กองพันโลจิสติกส์ที่ 51 (เบลเยียม)

กองพันโลจิสติกส์ที่ 51
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม
สาขาส่วนประกอบที่ดิน
พิมพ์โลจิสติกส์
กองทหารรักษาการณ์/กองบัญชาการซิจเซเล

กองพัน โลจิสติกส์ ที่ 51 ( ดัตช์ : 51 Bataljon Logistiek ) เป็นกองพันโลจิสติกส์ ในองค์ประกอบทางบกของกองทัพเบลเยียม


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=51st_Logistics_Battalion_(Belgium)&oldid=1151397580"