เครื่องหมายกำกับภาษาอาหรับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
ภาษาอารบิกยุคแรกใช้เฉพาะrasm (สีดำ) ต่อมา ภาษาอาหรับได้เพิ่มเครื่องหมายกำกับเสียงi'jām (ตัวอย่างเป็นสีแดง) เพื่อให้แยกแยะตัวอักษรห้าตัว เช่นـيـ ,ـنـ ,ـثـ ,ـتـ ,ـبـ (b, t, th, n, y) เครื่องหมายกำกับเสียงฮารากัต (ตัวอย่างสีน้ำเงิน)—ซึ่งใช้ในอัลกุรอานแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นภาษาอาหรับ—ระบุสระสั้น พยัญชนะยาว และเสียงร้องอื่นๆ

สคริปต์ภาษาอาหรับมีหลายกำกับรวมทั้งi'jam ( إعجام , 'I'jām ) ชี้พยัญชนะและtashkil ( تشكيل , tashkil ) กำกับเสริม หลังรวมถึงḥarakāt ( حرَكَات ) เครื่องหมายสระ—เอกพจน์: ḥarakah ( حَرَكَة ).

อักษรอารบิกเป็นแบบดัดแปลงabjadโดยที่พยัญชนะสั้นและสระยาวแสดงด้วยตัวอักษร แต่สระสั้นและความยาวพยัญชนะโดยทั่วไปไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรTashkīlเป็นทางเลือกในการแสดงสระและพยัญชนะที่หายไป ภาษาอาหรับสมัยใหม่มักเขียนด้วยi'jām -พยัญชนะ แต่เฉพาะตำราศาสนา หนังสือเด็ก และผลงานสำหรับผู้เรียนเท่านั้นที่เขียนด้วยทัชกิล—แนวเสียงสระและความยาวพยัญชนะ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เขียนจะใส่เครื่องหมายกำกับเสียงลงในคำหรือตัวอักษร เมื่อถือว่ากรณีทางไวยากรณ์หรือความหมายไม่ชัดเจน นอกจากนี้ งานคลาสสิกและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มอบให้แก่ประชาชนทั่วไปมักใช้ทาชกิลเต็ม เพื่อชดเชยช่องว่างในความเข้าใจอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโวหารตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

Tashkil (เครื่องหมายที่ใช้เป็นแนวทางการออกเสียง)

ความหมายตามตัวอักษรของتَشْكِيل tashkīlคือ 'การก่อตัว' เนื่องจากข้อความภาษาอาหรับทั่วไปไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้อง จุดประสงค์หลักของทาชกิล (และḥarakāt ) คือการจัดเตรียมคู่มือการออกเสียงหรือเครื่องช่วยออกเสียง คือแสดงการออกเสียงที่ถูกต้อง มีจุดประสงค์เดียวกับfurigana (เรียกอีกอย่างว่า "ruby") ในภาษาญี่ปุ่นหรือpinyinหรือzhuyinในภาษาจีนกลางสำหรับเด็กที่กำลังเรียนรู้ที่จะอ่านหรือผู้เรียนจากต่างประเทศ

สคริปต์ภาษาอาหรับส่วนใหญ่เขียนโดยไม่มีḥarakāt (หรือสระเสียงสั้น) อย่างไรก็ตาม มักใช้ในข้อความที่ต้องการการปฏิบัติตามถ้อยคำอย่างเคร่งครัด นี่คือความจริงส่วนใหญ่ของคัมภีร์กุรอ่านٱلقرآن ⟩ ( อัลกุรอาน ) และบทกวีนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะเพิ่มHarakatเพื่อhadithsٱلحديث ⟩ ( อัลหะดีษ ; พหูพจน์: อัลหะดีษ ) และพระคัมภีร์การใช้งานอีกอย่างคือในวรรณกรรมเด็ก นอกจากนี้อรกาตฺใช้ในข้อความธรรมดาในแต่ละคำเมื่อความกำกวมของการออกเสียงไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ จากบริบทเพียงอย่างเดียว พจนานุกรมภาษาอาหรับที่มีเครื่องหมายสระให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้องสำหรับผู้พูดภาษาอาหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงานศิลปะและการประดิษฐ์ตัวอักษร , Harakatอาจจะใช้เพียงเพราะเขียนของพวกเขาถือว่าเป็นสกอร์ที่ชื่นชอบ

ตัวอย่างของการอย่างเต็มที่vocalised ( vowelisedหรือvowelled ) ภาษาอาหรับจากBasmala :

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
bismi -llāhi r-raḥmāni r-raḥim i
ในพระนามของพระเจ้า พระผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงเมตตายิ่ง

หนังสือเรียนภาษาอาหรับบางเล่มสำหรับชาวต่างชาติตอนนี้ใช้ḥarakātเป็นคู่มือการออกเสียงเพื่อให้การเรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับง่ายขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในหนังสือเรียนคือการแปลงเสียงเป็นอักษรโรมันของข้อความที่ไม่ได้ออกเสียง ข้อความภาษาอาหรับที่เปล่งเสียงอย่างเต็มที่ (เช่น ตำราภาษาอาหรับที่มีḥarakāt /diacritics) เป็นที่ต้องการของผู้เรียนภาษาอาหรับ พจนานุกรมสองภาษาออนไลน์บางฉบับยังจัดให้มีḥarakātเป็นคู่มือการออกเสียงเช่นเดียวกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีการถอดความ

ฮารากัต (สระเสียงสั้น)

Harakat حركاتที่แท้จริงหมายถึง 'เคลื่อนไหว' เป็นเครื่องหมายสระเสียงสั้น มีความคลุมเครือบางอย่างที่tashkīlยังḥarakāt ; tanwīnตัวอย่างเช่นเครื่องหมายสำหรับทั้งสระและพยัญชนะ

ฟาฏฏะฮ์

ـ

fatḥahفتحة ⟩มีขนาดเล็กเส้นทแยงมุมวางไว้เหนือตัวอักษรและเป็นตัวแทนสั้น/ a / (เช่น / a / เสียงในภาษาอังกฤษคำว่า "แมว") คำfatḥahตัวเอง ( فتحة ) หมายถึงการเปิดและหมายถึงการเปิดปากเมื่อการผลิต/ a / ตัวอย่างเช่น ด้วยdāl (ต่อจากนี้ไป พยัญชนะหลักในตัวอย่างต่อไปนี้): ⟨ دَ/da/ .

เมื่อ fatḥahอยู่หน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ ا ⟩ ( alif ) (เช่น คนที่ไม่มีฮัมซาหรือสระเป็นของตัวเอง) จะแทนตัวยาว/aː/ (ใกล้กับเสียงของ "a" ในคำภาษาอังกฤษว่า "dad" ", ด้วยสระหน้าเปิด /æː/, ไม่ใช่หลัง /ɑː/ เหมือนใน "พ่อ") ตัวอย่างเช่น ⟨ دَا/daː/ . fatḥahไม่ได้มักจะเขียนในกรณีดังกล่าว เมื่อ fathah วางไว้หน้าตัวอักษร ⟨ ⟩ (yā') จะสร้าง/aj/ (เช่นใน "l ie "); และเมื่อนำหน้าตัวอักษร ⟨ و ⟩ (wāw) จะสร้าง/aw/ (เช่นใน "c ow ")

แม้ว่าการจับคู่กับตัวอักษรธรรมดาจะสร้างเสียงสระหน้าเปิด (/a/) ซึ่งมักถูกมองว่าใกล้เปิด (/ æ /) มาตรฐานยังอนุญาตให้มีรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง โดยปกติในการสั่งซื้อที่จะมีมากขึ้นกลาง (/ ไธ /) หรือด้านหลัง (/ ɑ /) การออกเสียงคำว่ามีพยัญชนะกลับมาอยู่บริเวณใกล้เคียงเช่น emphatics เช่นเดียวกับQAFหรือRA' สระอื่นมีคุณภาพ "หลัง" ที่คล้ายคลึงกันโดยมีพยัญชนะดังกล่าวอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตระหนักอย่างมากเท่าในกรณีของฟัตตาห์ [1] [2] [3]

กัสราห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

เส้นทแยงมุมที่คล้ายกันด้านล่างตัวอักษรเรียกว่าkasrahكَسْرَة ⟩ และกำหนดตัวย่อ/i/ (เช่นใน "me", "be") และ allophones [i, ɪ, e, e̞, ɛ] (เช่นใน " ทิม", "นั่ง") ตัวอย่างเช่น: ⟨ دِ/di/ . [4]

เมื่อใส่kasrahหน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ ⟩ ( yā' ) จะแทนตัวยาว/iː/ (เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษคำว่า "steed") ตัวอย่างเช่น ⟨ دِي/diː/ . kasrahมักจะไม่ได้เขียนในกรณีดังกล่าว แต่ถ้าya'ออกเสียงควบ/ AJ / , fatḥahควรจะเขียนบนพยัญชนะก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียง คำว่าkasrahหมายถึง 'การแตกหัก' [1]

อัมมาห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

ḍammahضمة ⟩มีขนาดเล็กขดเหมือนออกเสียงอยู่เหนือตัวอักษรที่จะเป็นตัวแทนสั้น / u / (ในขณะที่ "ดุ๊ก" สั้น "คุณ") และโทรศัพท์มือถือของตน [มึง, ʊ, O, O, ɔ] ( เช่นเดียวกับใน "ใส่" หรือ "กระทิง") ตัวอย่างเช่น⟨ د/ du / [4]

เมื่อใส่ḍammahหน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ و ⟩ ( wāw ) จะแทนเสียงยาว/uː/ (เหมือนเสียง 'oo' ในคำภาษาอังกฤษว่า "swoop") ตัวอย่างเช่น⟨ دو/ du / ḍammahมักจะไม่ได้เขียนในกรณีดังกล่าว แต่ถ้าwāwออกเสียงควบ/ AW / , fatḥahควรจะเขียนบนพยัญชนะก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียง [1]

คำว่าḍammah (ضَمَّة) ในบริบทนี้หมายถึงการปัดเศษเนื่องจากเป็นสระเดียวที่มีเสียงกลมในคลังเสียงสระของภาษาอาหรับ

อาลีฟ คานจาริยาห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

ยก (หรือกริช) พยัญชนะألفخنجرية ⟩ ( พยัญชนะkhanjarīyah ) เขียนเป็นจังหวะสั้นแนวตั้งด้านบนของพยัญชนะ มันบ่งบอกถึงเสียงยาว/aː/ซึ่งโดยปกติไม่ได้เขียนalifตัวอย่างเช่น ⟨ هَٰذَا ⟩ ( hadhā ) หรือ ⟨ رَحْمَٰن ⟩ ( raḥmān ).

กริชalifเกิดขึ้นในคำเพียงไม่กี่คำ แต่รวมถึงคำทั่วไปบางคำ มันไม่ค่อยเขียน อย่างไร แม้แต่ในข้อความที่เปล่งเสียงอย่างเต็มที่ แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีกริชพยัญชนะ คำว่าอัลลออั ⟩ ( อัล ) มักจะมีการผลิตโดยอัตโนมัติโดยการป้อนlam พยัญชนะลำhā' คำประกอบด้วยพยัญชนะ + รัดของสองเท่าลำกับshaddahและกริชพยัญชนะข้างต้นลำ

มาดาห์

آ

maddahمدة ⟩เป็นตัวหนอน -shaped ออกเสียงซึ่งสามารถปรากฏอยู่ด้านบนของพยัญชนะ (آ) และบ่งบอกถึงสายเสียงหยุด / ʔ /ตามด้วยยาว/ a /

ในทางทฤษฎีลำดับเดียวกัน/ ʔaː /อาจจะมีตัวแทนจากพยัญชนะ s ในขณะที่ * ⟨ أا ⟩ซึ่ง hamza ข้างต้นแรกพยัญชนะหมายถึง/ ʔ /ขณะที่สองพยัญชนะหมายถึง/ a / อย่างไรก็ตามalif ที่ต่อเนื่องกันไม่เคยถูกใช้ในการอักขรวิธีภาษาอาหรับ แต่ขั้นตอนนี้จะต้องเขียนเป็นหนึ่งเดียวพยัญชนะกับmaddahข้างต้นนั้นรวมกันที่รู้จักกันเป็นmaddah พยัญชนะ ตัวอย่างเช่น: ⟨ قُرْآن/qurˈʔaːn/ .

อาลีฟ วะละห์

waṣlahوصلة ⟩, พยัญชนะwaṣlahألفوصلة ⟩หรือhamzat Waslهمزةوصل ⟩ลักษณะเหมือนตัวอักษรขนาดเล็กที่น่าเศร้าด้านบนของพยัญชนะٱ ⟩ (ยังชี้ให้เห็นโดยพยัญชนะคุณภาพของเซิร์ฟเวอร์ ⟩โดยไม่ต้องHamzah ) หมายความว่าalifไม่ออกเสียงเมื่อคำไม่ขึ้นต้นประโยค ตัวอย่างเช่น: ⟨ بِٱسْمِ ⟩ ( bismi ) แต่ ⟨ ٱمْشُوا۟ ⟩ ( imshūไม่ใช่mshū). เนื่องจากไม่มีคำภาษาอาหรับขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ (ต่างจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหรือสเก็ตบอร์ด ) แต่เมื่อมันเกิดขึ้น จะมีการเพิ่มalifเพื่อให้ได้เสียงสระหรือพยัญชนะเสียงสระในตอนต้นของคำพูด ในภาษาอังกฤษที่จะส่งผลใน * iSchoolหรือ * iskateboard

มันเกิดขึ้นเฉพาะในตอนต้นของคำ แต่อาจเกิดขึ้นหลังจากคำบุพบทและบทความที่แน่นอน มักพบในกริยาที่จำเป็น ซึ่งเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แบบของกริยาที่มาจาก VII ถึง X และคำนามด้วยวาจา ( maṣdar ) พยัญชนะของแน่นอนบทความถือว่าเป็นwaṣlah

มันเกิดขึ้นในวลีและประโยค (คำพูดที่เชื่อมต่อกันไม่ใช่รูปแบบแยก / พจนานุกรม):

 • เพื่อแทนที่ฮัมซาเอลีดซึ่งที่นั่งอาลิฟได้หลอมรวมเข้ากับเสียงสระก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น: فِي ٱلْيَمَنหรือفي اليمن ( fi l-Yaman ) 'in Yemen'
 • ใน hamza-initial imperative form ตามหลังสระ โดยเฉพาะหลังคำสันธาน ⟨ و ⟩ ( wa- ) 'and' ตัวอย่างเช่น: قموٱشربٱلماء ( Qum วา-shrab-I L-Ma' ) 'เพิ่มขึ้นและแล้วดื่มน้ำ'

สุกัญญา

ไสยศาสตร์

sukunسكون ⟩ออกเสียงเป็นวงกลมมีรูปทรงอยู่เหนือตัวอักษร () มันบ่งชี้ว่าพยัญชนะที่ติดอยู่นั้นไม่ได้ตามด้วยสระเช่นศูนย์ -สระ

เป็นสัญลักษณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนพยัญชนะ - สระ - พยัญชนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในภาษาอาหรับ ตัวอย่างเช่น ⟨ دَدْ ⟩ ( พ่อ ).

sukunยังอาจถูกใช้เพื่อช่วยเหลือแทนควบ fatḥahตามด้วยตัวอักษร⟨ ي ⟩ ( Ya' ) กับsukunมากกว่านั้น ( ي ) ระบุควบAy ( IPA / AJ / ) fatḥahตามด้วยตัวอักษร⟨ و ⟩ ( wāw ) กับsukun ( و ) ระบุ/ AW /

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

sukunอาจยังมีรูปแบบทางเลือกของหัวขนาดเล็กสูงของhā' ( U + 06E1 ) โดยเฉพาะในอัลกุรอานบางเล่ม รูปร่างอื่นๆ อาจมีอยู่เช่นกัน (เช่น เช่น เครื่องหมายจุลภาคเล็กๆ ด้านบน ⟨'⟩ หรือเหมือนcircumflex ⟨ˆ⟩ ในnastaʿlīq ) [5]

ตันวิน (สระหลังสระหรือสระยาวสุดท้าย)

ـٌ  ـٍ  ـً

สามสระกำกับอาจจะเป็นสองเท่าในตอนท้ายของคำเพื่อระบุว่าสระตามด้วยพยัญชนะn พวกเขาอาจจะหรืออาจจะไม่ถือว่าเป็นḥarakātและเป็นที่รู้จักในนามtanwīnتَنْوِين ⟩ หรือ ภิกษุณี สัญญาณบ่งชี้จากขวาไปซ้าย-un, -in, -an .

ตอนจบเหล่านี้ใช้เป็นคำลงท้ายแบบไม่มีกำหนดตามหลักไวยากรณ์แบบไม่หยุดชั่วคราวในภาษาอารบิวรรณกรรมหรืออารบิกคลาสสิก ( triptotesเท่านั้น) ในข้อความที่เปล่งเสียง อาจเขียนได้แม้ว่าจะไม่ได้ออกเสียงก็ตาม (ดูpausa ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่i'rabในภาษาถิ่นที่พูดภาษาอาหรับจำนวนมาก ตอนจบจะหายไป หนังสือเรียนภาษาอาหรับจำนวนมากแนะนำภาษาอาหรับมาตรฐานโดยไม่มีจุดสิ้นสุดเหล่านี้ ตอนจบของไวยากรณ์อาจไม่สามารถเขียนในข้อความภาษาอาหรับที่เปล่งเสียงได้ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับi'rāb นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทำให้ไวยากรณ์ภาษาอาหรับง่ายขึ้น

เครื่องหมาย⟨ ⟩ถูกเขียนมากที่สุดในการรวมกันกับ⟨ คุณภาพของเซิร์ฟเวอร์ ⟩ ( พยัญชนะ ) ⟨ ة ⟩ ( Ta' marbūṭah ) ⟨ คุณภาพของเซิร์ฟเวอร์ ⟩ (พยัญชนะ Hamzah) หรือสแตนด์อะโลน⟨ ء ⟩ ( Hamzah ) อะลิฟควรเขียนเสมอ (ยกเว้นคำที่ลงท้ายด้วยtā' marbūṭah, hamzahหรือ diptotes) แม้ว่าanไม่ใช่ก็ตาม ตัวพิมพ์ไวยกรณ์และคำลงท้ายด้วยtanwīnในรูปแบบ triptote ไม่แน่นอน:

Shaddah (เครื่องหมายเจมิเนชันพยัญชนะ)

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

shaddaหรือshaddahشدة ⟩ ( shaddah ) หรือtashdidتشديد ⟩ ( tashdīd ) เป็นรูปออกเสียงเหมือนขนาดเล็กเขียนภาษาละติน " W "

มันถูกใช้เพื่อระบุgemination (พยัญชนะสองเท่าหรือยาวพิเศษ) ซึ่งเป็นสัทศาสตร์ในภาษาอาหรับ มันเขียนอยู่เหนือพยัญชนะซึ่งจะต้องเพิ่มเป็นสองเท่า มันเป็นเพียงḥarakahที่เป็นที่นิยมใช้ในการสะกดสามัญเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น: ⟨ دภายใน/dd/ ; ดราซาمدرسة ⟩ (โรงเรียน) กับmudarrisahمدرسة ⟩ ( 'ครู' หญิง)

อิจัม (การแยกเสียงพยัญชนะ)

ในศตวรรษที่ 7 kuficสคริปต์โดยไม่ต้องมีHarakatหรือi'jām

i'jāmإعجام ⟩ (บางครั้งเรียกว่าnuqaṭ ) [6]มีจุดที่แตกต่างออกเสียงพยัญชนะต่างๆที่มีรูปแบบเดียวกัน ( rasm ) เช่น⟨ ب/ b / ب, ⟨ ت/ T / ت , ⟨ ثـ/θ/ ث, ⟨ ـنـ/n/ ن, และ ⟨ ـيـ/j/ ي. โดยปกติi'jāmจะไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายกำกับเสียง แต่เป็นส่วนหนึ่งของจดหมาย

ต้นฉบับแรกของคัมภีร์กุรอ่านไม่ได้ใช้กำกับทั้งสระหรือที่จะแยกแยะค่าที่แตกต่างกันของrasmการชี้สระถูกนำมาใช้ก่อน โดยเป็นจุดสีแดงที่วางไว้ด้านบน ด้านล่าง หรือข้างrasmและต่อมาได้มีการแนะนำการชี้พยัญชนะ โดยมีเส้นประเดี่ยวสีดำสั้นหรือหลายเส้นวางอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของrasm ( รูปภาพ ) อิจัมเหล่านี้กลายเป็นจุดสีดำในเวลาเดียวกับที่ḥarakātกลายเป็นตัวอักษรสีดำขนาดเล็กหรือเส้นขีด

โดยทั่วไปแล้ว ชาวอียิปต์จะไม่ใช้จุดภายใต้yā'يสุดท้ายซึ่งดูเหมือนalif maqṣūrahى ⟩ ในการเขียนด้วยลายมือและในการพิมพ์ การปฏิบัตินี้ยังใช้ในการสำเนาของmushaf ( อัลกุรอาน ) scribed โดย'Uthman Taha การรวมกันของและalif maqṣūrā แบบเดียวกันเกิดขึ้นในเปอร์เซียส่งผลให้Unicode Standardเรียกว่า " arabic letter farsi yeh " ซึ่งดูเหมือนในรูปแบบเริ่มต้นและตรงกลางทุกประการแต่เหมือนกันทุกประการกับalif maqṣūrahในรูปแบบขั้นสุดท้ายและแยก⟨ ییی

กาฟที่แยกออกมาด้วย'alāmātu-l-ihmālและไม่มีจังหวะบนถัดจาก kāf เริ่มต้นที่มีจังหวะบน
ซอส ซ่า ซ่า ซ่า ซ่า ซ่าส์

ในช่วงเวลาที่i'jāmเป็นทางเลือก ตัวอักษรจงใจขาดจุดของi'jām : ⟨ ح/ħ/ , ⟨ د/d/ , ⟨ ر/r/ , ⟨ س/s/ , ⟨ ص/sˤ/ , ⟨ ط/tˤ/ , ⟨ ع/ʕ/ , ⟨ ل/l/ , ⟨ ه/h/ —สามารถทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายรูปตัววีขนาดเล็กด้านบนหรือด้านล่างตัวอักษร หรือครึ่งวงกลม หรือตัวย่อของตัวมันเอง (เช่นس . ตัวเล็กเพื่อระบุว่าจดหมายที่เป็นปัญหาคือسและไม่ใช่ش ) หรือจุดตัวห้อยหนึ่งหรือหลายจุด หรือตัวยกhamzaหรือเส้นขีดตัวยก[7]อาการเหล่านี้รวมเรียกว่า'alāmātu-l-ihmālยังคงใช้เป็นครั้งคราวในปัจจุบันการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เดิมของพวกเขา (เช่นการทำเครื่องหมายตัวอักษรโดยไม่ต้องi'jām ) หรือบ่อยเท่าที่ตกแต่งอย่างหมดจดพื้นที่ฟิลเลอร์کเล็กเหนือคาฟในรูปแบบสุดท้ายและโดดเดี่ยว ⟨ ك ك ⟩ เดิมทีคือ'alāmatu-l-ihmālแต่กลายเป็นส่วนถาวรของจดหมาย ก่อนหน้านี้เข้าสู่ระบบนี้ยังสามารถปรากฏเหนือรูปแบบที่อยู่ตรงกลางของKafแทนของโรคหลอดเลือดสมองในที่ครองตำแหน่ง [8]

ฮัมซา (เสียงกึ่งพยัญชนะตัวหยุดสายเสียง)

ลิ้ง ؤ إ أ ء

แม้ว่าปกติแล้ว เครื่องหมายกำกับเสียงจะไม่ถือว่าเป็นตัวอักษรของตัวอักษร แต่hamza هَمْزَة ( hamzah , glottal stop ) มักจะยืนเป็นตัวอักษรแยกต่างหากในการเขียน เขียนด้วยข้อความที่ไม่มีจุด และไม่ถือว่าเป็นทัชกิ มันอาจปรากฏเป็นตัวอักษรด้วยตัวเองหรือเป็นมากกว่าการออกเสียงหรือภายใต้พยัญชนะ , wāwหรือยา

ตัวอักษรใดที่จะใช้เพื่อสนับสนุนฮัมซาห์นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสระที่อยู่ติดกัน

 • ถ้าสายเสียงหยุดเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของคำว่ามันจะถูกระบุอยู่เสมอโดย hamza บนพยัญชนะ : ข้างต้นถ้าต่อไปนี้เป็นเสียงสระ/ a /หรือ/ u /และด้านล่างถ้ามันเป็น/ ผม /
 • หากการหยุดสายเสียงเกิดขึ้นตรงกลางคำhamzahเหนือalifจะใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้นำหน้าหรือตามด้วย/i/หรือ/u/ :
  • ถ้า/i/อยู่ก่อนหรือหลังจุดหยุดสายเสียง จะใช้yā'กับhamzah (จุดสองจุดที่ปกติอยู่ใต้yāʾจะหายไปในกรณีนี้): ⟨ ئ
  • มิฉะนั้น ถ้า/u/อยู่ก่อนหรือหลังจุดหยุดสายเสียง จะใช้wāwกับhamzah : ⟨ ؤ
 • ถ้าการหยุดสายเสียงเกิดขึ้นที่ส่วนท้ายของคำ (ไม่สนใจคำต่อท้ายทางไวยากรณ์ใด ๆ ) หากตามหลังสระเสียงสั้น จะถูกเขียนเหนือalif , wāwหรือเช่นเดียวกับกรณีที่อยู่ตรงกลาง อย่างอื่นในบรรทัด (เช่น ถ้าตามสระยาว ควบกล้ำ หรือพยัญชนะ)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้alifสองตัวติดต่อกัน: /ʔaː/เขียนด้วยalif maddahآ ⟩ และ/aːʔ/เขียนด้วยhamzahฟรีในบรรทัด ⟨ اء

พิจารณาคำต่อไปนี้: ⟨ أَخ/ʔax/ ("พี่ชาย"), ⟨ إِسماعيل/ʔismaːʕiːl/ ("อิสมาเอล"), ⟨ أُمّ/ʔumm/ ("แม่") ทั้งสามคำข้างต้น "เริ่มต้น" ด้วยสระเปิดพยางค์ และในแต่ละกรณีalifใช้เพื่อกำหนดจุดหยุดสายเสียงเริ่มต้น ( จุดเริ่มต้นที่แท้จริง ) แต่ถ้าเราพิจารณาพยางค์กลาง "เริ่มต้น" ด้วยสระ: ⟨ نَشْأَة/naʃʔa/ ("ต้นกำเนิด"), ⟨ أَفْئِدَة/ʔafʔida/ ("หัวใจ"—สังเกต/ʔi/พยางค์;เอกพจน์ ⟨ فُؤَاد/fuʔaːd/ ), ⟨ رُؤُوس/ruʔuːs/ ("หัว" เอกพจน์ ⟨ رَأْس/raʔs/ ) สถานการณ์แตกต่างออกไปดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดูบทความที่ครอบคลุมเกี่ยวกับhamzahสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติ

วิวัฒนาการของการประดิษฐ์ตัวอักษรอาหรับตอนต้น (ศตวรรษที่ 9-11) Basmalaถูกนำมาเป็นตัวอย่างจากkufic คัมภีร์กุรอ่านต้นฉบับ (1) ต้นศตวรรษที่ 9 สคริปต์ไม่มีจุดหรือเครื่องหมายกำกับเสียง (ดูภาพ Basmala Kufic ยุคแรก );
(2) และ (3) ศตวรรษที่ 9-10 ภายใต้ราชวงศ์ Abbasid ระบบของ Abu ​​al-Aswad ได้สร้างจุดสีแดงโดยมีการจัดเรียงหรือตำแหน่งแต่ละรายการซึ่งระบุสระเสียงสั้นที่แตกต่างกัน ต่อมา ระบบจุดดำที่สองใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเช่นfā'และqāf (ดูภาพของ Kufic ตรงกลาง );
(4) ศตวรรษที่ 11 ในระบบของ al-Farāhídi (ระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน) จุดถูกเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่คล้ายกับตัวอักษรเพื่อถอดเสียงสระยาวที่สอดคล้องกัน (ดูภาพของ Kufic สมัยใหม่ใน Qur'an )

ตามประเพณี คนแรกที่ว่าจ้างระบบของฮาราคัตคืออาลีซึ่งแต่งตั้งอาบู อัล-อัสวัด อัล-ดูอาลีให้ทำหน้าที่นี้ Abu al-Aswad ได้คิดค้นระบบจุดเพื่อส่งสัญญาณสระเสียงสั้นสามตัว (พร้อมกับอัลโลโฟนตามลำดับ) ของภาษาอาหรับ ระบบจุดนี้ถือกำเนิดจากi'jāmจุดที่ใช้ในการแยกแยะระหว่างพยัญชนะต่างๆ

ระบบของ Abu ​​al-Aswad

ระบบ Harakat ของ Abu ​​al-Aswad แตกต่างจากระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน ระบบใช้จุดสีแดงกับแต่ละการจัดเรียงหรือตำแหน่งที่ระบุเสียงสระสั้นที่แตกต่างกัน

จุดดังกล่าวข้างต้นจดหมายระบุสระจุดด้านล่างระบุเสียงสระที่ฉัน , จุดที่ด้านข้างของตัวอักษรยืนสระยูและสองจุดยืนtanwīn

อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับอัลกุรอานยุคแรกๆ ไม่ได้ใช้สระสำหรับจดหมายทุกฉบับที่ต้องใช้ แต่สำหรับจดหมายที่จำเป็นสำหรับการอ่านที่ถูกต้องเท่านั้น

ระบบของ Al Farahidi

สารตั้งต้นของระบบที่เรารู้จักในปัจจุบันคือระบบของ Al Farahidi al-Farāhīdīพบว่างานเขียนโดยใช้สองสีที่ต่างกันนั้นน่าเบื่อและไม่สามารถทำได้ ความซับซ้อนอีกประการหนึ่งคือการที่i'jāmได้รับการแนะนำในตอนนั้น ซึ่งในขณะที่พวกเขาเป็นจังหวะสั้น ๆ แทนที่จะเป็นจุดกลมที่เห็นในทุกวันนี้ หมายความว่าหากไม่มีความแตกต่างของสี ทั้งสองอาจสับสนได้

ดังนั้นเขาแทนที่Harakatด้วยตัวอักษรขนาดเล็กยก: พยัญชนะขนาดเล็ก, ya 'และwāwสำหรับสระสั้นที่สอดคล้องกับสระยาวเขียนด้วยตัวอักษรเหล่านั้นเล็กs (ซ) ในสำหรับshaddah (geminate) ที่มีขนาดเล็กขา'สำหรับkhafīf (พยัญชนะสั้น ไม่ใช้แล้ว) ระบบของเขาเป็นระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน [9]

ดูเพิ่มเติม

 • อักษรอาหรับ :
  • อิราบ (إِﻋْﺮَﺍﺏ‎) ระบบคดีของอาราบิค
  • Rasm (رَسْم‎) ระบบพื้นฐานของพยัญชนะภาษาอาหรับ
  • ทัชวิด (تَجْوِيد‎) กฎการออกเสียงของการอ่านอัลกุรอานในภาษาอาหรับ
 • Niqqud , ภาษาฮิบรูเทียบเท่า Harakat
 • Dagesh ,การออกเสียงภาษาฮีบรูคล้ายกับภาษาอาหรับ i'jāmและ shaddah

อ้างอิง

 1. ^ รินซี Ryding "อ้างอิงไวยากรณ์ของภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่" Cambridge University Press, 2005 pgs 25-34 โดยเฉพาะ "บทที่ 2 ส่วนที่ 4: สระ"
 2. ^ Anatole Lyovin เบร็ทเคสเลอร์, วิลเลียมโรนัลด์ Leben "รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาของโลก", "5.6 ร่างของภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่", Oxford University Press, 2017, PG 255 ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะ “5.6.2.2 สระ”
 3. ^ Amine Bouchentouf, Arabic For Dummies®, John Wiley & Sons, 2018, 3rd Edition, เฉพาะส่วน "All About Vowels"
 4. ^ a b "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนภาษาอาหรับ" . มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แคนาดา .
 5. ^ "บันทึกอักษรอารบิก" . r12a .
 6. ^ อิบัน Warraq (2002) อิบนุ วาร์รัก (อ.) สิ่งที่อัลกุรอานจริงๆ Says: ภาษา, ข้อความและอรรถกถา แปลโดย อิบนุ วาร์รัก นิวยอร์ก: โพรมีธีอุส NS. 64. ISBN 157392945X. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 เมษายน 2019 . สืบค้นเมื่อ9 เมษายน 2019 .
 7. ^ Gacek อดัม (2009) "ตัวอักษรไม่ชี้" . ต้นฉบับภาษาอาหรับ: การ Vademecum สำหรับผู้อ่าน บริล NS. 286. ISBN 978-90-04-17036-0.
 8. ^ Gacek อดัม (1989) "เทคนิคการปฏิบัติและข้อเสนอแนะที่บันทึกโดยคลาสสิกและโพสต์คลาสสิกนักวิชาการภาษาอาหรับเกี่ยวกับการคัดลอกและการแก้ไขต้นฉบับ" (PDF) ในDéroche, François (ed.) Les manuscrits du Moyen-Orient: เรียงความ de codicologie et de paléographie Actes du colloque d'Istanbul (อิสตันบูล 26–29 ม.ค. 1986) . NS. 57 (§8. เครื่องหมายกำกับเสียงและสระ)
 9. ^ Versteegh, CHM (1997). ภาษาอาหรับ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. น. 56ซ. ISBN 978-0-231-11152-2.

ลิงค์ภายนอก