อายุแห่งการตรัสรู้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ยุคแห่งการตรัสรู้หรือการรู้แจ้ง[หมายเหตุ 2]เป็นขบวนการทางปัญญาและปรัชญาที่ครอบงำยุโรปในศตวรรษที่ 17และ18โดยมีอิทธิพลและผลกระทบทั่วโลก [2] [3]การรู้แจ้งประกอบด้วยแนวคิดที่หลากหลายซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คุณค่าของความสุขของมนุษย์ การแสวงหาความรู้ที่ได้รับด้วยเหตุผลและหลักฐานของประสาทสัมผัสและอุดมคติเช่นกฎธรรมชาติเสรีภาพความก้าวหน้าความอดทนอดกลั้นภราดรภาพรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ และการแยกคริสตจักร และรัฐ [4] [5]

การตรัสรู้เกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และผลงานของฟรานซิส เบคอน , จอห์น ล็อคและคนอื่นๆ บางวันเป็นจุดเริ่มต้นของการตรัสรู้จนถึงการตีพิมพ์Discourse on the MethodของRené Descartesในปี ค.ศ. 1637 โดยมีบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเขาคือCogito, ergo sum ("ฉันคิดว่า ฉันจึงเป็น") คนอื่น ๆ อ้างถึงการตีพิมพ์Principia MathematicaของIsaac Newton (1687) ว่าเป็นจุดสุดยอดของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการตรัสรู้ ตามธรรมเนียมแล้ว นักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปเริ่มนับวันเริ่มต้นด้วยการสวรรคตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1715 และจบลงด้วยการระบาดของโรคในปี ค.ศ. 1789การปฏิวัติฝรั่งเศส . ปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์หลายคนกำหนดให้การสิ้นสุดของการตรัสรู้เป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 19 โดยปีที่มีการเสนอครั้งล่าสุดคือการมรณกรรมของ อิมมา นูเอล คานท์ในปี ค.ศ. 1804

นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเผยแพร่แนวคิดของพวกเขาอย่างกว้างขวางผ่านการประชุมที่สถาบันวิทยาศาสตร์ หอพักอิฐร้านเสริมสวยร้านกาแฟและในหนังสือสิ่งพิมพ์วารสารและจุลสาร แนวคิดเรื่องการตรัสรู้บ่อนทำลายอำนาจของสถาบันกษัตริย์และคริสตจักรคาทอลิกและปูทางไปสู่การปฏิวัติทางการเมืองในศตวรรษที่ 18 และ 19 การเคลื่อนไหวที่หลากหลายในศตวรรษที่ 19 รวมถึงลัทธิเสรีนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และ ลัทธินีโอคลาสซิซิส ซึ่ม ได้ติดตามมรดกทางปัญญาของพวกเขาไปสู่การตรัสรู้ [6]

หลักคำสอนที่สำคัญของการตรัสรู้คือเสรีภาพส่วนบุคคลและความอดทนทางศาสนาซึ่งตรงกันข้ามกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และความเชื่อที่ตายตัวของศาสนจักร หลักการของความเป็นกันเองและอรรถประโยชน์ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม การตรัสรู้ถูกทำเครื่องหมายโดยการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและสื่อในชีวิตประจำวันของโลก[7]และโดยเน้นที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการลดลงพร้อมกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาออร์ทอดอกซ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทัศนคติที่รวบรวมโดยเรียงความของ Kant ตอบคำถาม: การตรัสรู้คืออะไรโดยที่วลีSapere aude (ท้าให้รู้) ได้เลย [8]

ปัญญาชนที่สำคัญ

ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของNicholas de Condorcet , Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain , 1795. [9]ด้วยการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ การพัฒนายุคแห่งการตรัสรู้ถือว่าสิ้นสุดลงโดยทั่วไป [10]

ยุคแห่งการรู้แจ้งเกิดขึ้นก่อนและเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ [11]นักปรัชญายุคก่อนซึ่งมีผลงานที่มีอิทธิพลต่อการตรัสรู้ ได้แก่ฟรานซิส เบคอนและเรอเน เดส์การตส์ [12]บุคคลสำคัญบางคนของการตรัสรู้ ได้แก่Cesare Beccaria , Denis Diderot , David Hume , Immanuel Kant , Gottfried Wilhelm Leibniz , John Locke , Montesquieu , Jean-Jacques Rousseau , Adam Smith , Hugo Grotius , Baruch Spinozaและวอลแตร์ [13]

สิ่งตีพิมพ์เพื่อการตรัสรู้ที่มีอิทธิพลเป็นพิเศษอย่างหนึ่งคือEncyclopédie ( สารานุกรม ) จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2315 เป็นเล่มจำนวน 35 เล่ม รวบรวมโดยเดนิส ดิเดอโร ต์, ฌอง เลอ รอนด์ ดาล็องแบร์ ​​และทีมงานที่มีปัญญาชนอีก 150 คน สารานุกรม ช่วยใน การเผยแพร่แนวคิดเรื่องการรู้แจ้งไปทั่วยุโรปและที่อื่น ๆ [14]

สิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญอื่น ๆ ของการตรัสรู้ ได้แก่จดหมายของวอลแตร์ในภาษาอังกฤษ (1733) และDictionnaire philosophique ( พจนานุกรมปรัชญา ; 1764); ฮูมเป็นบทความเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ (1740); จิตวิญญาณแห่งกฎหมายของมองเตสกิเออ(ค.ศ. 1748); วาทกรรม ของ Rousseau เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกัน (1754) และสัญญาทางสังคม (1762); ทฤษฎีความรู้สึกทางศีลธรรมของ Adam Smith (1759) และThe Wealth of Nations (1776); และคานท์วิจารณ์เหตุผลบริสุทธิ์ (2324)

หัวข้อ

ปรัชญา

ลัทธินิยมนิยมของฟรานซิส เบคอนและ ปรัชญานัก เหตุผล นิยมของ เรอเน เดส์การ์ ตส์ ได้วางรากฐานสำหรับความคิดแห่งการตรัสรู้ [15]ความพยายามของเดส์การตส์ในการสร้างวิทยาศาสตร์บน รากฐาน ทางอภิปรัชญา ที่ปลอดภัย นั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับวิธีการสงสัยของ เขาที่ ใช้ในพื้นที่ทางปรัชญาที่นำไปสู่หลักคำสอนของจิตและสสาร แบบทวิลักษณ์ ความสงสัย ของเขา ได้รับการขัดเกลาโดยEssay Concerning Human Understanding (1690) ของ John Locke และงานเขียน ของ David Humeในช่วงทศวรรษ 1740 ความเป็นคู่ของเขาถูกท้าทายโดยSpinozaการยืนยันอย่างแน่วแน่ของความเป็นเอกภาพของสสารในTractatus (1670) และEthics (1677) ของเขา

ตามที่โจนาธาน อิสราเอลกล่าวไว้ ความคิดเหล่านี้ได้วางแนวคิดการตรัสรู้ไว้สองแนว: ประการแรก ความหลากหลายในระดับปานกลาง ตามหลังเดส์การตส์ ล็อค และคริสเตียน วูลฟ์ซึ่งแสวงหาที่พักระหว่างการปฏิรูปกับระบบอำนาจและความเชื่อแบบดั้งเดิม และประการที่สอง แนวคิดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การรู้แจ้งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาของSpinozaสนับสนุนประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออก และการขจัดอำนาจทางศาสนา [16] [17]ความหลากหลายในระดับปานกลางมีแนวโน้มที่จะเป็นเทวนิยมในขณะที่แนวโน้มที่รุนแรงนั้นแยกพื้นฐานของศีลธรรมออกจากเทววิทยาอย่างสิ้นเชิง ในที่สุดแนวความคิดทั้งสองก็ถูกคัดค้านโดยCounter-Enlightenment ที่อนุรักษ์นิยมซึ่งแสวงหาการกลับคืนสู่ศรัทธา [18]

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ปารีสได้กลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายหลักคำสอนและความเชื่อแบบดั้งเดิม การเคลื่อนไหวทางปรัชญานำโดยวอลแตร์และฌอง-ฌาคส์ รูสโซซึ่งโต้เถียงกันเรื่องสังคมบนพื้นฐานของเหตุผลเหมือนในสมัยกรีกโบราณ[19]มากกว่าความเชื่อและหลักคำสอนของคาทอลิก สำหรับระเบียบใหม่ตามกฎหมายธรรมชาติ และสำหรับวิทยาศาสตร์ที่อิงตาม การทดลองและการสังเกต นักปรัชญาการเมืองมองเตสกิเออได้แนะนำแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจในรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานำมาใช้อย่างกระตือรือร้น ในขณะที่นักปรัชญาการตรัสรู้ของฝรั่งเศสไม่ใช่นักปฏิวัติและหลายคนเป็นสมาชิกของชนชั้นสูง ความคิดของพวกเขามีส่วนสำคัญในการบ่อนทำลายความชอบธรรมของระบอบเก่าและสร้างการปฏิวัติฝรั่งเศส [20]

ฟรานซิส ฮัท เชสัน นักปรัชญาด้านศีลธรรมและผู้ก่อตั้งลัทธิตรัสรู้แห่งสกอตแลนด์อธิบายหลักประโยชน์นิยมและผลสืบเนื่องที่ว่า คุณธรรมคือสิ่งที่ให้ "ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับจำนวนที่มากที่สุด" ในคำพูดของเขา สิ่งที่รวมอยู่ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ธรรมชาติของความรู้ หลักฐาน ประสบการณ์ และสาเหตุ) และทัศนคติสมัยใหม่บางประการต่อความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาได้รับการพัฒนาโดยผู้อุปถัมภ์ของฮัทเชสันในเอดินบะระ สกอตแลนด์เดวิด ฮูมและอดัม สมิ[21] [22]ฮูมกลายเป็นบุคคลสำคัญในปรัชญาที่กังขาและประเพณีนิยมของปรัชญา

อิมมานูเอล คานท์นักปรัชญาชาวเยอรมัน

อิมมา นูเอล คานท์ (1724–1804) พยายามประนีประนอมกับลัทธิเหตุผลนิยมและความเชื่อทางศาสนาเสรีภาพส่วนบุคคลและอำนาจทางการเมือง ตลอดจนกำหนดมุมมองของพื้นที่สาธารณะผ่านเหตุผลส่วนตัวและเหตุผลสาธารณะ งานของ คานท์ยังคงหล่อหลอมความคิดของชาวเยอรมันและปรัชญายุโรปทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 20 [24]

Mary Wollstonecraft เป็นหนึ่งใน นักปรัชญาสตรีนิยมคนแรกของอังกฤษ เธอ โต้เถียงในสังคมบนพื้นฐานของเหตุผล และผู้หญิงพอ ๆ กับผู้ชายควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล เธอเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลงานเรื่อง A Vindication of the Rights of Woman (1791) [26]

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในวาทกรรมและความคิดตรัสรู้ นักเขียนและนักคิดด้านการตรัสรู้หลายคนมีภูมิหลังในด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างศาสนาและอำนาจตามประเพณีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคำพูดและความคิดอย่างเสรี ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในช่วงยุคตรัสรู้รวมถึงการค้นพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (อากาศคงที่) โดยนักเคมีโจเซฟ แบล็ก การโต้เถียงเรื่องเวลาลึกโดยนักธรณีวิทยาเจมส์ ฮัตตันและการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำควบแน่นโดยเจมส์วัตต์ [27]การทดลองของAntoine Lavoisierถูกใช้เพื่อสร้างโรงงานเคมีสมัยใหม่แห่งแรกในปารีส และการทดลองของพี่น้องตระกูล Montgolfierทำให้พวกเขาสามารถปล่อยบอลลูนลมร้อนขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2326 จากChâteau de la Muetteใกล้กับBois de Boulogne [28]

การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในวิชาคณิตศาสตร์ของLeonhard Euler (1707–1783) รวมถึงผลลัพธ์ที่สำคัญในการวิเคราะห์ ทฤษฎีจำนวน โทโพโลยี combinatorics ทฤษฎีกราฟ พีชคณิต และเรขาคณิต (ท่ามกลางสาขาอื่นๆ) ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เขามีส่วนสนับสนุนพื้นฐานในด้านกลศาสตร์ ชลศาสตร์ อะคูสติก ทัศนศาสตร์ และดาราศาสตร์ เขาประจำอยู่ที่Imperial Academy of Sciencesในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (1727–1741) จากนั้นในเบอร์ลินที่Royal Prussian Academy of Sciences และ Belles Lettres (1741–1766) และสุดท้ายกลับมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ Imperial Academy ( พ.ศ. 2309–2326) [29]

กล่าวอย่างกว้างๆ วิทยาศาสตร์การตรัสรู้ให้คุณค่าอย่างมาก กับ ประสบการณ์นิยมและความคิดที่มีเหตุผล และถูกฝังอยู่ในอุดมคติแห่งการตรัสรู้ของความก้าวหน้าและความก้าวหน้า การศึกษาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อปรัชญาธรรมชาติแบ่งออกเป็นฟิสิกส์และกลุ่มย่อยของเคมีและประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งรวมถึงกายวิภาคศาสตร์ชีววิทยา ธรณีวิทยาแร่วิทยาและสัตววิทยา [30]เช่นเดียวกับมุมมองการตรัสรู้ส่วนใหญ่ ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกมองเห็นในระดับสากล: รูสโซวิจารณ์วิทยาศาสตร์ว่าทำให้มนุษย์ห่างเหินจากธรรมชาติและไม่ดำเนินการเพื่อทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น [31]

วิทยาศาสตร์ในยุคตรัสรู้ถูกครอบงำโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาซึ่งเข้ามาแทนที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ สังคมและสถาบันการศึกษายังเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญเต็มที่ของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมเติบโตขึ้นจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรงกันข้ามกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย [32]ระหว่างการตรัสรู้ บางสังคมได้สร้างหรือคงไว้ซึ่งการเชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัย แต่แหล่งข้อมูลร่วมสมัยได้แยกมหาวิทยาลัยออกจากสังคมวิทยาศาสตร์โดยอ้างว่ายูทิลิตี้ของมหาวิทยาลัยใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในขณะที่สังคมทำหน้าที่สร้างความรู้ [33]เมื่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในสถาบันวิทยาศาสตร์เริ่มลดน้อยลง สังคมแห่งการเรียนรู้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีการจัดการ สมาคมวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการได้รับการว่าจ้างจากรัฐเพื่อให้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค [34]

สังคมส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้ดูแลสิ่งพิมพ์ของตนเอง ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกใหม่และการบริหารสังคม [35]หลังปี ค.ศ. 1700 มีสถาบันและสมาคมอย่างเป็นทางการจำนวนมหาศาลก่อตั้งขึ้นในยุโรป และในปี ค.ศ. 1789 มีสมาคมวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการมากกว่าเจ็ดสิบแห่ง ในการอ้างอิงถึงการเติบโตนี้แบร์นาร์ด เดอ ฟอนเตเนลล์ได้บัญญัติคำว่า "ยุคแห่งสถานศึกษา" เพื่ออธิบายถึงศตวรรษที่ 18 [36]

การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ให้แพร่หลายในหมู่ประชากรที่มีความรู้มากขึ้น นักปรัชญาได้แนะนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากมายแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางEncyclopédieและการทำให้Newtonianismเป็น ที่นิยม โดยVoltaireและÉmilie du Châtelet นักประวัติศาสตร์บางคนระบุว่าศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ [37]

ศตวรรษนี้ได้เห็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติทางการแพทย์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ; การพัฒนา อนุกรมวิธานทางชีวภาพ; ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้า และการเจริญเต็มที่ของเคมีเป็นวินัย ซึ่งสร้างรากฐานของเคมีสมัยใหม่

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ยังเริ่มปรากฏในกวีนิพนธ์และวรรณกรรมมากขึ้นในช่วงยุคตรัสรู้ บทกวีบางบทได้รับการผสมผสานด้วยคำอุปมาและจินตภาพทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่บทกวีอื่นๆ เขียนขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ เซอร์ ริชาร์ด แบล็กมอร์อุทิศระบบนิวตันให้แต่งกลอนในCreation ซึ่งเป็นบทกวีเชิงปรัชญาในหนังสือเจ็ดเล่ม (ค.ศ. 1712) หลังจากการเสียชีวิตของนิวตันในปี พ.ศ. 2270 มีการแต่งบทกวีเพื่อเป็นเกียรติแก่เขามานานหลายทศวรรษ James Thomson ( 1700–1748 ) เขียน "Poem to the Memory of Newton" ซึ่งโศกเศร้ากับการสูญเสีย Newton แต่ก็ยกย่องวิทยาศาสตร์และมรดกของเขาด้วย [39]

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย

Cesare Beccariaบิดาแห่งทฤษฎีอาชญากรคลาสสิก (1738–1794)

ฮูมและ นักคิดผู้ รู้แจ้งชาวสกอต คนอื่นๆ ได้พัฒนา " ศาสตร์แห่งมนุษย์ " [40]ซึ่งแสดงออกมาตามประวัติศาสตร์ในผลงานของนักเขียน เช่นเจมส์ เบอร์เน็ตต์ดัม เฟอร์กูสันจอห์น มิลลาร์และวิลเลียม โรเบิร์ตสันซึ่งทั้งหมดนี้รวมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์ประพฤติตนอย่างไร ในวัฒนธรรมโบราณและดึกดำบรรพ์ด้วยความตระหนักรู้ถึงแรงกำหนดของความทันสมัย สังคมวิทยาสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากการเคลื่อนไหวนี้[41]และแนวคิดทางปรัชญาของฮูมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อเจมส์ เมดิสัน (และด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐ) และเป็นที่นิยมโดยดูกัลด์ สจ๊วตจะเป็นพื้นฐานของลัทธิเสรีนิยมแบบคลาสสิ[42]

ในปี พ.ศ. 2319 อดัม สมิธตีพิมพ์The Wealth of Nationsซึ่งมักถูกมองว่าเป็นงานชิ้นแรกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ เนื่องจากงานชิ้นนี้มีผลกระทบทันทีต่อนโยบายเศรษฐกิจของอังกฤษที่ดำเนินต่อไปจนถึงศตวรรษที่ 21 [43]นำหน้าทันทีและได้รับอิทธิพลจากAnne-Robert-Jacques Turgot, Baron de Launeร่างของภาพสะท้อนเกี่ยวกับการก่อตัวและการกระจายของความมั่งคั่ง (Paris, 1766) Smith ยอมรับการเป็นหนี้และอาจเป็นผู้แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ [44]

Cesare Beccariaนักกฎหมาย นักอาชญาวิทยา นักปรัชญา และนักการเมือง และหนึ่งในนักเขียนเรื่อง Enlightenment ผู้ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียงจากผลงานชิ้นเอกเรื่อง Crimes and Punishments (1764) ซึ่งต่อมาได้รับการแปลเป็น 22 ภาษา[45]ซึ่งประณามการทรมานและโทษประหารชีวิต และ เป็นงานก่อตั้งในสาขาทัณฑวิทยาและโรงเรียนอาชญวิทยาแบบดั้งเดิมโดยการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา ปัญญาชนที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งคือFrancesco Mario Paganoผู้เขียนงานศึกษาสำคัญๆ เช่นSaggi politici (Political Essays, 1783) ซึ่งเป็นผลงานหลักชิ้นหนึ่งของการตรัสรู้ในเนเปิลส์; และพิจารณาอาชญากร sul processo อาชญากร(การพิจารณาคดีอาญา ค.ศ. 1787) ซึ่งสถาปนาให้เขาเป็นผู้มีอำนาจระหว่างประเทศด้านกฎหมายอาญา [46]

การเมือง

การตรัสรู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมทางการเมืองและปัญญาสมัยใหม่แบบตะวันตก [47]การรู้แจ้งนำความทันสมัยทางการเมือง มา สู่ตะวันตก ในแง่ของการแนะนำคุณค่าและสถาบันประชาธิปไตย และการสร้างประชาธิปไตยสมัยใหม่แบบเสรีนิยม วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการด้านแองโกลโฟนและได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาขนาดใหญ่โดยRobert Darnton , Roy Porterและล่าสุดโดย Jonathan Israel [48] ​​[49]

ความคิดรู้แจ้งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในอาณาจักรทางการเมือง ผู้ปกครองชาวยุโรป เช่นแคทเธอรีนที่ 2 แห่งรัสเซียโจเซฟที่ 2 แห่งออสเตรียและเฟรเดอริกที่ 2 แห่งปรัสเซียพยายามใช้แนวคิดการรู้แจ้งกับขันติธรรมทางศาสนาและการเมือง ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ รู้แจ้ง [13]บุคคลสำคัญทางการเมืองและปัญญาชนที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติอเมริกา หลายคน เชื่อมโยงตนเองอย่างใกล้ชิดกับการรู้แจ้ง: เบนจามิน แฟรงคลินเยือนยุโรปซ้ำแล้วซ้ำอีกและมีส่วนสนับสนุนการโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์และการเมืองที่นั่นอย่างแข็งขัน และนำแนวคิดใหม่ล่าสุดกลับมายังฟิลาเดลเฟีย โทมัส เจฟเฟอร์สันตามแนวคิดของยุโรปอย่างใกล้ชิดและต่อมาได้รวมอุดมคติบางอย่างของการตรัสรู้ไว้ในคำประกาศอิสรภาพ และเจมส์ เมดิสันได้รวมอุดมคติเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการะหว่างการวางกรอบในปี พ.ศ. 2330 [50]

ทฤษฎีการปกครอง

จอห์น ล็อคนักปรัชญาชาวอังกฤษแย้งว่าอำนาจของรัฐบาลเกิดจากสัญญาทางสังคมตาม สิทธิ ตามธรรมชาติ ตามคำกล่าวของล็อค อำนาจของรัฐบาลถูกจำกัดและจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกปกครอง

จอห์น ล็อคหนึ่งในนักคิดด้านวิชชาที่มีอิทธิพลมากที่สุด[51]ได้ยึดหลักปรัชญาการปกครองของเขาในทฤษฎีสัญญาทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่แทรกซึมอยู่ในความคิดทางการเมืองของยุคตรัสรู้ โทมัส ฮอบส์นักปรัชญาชาวอังกฤษนำการโต้วาทีครั้งใหม่นี้ร่วมกับผลงานของเขาเรื่องเลวีอาธานในปี ค.ศ. 1651 ฮอบส์ยังได้พัฒนาพื้นฐานบางประการของความคิดเสรีนิยม ของยุโรป ได้แก่ สิทธิส่วนบุคคล ความเสมอภาคตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ลักษณะนิสัยเทียมของระเบียบทางการเมือง ( ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างระหว่างภาคประชาสังคม ในเวลาต่อมาและรัฐ) มุมมองที่ว่าอำนาจทางการเมืองโดยชอบธรรมทั้งหมดจะต้องเป็น "ตัวแทน" และขึ้นอยู่กับความยินยอมของประชาชน และการตีความกฎหมายอย่างเสรีซึ่งทำให้ประชาชนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจน [52]

ทั้ง Locke และ Rousseau ได้พัฒนาทฤษฎีสัญญาทางสังคมในTwo Treatises of GovernmentและDiscourse on Inequalityตามลำดับ ในขณะที่การทำงานค่อนข้างแตกต่างกัน ล็อค ฮอบส์และรูสโซเห็นพ้องต้องกันว่าสัญญาทางสังคมซึ่งอำนาจของรัฐบาลอยู่ในความยินยอมของผู้ปกครอง [ 53]เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมประชาสังคม Locke นิยามสภาวะของธรรมชาติว่าเป็นสภาวะที่มนุษย์มีเหตุผลและปฏิบัติตามกฎธรรมชาติซึ่งมนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันและมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เมื่อพลเมืองคนหนึ่งฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติ ทั้งผู้ละเมิดและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะเข้าสู่สภาวะสงคราม ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลุดพ้นจากความเป็นอิสระ ดังนั้นล็อคกล่าวว่าบุคคลเข้าสู่ภาคประชาสังคมเพื่อปกป้องสิทธิตามธรรมชาติของตนผ่านทาง "ผู้พิพากษาที่เป็นกลาง" หรือผู้มีอำนาจร่วมกันเช่นศาลเพื่ออุทธรณ์ ในทางตรงกันข้าม แนวคิดของ Rousseau อาศัยข้อสันนิษฐานที่ว่า "มนุษย์พลเรือน" เสื่อมทราม ในขณะที่ "มนุษย์ปุถุชน" ไม่มีความต้องการ เขาไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้ มนุษย์ปุถุชนจะถูกนำออกจากสภาพของธรรมชาติก็ต่อเมื่อมีความไม่เท่าเทียมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนตัว [54]Rousseau กล่าวว่าผู้คนเข้าร่วมในประชาสังคมผ่านสัญญาทางสังคมเพื่อให้เกิดเอกภาพในขณะเดียวกันก็รักษาเสรีภาพส่วนบุคคล สิ่งนี้รวมอยู่ในอำนาจอธิปไตยของเจตจำนงทั่วไปองค์กรนิติบัญญัติทางศีลธรรมและส่วนรวมที่ประกอบขึ้นโดยพลเมือง

Locke เป็นที่รู้จักจากคำกล่าวของเขาที่ว่าบุคคลมีสิทธิใน "ชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน" และความเชื่อของเขาที่ว่าสิทธิตามธรรมชาติในทรัพย์สินนั้นได้มาจากแรงงาน Anthony Ashley-Cooper, Earl of Shaftesbury ที่ 3 ซึ่งสอนโดย Locke เขียนในปี 1706 ว่า "มีแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ซึ่งแผ่ตนเองไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองชาติอิสระของอังกฤษและฮอลแลนด์ ซึ่งตอนนี้กิจการของยุโรปหันไป " [55]ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติของล็อคมีอิทธิพลต่อเอกสารทางการเมืองหลายฉบับ รวมทั้งคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และ คำประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของสภา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติฝรั่งเศส

นักปรัชญาแย้งว่าการก่อตั้งพื้นฐานตามสัญญาของสิทธิจะนำไปสู่กลไกตลาดและระบบทุนนิยม วิธี การทางวิทยาศาสตร์ความอดทนทางศาสนาและการจัดระเบียบของรัฐให้เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองตนเองด้วยวิธีการทางประชาธิปไตย ในมุมมองนี้ แนวโน้มของนักปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะใช้เหตุผลกับทุกปัญหาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ [56]

แม้ว่าความคิดทางการเมืองของการตรัสรู้ส่วนใหญ่จะถูกครอบงำโดยนักทฤษฎีสัญญาทางสังคม แต่ทั้งเดวิด ฮูมและอดัม เฟอร์กูสันก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ายนี้ เรียงความเรื่องสัญญาดั้งเดิม ของฮูม ระบุว่ารัฐบาลที่ได้มาจากความยินยอมมักไม่ค่อยพบเห็น และรัฐบาลพลเรือนมีพื้นฐานมาจากอำนาจและอำนาจที่เป็นนิสัยของผู้ปกครอง เป็นเพราะอำนาจของผู้ปกครองเหนือและต่อต้านเรื่องนั้น เรื่องนั้นยินยอมโดยปริยาย และฮูมบอกว่าเรื่องจะ "ไม่เคยคิดเลยว่าความยินยอมของพวกเขาทำให้เขามีอำนาจอธิปไตย" แต่ผู้มีอำนาจทำเช่นนั้น [57]ในทำนองเดียวกัน เฟอร์กูสันไม่เชื่อว่าพลเมืองเป็นผู้สร้างรัฐ แต่การเมืองกลับเติบโตมาจากการพัฒนาสังคม ในปี 1767 An Essay on the History of Civil Societyเฟอร์กูสันใช้สี่ขั้นตอนของความก้าวหน้า ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสกอตแลนด์ในขณะนั้น เพื่ออธิบายว่ามนุษย์ก้าวข้ามจากสังคมการล่าสัตว์และรวบรวมสัตว์ไปสู่สังคมการค้าและประชาสังคมได้อย่างไรโดยไม่ต้องตกลงในสัญญาทางสังคม

ทฤษฎีสัญญาทางสังคมของทั้ง Rousseau และ Locke วางอยู่บนข้อสันนิษฐานของสิทธิตามธรรมชาติซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากกฎหมายหรือจารีตประเพณี แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีในสังคมก่อนการเมือง ดังนั้นจึงเป็นสากลและไม่สามารถแบ่งแยกได้ สูตรที่ถูกต้องตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดมาจาก John Locke ในบทความที่สอง ของเขาเมื่อเขาแนะนำสภาวะของธรรมชาติ สำหรับล็อค กฎของธรรมชาติมีพื้นฐานมาจากความมั่นคงร่วมกันหรือแนวคิดที่ว่าเราไม่สามารถละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของผู้อื่นได้ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและมีสิทธิที่ไม่อาจแบ่งแยกได้เช่นเดียวกัน สิทธิตามธรรมชาติเหล่านี้รวมถึงความเสมอภาคและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับสิทธิในการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ล็อคยังโต้เถียงกับการเป็นทาสบนพื้นฐานที่ว่าการกดขี่ตัวเองนั้นขัดต่อกฎของธรรมชาติ เพราะเราไม่สามารถยอมจำนนต่อสิทธิของตนเองได้ เสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์และไม่มีใครสามารถพรากมันไปได้ นอกจากนี้ ล็อคให้เหตุผลว่าคนๆ หนึ่งไม่สามารถเป็นทาสของอีกคนหนึ่งได้เพราะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทางศีลธรรม แม้ว่าเขาจะแนะนำข้อแม้ด้วยการบอกว่าการเป็นทาสของเชลยที่ชอบด้วยกฎหมายในช่วงสงครามจะไม่ขัดต่อสิทธิตามธรรมชาติของคนๆ หนึ่ง

เมื่อการตรัสรู้แพร่หลายออกไป ความเชื่อนอกโลกที่แสดงออกโดยเควกเกอร์ก่อน จากนั้นจึงเกิดขึ้นโดยผู้เผยแพร่ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ ทาสกลายเป็น "สิ่งที่น่ารังเกียจต่อศาสนาของเรา" และเป็น "อาชญากรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า" [58]ความคิดเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในความคิดที่แสดงออกโดยนักคิดยุคตรัสรู้ ทำให้หลายคนในอังกฤษเชื่อว่าการเป็นทาสนั้น "ไม่เพียงแต่ผิดศีลธรรมและไร้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังไม่ฉลาดทางการเมืองด้วย" อุดมคตินี้นำไปสู่การเลิกทาสในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในที่สุด [59]

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่รู้แจ้ง

Marquis of Pombalในฐานะหัวหน้ารัฐบาลของโปรตุเกสได้ดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง (ยกเลิกการเป็นทาส ทำให้ Inquisitionอ่อนแอลงอย่างมากสร้างพื้นฐานสำหรับโรงเรียนของรัฐฆราวาส และปรับโครงสร้างระบบภาษีใหม่)

ผู้นำของการรู้แจ้งนั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามักจะมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดการปฏิรูปที่ออกแบบโดยปัญญาชน วอลแตร์ดูหมิ่นระบอบประชาธิปไตยและกล่าวว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะต้องได้รับการรู้แจ้งและต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้วยเหตุผลและความยุติธรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็น "ราชาปราชญ์" [60]

Johann Struenseeรัฐมนตรีของเดนมาร์กนักปฏิรูปสังคม ถูกประหารอย่างเปิดเผยในปี 1772 เนื่องจากแย่งชิงอำนาจของราชวงศ์

ในหลายประเทศ ผู้ปกครองต้อนรับผู้นำแห่งการรู้แจ้งที่ศาลและขอให้พวกเขาช่วยออกแบบกฎหมายและโครงการเพื่อปฏิรูประบบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะสร้างรัฐที่เข้มแข็งขึ้น ผู้ปกครองเหล่านี้เรียกว่า "เผด็จการผู้รู้แจ้ง" โดยนักประวัติศาสตร์ พวกเขารวมถึงเฟรเดอริกมหาราชแห่งปรัสเซียแคทเธอรีนมหาราชแห่งรัสเซียเลโอโปลด์ที่ 2แห่งทัสคานีและโจเซฟที่ 2แห่งออสเตรีย โจเซฟกระตือรือร้นมากเกินไป โดยประกาศการปฏิรูปหลายอย่างที่แทบไม่ได้รับการสนับสนุน จนเกิดการจลาจลและระบอบการปกครองของเขากลายเป็นเรื่องตลกขบขันจากความผิดพลาด และโครงการเกือบทั้งหมดของเขากลับตาลปัตร [62]รัฐมนตรีอาวุโสPombal ในโปรตุเกสและJohann Friedrich Struenseeในเดนมาร์กปกครองตามอุดมคติแห่งการตรัสรู้เช่นกัน ในโปแลนด์รัฐธรรมนูญต้นแบบของปี ค.ศ. 1791แสดงอุดมคติแห่งการตรัสรู้ แต่มีผลบังคับใช้เพียงหนึ่งปีก่อนที่ประเทศจะถูกแบ่งแยกระหว่างเพื่อนบ้าน ความสำเร็จทางวัฒนธรรมที่ยืนยงกว่านั้นซึ่งสร้างจิตวิญญาณชาตินิยมในโปแลนด์ [63]

Frederick the Greatกษัตริย์แห่งปรัสเซียตั้งแต่ปี 1740 ถึง 1786 เห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำของการตรัสรู้และอุปถัมภ์นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่ราชสำนักของเขาในกรุงเบอร์ลิน วอลแตร์ซึ่งถูกคุมขังและถูกรัฐบาลฝรั่งเศสปฏิบัติในทางที่ผิด กระตือรือร้นที่จะตอบรับคำเชิญของเฟรดเดอริกให้ไปอยู่ที่วังของเขา Frederick อธิบายว่า: "อาชีพหลักของฉันคือการต่อสู้กับความโง่เขลาและอคติ...เพื่อให้จิตใจผ่องใส ปลูกฝังศีลธรรม และทำให้ผู้คนมีความสุขตามสมควรกับธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นหนทางที่ฉันอนุญาต" [64]

การปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส

การรู้แจ้งมักเชื่อมโยงกับการปฏิวัติอเมริกาในปี พ.ศ. 2319 [65]และการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2332 ทั้งสองได้รับอิทธิพลทางปัญญาจากโธมัส เจฟเฟอร์สัน [66] [67]มุมมองหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงตรัสรู้คือปรัชญา " ความยินยอมของผู้ปกครอง " ที่อธิบายโดย Locke ในTwo Treatises of Government (1689) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากกระบวนทัศน์การปกครองแบบเก่าภายใต้ระบบศักดินา เรียกว่า " สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์" ในมุมมองนี้ การปฏิวัติในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 และต้นทศวรรษที่ 1800 เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การปกครองนี้มักไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสันติ ดังนั้น การปฏิวัติอย่างรุนแรงจึงเป็นผล ปรัชญาการปกครองที่กษัตริย์ไม่เคยผิดพลาดจะเป็น ขัดแย้งโดยตรงกับที่ซึ่งพลเมืองตามกฎธรรมชาติต้องยินยอมต่อการกระทำและคำวินิจฉัยของรัฐบาล

แนวคิดของการตรัสรู้ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2332

อเล็กซิส เดอ ทอคเคอวิลล์เสนอให้การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการต่อต้านที่รุนแรงซึ่งก่อตัวขึ้นในศตวรรษที่ 18 ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลในจดหมายแห่งการตรัสรู้ จดหมายเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็น "ชนชั้นสูงทดแทนที่มีทั้งอำนาจและไม่มีอำนาจที่แท้จริง" อำนาจลวงตานี้มาจากการเพิ่มขึ้นของ "มติมหาชน" ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อการรวมศูนย์อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ขจัดชนชั้นสูงและชนชั้นนายทุนออกจากขอบเขตทางการเมือง "วรรณกรรมการเมือง" ที่ส่งผลให้เกิดวาทกรรมเรื่องความเสมอภาคและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการต่อต้านระบอบกษัตริย์โดยพื้นฐาน [68] De Tocqueville "กำหนดอย่างชัดเจน... ผลกระทบทางวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการใช้อำนาจ" [69]

ศาสนา

วอลแตร์นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสแย้งเรื่องความอดทนทางศาสนาโดยกล่าวว่า "ไม่จำเป็นต้องมีศิลปะที่ยอดเยี่ยมหรือมีวาทศิลป์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เพื่อพิสูจน์ว่าคริสเตียนควรอดทนต่อกันและกัน อย่างไรก็ตาม ฉันกำลังดำเนินการต่อไป: ฉันบอกว่าเราควรถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นของเรา พี่น้อง อะไรนะชาวเติร์กน้องชายของฉัน คนจีนน้องชายของฉัน ชาวยิว หรือชาวสยามใช่ไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่ใช่ลูกของพ่อคนเดียวกันและพระเจ้าองค์เดียวกันหรือ" [70]

บทวิจารณ์ทางศาสนาในยุคตรัสรู้เป็นการตอบสนองต่อความขัดแย้งทางศาสนาในยุโรปในศตวรรษก่อน โดยเฉพาะสงครามสามสิบปี [71]นักเทววิทยาแห่งการรู้แจ้งต้องการปฏิรูปความเชื่อของตนไปสู่รากเหง้าที่ปราศจากการเผชิญหน้าโดยทั่วไป และเพื่อจำกัดความสามารถในการโต้เถียงทางศาสนาที่จะขยายไปสู่การเมืองและสงครามในขณะที่ยังคงรักษาศรัทธาที่แท้จริงในพระเจ้า สำหรับคริสเตียนสายกลาง นี่หมายถึงการกลับไปสู่พระคัมภีร์ที่เรียบง่าย จอห์น ล็อคละทิ้งคลังความเห็นทางเทววิทยาเพื่อสนับสนุน "การตรวจสอบอย่างไม่มีอคติ" ของพระวจนะของพระเจ้าเพียงอย่างเดียว เขาพิจารณาว่าแก่นแท้ของศาสนาคริสต์คือความเชื่อในพระคริสต์ผู้ไถ่บาป และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการถกเถียงในรายละเอียดมากกว่านี้ [72] แอนโธนี คอลลินส์หนึ่งในชาวอังกฤษนักคิดอิสระตีพิมพ์ "เรียงความเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในข้อเสนอที่หลักฐานขึ้นอยู่กับประจักษ์พยานของมนุษย์" (1707) ซึ่งเขาปฏิเสธความแตกต่างระหว่าง "เหนือเหตุผล" และ "ตรงกันข้ามกับเหตุผล" และเรียกร้องให้การเปิดเผยควรสอดคล้องกับ ความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้า ในพระคัมภีร์ ของเจ ฟเฟอร์สัน โธมัส เจฟเฟอร์สันไปไกลกว่านั้นและทิ้งข้อความที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์ การมาเยือนของทูตสวรรค์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากการสิ้นพระชนม์ในขณะที่เขาพยายามดึงหลักศีลธรรมของคริสเตียนที่ใช้ได้จริงในพันธสัญญาใหม่ [73]

นักวิชาการผู้รู้แจ้งพยายามที่จะลดทอนอำนาจทางการเมืองของศาสนาที่จัดตั้งขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงป้องกันไม่ให้เกิดสงครามศาสนาอีกยุคหนึ่ง [74] สปิโนซาตั้งใจแน่วแน่ที่จะลบการเมืองออกจากเทววิทยาร่วมสมัยและประวัติศาสตร์ (เช่น ไม่คำนึงถึงกฎหมายยิว ) [75] โมเสส Mendelssohnแนะนำให้ไม่ให้น้ำหนักทางการเมืองกับศาสนาใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้น แต่แนะนำให้แต่ละคนปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาพบว่าน่าเชื่อที่สุด [76]พวกเขาเชื่อศาสนาที่ดีโดยยึดหลักศีลธรรม โดยสัญชาตญาณและความเชื่อในพระเจ้าในทางทฤษฎีไม่ควรต้องใช้กำลังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้เชื่อ และทั้ง Mendelssohn และ Spinoza ตัดสินศาสนาจากผลทางศีลธรรม ไม่ใช่ตรรกะของศาสนศาสตร์ [77]

แนวคิดใหม่ๆ จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาที่พัฒนามาพร้อมกับการรู้แจ้ง รวมถึงเทวนิยมและการพูดถึงเทวนิยม ตามที่โธมัส เพ น กล่าวว่า ลัทธิเทวนิยมเป็นความเชื่อที่เรียบง่ายในพระเจ้าผู้สร้างโดยไม่มีการอ้างอิงถึงพระคัมภีร์หรือแหล่งอัศจรรย์อื่นใด ในทางกลับกัน เทพอาศัยเพียงเหตุผลส่วนตัวในการชี้นำลัทธิของเขา[78]ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเด่นชัดสำหรับนักคิดหลายคนในสมัยนั้น [79]อเทวนิยมได้รับการกล่าวถึงมาก แต่มีผู้เสนอเพียงไม่กี่คน วิลสันและรีลล์สังเกตว่า: "อันที่จริง มีปัญญาชนรู้แจ้งเพียงไม่กี่คน แม้ว่าพวกเขาจะเคยวิจารณ์ศาสนาคริสต์ด้วยปากเปล่า ก็ยังเป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ตรงกันข้าม พวกเขาวิจารณ์ความเชื่อออร์โธดอกซ์ แต่งงานกับความสงสัย เทวนิยม พลังนิยม หรือบางทีอาจนับถือศาสนาแพนธี [80]บางคนติดตามปิแอร์ เบย์ล และโต้แย้งว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าสามารถเป็นคนมีศีลธรรมได้ [81]คนอื่นๆ อีกหลายคน เช่น วอลแตร์ ถือกันว่าหากปราศจากความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงลงโทษความชั่วร้าย ระเบียบศีลธรรมของสังคมก็ถูกทำลายลง นั่นคือ เนื่องจากผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่อุทิศตนให้กับอำนาจสูงสุด ไม่มีกฎหมาย และไม่กลัวผลที่ตามมาชั่วนิรันดร์ พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะทำลายสังคมมากขึ้น [82]เบย์ล (ค.ศ. 1647–1706) สังเกตว่าในสมัยของเขา "คนฉลาดมักจะรักษาภาพลักษณ์ [ศาสนา] ไว้เสมอ" และเขาเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็สามารถยึดถือแนวคิดเรื่องเกียรติยศและก้าวข้ามผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อสร้างและโต้ตอบได้ ในสังคม [83]ล็อคกล่าวว่าหากไม่มีพระเจ้าและไม่มีกฎจากสวรรค์ ผลที่ตามมาคืออนาธิปไตยทางศีลธรรม: ทุกคน "ไม่มีกฎใดนอกจากความประสงค์ของเขาเอง ไม่มีจุดจบนอกจากตัวเขาเอง เขาจะเป็นพระเจ้าสำหรับตัวเขาเอง และ ความพอใจในเจตจำนงของตนเป็นเพียงมาตรการเดียวและสิ้นสุดการกระทำทั้งหมดของเขา" [84]

การแยกคริสตจักรและรัฐ

"การตรัสรู้อย่างลึกซึ้ง" [85] [86]ส่งเสริมแนวคิดของการแยกคริสตจักรและรัฐ[87]แนวคิดที่มักให้เครดิตกับนักปรัชญาชาวอังกฤษจอห์น ล็อค (1632–1704) ตาม หลักการของสัญญาทางสังคม Locke กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในขอบเขตของมโนธรรมส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีเหตุผลไม่สามารถยกให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลหรือผู้อื่นควบคุมได้ สำหรับล็อค สิ่งนี้สร้างสิทธิโดยธรรมชาติในเสรีภาพแห่งมโนธรรม ซึ่งเขากล่าวว่าจึงต้องได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐ

มุมมองเหล่านี้เกี่ยวกับขันติธรรมทางศาสนาและความสำคัญของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแต่ละบุคคล ตลอดจนสัญญาทางสังคม มีอิทธิพลเป็นพิเศษในอาณานิคมของอเมริกาและการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา [89] โธมัส เจฟเฟอร์สันเรียกร้องให้มี "กำแพงแบ่งแยกระหว่างคริสตจักรกับรัฐ" ในระดับรัฐบาลกลาง ก่อนหน้านี้เขาเคยสนับสนุนความพยายามที่ประสบความสำเร็จในการสลายนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ในเวอร์จิเนีย[90]และเป็นผู้ประพันธ์ธรรมนูญเวอร์จิเนียเพื่อเสรีภาพทางศาสนา [91]อุดมคติทางการเมืองของเจฟเฟอร์สันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากงานเขียนของ John Locke, Francis BaconและIsaac Newton , [92]ซึ่งเขาถือว่าสามคนยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ [93]

การเปลี่ยนแปลงของชาติ

ยุโรปในตอนต้นของสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนค.ศ. 1700

การตรัสรู้เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมักเน้นเฉพาะในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส มันเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านรัฐบาลและลัทธิหัวรุนแรงที่ต่อต้านคริสตจักร ในขณะที่ในเยอรมนี มันเข้าถึงกลุ่มชนชั้นกลางอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมันได้แสดงน้ำเสียงแบบจิตวิญญาณและชาตินิยมโดยไม่คุกคามรัฐบาลหรือคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น [94]การตอบสนองของรัฐบาลมีหลากหลาย ในฝรั่งเศส รัฐบาลเป็นปรปักษ์และนักปรัชญาต่อสู้กับการเซ็นเซอร์ บางครั้งถูกคุมขังหรือถูกเนรเทศ รัฐบาลอังกฤษส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อผู้นำของ Enlightenment ในอังกฤษและสกอตแลนด์ แม้ว่าจะทำให้ Isaac Newton ได้รับตำแหน่งอัศวินและสำนักงานรัฐบาลที่มีกำไรมากก็ตาม รูปแบบทั่วไปในบรรดาประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับแนวคิดการตรัสรู้จากยุโรปคือเจตนาไม่รวมปรัชญาการตรัสรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทาส เดิมทีในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งจากปรัชญาการตรัสรู้ "รัฐบาลปฏิวัติของฝรั่งเศสได้ประณามการเป็นทาส แต่ 'นักปฏิวัติ' ที่ถือครองทรัพย์สินจำบัญชีธนาคารของพวกเขาได้ [95]การเป็นทาสมักแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของอุดมการณ์การตรัสรู้ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรป เนื่องจากหลายอาณานิคมของยุโรปดำเนินการในเศรษฐกิจแบบไร่นาซึ่งขับเคลื่อนโดยแรงงานทาส ในปี ค.ศ. 1791 การปฏิวัติเฮติซึ่งเป็นการจลาจลของทาสโดยทาสที่ถูกปลดปล่อยเพื่อต่อต้านการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสในอาณานิคมของSaint-Domingueได้เกิดขึ้น ประเทศต่างๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา แม้จะได้รับการสนับสนุนอย่างมากต่ออุดมคติแห่งการรู้แจ้ง แต่ก็ปฏิเสธที่จะ "[ให้การสนับสนุน] ต่อการต่อสู้ต่อต้านอาณานิคมของ Saint-Domingue" [95]

บริเตนใหญ่

ประเทศอังกฤษ

การมีอยู่จริงของการตรัสรู้ภาษาอังกฤษได้รับการถกเถียงอย่างถึงพริกถึงขิงโดยนักวิชาการ หนังสือเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อังกฤษกล่าวถึงการตรัสรู้ภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การสำรวจบางส่วนเกี่ยวกับการตรัสรู้ทั้งหมดรวมถึงอังกฤษและคนอื่น ๆ เพิกเฉย แม้ว่าพวกเขาจะครอบคลุมถึงปัญญาชนหลัก ๆ เช่น Joseph Addison, Edward Gibbon, John Locke, Isaac Newton, Alexander Pope, Joshua Reynolds และ Jonathan Swift [96] การคิดอย่าง อิสระเป็นคำที่อธิบายถึงผู้ที่ยืนหยัดต่อต้านสถาบันของศาสนจักร และความเชื่อตามตัวอักษรในพระคัมภีร์ อาจกล่าวได้ว่าเริ่มขึ้นในอังกฤษไม่เกินปี ค.ศ. 1713 เมื่อแอนโธนี คอลลินส์เขียนเรื่อง "Discourse of Free-thinking" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก บทความนี้โจมตีนักบวชของทุกคริสตจักรและเป็นการวิงวอนต่อลัทธิเทวนิยม รอย พอร์เตอร์ให้เหตุผลว่าเหตุผลของการเพิกเฉยนี้คือข้อสันนิษฐานที่ว่าขบวนการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากฝรั่งเศสเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นศาสนาหรือต่อต้านนักบวช และยืนหยัดต่อต้านคำสั่งที่จัดตั้งขึ้นอย่างตรงไปตรงมา [97]พอร์เตอร์ยอมรับว่าหลังทศวรรษ 1720 อังกฤษสามารถเรียกร้องให้นักคิดทัดเทียมดิเดอโรต์ วอลแตร์ หรือรูสโซได้ อย่างไรก็ตามปัญญาชนชั้นนำเช่นEdward Gibbon , [98] Edmund BurkeและSamuel Johnsonทุกคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนลำดับการยืน พอร์เตอร์กล่าวว่าเหตุผลก็คือการตรัสรู้มาถึงอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆ และประสบความสำเร็จจนวัฒนธรรมยอมรับลัทธิเสรีนิยมทางการเมือง ลัทธิประจักษ์นิยมเชิงปรัชญา และการยอมรับทางศาสนาในแบบที่ปัญญาชนในทวีปนี้ต้องต่อสู้เพื่ออำนาจต่อรองที่ทรงพลัง นอกจากนี้ อังกฤษยังปฏิเสธการมีส่วนรวมของทวีปและเน้นการพัฒนาปัจเจกชนเป็นเป้าหมายหลักของการตรัสรู้ [99]

ผู้นำคนหนึ่งของการตรัสรู้ของชาวสก็อตคืออดัม สมิธบิดาแห่งวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่

สกอตแลนด์

ในการตรัสรู้ของสกอตแลนด์ หลักการของการเข้ากับคนง่าย ความเสมอภาค และประโยชน์ใช้สอยได้รับการเผยแพร่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายแห่งใช้วิธีการสอนที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานปรัชญาเข้ากับชีวิตประจำวัน [100]เมืองใหญ่ ๆ ของสกอตแลนด์ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของสถาบันที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคมการอ่าน ห้องสมุด วารสาร พิพิธภัณฑ์ และหอพักอิฐ [101]เครือข่ายของสกอตแลนด์คือ "ส่วนใหญ่ถือลัทธิเสรีนิยม นิวตัน และ 'การออกแบบ' ที่มุ่งเน้นไปที่ตัวละครซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาต่อไปของการตรัสรู้ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก" [102]ในฝรั่งเศสวอลแตร์กล่าวว่า "เรามองไปที่สกอตแลนด์สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมทั้งหมดของเรา"จุดสนใจของการตรัสรู้ของชาวสก๊อตมีตั้งแต่เรื่องทางปัญญาและเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องทางวิทยาศาสตร์เฉพาะในงานของวิลเลียม คัลเลนแพทย์และนักเคมี เจมส์ แอนเดอร์สันนักปฐพีวิทยา ; โจเซฟ แบล็ก นักฟิสิกส์และนักเคมี และเจมส์ ฮัตตันนักธรณีวิทยาสมัยใหม่คนแรก [21] [104]

อาณานิคมแองโกล-อเมริกัน

คำประกาศอิสรภาพของ John Trumbullจินตนาการว่าคณะกรรมการร่างกำลังนำเสนอผลงานของตนต่อสภาคองเกรส

ชาวอเมริกันหลายคน โดยเฉพาะเบนจามิน แฟรงคลินและโธมัส เจฟเฟอร์สันมีบทบาทสำคัญในการนำแนวคิดการรู้แจ้งมาสู่โลกใหม่ และมีอิทธิพลต่อนักคิดชาวอังกฤษและฝรั่งเศส แฟรงคลินมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ [106] [107]การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างยุคแห่งการรู้แจ้งดำเนินไปทั้งสองทิศทางทั่วมหาสมุทรแอตแลนติก นักคิดเช่น Paine, Locke และ Rousseau ต่างก็ยึดถือแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นตัวอย่างของเสรีภาพตามธรรมชาติ [108]ชาวอเมริกันติดตามแนวคิดทางการเมืองของอังกฤษและสกอตแลนด์อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับนักคิดชาวฝรั่งเศสบางคน เช่นมองเตสกิเออ [109]พวกเขาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของJohn Toland (1670–1722) และMatthew Tindal (1656–1733) ระหว่างการตรัสรู้ มีการเน้นย้ำอย่างมากเกี่ยวกับเสรีภาพลัทธิสาธารณรัฐและขันติธรรมทางศาสนา ไม่มีการเคารพสถาบันกษัตริย์หรือสืบทอดอำนาจทางการเมือง นัก เทวนิยมนำวิทยาศาสตร์และศาสนาคืนดีกันโดยปฏิเสธคำพยากรณ์ ปาฏิหาริย์ และเทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิล นักเทววิทยา ชั้นนำ ได้แก่โธมัส เพ น ในThe Age of Reason และโดยโธมัส เจฟเฟอร์สันใน เจฟเฟอร์สัน ไบเบิลสั้นๆ ของเขาซึ่งเขาได้ลบแง่มุมเหนือธรรมชาติทั้งหมดออกไป [110]

รัฐเยอรมัน

ปรัสเซียเป็นผู้นำในบรรดารัฐต่างๆ ของเยอรมันในการสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองที่นักคิดด้านความรู้แจ้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองสัมบูรณ์ยอมรับ มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเช่นกันในรัฐเล็กๆ อย่างบาวาเรีย แซกโซนี ฮันโนเวอร์ และพาลาทิเนต ในแต่ละกรณี คุณค่าของการรู้แจ้งได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองที่สำคัญซึ่งวางรากฐานสำหรับการสร้างรัฐสมัยใหม่ [111]ตัวอย่างเช่น เจ้าชายแห่งแซกโซนีดำเนินการปฏิรูปพื้นฐานด้านการคลัง การบริหาร การพิจารณาคดี การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจทั่วไปอย่างน่าประทับใจ การปฏิรูปได้รับความช่วยเหลือจากโครงสร้างเมืองที่แข็งแกร่งของประเทศและกลุ่มการค้าที่มีอิทธิพล และปรับปรุงแซกโซนีก่อนปี 1789 ให้ทันสมัยตามแนวของหลักการตรัสรู้แบบคลาสสิก [112] [113]

ลานพิพิธภัณฑ์แห่งมิวส์ของไวมาร์โดยธีโอบาลด์ ฟอน เออร์ เป็นเครื่องบรรณาการแก่The EnlightenmentและWeimar Classicismที่แสดงภาพกวีชาวเยอรมันSchiller , Wieland , HerderและGoethe

ก่อนปี ค.ศ. 1750 ชนชั้นสูงในเยอรมันมองหาผู้นำทางปัญญา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมในฝรั่งเศส เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาของสังคมชั้นสูง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 Aufklärung ( The Enlightenment ) ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมชั้นสูงของเยอรมันในด้านดนตรี ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี Christian Wolff (1679–1754) เป็นผู้บุกเบิกในฐานะนักเขียนที่อธิบายการตรัสรู้แก่ผู้อ่านชาวเยอรมันและทำให้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาปรัชญา [114]

Johann Gottfried von Herder (1744–1803) ได้บุกเบิกปรัชญาและกวีนิพนธ์ใหม่ในฐานะผู้นำของ ขบวนการ Sturm und Drangของลัทธิโรแมนติกโปรโต Weimar Classicism ( Weimarer Klassik ) เป็นขบวนการทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมที่ตั้งอยู่ใน Weimar ที่พยายามสร้างมนุษยนิยมใหม่โดยการสังเคราะห์แนวคิดโรแมนติกคลาสสิกและการตรัสรู้ การเคลื่อนไหว (ตั้งแต่ปี 1772 ถึง 1805) เกี่ยวข้องกับ Herder เช่นเดียวกับพหุคณิตศาสตร์Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) และFriedrich Schiller(พ.ศ. 2302–2348) กวีและนักประวัติศาสตร์ เฮอร์เดอร์แย้งว่าคนทุกกลุ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งแสดงออกมาทางภาษาและวัฒนธรรม สิ่งนี้ทำให้การส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยกำหนดรูปแบบการพัฒนาของลัทธิชาตินิยมเยอรมัน บทละครของ Schiller แสดงออกถึงจิตวิญญาณที่กระสับกระส่ายของคนในรุ่นของเขา แสดงให้เห็นการต่อสู้ของฮีโร่กับแรงกดดันทางสังคมและพลังแห่งโชคชะตา [115]

ดนตรีเยอรมันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นสูง เกิดขึ้นภายใต้นักแต่งเพลงJohann Sebastian Bach (1685–1750), Joseph Haydn (1732–1809) และWolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) [116]

ใน เมืองเคอนิกส์ แบร์กอันห่างไกล นักปรัชญา อิมมา นูเอล คานท์ (พ.ศ. 2267–2347) พยายามประนีประนอมกับลัทธิเหตุผลนิยมและความเชื่อทางศาสนา เสรีภาพส่วนบุคคล และอำนาจทางการเมือง งานของคานท์ประกอบด้วยความตึงเครียดพื้นฐานที่จะหล่อหลอมความคิดของชาวเยอรมันและปรัชญายุโรปทั้งหมดต่อไปในศตวรรษที่ 20 [117]

การตรัสรู้ของเยอรมันได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชาย ขุนนาง และชนชั้นกลาง และสิ่งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมอย่างถาวร [118]อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมในหมู่ชนชั้นสูงที่เตือนไม่ให้ไปไกลเกินไป [119]

ในช่วงทศวรรษที่ 1780 โยฮันน์ ไฮน์ริช ชูลซ์รัฐมนตรีนิกายลูเธอรันและคาร์ล วิลเฮล์ม บรอมบีย์ประสบปัญหาในการเทศนาเมื่อพวกเขาถูกโจมตีและเยาะเย้ยโดยอิมมานูเอล คานท์วิลเฮล์ม อับราฮัม เทลเลอ ร์และคนอื่น ๆ. ในปี พ.ศ. 2331 ปรัสเซียได้ออก "พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับศาสนา" ที่ห้ามการเทศนาใดๆ ที่บั่นทอนความเชื่อที่แพร่หลายในพระตรีเอกภาพและพระคัมภีร์ไบเบิล เป้าหมายคือเพื่อหลีกเลี่ยงความกังขา เทวนิยม และข้อโต้แย้งทางเทววิทยาที่อาจกระทบต่อความเงียบสงบภายในบ้าน ผู้ที่สงสัยในคุณค่าของการรู้แจ้งสนับสนุนมาตรการนี้ แต่ก็มีผู้สนับสนุนจำนวนมากเช่นกัน มหาวิทยาลัยในเยอรมันได้สร้างชนชั้นนำแบบปิดที่สามารถถกเถียงประเด็นขัดแย้งกันเองได้ แต่การเผยแพร่ต่อสาธารณชนถูกมองว่าเสี่ยงเกินไป ชนชั้นสูงทางปัญญานี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่นั่นอาจตรงกันข้ามหากกระบวนการตรัสรู้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มั่นคงทางการเมืองหรือสังคม [120]

จักรวรรดิฮับส์บูร์ก

จักรวรรดิฮั บส์บูร์ กเป็นการรวมตัวกันของจักรวรรดิ ราชอาณาจักร ดัชชี และดินแดนอื่นๆ ที่ปกครองโดยราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยเฉพาะสาขาของออสเตรีย ซึ่งรวมถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ฮังการี โบฮีเมีย และดินแดนอื่นๆ อาณาจักรฮับส์บูร์กรวมเป็นหนึ่งในปี ค.ศ. 1804 ด้วยการก่อตั้งจักรวรรดิออสเตรีย และต่อมาแยกเป็นสองส่วนด้วยการประนีประนอมของออสเตรีย-ฮังการีในปี ค.ศ. 1867 [121] [122]เมืองหลวงของราชวงศ์คือเวียนนา ยกเว้นในปี ค.ศ. 1583 ถึง 1611 เมื่ออยู่ในปราก . [123]รัชสมัยของมาเรีย เทเรซาราชวงศ์ราชวงศ์ฮับส์บูร์กพระองค์แรกที่ได้รับอิทธิพลจากการตรัสรู้ในบางพื้นที่ มีการผสมผสานระหว่างความรู้แจ้งและอนุรักษนิยม โจเซฟที่ 2ลูกชายของเธอรัชสมัยช่วงสั้น ๆ ของพระองค์ก็ถูกทำเครื่องหมายด้วยความขัดแย้งนี้เช่นกัน โดยอุดมการณ์ของเขาเกี่ยวกับลัทธิโจเซฟฟินกำลังเผชิญกับการต่อต้าน จักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 2ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านการลงโทษประหารในยุคแรกๆ มีกฎสั้นๆ ที่ขัดแย้งกันซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส ในทำนองเดียวกัน การปกครอง ของ จักรพรรดิฟรานซิสที่ 2มีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเป็นหลัก

อิตาลี

รูปปั้นของCesare Beccariaซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแห่งการตรัสรู้

ในอิตาลี ศูนย์กลางหลักของการเผยแพร่ความรู้แจ้งคือเนเปิลส์และมิลาน : [124]ในทั้งสองเมือง ปัญญาชนเข้ารับราชการและร่วมมือกับรัฐบาลบูร์บงและฮับสบวร์ก ในเนเปิลส์Antonio Genovesi , Ferdinando GalianiและGaetano Filangieriมีบทบาทภายใต้กษัตริย์ชาร์ลส์แห่งบูร์บงที่มีความอดทน อย่างไรก็ตาม Neapolitan Enlightenment เช่นเดียวกับปรัชญาของ Vico ยังคงอยู่ในสาขาทฤษฎีเกือบตลอดเวลา [125]ในเวลาต่อมา ผู้รู้แจ้งหลายคนได้เล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของสาธารณรัฐพาร์เธโน เปีย

อย่างไรก็ตาม ในมิลานการเคลื่อนไหวพยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ศูนย์กลางของการสนทนาคือนิตยสารIl Caffè (1762–1764) ก่อตั้งโดยพี่น้องPietroและAlessandro Verri (นักปรัชญาและนักเขียนชื่อดัง เช่นเดียวกับ Giovanni น้องชายของพวกเขา) ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ Accademia dei Pugni ซึ่งก่อตั้งในปี 1761

ศูนย์ย่อยคือทัสคานีเวเนโตและปีเอมอนเต ซึ่งปอมเปโอ เนรีทำงานอยู่

จากเนเปิลส์อันโตนิโอ เจโนเวซี (ค.ศ. 1713–1769) มีอิทธิพลต่อปัญญาชนชาวอิตาลีตอนใต้และนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นหนึ่ง หนังสือเรียนของเขาDella diceosina, o sia della Filosofia del Giusto e dell'Onesto (1766) เป็นความพยายามที่ขัดแย้งกันในการไกล่เกลี่ยระหว่างประวัติศาสตร์ของปรัชญาทางศีลธรรมในด้านหนึ่งกับปัญหาเฉพาะที่พบในสังคมการค้าในศตวรรษที่ 18 อีกด้านหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความคิดทางการเมือง ปรัชญา และเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเจโนเวซี ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเนเปิลส์ [126]

วิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองเมื่อAlessandro VoltaและLuigi Galvaniค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับไฟฟ้า Pietro Verriเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำใน Lombardy นักประวัติศาสตร์Joseph Schumpeterกล่าวว่าเขาเป็น [127]นักวิชาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดเกี่ยวกับการตรัสรู้ของอิตาลีคือFranco Venturi [128] [129]อิตาลียังได้ผลิตนักทฤษฎีกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคตรัสรู้ เช่นCesare Beccaria , Giambattista VicoและFrancesco Mario Pagano โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Beccaria ปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในบิดาของทฤษฎีอาชญากรคลาสสิกและทัณฑวิทยาสมัยใหม่ เบ ค คาเรียมีชื่อเสียงจากผลงานชิ้นเอกของเขาเรื่องอาชญากรรมและการลงโทษ (ค.ศ. 1764) บทความ (ภายหลังแปลเป็น 22 ภาษา) ซึ่งเป็นหนึ่งในบทประณามการทรมานและโทษประหารชีวิตที่โดดเด่นที่สุดชิ้นแรก และเป็นผลงานหลักในการต่อต้านความตายปรัชญาการลงโทษ [45]

สเปนและสเปนอเมริกา

เมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งราชวงศ์แฮปส์บวร์ กแห่งสเปนพระองค์สุดท้ายสวรรคตในปี 1700 ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในยุโรปเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งและชะตากรรมของสเปนและจักรวรรดิสเปน สงครามสืบราชบัลลังก์สเปน (ค.ศ. 1700–1715) นำเจ้าชายแห่งบูร์บงฟิลิป ดยุกแห่งอองชูขึ้นครองบัลลังก์แห่งสเปนในฐานะฟิลิป ที่ 5 ภายใต้ สนธิสัญญาอูเทร คต์ พ.ศ. 2258 ชาวฝรั่งเศสและชาวบูร์บงของสเปนไม่สามารถรวมกันได้ โดยฟิลิปสละสิทธิใดๆ ในราชบัลลังก์ฝรั่งเศส ข้อจำกัดทางการเมืองไม่ได้ขัดขวางอิทธิพลของฝรั่งเศสในยุคแห่งการรู้แจ้งที่มีต่อสเปน กษัตริย์สเปน และจักรวรรดิสเปน [131] [132]ฟิลิปไม่ได้เข้ามามีอำนาจจนกระทั่งปี ค.ศ. 1715 และเริ่มดำเนินการปฏิรูปการบริหารเพื่อพยายามหยุดยั้งการเสื่อมถอยของจักรวรรดิสเปน ภายใต้พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3มงกุฎเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างจริงจัง ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าการปฏิรูปบูร์บมงกุฎได้ลดทอนอำนาจของคริสตจักรคาทอลิกและคณะนักบวช ก่อตั้งกองทหารประจำการในสเปนอเมริกา ก่อตั้งเขตอุปราชใหม่ และจัดระเบียบเขตการปกครองใหม่ให้เป็นตามความตั้งใจ การค้าเสรีได้รับการส่งเสริมภายใต้comercio libreภูมิภาคใดที่สามารถทำการค้ากับบริษัทที่เดินเรือจากท่าเรืออื่นๆ ของสเปน แทนที่จะใช้ระบบการค้าแบบเข้มงวดที่จำกัดการค้า มงกุฎได้ส่งการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยของสเปนเหนือดินแดนที่อ้างสิทธิ์แต่ไม่ได้ควบคุม แต่ยังมีความสำคัญในการค้นพบศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล การสำรวจพฤกษศาสตร์ค้นหาพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่ออาณาจักร [133]หนึ่งในการกระทำที่ดีที่สุดของชาร์ลส์ที่ 4ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีชื่อเสียงในด้านวิจารณญาณที่ดีคือการให้บารอนอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบ ลดต์ นักวิทยาศาสตร์ชาวปรัสเซียนเป็นอิสระในการเดินทางและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวรรดิสเปนระหว่างการเดินทางห้าปีด้วยทุนตนเอง เจ้าหน้าที่ของ Crown จะต้องช่วยเหลือ Humboldt ในทุกวิถีทางที่ทำได้ เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญได้ เนื่องจากอาณาจักรของสเปนปิดไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าถึง การเข้าถึงอย่างอิสระของฮัมโบลดต์จึงค่อนข้างน่าทึ่ง ข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับนิวสเปนซึ่งตีพิมพ์เป็นบทความเกี่ยวกับการเมืองในราชอาณาจักรนิวสเปนยังคงเป็นข้อความทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เมื่อน โปเลียนรุกรานสเปนในปี พ.ศ. 2351 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 7ทรงสละราชสมบัติและนโปเลียนได้แต่งตั้งโจเซฟ โบนาปาร์ต น้องชายของเขา ขึ้นครองบัลลังก์ เพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวนี้รัฐธรรมนูญบาย นมีการประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากส่วนประกอบโพ้นทะเลของสเปน แต่ชาวสเปนส่วนใหญ่ปฏิเสธโครงการนโปเลียนทั้งหมด สงครามต่อต้านระดับชาติปะทุขึ้น Cortes de Cádiz (รัฐสภา) ได้รับ การประชุมเพื่อปกครองสเปนโดยไม่มีกษัตริย์ที่ชอบธรรม Ferdinand มันสร้างเอกสารการปกครองใหม่รัฐธรรมนูญปี 1812ซึ่งแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ กำหนดขอบเขตของกษัตริย์โดยการสร้างระบอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้พลเมืองเป็นพลเมืองในจักรวรรดิสเปนที่ไม่มีเชื้อสายแอฟริกัน จัดตั้งการลงคะแนนเสียงแบบลูกผู้ชายสากลและจัดตั้งการศึกษาของรัฐตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออก รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2355 ถึง พ.ศ. 2357 เมื่อนโปเลียนพ่ายแพ้และเฟอร์ดินานด์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นสู่บัลลังก์แห่งสเปน เมื่อเขากลับมา เฟอร์ดินานด์ปฏิเสธรัฐธรรมนูญและสถาปนากฎสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นใหม่ [135]การรุกรานสเปนของฝรั่งเศสจุดชนวนให้เกิดวิกฤตความชอบธรรมในการปกครองในสเปนอเมริกา โดยมีหลายภูมิภาคที่จัดตั้ง รัฐบาล ทหารเพื่อปกครองในนามของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 7 ชาวสเปนในอเมริกาส่วนใหญ่ต่อสู้เพื่อเอกราชเหลือเพียงคิวบาและเปอร์โตริโก เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ที่เป็นส่วนประกอบโพ้นทะเลของจักรวรรดิสเปนจนถึง ปี พ.ศ. 2441. ประเทศที่เป็นอิสระและมีอำนาจอธิปไตยใหม่ทั้งหมดกลายเป็นสาธารณรัฐภายในปี พ.ศ. 2367 โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ระบอบกษัตริย์หลังได้รับเอกราชในช่วงสั้นๆ ของเม็กซิโกถูกล้มล้างและแทนที่ด้วยสหพันธรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญปี 1824ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรัฐธรรมนูญของทั้งสหรัฐอเมริกาและสเปน

เฮติ

การปฏิวัติเฮติเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2334 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2347 และแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความรู้แจ้ง "เป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้ามวัฒนธรรมที่ซับซ้อน" [3]ความคิดที่รุนแรงในปารีสระหว่างและหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ถูกระดมในเฮ ติเช่น โดยToussaint L'Ouverture [3] Toussaint ได้อ่านคำวิจารณ์เกี่ยวกับลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปในหนังสือHistoire des deux Indesของ Guillaume Thomas Raynalและ "รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับคำทำนายของ Raynal เกี่ยวกับการมาของ 'Black Spartacus ' " [3]

การปฏิวัติได้ผสมผสานแนวคิดเรื่องการตรัสรู้เข้ากับประสบการณ์ของทาสในเฮติ ซึ่ง 2 ใน 3 ของพวกเขาเกิดในแอฟริกาและสามารถ "ดึงเอาแนวคิดเฉพาะของอาณาจักรและการปกครองที่เป็นธรรมจากแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง และใช้หลักปฏิบัติทางศาสนา เช่นลัทธิวูดู " เพื่อการก่อตัวของชุมชนปฏิวัติ” [3]การปฏิวัติยังส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสและ "บังคับให้อนุสัญญาแห่งชาติฝรั่งเศสเลิกทาสในปี พ.ศ. 2337" [3]

โปรตุเกส

การตรัสรู้ในโปรตุเกส ( Iluminismo ) ถูกทำเครื่องหมายอย่างมากโดยกฎของนายกรัฐมนตรีMarquis of Pombalภายใต้ King Joseph I แห่งโปรตุเกสตั้งแต่ปี 1756 ถึง 1777 หลังจากแผ่นดินไหวในลิสบอนในปี 1755ซึ่งทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของลิสบอน Marquis of Pombal ได้ดำเนินการที่สำคัญ นโยบายเศรษฐกิจเพื่อควบคุมกิจกรรมการค้า (โดยเฉพาะกับบราซิลและอังกฤษ) และสร้างมาตรฐานคุณภาพทั่วประเทศ (เช่น การเปิดตัวอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกในโปรตุเกส) การสร้างย่านริมแม่น้ำของลิสบอน ขึ้นใหม่ บนถนนเส้นตรงและตั้งฉาก (ใบลิสบอน) ซึ่งจัดอย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าและการแลกเปลี่ยน (เช่น โดยการกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกันให้กับถนนแต่ละสาย) สามารถมองได้ว่าเป็นการนำแนวคิดการตรัสรู้ไปใช้โดยตรงกับการปกครองและวิถีชีวิตเมือง แนวคิดเกี่ยวกับเมืองของเขาซึ่งเป็นตัวอย่างขนาดใหญ่ครั้งแรกของวิศวกรรมแผ่นดินไหวกลายเป็นที่รู้จักโดยรวมว่าสไตล์ปอมบาลีน และถูกนำไปปฏิบัติทั่วราชอาณาจักรในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง การปกครองของเขา นั้น ฉลาดปราดเปรียว ดูตัวอย่างเรื่อง Távora

ในวรรณคดี แนวคิดการตรัสรู้ครั้งแรกในโปรตุเกสสามารถย้อนไปถึงนักการทูต นักปรัชญา และนักเขียนอันโตนิโอ วิเอรา (ค.ศ. 1608–1697) [136]ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอาณานิคมบราซิลโดยประณามการเลือกปฏิบัติต่อชาวคริสต์ใหม่และพวกชนพื้นเมืองในบราซิล . ผลงานของ เขา ยังคงเป็น วรรณกรรมโปรตุเกส ที่ดี ที่สุดชิ้นหนึ่งในปัจจุบัน ในช่วงศตวรรษที่ 18 การเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่รู้แจ้งเช่นArcádia Lusitana (ยาวนานตั้งแต่ปี 1756 ถึง 1776 จากนั้นแทนที่ด้วยNova Arcádiaในปี พ.ศ. 2333 ถึง พ.ศ. 2337) ปรากฏในสื่อวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยโคอิมบรา สมาชิกที่โดดเด่นของกลุ่มนี้คือกวีManuel Maria Barbosa du Bocage แพทย์António Nunes Ribeiro Sanchesยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญด้านความรู้แจ้ง โดยมีส่วนร่วมในสารานุกรมและเป็นส่วนหนึ่งของศาลรัสเซีย

แนวคิดเรื่องการรู้แจ้งยังมีอิทธิพลต่อนักเศรษฐศาสตร์และปัญญาชนต่อต้านอาณานิคมหลายคนทั่วทั้งจักรวรรดิโปรตุเกสเช่นJosé de Azeredo Coutinho , José da Silva Lisboa , Cláudio Manoel da CostaและTomás Antônio Gonzaga

การ รุกรานโปรตุเกสของจักรพรรดินโปเลียนส่งผลต่อระบอบกษัตริย์ของโปรตุเกส ด้วยความช่วยเหลือของกองทัพเรืออังกฤษ ราชวงศ์โปรตุเกสจึงถูกอพยพไปยังบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมที่สำคัญที่สุด แม้ว่านโปเลียนจะพ่ายแพ้แต่ราชสำนักยังคงอยู่ในบราซิล การปฏิวัติเสรีนิยมในปี พ.ศ. 2363ทำให้ราชวงศ์ต้องกลับโปรตุเกส เงื่อนไขที่กษัตริย์ผู้ฟื้นฟูจะต้องปกครองคือระบอบรัฐธรรมนูญภายใต้ รัฐธรรมนูญ ของโปรตุเกส บราซิลประกาศเอกราชจากโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2365 และกลายเป็นระบอบราชาธิปไตย

รัสเซีย

จักรพรรดินีเอลิซาเบธเสด็จเยี่ยมนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียมิคาอิล โลโมโนซอ

ในรัสเซีย รัฐบาลเริ่มสนับสนุนการแพร่กระจายของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ยุคนี้ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัย ห้องสมุด โรงละคร พิพิธภัณฑ์สาธารณะ และสื่ออิสระแห่งแรกของรัสเซีย เช่นเดียวกับเผด็จการผู้รู้แจ้ง คนอื่น ๆแคทเธอรีนมหาราชมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา เธอใช้การตีความอุดมคติแห่งการตรัสรู้ของเธอเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น วอลแตร์ (โดยการติดต่อทางจดหมาย) และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกในบ้าน เช่นLeonhard EulerและPeter Simon Pallas. การรู้แจ้งแห่งชาติแตกต่างจากยุโรปตะวันตกตรงที่ส่งเสริมการปรับปรุงทุกด้านของชีวิตชาวรัสเซียให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเกี่ยวข้องกับการโจมตีสถาบันความเป็นทาสในรัสเซีย การตรัสรู้ของรัสเซียมีศูนย์กลางอยู่ที่ปัจเจกบุคคลแทนที่จะเป็นการตรัสรู้ทางสังคม และส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างรู้แจ้ง องค์ประกอบที่ ทรงพลังคือprosveshchenie ซึ่งรวมความนับถือศาสนา ความรู้ และความมุ่งมั่นในการแพร่กระจายของการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม มันขาดความสงสัยและวิจารณญาณของการตรัสรู้ของยุโรปตะวันตก [139]

โปแลนด์ และ ลิทัวเนีย

รัฐธรรมนูญ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ฉบับแรกของยุโรป

แนวคิดการตรัสรู้ ( oświecenie ) เกิดขึ้นในช่วงปลายของโปแลนด์เนื่องจากชนชั้นกลางของโปแลนด์อ่อนแอลง และ วัฒนธรรม szlachta (สังคมชั้นสูง) ( Sarmatism ) ร่วมกับระบบการเมืองเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ( Golden Liberty ) ตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างหนัก ระบบการเมืองถูกสร้างขึ้นจากลัทธิสาธารณรัฐ ของชนชั้นสูง แต่ไม่สามารถป้องกันตนเองจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอำนาจอย่างรัสเซีย ปรัสเซีย และออสเตรียได้ เนื่องจากพวกเขาแบ่งแยกดินแดนออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่มีอะไรเหลือจากโปแลนด์ที่เป็นเอกราช ช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ของโปแลนด์เริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1730-1740 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงละครและศิลปะถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของกษัตริย์ส ตานิสวาฟ ออกุส ต์ โปเนีย วสกี(ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18) วอร์ซอว์เป็นศูนย์กลางหลักหลังปี 1750 โดยมีการขยายโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และการอุปถัมภ์ด้านศิลปะที่จัดขึ้นที่ Royal Castle [140]ผู้นำส่งเสริมความอดทนและการศึกษามากขึ้น พวกเขารวมถึง King Stanislaw II Poniatowski และนักปฏิรูป Piotr Switkowski, Antoni Poplawski, Josef Niemcewicz และ Jósef Pawlinkowski รวมถึง Baudouin de Cortenay นักเขียนบทละคร Polonized ฝ่ายตรงข้ามรวมถึง Florian Jaroszewicz, Gracjan Piotrowski, Karol Wyrwicz และ Wojciech Skarszewski [141]

การเคลื่อนไหวดังกล่าวตกต่ำลงด้วยการแบ่งเขตที่สามของโปแลนด์ (พ.ศ. 2338) ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมระดับชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการเขียนอารมณ์ความรู้สึก - และสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2365 แทนที่ด้วยลัทธิจินตนิยม [142]

ประเทศจีน

Matteo Ricciบาทหลวงนิกายเยซูอิตชาวอิตาลีทำงานร่วมกับชนชั้นสูงของจีนหลายคน เช่นXu Guangqiในการแปลองค์ประกอบของ Euclidเป็นภาษาจีน

ประเทศจีนในศตวรรษที่ 18 ประสบกับ "แนวโน้มที่จะเห็นมังกรและปาฏิหาริย์น้อยลง ไม่ต่างจากความผิดหวังที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วยุโรปแห่งการรู้แจ้ง" [3]นอกจากนี้ "การพัฒนาบางอย่างที่เราเชื่อมโยงกับการตรัสรู้ของยุโรปนั้นคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในประเทศจีนอย่างน่าทึ่ง" [3]

ในช่วงเวลานี้ อุดมคติของสังคมจีนสะท้อนให้เห็นใน "รัชสมัยของจักรพรรดิราชวงศ์ชิงคังซี (ค.ศ. 1661–1722) และเฉี ยนหลง (ค.ศ. 1736–1795) จีนถูกวางตัวให้เป็นอวตารของสังคมที่รู้แจ้งและมีคุณธรรม —และเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์ การปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป” [3]

ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 1641 ถึง 1853 ผู้สำเร็จราชการโทคุกาวะแห่งญี่ปุ่นบังคับใช้นโยบายที่เรียกว่าไคกิน นโยบายห้ามการติดต่อต่างประเทศกับประเทศภายนอกส่วนใหญ่ [143]

Robert Bellahค้นพบ "ต้นกำเนิดของญี่ปุ่นยุคใหม่ในแนวความคิด ของ ขงจื๊อ บางกลุ่ม ซึ่งเป็น 'อุปมาอุปมัยที่ใช้งานได้กับ จริยธรรมของโปรเตสแตนต์ ' ที่ Max Weber ระบุว่าเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังทุนนิยมตะวันตก" [3]

แนวคิดของขงจื๊อและความรู้แจ้งของญี่ปุ่นถูกนำมารวมกัน เช่น ในงานของนักปฏิรูปชาวญี่ปุ่นสึดะ มามิจิในทศวรรษที่ 1870 ที่กล่าวว่า "เมื่อใดก็ตามที่เราอ้าปาก...ก็หมายถึง 'การตรัสรู้' " [3]

ในญี่ปุ่นและส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออก ความคิดของขงจื๊อไม่ได้ถูกแทนที่ แต่ "ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการรู้แจ้งนั้นถูกหลอมรวมเข้ากับจักรวาลวิทยาที่มีอยู่แทน ซึ่งในทางกลับกันก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายใต้เงื่อนไขของปฏิสัมพันธ์ระดับโลก " โดยเฉพาะในญี่ปุ่น คำว่ารีซึ่งเป็นแนวคิดของขงจื๊อเกี่ยวกับ "ระเบียบและความปรองดองในสังคมมนุษย์" ก็หมายถึง "แนวคิดเรื่องความไม่รู้และเหตุผลของการ แลกเปลี่ยน ทางการตลาด " [3]

ในช่วงทศวรรษที่ 1880 สโลแกน " อารยธรรมและการตรัสรู้" แพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับความท้าทายของโลกาภิวัตน์ [3]

ประเทศเกาหลี

ในช่วงเวลานี้ เกาหลี "มุ่งเป้าไปที่ความโดดเดี่ยว" และเป็นที่รู้จักในชื่อ " อาณาจักรฤาษี " แต่เริ่มตื่นขึ้นด้วยแนวคิดเรื่องการรู้แจ้งในทศวรรษที่ 1890 เช่น กิจกรรมของIndependence Club [3]

เกาหลีได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น แต่ยังพบเส้นทางการตรัสรู้ของตนเองด้วยYu Kilchun ปัญญาชนชาวเกาหลี ซึ่งนิยมคำว่าการตรัสรู้ไปทั่วเกาหลี [3]การใช้แนวคิดการตรัสรู้เป็น "การตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะในเกาหลีในทศวรรษที่ 1890 และไม่ใช่คำตอบที่ล่าช้าสำหรับวอลแตร์" [3]

อินเดีย

ในอินเดียสมัยศตวรรษที่ 18 สุลต่านตีปูเป็นกษัตริย์ผู้รู้แจ้ง ผู้ซึ่ง "เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสโมสรจาโคบิน (ฝรั่งเศส) ในเซอ ริงปาตัม ได้ปลูกต้นไม้แห่งเสรีภาพและขอให้เรียกเขาว่า 'ทิปู ซิโตเยน' " หมายถึงพลเมืองทิปู [3]

ในส่วนของอินเดีย การเคลื่อนไหวที่สำคัญที่เรียกว่า " เบงกอลเรอเนซองส์ " นำไปสู่การปฏิรูปการตรัสรู้ที่เริ่มต้นในทศวรรษที่ 1820 [3] Rammohan Royเป็นนักปฏิรูปที่ "ผสมผสานประเพณีต่าง ๆ ในโครงการปฏิรูปสังคมของเขาซึ่งทำให้เขาเป็นผู้สนับสนุน 'ศาสนาแห่งเหตุผล' " [3]

อียิปต์

Jean-François Champollionถือเป็นผู้ก่อตั้งEgyptology

อียิปต์ในศตวรรษที่ 18 มี "รูปแบบหนึ่งของ 'การฟื้นฟูวัฒนธรรม' ในการสร้าง - โดยเฉพาะ ต้นกำเนิดของการปรับปรุงให้ทันสมัยของ อิสลามนานก่อนการรณรงค์ของชาวอียิปต์ของนโปเลียน" [3] การเดินทางของนโปเลียนไปยังอียิปต์ยิ่งสนับสนุน "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ย้อนกลับไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิรูปภายในของอิสลาม [3]

Rifa al-Tahtawi ผู้มีอิทธิพลทางปัญญาที่สำคัญต่อลัทธิสมัยใหม่ของอิสลามและการขยายการรู้แจ้งในอียิปต์Rifa al-Tahtawi "ดูแลการตีพิมพ์ผลงานในยุโรปหลายร้อยชิ้นในภาษาอาหรับ" [3]

จักรวรรดิออตโตมัน

การตรัสรู้เริ่มมีอิทธิพลต่อจักรวรรดิออตโตมันในทศวรรษที่ 1830 และดำเนินต่อไปจนถึงปลายศตวรรษที่สิบเก้า [3] Namik KemalนักกิจกรรมทางการเมืองและสมาชิกของYoung Ottomansได้ดึงเอานักคิดหลักด้าน Enlightenment และ "ทรัพยากรทางปัญญาที่หลากหลายในการแสวงหาการปฏิรูปทางสังคมและการเมือง" [3]ในปี พ.ศ. 2436 เกมัลตอบโต้เออร์เนสต์ เรนานซึ่งกล่าวหาศาสนาอิสลามด้วยแนวทางการรู้แจ้งในแบบฉบับของเขาเอง ซึ่ง "ไม่ใช่สำเนาการโต้วาทีของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 ที่แย่ แต่เป็นจุดยืนดั้งเดิมที่ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ของสังคมออตโตมันในปลายศตวรรษที่สิบเก้า” [3]

ประวัติศาสตร์

การตรัสรู้ได้รับการโต้แย้งเสมอ ตามที่ Keith Thomas ผู้สนับสนุน "ยกย่องว่าเป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ สำหรับพวกเขาแล้วมันหมายถึงเสรีภาพในการคิด การสืบค้นอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ ความอดทนทางศาสนา เสรีภาพทางการเมือง ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ การแสวงหา แห่งความสุขและความหวังในอนาคต" [144]โทมัสกล่าวเสริมว่าผู้ว่ากล่าวกล่าวหาว่ามันใช้เหตุผลแบบตื้นๆ การมองโลกในแง่ดีแบบไร้เดียงสา ความเป็นสากลที่ไม่สมจริง และความมืดมนทางศีลธรรม ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ปกป้องจารีตและนักบวชของศาสนาดั้งเดิมโจมตีวัตถุนิยมและความกังขาว่าเป็นพลังชั่วร้ายที่สนับสนุนการผิดศีลธรรม ในปี พ.ศ. 2337 พวกเขาชี้ไปที่ความหวาดกลัวในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นการยืนยันคำทำนายของพวกเขา ในขณะที่การตรัสรู้กำลังจะสิ้นสุดลง นักปรัชญาโรแมนติกแย้งว่าการพึ่งพาเหตุผลมากเกินไปเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ เพราะมันไม่สนใจพันธะของประวัติศาสตร์ ตำนาน ความศรัทธา และประเพณีที่จำเป็นในการยึดสังคมไว้ด้วยกัน [145]

ริท ชี่ โรเบิร์ตสันบรรยายว่าเป็นรายการทางปัญญาและการเมืองที่ยิ่งใหญ่ โดยนำเสนอ "วิทยาศาสตร์" ของสังคมที่จำลองมาจากกฎทางกายภาพอันทรงพลังของนิวตัน "สังคมศาสตร์" ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงมนุษย์ มันจะเปิดเผยความจริงและขยายความสุขของมนุษย์ [146]

คำจำกัดความ

คำว่า "การรู้แจ้ง" ปรากฏขึ้นในภาษาอังกฤษในช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 [147]โดยอ้างอิงถึงปรัชญาฝรั่งเศสโดยเฉพาะ ซึ่งเทียบเท่ากับคำว่าLumières ในภาษาฝรั่งเศส (ใช้ครั้งแรกโดย Dubos ในปี 1733 และเป็นที่ยอมรับแล้วในปี 1751) จาก เรียงความปี 1784 ของ Immanuel Kantเรื่อง "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" (" ตอบคำถาม: การตรัสรู้คืออะไร ") คำภาษาเยอรมันกลายเป็นAufklärun g ( aufklären = เพื่อให้แสงสว่าง; sich aufklären = เพื่อให้ชัดเจนขึ้น) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการไม่เคยเห็นด้วยกับคำนิยามของการตรัสรู้ หรือลำดับเหตุการณ์หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ คำศัพท์เช่นles Lumières (ภาษาฝรั่งเศส)illuminism o (ภาษาอิตาลี), ilustración (ภาษาสเปน) และAufklärung (ภาษาเยอรมัน) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวที่ซ้อนทับกันบางส่วน จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 นักวิชาการชาวอังกฤษเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขากำลังพูดถึง "การตรัสรู้" [145] [148]

หากมีบางอย่างที่คุณรู้ ให้สื่อสารออกไป หากมีสิ่งที่คุณไม่รู้ ให้ค้นหาสิ่งนั้น
— ภาพสลักจาก Encyclopédieฉบับปี 1772 ; ความจริงตรงกลางด้านบนถูกล้อมรอบด้วยแสงและเปิดเผยโดยตัวเลขทางด้านขวา ปรัชญาและเหตุผล

ประวัติศาสตร์การตรัสรู้เริ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น จากสิ่งที่บุคคลตรัสรู้กล่าวถึงผลงานของพวกเขา องค์ประกอบที่โดดเด่นคือมุมมองทางปัญญาที่พวกเขาใช้ D'Alembert's Preliminary Discourse of l'Encyclopédieให้ประวัติของการตรัสรู้ซึ่งประกอบด้วยรายการตามลำดับเหตุการณ์ของพัฒนาการในอาณาจักรแห่งความรู้ ซึ่งสารานุกรมสร้างจุดสุดยอด [149] ในปี ค.ศ. 1783 โมเสส เมนเด ลโซห์ น นักปรัชญาชาวยิวกล่าวถึงการตรัสรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์ได้รับการศึกษาในการใช้เหตุผล [150]อิมมานูเอล คานท์เรียกการตรัสรู้ว่า "การปลดปล่อยมนุษย์จากการปกครองตนเองที่เกิดขึ้น" การปกครองเป็น "มนุษย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเข้าใจของตนโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้อื่น" [151] "สำหรับ Kant การตรัสรู้เป็นยุคสุดท้ายของมนุษยชาติ การปลดปล่อยจิตสำนึกของมนุษย์จากสภาวะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของความโง่เขลา" [152]นักวิชาการชาวเยอรมันErnst Cassirerเรียกการตรัสรู้ว่า "เป็นส่วนหนึ่งและระยะพิเศษของการพัฒนาทางปัญญาทั้งหมดซึ่งความคิดทางปรัชญาสมัยใหม่ได้รับลักษณะเฉพาะของความมั่นใจในตนเองและความสำนึกในตนเอง" [153]ตามประวัติศาสตร์Roy Porterการปลดปล่อยจิตใจมนุษย์จากสภาวะความโง่เขลาที่ดันทุรัง เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่ Age of Enlightenment พยายามไขว่คว้า [154]

Bertrand Russellมองว่าการตรัสรู้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาที่ก้าวหน้าซึ่งเริ่มขึ้นในสมัยโบราณ เหตุผลและความท้าทายต่อระเบียบที่จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นอุดมคติที่คงที่ตลอดช่วงเวลานั้น [155]รัสเซลล์กล่าวว่าการตรัสรู้ในท้ายที่สุดเกิดจากปฏิกิริยาของโปรเตสแตนต์ที่ต่อต้านการต่อต้านการปฏิรูป คาทอลิก และมุมมองทางปรัชญาเช่นความสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตยที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นในหมู่ชาวโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่ 16 เพื่อพิสูจน์ความปรารถนาของพวกเขาที่จะแยกตัวออกจากคริสตจักรคาทอลิก . แม้ว่าชาวคาทอลิกจะหยิบยกอุดมคติทางปรัชญาเหล่านี้มามากมาย แต่รัสเซลแย้งว่าในศตวรรษที่ 18 การตรัสรู้เป็นการแสดงออกหลักของความแตกแยกที่เริ่มต้นจากมาร์ติน ลูเทอร์ [155]

โจนาธาน อิสราเอลปฏิเสธความพยายามของนักประวัติศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่และมาร์กซิยาลที่จะเข้าใจแนวคิดการปฏิวัติในยุคนั้นโดยเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของความคิดในช่วงปี 1650 ถึงปลายศตวรรษที่ 18 และอ้างว่าความคิดนี้เองที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 และในที่สุด ต้นศตวรรษที่ 19 อิสราเอลให้เหตุผลว่าจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1650 อารยธรรมตะวันตก [158]

ช่วงเวลา

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของยุคแห่งการตรัสรู้ แม้ว่านักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาหลายคนจะแย้งว่ามันถูกทำเครื่องหมายโดยปรัชญาCogito, ergo sum ("ฉันคิดว่า ดังนั้น ฉันจึงเป็น") ของ Descartes ในปี 1637 ซึ่งเปลี่ยน พื้นฐานทางญาณวิทยาจากอำนาจภายนอกสู่ความแน่นอนภายใน [159] [160] [161]ในฝรั่งเศส หลายคนอ้างถึงสิ่งพิมพ์ของPrincipia Mathematica ของ Isaac Newton (1687) [162]ซึ่งสร้างขึ้นจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อน ๆ และกำหนดกฎของการเคลื่อนที่และความโน้มถ่วงสากล [163]กลางศตวรรษที่ 17 (1650) หรือต้นศตวรรษที่ 18 (1701) มักใช้เป็นยุค [ ต้องการอ้างอิง ] นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมักจะวางSiècle des Lumières ("ศตวรรษแห่งการตรัสรู้") ระหว่างปี 1715 ถึง 1789: ตั้งแต่ต้นรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15จนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส นัก วิชาการส่วนใหญ่ใช้ช่วงปีสุดท้ายของศตวรรษ โดยมักจะเลือกการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2332 หรือการเริ่มต้นของสงครามนโปเลียน (พ.ศ. 2347–2358) เป็นช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับวันที่สิ้นสุดของการตรัสรู้ [165]

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิชาการได้ขยายช่วงเวลาและมุมมองทั่วโลกของการรู้แจ้งโดยการตรวจสอบ: (1) วิธีที่ปัญญาชนชาวยุโรปไม่ได้ทำงานคนเดียวและคนอื่น ๆ ช่วยเผยแพร่และปรับเปลี่ยนแนวคิดการตรัสรู้ (2) แนวคิดการตรัสรู้เป็น "การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดน และ การรวมโลก "และ (3) วิธีการตรัสรู้ "ดำเนินต่อไปตลอดศตวรรษที่สิบเก้าและหลังจากนั้น" [3]การรู้แจ้ง "ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของการแพร่กระจาย " และ "เป็นผลงานของนักประวัติศาสตร์ทั่วโลก... ที่เรียกคำนี้... เพื่อจุดประสงค์เฉพาะของพวกเขาเอง" [3]

การศึกษาสมัยใหม่

ในหนังสือDialectic of Enlightenment ในปี ค.ศ. 1947 นักปรัชญา จาก โรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ตแม็กซ์ ฮอร์ไคเม อร์ และธีโอดอร์ ดับเบิลยู. อะโดร์ โน แย้งว่า:

การตรัสรู้เข้าใจในความหมายที่กว้างที่สุดว่าเป็นความก้าวหน้าของความคิด มีจุดมุ่งหมายเสมอในการปลดปล่อยมนุษย์จากความกลัวและตั้งพวกเขาเป็นนาย แต่โลกที่ตรัสรู้ทั้งหมดก็เปล่งประกายภายใต้สัญลักษณ์แห่งชัยชนะจากภัยพิบัติ [166]

นอกเหนือจากการโต้แย้งของ Horkheimer และ Adorno นักประวัติศาสตร์ปัญญาชนJason Josephson-Stormได้โต้แย้งว่าความคิดใด ๆ เกี่ยวกับยุคแห่งการตรัสรู้เป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งแยกจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา การก่อนหน้า และ ยุค โรแมนติกหรือการตรัสรู้ ในภายหลัง ถือเป็นตำนาน Josephson-Storm ชี้ให้เห็นว่ามีช่วงเวลาของการตรัสรู้ที่แตกต่างกันอย่างมากมายและขัดแย้งกันโดยขึ้นอยู่กับชาติ สาขาการศึกษา และโรงเรียนแห่งความคิด ว่าคำศัพท์และหมวดหมู่ของ "การรู้แจ้ง" ที่อ้างถึงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้จริงหลังจากข้อเท็จจริงนั้น การตรัสรู้ไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของความไม่แยแสหรือการครอบงำของโลกทัศน์แบบกลไก; และความพร่ามัวในความคิดสมัยใหม่ตอนต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทำให้เป็นการยากที่จะจำกัดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ [167]โจเซฟสัน-สตอร์มปกป้องการจัดหมวดหมู่การตรัสรู้ของเขาว่าเป็น "ตำนาน" โดยสังเกตแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการควบคุมของช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้และการละทิ้งความลุ่มหลงในวัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่ เช่น ความเชื่อในเวทมนตร์ ลัทธิผีปิศาจ และแม้แต่ศาสนายังปรากฏเป็นข้อห้ามใน ชั้นปัญญา [168]

ในทศวรรษที่ 1970 การศึกษาเรื่องการตรัสรู้ได้ขยายไปถึงวิธีการที่แนวคิดการตรัสรู้แพร่กระจายไปยังอาณานิคมของยุโรปและวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมพื้นเมือง และการตรัสรู้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีการศึกษามาก่อน เช่น อิตาลี กรีซ คาบสมุทรบอลข่าน โปแลนด์ ฮังการี และ รัสเซีย. [169]

ปัญญาชนเช่นRobert DarntonและJürgen Habermasได้ให้ความสำคัญกับสภาพสังคมของการตรัสรู้ ฮาเบอร์มาสบรรยายถึงการสร้าง "พื้นที่สาธารณะของชนชั้นนายทุน" ในยุโรปในศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีสถานที่และรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผล ฮาเบอร์มาสกล่าวว่า พื้นที่สาธารณะเป็นแบบชนชั้นนายทุน เสมอภาค มีเหตุผล และเป็นอิสระจากรัฐ ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับปัญญาชนในการตรวจสอบการเมืองและสังคมร่วมสมัยอย่างมีวิจารณญาณ ห่างไกลจากการแทรกแซงของผู้มีอำนาจที่จัดตั้งขึ้น แม้ว่าพื้นที่สาธารณะโดยทั่วไปจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาทางสังคมของการตรัสรู้ แต่นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ[หมายเหตุ 3]ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพื้นที่สาธารณะมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่

สังคมและวัฒนธรรม

เหรียญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของโจเซฟที่ 2 จักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการระลึกถึงการประทานเสรีภาพทางศาสนาแก่ชาวยิวและโปรเตสแตนต์ในฮังการี การปฏิรูปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของโจเซฟที่ 2 คือการยกเลิก ความ เป็นทาส

ตรงกันข้ามกับแนวทางประวัติศาสตร์ทางปัญญาของการรู้แจ้ง ซึ่งตรวจสอบกระแสหรือวาทกรรมต่างๆ ของความคิดทางปัญญาในบริบทของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 แนวทางวัฒนธรรม (หรือสังคม) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมยุโรป วิธีการนี้ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในช่วงตรัสรู้

องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งการตรัสรู้คือการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็น "ขอบเขตของการสื่อสารที่ทำเครื่องหมายด้วยเวทีการโต้วาทีใหม่ รูปแบบพื้นที่สาธารณะในเมืองและความเป็นกันเองที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้มากขึ้น และการระเบิดของวัฒนธรรมการพิมพ์" ในปลายศตวรรษที่ 17 และ 18 [170]องค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะรวมถึงความเสมอภาคที่กล่าวถึงโดเมนของ "ความกังวลร่วมกัน" และการโต้แย้งนั้นตั้งอยู่บนเหตุผล [171]ฮาเบอร์มาสใช้คำว่า "ข้อกังวลร่วมกัน" เพื่ออธิบายพื้นที่ของความรู้ทางการเมือง/สังคมและการอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นอาณาเขตพิเศษของรัฐและหน่วยงานทางศาสนา ปัจจุบันเปิดให้มีการตรวจสอบเชิงวิพากษ์โดยวงสาธารณะ ค่านิยมของพื้นที่สาธารณะของชนชั้นกระฎุมพีนี้รวมถึงการยึดถือเหตุผลเป็นสูงสุด โดยพิจารณาทุกสิ่งที่เปิดกว้างต่อการวิจารณ์ (พื้นที่สาธารณะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ) และการต่อต้านความลับทุกประเภท [172]

อเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบ ลดต์ นักสำรวจชาวเยอรมันแสดงความรังเกียจต่อระบบทาสและมักวิจารณ์นโยบายอาณานิคม—เขามักแสดงออกด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้ง ซึ่งเกิดจากแนวคิดเรื่องการตรัสรู้ [173]

การสร้างพื้นที่สาธารณะเกี่ยวข้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ระยะยาวสองประการ: การผงาดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่และการผงาดขึ้นของระบบทุนนิยม รัฐชาติสมัยใหม่ในการรวมอำนาจสาธารณะเข้าด้วยกัน สร้างขึ้นโดยตรงกันข้ามกับอาณาจักรส่วนตัวของสังคมที่เป็นอิสระจากรัฐ ซึ่งอนุญาตให้มีขอบเขตสาธารณะ ระบบทุนนิยมยังทำให้สังคมมีความเป็นอิสระและความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อพื้นที่สาธารณะเพิ่งขยายออกไป มันก็มีสถาบันต่างๆ มากมาย และที่กล่าวถึงกันมากที่สุดคือร้านกาแฟและคาเฟ่ ร้านเสริมสวย และพื้นที่สาธารณะทางวรรณกรรม โดยแปลเป็นภาษาท้องถิ่นโดยเปรียบเปรยว่าRepublic of Letters [174]ในฝรั่งเศส การสร้างพื้นที่สาธารณะได้รับความช่วยเหลือจากการย้ายของขุนนางจากวังของกษัตริย์ที่พระราชวังแวร์ซายส์ไปยังปารีสในราวปี 1720 เนื่องจากการใช้จ่ายที่ร่ำรวยของพวกเขากระตุ้นการค้าสินค้าฟุ่มเฟือยและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะภาพวาดชั้นดี [175]

บริบทของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สาธารณะคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม : "การขยายตัวทางเศรษฐกิจ, การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น, ประชากรที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงการสื่อสารเมื่อเปรียบเทียบกับความซบเซาของศตวรรษก่อนหน้า" [176]ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในเทคนิคการผลิตและการสื่อสารทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง และเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของสินค้าที่มีให้กับผู้บริโภค (รวมถึงวรรณกรรมที่จำเป็นต่อพื้นที่สาธารณะ) ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์การล่าอาณานิคม (รัฐในยุโรปส่วนใหญ่มีอาณาจักรอาณานิคมในศตวรรษที่ 18) เริ่มเปิดโปงสังคมยุโรปให้ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การทำลาย "อุปสรรคระหว่างระบบวัฒนธรรม การแบ่งแยกทางศาสนา ความแตกต่างทางเพศ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์" [177]

คำว่า "สาธารณะ" หมายถึงระดับสูงสุดของการไม่แบ่งแยก - พื้นที่สาธารณะตามคำนิยามควรเปิดกว้างสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม ทรงกลมนี้ถูกเปิดเผยในระดับสัมพัทธ์เท่านั้น นักคิดด้านวิชชามักจะเปรียบเทียบความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับ "สาธารณะ" กับแนวคิดของประชาชน: Condorcetเปรียบเทียบ "ความคิดเห็น" กับประชาชนMarmontel "ความคิดเห็นของผู้เขียนจดหมาย" กับ "ความคิดเห็นของฝูงชน" และd'Alembert the "ผู้รู้แจ้งอย่างแท้จริง สาธารณะ" กับ "คนตาบอดและคนส่งเสียงดัง" [178]นอกจากนี้ สถาบันส่วนใหญ่ของพื้นที่สาธารณะไม่รวมทั้งผู้หญิงและชนชั้นล่าง [179]อิทธิพลข้ามชนชั้นเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชนชั้นสูงและชั้นล่างในพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟและบ้านพักของอิฐ

นัยทางสังคมและวัฒนธรรมทางศิลปะ

เนื่องจากการเน้นที่เหตุผลมากกว่าไสยศาสตร์ การตรัสรู้จึงปลูกฝังศิลปะ [180]การเน้นการเรียนรู้ ศิลปะ และดนตรีเริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น สาขาวิชาต่างๆ เช่น วรรณคดี ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการสำรวจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากผู้ประกอบวิชาชีพและผู้อุปถัมภ์ที่แยกจากกันก่อนหน้านี้แล้ว สามารถเชื่อมโยงกันได้ [181]

เนื่องจากนักดนตรีต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ คอนเสิร์ตสาธารณะจึงได้รับความนิยมมากขึ้นและช่วยเสริมรายได้ให้กับนักแสดงและนักแต่งเพลง คอนเสิร์ตยังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ฮันเดลเป็นตัวอย่างที่ดีของกิจกรรมทางดนตรีของเขาในลอนดอน เขาได้รับชื่อเสียงอย่างมากจากการแสดงโอเปราและโอราทอรีโอ ดนตรีของไฮเดินและโมสาร์ทที่มีรูปแบบเวียนนาคลาสสิคมักถูกมองว่าสอดคล้องกับอุดมคติแห่งการตรัสรู้มากที่สุด [182]

ความปรารถนาที่จะสำรวจ บันทึก และจัดระบบความรู้มีผลกระทบที่มีความหมายต่อสิ่งพิมพ์เพลง Dictionnaire de musiqueของJean-Jacques Rousseau (ตีพิมพ์ในปี 1767 ในเจนีวาและ 1768 ในปารีส) เป็นข้อความชั้นนำในปลายศตวรรษที่ 18 [182]พจนานุกรมที่มีอยู่อย่างกว้างขวางนี้ให้คำจำกัดความสั้น ๆ ของคำเช่น อัจฉริยะ และ รสนิยม และได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากขบวนการตรัสรู้ อีกข้อความหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากคุณค่าของการตรัสรู้คือ A General History of Music ของCharles Burney : From the Earliest Ages to the Present Period (1776) ซึ่งเป็นการสำรวจทางประวัติศาสตร์และความพยายามที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในดนตรีอย่างเป็นระบบเมื่อเวลาผ่านไป [183]เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักดนตรีได้แสดงความสนใจใหม่ในแนวคิดและผลที่ตามมาของการตรัสรู้ ตัวอย่างเช่น ผลงานDeconstructive VariationsของRose Rosengard Subotnik (มีคำบรรยาย ว่า Music and Reason in Western Society ) เปรียบเทียบDie Zauberflöte (1791) ของ Mozart โดยใช้มุมมองเรื่อง Enlightenment และ Romantic และสรุปว่าผลงานชิ้นนี้คือ "การแสดงดนตรีในอุดมคติของการตรัสรู้" [183]

เมื่อเศรษฐกิจและชนชั้นกลางขยายตัว มีนักดนตรีสมัครเล่นเพิ่มขึ้น การแสดงออกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงซึ่งมีส่วนร่วมกับดนตรีมากขึ้นในระดับสังคม ผู้หญิงมีส่วนร่วมในบทบาทอาชีพในฐานะนักร้องอยู่แล้ว และเพิ่มการแสดงตนในฉากของนักแสดงสมัครเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดนตรีคีย์บอร์ด [184]ผู้เผยแพร่เพลงเริ่มพิมพ์เพลงที่มือสมัครเล่นสามารถเข้าใจและเล่นได้ งานส่วนใหญ่ที่เผยแพร่คือคีย์บอร์ด เสียงและคีย์บอร์ด และวงแชมเบอร์ [184]หลังจากแนวเพลงเริ่มต้นเหล่านี้ได้รับความนิยม ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษต่อมา กลุ่มมือสมัครเล่นก็ร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นกระแสใหม่สำหรับผู้เผยแพร่ที่จะใช้ประโยชน์จากมัน การศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงผลงานตีพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อมือสมัครเล่น ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นหันมาสนใจในการอ่านและพูดคุยเกี่ยวกับดนตรี นิตยสารดนตรี บทวิจารณ์ และงานวิจารณ์ที่เหมาะกับมือสมัครเล่นและผู้ที่ชื่นชอบก็เริ่มปรากฏขึ้น [184]

การเผยแพร่ความคิด

นักปรัชญาได้ใช้พลังงานจำนวนมากในการเผยแพร่แนวคิดของพวกเขาในหมู่ชายและหญิงที่มีการศึกษาในเมืองใหญ่ทั่วโลก พวกเขาใช้สถานที่หลายแห่งบางแห่งค่อนข้างใหม่

ปิแอร์ เบย์ลนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

สาธารณรัฐแห่งจดหมาย

คำว่า "Republic of Letters" ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1664 โดยPierre BayleในวารสารของเขาNouvelles de la Republique des Lettres ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 บรรณาธิการของHistoire de la République des Lettres en Franceซึ่งเป็นการสำรวจทางวรรณกรรมได้กล่าวถึงสาธารณรัฐแห่งจดหมายว่า:

ในท่ามกลางรัฐบาลทั้งหมดที่ตัดสินชะตากรรมของมนุษย์ ในทรวงอกของรัฐจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเผด็จการ ... มีอาณาจักรหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตใจเท่านั้น ... ที่เรายกย่องด้วยชื่อสาธารณรัฐเพราะมันรักษาระดับความเป็นอิสระและเพราะมัน เกือบจะเป็นแก่นแท้ของการเป็นอิสระ มันเป็นอาณาจักรแห่งพรสวรรค์และความคิด [185]

สาธารณรัฐแห่งจดหมายคือผลรวมของอุดมคติแห่งการรู้แจ้งจำนวนหนึ่ง: ดินแดนที่คุ้มทุนซึ่งควบคุมโดยความรู้ที่สามารถดำเนินการข้ามขอบเขตทางการเมืองและอำนาจรัฐที่เป็นคู่แข่งได้ [185]เป็นเวทีที่สนับสนุน "การตรวจสอบคำถามสาธารณะฟรีเกี่ยวกับศาสนาหรือกฎหมาย" [186]อิมมานูเอล คานท์ถือว่าการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีความสำคัญต่อแนวคิดของเขาเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ เมื่อทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ "การอ่านในที่สาธารณะ" แล้ว สังคมก็จะกล่าวได้ว่าได้รับความรู้แจ้ง [187]ผู้คนที่เข้าร่วมใน Republic of Letters เช่นDiderotและVoltaireเป็นที่รู้จักกันบ่อยครั้งในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลสำคัญในการตรัสรู้ อันที่จริง คนที่เขียนสารานุกรม ของดีเดโรต์อาจก่อตัวเป็นพิภพเล็ก ๆ ของ "สาธารณรัฐ" ที่ใหญ่กว่า [188]

หน้าแรกของThe Gentleman's Magazineมกราคม 1731

ผู้หญิงหลายคนมีบทบาทสำคัญในการตรัสรู้ของฝรั่งเศส เนื่องจากบทบาทที่พวกเธอเล่นเป็น ซาลอนนิ แยร์ในร้านเสริมสวยของปารีส ซึ่งตรงกันข้ามกับปรัชญาของ ผู้ชาย ร้านเสริมสวยเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญของสาธารณรัฐ[189]และ "กลายเป็นพื้นที่ทำงานของพลเรือนในโครงการแห่งการตรัสรู้" ผู้หญิงในฐานะsalonnièresเป็น "ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของวาทกรรมที่อาจเกเร" ซึ่งเกิดขึ้นภายใน [190]ในขณะที่ผู้หญิงถูกทำให้เป็นชายขอบในวัฒนธรรมสาธารณะของระบอบเก่า การปฏิวัติฝรั่งเศสได้ทำลายข้อจำกัดทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแบบเก่าของการอุปถัมภ์และบรรษัทนิยม (สมาคม) เปิดสังคมฝรั่งเศสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในแวดวงวรรณกรรม [191]

ในฝรั่งเศส นักอักษรศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ ( gens de lettres ) ได้ผสมผสานกับชนชั้นสูง ( les grands ) ของสังคมฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างขอบเขตวรรณกรรมฝ่ายค้านGrub Streetซึ่งเป็นโดเมนของ คนเหล่านี้มาที่ลอนดอนเพื่อเป็นนักเขียน เพียงเพื่อจะพบว่าตลาดวรรณกรรมไม่สามารถรองรับนักเขียนจำนวนมากได้ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด[193]

นักเขียนของ Grub Street, Grub Street Hacks รู้สึกขมขื่นเกี่ยวกับความสำเร็จของคนเขียนจดหมาย[194]และพบทางออกสำหรับวรรณกรรมของพวกเขาซึ่งถูกตรึงตราด้วยการหมิ่นประมาท ส่วนใหญ่เขียนในรูปของแผ่นพับ ข้อความหมิ่นประมาท "ใส่ร้ายศาล ศาสนจักร ชนชั้นสูง สถานศึกษา ร้านเสริมสวย ทุกสิ่งที่ยกระดับและน่านับถือ รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย" [195] Le Gazetier cuirasséโดย Charles Théveneau de Morande เป็นต้นแบบของประเภท เป็นวรรณกรรม Grub Street ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในช่วงยุคตรัสรู้ [196]ตาม Darnton ที่สำคัญกว่านั้น Grub Street hacks สืบทอด "จิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ" ที่เคยแสดงโดยนักปรัชญาและปูทางสำหรับการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยการลดทอนอำนาจของผู้มีอำนาจทางการเมือง ศีลธรรม และศาสนาในฝรั่งเศส [197]

อุตสาหกรรมหนังสือ

ข้อมูล ESTC 1477–1799 ตามทศวรรษที่กำหนดด้วยความแตกต่างในระดับภูมิภาค

การบริโภคสื่อการอ่านทุกประเภทที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของการตรัสรู้ "สังคม" การพัฒนาในการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในปริมาณที่มากขึ้นในราคาที่ถูกลง กระตุ้นให้มีการแพร่กระจายของหนังสือ จุลสาร หนังสือพิมพ์ และวารสาร ซึ่งเป็น "สื่อแห่งการถ่ายทอดความคิดและทัศนคติ" การพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็เพิ่มความต้องการข้อมูล เช่นเดียวกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมือง [198]อย่างไรก็ตาม ความต้องการสื่อการอ่านขยายออกไปนอกขอบเขตของการค้าและนอกขอบเขตของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง ดังที่เห็นได้จากBibliothèque Bleue อัตราการรู้หนังสือเป็นเรื่องยากที่จะวัด แต่ในฝรั่งเศสอัตรานั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงศตวรรษที่ 18จำนวนหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ตีพิมพ์ในปารีสเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 1720ถึง 1780 ในขณะที่จำนวนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบของหนังสือทั้งหมด [20]

การอ่านมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอล์ฟ เองเกลซิงได้โต้แย้งถึงการมีอยู่ของการปฏิวัติการอ่าน จนถึงปี ค.ศ. 1750 การอ่านเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้คนมักมีหนังสือจำนวนน้อยและอ่านซ้ำๆ บ่อยครั้งกับผู้ชมกลุ่มเล็กๆ หลังจากปี ค.ศ. 1750 ผู้คนเริ่มอ่านหนังสือ "อย่างกว้างขวาง" โดยหาหนังสือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอ่านคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆ [200]สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ โดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิง [201]

ประชาชนนักอ่านส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นเจ้าของห้องสมุดส่วนตัวได้ และในขณะที่ "ห้องสมุดสากล" ที่ดำเนินการโดยรัฐส่วนใหญ่ซึ่งตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 นั้นเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเดียวของสื่อการอ่าน . ปลายด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือBibliothèque Bleueซึ่งเป็นหนังสือที่ผลิตในราคาถูกซึ่งตีพิมพ์ในเมือง Troyes ประเทศฝรั่งเศส หนังสือเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ชมส่วนใหญ่ในชนบทและกึ่งผู้รู้ หนังสือเหล่านี้รวมถึงปูมหลัง การเล่าเรื่องความรักในยุคกลาง และนวนิยายยอดนิยมฉบับย่อ เหนือสิ่งอื่นใด ในขณะที่นักประวัติศาสตร์บางคนแย้งกับการที่วิชชาแทรกซึมเข้าไปในชนชั้นล่าง แต่ อย่างน้อย Bibliothèque Bleueก็แสดงถึงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการเข้าสังคมแห่งการตรัสรู้ [202]การย้ายชั้นเรียนสถาบันหลายแห่งเสนอการเข้าถึงเนื้อหาแก่ผู้อ่านโดยไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลย ห้องสมุดที่ให้ยืมเนื้อหาในราคาถูกเริ่มปรากฏขึ้น และบางครั้งร้านหนังสือจะเสนอห้องสมุดขนาดเล็กให้ยืมแก่ผู้มีอุปการะคุณ ร้านกาแฟมักให้บริการหนังสือ วารสาร และบางครั้งแม้แต่นวนิยายยอดนิยมแก่ลูกค้า The TatlerและThe Spectatorวารสารทรงอิทธิพลสองฉบับที่จำหน่ายตั้งแต่ปี 1709 ถึง 1714 มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมร้านกาแฟในลอนดอน โดยมีทั้งการอ่านและการผลิตในสถานประกอบการต่างๆ ในเมือง [203]นี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันสามหรือสี่เท่าของร้านกาแฟ: มักจะได้รับเอกสารการอ่าน อ่าน อภิปราย หรือแม้แต่ผลิตในสถานที่[204]

Denis Diderotเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบรรณาธิการของสารานุกรม

เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะตัดสินว่าแท้จริงแล้วผู้คนอ่านอะไรในระหว่างการตรัสรู้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบแคตตาล็อกของห้องสมุดส่วนตัวทำให้ภาพดูเอียงไปในทางที่ดีต่อชั้นเรียนที่มีฐานะร่ำรวยพอที่จะซื้อห้องสมุดได้ และยังเพิกเฉยต่องานที่ถูกเซ็นเซอร์ซึ่งไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ด้วยเหตุผลนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่จะมีประโยชน์มากกว่ามากสำหรับนิสัยการอ่านที่ฉลาด [205]

ทั่วทวีปยุโรป โดยเฉพาะในฝรั่งเศส ผู้จำหน่ายหนังสือและผู้จัดพิมพ์ต้องเจรจาต่อรองกฎหมายการเซ็นเซอร์ที่มีความเข้มงวดต่างกัน ตัวอย่างเช่นEncyclopédieรอดพ้นจากการจับกุมได้อย่างหวุดหวิด และต้องได้รับการช่วยเหลือจากMalesherbesซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกองเซ็นเซอร์ของฝรั่งเศส แท้จริงแล้ว บริษัทสิ่งพิมพ์หลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกนอกฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ของฝรั่งเศสที่ขยันขันแข็ง พวกเขาจะลักลอบนำสินค้าข้ามพรมแดน ซึ่งจากนั้นจะถูกส่งไปยังร้านหนังสือลับหรือพ่อค้าเร่ขายรายย่อย [206]บันทึกของผู้จำหน่ายหนังสือที่เป็นความลับอาจให้การนำเสนอที่ดีกว่าว่าชาวฝรั่งเศสที่รู้หนังสืออาจอ่านอะไรจริง ๆ ได้ดีกว่า เนื่องจากลักษณะที่เป็นความลับของพวกเขาทำให้ตัวเลือกผลิตภัณฑ์มีข้อจำกัดน้อยกว่า [207]ในกรณีหนึ่ง หนังสือการเมืองเป็นหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยหลักๆ แล้วจะเป็นหนังสือหมิ่นประมาทและจุลสาร ผู้อ่านสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรและการทุจริตทางการเมืองมากกว่าที่พวกเขาสนใจในทฤษฎีการเมือง ประเภทที่ได้รับความนิยมรองลงมาคือ "งานทั่วไป" (หนังสือเหล่านั้น "ไม่มีบรรทัดฐานที่โดดเด่นและมีเนื้อหาที่ทำให้ผู้มีอำนาจเกือบทุกคนขุ่นเคืองใจ") แสดงให้เห็นถึงความต้องการสูงสำหรับวรรณกรรมประเภทคิ้วต่ำโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม งานเหล่านี้ไม่เคยกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทางวรรณกรรมและเป็นผลให้ถูกลืมในปัจจุบัน [207]

อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ทั่วยุโรป แม้ว่าบางครั้งสำนักพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือที่จัดตั้งขึ้นจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม ตัวอย่างเช่นEncyclopédieไม่เพียงแต่ถูกประณามโดยกษัตริย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Clement XII ด้วย อย่างไรก็ตาม หาทางตีพิมพ์ด้วยความช่วยเหลือจาก Malesherbes ที่กล่าวมาข้างต้น และการใช้กฎหมายเซ็นเซอร์ของฝรั่งเศสอย่างสร้างสรรค์ [208]อย่างไรก็ตาม ผลงานจำนวนมากถูกขายโดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายเลย บันทึกการยืมหนังสือจากห้องสมุดในอังกฤษ เยอรมนี และอเมริกาเหนือระบุว่าหนังสือที่ยืมมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นนวนิยาย หนังสือไม่ถึงร้อยละ 1 มีลักษณะเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มทั่วไปของการเสื่อมถอยของศาสนา [185]

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

Georges Buffonเป็นที่จดจำได้ดีที่สุดจากหนังสือHistoire naturelleซึ่งเป็นสารานุกรมเล่มที่ 44 ที่บรรยายทุกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ

ประเภทที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากคือวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ชนชั้นสูง ผลงานประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่Histoire naturelle des insectesของRené-Antoine Ferchault de Réaumurและ La Myologie complète ของJacques Gautier d'Agoty , ou description de tous les muscle du corps humain (1746) นอกระบอบโบราณฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแพทย์และอุตสาหกรรม ครอบคลุมสาขาพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และแร่วิทยา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการตรัสรู้ได้รับการสอนวิชาเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่หลากหลาย เช่น การแพทย์และเทววิทยา ดังที่แสดงโดย Matthew Daniel Eddy ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในบริบทนี้เป็นการแสวงหาของชนชั้นกลางอย่างมากและดำเนินการเป็นเขตการค้าที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแบบสหวิทยาการ [209]

กลุ่มเป้าหมายของประวัติศาสตร์ธรรมชาติคือสังคมที่สุภาพของฝรั่งเศส ซึ่งเห็นได้จากวาทกรรมเฉพาะของประเภทนี้มากกว่าผลงานที่มีราคาสูงโดยทั่วไป นักธรรมชาตินิยมตอบสนองความต้องการความรู้ของสังคมที่สุภาพ - ตำราจำนวนมากมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ธรรมชาติมักเป็นเรื่องการเมือง ดังที่ Emma Spary เขียน การจำแนกประเภทที่นักธรรมชาติวิทยาใช้ "อยู่ระหว่างโลกธรรมชาติกับสังคม ... เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของนักธรรมชาติวิทยาเหนือธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอำนาจเหนือธรรมชาติเหนือสังคมด้วย" [210]แนวคิดเรื่องรสชาติ ( le goût) เป็นตัวบ่งชี้ทางสังคม: เพื่อให้สามารถจัดหมวดหมู่ธรรมชาติได้อย่างแท้จริง บุคคลต้องมีรสนิยมที่เหมาะสม ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนในสังคมที่สุภาพ ด้วยวิธีนี้ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติได้เผยแพร่พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากในสมัยนั้น แต่ยังเป็นแหล่งความชอบธรรมใหม่สำหรับชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่า [211]จากพื้นฐานนี้ นักธรรมชาติวิทยาสามารถพัฒนาอุดมคติทางสังคมของตนเองได้โดยอาศัยผลงานทางวิทยาศาสตร์ [212]

วารสารวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม

Journal des sçavansเป็นวารสารทางวิชาการที่เก่าแก่ที่สุดที่ตีพิมพ์ในยุโรป

วารสารวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมเล่มแรกก่อตั้งขึ้นในช่วงยุคตรัสรู้ วารสารฉบับแรก Parisian Journal des Sçavansปรากฏในปี ค.ศ. 1665 อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1682 วารสารเริ่มมีการผลิตอย่างแพร่หลายมากขึ้น ภาษาฝรั่งเศสและละตินเป็นภาษาหลักในการตีพิมพ์ แต่ก็ยังมีความต้องการเนื้อหาในภาษาเยอรมันและดัตช์อย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วความต้องการสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในทวีปนี้มีน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการที่อังกฤษไม่ต้องการงานฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ภาษาที่ใช้บังคับน้อยกว่าในตลาดต่างประเทศ เช่น ภาษาเดนมาร์ก ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส พบว่าความสำเร็จของวารสารทำได้ยากกว่าและบ่อยกว่าที่ไม่ได้ใช้ภาษาต่างประเทศมากกว่า ฝรั่งเศสค่อย ๆ เข้ามาแทนที่สถานะของละตินในฐานะภาษากลางของแวดวงการเรียนรู้ สิ่งนี้ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในฮอลแลนด์มีความสำคัญเหนือกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตวารสารภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้ [213]

Jonathan Israel เรียกวารสารนี้ว่าเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุดของวัฒนธรรมทางปัญญาของยุโรป [214]พวกเขาหันเหความสนใจของ "ประชาชนที่ได้รับการปลูกฝัง" ออกจากอำนาจที่จัดตั้งขึ้นไปสู่ความแปลกใหม่และนวัตกรรม และแทนที่จะส่งเสริมอุดมคติ "ที่รู้แจ้ง" ของความอดทนอดกลั้นและความเที่ยงธรรมทางปัญญา เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่ได้มาจากวิทยาศาสตร์และเหตุผล พวกเขาจึงวิจารณ์โดยปริยายถึงแนวคิดที่มีอยู่เกี่ยวกับความจริงสากลที่ผูกขาดโดยสถาบันกษัตริย์ รัฐสภา และหน่วยงานทางศาสนา พวกเขายังยกระดับการตรัสรู้ของคริสเตียนที่ยึดถือ "ความชอบธรรมของผู้มีอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้ง" ซึ่งก็คือพระคัมภีร์ ซึ่งต้องมีการตกลงระหว่างทฤษฎีในพระคัมภีร์และธรรมชาติ [215]

สารานุกรมและพจนานุกรม

หน้าแรกของสารานุกรมพิมพ์ระหว่างปี 1751 ถึง 1766

แม้ว่าพจนานุกรมและสารานุกรมจะมีอยู่ในยุคโบราณ แต่ตำราก็เปลี่ยนจากการกำหนดคำในรายการที่ยืดยาวมาเป็นการสนทนาที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับคำเหล่านั้นในพจนานุกรมสารานุกรม ในศตวรรษ ที่ 18 [216]งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการรู้แจ้งเพื่อจัดระบบความรู้และให้การศึกษาแก่ผู้ชมที่กว้างกว่าชนชั้นสูง เมื่อศตวรรษที่ 18 ก้าวหน้าไป เนื้อหาของสารานุกรมก็เปลี่ยนไปตามรสนิยมของผู้อ่านเช่นกัน หนังสือมักจะเน้นหนักไปที่เรื่องฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่าเรื่องของศาสนศาสตร์

นอกจากเรื่องทางโลกแล้ว ผู้อ่านยังนิยมการจัดลำดับตามตัวอักษรมากกว่างานที่ยุ่งยากซึ่งจัดเรียงตามหัวข้อ นักประวัติศาสตร์Charles Porset ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับตัวอักษรว่า "เนื่องจากอนุกรมวิธานเป็นระดับศูนย์ สำหรับ Porset การหลีกเลี่ยงระบบเฉพาะเรื่องและลำดับชั้นทำให้สามารถตีความผลงานได้อย่างอิสระและกลายเป็นตัวอย่างของความเสมอภาค [218]สารานุกรมและพจนานุกรมก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงยุคแห่งการตรัสรู้ เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคที่มีการศึกษาซึ่งสามารถซื้อตำราดังกล่าวได้เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น [216]ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 จำนวนพจนานุกรมและสารานุกรมที่จัดพิมพ์ตามทศวรรษเพิ่มขึ้นจาก 63 เล่มระหว่างปี 1760 ถึง 1769 เป็นประมาณ 148 เล่มในทศวรรษที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส (1780–1789) พจนานุกรมและ สารานุกรมก็เพิ่มความยาวเช่นกัน โดยมักจะมีการพิมพ์หลายครั้งซึ่งบางครั้งรวมอยู่ในฉบับเสริมด้วย [217]

พจนานุกรมทางเทคนิคฉบับแรกถูกร่างขึ้นโดยจอห์น แฮร์ริส และ ใช้ชื่อว่าLexicon technicum : Or, An Universal English Dictionary of Arts and Sciences หนังสือของ Harris หลีกเลี่ยงการลงเนื้อหาเกี่ยวกับเทววิทยาและชีวประวัติ แต่มุ่งความสนใจไปที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทน Lexicon technicumตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1704 เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีที่มีระเบียบวิธีในการอธิบายคณิตศาสตร์และเลขคณิต เชิงพาณิชย์ พร้อมกับวิทยาศาสตร์กายภาพและการนำทาง พจนานุกรมทางเทคนิคอื่น ๆ ทำตามแบบจำลองของ Harris รวมถึงCyclopaediaของEphraim Chambers(พ.ศ. 2271) ซึ่งรวมห้าฉบับและเป็นงานที่ใหญ่กว่าของแฮร์ริสมาก ผลงาน ฉบับ ยกยังรวมถึงการแกะสลักแบบพับ Cyclopaedia เน้นย้ำ ทฤษฎีนิวตัน ปรัชญา ของล็อก อัน และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น การแกะสลักการผลิตเบียร์ และการย้อมสี

" ระบบอุปมาอุปไมยของความรู้ของมนุษย์ " ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สารานุกรมจัดแบ่งความรู้ออกเป็นสามสาขาหลัก ได้แก่ ความจำ เหตุผล และจินตนาการ

ในเยอรมนี งานอ้างอิงเชิงปฏิบัติที่มีไว้สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการศึกษาได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 18 The Marperger Curieuses Natur-, Kunst-, Berg-, Gewerk- und Handlungs-Lexicon (1712) อธิบายคำศัพท์ที่อธิบายการค้าและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ Jablonksi Allgemeines Lexicon (1721) เป็นที่รู้จักกันดีมากกว่าHandlungs-Lexiconและเน้นเรื่องทางเทคนิคมากกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ข้อความมากกว่าห้าคอลัมน์ถูกกำหนดให้กับไวน์ ในขณะที่เรขาคณิตและตรรกะได้รับการจัดสรรเพียง 22 และ 17 บรรทัดตามลำดับ สารานุกรมบริแทนนิกาฉบับพิมพ์ครั้งแรก(พ.ศ. 2314) ได้จำลองตามบรรทัดเดียวกับศัพท์ภาษาเยอรมัน[220]

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่สำคัญของงานอ้างอิงที่จัดระบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการตรัสรู้คือสารานุกรมสากลมากกว่าพจนานุกรมทางเทคนิค เป้าหมายของสารานุกรมสากลคือการบันทึกความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ไว้ในงานอ้างอิงที่ครอบคลุม [221]ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดคือDenis DiderotและJean le Rond d'Alembert 's Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. ผลงานซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2294 ประกอบด้วยเล่มจำนวน 35 เล่มและมากกว่า 71,000 รายการแยกกัน รายการจำนวนมากอุทิศให้กับการอธิบายวิทยาศาสตร์และงานฝีมือโดยละเอียดและจัดทำแบบสำรวจความรู้ของมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงแก่ปัญญาชนทั่วยุโรป ใน วาทกรรมเบื้องต้นของ d'Alembert ต่อสารานุกรมของ Diderot เป้าหมายของงานในการบันทึกขอบเขตความรู้ของมนุษย์ในศิลปะและวิทยาศาสตร์มีดังต่อไปนี้:

ในฐานะที่เป็น Encyclopédie มีการกำหนดลำดับและความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ของความรู้ของมนุษย์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในฐานะที่เป็นพจนานุกรมที่มีเหตุผลของวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการค้า จะต้องมีหลักการทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และศิลปะแต่ละอย่าง เสรีนิยมหรือกลไก และข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดที่ประกอบกันเป็นเนื้อความและสาระสำคัญของแต่ละแต่ละอย่าง [222]

งานขนาดใหญ่จัดตาม "ต้นไม้แห่งความรู้" ต้นไม้ดังกล่าวสะท้อนถึงการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประสบการณ์นิยม ความรู้ทั้งสองด้านรวมกันเป็นหนึ่งด้วยปรัชญาหรือลำต้นของต้นไม้แห่งความรู้ การละทิ้งศาสนาของ Enlightenment นั้นเด่นชัดในการออกแบบของต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทววิทยาคิดเป็นสาขารอบข้าง โดยมีมนต์ดำเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด [223]เมื่อEncyclopédieได้รับความนิยม จึงได้รับการตีพิมพ์เป็นฉบับควอ ร์โต และอ็อกตาโวหลังปี พ.ศ. 2320 ฉบับควาร์โตและอ็อกตาโวมีราคาถูกกว่าฉบับก่อนๆ มาก ทำให้สารานุกรมเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชนชั้นสูง Robert Darnton ประมาณการว่ามี Encyclopédieประมาณ 25,000 เล่มที่เผยแพร่ไปทั่วฝรั่งเศสและยุโรปก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส [224]สารานุกรมที่กว้างขวางแต่มีราคาย่อมเยาได้เป็นตัวแทนของการถ่ายทอดความรู้แจ้งและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไปยังผู้ชมที่ขยายตัว [225]

ความนิยมของวิทยาศาสตร์

พัฒนาการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ยุคตรัสรู้นำมาสู่ระเบียบวินัยของวิทยาศาสตร์คือการทำให้แพร่หลาย ประชากรที่รู้หนังสือเพิ่มมากขึ้นที่แสวงหาความรู้และการศึกษาทั้งในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้ผลักดันการขยายตัวของวัฒนธรรมการพิมพ์และการเผยแพร่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประชากรที่มีความรู้ใหม่เกิดจากการมีอาหารเพิ่มขึ้นสูง สิ่งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจน และแทนที่จะต้องจ่ายค่าอาหารมากขึ้น พวกเขากลับมีเงินสำหรับการศึกษา [226]การทำให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของอุดมคติการตรัสรู้ที่ครอบคลุมซึ่งพยายาม "ให้ข้อมูลแก่ผู้คนจำนวนมากที่สุด" [227]เมื่อความสนใจของสาธารณชนในปรัชญาธรรมชาติเพิ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 หลักสูตรการบรรยายสาธารณะและการตีพิมพ์ตำราที่เป็นที่นิยมได้เปิดเส้นทางใหม่สู่เงินและชื่อเสียงสำหรับมือสมัครเล่นและนักวิทยาศาสตร์ที่ยังคงอยู่รอบนอกของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา [228]งานที่เป็นทางการมากขึ้นรวมถึงคำอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สำหรับบุคคลที่ขาดพื้นฐานการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจข้อความทางวิทยาศาสตร์ต้นฉบับ Philosophiae Naturalis Principia Mathematicaอันโด่งดังของ Sir Isaac Newton ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาละตินและยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านหากไม่มีการศึกษาในคลาสสิกจนกระทั่งนักเขียน Enlightenment เริ่มแปลและวิเคราะห์ข้อความในภาษาท้องถิ่น

งานชิ้นสำคัญชิ้นแรกที่แสดงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และความรู้อย่างชัดแจ้งสำหรับฆราวาสในภาษาท้องถิ่นและโดยคำนึงถึงความบันเทิงของผู้อ่านคือConversations on the Plurality of Worlds ของ Bernard de Fontenelle (1686) หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่มีความสนใจในงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจให้งานที่คล้ายกันหลากหลาย [229]งานที่ได้รับความนิยมเหล่านี้เขียนขึ้นในรูปแบบการอภิปรายซึ่งชัดเจนสำหรับผู้อ่านมากกว่าบทความ ตำรา และหนังสือที่ซับซ้อนที่จัดพิมพ์โดยสถาบันการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ของCharles Leadbetter (1727) ถูกโฆษณาว่าเป็น "งานใหม่ทั้งหมด" ซึ่งจะรวมถึง "สั้นและง่าย [ sic] กฎและตารางดาราศาสตร์" [230]การแนะนำภาษาฝรั่งเศสครั้งแรกเกี่ยวกับลัทธินิวตันและปริน ซิเปีย คือEléments de la philosophie de Newtonจัดพิมพ์โดยวอลแตร์ในปี 1738 [231] Émilie du ChâteletแปลPrincipiaซึ่งตีพิมพ์หลังจากเธอเสียชีวิต ในปี ค.ศ. 1756 ยังช่วยเผยแพร่ทฤษฎีของนิวตันนอกเหนือจากสถาบันทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอีกด้วย[232]ฟรานเชสโก อัลการอตตี เขียนขึ้นเพื่อผู้ชมสตรีที่เพิ่มมากขึ้นตีพิมพ์Il Newtonianism per le dameซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการแปลจากภาษาอิตาลีเป็นภาษาอังกฤษโดยเอลิซาเบธ คาร์เตอร์. บทนำที่คล้ายกันเกี่ยวกับลัทธินิวตันสำหรับผู้หญิงจัดทำโดยเฮนรีเพมเบอร์ตัน มุมมองของ เขาเกี่ยวกับปรัชญาของ Sir Isaac Newtonได้รับการเผยแพร่โดยการสมัครสมาชิก บันทึกของผู้ติดตามที่ยังหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจากหลากหลายสถานะทางสังคมซื้อหนังสือเล่มนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวนผู้อ่านหญิงที่มีแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง [233]ระหว่างการตรัสรู้ ผู้หญิงก็เริ่มผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมด้วยตนเอง ซาร่าห์ ทริมเมอร์เขียนตำราประวัติศาสตร์ธรรมชาติสำหรับเด็กที่ประสบความสำเร็จเรื่องThe Easy Introduction to the Knowledge of Nature (1782) ซึ่งตีพิมพ์เป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นในสิบเอ็ดฉบับ [234]

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรู้แจ้งเน้นอุดมคติที่ปัญญาชนพูดถึงมากกว่าสภาพที่แท้จริงของการศึกษาในขณะนั้น นักทฤษฎีทางการศึกษาชั้นนำ เช่น John Locke จากอังกฤษ และ Jean Jacques Rousseau จากสวิตเซอร์แลนด์ ต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างจิตใจของเยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงปลายของการตรัสรู้ มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับแนวทางการศึกษาที่เป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติ ฝรั่งเศส

จิตวิทยาการศึกษาที่โดดเด่นตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1750 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทางตอนเหนือของยุโรปคือลัทธิสมาคมนิยม แนวคิดที่ว่าจิตใจเชื่อมโยงหรือแยกความคิดออกจากกันผ่านกิจวัตรซ้ำๆ นอกจากจะเอื้อต่ออุดมการณ์การตรัสรู้ของเสรีภาพ การตัดสินใจด้วยตนเอง และความรับผิดชอบส่วนบุคคลแล้ว ยังเสนอทฤษฎีเชิงปฏิบัติของจิตใจที่ช่วยให้ครูเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมการพิมพ์และต้นฉบับที่มีมายาวนานให้เป็นเครื่องมือกราฟิกที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สำหรับระดับล่างและระดับกลาง คำสั่งของสังคม [235]เด็ก ๆ ถูกสอนให้จดจำข้อเท็จจริงด้วยวิธีการพูดและกราฟิกที่เกิดขึ้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [236]

มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการก้าวหน้าของการรู้แจ้งตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Leiden, Göttingen, Halle, Montpellier, Uppsala และ Edinburgh มหาวิทยาลัยเหล่านี้ โดยเฉพาะในเอดินเบอระ ได้ผลิตอาจารย์ที่มีความคิดมีผลกระทบอย่างสำคัญต่ออาณานิคมในอเมริกาเหนือของอังกฤษ และต่อมาคือสาธารณรัฐอเมริกา ภายในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โรงเรียนแพทย์ในเอดินเบอระยังเป็นผู้นำในด้านเคมี กายวิภาคศาสตร์ และเภสัชวิทยาอีกด้วย [237]ในส่วนอื่นๆ ของยุโรป มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในฝรั่งเศสและส่วนใหญ่ของยุโรปเป็นป้อมปราการของอนุรักษนิยมและไม่ต้อนรับการตรัสรู้ ในฝรั่งเศส ข้อยกเว้นที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่มงเปอลีเย [238]

สถาบันการศึกษาที่เรียนรู้

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เสด็จเยือนAcadémie des Sciencesในปี 1671: "เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า 'วิทยาศาสตร์สมัยใหม่' เกิดขึ้นในยุโรปในศตวรรษที่ 17 ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ"—ปีเตอร์ บาร์เร็ตต์[239]

ประวัติของ Academies ในฝรั่งเศสในช่วงการตรัสรู้เริ่มต้นด้วยAcademy of Scienceซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1635 ในปารีส มันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับรัฐฝรั่งเศส ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของรัฐบาลที่ขาดนักวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง ช่วยส่งเสริมและจัดระเบียบสาขาวิชาใหม่และฝึกฝนนักวิทยาศาสตร์ใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับสถานะทางสังคมของนักวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาว่าพวกเขาเป็น "ประโยชน์สูงสุดของพลเมืองทุกคน" สถาบันการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในวิทยาศาสตร์พร้อมกับการเลิกสนใจเรื่องฆราวาสวิทยาที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากนักบวชจำนวนน้อยที่เป็นสมาชิก (ร้อยละ 13) [240]การปรากฏตัวของสถาบันการศึกษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะนั้นไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นสมาชิกของพวกเขา แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนายทุน แต่สถาบันพิเศษนี้เปิดให้เฉพาะนักวิชาการชาวปารีสหัวกะทิเท่านั้น พวกเขาถือว่าตัวเองเป็น "ล่ามของวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน" ตัวอย่างเช่น เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว นักวิชาการจึงพยายามพิสูจน์หักล้างวิทยาศาสตร์ปลอมที่เป็นที่นิยมของการสะกดจิต [241]

การสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของ French Academies ต่อพื้นที่สาธารณะมาจากconcours académiques (แปลคร่าวๆ ว่า "การแข่งขันทางวิชาการ") ที่พวกเขาให้การสนับสนุนทั่วฝรั่งเศส การแข่งขันทางวิชาการเหล่านี้อาจเป็นที่สาธารณะมากที่สุดของสถาบันใด ๆ ในช่วงการตรัสรู้ [242]การแข่งขันมีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางและได้รับการฟื้นฟูในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 หัวข้อนี้มักจะเกี่ยวกับศาสนาและ/หรือสถาบันกษัตริย์โดยทั่วไป โดยมีเนื้อหาเป็นบทความ กวีนิพนธ์ และภาพวาด อย่างไรก็ตาม ประมาณปี ค.ศ. 1725 เนื้อหาเรื่องนี้ได้ขยายและมีความหลากหลายอย่างมาก รวมทั้ง "การโฆษณาชวนเชื่อของราชวงศ์ การต่อสู้ทางปรัชญา และการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางสังคมและการเมืองของระบอบเก่า" หัวข้อของการโต้เถียงในที่สาธารณะยังถูกกล่าวถึง เช่น ทฤษฎีของนิวตันและเดส์การตส์ การค้าทาส การศึกษาของผู้หญิง และความยุติธรรมในฝรั่งเศส [243]

Antoine Lavoisierทำการทดลองเกี่ยวกับการเผาไหม้ที่เกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์

ที่สำคัญกว่านั้น การแข่งขันเปิดกว้างสำหรับทุกคน และการบังคับใช้การไม่เปิดเผยตัวตนของผลงานแต่ละชิ้นรับประกันได้ว่าไม่ว่าเพศหรืออันดับทางสังคมจะเป็นตัวตัดสินการตัดสิน แท้จริงแล้ว แม้ว่าผู้เข้าร่วม "ส่วนใหญ่" จะอยู่ในกลุ่มชนชั้นที่ร่ำรวยกว่าของสังคม ("ศิลปศาสตร์ นักบวช ตุลาการ และวิชาชีพแพทย์") แต่ก็มีบางกรณีที่ชนชั้นนิยมส่งเรียงความและชนะด้วยซ้ำ [244]ในทำนองเดียวกัน ผู้หญิงจำนวนมากเข้าร่วม—และชนะ—การแข่งขัน จากการประกวดชิงรางวัลทั้งหมด 2,300 รายการในฝรั่งเศส ผู้หญิงชนะ 49 ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเล็กน้อยตามมาตรฐานสมัยใหม่ แต่มีความสำคัญมากในยุคที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ แท้จริงแล้ว ผลงานที่ชนะส่วนใหญ่เป็นการประกวดบทกวี ซึ่งเป็นประเภทที่มักเน้นในเรื่องการศึกษาของผู้หญิง [245]

ในอังกฤษRoyal Society of Londonยังมีบทบาทสำคัญในพื้นที่สาธารณะและการแพร่กระจายของแนวคิดการตรัสรู้ ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อิสระและได้รับพระราชทานตราตั้งในปี พ.ศ. 2205 สมาคมมีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่ปรัชญาการทดลองของโรเบิร์ต บอยล์ไปทั่วยุโรป และทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีสำหรับการติดต่อทางปัญญาและการแลกเปลี่ยน [247]บอยล์เป็น "ผู้ก่อตั้งโลกการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์อาศัยและดำเนินการอยู่ในขณะนี้" และวิธีการของเขาที่อาศัยความรู้ในการทดลอง ซึ่งจะต้องมีผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความชอบธรรมเชิงประจักษ์ที่เหมาะสม นี่คือจุดที่ Royal Society เข้ามามีบทบาท: การเป็นสักขีพยานต้องเป็น "การกระทำร่วมกัน" และห้องประชุมของ Royal Society เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสาธิตในที่สาธารณะ [248]อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่พยานใด ๆ เท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาว่าน่าเชื่อถือ: "ศาสตราจารย์อ็อกซ์ฟอร์ดถือเป็นพยานที่น่าเชื่อถือมากกว่าชาวนาอ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์" ปัจจัยสองประการถูกนำมาพิจารณา: ความรู้ของพยานในพื้นที่และ "รัฐธรรมนูญทางศีลธรรม" ของพยาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาคประชาสังคมเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสาธารณะของบอยล์ [249]

ซาลอน

ร้านเสริมสวยเป็นสถานที่ที่นักปรัชญากลับมารวมตัวกันอีกครั้งและพูดคุยถึงแนวคิดเก่า ที่เกิดขึ้นจริง หรือแนวคิดใหม่ สิ่งนี้นำไปสู่ร้านเสริมสวยที่เป็นแหล่งกำเนิดของความคิดทางปัญญาและความรู้แจ้ง

ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ความรู้ในช่วงยุคตรัสรู้ เพราะพวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครซึ่งผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันและแบ่งปันความคิด พวกเขามักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าขุนนางที่กลัวความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมที่ชนชั้นและยศศักดิ์และสิทธิพิเศษต่างๆ ถูกเพิกเฉย สภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าเกรงขามเป็นพิเศษสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ได้รับอำนาจมากจากความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น หากชนชั้นต่างๆ เข้าร่วมภายใต้อิทธิพลของความคิดแบบตรัสรู้ พวกเขาอาจรับรู้ถึงการกดขี่และการข่มเหงอย่างรอบด้านของพระมหากษัตริย์ และเนื่องจากขนาดของพวกเขาอาจสามารถก่อการปฏิวัติได้สำเร็จ พระมหากษัตริย์ยังไม่พอใจแนวคิดเรื่องการประชุมเพื่อหารือเรื่องการเมือง[250]

ร้านกาแฟกลายเป็นบ้านที่ห่างไกลจากบ้านสำหรับหลายๆ คนที่ต้องการพูดคุยกับเพื่อนบ้านและพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิด โดยเฉพาะเรื่องปรัชญาไปจนถึงเรื่องการเมือง ร้านกาแฟมีความสำคัญต่อการตรัสรู้ เพราะเป็นศูนย์กลางของการคิดอย่างอิสระและการค้นพบตนเอง แม้ว่าผู้อุปถัมภ์ร้านกาแฟจำนวนมากจะเป็นนักวิชาการ แต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่ได้ ร้านกาแฟดึงดูดผู้คนหลากหลายกลุ่ม รวมถึงไม่เพียงแค่คนร่ำรวยที่มีการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาชิกของชนชั้นนายทุนและชนชั้นล่างด้วย แม้ว่าผู้อุปถัมภ์ เช่น แพทย์ ทนายความ พ่อค้า ฯลฯ อาจดูเหมือนเป็นแง่บวก ซึ่งเป็นตัวแทนของคนเกือบทุกชนชั้น หนึ่งในคำวิจารณ์ที่โด่งดังที่สุดของร้านกาแฟอ้างว่า "[251]วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการสื่อสารมวลชนเมื่อโจเซฟ แอดดิสันและริชาร์ด สตีลตระหนักถึงศักยภาพของตนในฐานะผู้ชม สตีลและแอดดิสันร่วมกันตีพิมพ์ The Spectator (1711)ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รายวันซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้บรรยายสวมบทบาท Mr. Spectator ทั้งเพื่อสร้างความบันเทิงและกระตุ้นการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางปรัชญาที่จริงจัง

ร้านกาแฟในอังกฤษแห่งแรกเปิดขึ้นในอ็อกซ์ฟอร์ดในปี 1650 Brian Cowan กล่าวว่าร้านกาแฟในอ็อกซ์ฟอร์ดพัฒนาเป็น " มหาวิทยาลัยเพนนี " ซึ่งเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่เป็นทางการน้อยกว่าสถาบันที่มีโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเพนนีเหล่านี้มีตำแหน่งสำคัญในชีวิตการศึกษาของอ็อกซ์ฟอร์ด เนื่องจากพวกเขามักแวะเวียนมาโดยผู้ที่เรียกกันว่าอัจฉริยะซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดขึ้น ตามคำกล่าวของ Cowan "ร้านกาแฟเป็นสถานที่สำหรับนักวิชาการที่มีใจเดียวกันมาชุมนุมกัน อ่านหนังสือ ตลอดจนเรียนรู้และถกเถียงกัน แต่ก็ไม่ใช่สถาบันมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด และวาทกรรมก็มีความแตกต่างอย่างมาก สั่งกว่ากวดวิชาทุกมหาวิทยาลัย". [252]

Café Procope ก่อตั้งขึ้นในปารีสในปี 1686 และในปี 1720 มีร้านกาแฟประมาณ 400 แห่งในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Café Procope กลายเป็นศูนย์กลางของการตรัสรู้ โดยต้อนรับคนดังเช่นวอลแตร์และรุสโซ Café Procope เป็นที่ที่ Diderot และ D'Alembert ตัดสินใจสร้างEncyclopédie [253]คาเฟ่เป็นหนึ่งใน "ศูนย์ประสาท" ที่หลากหลายสำหรับสาธารณชนที่คลั่งไคล้ , เสียงในที่สาธารณะหรือข่าวลือ สัตว์ร้ายเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีกว่าหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น [254]

สมาคมโต้วาที

สังคมโต้วาทีเป็นตัวอย่างของพื้นที่สาธารณะระหว่างการตรัสรู้ [255]กำเนิด ได้แก่

 • สโมสรชายตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปซึ่งในตอนต้นของศตวรรษที่ 18 พบกันในผับเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางศาสนาและกิจการของรัฐ
 • ชมรมทะเลาะวิวาท ตั้งขึ้นโดยนักศึกษากฎหมายเพื่อฝึกวาทศิลป์
 • ชมรมพ่นยา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยนักแสดงฝึกฝนการแสดงละคร
 • คำปราศรัยของ John Henleyซึ่งผสมผสานคำเทศนาที่อุกอาจกับคำถามที่ไร้สาระมากยิ่งขึ้น เช่น "สกอตแลนด์อยู่ที่ใดในโลกหรือไม่" [256]
ตัวอย่างร้านเสริมสวยฝรั่งเศส

ในช่วงปลายทศวรรษ 1770 สมาคมโต้วาทีที่เป็นที่นิยมเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในห้องที่ "สุภาพ" มากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ของการเข้ากับคนง่าย [257]ฉากหลังของการพัฒนาเหล่านี้คือ สมาคมโต้วาทีเป็นองค์กรการค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการนี้ บางครั้งก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก บางสังคมต้อนรับผู้ชมตั้งแต่ 800 ถึง 1,200 คนต่อคืน [258]

สมาคมโต้วาทีอภิปรายหัวข้อที่หลากหลายมาก ก่อนการตรัสรู้ การโต้วาทีทางปัญญาส่วนใหญ่มักวนเวียนอยู่กับ "การสารภาพ" นั่นคือประเด็นคาทอลิก ลูเทอแรน ปฏิรูป (ถือลัทธิ) หรือแองกลิกัน และจุดมุ่งหมายหลักของการโต้วาทีเหล่านี้คือเพื่อกำหนดว่ากลุ่มศรัทธาใดควรมี "การผูกขาดความจริงและ สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้" หลังจากวันที่นี้ ทุกสิ่งที่มีรากฐานมาจากประเพณีก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามและมักถูกแทนที่ด้วยแนวคิดใหม่ในแง่ของเหตุผลทางปรัชญา หลังจากช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 และระหว่างศตวรรษที่ 18 "กระบวนการทั่วไปของการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและการทำให้เป็นฆราวาสนิยม" และข้อพิพาทเชิงสารภาพถูกลดระดับลงเป็นสถานะรองเพื่อสนับสนุน "การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างความศรัทธาและความไม่เชื่อ"

นอกจากการโต้วาทีในเรื่องศาสนาแล้ว สังคมยังถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ เช่น การเมืองและบทบาทของสตรี อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประเด็นสำคัญของการโต้วาทีเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการต่อต้านรัฐบาลเสมอไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลการโต้วาทีมักจะช่วยรักษาสภาพที่ เป็นอยู่ [260]จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของสังคมโต้วาทีคือการเปิดกว้างต่อสาธารณะ ขณะที่ผู้หญิงเข้าร่วมและแม้แต่มีส่วนร่วมในสังคมโต้วาทีเกือบทุกแห่ง ซึ่งเปิดเช่นเดียวกันสำหรับทุกชนชั้นหากพวกเขาสามารถจ่ายค่าเข้าชมได้ ค่าธรรมเนียม. เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรูปแบบการเข้าสังคมอย่างเท่าเทียมซึ่งช่วยเผยแพร่แนวคิดเรื่องความรู้แจ้ง [261]

หอพักอิฐ

พิธีเริ่มต้นของอิฐ

นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันมานานแล้วว่าเครือข่ายลับของความสามัคคีเป็นปัจจัยหลักในการตรัสรู้ [262]ผู้นำของการตรัสรู้รวมถึง Freemasons เช่น Diderot, Montesquieu, Voltaire, Lessing , Pope, [263] Horace Walpole, Sir Robert Walpole, Mozart, Goethe, Frederick the Great, Benjamin Franklin [264]และ George Washington [265]Norman Davies กล่าวว่าความสามัคคีเป็นพลังที่ทรงพลังในนามของลัทธิเสรีนิยมในยุโรปตั้งแต่ประมาณปี 1700 ถึงศตวรรษที่ 20 มันขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคแห่งการตรัสรู้ เข้าถึงทุกประเทศในยุโรป เป็นที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับขุนนางและนักการเมืองที่มีอำนาจ ตลอดจนปัญญาชน ศิลปิน และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง [266]

ในช่วงยุคแห่งการรู้แจ้ง Freemasons ประกอบด้วยเครือข่ายระหว่างประเทศของคนที่มีใจเดียวกัน โดยมักจะประชุมกันแบบลับๆ ในโครงการพิธีกรรมที่บ้านพักของพวกเขา พวกเขาส่งเสริมอุดมคติของการตรัสรู้และช่วยกระจายค่านิยมเหล่านี้ไปทั่วอังกฤษ ฝรั่งเศส และสถานที่อื่นๆ ความสามัคคีในฐานะความเชื่อที่เป็นระบบซึ่งมีตำนาน ค่านิยม และชุดพิธีกรรมของตนเองเกิดขึ้นในสกอตแลนด์ราวปี ค.ศ. 1600 และแพร่กระจายครั้งแรกไปยังอังกฤษและจากนั้นก็ข้ามทวีปในศตวรรษที่สิบแปด พวกเขาส่งเสริมแนวทางปฏิบัติใหม่—รวมถึงความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับเสรีภาพและความเสมอภาคที่สืบทอดมาจากการเข้าสังคมของกิลด์—"เสรีภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค" [267]ทหารสกอตแลนด์และชาวสกอตชาวจาโคไบท์นำอุดมคติของภราดรภาพมาสู่ทวีป ซึ่งสะท้อนถึงไม่ใช่ระบบประเพณีท้องถิ่นของสกอตแลนด์ แต่เป็นสถาบันและอุดมคติที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอังกฤษเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความสามัคคีเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในฝรั่งเศส โดยในปี พ.ศ. 2332 อาจมีช่างก่ออิฐชาวฝรั่งเศสมากถึง 100,000 คน ทำให้ความสามัคคีเป็นที่นิยมมากที่สุดในสมาคมตรัสรู้ทั้งหมด [269] Freemasons แสดงความหลงใหลในความลับและสร้างองศาและพิธีการใหม่ สังคมที่คล้ายกันซึ่งเลียนแบบความสามัคคีบางส่วนเกิดขึ้นในฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน และรัสเซีย ตัวอย่างหนึ่งคืออิลลูมินาติก่อตั้งขึ้นในบาวาเรียในปี พ.ศ. 2319 ซึ่งคัดลอกมาจาก Freemasons แต่ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว อิลลูมินาติเป็นกลุ่มการเมืองที่เปิดเผย ซึ่งบ้านพักของ Masonic ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น [270]

Masonic lodges สร้างแบบจำลองส่วนตัวสำหรับกิจการสาธารณะ พวกเขา "สร้างอำนาจขึ้นใหม่และจัดตั้งรูปแบบการปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การเลือกตั้ง และผู้แทน" กล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นภายในบ้านพักถือเป็นรูปแบบเชิงบรรทัดฐานสำหรับสังคมโดยรวม นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปนี้: เมื่อบ้านพักแห่งแรกเริ่มปรากฏขึ้นในทศวรรษที่ 1730 ศูนย์รวมของค่านิยมแบบอังกฤษมักถูกมองว่าเป็นการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวอย่างเช่น กระท่อมของชาวปารีสที่พบในกลางทศวรรษที่ 1720 ประกอบด้วยชาวจา โคไบท์ชาวอังกฤษที่ ถูกเนรเทศ [271]นอกจากนี้ พวกฟรีเมซันทั่วยุโรปเชื่อมโยงตนเองอย่างชัดเจนกับการตรัสรู้โดยรวม ตัวอย่างเช่น ในภาษาฝรั่งเศส บรรทัด "ในฐานะที่เป็นวิธีการรู้แจ้ง ฉันค้นหาผู้รู้แจ้ง" เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเริ่มต้นของพวกเขา ที่พักในอังกฤษมอบหมายหน้าที่ให้ "ริเริ่มผู้ไม่รู้แจ้ง" สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงที่พักกับคนนอกศาสนา แต่สิ่งนี้ไม่ได้แยกพวกเขาออกจากบาปเป็นครั้งคราว ในความเป็นจริง ที่พักหลายแห่งยกย่อง Grand Architect ซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอิฐสำหรับเทพเจ้าแห่งเทพผู้สร้างจักรวาลที่มีระเบียบทางวิทยาศาสตร์ [272]

นักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมัน Reinhart Kosellek อ้างว่า: "ในทวีปนี้มีโครงสร้างทางสังคมสองแห่งที่ทิ้งรอยประทับอันแน่วแน่ไว้ในยุคแห่งการรู้แจ้ง นั่นคือ Republic of Letters และ the Masonic lodges" [273]ศาสตราจารย์โทมัส มันค์ ชาวสกอตแลนด์ให้เหตุผลว่า "แม้ว่ากลุ่มเมซันส์จะส่งเสริมการติดต่อระหว่างประเทศและข้ามสังคม ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวกับศาสนาและเห็นด้วยกับค่านิยมที่รู้แจ้ง พวกเขาแทบจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเครือข่ายหัวรุนแรงหรือนักปฏิรูปที่สำคัญในตัวของพวกเขาเอง ขวา". [274]ค่านิยมของเมสันหลายคนดูเหมือนจะดึงดูดค่านิยมและนักคิดด้านการตรัสรู้อย่างมาก Diderot กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างอุดมคติของ Freemason และการตรัสรู้ใน D'Alembert's Dream การสำรวจการก่ออิฐเป็นวิธีการเผยแพร่ความเชื่อเรื่องการตรัสรู้ [275]นักประวัติศาสตร์ Margaret Jacob เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Masons ในความคิดทางการเมืองที่รู้แจ้งที่สร้างแรงบันดาลใจทางอ้อม [276]ในด้านลบ การแข่งขันของ Daniel Roche อ้างว่าการก่ออิฐส่งเสริมความเสมอภาคและเขาให้เหตุผลว่าบ้านพักดึงดูดเฉพาะผู้ชายที่มีภูมิหลังทางสังคมที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น การ ปรากฏตัวของสตรีผู้สูงศักดิ์ใน "บ้านพักรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม" ของฝรั่งเศสที่ก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1780 ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีร่วมกันระหว่างบ้านพักเหล่านี้กับสังคมชนชั้นสูง [278]

ฝ่ายตรงข้ามที่สำคัญของความสามัคคีคือคริสตจักรโรมันคาทอลิก ดังนั้นในประเทศที่มีองค์ประกอบคาทอลิกจำนวนมากเช่นฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และเม็กซิโก ความดุเดือดของการต่อสู้ทางการเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าระหว่างสิ่งที่เดวีส์เรียกว่าคริสตจักรปฏิกิริยาและ ความสามัคคีพุทธะ [279] [280]แม้แต่ในฝรั่งเศส Masons ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกลุ่ม นักประวัติศาสตร์ ชาวอเมริกันในขณะที่สังเกตว่าเบนจามิน แฟรงคลินและจอร์จ วอชิงตันเป็นช่างก่อสร้างที่แข็งขันจริง ๆ ได้มองข้ามความสำคัญของความสามัคคีในการก่อให้เกิดการปฏิวัติอเมริกา เพราะระเบียบของอิฐไม่เกี่ยวกับการเมืองและรวมทั้งผู้รักชาติและศัตรูของพวกเขาที่ภักดี [282]

ศิลปะ

ศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยตรัสรู้นั้นมุ่งแสวงหาศีลธรรมที่ขาดไปจากศิลปะในยุคก่อนๆ [ ต้องการอ้างอิง ]ในขณะเดียวกันศิลปะคลาสสิกของกรีซและโรมก็กลับมาเป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้ง เนื่องจากทีมโบราณคดีได้ค้นพบปอมเปอีและเฮอร์ คิวลาเนียม [283]ผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากมันและฟื้นฟูศิลปะคลาสสิกให้เป็นศิลปะนีโอคลาสสิสิ่งนี้สามารถเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะและสถาปัตยกรรมของอเมริกายุคแรก ซึ่งมีซุ้มโค้ง เทพธิดา และการออกแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. แถวหลัง จากซ้ายไปขวา:ฌอง-บาติสต์-หลุยส์ เกรส เซต์ ,ปิแอร์ เดอ มาริโวซ์ ,ฌอง-ฟรองซัว ส์ มาร์มงแตล ,โจเซฟ-มารี เวียน , อ องต วน เลโอนาร์ด โธมัส ,ชาร์ลส์ มารี เดอ ลา คอนดามีน ,กีโยม โธมัส ฟรองซัว ส์ เรย์นาล ,ฌอง-ฌาค รูสโซ ,ฌอง - ฟิลิป ป์ ราโม ,ลา แค ลรอง ,ชาร์ลส์-ฌอง-ฟรองซัวส์ เฮโนลต์ , เอเตียน ฟรองซัวส์ ,ดุค เดอ ชอยเซิล , รูปปั้นครึ่งตัวของวอลแตร์ ,ชาร์ลส์-ออกัสติน เดอ เฟอริออล ดาร์เจนทัล ,ฌอง ฟรองซัวส์ เดอ แซงต์-แลมเบิร์ต, Edmé Bouchardon , Jacques-Germain Soufflot , Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville , Anne Claude de Caylus , Fortunato Felice , François Quesnay , Denis Diderot , Anne-Robert-Jacques Turgot , Baron de Laune , Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes , Armand de Vignerot du Plessis , Pierre Louis Maupertuis , Jean-Jacques Dortous de Mairan , อองรี ฟรองซัวส์ ดาเกสโซ , Alexis Clairaut
  แถวหน้า ขวาไปซ้าย: มองเตสกิเออ ,Sophie d'Houdetot , Claude Joseph Vernet , Bernard Le Bouyer de Fontenelle , Marie-Thérèse Rodet Geoffrin , Louis François เจ้าชายแห่ง Conti , Marie Louise Nicole Élisabeth de La Rochefoucauld , Duchesse d'Anville , Philippe Jules François Mancini , François-Joachim de Pierre de Bernis , Claude Prosper Jolyot de Crébillon , Alexis Piron , Charles Pinot Duclos , Claude-Adrien Helvétius , Charles-André van Loo , Jean le Rond d'Alembert , Lekainที่โต๊ะอ่านออกเสียงJeanne Julie Éléonore de Lespinasse , Anne-Marie du Boccage , René Antoine Ferchault de Réaumur , Françoise de Graffigny , Étienne Bonnot de Condillac , Bernard de Jussieu , Louis-Jean-Marie Daubenton , Georges-Louis Leclerc , Comte de Buffon
 2. ^ ภาษาฝรั่งเศส : le Siècle des Lumières , ความหมาย 'ศตวรรษแห่งแสง'; เยอรมัน : Aufklärung , "การตรัสรู้"; ภาษาอิตาลี : L'Illuminismo , "การตรัสรู้"; โปแลนด์ : Oświecenie , "ตรัสรู้"; ภาษาโปรตุเกส : Iluminismo , "การตรัสรู้"; สเปน : La Ilustración , "การตรัสรู้" [1]
 3. ตัวอย่างเช่น โรเบิร์ต ดาร์นตัน, โรเจอร์ ชาร์เทียร์, ไบรอัน โคแวน, ดอนนา ที. แอนดรูว์

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. "Enlightenment" , Encyclopædia Britannica , Encyclopædia Britannica Online, Encyclopædia Britannica Inc., 2016 , สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2016
 2. ^ "ยุคตรัสรู้: ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ: บทที่ 3 " สำนักพิมพ์ 5.com . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 3 มีนาคม2017 สืบค้นเมื่อ3 เมษายน 2560 .{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 3. อรรถa b c d e f g h ฉัน j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab คอนราด เซบาสเตียน (1 ตุลาคม 2555) "ความรู้แจ้งในประวัติศาสตร์โลก: บทวิจารณ์เชิงประวัติศาสตร์" . การทบทวนประวัติศาสตร์อเมริกัน 117 (4): 999–1027. ดอย : 10.1093/ahr/117.4.999 . ISSN 0002-8762 . 
 4. Outram, Dorinda (2006), Panorama of the Enlightenment , Getty Publications, p. 29, ไอเอสบีเอ็น 978-0892368617
 5. Zafirovski, Milan (2010), The Enlightenment and Its Effects on Modern Society , p. 144
 6. ^ Eugen Weberการเคลื่อนไหว กระแส แนวโน้ม: แง่มุมของความคิดของชาวยุโรปในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ (1992)
 7. เอ็ดดี, แมทธิว แดเนียล (2022). สื่อกับจิตใจ: ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสมุดบันทึกเป็นเครื่อง กระดาษค.ศ. 1700-1830 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 8. เกย์, ปีเตอร์ (1996), The Enlightenment: An Interpretation , WW Norton & Company, ISBN 0-393-00870-3
 9. วอตตารี, จูเซปเป (2546). L'illuminismo. Un percorso alfabetico nell'età delle riforme . การทดสอบอัลฟ่า หน้า 54. ไอเอสบีเอ็น 978-88-483-0456-6.
 10. มัดดาโลนี, โดเมนิโก (17 พฤศจิกายน 2554). วิสัยทัศน์ในการเคลื่อนไหว Teorie dell'evoluzione และ scienze sociali dall'Illuminismo a oggi: Teorie dell'evoluzione และ scienze sociali dall'Illuminismo a oggi ฟรังโก แองเจลี หน้า 20. ไอเอสบีเอ็น 978-88-568-7115-9.
 11. ^ I. เบอร์นาร์ด โคเฮน "การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการตรัสรู้" ชีวิตในศตวรรษที่สิบแปด 7.2 (1982): 41–54.
 12. ^ ซูติน, แฮร์รี่. ไอแซค นิวตัน . นิวยอร์ก: เมสเนอร์ (2498)
 13. อรรถa b เจเรมี แบล็ก, "ระบอบโบราณและการตรัสรู้ บางงานเขียนล่าสุดเกี่ยวกับยุโรปในศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด," ประวัติศาสตร์ยุโรปรายไตรมาส 22.2 (1992): 247–55
 14. โรเบิร์ต ดาร์นตัน, The Business of Enlightenment: a Publishing History of the Encyclopédie, 1775–1800 (2009)
 15. ^ ความฝันแห่งการรู้แจ้ง: การเพิ่มขึ้นของปรัชญาสมัยใหม่ ดับเบิลยูดับเบิลยู นอร์ตัน แอนด์ คอมพานี 30 สิงหาคม 2559 ไอเอสบีเอ็น 9781631492082.
 16. อิสราเอล 2549 , น. 15.
 17. อิสราเอล 2010 , หน้า vii–viii, 19.
 18. อิสราเอล 2553 , น. 11.
 19. ^ "ตรัสรู้ – ความหมาย ประวัติศาสตร์ & ข้อเท็จจริง" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 20. อรรถเป็น Petitfils 2548หน้า 99–105
 21. อรรถa b เดนบี เดวิด (11 ตุลาคม 2547), "แสงเหนือ: ชีวิตสมัยใหม่โผล่มาจากเอดินบะระในศตวรรษที่สิบแปดอย่างไร" , ชาวนิวยอร์ก , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554
 22. ^ Barroso, José Manuel (28 พฤศจิกายน 2549), การตรัสรู้ของชาวสก็อตและความท้าทายสำหรับยุโรปในศตวรรษที่ 21; การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
 23. ^ "เรียงความของ Kant การตรัสรู้คืออะไร" . mnstate.edu . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2558 .
 24. ^ Manfred Kuehn,คานท์: ชีวประวัติ (2544).
 25. ไครส์, สตีเวน (13 เมษายน 2555). "Mary Wollstonecraft, 1759–1797" . Historyguide.org. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 11 มกราคม 2014 . สืบค้นเมื่อ14 มกราคม 2557 .
 26. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (Renascence Editions, 2000)ออนไลน์
 27. ↑ บรูซ พี. เลนแมน, Integration and Enlightenment: Scotland, 1746–1832 ( 1993)ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 28. ซาร์มันต์, เธียร์รี, Histoire de Paris , p. 120.
 29. โรนัลด์ เอส. คาลิงเจอร์, Leonhard Euler: อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ในการรู้แจ้ง (2016)
 30. พอร์เตอร์ (2003), 79–80.
 31. ^ เบิร์นส์ (2546), รายการ: 7,103
 32. ^ กิลลิสปี, (1980), น. xix
 33. James E. McClellan III, "Learned Societies," ใน Encyclopedia of the Enlightenment , ed. Alan Charles Kors (Oxford: Oxford University Press, 2003) "Oxford University Press: Encyclopedia of the Enlightenment: Alan Charles Kors" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 30 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2558 .(เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2551).
 34. ^ พอร์เตอร์, (2546), น. 91.
 35. ^ ดู Gillispie, (1980), "ข้อสรุป"
 36. ^ พอร์เตอร์, (2546), น. 90.
 37. ^ ดูห้องโถง (2497), iii; เมสัน (2499), 223.
 38. ^ เบิร์นส์, (2003), รายการ: 158.
 39. ทอมสัน, (1786), น. 203.
 40. M. Magnusson (10 พฤศจิกายน 2546), "Review of James Buchan, Capital of the Mind: how Edinburgh Change the World " , New Statesman , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 , สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2557
 41. สวิงวูด, อลัน (1970). "กำเนิดสังคมวิทยา: กรณีการตรัสรู้ของชาวสกอตแลนด์". วารสารสังคมวิทยาอังกฤษ . 21 (2): 164–180. ดอย : 10.2307/588406 . จ สท 588406 . 
 42. ↑ ดี. ไดเชส, พี. โจนส์และเจ. โจนส์, A Hotbed of Genius: The Scottish Enlightenment, 1730–1790 (1986)
 43. ^ เอ็ม. ฟราย, Adam Smith's Legacy: His Place in the Development of Modern Economics (Routledge, 1992)
 44. ภาพลวงตาของตลาดเสรี, Bernard E. Harcourt, p. 260, หมายเหตุ 11–14.
 45. อรรถเป็น "การตรัสรู้ทั่วยุโรป" . History-world.org. เก็บจาก ต้นฉบับเมื่อ 23 มกราคม 2556 สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2556 .{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 46. โรลันด์ ซาร์ตี,อิตาลี: คู่มืออ้างอิงจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจนถึงปัจจุบัน , Infobase Publishing, 2009, p. 457
 47. แดเนียล บรูเออร์, The Enlightenment Past: reconstructing reconstructing reconstructing French thought (2008), p. 1
 48. เดอ ดิจน์, อันเลียน (2555). "การเมืองแห่งการรู้แจ้ง: จากปีเตอร์ เกย์ ถึงโจนาธาน อิสราเอล" วารสารประวัติศาสตร์ . 55 (3): 785–805. ดอย : 10.1017/s0018246x12000301 . S2CID 145439970 _ 
 49. ฟอน กัตต์เนอร์, ดาเรียส (2558). การปฏิวัติฝรั่งเศส . เนลสัน เคงเกจ. หน้า 34–35[ ลิงค์เสียถาวร ]
 50. โรเบิร์ต เอ. เฟอร์กูสัน, The American Enlightenment, 1750–1820 (1994)
 51. ^ "John Locke > อิทธิพลของผลงานของ John Locke (สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด) " Plato.stanford.edu . สืบค้นเมื่อ14 มกราคม 2557 .
 52. ปิแอร์ มาแนนต์, An Intellectual History of Liberalism (1994) หน้า 20–38
 53. ^ Lessnoff, Michael H.ทฤษฎีสัญญาทางสังคม . นิวยอร์ก: NYU, 1990. พิมพ์. [ ต้องการหน้า ]
 54. ^ วาทกรรมว่าด้วยที่มาของความไม่เท่าเทียมกัน
 55. แรนด์, บี. (1900), ชีวิต, จดหมายที่ไม่ได้ตีพิมพ์และระเบียบปรัชญาของแอนโธนี, เอิร์ลแห่งชาฟต์สบรี, พี. 353อ้างถึงในPorter, Roy (2000), Enlightenment, Britain and the Creation of the Modern World , Allen Lane, The Penguin Press, p. 3
 56. ^ Lorraine Y. Landry, Marx and the postmodernism โต้วาที: วาระสำหรับทฤษฎีวิพากษ์ (2000) p. 7
 57. ^ ของสัญญาเดิม
 58. เอลทิส, เดวิด; วอลวิน, เจมส์, เอ็ด. (2524). การยกเลิกการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก เมดิสัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน หน้า 76.
 59. นอร์ธรัพ, เดวิด, เอ็ด (2545). การค้าทาสแอตแลนติก บอสตัน: โฮตัน มิฟฟลิน หน้า 200.
 60. เดวิด วิลเลียมส์, เอ็ด (2537). วอลแตร์: งานเขียนทางการเมือง . หน้า xiv–xv ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-43727-1.
 61. สตีเฟน เจ. ลี,แง่มุมของประวัติศาสตร์ยุโรป, 1494–1789 (1990) หน้า 258–266
 62. นิโคลัส เฮนเดอร์สัน, "Joseph II", History Today (มีนาคม 1991) 41:21–27
 63. ^ จอห์น สแตนลีย์, "Towards A New Nation: The Enlightenment and National Revival in Poland", Canadian Review of Studies in Nationalism , 1983, Vol. 10 ฉบับที่ 2 หน้า 83–110
 64. ^ ไจล์ส แมคโดโนห์, Frederick the Great: A Life in Deed and Letters (2001) p. 341
 65. ^ "อุดมคติแห่งการรู้แจ้งของลัทธิเหตุผลนิยมและเสรีภาพทางปัญญาและศาสนาแผ่ซ่านไปทั่วภูมิทัศน์ทางศาสนาในยุคอาณานิคมของอเมริกา และคุณค่าเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปฏิวัติอเมริกาและการสร้างชาติโดยปราศจากศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ" การรู้แจ้งและการปฏิวัติโครงการพหุนิยมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์
 66. ฟรีมอนต์-บาร์นส์, เกรกอรี (2550). สารานุกรมยุคแห่งการปฏิวัติทางการเมืองและอุดมการณ์ใหม่ ค.ศ. 1760–1815 กรีนวูด. หน้า 190. ไอเอสบีเอ็น 9780313049514.
 67. "โธมัส เจฟเฟอร์สันได้รับการยอมรับในยุโรปในฐานะผู้เขียนคำประกาศอิสรภาพ อย่างรวดเร็วกลายเป็นจุดสนใจหรือสายล่อฟ้าสำหรับนักปฏิวัติในยุโรปและอเมริกา ในฐานะรัฐมนตรีของสหรัฐฯ ประจำฝรั่งเศส เมื่อกระแสการปฏิวัติพุ่งสูงขึ้นจนนำไปสู่การบุกโจมตีคุกบาสตีย์ใน ในปี ค.ศ. 1789 เจฟเฟอร์สันกลายเป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างกระตือรือร้น ถึงกับอนุญาตให้ใช้ที่พักของเขาเป็นสถานที่นัดพบของกลุ่มกบฏที่นำโดยลาฟาแยต" โทมัส เจฟเฟอร์สัน. โลกปฏิวัติ หอสมุดรัฐสภา .
 68. Chartier, 8. See also Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, 1850, Book Three, Chapter One.
 69. ^ ชาร์เทียร์, 13.
 70. ^ วอลแตร์ (2306)บทความเรื่องความอดทน
 71. ^ มาร์กาเร็ต ซี. เจคอบ เอ็ด การรู้แจ้ง: ประวัติโดยย่อพร้อมเอกสาร , บอสตัน: เบดฟอร์ด/เซนต์. Martin's, 2001, บทนำ, หน้า 1–72
 72. ล็อค, จอห์น (1695). ความสมเหตุสมผลของศาสนาคริสต์ . ฉบับ "คำนำ" ความสมเหตุสมผลของศาสนาคริสต์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์
 73. อาร์บี เบิร์นสไตน์ (2546). โทมัส เจฟเฟอร์สัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 179. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-975844-9.
 74. โอเล ปีเตอร์ เกรลล์; พอร์เตอร์, รอย (2543). ความอดทนในการตรัสรู้ของ ยุโรป สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 1–68. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-65196-7.
 75. บารุค สปิโนซา , Theologico-Political Treatise, "Preface," 1677, gutenberg.com
 76. ^ Mendelssohn โมเสส (1783) "เยรูซาเล็ม: หรืออำนาจทางศาสนาและศาสนายูดาย" (PDF )
 77. เกิทเชล, วิลลี (2547). ความทันสมัยของ Spinoza: Mendelssohn, Lessing และ Heine สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน หน้า 126. ไอเอสบีเอ็น 978-0-299-19083-5.
 78. โทมัส เพน, Of the Religion of Deism vs the Christian Religion, 1804, Internet History Sourcebook
 79. ^ เอลเลน จูดี วิลสัน; ปีเตอร์ ฮันส์ รีล (2547). สารานุกรมแห่งการตรัสรู้ . สำนักพิมพ์อินโฟเบส. หน้า 148. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4381-1021-9.
 80. ^ วิลสันและรีล (2547) สารานุกรมแห่งการตรัสรู้ . สำนักพิมพ์อินโฟเบส. หน้า 26. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4381-1021-9.
 81. แพกเดน, แอนโธนี (2013). การตรัสรู้: และเหตุใดจึงยังคงมีความสำคัญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 100. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-966093-3.
 82. ^ บราวน์, สจวร์ต (2546). ปรัชญาอังกฤษและยุคแห่งการรู้แจ้ง: ประวัติปรัชญาของเลดจ์ . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส หน้า 256. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-30877-9.
 83. เบย์ล, ปิแอร์ (1741). พจนานุกรมทั่วไป: ประวัติศาสตร์และวิจารณ์: รวมคำแปลใหม่และถูกต้องของคำแปลของ Mr. Bayle ผู้โด่งดัง พร้อมด้วยการแก้ไขและข้อสังเกตที่พิมพ์ในฉบับล่าสุดที่ปารีส รวมอยู่ด้วย และสลับกับหลายพันชีวิตที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วยประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในทุกยุคทุกสมัยและจากทุกชาติ โดยเฉพาะของบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ โดยจำแนกตามยศ การกระทำ การเรียนรู้ และความสำเร็จอื่นๆ ด้วยการสะท้อนข้อความดังกล่าวของ Bayle ซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนความกังขาและระบบ Manichee หน้า 778.
 84. ^ ENR // AgencyND // มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม (4 พฤษภาคม 2546) "พระเจ้า ล็อค และความเสมอภาค: รากฐานของความคิดทางการเมืองของล็อค " Nd.edu .
 85. อิสราเอล 2011 , หน้า 11.
 86. อิสราเอล 2553 , น. 19.
 87. อิสราเอล 2010 , หน้า vii–viii.
 88. ^ เฟลด์แมน, โนอาห์ (2548). แบ่งแยกโดยพระเจ้า . Farrar, Straus และ Giroux, p. 29 ("จอห์น ล็อคต้องแปลความต้องการเสรีภาพแห่งมโนธรรมให้เป็นข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบเพื่อแยกแยะอาณาจักรแห่งการปกครองออกจากอาณาจักรแห่งศาสนา")
 89. ^ เฟลด์แมน, โนอาห์ (2548). แบ่งแยกโดยพระเจ้า . Farrar, Straus และ Giroux, p. 29
 90. เฟอร์ลิง, 2000 , p. 158
 91. ^ เมเยอร์ 2537น. 76
 92. เฮย์ส, 2008 , p. 10
 93. ^ Cogliano, 2003 , หน้า 14
 94. ^ David N. Livingstone และ Charles WJ Withers,ภูมิศาสตร์และการตรัสรู้ (1999)
 95. อรรถเป็น A History of Modern Latin America: 1800 to the Present, Second Edition, by Teresa A. Meade
 96. ^ ปีเตอร์ เกย์ เอ็ด การตรัสรู้: กวีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (1973) น. 14
 97. Roy Porter, "England" ใน Alan Charles Kors, ed., Encyclopedia of the Enlightenment (2003) 1:409–15.
 98. ^ คาเรน โอไบรอัน, "English Enlightenment Histories, 1750–c.1815" ใน José Rabasa, ed. (2555). ประวัติศาสตร์การเขียนเชิงประวัติศาสตร์ของอ็อกซ์ฟอร์ด: เล่มที่ 3: 1400–1800 อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: OUP. หน้า 518–535 ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-921917-9.
 99. รอย พอร์เตอร์, The Creation of the modern world: the untold story of the British Enlightenment (2000), pp. 1–12, 482–484.
 100. เอ็ดดี, แมทธิว แดเนียล (2022). สื่อกับจิตใจ: ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสมุดบันทึกเป็นเครื่อง กระดาษค.ศ. 1700-1830 ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก.
 101. ทอว์ซีย์, มาร์ก (2010). อ่านหนังสือการตรัสรู้ของชาวสก็อตและผู้อ่านในจังหวัดสกอตแลนด์ 2293-2363 สดใส ไอเอสบีเอ็น 9789004193512.
 102. ^ A. Herman, How the Scots Invented the Modern World (Crown Publishing Group, 2001)
 103. แฮร์ริสัน, ลอว์เรนซ์ อี. (2012). ชาวยิว ขงจื๊อ และโปรเตสแตนต์: ทุนทางวัฒนธรรมและการสิ้นสุดของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรว์แมน & ลิตเติ้ลฟิลด์ หน้า 92. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4422-1964-9.
 104. ↑ เจ. เรปเช็ค, The Man Who Found Time: James Hutton and the Discovery of the Earth's Antiquity (Basic Books, 2003), pp. 117–143 .
 105. เฮนรี เอฟ. เมย์, The Enlightenment in America (1978)
 106. Michael Atiyah, "Benjamin Franklin and the Edinburgh Enlightenment," Proceedings of the American Philosophical Society (Dec 2006) 150#4 pp. 591–606.
 107. แจ็ค ฟรุคท์แมน จูเนียร์,ลูกพี่ลูกน้องแอตแลนติก: เบนจามิน แฟรงคลินและเพื่อนผู้มีวิสัยทัศน์ (2550)
 108. ^ ชาร์ลส์ ซี. มานน์ค.ศ. 1491 (2548)
 109. พอล เอ็ม. สเปอร์ลิน, มองเตสกิเออในอเมริกา, 1760–1801 (1941)
 110. ^ "บิดาผู้ก่อตั้ง เทวนิยม และคริสต์ศาสนา" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 111. ^ Charles W. Ingrao, "ซอนเดอร์เวกก่อนการปฏิวัติ" ประวัติศาสตร์เยอรมัน 20#3 (2002), หน้า 279–286.
 112. ^ Katrin Keller, "แซกโซนี: Rétablissement และสมบูรณาญาสิทธิราชย์พุทธะ" ประวัติศาสตร์เยอรมัน 20.3 (2545): 309–331.
 113. "The German Enlightenment", German History (Dec 2017) 35#4 pp. 588–602, การอภิปรายโต๊ะกลมของประวัติศาสตร์
 114. กากลิอาร์โด, จอห์น จี. (1991). เยอรมนีภายใต้ระบอบเก่า ค.ศ. 1600–1790 หน้า 217–234, 375–395.
 115. ริกเตอร์, ไซมอน เจ., เอ็ด (2548), วรรณกรรมของ Weimar Classicism
 116. ^ โอเวนส์ ซาแมนธา; รีล, บาร์บารา เอ็ม; สต็อคกิท, เจนิส บี., บรรณาธิการ. (2554). ดนตรีในราชสำนักเยอรมัน 1715–1760: การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญทางศิลปะ
 117. คูห์น, มันเฟรด (2544). คานท์: ชีวประวัติ .
 118. แวน ดัลเมน, ริชาร์ด; วิลเลียมส์, แอนโธนี, เอ็ด. (2535). สมาคมแห่งความรู้แจ้ง: การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและวัฒนธรรมการรู้แจ้งในเยอรมนี
 119. โธมัส พี. แซน, The Problem of Being Modern, or the German Pursuit of Enlightenment from Leibniz to the French Revolution (1997)
 120. ^ Michael J. Sauter, "การรู้แจ้งในการพิจารณาคดี: บริการของรัฐและวินัยทางสังคมในพื้นที่สาธารณะของเยอรมนีในศตวรรษที่สิบแปด" ประวัติศาสตร์ทางปัญญาสมัยใหม่ 5.2 (2551): 195–223.
 121. ^ เว็บไซต์เวียนนา; "จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี kuk Monarchy dual-monarchic Habsburg Emperors of Austria" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554 สืบค้นเมื่อ11 กันยายน 2554 .
 122. สารานุกรมบริแทนนิกา บทความออนไลน์ ออสเตรีย-ฮังการี; https://www.britannica.com/EBchecked/topic/44386/ออสเตรีย-ฮังการี
 123. "Czech Republic – Historic Center of Prague (1992)" Heindorffhus, สิงหาคม 2550, HeindorffHus-Czech Archived 2007-03-20ที่ archive.today
 124. โมริ, มัสซิโม (1 กุมภาพันธ์ 2558). Storia della filosofia moderna (ในภาษาอิตาลี) Gius.Laterza & ฟิกลีสปา ไอเอสบีเอ็น 978-88-581-1845-0.
 125. ดี'โอโนฟริโอ, เฟเดริโก (2558). ในแนวคิดของ 'felicitas publica' ในเศรษฐศาสตร์การเมืองในศตวรรษที่สิบแปด, ใน ประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจ .
 126. ^ Niccolò Guasti "Diceosina ของ Antonio Genovesi: แหล่งที่มาของการตรัสรู้ของชาวเนเปิล" ประวัติศาสตร์แนวคิดยุโรป 32.4 (2549): 385–405.
 127. ปิแอร์ ลุยจิ ปอร์ตา, "การตรัสรู้ของลอมบาร์ดและเศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิก" วารสารประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป 18.4 (2011): 521–50
 128. ^ Franco Venturi,อิตาลีและการตรัสรู้: การศึกษาในศตวรรษสากล (1972)ออนไลน์
 129. ^ Anna Maria Rao, "การตรัสรู้และการปฏิรูป: ภาพรวมของวัฒนธรรมและการเมืองในการตรัสรู้อิตาลี" วารสารอิตาเลียนศึกษาสมัยใหม่ 10.2 (2548): 142–67.
 130. ^ Hostettler, จอห์น (2554). Cesare Beccaria: อัจฉริยะของ 'อาชญากรรมและการลงโทษ'. นิวแฮมป์เชียร์: Waterside Press หน้า 160. ไอเอสบีเอ็น 978-1904380634.
 131. อัลดริดจ์, อัลเฟรด โอเว่น. การตรัสรู้ ของ Ibero-American เออร์บานา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 2514
 132. De Vos, Paula S. "Research, Development, and Empire: State Support of Science in Spain and Spanish America, Sixteenth to E8th Century," Colonial Latin America Review 15, no. 1 (มิถุนายน 2549) 55–79.
 133. บลีชมาร์, ดาเนียลา. อาณาจักรที่มองเห็นได้: การเดินทางทางพฤกษศาสตร์และวัฒนธรรมภาพในการตรัสรู้ของชาวสเปน ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก 2012
 134. ^ Brading, DA The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State, 1492–1867บทที่ 23, "Scientific Traveller" นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 1991 ISBN 0-521-39130-X 
 135. ^ ธีสเซน, เฮเทอร์. "สเปน: รัฐธรรมนูญปี 1812" สารานุกรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมละตินอเมริกา , vol. 5 หน้า 165. นิวยอร์ก: ลูกชายของ Charles Scribner 1996.
 136. โคเฮน, โธมัส เอ็ม. (15 พฤศจิกายน 2018). "พระธรรมเทศนา 6 บท เขียนโดย António Vieira" . วารสารเยสุอิตศึกษา . 5 (4): 692–695. ดอย : 10.1163/22141332-00504010-11 . ISSN 2214-1324 . 
 137. ↑ Elise Kimerling Wirtschafter, "Thinks on the Enlightenment and Enlightenment in Russia", Modern Russian History & Historiography , 2009, Vol. 2 ฉบับที่ 2 หน้า 1–26
 138. ↑ อิสราเอล 2011 , หน้า 609–32 .
 139. ^ Colum Leckey, "Prosveshchenie คืออะไร? พจนานุกรมประวัติศาสตร์นักเขียนชาวรัสเซียของ Nikolai Novikov มาเยือนอีกครั้ง" ประวัติศาสตร์รัสเซีย 37.4 (2010): 360–77.
 140. ^ Maciej Janowski, "วอร์ซอว์และปัญญาชน: พื้นที่ในเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, 1750–1831" Acta Poloniae Historica 100 (2009): 57–77. ISSN 0001-6829 
 141. ↑ Richard Butterwick, "What is Enlightenment ( oświecenie )? Some Polish Answers, 1765–1820" ยุโรปกลาง 3.1 (2548): 19–37. ออนไลน์[ ลิงก์เสีย ]
 142. ^ Jerzy Snopek, "วรรณคดีโปแลนด์แห่งการตรัสรู้" สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2554 ที่ Wayback Machine (PDF 122 KB) Poland.pl สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2554.
 143. Ronald P. Toby, State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu , Stanford, Calif.: Stanford University Press, (1984) 1991.
 144. คีธ โธมัส, "The Great Fight Over the Enlightenment," The New York Review 3 เมษายน 2014
 145. อรรถเอ บี โธมัส, 2014
 146. ริตชี่ โรเบิร์ตสัน, "The Enlightenment: The Pursuit of Happiness, 1680–1790" (2563) ช. 1.
 147. ^ Oxford English Dictionary , 3rd Edn (แก้ไข)
 148. ^ ลอฟ, จอห์น (1985). "ภาพสะท้อนของการตรัสรู้และ Lumieres". วารสารเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่สิบแปด . 8#1 : 1–15. ดอย : 10.1111/j.1754-0208.1985.tb00093.x .
 149. ^ Jean le Rond d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie
 150. ^ Outram, 1. อดีตกาลถูกใช้โดยจงใจว่ามนุษย์จะให้ความรู้แก่ตนเองหรือได้รับการศึกษาจากบุคคลตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างเป็นปัญหาทั่วไปในเวลานั้น ตัวอย่างเช่น การแนะนำของ D'Alembert เกี่ยวกับ l'Encyclopédie ร่วมกับการตอบเรียงความของ Immanuel Kant ("นักคิดอิสระ") ทั้งสองสนับสนุนแบบจำลองในภายหลัง
 151. ^ อิมมานูเอล คานท์, "การตรัสรู้คืออะไร", 1.
 152. พอร์เตอร์ 2001 , พี. 1
 153. ^ Ernst Cassirer,ปรัชญาแห่งการตรัสรู้ , (1951), p. vi
 154. พอร์เตอร์ 2001 , พี. 70
 155. อรรถเป็น รัสเซลล์ เบอร์ทรานด์ ประวัติปรัชญาตะวันตก . หน้า 492–494
 156. อิสราเอล 2010 , หน้า 49–50.
 157. อิสราเอล 2006 , หน้า v–viii.
 158. อิสราเอล 2001 , หน้า 3.
 159. ^ Martin Heidegger [1938] (2002) The Age of the Worldใบเสนอราคารูปภาพ:

  จนถึง Descartes ... sub-iectum เฉพาะ ... อยู่ที่รากฐานของคุณสมบัติที่แน่นอนของมันเองและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความเหนือกว่าของsub-iectum ... เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ของมนุษย์ต่อ ... รากฐานแห่งความจริงที่สนับสนุนตนเองและไม่สั่นคลอนในแง่ของความแน่นอน เหตุใดการอ้างสิทธิ์นี้จึงได้รับอำนาจชี้ขาด การอ้างสิทธิ์นี้เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยมนุษย์ซึ่งเขาปลดปล่อยตัวเองจากข้อผูกมัดต่อความจริงที่เปิดเผยของคริสเตียนและหลักคำสอนของศาสนจักรไปสู่การออกกฎหมายสำหรับตัวเขาเองที่ยืนหยัดในตัวเอง

 160. ^ Ingraffia, Brian D. (1995)ทฤษฎีหลังสมัยใหม่และเทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิล: เอาชนะเงาของพระเจ้า p. 126