Avot ของรับบี Natan

From Wikipedia, the free encyclopedia

Avot de-Rabbi Nathan ( ภาษาอราเมอิกของชาวบาบิโลนของชาวยิว : אבות דרבי נתן ) มักพิมพ์ร่วมกับแผ่นพับย่อยของลมุดเป็น งาน aggadic ของชาวยิว ที่อาจรวบรวมใน ยุค geonic (c.700–900 CE) แม้ว่า Avot de-Rabbi Nathan จะเป็นคนแรกและยาวที่สุดในบรรดา " minor tractates " แต่อาจไม่ได้อยู่ในคอลเลกชั่นนั้นตามลำดับเวลา โดยมีลักษณะเป็นmidrash ตอน ปลายมากกว่า ในรูปแบบที่ยังหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ประกอบด้วยส่วนผสมของมิชนาห์และมิดราชและอาจถูกกำหนดในทางเทคนิคว่าเป็นการแสดงออกถึงคำพ้องเสียงของมิชนาอิก แทรกเทตPirkei Avotมีรากฐานที่เก่ากว่า (รุ่น) ของผืนดินนั้น มันอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็น " tosefta " หรือ " gemarah " ชนิดหนึ่งสำหรับ Mishna Avot ซึ่งไม่มี gemarah แบบดั้งเดิม Avot de-Rabbi Nathan มีคำสอน สุภาษิตและเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่ไม่พบในวรรณกรรมแรบบินิก ในยุคแรกๆ [1]คำพูดของแรบไบอื่น ๆ ปรากฏในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากกว่าที่พบใน Pirkei Avot

รูปแบบที่มีอยู่สองรูปแบบ (การสืบทอด) ของ Avot de-Rabbi Nathan

เมื่อสัมผัสถึงรูปแบบดั้งเดิม อายุของมัน และการขึ้นอยู่กับการกล่าวถึงมิชนาห์ก่อนหน้านี้หรือภายหลัง มีความคิดเห็นมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกล่าวถึงในคำนำของS. Schechter งานนี้มีการทำซ้ำสองครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นมักจะพิมพ์ด้วยคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนในภาคผนวกของSeder Nezikin [เล่มที่สิบหก] ก่อนหน้าที่เรียกว่าMinor Treatisesและอีกเล่มซึ่งมีอยู่จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ในต้นฉบับเท่านั้น ในปี 1887 โซโลมอน เชคเตอร์ตีพิมพ์สอง recensions ในคอลัมน์คู่ขนาน มีส่วนสำคัญในฉบับแนะนำและบันทึกที่มีค่า มีแนวโน้มว่าจะมีการสังคายนาครั้งอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากแรบไบในยุคกลางอ้างจากเวอร์ชันอื่นๆ

เพื่อแยกความแตกต่างของทั้งสอง recensions พิมพ์ด้วยลมุดอาจเรียกว่าA ; และอื่น ๆB . บทแรกแบ่งออกเป็นสี่สิบเอ็ดบท และบทหลังแบ่งออกเป็นสี่สิบแปดบท Schechter ได้พิสูจน์แล้วว่าการกล่าวถึงBถูกอ้างถึงโดยนักเขียนชาวสเปนเท่านั้น Rashiรู้ถึง recension Aเท่านั้น

ต้นฉบับภาษาฮีบรูของAvot de-Rabbi Nathanปัจจุบันอยู่ที่ห้องสมุด Bodleianในอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ภายใต้การจัดประเภทMS Oxford (Bodleiana) Heb ค. 24 . [2]นอกจากนี้MS Parma ( Palatina ) 2785 (de Rossi 327; Uncastillo/Spain, 1289) ซึ่งเป็นสำเนาAvot de-Rabbi Nathanที่ แม่นยำยิ่งขึ้นได้ ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใน recension B [2]

เนื้อหา

เนื้อหาของทั้งสอง recensions แตกต่างกันมาก แม้ว่าวิธีการจะเหมือนกันในทั้งสอง คำสอนที่แยกจากกันของ Mishnah Avot โดยทั่วไปถือเป็นข้อความ ซึ่งอธิบายสั้นๆ ได้—บทเรียนทางจริยธรรมที่อยู่ในนั้นได้รับการสนับสนุนจากการอ้างอิงถึงข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล —หรือบรรยายโดยเรื่องเล่าและตำนาน บางครั้งการพูดนอกเรื่องยาวเกิดจากการแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อความอย่างหลวมๆ วิธีนี้อาจแสดงให้เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสอนของซีโมนผู้ชอบธรรมซึ่งกำหนดให้การกุศลเป็นหนึ่งในสามเสาหลักที่โลกตั้งอยู่[3] Avot de-Rabbi Nathan อ่านดังนี้:

[โลกสงบ] ด้วยกุศลอย่างไร? ดูเถิดผู้เผยพระวจนะกล่าวในพระนามของพระเจ้าว่า 'ข้าพเจ้าปรารถนาจิตกุศล [ความเมตตา] ไม่ใช่เครื่องบูชา' [4]โลกถูกสร้างขึ้นโดยการกุศลเท่านั้น [ความเมตตา] ดังที่กล่าวไว้ว่า 'ความเมตตาจะถูกสร้างขึ้นเป็นนิตย์' [5] (หรือตามที่รับบีแปลข้อความนี้ว่า 'โลกถูกสร้างขึ้นด้วยความเมตตา') รับบี โยชานัน เบน ซาไคพร้อมด้วยอาร์. โจชัวครั้งหนึ่งผ่านกรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่มองดูเมืองและซากปรักหักพังของวิหาร อาร์. โจชัวอุทานว่า 'วิบัติแก่พวกเรา ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชดใช้บาปของเราถูกทำลาย!' ร. โยชานันท์ตอบว่า 'ลูกเอ๋ย อย่าเสียใจในเรื่องนี้เลย เพราะเรามีการชดใช้บาปของเราอีกแล้ว เป็นกุศล อย่างที่กล่าวกันว่า ข้าพเจ้าต้องการกุศล ไม่ใช่การบูชายัญ [6]

บทของทั้งสองบทของ Avot de-Rabbi Nathan สอดคล้องกับบทของ Mishnah Avot ดังนี้:

 • บทที่ 1-11 ของการทบทวนA และบทที่ 1-23 ของการทบทวนBสอดคล้องกับPirkei Avot 1:1-11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำพูดของZugoth
 • บทที่ 12-19 ของAและบทที่ 24-29 ของBสอดคล้องกับPirkei Avot 1:12-18 และบทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสอนของHillel , Shammai , Yohanan ben Zakkaiและสาวกของเขา
 • บทที่ 20-30 ของAและบทที่ 30-35 ของBสอดคล้องกับPirkei Avotบทที่ 3-4 ซึ่งเป็นการรวบรวมมิชนาอิก อิสระ
 • บทที่ 31-41 ของAและบทที่ 36-48 ของBสอดคล้องกับPirkei Avotบทที่ 5 ซึ่งเป็นชุดข้อความนิรนามที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม

การประพันธ์

นาธานชาวบาบิโลนซึ่งมีชื่อปรากฏในชื่อผลงานที่อยู่ระหว่างการรักษา ไม่อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้เขียนคนเดียว เนื่องจากเขารุ่งเรืองประมาณกลางศตวรรษที่ 2 หรือรุ่นก่อนผู้แต่งมิชนาห์ นอกจากนี้ยังมีการอ้างคำพูดของผู้มีอำนาจหลายคนที่รุ่งเรืองมาช้านานหลังจาก ร. นาธาน; ตัวอย่างเช่น รับบีโจชัว เบน เลวี การกำหนด "De-Rabbi Nathan" อาจอธิบายได้จากสถานการณ์ที่ว่า R. Nathan เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจคนแรกที่กล่าวถึงในบทเปิดของงาน (แต่ไม่ใช่คนแรก นั่นคือ Yose ha- Galili ) บางทีโรงเรียนของtannaite R. Nathan เป็นผู้ริเริ่มงานนี้ อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางการเมืองที่รับบีนาธานมีกับชิมอน เบน กัมลิเอลชื่อของแรบไบนาธานไม่ปรากฏในเวอร์ชันของ Avot ที่รวบรวมโดยผู้เรียบเรียงของ Mishna Rebbi (ลูกชายของ Shimon ben Gamliel ที่กล่าวมาข้างต้น) อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า Rabbi Nathan ได้ทำการรวบรวมอิสระ ( Cashdan 1965 ) และเป็นไปได้ว่า Avot de-Rabbi Nathan จะมาจากแหล่งนั้น

เรียกอีกอย่างว่าTosefta to Avot [7]ทั้งสองผลงานในรูปแบบปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ามีผู้แต่งต่างกัน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร พวกมันน่าจะเป็นของยุค Gonim ระหว่างศตวรรษที่ 8 และ 9

คำแปล

 • การ แปล ภาษาละตินของ Abot de-Rabbi Nathan จัดพิมพ์โดยFranz Tayler , London, 1654: Tractatus de Patribus Rabbi Nathan Author แปลเป็นภาษาละติน
 • ML Rodkinsonเป็นผู้ให้ฉบับภาษาอังกฤษในการแปลภาษาบาบิโลนทัลมุด , i. 9 นิวยอร์ก 2443
 • พ่อตามแรบไบนาธานแปลโดยJudah Goldin สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยลปี 1955 (พิมพ์ซ้ำปี 1990)
 • 'Aboth d'Rabbi Nathan, แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทนำและหมายเหตุโดย Eli Cashdan ในThe Minor Tractates of the Talmud , Soncino, 1965
 • พ่อตามแรบไบนาธาน: Abot De Rabbi Nathan , Anthony J. Saldarini, Brill Academic, 1975
 • พ่อตามรับบีนาธาน , Jacob Neusner , University of South Florida Press, 1986

ข้อคิดเห็น

Schechter ให้ข้อคิดแก่ Avot de-Rabbi Nathan ในฉบับของเขา [8]ดัดแปลงโดยBenjamin Motal [9]ข้อคิดเห็นเขียนโดย Eliezer Lipman แห่งZamość , Zolkiev , 1723; โดย Elijah ben Abraham พร้อมบันทึกโดยVilna Gaon , [10]โดยAbraham Witmand , [11]และโดย Joshua Falk Lisser [12] ฉบับของ Lisser พิมพ์ซ้ำใน Vilna Talmud

อ้างอิง

 1. ^ (จากแคช 1965 )
 2. อรรถa b เบอร์เนอร์, คริสตอฟ (2554). "ใบเสนอราคาจาก Avot de Rabbi Nathan B ใน MS Oxford (Bodleiana) Heb. c. 24" ยิวศึกษารายไตรมาส . Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. 18 (3): 217–265. ดอย : 10.1628/094457011797248462 . จสท.  41289143 .
 3. ^ ปิร์เคอาวอต 1:2
 4. ^ โฮเชยา 6:6
 5. ^ สดุดี 89:3
 6. ^ ทบทวน Aบทที่ 4
 7. ดู Horowitz, Uralte Toseftas, 1:6, Frankfort-on-the-Main , 1889; หนังสือรุ่น ของBrüll , 9:139 และ seq.
 8. ^ โซโลมอน Schechter, Abot of-รับบีนาธาน , เวียนนา, 2430; 27 และอื่น ๆ
 9. ในกลุ่มนี้เรียกว่า ตุมมัต เยชาริม (เวนิส, 1622)
 10. ^ วิลนา , 1833
 11. อาฮาบัต เฮเสดอัมสเตอร์ดัม พ.ศ. 2320
 12. บินยัน เยโฮชัว ,ไดเฮิร์นเฟิร์ธ , 1788

ลิงค์ภายนอก

0.08951997756958