2 แมคคาบี

From Wikipedia, the free encyclopedia

2 Maccabees , [หมายเหตุ 1]หรือที่เรียกว่า The Second Book of Maccabees , Second Maccabeesและเรียกโดยย่อว่า2 Macc เป็นหนังสือ deuterocanonicalซึ่งเล่าถึงการประหัตประหารชาวยิวภายใต้ King Antiochus IV Epiphanesและการจลาจลของชาว Maccabeanต่อพระองค์ สรุปด้วยความพ่ายแพ้ของนายพลNicanor ของจักรวรรดิ Seleucidในปี 161 ปีก่อนคริสตกาลโดยJudas Maccabeusผู้นำของ Maccabees

2 Maccabees เดิมเขียนเป็นภาษากรีก Koineโดยชาวยิวพลัดถิ่น ที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ขนมผสมน้ำยา มีแนวโน้มว่าจะเขียนขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 150 ถึง 120 ปีก่อนคริสตกาล ร่วมกับหนังสือ1 Maccabeesเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการประท้วง Maccabean ผลงานนี้ไม่ใช่ภาคต่อของ 1 Maccabees แต่เป็นการตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ Maccabean Revolt อย่างอิสระ มันทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดประวัติศาสตร์ก่อน Maccabees 1 ครั้ง โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของ Seleucid Heliodorusพยายามที่จะเก็บภาษีวิหารแห่งที่สองในปี 178 ปีก่อนคริสตกาล และจบลงด้วยการต่อสู้ที่ Adasaในปี 161 ปีก่อนคริสตกาล นักวิชาการบางคนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลจากประเพณี ของฟาริซาอิกโดยมีส่วนที่รับรองการ สวด อ้อนวอน สำหรับคนตายและการฟื้นคืนชีพของคนตาย

หนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกับหนังสือ Maccabees เล่ม อื่น ๆ รวมอยู่ในSeptuagintซึ่งเป็นชุดพระคัมภีร์ภาษากรีกที่โดดเด่นของชาวยิว มันไม่ได้แปลเป็นภาษาฮีบรูใน ทันทีหรือรวมอยู่ในบัญญัติภาษาฮีบรู Masoretic, Tanakh แม้ว่า ชาวยิวที่พูดภาษากรีกอาจอ่านได้ในช่วงสองศตวรรษหลังการสร้างสรรค์ แต่ต่อมาชาวยิวไม่ได้ถือว่างานนี้เป็นที่ยอมรับหรือมีความสำคัญ คริสเตียน ยุค แรกให้เกียรติงานนี้ และรวมเป็น งาน deuterocanonicalของพันธสัญญาเดิม คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ตะวันออกและ คริสเตียน ออร์โธดอกซ์ตะวันออกยังคงพิจารณางานนี้คริสเตียน นิกายโปรเตสแตนต์ไม่ถือว่า Maccabees 2 เล่มเป็นแบบบัญญัติ แม้ว่าหลายคนจะรวม Maccabee 2 เล่มเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือที่ไม่ใช่แบบบัญญัติที่มีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ในการจรรโลงใจ

ผู้แต่งและวันที่ เรียบเรียง

ผู้เขียน 2 Maccabees ไม่ได้รับการระบุ แต่เขาอ้างว่ากำลังย่องาน 5 เล่มของJason of Cyrene [1] [หมายเหตุ 2]งานที่ยาวกว่านี้จะไม่ถูกเก็บรักษาไว้และไม่แน่ใจว่าข้อความปัจจุบันของ 2 Maccabees คัดลอกมาจากงานของ Jason มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนเขียนเป็นภาษากรีก เนื่องจากไม่มีหลักฐานเฉพาะเกี่ยวกับฉบับภาษาฮีบรูก่อนหน้านี้ บางส่วนของหนังสือ เช่น คำนำ บทส่งท้าย และการไตร่ตรองเกี่ยวกับศีลธรรมมักสันนิษฐานว่ามาจากผู้เขียน ไม่ใช่จากเจสัน นักวิชาการไม่เห็นด้วยทั้งตอนที่เขียนงานของ Jason และตอนที่เขียน 2 Maccabees นักวิชาการหลายคนให้เหตุผลว่างานของเจสันน่าจะตีพิมพ์โดยกลุ่มกบฏมัคคาบีร่วมสมัยราว 160–140 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งที่ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือก่อน 2 แมคคาบี [2] นักวิชาการแนะนำว่า Maccabees 2 ตัวถูกแต่งขึ้นในช่วงระหว่าง 150–100 ปีก่อนคริสตกาล [หมายเหตุ 3]โดยทั่วไปถือว่างานนี้ต้องเขียนไม่เกิน 70 ปีก่อนคริสตกาล เนื่องจากผู้เขียนดูเหมือนไม่รู้ว่าปอมเปย์จะเอาชนะอาณาจักรฮัสโมเนียนและทำให้จูเดียเป็นรัฐในอารักขาของโรมันในปี 63 ปีก่อนคริสตกาล [2] งานนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนหลังจากการสร้าง แต่มาถึงรูปแบบสุดท้ายในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษากรีกของยิวฉบับเซปตัวจินต์ รุ่น Septuagint ยังให้ชื่องานว่า "2 Maccabees" เพื่อแยกความแตกต่างจากหนังสือ Maccabees เล่ม อื่น ที่อยู่ในนั้น ไม่ทราบชื่อต้นฉบับของงาน ถ้ามี

ผู้เขียนดูเหมือนจะเป็นชาวยิวอียิปต์ อาจเขียนจากเมืองหลวงในอเล็กซานเดรียโดยกล่าวถึงชาวยิวพลัดถิ่นคนอื่นๆ [6] [2] [หมายเหตุ 4] นัก เขียนสไตล์ กรีกมีการศึกษาและคงแก่เรียน และเขาคุ้นเคยกับรูปแบบของวาทศิลป์และการโต้เถียงในยุคนั้น จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยจดหมายสองฉบับที่ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม ส่ง ถึงชาวยิวพลัดถิ่นในอียิปต์ขนมผสมน้ำยาเพื่อกระตุ้นให้มีการเฉลิมฉลองวันฉลองซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การทำให้วิหารบริสุทธิ์ ( ฮานุคคาห์ ) ถ้าผู้แต่งหนังสือใส่ตัวอักษรเหล่านี้ หนังสือก็จะต้องถูกเขียนขึ้นหลังค.ศ. 188(~ 124 ปีก่อนคริสตกาล) วันที่ของจดหมายฉบับที่สอง นักวิจารณ์บางคนถือเอาว่าจดหมายเหล่านี้เป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง ในขณะที่คนอื่นๆ มองว่าจดหมายเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับงานนี้ [หมายเหตุ 5]

เนื้อหา

ภาพนิมิตของจูดาส แมคคาบีภาพแกะสลักไม้โดยJulius Schnorr von Karolsfeld ใน ปี 1860

สรุป

2 Maccabees ทั้งคู่เริ่มต้นและสิ้นสุดประวัติศาสตร์เร็วกว่าMaccabees 1คน แต่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่มหาปุโรหิตOnias IIIและ King Seleucus IV (180 ปีก่อนคริสตกาล) ไปจนถึงความพ่ายแพ้ของ Nicanor ในปี 161 ประเด็นสำคัญของงานนี้เป็นที่ถกเถียงกัน ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่างานนี้มีอายุทางศีลธรรม แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของศาสนายูดาย อำนาจสูงสุดของพระเจ้า และการลงโทษผู้ร้ายอย่างยุติธรรม บางคนเห็นว่าเป็นการส่วนตัวสำหรับยูดาส Maccabeus โดยอธิบายถึงภูมิหลังของการจลาจลเพื่อเขียนชีวประวัติยกย่องเขา บางคนเห็นว่าจุดสนใจคือวิหารแห่งที่สองแสดงให้เห็นความเสื่อมทรามอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยแอนติโอคุสที่ 4 และวิธีการที่วิหารนี้ได้รับการช่วยให้รอดและชำระให้บริสุทธิ์ (9)คนอื่นๆ มองว่าเมืองเยรูซาเล็มมีความสำคัญอย่างไรและได้รับความรอดอย่างไร[10]และคนอื่น ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับทั้งหมดข้างต้น โดยมองว่ามันถูกเขียนขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อคุณค่าทางวรรณกรรมและความบันเทิง

ผู้เขียนสนใจที่จะให้การตีความเหตุการณ์ทางเทววิทยา ในหนังสือเล่มนี้ การแทรกแซงของพระเจ้าชี้นำเหตุการณ์ต่างๆ การลงโทษคนชั่วร้ายและการฟื้นฟูพระวิหารให้กับประชาชนของเขา เหตุการณ์บางอย่างดูเหมือนจะถูกนำเสนอตามลำดับเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อชี้ประเด็นทางเทววิทยา เช่น เป็นครั้งคราว " ย้อนไปข้างหน้า " ไปสู่ความตายในภายหลังของวายร้าย ตัวเลขที่อ้างถึงขนาดของกองทัพอาจดูเกินจริง แม้ว่าต้นฉบับทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม

หลังจากเรื่องราวเกริ่นนำของการโต้เถียงที่วัดและการประหัตประหารของ Antiochus IV เรื่องราวก็เปลี่ยนไปสู่การเล่าเรื่องของการก่อจลาจล หลังจากมรณกรรมของAntiochus IV Epiphanes ได้มีการจัด งานเลี้ยงอุทิศพระวิหาร วิหารที่เพิ่งสร้างใหม่นี้ถูกคุกคามโดยนายพล Nicanor แห่ง Seleucid หลังจากท่านมรณภาพแล้ว พิธีอุทิศส่วนกุศลก็สิ้นสุดลง วันพิเศษจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะของชาวยิวในเดือนอาดาร์[11]ในวันก่อน " วันของโมรเดคัย " ( ปุริม ) งาน นี้ กระตุ้นให้ชาวยิวพลัดถิ่นเฉลิมฉลองทั้ง Hanukkah และ Nicanor's Day อย่างชัดเจน

โครงสร้าง

2 Maccabees ประกอบด้วย 15 บท

 • 1:1–2:18 : จดหมายสองฉบับถึงชาวยิวในอียิปต์
 • 2:19–32 : คำนำของ epitomist
 • บทที่ 3 : Heliodorusพยายามเก็บภาษีคลังของ Temple of Jerusalem แต่ถูกขับไล่ (~178 ปีก่อนคริสตกาล)
 • บท ที่4 : มหาปุโรหิตOnias IIIแห่งวิหารแห่งเยรูซาเล็มประสบความสำเร็จโดยJason น้องชายของเขา จากนั้น Jason ก็ประสบความสำเร็จโดยMenelaus ที่ทุจริต ; โอเนียสที่ 3 ถูกปลงพระชนม์ (~175–170 ปีก่อนคริสตกาล)
 • บทที่ 5 : Jason พยายามโค่น Menelaus กษัตริย์Antiochus IV Epiphanesกลับมาจากการเดินทางครั้งที่สองของสงครามซีเรียครั้งที่หกในอียิปต์ เอาชนะผู้สนับสนุนของ Jason ไล่เยรูซาเล็ม ปล้นคลังพระวิหาร สังหารและจับชาวยิวเป็นทาสเป็นการลงโทษสำหรับการก่อจลาจล เจสันถูกเนรเทศ (พ.ศ. 168)
 • บทที่ 6 : วิหารถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่สักการะของชาวกรีก-ยิว Antiochus IV ออกกฤษฎีกาห้ามการปฏิบัติแบบดั้งเดิมของชาวยิว เช่น การเข้าสุหนัต การรักษาโคเชอร์ และการรักษาวันสะบาโต อาลักษณ์เอเลอาซาร์ถูกทรมานและสังหารหลังจากไม่ยอมกินหมู (168–167 ปีก่อนคริสตกาล)
 • บทที่ 7 : ความทุกข์ทรมานของผู้หญิงและลูกชายทั้งเจ็ดของเธอหลังจากการทรมานโดย Antiochus IV
 • บทที่ 8 : จุดเริ่มต้นของการ จลาจล Maccabean Judas MaccabeusเอาชนะNicanor , Gorgiasและ Ptolemy บุตรชายของ Dorymenes ที่Battle of Emmaus (~166–165 ปีก่อนคริสตกาล)
 • 9:1–10:9 : Antiochus IV เป็นโรคร้ายโดยพระเจ้า เขากลับใจอย่างช้า ๆ และเขียนจดหมายเพื่อพยายามสร้างสันติภาพก่อนตายในเปอร์เซีย ยูดาสพิชิตกรุงเยรูซาเล็ม ชำระพระวิหาร และกำหนดเทศกาลฮานุคคาห์ (~164 ปีก่อนคริสตกาล)
 • 10:10–38 : Lysiasกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ว่าการปโตเลมี มาครงพยายามประสานสันติภาพกับชาวยิว แต่ถูกขุนนางต่อต้านยิวขัดขวางและฆ่าตัวตาย Maccabees รณรงค์ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อต่อต้านTimothy of Ammonและคนอื่นๆ (~163 ปีก่อนคริสตกาล)
 • บทที่ 11 : Lysias นำคณะเดินทางทางทหารไปยังแคว้นยูเดีย ยูดาสเอาชนะเขาที่สมรภูมิเบธซูร์ เอกสารสี่ฉบับที่มี รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจากับ Lysias และสาธารณรัฐโรมัน (~160s ก่อนคริสต์ศักราช)
 • บทที่ 12 : บัญชีเพิ่มเติมของการรณรงค์ในภูมิภาครอบนอกเพื่อต่อต้าน Timothy, Gorgias และคนอื่นๆ (~163 ปีก่อนคริสตกาล)
 • บทที่ 13 : Lysias สั่งประหารชีวิต Menelaus มหาปุโรหิตที่ไม่เป็นที่นิยม ยูดาสขัดขวางการเดินทางของลีเซียสด้วยชัยชนะเล็กน้อย Lysias ออกเดินทางและกลับไปยังเมืองหลวงของ Antioch เพื่อเผชิญหน้ากับ Philip ผู้แย่งชิง (ประมาณ 163–162 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับการรบที่เบธเศคาริยาห์ตามที่อธิบายไว้ใน 1 Maccabees)
 • 14:1–15:36 : เดเมตริอุส ฉันได้เป็นราชา อัลซิมุสซึ่งเข้ามาแทนที่เมเนลอสเป็นมหาปุโรหิต ได้รับการยืนยันจากเดเมตริอุสที่ 1 นิคานอร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการแคว้นยูเดีย Nicanor และ Judas เข้าสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพ แต่ถูกล้มล้างโดย Alcimus ซึ่งบ่นกับกษัตริย์ มีคำสั่งให้จับกุมยูดาส นิคานอร์ขู่ว่าจะทำลายวิหาร ในนิมิตความฝัน Onias III และผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์มอบดาบทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับยูดาส ในการต่อสู้ที่ Adasaยูดาสเอาชนะและสังหาร Nicanor เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร มีการจัดตั้งเทศกาลวันนิคานอร์ (~161 ปีก่อนคริสตกาล)
 • 15:37–39 : บทส่งท้ายของ epitomist

ศีลและเทววิทยา

ไรเดอร์บนหลังม้าพร้อมชุดเกราะสีทอง ผู้ปรากฏตัวในบทที่ 3 เพื่อต่อสู้กับเฮลิโอโดรัส จากDie Bibel ใน Bildern

ริสตจักรคาทอลิกคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกถือว่า Maccabees 2 ตัวเป็น มาตรฐาน ชาวยิวและโปรเตสแตนต์ไม่

ศาสนายิวขนมผสมน้ำยา

ชาวยิวที่พูดภาษากรีกเป็นผู้ชมเดิมที่งานนี้กล่าวถึง Maccabees ทั้ง 1 และ 2 ปรากฏในต้นฉบับบางส่วนของSeptuagint [13] [14] ซึ่งแตกต่างจากงานส่วนใหญ่ใน Septuagint ซึ่งเป็นการแปลภาษากรีกของต้นฉบับภาษาฮีบรู 2 Maccabees เป็นงานภาษากรีกที่มีมาแต่เดิม แม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับชาวยิวขนมผสมน้ำยา ที่พูดภาษากรีก หรือชาวคริสต์ (ซึ่งพระคัมภีร์เขียนเป็นภาษากรีก) แต่ชาวยิวคนอื่นๆ ศาสนายูดายขนมผสมน้ำยาค่อย ๆ จางหายไปเนื่องจากผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวนมากเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์หรือเปลี่ยนไปใช้ภาษาอื่น และ Maccabees 2 ตัวไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักการของชาวยิว [15] โจเซฟัสนักเขียนชาวยิวที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษแรกซึ่งผลงานของเขาถูกเก็บรักษาไว้ ดูเหมือนจะไม่ได้อ่าน 2 Maccabees เป็นต้น; ฟีโลแห่งอเล็กซานเดรียก็เช่นกัน [16] ไม่พบหนังสือ Maccabees ทั้งสองเล่มในDead Sea ScrollsของEssenesซึ่งเป็นนิกายของชาวยิวที่เป็นศัตรูกับ Hasmoneans และความทรงจำของพวกเขา [17] [18] งานต่างๆ เช่นSeder Olam Rabbah (งานโฆษณาในศตวรรษที่ 2) ระบุว่ายุคแห่งคำพยากรณ์จบลงด้วย Alexander the Great และ Maccabees 2 ชิ้น ซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นอย่างชัดเจนในภายหลัง จึงไม่สามารถเป็นคำทำนายได้ [19]

ตามเนื้อผ้า มีการตั้งสมมติฐานว่าผู้เขียน 2 Maccabees อาจได้รับอิทธิพลจากประเพณีของฟาราซาอิก [20] [21] พวกฟาริสีเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายของชาวยิวและโต้เถียงกับผู้ปกครองของอาณาจักรฮัสโมเนียน พวกเขาวิจารณ์ว่า Hasmoneans มีบทบาท สองประการของทั้งหัวหน้าปุโรหิตและกษัตริย์ และเรียกร้องให้พวกเขายกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นตำแหน่งกษัตริย์ กษัตริย์ฮัสโมเนียนอเล็กซานเดอร์ ยานเนียสถูกบันทึกว่าจัดการสังหารหมู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขา และหลายคนต้องลี้ภัย ทฤษฎีกล่าวว่า Maccabees 2 คนยกย่องยูดาสที่ช่วยชีวิตพระวิหาร แต่ไม่รวมการกล่าวถึงวิธีที่พี่น้องของเขาและครอบครัวขยายขึ้นครองบัลลังก์ในภายหลัง และอาจเขียนโดยฟาริสีจากยูเดียที่เขียนในอียิปต์เนรเทศ งานเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแม้ในความเจ็บปวดจากการพลีชีพ การรักษาวันสะบาโต และคำสัญญาเรื่องการฟื้นคืนชีพในอนาคตดูเหมือนจะเข้ากับอุดมการณ์ของพวกฟาริสี [6] ถึงกระนั้น นักวิชาการคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยที่ผู้เขียนแสดงสัญญาณของความโน้มเอียงเช่นนั้น และความเชื่อในการฟื้นคืนชีพของคนตายในอนาคตไม่ได้จำกัดเฉพาะพวกฟาริสีเท่านั้น นักวิชาการตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 มักจะไม่เชื่อในความเชื่อมโยงที่เสนอ [22] [23]

เทววิทยาของงานเป็นการปรับปรุงสำหรับ " Deuteronomistบาปหรือข้อผิดพลาดบางอย่างเป็นความผิด สำหรับผู้ที่ไร้ที่ติจริงๆ เช่น มรณสักขี ผู้เขียนเรียกร้องชีวิตหลังความตาย: รางวัลหลังความตายและการลงโทษจะบรรลุสิ่งที่อาจขาดหายไปในโลกมนุษย์[24] [25] การอ้างอิงเหล่านี้ถึงการฟื้นคืนชีพของคนตายทั้งๆ ที่มีความทุกข์ทรมานและการทรมานเป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหม่ในศาสนายูดายซึ่งเห็นได้ในหนังสือของดาเนียลงานที่ผู้เขียน 2 Maccabees น่าจะคุ้นเคย [26] สิ่งนี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งในหมู่ชาวยิวในยุคโรมันที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ [27] [24]

ศาสนาคริสต์ในยุคอาณาจักรโรมัน

ปูนเปียกสไตล์ไบแซนไทน์ที่ โบสถ์ ซานตา มาเรีย แอนติควาในกรุงโรม มีแนวโน้มว่าจะวาดราว ค.ศ. 650 เป็นภาพผู้หญิงและลูกชายทั้งเจ็ดของเธอ (ในที่นี้ชื่อ Solomne) และEleazarครูของพวกเขา เรื่องราวการพลีชีพของพวกเขาเป็นส่วนที่โด่งดังที่สุดของ 2 Maccabees [28]

ใน ประเพณี คริสเตียนยุคแรก ฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลใช้เป็นพื้นฐานสำหรับพันธสัญญาเดิมของคริสเตียน การรวม Maccabees 2 ตัวไว้ในสำเนาบางฉบับของ Septuagint ทำให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการศีลและต้นฉบับในยุคแรก ๆ แม้ว่าบางครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกก็ตาม สภาแห่งกรุงโรมของสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุส ที่ 1 ในปี 382 หาก กฤษฎีกา Gelasian ในศตวรรษที่ 6 เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการตัดสินใจ ออกบัญญัติในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งประกอบด้วย Maccabees ทั้ง 1 และ 2 แต่ไม่มีทั้ง 3 และ 4

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1 (ค.ศ. 405), [29] [30]สภาฮิปโป (ค.ศ. 393), [31]สภาคาร์เทจ (ค.ศ. 397) , [32]สภาคาร์เธจ (ค.ศ. 419), [33]และหลักธรรมผู้เผยแพร่ศาสนา[34]ทุกคนดูเหมือนจะคิดว่า Maccabees 2 ตัวเป็นบัญญัติไม่ว่าจะโดยพูดอย่างชัดแจ้งหรืออ้างว่าเป็นพระคัมภีร์ เจอโรมและออกัสตินแห่งฮิปโป (ราว ค.ศ. 397) มีจุดยืนที่ดูไม่สอดคล้องกัน: พวกเขาแยก Maccabees 2 ตัวออกจากหลักการโดยตรง แต่บอกว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ แต่ในงานอื่น ๆ ทั้งสองอ้าง Maccabees 2 เล่มราวกับว่ามันเป็นคัมภีร์หรือรวมไว้ในงานเขียนพระคัมภีร์ [35][36]

ในทางเทววิทยา ลักษณะสำคัญของ Maccabees 2 ตัวที่โดนใจชาวคริสต์ในยุคโรมันและชาวคริสต์ยุคกลางคือเรื่องราวของการพลีชีพและการฟื้นคืนชีพของผู้ตายในเรื่องราวของEleazar และหญิงที่มีบุตรชายเจ็ดคน คริสเตียนทำการเทศนาและเปรียบเทียบผู้พลีชีพในศาสนาคริสต์กับมรณสักขี Maccabean พร้อมกับความหวังในความรอดในที่สุด ยูเซบิอุสเปรียบเทียบคริสเตียนในเมืองลียงที่ถูกข่มเหงกับผู้เสียสละชาวแมคคาเบีย เป็นต้น [37] โบสถ์หลายแห่งอุทิศให้กับ "ผู้พลีชีพ Maccabean" และเป็นหนึ่งในไม่กี่บุคคลก่อนคริสต์ศักราชที่ปรากฏในปฏิทินวันนักบุญ [28] ลัทธิบูชามรณสักขี Maccabean เจริญรุ่งเรืองในAntiochซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของ Seleucids; ออกัสตินแห่งฮิปโปพบว่าเป็นเรื่องน่าขันและเหมาะสมที่เมืองที่ชื่อแอนติโอคุสที่ 4 เป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่เขาข่มเหง [38] แง่มุมที่น่าอึดอัดใจประการหนึ่งคือผู้พลีชีพได้เสียชีวิตโดยยึดถือกฎของชาวยิวในยุคที่คริสเตียนจำนวนมากรู้สึกว่ากฎของโมเสสไม่ใช่แค่ล้าสมัย แต่ยังเป็นอันตรายอย่างแข็งขัน ผู้เขียนที่เป็นคริสเตียนมักจะวัดผลความเป็นยิวของผู้พลีชีพ โดยถือว่าพวกเขาเป็นคริสต์นิกายโปรโตแทน [39] [40] [37]

ความขัดแย้งในยุคปฏิรูป

The Triumph of Judas MaccabeusผลงานของPeter Paul Rubens ใน ช่วง ปี 1630 ฉากที่แสดงมาจาก 2 Maccabees: หลังจากการรณรงค์ใน Idumeaชาวยิวบางคนต่อต้านกองกำลังของ Gorgias ชาวยิวเหล่านี้เสียชีวิตเพราะมีรูปเคารพอยู่บนนั้น ยูดาสถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นการตอบแทน การถวายนี้จะถูกอ้างถึงในคริสต์ทศวรรษ 1400 และ 1500 เพื่อเป็นการปกป้องหลักคำสอนของคาทอลิกเกี่ยวกับการชำระล้างและการปล่อยตัว [41]

2 Maccabees อยู่ในฐานะเป็นส่วนอย่างเป็นทางการของศีล แต่เป็นงาน deuterocanonical และดังนั้นจึงมีความละเอียดน้อยกว่าพระคัมภีร์เก่าในช่วงต้นทศวรรษ 1500 Josse van Clichtoveในงานของเขาเรื่อง The Veneration of Saintsอ้างถึง Maccabees 2 ตัวว่าสนับสนุนแนวคิดเรื่องวิสุทธิชนที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งขอร้องเพื่อความรอดของคนเป็น ในบทที่ 15 ระหว่างนิมิตฝัน ทั้งนักบวชชั้นสูงคนก่อน Onias III และผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ต่างกล่าวกันว่าอธิษฐานเพื่อผู้คนทั้งหมด [42] [43] นอกจากนี้เขายังอ้างถึง Maccabees 2 ตัวเพื่อสนับสนุนการสวดอ้อนวอนเพื่อคนตายกรณีที่กลับกันของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สวดอ้อนวอนเพื่อความรอดของวิญญาณที่ทุกข์ทรมานในไฟชำระ

หนังสือเล่มนี้กลายเป็นที่ถกเถียงเนื่องจากการต่อต้านจากมาร์ติน ลูเธอร์และนักปฏิรูปคนอื่นๆ ในช่วงการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ในช่วงทศวรรษที่ 1500 ลูเทอร์มีความคิดเห็นสูงมากเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แต่เพราะเหตุนี้ เขาจึงปรารถนาให้ศีลเคร่งครัด ในที่สุดเขาจะลดระดับงาน deuterocanonical เป็น " apocrypha "; ยังคงมีประโยชน์ในการอ่านและเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ลูเทอร์ เวอร์ชัน 1534 แต่แยกไว้ในส่วนแยกต่างหากและไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับหลักคำสอนของคริสเตียน [44] [45] ลูเธอร์มีข้อตำหนิหลายประการ ประการหนึ่งคือการย่อมาจากงานอื่น แทนที่จะเป็นผู้เขียนที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์เพียงคนเดียว [37] อีกประการหนึ่งคือความนิยมทั่วไปในการใช้พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นพื้นฐานสำหรับพันธสัญญาเดิม แทนที่จะใช้ภาษาละตินภูมิฐานหรือกรีกเซปตัวจินต์ (37) อีกประการหนึ่งคือการตีความและการใช้เรื่องหนึ่งของคาทอลิกที่แพร่หลาย นั่นคือการที่ยูดาสทำ "เครื่องบูชาไถ่บาป " ด้วยเงิน หลังจากที่กองทหารของเขาบางส่วนถูกสังหารและพบกับรูปเคารพ เพื่อให้คนตายได้รับการปลดปล่อยจากบาปของพวกเขา [46] ข้อความนี้ใช้เป็นตัวอย่างของประสิทธิผลของการปล่อยตัว เงิน ที่จ่ายให้กับคริสตจักรคาทอลิกเพื่อปลดปล่อยวิญญาณจากไฟชำระโดยนักเขียนคาทอลิกบางคนในยุคนั้น [24] ลูเทอร์ไม่เห็นด้วยกับทั้งการปล่อยตัวและแนวคิดเรื่องไฟชำระ และในงานปี 1530 ของเขาปฏิเสธการชำระล้างเขาปฏิเสธว่า Maccabees 2 ตัวไม่ใช่แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง (42) มีรายงานว่าลูเทอร์กล่าวว่า: "ฉันเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อหนังสือเล่มที่สองของ Maccabees และต่อEstherฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่มาหาเราเลย เพราะพวกเขามีความผิดปกตินอกศาสนามากเกินไป" องคาลวิน นักปฏิรูปเห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของลูเทอร์เกี่ยวกับ 2 Maccabees และเพิ่มคำวิจารณ์ของเขาเองเช่นกัน คาลวินเสนอชะตากรรมล่วงหน้าหลักคำสอนที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่ทรงเลือกไว้ และไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ ดังนั้น ข้อโต้แย้งจาก Clichtove และชาวคาทอลิกคนอื่นๆ ที่อ้างถึง Maccabees 2 ตัวสำหรับหลักคำสอนเรื่องการขอร้องของนักบุญเป็นที่น่าสงสัยสำหรับเขา สำหรับคาลวิน ความรอดเป็นทางเลือกของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด และไม่ใช่เรื่องที่วิสุทธิชนที่ตายไปแล้วจะเข้าไปแทรกแซงได้ อีก ประเด็นหนึ่งที่คาลวินและโปรเตสแตนต์คนอื่นๆ ยกขึ้นมาคือบทส่งท้ายของ Maccabees 2 เล่มที่ตัดหน้าตนเอง ซึ่งคาลวินยอมรับจากผู้บรรยายว่าเขาไม่ได้ได้รับการดลใจจากสวรรค์ [48] ​​[49]

เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ คริสตจักรคาทอลิกจึงเดินไปในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่บรรพบุรุษของคริสตจักรก่อนหน้านี้ได้พิจารณาว่าหนังสือดิวเทอโรคานอนิกมีประโยชน์ แต่น้อยกว่าพระคัมภีร์หลัก ตอนนี้คริสตจักรคาทอลิกยืนยันว่า Maccabees 2 เล่ม (และผลงานดิวเทอโรคานอนิกอื่น ๆ ) มีความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ในฐานะพระคัมภีร์ที่สภาเมืองเทรนต์ในปี 1546 [50] [ 50 ] [ 51] [42] [52]

สถานะสมัยใหม่

2 Maccabees ยังคงใช้เพื่อรับรองหลักคำสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพของคนตาย การขอร้องของนักบุญ และคำอธิษฐานให้คนตายได้รับการปล่อยตัวจากไฟชำระในประเพณีของคาทอลิก [53] Lectionary ของคริสตจักรละติน ใช้ข้อความจาก 2 Maccabees 6 และ 7 พร้อมด้วยข้อความจาก 1 Maccabees 1 ถึง 6 ในการอ่านวันธรรมดาสำหรับสัปดาห์ที่ 33 ตามเวลาสามัญในปีที่ 1 ของรอบสองปีของ การอ่านเสมอในเดือนพฤศจิกายน และเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการอ่านระหว่างพิธีมิสซาเพื่อผู้ตาย [54]

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและออร์โธดอกซ์ตะวันออกถือว่าหนังสือเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับในสมัยโบราณ ส่วนที่โดดเด่นที่สุดยังคงเป็นมรณสักขี ซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองในฐานะนักบุญตามวันฉลองที่หลากหลาย พวกเขาได้รับเกียรติเป็นพิเศษในศาสนาคริสต์ในซีเรียอาจเป็นเพราะตนเองทนทุกข์ทรมานจากการประหัตประหาร แม่ของลูกชายทั้งเจ็ดเป็นที่รู้จักกันในชื่อMarth Shmouni ในประเพณีนั้น [55] [56]

ตามประเพณีของนิกายโปรเตสแตนต์ หนังสือเล่มนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับ [57]พระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ หลายเล่มหยุดรวมถึงคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความเกี่ยวข้องสำหรับ Maccabees 2 ตัว ถึงกระนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพเป็นอย่างน้อย ตัวอย่างเช่น เจมส์ บี. จอร์แดนผู้เขียนประกาศข่าวประเสริฐในศตวรรษที่ 20 โต้แย้งว่าในขณะที่ 1 Maccabees "เขียนขึ้นเพื่อพยายามแสดงให้พวก Maccabean แย่งชิงว่าเป็นทายาทที่แท้จริงของดาวิดและเป็นมหาปุโรหิตที่แท้จริง" และเป็น "หนังสือที่ชั่วร้าย" ซึ่งเป็น "ไกล ภาพสถานการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นมีให้ใน Maccabees 2 ตัว" [58]

ข้อที่หกของข้อสามสิบเก้าข้อของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์และนิกายแองกลิกันคอมมิว เนียนที่กว้างขึ้น ให้นิยาม Maccabees 2 ตัวว่ามีประโยชน์ แต่ไม่ใช่พื้นฐานของหลักคำสอน [59]

ข้อความเกี่ยวกับมรณสักขีภายใต้อันติโอคุสที่ 4 ใน 2 Maccabees ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากพวกอะนะแบ๊บติสต์ซึ่งเผชิญกับการประหัตประหารในประวัติศาสตร์ของพวกเขา [60]

อิทธิพลทางวรรณคดี

ภาพวาดภาษาเยอรมันปี 1517 ของพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระมารดาและพระโอรสทั้งเจ็ดของเธอในหม้อน้ำเดือด

ส่วนที่มีอิทธิพลมากที่สุดของ 2 Maccabees คือเรื่องราวของการพลีชีพของ Eleazar และผู้หญิงที่มีลูกชายเจ็ดคน ผลงานต่างๆ ได้ขยายเรื่องราวเพื่อเพิ่มรายละเอียด เช่น ชื่อผู้หญิง (เรียกกันต่างๆ นานาว่า ฮันนาห์ มิเรียม ชมูนี และชื่ออื่นๆ) และเรื่องราวของพวกเขา ตัวอย่างแรกที่โดดเด่นคือหนังสือMaccabees 4 เล่มซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวยิวในศตวรรษที่ 1 ซึ่งใช้ Maccabees 2 เล่มเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรง (เช่นเดียวกับหนังสือของ Daniel ) 4 Maccabees กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมรณสักขีที่อธิบายไว้ใน 2 Maccabees แต่ให้การตีความที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Maccabees 2 ตัวพยายามที่จะกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจและอารมณ์ ( สิ่งที่น่าสมเพช ) Maccabees 4 ตัวเขียนโดยคนที่เรียนปรัชญา Stoic. สตรีผู้พลีชีพและเอเลอาซาร์สนทนาเรื่องต่างๆ กับผู้กดขี่อย่างใจเย็น พวกเขาใช้เหตุผลและการโต้เถียงทางปัญญาเพื่อสงบสติอารมณ์และต่อต้าน Antiochus IV 4 แมคคาบีส์ใช้แนวคิดเรื่องการฟื้นคืนชีพของคนตายโดยตรงมากกว่า 2 แมคคาบีและดาเนียล: ถ้าพระเจ้าจะชุบชีวิตผู้ที่ทนทุกข์เพราะเชื่อฟังกฎของพระเจ้า ก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่จะเชื่อฟังผู้ปกครองที่ใหญ่กว่ามากกว่าผู้ปกครองที่ต่ำกว่า [16] [61]

ในระดับที่น้อยกว่า หนังสือ3 Maccabeesแสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยกับ 2 Maccabees; แม้ว่าฉากจะแตกต่างออกไป (เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการจลาจลของชาวมัคคาบีในอียิปต์ 50 ปี ไม่ใช่ในแคว้นยูเดีย) เอเลอาซาร์อาลักษณ์ปรากฏตัวในนั้น และการพรรณนาถึงความวุ่นวายและความทุกข์ทรมานในหมู่ชาวยิวในอียิปต์ได้รับอิทธิพลจาก 2 มัคคาบี สาส์น ของคริสเตียนถึงชาวฮีบรูอาจอ้างอิงถึง Maccabees 2 คนด้วย หรือมีความรู้คล้ายกันเกี่ยวกับประเพณีการพลีชีพของชาว Maccabean [62] [63]

งานต่อมาที่ขยาย 2 Maccabees โดยตรงคือYosipponของศตวรรษที่ 10 ซึ่งรวมถึงการถอดความส่วนหนึ่งของการแปลภาษาละตินของ 2 Maccabees [64] ในหมู่ชาวยิว แทบไม่สนใจ Maccabees 2 ตัวเลยเป็นเวลานับพันปี Yosippon เป็นข้อยกเว้นที่หายากของชาวยิวในยุคกลางที่ค้นพบงานนี้อีกครั้ง [66] เหมือนกับในงานของคริสเตียน เรื่องราวของแม่และลูกชายทั้งเจ็ดของเธอเป็นเรื่องที่เล่าขานและมีอิทธิพลมากที่สุด [64]

ความน่าเชื่อถือในฐานะประวัติศาสตร์

2 Maccabees ได้รับการพิจารณาตามธรรมเนียมว่าเป็นแหล่งที่ค่อนข้างน้อยกว่าในประวัติศาสตร์ของ Maccabean Revolt มากกว่า 1 Maccabees โดยนักประวัติศาสตร์ฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 19 นี่คือเหตุผลหลายประการ: มันสวมศีลธรรมทางศาสนาอย่างเปิดเผย มันข้ามเวลาและสถานที่เป็นส่วน ๆ แทนที่จะเป็นลำดับเหตุการณ์ใน 1 Maccabees; และรวมถึงคำกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อจำนวนหนึ่งในการโต้เถียงโดยตรงกับ 1 Maccabees [21] โดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการส่วนใหญ่ยังคงเห็นพ้องต้องกันว่า 1 Maccabees เป็นแหล่งที่เหนือกว่าในประวัติศาสตร์การทหารของการก่อจลาจล: มันเขียนโดย Judean ซึ่งตั้งชื่อและอธิบายสถานที่ได้อย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับความผิดพลาดทางภูมิศาสตร์เป็นครั้งคราวของ 2 Maccabees ที่เขียนโดยชาวอียิปต์ รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการซ้อมรบและกลยุทธ์มีมากกว่าการพรรณนาการรบแบบธรรมดาใน 2 Maccabees และตัวเลขสำหรับองค์ประกอบต่างๆ เช่น จำนวนทหารและการบาดเจ็บล้มตายถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวเลขที่สูงเกินจริงใน 2 Maccabees (ตัวอย่างเช่น Maccabees 2 ตัวอ้างอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามีชาวซีเรียบาดเจ็บล้มตาย 35,000 คนในสมรภูมิ Adasa ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่ากองกำลัง Seleucid ทั้งหมด[67] ) Maccabees 2 ตัวยังเขียนด้วยคำว่า "น่าสมเพช" ในความหมายของสิ่งที่น่าสมเพชสไตล์ดึงดูดอารมณ์และความรู้สึก นักประวัติศาสตร์ที่ ไม่ เชื่อคิดว่านี่เป็นสัญญาณว่านักปรัชญาไม่สนใจความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มากนัก แต่เป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวที่ดีเท่านั้น [7] [69]

ในศตวรรษที่ 20 นักวิชาการมีความสนใจในการฟื้นฟู Maccabees 2 ตัว โดยเป็นแหล่งที่เทียบเท่ากับ Maccabees 1 ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประวัติศาสตร์ที่เอียงทางการเมืองอย่างที่ 1 แมคคาบีส์เป็น อาจมีความลำเอียงและไม่น่าเชื่อถือพอๆ กับประวัติศาสตร์ที่เอียงทางศาสนาที่ 2 แมคคาบีส์เป็น [70] ผู้สังเกตการณ์ที่เคร่งศาสนาอย่างลึกซึ้งยังคงสามารถอธิบายเหตุการณ์จริงได้แม้ว่าจะมีการตีความทางศาสนาก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1930 นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปได้ข้อสรุปว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน 2 Maccabees ซึ่งดูเหมือนจะไม่เรียงตามลำดับเวลานั้นน่าจะถูกต้องตามกฎหมายและตรงกับสิ่งที่คาดหวังจากการเจรจา Seleucid ดังกล่าว [69] หลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนการอ้างอิงจำนวนมากเกี่ยวกับผู้นำของ Seleucid ทำให้นักประวัติศาสตร์คิดว่า Jason และผู้ตีความจะต้องมีความรู้เรื่องกิจการภายในของ Seleucid ดีกว่าผู้เขียน 1 Maccabees [71] ตัวอย่างเช่น Maccabees 2 ตัวดูเหมือนจะน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์กว่าในวันที่การตายของ Antiochus IV หลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ใน Maccabees 2 คนที่เขาเสียชีวิตก่อนการชำระล้างวิหาร ในขณะที่ Maccabees 1 คนย้ายการตายของเขาในภายหลังเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่า Lysias ละทิ้งการรณรงค์ของเขาใน Judea ไม่ใช่เพราะความพยายามของ Maccabees ที่ Battle of Beth Zurแต่เพื่อตอบสนองต่อความวุ่นวายทางการเมืองอันเป็นผลมาจากการเสียชีวิตของแอนติโอคุส 2 Maccabees เขียนว่าพระราชกฤษฎีกาของ Antiochus มุ่งเป้าไปที่ Judea และ Samaria ซึ่งนักประวัติศาสตร์พบว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่อ้างใน 1 Maccabees ว่าเขาต้องการมาตรฐานทางศาสนาทั่วทั้งจักรวรรดิ [72]

แม้ในระดับที่ 2 Maccabees ยังไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในระดับหนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ว่า Maccabees เป็นแหล่งที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงก็ถือว่ามีค่ามากสำหรับนักประวัติศาสตร์ หลายเหตุการณ์ในยุคขนมผสมน้ำยาและโรมันมีการกล่าวถึงเพียงผ่านๆ ว่าเกิดขึ้น; ผู้ที่มีแหล่งข้อมูลโดยละเอียดมักมีแหล่งข้อมูลโดยละเอียดเพียงแหล่งเดียว ทำให้ยากต่อการระบุอคติหรือข้อผิดพลาดของผู้เขียน ตัวอย่างเช่นการจลาจลครั้งใหญ่ต่อชาวโรมันในปี ค.ศ. 64–73 ได้รับการบันทึกโดยโจเซฟัสเรื่องThe Jewish War เท่านั้น การจลาจล Maccabean ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่มีรายละเอียดแยกจากกัน 2 เรื่องเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ต้นฉบับ

สำเนาต้นฉบับของ Septuagint ในยุคแรกๆ ไม่เหมือนกันในรายการหนังสือ Maccabees 2 ตัวพบใน Codex Alexandrinus ศตวรรษที่ 5 ซึ่งรวมถึง Maccabees 1, 2, 3 และ 4 ทั้งหมดรวมถึงCodex Venetus ในศตวรรษที่ 8 Maccabees 2 ตัวหายไปจากCodex Vaticanus (ซึ่งขาด Maccabees 1 ตัว) และCodex Sinaiticus (ซึ่งขาด Maccabees 3 ตัวเช่นกัน) นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนโบราณอื่น ๆ แม้ว่าบางส่วนจะเป็นของลูเซียนแห่งแอนติออคซึ่งถือว่าได้ "ปรับปรุง" การตีความบางส่วนของเขาด้วยเนื้อหาอื่นที่ไม่รู้จัก ซึ่งนำไปสู่การอ่านที่แตกต่างกัน ภาษาละตินยุคก่อนสมัยใหม่, ภาษาซีเรียก , และมีการแปลภาษา อาร์เมเนียเช่นเดียวกับส่วนหนึ่งในAkhmimic Copticแต่ส่วนใหญ่ตรงกับภาษากรีก หรือการแปลภาษา Lucianic ของภาษากรีก ในกรณีของเวอร์ชันภาษาซีเรีย [74] Robert Hanhartได้สร้างข้อความภาษากรีกฉบับวิพากษ์ ในปี 1959 โดยมีการพิมพ์ครั้งที่สองในปี 1976 [75] [74]

หมายเหตุ

 1. ^ ภาษากรีก : Makkavaion B´ ,แปลเป็นอักษรโรมันMakkabaíōn 2
 2. เนื่องจาก 2 Maccabees ย่อมาจากงานของผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ ผู้เขียน 2 Maccabees จึงมักถูกเรียกว่า " epitomist " หรือ " epitomator" มากกว่า "author"
 3. ^ การประมาณการทางวิชาการสำหรับวันที่เขียนรวมถึง:
  • Daniel R. Schwartzโต้แย้งว่าวันที่เผยแพร่ "เร็ว" ประมาณ 150–140 ปีก่อนคริสตกาล [3]
  • Stuckenbruck & Gurtner โต้แย้งระหว่าง 150–120 ปีก่อนคริสตกาล [4]
  • Jonathan A. Goldsteinโต้แย้งเกี่ยวกับประวัติของ Jason of Cyrene ที่ตีพิมพ์ในช่วงรัชสมัยของAlexander Jannaeus (103 ถึง 76 ปีก่อนคริสตกาล) และ Maccabees 2 เล่มที่ย่อด้วยจดหมายแนะนำภายใน 76 ปีก่อนคริสตกาล [5]
  • John R. Bartlett ให้เหตุผลว่า "เกือบทุกที่ในช่วง 150 ปีก่อนคริสตกาล" [6]
 4. ^ แม้ว่าฉันทามติทางวิชาการจะไม่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด; Sylvie Honigmanให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เขียนขึ้นในอาณาจักร Hasmonean ไม่ใช่อียิปต์ และการเขียนภาพถึง Simon Thassi น้องชายของ Judas ยังคงเป็นไปในเชิงบวก มุมมองนี้มักจะถูกลดราคาเนื่องจาก Maccabees 2 ตัวถูกมองว่าเป็นการมองข้ามไซมอน รวมถึงข้อผิดพลาดทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ที่บ่งชี้ว่าผู้เขียนพลัดถิ่น [7]
 5. ^ มีนักวิชาการไม่กี่คนที่เชื่อว่าจดหมายแนะนำตัวเป็นของจริง แต่บางคนแนะนำว่าพวกเขารวบรวมโดยนักปรัชญาคนเดียวกันกับที่เขียนส่วนที่เหลือของงาน ตำแหน่งทางวิชาการที่โดดเด่น ได้แก่ Benedikt Nieseเชื่อว่าจดหมายเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน Jonathan Goldstein พิจารณาจดหมายปลอมและเพิ่มเติมในภายหลัง Daniel R. Schwartz เชื่อว่าเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง และเพิ่มเติมว่าวันที่จริงคือ 148 SE ไม่ใช่ 188 SE และไม่ใช่วันที่ในจดหมาย แต่เป็นวันที่ชำระล้างพระวิหาร [8]

อ้างอิง

 1. ^ 2 แมคคาบี 2:23
 2. อรรถabc Duggan , Michael W. (2021) . "2 แมคคาบี". ใน Oegema, Gerbern S. (ed.) คู่มือ Oxford ของApocrypha สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 168–187 ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780190689643.013.10 . ไอเอสบีเอ็น 9780190689667.
 3. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 8–15.
 4. ^ Stuckenbruck, ลอเรน ที.; เกิร์ตเนอร์, แดเนียล เอ็ม. (2019). สารานุกรมของ T&T Clark of Second Temple Judaism เล่มที่หนึ่ง สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. ไอเอสบีเอ็น 9780567658135. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564 .
 5. โกลด์สตีน 1983 , น. 121–122.
 6. อรรถ เอบี ซี บาร์ ตเลตต์ 1973 , พี. 215–219.
 7. a b Hongiman, ซิลวี (2014). เรื่องราวของมหาปุโรหิตและภาษี: หนังสือของ Maccabees และการจลาจลของจูเดียกับ Antiochos IV โอกแลนด์ แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 65–94. ไอเอสบีเอ็น 9780520958180.
 8. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 519–525.
 9. แฮร์ริงตัน 2009 , p. 36–38.
 10. ชวาร์ตษ์ 2551 , หน้า 3, 512.
 11. ^ 2 แมคคาบี 15:36
 12. Koller, A., Purimเข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2021
 13. ^ ชีวิตหลังความตาย: ประวัติชีวิตหลังความตายในศาสนาของตะวันตก (2004) , Anchor Bible Reference Library, Alan F. Segal , p. 363
 14. เอลลิส, อี. เอิร์ล (2546). พันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์ยุคแรก: หลักการและการตีความในแง่ของการวิจัยสมัยใหม่ ยูจีน หรือ: Wipf & Stock หน้า 34–35 ไอเอสบีเอ็น 978-1592442560.
 15. โกลด์สตีน 1983 , น. 27.
 16. อรรถab Schwartz 2008 , p. 86
 17. ฟรีดแมน, เดวิด โนเอล; อัลเลน ซี. ไมเยอร์; แอสทริด บี. เบ็ค, eds. (2543). Eerdmans Dictionary of the Bible ([Nachdr.] ed.) แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Eerdman หน้า 426. ไอเอสบีเอ็น 978-0802824004.
 18. แวนเดอร์คัม, เจมส์ ซี.; ฟลินท์, ปีเตอร์ (2547). ความหมายของม้วนหนังสือเดดซี: ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ ศาสนายูดาย พระเยซู และศาสนาคริสต์ (ฉบับปกอ่อนครั้งที่ 1) ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย: HarperSanFrancisco หน้า 99. ไอเอสบีเอ็น 978-0060684655.
 19. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 58-61.
 20. แฮร์ริส, สตีเฟน แอล. , การทำความเข้าใจพระคัมภีร์. พาโล อัลโต: Mayfield. 2528.
 21. อรรถเป็น Oesterley วิลเลียม OE (2478) บทนำสู่หนังสือของคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน นิวยอร์ก: บริษัทมักมิลลัน. หน้า 315–326.
 22. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 168, 442.
 23. บาร์-คอชวา 1989 , p. 571-572.
 24. อรรถเอ บี ซี เดซิลวา, เดวิด เอ. (2021). "เทววิทยาพระคัมภีร์และคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน". ใน Oegema, Gerbern S. (ed.) คู่มือ Oxford ของApocrypha สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 534–550. ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780190689643.013.27 . ไอเอสบีเอ็น 9780190689667.
 25. เออร์แมน, บาร์ต (2020). สวรรค์และนรก: ประวัติศาสตร์ของชีวิตหลังความตาย . ไซมอน & ชูสเตอร์. หน้า 142–146; 151–158. ไอเอสบีเอ็น 9781501136757.
 26. โกลด์สตีน 1983 , น. 63–70.
 27. แฮร์ริงตัน 2009 , p. 129–130.
 28. a b Berger, อัลเบรทช์ (2012). "ลัทธิ Maccabees ในคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก". ในSignori, Gabriela (เอ็ด) ตายเพื่อศรัทธา ฆ่าเพื่อศรัทธา: นักรบศรัทธาในพันธสัญญาเดิม (1 และ 2 Maccabees) ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ สดใส หน้า 107–111; 116–119. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-21104-9.
 29. ^ "จดหมายของผู้บริสุทธิ์ฉันในหลักการของพระคัมภีร์" . www.bible-researcher.com _
 30. เวสต์คอตต์, บรู๊ค ฟอสส์ (2548). การสำรวจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศีลของพันธสัญญาใหม่ (ฉบับที่ 6) ยูจีน หรือ: Wipf & Stock หน้า 570. ไอเอสบีเอ็น 1597522392.
 31. ^ "Canon XXIV. (กรีก xxvii.)" , The Canons of the 217 Blessed Fathers ที่มารวมตัวกันที่ Carthage , Christian Classics Ethereal Library
 32. BF Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament (5th ed. Edinburgh, 1881), หน้า 440, 541–42
 33. ^ "คริสตจักรบิดา: สภาคาร์เธจ (ค.ศ. 419) " www.newadvent.org _
 34. ^ สภาใน Trullo Apostolic Canons. แคนนอน 85 . จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 .
 35. ^ ออกัสตินแห่งฮิปโป ในหนังสือหลักคำสอนของคริสเตียน II บทที่ 8:2 . จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 .
 36. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 59.
 37. อรรถa b c d Signori กาเบรียลา (2555) "การแนะนำ". ตายเพื่อศรัทธา ฆ่าเพื่อศรัทธา: นักรบศรัทธาในพันธสัญญาเดิม (1 และ 2 Maccabees) ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ สดใส หน้า 1–3. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-21104-9.
 38. ลาปินา, เอลิซาเบธ (2555). Maccabees และการต่อสู้ของออค ในSignori, Gabriela (เอ็ด) ตายเพื่อศรัทธา ฆ่าเพื่อศรัทธา: นักรบศรัทธาในพันธสัญญาเดิม (1 และ 2 Maccabees) ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ สดใส หน้า 147–148. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-21104-9.
 39. Joslyn-Siemiatkoski, ดาเนียล (2552). ความทรงจำของชาวคริสต์เกี่ยวกับมรณ สักขีMaccabean นิวยอร์ก: พัลเกรฟ แมคมิลแลน หน้า 1–10. ไอเอสบีเอ็น 978-0-230-60279-3.
 40. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 87-89.
 41. RKD Netherlands Institute for Art History :ดิโอของ Peter Paul Rubens ดู 2 แมคคาบี 12: 39–45
 42. อรรถa bc Pelikan ยาโรสลาฟ (2527) [2526 ] การปฏิรูปศาสนจักรและความเชื่อ (ค.ศ. 1300-1700 ) ประเพณีของคริสเตียน ชิคาโกและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 136–137; 261; 266; 276. ไอเอสบีเอ็น 0-226-65376-5.
 43. ^ 2 แมคคาบี 15:12–16
 44. เฮียร์, ริชาร์ด เอช. (2544). คู่มือตรีเอกานุภาพสำหรับพระคัมภีร์ (Pbk. ed.) แฮร์ริสเบิร์ก เพนน์: Trinity Press International. หน้า 148. ไอเอสบีเอ็น 978-1563383403.
 45. แมคโดนัลด์, ลี มาร์ติน (2552). พระคัมภีร์ที่ถูกลืม: การเลือกและการปฏิเสธงานเขียนทางศาสนายุคแรก (พิมพ์ครั้งที่ 1) ลุยวิลล์, KY: Westminster John Knox Press หน้า 81. ไอเอสบีเอ็น 978-0664233570.
 46. ^ 2 แมคคาบี 12:39–45
 47. ลูเธอร์ มาร์ติน (1893) [1566]. "จากพระวจนะของพระเจ้า: XXIV" . การพูดคุยบนโต๊ะของ Martin Luther ทรานส์ วิลเลียม แฮซลิตต์. ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ลูเธอรัน. แอลซีซีBR332.T4 . 
 48. อรรถab Schwartz 2008 , p. 60-61.
 49. ^ คาลวิน ฌอง (2008) [1559]. "เล่ม 3 บทที่ 5 ตอนที่ 8–9" สถาบันศาสนาคริสต์ . แปลโดยเบเวอร์ริดจ์, เฮนรี พีบอดี แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน หน้า 440–441. ไอเอสบีเอ็น 9781598561685.
 50. ^ สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่ ฉบับ 3. วอชิงตัน ดีซี: มหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งอเมริกา 2546. น. 20, 26, 390.
 51. เมตซ์เกอร์, บรูซ เอ็ม. (13 มีนาคม 2540). หลักการของพันธสัญญาใหม่: ที่มา การพัฒนา และความสำคัญของมัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 246. ไอเอสบีเอ็น 0-19-826954-4. ในที่สุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1546 ด้วยคะแนนเสียง 24 ต่อ 15 เสียง งดออกเสียง 16 เสียง สภาได้ออกกฤษฎีกา ( De Canonicis Scripturis ) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของพระคัมภีร์ ถูกสร้างขึ้นเป็นบทความแห่งความเชื่อที่สมบูรณ์และได้รับการยืนยันโดยคำสาปแช่ง
 52. ^ หลักธรรมและกฤษฎีกาของสภาเทรนต์/สมัยที่ 4/บัญญัติพระคัมภีร์ แปลโดยบัคลีย์, ธีโอดอร์ อลัวส์ พ.ศ. 2394 [1546] – ผ่าน วิกิซอ ร์   [ สแกน ลิงค์วิกิซอร์ซ ]
 53. ^ เอลลิส พี.เอฟ. (2546) "แมคคาบีส์ หนังสือของ". สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่ (พิมพ์ครั้งที่สอง). วอชิงตัน ดีซี: ทอมสัน เกล
 54. Roman Missal, Lectionary, Revised Edition ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสังฆมณฑลของอังกฤษและเวลส์ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ จัดพิมพ์โดย Collins, Geoffrey Chapman และ Veritas, 1981, 1982, Volumes 2 and 3
 55. นักบุญชมูนีและบุตรทั้งเจ็ดของเธอ – มรณสักขี – 1 สิงหาคม
 56. ซินเนก, เอวา; Murre-van den Berg, เฮลีน (2550). "บทที่ 12: ศาสนาคริสต์ในซีเรีย บทที่ 21: ประเพณีฮาจิโอกราฟของคริสเตียนตะวันออก ออร์โธดอกซ์ตะวันออก: ซีเรียฮาจิโอกราฟ" ในเพอร์รี เคนเนธ (เอ็ด) สหาย Blackwell กับศาสนาคริสต์ตะวันออก สำนักพิมพ์หนังสือ. หน้า 266, 444–445. ไอเอสบีเอ็น 9780631234234.
 57. แรมเซย์, วิลเลียม เอ็ม. (1 มกราคม 2537). คู่มือเวสต์มินส เตอร์สำหรับหนังสือพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 275. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-25380-6. นักปฏิรูปตอบโต้โดยชี้ให้เห็นว่า Maccabees 2 เล่มเป็นหนังสือของคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน พวกโปรเตสแตนต์จะยอมรับในพันธสัญญาเดิมที่มีอำนาจได้เฉพาะหลักการของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเท่านั้น ... นักปฏิรูปยอมรับว่าคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานมีค่า ... หนังสือเหล่านี้ แม้ว่าจะมีประโยชน์ "เพื่อการจรรโลงใจ" ก็ไม่น่าเชื่อถือสำหรับหลักคำสอน
 58. จอร์แดน, เจมส์ บี. (2550). ลายมือบนกำแพง: คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือของดาเนียอเมริกันวิชั่น . หน้า 580.
 59. ^ "บทความศาสนา" . คริสตจักรแห่งอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2022 .
 60. เดซิลวา, เดวิด เอ. (2018). แนะนำ Apocrypha: ข้อความ บริบท และความสำคัญ หนังสือเบเกอร์ ไอเอสบีเอ็น 978-1-4934-1307-2.
 61. โกลด์สตีน 1983 , น. 26.
 62. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 88. ดูฮีบรู 11:35–36
 63. เฮงเกล, มาร์ติน (2545). Septuagint เป็นพระคัมภีร์คริสเตียน ทีแอนด์ที คลาร์ก หน้า 116. ไอเอสบีเอ็น 0-567-08737-9.
 64. a b Joslyn-Siemiatkoski, ดาเนียล (2012). "แม่และลูกชายทั้งเจ็ดในศาสนายูดาย Ashkenazi ยุคโบราณและยุคกลางตอนปลาย: การแปลงเรื่องเล่าและเอกลักษณ์ของชุมชน" ในSignori, Gabriela (เอ็ด) ตายเพื่อศรัทธา ฆ่าเพื่อศรัทธา: นักรบศรัทธาในพันธสัญญาเดิม (1 และ 2 Maccabees) ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ สดใส หน้า 129–134. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-21104-9.
 65. ^ Stemberger, กุนเทอร์ (1992). "มัคคาบีในประเพณีแรบบินิก". พระคัมภีร์และม้วนกระดาษ: ศึกษาเพื่อ เป็นเกียรติแก่ AS van der Woude เนื่องในวโรกาสวันเกิดปีที่ 65 ของเขา อีเจ บริลล์. หน้า 192–203.
 66. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 90.
 67. บาร์-คอชวา 1989 , p. 360
 68. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 78–80.
 69. อรรถa b Grabbe, เลสเตอร์ แอล. (2020). ประวัติของชาวยิวและศาสนายูดายในยุคพระวิหารที่สอง: การจลาจลของ Maccabean, กฎของ Hasmonaean และ Herod the Great (174–4 ก่อนคริสตศักราช ) ห้องสมุดวัดที่สองศึกษา ฉบับ 95. ทีแอนด์ที คลาร์ก. หน้า 80–84. ไอเอสบีเอ็น 978-0-5676-9294-8.
 70. ดอแรน 2012 , p. 3; 519–520.
 71. ชวาร์ตษ์ 2551 , น. 40–44.
 72. พอร์เทียร์-ยัง, Anathea (2011). Apocalypse Against Empire: Theology of Resistance in Early Judaism . Grand Rapids, Michigan: บริษัทสำนักพิมพ์ William B. Eerdmans หน้า 191-192. ไอเอสบีเอ็น 9780802870834.
 73. อาร์เชอร์ กลีสัน จูเนียร์ (2007). แบบสำรวจบทนำพันธสัญญาเดิม ([Rev. and expand]. ed.) ชิคาโก, อิลลินอยส์: Moody Press. หน้า 81, 82. ไอเอสบีเอ็น 978-0802484345.
 74. อรรถเป็น ฮันฮาร์ต โรเบิร์ต ; แคปเปลอร์, เวอร์เนอร์ (1976). Septuagint: พันธสัญญาเดิมในภาษากรีก หนังสือเล่มที่สองของ Maccabees (ในภาษาเยอรมัน) เกิททิงเงน: Vandenhoeck & Ruprecht. หน้า 9–11, 26–33. ไอเอสบีเอ็น 3-525-53405-1.
 75. ดอแรน 2012 , p. 19.

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • บอร์ชาร์ด, ฟรานซิส. 2559. "เครื่องช่วยอ่าน: 2 Maccabees และประวัติของ Jason of Cyrene พิจารณาใหม่" วารสารเพื่อการศึกษาศาสนายูดาย 47, ฉบับที่. 1:71–87.
 • โคเอทเซอร์, ยูจีน. 2016. "วีรบุรุษและผู้ร้ายใน 2 Maccabees 8:1–36: การวิเคราะห์วาทศิลป์" เรียงความในพันธสัญญาเดิม : 419–33.
 • ดอแรน, โรเบิร์ต. 2524 โฆษณาชวนเชื่อในวัด: จุดประสงค์และลักษณะของ 2 Maccabees ชุดเอกสารรายไตรมาสในพระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิก 12 วอชิงตัน ดี.ซี.: สมาคมพระคัมภีร์คาทอลิก
 • Habicht, C. 1976. "Royal Documents in II Maccabees" Harvard Studies in Classical Philology 80: 1–18.
 • ยาโนวิทซ์, นาโอมิ. 2560 ความรักในครอบครัวของผู้พลีชีพใน Maccabees ที่สอง นิวยอร์ก: เลดจ์.
 • Kosmin, P. 2016 "การปฏิวัติของชนพื้นเมืองใน 2 Maccabees: เวอร์ชันเปอร์เซีย" ปรัชญาคลาสสิก 111 ฉบับที่ 1:32–53.
 • Stewart, Tyler A. 2017 "Jewish Paideia: การศึกษาภาษากรีกในจดหมายของ Aristeas และ Maccabees 2 ตัว" วารสารเพื่อการศึกษาศาสนายูดาย 48, ฉบับที่. 2: 182–202.
 • Trotter, Jonathan R. 2017. "2 Maccabees 10:1–8: ใครเขียนและเขียนไว้ที่ไหน" วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ 136 ฉบับที่ 1:117–30.

ลิงค์ภายนอก

2 แมคคาบี
นำหน้าด้วย หนังสือ คาทอลิกและออร์โธดอกซ์
ของพระคัมภีร์
ประสบความสำเร็จโดย