ออสโตรมาร์กซิสม์

อ็อตโต บาวเออ ร์ นักทฤษฎีออ สโตรมาร์กซิ สต์ ถ่ายภาพในปี 1919
อดีต Staatkanzler Karl Rennerถ่ายภาพในปี 1920

ออสโตรมาร์กซิส ม์ (หรือเรียกอีกอย่างว่าออสโตร-มาร์กซิสม์ ) เป็น กระแสทาง ทฤษฎีของลัทธิ มาร์กซิส ต์ที่นำโดยวิกเตอร์ แอดเลอร์ , ออตโต บาว เออร์ , คาร์ล เรนเนอร์ , แม็กซ์ แอดเลอร์และรูดอล์ฟ ฮิลเฟอร์ดิง[1] [2]สมาชิกของพรรคแรงงานประชาธิปไตยแห่งออสเตรียในออสเตรีย ฮังการีและสาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่งและต่อมาได้รับการสนับสนุนจากนักปฏิวัติโดยกำเนิดชาวออสเตรียและผู้ลอบสังหารรัฐมนตรี-ประธานาธิบดีแห่งจักรวรรดิ เคานต์ฟอน สเตือร์ก , ฟรีดริช แอดเลอร์ เป็นที่รู้จักในเรื่องทฤษฎีสัญชาติและลัทธิชาตินิยมและความพยายามที่จะประนีประนอมกับลัทธิสังคมนิยมในบริบทของจักรวรรดิ [2]โดยทั่วไปแล้ว พวกออสโตรมาร์กซิสต์พยายามที่จะบรรลุการสังเคราะห์ระหว่างประชาธิปไตยทางสังคมและลัทธิสังคมนิยมที่ปฏิวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกออสโตรมาร์กซิสต์ตั้งข้อสังเกตว่าจิตสำนึกในชนชั้นในชนชั้นแรงงานสามารถบรรลุผลได้โดยธรรมชาติมากขึ้นโดยการรักษาเอกราชของชาติ ตรงกันข้ามกับมุมมองของลัทธิสากลนิยมและแนวความคิดของแนวหน้าของพรรคซึ่งเป็นที่นิยมใน แวดวง ลัทธิมาร์กซิสต์ออร์โธดอกซ์ในที่อื่นๆ ในยุโรป

ภาพรวม

เริ่มต้นในปี 1904 กลุ่มออสโตรมาร์กซิสต์ได้จัดตั้งนิตยสารต่างๆ เช่นBlätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen SozialismusและMarx -Studien ห่างไกลจากการเป็นขบวนการที่เป็นเนื้อเดียวกัน ที่นี่ยังเป็นบ้านของนักคิดและนักการเมืองที่แตกต่างกัน เช่นNeokantian Max Adler และRudolf Hilferding [2]คำว่า "ออสโตรมาร์กซิสม์" ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักเขียนชาวอเมริกันและนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ หลุยส์ บี. บูแดงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [3] [4]

ในปี พ.ศ. 2464 กลุ่มออสโตรมาร์กซิสต์ได้ก่อตั้งสหภาพการทำงานระหว่างประเทศของพรรคสังคมนิยม (หรือที่รู้จักในชื่อ 2 12 International หรือ Vienna International) โดยหวังว่าจะรวม กลุ่มนานาชาติ ครั้งที่ 2และ3เข้าด้วยกัน โดยมีฟรีดริช แอดเลอร์เป็นเลขานุการคนแรกของ IWUSP [2] [5] [6]หลังจากที่ล้มเหลวในการรักษาโมเมนตัมในฐานะกำลัง IWUSP ก็ถูกรวมเข้ากับสิ่งที่เหลืออยู่ของ Second International และก่อตั้ง Labor and Socialist International (LSI) [5]

ลัทธิออสโตรมาร์กซิสม์ในฐานะกระแสการเมืองหลักภายใน SDAP มีหน้าที่ชี้นำโครงการต่างๆ ของเทศบาลส่วนใหญ่ที่ก่อตั้งโดย Gemeinderatที่ควบคุมโดย SDAP (อังกฤษ: สภาเทศบาล) ของเวียนนาในช่วงหลายปีหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่ง ภายใต้การนำ ของ SDAP เมืองหลวง ของกรุงเวียนนาได้ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น การนำระบบการรักษาพยาบาล ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสาธารณะมาใช้อย่างแพร่หลาย [6]โครงการที่อยู่อาศัยของเทศบาลจำนวนมาก[6]และการขยายระบบการศึกษาในกรุงเวียนนา[6]ซึ่งในช่วงเวลานี้มีชื่อเรียกขานว่าเวียนนาแดงและสะท้อนถึงโครงการที่คล้ายกันที่ดำเนินการโดยพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีพรรคสแกนดิเนเวีย และพรรคแรงงาน อังกฤษ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพรรคเพื่อนสมาชิกในพรรคแรงงานและสังคมนิยมสากล [5]

ในปี พ.ศ. 2463 แนวร่วม SDAP- CSPในพรรคชาติ ออสเตรีย ล่มสลาย ส่งผลให้ SDAP สูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของออสเตรีย พ.ศ. 2463ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ SDAP ไม่สามารถกู้คืนได้ จากจุดนั้นเป็นต้นไป CSP ยังคงควบคุม Nationalrat ได้อย่างไม่ขาดสายจนกระทั่ง นักการเมือง CSP และ Bundeskanzler Engelbert Dollfußระงับไว้ซึ่งจากนั้นได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองและรัฐบาลของออสเตรียอย่างรุนแรงระหว่างปี 1933 ถึง 1934 จากระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอนุรักษ์นิยมมาเป็นเผด็จการ ฝ่ายเดียวของ พวกนักบวชฟาสซิสต์ภายใต้การปกครองของแนวร่วม Vaterländische ซึ่งเป็นพรรคการเมืองออสโตรฟาสซิสต์ ในกระบวนการนี้ SDAP ถูกแบนพร้อมกับสาขาของ NSDAP ในออสเตรีย ซึ่งทำให้ขบวนการสังคมนิยมประชาธิปไตยและลัทธิออสโตรมาร์กซิสม์โดยรวมพิการ หลังจากการยึดครองโดยแนวหน้า Vaterländische ทำให้เกิด สงครามกลางเมืองในช่วงสั้นๆซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของนักสังคมนิยม [6]

หลักการออสโตร-มาร์กซิสต์ว่าด้วยเอกราชส่วนบุคคลในระดับชาติถูกนำมาใช้ในเวลาต่อมาโดยฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงBund (สหภาพแรงงานชาวยิวทั่วไป) ไซออนิสต์ ฝ่ายซ้าย ( Hashomer Hatzair ) เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาแบบสองชาติในปาเลสไตน์ ซึ่งเป็น กลุ่มชาวยิวที่อยู่ระหว่างสองฝ่าย สงครามโลกครั้งที่สองและสหภาพประชาธิปไตยฮังการีในโรมาเนียหลังปี 2532

นักวิชาการบางคนมีความเห็นว่าทุกสิ่งที่นักสังคมนิยมออสเตรียคิดและตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1900 ถึง 1945 ควรรวมอยู่ภายใต้คำทั่วไปว่า "ลัทธิออสโตรมาร์กซิสม์" ซึ่งคำนี้เป็นคำอธิบายถึงต้นกำเนิดในความหมายของสำนักสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียมากกว่า พื้นฐานที่ชัดเจนของสำนักความคิดที่สำคัญร่วมกัน [7]

อุดมการณ์

ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการล่มสลายของระบอบกษัตริย์ออสโตร-ฮังการีในเวลาต่อมา แนวคิดแบบออสโตรมาร์กซิสต์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากผลงานของคาร์ล เรนเนอร์และแม็กซ์ แอดเลอร์ ในช่วงหลังสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่ง กระแสออสโตรมาร์กซิสต์ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่วงโคจรของตำแหน่งทางการเมืองของออตโต บาวเออร์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์เชิงลบกับพรรคบอลเชวิคซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าในปัจจุบันในระดับสากลที่สามและ แนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ประจำชาติที่แยกออกจากอาณาเขต [6]นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากกระแสทางปัญญาที่เกิดขึ้นร่วมสมัย รวมถึงความโดดเด่นของลัทธินีโอคานเชียนและลัทธิมองโลกในแง่บวกในปรัชญาและการเกิดขึ้นของชายขอบในเศรษฐศาสตร์[8]และพยายามที่จะเผชิญหน้ากับคำถามเกี่ยวกับการผงาดขึ้นมาของรัฐผู้แทรกแซงและโครงสร้างชนชั้นที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมทุนนิยมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 [9]

ชาตินิยมและลัทธิจักรวรรดินิยม

การเขียนบทความทางการเมือง คำถามเรื่องประชาธิปไตยสังคมและเชื้อชาติ (ค.ศ. 1907) บาวเออร์ให้คำจำกัดความประเทศว่าเป็น "ความสมบูรณ์ของมนุษย์ที่ผูกพันกันผ่านชะตากรรมร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนที่มีลักษณะนิสัย" [2]การสังเคราะห์แนวคิดเรื่องความเป็นชาติกับลัทธิสังคมนิยมของบาวเออร์เป็นเรื่องผิดปกติในความสัมพันธ์กับการตีความสากลนิยมของลัทธิมาร์กซิสต์ในสมัยนั้น การแบ่งแยกระหว่างทั้งสองอยู่ในการยืนยันของ Bauer ที่ว่าอัตลักษณ์ประจำชาติไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อจิตสำนึกในชั้นเรียน ซึ่งดำรงอยู่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยตนเองของคนงาน [2]สำหรับบาวเออร์ ปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในอัตลักษณ์ชาติในบริบทของทุนนิยมไม่ใช่อัตลักษณ์ของชาติมากนัก เท่ากับเป็นแนวโน้มของชาวนาที่จะยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผูกมัดพวกเขาไว้กับสถาบันกษัตริย์และระบบทุนนิยมแบบเก่า ตลอดจน สัญชาติที่จะคิดได้เฉพาะในวิธีการทางเชื้อชาติและอาณาเขต [2]

บาวเออร์ปรารถนาที่จะอธิบายว่าแนวคิดเรื่องหลักการอาณาเขตสามารถทดแทนได้อย่างไรในกรณีที่ประชากรชนกลุ่มน้อยเสี่ยงต่อการถูกครอบงำโดยเสียงข้างมาก [10] : 295–298 [ 11  ]ฟื้นคืนความคิดของคาร์ล เรนเนอร์ที่ว่า " หลักการส่วนบุคคล " ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวม สมาชิกที่มีการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ของประเทศเดียวกัน [10] : 295–298 ในคำถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางสังคมและเชื้อชาติ (ค.ศ. 1907) บาวเออร์เขียนว่า "หลักการส่วนบุคคลต้องการจัดระเบียบประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรที่มีอาณาเขต แต่อยู่ในสมาคมของบุคคลธรรมดาๆ" ซึ่งทำให้ประเทศชาติแตกแยกจากอาณาเขตและ ทำให้ชาติเป็นสมาคม ที่ไม่ใช่ อาณาเขต [12]จุดยืนของบาวเออร์สะท้อนถึงงานเขียนก่อนหน้านี้ของคาร์ล เรนเนอร์ ซึ่งแสดงความสำคัญของการดำเนินการกับอัตลักษณ์ดินแดนย่อยของประเทศว่าเป็นที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และยอมให้มีการกดขี่ประชากรที่ไม่ใช่เสียงข้างมากภายในแต่ละประเทศ [10]

เช่นเดียวกับนักทฤษฎีอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้ร่มเงาของลัทธิมาร์กซิสต์ สมาชิกที่โดดเด่นหลายคนของลัทธิออสโตรมาร์กซิสต์ในปัจจุบันใช้มุมมองเชิงกำหนดของประวัติศาสตร์ในการก่อตัวของการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง [13]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาวเออร์ ถือว่าปรากฏการณ์ของลัทธิจักรวรรดินิยมเป็นผลสืบเนื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิวัฒนาการของระบบทุนนิยม โดยระบุว่า "[ลัทธิจักรวรรดินิยม] เป็นผลจากการขับเคลื่อนทุนอย่างไม่รู้จักพอและควบคุมไม่ได้เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงตัวมันเอง" [2]อย่างไรก็ตาม บาวเออร์ยืนยันในคำถามเรื่อง Social Democracy and the Nationalitiesว่า สังคมสังคมนิยมสามารถขจัดความเป็นไปได้ที่จะถูกปกครองโดยประชาชาติอื่น โดยการทำให้การควบคุมกองทัพเป็นประชาธิปไตย ซึ่งจำเป็นจะต้องแย่งชิงมันจากเงื้อมมือของ การควบคุมชั้นเรียน[2]

การปฎิวัติ

การปฏิเสธแบบจำลองบอลเชวิค

รูปแบบการปฏิวัติของบอลเชวิค แม้ว่าในตอนแรกจะมีน้ำหนักอยู่ใน SDAP แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักคิดออสโตรมาร์กซิสต์หลักๆ หลายคน ซึ่งโดดเด่นที่สุดคือบาวเออร์ เริ่มกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปฏิวัติดังกล่าวในออสเตรีย ระหว่าง พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2463 การปฏิวัติและรัฐบาลสไตล์บอลเชวิคได้เกิดขึ้นในเยอรมนี (ทั้งการปฏิวัติเยอรมันและสาธารณรัฐโซเวียตบาวาเรีย ) และสาธารณรัฐโซเวียตฮังการีของเบลา คุนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกบดขยี้หรือล่มสลายภายในไม่กี่เดือนแรก ของการดำรงอยู่ [6] [2]เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากการล่มสลายของขบวนการหัวรุนแรงเหล่านี้ บาวเออร์และคนอื่นๆ ใน SDAP จึงตีตัวเหินห่างจากผู้ก่อกวนคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสงสัย และเมื่อเป็นไปได้ จะนำพลังของระบบตุลาการมาสู่ผู้ที่จะมาปฏิวัติ [2]

บาวเออร์ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษถึงภาวะแทรกซ้อนกับความเป็นไปได้ของการปฏิวัติในออสเตรียซึ่งพวกบอลเชวิคไม่เคยเผชิญหน้ากันในปี พ.ศ. 2460 [2]ความลำบากใจและจิตสำนึกของชาวนาและชนชั้นกรรมาชีพมีความแตกต่างกันในลักษณะที่ทำให้กลุ่มผลประโยชน์ทั้งสองกลุ่มถูกต่อต้านแบบเส้นทแยงมุม กับอีกคนหนึ่ง. (2)ในหมู่ชาวนา ความขุ่นเคืองครั้งใหญ่ที่ปลุกปั่นขึ้นตลอดช่วงสงครามไม่ได้เกิดจากการถูกมองว่าบิดเบือนวิถีชีวิตของพวกเขาโดยโครงสร้างที่ทุจริตและชั่วร้ายของระบบทุนนิยมตราบเท่าที่มันเป็นความขาดแคลนในการเป็นเจ้าของวัวซึ่งเป็นผลมาจาก ความพยายามของกองทัพในช่วงสงคราม [2]ยิ่งกว่านั้น อิทธิพลของคริสตจักรคาทอลิกมีความสำคัญมากขึ้นในพื้นที่ห่างไกลจากเทือกเขาอัลไพน์ของจังหวัดมากกว่าในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเวียนนา และชนชั้นชาวนาที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่ได้มีทัศนคติแบบต่อต้านลัทธินิยมอย่างมากหรือมีความสมัครใจต่อการริบทรัพย์สินส่วนตัว จัดขึ้นโดยชนชั้นแรงงานในเมือง [2]

นอกจากนี้ สาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่งใหม่ไม่เหมือนกับกรณีการปฏิวัติเดือนตุลาคมในรัสเซีย โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของมหาอำนาจยินยอม ที่ได้รับชัยชนะ ซึ่งได้รื้อจักรวรรดิออสโตร-ฮังการีและจะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือเช่นกันในการแทรกแซงทางทหารในกรณีที่ พวกเขาสงสัยว่าจะมีการปฏิวัติอย่างรุนแรงในออสเตรีย [2]ดังนั้น บาวเออร์จึงละทิ้งความสนใจใด ๆ ในการดำเนินตามรูปแบบการปฏิวัติของบอลเชวิคในออสเตรีย บนพื้นฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะล้มเหลวในการปกป้องตัวเองทางการทหารจากการแทรกแซงของบุคคลภายนอก และยึดเอาการสนับสนุนจากมวลชนทั้งชนชั้นแรงงานในเมืองและเกษตรกรรมในชนบท ชนชั้นชาวนาซึ่งมีนิสัยปฏิกิริยาจะเอาชนะได้ยากอย่างยิ่งด้วยการกระทำที่หุนหันพลันแล่น [2]อีกทางเลือกหนึ่ง บาวเออร์มองว่าเส้นทางของสังคมประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับความสำเร็จของลัทธิสังคมนิยมในออสเตรีย ความสามารถในการให้สัมปทานที่สำคัญและถาวรแก่ชนชั้นกรรมาชีพในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางแพ่งที่เปิดกว้างซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการทหารของผู้ตกลงร่วมกัน ทำให้กลุ่มออสโตรมาร์กซิสต์ปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีโอกาสมากมายมากขึ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของสังคมออสเตรีย . [2]

บทบาทของพรรค

บาวเออร์ปฏิเสธลัทธิชนชั้นสูงว่าเป็นวิธีการเผยแพร่จิตสำนึกในชั้นเรียน โดยหันเหไปจากแนวคิดเชิงบรรทัดฐานของบอลเชวิคในเรื่องแนวหน้าของพรรค [6]รูปลักษณ์ของการปฏิวัติในความคิดแบบ Bauerian คือขบวนการอินทรีย์ที่พัฒนามาจากรากฐานของการตื่นตัวของชนชั้นแรงงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปสู่ลัทธิสังคมนิยม [2]คำยืนยันของบาวเออร์มีพื้นฐานมาจากงานเขียนก่อนหน้านี้โดยพวกออสโตรมาร์กซิสต์คนอื่นๆ ที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้าเขา เช่น แม็กซ์ แอดเลอร์ ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมของปัญญาชน และผลประโยชน์เพียงประการเดียวของชนชั้นแรงงาน ในฐานะชนชั้นที่ปิดล้อมตัวเอง ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย เว้นแต่การกล่าวอ้างทั่วไปถึงการดำรงอยู่ที่ดีของมนุษย์" [2]

การออกจาก บรรทัดฐาน สังคมนิยมระหว่างประเทศ นี้ เป็นผลมาจากความปรารถนาของพวกออสโตรมาร์กซิสต์ที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งที่กรูเบอร์อธิบายว่าเป็น "เผด็จการของชนชั้นวรรณะเหนือมวลชน" ในทางที่ขัดแย้ง กันโครงสร้างลัทธิมาร์กซิสต์ที่เป็นบรรทัดฐานมากกว่าของวงในหลักของปัญญาชนในเมืองที่มีการศึกษาภายในพรรคก็ได้พัฒนาใน SDAP ก่อนสิ้นสุดสงครามและยังคงเป็นศูนย์กลางของการเมืองของพรรค สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างอุดมการณ์ การโน้มน้าวใจผู้นำ SDAP และพฤติกรรมของพรรคในทางปฏิบัติที่มักแสดงออกมาในสถานการณ์อื่นๆ เช่น การขาดความกังวลต่อที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ จนกระทั่งวิกฤตที่อยู่อาศัยหลังสงครามเวียนนาทำให้จำเป็นต้องริเริ่มโครงการก่อสร้างจำนวนมาก [6][5]

ความสัมพันธ์กับนานาชาติ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคสังคมประชาธิปไตยหลายพรรคของกลุ่มประเทศที่สองเริ่มตึงเครียด เนื่องจากพรรคสมาชิกของประเทศฝ่ายตรงข้ามที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งสนับสนุนประเทศของตนไม่สามารถให้ความร่วมมือได้อีกต่อไป หลังสงคราม กระแสน้ำที่แตกต่างกันสองกระแสภายในกลุ่มซ้ายกว้างพยายามฟื้นฟูการรวมตัวของขบวนการคนงานระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2462 Third Internationalที่มีความเข้มงวดมากขึ้นได้รับการสถาปนาโดยได้รับการสนับสนุนจากพวกบอลเชวิคในรัสเซีย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ Third International ฟรีดริช แอดเลอร์ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง '2 12 International' ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพแรงงานระหว่างประเทศของพรรคสังคมนิยมในฐานะเลขาธิการคนแรกของ IWUSP ในปี พ.ศ. 2464 [2] [5] [6]

IWUSP เป็นตัวแทนของการรวมตัวกันโดยทั่วไปของพรรคสังคมประชาธิปไตยที่เอนเอียงไปจากกระแสบอลเชวิค โดยเติบโตมาจากกลุ่มผู้รักสงบในช่วงสงครามของ Second International [5]สมาชิกคนอื่นๆ ของขบวนการออสโตรมาร์กซิสต์ รวมทั้งบาวเออร์และฮิลเฟอร์ดิง สนับสนุน IWUSP เหนือนานาชาติที่สาม โดยพิจารณาว่าแบบจำลองบอลเชวิคเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ได้ในออสเตรีย [2]แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยทั่วไปจากพรรคสังคมประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี (นอกเหนือจาก SDAP ของกลุ่มออสโตรมาร์กซิสต์เอง) IWUSP ก็ล้มเหลวในวัตถุประสงค์ในการเชื่อมความแตกแยกระหว่างนานาชาติที่แข่งขันกัน [6]หลังจากความมั่นใจและโมเมนตัมใน IWUSP หายไปหลังจากการถอนตัวของคณะผู้แทนเยอรมนีภายใต้แรงกดดันจากประธานนานาชาติคนที่สามกริกอรี ซิโนเวียฟ IWUSP ก็ควบรวมกิจการในปี พ.ศ. 2466 กับสิ่งที่เหลืออยู่ของ Second International เพื่อก่อตั้งพรรคแรงงานและสังคมนิยมสากลโดยมีฟรีดริช แอดเลอร์เป็นผู้นำอีกครั้ง เลขานุการ. [2] [5] [6]

การสิ้นสุดของสาธารณรัฐที่หนึ่ง

การเพิ่มขึ้นของ แนวร่วม นักบวชฟาสซิสต์ เกษตรกรรม Vaterländischeส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวของ SDAP ในการสร้างแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับงานปาร์ตี้นอกกรุงเวียนนา [5]การแบ่งขั้วระหว่างคาทอลิกในชนบทของออสเตรียกับชนชั้นสูงที่มีการศึกษาและมีลักษณะเป็นเมืองของเวียนนา สร้างความไม่ไว้วางใจในหมู่ชนชั้นแรงงานในชนบท เนื่องจากการรับรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ออสโตรมาร์กซิสต์เสื่อมถอยลง และนอกจากนี้ เนื่องมาจากการผงาดขึ้นมาของพลังทางการเมืองชาตินิยมที่คล้ายคลึงกันในเยอรมนีในช่วง ซึ่งได้ขับเคลื่อนการลงคะแนนเสียงของชนชั้นแรงงานในชนบทเพื่อต่อต้านขบวนการฝ่ายซ้ายของศูนย์กลางเมืองอย่างเบอร์ลินในทำนองเดียวกัน [5]ส่วนหนึ่งเนื่องจากการล่มสลายของลัทธิออสโตรมาร์กซิสม์ใน กรุงเวียนนาคือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำ SDAP เพื่อตอบโต้กองกำลังที่เพิ่มขึ้นของฝ่ายขวาออสเตรีย ควบคู่ไปกับความล้มเหลวของ SDP ในเยอรมนีที่จะบ่อนทำลายการเติบโตของNSDAP เช่นเดียวกัน [2]

ช่องว่างทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างชนบทของออสเตรียและเมืองหลวงนั้นรุนแรงขึ้นจากอิทธิพลที่ลุกลามของคริสตจักรคาทอลิกที่ต่อต้านลัทธิสังคมนิยม [5]โอกาสทางเศรษฐกิจขั้นต่ำสำหรับจังหวัดในชนบทของออสเตรีย เช่นชไตเออร์มาร์กและโฟราร์ลแบร์กในการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ความแตกแยกในชนบท-เมืองในสังคมออสเตรียยืดเยื้อต่อไป ถือได้ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ SDAP ล้มเหลวในการเจาะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองของออสเตรีย [5]ด้วยเหตุนี้เองเกลเบิร์ต ดอลฟัสส์จึงได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2475 และในปี พ.ศ. 2477 โครงการออสโตรมาร์กซิสต์ในกรุงเวียนนาก็คลี่คลายอย่างสมบูรณ์ SDAP ถูกสั่งห้ามทั่วประเทศในออสเตรีย และผู้นำพรรคและสมาชิกที่แข็งขันส่วนใหญ่ของพรรคถูกเนรเทศหรือถูกจำคุก [2]

อ้างอิง

 1. โวเกลซัง, ธีโล[ในภาษาเยอรมัน] , เอ็ด. (1971) Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert [ สารานุกรมประวัติศาสตร์และการเมืองในศตวรรษที่ 20 ] (ภาษาเยอรมัน) ดอยท์เชอร์ บูเชอร์บุนด์ สตุ๊ตการ์ท. พี 59.
 2. ↑ abcdefghijklmnopqrstu vwxy บอททอมอร์, ทอม ; กู๊ด, แพทริค (1978) ออสโตร-มาร์กซิสม์ . อ็อกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press . หน้า 107–112, 128, 149–150, 156–158, 160–165, 265, 286, 288–289. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-827229-8. โอซีแอลซี  3447147
 3. บาวเออร์, ออตโต (สิงหาคม 1937) "แม็กซ์ แอดเลอร์ ไอน์ ไบตราก ซูร์ เกสชิคเท เด ออสโตรมาร์กซิมัส" [แม็กซ์ แอดเลอร์ การมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของลัทธิออสโตร-มาร์กซิสม์] แดร์ คัมฟ์ (ภาษาเยอรมัน) หมายเลข 297.
 4. เดอ ลา เวกา, อาร์. (1972) "ออสโตรมาร์กซิมัส" [ออสโตรมาร์กซิสม์]. ในริตเตอร์, โจอาคิม (เอ็ด.) Historisches Wörterbuch der Philosophie [ พจนานุกรมประวัติศาสตร์ปรัชญา ] (ในภาษาเยอรมัน) ฉบับที่ 1. ชวาเบ, บาเซิล. พี 685.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 5. ↑ abcdefghijkl ราบินบาค, แอนสัน , เอ็ด. (1985) การทดลองสังคมนิยมออสเตรีย: สังคมประชาธิปไตยและลัทธิออสโตรมาร์กซิสม์ พ.ศ. 2461-2477 โบลเดอร์ & ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Westview หน้า 178–179, 206. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8133-0186-0. โอซีแอลซี  11784994.
 6. ↑ abcdefghijklmno กรูเบอร์, เฮลมุท (1991) เรดเวียนนา: การทดลองในวัฒนธรรมชนชั้นแรงงาน พ.ศ. 2462-2477 นิวยอร์กและอ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . หน้า 7, 16, 21, 33, 46, 65–71. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-506914-3. โอซีแอลซี  22732137.
 7. เกลเซอร์, เอิร์นส์ (1981) อิม อุมเฟลด์ เด ออสโตรมาร์กซิมัส [ ในบริบทของลัทธิออสโตร-มาร์กซิสม์ ] (ในภาษาเยอรมัน) เวียนนา ไอเอสบีเอ็น 3-203-50776-5.{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 8. ↑ ฮิล เฟอร์ดิง, รูดอล์ฟ (1904) Böhm-Bawerks Marx-Kritik [ คำวิจารณ์ของ Böhm-Bawerk ต่อ Marx ] (ในภาษาเยอรมัน)
 9. บอทโทมอร์, ทอม (1991) "ออสโตร-มาร์กซิสม์". ในบอททอมอร์, ทอม ; แฮร์ริส, ลอเรนซ์; คีร์แนน, VG ; มิลิแบนด์, ราล์ฟ (บรรณาธิการ). พจนานุกรมความคิดแบบมาร์กซิสต์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง) สำนักพิมพ์ Blackwell Ltd. หน้า 39–42 ไอเอสบีเอ็น 0-631-16481-2.
 10. ↑ abc Máiz, Ramón [ในภาษาสเปน] ; Pereira, มาเรีย (8 มิถุนายน 2020). ออตโต บาวเออร์: แนวคิดเรื่องชาติในฐานะประชาคมพหูพจน์ และคำถามเรื่องเอกราชในอาณาเขตและนอกอาณาเขต Filozofija และ Društvo 31 (3): 287–300. ดอย : 10.2298/FID2003287M .
 11. ทอมป์สัน, มาร์ก อาร์. (2011) "ขบวนการชาตินิยม". ในBadie, เบอร์ทรานด์ ; เบิร์ก-ชลอสเซอร์, เดิร์ค ; มอร์ลิโน, เลโอนาร์โด (บรรณาธิการ). สารานุกรมรัฐศาสตร์นานาชาติ . ฉบับที่ 5. สิ่งพิมพ์ของ SAGE หน้า 1660–1661. ดอย :10.4135/9781412994163. ไอเอสบีเอ็น 9781412959636.
 12. นิน, อันเดรส (2003) [1935]. "ลัทธิออสโตร - มาร์กซิสม์และคำถามระดับชาติ (2478)" อะไรต่อไป? . ลำดับที่ 25. แปลโดย ซัลลิแวน, จอห์น. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2004-11-05 สืบค้นเมื่อ12 เมษายน 2021 - จากเอกสารทางอินเทอร์เน็ตของ Marxists
 13. เชอร์วินสกา-ชุปป์, เอวา (2017) ออตโต บาวเออร์ (1881–1938): นักคิดและนักการเมือง แปลโดยŻurowski, Maciej . ไลเดน & บอสตัน: สุดยอด พี 89. ดอย : 10.1163/9789004325838 . ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-32583-8.

บรรณานุกรม

 • บาวเออร์, อ็อตโต (2000) นิมนี, เอฟราอิม เจ. (เอ็ด.) คำถามเรื่องเชื้อชาติและสังคมประชาธิปไตย . แปลโดย โอดอนเนลล์, โจเซฟ มินนิอาโปลิสและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินนิโซตา . ไอเอสบีเอ็น 978-0-8166-3265-7.. ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาเยอรมันในชื่อ Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemkratie เวียนนา: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand, 1907. OCLC  697615971 (ทุกฉบับ)
 • เซอร์วินสกา-ชุปป์, เอวา (2005) Otto Bauer: Studien zur Social-Politischen Philosophie [ Otto Bauer: การศึกษาปรัชญาสังคม-การเมือง ] (ภาษาเยอรมัน) แฟรงก์เฟิร์ต: ปีเตอร์ แลง. ไอเอสบีเอ็น 9783631521731.
 • เคร็ตเก, ไมเคิล อาร์. (1997) "Otto Bauer (1881-1938): Die Mühen des Dritten Wegs Die Linke [Otto Bauer ( 1881-1938): The Trouble of the Left's Third Way]" เก็บถาวรเมื่อ 2005-02-07 ที่ Wayback Machine spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft ลำดับที่ 97: 55–59. มีให้ในรูปแบบ PDF ด้วย
 • เลเซอร์, นอร์เบิร์ต (1968) ซวิสเชน รีฟอร์มิซึม และ บอลเชวิสมุส Der Austromarxismus als Theorie und Praxis [ระหว่างการปฏิรูปนิยมและลัทธิบอลเชวิส: ออสโตรมาร์กซิสม์ในทฤษฎีและการปฏิบัติ ] เวียนนา; แฟรงก์เฟิร์ต; ซูริก: ยูโรปา-แวร์แลก โอซีแอลซี  611302516.
 • โลว์, ไรมันด์ (พฤศจิกายน–ธันวาคม 2522) การเมืองของลัทธิออสโตร-มาร์กซิสม์(ต้องสมัครสมาชิก ) รีวิวซ้ายใหม่ เลขที่ I/118. [ ต้องการหน้า ]
 • มาอิซ, รามอน; Pereira, มาเรีย (8 มิถุนายน 2020). ออตโต บาวเออร์: แนวคิดเรื่องชาติในฐานะประชาคมพหูพจน์ และคำถามเรื่องเอกราชในอาณาเขตและนอกอาณาเขต Filozofija และ Društvo ฉบับที่ 31, ฉบับที่ 3: 287–300. ดอย :10.2298/FID2003287M.
 • Otto Bauer - Austromarxismus und Internationale zweieinhalb [Otto Bauer - Austromarxism และ International Second-and-a-Half] เข้าถึงล่าสุด 2021-09-02.
 • Mark E. Blum, William Smaldone (2015) ออสโตร-มาร์กซิสม์: ทฤษฎีและยุทธศาสตร์ออสโตร-มาร์กซิสต์
 • Mark E. Blum (2017) ออสโตร-มาร์กซิสม์: อุดมการณ์แห่งเอกภาพ

อ่านเพิ่มเติม

 • จูเลียส ดอยท์ช (2017) การต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ กีฬา ความสุขุม: การสร้างวัฒนธรรมชนชั้นแรงงานที่เข้มแข็ง งานเขียนที่เลือกสรร เรียบเรียงและแปลโดยGabriel Kuhn โอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย: PM Press. ไอ978-1-62963-299-5 . 

ลิงค์ภายนอก

 • Otto Bauer พูดเกี่ยวกับวิกฤตปี 1929 บนYouTube (เป็นภาษาเยอรมัน)
0.05342698097229