ทัลมุด

ทัลมุด ( / ˈ t ɑː l m ʊ d , - m ə d , ˈ t æ l -/ ; ฮีบรู : תַּלְמוּד ‎ อักษรโรมัน Talmūḏ ) เป็นเนื้อหาหลักของศาสนายิวของแรบบินิกและเป็นแหล่งหลักของกฎหมายศาสนาของชาวยิว ( halakha ) ) และเทววิทยาของชาวยิว [1] [2]จนกระทั่งการมาถึงของความทันสมัย ​​ในชุมชนชาวยิวเกือบทั้งหมด ทัลมุดเป็นศูนย์กลางของชีวิตวัฒนธรรมชาวยิวและเป็นรากฐานของ "ความคิดและแรงบันดาลใจของชาวยิวทั้งหมด" และยังทำหน้าที่เป็น "แนวทางสำหรับชีวิตประจำวัน" ของชาวยิว [3]

คำว่าTalmudปกติหมายถึงกลุ่มงานเขียนที่มีชื่อเฉพาะว่าTalmud Bavli ชาวบาบิโลน ( Talmud Bavli ) แม้ว่าจะมีกลุ่มสะสมก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันในชื่อTalmud Yerushalmi ( Talmud Yerushalmi ) ก็ตาม [4]ประเพณีอาจเรียกว่าShas ( ש״ס ) ซึ่งเป็น คำย่อภาษา ฮีบรูของshisha sedarimหรือ "หกคำสั่ง" ของ Mishnah

ทัลมุดมีสององค์ประกอบ: มิชนาห์ ( משנה , ประมาณปี ค.ศ. 200) ซึ่งเป็น บทสรุปที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร ของโตราห์ช่องปาก ; และGemara ( גמרא , c. 500 CE) การชี้แจงของ Mishnah และ งานเขียน Tannaitic ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเสี่ยงต่อหัวข้ออื่นและอธิบายอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ฮีบรู คำว่า "ทัลมุด" อาจหมายถึงเกมาราเพียงอย่างเดียว หรือมิชนาห์และเกมารารวมกัน

ทัลมุดทั้งหมดประกอบด้วย 63 แผ่นและในงานพิมพ์มาตรฐานที่เรียกว่าวิลนา ชาสมีแผ่นพับสองด้าน 2,711 แผ่น [5]เขียนเป็นภาษามิชนาอิกฮีบรูและอราเมอิกบาบิโลนของชาวยิวและมีคำสอนและความคิดเห็นของแรบไบ หลายพันคน (ตั้งแต่ก่อนศักราชจนถึงศตวรรษที่ห้า) ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงฮาลาคา จริยธรรมของชาวยิวปรัชญาประเพณีประวัติศาสตร์และนิทานพื้นบ้านและหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย ทัลมุดเป็นพื้นฐานสำหรับประมวลกฎหมายชาวยิวทั้งหมด และมีการอ้างถึงอย่างกว้างขวางในวรรณกรรม ของแรบบินิก

นิรุกติศาสตร์

Talmud แปลว่า "คำแนะนำ การเรียนรู้" จากรากศัพท์ภาษาเซมิติก LMDซึ่งแปลว่า "การสอน การศึกษา" [6]

ประวัติศาสตร์

หน้าแรกของคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลนฉบับOz veHadar โดยมีองค์ประกอบต่างๆ เรียงกันเป็นสายรุ้งหมุนวนː (1) Mesorat haShasของJoshua Boaz , (2) HagahotของJoel Sirkis (3) Gilyon haShasของAkiva Eiger (4) เสร็จสิ้น คำอธิบายของ Rashiจากการพิมพ์ Soncino, (5) ความเห็นของNissim ben Jacob , (6) ความเห็นของ Hananel ben Hushiel , (7) การสำรวจโองการที่อ้างถึง, (8) Ein Mishpat/Ner ของ Joshua Boaz มิทซ์วาห์ (9) โฟลิโอและหมายเลขหน้า (10) ชื่อ แผ่นพับ (11) หมายเลขบท (12) หัวเรื่องบท (13) ความเห็นของราชิ (14) โทซาโฟต ( 15 ) มิชนาห์ , (16) เจมารา , (17) เชิงอรรถบทบรรณาธิการ
การพิมพ์คัมภีร์ลมุดในยุคแรกๆ ( Ta'anit 9b); พร้อมคำบรรยายโดยราชิ

เดิมที ทุนการศึกษาของชาวยิวเป็นเพียงการพูดจาและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รับบีอธิบายและอภิปรายโตราห์ (โตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงในพระคัมภีร์ภาษาฮิบรู) และอภิปรายทานาคโดยไม่มีประโยชน์จากงานเขียน (นอกเหนือจากหนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิลเอง) แม้ว่าบางคนอาจทำบันทึกส่วนตัว ( เมจิลลอตเซตาริม ) เช่น ของการตัดสินของศาล สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากการที่โรมันทำลายเครือจักรภพชาวยิวและวิหารแห่งที่ 2ในปี 70 และผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมและกฎหมายของชาวยิว เนื่องจากพวกรับบีจำเป็นต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่—ศาสนายิวส่วนใหญ่เป็นศาสนาที่ไม่มีวิหาร (เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสอนและการศึกษา) และการควบคุมของโรมันโดยสมบูรณ์เหนือแคว้นยูเดีย โดยไม่มีการปกครองตนเองบางส่วนเป็นอย่างน้อย—จึงมีวาทกรรมทางกฎหมายที่วุ่นวายและเรื่องเก่าๆ ไม่สามารถรักษาระบบทุนการศึกษาแบบปากเปล่าได้ ในช่วงเวลานี้เองที่คำปราศรัยของแรบบีเริ่มได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร [ก] [ข]

ต้นฉบับเต็มที่เก่าแก่ที่สุดของ Talmud หรือที่รู้จักในชื่อMunich Talmud (Codex Hebraicus 95) มีอายุตั้งแต่ปี 1342 และหาได้ทางออนไลน์ [ค]

ชาวบาบิโลนและกรุงเยรูซาเล็ม

กระบวนการของ "เกมารา" ดำเนินต่อไปในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของทุนการศึกษาของชาวยิวสองแห่งในขณะนั้น: กาลิลีและบาบิโลเนีย ในทำนองเดียวกัน มีการพัฒนาการวิเคราะห์สองชุด และผลงานสองชิ้นของทัลมุดได้ถูกสร้างขึ้น การรวบรวมเก่าเรียกว่าเยรูซาเล็มทัลมุดหรือทัลมุดเยรูชาลมี รวบรวมขึ้นในศตวรรษที่ 4 ในแคว้นกาลิลี ทัลมุดของชาวบาบิโลนถูกรวบรวมประมาณปี 500 แม้ว่าจะมีการเรียบเรียงต่อในภายหลังก็ตาม คำว่า "ทัลมุด" เมื่อใช้โดยไม่มีคุณสมบัติ มักหมายถึงทัลมุดของชาวบาบิโลน

ในขณะที่บรรณาธิการของเยรูซาเล็มทัลมุดและทัลมุดของชาวบาบิโลนต่างก็กล่าวถึงชุมชนอื่น ๆ นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเอกสารเหล่านี้เขียนขึ้นโดยแยกจากกัน หลุยส์ จาคอบส์เขียนว่า "หากบรรณาธิการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อความที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ ก็ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ การโต้แย้งจากความเงียบในที่นี้น่าเชื่ออย่างยิ่ง " [7]

กรุงเยรูซาเล็ม ทัลมุด

หน้าต้นฉบับของเยรูซาเล็มทัลมุดในยุคกลางจากไคโรเกนิซา

ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มหรือที่รู้จักกันในชื่อทัลมุดของชาวปาเลสไตน์หรือทัลมูดา เด-เอเรตซ์ ยิสราเอล (ทัลมุดแห่งดินแดนแห่งอิสราเอล) เป็นหนึ่งในสองการรวบรวมคำสอนและคำอธิบายทางศาสนาของชาวยิวที่ถ่ายทอดด้วยวาจามานานหลายศตวรรษก่อนที่จะรวบรวมโดยชาวยิว นักวิชาการในดินแดนอิสราเอล [8]เป็นการรวบรวมคำสอนของสำนักต่างๆ ของทิเบเรีย ส เซปโฟริสและซีซาเรีย ส่วนใหญ่เขียนเป็น ภาษา อราเมอิกปาเลสไตน์ของชาวยิวซึ่งเป็นภาษาอราเมอิกตะวันตกที่แตกต่างจากภาษาบาบิโลน [9] [10]

ทัลมุดนี้เป็นบทสรุปของการวิเคราะห์มิชนาห์ซึ่งได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลาเกือบ 200 ปีโดยสำนักวิชาการในกาลิลี (โดยหลักคือสำนักแห่งทิเบเรียสและซีซาเรีย) เนื่องจากที่ตั้งของพวกเขา ปราชญ์ของสำนักเหล่านี้จึงทุ่มเทความสนใจอย่างมากต่อ การวิเคราะห์กฎหมายเกษตรกรรมของแผ่นดินอิสราเอล ตามเนื้อผ้า ทัลมุดนี้เชื่อกันว่าได้รับการแก้ไขในปี 350 โดย Rav Muna และ Rav Yossi ในดินแดนอิสราเอล เป็นที่รู้จักกันในนามTalmud Yerushalmi ("Jerusalem Talmud") แต่ชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกผิด เนื่องจากไม่ได้จัดทำขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม มันถูกเรียกว่า "ทัลมุดแห่งดินแดนแห่งอิสราเอล" อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น [11]

ดวงตาและหัวใจเป็นสองผู้สนับสนุนอาชญากรรม

การเรียบเรียงครั้งสุดท้ายอาจเป็นของปลายศตวรรษที่ 4 แต่นักวิชาการแต่ละคนที่นำมันมาสู่รูปแบบปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความมั่นใจ ถึงตอนนี้ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมันและกรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งคริสต์ศาสนจักร ในปี 325 จักรพรรดิคอนส แตนตินมหาราชจักรพรรดิคริสเตียนพระองค์แรกตรัสว่า "ให้เราไม่มีอะไรที่เหมือนกันกับฝูงชนชาวยิวที่น่ารังเกียจ" [12]นโยบายนี้ทำให้ชาวยิวกลายเป็นคนนอกรีตและยากจน ผล​คือ ผู้​เรียบเรียง​ทัลมุด​กรุง​เยรูซาเลม​จึง​ขาด​เวลา​ใน​การ​ผลิต​งาน​คุณภาพ​ตาม​ที่​พวก​เขา​ตั้งใจ​ไว้. เห็นได้ชัดว่าข้อความไม่สมบูรณ์และไม่ง่ายที่จะปฏิบัติตาม

การยุติงานเกี่ยวกับเยรูซาเลมทัลมุดอย่างเห็นได้ชัดในศตวรรษที่ 5 มีความเกี่ยวพันกับการตัดสินใจของพระเจ้าโธโดสิอุสที่ 2ในปี 425 ที่จะปราบปรมาจารย์และยุติการปฏิบัติเซมิคาห์ซึ่งเป็นการอุปสมบททางวิชาการอย่างเป็นทางการ นักวิชาการสมัยใหม่บางคนตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงนี้

ปัญญาได้สวมมงกุฎไว้บนศีรษะฉันใด ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ทำให้ฝ่าเท้าของตนฉันนั้นด้วย

แม้จะมีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่เยรูซาเล็มทัลมุดยังคงเป็นแหล่งความรู้ที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายชาวยิวในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปฐมภูมิที่สำคัญสำหรับการศึกษาทัลมุดของชาวบาบิโลนโดย โรงเรียน KairouanของChananel ben ChushielและNissim ben Jacobด้วยผลที่ตามมาคือความคิดเห็นที่อิงจากเยรูซาเล็ม Talmud ในท้ายที่สุดก็พบทางเข้าสู่ทั้งTosafotและMishneh Torahแห่งไมโมนิเดส . คติพจน์ทางจริยธรรมที่มีอยู่ในเยรูซาเล็มทัลมุดกระจัดกระจายและกระจัดกระจายในการอภิปรายทางกฎหมายตลอดทั้งบทความหลายฉบับ ซึ่งหลายฉบับแตกต่างจากที่มีอยู่ในทัลมุดของชาวบาบิโลน [13]

ภายหลังการก่อตั้งรัฐอิสราเอล สมัยใหม่ มีความสนใจในการฟื้นฟูประเพณีของเอเรตซ์ ยิสราเอล ตัวอย่างเช่น รับบีเดวิด บาร์-ฮายิมจาก สถาบัน Makhon Shiloได้ออกsiddurที่สะท้อนถึง การปฏิบัติของ Eretz Yisraelดังที่พบใน Jerusalem Talmud และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ทัลมุดของชาวบาบิโลน

ทัลมุดของชาวบาบิโลนครบชุด

ทัลมุดของชาวบาบิโลน ( ทัลมุด บาฟลี ) ประกอบด้วยเอกสารที่รวบรวมในช่วงปลายสมัยโบราณ (ศตวรรษที่ 3 ถึงศตวรรษที่ 6) ในช่วงเวลานี้ ศูนย์กลางชาวยิวที่สำคัญที่สุดในเมโสโปเตเมียภูมิภาคที่เรียกว่า " บาบิโลเนีย"ในแหล่งของชาวยิวและต่อมารู้จักกันในชื่ออิรักได้แก่Nehardea , Nisibis ( Nusaybin สมัยใหม่ ), Mahoza ( al-Mada'in , เพียง ทางทิศใต้ของสิ่งที่ปัจจุบันคือแบกแดด ) ปุมเบดิตา (ใกล้กับ เขตผู้ว่าการอัลอันบาร์ในปัจจุบัน) และสถาบันสุระซึ่งอาจอยู่ห่างจากแบกแดดไปทางใต้ประมาณ 60 กม. (37 ไมล์) [15]

ทัลมุดของชาวบาบิโลนประกอบด้วยมิชนาห์และเกมาราของชาวบาบิโลน ซึ่งแสดงถึงจุดสุดยอดของการวิเคราะห์มิชนาห์มานานกว่า 300 ปีในสถาบันทัลมูดิกในบาบิโลเนีย รากฐานของกระบวนการวิเคราะห์นี้วางโดยอับบา อาริกา (175–247) สาวกของยูดาห์ ฮา-นาซี ประเพณีกำหนดให้การรวบรวมทัลมุดของชาวบาบิโลนใน รูปแบบปัจจุบันแก่ปราชญ์ชาวบาบิโลนสองคน คือRav AshiและRavina II Rav Ashi เป็นประธานของ Sura Academy ตั้งแต่ปี 375 ถึง 427 งานที่เริ่มต้นโดย Rav Ashi เสร็จสมบูรณ์โดย Ravina ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อธิบาย Amoraic คนสุดท้าย ดังนั้น นักอนุรักษนิยมให้เหตุผลว่าการเสียชีวิตของ Ravina ในปี 475 [17]เป็นวันที่เป็นไปได้ล่าสุดสำหรับการจัดทำ Talmud ให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แม้ในมุมมองดั้งเดิมที่สุด ข้อความบางส่วนก็ถือเป็นผลงานของกลุ่มแรบไบที่เรียบเรียงคัมภีร์ทัลมุดหลังสิ้นสุดยุคอะโมไริก หรือที่รู้จักในชื่อ Savoraim หรือ Rabbanan Savora'e (หมายถึง "ผู้ให้เหตุผล " หรือ " ผู้พิจารณา")

เปรียบเทียบสไตล์และเนื้อหาสาระ

มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการรวบรวม Talmud สองชุด ภาษาของเยรูซาเล็มทัลมุดเป็นภาษาถิ่นอราเมอิกตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของอราเมอิกในทัลมุดของชาวบาบิโลน Talmud Yerushalmi มักจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันและอ่านยาก แม้แต่สำหรับ Talmudists ที่มีประสบการณ์ก็ตาม ในทางกลับกัน การเรียบเรียง Talmud Bavli นั้นมีความระมัดระวังและแม่นยำมากกว่า กฎหมายที่กำหนดไว้ในการรวบรวมทั้งสองโดยพื้นฐานแล้วคล้ายคลึงกัน ยกเว้นในส่วนที่เน้นและในรายละเอียดปลีกย่อย ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มไม่ได้รับความสนใจมากนักจากนักวิจารณ์ และข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคำสอนของทัลมุดบาฟลี [18]

ทั้งกรุงเยรูซาเล็มและทัลมุดของชาวบาบิโลนไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่มิชนาห์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เกมาราของชาวบาบิโลนมีอยู่เพียง 37 พื้นที่จาก 63 พื้นที่ของมิชนาห์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของZeraimในขณะที่ทัลมุดของชาวบาบิโลนครอบคลุมเฉพาะพื้นที่Berachotเท่านั้น เหตุผลอาจเป็นเพราะกฎหมายส่วนใหญ่จาก Order Zeraim (กฎหมายการเกษตรที่จำกัดเฉพาะดินแดนอิสราเอล) มีความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยในบาบิโลเนีย ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ด้วย กรุงเยรูซาเล็มทัลมุดให้ความสำคัญกับดินแดนอิสราเอลและกฎหมายเกษตรกรรมของโตราห์ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนมากขึ้น เพราะมันเขียนไว้ในดินแดนอิสราเอลที่กฎหมายใช้
 • ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มไม่ครอบคลุมคำสั่งมิชนาอิกของโคดาชิมซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชายัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิหารในขณะที่ทัลมุดของชาวบาบิโลนครอบคลุมเรื่องนี้ ไม่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับได้โดยตรงในประเทศใดประเทศหนึ่งหลังจากการถูกทำลายของวิหารในปี 70 วรรณกรรมของแรบบินิกในยุคแรกระบุว่าครั้งหนึ่งเคยมีคำอธิบายของทัลมุดในเยรูซาเล็มเกี่ยวกับโคดาชิมแต่ได้สูญหายไปในประวัติศาสตร์ (แม้ว่าใน ต้นศตวรรษที่ 20 การปลอมแปลงเอกสารที่สูญหายไปอย่างน่าอับอายในตอนแรกได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก่อนที่จะถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็ว)
 • ในทัลมุดทั้งสอง มีการตรวจ สอบTohorot (กฎความบริสุทธิ์ของพิธีกรรม) เพียงจุดเดียวเท่านั้น นั่นคือ Niddahของกฎเกี่ยวกับประจำเดือน

ทัลมุดของชาวบาบิโลนบันทึกความคิดเห็นของแรบไบของพวกมาอาราวา (ตะวันตก หมายถึง อิสราเอล) เช่นเดียวกับของพวกบาบิโลเนีย ในขณะที่ทัลมุดของเยรูซาเล็มแทบจะไม่ได้อ้างอิงถึงแรบไบของชาวบาบิโลน ฉบับบาบิโลนยังมีความคิดเห็นของคนรุ่นต่อ ๆ ไปเนื่องจากวันที่สร้างเสร็จในภายหลัง ด้วยเหตุผลทั้งสองนี้ จึงถือเป็นการรวบรวมความคิดเห็นที่มีอยู่[20] [21] ที่ครอบคลุมมากขึ้น ในทางกลับกัน เนื่องจากการเรียบเรียงกันมานานหลายศตวรรษระหว่างองค์ประกอบของกรุงเยรูซาเล็มและทัลมุดของชาวบาบิโลน ความคิดเห็นของอะโมไรม์ ในยุคแรก จึงอาจใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิมในทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็มมากขึ้น

อิทธิพลของทัลมุดของชาวบาบิโลนมีมากกว่าอิทธิพลของเยรูชาลมี มาก โดยหลักแล้ว นี่เป็นเพราะอิทธิพลและศักดิ์ศรีของชุมชนชาวยิวในอิสราเอลลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนชาวบาบิโลนในช่วงหลายปีหลังจากการแก้ไขทัลมุดและดำเนินต่อไปจนถึงยุคGaonic นอก​จาก​นี้ การ​เรียบเรียง​ทัลมุด​ของ​บาบิโลน​ยัง​เหนือ​กว่า​ฉบับ​เยรูซาเลม ทำให้​สามารถ​เข้า​ใช้​ได้​และ​พร้อม​ใช้​มาก​ขึ้น. (22)ตามคำกล่าวของไมโมนิเดส (ซึ่งชีวิตเริ่มต้นเกือบร้อยปีหลังจากสิ้นสุดยุคเกานิก) ชุมชนชาวยิวทั้งหมดในยุคเกาิกยอมรับอย่างเป็นทางการว่าทัลมุดของชาวบาบิโลนผูกมัดตนเอง และการปฏิบัติของชาวยิวสมัยใหม่เป็นไปตามข้อสรุปของทัลมุดของชาวบาบิโลนในเรื่อง ทุกพื้นที่ซึ่งทั้งสองแคว้นทัลมุดขัดแย้งกัน

โครงสร้าง

โครงสร้างของทัลมุดเป็นไปตามโครงสร้างของมิชนาห์ ซึ่งหกลำดับ ( sedarim ; เอกพจน์: seder ) ของเนื้อหาทั่วไปแบ่งออกเป็น 60 หรือ 63 ผืน ( masekhtot ; เอกพจน์: masekhet ) ของการรวบรวมหัวข้อที่เน้นมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม มีเกมารา แต่ละแผ่นแบ่งออกเป็นบท ( เปราคิม ; เอกพจน์: เปริค ) รวมทั้งหมด 517 บท ซึ่งทั้งสองบทมีหมายเลขตามตัวอักษรภาษาฮีบรูและชื่อที่กำหนด โดยปกติจะใช้หนึ่งหรือสองคำแรกในมิชนาห์บทแรก สิทธิพิเศษอาจดำเนินต่อไปได้หลายหน้า (มากถึงหลายสิบหน้า) แต่ละเปเรกจะมีมิชนายอต หลายรายการ [23]

มิชนาห์

Mishnah เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและการอภิปรายทางกฎหมาย ข้อความในมิชนาห์มักจะสั้น บันทึกความคิดเห็นสั้น ๆ ของแรบไบที่กำลังโต้วาทีเรื่องหนึ่ง; หรือบันทึกเฉพาะคำตัดสินที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา ซึ่งดูเหมือนจะแสดงถึงความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ พวกรับบีที่บันทึกไว้ในมิชนาห์เป็นที่รู้จักในนามทันนาอิม (ตามตัวอักษรว่า "ผู้ทำซ้ำ" หรือ "ครู") แทนนาอิม - แรบไบแห่งศตวรรษที่ 2 ส.ศ. - "ผู้สร้างมิชนาห์และงานแทนนาอิกอื่น ๆ จะต้องแยกความแตกต่างจากแรบไบแห่งศตวรรษที่ 3 ถึงห้าที่รู้จักกันในชื่ออาโมไรม์ (ตามตัวอักษร "ผู้พูด") ซึ่งเป็นผู้สร้างทัลมุดิมทั้งสอง และงานอโมไริกอื่นๆ" [24]

เนื่องจากมีการเรียงลำดับกฎตามเนื้อหาแทนที่จะเป็นบริบทในพระคัมภีร์ มิชนาห์จึงอภิปรายหัวข้อแต่ละเรื่องอย่างละเอียดมากกว่าเรื่องMidrashและรวมหัวข้อเรื่องฮาลาคิกที่คัดเลือกไว้กว้างกว่า Midrash มาก องค์กรเฉพาะของมิชนาห์จึงกลายเป็นกรอบการทำงานของทัลมุดโดยรวม แต่ไม่ใช่ทุกผืนในมิชนาห์จะมีกามาราที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ลำดับของผืนดินในทัลมุดในบางกรณียังแตกต่างจากลำดับในมิชนาห์ อีก ด้วย

บาไรต้า

นอก​จาก​มิชนาห์​แล้ว คำ​สอน​แทนไนติก​อื่น ๆ ยัง​มี​อยู่​ใน​เวลา​ประมาณ​เดียว​กัน​หรือ​หลัง​จาก​นั้น​ได้​ไม่​นาน. Gemara มักอ้างถึงข้อความแทนไนติกเหล่านี้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อความที่มีอยู่ในมิชนาห์ และเพื่อสนับสนุนหรือหักล้างข้อเสนอของ Amoraim

บาไรตอตที่อ้างถึงในเกมารามักเป็นคำพูดจาก Tosefta (บทสรุปแทนไนติกของฮาลาคาขนานกับมิชนาห์) และมิดรัช ฮาลาคา (โดยเฉพาะเมคิลตา ซิฟรา และซิเฟร ) อย่างไรก็ตาม บาไรโทต์บางชิ้นเป็นที่รู้จักผ่านประเพณีที่อ้างถึงในเกมาราเท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชันอื่นๆ [25]

กามารา

ใน​สาม​ศตวรรษ​หลัง​การ​แก้ไข ​มิชนาห์ พวก​รับบี​ใน​ปาเลสไตน์​และ​บาบิโลเนีย​ได้​วิเคราะห์ ถกเถียง และ​พิจารณา​งาน​นั้น. การอภิปรายเหล่านี้ก่อให้เกิด Gemara Gemara มุ่งเน้นไปที่การชี้แจงและขยายความคิดเห็นของ Tannaim เป็นหลัก พวกแรบไบแห่งเกมาราเป็นที่รู้จักในชื่อAmoraim (ร้องเพลงAmora אמורא ) [26]

Gemara ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางกฎหมาย จุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์มักจะเป็นคำชี้แจงทางกฎหมายที่พบในมิชนาห์ จากนั้นข้อความดังกล่าวจะได้รับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อความอื่นๆ ที่ใช้ใน แนวทางต่างๆ ในการ อรรถาธิบายพระคัมภีร์ในศาสนายิวของแรบบินิก (หรือ – ง่ายกว่า – การตีความข้อความในการศึกษาโตราห์ ) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้โต้แย้งสองคน (ที่ไม่เปิดเผยชื่อบ่อยครั้งและบางครั้งก็เป็นเชิงเปรียบเทียบ) เรียกว่ามักชาน (ผู้ถาม) และทาร์ตซาน (ผู้ตอบ) หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Gemara คือการระบุพื้นฐานทางพระคัมภีร์ที่ถูกต้องสำหรับกฎที่กำหนดใน Mishnah และกระบวนการเชิงตรรกะที่เชื่อมโยงระหว่างกัน กิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ talmud มานานก่อนที่จะมี " Talmud " เป็นข้อความ [27]

ทางเดินรอง

นอกเหนือจากคำสั่งทั้งหกแล้ว ทัลมุดยังมีบทความสั้น ๆ ชุดหนึ่งในภายหลัง ซึ่งมักจะพิมพ์ในตอนท้ายของ Seder Nezikin สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แบ่งออกเป็นมิชนาห์และเกมารา

ภาษา

ภายในGemaraคำพูดจากมิชนาห์และBaraitasและข้อของTanakhที่อ้างและฝังอยู่ใน Gemara เป็นภาษามิชนาอิกหรือภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล ส่วนที่เหลือของ Gemara รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับ Amoraim และกรอบการทำงานโดยรวม เป็นภาษาถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาอราเมอิกของชาวบาบิโลนของชาวยิว [28]มีคำพูดจากผลงานเก่าๆ เป็นครั้งคราวในภาษาถิ่นอื่นของอราเมอิก เช่นMegillat Taanit โดยรวมแล้ว ภาษาฮีบรูมีเนื้อหาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อหาในทัลมุดบ้าง

ความแตกต่างในภาษานี้เกิดจากการที่ช่วงเวลาที่ยาวนานระหว่างการคอมไพล์ทั้งสองชุด ในช่วงทันนาอิม (รับบีอ้างในมิชนาห์) ภาษาฮีบรูรูปแบบปลายที่รู้จักกันในชื่อรับบินิกหรือมิชนาอิกฮีบรูยังคงใช้เป็นภาษาพูดในหมู่ชาวยิวในแคว้นยูเดีย (ร่วมกับภาษากรีกและอราเมอิก) ในขณะที่ในช่วงเวลาของAmoraim (แรบไบอ้างใน Gemara) ซึ่งเริ่มประมาณปี 200 ภาษาพูดเป็นภาษาอาราเมอิกเกือบทั้งหมด ภาษาฮีบรูยังคงถูกนำมาใช้ในการเขียนตำราทางศาสนา บทกวี และอื่นๆ [29]

แม้แต่ในภาษาอราเมอิกของเกมารา ภาษาถิ่นหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันก็สามารถสังเกตได้ในแต่ละแผ่นพับ ภาษาถิ่นหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวบาบิโลนทัลมุดส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาษาถิ่นที่สองใช้ในNedarim , Nazir , Temurah , KeritotและMe'ilah ; ภาษาถิ่นที่สองมีสไตล์ใกล้เคียงกับTargum มาก ขึ้น [30]

ทุนการศึกษา

นับตั้งแต่เวลาที่สร้างเสร็จ ทัลมุดก็กลายเป็นส่วนสำคัญของทุนการศึกษาของชาวยิว คติพจน์ในPirkei Avotสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อายุ 15 ปี[31]เนื้อหาในส่วนนี้สรุปประเด็นสำคัญบางประการของการศึกษาเกี่ยวกับทัลมูดิก

กอนิม

ข้อคิดเห็นของทัลมุดที่ เก่าแก่ที่สุดเขียนโดยGeonim ( ประมาณปี 800–1000) ในบาบิโลเนีย แม้ว่าข้อคิดเห็นโดยตรงบางบทความเกี่ยวกับบทความบางเรื่องจะยังหลงเหลืออยู่ แต่ความรู้หลักของเราเกี่ยวกับทุนทัลมุดในยุค Gaonic มาจากข้อความที่ฝังอยู่ในการตอบสนองทางภูมิศาสตร์ที่ให้ความสว่างเกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับ Talmudic: สิ่งเหล่านี้จัดเรียงตามลำดับของ Talmud ใน Otzar ha-Geonim ของLevin สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการย่อกฎหมายยิวในทางปฏิบัติ เช่นHalachot PesukotของYehudai Gaon , Sheeltot ของ Achai GaonและHalachot GedolotของSimeon Kayyara อย่างไรก็ตาม หลังจากการเสียชีวิตของHai Gaonศูนย์กลางของทุนการศึกษา Talmud ได้ย้ายไปที่ยุโรปและแอฟริกาเหนือ

การสกัดแบบ Halakhic และ Aggadic

ทุนการศึกษาทัลมูดิกด้าน หนึ่งพัฒนาขึ้นมาจากความจำเป็นในการตรวจสอบฮาลาคา นักวิจารณ์ในยุคแรกๆ เช่น รับบี ไอแซก อัลฟาซี (แอฟริกาเหนือ, ค.ศ. 1013–1103) พยายามดึงและตัดสินความคิดเห็นทางกฎหมายที่มีผลผูกพันจากคลังข้อมูลอันกว้างใหญ่ของทัลมุด งานของ Alfasi มีอิทธิพลอย่างมาก ดึงดูดข้อคิดเห็นมากมายในตัวมันเอง และต่อมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างรหัสฮาลาคิก งานฮาลาคิกในยุคกลางที่มีอิทธิพลอีกงานหนึ่งตามคำสั่งของทัลมุดของชาวบาบิโลน และบางส่วนมีต้นแบบมาจากอัลฟาซี คือ "เดอะมอร์เดชัย " เรียบเรียงโดยมอร์เดชัย เบน ฮิลเลล ( ราวปี 1250–1298) งานชิ้นที่สามคืองานของรับบีอาเชอร์ เบน เยชิล (เสียชีวิตปี 1327) ผลงานทั้งหมดนี้และข้อคิดเห็นจัดพิมพ์ในวิลนาและทัลมุดฉบับต่อๆ ไปอีกหลายฉบับ

จาค็อบ อิบน์ ฮาบิ(เสียชีวิต ค.ศ. 1516) รับบีชาวสเปนในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แต่งเพลง Ein Yaakov Ein Yaakov (หรือEn Ya'aqob ) สกัด วัสดุ Aggadic เกือบทั้งหมด จาก Talmud มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สาธารณชนคุ้นเคยกับส่วนทางจริยธรรมของ Talmud และเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทัลมุดเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของวรรณกรรมของแรบบินิกเมื่อเปรียบเทียบกับ วรรณกรรม ตอบกลับและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรหัส เมื่อ Talmud ถูกสรุป วรรณกรรมดั้งเดิมยังคงสดใหม่อยู่ในความทรงจำของนักวิชาการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Talmudic และงานดังกล่าวก็ไม่ได้ดำเนินการในช่วงแรกของGaonate Paltoi ben Abaye ( ราวปี ค.ศ. 840) เป็นคนแรกที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับ Talmud ทั้งทางวาจาและข้อความ เซมาห์ เบน ปัลตัวลูกชายของเขาถอดความและอธิบายข้อความที่เขายกมา และเขาได้แต่งขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษา Talmud ซึ่งเป็นศัพท์ที่Abraham Zacutoปรึกษาในศตวรรษที่ 15 กล่าวกันว่า Saadia Gaonได้แต่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Talmud นอกเหนือจากข้อคิดเห็นภาษาอาหรับของเขาเกี่ยวกับ Mishnah [32]

มีหลายข้อความในทัลมุดที่เป็นความลับและเข้าใจยาก ภาษานี้มีคำภาษากรีกและเปอร์เซียหลายคำซึ่งเริ่มคลุมเครือเมื่อเวลาผ่านไป สาขาวิชาหลักของทุนทัลมูดิกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายข้อความและถ้อยคำเหล่านี้ นักวิจารณ์ในยุคแรกบางคน เช่น Rabbenu Gershom แห่งไมนซ์ (ศตวรรษที่ 10) และRabbenu Ḥananel (ต้นศตวรรษที่ 11) ได้จัดทำบทวิจารณ์ในพื้นที่ต่างๆ ข้อคิดเห็นเหล่านี้สามารถอ่านได้พร้อมกับข้อความของทัลมุด และจะช่วยอธิบายความหมายของข้อความได้ งานที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือSefer ha-Mafteaḥ (หนังสือแห่งกุญแจ) โดยNissim Gaonซึ่งมีคำนำที่อธิบายรูปแบบต่างๆ ของการโต้แย้งเรื่อง Talmudic จากนั้นอธิบายข้อความย่อใน Talmud โดยการอ้างอิงข้ามไปยังข้อความคู่ขนานที่มีความคิดเดียวกัน แสดงออกอย่างครบถ้วน ข้อคิดเห็น ( ḥiddushim ) โดยโจเซฟ อิบน์ มิกาชบนแผ่นพับสองแผ่น ได้แก่ บาวา บาตรา และเชวูโอต ซึ่งมีพื้นฐานมาจากฮานาเนลและอัลฟาซี ก็รอดมาได้เช่นกัน เช่นเดียวกับการรวบรวมโดยเศคาริยาห์ อัคมาตีที่เรียกว่าเซเฟอร์ ฮา-เนอร์ (33)ใช้สไตล์ที่แตกต่าง รับบี นาธาน บี. Jechielได้สร้างศัพท์ชื่อArukh ขึ้น ในศตวรรษที่ 11 เพื่อช่วยแปลคำศัพท์ยากๆ

คำบรรยายที่รู้จักกันดีที่สุดเกี่ยวกับทัลมุดของชาวบาบิโลนคือคำบรรยายของราชิ (รับบีโซโลมอน เบน ไอแซค, 1040–1105) คำบรรยายมีเนื้อหาครอบคลุมครอบคลุมเกือบทั้งหมดของทัลมุด เขียนเป็นคำอธิบายโดยให้คำอธิบายที่สมบูรณ์ของคำศัพท์และอธิบายโครงสร้างเชิงตรรกะของข้อความทัลมูดิกแต่ละตอน ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเรียนชาวทัลมุด แม้ว่า Rashi จะดึงเอาบรรพบุรุษของเขาทั้งหมดมาใช้ แต่ความคิดริเริ่มของเขาในการใช้วัสดุที่พวกเขานำเสนอก็ไม่มีใครเทียบได้ ในทางกลับกัน ข้อคิดเห็นของเขากลายเป็นพื้นฐานของผลงานของลูกศิษย์และผู้สืบทอดของเขา ซึ่งแต่งผลงานเสริมจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในการเรียบเรียงและบางส่วนเป็นการอธิบายของราชิ และเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ " โทซาฟอ " ("เพิ่มเติม" หรือ "อาหารเสริม")

Tosafot รวบรวมข้อคิดเห็นจากแรบไบอาซเคนาซิกในยุคกลางต่างๆ บน Talmud (รู้จักกันในชื่อTosafists หรือ Ba'alei Tosafot ) เป้าหมายหลักประการหนึ่งของTosafotคือการอธิบายและตีความข้อความที่ขัดแย้งกันใน Talmud ต่างจาก Rashi ตรงที่Tosafotไม่ใช่การวิจารณ์ แต่เป็นความคิดเห็นในเรื่องที่เลือก บ่อยครั้งคำอธิบายของโทสะโฟต แตกต่างจากคำอธิบายของราชิ [32]

ในเยชิวา การบูรณาการทัลมุด ราชิ และโทซาโฟต ถือเป็นรากฐาน (และข้อกำหนดเบื้องต้น) สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม การรวมกันนี้บางครั้งเรียกโดยตัวย่อ"gefet" ( גפ״ת – Gemara , perush Rashi , Tosafot )

ในบรรดาผู้ก่อตั้งโรงเรียน Tosafist ได้แก่ รับบีจาค็อบ เบน เมียร์ (รู้จักกันในชื่อรับบีนู ทัม ) ซึ่งเป็นหลานชายของราชิ และหลานชายของรับบีนู ทัม คือ รับบี ไอแซคเบน ซามูเอข้อคิดเห็นของโตซาฟอตรวบรวมไว้เป็นฉบับต่างๆ ในโรงเรียนต่างๆ คอลเลกชันมาตรฐานของ Tosafot สำหรับฝรั่งเศสตอนเหนือคือของ R. Eliezer แห่ง Touques คอลเลกชันมาตรฐานสำหรับสเปนคือของRabbenu Asher ("Tosefot Harosh") Tosafot ที่พิมพ์ใน Talmud ฉบับมาตรฐานของ Vilna เป็นฉบับแก้ไขที่รวบรวมจากคอลเลกชันยุคกลางต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นของ Touques [34]

เมื่อเวลาผ่านไป แนวทางของกลุ่ม Tosafists ได้แพร่กระจายไปยังชุมชนชาวยิวอื่นๆ โดยเฉพาะชุมชนในสเปน สิ่งนี้นำไปสู่การเรียบเรียงข้อคิดเห็นอื่น ๆ มากมายในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ในบรรดาเหล่านี้คือข้อคิดเห็นของNachmanides (Ramban), Solomon ben Adret (Rashba), Yom Tov แห่ง Seville (Ritva) และNissim แห่ง Gerona (Ran); สิ่งเหล่านี้มักมีชื่อว่า " Chiddushei ... " ("Novellae of ... ") กวีนิพนธ์ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยสารสกัดจากทั้งหมดนี้คือShittah Mekubbetzetแห่งBezalel Ashkenazi

ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ผลิตในสเปนและโพรวองซ์ไม่ได้รับอิทธิพลจากสไตล์ Tosafist สิ่งที่สำคัญที่สุดสองประการคือ Yad Ramah โดยรับบีMeir AbulafiaและBet HabechirahโดยรับบีMenahem haMeiriหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "Meiri" แม้ว่าเดิมพันฮาเบชิราห์จะมีอยู่ในทัลมุดทั้งหมด แต่เรามีเพียงยาดรามาห์สำหรับ Tractates Sanhedrin, Baba Batra และ Gittin เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของ Ramban และเรื่องอื่นๆ โดยทั่วไปจะพิมพ์เป็นผลงานอิสระ แม้ว่า Talmud บางฉบับจะมี Shittah Mekubbetzetในรูปแบบย่อก็ตาม

ในศตวรรษต่อมา บางส่วนได้เปลี่ยนจากการตีความเรื่องทัลมูดิกโดยตรงไปเป็นการวิเคราะห์คำอธิบายของทัลมูดิกที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ ข้อคิดเห็นภายหลังเหล่านี้โดยทั่วไปจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของแต่ละแผ่น ที่รู้จักกันดีคือ "Maharshal" ( โซโลมอน Luria ), "Maharam" ( Meir Lublin ) และ " Maharsha " (Samuel Edels) ซึ่งวิเคราะห์ Rashi และ Tosafot ร่วมกัน; ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ได้แก่Ma'adanei Yom Tov โดย Yom-Tov Lipmann Heller ในทางกลับ กัน ความเห็นเกี่ยวกับ Rosh (ดูด้านล่าง) และบทวิจารณ์โดยZvi Hirsch Chajes

ความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่มีประโยชน์มากอีกประการหนึ่งซึ่งพบได้ใน Talmud เกือบทุกฉบับประกอบด้วยบันทึกขอบโตราห์ออร์ , Ein Mishpat Ner MitzvahและMasoret ha-ShasโดยแรบไบชาวอิตาลีJoshua Boazซึ่งให้การอ้างอิงตามลำดับไปยังข้อความในพระคัมภีร์ที่อ้างถึง รหัสฮาลาชิกที่เกี่ยวข้อง ( Mishneh Torah , Tur , Shulchan AruchและSe'mag ) และข้อความ Talmudic ที่เกี่ยวข้อง

ทัลมุดฉบับส่วนใหญ่มีบันทึกย่อริมขอบโดยAkiva Egerภายใต้ชื่อGilyon ha-Shasและบันทึกต้นฉบับโดยJoel SirkesและVilna Gaon (ดูข้อความเพิ่มเติมด้านล่าง) บนหน้าพร้อมกับข้อความ

ข้อคิดเห็นที่กล่าวถึงเนื้อหาทางกฎหมายของ Halachik ได้แก่"Rosh" , "Rif"และ"Mordechai" ; ตอนนี้เป็นภาคผนวกมาตรฐานของแต่ละเล่ม Mishneh TorahของRambamได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับทั้งสามสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะเป็นรหัสและดังนั้นจึงไม่อยู่ในลำดับเดียวกับทัลมุด แต่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุผ่าน"Ein Mishpat"ดังที่ได้กล่าวไว้

โครงการล่าสุดHalacha Brura [35]ก่อตั้งโดยAbraham Isaac Kookนำเสนอ Talmud และบทสรุปของรหัส halachic เคียงข้างกัน เพื่อให้สามารถ "เปรียบเทียบ" ของ Talmud กับผลลัพธ์ Halacha ได้

พิพล

ระหว่างศตวรรษที่ 15 และ 16 มีการศึกษาทัลมุดรูปแบบใหม่แบบเข้มข้นเกิดขึ้น ข้อโต้แย้งเชิงตรรกะที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ของความขัดแย้งภายในทัลมุด คำว่าpilpulถูกนำไปใช้กับการศึกษาประเภทนี้ การใช้pilpulในความหมายนี้ (ซึ่งเป็น "การวิเคราะห์ที่คมชัด") ย้อนกลับไปถึงยุคทัลมูดิก และหมายถึงความเฉียบแหลมทางปัญญาที่ต้องการวิธีนี้

ผู้ปฏิบัติงาน Pilpul ตั้งข้อสังเกตว่า Talmud ไม่สามารถมีความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งใดๆ ได้ หมวดหมู่และความแตกต่างใหม่ๆ ( ฮิลลูกิม ) จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ดูเหมือนอยู่ภายในทัลมุดด้วยวิธีเชิงตรรกะแบบใหม่

ใน โลก อาซเคนาซีผู้ก่อตั้งpilpul โดยทั่วไปถือว่าเป็นJacob Pollak (1460–1541) และShalom Shachna การศึกษาประเภทนี้ถึงจุดสูงสุดในศตวรรษที่ 16 และ 17 เมื่อความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบบจารีตถือเป็นรูปแบบศิลปะ และกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองภายในเยชิวอตของโปแลนด์และลิทัวเนีย แต่วิธีใหม่ที่ได้รับความนิยมในการศึกษาทัลมุดนั้นไม่ได้ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ ในศตวรรษที่ 15 เอกสารจริยธรรมOrhot Zaddikim ("เส้นทางแห่งความชอบธรรม" ในภาษาฮีบรู) วิพากษ์วิจารณ์ pilpul ว่าเน้นมากเกินไปในเรื่องความรุนแรงทางปัญญา พวกแรบไบในศตวรรษที่ 16 และ 17 จำนวนมากก็วิพากษ์วิจารณ์พิลปุลเช่นกัน หนึ่งในนั้นได้แก่ยูดาห์ เลิฟ เบน เบซาเลล ( มหาราลแห่งปราก), อิสยาห์ โฮโรวิทซ์และยาอีร์ บาคารัค

เมื่อถึงศตวรรษที่ 18 การศึกษาแบบพิลปุลก็ลดน้อยลง รูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ เช่น โรงเรียนของเอลียาห์ บี. โซโลมอนวิลนา กอนได้รับความนิยม คำว่า "pilpul" ถูกนำมาใช้อย่างเสื่อมเสียมากขึ้นกับโนเวลลาที่ถือว่าเป็นเรื่องไม่สุภาพและทำให้ผมแตกปลาย ผู้เขียนอ้างถึงข้อคิดเห็นของตนเองว่า "al derekh ha-peshat" (โดยวิธีง่ายๆ) [36]เพื่อเปรียบเทียบกับพิลปุล [37]

วิธีการดิก

ในบรรดา ชาวยิว ในเซฟาร์ดีและชาวอิตาลีตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่บางคนพยายามใช้วิธีการของตรรกศาสตร์แบบอริสโตเติลตามที่Averroes กำหนดรูปแบบใหม่ [38]วิธีการนี้ได้รับการบันทึกครั้งแรก แม้จะไม่ได้อ้างอิงถึงอริสโตเติลอย่างชัดเจน โดยIsaac Campanton (ถึงแก่กรรมสเปน, 1463) ในDarkhei ha-Talmud ("The Ways of the Talmud") ของเขา [39]และยังพบใน ผลงานของโมเสส ชาอิม ลุซซัตโต [40]

ตามที่นักวิชาการ Sephardi ในปัจจุบันJosé Faur กล่าวว่าการศึกษา Sephardic Talmud แบบดั้งเดิมอาจเกิดขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งจากทั้งหมดสามระดับ [41]

 • ระดับพื้นฐานที่สุดประกอบด้วยการวิเคราะห์วรรณกรรมของข้อความโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้อคิดเห็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงเอา tzurata di-shema'ta ออกมา นั่นคือโครงสร้างเชิงตรรกะและการเล่าเรื่องของเนื้อเรื่อง [42]
 • ระดับกลางiyyun (ความเข้มข้น) ประกอบด้วยการศึกษาโดยใช้ข้อคิดเห็นเช่นRashi และ Tosafot คล้ายกับการศึกษาในAshkenazim ใน อดีต Sephardim ศึกษาTosefot ha-Roshและข้อคิดเห็นของ Nahmanides มากกว่า Tosafot ที่พิมพ์ออกมา [44]วิธีการบนพื้นฐานของการศึกษาของ Tosafot และเจ้าหน้าที่ของอาซเคนาซี เช่นMaharsha (Samuel Edels) และMaharshal ( Solomon Luria ) ได้รับการแนะนำในปลายศตวรรษที่ 17 ตูนิเซียโดยแรบไบ Abraham Hakohen (d. 1715) และ Tsemaḥ Tsarfati ( (ค.ศ. 1717) และดำรงอยู่โดยแรบไบไอแซก ลุมโบรโซ[45]และบางครั้งเรียกว่า'อิยุน ตูนิซาอี ' [46]
 • ระดับสูงสุดhalachah (กฎหมายยิว) ประกอบด้วยการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่กำหนดไว้ใน Talmud กับรหัส halachic เช่น Mishneh TorahและShulchan Aruchเพื่อศึกษา Talmud ในฐานะแหล่งที่มาของกฎหมาย แนวทางอาซเคนาซีที่เทียบเท่ากันบางครั้งเรียกว่า " อาลีบา เดฮิลชาซา "

ทุกวันนี้เยชิวอตดิกดิกส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทางของลิทัวเนียเช่นวิธีบริสเกอร์: วิธีดิกดิกแบบดั้งเดิมนั้นสืบทอดอย่างไม่เป็นทางการโดยบุคคลบางคน 'Iyyun Tunisa'i ได้รับการ สอน ที่Kisse Rahamim yeshivahในBnei Brak

วิธีบริสเกอร์

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กระแสอื่นในการศึกษาทัลมุดก็เกิดขึ้น รับบี ไฮยิม โซโลเวตชิก (1853–1918) แห่งบริสก์ (เบรสต์-ลิตอฟสค์) พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการศึกษานี้ วิธี Briskerเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลดข้อโต้แย้งของแรบบินิกภายในคัมภีร์ทัลมุดหรือในกลุ่มRishonimโดยอธิบายความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยจัดวางความคิดเห็นเหล่านั้นไว้ในโครงสร้างที่เป็นหมวดหมู่ วิธี Brisker มีการ วิเคราะห์ สูงและมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นวิธี pilpulเวอร์ชันปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม วิธี Brisker มีอิทธิพลอย่างมาก Yeshivot สมัยใหม่ส่วนใหญ่ศึกษา Talmud โดยใช้วิธี Brisker ในบางรูปแบบ คุณลักษณะหนึ่งของวิธีนี้คือการใช้Mishneh TorahของMaimonidesเพื่อเป็นแนวทางในการตีความเรื่อง Talmudic ซึ่งแตกต่างจากการใช้เป็นแหล่งของฮา ลาคา เชิงปฏิบัติ

วิธีการของคู่แข่งคือวิธีของMirและTelz yeshivas [47] ดูChaim Rabinowitz § TelsheและYeshiva Ohel Torah-Baranovich § รูปแบบการเรียนรู้

วิธีการที่สำคัญ

ผลจากการปลดปล่อยชาวยิวทำให้ศาสนายูดายเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 19 วิธีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ข้อความและประวัติศาสตร์ถูกนำไปใช้กับทัลมุด

การแก้ไขข้อความ

ข้อความของ Talmud อยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในระดับหนึ่งตลอดประวัติศาสตร์ ประเพณีของแรบบินิกถือได้ว่าผู้คนที่อ้างถึงในทัลมุดทั้งสองไม่มีส่วนในงานเขียน; แต่คำสอนของพวกเขาได้รับการแก้ไขเป็นรูปแบบคร่าวๆ ประมาณปี 450 CE (Talmud Yerushalmi) และ 550 CE (Talmud Bavli) ข้อความของ Bavli โดยเฉพาะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาในเวลานั้น

วรรณกรรมตอบกลับ Gaonic กล่าวถึงปัญหานี้ Teshuvot Geonim Kadmonim ตอนที่ 78 เกี่ยวข้องกับการอ่านพระคัมภีร์ที่เข้าใจผิดใน Talmud การตอบกลับ Gaonic นี้ระบุว่า:

...แต่คุณต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบในทุกกรณีเมื่อคุณรู้สึกไม่แน่ใจ [เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อความ] – แหล่งที่มาคืออะไร? ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการเขียน? หรือความผิวเผินของนักเรียนชั้นสองที่ไม่เชี่ยวชาญ?....หลังจากพบข้อผิดพลาดมากมายในหมู่นักเรียนชั้นสองที่ผิวเผิน และแน่นอนในหมู่ผู้ท่องจำในชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับข้อความในพระคัมภีร์ และเนื่องจากพวกเขาทำผิดพลาดตั้งแต่แรก... [พวกเขาจึงรวมข้อผิดพลาดเข้าด้วยกัน]

—  เตชูวอต จีโอนิม กัดโมนิม, เอ็ด Cassel, Berlin 1858, ภาพถ่ายพิมพ์ซ้ำ Tel Aviv 1964, 23b.

ในช่วงต้นยุคกลาง Rashi ได้สรุปแล้วว่าข้อความบางข้อความในข้อความ Talmud ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นเป็นการแทรกจากบรรณาธิการรุ่นหลัง ใน Shevuot 3b Rashi เขียนว่า "นักเรียนที่เข้าใจผิดเขียนข้อความนี้ไว้ตรงขอบของ Talmud และผู้คัดลอก [ต่อจากนั้น] ก็ใส่ไว้ใน Gemara" [ง]

การเพิ่มเติมของYoel Sirkisและ Vilna Gaon จะรวมอยู่ใน Talmud ฉบับมาตรฐานทั้งหมด ในรูปแบบของกลอสขอบที่มีชื่อว่าHagahot ha-BachและHagahot ha-Graตามลำดับ; การแก้ไขเพิ่มเติมโดยโซโลมอน ลูเรียระบุไว้ในรูปแบบคำอธิบายที่ด้านหลังของแต่ละแผ่น การเรียบเรียงของ Vilna Gaon มักอิงจากการแสวงหาความสอดคล้องภายในของข้อความมากกว่าหลักฐานที่เขียนด้วยลายมือ อย่างไรก็ตามการแก้ไขของ Gaon หลายฉบับได้รับการตรวจสอบในภายหลังโดยนักวิจารณ์ด้านข้อความ เช่นโซโลมอน เชคเตอร์ซึ่งมี ตำรา ไคโรเกนิซาห์เพื่อใช้เปรียบเทียบฉบับมาตรฐานของเรา [49]

ในศตวรรษที่ 19 ราฟาเอล นาธาน โนตา ราบินอวิซตีพิมพ์ผลงานหลายเล่มชื่อDikdukei Soferimโดยแสดงข้อความที่แปรผันจากมิวนิกและต้นฉบับยุคแรกอื่นๆ ของทัลมุด และรูปแบบอื่นๆ ได้รับการบันทึกไว้ในฉบับ Complete Israeli Talmud และGemara Shelemah (ดู Critical ฉบับข้างต้น)

ปัจจุบันมีต้นฉบับอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะจากไคโรเจนิซา Academy of the Hebrew Languageได้เตรียมข้อความในซีดีรอมเพื่อจุดประสงค์ด้านพจนานุกรม โดยมีข้อความในแต่ละแผ่นพับตามต้นฉบับที่ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุด[50]และรูปภาพของต้นฉบับเก่าบางส่วนอาจพบได้บนเว็บไซต์ ของหอสมุดแห่งชาติอิสราเอล (เดิมคือ หอสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยชาวยิว) [51] NLI, สถาบัน Lieberman (เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งอเมริกา ), สถาบัน Talmud ของอิสราเอลฉบับสมบูรณ์ (ส่วนหนึ่งของ Yad Harav Herzog) และสมาคมต้นฉบับชาวยิว Friedberg ต่างก็ดูแลเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาได้ซึ่งผู้ชมสามารถร้องขอได้ การอ่านต้นฉบับที่แตกต่างกันของข้อความที่กำหนด [52]

การอ่านรูปแบบอื่นๆ มักจะรวบรวมได้จากการอ้างอิงในวรรณกรรมรอง เช่น ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะของAlfasi , Rabbenu ḤananelและAghmatiและบางครั้งนักวิจารณ์ชาวสเปนรุ่นหลังๆ เช่นNachmanides และ Solomon ben Adret

การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ และการวิจารณ์เชิงข้อความที่สูงขึ้น

การศึกษาประวัติศาสตร์ของทัลมุดสามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อกังวลต่างๆ ได้ เราสามารถถามคำถามเช่น: แหล่งที่มาของส่วนที่กำหนดมีอายุนับจากอายุของบรรณาธิการหรือไม่ ส่วนใดมีแหล่งข้อมูลก่อนหน้าหรือทีหลังมากน้อยเพียงใด? ข้อพิพาทเกี่ยวกับทัลมูดิกสามารถแยกแยะได้ตามหลักศาสนศาสตร์หรือแนวชุมชนหรือไม่? หัวข้อต่างๆ มาจากแนวคิดที่แตกต่างกันในศาสนายิวยุคแรกในทางใดบ้าง แหล่งที่มาในยุคแรกๆ เหล่านี้สามารถระบุได้หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะต้องทำอย่างไร? การสอบสวนคำถามเช่นนี้เรียกว่าการวิจารณ์เชิงข้อความขั้นสูง . (คำว่า "วิพากษ์วิจารณ์" เป็นศัพท์เทคนิคที่หมายถึงการศึกษาเชิงวิชาการ)

นักวิชาการด้านศาสนายังคงถกเถียงกันถึงวิธีการที่แน่นอนในการทำให้ข้อความของ Talmuds มาถึงรูปแบบสุดท้าย หลายคนเชื่อ ว่า ข้อความถูกเรียบเรียงอย่างต่อเนื่องโดยsavoraim

ในช่วงทศวรรษที่ 1870 และ 1880 แรบไบ ราฟาเอล นาธาน นาตา แรบบินอวิตซ์ มีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ของทัลมุด บาฟลีในDiqduqei Soferim ของเขา ตั้งแต่นั้นมาแรบบีออร์โธดอกซ์จำนวนมากก็เห็นชอบกับงานของเขา รวมถึงแรบบิสโล โมครูเกอร์โจเซฟ ซาอูล นาธานโซห์นจาค็อบ เอ็ตลิงเกอร์ไอแซค เอลฮานัน สเปคเตอร์และชิมอน โซเฟอร์

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ผู้นำของขบวนการปฏิรูป ที่กำลังพัฒนาใหม่ เช่นอับราฮัม ไกเกอร์และซามูเอล โฮลไฮม์ได้กำหนดให้ทัลมุดได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำลายศาสนายิวแบบรับบีแบบดั้งเดิม พวกเขายืนกรานว่าทัลมุดเป็นงานแห่งวิวัฒนาการและการพัฒนาล้วนๆ มุมมองนี้ถูกปฏิเสธว่าไม่ถูกต้องทั้งทางวิชาการ และไม่ถูกต้อง ทางศาสนา โดยผู้ที่กลายเป็นที่รู้จักในนามขบวนการออร์โธดอกซ์ ผู้นำออร์โธดอกซ์บางคน เช่นโมเสส โซเฟอร์ ( ชาตัม โซเฟอร์ ) เริ่มมีความรู้สึกไวอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ และปฏิเสธวิธีการศึกษาทัลมุดเชิงวิพากษ์สมัยใหม่

รับบีบางคนสนับสนุนมุมมองของการศึกษาทัลมูดิกที่พวกเขาถือว่าอยู่ระหว่างนักปฏิรูปและนิกายออร์โธดอกซ์ เหล่านี้เป็นผู้นับถือศาสนายูดายที่มีประวัติศาสตร์เชิงบวก โดยเฉพาะNachman KrochmalและZecharias Frankel พวกเขาบรรยายโตราห์แบบปากว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์และอรรถกถาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงอรรถาธิบายที่ได้รับอนุมัติ และที่สำคัญกว่านั้นคือลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพเชิงอัตวิสัยและสภาพทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันโดยปราชญ์ผู้รอบรู้ ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึ้นในงานห้าเล่มDor Dor ve-DorshavโดยIsaac Hirsch Weiss (ดู Jay Harris Guiding the Perplexed in the Modern Age Ch. 5) ในที่สุด งานของพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยม

อีกแง่มุมหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นในประวัติศาสตร์ของชาวยิวของGraetz Graetz พยายามอนุมานบุคลิกภาพของพวกฟาริสีตามกฎหรืออัคกาด็อทที่พวกเขาอ้างถึง และแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของพวกเขามีอิทธิพลต่อกฎที่พวกเขาอธิบาย

ผู้นำของชาวยิวออร์โธดอกซ์ในเยอรมนีแซมซั่น ราฟาเอล เฮิร์ชแม้จะไม่ได้ปฏิเสธวิธีการรับทุนการศึกษาโดยหลักการ แต่ก็โต้แย้งข้อค้นพบของวิธีการเชิงประวัติศาสตร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างถึงพริกถึงขิง ในบทความชุดหนึ่งในนิตยสารJeschurun ​​ของเขา (พิมพ์ซ้ำใน Collected Writings Vol. 5) Hirsch ย้ำมุมมองดั้งเดิมและชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดมากมายในผลงานของ Graetz, Frankel และ Geiger

ในทางกลับกัน ผู้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปที่เข้มแข็งที่สุดหลายคนในศตวรรษที่ 19 รวมถึงแรบไบออร์โธดอกซ์อย่างเคร่งครัด เช่นZvi Hirsch Chajesใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่นี้ วิทยาลัยออร์โธดอกซ์แรบบินิกของAzriel Hildesheimerก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดในการสร้าง "ความกลมกลืนระหว่างศาสนายิวและวิทยาศาสตร์" ผู้บุกเบิกการศึกษาทัลมุดเชิงวิทยาศาสตร์ในออร์โธดอกซ์คนอื่นๆ ได้แก่David Zvi HoffmannและJoseph Hirsch Dünner

รับบีชาวอิรักYaakov Chaim Soferตั้งข้อสังเกตว่าข้อความของ Gemara มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม และมีข้อความที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดเดียวกันกับต้นฉบับ ดูYehi Yosef ของเขา (Jerusalem, 1991) หน้า 132 "ข้อความนี้ไม่มีลายเซ็นของบรรณาธิการของ Talmud!"

นักวิชาการออร์โธดอกซ์Daniel Sperberเขียนไว้ใน "ความชอบธรรม ความจำเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์" ว่าแหล่งข้อมูลออร์โธดอกซ์หลายแห่งมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ (เรียกอีกอย่างว่า "วิทยาศาสตร์") ของทัลมุด ด้วยเหตุนี้ การแบ่งแยกในปัจจุบันระหว่างออร์โธดอกซ์และการปฏิรูปไม่ได้เกี่ยวกับว่าทัลมุดอาจต้องได้รับการศึกษาทางประวัติศาสตร์หรือไม่ แต่เกี่ยวกับผลกระทบทางเทววิทยาและฮาลาคิกของการศึกษาดังกล่าว

ทุนการศึกษาร่วมสมัย

แนวโน้มบางประการภายในทุนการศึกษา Talmud ร่วมสมัยมีดังต่อไปนี้

 • ศาสนายิวออร์โธดอกซ์ยืนยันว่าโตราห์ปากเปล่าถูกเปิดเผย ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ร่วมกับโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่นับถือศาสนาบางคน โดยเฉพาะแซมสัน ราฟาเอล เฮิร์ชและผู้ติดตามของเขา จึงต่อต้านความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะประยุกต์ใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ที่อ้างเจตนาเฉพาะของผู้เขียนทัลมุด อย่างไรก็ตาม บุคคลสำคัญอื่นๆ ในออร์โธดอกซ์โต้แย้งกับเฮิร์ชในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งDavid Tzvi Hoffmann [53]
 • นักวิชาการบางคนถือว่ามีการปรับปรุงเรื่องราวและข้อความในทัลมุดใหม่อย่างกว้างขวาง เนื่องจากขาดข้อความยืนยันจากภายนอก พวกเขาถือว่าเราไม่สามารถยืนยันที่มาหรือวันที่ของข้อความและกฎหมายส่วนใหญ่ได้ และเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา ในมุมมองนี้ คำถามข้างต้นไม่สามารถตอบได้ ดูตัวอย่างผลงานของLouis JacobsและShaye JD Cohen
 • นักวิชาการบางคนกล่าวว่า Talmud ได้รับการจัดทำขึ้นอย่างกว้างขวางโดยการเรียบเรียงบรรณาธิการในภายหลัง แต่มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถระบุและอธิบายได้ด้วยความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ในมุมมองนี้ แหล่งที่มาสามารถระบุได้โดยการติดตามประวัติและการวิเคราะห์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิด ดูตัวอย่างผลงานของLee I. Levineและ David Kraemer
 • นักวิชาการบางคนถือว่าข้อความและเหตุการณ์ส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่ที่บรรยายไว้ในทัลมุดมักจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยตามที่อธิบายไว้ และสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้ ในมุมมองนี้ นักประวัติศาสตร์พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยิบยกบทบรรณาธิการเพิ่มเติมในภายหลัง (ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก) และดูเรื่องราวของปาฏิหาริย์อย่างไม่กังขา โดยทิ้งข้อความทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ไว้เบื้องหลัง ดูตัวอย่างผลงานของSaul Lieberman , David Weiss HalivniและAvraham Goldberg
 • การศึกษาเชิงวิชาการสมัยใหม่พยายามที่จะแยก "ชั้น" ที่แตกต่างกันภายในเนื้อหา เพื่อพยายามตีความแต่ละระดับด้วยตัวมันเอง และเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบที่ขนานกันของประเพณีเดียวกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลงานของ R. David Weiss Halivniและ Dr. Shamma Friedman ได้เสนอแนะให้มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำความเข้าใจ Talmud (Encyclopaedia Judaica 2nd ed. entry "Talmud, Babylonian") ความเข้าใจแบบดั้งเดิมคือการมองว่าทัลมุดเป็นงานที่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นๆ ปฏิบัติต่อ Talmud ว่าเป็นงานที่มีหลายชั้น นวัตกรรมของ Dr. Halivni (โดยหลักแล้วในเล่มที่สองของMekorot u-Mesorot ของเขา ) คือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อความ Amoraic ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการตัดสินใจหรือการสอบถามของชาว Halachic แบบสั้นๆ และ งานเขียนของผู้เขียน "Stammaitic" (หรือ Saboraic) ในเวลาต่อมาซึ่งมีลักษณะของการวิเคราะห์ที่ยาวกว่ามากซึ่งมักประกอบด้วยการอภิปรายวิภาษวิธีที่ยาวนาน ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับทัลมุดของชาวบาบิโลนลบด้วยกิจกรรม Stammaitic (สารานุกรมจูไดกา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) รายการ "เยรูซาเล็มทัลมุด") Talmud Aruchของ Shamma Y. Friedman ในบทที่หกของ Bava Metzia (1996) เป็นตัวอย่างแรกของการวิเคราะห์ข้อความ Talmudic โดยสมบูรณ์โดยใช้วิธีนี้ S. Wald ได้ติดตามผลงานใน Pesachim ch. 3 (2000) และแช็บแบท ch. 7 (2549) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแง่นี้ได้รับการตีพิมพ์โดย "Society for the Interpretation of the Talmud" ของดร. ฟรีดแมน [54]
 • นักวิชาการบางคนใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และบริบทเกี่ยวกับบางพื้นที่ของทัลมุดของชาวบาบิโลน ดูตัวอย่างผลงานของศาสตราจารย์ยาคอฟ เอลมาน[55]และนักเรียนของเขา ดร. ไช เซคุนดา[56]ซึ่งพยายามวางทัลมุดไว้ในบริบทของอิหร่าน เช่น โดยการเปรียบเทียบกับตำราโซโรอัสเตอร์ ร่วมสมัย

การแปล

ทัลมุด บาฟลี

มีการแปล Talmud ร่วมสมัยเป็นภาษาอังกฤษหกฉบับ:

สไตน์ซอลซ์

โคเรน ทัลมุด บาฟลี
 • Noé Edition ของKoren Talmud Bavli , Adin Steinsaltz , Koren Publishers Jerusalemเปิดตัวในปี 2012 มีการแปลภาษาอังกฤษสมัยใหม่และคำอธิบายของรับบีAdin Steinsaltzและได้รับการยกย่องในเรื่อง "หน้าสวย" ด้วย "ประเภทที่สะอาดตา" . [57]เปิดจากปกด้านขวา (ด้านหน้าสำหรับหนังสือภาษาฮีบรูและอราเมอิก) ฉบับ Steinsaltz Talmudมีหน้าวิลนาแบบดั้งเดิมพร้อมสระและเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความอราเมอิกต้นฉบับ คำ อธิบาย Rashiปรากฏในอักษร Rashiพร้อมด้วยสระและเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อเปิดจากปกด้านซ้าย ฉบับจะมีข้อความสองภาษาพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ/อราเมอิกคู่กัน ขอบประกอบด้วยแผนที่สี ภาพประกอบ และหมายเหตุตามงาน แปล ภาษาฮีบรูของ แรบไบ Adin Steinsaltzและคำอธิบายเกี่ยวกับ Talmud รับบีTzvi Hersh Weinrebทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร ทั้งชุดซึ่งมีสระและเครื่องหมายวรรคตอน (รวมถึงราชิด้วย) มี 42 เล่ม
 • The Talmud: The Steinsaltz Edition (Random House) ประกอบด้วยข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนและคำแปลภาษาอังกฤษโดยอ้างอิงจาก คำแปลและคำอธิบาย ภาษาฮีบรู ของ Rabbi Steinsaltz ฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับ Talmud ทั้งหมด ไม่สมบูรณ์—มี 22 เล่มและมีคู่มืออ้างอิง มีสองรูปแบบ: รูปแบบหนึ่งมีหน้าวิลนาแบบดั้งเดิมและอีกรูปแบบหนึ่งไม่มี มีจำหน่ายในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ (เล่มแรกตีพิมพ์ พ.ศ. 2512) อังกฤษ (เล่มแรกตีพิมพ์ พ.ศ. 2532) ฝรั่งเศส รัสเซีย และภาษาอื่นๆ
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 William Davidson Talmudได้รับการเผยแพร่ไปยังSefaria การแปลนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของฉบับ Steinsaltz ซึ่งเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ [59]

อาร์ตสโครล

 • ฉบับSchottenstein ของ Talmud ( Artscroll /Mesorah Publications) มี 73 เล่ม[60]ทั้งคู่มีการแปลภาษาอังกฤษ[61]และเฉพาะภาษาอราเมอิก/ฮีบรูเท่านั้น [62]ในฉบับแปล หน้าภาษาอังกฤษแต่ละหน้าต้องเผชิญกับหน้าอราเมอิก/ฮีบรูที่แปล โดยทั่วไปแล้วหน้าภาษาอราเมอิก/ฮีบรูแต่ละหน้าของ Talmud ต้องใช้หน้าแปลและหมายเหตุภาษาอังกฤษสามถึงหกหน้า หน้าอราเมอิก/ฮีบรูพิมพ์ในรูปแบบวิลนาแบบดั้งเดิม โดยมีแถบสีเทาเพิ่มเพื่อแสดงส่วนที่แปลในหน้าคู่ หน้าคู่มีการถอดความเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลข้อความที่แสดงเป็นตัวหนาและคำอธิบายสลับกันในรูปแบบปกติ พร้อมด้วยเชิงอรรถที่กว้างขวาง หน้าต่างๆ จะถูกกำหนดหมายเลขด้วยวิธีดั้งเดิม แต่มีการเพิ่มตัวยก เช่น 12b 4คือหน้าที่สี่ในการแปลหน้า Vilna 12b พื้นที่ขนาดใหญ่ต้องใช้หลายเล่ม เล่มแรกตีพิมพ์ในปี 1990 และชุดนี้แล้วเสร็จในปี 2004

ซอนซิโน

 • The Soncino Talmud (พ.ศ. 2478-2491), [63] [64] Isidore Epstein , Soncino Press (26 เล่ม; ก่อนหน้านี้มีการตีพิมพ์ฉบับที่ 18 เล่มด้วย) หมายเหตุในแต่ละหน้ามีเนื้อหาพื้นหลังเพิ่มเติม คำแปลนี้: Soncino Babylonian Talmudได้รับการตีพิมพ์ทั้งฉบับเดียวและฉบับข้อความคู่ขนาน โดยหน้าภาษาอังกฤษแต่ละหน้าหันหน้าไปทางหน้าอราเมอิก/ฮีบรู มีอยู่ในซีดีรอมด้วย สมบูรณ์.
  • ฉบับเดินทาง[65]เปิดจากซ้ายสำหรับภาษาอังกฤษ จากขวาสำหรับ Gemara ซึ่งต่างจากฉบับอื่นๆ ที่ไม่ใช้ "Tzurat HaDaf" [66]แทน แต่ละหน้าปกติของข้อความเกมาราจะมีสองหน้า ด้านบนและด้านล่างของDaf มาตรฐาน (แม้ว่าจะมีการจัดรูปแบบใหม่บ้างก็ตาม) [67]

การแปลภาษาอังกฤษอื่น ๆ

 • ทัลมุดแห่งบาบิโลเนีย การแปลแบบอเมริกัน , Jacob Neusner , Tzvee Zahavy และคนอื่นๆ. แอตแลนตา: 1984–1995: สำนักพิมพ์นักวิชาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับยิวสีน้ำตาล สมบูรณ์.
 • ร็อดคินสัน : บางส่วน[68]ของทัลมุดชาวบาบิโลนแปลโดยMichael L. Rodkinson (1903) มีการเชื่อมโยงกับออนไลน์ด้วยเหตุผลทางลิขสิทธิ์ (ในตอนแรกเป็นงานแปลเพียงงานเดียวบนเว็บที่เปิดให้ใช้งานฟรี) แต่งานแปลของ Soncino ถูกแทนที่ด้วยงานแปลทั้งหมด (ดูด้านล่างใต้แหล่งข้อมูลฉบับเต็ม)
 • The Babylonian Talmud: การแปลและความเห็น เรียบเรียงโดย Jacob Neusner [69]และแปลโดย Jacob Neusner, Tzvee Zahavy, Alan Avery-Peck, B. Barry Levy, Martin S. Jaffe และ Peter Haas, Hendrickson Pub; เล่มที่ 22 Ed., 2011. เป็นฉบับแก้ไขของ "The Talmud of Babylonia: An Academic Commentary" จัดพิมพ์โดย University of South Florida Academic Commentary Series (1994–1999) นอยสเนอร์ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาการใช้จากภาษาอราเมอิกในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล นอยสเนอร์ยังอ้างอิงถึงมิชนาห์ โตราห์ และงานคลาสสิกอื่นๆ ในศาสนายิวออร์โธด็อกซ์

การแปลเป็นภาษาอื่น

 • Extractiones de Talmudซึ่งเป็น คำแปล ภาษาละตินประมาณ 1,922 ตอนจาก Talmud จัดทำขึ้นในปารีสในปี 1244–1245 มันอยู่รอดได้ในสองครั้ง มีฉบับวิจารณ์ของการทบทวนตามลำดับ:
 • เชชินี่, อูลิสเซ่; ครูซ ปาลมา, ออสการ์ ลุยส์ เดอ ลา, eds. (2018) การสกัดทัลมุดตามลำดับลำดับ คอร์ปัส คริสเตียนอรุม คอนตินูอาติโอ เมเดียเอวาลิส 291. เบรโปลส์
 • การแปล (บางส่วน) ของทัลมุดเป็นภาษาอาหรับประมาณคริสตศักราช 1,000 มีการกล่าวถึงในSefer ha-Qabbalah เวอร์ชันนี้จัดทำโดยFatimid Caliph Al- Hakim bi-Amr AllahและดำเนินการโดยJoseph ibn Abitur [71]
 • ทัลมุดได้รับการแปลโดยชิมอน โมยาลเป็นภาษาอาหรับในปี พ.ศ. 2452 มีการแปลทัลมุดเป็นภาษาอาหรับครั้งหนึ่ง ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ในจอร์แดนโดยศูนย์ศึกษาตะวันออกกลาง การแปลดำเนินการโดยกลุ่มนักวิชาการมุสลิมและคริสเตียน 90 คน บทนำมีลักษณะเฉพาะโดย Raquel Ukeles ภัณฑารักษ์ของคอลเลคชันภาษาอาหรับของหอสมุดแห่งชาติอิสราเอล ว่าเป็น "การเหยียดเชื้อชาติ" แต่เธอถือว่าการแปลนั้น "ไม่เลว" [74]
 • ในปี 2018 แอลเบเนียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานที่สหประชาชาติ โดยมีอิตาลีที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกและอิสราเอลที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยิวเฉลิมฉลองการแปลทัลมุดเป็นภาษาอิตาลีเป็นครั้งแรก [75] Besiana Kadareเอกอัครราชทูตแอลเบเนียแห่งสหประชาชาติให้ความเห็นว่า "โครงการต่างๆ เช่น งานแปล Talmud ของชาวบาบิโลนเปิดช่องทางใหม่ในการเจรจาระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างศาสนา นำความหวังและความเข้าใจมาสู่ผู้คน เครื่องมือที่เหมาะสมในการต่อต้านอคติ การคิดแบบเหมารวม และการเลือกปฏิบัติ การทำเช่นนี้ทำให้เราคิดว่าเราได้เสริมสร้างประเพณีทางสังคม สันติภาพ ความมั่นคง และเรายังต่อต้านแนวโน้มของพวกหัวรุนแรงอีกด้วย” [76]
 • ในปี 2012 Tashema เล่มแรกของ Talmud Bavli ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาสเปน ได้รับการแปลในกรุงเยรูซาเล็มภายใต้เยชิวา ซึ่งกำกับโดยราฟ ยาคอฟ เบไนม์ รวมถึงการแปลและคำอธิบายของMishnah และ Gemara และข้อคิดเห็นของRashiและTosafot ภายในปี 2566 มีการตีพิมพ์ 19 เล่ม [77] [78]

ทัลมุด เยรูชาลมี

 • ทัลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล: การแปลและคำอธิบายเบื้องต้น Jacob Neusner , Tzvee Zahavy และคนอื่นๆ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. การแปลนี้ใช้การนำเสนอเชิงวิเคราะห์รูปแบบที่ทำให้หน่วยตรรกะของวาทกรรมระบุและปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น ซาอูล ลี เบอร์แมนที่ปรึกษาของนอยสเนอร์ ซึ่งขณะนั้นเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับภาษาทัลมูดิกที่โดดเด่นที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ อ่านเล่มหนึ่งไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและเขียนบทวิจารณ์ ซึ่งตีพิมพ์หลังมรณกรรม ซึ่งเขาอธิบายข้อผิดพลาดในการแปลที่สำคัญหลายสิบข้อในบทแรกของเล่มนั้นเพียงบทเดียว ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่านอยสเนอร์ ไม่ได้ใช้หลักฐานต้นฉบับตามที่อ้าง เขา "ตะลึงกับความไม่รู้ของนอยสเนอร์เกี่ยวกับแรบบินิกฮีบรู ไวยากรณ์อราเมอิก และเหนือสิ่งอื่นใด เนื้อหาที่เขาเกี่ยวข้อง" และสรุปว่า "สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ [การแปลของนอยส์เนอร์] คือถังขยะ" บทวิจารณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับอาชีพของนอยสเนอร์ [80]ในการประชุมของSociety of Biblical Literatureไม่กี่เดือนต่อมา ในระหว่างการประชุมใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อยกย่องนอยสเนอร์สำหรับความสำเร็จของเขามอร์ตัน สมิธ (ยังเป็นที่ปรึกษาของนอยส์เนอร์ด้วย) ได้เข้าร่วมบรรยายและประกาศว่า "ตอนนี้ฉันพบว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน เพื่อเตือน" ว่าคำแปล "ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย และอย่าใช้เลยจะดีกว่า" นอกจากนี้เขายังเรียกงานแปลของนอยสเนอร์ว่า "ความโชคร้ายร้ายแรงสำหรับการศึกษาของชาวยิว" หลังจากกล่าวสุนทรพจน์นี้ สมิธก็เดินขึ้นลงตามทางเดินของห้องบอลรูมพร้อมพิมพ์บทวิจารณ์ของลีเบอร์แมน และแจกให้ผู้เข้าร่วมทุกคน [81] [82]
 • ฉบับ Schottenstein ของ Yerushalmi Talmud Mesorah/Artscroll การแปลนี้เป็นฉบับที่เทียบเท่ากับฉบับ Schottenstein ของ Talmud ของ Mesorah/Artscroll (เช่น Babylonian Talmud)
 • The Jerusalem Talmud, ฉบับ, การแปลและความเห็น , เอ็ด. Guggenheimer, Heinrich W., Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, เบอร์ลิน, เยอรมนี
 • ฉบับภาษาเยอรมัน, Übersetzung des Talmud Yerushalmi , จัดพิมพ์โดย Martin Hengel, Peter Schäfer, Hans-Jürgen Becker, Frowald Gil Hüttenmeister, Mohr&Siebeck, Tübingen, Germany
 • ทัลมุด เยรูชาลมีที่ชี้แจงสมัยใหม่ เอ็ด โจชัว บุช. ใช้ต้นฉบับไลเดนเป็นข้อความพื้นฐานที่ได้รับการแก้ไขตามต้นฉบับและเศษเจนิซา ดึงเอาทุนการศึกษาแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่[83]

ดัชนี

"ดัชนีที่เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง" [84]เป็นเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวหลายโครงการ:

 • Michlul haMa'amarim ซึ่งเป็นดัชนีสามเล่มของ Bavli และ Yerushalmi ซึ่งมีมากกว่า 100,000 รายการ จัดพิมพ์โดยMossad Harav Kookในปี 1960 [85]
 • Soncino: ครอบคลุม Talmud Bavli ทั้งหมด; [86] [87]เปิดตัว พ.ศ. 2495; 749 หน้า
 • HaMafteach ("กุญแจ"): เผยแพร่โดยFeldheim Publishers 2011 มีรายการมากกว่า 30,000 รายการ [84]
 • เครื่องมือค้นหา: ซีดี โครงการ Responsaของมหาวิทยาลัย Bar Ilan /เครื่องมือค้นหา [84]

การพิมพ์

บอมเบิร์ก ทัลมุด 1523

ทัลมุดที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชาวยิวแห่งสวิตเซอร์แลนด์รวบรวมบางส่วนจากภาพพิมพ์ทัลมุดสองภาพแรกโดยDaniel BombergและAmbrosius Froben [88]

ฉบับสมบูรณ์ครั้งแรกของ Babylonian Talmud พิมพ์ในเมืองเวนิสโดยDaniel Bomberg 1520–23 [89] [90] [91] [92]โดยได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 [93] [94] [95] [96]นอกจากMishnahและGemaraแล้ว ฉบับของ Bomberg ยังมีข้อคิดเห็นของRashiและTosafot อีก ด้วย สิ่งพิมพ์เกือบทั้งหมดนับตั้งแต่ Bomberg มีหน้าเดียวกัน ฉบับของ Bomberg ถือว่าค่อนข้างไม่มีการเซ็นเซอร์ [97]

โฟรเบน ทัลมุด 1578

Ambrosius Frobenius ร่วมมือกับนักวิชาการ Israel Ben Daniel Sifroni จากอิตาลี งานที่กว้างขวางที่สุดของเขาคือฉบับทัลมุดที่ตีพิมพ์ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งในปี 1578–81 [98]

เบ็นเวนิสต์ ทัลมุด 1645

หลังจากการตีพิมพ์ Talmud ส่วนใหญ่ของAmbrosius Frobenius เป็นงวดใน Basel Immanuel Benvenisteได้ตีพิมพ์ Talmud ทั้งหมดเป็นงวดในอัมสเตอร์ดัมปี 1644–1648 [99]แม้ว่าตาม Raphael Rabbinovicz Benveniste Talmud อาจมีพื้นฐานมาจาก Lublin Talmud และ รวมถึงข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์หลายประการ [100] "เป็นเรื่องน่าสังเกตเนื่องจากการรวมAvodah Zarahไว้ด้วย ซึ่งถูกละเว้นเนื่องจากการเซ็นเซอร์ของศาสนจักรจากฉบับก่อนๆ หลายฉบับ และเมื่อพิมพ์ มักไม่มีหน้าชื่อเรื่อง(101)

สลาวิตา ทัลมุด 1795 และวิลนา ทัลมุด 1835

ฉบับ Talmud จัดพิมพ์โดยพี่น้อง Szapira ในSlavita [102]ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1817, [103]และได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจากกลุ่มผู้คัดค้านศาสนายิว Hasidic จำนวน มาก ในปีพ.ศ. 2378 หลังจากที่ลิขสิทธิ์ของชุมชนศาสนา[104] [105]เกือบจะสิ้นสุดลง[106]และ หลังจากการโต้แย้งอย่างเผ็ดร้อนกับตระกูล Szapira หนังสือ Talmud ฉบับใหม่ก็ได้รับการพิมพ์โดย Menachem Romm จากVilna

ฉบับนี้ รู้จักกันในชื่อVilna Edition Shasฉบับนี้ (และฉบับต่อมาที่พิมพ์โดยภรรยาม่ายและลูกชายของเขาสำนักพิมพ์ Romm ) ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิต Talmud Bavli ฉบับล่าสุด

หมายเลขหน้าใน Vilna Talmud หมายถึงหน้าสองด้าน เรียกว่าdafหรือ folio ในภาษาอังกฤษ แต่ละ daf มีamudim สองอัน ที่มีป้ายกำกับ אและבด้าน A และ B ( recto และ verso ) แบบแผนในการอ้างอิงโดยdafนั้นค่อนข้างใหม่และมีตั้งแต่การพิมพ์ทัลมุดตอนต้นของศตวรรษที่ 17 แม้ว่าการแบ่งหน้าจริงจะกลับไปเป็นฉบับ Bomberg ก็ตาม วรรณกรรมแรบบินิกก่อนหน้านี้โดยทั่วไปหมายถึงแผ่นพับหรือบทต่างๆ ภายในแผ่นพับ (เช่น Berachot บทที่ 1, ברכות פרק א׳ ) บางครั้งยังหมายถึงมิชนาห์ที่เฉพาะเจาะจงในบทนั้น โดยที่ "มิชนาห์" ถูกแทนที่ด้วย "ฮาลาคา" ในที่นี้หมายถึงเส้นทาง เพื่อ "ชี้นำ" ผู้อ่านไปยังรายการในเกมาราที่สอดคล้องกับมิษนานั้น (เช่น Berachot บทที่ 1 Halakha 1 ברכות פרק א׳ הלכה א׳จะอ้างถึง Mishnah แรกของบทแรกใน Tractate Berachot และรายการที่เกี่ยวข้องใน Gemara) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแบบฟอร์มนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น (แต่ไม่เฉพาะเจาะจง) เมื่อกล่าวถึงทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ปัจจุบัน การอ้างอิงมักจะทำในรูปแบบ [ Tractate daf a/b ] (เช่น Berachot 23b, ברכות כג ב׳ ) เพิ่มมากขึ้นสัญลักษณ์ "." และ /// ใช้เพื่อระบุ Recto และ Verso ตามลำดับ (เช่น Berachot 23:, :ברכות כג ) ข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้อ้างอิงถึงการแบ่งหน้าของวิลนา ทัลมุดเสมอ

ฉบับวิจารณ์

ข้อความของฉบับ Vilna ได้รับการพิจารณาโดยนักวิชาการว่าไม่น่าเชื่อถือสม่ำเสมอ และมีความพยายามที่จะเปรียบเทียบข้อความที่แตกต่างกันหลายครั้ง

 1. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นาธาน ราบิโนวิทซ์ได้ตีพิมพ์ชุดหนังสือชื่อDikduke Soferimซึ่งแสดงข้อความที่แตกต่างจากต้นฉบับและสิ่งพิมพ์ในยุคแรกๆ
 2. ในปี 1960 งานเริ่มต้นในฉบับใหม่ภายใต้ชื่อGemara Shelemah (Gemara ฉบับเต็ม) ภายใต้กองบรรณาธิการของMenachem Mendel Kasher : มีเพียงเล่มในส่วนแรกของ tractate Pesahim เท่านั้นที่ปรากฏก่อนที่โครงการจะถูกขัดจังหวะด้วยการเสียชีวิตของเขา ฉบับนี้ประกอบด้วยชุดข้อความที่หลากหลายและข้อคิดเห็นบางส่วนที่เลือกสรรมา
 3. บางเล่มได้รับการจัดพิมพ์โดย Institute for the Complete Israeli Talmud (แผนกหนึ่งของ Yad Harav Herzog) ในบรรทัดที่คล้ายกับ Rabinowitz โดยมีเนื้อหาและชุดข้อความที่หลากหลาย (จากต้นฉบับ การพิมพ์ในยุคแรกๆ และการอ้างอิงในวรรณคดีทุติยภูมิ ) แต่ไม่มีข้อคิดเห็น [107]

มีฉบับวิจารณ์ของแผ่นพับเฉพาะ (เช่น ฉบับ Ta'anitของHenry Malter ) แต่ไม่มีฉบับวิจารณ์สมัยใหม่ของ Ta'anit ทั้งหมด ฉบับสมัยใหม่ เช่น ฉบับของสถาบัน Oz ve-Hadar ได้แก้ไขการพิมพ์ผิดและเรียกคืนข้อความที่ในฉบับก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขหรือตัดตอนโดยการเซ็นเซอร์ แต่ไม่ได้พยายามอธิบายข้อความที่แปรผันอย่างครอบคลุม ฉบับหนึ่งโดยรับบี โยเซฟ อามาร์[108]แสดงถึงประเพณีของชาวเยเมน และใช้รูปแบบของการจำลองภาพด้วยภาพพิมพ์จากวิลนาซึ่งมีการเพิ่มเติมการเปล่งเสียงร้องและข้อความของชาวเยเมนด้วยมือ พร้อมด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น การจัดเรียงต้นฉบับของเยเมนในแผ่นพับบางแผ่นได้รับการจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย [109]

ฉบับสำหรับผู้ชมในวงกว้าง

มีการจัดพิมพ์หลายฉบับเพื่อนำ Talmud ไปสู่ผู้ฟังในวงกว้างขึ้น นอกเหนือจากชุด Steinsaltz และ Artscroll/Schottenstein แล้ว ยังมี:

 • ฉบับ Metivta จัดพิมพ์โดยสถาบัน Oz ve-Hadar เนื้อหานี้มีเนื้อหาฉบับเต็มในรูปแบบเดียวกับฉบับที่อิงจากวิลนา[110]พร้อมคำอธิบายฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาฮีบรูสมัยใหม่ในหน้าคู่ ตลอดจนข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุง [111]
 • โครงการประเภทเดียวกันก่อนหน้านี้เรียกว่าTalmud El Am "Talmud to the People" ได้รับการตีพิมพ์ในอิสราเอลในช่วงทศวรรษที่ 1960–80 ประกอบด้วยข้อความภาษาฮีบรู การแปลภาษาอังกฤษ และคำอธิบายโดยArnost Zvi Ehrmanโดยมี 'realia' สั้น ๆ บันทึกริมขอบ ซึ่งมักมีภาพประกอบ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาสำหรับ Tractate Berakhot ทั้งหมด Bava Mezia 2 บท และส่วน halachic ของ Qiddushin , บทที่ 1.
 • Gemara Menukadของ Tuvia : [110]รวมถึงสระและเครื่องหมายวรรคตอน ( Nekudot ) รวมถึง Rashi และ Tosafot [110]นอกจากนี้ยังมี "คำย่อทั้งหมดของความสนุกสนาน นั้น อยู่ด้านข้างของแต่ละหน้า" [112]

ชุดที่ไม่สมบูรณ์จากศตวรรษก่อนๆ

 • อัมสเตอร์ดัม (1714, Proops Talmud และMarches/de Palasios Talmud): สองชุดเริ่มขึ้นในอัมสเตอร์ดัมในปี 1714 ซึ่งเป็นปีที่ "ข้อพิพาทที่รุนแรงระหว่างผู้จัดพิมพ์ภายในและระหว่างเมือง" เกี่ยวกับสิทธิ์ในการพิมพ์ซ้ำก็เริ่มขึ้นเช่นกัน หลังวิ่งในปี ค.ศ. 1714–1717 ทั้งสองชุดไม่เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าจะพิมพ์ชุดที่สามในปี ค.ศ. 1752–1765 ก็ตาม [104]

ฉบับเด่นอื่นๆ

Lazarus Goldschmidtตีพิมพ์ฉบับจาก "ข้อความที่ไม่เซ็นเซอร์" ของคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลนพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันจำนวน 9 เล่ม (เริ่มใช้เมืองไลพ์ซิก พ.ศ. 2440-2552 ฉบับพิมพ์เสร็จหลังการอพยพไปอังกฤษในปี พ.ศ. 2476 ภายในปี พ.ศ. 2479) [113]

ทัลมุดของชาวบาบิโลนสิบสองเล่มจัดพิมพ์โดยผู้ลี้ภัย มีร์ เยชิวา ระหว่างปี พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2489 ขณะที่พวกเขาอยู่ในเซี่ยงไฮ้ (114)แผ่นพับหลักๆ เล่มละ 1 แผ่น ได้แก่ “แชบแบท เอรูวิน เปซาชิม กิตติน คิดดูชิน นาซีร์ โสทาห์ บาวากามา ซันเฮดริน มาโกต เชวูโอต อาโวดะห์ ซารา” [115] (โดยบางเล่มมี นอกจากนี้ "ไมเนอร์แทรคเทต") [116]

ทัลมุดของผู้รอดชีวิตได้รับการตีพิมพ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคำแถลง "ความรับผิดชอบต่อเหยื่อของการประหัตประหาร" ของประธานาธิบดีทรูแมน กองทัพสหรัฐฯ (แม้จะ "ขาดแคลนกระดาษอย่างเฉียบพลันในเยอรมนี") ตกลงที่จะพิมพ์ "หนังสือทัลมุดห้าสิบชุด บรรจุเป็นชุด 16 เล่ม" ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2493 [117]แผนขยายออกไป: 3,000 เล่มในชุด 19 เล่ม

บทบาทในศาสนายิว

ทัลมุดแสดงถึงบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเพณีปากเปล่า โดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งกฎหมาย และกลายเป็นพื้นฐานสำหรับประมวลกฎหมายและขนบธรรมเนียมทางกฎหมายของแรบบินิก ที่สำคัญที่สุดสำหรับMishneh TorahและสำหรับShulchan Aruch ออร์โธด็อกซ์และในขอบเขตที่น้อยกว่า ศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมยอมรับว่าทัลมุดเป็นเผด็จการ ในขณะที่ชาวสะมาเรีย คาราอิเต นักบูรณะใหม่และศาสนาปฏิรูปยูดายไม่ยอมรับ

พวกสะดูสี

นิกายชาวยิวของพวกสะดูสี ( ฮีบรู : צָדוּקָים) เจริญรุ่งเรืองในช่วงสมัยพระวิหารที่สอง ความ แตกต่างหลักระหว่างพวกเขากับพวกฟาริสี (ต่อมารู้จักกันในชื่อศาสนายิวรับบีนิก) เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธโตราห์ปากเปล่าและการปฏิเสธการฟื้นคืนพระชนม์หลังความตาย

ลัทธิคารานิยม

การเคลื่อนไหวอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธโตราห์ช่องปากว่าเผด็จการคือKaraismซึ่งเกิดขึ้นภายในสองศตวรรษหลังจากเสร็จสิ้น Talmud Karaism พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นปฏิกิริยาต่อต้านศาสนายิวทัลมูดิกแห่งบาบิโลเนีย แนวคิดหลักของลัทธิคารานิยมคือการปฏิเสธโตราห์ช่องปากดังที่รวบรวมไว้ในทัลมุด เพื่อสนับสนุนการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดกับโตราห์เขียนเท่านั้น สิ่งนี้ขัดแย้งกับแนวคิดพื้นฐานของแรบบินิกที่ว่าโทราห์ช่องปากมอบให้โมเสสบนภูเขาซีนายร่วมกับเขียนโตราห์ ชาวคาไรต์ในเวลาต่อมาบางส่วนมีท่าทีที่เป็นกลางมากขึ้น โดยยอมให้องค์ประกอบบางอย่างของประเพณี (เรียกว่าsevel ha-yerushahภาระของมรดก) เป็นที่ยอมรับในการตีความโตราห์ และประเพณีที่แท้จริงบางอย่างมีอยู่ในมิชนาห์และทัลมุด แม้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถ ไม่เคยแทนที่ความหมายธรรมดาของโตราห์เขียน

ปฏิรูปศาสนายิว

การเพิ่มขึ้นของลัทธิปฏิรูปศาสนายิวในช่วงศตวรรษที่ 19 ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับอำนาจของทัลมุด ชาวยิวปฏิรูปมองว่าทัลมุดเป็นผลจากสมัยโบราณตอนปลาย โดยมีความเกี่ยวข้องเพียงเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น "คำประกาศหลักการ" ที่ออกโดยสมาคมเพื่อนแห่งการปฏิรูปแฟรงก์เฟิร์ตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2386 ระบุเหนือสิ่งอื่นใดว่า:

การรวบรวมข้อโต้แย้ง วิทยานิพนธ์ และข้อกำหนดที่เรียกโดยทั่วไปว่าทัลมุดไม่มีอำนาจสำหรับเรา ไม่ว่าจะในแง่ที่ไร้เหตุผลหรือในทางปฏิบัติ

บางคนมีมุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน ในขณะที่คนอื่นๆ ดูเหมือนจะใช้แนวทาง "กลับสู่พระคัมภีร์" ของนีโอคาไรต์แม้ว่ามักจะเน้นที่คำพยากรณ์มากกว่าในหนังสือกฎหมายก็ตาม

ยูดายเห็นอกเห็นใจ

ภายในศาสนายิวแบบเห็นอกเห็นใจ Talmud ได้รับการศึกษาในฐานะข้อความทางประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะค้นพบว่าสามารถแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไร [119]

วันนี้

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาทัลมุดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ หลักสูตร เยชิวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมเหล่านั้นให้เป็นแรบไบ แม้ว่าโดย ทั่วไปแล้ว Halakhaจะได้รับการศึกษาจากรหัสยุคกลางและต้นสมัยใหม่ และไม่ได้มาจาก Talmud โดยตรง การศึกษาทัลมุดในหมู่ฆราวาสแพร่หลายในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ โดยการศึกษาทัลมุดรายวันหรือรายสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนายิวแบบฮาเรดีและทัลมุดศึกษาเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในออร์โธดอกซ์เยชิวาสและโรงเรียนไปเช้าเย็นกลับ การศึกษา Talmud เป็นประจำในหมู่ฆราวาสได้รับความนิยมโดยDaf Yomiซึ่งเป็นหลักสูตรรายวันของการศึกษา Talmud ที่ริเริ่มโดยแรบไบMeir Shapiroในปี 1923; การศึกษารอบที่ 13 เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2012 และสิ้นสุดด้วยSiyum HaShas ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 มกราคม 2020 สถาบันการเรียนรู้ชาวยิว Rohrได้เผยแพร่ "MyShiur - Explorations in Talmud" เพื่อแสดงให้เห็นว่า Talmud มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในวงกว้างอย่างไร . [120]

ศาสนายิวอนุรักษ์นิยมเน้นการศึกษาเรื่องทัลมุดในด้านการศึกษาทางศาสนาและแรบไบในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ชาวยิวหัวอนุรักษ์นิยมศึกษาทัลมุดเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับฮาลาคา แนวทางอนุรักษ์นิยมในการตัดสินใจทางกฎหมายเน้นการวางข้อความคลาสสิกและการตัดสินใจก่อนหน้านี้ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และตรวจสอบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของฮาลาคา แนวทางนี้ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากกว่าแนวทางออร์โธดอกซ์ การศึกษาทัลมุดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาแบบอนุรักษ์นิยมในโรงเรียนกลางวันแบบอนุรักษ์นิยมหลายแห่ง และการลงทะเบียนเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับแบบอนุรักษ์นิยมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การศึกษาทัลมุดเพิ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของชาวยิวแบบอนุรักษ์นิยมในหมู่ชาวยิวอนุรักษ์นิยมส่วนน้อย ดูเพิ่มเติม: มุมมอง ชาว ยิวอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับ Halakha

การปฏิรูปศาสนายูดายไม่ได้เน้นการศึกษาทัลมุดในระดับเดียวกันในโรงเรียนภาษาฮีบรูของพวกเขา แต่พวกเขาสอนในเซมินารีแรบบินิกของพวกเขา โลกทัศน์ของลัทธิยิวเสรีนิยมปฏิเสธแนวคิดเรื่องการผูกมัดกฎหมายยิวและใช้ทัลมุดเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและการสอนทางศีลธรรม การเป็นเจ้าของและ การ อ่านทัลมุดไม่แพร่หลายในหมู่ ชาวยิว สายปฏิรูปและนักรีคอนสตรัคชั่น ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับการศึกษาพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูหรือทานัคห์ มากกว่า

ในทัศนศิลป์

ในภาพวาดของคาร์ล ชไลเชอร์

รับบีและนักทัลมุดศึกษาและโต้วาทีทัลมุดมากมายในงานศิลปะของจิตรกรชาวออสเตรีย คาร์ล ชไลเชอร์ (พ.ศ. 2368-2446); ใช้งานในกรุงเวียนนาโดยเฉพาะค.  พ.ศ. 2402 – 2414

ศิลปะและการถ่ายภาพของชาวยิว

บริบทอื่นๆ

การศึกษาทัลมุดไม่ได้จำกัดเฉพาะศาสนายิวเท่านั้น และดึงดูดความสนใจในวัฒนธรรมอื่นด้วย นักวิชาการคริสเตียนแสดงความสนใจมานานแล้วในการศึกษาทัลมุด ซึ่งได้ช่วยให้ความกระจ่างแก่พระคัมภีร์ของพวกเขาเอง ทัลมุดประกอบด้วยคำอธิบายจากพระคัมภีร์และคำอธิบายเกี่ยวกับทานัคห์ซึ่งมักจะชี้แจงข้อความที่เป็นรูปไข่และลึกลับ ทัลมุดมีการอ้างอิงที่เป็นไปได้ถึงพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ ในขณะที่สารบบคริสเตียนกล่าวถึงบุคคลในทัลมูดิกและมีคำสอนที่สามารถเทียบเคียงได้ภายในทัลมุดและมิดรัช ทัลมุดให้บริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แก่พระกิตติคุณและงานเขียนของอัครสาวก [122]

มีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้หวังที่จะเลียนแบบมาตรฐานการศึกษาระดับสูงของชาวยิวโดยการศึกษาวรรณกรรมของชาวยิว เกือบทุกครัวเรือนมีหนังสือแปลชื่อ "ทัลมุด" ซึ่งพ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง และหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา [123] [124] "ทัลมุด" ในกรณีนี้มักเป็นหนึ่งในหลายเล่มที่เป็นไปได้ เล่มแรกสุดแปลเป็นภาษาเกาหลีจากภาษาญี่ปุ่น หนังสือต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของนักเขียนชาวญี่ปุ่นฮิเดอากิ คาเสะและมาร์วิน โทคาเยอร์ซึ่งเป็นแรบไบชาวอเมริกันออร์โธด็อกซ์ที่รับใช้ในญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1960 และ 70 หนังสือที่ร่วมมือกันเล่มแรกคือ5,000 ปีแห่งภูมิปัญญาชาวยิว: ความลับของพระคัมภีร์ทัลมุดสร้างขึ้นในช่วงเวลาสามวันในปี พ.ศ. 2511 และตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2514 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องราวจริงจากทัลมุด สุภาษิต จริยธรรม เนื้อหาทางกฎหมายของชาวยิว ชีวประวัติของ แรบไบทัลมูดิก และเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับ Tokayer และครอบครัวของเขา Tokayer และ Kase ตีพิมพ์หนังสืออื่นๆ หลายเล่มเกี่ยวกับหัวข้อชาวยิวร่วมกันเป็นภาษาญี่ปุ่น [125]

สิ่งพิมพ์ภาษาเกาหลีใต้ฉบับแรกเกี่ยวกับ5,000 ปีแห่งภูมิปัญญาชาวยิวเกิดขึ้นในปี 1974 โดยสำนักพิมพ์ Tae Zang มีฉบับต่างๆ มากมายตามมาทั้งในเกาหลีและจีน โดยมักมาจากสำนักพิมพ์ในตลาดมืด ระหว่างปี 2007 ถึง 2009 บาทหลวงยงซูฮยอนแห่งสถาบันการศึกษา Shema Yisrael ได้ตีพิมพ์ Talmud ภาษาเกาหลีฉบับที่ 6 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มก่อนหน้านี้ของ Tokayer เขาทำงานร่วมกับ Tokayer เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และมี Tokayer อยู่ในรายชื่อผู้เขียน ศูนย์กวดวิชาที่สร้างจากผลงานชิ้นนี้และผลงานอื่นๆ ที่เรียกว่า "Talmud" สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นที่นิยมในเกาหลี และหนังสือ "Talmud" (ทั้งหมดมาจากผลงานของ Tokayer ไม่ใช่ Talmud ต้นฉบับ) ก็มีการอ่านและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง [125]

การวิพากษ์วิจารณ์

นักประวัติศาสตร์Michael Levi RodkinsonในหนังสือของเขาThe History of the Talmudเขียนว่าผู้ว่าร้าย Talmud ทั้งในระหว่างและภายหลังการก่อตัวของมัน "มีลักษณะ วัตถุ และการกระทำที่แตกต่างกันไป" และหนังสือเล่มนี้บันทึกข้อมูลของนักวิจารณ์และผู้ข่มเหงจำนวนหนึ่ง รวมทั้งนิโคลัส โดนิน , โยฮันเนส เฟฟเฟอร์คอร์น , โยฮันน์ แอนเดรียส ไอเซนเมงเกอร์ , พวกแฟรงก์นิสต์และออกัสต์ โรห์ลิง [126]การโจมตีจำนวนมากมาจากแหล่งต่อต้านยิว เช่นJustinas Pranaitis , Elizabeth DillingหรือDavid Duke การวิพากษ์วิจารณ์ยังเกิดขึ้นจากคริสเตียน มุสลิม[127] [128] [129]และแหล่งที่มาของชาวยิว[130]เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าและผู้คลางแคลงใจ [131]ข้อกล่าวหาต่อทัลมุดรวมถึงข้อกล่าวหา: [126] [132] [133] [134] [135] [136] [137]

 1. เนื้อหาต่อต้านคริสเตียนหรือต่อต้านคนต่างชาติ[138] [139] [140] [141]
 2. เนื้อหาไร้สาระหรือผิดศีลธรรมทางเพศ[142]
 3. การบิดเบือนพระคัมภีร์[143] [144] [145]

ผู้ปกป้องทัลมุดชี้ให้เห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มาของการต่อต้านยิว อิงจากคำพูดที่ไม่อยู่ในบริบท และด้วยเหตุนี้จึงบิดเบือนความจริงถึงความหมายของข้อความในทัลมุดและลักษณะพื้นฐานของมันในฐานะบันทึกรายละเอียดของการอภิปรายที่เก็บรักษาไว้ คำกล่าวของปราชญ์ต่างๆ และคำกล่าวและความคิดเห็นที่ถูกปฏิเสธไม่เคยถูกแก้ไขออกไป

บางครั้งการบิดเบือนความจริงนั้นเกิดขึ้นโดยเจตนา และในบางครั้งเพียงเพราะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งก็น่าสับสนและมีหลายแง่มุมในทัลมุด คำพูดบางคำที่นักวิจารณ์จัดทำขึ้นจงใจละเว้นข้อความเพื่อสร้างคำพูดที่ดูน่ารังเกียจหรือดูถูก [146] [147]

วัยกลางคน

ในช่วงเวลาที่ชาวบาบิโลน ได้ปรับปรุงการแก้ไขทัลมุดในขั้นสุดท้ายจักรพรรดิจั สติเนียนได้ออกคำสั่งห้าม ดิว เทอโรซีส ( การซ้ำซ้อน) ของพระคัมภีร์ฮีบรู [148]เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในบริบทนี้ดิวทีโรซีสหมายถึง "มิชนาห์" หรือ " ทาร์กัม " หรือไม่ ใน วรรณคดีเกี่ยว กับลัทธิพาทริสติก คำนี้ใช้ในประสาทสัมผัสทั้งสอง

การโจมตีทัลมุดเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ที่การศึกษาเกี่ยวกับทัลมุดกำลังเฟื่องฟูในขณะนั้น ในช่วงทศวรรษที่ 1230 นิโคลัส โดนินชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ได้ดำเนินคดี 35 ข้อหาต่อทัลมุดต่อพระสันตปาปาเกรกอรีที่ 9โดยการแปลชุดข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาสนาเกี่ยวกับพระเยซูพระนางมารีย์หรือศาสนาคริสต์ มีข้อความในทัลมูดิกที่ยกมา เช่น บุคคลชื่อเยชูซึ่งบางคนอ้างว่าเป็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธถูกส่งไปที่เกเฮนนาเพื่อต้มในอุจจาระชั่วนิรันดร์ โดนินยังได้เลือกคำสั่งห้ามของทัลมุดที่อนุญาตให้ชาวยิวฆ่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวได้ สิ่งนี้นำไปสู่ข้อพิพาทเกี่ยวกับปารีสซึ่งเกิดขึ้นในปี 1240 ที่ราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสซึ่งแรบไบสี่คน รวมทั้งเยชีลแห่งปารีสและโมเสส เบน ยาโคบแห่งคูซีได้ปกป้องทัลมุดจากข้อกล่าวหาของนิโคลัส โดแนง การแปลทัลมุดจากภาษาอราเมอิกเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษายิวทำให้วาทกรรมของชาวยิวขาดหายไปจากการปิดบัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวยิวไม่พอใจว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง การโต้แย้งเรื่องปารีสนำไปสู่การประณามและการเผาสำเนาทัลมุดครั้งแรกในปารีสในปี 1242 [ 150] [151] [e]การเผาสำเนาทัลมุดยังคงดำเนินต่อไป [152]

ทัลมุดยังเป็นหัวข้อของการโต้แย้งที่บาร์เซโลนาในปี 1263 ระหว่างNahmanides (รับบีโมเสส เบน Nahman) และPablo Christiani ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวคริสเตียน ปาโบล คริสติอานีคนเดียวกันนี้ได้โจมตีทัลมุดซึ่งส่งผลให้เกิดวัวของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อต้านทัลมุดและในการเซ็นเซอร์ครั้งแรกซึ่งดำเนินการที่บาร์เซโลนาโดยคณะกรรมาธิการของโดมินิกันซึ่งสั่งให้ยกเลิกข้อความที่ถือว่าน่ารังเกียจจากมุมมองของคริสเตียน (1264 ). [153] [154]

ในการโต้แย้งเรื่องตอร์โตซาในปี ค.ศ. 1413 เจโรนิโม เด ซานตาเฟได้หยิบยกข้อกล่าวหาหลายประการ รวมถึงการกล่าวอ้างที่เป็นเวรเป็นกรรมว่าการประณาม "คนต่างศาสนา" "คนนอกรีต" และ "ผู้ละทิ้งความเชื่อ" ที่พบในคัมภีร์ทัลมุด แท้จริงแล้วเป็นการอ้างอิงที่ปกปิดไว้ ถึงคริสเตียน ข้อยืนยันเหล่านี้ถูกปฏิเสธโดยชุมชนชาวยิวและนักวิชาการ ซึ่งโต้แย้งว่าความคิดของศาสนายิวสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่จัดว่าเป็นพวกนอกรีตหรือนอกรีต เป็นผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ และผู้ที่ยอมรับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว (เช่น คริสเตียน) แม้ในขณะที่นมัสการพระเจ้าที่แท้จริง พระเจ้าองค์เดียวอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ชาวยิวจึงมองว่าคริสเตียนถูกเข้าใจผิดและเข้าใจผิด แต่ไม่ใช่ในหมู่ "คนนอกรีต" หรือ "คนนอกรีต" ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ทัลมุด [154]

ทั้งปาโบล คริสติอานีและเกโรนิโม เด ซานตา เฟ นอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์ทัลมุดแล้ว ยังมองว่าเป็นแหล่งของประเพณีที่แท้จริง ซึ่งบางส่วนสามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนศาสนาคริสต์ได้ ตัวอย่างของประเพณีดังกล่าวได้แก่ ข้อความที่ว่าพระเมสสิยาห์ประสูติในช่วงเวลาที่พระวิหารถูกทำลาย และพระเมสสิยาห์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า [155]

ในปี 1415 แอนติโปปเบเนดิกต์ที่ 13ซึ่งเป็นผู้ชุมนุมโต้แย้งเรื่องทอร์โทซา ได้ออกวัวของสมเด็จพระสันตะปาปา (ซึ่งถูกกำหนดไว้ว่ายังคงใช้งานไม่ได้) ห้ามชาวยิวอ่านทัลมุด และสั่งให้ทำลายสำเนาทั้งหมด สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 โดยโยฮันเนส เฟฟเฟอร์คอร์น ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ซึ่งเป็นตัวแทนของโดมินิกัน ผลของการกล่าวหาเหล่านี้คือการต่อสู้กันโดยจักรพรรดิและสมเด็จพระสันตะปาปาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา ผู้สนับสนุนชาวยิวคือโยฮันน์ รอยช์ลินซึ่งถูกต่อต้านโดยพวกที่คลุมเครือ และความขัดแย้งนี้ ซึ่งดำเนินไปโดยส่วนใหญ่ผ่านแผ่นพับ ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกการปฏิรูปศาสนาบางคน [154] [156]

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดของเรื่องนี้ก็คือบาบิโลนทัลมุดฉบับพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งออกในปี 1520 โดยดาเนียล บอมเบิร์กที่เมืองเวนิสภายใต้การคุ้มครองของสิทธิพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปา สามปีต่อมาในปี 1523บอมเบิร์กได้ตีพิมพ์เยรูซาเล็มทัลมุดฉบับพิมพ์ครั้งแรก หลังจากผ่านไปสามสิบปี วาติกันซึ่งอนุญาตให้มีการพิมพ์ทัลมุดเป็นครั้งแรก ได้ดำเนินการรณรงค์ทำลายล้างเพื่อต่อต้านมัน ในวันปีใหม่ Rosh Hashanah (9 กันยายน 1553) สำเนา Talmud ที่ถูกยึดตามคำสั่งของการสืบสวนถูกเผาที่กรุงโรมใน Campo dei Fiori (auto de fé) การเผาอื่นๆ เกิดขึ้นในเมืองอื่นๆ ของอิตาลี เช่น การเผาโดยโจชัว เดย คันโตรีที่เครโมนาในปี 1559 การเซ็นเซอร์ทัลมุดและงานเขียนภาษาฮีบรูอื่นๆ ได้รับการแนะนำโดยวัวของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ออกในปี 1554; ห้าปีต่อมา ทัลมุดก็รวมอยู่ในIndex Expurgatorius ตัวแรก ; และสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4ทรงบัญชาในปี 1565 ว่าทัลมุดถูกลิดรอนจากชื่อของมันเอง แบบแผนในการอ้างถึงงานว่า "Shas" ( shishah sidre Mishnah ) แทนที่จะเป็น "Talmud" นับตั้งแต่เวลานี้ [158]

ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของทัลมุดที่ถูกขับไล่ ซึ่งมีฉบับต่อๆ มาส่วนใหญ่ใช้ ปรากฏที่บาเซิล (ค.ศ. 1578–1581) โดยละเว้นบทความเรื่อง 'Abodah Zarah ทั้งหมด และข้อความที่ถือว่าไม่สอดคล้องกับศาสนาคริสต์ พร้อมด้วยการแก้ไขวลีบางคำ การโจมตีครั้งใหม่ต่อทัลมุดถูกกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 (ค.ศ. 1575–85) และในปี 1593 เคลมองต์ที่ 8ได้ต่ออายุคำสั่งห้ามเก่าไม่ให้อ่านหรือเป็นเจ้าของ [ ต้องการอ้างอิง ]การศึกษาที่เพิ่มขึ้นของทัลมุดในโปแลนด์นำไปสู่ปัญหาฉบับสมบูรณ์ ( คราคูฟ , 1602–05) โดยมีการบูรณะข้อความต้นฉบับ; ฉบับที่มีเท่าที่ทราบมีเพียงสองบทความเท่านั้นที่เคยตีพิมพ์ที่ลูบลิน (1559–76) หลังจากการโจมตีทัลมุดเกิดขึ้นในโปแลนด์ (ในดินแดนที่ปัจจุบันเป็นดินแดนของยูเครน) ในปี ค.ศ. 1757 เมื่อบิชอปเดมโบสกี้ตามการยุยงของพวกแฟรงกิสต์ได้เรียกประชุมโต้แย้งในที่สาธารณะที่คาเมียเนียค โปโดลสกี้และสั่งสำเนางานทั้งหมดที่พบในงานของเขา ฝ่ายอธิการจะถูกริบและเผาทิ้ง [159] "Moed Katan ฉบับปี 1735 พิมพ์ในแฟรงก์เฟิร์ตอัมโอเดอร์" เป็นหนึ่งในบรรดาที่รอดพ้นจากยุคนั้น [114] "ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำโอเดอร์ มีการพิมพ์ทัลมุดสามฉบับแยกกันที่นั่นระหว่างปี 1697 ถึง 1739"

ประวัติศาสตร์ภายนอกของทัลมุดยังรวมถึงการโจมตีทางวรรณกรรมโดยนักเทววิทยาคริสเตียนบางคนหลังการปฏิรูป เนื่องจากการโจมตีต่อศาสนายิวเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่งานนั้นเป็นหลัก ตัวอย่างที่สำคัญคือ Entdecktes Judenthum (Judaism Unmasked) ของEisenmenger ( 1700 ) [160] [161] [162]ในทางตรงกันข้าม ทัลมุดเป็นเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจมากกว่าโดยนักเทววิทยาคริสเตียน นักลูกขุน และนักตะวันออกจากยุคเรอเนซองส์เป็นต้นมา รวมทั้งJohann Reuchlin , John Selden , Petrus Cunaeus , John LightfootและJohannes Buxtorfพ่อและลูกชาย [163]

ศตวรรษที่ 19 และหลังจากนั้น

ทัลมุดฉบับวิลนาอยู่ภายใต้การเซ็นเซอร์ของรัฐบาลรัสเซีย หรือการเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาล แม้ว่าจะรุนแรงน้อยกว่าความพยายามครั้งก่อนๆ บ้างก็ตาม ชื่อ "ทัลมุด" ยังคงอยู่และรวมคำแปลอโวดาห์ ซาราห์ด้วย ฉบับสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นสำเนาหรืออิงตามฉบับของ Vilna อย่างใกล้ชิด และดังนั้นจึงยังคงละเว้นข้อความที่มีการโต้แย้งส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีมาหลายชั่วอายุคน แต่ส่วนที่ถอดออกของ Talmud, Rashi, Tosafot และ Maharsha ยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้โดยการพิมพ์รายการerrata ที่หายาก หรือที่เรียกว่าChesronos Hashas ("การละเว้นของ Talmud") [164]ส่วนที่เซ็นเซอร์เหล่านี้หลายส่วนถูกกู้คืนจากต้นฉบับที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ในห้องสมุดวาติกัน ทัลมุดฉบับสมัยใหม่บางฉบับมีเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ด้านหลังหนังสือ ตรงขอบกระดาษ หรือในตำแหน่งดั้งเดิมของเนื้อหา [165]

ในปี ค.ศ. 1830 ระหว่างการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งฝรั่งเศสเกี่ยวกับการยอมรับโดยรัฐต่อศรัทธาของชาวยิว พลเรือเอกแวร์ฮูลล์ประกาศว่าตนเองไม่สามารถให้อภัยชาวยิวที่เขาพบระหว่างการเดินทางรอบโลกได้ ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือ เพื่อครอบครองทัลมุด ในปีเดียวกันนั้นAbbé Chiariniได้ตีพิมพ์ผลงานมากมายชื่อThéorie du Judaïsme ซึ่ง เขาได้ประกาศการแปล Talmud โดยสนับสนุนเป็นครั้งแรกในเวอร์ชันที่จะทำให้งานนี้เข้าถึงได้โดยทั่วไป และด้วยเหตุนี้จึงทำหน้าที่โจมตี ศาสนายิว: มีเพียงสองเล่มจากหกเล่มที่คาดการณ์ไว้ของการแปลนี้เท่านั้นที่ปรากฏ ผู้ก่อกวนต่อต้านกลุ่มเซมิติกในศตวรรษที่ 19 มักเรียกร้องให้ทำการแปลด้วยจิตวิญญาณที่คล้ายคลึงกัน และข้อเรียกร้องนี้ได้ถูก นำเสนอต่อหน่วยงานนิติบัญญัติด้วยซ้ำ เช่นเดียวกับในกรุงเวียนนา ทัลมุดและ "ทัลมุดยิว" จึงกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีต่อต้านกลุ่มเซมิติก เช่น ในDer Talmudjudeของเดือนสิงหาคม โรห์ลิง (พ.ศ. 2414) แม้ว่าในทางกลับกัน พวกเขาจะได้รับการปกป้องโดยนักศึกษาคริสเตียนหลายคนของทัลมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮร์มันน์ สแทรค . [168]

การโจมตีเพิ่มเติมจากแหล่งต่อต้านกลุ่มเซมิติก ได้แก่Justinas Pranaitis ' The Talmud Unmasked: The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians (1892) [169]และThe Plot Against ChristianityของElizabeth Dilling (1964) การวิพากษ์วิจารณ์ทัลมุดในจุลสารและเว็บไซต์สมัยใหม่หลายฉบับมักเป็นที่จดจำได้ว่าเป็นคำพูดแบบคำต่อคำจากสิ่งเหล่านี้ [171]

นักประวัติศาสตร์WillและAriel Durantสังเกตว่าผู้เขียน Talmud หลายคนขาดความสอดคล้องกัน โดยมีเนื้อหาบางส่วนผิดลำดับ หรือหัวข้อละทิ้งและกลับมาอ่านต่อโดยไม่มีเหตุผล ตามคำกล่าวของดูแรนท์ ทัลมุด "ไม่ใช่ผลจากการไตร่ตรอง แต่เป็นการไตร่ตรองเอง" [172]

ข้อกล่าวหาร่วมสมัย

อินเทอร์เน็ตเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์ทัลมุด รายงาน ของ Anti-Defamation League ในหัวข้อนี้ระบุว่า นักวิจารณ์ต่อต้านยิวของ Talmud มักใช้การแปลที่ผิดพลาดหรือเลือกคำพูดอ้างอิงเพื่อบิดเบือนความหมายของข้อความของ Talmud และบางครั้งก็สร้างข้อความขึ้นมา นอกจากนี้ ผู้โจมตีแทบไม่ได้ให้บริบทที่สมบูรณ์ของใบเสนอราคา และไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงบริบทเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ทัลมุดสร้างขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้ว [173]

ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับบรรทัดนี้: "หากชาวยิวถูกเรียกให้อธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือรับบี เขาควรจะให้คำอธิบายที่เป็นเท็จเท่านั้น ผู้ที่ละเมิดพระบัญญัตินี้จะถูกประหารชีวิต" ข้อความนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคำพูดจากหนังสือชื่อLibbre David (หรืออีกชื่อหนึ่งคือLivore David  ) ไม่มีหนังสือดังกล่าวอยู่ในทัลมุดหรือที่อื่น ๆ ชื่อนี้สันนิษฐานว่าเป็นการทุจริตของDibre Davidซึ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในปี 1671 [ 175]การอ้างอิงถึงคำพูดนี้พบได้ในหนังสือปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในยุคแรก The Six Million Reconsideredโดย William Grimstad [176]

Gil Student บรรณาธิการหนังสือของนิตยสาร Jewish Actionของ Orthodox Union ระบุว่าการโจมตี Talmud หลายครั้งเป็นเพียงการรีไซเคิลเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งมีต้นกำเนิดในการโต้แย้งในศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะจากRaymond MartiและNicholas Doninและการวิพากษ์วิจารณ์นั้นมีพื้นฐานมาจากคำพูดอ้างอิง ถูกนำออกจากบริบทและบางครั้งก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมด [177]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. ดู, Strack, Hermann, Introduction to the Talmud and Midrash , Jewish Publication Society, 1945 หน้า 11–12 "[The Oral Torah] ได้รับการถ่ายทอดด้วยคำพูดแบบปากต่อปากมาเป็นเวลานาน... ความพยายามครั้งแรกในการเขียนเรื่องแบบดั้งเดิม มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ มีอายุตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่สองหลังคริสต์ศตวรรษที่สอง" Strack ตั้งทฤษฎีว่าการเติบโตของสารบบคริสเตียน (พันธสัญญาใหม่ ) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรบไบในการบันทึกโตราห์ปากเปล่าเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ทฤษฎีที่ว่าการทำลายพระวิหารและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเวลาต่อมา นำไปสู่การมีการเขียนโตราห์ในช่องปากเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการอธิบายครั้งแรกในสาส์นของเชรีรา กอนและมักกล่าวซ้ำบ่อยครั้ง ดู ตัวอย่างเช่น Grayzel, A History of the Jews , Penguin Books, 1984, p. 193.
 3. ที่ http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003409/images/index.html
 4. ดังที่ Yonah Fraenkel แสดงให้เห็นในหนังสือของเขาDarko Shel Rashi be-Ferusho la-Talmud ha-Bavliความสำเร็จที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Rashi คือการตัดต่อข้อความ รับเบนู ทัม หลานชายของราชิและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในสถาบัน Tosafist ทะเลาะโต้เถียงกับการปรับปรุงข้อความในงานSefer ha-Yashar ของเขาที่มีการศึกษาน้อย อย่างไรก็ตาม พวก Tosafists ก็ได้แก้ไขข้อความ Talmudic เช่นกัน (ดู เช่นBaba Kamma 83b sv af haka'ah ha'amurahหรือGittin 32a sv mevutelet ) เช่นเดียวกับนักวิจารณ์ยุคกลางคนอื่นๆ อีกหลายราย (ดู เช่น R. Shlomo ben Aderet, Hiddushei ha-Rashb "a al ha-Sha"sถึงBaba Kamma 83b หรือคำอธิบายของ Rabbenu Nissim ถึง Alfasi บนGittin 32a)
 5. สำหรับเรื่องราวภาษาฮีบรูเกี่ยวกับข้อพิพาทในปารีส ดูที่ เยฮีลแห่งปารีส "The Disputation of Jehiel of Paris" (ภาษาฮีบรู) ในCollected Polemics and Disputations , ed. เจดี ไอเซนสไตน์ บริษัทสำนักพิมพ์ภาษาฮิบรู 2465; แปลและพิมพ์ซ้ำโดย Hyam Maccoby ในJudaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages , 1982

การอ้างอิง

 1. ชไตน์ซัลต์ซ, อาดิน (2009) “ทัลมุดคืออะไร?” The Essential Talmud (ฉบับครบรอบ 30 ปี) หนังสือพื้นฐาน. ไอเอสบีเอ็น 9780786735419.
 2. นอยสเนอร์, เจค็อบ (2003) การก่อตัวของทัลมุดชาวบาบิโลน Wipf และสำนักพิมพ์สต็อก พี ix ไอเอสบีเอ็น 9781592442195.
 3. ซาฟไร, เอส. (1969) "ยุคแห่งมิชนาห์และทัลมุด (70–640)" ใน Ben-Sasson, HH (ed.) ประวัติศาสตร์ชาวยิว. แปลโดย ไวเดนเฟลด์, จอร์จ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ตีพิมพ์ พ.ศ. 2519) พี 379. ไอเอสบีเอ็น 9780674397316.
 4. โกลด์เบิร์ก, อับราฮัม (1987) "ทัลมุดปาเลสไตน์" ใน Safrai, Shmuel (ed.) วรรณกรรมของชาวยิวในยุควิหารที่สองและทัลมุด เล่มที่ 3 วรรณกรรมของปราชญ์ เก่ง. หน้า 303–322. ดอย :10.1163/9789004275133_008. ไอเอสบีเอ็น 9789004275133.
 5. "ชาวอิตาลี ได้รับความช่วยเหลือจากแอป แปลทัลมุด" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . 6 เมษายน 2559
 6. "HIS 155 1.7 ทัลมุด | เฮนรี อับรามสัน". 19 พฤศจิกายน 2556.
 7. "ทัลมุด". สหายที่กระชับกับศาสนายิว หลุยส์ จาคอบส์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, 1999, หน้า 261
 8. "ทัลมุดปาเลสไตน์". สารานุกรมบริแทนนิกา . 2010 . สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2010 .
 9. เลอวีน, บารุค เอ. (2005). "พจนานุกรมวิชาการสองภาษาอราเมอิกของชาวยิว" รีวิวเอเจเอส . 29 (1): 131–144. ดอย :10.1017/S0364009405000073. จสตอร์  4131813. S2CID  163069011.
 10. เรย์โนลด์ นิโคลสัน (2011) ประวัติศาสตร์วรรณกรรมของชาวอาหรับ โปรเจ็กต์ กูเทนเบิร์ก ร่วมด้วย ฟริตซ์ โอเรนแชล, ทูร์กุต ดินเซอร์, ซาเนีย อาลี เมียร์ซา สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2021 .
 11. The Yerushalmi – ลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล: บทนำ , Jacob Neusner, J. Aronson, 1993
 12. นักบุญยูเซบิอุส (ประมาณ 330) "XVIII: พระองค์ตรัสถึงความเป็นเอกฉันท์ของพวกเขาเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์ และต่อต้านการปฏิบัติของชาวยิว" วิต้า คอนสแตนตินี. ฉบับที่ ที่สาม สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2552 .
 13. Mielziner, M. (Moses), Introduction to the Talmud (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3), New York 1925, p. xx
 14. "ทัลมุดและมิดรัช (ศาสนายิว) :: การสร้างทัลมุด: ศตวรรษที่ 3–6" สารานุกรมบริแทนนิกา . 2551 . สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2556 .
 15. โมเช กิล (2004) ชาวยิวในประเทศอิสลามในยุคกลาง บริลล์. พี 507. ไอเอสบีเอ็น 9789004138827.
 16. นอสสัน โดวิด ราบิโนวิช (เอ็ด), The Iggeres of Rav Sherira Gaon , เยรูซาเลม 1988, หน้า 79, 116
 17. นอสสัน โดวิด ราบิโนวิช (เอ็ด), The Iggeres of Rav Sherira Gaon , Jerusalem 1988, p. 116
 18. สารานุกรม Judaica Bavli และ Yerushalmi – ความเหมือนและความแตกต่าง, Gale
 19. ชไตน์ซัลต์ซ, อาดิน (1976) ทัลมุดที่จำเป็น BasicBooks แผนกหนึ่งของสำนักพิมพ์ HarperCollins ไอเอสบีเอ็น 978-0-465-02063-8.[ ต้องการหน้า ]
 20. "ศาสนายิว: กฎหมายปากเปล่า -ทัลมุดและมิชนา", ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว
 21. Joseph Telushkin (26 เมษายน 1991), การรู้หนังสือ: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนายิว ผู้คน และประวัติศาสตร์ , ISBN 0-68808-506-7
 22. แอม เกรย์ (2005) ทัลมุดในการเนรเทศ: อิทธิพลของ Yerushalmi Avodah Zarah ไอเอสบีเอ็น 978-1-93067-523-0.
 23. จาคอบส์, หลุยส์, โครงสร้างและรูปแบบใน Babylonian Talmud , Cambridge University Press, 1991, p. 2
 24. โคเฮน, เชย์ เจดี (มกราคม 2549) จากแมกคาบีไปจนถึงมิชนาห์ พี 206. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-22743-2. สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2020 . {{cite book}}: |website=ละเว้น ( ช่วยด้วย )
 25. David Halivni, Midrash, Mishnah และ Gemara: The Jewish Predilection for Justified Law (Cambridge MA: Harvard University Press, 2009), 93–101. ไอ9780674038158 
 26. นักร้อง อิซิดอร์; แอดเลอร์, ไซรัส (1916) สารานุกรมชาวยิว: บันทึกเชิงพรรณนาประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณกรรม และประเพณีของชาวยิวตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงปัจจุบัน ฟังค์ และ แวกนัลส์. หน้า 527–528.
 27. เช่นPirkei Avot 5.21: "ห้าอันสำหรับโตราห์, สิบอันสำหรับมิชนาห์, สิบสามอันสำหรับบัญญัติ, สิบห้าอันสำหรับทัลมุด "
 28. "สมบัติของชาวยิวในหอสมุดรัฐสภา: ทัลมุด". วิสาหกิจสหกรณ์อเมริกัน-อิสราเอล
 29. ซาเอนซ์-บาดิลโลส, แองเจล และจอห์น เอลโวลเด 2539. ประวัติศาสตร์ภาษาฮีบรู. หน้า 170–171: "มีข้อตกลงทั่วไปว่าสามารถแยกแยะช่วงเวลาหลักสองช่วงของ RH (Rabbinical Hebrew) ได้ ช่วงแรกซึ่งคงอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดยุคทันไนติก (ประมาณคริสตศักราช 200) มีลักษณะเฉพาะคือ RH ในรูปแบบคำพูด ภาษาค่อยๆ พัฒนาเป็นสื่อวรรณกรรมโดยจะเรียบเรียง มิชนาห์ โทเซฟตา บาราอิตและแทนไนติก มิดราชิม ขั้นที่สองเริ่มต้นด้วย อาโมไรม์และเห็นว่า RH ถูกแทนที่ด้วยภาษาอราเมอิกเป็นภาษาพูด จากนั้นจึงมีการใช้ต่อไปในงานเขียนของแรบบินิกในเวลาต่อมาจนกระทั่งศตวรรษที่ 10 ในตัวอย่างนี้ ในส่วนภาษาฮีบรูของทัลมุดทั้งสอง และในวรรณกรรมกลางและ Haggadic”
 30. "Encyclopedia.com Keritot".
 31. เนื่องจาก Pirkei Avot เป็นแผ่นพับของ Mishnah และมาถึงรูปแบบสุดท้ายหลายศตวรรษก่อนการรวบรวม Talmud ทั้งสอง จึงถือว่าทัลมุดเป็นกิจกรรมมากกว่าการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ
 32. ↑ ab "ข้อคิดเห็นของทัลมุด". JewishEncyclopedia.com _ สืบค้นเมื่อ2020-06-18 .
 33. "HebrewBooks.org รายละเอียดเพิ่มเติม: ספר הנר – ברכות – אגמתי, זכריה בן יהודה". hebrewbooks.org _
 34. สำหรับรายชื่อ โปรดดูที่ Ephraim Urbach, sv "Tosafot" ในEncyclopedia of Religion
 35. ราฟ อัฟราฮัม ยิตโชค ฮา-โคเฮน กุก (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) "การทำงานที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าเรา เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ขาดระหว่างการพิจารณาของ Talmudic และการตัดสินใจแบบ Halachic... เพื่อให้นักเรียนของ Gemara คุ้นเคยกับการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ Halacha ทั้งหมดกับแหล่งที่มาและเหตุผลของมัน..." Halacha Brura และ สถาบันบีรูร์ ฮาลาชา สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2553 .ไม่ควรสับสนกับบทสรุปฮาลาชิกที่มีชื่อเดียวกันโดยรับบีเดวิด โยเซฟ
 36. อัลหมายถึง เปิด. Derekhหมายถึงเส้นทาง PaShoot รากศัพท์ภาษาฮีบรูในha-peshatแปลว่าเรียบง่าย คำนำหน้า "ha-" หมายถึง . "691 กะปะ". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-10-03 . สืบค้นเมื่อ2019-10-03 . ตามความรู้สึกธรรมดา (เว-อัล เดเรค ฮา-เปชัฏ)
 37. ดูพิลปุล , มอร์เดชัย บรอยเออร์ , ในสารานุกรมจูไดกา , ฉบับ. 16, 2nd Ed (2007), Macmillan Reference และ HH Ben Sasson, A History of the Jewish People , หน้า 627, 717.
 38. Kol Melechet Higgayon ซึ่ง เป็นงานแปลภาษาฮีบรูที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของงานเชิงตรรกะของอริสโตเติลของอาแวร์โรส์ ได้รับการศึกษากันอย่างแพร่หลายในอิตาลีตอนเหนือ โดยเฉพาะในปาดัว
 39. Boyarin, Sephardi Speculation (ฮีบรู) (Jerusalem 1989)
 40. สำหรับการรักษาที่ครอบคลุม โปรดดู Ravitzky ด้านล่าง
 41. Faur กล่าวถึงประเพณีของดามัสกัสในที่นี้ แม้ว่าแนวทางในที่อื่นอาจจะคล้ายกันก็ตาม
 42. ตัวอย่างของบทเรียนที่ใช้ วิธีการนี้สามารถพบได้ที่นี่[ ลิงก์เสียถาวร ]
 43. อ้างอิงถึง. ความแตกต่างในหลักสูตร Ashkenazi yeshivah ระหว่างbeki'ut (การทำความคุ้นเคยขั้นพื้นฐาน) และ'iyyun (การศึกษาเชิงลึก)
 44. เดวิด เบน ยูดาห์ เมสเซอร์ ลีออน , เควอด ฮะคามิม , อ้างโดยซิมเมลส์, อัชเคนาซิม และเซฟาร์ดิม , หน้า 151, 154.
 45. เคอิม โจเซฟ เดวิด อาซูไล , เชม เกโดลิม , อ้างถึง Hirschberg, A History of the Jews in North Africa , หน้า 125–126
 46. โจเซฟ ริงเกล, "A Third Way: Iyyun Tunisai as a Traditional Critical Method of Talmud Study", Tradition 2013 46:3.
 47. หากต้องการคำอธิบายที่น่าขบขันเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ โปรดดูการวิเคราะห์ของ Darchei HaLimud (วิธีการศึกษาทัลมุด) ของ Gavriel Bechhofer โดยเน้นที่ถ้วยชา
 48. เอตเกส, อิมมานูเอล (2002) กา ออนแห่งวิลนา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. พี 16. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-22394-3.
 49. โซโลมอน เชคเตอร์, Studies in Judaism p. 92.
 50. Introduction to Sokoloff, พจนานุกรมอราเมอิกของชาวบาบิโลนชาวยิว . สามารถดูข้อความเหล่านี้ได้ที่ http://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx
 51. "עיון בכתבי היד".
 52. ดูใต้ #Manuscripts และข้อความรูปแบบต่างๆ ด้านล่าง
 53. ดูวิทยานิพนธ์ที่เป็นข้อขัดแย้งของเขาเป็นพิเศษMar Samuelได้ที่ archive.org (ภาษาเยอรมัน)
 54. "อิกุด ฮาทัลมุด".
 55. ยาโคฟ เอลมาน (2012) สตีเว่น ไฟน์; ไช เซคุนดา (บรรณาธิการ). Shoshannat Yaakov: การศึกษาของชาวยิวและอิหร่านเพื่อเป็นเกียรติแก่ Yaakov Elman สำนักพิมพ์ Brill Academic Pub ไอเอสบีเอ็น 978-9004235441. สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2556 .
 56. ไช เซคุนดา (2013) ทัลมุดของอิหร่าน: การอ่าน Bavli ในบริบท Sasanian สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ไอเอสบีเอ็น 978-0812245707. สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2556 .
 57. "Queen for a Day", นิตยสารแท็บเล็ต , 5 กุมภาพันธ์ 2556
 58. "ทัลมุด (วิลเลียม เดวิดสัน)". sefaria.org _ สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2560 .
 59. "ด้วยการแปล Talmud ฉบับเต็ม ห้องสมุดออนไลน์หวังว่าจะทำให้ปราชญ์เข้าถึงได้" jta.org . JTA ( หน่วยงานโทรเลขของชาวยิว ) 2017-02-07.
 60. โจเซฟ เบอร์เกอร์ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) "ทัลมุดภาษาอังกฤษสำหรับผู้อ่านและนักโต้วาทีรายวัน" เดอะนิวยอร์กไทมส์. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2022 .
 61. สีน้ำตาลแดง
 62. สีฟ้า
 63. ซอนชิโนบาบิโลนทัลมุด
 64. David S Farkas, In Praise of the Soncino Talmud ดึงข้อมูลเมื่อ11 กรกฎาคม 2022
 65. Marvin J. Heller (2021), บทความเกี่ยวกับการสร้างหนังสือภาษาฮีบรูยุคแรก, BRILL, p. 513, ไอเอสบีเอ็น 9789004441163อย่างไรก็ตามในฉบับ Soncino ของ Rebecca Bennet Publications (1959)
 66. Gemaras ทั้งหมดตั้งแต่การพิมพ์ของ Romm เป็นต้นไป มีลักษณะคล้ายเค้าโครงหน้าของกันและกัน
 67. 64 เล่ม, รวมทั้งดัชนีและ 'ไมเนอร์แทรคเทต'" นิวยอร์ก: Rebecca Bennet, 1959. Set of sixty-four Volumes in English and Hebrew , ดึงข้อมูลเมื่อ22 สิงหาคม 2022
 68. บทความสารานุกรมชาวยิว, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6409-frumkin-israel-dob-bar โดยMichael L. Rodkinson
 69. นอยสเนอร์, เจค็อบ (2011) ทัลมุดของชาวบาบิโลน: การแปลและอรรถกถา (ชุด 22 เล่ม เอ็ด) พีบอดี แมสซาชูเซตส์: ผับเฮนดริกสัน ไอเอสบีเอ็น 9781598565263.
 70. แหล่งข่าวอ่านว่า "เขาแปลเป็นภาษาอาหรับส่วนหนึ่งของคำสั่งทั้งหกของมิชนาห์"
 71. บทความสารานุกรมชาวยิว, โดย โจเซฟ อิบน์ อาบิตูร์
 72. โจนาธาน มาร์ก กริเบตซ์ (ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2553) ทัลมุดชาวอาหรับ - ไซออนิสต์: At-Talmud ของ Shimon Moyal สังคมศึกษาชาวยิว . 17 (1): 1–4. ดอย :10.2979/JEWISOCISTUD.17.1.1. S2CID  162749270.
 73. มาร์ลิออส, อิตามาร์ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555). "แนะนำ: ลมุดในภาษาอาหรับ" อีเน็ตนิวส์ .
 74. มาร์ลิออส, อิตามาร์ (2012) "การแปลทัลมุดเป็นภาษาอาหรับรวมถึงข้อความต่อต้านอิสราเอล" อีเน็ตนิวส์ .
 75. ชวาร์ตษ์, เพนนี (29 ตุลาคม พ.ศ. 2561) "ประเทศมุสลิม ประเทศคาทอลิก และประเทศยิวเฉลิมฉลองทัลมุดด้วยกัน ไม่มีเรื่องตลก" หน่วยงานโทรเลขชาวยิว สืบค้นเมื่อ2019-12-19 .
 76. ออสเตอร์, มาร์ซี (30 กันยายน พ.ศ. 2561). "ประเทศมุสลิม ประเทศคาทอลิก ประเทศยิว เฉลิมฉลองลมุดที่ UN ไม่มีเรื่องตลก" เดอะ ไทมส์ ออฟ อิสราเอล. สืบค้นเมื่อ2019-12-19 .
 77. "โปรเยกโต | ทาเชมา – เอลทัลมุด เอน เอสปันญอล | เยรูซาเลม". ทาเชมา (ภาษาสเปน) . สืบค้นเมื่อ2023-03-28 .
 78. ชะโลม: Qué es Tashema | RTVE Play (ในภาษาสเปน), 2013-05-19 , ดึงข้อมูลเมื่อ 2023-03-28
 79. ลีเบอร์แมน, ซอล (1984) นอยส์เนอร์, เจค็อบ (บรรณาธิการ). "โศกนาฏกรรมหรือตลก?" วารสารสมาคมอเมริกันตะวันออก . 104 (2): 315–319. ดอย :10.2307/602175. ISSN  0003-0279. จสตอร์  602175.
 80. "ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาชายที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างจริงจังแล้วหรือยัง? ประเมินยาโคบ นอยสเนอร์อีกครั้ง" นิตยสารแท็บเล็23-08-2559 . สืบค้นเมื่อ2022-07-12 .
 81. "BARview: การประชุมประจำปีเสนอตลาดทางปัญญาและช่วงเวลาแห่งดราม่า" ห้องสมุดบีเอเอ24-08-2558 . สืบค้นเมื่อ2022-07-12 .
 82. วิมป์ไฮเมอร์, แบร์รี. “ชีวประวัติหรือ Hagiography”. {{cite journal}}: ต้องการวารสารอ้างอิง|journal=( help )
 83. "ทัลมุดเยรูชาลมีสมัยใหม่ | TEY". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-07-26 . สืบค้นเมื่อ2019-09-18 .
 84. ↑ abc โจเซฟ เบอร์เกอร์ (18 ธันวาคม 2554) "หลังจาก 1,500 ปี ดัชนีเขาวงกตแห่งทัลมุด ซึ่งมีรากฐานอยู่ในบรองซ์" เดอะนิวยอร์กไทมส์ . สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2022 .
 85. ริวกิ. "מכלול המאמרים והפתגמים". מוסד הרב קוק (ในภาษาฮีบรู) . สืบค้นเมื่อ2022-07-12 .
 86. ซอนชิโนบาบิโลนทัลมุด. แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 87. ทัลมุดของชาวบาบิโลน / แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหมายเหตุ, ดัชนีเล่มของ Soncino Talmud / เรียบเรียงโดย Judah J. Slotki"
 88. "แคทรีนา แลงเกเนกเกอร์บนบาเซิลทัลมุด". 13 ตุลาคม 2022.
 89. "บอมเบิร์ก, แดเนียล". jewishencyclopedia.com _
 90. บอมเบิร์ก, ดาเนียล; โรเซนทัล, อี (21 ธันวาคม 2018). ฉบับทัลมุดของ Daniel Bomberg บอมเบิร์ก. โอซีแอลซี  428012084.
 91. "ขุมสมบัติ". นิตยสารแท็บเล็9 กันยายน 2552.
 92. "การประมูลทัลมุดของบอมเบิร์กบาบิโลนในราคา 9.3 ล้านดอลลาร์" นิตยสารแท็บเล็22 ธันวาคม 2558.
 93. ดาลิน 2012, p. 25.
 94. กอเธลและบรอยเด 1906.
 95. เฮลเลอร์ 2005, p. 73.
 96. อัมราม 1909, p. 162.
 97. อัมโนน ราซ-กราคอตซคิน. เซ็นเซอร์ บรรณาธิการ และเนื้อหา: คริสตจักรคาทอลิกและการกำหนดหลักการของชาวยิวในศตวรรษที่ 16 ทรานส์ แจ็กกี้ เฟลด์แมน. ฟิลาเด ลเฟีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, 2550 viii + 314 ISBN 978-0-8122-4011-5 พี 104 
 98. แบทเทเกย์, ลูบริช, แคสปาร์, นาโอมิ (2018) สวิตเซอร์แลนด์ของชาวยิว: 50 วัตถุบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา (เป็นภาษาเยอรมันและอังกฤษ) บาเซิล: คริสตอฟ เมเรียน. หน้า 54–57. ไอเอสบีเอ็น 978-3-85616-847-6.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงก์ )
 99. Christiane Berkvens-Stevelinck Le Magasin De L'Univers – สาธารณรัฐดัตช์ในฐานะศูนย์กลางการค้าหนังสือของยุโรป (Brill's Studies in Intellectual History)
 100. การพิมพ์ทัลมุด: ประวัติความเป็นมาของบทความแต่ละเล่ม p. 239, Marvin J. Heller (1999) "The Benveniste Talmud ตาม Rabbinovicz มีพื้นฐานมาจาก Lublin Talmud ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์หลายข้อ"
 101. เอ็มเจ เฮลเลอร์ (2018) อัมสเตอร์ดัม: Benveniste Talmud ใน: การพิมพ์ Talmud
 102. ^ "ยืมจากใจ". ฮาโมเดีย . 12 กุมภาพันธ์ 2558 .. สำเนา Slavita Shas อันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
 103. ฮานอค เทลเลอร์ (1985) ผู้รอดชีวิตจากวิญญาณ บริษัท สำนักพิมพ์นิวยอร์กซิตี้ หน้า 185–203. ไอเอสบีเอ็น 0-961-4772-0-2.
 104. ↑ ab มาร์วิน เจ. เฮลเลอร์ (28 พฤษภาคม 2561) "การอนุมัติและข้อจำกัด: การพิมพ์ทัลมุดในศตวรรษที่สิบแปดในอัมสเตอร์ดัมและแฟรงก์เฟิร์ตสองแห่ง"
 105. "แรบไบชั้นนำที่พัวพันในยุโรป .. ฉบับที่เป็นคู่แข่งกันของคัมภีร์ทัลมุด"
 106. ข้อความคือชุดที่พิมพ์สามารถขายได้ ขายทั้งชุดแล้ว แม้ว่าจะยังมีเล่มอยู่ก็ตาม ระบบของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้อำนวยความสะดวกในการทราบจำนวนวอลุ่มแต่ละรายการที่ยังอยู่ในมือของดีลเลอร์
 107. ฟรีดแมน, "การอ่านแบบต่างๆ ในทัลมุดของชาวบาบิโลน – การศึกษาระเบียบวิธีซึ่งทำเครื่องหมายการปรากฏตัวของ 13 เล่มของสถาบันสำหรับฉบับทัลมุดของอิสราเอลฉบับสมบูรณ์" ทาร์บิซ 68 (1998)
 108. อามาร์, โยเซฟ. "ทัลมุด บัฟลี บี-นิกกุด เตมานี" Nosachteiman.co.il. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-07-17 . ดึงข้อมูลเมื่อ21-05-2010 .
 109. จูเลียส โจเซฟ ไพรซ์, ชาวเยเมน ของ Megilla (ในหอสมุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย) , 2459; เพซาฮิม , 1913; โมเอด คาตัน , 1920.
 110. ↑ abc David EY Sarna (2 กุมภาพันธ์ 2017) "การศึกษาทัลมุด: ข้อดี ข้อเสีย และวิธีทำให้ทัลมุดเข้าถึงได้มากขึ้น"
 111. ฉบับ Oz ve-Hadar อื่นๆ มีความคล้ายคลึงแต่ไม่มีคำอธิบายในภาษาฮีบรูสมัยใหม่
 112. "การสร้างเกมารา เมนูกาด".
 113. สารานุกรมชาวยิวสากล Isaac Landman (1941) "ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการแปลทัลมุดของชาวบาบิโลนทั้งหมดเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งสร้างจากข้อความที่ไม่มีการเซ็นเซอร์และเป็นงานแปลฉบับเดียวที่สมบูรณ์ในภาษายุโรป จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน" [ ISBN หายไป ]
 114. ↑ อับ เอลี เกเนาเออร์. "เมื่อหนังสือพูดได้: เหลือบเข้าสู่โลกแห่งการสะสมของ Sefarim" การกระทำของชาวยิว (OU )
 115. "ล็อต 96: ทัลมุดของชาวบาบิโลน – เซี่ยงไฮ้, ค.ศ. 1942–1946 – พิมพ์โดยผู้ลี้ภัยฮอโลคอสต์" Kedem Public Auction House Ltd.28 สิงหาคม 2561
 116. กิตติน. หน้าปกที่เหลือเป็นภาษาฮีบรู แต่ด้านล่างมี (เป็นภาษาอังกฤษ) ร้านหนังสือชาวยิว, J. Geseng, เซี่ยงไฮ้, 1942: Sh.B. เอลีเซอร์ (29 ตุลาคม 2542) "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางอินเทอร์เน็ต" หนังสือพิมพ์ชาวยิว พี 89.
 117. ดร.อีเว็ตต์ อัลท์ มิลเลอร์ (19 เมษายน 2020) "ทัลมุดของผู้รอดชีวิต: เมื่อกองทัพสหรัฐฯ พิมพ์ทัลมุด"
 118. ผ่านการล่มสลายของวิหารในปีคริสตศักราช 70
 119. ^ "ฆราวาสลมุดศึกษา". ชุมนุมเมืองเพื่อศาสนายูดายเห็นอกเห็นใจ
 120. เลคิน, ดโวรา (28 ธันวาคม พ.ศ. 2550) "ชะบัดเปิดตัวโครงการศึกษาเรื่องทัลมูดิกใน 15 เมือง" นิวยอร์ก. แมร์กอส ลินโยเน ชินุช
 121. ชมภาพวาดของ Schleicher ได้ที่ MutualArt
 122. "เหตุใดคริสเตียนจึงควรศึกษาโตราห์และทัลมุด". สะพานเพื่อสันติภาพ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2549 .
 123. เฮิร์ชฟิลด์, โซเฟีย (2011-05-12) "ทำไมคนเกาหลีถึงเรียนทัลมุด" โลกชาวยิว. สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2557 .
 124. อัลเปอร์, ทิม (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) "ทำไมชาวเกาหลีใต้ถึงรักศาสนายิว" พงศาวดารชาวยิว . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2014 . สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2557 .
 125. ↑ อับ รอ สส์ อาร์เบส (23 มิถุนายน พ.ศ. 2558). "ทัลมุดกลายเป็นสินค้าขายดีในเกาหลีใต้ได้อย่างไร" เดอะนิวยอร์คเกอร์ .
 126. ↑ อับ ร็อดกินสัน
 127. ลูอิส, เบอร์นาร์ด, ชาวเซมิติและกลุ่มต่อต้านชาวเซมิติ: การสอบสวนเรื่องความขัดแย้งและอคติ , WW Norton & Company, 1999, p. 134
 128. จอห์นสัน, พอล, ประวัติศาสตร์ของชาวยิว , HarperCollins, 1988, p. 577
 129. ทัศนคติของชาวอาหรับต่ออิสราเอล , Yehoshafat Harkabi, หน้า 248, 272
 130. เช่นอูรีเอล ดา กอสตา , อิสราเอล ชาฮักและบารุค คิมเมอร์ลิง
 131. เช่นคริสโตเฟอร์ ฮิตเชนส์และเดนิส ดิเดอโรต์
 132. ฮยัม แมคโคบี , ศาสนายิวในการพิจารณาคดี
 133. ADL รายงาน The Talmud in Anti-Semitic Polemics Archived 2010-08-05 ที่Wayback Machine , Anti-Defamation League
 134. นักศึกษา กิล – การโต้แย้งต่อการวิพากษ์วิจารณ์ทัลมุด
 135. Bacher, Wilhelm , "Talmud", บทความในJewish Encyclopedia , Funk & Wagnalls Company, 1901
 136. "ทัลมุด". สารานุกรมชาวยิว.com
 137. "ทัลมุด". สารานุกรมชาวยิว.com
 138. Fraade, หน้า 144–146
 139. คิมเมอร์ลิง, บารุค , "รูปภาพของคนต่างชาติ" (วิจารณ์หนังสือ), วารสารปาเลสไตน์ศึกษา , เมษายน 1997, ฉบับ. หน้าที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 96–98
 140. ซีดแมน, พี. 137
 141. โคห์น-เชอร์บอค, p. 48
 142. สไตน์ซอลต์ซ, หน้า 268–270
 143. ดูตัวอย่างใน Uriel DaCosta, อ้างโดย Nadler, p. 68
 144. โคห์น-เชอร์บอค, p. 47
 145. วิลเฮล์ม บาเชอร์, "ทัลมุด", บทความในสารานุกรมชาวยิว
 146. "ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับทัลมุด". talmud.faithweb.com _ สืบค้นเมื่อ2020-12-10 .
 147. รายงาน ADL, หน้า 1–2
 148. 146.1.2 พ.ย.
 149. ไซด์แมน, นาโอมิ (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) การแสดงผลที่ซื่อสัตย์: ความแตกต่างระหว่างชาวยิวและคริสเตียนและการเมืองของการแปล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ไอเอสบีเอ็น 9780226745077– ผ่านทาง Google หนังสือ
 150. ร็อดกินสัน, หน้า 66–69
 151. เลวี, พี. 701
 152. ดาบของ เจมส์ แคร์โรลล์คอนสแตนติน: โบสถ์กับชาวยิว : ประวัติศาสตร์
 153. โคห์น-เชอร์บอค, หน้า 50–54
 154. ↑ เอบี ซี แมคโคบี
 155. ฮยัม แมคโคบี , op. อ้าง
 156. Roth, Norman, อารยธรรมยิวยุคกลาง: สารานุกรม , Taylor & Francis, 2003, p. 83
 157. ร็อดกินสัน, พี. 98
 158. เฮสติงส์, เจมส์. สารานุกรมศาสนาและจริยธรรม ตอนที่ 23 , หน้า. 186
 159. ร็อดกินสัน, หน้า 100–103
 160. ร็อดกินสัน, พี. 105
 161. เลวี, พี. 210
 162. Boettcher, Susan R., "Entdecktes Judenthum", บทความใน Levy, p. 210
 163. เบอร์ลิน, จอร์จ แอล., ปกป้องศรัทธา: งานเขียนชาวยิวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และพระเยซู , SUNY Press, 1989, p. 156
 164. Chesronos Hashas เก็บถาวร 2008-10-02 ที่Wayback Machine
 165. The Talmud: The Steinsaltz Edition , หน้า 103–104 เฮลเลอร์, มาร์วิน เจ. (1999) การพิมพ์ทัลมุด: ประวัติความเป็นมาของบทความแต่ละเล่มที่พิมพ์ตั้งแต่ปี 1700 ถึง 1750 บาเซิล: สำนักพิมพ์ Brill หน้า 17, 166.
 166. "หน้า:เอกสารสำคัญอิสราเอล 1851 tome12.djvu/647". วิกิซอร์ซ
 167. "เคียร์นี, ลุยจิ". สารานุกรมชาวยิว.com
 168. ร็อดกินสัน, หน้า 109–114
 169. เลวี, พี. 564
 170. Jeanonne, Glen, Women of the Far Right: The Mothers' Movement and World War II , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก, 1997, หน้า 168–169
 171. ↑ อับ โจนส์, เจเรมี (มิถุนายน 1999) "ความหวาดกลัวทัลมูดิก" รีวิวออสเตรเลีย/อิสราเอล . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2002-03-30 . ดึงข้อมูลเมื่อ2008-06-12 .
 172. ดูแรนท์, วิลล์ ; ดูแรนท์, แอเรียล (2011) [1950] เรื่องราวของอารยธรรม: ยุคแห่งศรัทธา ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ . พี 388. ไอเอสบีเอ็น 9781451647617.
 173. "The Talmud in Anti-Semitic Polemics" (PDF) (ข่าวประชาสัมพันธ์) ลีกต่อต้านการหมิ่นประมาท กุมภาพันธ์ 2546 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2553 สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2010 . นักโต้เถียงได้พยายามแสดงให้เห็นว่าศาสนายิวสนับสนุนความเกลียดชังต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว (และโดยเฉพาะสำหรับคริสเตียน) โดยคัดเลือกข้อความต่างๆ จากทัลมุดและมิดรัช และส่งเสริมความลามกอนาจาร การบิดเบือนทางเพศ และพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ เพื่อให้ข้อความเหล่านี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักโต้เถียงเหล่านี้มักแปลข้อความเหล่านี้ผิดหรืออ้างอิงข้อความเหล่านี้โดยไม่มีบริบท (ไม่ทราบการประดิษฐ์ข้อความขายส่งขึ้น)....ในการบิดเบือนความหมายเชิงบรรทัดฐานของข้อความเกี่ยวกับแรบบินิก นักเขียนที่ต่อต้านทัลมุดมักจะลบข้อความเหล่านั้นออกจากข้อความของพวกเขา บริบททางข้อความและประวัติศาสตร์ แม้ว่าพวกเขาจะนำเสนอการอ้างอิงอย่างถูกต้อง พวกเขาก็ตัดสินข้อความเหล่านั้นตามมาตรฐานทางศีลธรรมร่วมสมัย โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่ว่าข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่แต่งขึ้นเมื่อเกือบสองพันปีก่อนโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของเราอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเพิกเฉยต่อประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าทางสังคมอันยาวนานของศาสนายิว และมองว่าศาสนานี้เป็นศาสนาดั้งเดิมและศาสนาที่แบ่งเขตแทน คนที่โจมตีทัลมุดมักอ้างถึงแหล่งข้อมูลของแรบบินิกในสมัยโบราณโดยไม่สังเกตพัฒนาการที่ตามมาในความคิดของชาวยิว และไม่มีความพยายามโดยสุจริตใจในการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ชาวยิวร่วมสมัยซึ่งสามารถอธิบายบทบาทของแหล่งข้อมูลเหล่านี้ในความคิดและการปฏิบัติเชิงบรรทัดฐานของชาวยิว
 174. โคมินสกี้, มอร์ริส (1970) พวกหลอกลวง: คนโกหกธรรมดา คนโกหกจอมปลอม และคนโกหกสาปแช่ง บอสตัน: สำนักพิมพ์แบรนเดน. หน้า 169–176. ไอเอสบีเอ็น 978-08283-1288-2. LCCN  76109134 Libbre David 37 นี่เป็นงานประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีหนังสือประเภทนี้อยู่ในทัลมุดหรือในวรรณกรรมของชาวยิวทั้งเล่ม
 175. แอนดรูว์ เจ. เฮอร์ลีย์ (1991) อิสราเอลและระเบียบโลกใหม่ มูลนิธิเพื่อระเบียบโลกใหม่ ซานตาบาร์บาร่า: Fithian Press ไอเอสบีเอ็น 978-09318-3299-4.
 176. พิจารณาใหม่หกล้าน: รายงานพิเศษโดยคณะกรรมการเพื่อความจริงในประวัติศาสตร์, p. 16 สำนักพิมพ์ทบทวนประวัติศาสตร์พ.ศ. 2522
 177. นักศึกษา, กิล (2000) "ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับทัลมุด" สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2010 . ข้อกล่าวหาต่อต้านทัลมุดมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 13 เมื่อผู้ร่วมงานของการสืบสวนพยายามทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของชาวยิวและศาสนาของพวกเขา [ดู Yitzchak Baer, ​​A History of Jews in Christian Spain , vol. ข้าพเจ้า หน้า 150–185]. เนื้อหาในช่วงแรกๆ ที่รวบรวมโดยนักเทศน์ที่แสดงความเกลียดชัง เช่น เรย์มอนด์ มาร์ตินี และนิโคลัส โดนิน ยังคงเป็นพื้นฐานของข้อกล่าวหาต่อทัลมุดที่ตามมาทั้งหมด บางส่วนเป็นจริง ส่วนใหญ่เป็นเท็จและอิงตามคำพูดที่ไม่อยู่ในบริบท และบางส่วนเป็นการประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมด [ดู Baer, ​​ch. 4 ฟ. 54, 82 ว่าได้รับการพิสูจน์แล้วว่า Raymond Martini ปลอมใบเสนอราคา] บนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ เราพบข้อกล่าวหาเก่าๆ เหล่านี้มากมายที่กำลังได้รับการแก้ไข...

ผลงานที่อ้างถึง

 • อัมราม, เดวิด เวอร์เนอร์ (1909) ผู้สร้างหนังสือภาษาฮีบรูในอิตาลี ฟิลาเดลเฟีย: เจเอช กรีนสโตน
 • Nathan T. Lopes Cardozo The Infinite Chain: Torah, Masorah และ Man (Philipp Feldheim, 1989) ไอ0-944070-15-9 
 • อารเยห์ คาร์เมลล์ (ธันวาคม 1986) ช่วยศึกษาทัลมุด สำนักพิมพ์เฟลด์ไฮม์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-87306-428-6. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .(รวมถึงMevo ha-Talmud ของซามูเอล ฮา-นา กิด ดูหัวข้อถัดไป)
 • ซวี เฮิร์ช ชาเยส เมโว ฮาตาลมุด , แปล. Jacob Shachter: คู่มือนักเรียนผ่าน Talmud (หนังสือ Yashar, 2005) ไอ1-933143-05-3 
 • ดาลิน ดีจี (2012) ตำนานสมเด็จพระสันตะปาปาของฮิตเลอร์: พระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 และสงครามลับกับนาซีเยอรมนี สำนักพิมพ์ Regnery ไอเอสบีเอ็น 978-1-59698-185-0. สืบค้นเมื่อ27 สิงหาคม 2560 .
 • แดน โคห์น-เชอร์บอค (1994) ศาสนายิวและความเชื่ออื่น ๆ พัลเกรฟ มักมิลลัน. ไอเอสบีเอ็น 978-0-312-10384-2. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .
 • Fraade, Steven D, "การนำทางสิ่งผิดปกติ: คนที่ไม่ใช่ชาวยิวที่จุดตัดของกฎหมายและการเล่าเรื่องแรบบินิกในยุคแรก" ใน Laurence Jay Silberstein; โรเบิร์ต แอล. โคห์น (1994) อีกด้านหนึ่งในความคิดและประวัติศาสตร์ของชาวยิว: การสร้างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวยิว สำนักพิมพ์นิวยอร์ค. หน้า 145–165. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8147-7990-3. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .
 • ก็อตธีล, ริชาร์ด; บรอยเด, ไอแซค (1906) "ลีโอ เอกซ์. (จิโอวานนี่ เด เมดิซี)". สารานุกรมชาวยิว. สืบค้นเมื่อ27 สิงหาคม 2560 .
 • เฮลเลอร์, มาร์วิน เจ. (2005) "การพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ Talmud: จาก Bomberg ถึง Schottenstein" (PDF ) พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเยชิวา : 73. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2016-08-15 . สืบค้นเมื่อ2017-08-27 .
 • อาร์. ทราเวอร์ส แฮร์ฟอร์ด (2007) ศาสนาคริสต์ในทัลมุดและมิดรัช KTAV Publishing House, Inc. ISBN 978-0-88125-930-8. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .
 • D. Landesman แนวทางปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้โตราห์ ( Jason Aronson , 1995) ไอ1-56821-320-4 
 • เอ็มมานูเอล เลวินาส ; แอนเน็ตต์ อาโรโนวิคซ์ (1994) บทอ่านทัลมูดิกเก้าบท สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า. ไอเอสบีเอ็น 978-0-253-20876-7. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .
 • Levy, Richard S., Antisemitism: สารานุกรมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอคติและการประหัตประหาร, เล่มที่ 2 , ABC-CLIO, 2005 ดูบทความ: "Talmud Trials", "Entdecktes Judenthum", "The Talmud Jew", "David Duke", " ออกัสต์ โรห์ลิง" และ "โยฮันเนส เฟฟเฟอร์คอร์น"
 • ฮยัม แมคโคบี้ ; เจฮีล เบน โจเซฟ (แห่งปารีส) (1993) ศาสนายิวในการพิจารณาคดี: ข้อโต้แย้งระหว่างชาวยิวและคริสเตียนในยุคกลาง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson ไอเอสบีเอ็น 978-1-874774-16-7. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .บทสรุปของแหล่งข้อมูลหลักพร้อมคำอธิบาย
 • ไมโมนิเดสบทนำสู่มิชนเนห์โตราห์ (แปลภาษาอังกฤษ)
 • Maimonides Introduction to the Commentary on the Mishnah (Hebrew Fulltext Archived 2021-05-09 ที่Wayback Machine ), แปล ซวี แลมเปล (Judaica Press, 1998) ไอ1-880582-28-7 
 • Aaron Parry คู่มือคนโง่ฉบับสมบูรณ์เรื่อง Talmud (Alpha Books, 2004) ไอ1-59257-202-2 
 • Rodkinson, Michael Levi , ประวัติความเป็นมาของทัลมุดตั้งแต่สมัยก่อตั้งประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบัน , The Talmud Society, 1918
 • โจนาธาน โรเซน (2001) ทัลมุดกับอินเทอร์เน็ต: การเดินทางระหว่างโลก กลุ่มสำนักพิมพ์นานาชาติต่อเนื่อง ไอเอสบีเอ็น 978-0-8264-5534-5. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .
 • อาดิน สไตน์ซัลซ์ (2006) ทัลมุดที่จำเป็น หนังสือพื้นฐาน. ไอเอสบีเอ็น 978-0-465-08273-5. สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2554 .อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูเพิ่มเติมที่นี่
 • Adin Steinsaltz The Talmud: คู่มืออ้างอิง (Random House, 1996) ไอ0-679-77367-3 

ตรรกะและวิธีการ

ผลงานทางวิชาการสมัยใหม่

 • ฮานอค อัลเบค, มาโว ลา-ทัลมูดิม
 • Daniel Boyarin , Sephardi Speculation: การศึกษาวิธีการตีความ Talmudic (ฮีบรู), Machon Ben Zvi: Jerusalem, 1989
 • Yaakov Elman, "ลำดับ ลำดับ และการคัดเลือก: The Mishnah's Anthological Choices" ในDavid Stern , ed. The Anthology in Jewish Literature (Oxford: Oxford University Press, 2004) 53–80
 • YN Epstein, Mevo-ot le-Sifrut haTalmudim
 • Uziel Fuchs, Talmudam shel Geonim: yaḥasam shel geone Bavel lenosaḥ ha-Talmud ha-Bavli (The Geonic Talmud: ทัศนคติของ Babylonian Geonim ต่อข้อความของ Talmud ชาวบาบิโลน): Jerusalem 2017
 • David Weiss Halivni , Mekorot u-Mesorot (Jerusalem: Jewish Theological Seminary, 1982 on)
 • Louis Jacobs , "ทัลมุดของชาวบาบิโลนเป็น Pseudepigraphic มากแค่ไหน?" Journal of Jewish Studies 28, ฉบับที่ 1 (1977), หน้า 46–59
 • ซาอูล ลีเบอร์แมน , ขนมผสมน้ำยาในปาเลสไตน์ของชาวยิว (นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว, 1950)
 • โมเสส มิเอลซิเนอร์บทนำสู่ทัลมุด : repr. 2540, ปกแข็งISBN 978-0-8197-0156-5 , หนังสือปกอ่อนISBN 978-0-8197-0015-5  
 • Jacob Neusnerแหล่งที่มาและประเพณี: ประเภทขององค์ประกอบใน Talmud of Babylonia (แอตแลนตา: Scholars Press, 1992)
 • Aviram Ravitzky, Aristotelian Logic and Talmudic Methodology (ฮีบรู): Jerusalem 2009, ISBN 978-965-493-459-6 
 • Andrew Schumann, Talmudic Logic : (London: College Publications 2012), ISBN 978-1-84890-072-1 
 • Strack, Herman L.และ Stemberger, Günter, Introduction to the Talmud and Midrash , tr. มาร์คุส บ็อกมือห์ : ตัวแทน 2535 ปกแข็งISBN 978-0-567-09509-1 , หนังสือปกอ่อนISBN 978-0-8006-2524-5  

บนผืนดินส่วนบุคคล

 • Moshe Benovitz, Berakhot บทที่ 1: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Stephen Wald, Shabbat บทที่ 7: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Aviad Stollman, Eruvin บทที่ 10: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • Aaron Amit, Pesachim บทที่ 4: Iggud le-Farshanut ha-Talmud (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • เนตาเนล บาดานี ศาลซันเฮดริน บทที่ 5: อิกกุด เล-ฟาร์ชานุต ฮา-ทัลมุด (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)
 • โมเช เบโนวิทซ์ ซุคคาห์ บทที่ 4–5: อิกกุด เล-ฟาร์ชานุต ฮา-ทัลมุด (ภาษาฮีบรู พร้อมบทสรุปภาษาอังกฤษ)

การศึกษาประวัติศาสตร์

 • Shalom Carmy (ed.) ทุนการศึกษาสมัยใหม่ในการศึกษาโตราห์: การมีส่วนร่วมและข้อ จำกัด Jason Aronson, Inc.
 • Richard Kalmin Sages เรื่องราว ผู้แต่ง และบรรณาธิการใน Rabbinic Babylonia Brown Judaic Studies
 • David C. Kraemer, On the Reliability of Attributions in the Babylonian Talmud, Hebrew Union College Annual 60 (1989), หน้า 175–90
 • Lee Levine, Ma'amad ha-Hakhamim be-Eretz Yisrael (เยรูซาเล็ม: Yad Yizhak Ben-Zvi, 1985), (=ชนชั้นแรบบินิกของโรมันปาเลสไตน์ในสมัยโบราณ)
 • ซาอูล ลีเบอร์แมน , ขนมผสมน้ำยาในปาเลสไตน์ของชาวยิว (นิวยอร์ก: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิว, 1950)
 • John W. McGinley, ' The Written' เป็นกระแสเรียกแห่งการตั้งครรภ์แบบชาวยิว ไอ0-595-40488-X 
 • เดวิด บิ๊กแมน ค้นหาบ้านสำหรับการศึกษาทัลมุดเชิงวิพากษ์

ทรัพยากรข้อความฉบับเต็ม

 • การแปลทัลมุดและภาษาอังกฤษจากฉบับ Steinsaltz
 • Talmud Bavli (การแปล Soncino) (อังกฤษ) การแปล Soncino Press ของ Talmud Bavli ในรูปแบบเอกสารพกพา ไม่มีปริมาณดัชนีและไม่มีแทร็กย่อย
 • มิชนาห์ (ฮีบรู)
 • โทเซฟตา (ฮีบรู)
 • ทัลมุด เยรูชาลมี (ฮีบรู)
 • ทัลมุด บาฟลี (ฮีบรู)
 • ทัลมุดที่ค้นหาได้เต็มรูปแบบใน Snunit (ฮีบรู)
 • Rodkinson แปลเป็นภาษาอังกฤษ ดูด้านบน ภายใต้ #Talmud Bavli
 • รูปภาพ E-Daf ของแต่ละหน้าของทัลมุดบาบิโลน
 • Tractate Megillah: ดาวน์โหลด .pdf แสดงการเปล่งเสียงของชาวเยเมน
 • Shas.org Daf Viewer (ฮีบรู)

ลิงค์ภายนอก

 • ทัลมุดที่เคอร์ลี
 • เซฟาเรีย.org
 • สารานุกรมชาวยิว: ลมุด
 • ประวัติศาสตร์ชาวยิว: Talmud Archived 2014-11-18 ที่Wayback Machine , aish.com
 • ทัลมุด/มิชนาห์/เจมารา, jewishvirtuallibrary.org
 • คู่มือการวิจัยกฎหมายยิวห้องสมุดกฎหมายมหาวิทยาลัยไมอามี
 • การสำรวจวรรณกรรมแรบบินิกโดยOhr Somayach
 • Introduction to the Talmud Archived 2016-09-02 ที่Wayback Machineโดย Rabbi M. Taub
 • การแปลทัลมุด ศตวรรษที่ 13–14 ที่ E-codices