ทัลมุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มุด ( / ˈ t ɑː l m ʊ d , - m ə d , ˈ t æ l -/ ; ฮีบรู : תַּלְמוּד ‎ , อักษร โรมัน :  Talmūḏ ) เป็นเนื้อหาหลักของศาสนารับบีนิก ยูดายและเป็นแหล่งที่มาหลักของกฎหมายศาสนายิว ( ฮาลาคา ) และเทววิทยายิว . [1] [2]จนกระทั่งการมาถึงของสมัยใหม่ในชุมชนชาวยิวเกือบทั้งหมด ทัลมุดเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวยิวและเป็นรากฐานของ "ความคิดและแรงบันดาลใจของชาวยิวทั้งหมด" ซึ่งทำหน้าที่เป็น "แนวทางสำหรับชีวิตประจำวัน" ของชาวยิวด้วย [3]

คำว่าทัลมุดตามปกติหมายถึงกลุ่มของงานเขียนที่มีชื่อเฉพาะว่าทัลมุดบาฟลีของชาวบาบิโลน ( Talmud Bavli ) แม้ว่าจะมีกลุ่มก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันในชื่อเยรูซาเล็ม ทัลมุด ( Talmud Yerushalmi ) [4]ตามธรรมเนียมแล้วอาจเรียกว่าShas ( ש״ס ) ซึ่งเป็น คำย่อ ในภาษาฮิบรูว่าshisha sedarimหรือ "คำสั่งทั้งหก" ของ Mishnah

ลมุดมีสององค์ประกอบ: Mishnah ( משנה , c. 200 CE) ซึ่งเป็น บทสรุปที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร ของOral Torah ; และGemara ( גמרא , c. 500 CE) คำอธิบายของ Mishnah และงานเขียนTannaitic ที่เกี่ยวข้อง คำว่า "ทัลมุด" อาจหมายถึงทั้ง Gemara เพียงอย่างเดียว หรือ Mishnah และ Gemara รวมกัน

ทัลมุดทั้งหมดประกอบด้วยแผ่นพับ 63 แผ่น และในแบบพิมพ์มาตรฐานที่เรียกว่าวิลนาชาสมีแผ่นพับสองด้าน 2,711 แผ่น [5]เขียนเป็นภาษาฮีบรู Mishnaicและภาษาอราเมอิกของชาวยิวและมีคำสอนและความคิดเห็นของแรบไบ หลายพันคน (ตั้งแต่ก่อนยุคสามัญจนถึงศตวรรษที่ห้า) ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงฮาลาคา จริยธรรมของชาวยิว ปรัชญาขนบธรรมเนียมประวัติศาสตร์และคติชนวิทยาและหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย ลมุดเป็นพื้นฐานสำหรับรหัสทั้งหมดของกฎหมายยิวและมีการอ้างถึงอย่างกว้างขวางวรรณคดี แรบไบ .

นิรุกติศาสตร์

Talmud แปลว่า "คำสั่ง การเรียนรู้" จากรากศัพท์ภาษาเซมิติก LMDแปลว่า "สอน ศึกษา" [6]

ประวัติ

Oz veHadarฉบับหน้าแรกของคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลน ซึ่งมีเลของค์ประกอบเป็นสีรุ้ง (1) Mesorat haShasของJoshua Boaz , (2) HagahotของJoel Sirkis (3) Gilyon haShasของAkiva Eiger , (4) คำอธิบายของ Rashiเสร็จสิ้นจากการพิมพ์ Soncino, (5) คำอธิบายของNissim ben Jacob , (6) คำอธิบายของ Hananel ben Hushiel , (7) แบบสำรวจโองการที่ยกมา, (8) Ein Mishpat/Ner ของ Joshua Boaz Mitzvah , (9) แฟ้มและหมายเลขหน้า (10) แผ่นพับชื่อเรื่อง (11) หมายเลขบท (12) หัวเรื่อง (13) บทวิจารณ์ของ Rashi (14) Tosafot , (15) Mishnah , ( 16) the Gemara , (17) บทบรรณาธิการเชิงอรรถ
การพิมพ์ภาคต้นของลมุด ( Ta'anit 9b); พร้อมคำอธิบายโดยRashi

ในขั้นต้น ทุนการศึกษาของชาวยิวเป็นแบบปากเปล่าและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รับบีอธิบายและถกเถียงเรื่องโทราห์ (โทราห์ที่เขียนไว้ในฮีบรูไบเบิล) และอภิปรายเรื่องทานัคห์โดยไม่ได้รับประโยชน์จากงานเขียน (นอกเหนือจากหนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิล) แม้ว่าบางคนอาจทำบันทึกส่วนตัว ( เมกิลลอต เซตาริม ) เช่น ของการตัดสินของศาล สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากการทำลายเครือจักรภพของชาวยิวและวิหารแห่งที่สอง ของโรมัน ในปี ค.ศ. 70 และผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานทางสังคมและกฎหมายของชาวยิว เมื่อพวกแรบไบต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่—ศาสนายูดายส่วนใหญ่ไม่มีวิหาร (เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการสอนและการศึกษา) และการควบคุมโดยโรมันทั้งหมดจูเดียโดยไม่มีอำนาจปกครองตนเองบางส่วนเป็นอย่างน้อย—มีวาทกรรมทางกฎหมายที่วุ่นวายและไม่สามารถรักษาระบบทุนปากเปล่าแบบเก่าได้ ในช่วงเวลานี้วาทกรรมของแรบไบเริ่มได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร [ก] [ข]

ต้นฉบับเต็มที่เก่าแก่ที่สุดของลมุด รู้จักกันในชื่อมิวนิค ทัลมุด (Codex Hebraicus 95) ลงวันที่ตั้งแต่ ค.ศ. 1342 และเผยแพร่ทางออนไลน์ [ค]

บาบิโลนและเยรูซาเล็ม

กระบวนการของ "Gemara" ดำเนินต่อไปในสิ่งที่เป็นศูนย์กลางหลักสองแห่งของการศึกษาของชาวยิว: GalileeและBabylonia ในทำนองเดียวกัน การวิเคราะห์สองส่วนได้พัฒนาขึ้น และผลงานสองชิ้นของทัลมุดก็ถูกสร้างขึ้น การรวบรวมที่เก่ากว่าเรียกว่าเยรูซาเล็มทัลมุดหรือทัลมุดเยรูซาลมี มันถูกรวบรวมในศตวรรษที่ 4 ในแคว้นกาลิลี คัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลนรวบรวมขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 500 แม้ว่าจะมีการแก้ไขต่อไปในภายหลัง คำว่า "ทัลมุด" เมื่อใช้โดยไม่มีคุณสมบัติ มักหมายถึงชาวบาบิโลนทัลมุด

ในขณะที่บรรณาธิการของเยรูซาเล็มทัลมุดและบาบิโลนทัลมุดต่างก็กล่าวถึงชุมชนอื่น นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเอกสารเหล่านี้เขียนขึ้นโดยอิสระ หลุยส์ เจค็อบส์เขียนว่า "หากบรรณาธิการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าถึงข้อความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ การโต้เถียงจากความเงียบเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมาก" [7]

เยรูซาเล็มทัลมุด

หน้าต้นฉบับของเยรูซาเล็มทัลมุดในยุคกลาง จากไคโร เจนิซา

ลมุดแห่งเยรูซาเล็มหรือที่รู้จักในชื่อลมุดของชาวปาเลสไตน์หรือTalmuda de-Eretz Yisrael (Talmud of the Land of Israel) เป็นหนึ่งในสองชุดของคำสอนทางศาสนาของชาวยิวและคำอธิบายที่ถ่ายทอดทางวาจาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชาวยิวจะรวบรวมนักปราชญ์ในแผ่นดินอิสราเอล [8]เป็นการรวบรวมคำสอนของโรงเรียนTiberias , SepphorisและCaesarea ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาอราเมอิกของชาวยิวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นภาษาอราเมอิกตะวันตกที่แตกต่างจากภาษาบาบิโลน [9] [10]

ลมุดนี้เป็นบทสรุปของการวิเคราะห์ของ Mishnah ที่ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาเกือบ 200 ปีโดย Academies ใน Galilee (ส่วนใหญ่คือ Tiberias และ Caesarea) เนื่องจากที่ตั้งของพวกเขา ปราชญ์ของ Academies เหล่านี้จึงทุ่มเทความสนใจอย่างมากให้กับ การวิเคราะห์กฎหมายการเกษตรของดินแดนอิสราเอล ตามเนื้อผ้า ลมุดนี้คิดว่าได้รับการทำซ้ำในประมาณปี 350 โดย Rav Muna และ Rav Yossi ในดินแดนแห่งอิสราเอล เป็นที่รู้จักกันในชื่อTalmud Yerushalmi ("Jerusalem Talmud") แต่ชื่อนี้เป็นชื่อเรียกที่ผิด เนื่องจากไม่ได้จัดทำขึ้นในเยรูซาเล็ม มันถูกเรียกว่า "ลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล" อย่างถูกต้องมากขึ้น [11]

ดวงตาและหัวใจเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมสองคน

การแก้ไขขั้นสุดท้ายอาจเป็นของปลายศตวรรษที่ 4 แต่นักวิชาการแต่ละคนที่นำมันมาสู่รูปแบบปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประกัน ถึงเวลานี้ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมันและกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งคริสต์ศาสนจักร ในปี 325 พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราชจักรพรรดิคริสเตียนพระองค์แรกตรัสว่า [12]นโยบายนี้ทำให้ชาวยิวกลายเป็นคนนอกคอกและคนยากไร้ ผู้รวบรวมคัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็มจึงไม่มีเวลาสร้างผลงานที่มีคุณภาพตามที่ตั้งใจไว้ เห็นได้ชัดว่าข้อความไม่สมบูรณ์และไม่ง่ายต่อการติดตาม

การหยุดงานอย่างชัดเจนในเยรูซาเล็มทัลมุดในศตวรรษที่ 5 มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของธีโอโดเซียสที่ 2ในปี 425 ที่จะปราบปรามปรมาจารย์และยุติการปฏิบัติของกึ่งคาห์ซึ่งเป็นการอุปสมบททางวิชาการอย่างเป็นทางการ นักวิชาการสมัยใหม่บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนี้

ปัญญาทำมงกุฎให้ศีรษะฉันใด ความถ่อมใจก็สร้างฝ่าเท้าฉันนั้นเหมือนกัน

แม้จะมีสถานะไม่สมบูรณ์ แต่เยรูซาเล็มทัลมุดยังคงเป็นแหล่งความรู้ที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของชาวยิวในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งหลักที่สำคัญสำหรับการศึกษาลมุดของชาวบาบิโลนโดย โรงเรียน KairouanของChananel ben ChushielและNissim ben Jacobด้วยผลที่ตามมาคือความคิดเห็นที่อิงจากเยรูซาเล็มลมุดได้เข้าสู่ทั้งTosafotและMishneh Torahของไมโมนิเดคติพจน์ทางจริยธรรมที่มีอยู่ในคัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็มกระจัดกระจายและกระจายอยู่ในการอภิปรายทางกฎหมายตลอดบทความหลายฉบับ ซึ่งหลายฉบับแตกต่างจากคัมภีร์ในคัมภีร์ทัลมุดของบาบิโลน [13]

หลังจากการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ของอิสราเอลมีความสนใจบางอย่างในการฟื้นฟูประเพณีของEretz Yisrael ตัวอย่างเช่น รับบีDavid Bar-Hayimจาก สถาบัน Makhon Shiloได้ออกsiddurที่สะท้อนถึง การปฏิบัติ ของ Eretz Yisraelที่พบในเยรูซาเล็มทัลมุดและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ทัลมุดของชาวบาบิโลน

ชุดเต็มของลมุดบาบิโลน

มุดของชาวบาบิโลน ( Talmud Bavli ) ประกอบด้วยเอกสารที่รวบรวมไว้ในช่วงปลายยุคโบราณ (ศตวรรษที่ 3 ถึง 6) [14]ในช่วงเวลานี้ ศูนย์กลางชาวยิวที่สำคัญที่สุดในเมโสโปเตเมียภูมิภาคที่เรียกว่า " บาบิโลเนีย " ในแหล่งที่มาของชาวยิวและต่อมารู้จักกันในชื่ออิรักได้แก่Nehardea , Nisibis ( Nusaybin ในปัจจุบัน ), Mahoza ( al-Mada'in , just ทางตอนใต้ของแบกแดด ในปัจจุบัน ) พุมเบดิตา (ใกล้กับ เขตผู้ว่าการอัลอันบาร์ในปัจจุบัน) และสถาบันสุระซึ่งอาจอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางใต้ประมาณ 60 กม. (37 ไมล์) [15]

ลมุดแห่งบาบิโลนประกอบด้วยมิชนาห์และเกมาราแห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของการวิเคราะห์มิชนาห์มากกว่า 300 ปีในสำนักวิชาลมุดในบาบิโลน รากฐานของกระบวนการวิเคราะห์นี้วางโดยAbba Arika (175–247) ซึ่งเป็นศิษย์ของJudah ha- Nasi ประเพณีกำหนดการรวบรวมลมุดของชาวบาบิโลนในรูปแบบปัจจุบันให้กับนักปราชญ์ชาวบาบิโลนสองคนRav AshiและRavina II [16]Rav Ashi เป็นประธานของ Sura Academy จาก 375 ถึง 427 งานที่เริ่มโดย Rav Ashi เสร็จสิ้นโดย Ravina ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วถือว่าเป็นผู้สำรวจชาว Amoraic คนสุดท้าย ดังนั้น นักอนุรักษนิยมให้เหตุผลว่าการตายของราวีนาในปี ค.ศ. 475 [17]เป็นวันที่เป็นไปได้ล่าสุดสำหรับการปรับปรุงแก้ไขของทัลมุดให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แม้ในมุมมองดั้งเดิมที่สุด ข้อความบางตอนก็ถือเป็นผลงานของแรบไบกลุ่มหนึ่งที่แก้ไขคัมภีร์ทัลมุดหลังจากสิ้นสุดยุคอาโมราอิก หรือที่รู้จักในชื่อ Savoraim หรือ Rabbanan Savora'e (แปลว่า "ผู้ให้เหตุผล " หรือ " ผู้พิจารณา").

การเปรียบเทียบรูปแบบและหัวเรื่อง

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการรวบรวมทัลมุดทั้งสอง ภาษาของเยรูซาเล็มทัลมุดเป็นภาษาถิ่นอราเมอิกตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของภาษาอราเมอิกในภาษาบาบิโลนทัลมุด คัมภีร์ทัลมุดเยรูซาลมีมักไม่เป็นชิ้นเป็นอันและอ่านยาก แม้แต่นักคัมภีร์ทัลมุดที่มีประสบการณ์ ในทางกลับกัน การแก้ไขของ Talmud Bavli นั้นระมัดระวังและแม่นยำกว่า กฎหมายที่วางไว้ในการรวบรวมสองฉบับนั้นคล้ายคลึงกันโดยพื้นฐาน ยกเว้นในส่วนเน้นย้ำและรายละเอียดเล็กน้อย ลมุดแห่งเยรูซาเล็มไม่ได้รับความสนใจมากนักจากนักวิจารณ์ และข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคำสอนกับคัมภีร์ทัลมุดของบาฟลี [18]

ทั้งเยรูซาเล็มและลมุดของบาบิโลนไม่ครอบคลุมมิชนาห์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ชาวบาบิโลนกามารามีอยู่เพียง 37 จาก 63 ผืนของมิชนาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • ลมุดของกรุงเยรูซาเล็มครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของZeraimในขณะที่ลมุดของชาวบาบิโลนครอบคลุมเฉพาะพื้นที่Berachot เหตุผลอาจเป็นเพราะกฎหมายส่วนใหญ่จากภาคีเซราอิม (กฎหมายการเกษตรที่จำกัดเฉพาะในดินแดนแห่งอิสราเอล) มีความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยในบาบิโลเนีย ดังนั้นจึงไม่ได้รวมอยู่ด้วย [19]ลมุดของเยรูซาเล็มให้ความสำคัญกับดินแดนแห่งอิสราเอลและกฎการเกษตรของโตราห์ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนเพราะมันเขียนขึ้นในดินแดนแห่งอิสราเอลซึ่งใช้กฎหมาย
 • ลมุดของกรุงเยรูซาเล็มไม่ครอบคลุมระเบียบมิชนาอิกของโคดาชิมซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชายัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารในขณะที่คัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนครอบคลุมเรื่องนี้ ไม่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับใช้โดยตรงในทั้งสองประเทศหลังจากวิหารถูกทำลายในปี ค.ศ. 70 วรรณกรรมของ Rabbinic ในยุคแรกระบุว่าครั้งหนึ่งมีคำบรรยายเกี่ยวกับเยรูซาเล็มทัลมุดเกี่ยวกับโคดาชิม แต่ได้สูญหายไปในประวัติศาสตร์ (แม้ว่าใน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การปลอมแปลงแผ่นพับที่สูญหายไปอย่างน่าอับอายได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตอนแรกก่อนที่จะถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็ว)
 • ในทัลมุดทั้งสองภาค มีการตรวจสอบ โทโฮรอต (กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรม) เพียงบทเดียว ซึ่งเป็นกฎเกี่ยวกับ ระดู นิดดาห์

คัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนบันทึกความคิดเห็นของแรบไบของMa'arava (ทางตะวันตก ซึ่งหมายถึงอิสราเอล/ปาเลสไตน์) เช่นเดียวกับความคิดเห็นของพวกรับบีแห่งบาบิโลเนีย ฉบับภาษาบาบิโลนยังมีความคิดเห็นของคนรุ่นต่อ ๆ ไปเนื่องจากวันที่เสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง ด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้ จึงถือเป็นการรวบรวมความคิดเห็นที่มีอยู่[20] [21] ที่ครอบคลุมมากกว่า ในทางกลับกัน เนื่องจากเวลาหลายศตวรรษของการแก้ไขระหว่างองค์ประกอบของเยรูซาเล็มและคัมภีร์ลมุดของบาบิโลน ความเห็นของอะโมราอิม ยุคแรก อาจใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมในคัมภีร์ทัลมุดของเยรูซาเล็ม

อิทธิพลของลมุดของชาวบาบิโลนนั้นยิ่งใหญ่กว่าอิทธิพลของเยรูซาล มีมาก ในสาระสำคัญ นี่เป็นเพราะอิทธิพลและบารมีของชุมชนชาวยิวในอิสราเอลลดลงอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามกับชุมชนชาวบาบิโลนในช่วงหลายปีหลังจากการปิดฉากของลมุดและดำเนินต่อไปจนถึงยุคGaonic นอกจากนี้ การแก้ไขของคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนนั้นเหนือกว่าของฉบับกรุงเยรูซาเล็ม ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและใช้งานได้ทันที [22]ตามคำกล่าวของ Maimonides (ซึ่งชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นเกือบหนึ่งร้อยปีหลังจากสิ้นสุดยุค Gaonic) ชุมชนชาวยิวทั้งหมดในยุค Gaonic ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าคัมภีร์ทัลมุดของบาบิโลนมีผลผูกพันกับตนเอง ซึ่งทัลมุดทั้งสองขัดแย้งกัน

โครงสร้าง

โครงสร้างของทัลมุดเป็นไปตามแบบของมิชนาห์ ซึ่งหกคำสั่ง ( sedarim ; เอกพจน์: seder ) ของหัวข้อทั่วไปแบ่งออกเป็น 60 หรือ 63 ไตรภาค ( masekhtot ; เอกพจน์: masekhet ) ของการรวบรวมหัวเรื่องที่มุ่งเน้นมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด tractates มีกามาร่า แต่ละ tractate แบ่งออกเป็นบท ( perakim ; เอกพจน์: perek ) ทั้งหมด 517 ซึ่งมีหมายเลขตามตัวอักษรฮีบรูและชื่อที่กำหนด โดยปกติจะใช้คำแรกหนึ่งหรือสองคำในมิชนาห์แรก Perek อาจดำเนินต่อไปได้หลาย หน้า (มาก ถึงสิบหน้า ) แต่ละPerekจะมีหลายอย่างมิชนายศ . [23]

มิชนาห์

Mishnah คือการรวบรวมความคิดเห็นทางกฎหมายและการโต้วาที ข้อความในมิชนาห์มักจะสั้น บันทึกความคิดเห็นสั้น ๆ ของแรบไบกำลังโต้วาทีเรื่อง; หรือบันทึกเฉพาะคำวินิจฉัยที่ไม่ได้ระบุที่มา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นความเห็นพ้องต้องกัน แรบไบที่บันทึกไว้ในมิชนาห์เป็นที่รู้จักกันในชื่อแทนนาอิม (ตามตัวอักษร "ผู้กล่าวซ้ำ" หรือ "ครู") คนแทนนาอิมเหล่านี้—รับบีในศตวรรษที่สองของซีอี--"ผู้ผลิตมิชนาห์และงานแทนนาอิกอื่นๆ จะต้องแตกต่างจากแรบไบในศตวรรษที่สามถึงห้าหรือที่เรียกว่าอาโมราอิม (ตามตัวอักษรคือ "ผู้พูด") ซึ่งเป็นผู้ผลิตทัลมุดิมทั้งสอง และงานอโมราอิกอื่นๆ". [24]

เนื่องจากจัดลำดับกฎหมายตามหัวข้อแทนที่จะเป็นบริบทในพระคัมภีร์ มิชนาห์จึงกล่าวถึงแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดมากกว่ามิดราชและรวมถึงหัวข้อฮาลาคิกที่เลือกได้กว้างกว่ามิดราช องค์กรเฉพาะของมิชนาห์จึงกลายเป็นกรอบของทัลมุดโดยรวม แต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ใน Mishnah ที่มี Gemara ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ลำดับของ tractates ใน Talmud นั้นแตกต่างจากใน Mishnah ในบางกรณี

บาไรตา

นอกจากมิชนาห์แล้ว คำสอนอื่นๆ ของแทนไนต์ยังมีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือหลังจากนั้นไม่นาน Gemara มักจะอ้างอิงถึงข้อความแทนไนต์เหล่านี้เพื่อเปรียบเทียบกับที่มีอยู่ใน Mishnah และเพื่อสนับสนุนหรือหักล้างข้อเสนอของ Amoraim

baraitot ที่อ้างถึงใน Gemara มักจะอ้างอิงจากTosefta (บทสรุปแทนไนต์ ของ halakha ขนานกับ Mishnah) และMidrash halakha (เฉพาะMekhilta, Sifra และ Sifre ) อย่างไรก็ตาม baraitotบางชิ้นเป็นที่รู้จักผ่านประเพณีที่อ้างถึงใน Gemara เท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชั่นอื่นใด [25]

กามาร่า

ในช่วงสามศตวรรษหลังจากการแก้ไขมิชนาห์ พวกแรบไบในปาเลสไตน์และบาบิโลนได้วิเคราะห์ ถกเถียง และอภิปรายเกี่ยวกับงานนั้น การอภิปรายเหล่านี้ก่อตัวเป็นกามารา Gemara มุ่งเน้นไปที่การอธิบายและอธิบายความคิดเห็นของ Tannaim เป็นหลัก แรบไบของ Gemara เป็นที่รู้จักกันในชื่อAmoraim (ร้องเพลงAmora אמורא ) [26]

Gemara ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางกฎหมาย จุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์มักจะเป็นข้อความทางกฎหมายที่พบในมิชนาห์ ข้อความนั้นจะได้รับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อความอื่นๆ ที่ใช้ในแนวทาง ที่แตกต่างกันในการ อรรถาธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาแรบบินิกยูดาย (หรือ – ง่ายกว่า – การตีความข้อความในการศึกษาโทราห์) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้โต้แย้งสองคนและทาร์ตซาน (ผู้ตอบ) หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Gemara คือการระบุพื้นฐานที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์สำหรับกฎหมายที่กำหนดซึ่งนำเสนอใน Mishnah และกระบวนการเชิงตรรกะที่เชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่น: กิจกรรมนี้เรียกว่าtalmudนานก่อนที่จะมี "ลมุด" เป็นข้อความ [27]

ทางเดินเล็ก ๆ

นอกเหนือจากคำสั่งทั้งหกแล้ว ลมุดยังมีชุดบทความสั้น ๆ ในยุคต่อมา ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ส่วนท้ายของ Seder Nezikin สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แบ่งออกเป็นมิชนาห์และเกมารา

ภาษา

ภายในGemaraคำพูดจาก Mishnah และBaraitasและโองการของTanakhที่ยกมาและฝังอยู่ใน Gemara นั้นเป็นภาษา Mishnaic หรือภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล ส่วนที่เหลือของ Gemara รวมทั้งการอภิปรายของ Amoraim และโครงร่างโดยรวม เป็นภาษาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาอราเมอิกของชาวยิวบาบิโลน [28]มีการอ้างอิงเป็นครั้งคราวจากงานเก่าในภาษาถิ่นอื่นๆ ของอราเมอิก เช่นMegillat Taanit โดยรวมแล้ว ภาษาฮีบรูประกอบด้วยเนื้อหาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของข้อความในทัลมุด

ความแตกต่างของภาษานี้เกิดจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานระหว่างการรวบรวมทั้งสอง ในช่วงยุคแทนนาอิม (รับบีที่อ้างถึงในมิชนาห์) รูปแบบภาษาฮีบรูช่วงปลายที่รู้จักกันในชื่อRabbinic หรือ Mishnaic Hebrewยังคงใช้เป็นภาษาพูดในหมู่ชาวยิวในแคว้นยูเดีย (ควบคู่ไปกับภาษากรีกและภาษาอราเมอิก) ในขณะที่ในช่วงระยะเวลาของAmoraim (แรบไบที่อ้างถึงใน Gemara) ซึ่งเริ่มขึ้นในราวปี ค.ศ. 200 ภาษาพูดเป็นภาษาอราเมอิกเกือบทั้งหมด ภาษาฮีบรูยังคงใช้สำหรับการเขียนข้อความทางศาสนา กวีนิพนธ์ และอื่นๆ [29]

แม้จะอยู่ในภาษาอราเมอิกของชาวเกมารา ภาษาถิ่นหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันก็สามารถสังเกตเห็นได้ในแผ่นพับที่แตกต่างกัน ภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษาทั่วไปของชาวบาบิโลนทัลมุด ส่วนภาษาถิ่นที่สองใช้ในNedarim , Nazir , Temurah , KeritotและMe'ilah ; ภาษาถิ่นที่สองมีสไตล์ใกล้เคียงกับTargum มาก ขึ้น [30]

ทุนการศึกษา

จากเวลาที่เสร็จสิ้น ลมุดกลายเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาของชาวยิว คติพจน์ในPirkei Avotสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อายุ 15 ปี[31]ส่วนนี้สรุปเนื้อหาหลักบางประการของการศึกษาวิชาลมุด

กอนนิม

อรรถกถาลมุดยุคแรกสุดเขียนโดยGonim ( ราวค.ศ. 800–1000) ในBabylonia แม้ว่าข้อคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับบทความบางฉบับจะยังหลงเหลืออยู่ แต่ความรู้หลักของเราเกี่ยวกับทุนลมุดยุค Gaonic มาจากข้อความที่ฝังอยู่ในการตอบสนองทางภูมิศาสตร์ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของทัลมุด: สิ่งเหล่านี้จัดเรียงตามลำดับของทัลมุดใน Otzar ha-Geonim ของ Levin สิ่งสำคัญอีกอย่างคือตัวย่อของกฎหมายยิว ที่ใช้ได้จริง เช่นHalachot PesukotของYehudai Gaon , SheeltotของAchai GaonและHalachot GedolotของSimeon Kayyara หลังจากการตายของไห่ เสียนอย่างไรก็ตาม ศูนย์กลางของทุนทัลมุดเปลี่ยนไปที่ยุโรปและแอฟริกาเหนือ

การสกัดแบบฮาลาคิกและอักกาดิก

ทุนวิชาลมูดิกด้านหนึ่งพัฒนา ขึ้นจากความจำเป็นในการสืบหาตัวฮาลาคา ผู้ให้ความเห็นในยุคแรก ๆ เช่น รับบีไอแซก อัลฟาซี (แอฟริกาเหนือ ค.ศ. 1013–1103) พยายามดึงและตัดสินความคิดเห็นทางกฎหมายที่มีผลผูกพันจากคลังข้อมูลอันกว้างใหญ่ของทัลมุด งานของ Alfasi มีอิทธิพลอย่างมาก ดึงดูดนักวิจารณ์หลายคนด้วยตัวของมันเอง และต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างรหัสฮาลาคิก งานฮาลาคิคในยุคกลางที่มีอิทธิพลอีกชิ้นหนึ่งตามคำสั่งของคัมภีร์ทัลมุดแห่งบาบิโลน และบางส่วนมีต้นแบบมาจากอัลฟาซีคือ "มอร์เดชัย"ซึ่งรวบรวมโดยมอร์เดชัย เบน ฮิลเลล ( ราว ค.ศ. 1250–1298) หนึ่งในสามคืองานของแรบไบแอชเชอร์ เบน เยเคียล(ง. ๑๓๒๗). ผลงานทั้งหมดเหล่านี้และข้อคิดเห็นของพวกเขาพิมพ์ใน Vilna และ Talmud ฉบับต่อๆ มาอีกหลายฉบับ

แรบไบชาวสเปนในศตวรรษที่ 15, Jacob ibn Habib (d . 1516) แต่งEin Yaakov Ein Yaakov (หรือEn Ya'aqob ) สกัด วัสดุ Aggadic เกือบทั้งหมด จาก Talmud มีจุดประสงค์เพื่อให้สาธารณชนคุ้นเคยกับส่วนจริยธรรมของคัมภีร์ทัลมุดและเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหามากมายที่อยู่รายรอบเนื้อหา

ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลมุดเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของวรรณกรรมของแรบบินิกเมื่อเปรียบเทียบกับ วรรณกรรม ตอบโต้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรหัส เมื่อทัลมูดสรุปได้ วรรณกรรมแบบดั้งเดิมยังคงสดใหม่ในความทรงจำของนักวิชาการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับทัลมุด และงานดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในช่วงแรกของกาโอเนPaltoi ben Abaye ( ราว ค.ศ. 840) เป็นบุคคลแรกที่เสนอความคิดเห็นทางวาจาและข้อความเกี่ยวกับลมุด Zemah ben Paltoiลูกชายของเขาถอดความและอธิบายข้อความที่เขายกมา และเขาแต่ง เพื่อช่วยในการศึกษาลมุด ซึ่งเป็นศัพท์ที่Abraham Zacutoให้คำปรึกษาในศตวรรษที่สิบห้า กล่าวกันว่าSaadia Gaon ได้แต่งคำบรรยายเกี่ยวกับลมุด นอกเหนือจากคำบรรยายภาษาอาหรับของเขาเกี่ยวกับ Mishnah [32]

มีข้อความมากมายในลมุดที่คลุมเครือและเข้าใจยาก ภาษาของมันมีคำภาษากรีกและเปอร์เซียจำนวนมากที่คลุมเครือเมื่อเวลาผ่านไป พื้นที่หลักของทุนลมูดิกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายข้อความและคำเหล่านี้ นักวิจารณ์ยุคแรกบางคนเช่น Rabbenu Gershom แห่งไมนซ์ (ศตวรรษที่ 10) และRabbenu Ḥananel (ต้นศตวรรษที่ 11) ได้จัดทำคำบรรยายเกี่ยวกับแผ่นพับต่างๆ ข้อคิดเห็นเหล่านี้สามารถอ่านได้พร้อมกับข้อความของลมุดและจะช่วยอธิบายความหมายของข้อความ งานสำคัญอีกชิ้นคือSefer ha-Mafteaḥ (หนังสือแห่งกุญแจ) โดยNissim Gaonซึ่งมีคำนำที่อธิบายรูปแบบต่างๆ ของการโต้เถียงเกี่ยวกับหลักธาตุทัลมุด จากนั้นจึงอธิบายข้อความสั้นๆ ในคัมภีร์ทัลมุดโดยอ้างอิงข้ามกับข้อความคู่ขนานที่มีการแสดงความคิดแบบเดียวกันทั้งหมด ข้อคิดเห็น ( ḥiddushim ) โดยJoseph ibn Migashในสองแผ่นพับ Bava Batra และ Shevuot ซึ่งอิงจาก Ḥananel และ Alfasi ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกับการรวบรวมโดยZechariah Aghmatiที่เรียกว่าSefer ha- Ner [33]ใช้รูปแบบอื่น รับบีนาธาน ข. Jechielสร้างศัพท์เรียกว่าArukhในศตวรรษที่ 11 เพื่อช่วยแปลคำศัพท์ยาก

เท่าที่ทราบดีที่สุดเกี่ยวกับคัมภีร์ทัลมุดของบาบิโลนคือของราชิ (แรบไบ โซโลมอน เบน ไอแซค, 1040–1105) อรรถกถามีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทั้งคัมภีร์ทัลมุด เขียนเป็นอรรถกถาที่ดำเนินอยู่ ให้คำอธิบายทั้งหมดของคำและอธิบายโครงสร้างเชิงตรรกะของข้อความลมุดแต่ละตอน ถือว่าขาดไม่ได้สำหรับนักเรียนภาคภูมิ แม้ว่า Rashi จะดึงดูดบรรดาบรรพบุรุษของเขา แต่ความคิดริเริ่มของเขาในการใช้วัสดุที่พวกเขาเสนอนั้นหาตัวจับยาก ในทางกลับกัน ข้อคิดเห็นของเขาก็กลายเป็นพื้นฐานของงานของลูกศิษย์และผู้สืบทอดของเขา ผู้แต่งผลงานเสริมจำนวนมากที่บางส่วนเป็นการเสริมแต่งและบางส่วนเป็นการอธิบายของราชิ และเป็นที่รู้จักในชื่อ " โทสาฟอ " ("ส่วนเพิ่มเติม" หรือ "ส่วนเสริม")

Tosafot ถูกรวบรวมข้อคิดเห็นโดยแรบไบ Ashkenazic ยุคกลางใน Talmud (รู้จักกันในชื่อTosafists หรือ Ba'alei Tosafot ) หนึ่งในเป้าหมายหลักของTosafotคือการอธิบายและตีความข้อความที่ขัดแย้งกันใน Talmud ซึ่งแตกต่างจาก Rashi, Tosafotไม่ใช่ความเห็นที่กำลังดำเนินการ แต่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เลือก บ่อยครั้งที่คำอธิบายของTosafot แตกต่างจากคำอธิบายของ Rashi [32]

ใน Yeshiva การรวม Talmud, Rashi และ Tosafot ถือเป็นรากฐาน (และข้อกำหนดเบื้องต้น) สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม การรวมกันนี้บางครั้งเรียกโดยตัวย่อว่า"gefet" ( גפ״ת - Gemara , perush Rashi , Tosafot )

ในบรรดาผู้ก่อตั้งโรงเรียน Tosafist ได้แก่ รับบี Jacob ben Meir (รู้จักกันในชื่อRabbeinu Tam ) ซึ่งเป็นหลานชายของ Rashi และรับบีIsaac ben Samuel หลานชายของ Rabbenu Tam อรรถกถาทศรถถูกรวบรวมในฉบับต่างๆ ในโรงเรียนต่างๆ คอลเลกชันมาตรฐานของ Tosafot สำหรับภาคเหนือของฝรั่งเศสคือของ R. Eliezer of Touques คอลเลกชันมาตรฐานสำหรับสเปนคือRabbenu Asher ("Tosefot Harosh") Tosafot ที่พิมพ์ใน Talmud ฉบับมาตรฐานของ Vilna เป็นฉบับแก้ไขที่รวบรวมจากคอลเลกชันยุคกลางต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นของ Touques [34]

เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการของ Tosafists ได้แพร่กระจายไปยังชุมชนชาวยิวอื่นๆ โดยเฉพาะในชุมชนสเปน นำไปสู่การแต่งอรรถกถาในรูปแบบเดียวกันอีกหลายเรื่อง ในจำนวนนี้มีข้อคิดเห็นของNachmanides (Ramban), Solomon ben Adret (Rashba), Yom Tov of Seville (Ritva) และNissim of Gerona (Ran); เหล่านี้มักมีชื่อว่า “ ชิดดูเช ...” (“ นวนิยายแห่ง...”) กวีนิพนธ์ที่ครอบคลุมประกอบด้วยสารสกัดจากสิ่งเหล่านี้คือShittah MekubbetzetของBezalel Ashkenazi

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่ผลิตในสเปนและโพรวองซ์ไม่ได้รับอิทธิพลจากสไตล์ Tosafist สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือYad RamahโดยรับบีMeir AbulafiaและBet HabechirahโดยรับบีMenahem haMeiriซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "Meiri" ในขณะที่Bet Habechirahยังคงมีอยู่ใน Talmud ทั้งหมด เรามีเพียงYad Ramahสำหรับ Tractates Sanhedrin, Baba Batra และ Gittin เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของ Ramban และเรื่องอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะพิมพ์เป็นงานอิสระ แม้ว่าฉบับ Talmud บางฉบับจะรวม Shittah Mekubbetzetในรูปแบบย่อไว้ด้วย

ในศตวรรษต่อมา จุดสนใจบางส่วนได้เปลี่ยนจากการตีความภาษาลมุดโดยตรงไปเป็นการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาลมุดที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ ข้อคิดเห็นเหล่านี้โดยทั่วไปจะพิมพ์ที่ด้านหลังของแต่ละแผ่น ที่รู้จักกันดี ได้แก่ "Maharshal" ( Solomon Luria ) "Maharam" ( Meir Lublin ) และ " Maharsha " (Samuel Edels) ซึ่งวิเคราะห์ Rashi และ Tosafot ร่วมกัน ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เช่นMa'adanei Yom Tovโดย Yom-Tov Lipmann Heller ในทางกลับกันเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ Rosh (ดูด้านล่าง) และการเคลือบเงาโดยZvi Hirsch Chajes

เอกสารช่วยศึกษาที่มีประโยชน์มากอีกเล่มหนึ่งซึ่งพบใน Talmud เกือบทุกฉบับ ประกอบด้วยTorah Or , Ein Mishpat Ner MitzvahและMasoret ha-ShasโดยแรบไบชาวอิตาลีJoshua Boazซึ่งอ้างอิงตามลำดับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลที่อ้างถึง รหัส halachic ที่เกี่ยวข้อง ( Mishneh Torah , Tur , Shulchan AruchและSe'mag ) และข้อความทางลมุดที่เกี่ยวข้อง

ฉบับพิมพ์ส่วนใหญ่ของ Talmud รวมบันทึกขอบสั้น ๆ โดยAkiva Egerภายใต้ชื่อGilyon ha-Shasและบันทึกข้อความโดยJoel SirkesและVilna Gaon (ดูการเรียบเรียงข้อความด้านล่าง) บนหน้าพร้อมกับข้อความ

ข้อคิดเห็นที่กล่าวถึงเนื้อหาทางกฎหมายของ Halachik ได้แก่"Rosh" , "Rif"และ"Mordechai" ; ตอนนี้เป็นภาคผนวกมาตรฐานสำหรับแต่ละเล่ม Mishneh TorahของRambamได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับสามสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่ารหัสจะไม่อยู่ในลำดับเดียวกับลมุด แต่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุผ่าน"Ein Mishpat"ตามที่กล่าวไว้

โครงการล่าสุดHalacha Bruraก่อตั้งโดยAbraham Isaac Kookนำเสนอ Talmud และบทสรุปของรหัส halachic เคียงข้างกัน เพื่อเปิดใช้งาน "การเปรียบเทียบ" ของ Talmud กับ Halacha ที่ เป็นผลลัพธ์

พิลพุล

ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 การศึกษาทัลมุดรูปแบบใหม่อย่างเข้มข้นได้เกิดขึ้น ข้อโต้แย้งเชิงตรรกะที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายจุดขัดแย้งเล็กน้อยในทัลมุด คำว่าpilpulถูกนำไปใช้กับการศึกษาประเภทนี้ การใช้pilpulในความหมายนี้ (นั่นคือ "การวิเคราะห์ที่เฉียบคม") ย้อนไปถึงยุคของ Talmudic และหมายถึงความเฉียบคมทางปัญญาที่วิธีนี้ต้องการ

ผู้ปฏิบัติงาน Pilpul อ้างว่าลมุดไม่มีความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งใด ๆ หมวดหมู่และความแตกต่างใหม่ ( ฮิลยูคิม ) จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ดูเหมือนอยู่ในคัมภีร์ทัลมุดด้วยวิธีเชิงตรรกะแบบใหม่

ใน โลก Ashkenaziผู้ก่อตั้งpilpul โดย ทั่วไปถือว่าเป็นJacob Pollak (1460–1541) และShalom Shachna การศึกษาในลักษณะนี้ถึงจุดสูงสุดในศตวรรษที่ 16 และ 17 เมื่อความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แบบหลอกหลวงถือเป็นรูปแบบศิลปะ และกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองภายในเยชิวอตของโปแลนด์และลิทัวเนีย แต่วิธีการศึกษาทัลมุดแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมไม่ได้ปราศจากการวิจารณ์ แล้วในศตวรรษที่ 15 หลักจริยธรรมOrhot Zaddikim ("เส้นทางของผู้ชอบธรรม" ในภาษาฮิบรู) วิพากษ์วิจารณ์ pilpul ว่าเน้นความรุนแรงทางปัญญามากเกินไป พวกรับบีหลายคนในศตวรรษที่ 16 และ 17 ก็วิจารณ์ปิลปุลเช่นกัน ในจำนวนนี้มียูดาห์โลว เบน เบซาเลล (theมหาราชแห่งปราก), Isaiah HorowitzและYair Bacharach

เมื่อถึงศตวรรษที่ 18 การศึกษาเกี่ยวกับปิลปุลก็ลดลง รูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ เช่น แบบของโรงเรียนเอลียาห์ ข. Solomon, the Vilna Gaonกลายเป็นที่นิยม คำว่า "พิลพุล" ถูกนำมาใช้ในเชิงเสื่อมเสียมากขึ้นเรื่อยๆ กับโนเวลที่ถือว่าดูไม่จริงใจและเป็นการเสแสร้ง ผู้เขียนเรียกข้อคิดเห็นของตนเองว่า "al derekh ha-peshat" (โดยวิธีง่ายๆ) [36]เพื่อเปรียบเทียบพวกเขากับ pilpul [37]

แนวทางดิกส์

ในหมู่ ชาว ยิวเซฟาร์ดีและชาวอิตาลีตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่บางคนพยายามที่จะใช้วิธีการของตรรกะของอริสโต เติ้ล ตามที่Averroes ปรับปรุงใหม่ [38]วิธีการนี้ได้รับการบันทึกเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะไม่มีการอ้างอิงถึงอริสโตเติลโดยชัดแจ้ง โดยไอแซก คัมแพนตัน (d. สเปน, ค.ศ. 1463) ในDarkhei ha-Talmud ("The Ways of the Talmud") [39]และยังพบใน ผลงานของโมเสส ไคม์ ลุซซาตโต [40]

ตามที่ José Faurนักวิชาการ Sephardi ในปัจจุบันการศึกษา Talmud แบบดั้งเดิมของ Sephardic สามารถเกิดขึ้นได้ในสามระดับ [41]

 • ระดับพื้นฐานที่สุดประกอบด้วยการวิเคราะห์วรรณกรรมของข้อความโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้อคิดเห็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อนำ tzurata di-shema'ta ออกมา นั่นคือโครงสร้างเชิงตรรกะและการเล่าเรื่องของเนื้อเรื่อง [42]
 • ระดับกลางiyyun (ความเข้มข้น) ประกอบด้วยการศึกษาด้วยความช่วยเหลือ ของข้อคิดเห็นเช่นRashiและTosafotคล้ายกับที่ปฏิบัติในหมู่Ashkenazim [43]ในอดีต Sephardim ได้ศึกษาTosefot ha-Roshและข้อคิดเห็นของ Nahmanides โดยให้ความสำคัญกับ Tosafot ที่พิมพ์ออกมา [44]วิธีการตามการศึกษาของ Tosafot และเจ้าหน้าที่ Ashkenazi เช่นMaharsha (Samuel Edels) และMaharshal ( Solomon Luria ) ได้รับการแนะนำในตูนิเซีย ปลายศตวรรษที่สิบเจ็ดโดย รับบี อับราฮัม ฮาโกเฮน (d. 1715) และ Tsemaḥ Tsarfati (d. 1717) และสืบทอดโดยรับบีIsaac Lumbroso [ 45]และบางครั้งเรียกว่า'Iyyun Tunisa'i [46]
 • ระดับสูงสุดhalachah (กฎหมายของชาวยิว) ประกอบด้วยการรวบรวมความคิดเห็นที่กำหนดไว้ใน Talmud กับรหัส halachic เช่นMishneh TorahและShulchan Aruchเพื่อศึกษา Talmud ในฐานะแหล่งที่มาของกฎหมาย วิธีการเทียบเท่า Ashkenazi บางครั้งเรียกว่า " aliba dehilchasa "

วันนี้ เยชิวอต ในภาษาดิกดิกส์ส่วนใหญ่ทำตามแนวทางของลิทัวเนีย เช่น วิธีบริสเกอร์: วิธีการดิกดิกส์แบบดั้งเดิมนั้นแพร่หลายอย่างไม่เป็นทางการโดยบุคคลบางคน 'Iyyun Tunisa'iสอนที่Kisse Rahamim yeshivahในBnei Brak

วิธี Brisker

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แนวโน้มอื่นในการศึกษาทัลมุดก็เกิดขึ้น รับบีHayyim Soloveitchik (2396-2461) แห่งบริสค์ (เบรสต์-ลิตอฟสค์) พัฒนาและขัดเกลารูปแบบการศึกษานี้ วิธีการของ Briskerเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของพวกแรบบินิก แบบลดทอนภายในคัมภีร์ทัลมุดหรือในหมู่พวกริโชนิมโดยอธิบายความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยวางไว้ภายในโครงสร้างที่เป็นหมวดหมู่ วิธีการของ Brisker นั้นมี การ วิเคราะห์สูงและมักถูกวิจารณ์ว่าเป็น pilpulรุ่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของวิธี Brisker นั้นมีมาก Yeshivot สมัยใหม่ส่วนใหญ่ศึกษาลมุดโดยใช้วิธี Brisker ในบางรูปแบบ คุณลักษณะหนึ่งของวิธีนี้คือการใช้Mishneh TorahของMaimonidesเพื่อเป็นแนวทางในการตีความภาษาลมุด ซึ่งแตกต่างจากการใช้เป็นแหล่งที่มาของฮา ลาคา เชิงปฏิบัติ

วิธีการที่เป็นคู่แข่ง คือวิธีของMirและTelz yeshivas [47] ดูChaim Rabinowitz § Telshe and Yeshiva Ohel Torah-Baranovich § รูปแบบการเรียนรู้

วิธีการที่สำคัญ

อันเป็นผลมาจากการปลดปล่อยชาวยิวศาสนายูดายได้รับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 19 วิธีการวิเคราะห์ข้อความและประวัติศาสตร์สมัยใหม่ถูกนำไปใช้กับลมุด

การแก้ไขข้อความ

ข้อความของลมุดอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในระดับหนึ่งตลอดประวัติศาสตร์ ประเพณีรับบินิกถือได้ว่าผู้คนที่อ้างถึงในทัลมุดทั้งสองไม่มีส่วนในการเขียน ค่อนข้าง คำสอนของพวกเขาได้รับการแก้ไขเป็นรูปแบบคร่าว ๆ ประมาณ 450 ส.ศ. (ทัลมุด เยรูซาลมี) และ 550 ส.ศ. (ทัลมุด บาฟลี) ข้อความของบาฟลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาในเวลานั้น

วรรณกรรมตอบสนองของ Gaonic กล่าวถึงปัญหานี้ Teshuvot Gonim Kadmonim, มาตรา 78, เกี่ยวข้องกับการอ่านพระคัมภีร์ที่ผิดพลาดในลมุด สถานะการตอบสนอง Gaonic นี้:

... แต่คุณต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบในทุกกรณีเมื่อคุณรู้สึกไม่แน่ใจ [เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อความ] - แหล่งที่มาของมันคืออะไร? ข้อผิดพลาดในการเขียนหรือไม่? หรือความฉาบฉวยของนักเรียนอัตราที่สองที่ไม่เชี่ยวชาญ?....หลังจากข้อผิดพลาดมากมายที่พบในนักเรียนอัตราที่สองที่ผิวเผินเหล่านั้น และแน่นอนว่าในหมู่ผู้ท่องจำในชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับข้อความในพระคัมภีร์ และเนื่องจากพวกเขาทำผิดพลาดตั้งแต่แรก... [พวกเขารวมข้อผิดพลาดเข้าด้วยกัน]

—  เทชูวอต กอนิม กัดโมนิม, เอ็ด คาสเซิล เบอร์ลิน 2401 ภาพถ่ายพิมพ์ซ้ำเทลอาวีฟ 2507 23b

ในยุคกลางตอนต้น Rashi ได้สรุปแล้วว่าข้อความบางส่วนในข้อความที่มีอยู่ของลมุดนั้นเป็นการแทรกจากบรรณาธิการรุ่นหลัง บน Shevuot 3b Rashi เขียนว่า "นักเรียนที่เข้าใจผิดเขียนข้อความนี้ไว้ที่ชายขอบของ Talmud และนักคัดลอก [ต่อมา] ก็นำไปใส่ใน Gemara" [ง]

การแก้ไขของYoel Sirkisและ Vilna Gaon นั้นรวมอยู่ในฉบับมาตรฐานทั้งหมดของ Talmud ในรูปแบบของการเคลือบเงาเล็กน้อยที่มีชื่อว่าHagahot ha-BachและHagahot ha-Graตามลำดับ; การแก้ไขเพิ่มเติมโดยSolomon Luriaกำหนดไว้ในรูปแบบคำอธิบายที่ด้านหลังของแต่ละแผ่น การแก้ไขของ Vilna Gaon มักขึ้นอยู่กับการแสวงหาความสอดคล้องภายในในข้อความมากกว่าหลักฐานที่เขียนด้วยลายมือ [48] ​​อย่างไรก็ตามการแก้ไขเพิ่มเติมของ Gaon จำนวนมากได้รับการยืนยันในภายหลังโดยนักวิจารณ์ที่เป็นข้อความเช่นSolomon Schechterผู้มี ข้อความ Cairo Genizahเพื่อเปรียบเทียบฉบับมาตรฐานของเรา [49]

ในศตวรรษที่ 19 ราฟาเอล นาธาน โนตา ราบิโนวิคซ์ตีพิมพ์ผลงานหลายเล่มชื่อDikdukei Soferimโดยแสดงรูปแบบข้อความจากมิวนิกและต้นฉบับอื่นๆ ของลมุด และรูปแบบเพิ่มเติมได้รับการบันทึกไว้ใน Talmud ฉบับสมบูรณ์ของอิสราเอลและGemara Shelemah (ดูCritical รุ่น , ด้านบน).

ทุกวันนี้มีต้นฉบับมากขึ้นโดยเฉพาะจากไคโรเกนิซา Academy of the Hebrew Languageได้เตรียมข้อความบนซีดีรอมเพื่อจุดประสงค์ด้านพจนานุกรม ประกอบด้วยข้อความของแต่ละแผ่นตามต้นฉบับที่พิจารณาว่าน่าเชื่อถือที่สุด[50]และรูปภาพของต้นฉบับเก่าบางส่วนอาจพบได้บนเว็บไซต์ ของหอสมุดแห่งชาติอิสราเอล (เดิมคือหอสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยยิว) [51] NLI สถาบันลีเบอร์แมน (ร่วมกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิวแห่งอเมริกา) สถาบันเพื่อลมุดของอิสราเอลฉบับสมบูรณ์ (ส่วนหนึ่งของ Yad Harav Herzog) และสมาคมเขียนต้นฉบับชาวยิวฟรีดเบิร์ก ล้วนมีเว็บไซต์ที่ค้นหาได้ซึ่งผู้ชมสามารถขออ่านต้นฉบับที่แตกต่างกันของข้อความที่กำหนด [52]

การอ่านแบบอื่นเพิ่มเติมสามารถรวบรวมได้จากการอ้างอิงในวรรณกรรม รอง เช่น ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งของAlfasi , Rabbenu ḤananelและAghmatiและบางครั้งนักวิจารณ์ชาวสเปนยุคหลัง เช่นNachmanidesและSolomon ben Adret

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และการวิจารณ์ข้อความที่สูงขึ้น

การศึกษาประวัติศาสตร์ของลมุดสามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อกังวลต่างๆ เราสามารถถามคำถามเช่น: แหล่งที่มาของหัวข้อที่ระบุมีอายุนับจากอายุของบรรณาธิการหรือไม่? ส่วนใดมีแหล่งที่มาก่อนหน้าหรือในภายหลังมากน้อยเพียงใด ข้อพิพาทเกี่ยวกับธาตุมูดิคสามารถแยกแยะได้ตามแนวเทววิทยาหรือแนวร่วมหรือไม่? ส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นจากสำนักคิดต่าง ๆ ในศาสนายูดายยุคแรกในทางใด? สามารถระบุแหล่งที่มาเริ่มต้นเหล่านี้ได้หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น อย่างไร การตรวจสอบคำถามเช่นนี้เรียกว่าการวิจารณ์เชิงข้อความที่สูงขึ้น (คำว่า "วิจารณ์" เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่แสดงถึงการศึกษาทางวิชาการ)

นักวิชาการทางศาสนายังคงถกเถียงกันถึงวิธีการที่แม่นยำซึ่งข้อความของลมุดมาถึงรูปแบบสุดท้าย หลายคนเชื่อว่าข้อความนั้นถูกทำให้เรียบขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย savoraim

ในปี 1870 และ 1880 รับบี Raphael Natan Nata Rabbinovitz มีส่วนร่วมในการศึกษา ประวัติศาสตร์ของ Talmud Bavli ในDiqduqei Soferim ของเขา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แรบไบออร์โธดอกซ์จำนวนมากได้ยอมรับงานของเขา รวมทั้งรับบีชโลโม คลูเกอร์ , โจเซฟ ซอล นาธานโซห์น , เจค็อบ เอตลิงเกอร์ , ไอ แซก เอลฮานัน สเป็กเตอร์และชิมอน โซเฟอร์

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ผู้นำของขบวนการปฏิรูป ที่กำลังพัฒนาใหม่ เช่นอับราฮัม ไกเกอร์และซามูเอล โฮลเฮมได้ตรวจสอบคัมภีร์ทัลมุดอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำลายศาสนายิวแบบดั้งเดิม พวกเขายืนยันว่าทัลมุดเป็นงานของวิวัฒนาการและการพัฒนาทั้งหมด มุมมองนี้ถูกปฏิเสธทั้งที่ ไม่ถูกต้องทางวิชาการและไม่ถูกต้องทางศาสนา โดยผู้ที่จะกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อขบวนการออร์โธดอกซ์ ผู้นำออร์โธดอกซ์บางคนเช่นโมเสส โซเฟอร์ ( Chatam Sofer ) อ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และปฏิเสธวิธีการศึกษาทัลมุดเชิงวิพากษ์สมัยใหม่

แรบไบบางคนสนับสนุนมุมมองของการศึกษาเรื่องลมุดิคที่พวกเขาถือว่าอยู่ระหว่างนักปฏิรูปและออร์โธดอกซ์ คนเหล่า นี้เป็นผู้นับถือศาสนายูดายที่มีประวัติศาสตร์เชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งNachman KrochmalและZecharias Frankel พวกเขาอธิบายว่าOral Torahเป็นผลจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์และอรรถาธิบาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยการใช้เทคนิคการอรรถาธิบายที่ได้รับอนุญาต และที่สำคัญกว่านั้น คือ อัตวิสัยและบุคลิกภาพส่วนตัว และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน โดยผู้รู้ ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในงานห้าเล่มDor Dor ve-DorshavโดยIsaac Hirsch Weiss (ดูเจย์ แฮร์ริสนำทางคนงุนงงในยุคสมัยใหม่ช. 5) ในที่สุด งานของพวกเขาก็กลายเป็นส่วนก่อร่างสร้างตัวของศาสนายูดายอนุรักษ์นิยม

อีกแง่มุมหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นในประวัติศาสตร์ของชาวยิวของGraetz Graetz พยายามอนุมานบุคลิกภาพของพวกฟาริสีตามกฎหมายหรือ aggadot ที่พวกเขาอ้างถึง และแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของพวกเขามีอิทธิพลต่อกฎหมายที่พวกเขาอธิบาย

ผู้นำของชาวยิวออร์โธดอกซ์ในเยอรมนีแซมซั่น ราฟาเอล เฮิร์ชในขณะที่ไม่ปฏิเสธวิธีการให้ทุนในหลักการ โต้แย้งอย่างถึงพริกถึงขิงต่อการค้นพบของวิธีการทางประวัติศาสตร์-การวิจารณ์ ในบทความชุดหนึ่งในนิตยสารJeschurun ​​ของเขา (พิมพ์ซ้ำใน Collected Writings Vol. 5) Hirsch ย้ำมุมมองดั้งเดิมและชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดมากมายในผลงานของ Graetz, Frankel และ Geiger

ในทางกลับกัน นักวิจารณ์การปฏิรูปที่แข็งแกร่งที่สุดในศตวรรษที่ 19 หลายคน รวมถึงแรบไบออร์โธดอกซ์ที่เคร่งครัดเช่นZvi Hirsch Chajesใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่นี้ Orthodox rabbinical Seminary ของAzriel Hildesheimerก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดในการสร้าง "ความกลมกลืนระหว่างศาสนายูดายกับวิทยาศาสตร์" ผู้บุกเบิกการศึกษาทัลมุดทางวิทยาศาสตร์นิกายออร์โธดอกซ์คนอื่นๆ ได้แก่David Zvi HoffmannและJoseph Hirsch Dünner

รับบีชาวอิรักYaakov Chaim Soferตั้งข้อสังเกตว่าข้อความใน Gemara มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม และมีข้อความที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดเดียวกันกับต้นฉบับ ดูYehi Yosef ของเขา (เยรูซาเล็ม, 1991) น. 132 "ข้อความนี้ไม่มีลายเซ็นของบรรณาธิการของ Talmud!"

นักวิชาการออร์โธดอกซ์Daniel Sperberเขียนไว้ใน "ความชอบธรรม ความจำเป็น ของระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์" ว่าแหล่งข้อมูลออร์โธดอกซ์จำนวนมากมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ (เรียกอีกอย่างว่า "วิทยาศาสตร์") ของลมุด ด้วยเหตุนี้ การแบ่งระหว่างนิกายออร์ทอดอกซ์และการปฏิรูปในปัจจุบันจึงไม่เกี่ยวกับว่าลมุดอาจอยู่ภายใต้การศึกษาทางประวัติศาสตร์หรือไม่ แต่เกี่ยวกับนัยทางเทววิทยาและฮาลาคิกของการศึกษาดังกล่าว

ทุนการศึกษาร่วมสมัย

แนวโน้มบางอย่างในทุนการศึกษา Talmud ร่วมสมัยมีการระบุไว้ด้านล่าง

 • ศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ยืนยันว่าโทราห์ปากเปล่าถูกเปิดเผยในบางรูปแบบพร้อมกับโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุนี้ ผู้ติดตามบางคน โดยเฉพาะแซมซั่น ราฟาเอล เฮิร์ชและผู้ติดตามของเขา ต่อต้านความพยายามใดๆ ที่จะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงแรงจูงใจเฉพาะต่อผู้เขียนลมุด อย่างไรก็ตาม บุคคล สำคัญ อื่นๆ ใน Orthodoxy มีปัญหากับ Hirsch ในเรื่องนี้ David Tzvi Hoffmannที่เด่นชัดที่สุด [53]
 • นักวิชาการบางคนถือได้ว่ามีการแก้ไขเรื่องราวและข้อความในคัมภีร์ทัลมุดอย่างกว้างขวาง พวกเขาถือว่าเราไม่สามารถยืนยันที่มาหรือวันที่ของข้อความและกฎหมายส่วนใหญ่ได้ และเราไม่สามารถพูดได้เพียงเล็กน้อยเพื่อความแน่ใจเกี่ยวกับการประพันธ์ของพวกเขา ในมุมมองนี้ คำถามข้างต้นไม่สามารถตอบได้ ดูตัวอย่างผลงานของLouis JacobsและShaye JD Cohen
 • นักวิชาการบางคนถือได้ว่าลมุดมีรูปแบบที่กว้างขวางโดยการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง แต่มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถระบุและอธิบายได้ด้วยความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ในมุมมองนี้ แหล่งที่มาสามารถระบุได้โดยการติดตามประวัติและวิเคราะห์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิด ดูตัวอย่างผลงานของLee I. Levineและ David Kraemer
 • นักวิชาการบางคนถือว่าข้อความและเหตุการณ์ส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในลมุดมักจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยตามที่อธิบายไว้ และสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์อย่างจริงจังได้ ในมุมมองนี้ นักประวัติศาสตร์พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อยั่วยุการเพิ่มเติมในบทบรรณาธิการในภายหลัง (ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก) และดูเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์อย่างกังขา โดยทิ้งข้อความทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ไว้เบื้องหลัง ดูตัวอย่าง ผลงานของSaul Lieberman , David Weiss HalivniและAvraham Goldberg
 • การศึกษาทางวิชาการสมัยใหม่พยายามแยก "ชั้น" ต่างๆ ภายในข้อความ พยายามตีความแต่ละระดับด้วยตัวมันเอง และเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบคู่ขนานของประเพณีเดียวกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลงานของ R. David Weiss Halivniและ Dr. Samma Friedman ได้แนะนำให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลมุด (Encyclopaedia Judaica 2nd ed. รายการ "Talmud, Babylonian") ความเข้าใจดั้งเดิมคือการมองว่าลมุดเป็นงานที่เป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นๆ มองว่าทัลมุดเป็นงานหลายชั้นเช่นกัน นวัตกรรมของดร. ฮาลิฟนี (ส่วนใหญ่อยู่ในเล่มที่สองของMekorot u-Mesorot ของเขา) เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างถ้อยแถลงของ Amoraic ซึ่งโดยทั่วไปคือการตัดสินใจหรือการสอบถามของ Halachic โดยย่อ และงานเขียนของผู้เขียน "Stammaitic" (หรือ Saboraic) รุ่นหลัง ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการวิเคราะห์ที่ยาวกว่ามาก ซึ่งมักประกอบด้วยการอภิปรายเชิงวิภาษวิธียืดยาว ลมุดของกรุงเยรูซาเล็มมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์ลมุดของบาบิโลนลบด้วยกิจกรรม Stammaitic (สารานุกรม Judaica (ฉบับที่ 2), รายการ "Jerusalem Talmud") คัมภีร์ลมุด Aruchของ Samma Y. Friedman ในบทที่หกของ Bava Metzia (1996) เป็นตัวอย่างแรกของการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาลมุดโดยสมบูรณ์โดยใช้วิธีนี้ S. Wald มีผลงานเรื่อง Pesachim ch. 3 (2543) และวันถือบวช ch. 7 (2549). ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแง่นี้จัดพิมพ์โดย "สมาคมเพื่อการตีความลมุด" ของดร. ฟรีดแมน
 • นักวิชาการบางคนใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์และบริบทในบางพื้นที่ของคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลน ดูตัวอย่างผลงานของ ศจ. Yaakov Elman [55]และของ Dr. Shai Secunda ลูกศิษย์ของเขา[56]ซึ่งพยายามวางคัมภีร์ทัลมุดในบริบทของอิหร่าน เช่น โดยเปรียบเทียบกับตำราโซโรอัสเตอร์ ร่วมสมัย

คำแปล

ทัลมุด บาฟลี

มีการแปลลมุดเป็นภาษาอังกฤษร่วมสมัยหกรายการ:

สเตนซัลทซ์

โคเรน ทัลมุด บาฟลี
 • ฉบับ Noé ของKoren Talmud Bavli , Adin Steinsaltz , Koren Publishers เยรูซาเล็มเปิดตัวในปี 2012 มีการแปลภาษาอังกฤษใหม่ที่ทันสมัยและคำอธิบายของแรบไบAdin Steinsaltzและได้รับการยกย่องว่าเป็น "หน้าที่สวยงาม" ด้วย "รูปแบบที่สะอาด" . [57]เปิดจากปกด้านขวา (ด้านหน้าสำหรับหนังสือภาษาฮิบรูและอราเมอิก) ฉบับ Steinsaltz Talmudมีหน้า Vilna แบบดั้งเดิมพร้อมสระและเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความภาษาอราเมอิกต้นฉบับ คำ อธิบาย Rashiปรากฏในสคริปต์ Rashiพร้อมสระและเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อเปิดจากปกด้านซ้าย ฉบับจะมีข้อความสองภาษาพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ/อราเมอิกเคียงข้างกัน ระยะขอบรวมถึงแผนที่สี ภาพประกอบ และบันทึกตาม การแปล ภาษาฮีบรูของ แรบไบ Adin Steinsaltzและคำอธิบายของลมุด รับบีTzvi Hersh Weinrebทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร ทั้งชุดซึ่งมีสระและเครื่องหมายวรรคตอน (รวมทั้งราชี) มีทั้งหมด 42 เล่ม
 • The Talmud: The Steinsaltz Edition (Random House) มีข้อความพร้อมเครื่องหมายวรรคตอนและคำแปลภาษาอังกฤษตามการ แปล ภาษาฮีบรู ที่สมบูรณ์ ของ Rabbi Steinsaltz และคำอธิบายเกี่ยวกับ Talmud ทั้งหมด ไม่สมบูรณ์—22 เล่มและคู่มืออ้างอิง มีสองรูปแบบ: รูปแบบหนึ่งที่มีหน้า Vilna แบบดั้งเดิมและรูปแบบที่ไม่มี มีให้บริการในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ (เล่มแรกตีพิมพ์ปี 1969) อังกฤษ (เล่มแรกตีพิมพ์ปี 1989) ฝรั่งเศส รัสเซีย และภาษาอื่นๆ
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 William Davidson Talmudได้รับการปล่อยตัวไปยังSefaria [58]การแปลนี้เป็นฉบับของฉบับ Steinsaltz ซึ่งเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ [59]

Artsscroll

 • ฉบับSchottenstein ของ Talmud ( Artscroll / Mesorah Publications ) มี 73 เล่ม[60]ทั้งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ[61]และฉบับภาษาอราเมอิก/ฮีบรูเท่านั้น [62]ในฉบับแปล หน้าภาษาอังกฤษแต่ละหน้าตรงกับหน้าภาษาอราเมอิก/ฮีบรูที่แปล โดยทั่วไปแล้วแต่ละหน้าภาษาอราเมอิก/ฮีบรูของทัลมุดต้องใช้การแปลและบันทึกภาษาอังกฤษสามถึงหกหน้า หน้าภาษาอราเมอิก/ฮีบรูพิมพ์ในรูปแบบ Vilna ดั้งเดิม โดยมีการเพิ่มแถบสีเทาซึ่งแสดงส่วนที่แปลในหน้าที่เปิดเข้าหากัน หน้าที่ประกบกันมีการถอดความแบบขยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลข้อความที่แสดงเป็นตัวหนาและคำอธิบายที่กระจายอยู่ในประเภทปกติ พร้อมด้วยเชิงอรรถมากมาย หน้าจะมีหมายเลขในแบบดั้งเดิม แต่เพิ่มตัวยก เช่น 12b 4เป็นหน้าที่สี่ที่แปลหน้า Vilna 12b ทางเดินขนาดใหญ่ต้องใช้หลายเล่ม เล่มแรกตีพิมพ์ในปี 1990 และซีรีส์เสร็จสมบูรณ์ในปี 2004

ซอนชิโน่

 • The Soncino Talmud (2478-2491), [63] [64] Isidore Epstein , Soncino Press (26 เล่ม; หมายเหตุในแต่ละหน้ามีวัสดุพื้นหลังเพิ่มเติม คำแปลนี้: Soncino Babylonian Talmudมีการเผยแพร่ทั้งฉบับเดี่ยวและฉบับคู่ขนาน ซึ่งหน้าภาษาอังกฤษแต่ละหน้าหันหน้าไปทางหน้าภาษาอราเมอิก/ฮีบรู มีอยู่ในซีดีรอมด้วย สมบูรณ์.
  • ฉบับการเดินทาง[65]เปิดจากซ้ายสำหรับภาษาอังกฤษ จากขวาสำหรับ Gemara ซึ่งไม่เหมือนฉบับอื่นๆ ไม่ใช้ "Tzurat HaDaf;" [66]แทน แต่ละหน้าปกติของข้อความ Gemara จะมีสองหน้า ด้านบนและด้านล่างของDaf มาตรฐาน (แม้ว่าจะจัดรูปแบบใหม่บ้าง) [67]

คำแปลภาษาอังกฤษอื่นๆ

 • ลมุดแห่งบาบิโลเนีย การแปลแบบอเมริกัน , Jacob Neusner , Tzvee Zahavy และอื่น ๆ แอตแลนตา: 1984–1995: Scholars Press for Brown Judaic Studies สมบูรณ์.
 • ร็อดกินสัน : บางส่วน[68]ของคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนแปลโดยMichael L. Rodkinson (1903) มีการเชื่อมโยงกับออนไลน์ด้วยเหตุผลด้านลิขสิทธิ์ (ในตอนแรกเป็นการแปลฟรีเพียงรายการเดียวบนเว็บ) แต่สิ่งนี้ถูกแทนที่ด้วยการแปล Soncino (ดูด้านล่างภายใต้ทรัพยากรข้อความแบบเต็ม )
 • The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary แก้ไขโดย Jacob Neusner [69]และแปลโดย Jacob Neusner, Tzvee Zahavy, Alan Avery-Peck, B. Barry Levy, Martin S. Jaffe และ Peter Haas, Hendrickson Pub; ชุด 22 เล่ม Ed., 2011 เป็นการแก้ไขของ "The Talmud of Babylonia: An Academic Commentary" จัดพิมพ์โดย University of South Florida Academic Commentary Series (1994–1999) Neusner ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาจากภาษาอราเมอิกในพระคัมภีร์ไบเบิลไปเป็นภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล นอยส์เนอร์ยังกล่าวถึงมิชนาห์ โตราห์ และงานคลาสสิกอื่นๆ ในศาสนายูดายออร์โธดอกซ์อีกด้วย

การแปลเป็นภาษาอื่น

 • Extractiones de Talmudซึ่ง เป็นการแปล ภาษาละตินของข้อความบางส่วนจาก Talmud จำนวน 1,922 ตอน จัดทำขึ้นในปารีสในปี 1244–1245 มันอยู่รอดในสอง recensions มีฉบับที่สำคัญของการสืบทอดตามลำดับ:
 • เซชินี่, อูลิสเซ่ ; ครูซ พัลมา, ออสการ์ ลุยส์ เดอ ลา, eds. (2561). Extractiones de Talmud ต่อ ordinem sequentialem . Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 291. Brepols.
 • การแปลประมาณ 1,000 CE ของ (บางส่วนของ) [70]ลมุดเป็นภาษาอาหรับถูกกล่าวถึงในSefer ha- Qabbalah รุ่นนี้ได้รับมอบหมายจากFatimid Caliph Al- Hakim bi-Amr AllahและดำเนินการโดยJoseph ibn Abitur [71]
 • ลมุดแปลโดยShimon Moyalเป็นภาษาอาหรับในปี พ.ศ. 2452 [72]มีการแปลลมุดเป็นภาษาอาหรับหนึ่งคำ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ในจอร์แดนโดยศูนย์ศึกษาตะวันออกกลาง การแปลดำเนินการโดยกลุ่มนักวิชาการมุสลิมและคริสเตียน 90 คน บทนำมีลักษณะโดย Raquel Ukeles ภัณฑารักษ์ของ คอลเลกชันภาษาอาหรับของหอสมุดแห่งชาติอิสราเอลว่า "เหยียดผิว" แต่เธอถือว่าคำแปลนั้น "ไม่เลว" [74]
 • ในปี 2018 แอลเบเนียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเป็นเจ้าภาพจัดงานที่สหประชาชาติร่วมกับอิตาลีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิกและอิสราเอลที่มีชาวยิวเป็นส่วนใหญ่เพื่อฉลองการแปลลมุดเป็นภาษาอิตาลีเป็นครั้งแรก [75] Besiana Kadareเอกอัครราชทูตแอลเบเนียแห่งสหประชาชาติให้ความเห็นว่า: "โครงการเช่นงานแปลภาษาบาบิโลนทัลมุดเปิดเส้นทางใหม่ในการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมและศาสนา นำความหวังและความเข้าใจมาสู่ผู้คน เครื่องมือที่เหมาะสมในการต่อต้านอคติ การคิดเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ การทำเช่นนั้น เราคิดว่าเราได้เสริมสร้างประเพณีทางสังคม สันติภาพ ความมั่นคง และเรายังต่อต้านแนวโน้มความรุนแรงของพวกหัวรุนแรงด้วย” [76]

ทัลมุด เยรูซาลมี

 • ลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล: การแปลและคำอธิบายเบื้องต้น Jacob Neusner , Tzvee Zahavy, คนอื่นๆ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก การแปลนี้ใช้การนำเสนอเชิงวิเคราะห์รูปแบบที่ทำให้หน่วยตรรกะของวาทกรรมระบุและติดตามได้ง่ายขึ้น Saul Liebermanที่ปรึกษาของ Neusnerซึ่งขณะนั้นเป็นนักวิชาการด้านลมูดิกที่โดดเด่นที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ อ่านเล่มหนึ่งไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิต และเขียนบทวิจารณ์ซึ่งตีพิมพ์หลังเสียชีวิต ซึ่งเขาได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดในการแปลที่สำคัญหลายสิบข้อในบทแรกของเล่มนั้นเพียงอย่างเดียว และยังแสดงให้เห็นว่านอยส์เนอร์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น อ้าง, ใช้หลักฐานต้นฉบับ; เขา "ตกตะลึงกับความไม่รู้ของแรบบินิกฮีบรูของนอยสเนอร์ ไวยากรณ์อราเมอิก และเหนือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับหัวข้อที่เขาจัดการด้วย" และสรุปว่า "สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ [การแปลของนอยสเนอร์] คือถังขยะ" บทวิจารณ์นี้ทำลายล้างอาชีพของนอยส์เนอร์ [78]ในการประชุมของสมาคมวรรณกรรมพระคัมภีร์ไม่กี่เดือนต่อมา ระหว่างการประชุมใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นอยส์เนอร์สำหรับความสำเร็จของเขา(ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนอยส์เนอร์ด้วย) ไปที่แท่นบรรยายและประกาศว่า "ตอนนี้ฉันพบว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเตือน" ว่าคำแปล "ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และไม่ควรใช้เลย" นอกจากนี้เขายังเรียกการแปลของ Neusner ว่า "ความโชคร้ายอย่างร้ายแรงสำหรับการศึกษาของชาวยิว" หลังจากกล่าวสุนทรพจน์นี้ สมิธเดินขึ้นและลงตามทางเดินของห้องบอลรูมพร้อมพิมพ์บทวิจารณ์ของลีเบอร์แมน มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน [79] [80]
 • Schottenstein Edition ของ Yerushalmi Talmud Mesorah/Artscroll คำแปลนี้แปลคู่กันกับ Talmud ฉบับ Schottenstein ของ Mesorah/Artscroll (คือ Talmud ของบาบิโลน)
 • เยรูซาเล็มทัลมุด, ฉบับแปลและอรรถกถา , ed. กุกเกนไฮเมอร์, ไฮน์ริช ดับบลิว, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, เบอร์ลิน, เยอรมนี
 • ฉบับภาษาเยอรมันÜbersetzung des Talmud Yerushalmiจัดพิมพ์โดย Martin Hengel, Peter Schäfer, Hans-Jürgen Becker, Frowald Gil Hüttenmeister, Mohr&Siebeck, Tübingen ประเทศเยอรมนี
 • ลมุด Yerushalmi อธิบายสมัยใหม่ ed. โจชัว บุค. ใช้ต้นฉบับ Leiden เป็นข้อความพื้นฐานที่แก้ไขตามต้นฉบับและชิ้นส่วน Geniza ดึงดูดทุนการศึกษาแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่[81]

ดัชนี

"ดัชนีที่เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง" [82]เป็นเป้าหมายในการผลักดันโครงการดังกล่าวหลายโครงการ:

 • Michlul haMa'amarim ดัชนีสามเล่มของ Bavli และ Yerushalmi ที่มีมากกว่า 100,000 รายการ จัดพิมพ์โดยMossad Harav Kookในปี 1960 [83]
 • Soncino: ครอบคลุม Talmud Bavli ทั้งหมด; [84] [85]ออก พ.ศ. 2495; 749 หน้า
 • HaMafteach ("กุญแจ"): เผยแพร่โดยFeldheim Publishers 2011 มีมากกว่า 30,000 รายการ [82]
 • เครื่องมือค้นหา: ซีดี/เครื่องมือค้นหาของโครงการ ResponsaของBar Ilan University [82]

การพิมพ์

บอมเบิร์ก ทัลมุด 1523

ลมุดที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ยิวแห่งสวิตเซอร์แลนด์รวบรวมชิ้นส่วนจากภาพพิมพ์ทัลมุดสองชุดแรกโดยDaniel BombergและAmbrosius Froben [86]

คัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกพิมพ์ในเวนิสโดยแดเนียล บอมเบิร์ก 1520–23 [87] [88] [89] [90]โดยได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 [91] [92] [ 93] [94]นอกจากMishnahและGemaraแล้ว ฉบับของ Bomberg ยังมีข้อคิดเห็นของRashiและTosafot งานพิมพ์เกือบทั้งหมดตั้งแต่ Bomberg ใช้เลขหน้าเดียวกัน ฉบับของ Bomberg ถือว่าค่อนข้างปลอดการเซ็นเซอร์ [95]

โฟรเบน ทัลมุด 1578

Ambrosius Frobenius ร่วมมือกับนักวิชาการ Israel Ben Daniel Sifroni จากอิตาลี ผลงานที่กว้างขวางที่สุดของเขาคือฉบับทัลมุดที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1578–81 ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง [96]

เบ็นเวนิสเต้ ทัลมุด 1645

หลังจากแอมโบรเซียส โฟรเบนิอุสตีพิมพ์ภาคภูมิลมุดส่วนใหญ่ในบาเซิลแล้วอิมมานูเอล เบ็นเวนิสเตก็ตีพิมพ์ภาคภูมิทั้งหมดเป็นภาคในอัมสเตอร์ดัมระหว่างปี 1644–1648 แม้ว่าตามคำกล่าวของราฟาเอรวมข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์จำนวนมาก [98] "เป็นที่น่าสังเกตเนื่องจากการรวมAvodah Zarahไว้ ซึ่งถูกละไว้เนื่องจากการเซ็นเซอร์ของศาสนจักรจากฉบับก่อนหน้าหลายฉบับ และเมื่อพิมพ์ออกมา มักไม่มีหน้าชื่อเรื่อง[99]

Slavita Talmud 1795 และ Vilna Talmud 1835

ฉบับของลมุดที่จัดพิมพ์โดยพี่น้อง Szapira ในSlavita [100]ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1817 [101]และได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจากrebbes จำนวนมาก ของHasidic Judaism ในปี พ.ศ. 2378 หลังจากลิขสิทธิ์ชุมชนทางศาสนา[102] [103]ใกล้จะสิ้นสุดลง[104] และหลังจากข้อพิพาทอันรุนแรงกับครอบครัวซาปิรา เมนาเคม รอมม์ แห่ง วิลนาได้พิมพ์คัมภีร์ลมุดฉบับใหม่

รู้จักกันในชื่อVilna Edition Shasฉบับนี้ (และฉบับต่อมาพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Romm ภรรยาม่ายและลูกชายของเขา ) ถูกนำมาใช้ในการผลิต Talmud Bavli ฉบับล่าสุด

หมายเลขหน้าในคัมภีร์ลมุดหมายถึงหน้าสองด้าน ที่เรียกว่าdafหรือ folio ในภาษาอังกฤษ แต่ละ daf มีamudim สอง ตัวกำกับว่า אและב , ด้าน A และ B ( recto และ verso ) แบบแผนของการอ้างอิงโดยdafนั้นค่อนข้างใหม่และเกิดขึ้นจากการพิมพ์ Talmud ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 แม้ว่าการแบ่งหน้าที่แท้จริงจะย้อนกลับไปที่ฉบับ Bomberg วรรณกรรมของแรบบินิกก่อนหน้านี้โดยทั่วไปหมายถึงภาคหรือบทต่าง ๆ ภายในภาคผนวก). บางครั้งยังอ้างถึงมิชนาห์เฉพาะในบทนั้นด้วย โดยที่ "มิชนาห์" ถูกแทนที่ด้วย "ฮาลาคา" ซึ่งในที่นี้หมายถึงเส้นทาง เพื่อ "ชี้นำ" ผู้อ่านไปยังรายการในเกมาราที่สอดคล้องกับมิชนานั้น (เช่น เบราโชต บทที่ 1 ฮาลาคา 1 , ברכות פרק א׳ הלכה א׳ , จะหมายถึงมิชนาห์บทแรกของบทแรกใน Tractate Berachot และรายการที่เกี่ยวข้องใน Gemara) อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มนี้ใช้กันโดยทั่วไปมากขึ้น (แม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะ) เมื่อกล่าวถึงเยรูซาเล็มทัลมุด ทุกวันนี้ การอ้างอิงมักทำในรูปแบบ [ Tractate daf a/b ] (เช่น Berachot 23b, ברכות כג ב׳ ) มากขึ้นเรื่อยๆ สัญลักษณ์ "." และ ":" ใช้เพื่อระบุ Recto และ Verso ตามลำดับ (เช่น Barachot 23:, :). การอ้างอิงเหล่านี้อ้างถึงเลขหน้าของวิลนาทัลมุดเสมอ

รุ่นที่สำคัญ

ข้อความในฉบับวิลนาได้รับการพิจารณาโดยนักวิชาการว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ และมีความพยายามที่จะเปรียบเทียบรูปแบบข้อความจำนวนมาก

 1. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นาธาน ราบิโนวิทซ์ได้ตีพิมพ์หนังสือชุดหนึ่งชื่อDikduke Soferimซึ่งแสดงรูปแบบข้อความจากต้นฉบับและการพิมพ์ในยุคแรกๆ
 2. ในปี พ.ศ. 2503 งานฉบับใหม่ได้เริ่มขึ้นภายใต้ชื่อGemara Shelemah (Gemara ฉบับสมบูรณ์) ภายใต้การกำกับของMenachem Mendel Kasher : เฉพาะเล่มในส่วนแรกของ tractate Pesachim เท่านั้นที่ปรากฏขึ้นก่อนที่โครงการจะถูกขัดจังหวะโดยการเสียชีวิตของเขา ฉบับนี้ประกอบด้วยชุดรูปแบบข้อความที่ครอบคลุมและข้อคิดเห็นบางส่วนที่เลือกไว้
 3. เล่มจำนวนสิบสามเล่มได้รับการจัดพิมพ์โดย Institute for the Complete Israeli Talmud (แผนกหนึ่งของ Yad Harav Herzog) ในบรรทัดที่คล้ายกับ Rabinowitz ซึ่งมีข้อความและชุดข้อความที่หลากหลาย (จากต้นฉบับ ภาพพิมพ์ยุคแรกๆ และการอ้างอิงในวรรณกรรมรอง ) แต่ไม่มีคำบรรยาย [105]

มีฉบับวิพากษ์โดยเฉพาะ (เช่นฉบับของเฮนรี มอลเตอร์ ของ Ta'anit ) แต่ไม่มีฉบับวิพากษ์สมัยใหม่ของทัลมุดทั้งหมด ฉบับสมัยใหม่ เช่น ฉบับของสถาบัน Oz ve-Hadar แก้ไขการพิมพ์ผิดและกู้คืนข้อความซึ่งในฉบับก่อนหน้าถูกแก้ไขหรือตัดตอนโดยการเซ็นเซอร์ แต่อย่าพยายามอธิบายถึงรูปแบบข้อความอย่างครอบคลุม ฉบับพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยรับบีโยเซฟ อามาร์[106]แสดงถึงประเพณีของชาวเยเมน และใช้รูปแบบของการสร้างภาพแบบภาพนิ่งของงานพิมพ์แบบวิลนา ซึ่งมีการเพิ่มการเปล่งเสียงและรูปแบบข้อความของชาวเยเมนด้วยมือ พร้อมกับพิมพ์เนื้อหาเบื้องต้น การเรียงต้นฉบับภาษาเยเมนของแผ่นพับบางส่วนได้รับการตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย[107]

รุ่นสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น

มีหลายฉบับที่มีเป้าหมายเพื่อนำลมุดไปสู่ผู้ชมที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากชุด Steinsaltz และ Artscroll/Schottenstein แล้ว ยังมี:

 • ฉบับ Metivta จัดพิมพ์โดยสถาบัน Oz ve-Hadar ประกอบด้วยข้อความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเดียวกับฉบับพิมพ์ตามวิลนา[108]พร้อมคำอธิบายฉบับเต็มในภาษาฮีบรูสมัยใหม่บนหน้ากระดาษที่เผชิญหน้ากัน รวมถึงฉบับปรับปรุงของข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิม [109]
 • โครงการประเภทเดียวกันก่อนหน้านี้เรียกว่าTalmud El Am , "Talmud to the people" เผยแพร่ในอิสราเอลในช่วงทศวรรษที่ 1960-80 ประกอบด้วยข้อความภาษาฮีบรู คำแปลภาษาอังกฤษและคำอธิบายโดยArnost Zvi Ehrmanพร้อมข้อความสั้นๆ 'จริง' บันทึกเล็กน้อย มักจะมีภาพประกอบ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้สำหรับเนื้อหาทั้งหมดของ Tractate Berakhot, Bava Mezia 2 บท และส่วน halachic ของ Qiddushin , บทที่ 1.
 • Gemara Menukadของ Tuvia : [108]รวมถึงสระและเครื่องหมายวรรคตอน ( Nekudot ) รวมถึง Rashi และ Tosafot [108]นอกจากนี้ยังรวมถึง "คำย่อทั้งหมดของamudที่อยู่ด้านข้างของแต่ละหน้า" [110]

ชุดที่ไม่สมบูรณ์จากศตวรรษก่อนๆ

 • อัมสเตอร์ดัม (ค.ศ. 1714, Proops Talmud และMarches/de Palasios Talmud): เริ่มฉากสองฉากในอัมสเตอร์ดัมในปี ค.ศ. 1714 ซึ่งเป็นปีที่ "ข้อพิพาทที่รุนแรงระหว่างผู้จัดพิมพ์ภายในและระหว่างเมือง" เกี่ยวกับสิทธิในการพิมพ์ซ้ำก็เริ่มขึ้นเช่นกัน หลังวิ่ง 2257-2260 ไม่มีชุดใดเสร็จสมบูรณ์แม้ว่าจะมีการพิมพ์ชุดที่สามในปี ค.ศ. 1752–1765 [102]

รุ่นเด่นอื่นๆ

Lazarus Goldschmidtจัดพิมพ์ฉบับพิมพ์จาก "ข้อความที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์" ของคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันจำนวน 9 เล่ม (เริ่มที่เมืองไลป์ซิก พ.ศ. 2440-2452 ฉบับพิมพ์เสร็จ หลังจากอพยพไปอังกฤษในปี พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2479) [111]

คัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนสิบสองเล่มจัดพิมพ์โดยผู้ลี้ภัยมีร์ เยชิวา ระหว่างปี พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2489 ขณะที่พวกเขาอยู่ในเซี่ยงไฮ้ [112]แผ่นพับหลัก หนึ่งเล่มต่อเล่ม ได้แก่: "แชบแบท เอรูวิน เปซาคิม กิตติน คิดดูชิน นาซีร์ โซทาห์ บาวา กามา ซันเฮดริน มาโกต เชวูต อาโวดาห์ ซารา" [113] (โดยบางเล่มมีใน นอกจากนี้ "Minor Tractates") [114]

มุดของผู้รอดชีวิตได้รับการตีพิมพ์โดยได้รับการสนับสนุนจากคำแถลง "ความรับผิดชอบต่อเหยื่อของการประหัตประหาร" ของประธานาธิบดีทรูแมน กองทัพสหรัฐฯ (แม้ว่า "กระดาษจะขาดแคลนอย่างหนักในเยอรมนี") ตกลงที่จะพิมพ์ "คัมภีร์ทัลมุด 50 เล่ม บรรจุเป็นชุด 16 เล่ม" ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2493 [115]แผนขยาย: 3,000 เล่มในชุด 19 เล่ม

บทบาทในศาสนายูดาย

ลมุดเป็นตัวแทนของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเพณีปากเปล่า มันให้ความเข้าใจว่ากฎหมายได้มาอย่างไร และมันกลายเป็นพื้นฐานสำหรับรหัสกฎหมายและขนบธรรมเนียมของพวกแรบไบจำนวนมาก ที่สำคัญที่สุดสำหรับMishneh TorahและสำหรับShulchan Aruch ออร์โธดอกซ์และ ในระดับที่น้อยกว่า ศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมยอมรับทัลมุดว่ามีอำนาจ ขณะที่ชาวสะมาเรีย คาราอิเต ลัทธิรีคอนสตรัคชันนิสม์ และศาสนายูดายปฏิรูปไม่ยอมรับ

พวกสะดูสี

ชาวยิวนิกายสะดูสี ( ฮีบรู : צְדוּקִים) เจริญรุ่งเรืองในช่วงยุคพระวิหารที่สอง [116] ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพวกเขากับพวกฟาริสี (ต่อมาเรียกว่า Rabbinic Judaism) เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธคัมภีร์โทราห์แบบปากเปล่าและการปฏิเสธการฟื้นคืนชีพหลังความตาย

ลัทธิคาริสม่า

อีกการเคลื่อนไหวหนึ่งที่ปฏิเสธ Oral Torah ว่ามีอำนาจคือKaraismซึ่งเกิดขึ้นภายในสองศตวรรษหลังจากความสมบูรณ์ของลมุด Karaism พัฒนาเป็นปฏิกิริยาต่อต้าน Talmudic Judaism of Babylonia แนวคิดหลักของ Karaism คือการปฏิเสธOral Torahซึ่งรวมอยู่ใน Talmud เพื่อสนับสนุนการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อ Torah ที่เขียนขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ตรงข้ามกับแนวคิดของแรบบินิกพื้นฐานที่มอบโทราห์ทางปากให้กับโมเสสบนภูเขาซีนายพร้อมกับโทราห์ที่เขียนขึ้น ชาวคาราอิเตในยุคหลังบางคนมีท่าทีปานกลางมากขึ้น โดยยอมให้มีองค์ประกอบบางอย่างของประเพณี (เรียกว่าsevel ha-yerushahภาระของมรดก) เป็นที่ยอมรับในการตีความโทราห์และประเพณีที่แท้จริงบางอย่างมีอยู่ในมิชนาห์และลมุด แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถแทนที่ความหมายธรรมดาของโทราห์ที่เขียนขึ้นได้

ปฏิรูปศาสนายูดาย

การเพิ่มขึ้นของการปฏิรูปศาสนายูดายในช่วงศตวรรษที่ 19 ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับอำนาจของลมุด ชาวยิวสายปฏิรูปมองว่าลมุดเป็นผลผลิตจากสมัยโบราณตอนปลาย มีความเกี่ยวข้องเพียงในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น "คำประกาศหลักการ" ที่ออกโดย Association of Friends of Reform Frankfurt ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1843 ระบุเหนือสิ่งอื่นใดว่า:

คอลเลกชันของการโต้เถียง วิทยานิพนธ์ และใบสั่งยาที่กำหนดโดยทั่วไปโดยชื่อ Talmud ไม่มีอำนาจสำหรับเรา ไม่ว่าจะจากจุดยืนที่ดื้อรั้นหรือเชิงปฏิบัติ

บางคนมีมุมมองเชิงวิพากษ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโตราห์ที่เขียนขึ้นเช่นกัน ในขณะที่คนอื่น ๆ ดูเหมือนจะรับเอาแนวทางนีโอ- คาไรต์ "กลับไปหาพระคัมภีร์ไบเบิล" แม้ว่ามักจะเน้นไปที่คำทำนายมากกว่าหนังสือทางกฎหมาย

ลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจ

ภายในลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจลมุดได้รับการศึกษาในฐานะข้อความทางประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะค้นพบว่ามันสามารถแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไร [117]

ปัจจุบัน

ศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาทัลมุดในฐานะองค์ประกอบหลักของ หลักสูตร เยชิวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมเหล่านั้นเพื่อเป็นแรบไบ แม้ว่าโดย ทั่วไปแล้ว Halakhaจะได้รับการศึกษาจากรหัสยุคกลางและสมัยใหม่ตอนต้น และไม่ได้ศึกษาโดยตรงจากลมุด การศึกษาวิชาลมุดในหมู่ฆราวาสนั้นแพร่หลายในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ โดยมีการศึกษาวิชาลมุดทุกวันหรือทุกสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในHaredi Judaismและการศึกษาลมุดเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรใน Orthodox Yeshivas และโรงเรียนกลางวัน การศึกษาลมุดเป็นประจำในหมู่ฆราวาสได้รับความนิยมโดยDaf Yomiซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาลมุดประจำวันที่ริเริ่มโดยแรบไบMeir Shapiroในปี 2466; รอบการศึกษาที่ 13 เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2012 และสิ้นสุดด้วยSiyum HaShas ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 มกราคม 2020 สถาบันการเรียนรู้ของชาวยิว Rohrได้เผยแพร่ "MyShiur – Explorations in Talmud" เพื่อแสดงให้เห็นว่าลมุดมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายกลุ่มอย่างไร . [118]

ศาสนายูดายหัวโบราณเน้นการศึกษาลมุดในทำนองเดียวกันในการศึกษาทางศาสนาและรับบี อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ชาวยิวหัวโบราณศึกษาคัมภีร์ทัลมุดในฐานะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับฮาลาคา วิธีการแบบอนุรักษ์นิยมในการตัดสินใจทางกฎหมายเน้นการวางข้อความคลาสสิกและการตัดสินใจก่อนหน้านี้ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และตรวจสอบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของHalakha วิธีการนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากกว่าของออร์โธดอกซ์ การศึกษาลมุดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของพรรคอนุรักษ์นิยมที่โรงเรียนกลางวันแบบอนุรักษ์นิยม หลายแห่งและการเพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนแบบอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการศึกษาทัลมุดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบอนุรักษ์นิยมของชาวยิวในหมู่ชนกลุ่มน้อยของชาวยิวหัวโบราณ ดูเพิ่มเติม: มุมมองของชาวยิวหัวโบราณเกี่ยวกับฮาลาคา

ศาสนายูดายปฏิรูปไม่ได้เน้นการศึกษาลมุดในระดับเดียวกันในโรงเรียนภาษาฮีบรูของพวกเขา แต่พวกเขาสอนสิ่งนี้ในวิทยาลัยของแรบไบ มุมมองโลกของศาสนายูดายเสรีนิยมปฏิเสธแนวคิดของการผูกมัดกฎหมายของชาวยิวและใช้ลมุดเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและคำแนะนำทางศีลธรรม ความเป็นเจ้าของและการอ่านคัมภีร์ทัลมุดไม่แพร่หลายในหมู่ชาว ยิว สายปฏิรูปและนักปฏิรูปนิยมซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับการศึกษาฮีบรูไบเบิลหรือทานัคห์ มากกว่า

ทางทัศนศิลป์

ในภาพวาดของ Carl Schleicher

รับบีและนักทัลมุดศึกษาและโต้วาทีเกี่ยวกับทัลมุดมากมายในงานศิลปะของจิตรกรชาวออสเตรีย คาร์ล ชไลเชอร์ (พ.ศ. 2368-2446); ใช้งานอยู่ในเวียนนาโดยเฉพาะค. พ.ศ. 2402–2414

ศิลปะและการถ่ายภาพของชาวยิว

บริบทอื่นๆ

การศึกษาทัลมุดไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนายิวเท่านั้น และยังดึงดูดความสนใจในวัฒนธรรมอื่นๆ นักวิชาการคริสเตียนได้แสดงความสนใจในการศึกษาเรื่องทัลมุดมานานแล้ว ซึ่งได้ช่วยให้ความสว่างแก่พระคัมภีร์ของพวกเขาเอง ทัลมุดมีอรรถาธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิลและคำอธิบายเกี่ยวกับทานัคห์ซึ่งมักจะอธิบายข้อความรูปไข่และข้อความลึกลับให้ชัดเจน คัมภีร์ทัลมุดมีการอ้างอิงที่เป็นไปได้ถึงพระเยซูและสาวกของพระองค์ ในขณะที่คริสต์ศาสนิกชนกล่าวถึงบุคคลในคัมภีร์ทัลมุดและมีคำสอนที่สามารถเทียบเคียงกันได้ในทัลมุดและมิดราช ลมุดให้บริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แก่ พระ วรสารและงานเขียนของอัครสาวก [120]

มีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้หวังที่จะเลียนแบบมาตรฐานการศึกษาระดับสูงของชาวยิวด้วยการศึกษาวรรณกรรมของชาวยิว เกือบทุกครัวเรือนมีสำเนาหนังสือแปลที่เรียกว่า "ทัลมุด" ซึ่งผู้ปกครองอ่านให้ลูกฟัง และหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับประถมศึกษา [121] [122] "Talmud" ในกรณีนี้มักเป็นหนึ่งในหลายเล่มที่เป็นไปได้ เล่มแรกสุดที่แปลเป็นภาษาเกาหลีจากภาษาญี่ปุ่น หนังสือต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นสร้างขึ้นจากความร่วมมือของนักเขียนชาวญี่ปุ่นฮิเดอากิ คาเซะและมาร์วิน โทคาเยอร์ แรบไบอเมริกันออร์โธดอกซ์ที่รับใช้ในญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 70 หนังสือความร่วมมือเล่มแรกคือ5,000 Years of Jewish Wisdom: Secrets of the Talmud Scripturesสร้างขึ้นในช่วงเวลาสามวันในปี 1968 และตีพิมพ์ในปี 1971 หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากลมุด สุภาษิต จริยธรรม เนื้อหาทางกฎหมายของชาวยิว ชีวประวัติของแรบไบทัลมุด และเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับ Tokayer และครอบครัวของเขา Tokayer และ Kase ตีพิมพ์หนังสืออีกหลายเล่มเกี่ยวกับธีมของชาวยิวด้วยกันเป็นภาษาญี่ปุ่น [123]

สิ่งพิมพ์ 5,000 ปีแห่งภูมิปัญญาชาวยิวของเกาหลีใต้ครั้งแรกในปี 1974 โดยสำนักพิมพ์แทซัง ตามมาด้วยฉบับต่างๆ มากมายทั้งในเกาหลีและจีน โดยมักจะเป็นสำนักพิมพ์ตลาดมืด ระหว่างปี 2550 ถึง 2552 สาธุคุณ Yong-soo Hyun จาก Shema Yisrael Educational Institute ได้ตีพิมพ์คัมภีร์ลมุดเกาหลีจำนวน 6 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มก่อนหน้านี้ของ Tokayer เขาทำงานร่วมกับ Tokayer เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและ Tokayer ถูกระบุว่าเป็นผู้เขียน ศูนย์กวดวิชาที่อิงตามผลงานนี้และงานอื่นๆ ที่เรียกว่า "Talmud" สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั้นเป็นที่นิยมในเกาหลี และหนังสือ "Talmud" (ทั้งหมดอิงจากผลงานของ Tokayer ไม่ใช่ Talmud ดั้งเดิม) เป็นที่อ่านและรู้จักอย่างกว้างขวาง [123]

คำติชม

นักประวัติศาสตร์ไมเคิล เลวี ร็อดคินสันในหนังสือของเขาThe History of the Talmudเขียนว่าผู้ว่าจากทัลมุดทั้งในระหว่างและหลังการก่อตัวของมัน "มีลักษณะ วัตถุ และการกระทำที่หลากหลาย" และหนังสือเล่มนี้ได้บันทึกนักวิจารณ์และผู้ข่มเหงจำนวนหนึ่ง รวมถึงNicholas Donin , Johannes Pfefferkorn , Johann Andreas Eisenmenger , the FrankistsและAugust Rohling [124]การโจมตีจำนวนมากมาจากแหล่งต่อต้านยิวเช่นJustinas Pranaitis , Elizabeth DillingหรือDavid Duke การวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นจากคริสเตียน มุสลิม[125][126] [127]และแหล่งที่มาของชาวยิว [128]รวมถึงจากผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้คลางแคลง [129]ข้อกล่าวหาต่อทัลมุดรวมถึงข้อกล่าวหา: [124] [130] [131] [132] [133] [134] [135]

 1. เนื้อหาต่อต้านคริสเตียนหรือต่อต้านคนต่างชาติ[136] [137] [138] [139]
 2. เนื้อหาไร้สาระหรือผิดศีลธรรมทางเพศ[140]
 3. การปลอมพระคัมภีร์[141] [142] [143]

ผู้พิทักษ์แห่งลมุดชี้ให้เห็นว่าการวิจารณ์จำนวนมากเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากแหล่งต่อต้านกลุ่มเซมิติก มีพื้นฐานมาจากการอ้างอิงที่ไม่ได้มาจากบริบท ดังนั้นจึงเป็นการบิดเบือนความหมายของข้อความของทัลมุดและลักษณะพื้นฐานของเนื้อหาโดยเป็นบันทึกรายละเอียดของการอภิปรายที่เก็บรักษาไว้ ถ้อยแถลงของปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งถ้อยแถลงและความคิดเห็นที่ถูกปฏิเสธไม่เคยถูกแก้ไข

บางครั้งการบิดเบือนความจริงเป็นการจงใจ และในบางครั้งเกิดจากการไม่สามารถเข้าใจเรื่องเล่าที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งก็สับสนและมีหลายแง่มุมในทัลมุด คำพูดบางคำที่นักวิจารณ์จงใจละเว้นข้อความเพื่อสร้างคำพูดที่ดูเหมือนว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือดูหมิ่น [144] [145]

ยุคกลาง

ในเวลาที่นักปราชญ์แห่งบาบิโลน ได้ดำเนินการแก้ไขคัมภีร์ทัลมุดเสร็จสิ้น จักรพรรดิจัสติเนียนได้ออกพระราชกฤษฎีกาต่อต้านโรคดิวเทอโรซิส (การทำซ้ำซ้ำซ้อน) ของพระคัมภีร์ฮีบรู [146]เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในบริบทนี้ คำว่า deuterosisหมายถึง "มิชนาห์" หรือ " ทาร์กัม " หรือไม่: ใน วรรณกรรม แนว patristicคำนี้ใช้ในความหมายทั้งสอง

การโจมตีลมุดอย่างเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในฝรั่งเศส ซึ่งขณะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับลมุดกำลังเฟื่องฟู ในช่วงทศวรรษที่ 1230 Nicholas Donin ชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้ ฟ้อง35 ข้อหาต่อ Talmud ต่อPope Gregory IXโดยแปลข้อความดูหมิ่นศาสนาเกี่ยวกับพระเยซูมารีย์หรือศาสนาคริสต์ มีข้อความจากคัมภีร์ทัลมุดที่ยกมา เช่น ที่พระเยซูแห่งนาซาเร็ธถูกส่งไปยังนรกเพื่อต้มอุจจาระชั่วนิรันดร์ Donin ยังเลือกคำสั่งของลมุดที่อนุญาตให้ชาวยิวฆ่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิว สิ่งนี้นำไปสู่ข้อพิพาทของปารีสซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1240 ที่ราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสซึ่งแรบไบสี่คนรวมถึงYechiel แห่งปารีสและMoses ben Jacob of Coucyปกป้องทัลมุดจากข้อกล่าวหาของ Nicholas Donin การแปลลมุดจากภาษาอราเมอิกเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษายิวทำให้วาทกรรมของชาวยิวหลุดออกจากการปกปิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวยิวไม่พอใจว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง [147]ข้อพิพาทในปารีสนำไปสู่การประณามและการเผาสำเนาของลมุดครั้งแรกในปารีสในปี 1242 [148] [149] [e]การเผาสำเนาของลมุดยังคงดำเนินต่อไป [150]

ลมุดยังเป็นหัวข้อของการโต้แย้งของบาร์เซโลนาในปี 1263 ระหว่างNahmanides (รับบีโมเสสเบน Nahman) และผู้เปลี่ยนศาสนาคริสต์Pablo Christiani ปาโบล คริสเตียนีคนเดียวกันนี้ได้โจมตีลมุดซึ่งส่งผลให้พระสันตะปาปาต่อต้านลมุดและในการเซ็นเซอร์ครั้งแรกซึ่งดำเนินการที่บาร์เซโลนาโดยคณะกรรมาธิการของโดมินิกันซึ่งสั่งให้ยกเลิกทางเดินที่ถือว่าไม่เหมาะสมจากมุมมองของคริสเตียน (1264 ). [151] [152]

ในการโต้เถียงของ Tortosaในปี ค.ศ. 1413 Geronimo de Santa Fé ได้นำเสนอข้อกล่าวหาหลายอย่าง รวมทั้งการยืนยันที่เป็นเวรเป็นกรรมว่าการประณามของ "คนต่างศาสนา" "คนนอกรีต" และ "ผู้นอกรีต" ที่พบในทัลมุด ในความเป็นจริงแล้ว การอ้างอิงที่ถูกปกปิด ให้กับคริสเตียน ชุมชนชาวยิวและนักวิชาการปฏิเสธคำยืนยันเหล่านี้ ซึ่งโต้แย้งว่าความคิดของยูดายสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่จัดว่าเป็นนอกรีตหรือนอกรีต นับถือพระเจ้าหลายองค์ และผู้ที่ยอมรับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว (เช่น คริสเตียน) แม้ในขณะที่บูชาองค์จริง พระเจ้าองค์เดียวอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ชาวยิวจึงมองว่าคริสเตียนหลงผิดและหลงผิด แต่ไม่ใช่ในหมู่ "คนต่างศาสนา" หรือ "คนต่างศาสนา" ที่กล่าวถึงในทัลมุด [152]

ทั้ง Pablo Christiani และ Geronimo de Santa Fé นอกจากจะวิจารณ์ลมุดแล้ว ยังมองว่านี่เป็นแหล่งของประเพณีที่แท้จริง ซึ่งบางส่วนสามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนศาสนาคริสต์ ตัวอย่างของประเพณีดังกล่าวคือข้อความว่าพระเมสสิยาห์ประสูติในช่วงเวลาที่พระวิหารถูกทำลายและพระเมสสิยาห์ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า [153]

ในปี ค.ศ. 1415 Antipope Benedict XIIIซึ่งได้ประชุมข้อโต้แย้งของ Tortosa ได้ออกคำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปา (ซึ่งถูกกำหนดให้คงอยู่ต่อไป) ห้ามไม่ให้ชาวยิวอ่านคัมภีร์ทัลมุด และสั่งให้ทำลายสำเนาทั้งหมดของมัน ที่สำคัญกว่านั้นคือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 โดยJohannes Pfefferkorn ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ตัวแทนของโดมินิกัน ผลของข้อกล่าวหาเหล่านี้คือการต่อสู้ที่จักรพรรดิและพระสันตปาปาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา ผู้สนับสนุนชาวยิวคือโยฮันน์ และการโต้เถียงนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยใช้จุลสาร ก็กลายเป็นที่จับตามองของผู้นำการปฏิรูปบางคน[152] [154]

ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงของเรื่องนี้คือฉบับพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ของคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนที่ออกในปี ค.ศ. 1520 โดยแดเนียล บอมเบิร์กที่เวนิสภายใต้การคุ้มครองของสันตปาปา สามปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1523 บอมเบิร์กตีพิมพ์เยรูซาเล็มทัลมุดฉบับพิมพ์ครั้งแรก หลังจากผ่านไปสามสิบปี วาติกันซึ่งได้อนุญาตให้ทัลมุดปรากฏในสิ่งพิมพ์เป็นครั้งแรกได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อทำลายล้าง ในปีใหม่ Rosh Hashanah (9 กันยายน 1553) สำเนาของ Talmud ที่ถูกยึดตามคำสั่งของ Inquisition ถูกเผาที่กรุงโรมใน Campo dei Fiori (auto de fé) การเผาอื่นๆ เกิดขึ้นในเมืองอื่นๆ ของอิตาลี เช่น เมืองที่Joshua dei Cantori ยุยงที่Cremonaในปี 1559 การเซ็นเซอร์ของ Talmud และงานภาษาฮีบรูอื่น ๆ ได้รับการแนะนำโดยพระสันตปาปาที่ออกในปี 1554; ห้าปีต่อมา ลมุดรวมอยู่ในIndex Expurgatorius เล่มแรก ; และสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4ทรงบัญชาในปี ค.ศ. 1565 ให้ถอนลมุดออกจากชื่อของมัน ข้อตกลงในการอ้างถึงงานนี้ว่า "Shas" ( shishah sidre Mishnah ) แทนที่จะเป็น "Talmud" นับจากเวลานี้ [156]

ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของคัมภีร์ทัลมุดซึ่งฉบับพิมพ์ครั้งต่อๆ มาส่วนใหญ่ปรากฏที่บาเซิล (ค.ศ. 1578–1581) โดยไม่รวมบทความทั้งหมดของ 'Abodah Zarah และข้อความที่ถือว่ามีนัยต่อศาสนาคริสต์ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบางวลี การโจมตีครั้งใหม่บนลมุดถูกกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 (ค.ศ. 1575–85) และในปี ค.ศ. 1593 Clement VIIIได้ต่ออายุคำสั่งห้ามเดิมไม่ให้อ่านหรือเป็นเจ้าของ [ ต้องการอ้างอิง ]การศึกษาที่เพิ่มขึ้นของลมุดในโปแลนด์นำไปสู่การออกฉบับสมบูรณ์ ( คราคูฟ , 1602–05) โดยมีการคืนค่าข้อความต้นฉบับ; ฉบับที่มีเท่าที่ทราบมีเพียงสองบทความเท่านั้นที่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ที่ลูบลิน (ค.ศ. 1559–76) หลังจากการโจมตีทัลมุดในโปแลนด์ (ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนของยูเครน) ในปี 1757 เมื่อบาทหลวงเดมโบสกี้ซึ่งตามการยุยงของพวกแฟรงก์นิสต์ได้ประชุมโต้เถียงกันที่คามิเนียซ โพโดลสกีและสั่งให้สำเนางานทั้งหมดที่พบในตัวเขา บาทหลวงจะถูกยึดและเผา [157] "Moed Katan ฉบับปี 1735 พิมพ์ในแฟรงก์เฟิร์ต อัม โอเดอร์" เป็นหนึ่งในบรรดาผู้รอดชีวิตจากยุคนั้น [112] "ตั้งอยู่บนแม่น้ำโอเดอร์ มีการพิมพ์ลมุดสามฉบับแยกกันระหว่างปี 1697 ถึง 1739"

ประวัติศาสตร์ภายนอกของลมุดรวมถึงการโจมตีทางวรรณกรรมโดยนักเทววิทยาคริสเตียนบางคนหลังจากการปฏิรูป เนื่องจากการโจมตีเหล่านี้ต่อศาสนายูดายมุ่งเป้าไปที่งานนั้นเป็นหลัก ตัวอย่างหลักคือ Entdecktes Judentum ของ Eisenmenger (ยูดายเปิดโปง) ( 1700 ) [158] [159] [ 160]ในทางตรงกันข้าม ลมุดเป็นหัวข้อของการศึกษาค่อนข้างเห็นอกเห็นใจมากกว่าโดยนักเทววิทยาคริสเตียน นักกฎหมาย และนักตะวันออกหลายคนตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นต้นมารวมถึงโยฮันน์ รอยชลิน จอห์น เซลเดนเป ทรัส คูเนีย จอห์น ไลท์ฟุตและโยฮันเนส บักทอร์ฟพ่อและลูกชาย. [161]

คริสต์ศตวรรษที่ 19 และหลังจากนั้น

มุดฉบับวิลนาอยู่ภายใต้การเซ็นเซอร์ของรัฐบาลรัสเซีย หรือการเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาล แม้ว่าสิ่งนี้จะรุนแรงน้อยกว่าความพยายามครั้งก่อนๆ: ชื่อ "ทัลมุด" ยังคงอยู่และรวมเอา Avodah Zarah ไว้ด้วย ฉบับที่ทันสมัยส่วนใหญ่เป็นสำเนาหรืออิงตามฉบับ Vilna ดังนั้นจึงยังคงละเว้นข้อความส่วนใหญ่ที่มีการโต้แย้ง แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานได้มาหลายชั่วอายุคน แต่ส่วนที่ลบออกของ Talmud, Rashi, Tosafot และ Maharsha ได้รับการเก็บรักษาไว้ผ่านการพิมพ์รายชื่อErrata ที่หายาก หรือที่เรียกว่าChesronos Hashas ("การละเว้นของ Talmud") [162]ส่วนที่ถูกเซ็นเซอร์เหล่านี้จำนวนมากได้รับการกู้คืนจากต้นฉบับที่ไม่เซ็นเซอร์ในหอสมุดวาติกัน . คัมภีร์ทัลมุดฉบับสมัยใหม่บางฉบับมีเนื้อหานี้บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ที่ด้านหลังของหนังสือ ในขอบ หรือตำแหน่งเดิมในข้อความ [163]

ในปี ค.ศ. 1830 ระหว่างการโต้วาทีในสภาหอการค้าฝรั่งเศสเกี่ยวกับการยอมรับความเชื่อของชาวยิวโดยรัฐ พลเรือเอกVerhuellประกาศว่าตนเองไม่สามารถยกโทษให้ชาวยิวที่เขาพบระหว่างการเดินทางทั่วโลก ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือ เพื่อครอบครองทัลมุด [164]ในปีเดียวกันAbbé Chiariniได้ตีพิมพ์ผลงานมากมายชื่อThéorie du Judaïsmeซึ่งเขาได้ประกาศการแปลคัมภีร์ทัลมุด โดยสนับสนุนเป็นครั้งแรกให้มีเวอร์ชันที่จะทำให้งานเข้าถึงได้โดยทั่วไป และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการโจมตีศาสนายูดาย: มีเพียงสองเล่มจากทั้งหมดหกเล่มที่คาดการณ์ไว้ของงานแปลนี้เท่านั้นที่ปรากฏ [165]ในศตวรรษที่ 19 ผู้ก่อกวนต่อต้านกลุ่มเซมิติกในศตวรรษที่ 19 มักจะกระตุ้นให้มีการแปล และความต้องการนี้ถูกนำ เสนอต่อหน้าองค์กรนิติบัญญัติด้วยซ้ำ เช่นเดียวกับในเวียนนา ทัลมุดและ "ทัลมุดยิว" จึงกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีต่อต้านกลุ่มเซมิติก ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคม โรห์ลิงเรื่องDer Talmudjude (พ.ศ. 2414) แม้ว่าในทางกลับกัน พวกเขาได้รับการปกป้องจากนักเรียนคริสเตียนหลายคนของทัลมุด โดยเฉพาะแฮร์มันน์ สแตรค . [166]

การโจมตีเพิ่มเติมจากแหล่งต่อต้านกลุ่มเซมิติก ได้แก่Justinas Pranaitis ' The Talmud Unmasked: The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians (1892) [167]และThe Plot Against ChristianityของElizabeth Dilling (1964) [168]คำวิจารณ์ของคัมภีร์ทัลมุดในจุลสารและเว็บไซต์สมัยใหม่จำนวนมากมักเป็นที่จดจำได้ว่าเป็นคำพูดคำต่อคำจากสิ่งเหล่านี้ [169]

นักประวัติศาสตร์WillและAriel Durantสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้แต่งหลายคนของ Talmud โดยมีบางบทความที่เรียงลำดับผิด หรืออาสาสมัครตกหล่นและกลับมาทำงานใหม่โดยไม่มีเหตุผล ดูแรนต์กล่าวว่า ลมุด "ไม่ใช่ผลผลิตของการพิจารณา แต่เป็นการพิจารณาเอง" [170]

ข้อกล่าวหาร่วมสมัย

อินเทอร์เน็ตเป็นอีกแหล่งที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ลมุด [169] รายงานของ Anti -Defamation Leagueในหัวข้อนี้ระบุว่าผู้วิจารณ์คัมภีร์ทัลมุดที่ต่อต้านกลุ่มเซมิติกมักใช้การแปลที่ผิดพลาดหรือการเลือกคำพูดเพื่อบิดเบือนความหมายของข้อความในทัลมุด และบางครั้งก็สร้างข้อความปลอมขึ้นมา นอกจากนี้ ผู้โจมตีมักไม่ค่อยให้บริบททั้งหมดของข้อความอ้างอิง และไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงบริบทเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ลมุดประกอบขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้ว [171]

ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับบรรทัด: "ถ้าชาวยิวถูกเรียกให้อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือแรบไบ เขาควรให้คำอธิบายที่ผิดเท่านั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนบัญญัตินี้จะถูกประหารชีวิต" นี่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคำพูดจากหนังสือชื่อLibbre David (หรืออีกชื่อหนึ่งคือLivore David  ) ไม่มีหนังสือดังกล่าวอยู่ในทัลมุดหรือที่อื่น [172]ชื่อนี้สันนิษฐานว่าเป็นการทุจริตของDibre Davidซึ่งเป็นงานที่ตีพิมพ์ในปี 1671 [173]การอ้างอิงถึงคำพูดนั้นพบได้ในหนังสือ ปฏิเสธ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ยุคแรก The Six Million Reconsideredโดย William Grimstad [174]

Gil Student บรรณาธิการหนังสือของนิตยสาร Yewish Actionของ Orthodox Union กล่าวว่าการโจมตี Talmud หลายครั้งเป็นเพียงการรีไซเคิลเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งเกิดขึ้นจากข้อพิพาทในศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากRaymond MartiและNicholas Doninและการวิจารณ์นั้นขึ้นอยู่กับการอ้างอิง นำออกจากบริบทและบางครั้งก็ประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมด [175]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. ดู สแทร็ก แฮร์มันน์บทนำสู่ทัลมุดและมิดราช สมาคมสิ่งพิมพ์ยิว 1945 หน้า 11–12 "[The Oral Torah] ถูกส่งต่อโดยปากต่อปากในช่วงเวลาอันยาวนาน... ความพยายามครั้งแรกที่จะเขียนเรื่องดั้งเดิมลง มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่สองหลังคริสต์ศักราช" Strack ตั้งทฤษฎีว่าการเติบโตของคริสต์ศาสนิกชน (พันธสัญญาใหม่ ) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรบไบในการบันทึกโตราห์ปากเปล่าเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ทฤษฎีที่ว่าการทำลายพระวิหารและกลียุคที่ตามมานำไปสู่การกำหนด Oral Torah ให้เป็นลายลักษณ์อักษรได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกในสาส์นของ Sherira Gaonและมักเกิดขึ้นซ้ำๆ ดูตัวอย่างเช่น Greyzel, A History of the Jewish , Penguin Books, 1984, p. 193.
 3. ^ ที่ http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003409/images/index.html
 4. ดังที่ Yonah Fraenkel แสดงไว้ในหนังสือของเขา Darko Shel Rashi be-Ferusho la-Talmud ha-Bavliหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของ Rashi คือการแก้ไขข้อความ Rabbenu Tam หลานชายของ Rashi และหนึ่งในบุคคลสำคัญ ในสถาบัน Tosafist โต้เถียงกับการแก้ไขข้อความในงาน Sefer ha-Yashar ที่ศึกษาน้อยของเขา อย่างไรก็ตาม พวก Tosafists เองก็ได้แต่งข้อความภาคภาษาลมุด (ดูเช่น Baba Kamma 83b sv af haka'ah ha'amurahหรือ Gittin 32a sv mevutelet ) เช่นเดียวกับนักวิจารณ์ในยุคกลางคนอื่นๆ อีกหลายคน (ดูเช่น R. Shlomo ben Aderet, Hiddushei ha-Rashb "a al ha-Sha"ถึง Baba Kamma83b หรือคำอธิบายของ Rabbenu Nissim ถึง Alfasi ในGittin 32a)
 5. สำหรับเรื่องราวภาษาฮีบรูเกี่ยวกับข้อพิพาทในปารีส โปรดดู Jehiel of Paris, "The Disputation of Jehiel of Paris" (ภาษาฮีบรู) ใน Collected Polemics and Disputations , ed. เจดี ไอเซนสไตน์, Hebrew Publishing Company, 1922; แปลและพิมพ์ซ้ำโดย Hyam Maccoby ใน Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages , 1982

การอ้างอิง

 1. ^ Steinsaltz อาดิน (2552) "ลมุดคืออะไร" . The Essential Talmud (ฉบับครบรอบ 30 ปี). หนังสือพื้นฐาน. ไอเอสบีเอ็น 9780786735419.
 2. ^ นอยส์เนอร์, เจคอบ (2546). การก่อตัวของลมุดแห่งบาบิโลน Wipf และ Stock Publishers หน้า ทรงเครื่อง ไอเอสบีเอ็น 9781592442195.
 3. ^ Safrai, S. (1969). "ยุคของมิชนาห์และทัลมุด (70–640)" ใน Ben-Sasson, HH (ed.) ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิว . แปลโดย ไวเดนเฟลด์, จอร์จ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2519) หน้า 379. ไอเอสบีเอ็น 9780674397316.
 4. โกลด์เบิร์ก, อับราฮัม (1987). "ลมุดของชาวปาเลสไตน์". ใน Safrai, Shmuel (เอ็ด) วรรณกรรมของชาวยิวในสมัยวิหารที่สองและยุคลมุด เล่มที่ 3 วรรณกรรมของนักปราชญ์ . สดใส หน้า 303–322. ดอย : 10.1163/9789004275133_008 . ไอเอสบีเอ็น 9789004275133.
 5. ^ "ชาวอิตาลี ช่วยโดย App แปลลมุด " นิวยอร์กไทมส์ . 6 เมษายน 2559
 6. ^ "พระองค์ 155 1.7 ลมุด | เฮนรี อับรามสัน" . 19 พฤศจิกายน 2556.
 7. ^ "ทัลมุด". สหายที่กระชับกับศาสนายิว หลุยส์ เจค็อบส์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 1999, หน้า 261
 8. ^ "ลมุดปาเลสไตน์" . สารานุกรมบริแทนนิกา . 2553 . สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2553 .
 9. ^ เลอวีน, บารุค เอ. (2548). "พจนานุกรมทางวิชาการของภาษาอราเมอิกของชาวยิวสองภาษา". รีวิวAJS 29 (1): 131–144. ดอย : 10.1017/S0364009405000073 . จสท4131813 . S2CID 163069011 _  
 10. เรย์โนลด์ นิโคลสัน (2554). ประวัติศาสตร์วรรณกรรมของชาวอาหรับ . Project Gutenberg ร่วมกับ Fritz Ohrenschall, Turgut Dincer, Sania Ali Mirza สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 .
 11. ^ Yerushalmi – ลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล: บทนำ , Jacob Neusner, J. Aronson, 1993
 12. ^ ยูเซบิอุส (ราว ค.ศ. 330) "XVIII: เขาพูดถึงความเป็นเอกฉันท์ใน การเคารพเทศกาลอีสเตอร์และต่อต้านการปฏิบัติของชาวยิว" วีต้า คอนสแตนตินี่ . ฉบับ III . สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2552 .
 13. ^ Mielziner, M. (โมเสส), Introduction to the Talmud (พิมพ์ครั้งที่ 3), New York 1925, p. xx
 14. ^ "ทั ลมุดและมิดราช (ศาสนายูดาย) :: การสร้างทัลมุด: ศตวรรษที่ 3-6" สารานุกรมบริแทนนิกา . 2551 . สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2556 .
 15. โมเช กิล (2547). ชาวยิวในประเทศอิสลามในยุคกลาง . หน้า 507. ไอเอสบีเอ็น 9789004138827.
 16. นอสซง โดวิด ราบิโนวิช (เอ็ด), The Iggeres of Rav Sherira Gaon , Jerusalem 1988, pp. 79, 116
 17. นอสซง โดวิด ราบิโนวิช (บรรณาธิการ), The Iggeres of Rav Sherira Gaon , Jerusalem 1988, p. 116
 18. สารานุกรม Judaica Bavli และ Yerushalmi – ความเหมือนและความแตกต่าง , Gale
 19. ^ Steinsaltz อาดิน (1976) ทัลมุดที่จำเป็น BasicBooks แผนกหนึ่งของสำนักพิมพ์ HarperCollins ไอเอสบีเอ็น 978-0-465-02063-8.[ ต้องการหน้า ]
 20. ^ "ยูดาย: กฎหมายช่องปาก -Talmud & Mishna" , ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว
 21. Joseph Telushkin (26 เมษายน 1991), การรู้หนังสือ: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับศาสนายิว ผู้คน และประวัติศาสตร์ , ISBN 0-68808-506-7
 22. ^ น. เกรย์ (2548). ทัลมุดในเนรเทศ: อิทธิพลของ Yerushalmi Avodah Zarah ไอเอสบีเอ็น 978-1-93067-523-0.
 23. ^ Jacobs, Louis,โครงสร้างและรูปแบบใน Babylonian Talmud , Cambridge University Press, 1991, p. 2
 24. โคเฮน, เชย์ เจดี (มกราคม 2549). จาก Maccabees ถึง Mishnah wjkbooks.com (พิมพ์ครั้งที่สอง). ลุยวิลล์: Westminster John Knox Press หน้า 206. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-22743-2. สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2563 .
 25. David Halivni, Midrash, Mishnah และ Gemara: The Jewish Predilection for Justified Law (Cambridge MA: Harvard University Press, 2009), 93-101 ไอ9780674038158 
 26. ^ นักร้อง อิซิดอร์; แอดเลอร์, ไซรัส (1916). สารานุกรมชาวยิว: บันทึกเชิงพรรณนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณกรรม และขนบธรรมเนียม ของชาวยิวตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงปัจจุบัน Funk และ Wagnalls หน้า 527–528.
 27. เช่น Pirkei Avot 5.21: "ห้าสำหรับโทราห์ สิบสำหรับมิชนาห์ สิบสามสำหรับพระบัญญัติ สิบห้าสำหรับทัลมุด "
 28. ^ "สมบัติของชาวยิวในหอสมุดรัฐสภา: ลมุด" . องค์กรสหกรณ์อเมริกัน-อิสราเอล
 29. ซาเอนซ์-บาดิลอส, แองเจิล และจอห์น เอลโวลเด 2539. ประวัติภาษาฮีบรู. หน้า 170–171: "มีข้อตกลงทั่วไปว่าช่วงเวลาหลักสองช่วงของ RH (Rabbinical Hebrew) สามารถแยกความแตกต่างได้ ช่วงเวลาแรก ซึ่งกินเวลาจนถึงช่วงสิ้นสุดของยุคแทนไนติก (ประมาณปี ค.ศ. 200) มีลักษณะเป็น RH เป็นภาษาพูด ภาษาค่อย ๆ พัฒนาเป็นสื่อวรรณกรรมที่ประกอบด้วย Mishnah, Tosefta, baraitotและ Tannaitic middrasimขั้นที่สองเริ่มต้นด้วย Amoraimและเห็นว่า RH ถูกแทนที่ด้วยภาษาอราเมอิกในฐานะภาษาพูด ซึ่งคงอยู่ในฐานะภาษาวรรณกรรมเท่านั้น จากนั้นยังคงใช้ในงานเขียนของแรบบินิกต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 10 ตัวอย่างเช่น ส่วนภาษาฮีบรูของทัลมุดทั้งสอง และในวรรณกรรมกลางและฮากกาดิก"
 30. ^ "Encyclopedia.com Keritot" .
 31. ^ เนื่องจาก Pirkei Avot เป็นภาคีของ Mishnah และมาถึงรูปแบบสุดท้ายหลายศตวรรษก่อนการรวบรวมทัลมุด สิ่งนี้หมายถึงทัลมุดในฐานะกิจกรรมมากกว่าการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ
 32. อรรถเป็น "อรรถกถาทัลมุด" . สารานุกรมยิว.com . สืบค้นเมื่อ2020-06-18 .
 33. ^ "HebrewBooks.org รายละเอียด Sefer: ספר הנר - ברכות -- אגמתי, זכריה בן יהודה " hebrewbooks.org .
 34. สำหรับรายชื่อ โปรดดูที่ Ephraim Urbach, sv "Tosafot," ในEncyclopedia of Religion
 35. ^ Rav Avraham Yitzchok Ha-Cohen Kook (17 กุมภาพันธ์ 2551) "แรงงานที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อซ่อมแซมจุดแตกหักระหว่างการพิจารณาของคัมภีร์ทัลมุดและการตัดสินใจของฮาลาชิก... เพื่อให้นักเรียนของเกมาราคุ้นเคยกับการเชื่อมโยงความรู้ของฮาลาชาทั้งหมดกับแหล่งที่มาและเหตุผลของมัน..." ฮาลาชา บรูราและ สถาบัน Birur Halacha สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2553 .ไม่ควรสับสนกับบทสรุป halachic ที่มีชื่อเดียวกันโดยรับบี David Yosef
 36. ^ อัลแปลว่า บน Derekhหมายถึงเส้นทาง PaShoot รากศัพท์ภาษาฮีบรูในภาษาฮาเพชัตแปลว่าเรียบง่าย คำนำหน้า "ha-"หมายถึง “691 กะปะ” . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-10-03 . สืบค้นเมื่อ2019-10-03 . ตามความหมายธรรมดา (ve-al derekh ha-peshat)
 37. ดูที่ Pilpul , Mordechai Breuer , ใน Encyclopaedia Judaica , Vol. 16, 2nd Ed (2007), Macmillan Reference and HH Ben Sasson, A History of the Jewish People , pp. 627, 717.
 38. Kol Melechet Higgayon , การแปลภาษาฮิบรูของ Averroes ของผลงานเชิงตรรกะของอริสโตเติล ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในภาคเหนือของอิตาลี โดยเฉพาะปาดั
 39. ^ Boyarin, Sephardi Speculation (ฮีบรู) (เยรูซาเล็ม 1989)
 40. ^ สำหรับการรักษาที่ครอบคลุม โปรดดูที่ Ravitzky ด้านล่าง
 41. ^ Faur อธิบายถึงประเพณีของดามัสกัส แม้ว่าวิธีการในที่อื่นอาจคล้ายคลึงกัน
 42. ^ ตัวอย่างของบทเรียนที่ใช้แนวทางนี้สามารถพบได้ที่นี่[ ลิงก์เสียถาวร ]
 43. ^ เปรียบเทียบ ความแตกต่างในหลักสูตร Ashkenazi yeshivah ระหว่าง beki'ut (การทำความคุ้นเคยขั้นพื้นฐาน) และ 'iyyun (การศึกษาเชิงลึก)
 44. เดวิด เบน ยูดาห์ เมสเซอร์เลออน ,เคโวด หะคามิม , อ้างโดย Zimmels, Ashkenazim และ Sephardim , หน้า 151, 154.
 45. Chaim Joseph David Azulai , Shem Gedolim , อ้าง Hirschberg, A History of the Jewish in North Africa , pp. 125–126.
 46. โจเซฟ ริงเกล, "A Third Way: Iyyun Tunisai as a Traditional Critical Method of Talmud Study", Tradition 2013 46:3.
 47. สำหรับคำอธิบายที่ตลกขบขันของวิธีการต่างๆ โปรดดูที่ An Analysis of Darchei HaLimud (Methodologies of Talmud Study) ของ Gavriel Bechhofer โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ถ้วยชา
 48. เอตเคส, อิมมานูเอล (2545). กอนแห่งวิลนา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 16. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-22394-3.
 49. ^ โซโลมอน เชคเตอร์, Studies in Judaism p. 92.
 50. ^ รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Sokoloffพจนานุกรมภาษาอราเมอิกของชาวยิวบาบิโลน สามารถอ่านข้อความได้ที่ http://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx
 51. "עיון בכתבי ยอห์น" .
 52. ^ ดูใต้ #Manuscripts และรูปแบบข้อความด้านล่าง
 53. ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ถกเถียงของเขามาร์ ซามูเอลซึ่งมีอยู่ที่ archive.org (ภาษาเยอรมัน)
 54. ^ "อิกุด ฮาตัลมุด" .
 55. ^ ยาอาคอฟ เอลมาน (2555). สตีเวน ไฟน์ ; ชาย Secunda (บรรณาธิการ). Shoshannat Yaakov: การศึกษาของชาวยิวและอิหร่านเพื่อเป็น เกียรติแก่ Yaakov Elman สำนักพิมพ์ Brill Academic Publishers. ไอเอสบีเอ็น 978-9004235441. สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2556 .
 56. ^ ชัย เซคันดา (2556). ลมุดอิหร่าน: การอ่าน Bavli ในบริบทของ Sasanian สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ไอเอสบีเอ็น 978-0812245707. สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2556 .
 57. "Queen for a Day" ,นิตยสารแท็บเล็ต , 5 กุมภาพันธ์ 2556
 58. ^ "ทัลมุด (วิลเลียม เดวิดสัน)" . sefaria.org . สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2560 .
 59. ^ "ด้วยการแปลทัลมุดฉบับเต็ม ห้องสมุดออนไลน์หวังว่าจะทำให้นักปราชญ์เข้าถึงได้ " jta.org _ JTA ( สำนักงานโทรเลขของชาวยิว ) 2017-02-07.
 60. โจเซฟ เบอร์เกอร์ (10 กุมภาพันธ์ 2548) "ลมุดภาษาอังกฤษสำหรับผู้อ่านรายวันและผู้โต้วาที" . นิวยอร์กไทมส์. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 .
 61. ^ สีน้ำตาลแดง
 62. ^ สีฟ้า
 63. ซอนชิโน บาบิโลน ทัลมุด
 64. David S Farkas, In Praise of the Soncino Talmudสืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565
 65. มาร์วิน เจ. เฮลเลอร์ (2021), บทความเกี่ยวกับการสร้างหนังสือภาษาฮีบรูยุคแรก , พี. 513 ไอเอสบีเอ็น 9789004441163อย่างไรก็ตามใน Rebecca Bennet Publications (1959) Soncino edition
 66. ^ ที่ Gemaras ทั้งหมด จากการพิมพ์ Romm เป็นต้นไป เค้าโครงหน้าเหมือนกัน
 67. 64 เล่ม รวมทั้งดัชนีและ 'minor tractates'" New York: Rebecca Bennet, 1959. ชุดหกสิบสี่เล่มเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮิบรูสืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2022
 68. บทความสารานุกรมยิว, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6409-frumkin-israel-dob-bar , โดย Michael L. Rodkinson
 69. ^ นอยส์เนอร์, เจคอบ (2554). ลมุดของชาวบาบิโลน: การแปลและความเห็น (ชุด 22 เล่ม ed.) พีบอดี, Mass: Hendrickson Pub. ไอเอสบีเอ็น 9781598565263.
 70. ^ แหล่งข่าวอ่านว่า "เขาแปลเป็นภาษาอาหรับส่วนหนึ่งของคำสั่งทั้งหกของมิชนาห์"
 71. บทความสารานุกรมยิวโดย Joseph ibn Abitur
 72. ^ Jonathan Marc Gribetz (ฤดูใบไม้ร่วง 2010) "ลมุดอาหรับ-ไซออนิสต์: อัต-ทัลมุดของชิมอน โมยัล " สังคมศึกษายิว . 17 (1): 1–4. ดอย : 10.2979/JEWISOCISTUD.17.1.1 . S2CID 162749270 _ 
 73. Marlios, Itamar (19 พฤษภาคม 2555). "แนะนำ: ทัลมุดในภาษาอาหรับ" . วายเน็ตนิวส์
 74. มาร์ลิออส, อิตามาร์ (2555). "การแปลภาษาอาหรับของทัลมุดรวมถึงข้อความต่อต้านชาวอิสราเอล" . วายเน็ตนิวส์
 75. ชวาร์ตษ์, เพนนี (29 ตุลาคม 2018). "ประเทศมุสลิม ประเทศคาทอลิก และประเทศยิว ฉลองทัลมุดด้วยกัน ไม่ล้อเล่น" . สำนักงานโทรเลขยิว สืบค้นเมื่อ2019-12-19
 76. ออสเตอร์, มาร์ซี (30 กันยายน 2018). “ประเทศมุสลิม ประเทศคาธอลิก ประเทศยิว ฉลองทัลมุดที่ UN ไม่ล้อเล่น” . เวลาของอิสราเอล. สืบค้นเมื่อ2019-12-19
 77. ลีเบอร์แมน, ซาอูล (1984). นอยส์เนอร์, เจคอบ (เอ็ด). "โศกนาฏกรรมหรือตลก?" . วารสาร American Oriental Society . 104 (2): 315–319. ดอย : 10.2307/602175 . ISSN 0003-0279 . จสท602175 .  
 78. ^ "ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องพิจารณาชายที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์อย่างจริงจัง? ประเมิน Jacob Neusner ใหม่ " นิตยสารแท็บเล็ต . 2016-08-23 . สืบค้นเมื่อ2022-07-12
 79. ^ "BARview: การประชุมประจำปีเสนอตลาดทางปัญญาและช่วงเวลาแห่งความดราม่าสูง" . ห้องสมุด BAS 2015-08-24 . สืบค้นเมื่อ2022-07-12
 80. วิมป์ไฟเมอร์, แบร์รี. “ชีวประวัติหรือฮาจิโอกราฟี” . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 81. ^ "ลมุดสมัยใหม่ Yerushalmi | TEY" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-07-26 . สืบค้นเมื่อ2019-09-18 .
 82. อรรถa bc โจ เซฟ เบอร์เกอร์ (18 ธันวาคม 2554) "หลังจาก 1,500 ปี ดัชนีสู่เขาวงกตแห่งทัลมุด โดยมีรากฐานมาจากบรองซ์ " นิวยอร์กไทมส์ . สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2022 .
 83. ^ ริสกี "מכלול המאמרים והפתגמים" . מוסד הרב קוק (ในภาษาฮีบรู) . สืบค้นเมื่อ2022-07-12
 84. ซอนชิโน บาบิโลน ทัลมุด. แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 85. ^ ลมุดแห่งบาบิโลน / แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมโน้ต , ปริมาณดัชนีของลมุด Soncino / รวบรวมโดย Judah J. Slotki"
 86. ^ "Catrina Langegger บน Basel Talmud" . 13 ตุลาคม 2565
 87. ^ "บอมเบิร์ก, แดเนียล" . jewishencyclopedia.com _
 88. บอมเบิร์ก, ดาเนียล; Rozenṭal, E (21 ธันวาคม 2018) ฉบับลมุดของ Daniel Bomberg บอมเบิร์ก OCLC 428012084 . 
 89. ^ "ขุมทรัพย์" . นิตยสารแท็บเล็ต . 9 กันยายน 2552.
 90. ^ "การประมูลลมุด Bomberg Babylonian มูลค่า 9.3 ล้านเหรียญ " นิตยสารแท็บเล็ต . 22 ธันวาคม 2558.
 91. อรรถ ดาลิน 2555พี. 25.
 92. Gottheil & Broydé 1906 .
 93. เฮลเลอร์ 2005 , พี. 73.
 94. ^ อัมราม 1909 , p. 162.
 95. อัมโนน ราซ-คราคอตซคิน. กองเซ็นเซอร์ กองบรรณาธิการ และข้อความ: คริสตจักรคาทอลิกและการสร้างหลักธรรมของชาวยิวในศตวรรษที่สิบหก ทรานส์ แจ็คกี้ เฟลด์แมน. ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, 2550. viii +314 ISBN 978-0-8122-4011-5 หน้า 104 
 96. แบตเตเกย์, ลูบริช, คาสปาร์, นาโอมิ (2018). ชาวยิวสวิตเซอร์แลนด์: 50 วัตถุบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา (ในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ) บาเซิล: คริสตอฟ เมเรียน. หน้า 54–57. ไอเอสบีเอ็น 978-3-85616-847-6.
 97. Christiane Berkvens-Stevelinck Le Magasin De L'Univers – สาธารณรัฐดัตช์ในฐานะศูนย์กลางการค้าหนังสือของยุโรป (การศึกษาของ Brill ในประวัติศาสตร์ทางปัญญา)
 98. ^ การพิมพ์ลมุด: ประวัติศาสตร์ของแต่ละบทความ p. 239, Marvin J. Heller (1999) "The Benveniste Talmud อ้างอิงจาก Rabbinovicz มีพื้นฐานมาจาก Lublin Talmud ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดของผู้เซ็นเซอร์จำนวนมาก"
 99. ^ เอ็มเจ เฮลเลอร์ (2018) อัมสเตอร์ดัม: Benveniste Talmud ใน: การพิมพ์ลมุด .
 100. ^ "ยืมมาจากหัวใจ" . ฮาโมเดีย 12 กุมภาพันธ์ 2558 .. สำเนาของ Slavita Shas ที่มีมูลค่ามหาศาล
 101. ^ ฮานอช เทลเลอร์ (1985). ผู้รอดชีวิตจากวิญญาณ บริษัท สำนักพิมพ์นิวยอร์กซิตี้ หน้า  185–203 _ ไอเอสบีเอ็น 0-961-4772-0-2.
 102. อรรถa b มาร์วิน เจ. เฮลเลอร์ (28 พฤษภาคม 2018) "การรับรองและข้อจำกัด: การพิมพ์ลมุดในศตวรรษที่สิบแปดในอัมสเตอร์ดัมและแฟรงค์เฟิร์ตสองแห่ง "
 103. ^ "พัวพันกับแรบไบชั้นนำในยุโรป .. คู่แข่งฉบับทัลมุด"
 104. ^ ถ้อยคำว่าชุดที่พิมพ์ขายได้ ขายชุดเต็มทั้งหมดแล้ว แม้ว่าแต่ละเล่มจะยังคงอยู่ ระบบของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้อำนวยความสะดวกในการทราบจำนวนเล่มที่ยังคงอยู่ในมือของตัวแทนจำหน่าย
 105. ฟรีดแมน, "Variant Readings in the Babylonian Talmud – A Methodological Study Marking the Appearance of 13 Volumes of the Institute for the Complete Israeli Talmud's Edition," Tarbiz 68 (1998)
 106. ^ อามาร์, โยเซฟ. "ทัลมุด บาฟลี เบ-นิกคุด เทมานี" . Nosachteiman.co.il.
 107. ^ จูเลียส โจเซฟ ไพรซ์ชาวเยเมน ของ Megilla (ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย) , 2459; เปซาฮิม , 2456; โมเอด คาตัน 2463
 108. a bc David EY Sarna (2 กุมภาพันธ์ 2017). "การศึกษาลมุด: ข้อดี ข้อเสีย และวิธีทำให้เข้าถึงธาตุลมุดได้มากขึ้น" .
 109. ^ ฉบับอื่นๆ ของ Oz ve-Hadar นั้นคล้ายคลึงกัน แต่ไม่มีคำอธิบายในภาษาฮีบรูสมัยใหม่
 110. ^ "การสร้างเกมารา เมนูกาด" .
 111. ^ สารานุกรมยิวสากล Isaac Landman (1941) "ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการแปลทัลมุดของชาวบาบิโลนทั้งหมดเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งสร้างจากข้อความที่ไม่มีการเซ็นเซอร์และเป็นการแปลฉบับสมบูรณ์ฉบับเดียวในภาษายุโรป จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา" [ ISBN หายไป ]
 112. อรรถเป็น เอลี Genauer "เมื่อหนังสือพูดได้: สัมผัสโลกแห่งการสะสมเซฟาริม" . การกระทำของชาวยิว (OU) .
 113. ^ "Lot 96: Babylonian Talmud – Shanghai, 1942-1946 – พิมพ์โดย Holocaust Refugees " Kedem Public Auction House Ltd. 28 สิงหาคม 2018
 114. ^ กิตติน. ส่วนที่เหลือในหน้าปก ภาษาฮีบรู แต่ด้านล่างมี (ภาษาอังกฤษ) ร้านหนังสือยิว, J. Geseng, Shanghai, 1942: Sh.B. อีลีเซอร์ (29 ตุลาคม 2542) "เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บนอินเทอร์เน็ต" หนังสือพิมพ์ยิว . หน้า 89.
 115. ดร.อีเวตต์ อัลท์ มิลเลอร์ (19 เมษายน 2020). "ลมุดของผู้รอดชีวิต: เมื่อกองทัพสหรัฐพิมพ์ลมุด" .
 116. ^ โดยการทำลายพระวิหารในปี ส.ศ. 70
 117. ^ "การศึกษาทางโลกทัลมุด" . ชุมนุมเมืองเพื่อเห็นอกเห็นใจยูดาย
 118. เลคิน, ดโวรา (28 ธันวาคม 2550) "เบ็ดเปิดตัวโครงการศึกษาธาตุลมใน 15 เมือง" . นิวยอร์ก. Merkos L'inyonei Chinuch.
 119. ^ ดูภาพวาดของ Schleicherที่ MutualArt
 120. ^ "ทำไมคริสเตียนจึงควรศึกษาโทราห์และทัลมุด" . สะพานเพื่อสันติภาพ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2012 สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2549 .
 121. เฮิร์ชฟิลด์, โซเฟีย (2011-05-12). “ทำไมคนเกาหลีถึงเรียนทัลมุด” . โลกของชาวยิว สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2557 .
 122. อัลเปอร์, ทิม (5 พฤษภาคม 2554). "ทำไมชาวเกาหลีใต้ถึงหลงรักศาสนายูดาย" . พงศาวดารยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กันยายน2014 สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2557 .
 123. อรรถa b รอสส์ อาร์เบส (23 มิถุนายน 2558) "ลมุดกลายเป็นสินค้าขายดีในเกาหลีใต้ได้อย่างไร" . เดอะนิวยอร์กเกอร์ .
 124. อรรถเป็น ร็อดกินสัน
 125. ลูอิส, เบอร์นาร์ด, ชาวเซไมต์และกลุ่มต่อต้านชาวเซมิติ: การสืบสวนความขัดแย้งและอคติ , WW Norton & Company, 1999, p. 134
 126. จอห์นสัน, พอล, A history of the Jewish , HarperCollins, 1988, p. 577
 127. ^ ทัศนคติของชาวอาหรับต่ออิสราเอล , Yehoshafat Harkabi, หน้า 248, 272
 128. เช่นยูรีเอล ดา คอสตา ,อิสราเอล ชาฮากและบารุค คิมเมอร์ลิง
 129. ^ เช่นคริสโตเฟอร์ ฮิทเชนส์และเดนิส ดิเดอโรต์
 130. ^ Hyam Maccobyศาสนายูดายในการพิจารณาคดี
 131. ADL รายงาน The Talmud in Anti-Semitic Polemics Archived 2010-08-05 at the Wayback Machine , Anti-Defamation League
 132. ^ นักศึกษา กิลโต้แย้งคำวิจารณ์ของทัลมุด
 133. Bacher, Wilhelm , "Talmud", บทความในสารานุกรมยิว , Funk & Wagnalls Company, 1901
 134. ^ "ทัลมุด" . สารานุกรมยิว.com.
 135. ^ "ทัลมุด" . สารานุกรมยิว.com.
 136. ^ Fraade หน้า 144–146
 137. คิมเมอร์ลิง, บารุค , "Images of Gentiles" (book review), Journal of Palestine Studies , April 1997, Vol. 26 ฉบับที่ 3 หน้า 96–98
 138. ซีดแมน, พี. 137
 139. โคห์น-เชอร์บอค, พี. 48
 140. สเตนซัลทซ์, หน้า 268–270
 141. ดูตัวอย่าง ยูเรียล ดาคอสตา อ้างโดย Nadler, p. 68
 142. โคห์น-เชอร์บอค, พี. 47
 143. Wilhelm Bacher, "Talmud", บทความในสารานุกรมยิว
 144. ^ "ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับลมุด" . talmud.faithweb.com . สืบค้นเมื่อ2020-12-10 .
 145. ^ รายงาน ADL หน้า 1–2
 146. ^ พ.ย. 146.1.2.
 147. ซีดแมน, นาโอมิ (15 กุมภาพันธ์ 2553). การแสดงผลที่ซื่อสัตย์: ความแตกต่างระหว่างชาวยิวกับ ชาวคริสต์และการเมืองของการแปล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ไอเอสบีเอ็น 9780226745077– ผ่าน Google หนังสือ
 148. ร็อดกินสัน, หน้า 66–69
 149. ^ เลวี่, พี. 701
 150. ^ ดาบของ James Carroll Constantine: คริสตจักรและชาวยิว: ประวัติศาสตร์
 151. โคห์น-เชอร์บอก, หน้า 50–54
 152. อรรถ เป็น ขค แม โคบี
 153. ^ ไฮยัม แมคโคบี้ , op. อ้าง
 154. รอธ, นอร์มัน,อารยธรรมยิวยุคกลาง: สารานุกรม , เทย์เลอร์และฟรานซิส, 2546, น. 83
 155. อรรถ ร็อดคินสัน, พี. 98
 156. เฮสติงส์, เจมส์. สารานุกรมศาสนาและจริยธรรม ตอนที่ 23 , p. 186
 157. ร็อดกินสัน, หน้า 100–103
 158. อรรถ ร็อดคินสัน, พี. 105
 159. ^ เลวี่, พี. 210
 160. Boettcher, Susan R., "Entdecktes Judenthum", บทความใน Levy, p. 210
 161. เบอร์ลิน, จอร์จ แอล.,ปกป้องความเชื่อ: งานเขียนของชาวอเมริกันเชื้อสายยิวในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และพระเยซู , SUNY Press, 1989, p. 156
 162. Chesronos Hashas เก็บถาวรเมื่อ 2008-10-02 ที่ Wayback Machine
 163. The Talmud: The Steinsaltz Edition , หน้า 103–104 Heller, Marvin J. (1999). การพิมพ์ลมุด: ประวัติของบทความแต่ละฉบับที่พิมพ์ระหว่างปี 1700 ถึง 1750 บาเซิล: สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม หน้า 17, 166.
 164. ^ "หน้า:จดหมายเหตุอิสราเอล 1851 tome12.djvu/647" . วิกิซอร์ซ
 165. "เคียร์นี, ลุยจิ" . สารานุกรมยิว.com.
 166. ร็อดคินสัน, หน้า 109–114
 167. ^ เลวี่, พี. 564
 168. ยีนส์ซอนน์, เกลน, Women of the Far Right: The Mothers' Movement and World War II , University of Chicago Press, 1997, pp. 168–169
 169. อรรถa b โจนส์ เจเรมี (มิถุนายน 2542) "ความหวาดกลัวจากธาตุลม" . รีวิวออสเตรเลีย/อิสราเอล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2002-03-30 สืบค้นเมื่อ2008-06-12 .
 170. ดูแรนท์, วิล ; ดูแรนท์, แอเรียล (2554) [2493]. เรื่องราวของอารยธรรม: ยุคแห่งศรัทธา . ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ . หน้า 388. ไอเอสบีเอ็น 9781451647617.
 171. ^ "ลมุดในการโต้เถียงต่อต้านกลุ่มเซมิติก" (PDF) (ข่าวประชาสัมพันธ์) ลีกต่อต้านการหมิ่นประมาท กุมภาพันธ์ 2546 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2553 สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2553 . โดยเลือกอ้างข้อความต่างๆ จากทัลมุดและมิดราช นักโต้เถียงได้พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าศาสนายูดายสนับสนุนความเกลียดชังต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว (และโดยเฉพาะสำหรับชาวคริสต์) และส่งเสริมความลามกอนาจาร การล่วงละเมิดทางเพศ และพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ เพื่อให้ข้อความเหล่านี้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกเขา นักโต้เถียงเหล่านี้มักแปลผิดหรืออ้างถึงผิดบริบท (ไม่ทราบการประดิษฐ์ข้อความขายส่ง) .... ในการบิดเบือนความหมายเชิงบรรทัดฐานของข้อความแรบบินิก ผู้เขียนต่อต้านทัลมุดมักลบข้อความออกจากพวกเขา บริบทที่เป็นข้อความและประวัติศาสตร์ แม้ว่าพวกเขาจะนำเสนอการอ้างอิงอย่างถูกต้อง พวกเขาตัดสินข้อความตามมาตรฐานทางศีลธรรมร่วมสมัย โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่ว่าข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่แต่งขึ้นเมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจึงสามารถเพิกเฉยต่อศาสนายูดายได้' ประวัติศาสตร์อันยาวนานของความก้าวหน้าทางสังคมและวาดภาพนี้แทนว่าเป็นศาสนาดั้งเดิมและแบ่งเขต ผู้ที่โจมตีทัลมุดมักอ้างแหล่งที่มาของแรบบินิกโบราณโดยไม่ได้สังเกตพัฒนาการที่ตามมาในความคิดของชาวยิว และไม่พยายามอย่างสุจริตที่จะปรึกษากับผู้มีอำนาจร่วมสมัยของชาวยิวที่สามารถอธิบายบทบาทของแหล่งข้อมูลเหล่านี้ในความคิดและการปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานของชาวยิว
 172. โคมินสกี, มอร์ริส (1970). พวกหลอกลวง: คนโกหกธรรมดา คนโกหกเพ้อเจ้อ และคนโกหกน่าสมเพช บอสตัน: Branden Press. หน้า 169–176. ไอเอสบีเอ็น 978-08283-1288-2. LCCN  76109134 . Libbre David 37 นี่คือการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีหนังสือดังกล่าวอยู่ในทัลมุดหรือในวรรณกรรมของชาวยิวทั้งหมด
 173. แอนดรูว์ เจ. เฮอร์ลีย์ (1991). อิสราเอลกับระเบียบโลกใหม่ . มูลนิธิเพื่อระเบียบโลกใหม่ ซานตาบาร์บารา: Fithian Press ไอเอสบีเอ็น 978-09318-3299-4.
 174. การพิจารณาหกล้านฉบับ: รายงานพิเศษโดยคณะกรรมการเพื่อความจริงในประวัติศาสตร์, พี. 16สำนักพิมพ์ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ , 2522
 175. ^ นักศึกษา กิล (2543) "ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับลมุด" . สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2553 . ข้อกล่าวหาต่อต้านทัลมุดมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 เมื่อผู้ร่วมงานของ Inquisition พยายามใส่ร้ายชาวยิวและศาสนาของพวกเขา (ดู Yitzchak Baer, ​​A History of Jewish in Christian Spainฉบับ ฉันหน้า 150–185] เนื้อหาในช่วงแรกที่รวบรวมโดยนักเทศน์ที่แสดงความเกลียดชังเช่น Raymond Martini และ Nicholas Donin ยังคงเป็นพื้นฐานของข้อกล่าวหาต่อ Talmud ที่ตามมาทั้งหมด บางส่วนเป็นจริง ส่วนใหญ่เป็นเท็จและอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ไม่ได้อยู่ในบริบท และบางส่วนเป็นการประดิษฐ์ทั้งหมด [ดู Baer, ​​ch. 4 ฉ. 54, 82 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า Raymond Martini ปลอมใบเสนอราคา] บนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ เราพบว่าข้อกล่าวหาเก่า ๆ เหล่านี้ถูกปรับปรุงใหม่...

ผลงานที่อ้างถึง

ตรรกะและระเบียบวิธี

งานวิชาการสมัยใหม่

 • ฮาโนช อัลเบ็ค, มาโว ลา ทัลมุดิม
 • Daniel Boyarin , การเก็งกำไรของ Sephardi: การศึกษาวิธีการตีความด้วยภาษาลมุด (ภาษาฮิบรู), Machon Ben Zvi: กรุงเยรูซาเล็ม, 1989
 • Yaakov Elman, "Order, Sequence, and Selection: The Mishnah's Anthological Choices," ในDavid Stern , ed. The Anthology in Jewish Literature (Oxford: Oxford University Press, 2004) 53–80
 • YN Epstein, Mevo-ot le-Sifrut haTalmudim
 • Uziel Fuchs, Talmudam shel Geonim: yaḥasam shel geone Bavel lenosaḥ ha-Talmud ha-Bavli (The Geonic Talmud: the Attitude of Babylonian Geonim to the Text of the Babylonian Talmud): เยรูซาเล็ม 2017
 • เดวิด ไวส์ ฮาลิฟนี , เมโคโรต์ ยู-เมโซรอต (เยรูซาเล็ม: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิว, 1982 บน)
 • หลุยส์ เจค็อบส์ , "ลมุดของชาวบาบิโลนเป็น Pseudepigraphic มากแค่ไหน" Journal of Jewish Studies 28, No. 1 (1977), หน้า 46–59
 • Saul Lieberman , ลัทธิกรีกในปาเลสไตน์ของชาวยิว (นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว, 1950)
 • โมเสส มิเอลซีเนอร์ , Introduction to the Talmud : repr. 2540 ปกแข็งISBN 978-0-8197-0156-5ปกอ่อนISBN 978-0-8197-0015-5  
 • Jacob Neusnerแหล่งที่มาและประเพณี: ประเภทขององค์ประกอบใน Talmud of Babylonia (Atlanta: Scholars Press, 1992)
 • Aviram Ravitzky, Aristotelian Logic and Talmudic Methodology (ฮีบรู): เยรูซาเล็ม 2009, ISBN 978-965-493-459-6 
 • Andrew Schumann, Talmudic Logic : (London: College Publications 2012), ISBN 978-1-84890-072-1 
 • Strack, Herman L.และ Stemberger, Günter, Introduction to the Talmud และ Midrash , tr. มาร์คุส บ็อคมูห์ล : repr. 2535 ปกแข็งISBN 978-0-567-09509-1ปกอ่อนISBN 978-0-8006-2524-5  

ในแต่ละ tractates

 • Moshe Benovitz, Berakhot บทที่ 1: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Stephen Wald, Shabbat บทที่ 7: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Aviad Stollman, Eruvin บทที่ 10: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Aaron Amit, Pesachim บทที่ 4: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Netanel Baadani, Sanhedrin บทที่ 5: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Moshe Benovitz, Sukkah บทที่ 4–5: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรูพร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)

การศึกษาประวัติศาสตร์

 • Shalom Carmy (ed.) ทุนการศึกษาสมัยใหม่ในการศึกษา Torah: Contributions and Limitations Jason Aronson, Inc.
 • Richard Kalmin Sages เรื่องราว ผู้เขียน และบรรณาธิการใน Rabbinic Babylonia Brown Judaic Studies
 • David C. Kraemer, On the Reliability of Attributions in the Babylonian Talmud, Hebrew Union College ประจำปี 60 (1989), หน้า 175–90
 • ลี เลอวีน, มาอามัด ฮาฮาคามิม เบ-เอเรตซ์ ยิสราเอล (เยรูซาเล็ม: Yad Yizhak Ben-Zvi, 1985), (=กลุ่ม Rabbinic ของโรมันปาเลสไตน์ในช่วงปลายยุคโบราณ)
 • Saul Lieberman , ขนมผสมน้ำยาในปาเลสไตน์ของชาวยิว (นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว, 1950)
 • John W. McGinley, ' The Written' as the Vocation of Conceiving Jewishly . ไอ0-595-40488-X 
 • เดวิด บิ๊กแมนการค้นหาบ้านสำหรับการศึกษาทัลมุดเชิงวิพากษ์

ทรัพยากรข้อความแบบเต็ม

ลิงค์ภายนอก