1710 ในด้านสถาปัตยกรรม

รายชื่อปีในสาขาสถาปัตยกรรม ( โต๊ะ )
อาคารและโครงสร้าง+...

ปี1710 ในงานสถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญบางประการ

อาคารและโครงสร้าง

อาคาร

มัสยิดเยนีวาลิเด
โบสถ์แห่งแวร์ซาย

การเกิด

ผู้เสียชีวิต

อ้างอิง

  1. "Palača Gravisi – Barbabianca (1710–2010)" (ในภาษาสโลเวเนีย) กลาสเบนา โชลา โคเปอร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-04-26 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-06-03 .


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1710_in_architecture&oldid=1057143772"