สนามแน่นอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ระดับเสียงสัมบูรณ์ ( AP ) มักเรียกว่าสนามที่สมบูรณ์แบบเป็นความสามารถที่หาได้ยากของบุคคลในการระบุหรือสร้างโน้ตดนตรี ใหม่ โดยไม่ใช้น้ำเสียงอ้างอิง [1] [2]อาจแสดง AP โดยใช้การติดฉลากทางภาษา ("การตั้งชื่อ" โน้ต) การเชื่อมโยงจินตภาพกับโน้ต หรือการตอบสนองของเซ็นเซอร์ ตัวอย่างเช่น ผู้ครอบครอง AP สามารถสร้างเสียงที่ได้ยินบนเครื่องดนตรีได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้อง "ล่า" สำหรับระดับเสียงที่ถูกต้อง [3] [4]

ไม่ทราบความถี่ของ AP ในประชากรทั่วไป สัดส่วน 1 ใน 10,000 มีการรายงานอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน [5]บทวิจารณ์ปี 2019 ระบุว่าความชุกอย่างน้อย 4% ในหมู่นักศึกษาดนตรี [6]

โดยทั่วไป ระยะพิทช์สัมบูรณ์หมายถึงความสามารถบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้ ทำได้โดยไม่มีน้ำเสียงอ้างอิง: [7]

 • ระบุชื่อแต่ละสนามที่เล่นบนเครื่องดนตรีต่างๆ
 • ตั้งชื่อคีย์ของเพลงวรรณยุกต์ที่กำหนด
 • ระบุและตั้งชื่อโทนทั้งหมดของคอร์ด ที่กำหนด หรือมวลวรรณยุกต์อื่นๆ
 • ตั้งชื่อระดับเสียงของเสียงทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่นแตรรถและนาฬิกาปลุก

ความสามารถของพันธมิตรในการร้องเพลงตามต้องการ ซึ่งเรียกว่า "ระดับเสียงที่สมบูรณ์แบบ" ดูเหมือนจะหายากกว่ามาก

ระยะห่างแบบสัมบูรณ์ทำให้เกิดหรือบ่งบอกถึง ระยะห่าง แบบสัมพัทธ์ หากผู้ฟังสามารถระบุโน้ตสองตัวได้อย่างแน่นอนและทันที พวกเขาก็สามารถหาช่วงเวลาระหว่างโน้ตทั้งสองได้ ผู้คนอาจมีระดับเสียงสัมบูรณ์พร้อมกับความสามารถของระดับเสียงสัมพัทธ์ และระดับเสียงสัมพัทธ์และระดับสัมบูรณ์ทำงานร่วมกันในการฟังและฝึกฝนดนตรีจริง แต่กลยุทธ์ในการใช้ทักษะแต่ละอย่างแตกต่างกันไป [8]

ผู้ใหญ่ที่มีระดับเสียงสัมพัทธ์แต่ยังไม่มีระดับเสียงสัมบูรณ์สามารถเรียนรู้ "ระยะพิทช์สัมบูรณ์หลอก" และสามารถระบุโน้ตในลักษณะที่คล้ายกับระดับเสียงสัมบูรณ์แบบผิวเผิน [9]บางคนที่ฝึกจดชื่ออาจสามารถระบุบันทึกย่อทั้งหมด 12 ฉบับที่มีความแม่นยำ 90% ขึ้นไป[10]และvalproateยาที่ใช้รักษาโรคลมบ้าหมูและโรคสองขั้วอาจเปิดอีกครั้ง "ช่วงวิกฤต" ของการเรียนรู้ ทำให้ได้มาซึ่งระดับเสียงที่แน่นอน เช่นเดียวกับภาษา ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก [11] [12]ถึงกระนั้น การฝึกภาคสนามรูปแบบนี้อาจต้องการแรงจูงใจ เวลา และความพยายามอย่างมาก และจะไม่คงอยู่ต่อไปหากไม่มีการฝึกฝนและเสริมกำลังอย่างต่อเนื่อง [13]

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษาและคำศัพท์

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระดับเสียงสัมบูรณ์ดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยเน้นที่ปรากฏการณ์ของระดับเสียงดนตรีและวิธีการวัดระดับเสียง[14]มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับแนวคิดใด ๆ เกี่ยวกับระดับเสียงที่แน่นอนจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากการอ้างอิงระดับเสียงไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น โน้ตปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ 'A' แตกต่างกันไปตามประเพณีดนตรีท้องถิ่นหรือระดับชาติที่แตกต่างกัน ระหว่างสิ่งที่จะถือว่าเป็น G ชาร์ป และ บี แฟลต ก่อนการกำหนดมาตรฐานของปลายศตวรรษที่ 19 ในขณะที่คำว่าAbsolute pitchหรือAbsolute earถูกใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยทั้งชาวอังกฤษ[15]และนักวิจัยชาวเยอรมัน[16]การประยุกต์ใช้มันไม่เป็นสากล คำศัพท์อื่นๆ เช่นหูดนตรี, [14] สติสัมบูรณ์ , [17]หรือระดับเสียงบวก[18]ยังใช้เพื่ออ้างถึงความสามารถ ทักษะนี้ไม่ได้มีแค่ด้านดนตรีเท่านั้น หรือจำกัดเฉพาะการรับรู้ของมนุษย์ มีการแสดงให้เห็นระยะพิทช์ที่แน่นอนในสัตว์ ต่างๆเช่นค้างคาวหมาป่าเจอร์บิลและนกซึ่งสนามเฉพาะช่วยในการระบุเพื่อนหรือมื้ออาหาร (19)

ความแตกต่างในการรับรู้ไม่ใช่ความรู้สึกเบื้องต้น

ทางกายภาพและทางการทำงาน ระบบการได้ยินของผู้ฟังที่สมบูรณ์นั้นไม่แตกต่างจากระบบการฟังที่ไม่สัมบูรณ์[20]ค่อนข้าง "มันสะท้อนถึงความสามารถเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการประมวลผลเปลือกนอกระดับสูง" [21] Absolute pitch เป็นการกระทำของความรู้ความเข้าใจต้องการหน่วยความจำของความถี่ ป้ายกำกับสำหรับความถี่ (เช่น "B-flat") และการเปิดรับช่วงของเสียงที่ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับหมวดหมู่นั้น ระดับเสียงสัมบูรณ์อาจมีความคล้ายคลึงโดยตรงกับการจดจำสีหน่วยเสียง (เสียงพูด) หรือการรับรู้ตามหมวดหมู่อื่นๆ ของ สิ่งเร้า ทางประสาทสัมผัสตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะจดจำและตั้งชื่อสีสีน้ำเงินตามช่วงความถี่ของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รับรู้ว่าเป็นแสงผู้ที่เคยสัมผัสโน้ตดนตรีพร้อมกับชื่อของพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยอาจมีแนวโน้มที่จะระบุโน้ต C ได้ [22]แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยคิดว่า มัน "อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถทั่วไปของมนุษย์ที่มีการแสดงออกอย่างมีอคติอย่างยิ่งโดยระดับและประเภทของการเปิดรับดนตรีที่ผู้คนประสบในวัฒนธรรมที่กำหนด" [23]ระดับเสียงที่แน่นอนอาจมีส่วนร่วมจากความผันแปรทางพันธุกรรม อาจเป็นautosomal ที่โดดเด่นลักษณะทางพันธุกรรม [24] [25] [26] [27] [28]

อิทธิพลจากประสบการณ์ทางดนตรี

ระดับเสียงที่แท้จริงดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากการเปิดรับวัฒนธรรมทางดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความคุ้นเคยของมาตราส่วน C-major ที่มีอารมณ์เท่า กัน ผู้ฟังสัมบูรณ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการทดสอบในแง่นี้ระบุว่าโทน C-major น่าเชื่อถือกว่า และยกเว้น B เร็วกว่าโทน "black key" ห้าโทน[29]ซึ่งสอดคล้องกับความชุกของโทนเสียงเหล่านี้โดยทั่วไป ประสบการณ์ทางดนตรี การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ใช่นักดนตรีชาวดัตช์ ยังแสดงให้เห็นถึงความลำเอียงในการใช้โทนเสียง C-major ในการพูดธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพยางค์ที่เกี่ยวข้องกับการเน้นเสียง [30]

ภาษาศาสตร์

ระดับเสียงที่แน่นอนนั้นพบได้บ่อยในหมู่ผู้พูดภาษาวรรณยุกต์เช่น ภาษาถิ่นส่วนใหญ่ของภาษาจีนหรือภาษาเวียดนามซึ่งมักขึ้นอยู่กับความผันแปรของระดับเสียงเป็นวิธีการแยกแยะคำที่ออกเสียงเหมือนกัน—เช่นภาษาจีนกลางที่มีรูปแบบวรรณยุกต์สี่แบบที่เป็นไปได้กวางตุ้งที่มีเก้า , หมิ่นใต้เจ็ดหรือแปดคน (ขึ้นอยู่กับภาษาถิ่น) และภาษาเวียดนามกับหกคน[31] [32]ผู้พูดภาษาชิโน - ทิเบตได้รับรายงานให้พูดในระดับเสียงเดียวกัน (ภายในควอเตอร์โทน) ในวันต่างๆ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าทารกอาจได้ระดับเสียงที่แน่นอนเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะพูดภาษาวรรณยุกต์[33] (และอาจเป็นไปได้โดยทารกเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะพูดภาษาที่เน้นระดับเสียง ) อย่างไรก็ตาม สมองของผู้พูดที่ใช้วรรณยุกต์ไม่ได้ประมวลผลเสียงดนตรีเป็นภาษา [34]บางทีผู้พูดดังกล่าวอาจมีแนวโน้มที่จะได้ระดับเสียงที่แน่นอนสำหรับโทนเสียงดนตรีเมื่อพวกเขาได้รับการฝึกฝนด้านดนตรีในภายหลัง เจ้าของภาษาหลายคนที่ใช้โทนเสียง แม้แต่ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนด้านดนตรีเพียงเล็กน้อย ก็มักจะร้องเพลงที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงระดับเสียง ในบรรดานักศึกษาดนตรีที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออก ผู้ที่พูดภาษาโทนได้อย่างคล่องแคล่วจะมีความชุกของระดับเสียงที่สูงกว่าผู้ที่ไม่พูดภาษาโทน [35] [36] [37]

เป็นไปได้ว่าภาษาระดับโทนของแอฟริกา เช่นโยรูบา [ 38]ที่มีระดับเสียงสามระดับ และMambila [ 39]ที่มีสี่ระดับ อาจเหมาะสมกว่าที่จะศึกษาบทบาทของระดับเสียงสูงสุดในการพูดมากกว่าระดับเสียงและระดับเสียงของเส้นขอบ ภาษาของเอเชียตะวันออก

พบว่าผู้พูดภาษายุโรปใช้จิตใต้สำนึกของหน่วยความจำระดับสัมบูรณ์เมื่อพูด [40]

การรับรู้

ระดับเสียงที่แน่นอนคือความสามารถในการรับรู้ระดับระดับเสียงและการจัดหมวดหมู่ทางจิตใจตามระดับระดับเสียงที่รับรู้ [41]คลาสพิ ตช์ คือเซตของพิทช์ทั้งหมดที่แยกจากอ็อกเทฟจำนวนเต็ม แม้ว่าขอบเขตของหมวดหมู่ระดับเสียงดนตรีจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่การรับรู้ความสัมพันธ์ระดับอ็อกเทฟนั้นเป็นลักษณะทางธรรมชาติของระบบการได้ยินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [42] [43] [44] [45] [46] [47]ดังนั้น ระยะที่แน่นอนจึงไม่ใช่ความสามารถในการประมาณค่าพิตช์จากมิติของความถี่การกระตุ้นระดับเสียง (30–5000 Hz), [22]แต่ เพื่อระบุหมวดหมู่คลาสพิตช์ภายในมิติของคลาสพิตช์ (เช่น CC -D ... BC).

โดยทั่วไปแล้ว ประสาทสัมผัสในการได้ยินของผู้ฟังที่แท้จริงนั้นไม่ได้เฉียบขาดไปกว่าผู้ฟังที่ไม่สัมบูรณ์ ("ปกติ") [48]ระดับเสียงที่แน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้และแยกแยะการไล่ระดับของความถี่เสียงอย่างละเอียด[49]แต่เมื่อตรวจพบและจัดหมวดหมู่คุณภาพการรับรู้ตามอัตวิสัยโดยทั่วไปจะเรียกว่า "สี" [50] [ ต้องการคำชี้แจง ]ภารกิจทั้งสอง—ระบุตัวตน (รู้จักและตั้งชื่อสนาม) และการเลือกปฏิบัติ (ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของอัตราการสั่นสะเทือน)—สำเร็จได้ด้วยกลไกสมองที่แตกต่างกัน [51]

ประชากรพิเศษ

ความชุกของระยะพิทช์สัมบูรณ์นั้นสูงขึ้นในผู้ที่ตาบอดตั้งแต่แรกเกิดอันเป็นผลมาจาก ภาวะ จอ ประสาทตาเสื่อม

ระดับเสียงที่แน่นอนเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในหมู่ผู้ที่มีวัยเด็กตอนต้นอยู่ในเอเชียตะวันออก [52] [53] [54] [55]นี่อาจเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรม [56]อย่างไรก็ตาม คนที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออกที่ได้รับการเลี้ยงดูในอเมริกาเหนือมีแนวโน้มที่จะพัฒนาระดับเสียงที่แน่นอนน้อยกว่าผู้ที่เติบโตในเอเชียตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญ[55]ดังนั้นความแตกต่างจึงน่าจะอธิบายได้ด้วยประสบการณ์ ภาษาที่พูดอาจเป็นปัจจัยสำคัญ ชาวเอเชียตะวันออกจำนวนมากพูดภาษาวรรณยุกต์ เช่น แมนดารินและกวางตุ้ง ในขณะที่คนอื่น ๆ (เช่นในประเทศญี่ปุ่นและบางจังหวัดของเกาหลี) พูดภาษาที่มีสำเนียงทุ้ม และความแพร่หลายของระดับเสียงที่แน่นอนอาจอธิบายได้บางส่วนโดยการเปิดโปงร่วมกับดนตรีที่มีความหมาย ป้ายมากในช่วงต้นของชีวิต [53] [54] [55] [57]

ความสามารถในการระดับเสียงแบบสัมบูรณ์มีความชุกสูงกว่าในผู้ที่มีอาการวิลเลียมส์[58]และผู้ที่มีความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัมโดยอ้างว่าประมาณว่าคนออทิสติกถึง 30% มีระดับเสียงที่แน่นอน[59] [60] [61]วิธีจับคู่เปียโนแบบไม่ใช้คำพูดทำให้เกิดความสัมพันธ์ 97% ระหว่าง[ ต้องการชี้แจง ]ออทิสติกและระดับเสียงสัมบูรณ์ โดยมีความสัมพันธ์กัน 53% ในผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่ออทิสติก[ ต้องการ คำชี้แจง ] [62]อย่างไรก็ตาม การสนทนาไม่ได้ระบุโดยการวิจัยซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่มี AP และผู้ที่ไม่มีการวัดทักษะทางสังคมและการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อบกพร่องหลักในความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม นอกจากนี้ ความฉลาดทางสเปกตรัม-สเปกตรัมของกลุ่ม AP ยัง "ต่ำกว่าเกณฑ์ทางคลินิก" [63]

ธรรมชาติกับการเลี้ยงดู

มนุษย์คนใดสามารถทำได้ในช่วงวิกฤตของการพัฒนาการได้ยิน[64] [65]หลังจากนั้น กลยุทธ์การ รู้คิดเห็นชอบในการประมวลผลระดับโลกและเชิงสัมพันธ์ ผู้เสนอทฤษฎีช่วงวิกฤตยอมรับว่าการมีอยู่ของความสามารถในการพิทช์แบบสัมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ แต่มีข้อขัดแย้งว่าการฝึกอบรมจะทำให้ทักษะสมบูรณ์เกิดขึ้น หรือไม่ [66] [67] [68] [69]หรือการขาดการฝึกอบรมทำให้เกิดผลสัมบูรณ์ การรับรู้ที่จะถูกครอบงำและลบล้างโดยการรับรู้สัมพัทธ์ของช่วงดนตรี [70] [71]

ตำแหน่ง ทางพันธุกรรมอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการพิทช์แบบสัมบูรณ์ ซึ่งเป็นความโน้มเอียงในการเรียนรู้ความสามารถหรือส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเอง [26] [28] [27]

นักวิจัยพยายามสอนความสามารถระดับสัมบูรณ์แบบสัมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการมานานกว่าศตวรรษ[72]และหลักสูตรการฝึกอบรมแบบสัมบูรณ์เชิงพาณิชย์ต่างๆ ได้รับการเสนอต่อสาธารณชนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1900 [73]ในปี 2013 ผู้ทดลองรายงานว่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ยาต้านอาการชักvalproate (VPA) "เรียนรู้ที่จะระบุระดับเสียงได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นหลักฐานว่า VPA อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ช่วงวิกฤตในสมองของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่" [74]อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใหญ่รายใดที่ได้รับการบันทึกว่าได้รับความสามารถในการฟังอย่างแท้จริง[75]เพราะผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการหลังจากการฝึกอบรม AP ล้มเหลวในการแสดง "ระดับความแม่นยำที่ไม่เหมาะสม... เทียบได้กับผู้ครอบครอง AP" [76]

หน่วยความจำระดับเสียงที่เกี่ยวข้องกับบริบททางดนตรี

แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความสามารถในการตั้งชื่อสำนวนการขายโดยไม่มีการอ้างอิงจากภายนอก แต่หน่วยความจำระดับเสียงสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการเปิดรับแสงซ้ำๆ [77]คนที่ไม่ใช่นักร้องที่มีทักษะมักจะร้องเพลงยอดนิยมด้วยคีย์ที่ถูกต้อง[78]และมักจะจำได้เมื่อธีมทีวีถูกเปลี่ยนคีย์ผิด [79]สมาชิกของวัฒนธรรม Venda ในแอฟริกาใต้ยังร้องเพลงของเด็กที่คุ้นเคยในกุญแจสำคัญในการเรียนรู้เพลง [80]

เห็นได้ชัดว่าปรากฏการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกดนตรี ทักษะอาจสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการผลิตเสียงร้อง นักเรียนไวโอลินที่เรียนรู้วิธี Suzukiจะต้องจำแต่ละองค์ประกอบในคีย์คงที่และเล่นจากหน่วยความจำในเครื่องดนตรี แต่ไม่จำเป็นต้องร้องเพลง เมื่อทดสอบแล้ว นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถร้องเพลงของ Suzuki ที่จำได้ในคีย์ดั้งเดิมแบบตายตัวได้ [81]

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

นักดนตรีที่มีความเข้าใจอย่างสัมบูรณ์อาจประสบปัญหาซึ่งไม่มีอยู่จริงสำหรับนักดนตรีคนอื่นๆ เนื่องจากผู้ฟังสัมบูรณ์สามารถรับรู้ได้ว่าการเรียบเรียงดนตรีได้รับการเปลี่ยนจากคีย์ดั้งเดิม หรือมีการสร้างพิทช์ที่ความถี่ที่ไม่เป็นมาตรฐาน (ทั้งแบบแหลมหรือแบบแบน) นักดนตรีที่มีระดับเสียงสัมบูรณ์อาจรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้โทนเสียงที่เชื่อ จะ "ผิด" หรือฟังเพลง "ผิดคีย์" โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้กับดนตรีบาโรกที่บันทึกในการปรับจูนแบบบาโรก (โดยปกติ A = 415 Hz เมื่อเทียบกับ 440 Hz เช่นประมาณครึ่งก้าวหรือครึ่งเสียงต่ำกว่าสนามคอนเสิร์ตมาตรฐาน)[59]ผู้ฟังอย่างแท้จริงอาจใช้กลวิธีเฉพาะสำหรับงานที่ทำสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกลยุทธ์สัมพัทธ์เช่น การขนย้าย[82]หรือการสร้างความสามัคคีสำหรับโทนเสียงที่ความถี่ไม่ตรงกับอารมณ์มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน[83]นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับนักดนตรีบางคนที่จะเปลี่ยนระดับเสียงที่แน่นอน ซึ่งโน้ตทั้งหมดจะแบนเล็กน้อยหรือแหลมเล็กน้อยของระดับเสียงตามลำดับที่กำหนดโดยแบบแผนที่กำหนด[ ต้องการการอ้างอิง ] สิ่ง นี้อาจเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ชื่อสนามจากเครื่องดนตรีที่ปรับให้เข้ากับรูปแบบสนามคอนเสิร์ตที่นอกเหนือไปจากที่ใช้อยู่เช่น A = 435 Hz ( Paris Operaแบบแผนของปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20) ซึ่งตรงข้ามกับมาตรฐานสมัยใหม่ของแองโกล-อเมริกัน A = 440 Hz เมื่อเล่นเป็นกลุ่มกับนักดนตรีคนอื่นๆ อาจทำให้เล่นโทนเสียงที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ในกลุ่มเล็กน้อย [ ต้องการการอ้างอิง ]

ซินเนสทีเซีย

ระดับเสียงที่แน่นอนแสดงให้เห็นถึงการทับซ้อนทางพันธุกรรมกับการ สังเคราะห์ / ความ คิดที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและไม่เกี่ยวกับดนตรี (28)พวกเขาอาจเชื่อมโยงโน้ตหรือคีย์บางอย่างกับสีที่ต่างกัน ทำให้พวกเขารู้ว่าโน้ตหรือคีย์คืออะไร ในการศึกษานี้ ประมาณ 20% ของผู้ที่มีระดับเสียงที่สมบูรณ์แบบเป็นซินเนสเตทด้วย

ความสัมพันธ์

มีหลักฐานว่าอัตราการระดับเสียงสัมบูรณ์ในประชากรออทิสติก สูงขึ้น [84]

สัมพันธ์กับความสามารถทางดนตรี

ระดับเสียงที่แน่นอนไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการแสดงดนตรีหรือการแต่งเพลงที่มีทักษะ อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานว่านักดนตรีที่มีระดับเสียงสัมบูรณ์มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นในงานถอดความดนตรี (การควบคุมอายุที่เริ่มมีอาการและปริมาณการฝึกดนตรี) เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน [85]ก่อนหน้านี้มีการโต้เถียงกันว่านักดนตรีที่มีระดับเสียงสัมบูรณ์ทำได้แย่กว่าผู้ที่ไม่มีระดับเสียงสัมบูรณ์ในการรับรู้ช่วงดนตรี อย่างไรก็ตาม [86]การทดลองซึ่งสรุปโดยสรุปนี้มีสิ่งประดิษฐ์และเมื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ถูกลบออกพบว่าผู้ครอบครองสนามแบบสัมบูรณ์ทำงานได้ดีกว่าผู้ไม่มีสิทธิ์ในการจดจำช่วงเวลาดนตรี [87]

คดีเด่น

เนื่องจากความไม่แน่นอนในบันทึกทางประวัติศาสตร์ จึงมักเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินว่านักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีตมีระดับเสียงที่แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากระดับเสียงสัมบูรณ์นั้นหาได้ยากในวัฒนธรรมดนตรียุโรป[54]อ้างว่านักดนตรีคนใดคนหนึ่งครอบครองอยู่เป็นการยากที่จะประเมิน ในบรรดานักประพันธ์เพลงแห่งยุคบาโรกและ ยุค คลาสสิกหลักฐานมีให้เฉพาะสำหรับโมสาร์ทซึ่งได้รับการบันทึกว่าสามารถแสดงความสามารถเมื่ออายุได้ 7 ขวบ[88]ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์เพียงว่าเบโธเฟนมีตามที่ระบุไว้จากข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วนจากจดหมายของเขา เมื่อถึงศตวรรษที่ 19 การบันทึกการแสดงระดับเสียงสัมบูรณ์ ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น โดยระบุถึงความสามารถในการแสดงในนักดนตรี เช่นCamille Saint-SaënsและJohn Philip Sousa [89]

นักดนตรีที่มีชื่อเสียงล่าสุดที่มีระดับเสียงที่แน่นอน ได้แก่Charlie Puth , [90] Charly García , [91] Lea Salonga , [92] [93] Michael Jackson , [94] Whitney Houston , [95] Mariah Carey [94] [96] [97 ]และJungkook [98]วง K-pop BTS

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ^ Deutsch, D. (2013). "สนามสัมบูรณ์" (PDF) . ใน D. Deutsch (ed.) จิตวิทยาของดนตรี (ฉบับที่ 3) น. 141–182. ดอย : 10.1016/B978-0-12-381460-9.00005-5 . ISBN 9780123814609.
 2. ^ วอร์ด WD (1998). "สนามสัมบูรณ์". ใน D. Deutsch (ed.) จิตวิทยาของดนตรี (ฉบับที่สอง). ซานดิเอโก: สื่อวิชาการ. น. 265–298. ISBN 0-12-213564-4.
 3. ซาตอร์เร โรเบิร์ต; เบ็คเก็ตต์, คริสติน (1989). "กลยุทธ์การเข้ารหัสที่หลากหลายในการรักษาโทนเสียงดนตรีโดยเจ้าของระดับเสียงที่แน่นอน" . หน่วยความจำและความรู้ความเข้าใจ 17 (5): 582–589. ดอย : 10.3758/BF03197081 . PMID 2796743 . 
 4. ซาตอร์เร, โรเบิร์ต (กรกฎาคม 2546). "สนามสัมบูรณ์: แบบจำลองสำหรับการทำความเข้าใจอิทธิพลของยีนและการพัฒนาต่อการทำงานของระบบประสาทและการรับรู้" ประสาทวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ . 6 (7): 692–695. ดอย : 10.1038/nn1085 . PMID 12830161 . S2CID 7431996 .  
 5. Bachem, A. (พฤศจิกายน 2498). "สนามสัมบูรณ์". วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 27 (6): 1180. Bibcode : 1955ASAJ...27.1180B . ดอย : 10.1121/1.1908155 .
 6. ^ คาร์เดน จิลล์; ไคลน์, โทนี่ (9 กรกฎาคม 2019). "สนามสัมบูรณ์: ตำนาน หลักฐาน และความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการแสดงดนตรี" จิตวิทยาดนตรี . 47 (6): 890–901. ดอย : 10.1177/0305735619856098 . ISSN 0305-7356 . S2CID 199149622 .  
 7. ^ Parncutt, ร.; เลวิติน, ดีเจ (2001). "สนามสัมบูรณ์". ใน Sadie, S. (ed.) พจนานุกรมดนตรีและนักดนตรีแห่งนิวโกรลอนดอน: มักมิลลัน. ISBN 1-56159-239-0.
 8. มิยาซากิ, เคนอิจิ (มิถุนายน 2547). "เราเข้าใจ Pitch แบบสัมบูรณ์ดีแค่ไหน" . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสียง. 25 (6): 270–282. ดอย : 10.1250/ast.25.426 .
 9. ^ เลวิติน ดีเจ (2008) "สนามสัมบูรณ์: ทั้งคำสาปและพร" ใน Clockars, M.; Peltomaa, M. (สหพันธ์). ดนตรีบรรจบกับการแพทย์ การดำเนินการ ของมูลนิธิ Signe และ Ane Gyllenberg เฮลซิงกิ ฟินแลนด์: มูลนิธิ Signe และ Ane Gyllenberg น. 124–132.
 10. ^ วงศ์ อลัน C.-N.; ยิป เคน HM; ลุย เคลวิน FH; Wong, Yetta Kwailing (28 มกราคม 2019). “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ระดับเสียงที่สมบูรณ์ในวัยผู้ใหญ่?” bioRxiv 10.1101/355933 . 
 11. ^ Jann Ingmire (28 พฤษภาคม 2015). "การได้สนามที่ 'สมบูรณ์แบบ' อาจเป็นไปได้สำหรับผู้ใหญ่บางคน" . ข่าวมหาวิทยาลัยชิคาโก .
 12. ↑ Gervain J, Vines BW, Chen LM, Seo RJ, Hensch TK, Werker JF, Young AH (2013) "Valproate กลับมาเปิดการเรียนรู้ช่วงวิกฤตของระยะพิทช์แน่นอนอีกครั้ง" . พรมแดนในระบบประสาทวิทยา . 7 (102): 1–11. ดอย : 10.3389/fnsys.2013.00102 . PMC 3848041 . PMID 24348349 .  
 13. ^ เมเยอร์ เอ็ม (1956). "ในการจดจำระดับเสียงที่แน่นอน". วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 28 (4): 718–719. Bibcode : 1956ASAJ...2..718M . ดอย : 10.1121/1.1908465 .
 14. อรรถเป็น เอลลิส อเล็กซานเดอร์ เจ (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419) "ความอ่อนไหวของหูถึงระดับเสียงและการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงในเพลง" (PDF) . การดำเนินการของสมาคมดนตรี . 3 (1): 1–32. ดอย : 10.1093/jrma/3.1.1 . สืบค้นเมื่อ24 สิงหาคม 2010 .
 15. โบซานเควต, RHM (1876). บทความเบื้องต้นเกี่ยวกับช่วงดนตรีและอารมณ์ ลอนดอน: Macmillan and Co. p. xiv _ สืบค้นเมื่อ24 สิงหาคม 2010 .
 16. ^ ฟอน Kries, เจ (1892). "Über das absolute Gehör" [เกี่ยวกับสนามที่สมบูรณ์แบบ] Zeitschrift für Psychologie (ภาษาเยอรมัน). 3 : 257–79 . สืบค้นเมื่อ24 สิงหาคม 2010 . แปลโดยคริสโตเฟอร์ Aruffo, www.acousticlearning.com
 17. อับราฮัม โอ (1907). "Das สัมบูรณ์ Tonbewußtsein und die Musik" [สติสัมบูรณ์และดนตรี] Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (ภาษาเยอรมัน) 8 : 485–90 . สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2010 . แปลโดยคริสโตเฟอร์ Aruffo, www.acousticlearning.com
 18. ^ คอป, EF (1916). "ความสามารถทางดนตรี" . วารสารกรรมพันธุ์ . 7 (7): 297–305. ดอย : 10.1093/oxfordjournals.jhered.a110728 .
 19. ^ บราวน์ แคทรีน (4 ธันวาคม 2542) "โดดเด่นหมายเหตุ" . ธรรมชาติ . 164 (2215): 38–41. รหัส: 1999Natur.400..308L . ดอย : 10.1038/22411 .
 20. ^ จ่า, ดี. (1969). "การทดลองการพิจาณาพิสัยสัมบูรณ์". วารสาร วิจัย ทาง การ ศึกษา ดนตรี . วารสารวิจัยทางดนตรีศึกษา ฉบับที่. 17, ฉบับที่ 1 17 (1): 135–143. ดอย : 10.2307/3344200 . JSTOR 3344200 . S2CID 144294536 .  
 21. เกรเกอร์เซ่น, พีเค (1998). "การรับรู้ทันที: พันธุศาสตร์ของการรับรู้ระดับเสียง" . วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . 62 (2): 221–223. ดอย : 10.1086/301734 . พี เอ็มซี 1376907 . PMID 9463341 .  
 22. อรรถเป็น ทาเคอุจิ AH; ฮูลส์, เอสเอช (1993). "สนามสัมบูรณ์". แถลงการณ์ทางจิตวิทยา . 113 (2): 345–361. ดอย : 10.1037/0033-2909.113.2.345 . PMID 8451339 . 
 23. ^ วอลลิน NL; Merker, B.; บราวน์, เอส. (2000). ที่มาของดนตรี . ก. แบรดฟอร์ด. หน้า 13. ISBN 9780262731430. สืบค้นเมื่อ16 สิงหาคม 2558 .
 24. ^ Profita, เจ.; ผู้ประมูล ทีจี (1988). "สนามที่สมบูรณ์แบบ". วารสารพันธุศาสตร์การแพทย์อเมริกัน . 29 (4): 763–771. ดอย : 10.1002/ajmg.1320290405 . PMID 3400722 . 
 25. ^ บาฮาร์ลู เอส.; จอห์นสัน, เพนซิลเวเนีย; บริการ, เอสเค; Gitschier, J. & Freimer, NB (1998). "ระยะพิทช์สัมบูรณ์: แนวทางในการระบุองค์ประกอบทางพันธุกรรมและ nongenetic" (PDF ) วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . 62 (2): 224–231. ดอย : 10.1086/301704 . พี เอ็มซี 1376881 . PMID 9463312 .   
 26. อรรถเป็น Theusch, E.; Basu, A. & Gitschier, J. (2009). "การศึกษาครอบครัวทั้งจีโนมด้วยระดับความแน่นอนเผยให้เห็นความเชื่อมโยงกับ 8q24.21 และความแตกต่างของโลคัส " วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . 85 (1): 112–119. ดอย : 10.1016/j.ajhg.2009.06.010 . พี เอ็มซี 2706961 . PMID 19576568 .  
 27. อรรถเป็น Drayna, D.; มณีชัยกุล, อ.; DeLange, ม.; Snieder, H. & Spector, T. (2001). "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของการรู้จำระดับเสียงดนตรีในมนุษย์" . วิทยาศาสตร์ . 291 (5510): 2512-2515 Bibcode : 2001Sci...291.1969D . ดอย : 10.1126/science.291.5510.1969 . PMID 11239158 . 
 28. อรรถเป็น c Gregersen, PK; โควาลสกี้ อี.; ลี, เอ.; บารอน-โคเฮน เอส.; ฟิชเชอร์, เซาท์อีสต์; แอชเชอร์ เจ; บัลลาร์ด, ดี.; Freudenberg, J. & Li, W. (2013). "ระยะพิทช์สัมบูรณ์แสดงฟีโนไทป์และยีนทับซ้อนกับการสังเคราะห์ " พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของมนุษย์ . 22 (10): 2097–104. ดอย : 10.1093/hmg/ddt059 . พี เอ็มซี 4707203 . PMID 23406871 .  
 29. มิยาซากิ, เค. (1990). "ความเร็วของการระบุสนามดนตรีโดยผู้ครอบครองสนามอย่างแท้จริง" การรับรู้ดนตรี . 8 (2): 177–188. ดอย : 10.2307/40285495 . JSTOR 40285495 . 
 30. ^ บราวน์, เอ็ม. (2002). "ระดับเสียงที่แน่นอนในการเน้นเสียง". จดหมายวิจัยเกี่ยวกับเสียงออนไลน์ 3 (2): 77–82. ดอย : 10.1121/1.1472336 .
 31. ^ เยอรมัน, D.; เฮนธอร์น, ต.; ดอลสัน, เอ็ม. (1999). "ผู้พูดภาษาโทนมีระดับเสียงที่แน่นอน" . วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 106 (4): 2267. Bibcode : 1999ASAJ..106.2267D . ดอย : 10.1121/1.427738 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 ตุลาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ16 สิงหาคม 2550 .
 32. ^ เยอรมัน, D.; เฮนธอร์น, ต.; มาร์วิน อี.; Xu, H. (2005). "ผู้พูดภาษาโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบส่งผ่านเสียงเพลง" วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 116 (4): 2580. Bibcode : 2004ASAJ..116.2580D . ดอย : 10.1121/1.4808626 . สรุปเลย์AIP . {{cite journal}}: Cite ใช้พารามิเตอร์ที่เลิกใช้แล้ว|lay-source=( help )
 33. ^ เยอรมัน, D.; เฮนธอร์น ต.; ดอลสัน, เอ็ม. (2004). "ภาษาระดับสมบูรณ์ คำพูด และน้ำเสียง: การทดลองและกรอบการทำงานที่เสนอ" (PDF ) การรับรู้ดนตรี . 21 (3): 339–356. ดอย : 10.1525/mp.2004.21.3339 .
 34. ^ แกนดูร์ เจ; Wong, D. & Hutchins, G. (1998). "การประมวลผลสำนวนในสมองของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ทางภาษา" (PDF) . นิวโร รีพอร์ต . 9 (9): 2115–2119. ดอย : 10.1097/00001756-199806220-00038 . PMID 9674604 . S2CID 19317553 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 12 กันยายน 2549   
 35. ^ เยอรมัน, D.; เฮนธอร์น, ต.; Marvin, E. & Xu HS (2006). "ระดับเสียงที่แน่นอนในหมู่นักเรียนเรือนกระจกชาวอเมริกันและจีน: ความแตกต่างของความชุก และหลักฐานสำหรับช่วงเวลาวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับคำพูด" (PDF ) วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 119 (2): 719–722. Bibcode : 2006ASAJ..11..719D . ดอย : 10.1121/1.2151799 . PMID 16521731 .  
 36. ^ เยอรมัน, D.; ดูลีย์, เค.; เฮนธอร์น, ต.; หัวหน้า, บี. (2009). "ระดับเสียงที่แน่นอนในหมู่นักเรียนในโรงเรียนสอนดนตรีอเมริกัน: เชื่อมโยงกับความคล่องแคล่วของภาษาโทน" (PDF ) วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 125 (4): 2398–2403. Bibcode : 2009ASAJ..125.2398D . ดอย : 10.1121/1.3081389 . PMID 19354413 .  
 37. ^ เยอรมัน, D.; Li, X. & Shen, J. (2013). "ระดับเสียงที่แน่นอนในหมู่นักเรียนที่ Shanghai Conservatory of Music: การศึกษาแบบทดสอบโดยตรงขนาดใหญ่" (PDF ) วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 134 (5): 3853–3859. Bibcode : 2013ASAJ..134.3853D . ดอย : 10.1121/1.4824450 . PMID 24180794 .  
 38. ^ คอนเนลล์ บี.; แลดด์, DR (1990). "แง่มุมของการรับรู้สนามในโยรูบา". สัทวิทยา . 7 : 1–29. ดอย : 10.1017/S095267570000110X .
 39. ^ คอนเนลล์ บี. (2000). "การรับรู้น้ำเสียงของคำศัพท์ใน Mambila". ภาษาและคำพูด . 43 (2): 163–182. ดอย : 10.1177/00238309000430020201 . PMID 11064955 . S2CID 27622788 .  
 40. ^ บราวน์, เอ็ม. (2001). "คำพูดสะท้อนเสียงบรรทัดฐาน: ระดับเสียงที่แน่นอนเป็นลักษณะปกติ แต่เป็นการรู้จำล่วงหน้า" (PDF ) จดหมายวิจัยเกี่ยวกับเสียงออนไลน์ 2 (3): 85–90. ดอย : 10.1121/1.1376728 . [ ลิงค์เสียถาวร ]
 41. ^ Rakowski, A. (1993). "การรับรู้ตามหมวดหมู่ในระดับเสียงที่แน่นอน". จดหมายเหตุของ Acoustics รายไตรมาส 18 : 515–523.
 42. ^ มอเรสต์ ดีเค (1965) "โครงสร้างลามินาร์ของอวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางของแมว" . วารสารกายวิภาคศาสตร์ . 99 : 143–160. พี เอ็มซี 1261468 . PMID 14245341 .  
 43. ซีตาส เจส; ราคา RO; โครว์ เจเจ; Velenovsky, DS; แมคมูลเลน, นอร์ทแคโรไลนา (2003). "การวางแนวเดนไดรต์และสถาปัตยกรรมลามินาร์ในฐานดอกหูกระต่าย". วารสารประสาทวิทยาเปรียบเทียบ . 458 (3): 307–317. ดอย : 10.1002/cne.10595 . PMID 12619083 . S2CID 11430632 .  
 44. ^ อิมิก ทีเจ; มอเรล, เอ. (1985). "การจัดโทโนโทปิกในช่องท้องของอวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางในแมว". วารสารประสาทสรีรวิทยา . 53 (1): 309–340. ดอย : 10.1152/jn.1985.53.1.309 . PMID 3973661 . 
 45. ซีตาส เจส; Velenovsky, DS; ราคา RO; ซิเน็กซ์ ดีจี ; McMullen, NT (2001). "การจัดความถี่และการเคลือบเซลล์ในร่างกายของกระต่ายที่อยู่ตรงกลาง". วิจัยการได้ยิน . 155 (1–2): 113–123. ดอย : 10.1016/S0378-5955(01)00257-X . PMID 11335081 . S2CID 1027272 .  
 46. ^ ไรท์ เอเอ; ริเวร่า เจเจ; ฮัลส์, SH; ชยาน, ม.; ไนเวิร์ธ, เจเจ (2000). "การรับรู้ทางดนตรีและลักษณะทั่วไปของอ็อกเทฟในลิงจำพวกลิง" (PDF ) วารสารจิตวิทยาการทดลอง: ทั่วไป . 129 (3): 291–307. ดอย : 10.1037/0096-3445.129.3.291 . PMID 11006902 .  
 47. ^ บราวน์, ม.; Chaloupka, V. (2005). "คาร์บามาเซพีนเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนระดับเสียงและการแสดงพื้นที่อ็อกเทฟ" วิจัยการได้ยิน . 210 (1–2): 85–92. ดอย : 10.1016/j.heares.2005.05.015 . PMID 16181754 . S2CID 32333789 .  
 48. ฟูจิซากิ ดับเบิลยู.; Kashino, M. (2002). "ความสามารถในการได้ยินพื้นฐานของผู้ครอบครองสนามอย่างแท้จริง" . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสียง. 23 (2): 77–83. ดอย : 10.1250/ast.23.77 .
 49. ^ โอ๊คส์ WF (1955) "การศึกษาทดลองการตั้งชื่อพิทช์และปฏิกิริยาการเลือกปฏิบัติของพิทช์". วารสารจิตวิทยาพันธุศาสตร์ . 86 (2): 237–259. ดอย : 10.1080/00221325.1955.10532197 . PMID 13263528 . 
 50. ^ Bachem, A. (1937). "สนามสัมบูรณ์ประเภทต่างๆ". วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 9 (2): 146–151. Bibcode : 1937ASAJ....9..146B . ดอย : 10.1121/1.1915919 .
 51. ^ Tervaniemi ม.; อัลโฮ เค; Paavilainen, P.; Sams, M. & Näätänen, R. (1993). "ศักยภาพสมองที่สัมพันธ์กับระยะห่างและเหตุการณ์แน่นอน". การรับรู้ดนตรี . 10 (3): 305–316. ดอย : 10.2307/40285572 . JSTOR 40285572 . 
 52. ↑ พี.เค. เกรเกอร์เซ่น; อี. โควาลสกี้; น. โคห์น; อี. มาร์วิน (2000). "การศึกษาดนตรีปฐมวัยและความโน้มเอียงไปสู่ระดับเสียงที่แน่นอน". วารสารพันธุศาสตร์การแพทย์อเมริกัน . 98 (3): 280–282. ดอย : 10.1002/1096-8628(20010122)98:3<280::AID-AJMG1083>3.0.CO;2-6 . PMID 11169569 . 
 53. อรรถเป็น ดี. ดอยช์; ต. เฮนธอร์น; อีดับเบิลยู มาร์วิน; H.-S. ซู (2006). "ระดับเสียงที่แน่นอนในหมู่นักเรียนเรือนกระจกชาวอเมริกันและจีน: ความแตกต่างของความชุก และหลักฐานสำหรับช่วงเวลาวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับคำพูด" (PDF ) วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 119 (2): 719–722. Bibcode : 2006ASAJ..11..719D . ดอย : 10.1121/1.2151799 . PMID 16521731 .  
 54. ^ a b c Deutsch, D (2006). "ความลึกลับของระดับเสียงที่แน่นอน" (PDF) . อะคูสติกวันนี้ . 2 (4): 11–19. ดอย : 10.1121/1.2961141 .
 55. ^ a b c Henthorn, T. & Deutsch, D. (2007). "เชื้อชาติกับสิ่งแวดล้อมในยุคแรก: ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 'การศึกษาดนตรีในวัยเด็กและความโน้มเอียงไปสู่ระดับเสียงที่แน่นอน: การแยกยีนและสิ่งแวดล้อมออกจากกัน' โดย Peter K. Gregersen, Elena Kowalsky, Nina Kohn และ Elizabeth West Marvin (2000)" (PDF ) American Journal of Medical Genetics Part A. 143A (1): 102–103. ดอย : 10.1002/ajmg.a.31596 . PMID 17163519 . S2CID 17543272 .   
 56. ^ Zatorre, R. (2003). "Absolute Pitch: แบบจำลองสำหรับการทำความเข้าใจอิทธิพลของยีนและการพัฒนาต่อการทำงานของระบบประสาทและการรับรู้" (PDF ) ประสาทวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ . 6 (7): 692–5. ดอย : 10.1038/nn1085 . PMID 12830161 . S2CID 7431996 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 7 มีนาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ22 กรกฎาคม 2550 .   
 57. ^ เยอรมัน, D.; Henthorn, T. & Dolson, M. (2004). "ภาษาระดับสมบูรณ์ คำพูด และน้ำเสียง: การทดลองและกรอบการทำงานที่เสนอ" (PDF ) การรับรู้ดนตรี . 21 (3): 339–356. ดอย : 10.1525/mp.2004.21.3339 .
 58. เลนฮอฟฟ์, HM; Perales, O. & Hickok, G. (2001). "สนามสัมบูรณ์ในกลุ่มอาการวิลเลียมส์". การรับรู้ดนตรี . 18 (4): 491–503. ดอย : 10.1525/mp.2001.18.4.491 .
 59. ^ a b Sacks, O. (2007). Musicophilia: นิทานของดนตรีและสมอง . นิวยอร์ก: Knopf. ISBN 978-1-4000-4081-0.
 60. ^ ฮีตัน พี.; Hermelin, B. & Pring, L. (1998). "ออทิสติกและการประมวลผลระดับเสียง: สารตั้งต้นสำหรับความสามารถทางดนตรีของนักปราชญ์". การรับรู้ดนตรี . 15 (3): 291–305. ดอย : 10.2307/40285769 . JSTOR 40285769 . 
 61. ^ Frith, U. ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเราอธิบายออทิสติกได้อย่างไร คำพูด. สถาบันจิตใจ UC Davis วิดีโอที่มีอยู่ 4/5 ในรายการ: http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/videos/video_autism.html Archived 4 พฤศจิกายน 2011 ที่ Wayback Machine
 62. คุปเฟอร์สไตน์, เอช.; วอลช์, บี. (2014). "กระบวนทัศน์แบบไม่ใช้คำพูดในการประเมินบุคคลเพื่อการเสนอขายแบบสัมบูรณ์". โลกอนาคต . 72 (7–8): 390–405 ดอย : 10.1080/02604027.2014.989780 . S2CID 142283540 . 
 63. ^ โดห์น แอนเดอร์ส; การ์ซา-บียาร์เรอัล, เอดูอาร์โด เอ.; ฮีตัน, พาเมล่า; Vust, ปีเตอร์ (30 พฤษภาคม 2555). ครูเกอร์, แฟรงค์ (เอ็ด.). นักดนตรีที่มีระดับเสียงสมบูรณ์แบบมีลักษณะออทิสติกมากกว่านักดนตรีที่ไม่มีระดับเสียงที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ การศึกษาเชิงประจักษ์PLOSหนึ่ง7 (5): e37961. รหัส Bibcode : 2012PLoSO...737961D . ดอย : 10.1371/journal.pone.0037961 . ISSN 1932-6203 . พี เอ็มซี 3364198 . PMID 22666425 .   
 64. ^ ซาคากิบาระ, อ. (2004). "เหตุใดผู้คนจึงสามารถบรรลุระดับสัมบูรณ์ได้เฉพาะในช่วงปฐมวัยเท่านั้น" . วารสารจิตวิทยาการศึกษาของญี่ปุ่น . 52 (4): 485–496. ดอย : 10.5926/jjep1953.52.4_485 .
 65. ^ ชิน, C. (2003). "การพัฒนาของ Absolute Pitch: ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของการฝึกดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยของพัฒนาการและรูปแบบการรับรู้ส่วนบุคคล" จิตวิทยาของดนตรี . 31 (2): 155–171. ดอย : 10.1177/0305735603031002292 . S2CID 145615433 . 
 66. ^ อุรา, วาย.; Eguchi, K. (1982). "โปรแกรมการฝึกสมาธิแบบสัมบูรณ์สำหรับเด็ก". วิจัย ดนตรี ศึกษา . 32 : 162–171.
 67. ^ ซาคากิบาระ, อ. (1999). "การศึกษาระยะยาวของกระบวนการเพื่อให้ได้ระยะพิทช์ที่แน่นอน" . วารสารจิตวิทยาการศึกษาของญี่ปุ่น . 47 : 19–27. ดอย : 10.5926/jjep1953.47.1_19 .
 68. มิยาซากิ, เค.; โอกาวะ, โยโกะ (2006). "การเรียนรู้ของระดับเสียงที่แน่นอนโดยเด็ก". การรับรู้ดนตรี . 24 (1): 63. ดอย : 10.1525/mp.2006.24.1.63 .
 69. ^ เลา ซีเค (2004). "การได้มาซึ่งระดับเสียงที่แน่นอนสำหรับความต้องการด้านการศึกษาพิเศษที่เป็นกระแสหลัก และมีความสามารถด้านวิชาการภายใต้ Lau Chiu Kay Music Educatherapy" วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 116 (4): 2580. Bibcode : 2004ASAJ..116.2580L . ดอย : 10.1121/1.4785301 .[1] [ ลิงค์เสียถาวร ]บทคัดย่อ
 70. ^ อับราฮัม โอ. (1901). "ดาส สัมบูรณ์ ทงเบวุสท์เซน". Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft . 3 : 1–86.ข้อความ เต็ม ข้อความเต็ม (อังกฤษ)
 71. ↑ Saffran, JR & Griepentrog , GJ (2001). "ระดับเสียงที่แน่นอนในการเรียนรู้การได้ยินของทารก: หลักฐานสำหรับการปรับโครงสร้างพัฒนาการ" (PDF ) จิตวิทยาพัฒนาการ . 37 (1): 74–85. ดอย : 10.1037/0012-1649.37.1.74 . PMID 11206435 .  [ ลิงค์เสียถาวร ]
 72. ^ เมเยอร์, ​​เอ็ม. (1899). "ความทรงจำของสนามสัมบูรณ์สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกหรือไม่" . ทบทวนจิตวิทยา . 6 (5): 514–516. ดอย : 10.1037/h0069034 .
 73. ^ แมรีออน อี. (1924). ศาสตร์แห่งโทนสี (PDF ) บอสตัน: CC Bichard & Co. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2549 .
 74. เจอร์เวน, จูดิต; เถาวัลย์ แบรดลีย์ ดับเบิลยู.; เฉิน, Lawrence M.; ซอ, รูโบ เจ.; Hensch, ทาคาโอะ K.; เวอร์เกอร์, เจเน็ต เอฟ.; ยัง, อัลลัน เอช. (2013). "Valproate กลับมาเปิดการเรียนรู้ช่วงวิกฤตของระยะพิทช์แน่นอนอีกครั้ง" . พรมแดนในระบบประสาทวิทยา . 7 : 102. ดอย : 10.3389/fnsys.2013.00102 . PMC 3848041 . PMID 24348349 .  
 75. ^ เลวิติน ดีเจ & โรเจอร์ส เซาท์อีสต์ (2548) "ระดับเสียงที่แน่นอน: การรับรู้ การเข้ารหัส และการโต้เถียง" (PDF ) แนวโน้มในวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 9 (1): 26–33. ดอย : 10.1016/j.tics.2004.11.007 . PMID 15639438 . S2CID 15346652 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 22 มีนาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ11 มิถุนายน 2549 .   
 76. ^ ทาเคอุจิ AH & Hulse, SH (1993). "สนามสัมบูรณ์". แถลงการณ์ทางจิตวิทยา . 113 (2): 345–61. ดอย : 10.1037/0033-2909.113.2.345 . PMID 8451339 . 
 77. เบน-ฮาอิม, โมเช เช; เอตัน, โซฮาร์; Chajut, Eran (กุมภาพันธ์ 2014). "หน่วยความจำระดับเสียงและเอฟเฟกต์แสง" . วารสารจิตวิทยาการทดลอง: การรับรู้และประสิทธิภาพของมนุษย์ . 40 (1): 24–32. ดอย : 10.1037/a0033583 . PMID 23875573 . 
 78. ^ เลวีติน, ดี. (1994). "ความจำสัมบูรณ์สำหรับสนามดนตรี: หลักฐานจากการผลิตท่วงทำนองที่เรียนรู้" . การรับรู้และจิตวิทยา . 56 (4): 414–423. ดอย : 10.3758/BF03206733 . PMID 7984397 . S2CID 17723148 .  
 79. ↑ Schellenberg, E. Glenn & Trehub , Sandra E. (2003). "ความจำดีเป็นที่แพร่หลาย" วิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 14 (3): 262–266. ดอย : 10.1111/1467-9280.03432 . PMID 12741751 . S2CID 31453643 .  ตัวเต็ม[ ลิงค์เสียถาวร ]
 80. ^ แบล็กกิ้ง, จอห์น (1995). "ดนตรีและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ในเวนดาแลนด์". ใน Reginald Byron (ed.) วัฒนธรรมดนตรีและประสบการณ์ . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 136. ISBN 0-226-08829-4.
 81. ^ ซาห์ วิกตอเรีย; มาร์วิน, เอลิซาเบธ เวสต์ (2004). "ความจำสัมบูรณ์ของท่วงทำนองที่เรียนรู้ในเด็กที่ได้รับการฝึกฝนโดยวิธีไวโอลินของ Suzuki" (PDF) . การดำเนินการของการประชุมนานาชาติครั้งที่ 8 เรื่องการรับรู้และการรับรู้ ทางดนตรี หน้า 736–739 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2011
 82. มิยาซากิ, เค. (1993). "ระดับเสียงสัมบูรณ์เป็นการไร้ความสามารถ: การระบุช่วงดนตรีในบริบทของวรรณยุกต์" การรับรู้ดนตรี . 11 (1): 55–72. ดอย : 10.2307/40285599 . JSTOR 40285599 . 
 83. แฮร์ริส, กิกะไบต์ (1974). การรับรู้ตามหมวดหมู่และระดับเสียงที่แน่นอน ออนแทรีโอ: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนแทรีโอ
 84. มอตตรอน, โลร็องต์; บูเวต์, ลูซี่; บอนเนล, แอนนา; แซมซั่น, ฟาเบียน; บูรัค, จาค็อบเอ.; ดอว์สัน, มิเชล; ฮีตัน, พาเมล่า (2013). "การทำแผนที่ตรวจสอบในการพัฒนาความสามารถพิเศษของออทิสติก" . ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมทางชีวภาพ 37 (2): 209–228. ดอย : 10.1016/j.neubiorev.2012.11.016 . ISSN 1873-7528 . PMID 23219745 .  
 85. ^ Dooley, K. & Deutsch, D. (2010). "ระยะพิทช์สัมบูรณ์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพสูงในการป้อนตามคำบอกดนตรี" วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 128 (2): 890–3. Bibcode : 2010ASAJ..128..890D . ดอย : 10.1121/1.3458848 . PMID 20707458 . S2CID 13958792 .   เอกสาร PDF
 86. มิยาซากิ เค. (1995). "การรับรู้ระดับเสียงสัมพัทธ์ด้วยการอ้างอิงที่แตกต่างกัน: ผู้ฟังระดับเสียงที่แน่นอนบางคนไม่สามารถบอกชื่อช่วงดนตรีได้ " การรับรู้และจิตวิทยา . 57 (7): 962–970. ดอย : 10.3758/bf03205455 . PMID 8532499 .  เอกสาร PDF
 87. ดูลีย์, เค.; Deutsch, D. (2011). "ระยะพิทช์สัมบูรณ์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพสูงในงานตั้งชื่อตามช่วงเวลา" วารสารสมาคมเสียงแห่งอเมริกา . 130 (6): 4097–4104. Bibcode : 2011ASAJ..130.4097D . ดอย : 10.1121/1.3652861 . PMID 22225064 . S2CID 2840110 .   เอกสาร PDF
 88. ^ Deutsch, D. (2006). "ปริศนาแห่งแอ็บโซลูท พิทช์". อะคูสติกวันนี้ . 2 (4): 11–18. ดอย : 10.1121/1.2961141 . S2CID 110140289 .  เอกสาร PDF
 89. ^ นักซอส. (2018). “จอห์น ฟิลิป ซูซา” ดึงข้อมูลจาก https://www.naxos.com/person/John_Philip_Sousa_24864/24864.htm
 90. ^ ข้อมูลอ้างอิงสำหรับสำนวนการขายที่สมบูรณ์แบบของ Charlie Puth:
 91. ^ ข้อมูลอ้างอิงสำหรับสนามที่สมบูรณ์แบบของ Charly Garcia:
 92. ^ "สิ่งที่ Regine Velasquez ปฏิเสธที่จะทำในรายการค้นหาพรสวรรค์ในการร้องเพลง " PEP.ph _ สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2020 .
 93. ^ เจ้าหน้าที่ ผู้ส่งสาร "Lea Salonga ตำนานบรอดเวย์แสดงที่ Pepperdine ในเดือนเมษายน " เอ็ มออนไลน์ . สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2020 .
 94. ^ a b "อะไรคือพิทช์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆ – และฉันจะได้มันมาได้อย่างไร" . คลาสสิกเอฟเอ็สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2020 .
 95. "วิทนีย์ ฮูสตันมีสนามที่สมบูรณ์แบบ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เธอจำได้ "
 96. ^ "สนามที่สมบูรณ์แบบและมันทำงานอย่างไร" . เครื่องช่วย ฟังSignia 30 กันยายน 2562 . สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2020 .
 97. ^ "ความลึกลับของสนามที่สมบูรณ์แบบ | จิตวิทยาวันนี้" . www.psychologytoday.com . สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2020 .
 98. ^ "สนามที่สมบูรณ์แบบ" ของBTS JUNGKOOK ทำให้กองทัพต้องตะลึง ได้รับฉายา 'ความสามารถทางดนตรี' hitc.com _ สืบค้นเมื่อ13 มกราคม 2022 .

ลิงค์ภายนอก