กองพันโลจิสติกส์ที่ 18 (เบลเยียม)

กองพันโลจิสติกส์ที่ 18
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม
สาขาส่วนประกอบที่ดิน
พิมพ์โลจิสติกส์
เป็นส่วนหนึ่งของกองพลติดเครื่องยนต์
กองทหารรักษาการณ์/กองบัญชาการเลโอโปลด์สเบิร์ก

กองพันโลจิสติกส์ที่ 18 ( ดัตช์ : 18 Bataljon Logistiek ) เป็นกองพันโลจิสติกส์ ในองค์ประกอบทางบกของกองทัพเบลเยียม


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=18th_Logistics_Battalion_(Belgium)&oldid=1151397521"