929: ทานัค บียาชาด

929: Tanakh B'yachad (ฮีบรู: Bible Together, 929 - תנך ביחד) เป็นโครงการสำหรับการเรียนรู้Tanakh หนึ่งบท ต่อวัน (ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์) รวม 5 บทต่อสัปดาห์ ชื่อ '929' หมายถึงจำนวนบททั้งหมดใน Tanakh

โครงการนี้ได้รับการประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการของอิสราเอลและเริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม 2014 [1]รอบแรกเสร็จสิ้นในวันที่ 18 เมษายน 2018 ซึ่งตรงกับวันประกาศอิสรภาพ 70 ปีของอิสราเอล [2]

รอบแรกของโครงการนำเสนอเนื้อหาในภาษาฮีบรูเท่านั้น รอบที่สองซึ่งเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม 2018 มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษด้วย [3]สรุปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รอบที่สามเริ่มในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม

รอบการศึกษาอื่นๆ ภายใต้Torah study#Study cycles

อ้างอิง

ลิงค์ภายนอก