ภาษาอาหรับ WordNet

Arabic WordNet [1]เป็นWordNetสำหรับภาษาอาหรับนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2549 [2]ได้รับการขยายในปี 2558 [3]

อ้างอิง

  1. "Arabic WordNet | สมาคม WordNet ระดับโลก" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-12-14 . ดึงข้อมูลเมื่อ2016-12-05 .
  2. Black W., Elkateb S., Rodriguez H., Alkhalifa M., Vossen P., Pease A., Bertran M., Fellbaum C., (2006) The Arabic WordNet Project, Proceedings of LREC 2006
  3. Lahsen Abouenour, Karim Bouzoubaa, Paolo Rosso (2013) ในการประเมินและปรับปรุงความครอบคลุมและการใช้งาน Arabic WordNet, ทรัพยากรภาษาและการประเมินผล 47(3) หน้า 891–917


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabic_WordNet&oldid=1108752942"