เอกราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Autonomismหรือที่รู้จักในชื่อAutonomist MarxismและAutonomous Marxismเป็นขบวนการและทฤษฎีทางการเมืองและสังคมฝ่ายซ้าย ที่ ต่อต้านทุนนิยม [1] [2] [3]ในระบบทฤษฎี มันเกิดขึ้นครั้งแรกในอิตาลีในทศวรรษ 1960 จากลัทธิ กรรมกร ( operaismo ). ต่อมา แนวโน้ม หลังมาร์กซิสต์และอนาธิปไตยเริ่มมีนัยสำคัญหลังจากได้รับอิทธิพลจากพวกSituationists ความล้มเหลวของการเคลื่อนไหว ทางซ้ายสุดของอิตาลีในปี 1970 และการเกิดขึ้นของนักทฤษฎีที่สำคัญจำนวนหนึ่ง รวมทั้งAntonio Negriซึ่งมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งPotere Operaio ในปี 1969 เช่นเดียวกับMario Tronti , Paolo Virnoและ Franco "Bifo " Berardi

George Katsiaficasสรุปรูปแบบของขบวนการอิสระโดยกล่าวว่า "ตรงกันข้ามกับการตัดสินใจแบบรวมศูนย์และโครงสร้าง อำนาจ แบบลำดับชั้น ของสถาบันสมัยใหม่ การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอิสระเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยตรงในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเขา การแสวงหาการขยายระบอบประชาธิปไตยและช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากโครงสร้างทางการเมือง และรูปแบบพฤติกรรมที่กำหนดจากภายนอก" [4]สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องความเป็นอิสระของขบวนการทางสังคมจากพรรคการเมือง[5]ในมุมมองการปฏิวัติที่พยายามสร้างทางเลือกทางการเมืองในทางปฏิบัติให้กับทั้งระบอบเผด็จการ / สังคมนิยมแบบรัฐ และ ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนร่วมสมัย. [6]

การปกครองตนเองมีอิทธิพลต่อระบบอัตโนมัติของเยอรมันและดัตช์/ Autonomen ขบวนการศูนย์สังคมทั่วโลกและปัจจุบันมีอิทธิพลในอิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศที่พูดภาษาอังกฤษในระดับที่น้อยกว่า บรรดาผู้ที่อธิบายตนเองว่าเป็นนักปกครองตนเองในปัจจุบันต่างจากลัทธิมาร์กซิสต์ไปจนถึงผู้นิยมอนาธิปไตย [7]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าautonomiaหรือAutonomeประกอบด้วยคำภาษากรีกสองคำ ( αὐτο- , auto- , "self"; νόμος nomos , "law") ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะเข้าใจว่าหมายถึง "ผู้ที่ให้ กฎเกณฑ์ของตนเอง" ความเป็น อิสระในแง่นี้ไม่ใช่ ความ เป็นอิสระ ในขณะที่ความเป็นอิสระหมายถึง ชีวิตแบบ อัตตาธิปไตยซึ่งแยกออกจากชุมชนเอกราชหมายถึงชีวิตในสังคม แต่ตามกฎของตนเอง แม้ว่าแนวคิดเรื่องการปกครองตนเองเป็นเรื่องแปลกสำหรับชาวกรีกโบราณ แต่แนวความคิดนี้ได้รับการรับรองทางอ้อมโดยอริสโตเติลผู้ซึ่งกล่าวว่ามีเพียงสัตว์ร้ายหรือเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นอิสระและแยกตัวออกจากโพ ลิส ("ชุมชน") ในขณะที่คานท์ได้นิยามการตรัสรู้ด้วยเอกราชของความคิดและที่มีชื่อเสียง" Sapere aude " ("กล้าที่จะรู้")

ทฤษฎี

ลัทธิมาร์กซ์ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ของลัทธิมาร์กซ์ลัทธิมาร์กซ์ที่เน้นย้ำถึงความสามารถของชนชั้นกรรมกรในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ ระบบ ทุนนิยม ที่ ไม่ขึ้นกับรัฐสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง นักปกครองตนเองมีความกังวลเกี่ยวกับองค์กรทางการเมืองของพรรคน้อยกว่าพวกมาร์กซ์คนอื่น ๆ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่จัดตนเองเองนอกโครงสร้างองค์กรแบบเดิม ลัทธิมาร์กซิสต์อิสระจึงเป็นทฤษฎีแบบ "ล่างขึ้นบน": มันดึงความสนใจไปที่กิจกรรมที่นักปกครองตนเองมองว่าเป็นการต่อต้านชนชั้นแรงงานในชีวิตประจำวันต่อระบบทุนนิยม เช่นการไม่อยู่ , การทำงานช้า, การขัดเกลาในที่ทำงาน, การก่อวินาศกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกโค่นล้ม

เช่นเดียวกับลัทธิมาร์กซิสต์คนอื่นๆ นักปกครองตนเองมองว่าการต่อสู้ทางชนชั้นมีความสำคัญเป็นศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม นักปกครองตนเองมีคำจำกัดความของชนชั้นแรงงานที่กว้างกว่าพวกมาร์กซ์คนอื่นๆ เช่นเดียวกับคนงานที่มีรายได้ (ทั้งปกขาวและ ปก ฟ้า ) นักปกครองตนเองยังรวมคนที่ไม่ได้รับค่าจ้างในหมวดหมู่นี้ด้วย (นักเรียน คนว่างงาน คนทำบ้าน ฯลฯ) ) ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วถูกลิดรอนจากการเป็นตัวแทนของสหภาพ

นักทฤษฎีในยุคแรกเช่นMario Tronti , Antonio Negri , Sergio BolognaและPaolo Virnoได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง "ไม่สำคัญ" และ "แรงงานทางสังคม" ที่ขยายแนวความคิดเกี่ยวกับแรงงานของลัทธิมาร์กซ์ไปสู่ทุกสังคม พวกเขาแนะนำว่าความมั่งคั่งของสังคมสมัยใหม่เกิดจาก การทำงาน ส่วนรวม ที่ไม่สามารถนับได้ และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่แจกจ่ายให้กับคนงานในรูปของค่าจ้าง นักปกครองอิสระชาวอิตาลีคนอื่นๆ โดยเฉพาะสตรีนิยม เช่นMariarosa Dalla CostaและSilvia Federiciได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสตรีนิยมและคุณค่าของแรงงานสตรีที่ไม่ได้รับค่าจ้างต่อสังคมทุนนิยม Micheal Ryan นักวิชาการด้านการเคลื่อนไหวเขียนว่า:

เอกราชในฐานะการเคลื่อนไหวและในทางทฤษฎี ตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ว่าระบบทุนนิยมเป็นระบบที่ไม่ลงตัวซึ่งสามารถทำให้เป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยการวางแผน แต่จะยึดเอามุมมองของคนงานโดยให้สิทธิพิเศษในกิจกรรมของตนเป็นช่องทางของการปฏิวัติเช่นเดียวกับการสร้างสังคมคอมมิวนิสต์เพียงลำพัง เศรษฐศาสตร์ถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองโดยสิ้นเชิง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองโดยตรงของกำลังระหว่างวิชาในชั้นเรียน และอยู่ในหมวดเศรษฐกิจของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบทางการเมืองที่แปลกแยกเช่นพรรคซึ่งมีความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [8]

ตามประเทศ

ฝรั่งเศส

ในฝรั่งเศส กลุ่มลัทธิมาร์กซิสต์Socialisme ou Barbarieนำโดยปราชญ์Cornelius Castoriadisอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มอิสระกลุ่มแรกๆ Socialisme ou Barbarie ดึงข้อมูลจากการวิจัยเชิงเคลื่อนไหวของ American Johnson-Forest Tendency ในโรงงานผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ และดำเนินการสืบสวนของตนเองเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนของผู้ปฏิบัติงานที่มียศและแฟ้ม การต่อสู้ที่เป็นอิสระของสหภาพแรงงานหรือผู้นำพรรค นอกจากนี้ Socialisme ou Barbarie ยังขนานกับงานของ Johnson-Forest Tendency วิจารณ์ระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตอย่างรุนแรง ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของ " ทุนนิยมระบบราชการ " และไม่ใช่สังคมนิยมเลยที่อ้างว่าเป็น ปราชญ์Jean-François Lyotardก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของขบวนการละครโอเปร่าของอิตาลีรู้สึกได้โดยตรงมากกว่าในการสร้างบทวิจารณ์Matériaux pour l'intervention (1972–73) โดยYann Moulier-Boutang นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ใกล้ชิดกับ Toni Negri สิ่งนี้นำไปสู่การสร้าง กลุ่ม Camarades (1974–78) ซึ่งตีพิมพ์นิตยสารชื่อเดียวกัน Moulier-Boutang เข้าร่วม Centre International pour des Nouveaux Espaces de Liberté (CINEL) ร่วมกับคนอื่นๆ ที่ก่อตั้งเมื่อ 3 ปีก่อนโดยFélix Guattariและช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวชาวอิตาลีที่ถูกกล่าวหาว่าก่อการร้าย ซึ่งอย่างน้อย 300 คนหนีไปฝรั่งเศส

ขบวนการปกครองตนเองของฝรั่งเศสจัดระเบียบตัวเองใน AGPA (Assemblée Parisienne des Groupes Autonomes, "Parisian Assembly of Autonome Groups"; 1977–78) มีแนวโน้มหลายอย่างรวมถึงกลุ่ม Camarades ที่นำโดย Moulier-Boutang สมาชิกของ Organisation communiste libertaire บางคนอ้างถึง "Desiring Autonomy" ของ Bob Nadoulek แต่ยังมีผู้บุกรุกและคนที่ฉลาดทางถนน (รวมถึงกลุ่ม เนยเทียม). ระบบ ปกครองตนเองของฝรั่งเศสสนับสนุนอดีตสมาชิกกองทัพแดง ที่ถูกจับ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ยังเข้าแทรกแซงในเงื่อนไขการควบคุมตัวผู้ต้องขังกองทัพอากาศ กลุ่มติดอาวุธAction directeปรากฏตัวในปี 1979 และดำเนินการโดยตรงด้วยความรุนแรงหลายครั้ง Action Directe อ้างความรับผิดชอบในการฆาตกรรมของGeorges BesseซีอีโอของRenaultและ General Audran George Besse เป็น CEO ของบริษัทนิวเคลียร์Eurodif Action Directe ถูกยุบในปี 2530

ในช่วงทศวรรษ 1980 ขบวนการอิสระได้ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ในอิตาลีเนื่องจากการดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐ และมีความเข้มแข็งในเยอรมนีมากกว่าในฝรั่งเศส มันยังคงปรากฏอยู่ในหมอบชาวปารีสและการจลาจลบางอย่าง (เช่นในปี 1980 ใกล้วิทยาเขต Jussieuในปารีสหรือในปี 1982 ในแผนก Ardennesระหว่างการประท้วงต่อต้านนิวเคลียร์ ) ตั้งแต่ปี 1986 ถึง 1994 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส"Comité des mal logés"ยึดอาคารหลายแห่งของหน่วยงานที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อประณามการขาดแคลนที่พักสำหรับคนงานอย่างโหดร้าย พวกเขาหลายร้อยคนและตัดสินใจในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกกลุ่มอิสระในปารีส หลายคนทำงานในเรือนจำต่อต้าน . ในช่วงทศวรรษ 1980 นักปกครองอิสระชาวฝรั่งเศสได้ตีพิมพ์วารสารCAT Pages (1981–82), Rebelles (1981–93), Tout ! (1982–85), Molotov et Confetti (1984), Les Fossoyeurs du Vieux Monde , La Chôme (1984–85) และContre(1987–89). ในปี 1990 ขบวนการอิสระของฝรั่งเศสปรากฏตัวในการต่อสู้ที่นำโดยคนว่างงาน โดยมี Travailleurs, Chômeurs, et Précaires en colère (TCP, "Angry Workers, Unowned, and Marginalized people") และ l'Assemblée générale des chômeurs de Jussieu ( "สมัชชาคนว่างงานของจุสซิ่ว") นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์และเหนือสิ่งอื่นใดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมาย (Collective Des Papiers pour tous ("Permits for all", 1996) และ Collectif Anti-Expulsion (พ.ศ. 2541-2548) วารสารเกี่ยว กับการปกครองตนเองหลายฉบับนับจากเวลานี้: Quilombo (1988–93), Apache (1990-198), Tic-Tac (1995–97), Karoshi (1998–99),

ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการสร้างค่ายไร้พรมแดน ใน สตราสบูร์กเพื่อประท้วงนโยบายต่อต้านการย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพื้นที่ยุโรปเชงเก้ในปี พ.ศ. 2546 นักปกครองตนเองมีความขัดแย้งกับพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส (ป.ล.) ในระหว่างการประท้วงที่เกิดขึ้นในกรอบของEuropean Social Forumในเมืองแซงต์-เดอนี (ปารีส) ณ สิ้นเดือนธันวาคม ผู้ว่างงานหลายร้อยคนช่วยตัวเองใน ซูเปอร์มาร์เก็ต Bon Marchéเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาส (การกระทำที่เรียกว่า " autoréduction " (ราคา) ในภาษาฝรั่งเศส) ตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศส(CRS) ต่อต้านคนว่างงานภายในร้าน ฝ่ายปกครองตนเองก่อการจลาจลในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2549 การประท้วงต่อต้านCPEและอีกครั้งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2550เมื่อนิโคลัส ซาร์โกซีได้รับเลือก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมคนได้ 10 คน รวมทั้งห้าคนอาศัยอยู่ในบ้านไร่บนเนินเขาที่มองเห็น Tarnac และกล่าวหาว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับ "องค์กรก่อการร้าย" โดยก่อวินาศกรรมแนวเหนือศีรษะของ TGV เก้าในสิบคนถูกปล่อยตัว และมีเพียงJulien Coupatซึ่งเป็นผู้นำที่ถูกกล่าวหา ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี โดยถูกตั้งข้อหา "กำกับกลุ่มก่อการร้าย" โดยสำนักงานอัยการปารีส

เยอรมนี

ในเยอรมนีตะวันตก Autonome ถูกใช้ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เพื่อพรรณนาถึงส่วนที่รุนแรงที่สุดของฝ่ายซ้ายทางการเมือง [9]บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในทุกการกระทำของขบวนการทางสังคมในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Brokdorf 1981, Wackersdorf 1986) และในการดำเนินการต่อต้านการสร้างรันเวย์สนามบิน (Frankfurt 1976–86) การป้องกันหมอบกับตำรวจ เช่น ในHafenstraßeของฮัมบูร์กก็เป็น "ภารกิจ" ที่สำคัญสำหรับขบวนการ"Autonomen" ขบวนการ Autonomenผู้นิยมอนาธิปไตยชาวดัตช์จากช่วงทศวรรษ 1960 ยังมุ่งความสนใจไปที่การนั่งยองๆ

ยุทธวิธีของ "ออโตโนม" มักจะเป็นสงคราม รวมถึงการสร้างเครื่องกีดขวาง ขว้างก้อนหิน หรือโมโลตอฟค็อกเทลใส่ตำรวจ ในช่วงเวลาที่มีอำนาจมากที่สุดในช่วงต้นทศวรรษ 1980 อย่างน้อยหนึ่งครั้งตำรวจต้องหลบหนี เนื่องจากเครื่องแต่งกายของพวกเขา (เสื้อผ้าสีดำหนา หน้ากากสกี หมวกกันน๊อค) สื่อเยอรมันจึงขนานนามว่า "ออโตโนม" เดอ ชวาร์ซ และในกลวิธีเหล่านี้คล้ายกับกลุ่มสีดำสมัยใหม่ ในปี 1989 กฎหมายเกี่ยวกับการประท้วงในเยอรมนีมีการเปลี่ยนแปลง ห้ามมิให้มีการใช้ "อาวุธแฝง" เช่น หมวกหรือแผ่นรองและปิดใบหน้าของคุณ ทุกวันนี้ ฉาก "อัตโนมัติ" ในเยอรมนีลดลงอย่างมากและเน้นที่การต่อต้านฟาสซิสต์ เป็นหลักการกระทำ นิเวศวิทยา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ลี้ภัยและสตรีนิยม มีกลุ่มติดอาวุธจำนวนมากขึ้นและยังคงดำเนินการอยู่ เช่น ในสวิตเซอร์แลนด์หรืออิตาลี

อิตาลี

อันโตนิโอ เนกรีนักทฤษฎีชั้นนำด้านการปกครองตนเองของอิตาลี

Autonomist Marxism—เรียกในอิตาลีว่าOperaismoซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า “workerism”—ปรากฏตัวครั้งแรกในอิตาลีในช่วงต้นทศวรรษ 1960 เป็นไปได้ว่าการเกิดขึ้นของระบบปกครองตนเองในยุคแรกนั้นสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจของพนักงานยานยนต์ในตูรินกับสหภาพแรงงานของตน ซึ่งบรรลุข้อตกลงกับFIAT ความท้อแท้ของคนงานเหล่านี้กับการเป็นตัวแทนที่เป็นระบบ รวมถึงการจลาจลที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจลาจลในปี 1962 โดยคนงาน FIAT ในเมืองตูริน "fatti di Piazza Statuto") เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการเป็นตัวแทนแรงงานที่จัดการกันเอง นอกขอบเขตของผู้แทน ดั้งเดิม เช่นสหภาพแรงงาน

ในปี ค.ศ. 1969 การแสดงโอเปร่ามีการใช้งานส่วนใหญ่ในสองกลุ่มที่แตกต่างกัน: Lotta ContinuaนำโดยAdriano Sofri (ซึ่งมีเมทริกซ์วัฒนธรรมนิกายโรมันคาธอลิก ที่สำคัญมาก) และ Potere OperaioนำโดยAntonio Negri , Franco Piperno , Oreste ScalzoneและValerio โมรุชชี . Mario Capannaเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจของขบวนการนักศึกษามิลาน ซึ่งมีแนวทางแบบมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ที่ คลาสสิก กว่า

อิทธิพล

ผ่านการแปลที่จัดทำโดย Danilo Montaldi และคนอื่น ๆ นักปกครองตนเองชาวอิตาลีได้ดึงงานวิจัยของนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในสหรัฐอเมริกาโดยJohnson–Forest Tendency และใน ฝรั่งเศสโดยกลุ่มSocialisme ou Barbarie Johnson-Forest Tendency ได้ศึกษาชีวิตชนชั้นแรงงานและการต่อสู้ดิ้นรนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ โดยจัดพิมพ์แผ่นพับ เช่น "The American Worker" (1947), "Punching Out" (1952) และ "Union Committeemen and Wildcat Strikes" (1955) ). งานนั้นได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย Socialisme ou Barbarie และตีพิมพ์เป็นลำดับในวารสารของพวกเขา พวกเขาเองก็เริ่มสืบสวนและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทำงาน ในกรณีของพวกเขาทั้งในโรงงานผลิตรถยนต์และสำนักงานประกันภัย

วารสารQuaderni Rossi ("Red Notebooks") ซึ่งผลิตขึ้นระหว่างปี 2504 ถึง 2508 และผู้สืบสกุลClasse Operaia ("Working Class") ซึ่งผลิตระหว่างปี 2506 ถึง 2509 ก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบปกครองตนเองในยุคแรกเช่นกัน Raniero Panzieri , Mario TrontiและToni Negriเป็นผู้ทำงานร่วมกันหลัก สถานี วิทยุโจรสลัดยังเป็นปัจจัยในการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองตนเอง Radio AliceของBolognaเป็นตัวอย่างของสถานีดังกล่าว

การดำเนินการโดยตรง

Askatasuna autonomist social center ในตูริน , 2016

ขบวนการนักศึกษาอิตาลีซึ่งรวมถึงIndiani Metropolitani (ชาวเมืองอินเดียนแดง) เริ่มตั้งแต่ปี 1966 ด้วยการลอบสังหารนักศึกษา Paolo Rossi โดยneo-fascistsที่มหาวิทยาลัยโรมได้ดำเนินการปฏิบัติการโดยตรงต่างๆรวมถึงการจลาจลและการยึดครอง ตลอดจนกิจกรรมที่สงบสุขมากขึ้น เช่น เป็นการลดหย่อนตนเอง ซึ่งบุคคลปฏิเสธที่จะชำระค่าบริการและสินค้าดังกล่าว เช่น การขนส่งสาธารณะ ไฟฟ้า ก๊าซ ค่าเช่า และอาหาร การปะทะกันหลายครั้งเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและตำรวจในระหว่างการยึดครองของมหาวิทยาลัยในฤดูหนาวปี 2510-2511 ระหว่างการ ยึดครองของ คำสั่งและในเดือนมีนาคม 2511 ในกรุงโรมระหว่างการ ต่อสู้ ของ Valle Giulia

Indiani Metropolitani เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวในขบวนการประท้วงด้านซ้ายสุดของอิตาลีระหว่างปี 1976 และ 1977 ที่เรียกว่า " Years of Lead " Indiani Metropolitani เป็นฝ่ายที่เรียกว่า 'ความคิดสร้างสรรค์' ของการเคลื่อนไหว สมัครพรรคพวกของมันทาหน้าเหมือนสีสงครามของชนพื้นเมืองอเมริกันและแต่งตัวเหมือนพวกฮิปปี้ เน้นที่ "จ้อง insieme" (อยู่ด้วยกัน) ความเป็นธรรมชาติ และศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี กลุ่มนี้มีการใช้งานในกรุงโรมระหว่างการยึดครองมหาวิทยาลัย La Sapienza ในปี 2520

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520 การจลาจลเกิดขึ้นที่เมืองโบโลญญาหลังจากการสังหารนักศึกษา Francesco Lorusso โดยตำรวจ เริ่มต้นในปี 1979 รัฐดำเนินคดีกับขบวนการอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวหาว่าปกป้องRed Brigadesซึ่งลักพาตัวและลอบสังหารAldo Moro นักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายจัด 12,000 คนถูกควบคุมตัว 600 หนีออกนอกประเทศ รวมทั้ง 300 ไปฝรั่งเศสและ 200 ไปอเมริกาใต้ [10]

สมาชิกของขบวนการทางสังคมของนักรบอิตาลีTute Bianche

Tute Bianche เป็นขบวนการทางสังคมของอิตาลีที่เข้มแข็ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2544 นักเคลื่อนไหวปิดร่างกายของตนด้วยวัสดุบุรองเพื่อต้านทานการตบตีของตำรวจ บุกฝ่าแนวตำรวจ และเดินขบวนกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อคุ้มครองซึ่งกันและกันในระหว่างการประท้วง ขบวนการ tute bianche ถึงจุดสุดยอดระหว่างการประท้วงต่อต้าน G8 ในเจนัวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยมีผู้ประท้วงประมาณ 10,000 คนใน "ที่กั้น" เดียว แดกดันหลังจากการตัดสินใจร่วมกันที่จะไปโดยไม่มีชุดคลุมสีขาว ไม่นานหลังจากเจนัวสมาคม Ya Basta ยุบ โดยบางส่วนได้ปฏิรูปเป็น "Disobbedienti" ซึ่งแปลว่า "ไม่เชื่อฟัง" อย่างแท้จริง ปรัชญานี้รวมถึงการประกอบอาชีพและการสร้างหมอบศูนย์สังคมที่จัดการด้วยตนเอง การ เคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกเพศ การ สนับสนุนสิทธิของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่แสวงหาที่ลี้ภัยทางการเมือง ตลอดจนกระบวนการของการเดินขบวนร่วมกันในลักษณะกลุ่มใหญ่ในระหว่างการประท้วงที่จัดขึ้นตามท้องถนน โดยการบังคับหากจำเป็นในกรณีที่มีการปะทะกับตำรวจ

ศูนย์กลางของขบวนการ tute bianche คือสมาคม Italian Ya Bastaซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มต่างๆ ทั่วอิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ ลุกฮือ ของ Zapatista Army of National Liberation ในเชียปัสในปี 1994 Ya Basta มีต้นกำเนิดมาจาก ศูนย์กลางทางสังคม "autonomist" ของมิลานโดยเฉพาะCentro Sociale เลอ อนกาวั ล โล ศูนย์ทางสังคมเหล่านี้เติบโตจากขบวนการ Autonomia ของอิตาลีในปี 1970 และ 80 การเคลื่อนไหวของ tute bianche มีความหลากหลายในระดับสากล ตัวอย่างเช่น ในอังกฤษ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าWOMBLESนำกลยุทธ์มาใช้แม้ว่าการวางแนวทางการเมืองของ WOMBLES จะแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของอิตาลี ในสเปน "Mono Blanco" เป็นตัวระบุที่ต้องการ เสื้อ tute bianche รุ่นแรกในอเมริกาเหนือ รุ่นNYC Ya Basta Collective (มีฐานอยู่ในนิวยอร์ค) สวมชุดเอี๊ยมสีเหลือง แทนที่จะเป็นสีขาว

อิทธิพล

ขบวนการ มาร์กซิสต์และออโต โนเมนที่ปกครองตนเองแบบอิสระ ได้ให้แรงบันดาลใจแก่กลุ่มปฏิวัติฝ่ายซ้ายในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้นิยมอนาธิปไตย ซึ่งหลายคนใช้กลยุทธ์แบบอิสระ [11] ขบวนการโอ เปร่าอิตาลียังมีอิทธิพลต่อนักวิชาการมาร์กซิสต์เช่นHarry Cleaver , John Holloway , Steve Wright [12]และ Nick Dyer-Witheford [13]ในเดนมาร์กและสวีเดน คำนี้ถูกใช้เป็นวลีที่จับได้ทั้งหมดสำหรับผู้นิยมอนาธิปไตยและสมาชิกรัฐสภาที่เหลือโดยทั่วไป ดังที่เห็นในรายงานข่าวของการขับไล่Ungdomshuset หมอบในโคเปนเฮเกนในเดือนมีนาคม 2550[14] [15]

นักคิด

การเคลื่อนไหวและองค์กร

สิ่งพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. คูนิงแฮม, แพทริก (ธันวาคม 2010). "เอกราชในฐานะขบวนการสังคมโลก" . WorkingUSA: วารสารแรงงานและสังคม . 13 : 451–464. ISSN  1089-7011 .
 2. ^ Katsiaficas 2006 .
 3. เอล คอลตี เฮดี; ลอตริงเงอร์, ซิลแวร์; มาราซซี, คริสเตียน (2007). Autonomia: การเมืองหลังการเมือง (ฉบับที่ 2) ลอสแองเจลิส: Semiotext(e). ISBN 978-1-58435-053-8. OCLC  159669900 .
 4. ^ Katsiaficas 2006 , หน้า. 6.
 5. ^ Katsiaficas 2006 , หน้า. 7.
 6. ^ Katsiaficas 2006 , หน้า. 8.
 7. ^ "Autonomism: การตัดพื้นจากลัทธิมาร์กซ์" . libcom.org _ สืบค้นเมื่อ6 กรกฎาคม 2020 .
 8. เนกรี, อันโตนิโอ (1991). "บทนำของผู้แปล ภาค 2". มาร์กซ์เหนือมาร์กซ์: บทเรียนเรื่องกรุนด์ริส แปลโดย ไรอัน, ไมเคิล. นิวยอร์ก: ออโตโนมีเดีย. หน้า xxx
 9. เจโรนิโม (2012). ไฟและเปลวไฟ: ประวัติความเป็นมาของขบวนการอัตโนมัติของเยอรมัน เอเค เพรส.
 10. "L'Autonomie Italienne" [Italian Autonomism] (ในภาษาฝรั่งเศส). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
 11. ^ "ความสัมพันธ์ของลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมกับอนาธิปไตย" . ห้องสมุดอนาธิปไตย. สืบค้นเมื่อ21 มิถุนายน 2020 .
 12. ^ ไรท์, สตีฟ (2002). Storming Heaven: องค์ประกอบและการต่อสู้ของชนชั้นในลัทธิมาร์กซ์ของ อิตาลี ลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. ISBN 0-7453-1607-7. OCLC  654106755 .
 13. ไดเออร์-วิธฟอร์ด, นิค. "ลัทธิมาร์กซ์อัตโนมัติและสังคมข้อมูล" . แผ่นพับกบฏ. สืบค้นเมื่อ21 มิถุนายน 2020 .
 14. ^ กลุ่มอดีตคนงาน CrimethInc CrimethInc.: การต่อสู้เพื่อ Ungdomshuset: การป้องกันศูนย์สังคมที่หมอบและกลยุทธ์ของเอกราช CrimethInc . สืบค้นเมื่อ21 มิถุนายน 2020 .
 15. อิลเลบอร์ก ยาคอบ (5 มีนาคม 2550) "อนาธิปไตยใน DK" . เดอะการ์เดียน . ISSN 0261-3077 . สืบค้นเมื่อ21 มิถุนายน 2020 . 

บรรณานุกรม

 • (ในภาษาฝรั่งเศส) L'Autonomie. Le mouvement autonome en France et en Italie , ฉบับ Spartacus 1978
 • (ภาษาฝรั่งเศส) Autonomes , Jan Bucquoy และ Jacques Santi, ANSALDI 1985
 • (ในภาษา ฝรั่งเศส) Action Directe Du terrorisme français à l'euroterrorisme , Alain Hamon และ Jean-Charles Marchand, SEUIL 1986
 • (ในภาษาฝรั่งเศส) Paroles Directes กฎหมาย, ลิขสิทธิ์และการแก้ไข : autour d'Action Directe , Loïc Debray, Jean-Pierre Duteuil, Philippe Godard, Henri Lefebvre , Catherine Régulier, Anne Sveva, Jacques Wajnsztejn, ACRATIE 1990
 • (ภาษาฝรั่งเศส) Un Traître chez les totos , Guy Dardel, ACTES SUD 1999 (นวนิยาย)
 • (ภาษาฝรั่งเศส) Bac + 2 + crime : l'affaire Florence Rey , Frédéric Couderc, CASTELLS 1998
 • (ภาษาฝรั่งเศส) Italie 77. Le « Mouvement », les intellectuels , Fabrizio Calvi, Seuil 1977
 • (ในภาษาอิตาลี) L'operaismo degli anni Sessanta. Da 'Quaderni rossi' เป็น 'classe operaia' , Giuseppe Trotta e Fabio Milana edd., Deriveapprod I 2008
 • (ในภาษาอิตาลี) อูนา สปาราโทเรีย อันยาลลา. สำหรับ una storia orale del '77 , Ordadek 1997
 • (ในภาษาเยอรมัน) Die Autonomen , Thomas Schultze et Almut Gross, Konkret Literatur 1997
 • (ในภาษาเยอรมัน) Autonome ใน Bewegung, AG Grauwacke aus den ersten 23 Jahren , Association A 2003
 • (ภาษาอังกฤษ) Katsiaficas, Georgy (2006). การโค่นล้มการเมือง: การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอิสระของยุโรปและการปลดปล่อยอาณานิคมของชีวิตประจำวัน เอเค เพรส. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 30 กันยายน 2018
 • (ภาษาอังกฤษ) Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism London: Pluto Press, 2009 John Holloway ed. กับ Fernando Matamoros และ Sergio Tischler ISBN 978-0-7453-2836-2 
 • (ภาษาอังกฤษ) Autonomia: การเมืองหลังการเมือง , ed. ซิลเวียร์ ลอตริงเกอร์ และ คริสเตียน มาราซซี นิวยอร์ก: Semiotext(e), 1980, 2007. ISBN 978-1-58435-053-8 . 
 • (ภาษาอังกฤษ) Os Cangaceiros A Crime Called Freedom: The Writings of Os Cangaceiros (Volume One) Eberhardt Press 2006
 • (ในภาษากรีก) Νοέμβρης 73. Αυτοί οι αγώνες συνεχίζονται, δεν εξαγοράζονται, δεν δικαιώθηκαν , เอ็ด Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών. เอเธนส์ 1983
 • (ในภาษากรีก) Αναμνήσεις , Άγης Στίνας, υψιλον, Αθήνα 1985
 • (ในภาษากรีก) Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα , Κορνήλιος Καστοριάδης, υψιλον, Αθήνα 2000
 • (ภาษาอังกฤษ) เมืองนี้เป็นของเรา: การนั่งยองและการเคลื่อนไหวอิสระจากทศวรรษ 1970 จนถึงปัจจุบัน เอ็ด บาร์ต ฟาน เดอร์ สตีน, อัสค์ คัทเซฟฟ์, ลีนเดอร์ต ฟาน ฮูเกนฮุยเซ PM กด 2014 ISBN 978-1604866834 

ลิงค์ภายนอก

0.046134948730469