Atzmus

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
โซฮาร์กล่าวว่า "อิสราเอล โตราห์ และองค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน" [1]พระเจ้า: ที่ซีนายในคำอธิบายของ Rabbinic ผู้คนทั้งหมดได้ยินการเปิดเผย "I-Anochi am the Lord- Tetragrammatonพระเจ้าของคุณ- Elokecha .. " "พระเจ้าตรัสกับโมเสส .. " เป็นชื่อ ที่ไม่มีที่ สิ้นสุด ที่สำคัญของพระเจ้า "พระเจ้าของคุณ" เป็นพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ภายในการสร้างอันจำกัด "ฉัน" เป็นผู้บรรยาย Atzmus ของ Torah เปิดเผยที่ Sinai รวมสิ่งที่ตรงกันข้ามของจิตวิญญาณและกายภาพในMitzvotและอนาคตสูงสุด

Atzmus/atzmut ( עצמותจากภาษาฮีบรู עצm ‎ etzem) เป็นคำพรรณนาที่อ้างถึงในคับบาลาห์และได้สำรวจในความคิด แบบฮาซิดิก สำหรับสาระสำคัญ อันศักดิ์สิทธิ์

คับบาลาห์คลาสสิกกล่าวถึงพระเจ้าในศาสนายูดาย เป็นหลัก โดยมีคำว่า " Ein Sof " ("ไม่มีที่สิ้นสุด" - ไม่มีที่สิ้นสุด) เนื่องจากสิ่งนี้แยกแยะความแตกต่างระหว่างความเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือคำอธิบายและการสำแดงและการหลั่งไหล จากสวรรค์ ภายในการสร้าง ซึ่งกลายเป็นข้อกังวลเชิงพรรณนาของ การจำแนกประเภท Kabbalistic อย่างเป็นระบบ การอ้างอิงถึงatzmusมักจะถูกจำกัดในทฤษฎี Kabbalistic เพื่ออภิปรายว่า "Ein Sof" แสดงถึงความเป็นพระเจ้าสูงสุดในตัวมันเอง หรือพระเจ้าเป็นสาเหตุแรกของการสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม ความคิดแบบ Hasidicเกี่ยวข้องกับคับบาลาห์ลึกลับเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตวิทยา ภายใน ของมนุษย์ ใน Hasidism Atzmusศักดิ์สิทธิ์ที่จำเป็นเหนือการปลดปล่อยนั้นเกี่ยวข้องกับคำอธิบายของpanentheism อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ในโลกทางกายภาพและมุ่งเน้นไปที่ความเป็นพระเจ้าที่จำเป็นในประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของชาวยิวทุกวัน สิ่งนี้รองรับการปรับค่านิยมของชาวยิวของ Hasidism เพื่อยกย่องความจริงใจโดยกำเนิดของชาวบ้านทั่วไป และเพื่อกำหนดข้อกังวลด้วยแรงจูงใจทางจิตวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวในการเรียนรู้ การอธิษฐาน และความเมตตากรุณา นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญ Talmudic แบบดั้งเดิมเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียว แก่นแท้ของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นที่แต่ละคนครอบครองจะถูกเปิดเผยในหลักคำสอน Hasidic ของTzadik ผู้นำในฐานะช่องทางอันศักดิ์สิทธิ์ของการยังชีพทางร่างกายและจิตวิญญาณสำหรับชุมชน ในขณะที่การรับรู้อันยอดเยี่ยมของเอกภาพอันเป็นเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของการสร้างสรรค์ในการไตร่ตรอง ในอุดมคติ โดยผู้มีความสามารถเพียงไม่กี่คน ได้ตระหนักถึงการ รวมตัวกันของจิต วิญญาณในพระเจ้า ในการตรวจสอบความคิด แบบฮาบัดของ ฮาซิดิก แอ ตซ์มุ สกล่าวถึงความเป็นเอกภาพและจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปิดเผยในอนาคตอันใกล้ว่าเป็นDirah Betachtonim สูงสุด (ที่ พำนักอันศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรทางกายภาพที่ต่ำที่สุด) ผ่าน เจตจำนงสำคัญในMitzvotพิธีการของชาวยิว สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของโตราห์และจิตวิญญาณ ทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงระดับที่ห้าที่สำคัญของYechidah ("เอกพจน์") ในขณะที่คับบาลาห์ลึกลับเกี่ยวข้องกับการตีความโตราห์ ระดับที่สี่ และจิตวิญญาณระดับที่สี่ระดับของ Chayah ( Chochmah - ความเข้าใจอย่างชาญฉลาด) ธรรมชาติของYechidah (ภายในสุด ของ Keter -Will พอใจ) ทำให้แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้นสามารถซึมซับและลงมาด้านล่าง การรับรู้ในขณะที่สาระสำคัญแทรกซึมทั้งหมดในขณะที่ยังคงแตกต่างกัน สาระสำคัญของพระเจ้าไม่ได้ จำกัด อยู่ที่Ein Sofความไร้ขอบเขตหรือการหลุดพ้นของ Kabbalistic เท่านั้น โดยการแสวงหาที่จะเปิดเผยความใกล้ชิดอันศักดิ์สิทธิ์และการอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งแก่ชุมชนทั้งหมด ทั้งที่เรียนมาทางศาสนาหรือไม่รู้หนังสือHasidismในโรงเรียนต่างๆ พยายามที่จะเร่งให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยว กับ ความสามัคคี ของ อาตสมุส ในพระ เม สสิยาห์ขั้นสุดท้าย

ความเป็นมา

การรับรู้ของพระเจ้าในปรัชญายิวและคับบาลาห์

นักปรัชญาชาวยิวในยุคกลางเช่น ไม โมนิเดสกล่าวถึงเทววิทยาเชิงลบ ที่ อยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปได้เพียงที่จะอธิบายพระเจ้าในแง่ของสิ่งที่พระองค์ไม่ใช่ ในที่นี้ Divine Unity หมายความว่าภาวะเอกฐานของพระเจ้านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดใดๆ ที่สามารถคิดได้ คับบาลาห์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการโต้แย้งเชิงปรัชญา แต่การแสวงหาพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลผู้ทรง ดำรงอยู่อย่างไม่หยุด ยั้งได้ให้วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างและรุนแรงกว่า มันแยกความแตกต่างระหว่างพระเจ้าในพระองค์เองและการปลดปล่อยของพระองค์ The Infinite Divine, the Ein Sof ("ไร้ขอบเขต") อยู่เหนือความเข้าใจ คำอธิบาย หรือการแสดงออกทั้งหมด ถึงวันที่ 10 เซฟิรอท เท่านั้นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าที่เปิดเผยต่อการสร้าง และพลังชีวิตที่คงอยู่ซึ่งสร้างการดำรงอยู่ขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องนั้นถูกส่งออกไป เซฟิราห์ มัลชุต (Kingship) สุดท้ายกลายเป็นShechina ของผู้หญิง (การปรากฏตัวของพระเจ้า) ซึ่งเป็นพระเจ้าที่สถิตย์อยู่ใน Creation ในการสำแดงพระเจ้าได้รับ การอธิบายในลักษณะ มานุษยวิทยาว่าเป็นทั้งชายและหญิง โดยที่ผู้ชายหมายถึงการให้ภายนอกและผู้หญิงหมายถึงการเลี้ยงดูภายใน

ในคับบาลาห์มีร่องรอยของลัทธิปาเนนเทนิสม์ เช่น การ บรรยายของ โซฮาร์เกี่ยวกับปัจจัยยังชีพทั้งสองรูปแบบ คือ " แสงที่ล้อมรอบ " และ " แสงสว่างที่เติมเต็ม " โลก ทั้งมวล และโมเช คอร์โดเวโรคำอธิบายของ Panentheism ในศตวรรษที่ 16 การจัดระบบแบบกึ่งเหตุผลเชิงลำดับชั้นของคับบาลาห์ คอร์โดเวโรทบทวนความคิดเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเซฟิโรต์ โดยอธิบายว่ามันเป็นแสงที่ลงทุนในเรือ มีเพียงภาชนะเท่านั้นที่สร้างความแตกต่าง ในขณะที่แสงที่มาจาก Ein Sof นั้นไม่แตกต่างกัน ลบความคิดของคนส่วนใหญ่ ในลักษณะที่น้ำเทลงในภาชนะสีต่างๆ หรือกระแสแสงผ่านกระจกสีต่างๆ เกี่ยวกับการรับรู้ของพระเจ้าซึ่งได้รับอิทธิพลจากเทววิทยาเชิงลบของนักปรัชญา[2] Cordovero กล่าวว่า:

เมื่อใดก็ตามที่ใครสร้างภาพแนวความคิดของพระเจ้า เขาควรย้อนรอยทันที โดยถอยห่างจากความคิดที่ผิดๆ เนื่องจากแนวคิดใดๆ ก็ตามนั้นก่อตัวขึ้นโดยโลกเชิงพื้นที่ของมนุษย์ ตรงกันข้าม เขาควร " วิ่งแล้วกลับมา " เพื่อจินตนาการถึงพระเจ้า แล้วปฏิเสธมัน

ในLurianic Kabbalahการกระทำครั้งแรกของ Creation คือTzimtzum ดั้งเดิม ("การถอนตัว") ของพระเจ้า เพื่อแก้ปัญหาว่าการสร้างอันจำกัดจะโผล่ออกมาจาก Infinite ได้อย่างไร ก่อนหน้านี้Ohr Ein Sofเติมเต็มความเป็นจริงทั้งหมด ลบล้างการสร้างที่เป็นไปได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ทซิมซึมถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ โดยดึงแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าสู่พระเจ้า เพื่อให้แสงที่จำกัดที่อาจซ่อนเร้นปรากฏขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์จะเผยออกมา ต่อจากนั้น sephirot กำหนดค่าใหม่เป็นPartzufimหล่อหลอมลำดับชั้นเชิงเส้นของ Cordovero ใหม่ด้วยการห่อหุ้มอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ Creation ที่ต่ำกว่าสามารถปกปิดต้นกำเนิดของพระเจ้าที่สูงกว่าได้

ความคิดเห็นในคับบาลาห์เกี่ยวกับEin SofและAtzmus

ก่อนที่Moshe CordoveroและIsaac Luriaจะให้การจัดระบบของคับบาลาห์ในศตวรรษที่ 16 ในภายหลัง Kabbalists ยุคกลางได้ถกเถียงกันถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Divine Will KeterและEin Sof. สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการทางปรัชญาที่จะแยกเซฟิโรต์ออกจากแนวคิดเรื่องพหุนิยมในพระเจ้า และเกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าไอน์ ซอฟพรรณนาถึงการดำรงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญหรือพระเจ้าเป็นสาเหตุแรกของการสร้างสรรค์หรือไม่ Cordovero ระบุว่า Keter เป็นเซฟิราห์ตัวแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Creation Luria ใช้มุมมองปานกลางว่า Ein Sof ไม่ได้เป็นตัวแทนของแก่นแท้ของพระเจ้า และ Keter ก็ถูกระบุว่าเป็น Sephirah แรกใน Creation แต่ Ein Sof อยู่เหนือ Keter อย่างประเสริฐ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง Atzmus และ Keter เขาเห็นด้วยกับการรวม Keter ไว้ใน sephirot ของ Cordovero หากมีใครอธิบายแสงใน Sephirot แต่ในการอ้างอิงอย่างไม่มีเงื่อนไขเริ่มต้น sephirot จากChochmah (Wisdom) เนื่องจากเป็นรายการภาชนะของ sephirot ในการสร้าง

สิบขั้นของแสงอนันต์ของพระเจ้าก่อนเริ่มการทรงสร้าง

Chabad Kabbalist Yitzchak Ginsburghอธิบาย 10 ขั้นตอนที่แฉในการเปิดเผยของOhr Ein Sof (Light of the Infinite Ein Sof ) ตามความคิดของ Kabbalah และ Chabad : [3]

1 Atzmut (God's Absolute Essence) [4]
2 Yachid (โสด หนึ่ง) [5]
3 Echad (หนึ่ง) [6]
4 Sha'ashuim Atzmi'im (ความสุขของตนเอง) [7]
5 Aliyat Haratzon ("การขึ้น" ของพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อสร้างโลก) [8]
6 Ana Emloch("ความคิด" ดั้งเดิมของ "ฉันจะปกครอง"; เจตจำนงดั้งเดิมของพระเจ้าที่จะเป็น "ราชา") [9]
7 Ein Sof (อนันต์) [10]
8 Kadmon (The Primordial One) [11]
9 Avir Kadmon (บรรยากาศดั้งเดิม ) [12]
10 Adam Kadma'ah Stima'ah (มนุษย์ดึกดำบรรพ์ปกปิด) [13]

Atzmusใน Hasidism

Hasidic Panentheism

Baal Shem Tov (1698–1760) ผู้ก่อตั้งHasidic Judaismได้ให้เวทีใหม่แก่เวทย์มนต์ของชาวยิว โดยเชื่อมโยงโครงสร้างลึกลับเหนือธรรมชาติของคับบาลาห์กับการรับรู้ทางจิตวิทยาภายในและการโต้ตอบภายในประสบการณ์ของมนุษย์ (14)สิ่งนี้นำคับบาลาห์มาสู่ชีวิตประจำวันที่จับต้องได้ ในขณะที่ยกระดับมนุษย์ด้วยการรับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าภายในตัวเขาเอง ศูนย์กลางของสิ่งนี้คือความดำรงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งมวล ซึ่งประสบโดยทั้งสามัญชนและนักวิชาการด้วยความยินดีและผูกพันกับพระเจ้าท่ามกลางวัตถุมีสาระ

ในปรัชญา Hasidicยังเป็นการรับรู้ที่สูงกว่าและเหนือชั้นเกี่ยวกับการ ทำให้การสร้างสรรค์เป็นโมฆะของ Panentheisticภายในความสามัคคีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทุกหนทุกแห่ง "ทั้งหมดคือพระเจ้า และพระเจ้าคือทั้งหมด" การรับรู้ที่ลึกลับในอุดมคติในช่วงเวลาของการอธิษฐานคือBittul ("การทำให้เป็นโมฆะ" / การทำลายอัตตา) ในความเป็นจริงของพระเจ้า นอกเหนือจากความร้อนแรงทางอารมณ์ของความอมตะของพระเจ้า ใน คำอุปมาที่มีชื่อเสียงของ Baal Shem Tov:

...เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ เราต้องหันไปหาZohar (เช่น II 146b) ซึ่งบอกว่าประตูของheikhalot (วัง / ห้องสวรรค์) แห่งการอธิษฐานนั้นอยู่เหนือกันและเหล่าทูตสวรรค์ก็รับคำอธิษฐานและการย้าย พวกเขาขึ้นไปถึงบัลลังก์แห่งความรุ่งโรจน์ ... บัดนี้ต้องเข้าใจ: เราไม่รู้จักพระเจ้า สาธุการแด่พระนามของพระองค์ว่า "ทั้งแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์" ( อิสยาห์ 6:3) และที่นั่น: ไม่มีที่ว่างสำหรับพระองค์" หรือไม่ (Tikkunei Zohar 57) ถ้าเป็นเช่นนั้น เมื่อใดก็ตาม ใคร ๆ อธิษฐานจะพบสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ในกรณีนี้ทำไมจึงจำเป็นต้องรับคำอธิษฐานของเราโดยทูตสวรรค์ที่ไปส่งพวกเขาจากเฮคาลไปยัง heikhal? สำหรับฉัน คำตอบเป็นไปตาม...คำอุปมาที่ครูของฉันคือBeshtเคยบอกไว้ก่อนที่เสียงโชฟาร์บน Rosh Hashanah:

ครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเฉลียวฉลาดที่สร้างภาพลวงตาของกำแพงและหอคอยและประตูอย่างน่าอัศจรรย์ พระองค์ทรงบัญชาให้พลไพร่มาหาพระองค์โดยทางประตูและหอคอยเหล่านี้ และมีทรัพย์สมบัติจากคลังของกษัตริย์แสดงไว้ที่ประตูทุกบาน มีบางคนไปไกลถึงประตูแรกแล้วกลับมาพร้อมกับขุมทรัพย์ คนอื่นๆ ไปที่ประตูที่อยู่ลึกเข้าไปในวังและใกล้ชิดกับกษัตริย์มากขึ้น แต่ไม่มีใครไปถึงกษัตริย์เอง ในที่สุด พระราชโอรสก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไปหาพระราชบิดาของพระองค์ จากนั้นเขาก็เห็นว่าไม่มีบาเรียใดที่แยกเขาจากพ่อของเขา เพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตา

...ฉันได้ยินจากครูของฉัน ( Besht ) เกี่ยวกับความทรงจำที่ได้รับพรเกี่ยวกับข้อ "คนทำความชั่วทั้งหมดจะกระจัดกระจาย" (สดุดี 92:10): โดยความรู้ของมนุษย์ว่า "ทั้งแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์" และว่าทุกการเคลื่อนไหวและความคิด ทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากพระองค์ - โดยความรู้นี้เอง บรรดาผู้กระทำความชั่วช้าก็กระจัดกระจายไป ดังนั้นเทวดาและเฮคาลอตทั้งหมดจึงถูกสร้างขึ้นและสร้างขึ้นจากแก่นแท้ของเขาเหมือนหอยทากที่มีเปลือกก่อตัวขึ้นเอง ดังนั้น ด้วยความรู้นี้ จึงไม่มีสิ่งกีดขวางหรือม่านกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกต่อไป [15]

เนื่องจากอุดมคตินี้ไม่อยู่ในมือของทุกคน Hasidism กระแสหลักจึงก่อตั้งลัทธิเวทย์มนต์ทางสังคมของ ตัวกลาง Tzadik Rebbe Divine ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามในระหว่างการแสวงบุญไปยังศาลของพวกเขาและให้พรทางวิญญาณและร่างกายจากสวรรค์แก่พวกเขา ด้วยการยึดติดกับ Tzadik พวกเขาสามารถก้าวข้ามการรับรู้ทางร่างกายที่ จำกัด ของพวกเขาผ่านศรัทธาทางอารมณ์

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใน Hasidism

อิสราเอล: The Beshtผู้ก่อตั้งHasidismเกี่ยวข้องกับคับบาลาห์เหนือธรรมชาติในการติดต่อสื่อสารภายในในประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณของชาวยิว [16]ชนชั้นสูงสามารถเรียนรู้บทเรียนทางวิชาการจากคนทั่วไป ในขณะที่ "ความเชื่อง่ายๆ ของชาวยิวที่เรียบง่ายสะท้อนให้เห็นถึง" แก่นแท้โดยกำเนิดของจิตวิญญาณใน "ความสามัคคีที่เรียบง่ายของ Atzmus ของพระเจ้า" [17]

ในหนังสือTanya (1797) งานคลาสสิกยุคแรกๆ ของความคิดแบบ Hasidicนั้นShneur Zalman จาก Liadiได้ให้หลักคำสอนของ Hasidic เป็นระบบอภิปรัชญาและจิตวิทยา เขาสร้างบริการอันศักดิ์สิทธิ์รอบความขัดแย้งระหว่างวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณธรรมชาติ โดยระบุว่าการซ่อนเร้นอย่างลึกซึ้งภายในจิตไร้สำนึกของแต่ละจิตวิญญาณของอิสราเอลคือ "ส่วนที่แท้จริงของพระเจ้าเบื้องบน (Atzmus) ตามตัวอักษร" แนวความคิดนี้เน้นย้ำถึงความคับบาลาห์ทั่วไปและลัทธิฮาซิดิสต์ แต่อ่านกันตามตัวอักษรในทันย่า Neo-Hasidismวิจารณ์สมัยใหม่ได้อ่านข้อความนี้ใน ภาษา อัตถิภาวนิยมแทนที่จะใช้คำศัพท์ตามตัวอักษร ใช้ได้กับชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว

Hasidic การสืบสวนของ Atzmus

โรงเรียนHabadก่อตั้งโดยSchneur Zalman แห่ง Liadi (ค.ศ. 1745–1812) แตกต่างจาก Hasidism หลักในการพยายามถ่ายทอดความคิด Hasidic อย่างมีสติปัญญาในการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีจิตใจเป็นเส้นทางสู่หัวใจ ด้วยเหตุนี้ มันจึงคงไว้ซึ่งอุดมคติอันลี้ลับในการสื่อสารให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการทำให้การสร้างสรรค์ในเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์เป็นโมฆะ [18]ในส่วนที่สองของTanyaนั้น Schneur Zalman นำเสนอ Panentheism ของ Baal Shem Tov ในทางปรัชญา โดยวาดในคำอธิบาย Kabbalistic ก่อนหน้านี้ มีการอธิบายความเป็นเอกภาพของพระเจ้าสองระดับ ทั้งสองเป็นความจริงที่ขัดแย้งกัน ความสามัคคีที่ต่ำกว่าของการสร้างที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับพระเจ้า ความสามัคคีที่สูงขึ้นของการสร้างมายากลายเป็นโมฆะภายในพระเจ้า สาวกวิธีฮาบัดใคร่ครวญ (Hisbonenus) ที่ความยาวการขึ้น ที่ขัดแย้ง กับพระเจ้าในระหว่างการอธิษฐานส่วนตัวหรือเรียนรู้ความคิดของ Habad ก่อนการอธิษฐานในชุมชน Dovber Schneuri . ผู้นำคนที่สองของ Habadขยายความคิดของพ่อของเขาไปสู่ความเข้าใจเชิงปฏิบัติ "แนวทางในความปีติยินดี" ของเขาสั่งให้การไตร่ตรองทางปัญญาเพื่อเข้าถึง Bittul ที่สมบูรณ์โดยไม่มีการตระหนักรู้ในตนเอง อารมณ์ผิวเผิน "ความกระตือรือร้น" จะต้องถูกปฏิเสธ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอัตตา ในระดับสูงสุด Divine Atzmus ถูกพบผ่านผู้ติดตามที่รับรู้ถึงแก่นแท้ของ Divine Etzem แห่งจิตวิญญาณของเขา หลังจากทางเดินบนความปีติยินดี Dovber ถอนมันออกจากการหมุนเวียนทั่วไป แทนที่จะสรุปคำแนะนำการไตร่ตรองที่ต่ำกว่า ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใน "ประตูแห่งความสามัคคี" จำเป็นสำหรับผู้ติดตามที่จะรู้ความสามารถทางจิตวิญญาณของพวกเขา สำหรับผู้ติดตามทั่วไป การมุ่งเป้าไปที่ Bittul ที่ไม่รู้ตัวเอง มากกว่าอารมณ์ จะนำไปสู่การตกอยู่ใต้แรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณที่เป็นประโยชน์ของอารมณ์ วันนี้,ปรัชญา Hasidicก่อนการสวดมนต์ รวมถึงข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับ Divine Panentheism ในขณะที่ใช้ความรักทางอารมณ์และความยำเกรงพระเจ้า ในการบำเพ็ญกุศลในช่วงเช้าต่อๆ ไป Comsumate Bittul ยังคงเป็นชนชั้นสูงที่ได้รับการคัดเลือก แม้ว่าทุกคนที่ศึกษา Habad คิดว่าจะได้รับความซาบซึ้งทางปัญญาและอารมณ์ของ Divine Unity ที่สมบูรณ์

Dirah BeTachtonimและจุดประสงค์ของการสร้าง

โตราห์: วาทกรรมHabad จากรุ่นที่ 2 Habad แตกต่างจากการเน้นทางอารมณ์ของ Hasidism กระแสหลัก โดยแสวงหาการตรวจสอบเชิงปรัชญาของความคิด Hasidic [19]การเชื่อมโยงกันของความคิด Habad ก่อนหน้านี้กับแง่มุมอื่น ๆของโตราห์ ความสัมพันธ์กับศาสนา เมสสิยาห์ และAtzmus ขั้นสูงสุด ปรากฏใน วาทกรรมและการพูดคุยของ 7 Lubavitcher Rebbe [20]

พิธีกรรม ของชาวยิวAtzmusและMitzvot

ความ ศักดิ์สิทธิ์ก่อนTzimtumในความคิด Hasidic

Hasidism และระดับของYechidah

ดูเพิ่มเติม

พื้นหลัง:

ฮาซิสต์:

อ้างอิง

 1. อ้างถึงใน True Monotheism: "The Jewish Three that are One"จาก inner.org อธิบายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความคิดอันลี้ลับของชาวยิวเกี่ยวกับการสำแดงต่างๆ ของคนส่วนใหญ่ใน Creation เช่นข้อความคลาสสิกนี้: พหุนิยมปรากฏเฉพาะภายใน Creation หลังจากดึกดำบรรพ์ จิม ซั่ม. ก่อนถึง Tzimtzum ศักยภาพจำนวนมหาศาลทั้งหมดจะถูกทำให้ไร้ผลเป็นเอกภาพอย่างง่ายภายในแหล่ง Divine Atzmus แบบสัมบูรณ์ หลังจากการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์พหูพจน์ ดังที่ความคิดของ Hasidicอธิบาย การสร้างทั้งหมดยังคงถูกทำให้เป็นโมฆะในความจริงจนกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในแหล่งกำเนิดของพระเจ้าอย่างแท้จริง จากมุมมองของ Daat Elyon (มุมมองของพระเจ้า) จากมุมมองที่ขัดแย้งของ Daat Tachton เท่านั้น(มุมมองของการสร้างสรรค์) ดูเหมือนว่าการสร้างสรรค์และหลายๆ อย่างดูเหมือนจะมีอยู่ดูเหมือนไม่ขึ้นกับพระเจ้า เนื่องจากจิตสำนึกโดยกำเนิดของวิญญาณรากของอิสราเอลในคับบาลาห์เกิดขึ้นจากโลกของAtziluthซึ่งยังคงเป็นโมฆะในการรับรู้ของ Daat Elyon ความเชื่อของชาวยิวโดยกำเนิดจึงสัมผัสได้ถึงความเท็จของคนส่วนใหญ่ และจะไม่บูชาโทราห์หรือชุมชนจิตวิญญาณของอิสราเอล
 2. The Jewish Religion: A Companion , หลุยส์ เจคอบส์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด รายการบน Moses Cordovero
 3. ^ บทนำและ "10 ขั้นตอนของ God's Infinite Light ก่อนเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์" จาก inner.org
 4. ^ GalEinai, Imry (29 มกราคม 2014). "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Atzmut" . GalEinai - เปิดเผยมิติภายในของโตราห์
 5. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Yachid" . 30 มกราคม 2557
 6. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Echad" . 28 มกราคม 2557.
 7. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Sha'ashuim Atzmi'im " 27 มกราคม 2557.
 8. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Aliyat Haratzon" . 28 กรกฎาคม 2557.
 9. ^ GalEinai, Imry (29 กรกฎาคม 2014). "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Ana Emloch" . GalEinai - เปิดเผยมิติภายในของโตราห์
 10. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Ein Sof" . 28 กรกฎาคม 2557.
 11. ^ GalEinai, Imry (16 มกราคม 2014). "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Or Ein Sof" . GalEinai - เปิดเผยมิติภายในของโตราห์
 12. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Avir Kadmon" . 27 มกราคม 2557.
 13. ^ "พื้นฐานในคับบาลาห์และ Chassidut: Adam Kadma'ah Stima'ah " 28 กรกฎาคม 2557.
 14. ^ ภาพรวมของ Chassidut Archived 2 กุมภาพันธ์ 2009 ที่ Wayback Machineจาก inner.org
 15. ^ เบน โพรัท โยเซฟน. 140 โดยรับบีจาค็อบโจเซฟแห่งโปโลน
 16. ^ GalEinai, Imry (12 กุมภาพันธ์ 2014). "ภาพรวมของ Chassidut (Chassidus)" . GalEinai - เปิดเผยมิติภายในของโตราห์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2552
 17. ^ Emunah-Faith พลังวิญญาณสูงสุดหยั่งรากใน Yechidah อันเป็นเอกภาพของจิตวิญญาณใน Atzmus
 18. การสื่อสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด: การเกิดขึ้นของโรงเรียนฮาบัด , Naftali Loewenthal, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก, 1990
 19. การสื่อสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด: การเกิดขึ้นของโรงเรียนฮาบัด , Naftali Loewenthal, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 20. สวรรค์บนดิน: ภาพสะท้อนเกี่ยวกับเทววิทยาของรับบี เมนาเคม เอ็ม. ชนีสัน, ลูบาวิทเชอร์ เรบเบ้, ไฟเทล เลวิน, ผับ Kehot หนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบเทววิทยา Atzmus-Dirah BeTachtonimของ Rebbe ที่ 7 กับมุมมองก่อนหน้าของของ Habad Hasidic เห็นแหล่งที่มาของสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้ในการสอน Habad 6 รุ่นก่อนหน้านี้
  ใน The Lubavitcher Rebbes Holiday Maamarim 2 Vol Set แปลโดย David Rothschild จัดพิมพ์โดย Collel Tzemach Tzedek Tzfat เผยแพร่ผ่าน Kehot, Introduction to Vol 1, Yitzchak Ginsburghยังทบทวนการพัฒนารุ่นของความคิดของฮาบัด เขาเห็นความสำคัญแบบคาบาลิสติกในคำสอนของผู้นำที่ 1, 3, 5 และ 7 ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาภายนอกใหม่ของ ความเป็น อยู่ในขณะที่ผู้นำที่ 2, 4 และ 6 ได้ชี้แจงถึงการไม่มีความเป็นอยู่ ใน ภายใน จากความก้าวหน้าที่ก้าวหน้าของแนวความคิดจาก "จุดหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง" เขาสรุปความก้าวหน้าสะสมในการสอนรุ่นต่างๆ ตามแนวคิดของฮาบัดที่ว่าในแต่ละรุ่นคำสอนของเวทย์มนต์ของชาวยิวเพิ่มขึ้นในเชิงลึก ค่อยๆ ดึงออกมาจาก แหล่งที่สูงขึ้นในเทพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุค เมสสิยา ห์ โดยทั่วไป : Cordoverian Kabbalah -Evolution, Lurianic Kabbalah- การแต่งตัวความคิด Hasidic โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนของผู้นำฮาบัด 7 รุ่นต่อมา:
  1 การก่อตั้งปัญญานิยมฮาบัด
  2 การทำสมาธิภายใน
  3 สหภาพแห่งความคิด Hasidic พร้อมเปิดเผยอัตเตารอต
  4 การประยุกต์ใช้ Internalizing ในชีวิตประจำวัน
  5 คำอธิบายทางปัญญาเต็มรูปแบบของความคิด Hasidic
  6 การประยุกต์ใช้ภายในในการเสียสละตนเอง
  7 Lubavitcher Rebbe ที่ 7 เล่าถึงความคิดของ Hasidic กับ Messianism และAtzmus
  วาทกรรม ของRebbe ที่ 7 เกี่ยวข้องกับการอธิบายแบบ Kabbalistic ในขณะที่การสนทนา เชิงวิเคราะห์ที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสอนของ Rebbe ที่ 7 มักจะหลีกเลี่ยงคำศัพท์ Kabbalistic ที่ลึกลับ การพัฒนาหลักของธีมAtzmusนั้นพบได้ในวาทกรรม เช่น ปริมาณที่แปลเกี่ยวกับยุคสมัยของพระเมสสิยาห์และ World-to-Come: Anticipating The Redemption: Maamarim of the Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem M. Schneerson เกี่ยวกับยุค ของ Redemption Vol 1 และ 2, สิ่งพิมพ์ Kehot

อ่านเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับแก่นแท้ของ Chasidusส่วนหนึ่งของซีรี่ส์มรดก Bilingual English-Hebrew Chasidic Heritage, Menachem Mendel Schneerson, Kehot pub การนำเสนอเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติที่สำคัญของความคิด Hasidic และความสัมพันธ์กับแง่มุมอื่น ๆ ของโตราห์
 • สวรรค์บนดิน: ภาพสะท้อนเกี่ยวกับเทววิทยาของรับบี Menachem M. Schneerson, Lubavitcher Rebbe , Faitel Levin, Kehot pub การเปรียบเทียบเทววิทยา Atzmus-Dirah BeTachtonimของ Rebbe ครั้งที่ 7 กับความคิดของ Habad Hasidic 6 ชั่วอายุคน
 • คาดการณ์การไถ่ถอน: Maamarim แห่ง Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem M. Schneerson เกี่ยวกับยุคแห่งการไถ่ถอนเล่มที่ 1 และ 2 แปลเป็นภาษาอังกฤษ Kehot pub การสืบสวนแบบ Hasidic ของอนาคต eschatological ขึ้นผ่านการสำแดงของ Kabbalistic ไปจนถึง Divine Atzmus
 • Holiday Maamarim" แปลโดยรับบี David Rothschild จัดจำหน่ายโดย Kehot Publication Society, 2008, ISBN 978-965-91128-0-7 . ชุดสองเล่ม 24 Maamarim โดย Lubavitcher Rebbes ในวันหยุด ของความคิดเกี่ยวกับ Atzmus, Ein Sof และทุกสิ่งที่ตามมา 

ลิงค์ภายนอก