อานาโกเกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Anagoge (ἀναγωγή) บางครั้งสะกดว่าanagogyเป็นคำภาษากรีกที่บ่งบอกถึงการ "ปีน" หรือ "ขึ้น" ขึ้นไป anagogical เป็นวิธีการตีความข้อความหรือเหตุการณ์ที่ลึกลับหรือทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อรรถกถาพระคัมภีร์ ที่ตรวจพบการพาดพิงถึงชีวิตหลังความตาย [1]

นักศาสนศาสตร์ในยุคกลางบางคนอธิบายวิธีตีความพระคัมภีร์ไว้สี่วิธี : ตามตัวอักษร/ประวัติศาสตร์, ทรอโลยี , เชิงเปรียบเทียบและ เชิงเปรียบเทียบ ฮิวจ์แห่งเซนต์วิกเตอร์ในDe scripturis et scriptoribus sacrisแยกแยะอนาโกจเป็นอุปมานิทัศน์แบบหนึ่งจากอุปมานิทัศน์ธรรมดา [2]เขาแยกแยะในลักษณะต่อไปนี้: ในอุปมาอุปไมยง่ายๆ การกระทำที่มองไม่เห็นคือ (เพียงแค่) บ่งบอกหรือแสดงโดยการกระทำที่มองเห็นได้; Anagoge คือ "การให้เหตุผลที่สูงขึ้น" ( sursum ductio ) เมื่อจากสิ่งที่มองเห็นได้ การกระทำที่มองไม่เห็นถูกเปิดเผยหรือเปิดเผย [3]

วิธีการตีความสี่วิธีชี้ไปในสี่ทิศทางที่แตกต่างกัน: ตามตัวอักษร/ประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงอดีต, เชิงเปรียบเทียบไปข้างหน้าสู่อนาคต, เชิงเปรียบเทียบทางโลกลงไปสู่ศีลธรรม/มนุษย์, และเชิงวิพากษ์ขึ้นไปสู่จิตวิญญาณ/สวรรค์ [4]

ในจดหมายถึงผู้มีพระคุณCan Grande della ScalaกวีDanteอธิบายว่าDivine Comedy ของเขา สามารถอ่านได้ทั้งตัวอักษรและเชิงเปรียบเทียบ และความหมายเชิงเปรียบเทียบสามารถแบ่งย่อยออกเป็นคุณธรรมและเชิงเปรียบเทียบ [5]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

  1. Encyclopædia Britannica Online, sv "การตีความแบบอะนาโกจิคัล" ดูเมื่อ 11 ตุลาคม 2555
  2. ↑ "De Scripturis et Scriptoribus Sacris ", ใน Hugonis de S. Victore... Opera Omnia , I (จาก 3), Patrologia Latina Vol. 175 (J.-P. Migne, 1854), คอลัมน์ 9-28, บทที่ III: De tripliciintelligentia sacrae Scripturae, ที่คอลัมน์ 12, loc. ข.
  3. ^ "... est simplex allegoria, cum per visibile factum aliud invisibile factum significatur. Anagoge, id est sursum ductio, cum per visibile invisibile factum declaratur"
  4. Charles Cummings, Monastic Practices , CS 75 (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1986), 14-15.
  5. ^ ดันเต้ (1949) ตลกขั้นเทพ . ฉบับ ฉัน: นรก แปลโดยโดโรธี แอล. เซเยอร์เพนกวินคลาสสิหน้า 14–15


0.068012952804565