ศาสนาอับราฮัม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อเป็นตัวแทนของศาสนาอับราฮัมที่ใหญ่ที่สุดสามศาสนา จากบนลงล่าง: ดาวของ David , ไม้กางเขนของคริสเตียนและ ดาว และเสี้ยว [ก]

ศาสนาอับราฮัมคือศาสนาที่บูชาพระเจ้าของอับราฮัมรวม ทั้งศาสนายิวคริสต์และอิสลาม

อับราฮัมปรมาจารย์และผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรู[1] [2]ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในพระคัมภีร์อับราฮัมมิกเช่นพระคัมภีร์และ คัมภีร์กุ อาน [2] [3]

ประเพณีของชาวยิวอ้างว่าสิบสองเผ่าของอิสราเอล สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมผ่านทาง อิสอัคบุตรชายของเขา และ ยาโคบหลานชายซึ่งบุตรชายของเขาได้ก่อตั้งชาติของชาวอิสราเอลในคานาอัน ประเพณีอิสลามอ้างว่าชนเผ่าอาหรับสิบสองเผ่าที่รู้จักกันในชื่ออิชมาเอล สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมผ่าน อิชมาเอลบุตรชายของเขาในอาระเบี[4] [1] [5] [6] [7]

ศาสนาของชาวอิสราเอลโบราณได้มาจากศาสนาคานาอันโบราณในยุคสำริดและกลายเป็นศาสนาแบบองค์เดียวอย่างแน่นหนาในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช [8]

ศาสนาคริสต์แยกจากศาสนายิวในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ซีอี[1]และแพร่หลายอย่างกว้างขวางหลังจากที่จักรวรรดิโรมันยอมรับเป็นศาสนาประจำชาติในศตวรรษที่ 4 ซีอี ศาสนาอิสลามก่อตั้งโดยมูฮัมหมัดในคริสต์ศตวรรษที่ 7 และยังแผ่ขยายอย่างกว้างขวางผ่านการ พิชิต ของชาวมุสลิม ในยุคแรก [1]

ศาสนาแบบอับราฮัมเป็นศาสนา เปรียบเทียบที่ใหญ่ที่สุดควบคู่ไปกับศาสนาอินเดียอิหร่านและเอเชียตะวันออก [9]ศาสนาคริสต์และอิสลามเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามจำนวนสมัครพรรคพวก [10]ศาสนาอับราฮัมซึ่งมีผู้นับถือน้อยกว่า ได้แก่ศาสนายิว[10]ศาสนา บา ไฮ , [2] [11] [12]รูเซ , [2] [13] ลัทธิสะมาเรีย , [2]และ ลัทธิราส ตาฟาเรียน [2][14]

นิรุกติศาสตร์

Louis Massignonนักวิชาการคาทอลิกแห่งศาสนาอิสลามกล่าวว่าวลี "ศาสนาอับราฮัมมิก" หมายความว่าศาสนาทั้งหมดเหล่านี้มาจากแหล่งทางจิตวิญญาณเพียงแหล่งเดียว [15]ศัพท์สมัยใหม่มาจากรูปพหูพจน์ของอัลกุรอานที่อ้างถึงdīn Ibrahīm , 'religion of Ibrahim' ซึ่งเป็นชื่อภาษาอาหรับของอับราฮัม [16]

คำสัญญาของพระเจ้าที่ปฐมกาล 15:4-8 เกี่ยวกับทายาทของอับราฮัมกลายเป็นกระบวนทัศน์สำหรับชาวยิว ผู้ซึ่งพูดถึงเขาว่าเป็น "อับราฮัมบิดาของเรา" (อับราฮัม อาวิ นู ) ด้วยการถือกำเนิดของศาสนาคริสต์เปาโลอัครสาวกในโรม 4:11-12เรียกท่านว่าเป็น "บิดาของทุกคน" ผู้มีความเชื่อ เข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตเช่นเดียวกัน อิสลามก็ถือตัวเองว่าเป็นศาสนาของอับราฮัมเช่นเดียวกัน (17)ทุกศาสนาหลักของอับราฮัมอ้างว่ามีเชื้อสายโดยตรงกับอับราฮัม:

 • อับราฮัมถูกบันทึกไว้ในโตราห์ว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอล ผ่านทาง อิสอัคบุตรชายของเขาซึ่งเกิดกับซาราห์ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในปฐมกาล [พล. 17:16] [18]
 • คริสเตียนยืนยันที่มาของบรรพบุรุษของชาวยิวในอับราฮัม [17]คริสต์ศาสนายังอ้างว่าพระเยซูสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม [มัทธิว 1:1–17]
 • มูฮัมหมัดในฐานะชาวอาหรับเชื่อว่าชาวมุสลิมสืบเชื้อสายมาจากอิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม ผ่านทางฮาการ์ ประเพณีของชาวยิวยังเทียบได้กับลูกหลานของอิชมาเอลอิชมาเอลกับชาวอาหรับ ในขณะที่ลูกหลานของอิสอัคโดยยาโคบ ซึ่งภายหลังรู้จักกันในชื่ออิสราเอลด้วย คือชาวอิสราเอล (19)
 • ความศรัทธาของบาไฮเทศนาว่าบาฮาอุลเลาะห์สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมผ่านทางบุตรของเคทูราห์ภรรยาของเขา [1] [5] [4]

อดัม ด็อดส์ให้เหตุผลว่าคำว่า "ศรัทธาแบบอับราฮัม" แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากเป็นการสื่อถึงความธรรมดาสามัญทางประวัติศาสตร์และเทววิทยา ที่ไม่ระบุรายละเอียด ซึ่งเป็นปัญหาเมื่อต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในหมู่ศาสนา แต่บรรพบุรุษร่วมกันของพวกเขาส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือความเชื่อพื้นฐานตามลำดับและปกปิดความแตกต่างที่สำคัญ [20]ตัวอย่างเช่น ความเชื่อทั่วไปของคริสต์ศาสนาเรื่องการจุติมา เกิด ตรีเอกานุภาพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูไม่ได้รับการยอมรับจากศาสนายิวหรือศาสนาอิสลาม (ดูตัวอย่างทัศนะของอิสลามเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ) มีความเชื่อที่สำคัญทั้งในศาสนาอิสลามและศาสนายิวซึ่งส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาคริสต์ (เช่นการ ละเว้นจากเนื้อหมู ) และความเชื่อหลักของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาบาไฮที่ศาสนา ยิวไม่แบ่งปัน (เช่น ตำแหน่งผู้เผยพระวจนะและ มาซีฮา ของพระเยซูตามลำดับ) (21)

ความท้าทายต่อคำศัพท์

ความเหมาะสมของการจัดกลุ่มศาสนายิว คริสต์ และอิสลามโดยใช้คำว่า "ศาสนาอับราฮัม" หรือ "ประเพณีอับราฮัม" ถูกท้าทาย

ในปี 2012 Alan L. Bergerศาสตราจารย์ด้าน Judaic Studies ที่Florida Atlantic University [ 22]ใน Preface to Trialogue and Terror: Judaism, Christianity, and Islam หลังเหตุการณ์ 9/11เขียนว่า มี "สิ่งที่เหมือนกัน" แต่ "มี ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประเพณีอับราฮัม" ทั้ง "ประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์" แม้ว่า "ศาสนายูดายจะถือกำเนิดทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม" แต่ "ความเชื่อแบบ monotheistic ทั้งสามก็แยกย้ายกันไป" ความเชื่อทั้งสาม "เข้าใจบทบาทของอับราฮัม" ใน "วิธีที่แตกต่างกัน" และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนายิวกับศาสนาคริสต์ และระหว่างศาสนายิวกับศาสนาอิสลามนั้น "ไม่สม่ำเสมอ" อีกทั้งประเพณีทั้งสามคือ “ต้องการแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ]

ในปี 2012 Aaron W. Hughesตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับหมวดหมู่ ศาสนาอับราฮัม เป็นตัวอย่าง "การล่วงละเมิดประวัติศาสตร์" เขากล่าวว่าเพิ่งมีการใช้หมวดหมู่ "ศาสนาอับราฮัม" และเป็น "ผู้อ้างอิงที่คลุมเครือ" มันเป็น "ทฤษฎี neologism ส่วนใหญ่" และ "เป็นคำเทียมและไม่แม่นยำ" การรวมศาสนายิว คริสเตียน และมุสลิมเข้าไว้ด้วยกันในหมวดหมู่นี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม "การพิจารณาคดีระหว่างศาสนา" แต่ก็ไม่เป็นความจริงสำหรับ "บันทึกทางประวัติศาสตร์" ศาสนาอับราฮัมเป็น "หมวดหมู่ทางประวัติศาสตร์" มี "ความคล้ายคลึงกันของครอบครัว" ในสามศาสนานี้ แต่คำว่า "ศาสนาอับราฮัมมิก" ที่ "ไม่เป็นรูปเป็นร่าง" ขัดขวางความเข้าใจใน "ธรรมชาติที่ซับซ้อน" ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้, ทั้งสามศาสนาไม่มีเรื่องราวเดียวกันกับอับราฮัม ด้วยเหตุผลเหล่านี้และเหตุผลอื่นๆ ฮิวจ์ให้เหตุผลว่าไม่ควรใช้คำนี้ อย่างน้อยก็ในวงการวิชาการ[24] [ ต้องการแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ]

ศาสนา

ศาสนายิว

หนึ่งในตำราหลักของศาสนายิวคือTanakhซึ่งเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ ชาวอิสราเอลกับพระเจ้าตั้งแต่ประวัติศาสตร์แรกสุดจนถึงการสร้างวัดที่สอง (ค. 535 ก่อนคริสตศักราช) อับราฮัมได้รับการยกย่องว่าเป็นชาวฮีบรู คนแรก และเป็นบิดาของชาวยิว หลานชายคนหนึ่งของเขาคือยูดาห์ซึ่งในที่สุดศาสนาก็ได้รับชื่อมา เดิมชาวอิสราเอลเป็นชนเผ่าหลายเผ่าที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์

หลังจากถูกพิชิตและเนรเทศสมาชิกบางคนของอาณาจักรยูดาห์ก็กลับไปอิสราเอลในที่สุด ต่อมาพวกเขาได้ก่อตั้งรัฐเอกราชภายใต้ราชวงศ์ Hasmoneanในศตวรรษที่ 2 และ 1 ก่อนคริสตศักราช ก่อนที่จะกลายเป็นอาณาจักรลูกค้าของจักรวรรดิโรมันซึ่งยังได้พิชิตรัฐและแยกย้ายกันไปที่อาศัยอยู่ จากศตวรรษที่ 2 ถึง 6 ชาวยิวเขียนTalmudซึ่งเป็นงานยาวของการพิจารณาคดีทางกฎหมายและการอรรถาธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งควบคู่ไปกับTanakhเป็นข้อความสำคัญของศาสนายิว

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ขึ้นอยู่กับคำสอนของพระคัมภีร์

ศาสนาคริสต์เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 1 โดยเป็นนิกายภายในศาสนายิวซึ่งเริ่มแรกนำโดยพระเยซู ผู้ติดตามของเขามองว่าเขาเป็นพระผู้มาโปรดเช่นเดียวกับคำสารภาพของเป โต ร หลังจากการตรึงกางเขนและการสิ้นพระชนม์ พวกเขามาดูว่าเขาเป็นพระเจ้าที่จุติมา [ 25]ผู้ซึ่งฟื้นคืนพระชนม์และจะกลับมาเมื่อสิ้นสุดเวลาเพื่อตัดสินคนเป็นและคนตายและสร้างอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า ภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษ ขบวนการใหม่ก็แยกตัวออกจากศาสนายิว การสอนแบบคริสเตียนมีพื้นฐานมาจากพันธ สัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิล

หลังจากการกดขี่ข่มเหงและความสงบสุขสลับกันไปมาหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ของโรมันภายใต้การบริหารที่แตกต่างกัน ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นโบสถ์ประจำรัฐของจักรวรรดิโรมันในปี 380 แต่ถูก แบ่งออกเป็นคริสตจักร ต่างๆตั้งแต่ต้น มีความพยายามโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่จะรวมคริสต์ศาสนจักรแต่สิ่งนี้ล้มเหลวอย่างเป็นทางการด้วยการแตกแยกทางตะวันออก-ตะวันตกในปี 1054 ในศตวรรษที่ 16 การกำเนิดและการเติบโตของนิกายโปรเตสแตนต์ระหว่างการปฏิรูปทำให้คริสต์ศาสนาแตกแยกออกเป็นหลายนิกาย การแตกแขนงหลังการปฏิรูปที่ใหญ่ที่สุดคือขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

อิสลาม

อนุสาวรีย์เหนือถ้ำของปรมาจารย์ตามธรรมเนียมถือว่าเป็นสถานที่ฝังศพของอับราฮัม

อิสลามมีพื้นฐานมาจากคำสอนของอัลกุรอาน แม้ว่าจะถือว่ามูฮัมหมัดเป็นตราประทับของผู้เผยพระวจนะศาสนาอิสลามสอนว่าผู้เผยพระวจนะ ทุกคน ประกาศศาสนาอิสลาม เนื่องจากคำว่าอิสลามหมายถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าตามตัวอักษร ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ประกาศโดยผู้เผยพระวจนะอับราฮัมทุกคน คำสอนของอัลกุรอานเชื่อโดยชาวมุสลิมว่าเป็นการเปิดเผยโดยตรงและครั้งสุดท้ายและคำพูดของอัลลอฮ์ (เช่นพระเจ้าในภาษาอาหรับคลาสสิก) อิสลามก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสากล เช่นเดียวกับศาสนายิว มีแนวความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับพระเจ้า เรียกว่าtawhidหรือ monotheism ที่ "เคร่งครัด" (26)

ศาสนาอื่นๆ ของอับราฮัม

ตามประวัติศาสตร์ ศาสนาอับราฮัมถือเป็นศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม [2]บางส่วนเกิดจากอายุและขนาดที่ใหญ่กว่าของสามคนนี้ ศาสนาอื่นที่คล้ายคลึงกันถูกมอง ว่าใหม่เกินกว่าจะตัดสินว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเล็กเกินไปที่จะมีความสำคัญต่อหมวดหมู่

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดบางประการของอับราฮัมสำหรับทั้งสามนี้มีสาเหตุมาจากประเพณีในการจำแนกตามประวัติศาสตร์เท่านั้น ดังนั้น การจำกัดหมวดหมู่สำหรับสามศาสนานี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ (27 ) ศาสนาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อ้างว่าเป็นการจำแนกประเภทอับราฮัม ไม่ว่าจะโดยศาสนาเอง หรือโดยนักวิชาการที่ศึกษา

ศาสนาบาไฮ

อับดุลบาฮา (ค.ศ. 1844-1921) บุตรคนโตของพระบาฮาอุลลาห์ และผู้นำศาสนาบาไฮ

ศรัทธาแบบบาไฮซึ่งพัฒนามาจากอิสลามชีอะในปลายศตวรรษที่ 19 เป็นศาสนาของโลกที่ได้รับการระบุว่าเป็นอับราฮัมตามแหล่งข้อมูลทางวิชาการในสาขาต่างๆ [11] [28]เอกเทวนิยม ถือว่าอับราฮัมเป็นหนึ่งในการสำแดงของพระเจ้า[29]รวมทั้งอาดัม โมเสส โซโรอัสเตอร์ กฤษณะ พระพุทธเจ้าองค์พระเยซู มูฮัมหมัด พระบ๊อบและท้ายที่สุด พระบาฮา อุ ลลา ห์ [30]พระเจ้าแจ้งความประสงค์และจุดประสงค์ของพระองค์แก่มนุษยชาติผ่านตัวกลางเหล่านี้ ในกระบวนการที่เรียกว่าการเปิดเผยแบบก้าวหน้า [31] [30]

ดรูซ เฟธ

บุคคลสำคัญของ Druze เฉลิมฉลองเทศกาลZiyarat al-Nabi Shu'ayb

ศรัทธา Druze หรือ Druzism เป็นศาสนา monotheistic ตามคำสอนของบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามชั้นสูงเช่นHamza ibn-'Ali ibn-AhmadและAl-Hakim bi-Amr Allah และ นักปรัชญาชาวกรีกเช่นPlatoและAristotle [32] [33] Hamza ibn Ali ibn Ahmadถือเป็นผู้ก่อตั้งDruzeและเป็นผู้เขียนหลักของต้นฉบับ Druze [34] Jethroแห่งMidianถือเป็นบรรพบุรุษของ Druze ผู้นับถือเขาในฐานะผู้ก่อตั้งฝ่ายวิญญาณและหัวหน้าผู้เผยพระวจนะ [35] [36] [37] [38] [39]

สาส์น แห่งปัญญาเป็นข้อความพื้นฐานของศรัทธาดรูซ [40]ศรัทธา Druze รวมองค์ประกอบของศาสนาอิสลามของอิสลาม, [ 41] ไญยนิยม , [42] [43] Neoplatonism , [42] [43] Pythagoreanism , [44] [45] ศาสนาคริสต์ , [42] [43] ศาสนาฮินดู[46 ] [45]และปรัชญาและความเชื่ออื่น ๆ การสร้างเทววิทยาที่ชัดเจนและเป็นความลับที่รู้จักกันในการตีความพระคัมภีร์ทางศาสนาที่ลึกลับและเพื่อเน้นบทบาทของจิตใจและความจริง (45)ดรูเซตามเทโอพานี, [47]และเชื่อในการกลับชาติมาเกิดหรือการ อพยพของ จิตวิญญาณ [48] ​​ในตอนท้ายของวัฏจักรของการเกิดใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการกลับชาติมาเกิดที่ต่อเนื่องกัน จิตวิญญาณจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ Cosmic Mind ( Al Aaqal Al Kulli ) (49)ในความเชื่อ ของ Druze พระเยซูถือเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะที่สำคัญของพระเจ้า [50] [51]

ราสตาฟารี

พิธีราชาภิเษกของHaile Selassieแห่งAbyssiniaในปี 1928

ขบวนการ Rastafari ที่ต่างกันซึ่งบางครั้งเรียกว่า Rastafarianism ซึ่งมีต้นกำเนิดในจาไมก้าจัดโดยนักวิชาการบางคนว่าเป็นขบวนการทางศาสนาและสังคมระหว่างประเทศและโดยคนอื่น ๆ เป็นศาสนา Abrahamic ที่แยกจากกัน [52]จำแนกเป็นทั้งขบวนการทางศาสนาและขบวนการทางสังคมใหม่ มันพัฒนาขึ้นในจาไมก้าในช่วงทศวรรษที่ 1930 [52]ไม่มีอำนาจรวมศูนย์ใดๆ และมีความแตกต่างกันมากในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Rastafari, Rastafarians หรือ Rastas [52]

Rastafari อ้างถึงความเชื่อของพวกเขาซึ่งมีพื้นฐานมาจากการตีความพระคัมภีร์โดยเฉพาะว่าเป็น "Rastalogy" ศูนย์กลางคือความเชื่อแบบเอกเทวนิยมในพระเจ้าองค์เดียว—เรียกว่า ยา ห์ —ซึ่งสถิต ในแต่ล่ะบุคคลเพียงบางส่วน [52]อดีตจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปีย Haile Selassieได้รับความสำคัญจากศูนย์กลาง; Rastas หลายคนถือว่าเขาเป็นพระเมสสิยาห์ ที่กลับมา การจุติของ Jah บนโลก และเป็นการ เสด็จมาครั้งที่สอง ของพระคริสต์ [52]คนอื่นๆ ถือว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นมนุษย์ซึ่งรับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าภายในอย่างครบถ้วนภายในทุกคน Rastafari เป็นAfrocentricและให้ความสำคัญกับชาวแอฟริกันพลัดถิ่นซึ่งเชื่อว่าถูกกดขี่ในสังคมตะวันตกหรือ "บาบิโลน" [52] Rastas หลายคนเรียกร้องให้มีการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวแอฟริกันพลัดถิ่นในเอธิโอเปียหรือแอฟริกาอย่างกว้าง ๆ โดยอ้างถึงทวีปนี้ว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาแห่ง "ไซอัน" [52]การตีความอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การยอมรับทัศนคติแบบ Afrocentric ในขณะที่อาศัยอยู่นอกแอฟริกา Rastas อ้างถึงการปฏิบัติของพวกเขาว่า "livity" [52]การประชุมของชุมชนเรียกว่า "พื้นฐาน" และมีลักษณะเป็นเสียงดนตรี การสวดมนต์ การอภิปราย และการสูบกัญชาซึ่งถือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ [52] Rastas ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีชีวิตตามธรรมชาติ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาหารของอิตาลี ปล่อยให้ผมของพวกเขากลายเป็นเดรดล็อกส์ และตามบทบาททางเพศ ที่เป็น ปิตาธิปไตย [52]

ลัทธิสะมาเรีย

ชาวสะมาเรียยึดมั่นในโตราห์ของชาวสะมาเรียซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นอัตเตารอตดั้งเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง[53]ซึ่งตรงข้ามกับโตราห์ ที่ ชาวยิวใช้ นอกจากชาวสะมาเรียโทราห์แล้ว ชาวสะมาเรียยังเคารพในหนังสือโจชัวฉบับของพวกเขาและรู้จักบุคคลบางส่วนในพระคัมภีร์ ในภายหลัง เช่นเอ ลี

ลัทธิสะมาเรียมีคำอธิบายภายในว่าเป็นศาสนาที่เริ่มต้นด้วยโมเสสไม่เปลี่ยนแปลงตลอดหลายพันปีที่ผ่านไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวสะมาเรียเชื่อว่าศาสนายิวและโตราห์ของชาวยิวเสียหายไปตามกาลเวลาและไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่พระเจ้ากำหนดบนภูเขาซีนายอีกต่อไป ในขณะที่ชาวยิวมองว่าภูเขาเทมเพิลในเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในความเชื่อของพวกเขา ชาวสะมาเรียถือว่าภูเขาเกอริซิม ใกล้เมืองนา บลุ ส เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

งานทางศาสนาของชาวสะมาเรียอื่น ๆ ได้แก่ Memar Markah พิธีสวดของชาวสะมาเรียและประมวลกฎหมายของชาวสะมาเรียและคำอธิบายในพระคัมภีร์ นักวิชาการมีทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตำราทั้งสามนี้ Samaritan Pentateuchเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกเป็นครั้งแรกในปี 1631 โดยเป็นการพิสูจน์ตัวอย่างแรกของตัวอักษร Samaritanและจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับอายุสัมพันธ์กับข้อความMasoretic [54]

ที่มาและประวัติ

อารยธรรมที่พัฒนาขึ้นในเมโสโปเตเมียมีอิทธิพลต่อตำราทางศาสนาบางฉบับ โดยเฉพาะพระคัมภีร์ฮีบรูและหนังสือปฐมกาล อับราฮัมมีถิ่นกำเนิดในเมโสโปเตเมีย [55]

ศาสนายิวถือว่าตนเองเป็นศาสนาของลูกหลานของยาโคบ[b]หลานชายของอับราฮัม มี มุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า อย่างเคร่งครัดและหนังสือศักดิ์สิทธิ์ส่วนกลางสำหรับเกือบทุกสาขาคือข้อความ เกี่ยวกับมาโซเรติก ดังที่อธิบายไว้ในหนังสือออรัลโตราห์ ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ศาสนายิวได้พัฒนาสาขาจำนวนน้อย ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือนิกายออร์โธดอกซ์อนุรักษ์นิยมและการ ปฏิรูป

ศาสนาคริสต์เริ่มเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายิว[c]ในลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน[d]แห่งศตวรรษแรก สากล ศักราชและพัฒนาเป็นศาสนาที่แยกจากกัน นั่นคือศาสนาคริสต์โดยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป พระเยซูทรงเป็นบุคคลศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเกือบทุกนิกายเป็นพระเจ้าพระบุตรซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในตรีเอกานุภาพ ( See God in Christianity . [e] ) ศีลพระคัมภีร์ของคริสเตียนมักจะถือเป็นอำนาจสูงสุดควบคู่ไปกับประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ในบางนิกายต่างๆ (เช่นนิกายคาทอลิกและนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ) ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ศาสนาคริสต์แบ่งออกเป็นสามสาขาหลัก (คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ และโปรเตสแตนต์ ) นิกายสำคัญหลายสิบแห่งและนิกายที่เล็กกว่าหลายร้อยแห่ง

ศาสนาอิสลามได้ถือกำเนิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับในคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยมีทัศนะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเคร่งครัด [f] มุสลิมถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นอำนาจสูงสุด ตามที่เปิดเผยและอธิบายผ่านคำสอนและการปฏิบัติ[g]ของศาสดามูฮัมหมัดศูนย์กลาง แต่ไม่ใช่พระเจ้า ศาสนาอิสลามพิจารณาศาสดาและผู้ส่งสารจากอาดัมผ่านผู้ส่งสารคนสุดท้าย (มูฮัมหมัด) เพื่อดำเนินการตามหลักการ monotheistic ของอิสลามเดียวกัน หลังจากการก่อตั้งไม่นาน อิสลามได้แยกออกเป็นสองสาขาหลัก (อิสลามสุหนี่และชีอะห์) ซึ่งปัจจุบันมีหลายนิกาย

ศรัทธาแบบบาไฮเริ่มต้นขึ้นในบริบทของอิสลามชีอะห์ในเปอร์เซียในศตวรรษที่ 19 หลังจากที่พ่อค้าชื่อซิยิด 'อาลี มูฮัมหมัด ชีราซีอ้างการเปิดเผยจากสวรรค์และรับตำแหน่งพระบ๊อบหรือ "ประตู" พันธกิจของ Bab ได้ประกาศการมาถึงของ " ผู้ที่พระเจ้าจะทรงสำแดงให้ประจักษ์ " ที่ใกล้จะมาถึง ซึ่งบาไฮยอมรับว่าเป็น พระบาฮา อุลลาห์ ชาวบาไฮเคารพในโตราห์ พระวรสาร และคัมภีร์กุรอ่าน และงานเขียนของพระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห์ และ 'อับดุลบาฮา' ถือเป็นข้อความศูนย์กลางของความเชื่อ สมัครพรรคพวกส่วนใหญ่รวมกันภายใต้นิกายเดียว [56]

ลักษณะทั่วไป

ทุกศาสนาของอับราฮัมยอมรับประเพณีที่พระเจ้าเปิดเผยต่ออับราฮัมผู้เฒ่า [57]ทั้งหมดล้วนเป็นพระเจ้าองค์เดียว และให้กำเนิดพระเจ้าให้เป็นผู้สร้าง ที่ เหนือธรรมชาติ และเป็นที่มาของ กฎ ทางศีลธรรม [58]ตำราทางศาสนาของพวกเขาประกอบด้วยบุคคล ประวัติ และสถานที่เดียวกันจำนวนมาก แม้ว่าบ่อยครั้งจะนำเสนอบทบาท มุมมอง และความหมายที่แตกต่างกันก็ตาม [59]ผู้เชื่อที่เห็นด้วยกับความคล้ายคลึงกันเหล่านี้และต้นกำเนิดของอับราฮามิกทั่วไปมักจะคิดบวกต่อกลุ่มอับราฮัมกลุ่มอื่นๆ ด้วยเช่นกัน [60]

ในสามศาสนาหลักของอับราฮัม (ยูดาย คริสต์ และอิสลาม) ปัจเจก พระเจ้า และจักรวาลแยกจากกันอย่างมาก ศาสนาอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าผู้ตัดสิน บิดา ภายนอกโดยสมบูรณ์ ซึ่งปัจเจกและธรรมชาติเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา คนเราแสวงหาความรอดหรือการอยู่เหนือ ไม่ใช่โดยการไตร่ตรองถึงโลกธรรมชาติหรือผ่านการคาดเดาเชิงปรัชญา แต่โดยการพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัย (เช่น การเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าหรือกฎของพระองค์) และมองว่า การ ทรงเปิดเผยจากสวรรค์นั้นอยู่นอกเหนือตนเอง ธรรมชาติ และธรรมเนียมปฏิบัติ

เอกเทวนิยม

ทุกศาสนาของอับราฮัมอ้างว่านับถือพระเจ้าองค์เดียว บูชาพระเจ้าที่มีเอกสิทธิ์ แม้ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันก็ตาม [57]แต่ละศาสนาเหล่านี้เทศนาว่าพระเจ้าสร้าง เป็นหนึ่งเดียว กฎเกณฑ์ เปิดเผย รัก พิพากษา ลงโทษ และให้อภัย [20] [61]อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาสนาคริสต์จะไม่อ้างว่าเชื่อในพระเจ้าสามองค์—แต่ในสามบุคคลหรือ hypostases ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว- หลักคำสอนตรีเอกานุภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของศรัทธาสำหรับนิกายคริสเตียนส่วนใหญ่[ 62] [63]ขัดแย้งกับแนวคิดเทวนิยมของชาวยิวและมุสลิม เนื่องจากความคิดของตรีเอกานุภาพไม่คล้อยตามtawhid, หลักคำสอนของศาสนาอิสลามเรื่อง monotheism, ศาสนาอิสลามถือว่าศาสนาคริสต์เป็นหลายพระเจ้าหลายองค์ [64]

ศาสนาคริสต์และอิสลามต่างก็นับถือพระเยซู ( อาหรับ : อีซาหรือยาซูในหมู่ชาวมุสลิมและชาวคริสต์อาหรับตามลำดับ) แต่มีแนวความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากมาย:

อย่างไรก็ตาม การ บูชาพระเยซู หรือการตั้งภาคีกับพระเจ้า (เรียกว่าชิริก ใน ศาสนาอิสลาม และในศาสนายิวในศาสนายิว) มักถูกมองว่าเป็นการนอกรีตของการบูชารูปเคารพโดยศาสนาอิสลามและศาสนายิว [ ต้องการการอ้างอิง ]

ความต่อเนื่องทางเทววิทยา

ศาสนาอับราฮัมทุกศาสนายืนยันพระเจ้านิรันดร์องค์เดียวผู้ทรงสร้างจักรวาล ผู้ปกครองประวัติศาสตร์ ผู้ทรงส่ง ทูตแห่งการ เผยพระวจนะและทูตสวรรค์ และผู้ทรงเปิดเผยเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการ เปิดเผย ที่ ได้รับการดลใจ พวกเขายังยืนยันด้วยว่าการเชื่อฟังต่อพระเจ้าผู้สร้างองค์นี้จะต้องดำเนินไปตามประวัติศาสตร์ และวันหนึ่งพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพียงฝ่ายเดียวในการพิพากษาครั้งสุดท้าย [ ต้องการการอ้างอิง ]ศาสนาคริสต์ อิสลาม และยูดายมี มุมมอง ทางไกลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากมุมมองแบบสถิตหรือแบบวัฏจักรที่พบในวัฒนธรรมอื่นๆ[66] (แบบหลังเป็นเรื่องธรรมดาในศาสนาอินเดีย).

คัมภีร์

ทุกศาสนาของอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้านำทางมนุษยชาติผ่าน การ สำแดงแก่ศาสดาพยากรณ์ และแต่ละศาสนาตระหนักดีว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยคำสอนถึงและรวมถึงคำสอนเหล่านั้นในพระคัมภีร์ของพวกเขาเองด้วย

การปฐมนิเทศทางจริยธรรม

การ ปฐมนิเทศ ตามหลักจริยธรรม : ทุกศาสนากล่าวถึงการเลือกระหว่างความดีและความชั่ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าองค์เดียวและกฎศักดิ์สิทธิ์

มุมมองโลก Eschatological

มุม มองของโลก เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโชคชะตา เริ่มต้นด้วยการสร้างโลกและแนวคิดที่พระเจ้าทำงานผ่านประวัติศาสตร์ และจบลงด้วยการฟื้นคืนชีพของผู้ตายและการพิพากษาครั้งสุดท้ายและโลกหน้า [67]

ความสำคัญของกรุงเยรูซาเลม

เยรูซาเลมถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิว ต้นกำเนิดของมันสามารถเกิดขึ้นได้จนถึง 1004 ก่อนคริสตศักราช[68]เมื่อตามประเพณีในพระคัมภีร์ไบเบิลดาวิด ตั้งให้เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรอิสราเอล และ โซโลมอนบุตรชายของเขาได้สร้างวิหารแห่งแรกบนภูเขาโมไรอาห์ [69]เนื่องจากฮีบรูไบเบิลเล่าว่าการเสียสละของอิสอัคเกิดขึ้นที่นั่น ความสำคัญของ Mount Moriah สำหรับชาวยิวถือกำเนิดแม้กระทั่งเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ ชาวยิวสวดอ้อนวอนวันละสามครั้งในทิศทางของมัน รวมทั้งคำอธิษฐานขอให้มีการฟื้นฟูและการสร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นใหม่ (วัดที่สาม) บนภูเขาโมไรอาห์ ปิดพิธีปัสกาด้วยคำวิงวอนว่า "ปีหน้าสร้างกรุงเยรูซาเล็ม" และระลึกถึงเมืองในพรเมื่อสิ้นสุดมื้ออาหารแต่ละมื้อ กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของห้ารัฐยิวที่มีอยู่ในอิสราเอลตั้งแต่ 1,400 ปีก่อนคริสตศักราช ( สหราชอาณาจักรอิสราเอลราชอาณาจักรยูดาห์เยฮูดเมดินาตาราชอาณาจักรฮั สโมเนียน และอิสราเอลสมัยใหม่) เป็นชาวยิวส่วนใหญ่ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2395 และดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ [70] [71]

เยรูซาเลมเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในยุคแรก มีการแสดงตนของคริสเตียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [72]วิลเลียม อาร์. คีนัน จูเนียร์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียชาร์ลอตส์วิลล์ เขียนว่าตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 4 จนถึงการพิชิตอิสลามในช่วงกลางศตวรรษที่ 7 จังหวัดโรมันของ ปาเลสไตน์เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีกรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง [72]ตามพันธสัญญาใหม่เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระเยซูทรงถูกพามาเป็นเด็กเพื่อนำเสนอที่พระวิหาร[ลูกา 2:22]และสำหรับเทศกาลปัสกา [ลูกา 2:41]เขาเทศน์และรักษาให้หายในเยรูซาเล็ม ขับคนรับแลกเงิน อย่างไม่เป็น ระเบียบจากพระวิหารที่นั่น ถือกระยาหารมื้อสุดท้ายใน "ห้องชั้นบน" (ตามธรรมเนียมCenacle ) ที่นั่นในคืนก่อนที่เขาจะถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกจับในเกทเสมนี การพิจารณาคดีของพระเยซูหกส่วน—สามขั้นตอนในศาลศาสนาและสามขั้นตอนก่อนศาลโรมัน—ทั้งหมดถูกจัดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม การตรึงกางเขน ของเขา ที่Golgotha ​​การฝังศพของเขาในบริเวณใกล้เคียง (ตามเนื้อผ้าคือChurch of the Holy Sepulcher ) และการฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และคำทำนายเพื่อส่งคืนทั้งหมดกล่าวว่าได้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นที่นั่น

เยรูซาเลมกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม อันดับที่สามรองจากมักกะฮ์และเมดินา มัสยิดAl-Aqsaซึ่งแปลว่า "มัสยิดที่ไกลที่สุด" ในsura Al-Israในคัมภีร์กุรอานและบริเวณโดยรอบได้รับการกล่าวถึงในคัมภีร์กุรอานว่าเป็น "ดินแดนศักดิ์สิทธิ์" ประเพณีของชาวมุสลิมที่บันทึกไว้ในฮะ ดิษ ระบุว่าอัลอักซอมีมัสยิดในกรุงเยรูซาเล็ม ชาวมุสลิมกลุ่มแรกไม่ได้ละหมาดไปยัง กะอ์ บะ ฮ์ แต่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (นี่คือกิบลั ต เป็นเวลา 13 ปี): กิบลัตถูกเปลี่ยนเป็นกะอ์บะฮ์ในเวลาต่อมาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ในการละหมาดในทิศทางของกะอ์บะฮ์ (คัมภีร์กุรอาน, Al-Baqarah 2 :144–150). เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความเกี่ยวข้องกับมิราช[73]ตามประเพณีของชาวมุสลิม มูฮัมหมัดเสด็จขึ้นไป บน สวรรค์ทั้งเจ็ดบนล่อมีปีกชื่อ Buraqซึ่งนำโดยหัวหน้าทูตสวรรค์กาเบรียลเริ่มจากฐานศิลาบนภูเขาเทมเพิลในยุคปัจจุบันภายใต้แห่งศิลา [74] [75]

ความสำคัญของอับราฮัม

การตีความขอบเขต (สีแดง) ของดินแดนแห่งพันธสัญญาตามพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม (ปฐมกาล 15:18) [ปฐมกาล 15]

แม้ว่าสมาชิกของศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ไม่ได้อ้างว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ แต่สมาชิกบางคนของศาสนาเหล่านี้พยายามที่จะอ้างว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาโดยเฉพาะ (11)

สำหรับชาวยิวอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง ลูก หลานของอิสราเอล พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่า "เราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ และเราจะอวยพรเจ้า" [พล. 12:2]กับอับราฮัม พระเจ้าเข้าสู่ "พันธสัญญานิรันดร์ตลอดยุคสมัยที่จะเป็นพระเจ้าสำหรับคุณและลูกหลานของคุณที่จะมา" [พล. 17:7]พันธสัญญานี้เองที่ทำให้อับราฮัมและลูกหลานของเขาเป็นบุตรแห่งพันธสัญญา ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เข้าร่วมพันธสัญญา ล้วนถูกระบุว่าเป็นบุตรและธิดาของอับราฮัม [ ต้องการการอ้างอิง ]

อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษหรือผู้เฒ่า ที่เคารพนับถือ (เรียกว่าAvraham Avinu ( אברהם אבינו ในภาษาฮีบรู ) "อับราฮัมบิดาของเรา") ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้หลายประการ: ส่วนใหญ่เขาจะมีลูกหลานนับไม่ถ้วน ผู้ซึ่งจะได้รับดินแดนคานาอัน ( " แผ่นดินแห่งคำสัญญา ") ตามประเพณีของชาวยิว อับราฮัมเป็นผู้เผยพระวจนะหลังน้ำท่วม คนแรก ที่ปฏิเสธการบูชารูปเคารพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล แม้ว่าเชมและเอเบอร์ จะสาน ต่อประเพณีจากโนอาห์ [76] [77]

คริสเตียนมองว่าอับราฮัมเป็นแบบอย่างที่สำคัญของศรัทธาและเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกาย สำหรับคริสเตียน อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกับ/แทนที่จะเป็นบรรพบุรุษโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลของอัครสาวกเปาโล [ โรม. 4:9–12]กับพันธสัญญาของอับราฮัม "ตีความใหม่เพื่อที่จะให้คำจำกัดความโดยศรัทธาในพระคริสต์มากกว่าการสืบเชื้อสายทางสายเลือด" หรือทั้งสองอย่างโดยศรัทธาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษโดยตรง ไม่ว่าในกรณีใด การเน้นที่ศรัทธาเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวสำหรับพันธสัญญาของอับราฮัมที่จะประยุกต์ใช้[78] (ดูพันธสัญญาใหม่และลัทธิเหนือกว่า) ตามความเชื่อของคริสเตียน อับราฮัมเป็นแบบอย่างของความศรัทธา[ฮบ. 11:8–10] [ ไม่ต้องการแหล่งข่าวหลัก ]และการเชื่อฟังพระเจ้าโดยการถวายอิสอัคถูกมองว่าเป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการถวายของที่พระเจ้ามีต่อพระเยซูบุตรของพระองค์ [รอม. 8:32] [79]

นักวิจารณ์ชาวคริสต์มีแนวโน้มที่จะตีความพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมว่ามีผลกับศาสนา คริสต์ในเวลาต่อมา และบางครั้งแทนที่จะนำไปใช้กับศาสนายิว พวกเขาโต้แย้งเรื่องนี้บนพื้นฐานที่ว่าเช่นเดียวกับที่อับราฮัมเป็นคนต่างชาติ (ก่อนที่เขาจะถูกเข้าสุหนัต ) "เชื่อพระเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นความชอบธรรมแก่เขา" [ปฐก. 15:6] (เปรียบเทียบ รม. 4:3, ยากอบ 2:23) “ผู้ที่มีความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม” [กท. 3:7] (ดู ยอห์น 8:39 ด้วย) สิ่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ที่สุดในเทววิทยาของเปาโลซึ่งทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าล้วนเป็นทายาทฝ่ายวิญญาณของอับราฮัม [รอม. 4:20] [กลา. 4:9] [80]อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรอมนั้น 4:20 [81]และกลา. 4:9 [82]ในทั้งสองกรณี เขาอ้างถึงลูกหลานฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เป็น " บุตรของพระเจ้า " [กท. 4:26]แทนที่จะเป็น "ลูกหลานของอับราฮัม" [83]

สำหรับชาวมุสลิม อับราฮัมเป็นศาสดา " ผู้ส่งสารของพระเจ้า" ซึ่งยืนหยัดอยู่ในแนวเดียวกับอาดัมถึงมูฮัมหมัด ซึ่งพระเจ้าประทานโองการแก่[ อัลกุรอาน 4:163 ]ผู้ซึ่ง "สร้างรากฐานของบ้าน" (กล่าวคือ กะอ์ บะ ฮ์ ) [ อัลกุรอาน 2:127 ] กับ อิส มาอิ ล ลูกชายคนแรกของเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิดทุกแห่ง [84]อิบราฮิม (อับราฮัม) เป็นคนแรกในลำดับวงศ์ตระกูลของมูฮัมหมัด อิสลามถือว่าอับราฮัมเป็น "หนึ่งในมุสลิมกลุ่มแรก" (ซูเราะห์ 3)—ผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวในโลกที่ลัทธิเทวนิยมองค์เดียวได้สูญหายไป และเป็นชุมชนของผู้ศรัทธาต่อพระเจ้า[85]จึงถูกเรียกว่า ابونا ابراهيم หรือ "บิดาของเราอับราฮัม" เช่นเดียวกับอิบราฮิมอัล-ฮานิฟหรือ "อับราฮัมผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียว" เช่นเดียวกับศาสนายิว ศาสนาอิสลามเชื่อว่าอับราฮัมปฏิเสธการบูชารูปเคารพโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อับราฮัมยังจำได้ในรายละเอียดบางอย่างของการแสวงบุญฮัจย์ ประจำปี [86]

ความแตกต่าง

พระเจ้า

พระเจ้าอับราฮัมเป็นแนวคิดของพระเจ้าที่ยังคงเป็นลักษณะทั่วไปของทุกศาสนาของอับราฮัม [87] Abrahamic God ถูกมองว่าเป็นนิรันดร์มีอำนาจทุกอย่างรอบรู้และเป็น ผู้ สร้างจักรวาล [87]พระเจ้าถูกจัดให้มีคุณสมบัติของความศักดิ์สิทธิ์ ความยุติธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการมี อยู่ ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง [87]บรรดาผู้นับถือศาสนาอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือจักรวาลแต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนส่วนตัวและมีส่วนร่วมด้วยการฟังคำอธิษฐานและตอบสนองต่อการกระทำของสิ่งมีชีวิตของเขา พระเจ้าในศาสนาอับราฮัมมักถูกเรียกว่าเป็นผู้ชายเท่านั้น [87]

The Star of David (หรือMagen David ) เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของอัตลักษณ์ของชาวยิวสมัยใหม่และศาสนายิว

ในเทววิทยาของชาวยิวพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวอย่างเคร่งครัด พระเจ้าเป็นองค์หนึ่งที่สัมบูรณ์ แยกไม่ออกและหาที่เปรียบมิได้ ผู้ทรง เป็นสาเหตุสูงสุดของการดำรงอยู่ทั้งปวง ประเพณีของชาวยิวสอนว่าลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและไม่สามารถเข้าใจได้ และเป็นเพียงลักษณะที่พระเจ้าเปิดเผยเท่านั้นที่ทำให้จักรวาลดำรงอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษยชาติและโลก ในศาสนายิว พระเจ้าองค์เดียวของอิสราเอลคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นผู้นำทางโลก ได้ช่วยอิสราเอล ให้พ้น จาก การ เป็นทาสในอียิปต์และมอบ613 Mitzvot ให้พวกเขา ที่ภูเขาซีนายตามที่อธิบายไว้ในโตราห์

พระเจ้าประจำชาติของชาวอิสราเอลมีชื่อที่ถูกต้องซึ่งเขียนว่าYHWH ( ฮีบรู : יְהֹוָה ‎, สมัยใหม่ :  Yehovah , Tiberian :  Yəhōwāh ) ในภาษาฮีบรูไบเบิล ชื่อ YHWH เป็นการผสมผสานระหว่างกาลอนาคต ปัจจุบัน และอดีตของกริยา "howa" ( ฮีบรู : הוה ) ที่แปลว่า "เป็น" และแปลตามตัวอักษรหมายถึง "ผู้ดำรงอยู่จริง" โมเสสได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อนี้เมื่อ YHWH ตรัสว่า Eheye Asher Eheye ( ฮีบรู : אהיה אשר אהיה) "ฉันจะเป็นอย่างที่ฉันจะเป็น" ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตามที่พระเจ้าเป็นอย่างแท้จริง สาระสำคัญที่เปิดเผยของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือจักรวาล นอกจากนี้ยังแสดงถึงความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อโลก ตามประเพณีของชาวยิว อีกชื่อหนึ่งของพระเจ้าคือ เอ โลฮิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับจักรวาล พระเจ้าที่ปรากฎในโลกทางกายภาพ กำหนดความยุติธรรมของพระเจ้า และหมายถึง "ผู้ทรงเป็นพลังอำนาจและสาเหตุทั้งหมด ในจักรวาล"

กางเขนคริสเตียน (หรือ crux) เป็น สัญลักษณ์ทางศาสนาที่รู้จักกันดีที่สุดของศาสนาคริสต์ รุ่นนี้เรียกว่าละตินครอส

ในเทววิทยาคริสเตียนพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนิรันดร์ที่สร้างและรักษาโลก คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นทั้งที่อยู่เหนือธรรมชาติและดำรงอยู่ (เกี่ยวข้องกับโลก) [88] [89] คริสเตียนในยุคแรกแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้าในสาส์นของพอลลีนและลัทธิ[h] ในยุคแรก ซึ่งประกาศพระเจ้าองค์เดียวและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

ประมาณปี 200 Tertullianได้คิดค้นรูปแบบหนึ่งของหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพซึ่งยืนยันอย่างชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและใกล้เคียงกับรูปแบบสุดท้ายที่จัดทำขึ้นโดยสภาEcumenical 381 [90] [91] ตรีเอกานุภาพ ซึ่งเป็นกลุ่ม คริสเตียนส่วนใหญ่ถือเป็นหลักการสำคัญของศรัทธาของพวกเขา [92] [93] นิกายที่ ไม่ใช่ตรีเอกานุภาพกำหนดพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหลายวิธี [94]

เทววิทยาของคุณลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าได้รับการกล่าวถึงตั้งแต่ยุคแรกสุดของศาสนาคริสต์ โดยที่Irenaeusเขียนในศตวรรษที่ 2 ว่า "ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ขาดสิ่งใด แต่มีทุกสิ่ง" [95]ในศตวรรษที่ 8 จอห์นแห่งดามัสกัสระบุคุณลักษณะสิบแปดซึ่งยังคงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย [96]เมื่อเวลาผ่านไป นักเทววิทยาได้พัฒนารายการคุณลักษณะเหล่านี้อย่างเป็นระบบ บางรายการมีพื้นฐานมาจากข้อความในพระคัมภีร์ (เช่นคำอธิษฐานของพระเจ้าโดยระบุว่าพระบิดาอยู่ในสวรรค์ ) คนอื่นๆ อาศัยการให้เหตุผลทางศาสนศาสตร์ [97] [98]

คำว่าพระเจ้าเขียนเป็นภาษาอาหรับ

ในเทววิทยาอิสลามพระเจ้า ( อาหรับ : الله อั ลลอฮ์ ) ทรงเป็น ผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้กำหนดกฎเกณฑ์และผู้พิพากษาที่มีอำนาจและรอบรู้ ทุกสิ่ง [99]อิสลามเน้นว่าพระเจ้าเป็นเอกพจน์อย่างเคร่งครัด ( tawḥīd ) [100]เฉพาะ ( wāḥid ) และโดยเนื้อแท้ หนึ่ง ( aḥad ) ผู้ทรงเมตตาและมีอำนาจทุกอย่าง [11]ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม พระเจ้าดำรงอยู่โดยไม่มีสถานที่[102]และตามคัมภีร์อัลกุรอาน "ไม่มีนิมิตใดสามารถจับเขาได้ แต่การเข้าใจของพระองค์อยู่เหนือนิมิตทั้งหมด: พระองค์ทรงอยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมด แต่ยังคุ้นเคยกับทุกสิ่ง"[103]พระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเป็นพระเจ้าองค์เดียว [104] [105]ประเพณีอิสลามยังอธิบายถึงของพระเจ้า 99 ชื่อเหล่านี้อธิบายถึงคุณลักษณะของพระเจ้า รวมทั้งผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงยุติธรรม สันติสุขและพระพร และผู้พิทักษ์

ความเชื่อของอิสลามในพระเจ้าแตกต่างจากศาสนาคริสต์ตรงที่ว่าพระเจ้าไม่มีลูกหลาน ความเชื่อนี้ถูกสรุปไว้ในบทที่ 112 ของอัลกุรอานที่มีชื่อว่าAl-Ikhlasซึ่งกล่าวว่า "จงกล่าวเถิด พระองค์คืออัลลอฮ์ (ผู้ทรงเป็น) หนึ่ง อัลลอฮ์คือผู้ทรงนิรันดร์ ผู้ทรงสัมบูรณ์ พระองค์ไม่ทรงให้กำเนิดและไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีอยู่จริง เทียบเท่าพระองค์ใด ๆ". [ คัมภีร์กุรอาน 112: 1 ]

คัมภีร์

ศาสนาทั้งหมดเหล่านี้อาศัยพระคัมภีร์ ซึ่งบางศาสนาถือเป็นพระวจนะของพระเจ้า—จึงศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจปฏิเสธได้—และงานของนักบวชบางศาสนาซึ่งส่วนใหญ่นับถือตามประเพณีและเท่าที่ถือว่านับถือ ได้รับการดลใจจากสวรรค์ หากไม่ถูกกำหนดโดยพระเจ้า

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายคือTanakhซึ่งเป็นคำย่อในภาษาฮีบรูที่ย่อมาจากTorah (กฎหมายหรือคำสอน) Nevi'im (ศาสดาพยากรณ์) และKetuvim (งานเขียน) สิ่งเหล่านี้ได้รับการเสริมและเสริมด้วยประเพณีต่างๆ (แต่เดิมคือปากเปล่า): Midrash , Mishnah , Talmudและงานเขียนของรับบี Tanakh (หรือฮีบรูไบเบิล ) ประกอบด้วยระหว่าง 1,400 ก่อนคริสตศักราชและ 400 ปีก่อนคริสตศักราชโดยผู้เผยพระวจนะกษัตริย์ และนักบวชชาว ยิว

ข้อความภาษาฮีบรูของทานัค และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโตราห์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ จนถึงจดหมายฉบับสุดท้าย: การถอดความทำด้วยความระมัดระวัง ข้อผิดพลาดในตัวอักษรตัวเดียว การประดับตกแต่ง หรือสัญลักษณ์ของตัวอักษรที่จัดรูปแบบแล้วกว่า 300,000 ตัวที่ประกอบเป็นข้อความฮีบรูโทราห์ทำให้ม้วนหนังสือโตราห์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังนั้นทักษะของอาลักษณ์ของโตราห์จึงเป็นทักษะเฉพาะทาง และม้วนหนังสือต้องใช้เวลามากในการเขียนและตรวจสอบ

คัมภีร์ไบเบิลที่เขียนด้วยลายมือเป็นภาษาละตินจัดแสดงในโบสถ์ Malmesburyเมือง Wiltshire ประเทศอังกฤษ พระคัมภีร์เล่มนี้คัดลอกในเบลเยียมในปี 1407 เพื่ออ่านออกเสียงในอาราม

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคริสเตียนส่วนใหญ่ ได้แก่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินเดิมมีหนังสือ 73 เล่ม; อย่างไรก็ตาม หนังสือ 7 เล่ม เรียกรวมกันว่าคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานหรือ ดิวเทอ โรคานอนขึ้นอยู่กับความเห็นของคนหนึ่ง ถูกถอดออกโดยมาร์ติน ลูเทอร์เนื่องจากขาดแหล่งข้อมูลภาษาฮีบรูดั้งเดิม และตอนนี้แตกต่างกันไปตามการรวมแต่ละนิกาย พระคัมภีร์กรีกมีเนื้อหาเพิ่มเติม

พันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยเรื่องราวสี่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระเยซู ( พระกิตติคุณทั้งสี่ ) เช่นเดียวกับงานเขียนอื่นๆ อีกหลายฉบับ ( สาส์น)และหนังสือวิวรณ์ พวกเขามักจะถือว่าได้ รับการ ดลใจจากพระเจ้าและประกอบด้วยพระคัมภีร์คริสเตียน

ศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ (รวมถึงนิกายโรมันคาทอลิก คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์เกือบทุกรูปแบบ) ตระหนักดีว่าพระวรสารถูกส่งต่อไปโดยปากเปล่า และไม่ได้จัดทำเป็นกระดาษจนกระทั่งหลายสิบปีหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู และฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นเป็นสำเนา ของต้นฉบับเหล่านั้น เวอร์ชันของพระคัมภีร์ที่ถือว่าใช้ได้ดีที่สุด (ในแง่ของการสื่อความหมายที่แท้จริงของพระวจนะได้ดีที่สุด) มีความหลากหลายมาก: ฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับกรีก เซป ตัวจินต์ซีเรียค เป ชิตตาภาษาละติน ภูมิฐานฉบับคิงเจมส์ ภาษาอังกฤษ และรัสเซีย Synodal Bible ได้รับสิทธิ์ในชุมชนต่าง ๆ ในเวลาที่ต่างกัน

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์คริสเตียนได้รับการเสริมด้วยงานเขียนจำนวนมากโดยคริสเตียนแต่ละคนและสภาผู้นำคริสเตียน (ดูกฎหมายบัญญัติ ) คริสตจักรและนิกายคริสเตียนบางแห่งถือว่างานเขียนเพิ่มเติม บางอย่าง มีผลผูกพัน กลุ่มคริสเตียนอื่นๆ ถือว่าพระคัมภีร์มีผลผูกพันเท่านั้น ( sola scriptura )

คัมภีร์กุรอานในศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์ Reza Abbasi

หนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามคืออัลกุรอานที่ประกอบด้วย 114 Suras ("บทของคัมภีร์กุรอ่าน") อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมยังเชื่อในตำราทางศาสนาของศาสนายิวและศาสนาคริสต์ในรูปแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะไม่ใช่ฉบับปัจจุบันก็ตาม ตามคัมภีร์อัลกุรอาน (และความเชื่อของชาวมุสลิมกระแสหลัก) โองการของอัลกุรอานถูกเปิดเผยโดยพระเจ้าผ่านเทวทูตยิบเร ล ถึงมูฮัมหมัดในโอกาสต่างๆ การเปิดเผยเหล่านี้ถูกบันทึกไว้และจดจำโดยสหายหลายร้อยคนของมูฮัมหมัด แหล่งข้อมูลหลายแหล่งเหล่านี้ถูกรวบรวมเป็นสำเนาอย่างเป็นทางการฉบับเดียว หลังจากการสิ้นพระชนม์ของมูฮัมหมัด อัลกุรอานก็ถูกคัดลอกในหลายฉบับ และกาหลิบอุสมานได้มอบสำเนาเหล่านี้ให้กับเมืองต่างๆ ของจักรวรรดิอิสลาม

อัลกุรอานกล่าวถึงและเคารพศาสดาชาวอิสราเอลหลายคน รวมทั้งมูซาและพระเยซูและอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมที่: ผู้เผยพระวจนะของศาสนาอิสลาม ) เรื่องราวของผู้เผยพระวจนะเหล่านี้คล้ายกับในพระคัมภีร์มาก อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์โดยละเอียดของทานัคและพันธสัญญาใหม่ไม่ได้นำมาใช้โดยสมบูรณ์ พวกเขาถูกแทนที่ด้วยบัญญัติใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยโดยตรง (ผ่านกาเบรียล) ถึงมูฮัมหมัดและประมวลไว้ในคัมภีร์กุรอาน

เช่นเดียวกับชาวยิวที่มีคัมภีร์โตราห์ ชาวมุสลิมถือว่า ข้อความ ภาษาอาหรับ ดั้งเดิม ของคัมภีร์กุรอานนั้นไม่เสียหายและศักดิ์สิทธิ์จนถึงจดหมายฉบับสุดท้าย และการแปลใด ๆ ถือเป็นการตีความความหมายของคัมภีร์กุรอาน เนื่องจากมีเพียงข้อความภาษาอาหรับดั้งเดิมเท่านั้นที่ถือว่าเป็น พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [16]

เช่นเดียวกับ Rabbinic Oral Lawในพระคัมภีร์ฮีบรู คัมภีร์กุรอานเสริมด้วยหะดีษซึ่งเป็นชุดหนังสือโดยผู้เขียนในเวลาต่อมาที่บันทึกคำพูดของศาสดามูฮัมหมัด หะดีษตีความและอธิบายข้อบัญญัติอัลกุรอานอย่างละเอียด นักวิชาการอิสลามได้จัดหมวดหมู่หะดีษแต่ละระดับตามระดับความถูกต้องหรือ อิ ซาด ดังต่อไปนี้ : แท้ ( ซอฮิ ) ยุติธรรม ( ฮะ ซัน ) หรืออ่อนแอ ( ดาอิฟ ) [107]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 9 คอลเล็กชั่น หะดีษหลักหกเล่มได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือสำหรับชาวมุสลิมสุหนี่

อย่างไรก็ตาม มุสลิมชีอะห์อ้างถึงหะดีษที่รับรองความถูกต้องอื่นแทน [108]พวกเขาเรียกรวมกันว่าThe Four Books

หะดีษและเรื่องราวชีวิตของมูฮัมหมัด ( ซีรอ ) ประกอบเป็นซุนนะห์ ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่เชื่อถือได้ของอัลกุรอาน ความคิดเห็นทางกฎหมายของนักกฎหมายอิสลาม ( Faqīh ) เป็นแหล่งข้อมูลอื่นสำหรับการปฏิบัติประจำวันและการตีความประเพณีอิสลาม (ดูเฟคห์ )

อัลกุรอานมีการอ้างอิงซ้ำๆ ถึง "ศาสนาของอับราฮัม" (ดู Suras 2:130,135; 3:95; 6:123,161; 12:38; 16:123; 22:78) ในคัมภีร์กุรอาน สำนวนนี้กล่าวถึงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ บางครั้งตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์และศาสนายิว ดังเช่นในสุระ 2:135 ตัวอย่างเช่น: 'พวกเขากล่าวว่า: "จงเป็นยิวหรือคริสเตียน ถ้าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำ (สู่ความรอด)" จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า "เปล่า! (ฉันอยากได้มากกว่า) ศาสนาของอับราฮัมผู้เที่ยงแท้ และเขาไม่ได้เข้าร่วมกับพระเจ้ากับพระเจ้า" ' ในคัมภีร์กุรอาน อับราฮัมได้รับการประกาศว่าเป็นมุสลิม ( ฮา นิฟ ถูกต้องกว่าว่าเป็น " ผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวในสมัยก่อน") ไม่ใช่ยิวหรือคริสเตียน (สุระ 3:67 )

Eschatology

ในศาสนาหลักของอับราฮัมมีความคาดหวังของบุคคลที่จะประกาศเวลาอวสานหรือทำให้เกิดอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคำพยากรณ์ ของพระเมสสิยา ห์ ศาสนายิวรอคอยการมาของ พระเมสสิยา ห์ชาวยิว แนวความคิดของชาวยิวเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์แตกต่างจากแนวความคิดของคริสเตียนในแง่มุมที่สำคัญหลายประการ แม้ว่าจะมีการใช้คำเดียวกันทั้งสองคำก็ตาม พระเมสสิยาห์ของชาวยิวไม่ได้ถูกมองว่าเป็น "พระเจ้า" แต่ในฐานะมนุษย์ผู้มีค่าควรแก่การพรรณนาดังกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ การปรากฏตัวของเขาไม่ใช่จุดจบของประวัติศาสตร์ แต่เป็นการส่งสัญญาณการมาถึงของโลกที่จะมาถึง

ศาสนาคริสต์รอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ แม้ว่าผู้ทำนาย ล่วงหน้าจะ เชื่อว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว อิสลามรอคอยทั้งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู (เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์และสิ้นพระชนม์) และการเสด็จมาของมาห์ดี (ซุนนีในชาติแรกของเขา สิบสองชีอะ เป็นการกลับมาของมูฮัมหมัด อัล-มาห์ดี )

ศาสนาอับราฮัมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกายซึ่งตายและจิตวิญญาณซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกินกว่าความตายของมนุษย์และถือสาระสำคัญของบุคคลนั้นและพระเจ้าจะทรงตัดสินชีวิตของแต่ละคนในวันแห่งการพิพากษา ความสำคัญของสิ่งนี้และการมุ่งเน้น ตลอดจนเกณฑ์ที่แม่นยำและผลลัพธ์สุดท้าย แตกต่างกันระหว่างศาสนา [ ต้องการการอ้างอิง ]

ทัศนะของศาสนายิวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ("โลกหน้า") ค่อนข้างหลากหลาย สิ่งนี้สามารถนำมาประกอบกับประเพณีที่แทบไม่มีอยู่จริงของวิญญาณ/วิญญาณในฮีบรูไบเบิล (ยกเว้นที่เป็นไปได้คือแม่มดแห่งเอนเดอร์ ) ส่งผลให้มุ่งเน้นไปที่ชีวิตปัจจุบันมากกว่ารางวัลในอนาคต

คริสเตียนมีคำสอนที่หลากหลายและแน่นอนกว่าในยุคสุดท้ายและสิ่งที่ประกอบเป็น ชีวิต หลังความตาย แนวทางของคริสเตียนส่วนใหญ่มีทั้งที่พำนักที่แตกต่างกันสำหรับผู้ตาย ( สวรรค์นรกลิโบไฟชำระ ) หรือการปรองดองสากลเพราะวิญญาณทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตามพระ ฉายา ของพระเจ้า ชนกลุ่มน้อยเล็ก ๆ สอน การ ทำลายล้างหลักคำสอนที่ว่าบุคคลเหล่านั้นที่ไม่ได้คืนดีกับพระเจ้าเพียงแค่หยุดอยู่

ในศาสนาอิสลาม พระเจ้าได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ผู้ทรงเมตตากรุณาและเมตตามากที่สุด" (คัมภีร์กุรอาน 1:2 เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นของ Suras ทั้งหมด เว้นแต่หนึ่ง) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ทรง "ยุติธรรมที่สุด" เช่นกัน อิสลามกำหนดนรก ที่แท้จริง สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำบาปร้ายแรง บรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระเจ้าจะได้รับรางวัลเป็นตำแหน่งของตนเองในสวรรค์ ในขณะที่คนบาปถูกลงโทษด้วยไฟ ยังมีรูปแบบการลงโทษอื่นๆ อีกมากมายที่อธิบายไว้ ขึ้นอยู่กับความบาปที่กระทำ นรกแบ่งออกเป็นหลายระดับ

ผู้ที่นมัสการและจดจำพระเจ้าได้รับการสัญญาว่าเป็นที่พำนักนิรันดร์ในสวรรค์ทางร่างกายและจิตวิญญาณ สวรรค์ถูกแบ่งออกเป็นแปดระดับโดยระดับสูงสุดของสวรรค์เป็นรางวัลของผู้ที่ได้รับคุณธรรมสูงสุด ผู้เผยพระวจนะ และผู้ที่ถูกสังหารขณะต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ (ผู้เสียสละ)

เมื่อกลับใจจากพระเจ้า บาปมากมายสามารถได้รับการอภัยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เกิดซ้ำ เนื่องจากพระเจ้ามีพระเมตตาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตที่ผิดบาป อาจถูกลงโทษชั่วขณะหนึ่ง แล้วจึงปล่อยสู่สวรรค์ในที่สุด หากใครเสียชีวิตในสภาพของเชิ ร์ก (กล่าวคือ คบหากับพระเจ้าไม่ว่าในทางใด เช่น อ้างว่าพระองค์เท่าเทียมกับสิ่งใดๆ หรือปฏิเสธพระองค์) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้—เขาหรือเธอจะอยู่ในนรกตลอดไป

เมื่อบุคคลนั้นเข้าสวรรค์แล้ว บุคคลผู้นี้จะสถิต ณ ที่นั้นชั่วนิรันดร์ [19]

การบูชาและพิธีกรรมทางศาสนา

การนมัสการพิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแตกต่างกันอย่างมากในหมู่ศาสนาอับบราฮัมมิก ความคล้ายคลึงกันไม่กี่อย่างคือวงจรเจ็ดวันซึ่งวันหนึ่งสงวนไว้สำหรับการสักการะ สวดมนต์ หรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ — แชบแบทวันสะบาโตหรือญุมูอาห์ ธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลของปฐมกาล ที่ซึ่งพระเจ้าสร้างจักรวาลในหกวันและพักในวันที่เจ็ด

การปฏิบัติ ศาสนายิว แบบออร์โธดอกซ์ ได้รับคำแนะนำจากการตีความของโตราห์และ คัมภีร์ มุด ก่อนที่จะทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนักบวชชาวยิวเสนอการเสียสละที่นั่นสองครั้งต่อวัน ตั้งแต่นั้นมา แนวปฏิบัติก็ถูกแทนที่ จนกระทั่งมีการสร้างวิหารขึ้นใหม่ โดยชาวยิวต้องละหมาดสามครั้งต่อวัน รวมถึงการสวดมนต์ของโตราห์และหันหน้าไปทางเทมเพิลเมาท์ของกรุงเยรูซาเล็ม การปฏิบัติอื่นๆ ได้แก่ การขลิบกฎหมายว่าด้วยอาหารถือบวชปัสกาการศึกษาของโตราห์,เทฟิลลิน , ความบริสุทธิ์และอื่นศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมการปฏิรูปศาสนายิวและ ขบวนการ Reconstructionistต่างเคลื่อนห่างจากประเพณีที่เคร่งครัดของกฎหมายในระดับที่ต่างกันออกไป

ภาระผูกพันในการอธิษฐานของสตรีชาวยิวแตกต่างกันไปตามนิกาย ในการปฏิบัติแบบออร์โธดอกซ์ร่วมสมัย ผู้หญิงไม่ได้อ่านจากโตราห์และจำเป็นต้องพูดบางส่วนของบริการประจำวันเหล่านี้เท่านั้น

ศาสนายูดายทุกเวอร์ชันใช้ปฏิทินพิเศษร่วมกันซึ่งมีเทศกาลต่างๆ มากมาย ปฏิทินเป็นแบบจันทรคติ โดยมีเดือนตามจันทรคติและปีสุริยคติ (จะมีการเพิ่มเดือนพิเศษทุกๆ ปีที่สองหรือสามเพื่อให้ปีจันทรคติที่สั้นกว่า "ทัน" กับปีสุริยคติ) ลำธารทุกสายจัดเทศกาลเดียวกัน แต่บางสายก็เน้นต่างกัน ตามปกติด้วยระบบกฎหมายที่กว้างขวาง นิกายออร์โธดอกซ์มีลักษณะที่ซับซ้อนที่สุดในการสังเกตเทศกาล ในขณะที่การปฏิรูปให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ง่ายๆ ของแต่ละเทศกาลมากกว่า

การนมัสการของคริสเตียนแตกต่างกันไป ใน แต่ละนิกาย การ อธิษฐานส่วนบุคคลมักจะไม่ทำพิธี ในขณะที่การสวดมนต์เป็นกลุ่มอาจเป็นพิธีกรรมหรือไม่ใช่พิธีกรรมตามโอกาส ในระหว่างการนมัสการในโบสถ์มักมีพิธีสวด บางรูปแบบ พิธีกรรมจะดำเนินการระหว่างพิธีศีลระลึกซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละนิกาย และมักจะรวมถึงการรับบัพติศมาและศีลมหาสนิทและอาจรวมถึงการยืนยัน การสารภาพบาปพิธีกรรมครั้งสุดท้ายและคำสั่ง ศักดิ์สิทธิ์

การปฏิบัติบูชาคาทอลิกถูกควบคุมโดยเอกสาร รวมทั้ง (ในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุด, ตะวันตก, ละติน ) มิสซาล โรมัน บุคคล คริสตจักร และนิกายต่างให้ความสำคัญกับพิธีกรรม—บางนิกายพิจารณาว่ากิจกรรมพิธีกรรมส่วนใหญ่เป็นทางเลือก (ดูAdiaphora ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การปฏิรูป โปรเตสแตนต์

สาวกของศาสนาอิสลาม (มุสลิม) จะต้องปฏิบัติตามหลักห้าประการของศาสนาอิสลาม เสาแรกคือความเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮและในมูฮัมหมัดในฐานะศาสดาสุดท้ายและสมบูรณ์แบบที่สุดของเขา ประการที่สองคือการอธิษฐานห้าครั้งต่อวัน ( salat ) ไปยังทิศทาง ( Qibla ) ของKaabaในเมกกะ เสาหลักที่สามคือการบิณฑบาต (ซะกาห์ ) ส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งที่มอบให้กับคนจนหรือสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงการให้ส่วนแบ่งเฉพาะของความมั่งคั่งและเงินออมของบุคคลหรือสาเหตุตามที่กำหนดไว้ในอัลกุรอานและชี้แจง ร้อยละเฉพาะสำหรับรายได้และความมั่งคั่งประเภทต่างๆในหะ ดีษ. ส่วนแบ่งปกติที่ต้องจ่ายคือสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งของรายได้: เพิ่มขึ้นถ้าไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานและเพิ่มขึ้นอีกหากต้องการเพียงเงินทุนหรือทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่จำเป็น (เช่นรายได้จากการเช่าพื้นที่) และเพิ่มเป็น 50% ใน " ความมั่งคั่งที่ไม่ได้รับ" เช่น การหาขุมทรัพย์ และ 100% ของความมั่งคั่งที่ถือว่าหะรอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามชดใช้บาป เช่น ที่ได้มาจากผลประโยชน์ทางการเงิน ( ริ บา )

การ ถือศีลอด ( เลื่อย ) ในช่วงเดือนที่เก้าของปฏิทินจันทรคติของชาวมุสลิมคือรอมฎอนเป็นเสาหลักที่สี่ของศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมทุกคนหลังวัยแรกรุ่นมีสุขภาพที่ดี (ตามที่แพทย์มุสลิมตัดสินให้สามารถถือศีลอดได้โดยไม่เกิดอันตรายร้ายแรง เพื่อสุขภาพ: แม้ในสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดก็ตาม "แพทย์มุสลิมที่มีความสามารถและตรงไปตรงมา" ก็ต้องเห็นด้วย) ที่ไม่ได้มีประจำเดือนจะต้องปฏิบัติตาม - วันที่พลาดการถือศีลอดด้วยเหตุผลใด ๆ เว้นแต่จะมีถาวร ความเจ็บป่วยเช่นโรคเบาหวานที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอดอาหาร ในกรณีเช่นนี้ ต้องชดใช้โดยให้อาหารคนยากจนหนึ่งคนในแต่ละวันที่พลาดไป

ในที่สุด มุสลิมก็จำเป็นต้องแสวงบุญไปยังนครมักกะฮ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต หากร่างกายสามารถ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำปีละครั้ง เฉพาะบุคคลที่มีฐานะการเงินและสุขภาพไม่เพียงพออย่างรุนแรงเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นจากการทำฮัจญ์ (เช่น หากการทำฮัจญ์จะสร้างความเครียดให้กับสถานการณ์ทางการเงินของตน แต่จะไม่จบลงด้วยการเร่ร่อนหรืออดอยาก ในระหว่างการจาริกแสวงบุญนี้ ชาวมุสลิมใช้เวลาสามถึงเจ็ดวันในการสักการะ ประกอบพิธีกรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมุนเวียนกะอบะหในหมู่ชาวมุสลิมอื่น ๆ นับล้านและการ " ขว้างปาปีศาจ " ที่มิ นา

ในตอนท้ายของฮัจญ์จะมีการโกนศีรษะของผู้ชาย แกะและ สัตว์ ฮาลาล อื่น ๆ โดยเฉพาะอูฐจะถูกเชือดเป็นพิธีบูชายัญโดยมีเลือดออกที่คอตามวิธีการฆ่าที่เคร่งครัดซึ่งคล้ายกับค ช รุตของ ชาวยิว ระลึกถึงช่วงเวลาที่อัลลอฮ์แทนที่อิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัมตามประเพณีของศาสนาอิสลาม (ซึ่งตรงกันข้ามกับประเพณียิว - คริสเตียน ที่ อิสอัคเป็นผู้เสียสละที่ตั้งใจไว้) ด้วยแกะจึงเป็นการป้องกันการเสียสละของมนุษย์ เนื้อสัตว์จากสัตว์เหล่านี้จะถูกแจกจ่ายในท้องถิ่นเพื่อชาวมุสลิมเพื่อนบ้านและญาติ ในที่สุด ฮัจญีก็เลิกอิหรอ มและฮัจญ์ก็เสร็จสิ้น [ ต้องการการอ้างอิง ]

การขลิบ

ศาสนายิวสั่งว่าผู้ชายจะเข้าสุหนัตเมื่ออายุได้ 8 วัน เช่นเดียวกับซุนนะ ห์ ในศาสนา อิสลาม

ศาสนาคริสต์แบบตะวันตกเข้ามาแทนที่ประเพณีการขลิบของผู้ชายด้วยพิธีล้างบาป[110]พิธีซึ่งแตกต่างกันไปตามหลักคำสอนของนิกาย แต่โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึงการจุ่มลงใน น้ำ การล้าง บาปหรือการเจิมด้วยน้ำ ริสตจักรยุคแรก (กิจการ 15, สภาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ) ตัดสินใจว่าคริสเตียนต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต สภาฟลอเรนซ์ในศตวรรษที่ 15 [111]ห้าม วรรค #2297 ของคำสอนคาทอลิกเรียกว่าการตัดแขนขาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์หรือการตัดอวัยวะที่ผิดศีลธรรม [112] [113]จนถึงศตวรรษที่ 21 คริสตจักรคาทอลิกได้นำเอาตำแหน่งที่เป็นกลางในการปฏิบัติ ตราบใดที่ไม่มีการปฏิบัติเป็นพิธีเริ่มต้น นักวิชาการคาทอลิกให้ข้อโต้แย้งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่านโยบายนี้ไม่ขัดกับคำสั่งก่อนหน้านี้ [114] [115] [116]พันธสัญญาใหม่บทที่15บันทึกไว้ว่าศาสนาคริสต์ไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต ปัจจุบันคริสตจักรคาทอลิกยังคงรักษาตำแหน่งที่เป็นกลางในการเข้าสุหนัตที่ไม่นับถือศาสนา[117]และในปี ค.ศ. 1442 คริสตจักรได้สั่งห้ามการขลิบทางศาสนาในสภาที่ 11 แห่งฟลอเรนซ์ [118] คริสเตียนคอปติกฝึกขลิบเป็นพิธีกรรม [119]ที่Eritrean Orthodox Churchและ the Ethiopian Orthodox Churchเรียกร้องให้เข้าสุหนัต ด้วยความชุกของผู้ชายออร์โธดอกซ์ในเอธิโอเปียเกือบสากล [120]

หลายประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่มีอัตราการขลิบต่ำ ในขณะที่การขลิบทั้งทางศาสนาและนอกศาสนาเป็นเรื่องปกติในหลาย ประเทศ ที่นับถือ ศาสนาคริสต์ เช่น สหรัฐอเมริกา[121]และฟิลิปปินส์ออสเตรเลีย [ 122 ] และแคนาดาแคเมอรูนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเอธิโอเปียอิ เค ทอเรียลกินีกานาไนจีเรียและเคนยาและประเทศคริสเตียนในแอฟริกาอื่นๆ[123] [124] [125]การขลิบเป็นเรื่องสากลในประเทศคริสเตียนของโอเชียเนีย คริสต์ศาสนาคอปติกและเอธิโอเปียออร์ทอดอกซ์และเอริเทรียออร์โธดอกซ์ยังคงสังเกตการขลิบของผู้ชายและฝึกการขลิบเป็นพิธีกรรม [119] [126] การ ขลิบชายยังได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในหมู่คริสเตียนจากเกาหลีใต้อียิปต์ซีเรียเลบานอนจอร์แดนปาเลสไตน์อิสราเอลและแอฟริกาเหนือ (ดู อะพอส เทีย ด้วย .)

การเข้าสุหนัตของผู้ชายเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของศาสนาอิสลามและเป็นส่วนหนึ่งของfitrahหรือนิสัยโดยกำเนิดและลักษณะตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ [127]

ข้อจำกัดด้านอาหาร

ศาสนายิวและศาสนาอิสลามมีกฎหมายว่าด้วยอาหารที่เข้มงวด โดยอาหารที่ได้รับอนุญาตเรียกว่าโคเชอร์ในศาสนายิว และฮาลาลในศาสนาอิสลาม สองศาสนานี้ห้ามบริโภคเนื้อหมู อิสลามห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ข้อจำกัดเรื่องฮาลาลถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงกฎหมายว่าด้วยอาหารของ คาช รุตดังนั้นอาหารโคเชอร์จำนวนมากจึงถือเป็นฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเนื้อสัตว์ที่ศาสนาอิสลามกำหนดให้ต้องฆ่าในพระนามของพระเจ้า ดังนั้น ในหลายสถานที่ ชาวมุสลิมเคยกินอาหารโคเชอร์ อย่างไรก็ตาม อาหารบางชนิดที่ไม่ถือว่าโคเชอร์ถือเป็นอาหารฮาลาลในศาสนาอิสลาม [128]

ด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น คริสเตียนไม่ถือว่ากฎหมายอาหารที่เคร่งครัดในพันธสัญญาเดิมมีความเกี่ยวข้องกับคริสตจักรในปัจจุบัน ดูกฎหมายพระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์ด้วย โปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยอาหาร แต่มีข้อยกเว้นส่วนน้อย [129]

นิกายโรมันคาธอลิกเชื่อในการละเว้นและการปลงอาบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปีและช่วงเข้าพรรษาถือเป็นวันสำนึกผิด [130]กฎแห่งการละเว้นกำหนดให้ชาวคาทอลิกอายุตั้งแต่ 14 ปีจนถึงตายเพื่อละเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ในวันศุกร์เพื่อเป็นเกียรติแก่ความรักของพระเยซูในวันศุกร์ประเสริฐ การประชุมพระสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตจากสันตะสำนักสำหรับชาวคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเพื่อทดแทนการสำนึกผิด หรือแม้แต่การปฏิบัติเพื่อการกุศลที่พวกเขาเลือกเอง [131] ชาวคาทอลิกพิธีกรรมทางทิศตะวันออกมีแนวปฏิบัติในการรับโทษตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายบัญญัติสำหรับคริสตจักรตะวันออก

ริสตจักร เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส (SDA) รวบรวมกฎและข้อบังคับในพันธสัญญาเดิมมากมาย เช่น ส่วนสิบ การถือปฏิบัติวันสะบาโต และกฎหมายอาหารของชาวยิว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กินเนื้อหมู หอย หรืออาหารอื่นๆ ที่ถือว่าไม่สะอาดตามพันธสัญญาเดิม "ความเชื่อพื้นฐาน" ของ SDA ระบุว่าสมาชิกของพวกเขา "ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และละเว้นจากอาหารที่ไม่สะอาดที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์" [เลวีนิติ 11:1–47] ท่ามกลางคนอื่นๆ[132]

ในพระคัมภีร์ไบเบิลการบริโภคสัตว์ที่รัดคอตายและเลือดเป็นสิ่งต้องห้ามโดยกฤษฎีกาเผยแพร่ศาสนา[กิจการ 15:19–21]และยังคงถูกห้ามใน โบสถ์ กรีกออร์โธดอกซ์ตามที่นักบวชชาวเยอรมันKarl Josef von Hefeleกล่าวไว้ในคำอธิบายของเขา ใน Canon II ของสภา Ecumenical ที่สองซึ่งจัดขึ้นในศตวรรษที่ 4 ที่ Gangra หมายเหตุ: "เราเห็นว่าในช่วงเวลาของ Synod of Gangraกฎของ Apostolic Synod [ สภาแห่งกรุงเยรูซาเล็มแห่งกิจการ 15] เกี่ยวกับเรื่องนี้ เลือดและสิ่งที่ถูกรัดคอก็ยังมีผลบังคับ กับชาวกรีกแท้จริงแล้วมันยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เสมอในขณะที่พิธีเฉลิมฉลองของพวกเขายังคงแสดงอยู่" นอกจากนี้เขายังเขียนว่า "ในช่วงปลายศตวรรษที่แปดสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3ในปีพ. ศ. 731 ห้ามมิให้กินเลือดหรือสิ่งของที่ถูกรัดคอภายใต้การขู่ว่าจะปลงพระชนม์สี่สิบคน วัน” [133]

พยานพระยะโฮ วางด เว้นจากการกินเลือดและการถ่ายเลือดตามกิจการ 15:19–21

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และชาที่ไม่ใช้สมุนไพร แม้ว่าจะไม่มีชุดอาหารต้องห้าม แต่คริสตจักรสนับสนุนให้สมาชิกละเว้นจากการรับประทานเนื้อแดงมากเกินไป [134]

พิธีวันสะบาโต

วันสะบาโตในพระคัมภีร์คือวันพักผ่อนและเวลาแห่งการนมัสการประจำ สัปดาห์ มีการสังเกตแตกต่างกันในศาสนายิว คริสต์ศาสนา และอิสลาม และแจ้งเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในศาสนาอื่นๆ ของอับราฮัม แม้ว่ามุมมองและคำจำกัดความมากมายได้เกิดขึ้นในช่วงนับพันปี แต่ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากประเพณีดั้งเดิมเดียวกัน

การเผยแผ่ศาสนา

ศาสนายิวยอมรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส แต่ไม่มีมิชชันนารี ที่ชัดเจน ตั้งแต่ปลายยุควัดที่สอง ศาสนายิวระบุว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวสามารถบรรลุความชอบธรรมได้โดย ปฏิบัติตาม กฎ ของโนอาไฮ ด์ ซึ่งเป็นชุดของความจำเป็นทางศีลธรรมที่พระเจ้าประทานให้ ตามคัมภีร์ ทัลมุด[135]เป็นชุดกฎหมายที่มีผลผูกพันสำหรับ "ลูกหลานของโนอาห์ "—นั่นคือ ของมนุษยชาติทั้งหมด [136] [137]เป็นที่เชื่อกันว่ามากถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของจักรวรรดิโรมันปฏิบัติตามศาสนายิวทั้งที่เป็นชาวยิวที่มีภาระผูกพันทางพิธีกรรมอย่างเต็มที่หรือพิธีกรรมที่เรียบง่ายซึ่งจำเป็นสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวยิวในศรัทธานั้น [138]

โมเสส ไมโมนิเดสหนึ่งในครูใหญ่ของชาวยิว กล่าวว่า "จากปราชญ์ของเรา คนชอบธรรมจากประเทศอื่น ๆ มีที่ในโลกที่จะมาถึง หากพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาควรเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้สร้าง" เนื่องจากพระบัญญัติที่ใช้กับชาวยิวนั้นมีรายละเอียดและยุ่งยากกว่า กฎหมายของโนอา ไฮด์มาก นักวิชาการชาวยิวจึงรักษาตามธรรมเนียมว่าการเป็นคนดีที่ไม่ใช่ยิวดีกว่าชาวยิวที่ชั่วร้าย ซึ่งทำให้หมดกำลังใจในการกลับใจใหม่ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2546 ชาวยิวที่แต่งงานแล้ว 28% แต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว [139] ดูเพิ่มเติมที่ การแปลงเป็นศาสนายิว

ศาสนา คริสต์ส่งเสริมการประกาศ องค์กรคริสเตียนหลายแห่ง โดยเฉพาะคริสตจักรโปรเตสแตนต์ ส่งมิชชันนารีไปยังชุมชนที่ไม่ใช่คริสเตียนทั่วโลก ดูเพิ่มเติมที่Great Commission . บังคับให้เปลี่ยนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถูกกล่าวหาในหลายจุดตลอดประวัติศาสตร์ ข้อกล่าวหาที่อ้างถึงเด่นชัดที่สุดคือการแปลงของคนต่างศาสนาหลังจากคอนสแตนติของชาวมุสลิม ชาวยิว และอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในช่วงสงครามครูเสด ; ของชาวยิวและชาวมุสลิมในช่วงเวลาของการสืบสวนของสเปนซึ่งพวกเขาได้รับข้อเสนอให้เลือกเนรเทศ กลับใจใหม่ หรือตาย และของชาวแอซเท็กโดยHernán Cortés. การบังคับให้เปลี่ยนมานับถือนิกายโปรเตสแตนต์อาจเกิดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงการปฏิรูป โดยเฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน อังกฤษและไอร์แลนด์

การบังคับให้กลับใจใหม่ถูกประณามว่าเป็นบาปโดยนิกายหลักๆ เช่น นิกายโรมันคาธอลิก ซึ่งระบุอย่างเป็นทางการว่าการบังคับเปลี่ยนศาสนาสร้างมลพิษให้กับศาสนาคริสต์และทำให้เสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ ดังนั้นความผิดในอดีตหรือปัจจุบันจึงถือเป็นเรื่องอื้อฉาว (สาเหตุของการไม่เชื่อ) ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6ตรัสว่า "ถือเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของหลักคำสอนคาทอลิกที่การตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้าในความเชื่อจะต้องเป็นอิสระ ดังนั้นจึงไม่มีใครถูกบังคับให้ยอมรับความเชื่อของคริสเตียนโดยขัดต่อเจตจำนงของเขาเอง" [140]นิกายโรมันคาธอลิกได้ประกาศว่าชาวคาทอลิกควรต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิว [141]

Dawahเป็นแนวคิดอิสลามที่สำคัญซึ่งหมายถึงการเทศนาของศาสนาอิสลาม Da'wah หมายถึง "การออกหมายเรียก" หรือ "การเชื้อเชิญ" มุสลิมที่ปฏิบัติดะวะฮ์ ไม่ว่าจะในฐานะนักบวชหรือในความพยายามของชุมชนอาสาสมัคร เรียกว่า ดาอี ซึ่งเป็นพหูพจน์ดูอาต ดาอีจึงเป็นบุคคลที่เชิญชวนผู้คนให้เข้าใจอิสลามผ่านกระบวนการสนทนา และอาจจัดอยู่ในประเภทอิสลามเทียบเท่ากับมิชชันนารี เป็นผู้เชิญชวนผู้คนให้มานับถือศาสนา มาละหมาด หรือเข้าสู่ชีวิตอิสลาม .

กิจกรรมดะวะห์มีได้หลายรูปแบบ บางคนศึกษาอิสลามเพื่อทำการดาวะฮ์โดยเฉพาะ มัสยิดและศูนย์อิสลามอื่น ๆ บางครั้งแพร่กระจาย Da'wah อย่างแข็งขันคล้ายกับคริสตจักรผู้เผยแพร่ศาสนา คนอื่น ๆ พิจารณาที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและตอบคำถามเพื่อเป็น Da'wah การระลึกถึงชาวมุสลิมในความศรัทธาและการขยายความรู้ก็ถือได้ว่าดะวะห์

ในเทววิทยาอิสลามจุดประสงค์ของดะวะห์คือการเชิญชวนผู้คน ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ให้เข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้าตามที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮ์ของท่านศาสดา รวมทั้งเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับมูฮัมหมัด Da'wah ผลิตผู้เปลี่ยนใจศาสนาอิสลามซึ่งจะเพิ่มขนาดของUmmah มุสลิม หรือชุมชนชาวมุสลิม

การเสวนาระหว่างศาสนาอับราฮัม

ส่วนนี้รายงานเกี่ยวกับงานเขียนและคำปราศรัยที่บรรยายหรือสนับสนุนการเสวนาระหว่างศาสนาอับราฮัม

Amir Hussain
ในปี 2546 หนังสือชื่อProgressive Muslims: On Justice, Gender และ Pluralismมีบทหนึ่งของAmir Hussainเรื่อง "Muslims, Pluralism, and Interfaith Dialogue" ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่าการพูดคุยระหว่างศาสนาเป็นส่วนสำคัญของศาสนาอิสลามตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไร . จาก "การเปิดเผยครั้งแรก" ตลอดชีวิตที่เหลือของเขา มูฮัมหมัด "มีส่วนร่วมในการสนทนาระหว่างศาสนา" ศาสนาอิสลามจะไม่แพร่ขยายหากไม่มี "การเสวนาระหว่างศาสนา" [142]

ฮุสเซนได้ยกตัวอย่างเบื้องต้นของ "ความสำคัญของการสนทนาแบบพหุนิยมและการเสวนาระหว่างศาสนา" แก่ศาสนาอิสลาม เมื่อผู้ติดตามของมูฮัมหมัดบางคนประสบ "การกดขี่ข่มเหงทางกาย" ในเมืองมักกะฮ์เขาส่งพวกเขาไปยังอบิสซิเนียซึ่งเป็นประเทศคริสเตียน ซึ่งพวกเขาได้รับการ "ต้อนรับและยอมรับ" จากกษัตริย์คริสเตียน อีกตัวอย่างหนึ่งคือกอร์โดบา แคว้นอันดาลูซีอาใน กลุ่ม มุสลิมในสเปนในศตวรรษที่เก้าและสิบ กอร์โดบาเป็น "หนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก" ในคอร์โดบา "คริสเตียนและชาวยิวมีส่วนร่วมในราชสำนักและชีวิตทางปัญญาของเมือง" ดังนั้นจึงมี "ประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิม ชาวยิว คริสเตียน และประเพณีทางศาสนาอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุนิยม"

เมื่อหันกลับมาสู่ปัจจุบัน ฮุสเซนกล่าวว่าความท้าทายประการหนึ่งที่ชาวมุสลิมเผชิญอยู่ในขณะนี้คือข้อพระคัมภีร์ที่ขัดแย้งกันในคัมภีร์กุรอ่าน ซึ่งบางส่วนสนับสนุน "การสร้างสะพาน" ระหว่างศาสนา แต่ข้อความอื่น ๆ ของอัลกุรอานสามารถนำมาใช้เพื่อ "พิสูจน์การกีดกันซึ่งกันและกัน" [144]

Trialogue
หนังสือTrialogue ปี 2007: ชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมใน Dialogueกล่าวถึงความสำคัญของการเสวนาระหว่างศาสนาอย่างชัดเจน: "มนุษย์เราทุกวันนี้ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไร้ความปราณี: บทสนทนาหรือความตาย!" [145] หนังสือไตร่ตรองให้เหตุผลสี่ประการว่าทำไมศาสนาอับราฮัมทั้งสามควรมีส่วนร่วมในการเสวนา: [146]

1. พวกเขา "มาจากรากภาษาฮีบรูเดียวกันและอ้างว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของพวกเขา"
2. "ทั้งสามประเพณีเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว"
3. พวกเขา "เป็นศาสนาประวัติศาสตร์ทั้งหมด"
4. ทั้งสามเป็น "ศาสนาแห่งการเปิดเผย"

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ในปี 2010 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16ตรัสถึง "การเสวนาระหว่างศาสนา" เขากล่าวว่า "ธรรมชาติและกระแสเรียกที่เป็นสากลของคริสตจักรต้องการให้เธอมีส่วนร่วมในการสนทนากับสมาชิกของศาสนาอื่น" สำหรับศาสนาอับราฮัม "การสนทนานี้มีพื้นฐานมาจากพันธะทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ที่รวมคริสเตียนเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยิวและมุสลิม" เป็นบทสนทนาที่ "มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" และ "กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแบบเชื่อฟังของคริสตจักรLumen Gentiumและในปฏิญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ของคริสตจักรกับศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์Nostra Aetateสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปด้วยคำอธิษฐาน: "ขอให้ชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวมุสลิม . . ให้คำพยานที่สวยงามของความสงบและความสามัคคีระหว่างลูกหลานของอับราฮัม


ในหนังสือปี 2011 Learned Ignorance: ความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาในหมู่ชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมบรรณาธิการทั้งสามคนกล่าวถึงคำถามว่า "ทำไมจึงต้องมีส่วนร่วมในการสนทนาระหว่างศาสนา จุดประสงค์ของการสนทนา":

 • เจมส์ แอล.เฮฟต์ นักบวชนิกายโรมันคาธอลิก เสนอว่า "จุดประสงค์ของการเสวนาระหว่างศาสนาไม่เพียงแต่เป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้น . . . แต่ยังพยายาม . . . เพื่อรวบรวมความจริงที่เรายืนยันด้วย" [148]
 • โอมิด ซาฟีมุสลิม ตอบคำถามว่า "ทำไมต้องเข้าร่วมเสวนาระหว่างศาสนา" เขาเขียนว่า "เพราะสำหรับฉัน ในฐานะที่เป็นมุสลิม พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเส้นทางใดที่นำไปสู่พระเจ้า" ดังนั้น "ทั้งฉันและประเพณีของฉันไม่ได้ผูกขาดความจริงเพราะในความเป็นจริงเราเป็นของความจริง (พระเจ้า) ความจริงสำหรับเรา" [149]
 • Reuven Firestoneนักรับบีชาวยิวเขียนเกี่ยวกับ "ความตึงเครียด" ระหว่าง "ความเฉพาะเจาะจง" ของ "ประสบการณ์ทางศาสนา" ของตัวเองกับ "ความเป็นสากลแห่งความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์" ตามที่แสดงไว้ในประวัติศาสตร์ได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางวาจาและความรุนแรง ดังนั้น แม้ว่าความตึงเครียดนี้อาจไม่สามารถ "แก้ไขได้อย่างเต็มที่" Firestone กล่าวว่า "เป็นผลที่ตามมาอย่างสูงสุดสำหรับผู้นำในศาสนาที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสนทนา" [150]

The Interfaith Amigos
ในปี 2011 TED ได้ ออกอากาศรายการ 10 นาทีเกี่ยวกับ "การทำลายข้อห้ามของการสนทนาระหว่างศาสนา" กับแรบไบเท็ดฟอลคอน (ชาวยิว), บาทหลวง Don Mackenzie (คริสเตียน) และอิหม่ามจามาลเราะห์มาน (มุสลิม) ที่รู้จักกันในชื่อInterfaith Amigos . ดูโปรแกรม TED ของพวกเขาโดยคลิกที่นี่

ประเด็นที่แตกแยกควรได้รับการแก้ไข
ในปี 2555 การ อภิปราย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกระหว่างคริสเตียน ยิว และมุสลิมระบุว่า "ความจำเป็นสูงสุดคือการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการสนทนาที่ไม่เป็นการป้องกันระหว่างคริสเตียน ยิว และมุสลิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องที่แตกแยกอย่างลึกซึ้ง” ในปี 2555 วิทยานิพนธ์ระบุว่ายังไม่เสร็จสิ้น [151]

พระคาร์ดินัลคอ
ช ในปี 2558 พระคาร์ดินัลเคิร์ท คอช ประธานสังฆราชเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนองค์กรที่ "รับผิดชอบในการเสวนาของพระศาสนจักรกับชาวยิว" ถูกสัมภาษณ์ เขาตั้งข้อสังเกตว่าคริสตจักรกำลังมีส่วนร่วมใน "การเจรจาทวิภาคีกับผู้นำศาสนายิวและมุสลิม" แต่กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่พระศาสนจักรจะจัดการเจรจา "ไตร่ตรอง" กับตัวแทนของศาสนาอับราฮัมทั้งสาม อย่างไรก็ตาม Koch กล่าวเสริมว่า "เราหวังว่าเราจะสามารถไปใน [ทิศทาง] นี้ได้ในอนาคต" [152]

Omid Safi
ในปี 2559 มีการโพสต์บทสัมภาษณ์ 26 นาทีกับศาสตราจารย์Omid Safiมุสลิมและผู้อำนวยการDuke Islamic Studies Centerบน YouTube.com ในนั้น Safi กล่าวว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพยายามรวม "ความรักและความอ่อนโยน" ซึ่งเป็น "แก่นแท้ของการเป็นมนุษย์" เข้ากับ " ความยุติธรรมทางสังคม " [153]

ข้อมูลประชากร

ร้อยละทั่วโลกของสมัครพรรคพวกตามศาสนาอับราฮัม ณ ปี 2015 [154]

  อิสลาม (24.1%)
  อื่นๆ (45.45%)

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาอับราฮัมที่ใหญ่ที่สุด มีผู้ติดตามประมาณ 2.3 พันล้านคน คิดเป็น 31.1% ของประชากรโลก [155]ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาอับบราฮัมมิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองรวมถึงศาสนาอับบราฮัมมิกที่เติบโตเร็วที่สุด [155] [156]มีสมัครพรรคพวกประมาณ 1.9 พันล้านเรียกว่ามุสลิมซึ่งมีประมาณ 24.1% ของประชากรโลก ศาสนาอับบราฮัมมิกที่ใหญ่เป็นอันดับสามคือยูดายที่มีผู้สมัครพรรคพวกประมาณ 14.1 ล้านคนเรียกว่าชาวยิว [155]ศรัทธาของ Baháʼí มีผู้สมัครพรรคพวกประมาณ 7 ล้านคนทำให้เป็นศาสนาอับบราฮัมมิกที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ [157] [158] The Druze Faith มีผู้ติดตามระหว่างหนึ่งล้านถึงเกือบสองล้านคน [159] [160]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ดาวฤกษ์และเสี้ยวเดือนมีความเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิออตโตมันและต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก
 2. ยาโคบมีอีกชื่อหนึ่งว่าอิสราเอล ซึ่งเป็นชื่อที่พระเจ้า ตั้งให้ใน พระคัมภีร์
 3. ^ อ้างอิง ศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 1ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา ยุคแรก ยูดายเซอร์เปาโลอัครสาวกและคริสต์ศาสนายิวและการแยกศาสนาคริสต์และศาสนายิวยุคแรก
 4. ด้วยศูนย์กลางหลายแห่ง เช่นโรมเยรูซาเลเล็กซานเดรีย เทส ซาโลนิกิ และคอรินธ์อันทิโอก และต่อมาได้แผ่ขยายออกไปสู่ภายนอก ในที่สุดก็มีศูนย์กลางหลักสองแห่งในจักรวรรดิ แห่งหนึ่งสำหรับคริสตจักรตะวันตกและอีกแห่งสำหรับคริสตจักรตะวันออกในกรุงโรมและกรุงคอนสแตนติโนเปิลตามลำดับโดยศตวรรษที่ 5 CE
 5. ^ Triune Godเรียกอีกอย่างว่า "Holy Trinity"
 6. ทัศนะ monotheistic ของพระเจ้าในศาสนาอิสลามเรียกว่า tawhidซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับแนวความคิดของพระเจ้าในศาสนายิว
 7. คำสอนและการปฏิบัติของมูฮัมหมัดเรียกรวมกันว่าซุนนะ ฮ์ คล้ายกับแนวความคิดของศาสนายิวของกฎหมายวาจาและอรรถกถาหรือ talmudและ midrash
 8. ^ บางทีถึงกับมีลัทธิก่อนพอลลีนด้วยซ้ำ

การอ้างอิง

 1. อรรถa b c d e Bremer 2015 , p. 19-20.
 2. a b c d e f g h Abulafia, Anna Sapir (23 กันยายน 2019). "ศาสนาอับราฮัม" . www.bl.ukครับ ลอนดอน : หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 กรกฎาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ9 มีนาคมพ.ศ. 2564 .
 3. ^ "ปรัชญาศาสนา" . บริแทนนิกา . คอม 2553. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2010 .
 4. ^ a b Hatcher & Martin 1998 , pp. 130–31.
 5. ^ a b เอเบิล, จอห์น (2011). ความลับของการเปิดเผย: การตีความหนังสือวิวรณ์ของบาไฮ แมคลีน เวอร์จิเนีย: John Able Books Ltd. p. 219. ISBN 978-0-9702847-5-4. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ9 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 6. ^ "ศาสดาผู้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม" . bahaiteachings.org/ _ 16 กรกฎาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 7. เดเวอร์, วิลเลียม จี. (2001). “การเดินทางสู่ “ประวัติศาสตร์เบื้องหลังประวัติศาสตร์”ผู้ เขียนพระคัมภีร์รู้อะไรและพวก เขารู้เมื่อใด: โบราณคดีอะไรบอกเราเกี่ยวกับความเป็นจริงของอิสราเอลโบราณ . แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกนและเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร : Wm. B. Eerdmans . pp. 97–102. ISBN 978-0-8028-2126-3. อสม . 46394298  .
 8. ^ Atzmon, G.; ห่าว L.; เพียร์, ฉัน.; และคณะ (มิถุนายน 2553). "ลูกหลานของอับราฮัมในยุคจีโนม: ประชากรชาวยิวพลัดถิ่นที่สำคัญประกอบด้วยกลุ่มพันธุกรรมที่แตกต่างกันโดยมีบรรพบุรุษร่วม กันในตะวันออกกลาง" วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . Cell PressในนามของAmerican Society of Human Genetics 86 (6): 850–859. ดอย : 10.1016/j.ajhg.2010.04.015 . PMC 3032072 . PMID 20560205 .   [1] เก็บถาวร 30 พฤษภาคม 2016 ที่Wayback Machineศาสนาของอิสราเอลมีต้นกำเนิดในศาสนาคานาอันในยุคสำริดซึ่งแตกต่างจากศาสนาคานาอันอื่นๆ ในยุคเหล็ก Iเนื่องจากการมุ่งเน้นไปที่การบูชาองค์เดียวของพระยาห์เวห์ ศาสนายิวน่าจะกลายเป็นลัทธินอกรีตอย่างสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ( Iron Age II ) [2] เก็บเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 ที่เครื่อง Wayback
 9. ^ อดัมส์ 2007 .
 10. ^ a b Wormald 2015 .
 11. ^ a b c Lubar Institute 2016 .
 12. ^
 13. โอบิด, อานิส (2006). Druze และศรัทธาของพวกเขาในเตาฮีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซีราคิวส์. หน้า 1. ISBN 978-0-8156-5257-1.
 14. ^ "ศาสนาอับราฮัม" . ศาสนาคริสต์: รายละเอียดเกี่ยว กับ.. คู่มือศาสนาคริสต์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 กันยายน 2551 . สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2552 .
 15. ↑ Massignon 1949 , pp. 20–23.
 16. ↑ Guy G.Stroumsa , The Making of the Abrahamic Religions in Late Antiquity, ISBN 978-0-191-05913-1 Oxford University Press 2015 p.7  
 17. a b Jon D. Levenson, Inheriting Abraham: The Legacy of the Patriarch in Judaism, Christianity, and Islam, Princeton University Press , 2014 ISBN 978-0-691-16355-0 ch.1 & pp.3, 6, 178 -179 
 18. ^ เชอร์มัน น. 34–35.
 19. ศอฮีหฺ อัล-บุคอรี เล่ม 55, หะดีษที่. 584; เล่ม 56 หะดีษที่ 710
 20. a b Dodds, Adam (กรกฎาคม 2552). "ศรัทธาแบบอับราฮัม? ความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์และอิสลาม" ผู้สอนศาสนา รายไตรมาส 81 (3): 230–253. ดอย : 10.1163/27725472-08103003 .
 21. ^ กรีนสตรีท, พี. 95.
 22. ^ "ดร.อลัน แอล. เบอร์เกอร์" . มหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2559 .
 23. Alan L. Berger, ed., Trialogue and Terror: Judaism, Christianity, and Islam หลังเหตุการณ์ 9/11 (Wipf and Stock Publishers, 2012), xiii.
 24. ฮิวจ์ส, แอรอน ดับเบิลยู. (2012). ศาสนาอับราฮัม: เกี่ยวกับการใช้และการใช้ในทางที่ ผิดของประวัติศาสตร์ นิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 3–4, 7-8, 17, 32. ดอย : 10.1093/acprof:oso/9780199934645.001.0001 . ISBN 978-0-19-993464-5. S2CID  157815976 .
 25. ปาฟลัค, ไบรอัน เอ (2010). การสำรวจอารยธรรมตะวันตกอย่างกระชับ: อำนาจสูงสุดและความหลากหลาย บทที่ 6
 26. ^ ศาสนา » อิสลาม » ข้อมูลโดยย่อของศาสนาอิสลาม Archived 21 พฤษภาคม 2009 ที่ Wayback Machine , BBC, 5 สิงหาคม 2009
 27. ^
 28. ^ เบต-ฮัลละห์มี 1992 .
 29. ^ สมิธ 2008 , p. 106.
 30. ^ a b Cole 2012 , หน้า 438–446.
 31. ^ สมิธ 2008 , pp. 107–108.
 32. เลโอ-ปอล ดานา (1 มกราคม 2010). การประกอบการและศาสนา . สำนักพิมพ์เอ็ดเวิร์ด เอลการ์ หน้า 314. ISBN 978-1-84980-632-9.
 33. เทอร์รี มอร์ริสัน; Wayne A. Conaway (24 กรกฎาคม 2549) Kiss, Bow, Or Shake Hands: คู่มือขายดีสำหรับการทำธุรกิจในกว่า 60 ประเทศ (ภาพประกอบฉบับปรับปรุง) อดัมส์ มีเดีย . หน้า 259. ISBN 978-1-59337-368-9.
 34. เฮนดริกซ์ สก็อตต์; โอเคจา, อูเชนน่า, สหพันธ์. (2018). ผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก: บุคคลสำคัญทางศาสนาช่วยสร้างประวัติศาสตร์โลกได้อย่างไร [2 เล่ม ] เอบีซี-คลีโอ หน้า 11. ISBN 978-1440841385.
 35. คอร์ดวน, วินฟรีด (2013). ความเชื่อใกล้เคียง: บทนำของคริสเตียนสู่ศาสนาของโลก หน้า 107. ISBN 978-0-8308-7197-1.
 36. ^ แม็กกี้, แซนดร้า (2009). กระจกเงาแห่งโลกอาหรับ: เลบานอนในความขัดแย้ง หน้า 28. ISBN 978-0-393-33374-9.
 37. ^ เลฟ เดวิด (25 ตุลาคม 2010) "MK Kara: Druze สืบเชื้อสายมาจากชาวยิว " ข่าวชาติอิสราเอล . อ รุตซ์ เชวา. สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2011 .
 38. บลูมเบิร์ก, อาร์โนลด์ (1985). ไซอันก่อนไซออนิส ต์: พ.ศ. 2381-2423 ซีราคิวส์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ หน้า 201 . ISBN 978-0-8156-2336-6.
 39. โรเซนเฟลด์, จูดี้ (1952). ตั๋วไปอิสราเอล: คู่มือข้อมูล หน้า 290.
 40. เนจลา เอ็ม. อาบู อิซเซดดิน (1993). The Druzes: การศึกษาใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศรัทธา และสังคมของพวกเขา บริล หน้า 108–. ISBN 978-90-04-09705-6. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2014
 41. ↑ Daftary , Farhad (2 ธันวาคม 2013). ประวัติของชีอีอิสลาม ไอบีทูริส ISBN 978-0-85773-524-9.
 42. ^ a b c Quilliam, Neil (1999). ซีเรียและระเบียบโลกใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 42. ISBN 9780863722493.
 43. ^ a b c สารานุกรมบริแทนนิกาใหม่ . สารานุกรมบริแทนนิกา. พ.ศ. 2535 237. ISBN 9780852295533. ความเชื่อทางศาสนาของดรูเซพัฒนามาจากคำสอนของอิสมาอิล อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต่างๆ ของชาวยิว คริสเตียน นอสติก นีโอพลาโตนิก และอิหร่าน ถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้หลักคำสอนของลัทธิเทวนิยมเดียวที่เคร่งครัด
 44. โรเซนธาล, ดอนน่า (2003). ชาวอิสราเอล: คนธรรมดาในดินแดนที่ไม่ธรรมดา ไซม่อนและชูสเตอร์ หน้า 296. ISBN 978-0-684-86972-8.
 45. อรรถa b c Kapur, Kamlesh (2010). ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ . สำนักพิมพ์สเตอร์ลิง จำกัดISBN 978-81-207-4910-8.
 46. The Israelis: Ordinary People in an Extraordinary Land Archived 20 มีนาคม 2017 at the Wayback Machine , Donna Rosenthal, Simon and Schuster, 2003, p. 296
 47. ^ Swayd, SDSU, Dr. Samy, Druze Spirituality and Asceticism , Eial, เก็บถาวรจากต้นฉบับ(ร่างคร่าวๆ แบบย่อ; RTF )เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549
 48. ^ นิสาน 2545 , p. 95 .
 49. ^ "ดรูเซ" . druse.org.au 2558. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2559.
 50. ฮิตติ, ฟิลิป เค. (1928). ต้นกำเนิดของผู้คนและศาสนาของ Druze: ด้วยสารสกัดจากงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย หน้า 37. ISBN 9781465546623.
 51. ดาน่า, นิสซิม (2008) The Druze ในตะวันออกกลาง: ศรัทธา ความเป็นผู้นำ อัตลักษณ์ และสถานะของพวกเขา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 17. ISBN 9781903900369.
 52. a b c d e f g hi j Chryssides , George D. (2001) [1999]. "ศาสนาใหม่อิสระ: Rastafarianism" . สำรวจศาสนาใหม่ ประเด็นในศาสนาร่วมสมัย. ลอนดอนและนิวยอร์ก : คอนตินิว อัม อินเตอร์เนชั่นแนล . หน้า 269–277 ดอย : 10.2307/3712544 . ISBN 9780826459596. JSTOR  3712544 . OCLC  436090427 . S2CID  143265918 .
 53. ^ เซดากะ 2013 .
 54. ^ ฟลอเรนติน, โมเช่ (2005). ภาษาฮีบรูชาวสะมาเรียตอนปลาย: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ประเภทต่างๆ การศึกษาในภาษาเซมิติกและภาษาศาสตร์ ฉบับที่ 43. Leiden : สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม ISBN 978-90-04-13841-4. ISSN  0081-8461 .
 55. เบิร์ตแมน, สตีเฟน (2005). คู่มือการใช้ชีวิตในเมโสโปเตเมียโบราณ (ปกอ่อน) อ็อกซ์ฟอร์ด [ua]: อ็อกซ์ฟอร์ด ม. กด. หน้า 312. ISBN 978-0195183641.
 56. ^ "ศรัทธาบาไฮ – เว็บไซต์ของชุมชนบาไฮทั่วโลก" . Bahai.org _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2558 . ศาสนาของโลกมาจากแหล่งเดียวกันและอยู่ในบทต่อเนื่องของศาสนาเดียวจากพระเจ้า
 57. อรรถเป็น ปีเตอร์ส ฟรานซิส อี. ; เอสโพ ซิโต, จอห์น แอล. (2006). ลูกของอับราฮัม: ยูดาย คริสต์ อิสลาม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN 978-0-691-12769-9.
 58. ^ "ศาสนา: สามศาสนา – พระเจ้าองค์เดียว" . การเชื่อมต่อทั่วโลก ของตะวันออกกลาง มูลนิธิการศึกษาWGBH . 2545. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 กันยายน 2552 . สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2552 .
 59. ^ Kunst เจอาร์; ทอมเซ่น, แอล. (2014). "บุตรสุรุ่ยสุร่าย: การจัดหมวดหมู่แบบ Dual Abrahamic ไกล่เกลี่ยผลเสียหายของลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ทางศาสนาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนและมุสลิม " วารสารนานาชาติสำหรับจิตวิทยาศาสนา . 25 (4): 1–14. ดอย : 10.1080/10508619.2014.937965 . hdl : 10852/43723 . S2CID 53625066 . 
 60. ^ Kunst เจ.; ทอมเซ่น, L.; แซม, ดี. (2014). "การรวมตัวของอับราฮัมตอนปลาย? ลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ในเชิงลบคาดการณ์การจัดหมวดหมู่กลุ่มอับราฮัมแบบคู่ในหมู่ชาวมุสลิมและคริสเตียน " วารสารจิตวิทยาสังคมแห่งยุโรป . 44 (4): 337–348. ดอย : 10.1002/ejsp.2014 .
 61. ^ ด็อดส์, อดัม. "ศาสนาอับราฮัม? ความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องในหลักคำสอนของคริสเตียนและอิสลาม" (PDF ) แผนการของพระเจ้า . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 6 กรกฎาคม 2017
 62. ^ "ตรีเอกานุภาพ" . บีบีซี . กรกฎาคม 2554 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 กันยายน 2561
 63. ^ Perman, Matt (มกราคม 2549). “หลักคำสอนของตรีเอกานุภาพคืออะไร?” . ที่ต้องการพระเจ้า เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 30 ตุลาคม 2018
 64. ^ ฮูเวอร์, จอน. "อิสลามเอกเทวนิยมและตรีเอกานุภาพ" (PDF) . มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 5 มกราคม 2556
 65. ^ Uri Rubinผู้เผยพระวจนะและผู้เผยพระวจนะสารานุกรมแห่งคัมภีร์กุรอ่าน
 66. ซามูเอล พี. ฮันติงตัน : Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, แฟรงก์เฟิร์ต 1997, p. 337.
 67. Wiener, Philip P. Dictionary of the History of Ideas. เก็บถาวรเมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ Wayback Machine Charles Scribner's Sons, 1973–74 ศูนย์ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2552.
 68. สเปนเซอร์ ซี. ทัคเกอร์, พริสซิลลา โรเบิร์ตส์ (12 พฤษภาคม 2551) สารานุกรมความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล: ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และการทหาร ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และการทหาร เอบีซี-คลีโอ หน้า 541. ISBN 9781851098422. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2558 .
 69. สตีเวน ไฟน์ (2011). วิหารแห่งเยรูซาเลม: จากโมเสสถึงพระเมสสิยาห์: เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์หลุยส์ เอช. เฟลด์แมน บริล น. 302–303. ISBN 978-9004192539. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2558 .
 70. มอร์เกนสเติร์น, อารี; แปลโดย Joel A. Linsider (2006) "บทส่งท้าย: การเกิดขึ้นของชาวยิวส่วนใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม" . การไถ่ถอนอย่างเร่งรีบ: ลัทธิมาซีฮาและการตั้งถิ่นฐานใหม่ของแผ่นดินอิสราเอล สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 201. ISBN 978-0-19-530578-4.
 71. ^ ลาพิโดท รูธ; โมเช เฮิร์ช (1994). คำถามในเยรูซาเลมและการแก้ปัญหา: เอกสารที่เลือก สำนักพิมพ์ Martinus Nijhoff หน้า 384. ISBN 978-0-7923-2893-3.
 72. อรรถเป็น วิลเคน โรเบิร์ต แอล. "จากกาลเวลา? ผู้อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์" Christian Century , 30 ก.ค. – 6 ส.ค. 2529, น. 678.
 73. ^ "มิราจ – อิสลาม" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 มิถุนายน 2554 . สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2552 .
 74. "Jerusalem (Britannica)" Archived 21 พฤศจิกายน 2009 ที่ Wayback Machine , Jerusalem(Britannica)
 75. ^ "มัสยิดอัลอักศอ – มัสยิด กรุงเยรูซาเล็ม" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 มกราคม 2011 . สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2552 .
 76. Shultz, Joseph P. "Two Views of the Patriarchs" ใน Nahum Norbert Glatzer, Michael A. Fishbane, Paul R. Mendes-Flohr (eds.) (1975) ข้อความและคำตอบ: การศึกษานำเสนอต่อ Nahum N. Glatzer เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ 70 ปีของเขาโดยนักเรียนของเขา สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม น. 51–52. ISBN 97890040039803 
 77. แคปแลน, อารเย (1973). "ชาวยิว". ผู้อ่าน Aryeh Kaplan สิ่งพิมพ์เมโสราห์. หน้า 161. ISBN 9780899061733 
 78. บลาซี, ตูร์คอตต์, ดูไฮเม, พี. 592.
 79. ^ แมคอาเธอร์, จอห์น (1996). "บทเพลงแห่งความมั่นคง". อรรถกถาพระคัมภีร์ใหม่ MacArthur: Romans ชิคาโก: Moody Press ISBN 978-0-8254-1522-7.
 80. ^ "ดังนั้น ผู้ที่มีศรัทธาจะได้รับพรร่วมกับอับราฮัม ผู้มีศรัทธา" “กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่สืบเชื้อสายทางร่างกายไม่ใช่บุตรธิดาของพระเจ้า แต่เป็นบุตรตามพระสัญญาซึ่งถือเป็นลูกหลานของอับราฮัม” (โรม 9:8)
 81. ^ รอม. 4:20 , เวอร์ชันคิงเจมส์ (มาตรฐานอ็อกซ์ฟอร์ด, 1769)
 82. ^ กัล. 4:9 , เวอร์ชันคิงเจมส์ (มาตรฐานอ็อกซ์ฟอร์ด, 1769)
 83. ^ บิกเกอร์แมน, พี. 188cf.
 84. ลีมิง, เดวิด อดัมส์ (2005). สหายของอ็อกซ์ฟอร์ดกับตำนานโลก สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 209 . ISBN 978-0-19-515669-0.
 85. ฟิสเชอร์ ไมเคิล เอ็มเจ; เมห์ดี อาเบดี (1990). การโต้วาทีของชาวมุสลิม: การเสวนาทางวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม่และประเพณี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน น.  163 –166. ISBN 978-0-299-12434-2.
 86. ^ ฮอว์ทิง, เจอรัลด์ อาร์. (2006). พัฒนาการของพิธีกรรมอิสลาม เล่มที่ 26 การก่อตัวของโลกอิสลามคลาสสิAshgate Publishing, Ltd. pp. xviii, xx, xx, xxiii. ISBN 978-0-86078-712-9.
 87. อรรถa b c d Christiano, เควิน เจ.; Kivisto, ปีเตอร์; Swatos, Jr. , William H. , สหพันธ์ (2015) [2002]. "ทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนา" . สังคมวิทยาศาสนา: พัฒนาการร่วมสมัย (ฉบับที่ 3) วอลนัตครีก แคลิฟอร์เนีย : AltaMira Press . น. 254–255. ดอย : 10.2307/3512222 . ISBN 978-1-4422-1691-4. JSTOR  3512222 . LCCN  2001035412 . S2CID  154932078 .
 88. ^ Basic Christian Doctrineโดย John H. Leith (1 มกราคม 1992) ISBN 0664251927หน้า 55–56 
 89. ^ Introducing Christian Doctrine (พิมพ์ครั้งที่ 2) โดย Millard J. Erickson (1 เมษายน 2001) ISBN 0801022509หน้า 87–88 
 90. ^ ศักดิ์ศรี GL Fathers and Heretics SPCK:1963, p. 29
 91. ^ เคลลี JND Early Christian Doctrines A & C Black:1965, p. 280
 92. Mercer Dictionary of the Bibleแก้ไขโดย Watson E. Mills, Roger Aubrey Bullard 2001 ISBN 0865543739หน้า 935 
 93. เคลลี, JND Early Christian Doctrines A & C Black: 1965, p. 115
 94. Theology: The Basicsโดย Alister E. McGrath (21 กันยายน 2011) ISBN 0470656751หน้า 117–120 
 95. Irenaeus of Lyonsโดย Eric Francis Osborn (26 พฤศจิกายน 2001) ISBN 0521800064หน้า 27–29 
 96. ↑ Global Dictionary of Theology โดย William A. Dyrness , Veli-Matti Kärkkäinen, Juan F. Martinez and Simon Chan (10 ตุลาคม 2008) ISBN 0830824545หน้า 352–353 
 97. ^ Christian Doctrineโดย Shirley C. Guthrie (1 กรกฎาคม 1994) ISBN 0664253687หน้า 111 และ 100 
 98. เฮิร์ชเบอร์เกอร์, โยฮันเนส. Historia de la Filosofía I, บาร์เซโลนา : Herder 1977, p. 403
 99. ↑ Gerhard Böwering God and his Attributes , Encyclopaedia of the Qurʾān Quran.com, Islam: The Straight Path , Oxford University Press, 1998, p. 22
 100. John L. Esposito, Islam: The Straight Path , Oxford University Press, 1998, p. 88
 101. ชิสโฮล์ม, ฮิวจ์, เอ็ด. (1911). "อัลลอฮ์"  . สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 01 (พิมพ์ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 686–687
 102. ชิสโฮล์ม, ฮิวจ์, เอ็ด. (1911). "อิสลาม"  . สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 14 (พิมพ์ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 873.
 103. ^ คัมภีร์กุรอาน 6:103
 104. ^ คัมภีร์กุรอาน 29:46
 105. FE Peters,อิสลาม , พี. 4, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 2546
 106. ^ เบเกอร์ โมนา ; ซัลดาญา, กาเบรียลา (2551). สารานุกรม Routledge ของการศึกษาการแปล เลดจ์ หน้า 227. ISBN 978-0-415-36930-5.
 107. ↑ ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazurī; อีริค ดิกคินสัน (2006). บทนำสู่ศาสตร์แห่งหะดีษ: Kitab Ma'rifat Anwa' 'ilm Al- hadith Garnet & Ithaca กด. หน้า 5. ISBN 978-1-85964-158-3.
 108. โมเมน, หมูจาน (1985). บทนำสู่อิสลามชิʻ: ประวัติศาสตร์และหลักคำสอนของลัทธิชิสิบสอง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. น. 173–4. ISBN 978-0-300-03531-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 พฤษภาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2558 .
 109. อัล-มิสรี, อาห์หมัด บิน นากิบ (1994). การพึ่งพาของผู้เดินทาง (แก้ไขและแปลโดย Nuh Ha Mim Keller ) สำนักพิมพ์อามานะ. หน้า 995–1002 ISBN 978-0-915957-72-9.
 110. สารานุกรมยิว: บัพติศมา Archived 12 มิถุนายน 2008 ที่ Wayback Machine : "ตามคำสอนของพวกรับบีซึ่งครอบงำแม้ในระหว่างการดำรงอยู่ของวัด (Pes. viii. 8) บัพติศมา ถัดจากการเข้าสุหนัตและการสังเวย เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเติมเต็มโดยผู้เปลี่ยนศาสนาในศาสนายิว (Yeb. 46b, 47b; Ker. 9a; 'Ab. Zarah 57a; Shab. 135a; Yer. Kid. iii. 14, 64d) อย่างไรก็ตาม การเข้าสุหนัตนั้นสำคัญกว่ามาก และ เช่นเดียวกับการรับบัพติศมา ถูกเรียกว่า "ตราประทับ" (Schlatter, "Die Kirche Jerusalems", 1898, p. 70) แต่ศาสนาคริสต์ได้ละทิ้งพิธีเข้าสุหนัตและการเสียสละได้ยุติลง พิธีต่อไปซึ่งรับเป็นบุตรบุญธรรมไม่นานหลังจากนั้นคือการวางมือซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นการใช้ของชาวยิวในการอุปสมบทของแรบไบ การเจิมด้วยน้ำมัน ซึ่งในตอนแรกก็มาพร้อมกับพิธีบัพติศมา และคล้ายคลึงกับการเจิมของนักบวชในหมู่ชาวยิว ไม่ใช่เงื่อนไขที่จำเป็น"
 111. ↑ "Ecumenical Council of Florence ( 1438–1445 )" จัด เก็บเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่Wayback Machine ห้องสมุดอ้างอิงการขลิบ สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2550.
 112. ปุจฉาวิปัสสนาของคริสตจักรคาทอลิก: บทความที่ 5—พระบัญญัติข้อที่ห้า ถูก เก็บถาวรเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่เครื่อง Wayback คริสตัส เร็กซ์ และ Redemptor Mundi สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2550.
 113. ^ ดีทเซน, จอห์น. "คุณธรรมของการขลิบ" เก็บถาวร 10 สิงหาคม 2549 ที่ Wayback Machineห้องสมุดอ้างอิงการขลิบ สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2550.
 114. ^ "คำถามที่พบบ่อย: คริสตจักรคาทอลิกและการขลิบ" . www.catholicdoors.com . สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2021 .
 115. "คาทอลิกควรเข้าสุหนัตบุตรชายของตนหรือไม่? – คำตอบคาทอลิก" . คาทอลิก .คอม . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 ธันวาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2558 .
 116. ^ "ปุจฉาวิปัสสนาห้ามการทำร้ายโดยเจตนา เหตุใดจึงอนุญาตให้เข้าสุหนัตโดยไม่ใช้การรักษา" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 ธันวาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2558 .
 117. ^ สโลซาร์ เจพี; โอไบรอัน, ดี. (2003). "จริยธรรมของการขลิบชายแรกเกิด: มุมมองของคาทอลิก". วารสารชีวจริยธรรมอเมริกัน . 3 (2): 62–64. ดอย : 10.1162/152651603766436306 . PMID 12859824 . S2CID 38064474 .  
 118. ^ ยูจิเนียสที่ 4 สมเด็จพระสันตะปาปา (พ.ศ. 2533) [1442] "สภาผู้แทนราษฎรแห่งฟลอเรนซ์ (1438–1445): สมัยที่ 11-4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1442; กระทิงแห่งสหภาพกับ Copts" . ใน Norman P. Tanner (ed.) กฤษฎีกาของสภาสากล 2 เล่ม (ในภาษากรีกและละติน) วอชิงตัน ดี.ซี. : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ . ISBN 978-0-87840-490-2. LCCN  90003209 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 เมษายน 2552 . สืบค้นเมื่อ25 เมษายน 2550 . มันประณามทุกคนที่สังเกตการขลิบหลังจากเวลานั้น
 119. ^ a b "ขลิบ" . สารานุกรมโคลัมเบีย . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. 2554. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 กันยายน 2558 . สืบค้นเมื่อ28 มิถุนายน 2558 .
 120. ^ อดัมส์ เกรกอรี่; อดัมส์, คริสติน่า (2012). "การขลิบในคริสตจักรยุคแรก: การโต้เถียงที่หล่อหลอมทวีป" . ใน Bolnick, David A.; Koyle, มาร์ติน; Yosha, อัสซาฟ (สหพันธ์). คู่มือการผ่าตัดเพื่อขลิบ . ลอนดอน: สปริงเกอร์. น. 291-298. ดอย : 10.1007/978-1-4471-2858-8_26 . ISBN 978-1-4471-2857-1. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 เมษายน 2014 . สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2557 .
 121. เรย์ แมรี่ จี. "82% ของมนุษย์โลกไม่บุบสลาย" , Mothers Against Circumcision, 1997.
 122. ^ ริชเตอร์ส เจ.; สมิธ น.; เดอ Visser, RO; กรูลิช AE; Rissel, CE (สิงหาคม 2549). "การขลิบในออสเตรเลีย: ความชุกและผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศ". Int J โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 17 (8): 547–54. ดอย : 10.1258/095646206778145730 . PMID 16925903 . S2CID 24396989 .  
 123. ^ วิลเลียมส์ บีจี; และคณะ (2006). "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขลิบอวัยวะเพศของผู้ชายต่อเอชไอวีในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา" . PLOSเมด 3 (7): e262. ดอย : 10.1371/journal.pmed.0030262 . พี เอ็มซี 1489185 . PMID 16822094 .  
 124. ^ "คำถามและคำตอบ: NIAID-sponsored adult circumcision trials in Kenya and Uganda " สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ ธันวาคม 2549 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 มีนาคม 2553
 125. ^ "ขลิบในหมู่ Dogon" . ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของยุโรปของฐานข้อมูล European Patrimony (NECEP) 2549. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 16 มกราคม 2549 . สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2549 .
 126. แวน ดอร์น-ฮาร์เดอร์, เนลลี่ (2006). "ศาสนาคริสต์: คริสต์ศาสนาคอปติก" . สารานุกรม Worldmark of Religious Practices . 1 . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 22 ธันวาคม 2558
 127. ^ ออสเตรเลีย บริการข้อมูลมุสลิมของ. "การขลิบชายในอิสลาม" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556 . สืบค้นเมื่อ16 พฤศจิกายน 2556 .
 128. "Halal & Healthy: Is Kosher Halal" Archived 23 August 2009 at the Wayback Machine , SoundVision.com—Islamic information & products. 5 สิงหาคม 2552.
 129. ^ ชูมันน์, เจนนิเฟอร์. "พระเจ้าสนใจสิ่งที่เรากินหรือไม่" , Today's Christian , มกราคม/กุมภาพันธ์ 2549. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2552.
 130. Canon 1250, 1983. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรปี 1983 ระบุภาระหน้าที่ของ Latin Rite Catholic
 131. "การถือศีลอดและการละเว้น" เก็บถาวร 1 มีนาคม 2552 ที่ Wayback Machine , คาทอลิกออนไลน์ 6 สิงหาคม 2552.
 132. "Fundamental Beliefs" Archived 10 March 2006 at the Wayback Machine , No. 22. Christian Behavior. เว็บไซต์คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส 6 สิงหาคม 2552.
 133. ^ ชาฟฟ์, ฟิลิป. "Canon II แห่งสภา Gangra" สภาสากลทั้งเจ็ด . 6 สิงหาคม 2552คำอธิบายเกี่ยวกับ Canon II of Gangra ที่ เก็บไว้ 20 ธันวาคม 2559 ที่Wayback Machine
 134. ^ "หลักคำสอนและพันธสัญญา 89" . churchofjesuschrist.org .
 135. ตามสารานุกรมทัลมูดิต (Hebrew edition, Israel, 5741/1981, Entry Ben Noah , page 349)เจ้าหน้าที่ในยุคกลาง ส่วนใหญ่ พิจารณาว่าบัญญัติทั้งเจ็ดนั้นมอบให้อาดัมแม้ว่าไมโมนิเดส ( Mishneh Torah , Hilkhot M'lakhim 9:1) ถือว่ากฎการรับประทานอาหารนั้นมอบให้โนอาห์
 136. สารานุกรมทัลมูดิต (Hebrew edition, Israel, 5741/1981, entry Ben Noah , Introduction) ระบุว่าหลังจากการให้โทราห์ชาวยิวไม่อยู่ในประเภทของบุตรของโนอาห์อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม Maimonides (Mishneh Torah, Hilkhot M'lakhim 9:1) ระบุว่ากฎหมายทั้งเจ็ดเป็นส่วนหนึ่งของโตราห์และ Talmud (Bavli, Sanhedrin 59a ดู Tosafot ad. loc. ด้วย) ระบุว่าชาวยิวมีหน้าที่ใน ทุกสิ่งที่คนต่างชาติผูกพัน แม้ว่าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง
 137. ^ เปรียบเทียบปฐมกาล 9:4–6 .
 138. Barraclough, เจฟฟรีย์ , ed. (1981) [1978]. Spectrum–Times Atlas van de Wereldgeschiedenis [ The Times Atlas of World History ]. เฮ็ทสเปกตรัม หน้า 102–103. (ในภาษาดัตช์)
 139. ^ คอร์นบลูธ, โดรอน. ทำไมต้องแต่งงานกับชาวยิว? . Southfield, MI: Targum Press, 2003. ISBN 978-1-56871-250-5 
 140. สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 "ปฏิญญาว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนา" เก็บถาวร 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ Wayback Machine 7 ธันวาคม 2508
 141. ^ พูลเลลา, ฟิลิป (10 ธันวาคม 2558). "วาติกันกล่าวว่าชาวคาทอลิกไม่ควรพยายามเปลี่ยนศาสนายิว ควรต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิว " สำนักข่าวรอยเตอร์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม 2559 . สืบค้นเมื่อ13 มกราคม 2559 .
 142. อามีร์ ฮุสเซน "มุสลิม พหุนิยม และการสนทนาระหว่างศาสนา" ในมุสลิมก้าวหน้า: เกี่ยวกับความยุติธรรม เพศ และพหุนิยม , ed. Omid Safi, 252–253 (สิ่งพิมพ์ Oneworld, 2003)
 143. อามีร์ ฮุสเซน "มุสลิม พหุนิยม และการสนทนาระหว่างศาสนา" ในมุสลิมก้าวหน้า: เกี่ยวกับความยุติธรรม เพศ และพหุนิยม , ed. Omid Safi, 253–254 (สิ่งพิมพ์ Oneworld, 2003)
 144. อามีร์ ฮุสเซน "มุสลิม พหุนิยม และการสนทนาระหว่างศาสนา" ในมุสลิมก้าวหน้า: เกี่ยวกับความยุติธรรม เพศ และพหุนิยม , ed. Omid Safi, 254 (สิ่งพิมพ์ Oneworld, 2003)
 145. ^ Leonard Swidler, Khalid Duran, Reuven Firestone, Trialogue: Jews, Christians, and Muslims in Dialogue (Twenty-Third Publications, 2007), 1, 7.
 146. ↑ Leonard Swidler , Khalid Duran, Reuven Firestone, Trialogue: Jews, Christians, and Muslims in Dialogue (Twenty-Third Publications, 2007), 38.
 147. ^ "Ecclesia in Medio Oriente: Post-Synodal Apostolic Exhortation on the Church in the Middle East: Communion and Witness (14 กันยายน 2012) – BENEDICT XVI" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 ตุลาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2559 .
 148. James L. Heft, Reuven Firestone และ Omid Safi, Learned Ignorance: Intellectual Humility Among Jews, Christians and Muslims (Oxford University Press, USA, 2011), 301–302.
 149. James L. Heft, Reuven Firestone และ Omid Safi, บรรณาธิการ, Learned Ignorance: Intellectual Humility Among Jews, Christians and Muslims (Oxford University Press, USA, 2011), 305.
 150. James L. Heft, Reuven Firestone และ Omid Safi, บรรณาธิการ, Learned Ignorance: Intellectual Humility Among Jews, Christians and Muslims (Oxford University Press, USA, 2011), 308.
 151. "Ian Rex Fry, Dialogue Between Christians, Jews and Muslims (PhD Thesis, 2012), 37, 333. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2016" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 4 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2559 .
 152. ^ "พระคาร์ดินัลคอช: ไตรรงค์ในหมู่ชาวคาทอลิก ยิว มุสลิม?" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2559 .
 153. ปาร์มิดา มอสตาฟาวี (19 เมษายน 2016). “สัมภาษณ์ศาสตราจารย์โอมิด ซาฟี [Eng Subs]” . ยู ทูเก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2559 .
 154. แฮ็คเก็ตต์ คอนราด; แมคเคลนดอน, เดวิด (2015). "คริสเตียนยังคงเป็นกลุ่มศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่พวกเขากำลังลดลงในยุโรป" . ศูนย์วิจัยพิ
 155. ^ a b c "องค์ประกอบทางศาสนาตามประเทศ 2010-2050" . โครงการ ศาสนา และ ชีวิต สาธารณะ ของ ศูนย์ วิจัย พิ2 เมษายน 2558 . สืบค้นเมื่อ2 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 156. ^ "อนาคตของประชากรมุสลิมทั่วโลก: การคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2553 ถึง พ.ศ. 2556"เข้าถึงเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
 157. ^ บริแทนนิกา 2010 .
 158. สารานุกรมคริสเตียนโลก 2001 , p. 1:4.
 159. ^ C. Held, ฌ็อง (2008) รูปแบบตะวันออกกลาง: สถานที่ ผู้คน และการเมือง เลดจ์ หน้า 109. ISBN 9780429962004. ทั่วโลกมีจำนวน 1 ล้านคนโดยประมาณในซีเรีย 45 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในเลบานอน 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์และน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในอิสราเอล เมื่อเร็ว ๆ นี้มี Druse diaspora ที่กำลังเติบโต
 160. ^ Samy Swayd (10 มีนาคม 2558). พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของ Druzes (2 ed.) โรว์แมน แอนด์ ลิตเติลฟิลด์. หน้า 3. ISBN 978-1-4422-4617-1. ประชากรโลกของ Druze ในปัจจุบันอาจเกือบสองล้านคน ...

อ้างอิง

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.13803911209106