สภาแห่งชาติก๊กมินตั๋ง ครั้งที่ 5

การประชุมสมัชชาแห่งชาติก๊กมินตั๋ง ครั้งที่ 5 ( จีน :中國國民黨第五次全國代表大会) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ในเมืองหนานจิงประเทศจีน [1]

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารกลาง

เจียง ไคเชก (zh: 蔣中正) (เลือกโดยสมัชชาใหญ่), หวัง จิงเว่ย (zh: 汪精卫), หู ฮันมิน (zh: 胡汉民), ไต้ จี้เทา (zh: 戴季陶), หยาน ซีซาน (zh: 阎锡山) , เฟิง หยู่เซียง (zh: 冯玉祥), หยู โหยวเหริน (zh: 于右任), ซุน โฟ (zh: 孙科), อู๋ เถี่ยเฉิง (zh: 吴铁城), เย่ ชูชาง (zh: 叶楚伧), เหอ หยิงฉิน (zh: 何应钦), Zhu Peide (zh: 朱培德), Zou Lu (zh: 邹鲁), Ju Zheng (zh: 居正), Chen Guofu (zh: 陈果夫), เหอเฉิงจุน (zh: 何成浚), Chen Lifu (zh: 陈立夫), Shi Ying (zh: 石瑛), HH Kung (zh: 孔祥熙), Ding Weifen (zh: 丁惟汾), Zhang Xueliang (zh: 张学良), TV Soong (zh: 宋子文), ไป่ฉงซี (zh: 白崇禧), Liu Zhi (zh: 刘峙), Gu Zhutong (zh: 顾祝同), Zhu Jiahua (zh: 朱家骅), Yang Jie (zh: 杨杰), Ma Chao-chun (zh: 马超俊), จาง จื้อจง (zh: 张治中), เฉิง กัวชิง (zh: 曾扩情), เหอ จงฮั่น (zh: 贺衷寒), เจียง ติงเหวิน (zh: 蒋鼎文), ฟาง เจือหุย (zh: 方觉慧), เฉิน จี้ถัง (zh:陈济棠), หวงมู่ซง (zh: 黄慕松), เฉียนต้าจุน (zh: 钱大钧), ฮั่นฝูจู (zh: 韩复榘), เหอเจียน (zh: 何健), เฉิงหยางฟู่ (zh: 曾养甫), หลิวหลู่อิน (zh : 刘芦隐), Chen Cheng (zh: 陈诚), Zhou Fohai (zh: 周佛海), Xu Enzeng (zh: 徐恩曾), Hong Lanyou (zh: 洪兰友), Yu Ching-tang (zh: 余井塘), Chen Ce (zh: 陈策), Shao Yuanchong (zh: 邵元冲), Chang Tao-fan (zh: 张道藩), Chen Bulei (zh: 陈布雷), Fang Chih (zh: 方治), Chen Gongbo (zh:陈公博), เหลียง ฮั่นเฉา (zh: 梁寒操), หลี่ จงฮวง (zh: 李宗黄), หลิว จี้เหวิน (zh: 刘纪文), สวี หยวนฉวน (zh: 徐源泉), ผาง กงจ้าน (zh: 潘公การขยาย), หวัง ฟาชิน ( zh: 王法勤), ไป่เหวินเว่ย (zh: 柏文蔚), หวังหลู่ยี่ (zh: 王陆一), จางชุน (zh: 张群), หลิว เหวยชี่ (zh: 刘维炽), อู๋ซิงย่า (zh: 吴醒亚), Ding Chaowu (zh: 丁超五), Zhao Daiwen (zh: 赵戴文), Jiang Bocheng (zh: 蒋伯诚), Ku Meng-yu (zh: 顾孟余), Gan Naiguang (zh: 甘乃光), Chen Jicheng (zh: 陈继承), เซียว จีซาน (zh: 萧吉珊), หวัง ยี่เจ๋อ (zh: 王以哲), ห ลี่ เหวินฟาน (zh: 李文范), ฉาง ลี-เซิง (zh: 张厉生), จง ป๋อหมิ่น (zh: 周伯敏), หวัง ไป่หลิง (zh:王柏龄), Miao Peicheng (zh: 苗培成), Liu Jianqun (zh: 刘健群), Gu Zhenggang (zh: 谷正纲), Mei Gongren (zh: 梅公任), หยูฮั่นโหมว(zh: 余汉谋), เจิ้ง จ้านหนาน (zh: 郑占南), หวัง ซู่ฟาง (zh: 王漱芳), จู เชาเหลียง (zh: 朱绍良), หลี่ อี้จง (zh: 林翼中), กู่เจิ้งหลุน (zh: 谷正伦), ฟู่จั่วอี้ (zh: 傅作义), อู๋ จงซิน (zh: 吴忠信), หวัง ฉี (zh: 王祺), หวง ซูชู (zh: 黄旭初), ไต้กุ้ยเซิง (zh: 戴愧生), หยูเสวี่ยจง (zh: 于学忠), เฉิน จ้าวหยิง (zh: 陈肇英), จาง ชง (zh: 张冲), เซียว ถงซี (zh: 萧同兹), โจว ชีกัง (zh: 周启刚), มาซุด ซาบรี (zh :麦斯武德), เว่ย ลี่หวง (zh: 卫立煌), หงหลู่ตง (zh: 洪陆东), เจียว อี้ถัง (zh: 焦易堂), หลี่เซิงต้า (zh: 李生达), เทียนคุนชาน (zh: 田昆山), หลิวเซียง (zh: 刘湘), Chen Shaokuan (zh: 陈绍宽), Chen Yi (zh: 陈仪), Peng Xeupei (zh: 彭学沛), Mao Zuquan (zh: 茅祖权), Shen Honglie (zh: 沈鸿烈), Xiong Shihui (zh: 熊式辉) , Xia Douyin (zh: 夏斗寅), Lu Zhonglin (zh: 鹿钟麟), Wang Boqun (zh: 王伯群), Xu Kan (zh: 徐堪), Fu Bingchang (zh: 傅秉常), Le Jingtao (zh: 乐景涛), หลี่ หยางจิง (zh: 李杨敬), Tang Youren (zh: 唐有壬), หวัง ฉวนเซิง (zh: 王泉笙), Miao Peinan (zh: 缪培南), หวัง จุน (zh: 王均), Luosang Jianzan (zh) : 罗桑坚赞). ( จำนวนสมาชิก 120 คน ) [2]

ผลลัพธ์

มาตรา 12 มาตรา ( จีน :中國國民黨黨員守則) มีการนำกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งมาใช้ และยังมีญัตติเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขด้วย

การปฏิรูปสถาบัน

สภาคองเกรสได้รับรองโครงร่างของคณะกรรมการบริหารกลางว่าด้วยองค์กร (zh: 中央执行委员会组织大纲), กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการกลาง (zh: 中央监察委员会组织法) และสภาการเมืองกลางได้เปลี่ยนชื่อเป็น Central Political คณะกรรมการซึ่งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่

มีการติดตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้:

 • รัฐมนตรีกระทรวงองค์กร: ชาง ลี่เซิง (zh: 张厉生); รัฐมนตรีช่วยว่าการ: กู่เฉิงคัง (zh: 谷正綱)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อ/ประชาสัมพันธ์: Liu Luyin (zh: 刘芦隐); รัฐมนตรีช่วยว่าการ: ฟางจื้อ (zh: 方治)
 • รัฐมนตรีกระทรวงฝึกอบรม: โจว โฟไห่ (zh: 周佛海); รอง: Wang Luyi (zh: 王陆一)
 • ประธานคณะกรรมการวางแผนพรรคในต่างประเทศ: Zhou Qigang (zh: 周启刚); เจ้าหน้าที่: เซียว จีซาน (zh: 萧吉珊), เฉิน เหยาหยวน (zh: 陈耀垣)
 • ประธานคณะกรรมการปกครองตนเองท้องถิ่น: Fang Juehui(zh: 方覺慧); ผู้แทน: หลี่จงหวง (zh: 李宗黄), หวงจี๋ลู่ (zh: 黃季陸)
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ: Zeng Yangfu (zh: 曾养甫); ผู้แทน: Deng Qingyang (zh: 鄧青陽), Xu Enzeng (zh: 徐恩曾)
 • ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรม: Chen Guofu (zh: 陈果夫); ผู้แทน: Zhe Minyi (zh: 禇民谊), Chang Tao-fan (zh: 張道藩)
 • ประธานคณะกรรมการประวัติศาสตร์: Shao Yuan-chong (zh: 邵元沖); ผู้แทน: Luo Jialun (zh: 羅家倫), Mei Gongren (zh: 梅公任)
 • ประธานคณะกรรมการบำนาญ: Wang Faqin (zh: 王法勤); ผู้แทน: หลี่ เหวินฟา (zh: 李文範), หูลู่ตง (zh: 洪陆东)
 • ประธานคณะกรรมการการเงิน: Ju Zheng (zh: 居正); ผู้แทน: Mai Huanzhang (zh: 麦焕章), Miao Peicheng (zh: 苗培成)

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 สมัชชาใหญ่ได้มีมติประกาศร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน (zh: 中华民中宪法草案) ซึ่งได้รับการยืนยันจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. "ประวัติพรรค". เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของก๊กมินตั๋สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2564 .
 2. นอร์ธ, โรเบิร์ต คาร์เวอร์ (1954) ก๊กมินตั๋งและชนชั้นสูงคอมมิวนิสต์จีน Stanford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. หน้า 106–109. ไอเอสบีเอ็น 0804715734.
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=5th_National_Congress_of_the_Kuomintang&oldid=1176314154"