กองเรือตรวจการณ์ทางทะเลที่ 1

กองเรือตรวจการณ์ทางทะเลที่ 1, กองเรือตรวจการณ์ทางทะเลของจีน ( จีน :中华监第一支队) อยู่ภายใต้สาขาทะเลจีนเหนือการบริหารมหาสมุทรของรัฐและกองเรือทะเลจีนเหนือ (CMS ) ภารกิจหลักคือบริหารจัดการน่านน้ำจีนในทะเลโปไห่และทะเลเหลือง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานต[1]

อ้างอิง

  1. "กองเรือตรวจการณ์นาวิกโยธินที่ 1" (ภาษาจีน). สาขาทะเลจีนเหนือ การบริหารมหาสมุทรแห่งรัฐ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2556 .
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1st_Marine_Surveillance_Flotilla&oldid=1181277326"