหนึ่งร้อยยี่สิบคนหรือมากกว่านั้น และในจำนวนนี้มีผู้เผยพระวจนะแปดสิบคนหรือมากกว่านั้นได้แสดงคำอธิษฐานนี้ " อ้างอิง ทัลมุดของชาวบาบิโลนBerakhot 28b นอกเหนือจากการขอพรสามรายการแรกและการขอพรสามรายการสุดท้ายแล้ว การขอพรแบบ กลางๆไม่ได้ถูกจัดเรียงตามลำดับพิเศษใดๆ เลย จนกระทั่งศตวรรษที่หนึ่งหรือสองสากลศักราช เมื่อในที่สุดพวกเขาก็ได้รับคำสั่งตามที่เรามีในปัจจุบัน (รับไบนู ฮานาเนอ้างแล้ว )
 13. ประเพณีของชาวเยเมนในการละหมาดมุสซาฟเพียงคนเดียว - ละหมาดในช่วงปีใหม่ของชาวยิว แทนที่จะสวดมนต์เงียบก่อนตามด้วยการกล่าวคำอธิษฐานซ้ำโดย Shaliach Tzibburอธิบายโดยรับบี ยิฮยา ซาเลห์ ในTiklāl Etz Ḥayim ของเขา ฉบับโทรสาร จัดพิมพ์โดย Karwani Yaakov จาก Rosh Ha-Ayin, Vol. II ในเช้าของ Rosh Hashanah sv תפלת מוסףและการปฏิบัติของชาวเยเมนนั้นคล้ายคลึงกับคำสอนที่นำมาลงในเยรูซาเล็ม Talmud ( Berakhot36ก – 36บี) ยีห์ยาห์ ซาลาห์ใช้คำสบถที่รุนแรงขณะเขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปฏิบัติดั้งเดิมของชาวยิวเยเมน: "'ยิ่งกว่านั้น อาจกล่าวได้ว่าการขอพร [ที่ทำในคำอธิษฐานของเรา] ในวันปีใหม่และในวันลบมลทินนั้นแตกต่างกัน สำหรับ [ในวันนี้] ทูตแห่งชุมนุมซึ่งเป็นผู้นำในการอธิษฐานก็ปฏิบัติตามพันธกรณีของทุกคนแล้ว' ดังนั้น รับบีโยนาห์คิดว่าถึงแม้บางคนหันใจไปหาสิ่งอื่นขณะอยู่ระหว่าง [กล่าว] อวยพร แต่ทูตแห่งที่ประชุม [ยังคง] ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเขา กระนั้น ในพรอื่น ๆ ที่เขาไม่ได้รับ [ปฏิบัติตามพันธกรณีของเขา] จึงมีการระบุชื่อชายคนนี้ไว้ด้วย เพื่อจุดประสงค์ของเราแนวทางปฏิบัติเกี่ยว กับฮาลาชิกมีความกังวล และในทิกลาลที่อาจารย์ของเราได้เขียนไว้ แม้กระทั่งรับบี ยิยะ อัล-บาชิรีแห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ ก็เขียนเป็นภาษาอาราเบียน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้: 'จงรู้ไว้เถิดว่า ตลอดปีนั้น ผู้ชายควรจะสวดภาวนาอย่างเงียบๆ หลังจากนั้นทูตแห่งชุมนุมก็สวดภาวนาด้วยเสียงอันดังเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของผู้ไม่รู้จัก [บทสวดมนต์นั้นเอง] อย่างไรก็ตาม ในช่วงสมัยมุสซาฟการสวดภาวนาในวันปีใหม่ ธรรมเนียมไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาเงียบๆ แต่ทูตของที่ประชุมเริ่มสวดภาวนาดังๆ และเขาได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ที่รู้จักการขอพรอย่างครบถ้วนและผู้ที่ไม่รู้จัก . เหตุผลก็คือการขอพรนั้นยาวนาน [ในช่วงเวลาเหล่านี้ของปี] และไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนทูตแห่งที่ประชุม แต่ในช่วงวันอื่น ๆ ของปี ทูตของที่ประชุมไม่ปฏิบัติตามพันธะ [ของใคร] ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่ไม่รู้จัก [การขอพร]" บัดนี้ท่านได้แสดงแล้วเพื่อจะได้รู้ว่ามีคนมากมายสักกี่คนที่ยืนยันธรรมเนียมของเรา แม้กระทั่งธรรมเนียมของบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณ [ซึ่งสืบทอดมาสู่เรา] เกือบจะนับตั้งแต่สมัยแห่งการทำลายล้าง ดังที่เรายึดถือและยอมรับโดยทั่วไป [ซึ่งก็คือ] ซึ่งเป็นประเพณีของบรรพบุรุษของเรา แล้วใครล่ะที่พิจารณาถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้แล้ว (ซึ่งต่างก็เห็นพ้องต้องกันและต่างดำเนินไปด้วยความโน้มน้าวใจอย่างสมบูรณ์ว่า [พูด] ว่าจะต้องมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น [การละหมาด ของมุสซาฟ ) จะโน้มความคิดของเขาไปขัดแย้งกับการปฏิบัติของพวกเขาเหมือนเดิมหรือไม่? แน่นอนว่าเขาควรจะวิตกและระวังเกรงว่าพวกเขาจะ [มา] บดขยี้กะโหลกศีรษะของเขา…. จงฟังคำสั่งสอนของบิดาของเจ้าแก่บุตรชายของเรา และอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของมารดาของเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งนี้และจดบันทึกไว้” จบคำพูด
 14. Qorah, A. (1987), p. 21, หมายเหตุ 19
 15. อามาร์ (2017), หน้า. 10
 16. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1. บทนำ)
 17. Sassoon, DS (1932), Introduction, p. xxxvi. คนรักหนังสือDavid Solomon Sassoon (1880–1942) ผู้รวบรวมหนังสือสวดมนต์เกี่ยวกับพิธีกรรมชาวเยเมนจำนวน 16 เล่ม ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 (1531) จนถึงศตวรรษที่ 20 เขียนถึง Tiklāl ชาวเยเมนว่า "การศึกษา MSS เหล่านี้นำไปสู่ สันนิษฐานว่าพิธีสวดของชาวยิวเยเมนต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดยุคสมัย และในเยเมนเอง พิธีสวดก็แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ มีร่องรอยของพิธีกรรมก่อนหน้านี้ซึ่งใช้ก่อนที่อิทธิพลตะวันตกจะแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทร... "
 18. พิธีสวดยอดนิยมอย่างหนึ่งที่พบในสิดดูร์แห่ง RSG คือปิยยุตที่เรียกว่าเตรุมะห์ ฮิฟดิลานู ซึ่งท่องในคืนเทศกาล ปัสกา ระหว่างอ่านฮากัดดะห์ ประเพณีอีกประการหนึ่งที่ นำมาจาก Siddur ของ RSG คือการบรรยายของKol NidreiในคืนYom Kippurเช่นเดียวกับที่ Rabbi Yihya Salehกล่าวไว้ในTiklal 'Etz Ḥayim Hashalem ดู: Saleh, Y. (1979b), ฉบับที่ 4, น. 196ก.
 19. Qorah, A. (1987), หน้า 96–97
 20. บาชิริ, วาย. (1964). ไมโครฟิล์มของหนังสือสวดมนต์เล่มหนึ่งที่เขียนโดยรับบี ยียะ บาชิริ สามารถชมได้ที่หอสมุดแห่งชาติของมหาวิทยาลัยฮิบรูในกรุงเยรูซาเลม แผนกต้นฉบับ แค็ตตาล็อก # 26787 (ภาษาฮีบรู); ในเอกสารสำคัญของสถาบัน Ben-Zvi ในกรุงเยรูซาเล็ม ไมโครฟิล์ม # 1219 (ภาษาฮีบรู)
 21. Tikūn Ha-geshemประกอบด้วยบทกลอนหลายบท เริ่มต้นด้วย שפעת רביבים ตามด้วยบทเหล่านี้ติดๆ กันอย่างรวดเร็ว: מכסה שמים และ לשוני כוננת และ ישבעון และ אל שי יפתש และสุดท้าย אלהינו ואלהי אבותינו
 22. Tikūn Ha-ṭalประกอบด้วยบทกวีพิธีกรรมสี่บทในกลอนคล้องจอง: שזופת שמש และ לשוני כוננת และ לך לשלום גשם และสุดท้าย אלהינו ואלהי אבותינו
 23. Golb, N. (1972), p. 18. แม้ว่าหนังสือสวดมนต์ใน คอลเลกชัน Spertus College of Judaicaจะลงวันที่ปี 1663 แต่นวัตกรรมเดียวกันนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าชื่อเรื่องของหนังสือสวดมนต์ที่เขียนโดยรับบี Yitzhak Wannah ในปี 1645 โดยTikūnei Shabbat Malkahหมายถึงการบรรยายสดุดีหกเล่ม (สดุดี 95–99; 29) ก่อตั้งโดยรับบี โมเช คอร์เดเวโรและปิยุต " เลคา โดดี " เขียนโดยรับบี ชโลโม อัลคาเบตซ์ในSafedเช่นเดียวกับปิยุต "บาร์-โยชัย" ดู: วรรณาห์, Yitzhak (1992), หน้า 43, 74; ไกมานี, อาฮารอน (2005), p. 52
 24. ^ ปล. 95–99; 29
 25. ไกมานี, อาฮารอน (2005), p. 52
 26. กาฟรา, โมเช (2010), ฉบับ. 3, น. 219
 27. วรรณาห์, Yitzhak (1992), หน้า 43–44, หมายเหตุ * ג
 28. กาฟรา, โมเช (2010), ฉบับ. 1 หน้า 68, 260–261; Gavra, Moshe (1988), เล่ม. 1, หน้า 146–153.
 29. Ratzaby, Yitzhak (1996), p. 329
 30. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1, น. 289บ
 31. แกมเลียล, ชาลอม (1988), หน้า 1. 137
 32. ดู วารสาร Or Halichotฉบับเดือนไนสาน 5774 (หน้า 4) ที่รับบี โยเซฟ กอฟีห์พูดถึง כתר และ נקדישך
 33. อัมราม กอน (1971)
 34. เซเฟอร์ ฮา-โซฮาร์ (พร้อม คำบรรยาย ฮา-สุลาม ), เล่ม. 8 (ป. ปินัส ), มาตรา # 569), ลอนดอน 1975, หน้า. 219.
 35. Qorah, A. (1987), p. 96. อย่างไรก็ตาม การมีอยู่จริงของการสรรเสริญอันโด่งดังนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนมาก และตามข้อมูลของDhahiri, Z. (1991) เล่ม 1 2, น. 28 [14b]) "ตกลงมาจากสวรรค์โดยจารึกไว้บนแผ่นหนัง" และมีคำสรรเสริญอยู่ในนั้นด้วยคำว่า "บารุค" สิบครั้ง เป็นตัวแทนของ "การประกาศสิบครั้ง" (ฮีบรู มาอามาโรต์ ) ที่พระเจ้าประทานให้ ทรงสร้างจักรวาล ดูเพิ่มเติมที่Saleh, Y. (1993), vol. 1, น. 113. รับบีเดวิด อาบูดีร์ฮัมในงานสำคัญของเขาเซเฟอร์ อาบูดีร์ฮัมเขียนในนามของราฟ อัมรัม กอนว่า คำว่า "บารุค" ควรพูดสิบห้าครั้งSefer Abudirham , วอร์ซอ 1877, p. 37 [19ก])
 36. เกี่ยวกับผลงานของ Yehudah Halevi เรื่อง המהולל לעולם, ดู: Saleh, Y. (1979b), vol. 1, น. 58บ. ในถ้อยคำของ Yiḥyah Saleḥ (อ้างแล้ว) อรรถกถาของ Etz Hayim : המהולל וכו' שבא זה מרבי' יהודה הלוי ז"ל ("` ผู้ที่ได้รับการยกย่อง ` ฯลฯ คำสรรเสริญนี้มาจากรับบี ยูดาห์ ฮาเลวี ผู้ทรงความทรงจำอันแสนสุข ")
 37. ประเพณีของชาวเยเมนในปัจจุบันคือการกล่าวคำอวยพรที่เรียกว่ายตเซอร์ แชบบายีห์ยาห์ ซาลาห์รับเอาทัศนะที่ว่าควรจะกล่าวในขณะที่อาศัยรับบีเชโลโม ตัยซีชาวเยเมน ซึ่งกล่าวว่า: "เหตุผลที่ละไว้ในหนังสือสวดมนต์ของเรา และแม้แต่ในหนังสือของไมโมนิเดส ที่เป็นความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะว่ามันถูกลืมไปแล้ว เพราะความลำบากและการเดินทางมากมาย [ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน]” Yotzer Shabbathประกอบด้วยพิธีสวดที่เรียกว่า "Greater Alpha-Beta" ได้แก่E l Adon 'al kol hama'asim (พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายเหนืองานทั้งหมดของพระองค์); อุรุค อูเมโวรุก เบฟิ กอล ฮาเนชะมะฮ์(ทรงพระเจริญและได้รับการยกย่องจากสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด ) ฯลฯ" และเป็นคำสอนจาก Zohar [ต้องการอ้างอิง ]
 38. Gavra, Moshe (2010), หน้า 206–208
 39. ชาบาซี (1986), หน้า 1. 37
 40. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 4, น. 73บ
 41. บาชิริ, วาย. (1964), หน้า. 6b – มีอยู่ในหมายเหตุ "aleph" ด้วย (อ้างแล้ว) ตัวอย่างเช่น אמת ויציב, נכון וקיים, ישר ונאמן, אהוב ושביב, נשמד ונעים, נורא ואדיר, מתוקן ומקובל, טוב ויפה הדבר הזה עלינו לעו ใช่แล้ว.
 42. ตัวอย่าง: אמת ויציב, ונכון וקיים, וישר ונאמן, ואהוב ושביב, ונשמד ונעים, ונורא ואדיר, ומתוקן ומקובל, וטוב ויפה הדבר הזה על ינו לעולם ועד.
 43. Yiḥyah Saleḥ กล่าวถึงSefer AbudirhamในคำอธิบายของเขาEtz Ḥayimเมื่อกล่าวถึงemeth wayaṣivและวิธีการที่รับบี David Abudirham ในบทความของเขาเกี่ยวกับ Tefillah ( Sefer Abudirham , Warsaw 1877, p. 50 เก็บถาวร 2015-09-24 ที่Wayback เครื่องจักรใน PDF หน้า 47) ต้องพูดว่าสิบห้าวาเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งสิบห้าครั้งในหนังสือสดุดี โดยเริ่มด้วยShir hama'aloth (สดุดี 120–134) ดู: Saleh, Y. (1979b), ฉบับที่ 1, น. 95บี
 44. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1, น. 57บ
 45. ↑ อับ ซาเลห์ วาย. (1894), ฉบับ. 1, น. 88ก
 46. ผู้แต่งหนังสือเซเดอร์ ห้ายม .
 47. ซาเลห์ วาย. (1894), ฉบับ. 1, น. 16ก; Saleh, Y. (1979b), เล่ม. 1, น. 61ก
 48. การอ้างอิงที่นี่คือข้อสามข้อที่นำมาจากสามที่ที่แตกต่างกันในหนังสือสดุดี ทุกข้อกล่าวถึงคำว่าṢedeqหรือ "ความยุติธรรม" เพื่อเป็นการยกย่องความยุติธรรมของพระเจ้า ซึ่งทำให้ชายผู้เคร่งครัดในอิสราเอลสามคนเสียชีวิตจาก โลกในช่วงถวายภาคบ่าย ได้แก่โมเสสอาจารย์ของเรา โยเซฟ และกษัตริย์ดาวิด อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำṣidūq ha-din (นั่นคือ การกระทำที่ชอบธรรมในการพิพากษาของพระเจ้า) ในบางวัน เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการไว้ทุกข์ในวันสะบาโตหรือวันเทศกาล ดู: Saleh, Y. (1979), ฉบับที่ 3 คำตอบ # 150
 49. ประเพณีดั้งเดิมในเยเมนคือให้ชาวยิวหยิบขนมปังไร้เชื้อ 1 12 ก้อน ( มัทซาห์ ) ทุกครั้งที่รับประทานอาหารตลอด 7 วันของเทศกาลปัสกา แม้แต่ในวันสะบาโต [กอฟีฮ์ (2011), หน้า. 412, หมายเหตุ 19 (น. ฮิล. Ḥametz u'matzah 8:6)]
 50. กาฟรา, โมเช (1988), เล่ม. 1, หน้า 129–142
 51. นี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคัมภีร์ทัลมุดและในงานเขียนของ geonim ในประมวลกฎหมายยิวของไมโมนิดีส และในBaladi-rite tiklāl ของรับบี ยิฮยา บาชิรี
 52. ในเยเมน ธรรมศาลาหันหน้าไปทางทิศเหนือในทิศทางของกรุงเยรูซาเล็ม และที่ประชุมก็ยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือเช่นกัน เมื่อโบกมือทักทายพวกเขาก็ยื่นมันไปข้างหน้าไปทางเหนือ หันหน้าไปทางกรุงเยรูซาเล็ม ปัจจุบัน ในดินแดนอิสราเอล หากมีใครยืนอธิษฐานในเทลอาวีฟ เขาจะหันหน้าไปทางกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
 53. Greidi, S. (1995), p. 97 (71)
 54. รับบี อัมรัม กอราห์ เขียนถึงยีห์ยาห์ ซาเลห์ โดยกล่าวว่า: "เขาทำงานหนักมากในการเรียบเรียงข้อความที่ใช้ในการอธิษฐานตามข้อความใน หนังสือสวดมนต์พิธีกรรมบะละดี ( ติกาลิล ) โบราณ และเขาได้กำจัดข้อความเหล่านั้นออกจากฉบับที่ผู้ลอกเลียนแบบในเวลาต่อมา หนังสือ สวดมนต์ พิธีกรรมบาลาดีได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว อันที่จริง การเพิ่มเติมเหล่านั้นที่เพิ่มเข้าไปใน หนังสือสวด มนต์พิธีกรรมบาลาดีตามพิธีกรรมสเปนและที่พวกเขาได้ [แล้ว] เริ่มสังเกตเห็นว่าเป็นการปฏิบัติของพวกเขาเอง เขาไม่ได้ลบออก แต่พระองค์ทรงอธิบายสิ่งเหล่านั้นและรวมไว้ใน หนังสือสวดมนต์ พิธีกรรมบาลาดีแล้ว” ดู: Qorah, A. (1987), หน้า 21-22, หมายเหตุ 19
 55. ตัวอย่างเช่นสดุดี 107สำหรับเทศกาลปัสกา ; สดุดี 68สำหรับชาวูโอทและสดุดี 42และ43สำหรับสุคค
 56. บาชิริ, วาย. (1964), หน้า. 29ก
 57. Razhaby, Yehuda (1981), หน้า 104–105
 58. ไมโมนิเดส (1985), เซเดอร์ ฮา-เตฟิลละห์ (สิ้นสุดการแบ่งกลุ่ม เรียกว่าอาฮาวาห์ )
 59. กาฟิฮ์, ย. (2018), หน้า 1. 39
 60. Qafih, Y. (1958), p. 261; Qafih, Y. (1985), คำนำของNusach Ha-Tefillah , หน้า. 711
 61. กาฟีห์, ย.(1989) เล่ม. 2, หน้า 828–830: [คำแปล]: "สำหรับรูปแบบของพิธีสวดมนต์ที่พวกเขาใช้ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษของเรามอบให้แก่เราตั้งแต่รุ่นก่อน ๆ เห็นว่ารูปแบบการอธิษฐานกำหนดโดยไมโมนิเดสในหนังสือของเขา Mishne Torah เขาได้รับจากชาวยิวในเยเมนเมื่อเขาตระหนักว่ามันไม่มีการเจือปนโดยการปรับปรุงของ Geonim และการปรับปรุงของพวกเขา และมันไม่มีการปรับปรุงของปราชญ์ของสเปน หรือสิ่งที่เรียกว่า "การแก้ไข" ทำโดยต้นเสียงของ Ashkenaz ดังที่รับบี ยี่ห์ยา ซาเลห์ (มหาริทซ์) เขียนไว้ โดยกล่าวว่าเรามีประเพณีที่ว่าประเพณีของเราเกี่ยวกับการสวดมนต์นั้นเก่าแก่มาก มีผลย้อนหลังไปถึงสมัยที่พระวิหาร [แรก] ถูกทำลาย แม้ว่า เราไม่สามารถอ้างอิงข้อพิสูจน์ถึงผลกระทบนี้ได้ แต่ยังสามารถอนุมานได้จากที่อื่นผลงานชิ้นโบแดงในตอนท้ายของ Sefer Ahavah ตัวอย่างบางส่วนถูกนำมาลงในสิ่งต่อไปนี้: (1) ในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับมิชนาห์ แทรคเทต เบอราโคต บทที่ 5 เขาเขียนว่าในการอวยพรที่กล่าวไว้สำหรับฤดูกาลประจำปี ในช่วงฤดูหนาว มีคนพูดว่า "ขอพร [ปีนี้] แก่เรา" ( ברך עלינו ) แต่ในรูปแบบการอธิษฐานในงานใหญ่ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างเดือนฤดูร้อนและฤดูหนาว แต่กลับเขียนว่ามีคนพูดว่า "อวยพรพวกเรา" เสมอ ( ברכנו ) ; (2) ในคำอธิบายของไมโมนิเดสเกี่ยวกับมิชนาห์ Tractate Berakhot 6:5 เขาเขียนสำหรับฉบับอวยพรครั้งสุดท้ายที่รู้จักในชื่อBoré Nefashot("พระผู้สร้างดวงวิญญาณมากมาย") สิ่งนั้นต้องสรุปโดยกล่าวว่า "...เหนือทุกสิ่งที่สร้างขึ้นจากพระองค์ผู้ทรงค้ำจุนจักรวาล" ( על כל מה שברא שַיי העולמים = ḥai ha-ʿolamim ) แต่ในดวงที่ใหญ่กว่าของพระองค์ องค์ประกอบและในGuide for the Perplexed (ตอนที่ 1 บทที่ 69) เขาใช้เวอร์ชัน "ชีวิตของจักรวาล" ( אָי העולמים = ḥei ha-ʿolamim) และดังนั้นจึงมีบันทึกไว้ในหนังสือสวดมนต์ทุกเล่มของเยเมน (3) ในการขอพรที่เรียกว่า Me'ayn shalosh (รูปแบบสั้นๆ ของพระคุณหลังจากรับประทานเค้ก ฯลฯ) ที่นั่นพระองค์ทรงใช้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยสรุปด้วยคำว่า "...และสำหรับศิโยน สถานที่ประทับอันทรงเกียรติของพระองค์ และสำหรับแผ่นดินอันบริสุทธิ์ และสร้างกรุงเยรูซาเล็ม เมืองของเจ้าโดยเร็วในสมัยของเรา และให้เรารับประทานผลของมันเถิด" อย่างไรก็ตาม ในองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าของเขาฮิล เบราค็อต3:13 เขาไม่ได้เขียนเวอร์ชันนี้ แต่นำเวอร์ชันที่พบในหนังสือสวดมนต์ของเยเมนลงมา (4) ในทำนองเดียวกัน เขาเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของเพลงฮัลเลล และวิธีที่ที่ประชุมจะตอบผู้ที่ท่องเพลงฮัลเลล (5) ใน Responsa ของไมโมนิเดส เขาเขียนว่าบทสรุปของการขอพรครั้งที่สิบเอ็ดในอามิดะห์คือ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรักความชอบธรรมและการพิพากษา” ในขณะที่ในช่วงสิบวันแห่งการกลับใจ มีคนกล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม” อย่างไรก็ตาม ในองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าของเขา ภายใต้รูปแบบของคำอธิษฐาน เขาเขียนว่าตลอดทั้งปีมีคนหนึ่งกล่าวว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ ผู้ทรงรักความชอบธรรมและการพิพากษา" แต่ในระหว่างสิบวันแห่งการกลับใจ พระองค์จะต้องสรุป อวยพรด้วย "กษัตริย์แห่งการพิพากษา"; (6) นอกจากนี้ ในคำตอบของพระองค์ ในคำอวยพรที่กล่าวไว้หลังการเข้าสุหนัต ฉบับที่พระองค์ใช้คือ “...ได้สั่งสอน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบัญชาบรรดาผู้บริสุทธิ์” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าของพระองค์ ฉบับเก่าทั้งหมด ข้อความเป็นเวอร์ชันที่ใช้ในเยเมน "...ได้รับคำสั่งจากพินัยกรรมของผู้ศักดิ์สิทธิ์" ฯลฯ ; (7) นอกจากนี้ในการจัดองค์ประกอบด้วยฮิล Tefillah 2:14 เขาเขียนว่าในวันที่เก้าของเดือน Av ถือศีลอด ( Tish'a be-Av ) พวกเขาเพิ่มเวอร์ชันที่เรียกว่าRaḥemในสถานที่สวดมนต์ที่เริ่มต้น "อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม" ( תשכון ) เพราะ สิ่งนี้เคยเป็นธรรมเนียมของเขา โดยมีพื้นฐานมาจาก Siddur ของ Rabbi Saadia Gaon อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบคำอธิษฐานที่นำลงมาในองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าของเขา เขาได้เขียนฉบับดังกล่าวตามที่ปรากฏในเยเมน โดยกล่าวว่าราเฮมกล่าวแทนคำอวยพรว่า "จงอาศัยอยู่ท่ามกลางกรุงเยรูซาเล็ม" ซึ่งก็คือ แทนที่จะถูกรวมไว้ภายใน มัน; (8) ใน "Mishne Torah" ของเขา ( Hil. Matanot ʿAniyim10:3[6]) เขาเขียนว่า: "...ดังที่กล่าวไว้ว่า 'เจ้าจะได้ยินเสียงร้องของคนยากจน'" (ข้อที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู) และข้อความใดที่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ของการใช้คำเหล่านี้จนเป็นนิสัย นำมาจากข้อความของNishmat kol ḥai ("ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง") ดังที่พบในหนังสือสวดมนต์ภาษาสเปน อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบคำอธิษฐานที่นำมาลงในองค์ประกอบเดียวกัน คำดังกล่าวจะไม่ปรากฏ มีแต่เฉพาะเวอร์ชันที่ใช้ในเยเมนเท่านั้น ไม่พบคำเหล่านี้ในรูปแบบคำอธิษฐานที่จัดพิมพ์โดย D. Goldschmidt (9) ยิ่งกว่านั้น ในรูปแบบการละหมาดของเขา เขาได้เขียนว่า “ผู้คนมีมันเป็นการปฏิบัติของพวกเขาในมุสซาฟ แต่ละแห่ง- อธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากล่าวว่า 'เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเขียนเกี่ยวกับเราไว้ในโตราห์ของพระองค์ ผ่านโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์' และกล่าวถึงการถวายเครื่องบูชาในวันนั้น ดังที่เขียนไว้ในโตราห์ และพวกเขาอ่านออกเสียงข้อเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่ได้กล่าวถึง [พวกเขา] เนื่องจากพวกเขากล่าวว่า 'เช่นเดียวกับที่คุณเขียนเกี่ยวกับเราในโตราห์ของคุณ' เป็นต้น พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้อง [พูดพวกเขา] อีกต่อไป" ตามนั้น วิธีแรก พวกเขาจะต้องพูดข้อเหล่านี้ตามที่ Rabbeinu Tam ปฏิบัติตาม (ดู: Tosefot ในRosh Hashanah 35a, sv אילימא ) และเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นหากพวกเขาไม่ได้กล่าวถึงพวกเขา พวกเขาจะไม่อีกต่อไป จำเป็นต้องทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบคำอธิษฐานเดียวกันนั้นในต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือทั้งหมดของหนังสือ "มิชเน โตราห์" (หรือเรียกอีกอย่างว่าYad ha-Ḥazaḳah ) เช่นเดียวกับใน Oxford MS ที่ข้อความของ Dr. Daniel Goldschmidt ตีพิมพ์รูปแบบคำอธิษฐานของ Maimonides โองการของ Mussafin (กล่าวคือ การถวายเพิ่มเติมในวันสะบาโตและวันเทศกาล) หายไปโดยสิ้นเชิง นี่ไม่ได้พิสูจน์แน่ชัดหรือว่าแม้หลังจากที่เขาเขียนรูปแบบการอธิษฐานเหมือนที่เขาเคยพูดว่า "ประชาชนมีไว้เป็นข้อปฏิบัติ" เขาจึงถอนข้อความนั้นไปแก้ไขให้อ่านตามฉบับที่เขาได้รับจาก เยเมนแล้วลบข้อเหล่านั้นออกไหม? ดูเหมือนไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว"
 62. Qafih, Y. (2010), ฉบับ. 1, คำนำ
 63. อัล-นัดดาฟ, เอ. (1981), คำตอบ # 33, หน้า 164–165
 64. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1, sv คำอธิษฐานยามเย็นในวันธรรมดา, น. 192ก
 65. มิชนาห์เบราคอท 1:4
 66. คือ เกี่ยวกับคำว่า "Borukh shomer 'amo yisroel lo'ad" หรือไม่ ควรลงท้ายด้วยคำอวยพรที่ใช้พระนามของพระเจ้า
 67. เบราคอธ 4b
 68. ความหมายคือจุดเริ่มต้นของพรนั้นซึ่งกล่าวว่า: Emeth emunah kol zoth qiyam 'aleinuฯลฯและลงท้ายด้วยBorukh attoh adonai ğo'al yisroel หลังจากนั้นพวกเขาก็พูดว่าHashkiveinuฯลฯ
 69. เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ขอวิงวอนจะต้องไปจากการขอพรที่เรียกว่าเกอุลาห์โดยตรงไปยังการอธิษฐานยืน (เช่นเดียวกับการสวดมนต์ตอนเช้า) การปฏิบัติจึงแตกต่างในการสวดมนต์ตอนเย็นโดยเติมคำว่า "ฮาชิคิเวอินุ" เข้าไปด้วย
 70. Al-`Adeni, Saʻīd ben David (2010), sv Berakhot 8:14, p. 87. อ้างอิง Sefer Halakhoth Pesuqoth le'Rav Yehudai Gaon z"l , Jerusalem 1999, p. 476 ซึ่งรูปแบบสุดท้ายของการให้พรนั้นเหมือนกับประเพณีของชาวเยเมนโบราณทุกประการ
 71. ไมโมนิเดส (1974), เล่ม. 1, ฮิล. เบราค็อต 8:14; Tiklal Torath Avoth (ed. Nathanel Alsheikh), เล่ม. 1, เบไน บารัค 1996, น. 318.
 72. โทบี, โยเซฟ (2001), บทความ: Nosaḥ ha-tefillah shel yehudei teyman , p. 41
 73. ยิ่งไปกว่านั้น ในวันจันทร์พวกเขาจะพูดว่า: ה' איה שסדיך הראשונים ฯลฯ ในขณะที่วันพฤหัสบดีจะพูดว่า: ה' שארית פליטת אריאל เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตาม การฝึกพูดข้อเหล่านี้เพิ่งถูกนำมาใช้ในเยเมนเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 เท่านั้น โดยเห็นว่าใน หนังสือสวดมนต์ พิธีกรรมบาลาดี เก่าทุก เล่ม ไม่มีการจดจำโองการเสริมดังกล่าวในวันจันทร์และพฤหัสบดี หรือของอาวินู มัลคีนูในวันอื่นๆ ของสัปดาห์ ดู: Gavra, Moshe (2010), ฉบับที่ 1, หน้า 336–343.
 74. Ratzaby, Yehuda (2018), p. 60. ในMidrash Rabba (Canticles Rabba) ในข้อ (บทเพลง 8:13) "เธอผู้นั่งอยู่ในสวน เพื่อน [ของคุณ] ฟังเสียงของคุณ ให้ฉันได้ยินมันหน่อย" ซึ่งได้รับการอธิบายไว้ที่นั่น หมายถึง: "เมื่ออิสราเอลเข้าไปในธรรมศาลาและพวกเขาท่องเฮิรยัตเชมาด้วยความจริงใจในจุดประสงค์และพร้อมเพรียงกันด้วยสมาธิและเสียงที่ไพเราะพระองค์ผู้บริสุทธิ์ได้รับพรแด่พระองค์ตรัสกับพวกเขา: เธอผู้นั่งอยู่ในสวนเมื่อคุณ อ่าน [ในฐานะ] มิตรสหายของฉันและฉันฟังเสียงของคุณ ให้ฉันได้ยิน แต่เมื่ออิสราเอลท่องḲiryat Shemaด้วยความไม่ลงรอยกันอันที่นำหน้าและอีกอันล้าหลังและพวกเขาไม่อ่านḲiryat Shemaพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงร้องตะโกนออกมาด้วยความจริงใจและตรัสว่า "ที่รักของข้าพเจ้า ไปเถิด!"
 75. อาร์. โยเซฟ คาโรเขียนในShulhan Arukh , Orach Chaim 61:24 ว่า จะต้องท่อง Ḳiryat Shemaในระหว่างการสวดมนต์โดยใช้เสียงร้องของมัน (เช่น จุดออกเสียงที่เขียนข้างสระและเหนือตัวอักษร) เช่นเดียวกับที่ พบมีเขียนไว้ในโตราห์ อย่างไรก็ตาม ในเยเมน การปฏิบัติค่อนข้างแตกต่างออกไป กล่าวคือ เพื่อท่องเฮิรยัตเชมาในระหว่างการสวดมนต์ในลักษณะที่ทันควัน (โดยไม่สังเกตเสียงร้อง) แต่ทั้งที่ประชุมก็จะอ่านออกเสียงคำดังกล่าวเป็นจังหวะที่สมบูรณ์พร้อมเพรียงกันและมีทำนองเป็นเอกพจน์
 76. บาชิริ, วาย. (1964), หน้า 11b – 12a
 77. ในקדיש דָּרַבָּנַן ‎ וְיַבַּע ‎ ปรากฏแทนויקרב ‎ (ข้อความภาษาเยเมนนำมาใช้โดยไมโมนิเดส และรวมไว้ที่ด้านหลังของ Sefer Ahavah, ฉบับของ Qafih, หน้า 720. ดูเพิ่มเติมהתכלאל המבואר נוסד בלדי לימות השנה ด้วย ( שלק ראשון) , ה'תשס"ו ‎, หน้า 33.)
 78. " דאמירן ‎" ในข้อความภาษาเยเมนที่ไมโมนิเดสนำมาใช้ และรวมไว้ที่ด้านหลังของ Sefer Ahavah, ฉบับของ Qafih, หน้า 1. תשכ.
 79. ในปัจจุบัน ธรรมเนียมพิธีกรรมบาลาดีในขัดดิชคือการเติมคำเชื่อม"และ" ในคำเหล่า นี้ทั้งหมด: "...ขอพระนามขององค์ผู้บริสุทธิ์ ทรงจำเริญจงมีแด่พระองค์ ทรงได้รับพระพร ได้รับเกียรติและสรรเสริญเป็นผู้ยกย่องยกย่องยกย่องสรรเสริญยกย่องฯลฯ" Saleh, Y. (1979b), เล่ม. 1 , หน้า 83a–b, กล่าวถึงธรรมเนียมในการกล่าวคำเชื่อม "และ" เจ็ดครั้ง และการปฏิบัติใดถือเป็นของคับบาลิสต์ ชาวสเปน โจเซฟ เบน อับราฮัม กิกาติลลาแม้ว่าจะไม่ใช่ธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวยิวเยเมนก็ตามที่จะทำเช่นนั้น
 80. Qafih, Y. (2010), p. 89 (หมายเหตุ 1)
 81. Yitzḥak Halevi, Shalom (1993), p. 289. ตามที่รับบีชะโลม ยิตชัก ฮาเลวี อ้างจากติคลอล คาลาฟเหตุผลที่ ไม่ได้กล่าว อเลอินุ เลเชบีฮ์ในระหว่างการละหมาดช่วงบ่าย ( มินฮะฮ์ ) ก็เพราะพวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามคำกล่าวของอะเลอินุ เลเชบีฮ์ยกเว้นเพื่อตอบโต้ผู้นับถือดวงอาทิตย์ ในเวลาเช้าและผู้สักการะดวงจันทร์ในเวลาเย็น เขาอ้างจากคำที่จารึกไว้ตรงขอบของTiklāl Etz Ḥayim , p. ฉบับปี 1894 88ก. ความคิดเห็นนี้ถูกนำลงมาโดย Rabbi Yitzhak Wanna ในหนังสือสวดมนต์ Baladi-rite ของเขาด้วย ถึงกระนั้น ตามความเห็นของมหาริตซ์ ในความเห็นของเขาEtz ḤayimการละเลยAleinu le'shebeaḥในระหว่างการละหมาดช่วงบ่ายเป็นคำสอนที่ดำเนินโดยแรบบีและคับบาลิสต์เมียร์ อิบน์ กับไบผู้เขียนโตลาอัท ยาอาคอฟ ( เขียนในปี 1507) ซึ่งเขียนว่า: "เราไม่พูดว่าอเลอินุ เลเชบีฮ์ยกเว้นในตอนเช้าและในตอนเช้า เวลาเย็น แต่ไม่ใช่ในช่วงสวดมนต์ยามบ่าย” ดู: Saleh, Y. (1894), ฉบับที่ 1, น. 88ก; Saleh, Y. (1979b), เล่ม. 1, น. 168ก.
 82. ตามที่ ดร. อะฮารอน ไกมานี แห่งมหาวิทยาลัยบาร์-อิลาน กล่าวไว้ยีห์ยา (เศคาริยาห์) อัล-ดะฮิรี (เสียชีวิต ค.ศ. 1608) เป็นปราชญ์ชาวเยเมนคนแรกที่แนะนำการฝึกกล่าวอเลอินุ เลชาบีฮ์ในช่วงสุดท้ายของการละหมาด ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติ ถูกนำมาใช้ในหมู่คณะพิธีกรรมบาลาดีด้วย ดร. ไกมานี อ้างถึงDhahiri, Z. (1991) ผู้ซึ่งนำองค์ประกอบของพิธีสวดมนต์ดิกมาลงในคำอธิบายเชิงปรัชญาของเขาเกี่ยวกับ Pentateuch, Ṣeidah la'derekh (Victuals for the Road), vol. บทที่ 2 เกี่ยวกับเลวีนิติ บทที่ 7 – ปารัสัตṢavหน้า 1 32 (16b): "จากนั้นเขาก็สรุปหลังจากทุกสิ่ง [โดยพูด] อเลนุ เลชาบีฮ. เหตุเพราะว่าในโลกนี้มีผู้นับถือรูปเคารพซึ่งตามธรรมเนียมของตนกราบไหว้รูปเคารพของตนในแต่ละวัน ส่วนเรา (ในทางกลับกัน) ก็ต้องสรรเสริญและกราบไหว้รูปเคารพของตนตามธรรมเนียมของเราโดยเห็นว่าเราเป็น ขอพระเจ้าห้ามไม่เหมือนพวกเขา เพราะพวกเขากราบลงต่อความไร้สาระและความว่างเปล่า และอธิษฐานต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ฯลฯ" (ดู: บันทึกการบรรยายของ Gaimani เรื่อง: מנהגים עתיקים ומנהגים שדרשים בתותו של ר' זכריה אלצ'אהרי มอบให้ที่สถาบัน Ben-Zvi เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2014)
 83. ฮีบรู: שובר. ดู: Bashiri, Y. (1964), p. 221b, sv נוסה שובר
 84. ฮีบรู: קיום השטר. ดู: Bashiri, Y. (1964), p. 222a, sv קיום השטר
 85. ประเพณีนี้กล่าวถึงโดยรับบี ยีห์ยา บาชิรีในTiklāl Qadmonim ของเขา ซึ่งเป็นคำแปลภาษาฮีบรูซึ่งนำมาลงในSaleh, Y. (1979b), vol. 3, ซวี เลชอน ติกลาล ฮากัดมอน , หน้า 238b–239a; ในฉบับอื่นๆ ฉบับที่. 3, น. 310. นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงโดยSaleh, Y. (1993), vol. 1, น. 153 ( ฮิล. เบอร์กอต ฮา-ชาฮาร์ , ฮาลาชาห์ 79); พี 206 ( ฮิล เฏฟิลละห์ฮาลาชะฮ์ 11)
 86. ชาบาซี (1986), เล่ม. 1 หน้า 61–62; 67
 87. Qafih, Y. (2010), ฉบับ. 1, น. 31; ติกลาล โตราธ อโวธ (เอ็ด. นาธาเนล อัลชีค), เล่ม. 1, เบไน บารัค 1996, น. 30 และคณะ Shulchan Aruch ( Orach Chaim § 59:3) อ้างถึงเรื่องนี้ว่ากำลังถูกโต้แย้ง และเข้าข้างด้วยมุมมองที่ว่าบุคคลเพียงคนเดียวที่สวดภาวนาเพียงลำพังสามารถพูดKeddushaได้ ถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติของชาวยิวในเยเมนก็ยังต้องอาศัยการปฏิบัติที่เก่าแก่มากซึ่งกล่าวถึงในงานเขียนหลายฉบับของ Geonim กล่าวคือ: คำสอนที่นำมาลงในHalachoth Gedoloth ( Halachoth Tzitzith) โดย ชิมอน เคียรา ซึ่งกล่าวว่า “พวกเขาถาม [คำถาม] ต่อหน้า ร. นาชอน ผู้เป็นหัวหน้าของสถาบันการศึกษาที่มาธา มาฮาเซยะ ว่า 'ผู้ชายจะอธิษฐานอย่างไรเมื่อเขาอยู่คนเดียว' พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า 'ให้เขาพูดว่า 'ยอตเซอร์' หรือ 'ตามปกติ จนกว่าเขาจะไปถึงเว-คูลัม โปถิม เอท ปิฮัม บิคิวḏūsha u'vǝṭaharoh u'mǝshabeḥim u'mǝvorekhim u'maqdishim lǝ'el shǝmō ho-el ha-ğoḏōl ha - กิบบอร์ วะ-ฮาโนโร . หลังจากนั้น ให้เขากล่าวสดุดี [ซึ่งเราคุ้นเคย กล่าวคือ] เวโยเมรู [ฯลฯ] และวี-ทุชเบโฮท ยัชมิอู [ฯลฯ] ซึ่งจบคำอธิษฐานของเขา แต่เหตุใดเขาจึงละเลยความบริสุทธิ์ (เกดทุชะ )? เพราะท่านสวดมนต์คนเดียว)แม้ว่าฉบับที่ชาวเยเมนใช้ในหนังสือสวดมนต์ ( ติกลัล ) จะแตกต่างจากฉบับที่Gaon ใช้ แต่พวกเขาก็ยึดมั่นในความเข้มงวดของเขา Geonimคนอื่นๆที่ดำรงตำแหน่งคล้าย ๆ กัน ได้แก่: ก) R. Tzemach Gaon (นำมาลงในถ้อยคำของTur , Orach Chaim § 132) b) R. Saadia Gaon (นำมาลงในSeder of Rav Amram ฉบับสมบูรณ์ หน้า 97) c) R. Amram Gaon ( ibid .) d) Netronai Gaon RAMBAM (Maimonides) ปกครองตามคำตัดสินที่เข้มงวดของGeonimในตัวเขา Mishne Torah ( Hil. Tefillah 7: 17) และคำตัดสินที่บางคนเข้าใจหมายความว่า Rambam ยกเลิกคำพูดของเขาในคำถามและคำตอบของเขาคำตอบ # 81
 88. รับบี โยเซฟ กาฟิห์ , ดาเนียล, หน้า. 219.
 89. ประเพณีของชาวเยเมนคือการออกเสียง אַנָּטָּוּכַס ไม่ใช่ אַנָּוָּוּס (รับบี โยเซฟ กาฟีห์ , ดาเนียล, p. ריט และ רכו; ดังที่ได้ยินในบันทึกของรับบี ซาเลม โคเฮน ในขณะนั้น)
 90. บาชิริ, วาย. (1964), หน้า 75b–79b, sv מגלת בני שמונאי
 91. ชาร์วิท, ชิมออน (1995), หน้า 45–46
 92. ชาร์วิต, ชิมออน (1995), หน้า 50–51
 93. ชาร์วิท, ชิมออน (1995), หน้า 45, 49–50
 94. ในการสนทนากับชิมอน เกรดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของปิร์เคอิ เอโวธในเยเมน
 95. עצרת ‎ (แทนที่จะเป็นשבועות ‎) ปรากฏที่นี่ในแหล่งที่มา ซึ่งสะท้อนถึงบันทึกของ รับบี โย เซฟ กอฟิห์ ว่าวันหยุดของชาวชาวูโอทมีอีกชื่อหนึ่งว่า " עצרת ‎" ในเยเมน (Halichoth Teiman, p. 29) อ้างอิง ฉบับ Schottenstein ของ Babylonian Talmud , Sanhedrin, 101a (" בהלכות עצרת בעצרת ‎"), หมายเหตุ 11
 96. Greidi, S. (1987), อ้างโดย Sharvit, Shim'on (1995), p. 53
 97. ↑ อับ กาฟิฮ์, ย. (1982), หน้า. 32.
 98. อามาร์ (2017), หน้า 11, 88
 99. Arussi, Ratzon (1986), p. 305 ซึ่งอ้างอิงถึงรับบีชะโลม ยิตซḥaq Halevi และรับบีชะโลมกอราห์
 100. อ้างอิงถึง. มิชนาห์ ( เมกิลลาห์ 4:4; BT Megillah 3a) ในหนังสือShe'iltothโดยRav Ahai Gaon (P. Nitzavim § 161) เขาเขียนว่า: "และเมื่อเขาอ่าน [จากโตราห์] ผู้แปลจะต้องตอบ [แต่ละข้อ] และพวกเขาจะปรับโทนเสียงของ (เพื่อให้เป็นเสียงเดียวกัน) แต่ถ้าผู้แปลไม่สามารถขึ้นเสียงได้ก็ให้ผู้อ่าน [จากโตราห์] ลดเสียงของตนเองลง"
 101. สาเหตุของการละทิ้งการปฏิบัตินี้โดยกลุ่มชาวยิวอื่นๆ ก็เนื่องมาจากคำพูดของอาร์. โยเซฟ คาโรในShulchan Aruch ของเขา ที่นั่นท่านเขียนไว้ในอรัชชัย 145:3 ว่า ทุกวันนี้พวกเขาไม่ได้ฝึกอ่านออกเสียงคำแปลอราเมอิกในสมัยที่นำโตราห์ออกมาอ่านในธรรมศาลา เนื่องจากไม่เข้าใจความหมายของคำในนั้น
 102. ↑ ab Saleh, Y. (1979b), Tiklāl Etz Ḥayim
 103. กอฟิฮ์ (2011), หน้า 1. 412, หมายเหตุ 19 (sv Hil . Hametz u'matzah 8:6) อ้างถึงรับบี เศคาริยาห์ ฮา-โรเฟ
 104. ติกลาล เอตซ์ Ḥayim , sv ปัสกา เปรียบเทียบTosafotกับPesahim 115a-b, sv כל שטיבולו במשקה צריך נטילה โดยที่กล่าวไว้ในตอนท้ายสุดของคำตอบของ Tosafist ว่า "ในSiddurim ทั้งหมดมีเขียนไว้ว่าบุคคลจะต้องอวยพร [ผ่านการล้างมือเมื่อจุ่ม ชิ้นอาหารอันหนึ่งเป็นของเหลว]" แม้ว่า Tosafist ไม่เห็นด้วยกับทัศนะนั้นก็ตาม ปัจจุบัน หนังสือสวดมนต์เล่มเดียวที่ต้องขอพรเหนือการล้างมือเมื่อจุ่มชิ้นอาหารลงในของเหลว (เช่น ที่เทศกาลปัสกา - ปัสกา) คือ ทิ กลาล พิธีกรรมบาลา ดีของชาวเยเมน Siddurim / Tefillotอื่นๆ ทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาก็ได้เปลี่ยนประเพณีของตนตามทัศนะของพวกโทซาฟิสต์
 105. ประเพณีดิกแตกต่างออกไป โดยละเว้นคำว่า "ของ" ดู: ติกลาล เอตซ์ ฮะยิม
 106. อิบนุ กิยยัต (1861), เล่ม. 1 ( ฮิลคอต ซุกกะห์ ), หน้า 1. 87 (จบ)
 107. ติกลาล เอตซ์ ฮะยิม ; อ้างอิง มิชเน โตราห์, ฮิล. สุคคาห์ 6:12
 108. รับไบนู ยาอาคอฟบุตรชายของรับไบนู อาเชอร์ (ชาวโรช ) กล่าวในทูร์ ( โอรัค ไชม์ § 189:1) ว่าพรประการที่สี่ที่เรียกว่า "ความดีและความกรุณา" ได้รับการขยายออกไปในรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อรวมเอา วาจา: “พระองค์ทรงดีต่อเรา ทรงทำดีต่อเรา (และ) พระองค์จะทรงทำดีต่อเรา” การเพิ่มเติมนี้หายไปใน Grace เวอร์ชันเยเมนเก่าที่กล่าวไว้หลังมื้ออาหาร อย่างไรก็ตาม Tosafoth ( Berakhoth 46b), sv והטוב และRabbeinu Yonahได้กำหนดการเพิ่มแบบเดียวกันนี้ด้วยซึ่งทุกคนต้องการให้พูดถ้อยคำเหล่านี้ตามคำเทศนาที่รับบีDavid Abudirham นำลงมา. ถึงกระนั้น รับบี ยาอาคอฟ ในTurของเขา (อ้างแล้ว) ยอมรับว่านี่เป็นเพียงการปฏิบัติในภายหลัง และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรประการที่สี่ – ความดีและความกรุณา
 109. ทัลมุดแห่งบาบิโลน ( เบราคอท48b) สอนว่าจากมุมมองของธรรมบัญญัติ จำเป็นต้องพูดว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้" เท่านั้น และคนๆ หนึ่งก็ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของเขาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าประทานมานาแก่ชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร โมเสสได้ประกาศให้อิสราเอลใช้สูตรที่กำหนดไว้ในการอวยพรพระเจ้าหลังจากรับประทานอาหารนั้น ซึ่งการตรากฎหมายถือเป็นส่วนแรกของพระพรที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ในพระคุณของเรา เมื่อชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน โยชูวาประกาศให้เรากล่าวพรเพิ่มเติมหลังจากที่โมเสสมอบให้เรา เพื่อเป็นการยกย่องแผ่นดินอันดี เมื่อถึงเวลาที่กษัตริย์ดาวิดและโซโลมอนเสด็จมา พวกเขาก็ให้พรประการที่สามเพื่อยกย่องการก่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารของกรุงนั้น โดยเพิ่มเติมพรนี้ทันทีหลังจากที่โยชูวาประทานให้ความกรุณาหลังรับประทานอาหาร (Heb. birkath hamazon ) หลังจากนั้นประมาณปีคริสตศักราช 132 ปราชญ์แห่ง Jamnia ( Yavne ) ได้เพิ่มพรที่สี่และเป็นครั้งสุดท้ายให้กับทั้งสามต้นฉบับนี้ โดยกำหนดให้เราต้องพูดว่า "กษัตริย์ผู้ใจดีและมีเมตตา" เพื่อรำลึกถึงความเมตตาของพระเจ้าต่อผู้ถูกสังหารที่ Beter (Beth Tor )) ซึ่งถูกสังหารในสมัยของเฮเดรียน ระหว่างการกบฏของชาวยิวต่อการยึดครองของโรมัน ผู้ถูกสังหารไม่ได้ถูกฝังมานานแล้วตามคำสั่งของจักรพรรดิโรมัน แต่ในที่สุดก็ได้รับการฝังศพ - เมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่เข้ามามีอำนาจในโรม - แต่หลังจากที่ศพของพวกเขาถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ในทุ่งนาเพื่อสร้างรั้วสำหรับสวนองุ่นของเฮเดรียน . กล่าวกันว่าในช่วงเวลานี้ ร่างกายของพวกเขาไม่เคยส่งกลิ่นเน่าเปื่อยหรือกลิ่นเหม็นใดๆ เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่มองว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความดีของพระเจ้าต่อผู้ที่ตกสู่บาปและผู้ถูกสังหาร (ดู: ทัลมุดของชาวบาบิโลน, Taanith 31a )
 110. ที่นี่ ในวันที่แปดของเทศกาลฮานุคคาเราต้องเพิ่มคำสรรเสริญต่อไปนี้: “สำหรับปาฏิหาริย์ และสำหรับการกระทำอันกล้าหาญ และสำหรับสงคราม และสำหรับความช่วยเหลือจากสวรรค์ และการไถ่บาป และการปลดปล่อย ซึ่งพระองค์ทรงกระทำเพื่อเราและกับบรรพบุรุษของเรา ในสมัยนั้นเวลานี้ [แม้แต่] ในสมัยของมัททีธิยาห์ บุตรชายของโยอานันมหาปุโรหิต พวกอัสโมนายและบุตรชายของเขา เมื่ออาณาจักรกรีกอันชั่วร้ายได้ยืนหยัดต่อสู้ประชากรของเจ้า คือวงศ์วานอิสราเอล เพื่อทำให้พวกเขาเลิกจากธรรมบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า และ เพื่อดึงพวกเขาออกจากศีลที่เจ้ากำหนด อย่างไรก็ตาม ด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงยืนหยัดเพื่อพวกเขาในเวลายากลำบาก และตัดสินคดีของพวกเขา และโต้แย้งความขัดแย้งของพวกเขา และแก้แค้นการแก้แค้นของพวกเขา โดยมอบคนกล้าหาญไว้ในมือของผู้อ่อนแอ และฝูงชนจำนวนมากมาย ผู้คนอยู่ในมือของคนส่วนน้อย และบรรดาผู้ถูกทำให้แปดเปื้อนอยู่ในมือของผู้บริสุทธิ์ และคนชั่วร้ายอยู่ในมือของผู้ชอบธรรม และบรรดาผู้ละเมิดอยู่ในมือของบรรดาผู้ที่รักษาธรรมบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และได้สร้างชื่อเสียงอันใหญ่หลวงแก่พระองค์ในโลกของพระองค์ และ เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และการอัศจรรย์แก่ชนชาติของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และฤทธิ์เดชเพื่อพวกเขา พระองค์ก็ทรงกระทำการอัศจรรย์และฤทธิ์เดชเพื่อพวกเราในช่วงเวลาและฤดูกาลนี้ด้วย” (ฮีบรู על הנסים ועל הגבורות ועל המלשמות ועל התשועות ועל הפדות ועל הפרקן שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיה בן יושנן כהן גדול שָׁמוּנַּאי ובניו כשעמדה מלכות יון הָרָשָׁעָה על עמך בית ישראל לבטלם מתורתיך ולה עבירם משקי רצוניך ואתה ברשמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ודנת את דינם ורבת את ריבם ונקמת את נקמתם ומסרת גבורים ביד שלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים ופושעים ביד עושי תורתיך ועשית לך שם גדול בעולמיך ולעמך ישראל עשית פלא ונסים. כשם שעשית עמהם נסים וגבורות כך עשה עמנו נסים וגבורות בעת ובעונה הזאת)
 111. พรประการที่สี่ที่อิสราเอลกล่าวในพระหรรษทานเหนือมื้ออาหาร กล่าวกันว่า ปราชญ์แห่งอิสราเอลประกาศใช้เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่เบทาร์ ผู้ซึ่งแม้จะไม่ได้ฝังศพอย่างเหมาะสม แต่ร่างกายของพวกเขาก็ไม่ได้เน่าเปื่อยและในที่สุด นำไปฝัง (ดู: Babylonian Talmud , Berakhot 48b)
 112. Yitzhak Halevi, Shalom (1993), p. 451 มาตรา 99
 113. กาฟรา, โมเช (2010), ฉบับ. 2, หน้า 232–233. Pirkoi ben Baboiนักวิชาการชาวบาบิโลนต้นศตวรรษที่ 9 ในเอกสารที่เดิมเก็บรักษาไว้ใน Old Cairo Geniza ที่ Fusṭaṭ (ปัจจุบันอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, Taylor-Schecter Collection, TS NS 275.27, ตีพิมพ์ในGinzei Schechterโดย Louis Ginzberg, หนังสือ 2, Jewish Theological Seminary of America: Hermon 1969, pp. 544–573) กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในระหว่างการประหัตประหารภายใต้จักรพรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ มีกฤษฎีกาที่ห้ามไม่ให้ชาวยิวท่องเชมา (ฟังเถิดอิสราเอล ) โองการต่างๆ แต่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามนี้ ชาวยิวจึงเพิ่มเช มาเข้าไปด้วย(จงฟังเถิด อิสราเอล) ในการละหมาดมุสซาฟในวันสะบาโต อย่างไรก็ตาม เมื่อการประหัตประหารยุติลง การบรรยายเชมาในมุสซาฟยังคงเป็นบรรทัดฐานสำหรับชุมชนส่วนใหญ่ ในขณะที่เปียรคอย เบน บาโบอิวิงวอนชาวยิวในแอฟริกาเหนือให้กลับไปสู่การปฏิบัติดั้งเดิมของพวกเขา โดยเรียกร้องให้พวกเขาคงการปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัติดังกล่าวว่าไม่เกิน “ธรรมเนียมการสละราชสมบัติ” ในมุมมองของรับบี ยีห์ยา อัล-กอฟิห์ ( มิลḥamoth Hashem , 1931) เช่นเดียวกับมาฮาริตซ์ (ดูอินฟรา .) ซึ่งกล่าวหาว่าประเพณีดั้งเดิมของชาวยิวเยเมนในการขอพรครั้งที่สามในวันสะบาโตนั้นไม่ได้หมายความว่าเคเธอร์ yitenu lekhaฯลฯ แต่เพียงเพื่อใช้คำอวยพรครั้งที่สามที่กล่าวไว้ในวันธรรมดาเท่านั้น (เช่น נקדישך וכו) ดูเหมือนว่าประเพณีBaladi-riteแบบใหม่ที่จะพูดว่าKether yitenu lekhaฯลฯ จะเป็นไปตามประเพณีเก่าในดินแดนอิสราเอล (ตามที่อธิบายไว้ในZohar , Parashat Pinḥas ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลอันเป็นผลมาจากการข่มเหงเหล่านั้น ถึงกระนั้นก็ตาม Zohar แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการพูดว่า"Kether yitenu lekha"ฯลฯ เป็นเพียงการประกาศใช้ในภายหลังเท่านั้น อ้างอิง Saleh, Y. (1979b), เล่ม. 1, Mussaf shel-shabbath , sv כתר , p. 218a; พี 289b ในฉบับอื่น (ภาษาฮีบรู)
 114. ↑ อับ อิสยาห์ 6:3
 115. ↑ อับ เอเสเคียล 3:12
 116. ↑ อับ สดุดี 146:10
 117. กฎหมายของพวกเขาคือการกล่าวเพิ่มเติม โดยเริ่มด้วยคำว่า ברוך שומר עמו ישראל לעד. ברוך יי' לעולם אמן ואמן. ימלוך יי' לעולם אמן ואמן, ฯลฯ ในพรครั้งที่สองหลังจากḲiryat Shemaและการเพิ่มใดที่มีจุดประสงค์เพื่อยืดเวลาการอธิษฐานในธรรมศาลาสำหรับผู้ที่มาสาย เพื่อที่พวกเขาจะได้ยังมาทันเวลาเพื่ออธิษฐานร่วมกับที่ประชุม เมื่อพวกเขามาถึงการอธิษฐานยืนโดยไม่ถูกบังคับให้อยู่ในที่นั้นตามลำพัง เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากธรรมศาลาแล้วเดินไปบ้านของตนในตอนกลางคืน จากนั้นธรรมศาลาก็ถูกสร้างขึ้นในทุ่งนาที่ห่างไกลจากตัวเมือง และมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อกลับบ้านตามลำพังในเวลากลางคืน สำหรับบทสรุปที่ยิ่งใหญ่กว่าของกฎหมาย Geonic ซึ่งครั้งหนึ่งชุมชนชาวยิวในสเปนเคยปฏิบัติมาก่อน ก่อนที่พวกเขาจะเลิกปฏิบัติในที่สุด โปรดดูที่Meiri (2006), เล่ม 1 1 ( Berakhot , sv וסמיכת גאולה לתפלה), น. 9; ติกลาล เอตซ์ ฮะยิม
 118. ในหนังสือสวดมนต์พิธีกรรมบาลาดีบางเล่ม มีเนื้อหาดังนี้: "ปกป้องเราและปกป้องเรา และช่วยเราให้พ้นจากทุกสิ่ง เช่นเดียวกับจากความกลัวกลางวันและความกลัวกลางคืน ฯลฯ" ดู: Bashiri, Y. (1964), p. 13a, หมายเหตุ 5; Gavra, Moshe (2010), ฉบับที่ 1, หน้า 443–444
 119. ไอแซค อี. (1999), คำนำ, หน้า. 15
 120. ในบทสุดท้ายของบทเพลงโซโลมอนที่กล่าวว่า "เธอผู้นั่งอยู่ในสวน เพื่อน [ของเจ้า] ฟังเสียงของเจ้า" ข้อความนี้กล่าวว่ากลอนนี้หมายถึงผู้ที่อ่าน Qiryath Shemaอย่างพร้อมเพรียงกัน (การปฏิบัตินี้ถูกผู้อื่นเข้าใจผิดอย่างมาก จนทุกวันนี้ผู้สักการะที่มีเจตนาดีจำนวนมากได้มากระซิบการบรรยายอันโด่งดังนี้)
 121. ↑ อับ ซาเลห์ วาย. (1979b), ฉบับ. 1, น. 39ก (ในบางฉบับ หน้า 30ก); อาดานี, ซามูเอล เบน โจเซฟ (1997), บทนำ.
 122. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1 หน้า 39a-b (ในบางฉบับ หน้า 30b); นาฮาลัท โยเซฟ , Introduction, เชมูเอล บี. โยเซฟ อาเดนี, เยรูซาเลม 1997 (ภาษาฮีบรู) เปรียบเทียบShulhan Arukh ( Orach Chaim 128:6) และคำอธิบายของ Rabbi Yaakov Castro , Arakh Leḥem(อ้างแล้ว). ตามที่อาร์. ยาคอฟ คาสโตรกล่าวไว้ ไม่มีธรรมเนียมในอียิปต์ที่โคเฮนิมจะล้างมือทันทีก่อนให้พรแก่ที่ประชุม สาเหตุของความแตกต่างในประเพณีของชาวยิวในกรณีนี้ก็เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของคำสอน ซึ่งกล่าวเพียงว่าโคเฮน (นักบวชในเชื้อสายของอาโรน) ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืนและอวยพรผู้คนด้วยมือที่ไม่ได้อาบน้ำ ชาวเยเมนถือว่าสิ่งนี้หมายถึงการล้างมือในตอนเช้า ในขณะที่คนอื่นๆ ถือว่าหมายถึงการล้างมือทันทีก่อนที่จะให้พรแก่ประชาชน
 123. แซสซูน, ดีเอส (1924), หน้า. 12 (sv ลำดับการส่งคืนหนังสือธรรมบัญญัติตามแนวทางของชาวเยเมน); เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ภาษาเยเมนที่ นี่เหมือนกับการปฏิบัติในสมัยโบราณที่อธิบายไว้ในเยรูซาเล็มทัลมุด โซทาห์ 7:6; 33b ("รับบี โยเซสั่งบาร อุลลา ผู้ดูแลธรรมศาลาของชาวบาบิโลน [กล่าวว่า] เมื่อใดก็ตามที่มีการอ่านคัมภีร์โตราห์เพียงม้วนเดียว [อ่าน] ก็ให้เขานำม้วนนั้นกลับมาหลังม่าน เมื่อใดก็ตามที่มี [ม้วนโตราห์สองม้วน] ให้พกไปหนึ่งม้วน และนำอีกเล่มหนึ่งมา") โดยสรุปได้ว่าชาวยิวปาเลสไตน์ใน 'ธรรมศาลาบาบิโลน' ได้ส่งคืนม้วนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะอ่านฮัฟทาราห์และประการที่สอง พวกเขาไม่ได้นำคัมภีร์โตราห์ออกมาสองม้วนพร้อมกัน ประเพณีเดียวกันนี้เป็นที่นิยมในหมู่ชาวยิวเยเมน
 124. แซสซูน, ดีเอส (1932), ฉบับ. 2, น. 934
 125. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1, น. 39a-b (ในบางฉบับ หน้า 30b); นาฮาลัท โยเซฟ , Introduction, เชมูเอล บี. โยเซฟ อาเดนี, เยรูซาเลม 1997 (ภาษาฮีบรู)
 126. แนวทางปฏิบัตินี้ถูกกล่าวถึงในBabylonian Talmud , Sukkah 38b และในTractate Sofrim (บทที่ 16) อ้างอิง ไมโมนิเดส, ฮิล. ฮานุคคาห์ 3:12.
 127. ซาเลห์ วาย. (1979b), เล่ม. 1, หน้า 102a–119b
 128. ในสถานที่ซึ่งมีฝนตกในช่วงฤดูร้อน เช่น ในเยเมน เอธิโอเปีย อเมริกาเหนือ ฯลฯ พวกเขาปฏิบัติตามลำดับการให้พรตามปกติในคำอธิษฐานยืนในพิธีกรรมบาลาดี แต่พวกเขายังเพิ่มพรนี้ด้วย (ขอ ฝน) โดยกล่าวกลางคำอวยพรที่เรียกว่าשמע קולנו (ขอทรงโปรดสดับเสียงของเรา ข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอทรงเมตตากรุณาต่อเรา ฯลฯ) โดยเริ่มด้วยกลางเทศกาลปัสกาและปิดท้ายด้วยสุขกต ( มหาริตซ์ , Tiklāl ʿEṣ Ḥayyim (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1), เล่ม 1, หน้า 140b).
 129. ประเพณีของชาวเยเมนแตกต่างจากประเพณีดิก ตราบเท่าที่ชาวยิวดิกจะกล่าวในช่วงฤดูหนาวว่า "ขออวยพรให้ [ปีนี้] แก่พวกเรา" ( ברך עלינו ) แต่ชาวเยเมนจะกล่าว ทั้งในเดือนฤดูหนาวและใน ฤดูร้อน "อวยพรพวกเรา" ( ברכנו ) โดยไม่แบ่งแยก
 130. ตามที่มาของNishmat Kol Haiตามที่อธิบายไว้ใน Baladi-rite siddur Rabbi Yiḥye Bashiri ที่ห้องสมุด Jewish National and University Library (JNUL) ในกรุงเยรูซาเลม แผนกต้นฉบับ แค็ตตาล็อก # 26787 (ภาษาฮีบรู) ตรงปลายม้วน; ในเอกสารสำคัญของสถาบัน Ben-Zviในกรุงเยรูซาเล็ม ไมโครฟิล์ม # 1219 (ภาษาฮีบรู) ตามเรื่องราวนี้Nishmath Kol Haiแต่งโดยชาวยิวชาวบาบิโลนชื่อ Shimon และผู้ที่ร่วมสมัยกับNestorius
 131. อ้างอิงถึง. ไมโมนิเดส , มิชเน โตราห์ (ฮิล. มาคฮาโลท อาซูโรธ 6:7; 6:10)
 132. Alfasi, I. ( 1960), อ้างอิงถึงรับบีSaadia Gaon ครึ่งหนึ่งของโรตัลเป็นน้ำหนักที่ใช้ในประเทศอาหรับในยุคกลาง ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 216 กรัม หรือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของส้ม แนวทางปฏิบัตินี้เป็นไปตามธรรมเนียมของชาวเยเมน ซึ่งแตกต่างจากคำอธิบายตอนปลายเกี่ยวกับShulchan Arukhในชื่อ TAZ ( Turei Zahav ), Yoreh De'ah 69:5:16 ซึ่งเขียนว่าชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถ "หนามาก" ได้เมื่อทำการเกลือ . การปฏิบัติของชาวเยเมนเป็นไปตามรับบี Saadiah Gaon ย้อนกลับไปถึงปี 930 ของสากลศักราช และผู้ที่กล่าวว่าเนื้อไม่ควรใหญ่กว่าครึ่งโรฏัลเมื่อทำการเกลือ
 133. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 22:12
 134. อามาร์ (2017), หน้า. 48
 135. Rabbi Yihye Bashiri เขียน ไว้ใน Baladi-rite Siddurซึ่งเขียนเมื่อปี 1654 โดยมีสำเนาไมโครฟิล์มจำหน่ายที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮิบรูในกรุงเยรูซาเลม (วิทยาเขต Givat Ram) แผนกต้นฉบับ ภาพยนตร์หมายเลข 1 F-38354 (ภาษาฮีบรูและจูเดโอ-อารบิก): “เสื้อผ้าใดๆ ที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ผ้าลินิน ผ้าไหม หรือผ้าฝ้าย มีคำสั่งตามพระคัมภีร์ที่กำหนดให้เขาติดพู่ด้วยเชือกผูก (สายรัด) ที่ประกอบด้วยเชือกสี่เส้น โดยแต่ละเชือกจะต้องผูกเป็นสองเท่า สร้างแปดเธรด ด้ายทั้งสี่เส้นสอดเข้าไปในช่องที่ทำไว้ตรงขอบของผ้า ตรงมุมของผ้าไม่เกิน 3 นิ้ว แล้วจึงร้อยเป็นสองเท่าจนได้ด้ายแปดเส้น โดยเส้นหนึ่งยาวกว่าเส้นอื่นๆ เขาผูกสายแปดสายเข้าด้วยกัน การผูกปม (การผูก) จะทำขึ้นแต่ละม้วนจากสามขดลวด ในขณะที่ปมคือสิ่งที่เรียกว่าการผูกปม (การผูก) ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำในแต่ละมุมทั้งสี่เพื่อทำหน้าที่ของตนในธรรมให้สำเร็จ…” อ้างอิง กาฟีห์, ย. (1985), ฮิล. ซิซิธ 1:6–8
 136. อามาร์ (2017), หน้า. 50
 137. เซเฟอร์ ฮาลาค็อต เกโดลอต (เอ็ด. เอซเรียล ฮิลเดสไฮเมอร์) เล่ม. 1, เยรูซาเลม 1971, น. 492 (อราเมอิก); กินเซย์ คิวเดม (เอ็ด. เบนจามิน เมนาเช เลวิน), เล่ม 1 บทที่ 3 บทที่ 14 ( Hil. Tefillin of Rabbi Hai Gaon ), Haifa 1925, pp. 73–74 (Hebrew)
 138. อามาร์ (2017), หน้า. 25

บรรณานุกรม

 • อาดานี, ซามูเอล เบน โจเซฟ (1997) เซเฟอร์ นาฮาลัต โยเซฟ (ในภาษาฮีบรู) รามัตกัน : มาฆอน เนียร์ เดวิด. โอซีแอลซี  31818927(พิมพ์ซ้ำจากฉบับเยรูซาเลม, 1907, 1917 และ 1988)
 • อัล-อาเดนี, ซาอิด เบน เดวิด (2010) ปินาส กอราห์ (บรรณาธิการ). อรรถกถาของรับไบนู สะอิด เบน ดาวิด อัล-ʻอาเดนี (ในภาษาฮีบรู) เคอร์ยัต เซเฟอร์.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • อัลฟาซี, ไอ. (1960). โยเซฟ กาฟีห์ (บรรณาธิการ) ความเห็นของ R. Yitzhak al-Fasi เกี่ยวกับTractate Hullin (บท Kol ha-Basar) (ในภาษาฮีบรู) ฮา-อากูดาห์ เล-ฮัตซาลาต กินเซย์ เทมาน โอซีแอลซี  745065428.
 • Al-Naddaf, A. (1981), "คำถามและการตอบกลับ 'Zichronei Ish'"ใน Saadia al-Naddaf (ed.)อานาฟ ฮัยยิม , เยรูซาเลม{{citation}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • อามาร์, โซฮาร์ (2017)ประเพณีฮาลาชิกที่แตกต่างกันระหว่าง "บาลาดี" เยเมนและชุมชนชาวยิวอื่นๆ(ספר השילוקים בין בני תימן לבין בני הצפון) (ในภาษาฮีบรู) นีฟ ซูฟ. ไอเอสบีเอ็น 978-965-90891-2-3. โอซีแอลซี  992702131.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • อัมราม กอน (1971) แดเนียล โกลด์ชมิดต์ (บรรณาธิการ) Seder Rav Amram Gaon (ในภาษาฮีบรู) มอสสาด ฮาราฟ กุก . โอซีแอลซี  19187030.
 • Arussi, Ratzon [ในภาษาฮีบรู] (1986), "การโต้เถียงตอบรับสัมผัสพระพรเมื่อหักขนมปังในมื้อเย็นซึ่งมีคนนอนเอนกายจำนวนมาก" ใน Yehuda Levi Nahum; Yosef Tobi (บรรณาธิการ), Tzohar le'ḥasifath ginzei teiman (ในภาษาฮีบรู), Tel-Aviv, OCLC  615200258{{citation}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • บาชิริ, วาย. (1964). โยเซฟ ฮูบารา (เอ็ด.) เซเฟอร์ ฮา-ติกลาล (ติกลาล กัดโมนิม) (ในภาษาฮีบรู) กรุงเยรูซาเล็ม{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • Dhahiri, Z. (1991), "Ṣeidah la'derekh (Victuals for the Road)", ใน Yosef Ḥasid (ed.), Taj – Ḥamishah Ḥūmshei Torah, with Commentaries (Pentateuch) (ในภาษาฮีบรู), เล่ม 1 ๑–๒, เยรูซาเลม: เป็นพวกผู้ประกาศ
 • ไกมานี, อาฮารอน (2005) การเปลี่ยนแปลงในมรดกของชาวยิวชาวเยเมนภายใต้อิทธิพลของชุลฮาน 'อารุค และคับบาลาห์ของร. ยิตชัค ลูเรีย (ในภาษาฮีบรู) รามัตกัน: มหาวิทยาลัยบาร์อิลาน . โอซีแอลซี  295009129.( ไอ965226251X ) 
 • Gaimani, Aharon (2014), "กฎสามข้อในคำตอบเดียวของรับบี ยีห์ยา กาฟีห์ แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์" ใน Yosef Tobi (ed.), Tehuda (ในภาษาฮีบรู), เล่ม 1 30, เนทันยา{{citation}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • แกมเลียล, ชาโลม, เอ็ด. (1988), Al-Jāma' - Ha-Ma'asef, ศัพท์ภาษาฮิบรู-อาหรับ , เยรูซาเล็ม: Mechon Shalom Le-Shivtei Yeshurun
 • Gavra, Moshe [ในภาษาฮีบรู] (1988) การศึกษาในหนังสือสวดมนต์ของชาวเยเมน (ปัสกาฮักกาดาห์) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1. เคอร์ยัต โอโน (อิสราเอล): ฮา-มาคอน เล-เฮเฮร์ ḥakhme เทมาน ṿe-khitvehem โอซีแอลซี  26195663.
 • Gavra, Moshe [ในภาษาฮีบรู] (2010) Meḥqarim basiddurei tayman (ศึกษาในหนังสือสวดมนต์ของเยเมน) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–4. เบไน บารัค. โอซีแอลซี  754753878{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • โกลบ, เอ็น. (1972) Spertus College of Judaica — ต้นฉบับเยเมน (แคตตาล็อกภาพประกอบ ) ชิคาโก: Spertus College Judaica Press. โอซีแอลซี  468919157.
 • เกรดี, เอส. (1987) Limud Torah Be-Teman (การศึกษาโตราห์ในเยเมน) (ในภาษาฮีบรู) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเยรูซาเล็ม โอซีแอลซี  319723828.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • เกรดี, เอส. (1995) เซเฟอร์ ยามิม เยดาเบรู: Ketivah, Arikhah, Hadpessah—1933–1993 (ในภาษาฮีบรู) เทล-อาวีฟ/จาฟฟา{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • Ibn Ghiyyat (1861), "Me'ah She'arim", ใน Yitzḥaq Dov Halevi Bomberger (ed.), Sefer Sha'arei Simchah , vol. 1, เฟอร์ตา: ซิมชา ฮาเลวี, OCLC  780181558
 • ไอแซค อี. ; โทบี, โยเซฟ, สหพันธ์. (1999), "Introduction", Judaeo-Yemenite Studies - Proceedings of the Second International Congress , พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
 • ไมโมนิเดส (1974) Sefer Mishneh Torah - HaYad Ha-Chazakah (ประมวลกฎหมายยิวไมโมนิเดส) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–7. เยรูซาเลม: Pe'er HaTorah.
 • Maimonides (1985), "Seder ha-Tefillah", ในQafih, Y. (ed.), Sefer Mishneh Torah (ในภาษาฮีบรู), เล่ม. 2, เคอร์ยัต-โอโน: Mekhon mishnat ha-Rambam, หน้า 712–734, OCLC  19158717
 • เมริ (2549) เบต ฮา-เบฮิราห์ (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1. กรุงเยรูซาเล็ม.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • กาฟีห์, ย. (1958) “ฮารัมบัม วี-โกลัท เตมาน” ซีนาย (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเลม: มอสสาด ฮาราฟ กุก .
 • กาฟีห์, ย. (1982) Halichot Teman (ชีวิตชาวยิวในSanà) (ในภาษาฮีบรู) กรุงเยรูซาเล็ม: สถาบัน Ben-Zvi . ไอเอสบีเอ็น 965-17-0137-4.( สคล.  863513860)
 • กาฟีห์, ย. , เอ็ด. (1985), Sefer Mishneh Torah (ในภาษาฮีบรู), เล่ม. 2, เคอร์ยัต-โอโน: เมคอน มิชนัต ฮา-รัมบัม, OCLC  19158717
 • กาฟีห์, ย. (1989). โยเซฟ โทบี (บรรณาธิการ) Collected Papers (Ketavim) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–2. เยรูซาเลม: เอเอเล เบทามาร์. โอซีแอลซี  61623627.
 • กาฟีห์, ย. (2010) Siaḥ Yerushalayim (สิดดูร์) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1 (ฉบับที่ 7). กีรยัต-โอโน: เมคอน มิชนัต ฮารัมบัม. โอซีแอลซี  64742452.
 • กาฟีห์, ย. , เอ็ด. (2011), "Hil. Ḥametz u'matzah", Sefer Mishneh Torah (ในภาษาฮีบรู), เล่ม. 4 (Zemanim) (4 ed.), Kiryat Ono: Mekhon mishnat ha-Rambam, OCLC  187478401
 • Qafih, Y. (2018), "ความเชื่อมโยงของชาวยิวเยเมนกับศูนย์กลางชาวยิวที่สำคัญ" ใน Rachel Yedid; Danny Bar-Maoz (บรรณาธิการ) ขึ้นสู่ต้นปาล์ม - กวีนิพนธ์ของมรดกชาวยิวเยเมน , Rehovot: E'ele BeTamar, OCLC  1041776317
 • โคราห์, เอ. (1987). ชิมอน เกรดี (บรรณาธิการ) Sa'arat Teiman (ในภาษาฮีบรู) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเยรูซาเล็ม โอซีแอลซี  233096108.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • Razhaby, Yehuda [ในภาษาฮีบรู] (1981) "ภาพสะท้อนการพัฒนาของ"เยเมน-มาห์ซอร์"" Alei Sefer: การศึกษาในบรรณานุกรมและประวัติความเป็นมาของหนังสือที่พิมพ์และภาษาฮีบรูดิจิทัล (ในภาษาฮีบรู): 104–105 JSTOR  24164323
 • Ratzaby, Yehuda [ในภาษาฮีบรู] (2018), "ประเพณีโบราณของชุมชนเยเมน - ยิว" ใน Rachel Yedid; Danny Bar-Maoz (บรรณาธิการ) ขึ้นสู่ต้นปาล์ม - กวีนิพนธ์ของมรดกชาวยิวเยเมน , Rehovot: E'ele BeTamar, OCLC  1041776317
 • Ratzaby, Yitzhak [ในภาษาฮีบรู] (1996) ความเห็นเกี่ยวกับเทศกาลปัสกา Haggadah - จาก 'Tiklāl Eṣ Ḥayim' (ฉบับเยเมน) (ในภาษาฮีบรู) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เบไน บารัค.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • Ratzaby, Yitzhak [ในภาษาฮีบรู] (2001) เซเฟอร์ ชุลฮาน อารุกห์ ฮา-เมกุตซาร์ (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 3 (อรรถชัย). เบไน บารัค.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • ซาเลห์ วาย . (1894) ติกลาล เอตซ์ Ḥayim (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–2. กรุงเยรูซาเล็ม{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • ซาเลห์ วาย . (1979) คำถามและคำตอบ 'Pe'ulath Ṣadīq'(ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–3 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเยรูซาเล็ม โอซีแอลซี  122773689.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ ) ( OCLC  122773689)
 • ซาเลห์ วาย . (1979b) ชิมอน ซาลัค (บรรณาธิการ) ฉบับสมบูรณ์ 'Tiklal 'Eṣ Ḥayyim (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–4. เยรูซาเลม: Ḳeren Agudat ha-Maharits. โอซีแอลซี  122866057.
 • ซาเลห์ วาย . (1993) ยิทซัก รัตซาบี (บรรณาธิการ) Pisqei Maharitz (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–6. เบไน บารัค.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • แซสซูน ดีเอส (1924) Bo'ī Teman (ในภาษาฮีบรู) บูดาเปสต์: เมชูลาม ซัลมาน อู-เมนาเฮม ฮา-โคเฮน Ḳaṭtsburg. โอซีแอลซี  56776926.
 • ซาสซูน ดีเอส (1932) Ohel Dawid - แคตตาล็อก คำอธิบายของต้นฉบับภาษาฮีบรูและชาวสะมาเรียในห้องสมุด Sassoon ฉบับที่ 1–2. ลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. โอซีแอลซี  912964204.
 • ชาบาซี (1986) บินยามิน โอเดด (บรรณาธิการ). ติกลาล มัชตา—ชาบาซี (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 1–2 (ฉบับแฟกซ์) เยรูซาเลม / เคฟาร์-ซาบา โอซีแอลซี  24067521.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • ชาร์วิต, ชิมอน (1995) "ประเพณีเยเมนในการท่อง Tractate Avoth ในวันถือบวช" TEMA - วารสารการศึกษาจูเดโอ-เยเมน (ในภาษาฮีบรู) เนทันยา: สมาคมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม (5)
 • โทบี, โยเซฟ; เสรี, ชาลอม, สหพันธ์. (2000) Yalqut Teman - พจนานุกรมของชาวยิวเยเมน (ในภาษาฮีบรู) เทล-อาวีฟ: เอเลห์ เบตามาร์ พี 190. โอซีแอลซี  609321911.
 • โทบี, โยเซฟ[ในภาษาฮีบรู] (2001) "พิธีสวดภาวนาของชาวยิวเยเมน" TEMA - วารสารการศึกษาจูเดโอ-เยเมน (ในภาษาฮีบรู) เนทันยา: สมาคมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม (7)
 • วรรณาห์, ยิตซัค (1992) ยิทซัก รัตซาบี (บรรณาธิการ) เรเคฟ เอโลฮิม (ในภาษาฮีบรู) เบไน บารัค.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 • Yitzḥak Halevi, Shalom [ในภาษาฮีบรู] (1993) อาฟเนอร์ ยิตซัค ฮาเลวี (บรรณาธิการ) เซเฟอร์ ฮา-ซิการอน - ดิเวร ชาโลม Ḥakhamim (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเลม: เนอร์ อวิชาลอม, เบต ยิตḥaḳ ฮาเลวี โอซีแอลซี  123002600.

อ่านเพิ่มเติม

 • TEMA – วารสาร Judeo-Yemenite Studies (ed. Yosef Tobi), vol. 7. Association for Society and Culture, Netanya 2001. บทความ: Nosaḥ ha-tefillah shel yehudei teyman , หน้า 29 – 64 (ภาษาฮีบรู)
 • โทบี, โยเซฟ[ในภาษาฮีบรู] (2004) ชูลฮาน อารุกห์ของคาโร ปะทะ มิชเน่ โตราห์ของไมโมนิเดสในเยเมน ใน Lifshitz, Berachyahu (ed.) กฎหมายยิวประจำปีเล่มที่ 15 สถาบันกฎหมายยิว คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตัน (เลดจ์) หน้า 189–215. ดอย :10.4324/9780203462133. ไอเอสบีเอ็น 978-0-203-46213-3.

ลิงค์ภายนอก

 • Sefer Rekhev Elohim บทที่ 8 เกี่ยวกับอิทธิพลของหนังสือสวดมนต์ในพิธีกรรมภาษาสเปนที่มีต่อ Siddur ของเยเมน หน้า 48–57 (ภาษาฮีบรู)
 • การรวบรวมจากพิธีสวดเยเมนโดย George Margoliouth (การทบทวนรายไตรมาสของชาวยิว)
 • Shulhan Arukh ของ Caro ปะทะ Mishneh Torah ของ Maimonides ในเยเมน โดย Yosef Tobi
0.13087606430054