กองพันโลจิสติกส์ที่ 20 (เบลเยียม)

กองพันโลจิสติกส์ที่ 20
คล่องแคล่ว1 ธันวาคม พ.ศ. 2494
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม
สาขาส่วนประกอบที่ดิน
พิมพ์โลจิสติกส์
กองทหารรักษาการณ์/กองบัญชาการเฮเวอร์ลี

กองพันโลจิสติกส์ที่ 20 ( ดัตช์ : 20 Bataljon Logistiek ) เป็นกองพันโลจิสติกส์ ในองค์ประกอบทางบกของกองทัพเบลเยียม


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=20th_Logistics_Battalion_(Belgium)&oldid=1151397544"