613 บัญญัติ

From Wikipedia, the free encyclopedia

ตามธรรมเนียมของชาวยิวโตราห์มีบัญญัติ 613 ข้อ ( ฮีบรู : תרי״ג מצוות , อักษรโรมันtaryag mitzvot ) ประเพณีนี้มีการบันทึกครั้งแรกในคริสตศักราชศตวรรษที่ 3 เมื่อรับบีสิมไลกล่าวถึงเรื่องนี้ในคำเทศนาที่บันทึกไว้ในทัลมุด มักโกฏ 23ข [1]นักปราชญ์คลาสสิกคนอื่น ๆ ที่มีมุมมองนี้ ได้แก่ รับบีไซเมียน เบน อัซไซ[2]และ รับบี เอเลอา ซาร์เบน โยเซ ชาวกาลิลี [3]มีการอ้างถึงในMidrash Shemot Rabbah 33:7,บามิดบาร์ รับบาห์ 13:15–16; 18:21 น. และทัลมุดเยวาโมท 47ข. บัญญัติ 613 ประการรวมถึง "บัญญัติเชิงบวก" เพื่อดำเนินการ ( mitzvot aseh ) และ " บัญญัติเชิงลบ " เพื่อละเว้นจากการกระทำ ( mitzvot lo taaseh ) บัญญัติเชิงลบหมายเลข 365 ซึ่งตรงกับจำนวนวันในปีสุริยคติ และบัญญัติเชิงบวกหมายเลข 248 ซึ่งเป็น ตัวเลขที่กำหนดให้กับจำนวนกระดูกและอวัยวะหลักในร่างกายมนุษย์ [4]

แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงหมายเลข 613 ในคัมภีร์ทัลมุดแต่ความสำคัญที่แท้จริงก็เพิ่มขึ้นในวรรณกรรมแรบบินิกในยุคกลางยุคต่อมา ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการแจกแจงบัญญัติ 613 ข้อโดยไมโมนิเดส แม้ว่าจำนวนพระบัญญัติทั้งหมดคือ 613 แต่ไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด สามารถชมได้หลายแห่งที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่อีกต่อไป ตามการคำนวณหนึ่งมาตรฐาน[5] มี บัญญัติเชิงบวก 77 รายการและเชิงลบ 194 รายการที่สามารถปฏิบัติตามได้ในปัจจุบัน ซึ่งมี 26 คำสั่งที่ใช้เฉพาะในดินแดนแห่งอิสราเอลเท่านั้น [6]นอกจากนี้ บัญญัติบางข้อใช้กับชาวยิวบางประเภท เท่านั้น : บัญญัติบางข้อปฏิบัติโดยโคฮานิม เท่านั้น และบางข้อปฏิบัติโดยผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้น

สัญลักษณ์ของ 613

De Rouwdagen ( วัน ไว้ทุกข์ ) โดยJan Voerman , แคลิฟอร์เนีย 1884

ราฟฮัมนูนากล่าวถึงจำนวน 613 ในข้อเฉลยธรรมบัญญัติ 33:4 ("โมเสสสั่งโทราห์แก่เรา...") คัมภีร์ทัลมุดระบุว่าค่าตัวเลขภาษาฮีบรู ( gematria ) ของคำว่าTorahคือ 611 การรวมบัญญัติ 611 ข้อที่โมเสสสอนประชาชน โดยสองข้อแรกในบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นข้อเดียวที่ได้ยินโดยตรงจากพระเจ้า รวมเป็น 613 ข้อ ถึง. [4]

แหล่งข้อมูลอื่นเชื่อมโยงtzitzit (ขอบพิธีกรรมของเสื้อผ้า) กับบัญญัติ 613 ข้อโดย gematria: คำว่าtzitzit (ฮีบรู: ציצת ​​(ในพระคัมภีร์ไบเบิล), ציצית ใน การสะกดคำ แบบ Mishnaic ) มีค่าเท่ากับ 600 พู่แต่ละอันมีแปดด้าย (เมื่อเพิ่มเป็นสองเท่า มากกว่า) และนอตห้าชุด ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดนี้คือ 613 ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าtzitzitเตือนให้ผู้สวมใส่นึกถึงบัญญัติของโตราห์ทั้งหมด [7]

งาน ปรัชญาและลึกลับของชาวยิวจำนวนมาก(เช่น โดยBaal HaTurim , Maharal of Pragueและผู้นำของHasidic Judaism ) พบการพาดพิงและการคำนวณที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับจำนวนบัญญัติ

ความแตกแยกและความยากลำบาก

แรบบินิกสนับสนุนจำนวนพระบัญญัติ 613 โดยไม่มีความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่นBen Azzaiถือได้ว่ามีอยู่ 300 mitzvot ที่ เป็น บวก [8]นอกจากนี้ แม้ว่าจำนวนจะได้รับการยอมรับ ความยากลำบากในการอธิบายรายชื่อ แรบไบบางคนประกาศว่าการนับนี้ไม่ใช่ประเพณีที่แท้จริง หรือเป็นไปไม่ได้อย่างมีเหตุผลที่จะคิดการนับอย่างเป็นระบบ ไม่มีงานเขียนกฎหมายยิวหรือคำอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิลในยุคแรก ๆ ที่ขึ้นอยู่กับระบบ 613 และไม่มีระบบหลักความเชื่อยิวในยุค แรก ๆ ที่ยอมรับบรรทัดฐาน ของ อักกาดาห์ ผู้มีอำนาจดั้งเดิมจำนวนหนึ่งปฏิเสธว่าไม่ใช่กฎเกณฑ์:

 • รับบีอับราฮัม อิบัน เอซราปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ประเพณีของรับบีที่แท้จริง Ibn Ezra เขียนว่า "ปราชญ์บางคนแจกแจง 613 มิตซ์วอตด้วยวิธีต่างๆ มากมาย [...] แต่ความจริงแล้วมีจำนวนมิทซ์วอต ไม่สิ้นสุด [...] และถ้าเราจะนับเฉพาะหลักการที่เป็นรากเหง้า [...] จำนวนมิทซ์วอตจะไม่ถึง 613" [9]
 • Nahmanidesถือได้ว่าการนับเฉพาะนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้ง ของพวกรับบี และความคิดเห็นของพวกรับบีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่า "จำนวนนี้มีการแพร่กระจายไปทั่ว aggadic วรรณกรรม...เราควรจะบอกว่ามันเป็นประเพณีจากโมเสสที่ภูเขาซีนาย " [10]
 • รับบีไซเมียน เบน เซมาห์ดูรัน ปฏิเสธความเชื่อของ 613 ว่าเป็นผลรวมของกฎหมาย โดยกล่าวว่า "บางทีข้อตกลงที่ว่าจำนวนของมิตซ์วอตคือ 613... เป็นเพียงความคิดเห็นของรับบีซิมไล ตามคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับมิตซ์วอตและเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคำอธิบายของเขาเมื่อเราตัดสินใจ [และส่งผลต่อ] กฎหมาย แต่ควรพึ่งพาการอภิปรายเรื่องลมุด” [11]
 • Gersonidesถือได้ว่าหมายเลข 613 เป็นความคิดเห็นของแรบไบ (ของรับบี Simlai) เพียงข้อเดียว และหากบทสรุปของการสนทนาเรื่องลมุดระบุว่าจำนวนบัญญัติมากกว่าหรือน้อยกว่า 613 ข้อ ความเห็นของรับบี Simlai จะถูกลบล้าง [12]เขาโต้แย้งว่าหมายเลข 613 เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น และการเปรียบเทียบกับ 248 แขนและ 365 วันนั้นตั้งใจให้เป็นคำพ้องเสียง เพื่อจูงใจชาวยิวให้รักษาพระบัญญัติ [13]
 • Vilna Gaonเสนอว่ามีบัญญัติมากกว่า 613 ข้อ (เพราะมิฉะนั้นเรื่องเล่าส่วนใหญ่ของPentateuchจะไม่มีบัญญัติซึ่งเขาถือว่ายากที่จะยอมรับ) และการนับ 613 หมายถึง "ราก" ( shorashim ) ของอีกข้อ บัญญัติ [14]

แม้ว่าแรบไบจะพยายามรวบรวมรายการพระบัญญัติ 613 ข้อ พวกเขาก็ยังพบกับความยากลำบากหลายประการ:

 • ข้อความใดที่จะรวมอยู่ในพระบัญญัติ 613 ข้อ? คำสั่งทุกข้อของพระเจ้าต่อบุคคลใดหรือต่อชนชาติอิสราเอลทั้งหมด?
 • คำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าจะถูกนับเป็นบัญญัติหรือไม่ สำหรับจุดประสงค์ของรายการดังกล่าว หากสามารถปฏิบัติตามได้ในที่และเวลาเดียว มิฉะนั้น คำสั่งดังกล่าวจะนับเป็นบัญญัติเท่านั้นหากสามารถปฏิบัติตามได้ตลอดเวลา? (อย่างหลังคือมุมมองของไมโมนิเดส ) [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
 • การนับพระบัญญัติข้อเดียวขึ้นอยู่กับว่าบัญญัตินั้นอยู่ในข้อเดียวหรือไม่ แม้ว่าอาจมีข้อห้ามหลายข้อ หรือควรนับข้อห้ามแต่ละข้อเป็นบัญญัติข้อเดียวหรือไม่ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ท้ายที่สุดแล้ว แนวคิดของบัญญัติ 613 ประการได้กลายเป็นที่ยอมรับกันในฐานะบรรทัดฐานในหมู่ชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ และในปัจจุบันก็ยังถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะอ้างถึงระบบทั้งหมดของบัญญัติในโตราห์ว่าเป็น "บัญญัติ 613 ประการ" แม้ในหมู่ผู้ที่ไม่ยอมรับอย่างแท้จริง สิ่งนี้นับว่าแม่นยำ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

อย่างไรก็ตาม 613 mitzvot ไม่ถือเป็นรหัสทางการของ ฮาลาคาในปัจจุบัน ประมวลกฎหมายภายหลัง เช่นชุลข่าน อารุกห์และกิตซูร์ ชุลข่าน อารุกห์ไม่ได้อ้างถึง อย่างไรก็ตามMaimonides ' Mishneh Torahนำหน้าด้วยจำนวน 613 mitzvot

งานที่แจกแจงพระบัญญัติ

ไม่มีรายการสรุปเดียวที่อธิบายพระบัญญัติ 613 ข้อ รายการต่างๆ มีความแตกต่างกัน เช่น ในการตีความข้อความในโตราห์ที่อาจอ่านได้ว่าเกี่ยวข้องกับหลายกรณีภายใต้กฎหมายเดียวหรือกฎหมายหลายฉบับแยกกัน "บัญญัติ" อื่นๆ ในโทราห์ถูกจำกัดไว้เป็นการกระทำเพียงครั้งเดียว และจะไม่ถือเป็น " มิตซ์วอต " ที่มีผลผูกพันกับบุคคลอื่น ในวรรณกรรมของพวกแรบบินิก ริโชนิมและนักวิชาการรุ่นหลังแต่งขึ้นเพื่ออธิบายและพิสูจน์การแจงนับพระบัญญัติ: [ 15]

 • Halachot Gedolot ("กฎที่ยิ่งใหญ่") คิดว่าเขียนโดยรับบี Simeon Kayyara ( Bahagผู้เขียน Halakhot Gedolot ) เป็นการแจงนับที่เก่าแก่ที่สุดของ613 mitzvot [16]
 • Sefer ha-Mitzvoth ("หนังสือบัญญัติ") โดย Rabbi Saadia Gaon เขียนขึ้นในช่วง Gonimงานของ Saadia เป็นรายการที่เรียบง่าย (แม้ว่ารับบี Yerucham Fishel Perlow จะขยายในภายหลัง )
 • Sefer Hamitzvot ("หนังสือบัญญัติ") โดย Maimonidesพร้อมคำบรรยายโดย Nachmanides ไมโมนิเดสใช้ชุดของกฎ 14 ข้อ (โชราชิม ) ซึ่งกำหนดให้รวมอยู่ในรายการ ในงานนี้ เขาสนับสนุนข้อกำหนดเฉพาะของเขาสำหรับแต่ละ มิตซ์วาห์ผ่านการอ้างอิงจาก midrash halakhaและ Gemara Nachmanides สร้างจุดวิกฤตจำนวนหนึ่งและแทนที่บางรายการในรายการด้วยรายการอื่น [17]
 • เซเฟอร์ ฮะ-ชินนุช (“หนังสือแห่งการศึกษา”). โดยทั่วไปงานนี้เป็นไปตามการคำนวณบัญญัติ 613 ข้อของไมโมนิเดส มันเขียนตามลำดับบัญญัติที่ปรากฏในโตราห์แทนที่จะจัดเรียงตามหมวดหมู่ (เช่นเดียวกับงานของไมโมนิเดส) นอกจากการแจกแจงบัญญัติและให้ภาพรวมโดยย่อของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว Sefer ha-Chinuchยังพยายาม เพื่ออธิบายเหตุผลทางปรัชญาเบื้องหลัง mitzvot มีสาเหตุมาจากผู้ประพันธ์หลายคน โดยทั่วไปคือ รับบี อารอน ฮา-เลวีแห่งบาร์เซโลนา (the Ra'ah ) แม้ว่าจะไม่ทราบผลงานที่แท้จริงของผู้เขียนก็ตาม
 • Sefer Mitzvot Gadol หรือ SMaG ("พระ บัญญัติเล่มใหญ่") โดย รับบีโมเสส เบน ยาโคบ แห่งคูซี
 • Sefer ha-Mitzvothโดย Rabbi Yisrael Meir Kagan (" Chafetz Chaim ") งานของ Chafetz Chaimเป็นไปตามการคำนวณของ Maimonides แต่ให้เฉพาะบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายชื่อนี้ไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับการรับใช้ในพระวิหาร ความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรม การเสียสละ และอื่นๆ แม้ว่างานดั้งเดิมจะรวมเฉพาะพระบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องในทุกที่และทุกเวลา แต่ฉบับต่อๆ มารวมถึงกฎหมายการเกษตรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเฉพาะในดินแดนแห่งอิสราเอล เท่านั้น

งานที่จำนวนบัญญัติไม่ใช่ 613

 • Sefer Yereimโดย Eliezer ben Samuelแสดงพระบัญญัติเพียง 417 ข้อ (รวมถึงพระบัญญัติที่ใช้เฉพาะเมื่อพระวิหารตั้งอยู่เท่านั้น) [12]
 • Menahem RecanatiในหนังสือของเขาTaamei haMitzvotนับพระบัญญัติเชิงบวก 250 ข้อและเชิงลบ 361 ข้อ รวมเป็น 611 ข้อ 611 ข้อเหล่านี้รวมถึงบัญญัติสองข้อของอพยพ 20:2ซึ่งบ่งชี้ว่ารายการนี้ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ R' Hamnuna ใน ทัลมุด (ผู้ซึ่งกล่าวว่าบัญญัติ 613 ข้อนั้น พระเจ้าประทานให้โดยตรงในอพยพ 20:2 และอีก 611 ข้อที่เหลือผ่านทางโมเสส) [12]
 • Sefer Mitzvoth Katanโดย Rabbi Isaac of Corbeilได้ระบุบัญญัติ 320 ข้อที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพื่อให้มีทั้งหมด 613 ข้อ เราจะต้องเพิ่มบัญญัติ 293 ข้อที่ใช้ได้ในขณะที่พระวิหารตั้งอยู่เท่านั้น เนื่องจากจำนวนพระบัญญัติเฉพาะพระวิหารดูเหมือนจะต่ำกว่า 293 ข้อมาก (เช่น Sefer haHinuchนับพระบัญญัติดังกล่าวเพียง 201 ข้อ) ดูเหมือนว่าจำนวนพระบัญญัติโดยรวมน่าจะน้อยกว่า 613 ข้อ [12]
 • ตามที่ Asael Ben-Or คำอธิบายของ Gersonidesต่อโตราห์ระบุว่าเขานับบัญญัติทั้งหมด 513 ข้อ [12]

รายชื่อของ Maimonides

ต่อไปนี้เป็นบัญญัติ 613 ข้อและที่มาของบัญญัติเหล่านั้นจากพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูที่แจกแจงโดยMaimonides :

ลำดับบัญญัติ

คำสั่งทั่วไป

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อิสราเอล ดราซี (2009). ไมโมนิเดสและผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ไบเบิล Gefen Publishing House Ltd. พี. 209.
 2. ซิเฟร, เฉลยธรรมบัญญัติ 76
 3. ^ มิดรัชอักกาดาห์ถึง ปฐมกาล 15:1
 4. อรรถเป็น คัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลน, มักโกฏ 23b-24ก
 5. โชเฟตซ์ ไชม์ (1990). Sefer HaMitzvot HaKatzar (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Feldheim. หน้า 9, 16, 17.
 6. ^ Yisrael Meir Kagan , The Concise Book of Mitzvoth : The Commandments which can be Observed Today, Trans., Charles Wengrov เฟลด์เฮม, 1990.
 7. ^ ราชี ' บรรยายกันดารวิถี 15:39 (จากกันดารวิถี 18); เปรียบเทียบกับ Lekach Tov , parshat Shelach Lecha, p.224, sv tanan hatam bemasechet brachot
 8. ซิเฟร เฉลยธรรมบัญญัติ 76: รับบี ชิมอน เบน เอซซี กล่าวและไม่ได้ทำขนมปังไร้เชื้อสามร้อยแผ่นในโตราห์ เนื่องจากเป็นการบอกว่าเลือดอะไรที่ไม่มีในขนมปังไร้เชื้อทั้งหมดเบากว่าคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขนมปังไร้เชื้อทั้งหมด ยิ่งขนมปังไร้เชื้อ
 9. อรรถ โมรา บทที่ 2
 10. ^ Nahmanides, คำอธิบายของ Sefer Hamitzvotของ Maimonides, Root Principle 1
 11. โซฮาร์ ฮาราเกีย, Lviv, 1858, p. 99
 12. อรรถa bc d อีโอ ฮายอน อับราฮัม " Ha-ʾOmnam Taryag Miẓvot " (2552) น. 89-96
 13. รัลแบ็ก ทูอาลอต, เชมอท 12:10
 14. ดู Avraham of Vilna, Maalot ha Torah (พิมพ์ใน Nachmanides , Sefer ha Emunah veha Bitachon , Warsaw : 1877, p.1)
 15. ^ "Halakhah: กฎหมายของชาวยิว / โทราห์ 101 / Mechon Mamre" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-10-26.
 16. ^ ""ฮาลาโชต เกโดโลต์"" . www.zomet.org.il .
 17. ^ "การแก้ไขของ Ramban ต่อ Taryag Mitzvos - pt. I - Taryag" หรือโตราห์ 21 พฤษภาคม
 18. อรรถเป็น เชิงอรรถถึง Deut 23:19, Tanakh The Holy Scriptures, The Jewish Publication Society, 1985, ISBN 978-0-8276-0252-6 
 19. อรรถเป็น เชิงอรรถถึง Deut 23:19, The Catholic Study Bible, Second Edition, Oxford University Press, 2011
 20. ^ "ฮีบรู Henotheism - พระเยโฮวาห์เอโลฮิม" . sites.google.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-09-15.

บรรณานุกรม

 • Eisenberg, Ronald L. The 613 Mitzvot: A Contemporary Guide to the Commandments of Judaism , Rockville, Schreiber Publishing, 2005 ISBN 0-88400-303-5 
 • โมเสส ไมโมนิเดส แปลโดย Charles Ber Chavel และ Moses ibn Tibbon หนังสือบัญญัติแห่งสวรรค์ (the Sefer Ha-mitzvoth ของ Moses Maimonides)ลอนดอน: Soncino Press, 1940

ลิงค์ภายนอก

0.061130046844482