กองปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

กองปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่ 1 (พ.ศ. 2493-2494)
คล่องแคล่ว1950.3.12 - 1951.3.25
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาขากองทัพปลดปล่อยประชาชน
พิมพ์แผนก
บทบาทปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยาน
กองทหารรักษาการณ์/กองบัญชาการหวู่ชาง

กองพลปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่ 1 ( จีน :高射炮第1师) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2493 จากกองพลทหารรักษาการณ์ที่ 2 ในเขตทหารเหอหนาน สำนักงานใหญ่แผนกตั้งอยู่ในอู่ชา ง มณฑลหูเป่การแบ่งส่วนนั้นประกอบด้วย:

ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ.2494 กองพลได้นำไปใช้ในการจัดตั้งกรมป้องกันภัยทางอากาศเขตทหารกลาง-ใต้ จากนั้นฝ่ายก็ยุบไป

อ้างอิง

  • 防空军回忆史料·大事记, 中国人民解放军历史资料编审委员会, ISBN  7-5065-2217-9 /K·186, p.46-48.


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1st_Antiaircraft_Artillery_Division_(People%27s_Republic_of_China)&oldid=882471084"