กองทหารรักษาการณ์ที่ 3 แห่งเขตทหารหลานโจว

กองพลอิสระของเขตทหารหนิงเซี่ย (พ.ศ. 2509-24)
กองทหารรักษาการณ์ที่ 3 แห่งเขตทหารหลานโจว (พ.ศ. 2524-28)
คล่องแคล่ว1966.7 - 1985.9
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาขากองทัพปลดปล่อยประชาชน
พิมพ์แผนก
บทบาททหารราบ, กองพัน

กองพลอิสระของเขตทหารประจำจังหวัดหนิงเซี่ย ( จีน :宁夏省军区独立师) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2509 จากหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของมณฑลหนิงเซี่ ย กองทหารประกอบด้วยสามกองทหาร (ที่ 1 ถึง 3)

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 กองทหารทั้งสามกองได้แลกเปลี่ยนตำแหน่งและตำแหน่งกับหน่วยอื่น ๆ :

  • กรมทหารราบที่ 1 แลกเปลี่ยนกับกรมทหารราบอิสระที่ 4 ของเขตทหารจังหวัดชิงไห่
  • กรมทหารราบที่ 2 แลกเปลี่ยนกับกรมทหารราบอิสระที่ 5 แห่งเขตทหารมณฑลซานซี
  • กรมทหารราบที่ 3 แลกเปลี่ยนกับกรมทหารราบอิสระที่ 1 แห่งเขตทหารมณฑลกานซู

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519 กรมทหารราบที่ 1 ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นกรมทหารปืนใหญ่ กรมทหารราบอิสระที่ 6 ของเขตทหารประจำจังหวัดชิงไห่ได้เข้าร่วมกับกองพลนี้ในฐานะกรมทหารราบที่ 1 แห่งใหม่

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 หน่วยงานได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทหารรักษาการณ์ที่ 3 แห่งเขตทหารหลานโจว ( จีน :兰州军区守备第3师)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 แผนกนี้ก็ถูกยุบ

อ้างอิง


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=3rd_Garrison_Division_of_Lanzhou_Military_Region&oldid=1090224093"