การประเมิน

การประเมินอาจหมายถึง:

ดูแลสุขภาพ

การใช้งานอื่นๆ

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Assessment&oldid=1144682489"