คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11มีการประชุมคราวละ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ถึง 2525 โดยมีคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 10 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นนำหน้า มีการประชุมใหญ่เจ็ดครั้งในระยะเวลาห้าปี คณะกรรมการ กลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 12สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ได้เลือกโปลิตบูโรครั้งที่ 11 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี พ.ศ. 2520 ถือเป็นโปลิตบูโรคน แรกที่ได้รับเลือกหลังจากเหมาเจ๋อตงเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2519 โปลิตบูโรนี้เป็นคนแรกที่หารือเกี่ยวกับ การปฏิรูปเศรษฐกิจในวงกว้างของจีนจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการควบคุมเศรษฐกิจในระดับสูง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

สมาชิก

เรียงลำดับนามสกุลดังนี้
 1. ติงเค่อเจ๋อ (丁可则)
 2. ติง กั๋วหยู่ (丁中钰)
 3. ยูซัง (于桑)
 4. หยู หมิงเทา (于明涛)
 5. หยูหงเหลียง (于洪亮)
 6. วันดา (万达)
 7. วัน ลี่
 8. หม่าลี่ (马力)
 9. หม่าฮุ่ย (马辉)
 10. หม่า เหวินรุ่ย (马文瑞)
 11. หม่าซิงหยวน (马兴元)
 12. เทียนเปา (天宝)
 13. หวังปิง (王平)
 14. หวัง เจิ้ง (王诤)
 15. หวังเม้ง (王猛)
 16. หวังเฉียน (王谦)
 17. หวังเจิ้น
 18. หวัง ยี่ปิง (王一平)
 19. หวัง ซือไท่ (王世泰)
 20. หวัง ปี่เฉิง (王必成)
 21. หวัง กวงหยู่ (王光宇)
 22. หวัง ซิ่วซิ่ว (王秀秀)
 23. หวัง เหมาฉวน (王茂全)
 24. หวัง หลินเหอ (王林鹤)
 25. หวัง กั๋วฟาน (王升藩)
 26. หวัง โส่วเต้า (王首道)
 27. หวัง เอนเหมา (王恩茂)
 28. หวังเฉาจู่ (王超柱)
 29. เว่ย กั๋วชิง (韦国清)
 30. โหยวไทจง (尤太忠)
 31. เหมา จือหยง (毛致用)
 32. อูลานฮู
 33. ฟาง อี้ (方毅)
 34. เติ้งเสี่ยวผิง
 35. เติ้ง หยิงเฉา
 36. กงหยวน (孔原)
 37. กง ซื่อฉวน (孔石泉)
 38. กงจ้าวเหนียน (孔foto年)
 39. บาซัง (巴桑)
 40. เย่เฟย (叶飞)
 41. เย่ เจี้ยนหยิง
 42. ไป๋ ถูปิง (白如冰)
 43. ไป๋ตงไฉ (白栋材)
 44. เฟิงซวน (冯铉)
 45. อิสมาอิล อามัต (司马义·艾买提)
 46. ซิง หยานจือ (邢燕子)
 47. หลู่ ยู่หลาน (吕玉兰)
 48. หลู่ เจิ้งเฉ่า (吕正操)
 49. เฉียว เสี่ยวกวง (乔晓光)
 50. จู กวงหยา (朱光亚)
 51. จู มูจือ (朱穆之)
 52. อู๋ ซิ่วเฉวียน (伍修权)
 53. เร็นหรง (任荣)
 54. เหริน จงอี้
 55. เหริน ซือจง (任思忠)
 56. หลิว เว่ย (刘伟)
 57. หลิวเจิน (刘震)
 58. หลิว ซิโหว (刘子厚)
 59. หลิว กวงเทา (刘光涛)
 60. หลิวซิงหยวน (刘兴元)
 61. หลิว ป๋อเฉิง
 62. หลิว เจี้ยนซุน (刘建勋)
 63. หลิวชุนเฉียว (刘春樵)
 64. หลิวซีชาง (刘锡昌)
 65. เจียงฮวา
 66. เจียง ลี่หยิน (江礼银)
 67. เจียงหยงฮุย (江拥辉)
 68. เจียง เว่ยชิง (江渭清)
 69. จี้ปี่ชิง (池必卿)
 70. อัน ผิงเซิง (安平生)
 71. ซู ซือโหยว (许世友)
 72. สวีเจียถุน (许家屯)
 73. เรือน โปเซิง (阮泊生)
 74. จี้เติงขุย (纪登奎)
 75. ตู้ยี่เต๋อ (杜义德)
 76. ยาง หยง (杨勇)
 77. หยาง เฉิงหวู่ (杨成武)
 78. หยาง อี้เฉิน
 79. หยางเต๋อจือ
 80. หยางจิงเหริน (杨静仁)
 81. ซูจิ้ง (苏静)
 82. ซูเจินฮวา (苏振华)
 83. ซู ยี่หราน (苏毅然)
 84. หลี่ต้า (李达)
 85. หลี่เฉียง (李强)
 86. หลี่ ซีหยวน (李子元)
 87. หลี่ จิงฉวน (李井泉)
 88. หลี่ สุ่ยชิง (李水清)
 89. หลี่ ซือจุน (李世俊)
 90. หลี่เซียนเหนียน
 91. หลี่ เหรินจือ (李任之)
 92. หลี่จือหมิน (李志民)
 93. หลี่ ฉีหมิง (李启明)
 94. หลี่เปาฮวา (李葆华)
 95. หลี่รุ่ยซาน (李瑞yama)
 96. หลี่เต๋อเซิง (李德生)
 97. เสี่ยวฮวา (肖华)
 98. เสี่ยวเกอ (肖克)
 99. เสี่ยวจิงกวง (肖劲光)
 100. อู๋เต๋อ (吴德)
 101. หวู่เฉวียนชิง (吴全清)
 102. อู๋ กุ้ยเซี่ยน (吴桂贤)
 103. หยู ซิ่วหลี (余秋里)
 104. กูมู่ (谷牧)
 105. ซีโหวปา (希候巴)
 106. หวังเฟิง (汪锋)
 107. หวัง ตงซิง
 108. หวัง หมิงจาง (汪明章)
 109. ซ่งปิง
 110. ซ่ง ชีหลุน (宋时轮)
 111. จาง ไช่เฉียน (张才千)
 112. จาง อวี่ฮวา (张玉华)
 113. จาง ผิงฮัว (张平化)
 114. จาง ลี่เซี่ยน (张立宪)
 115. จางถิงฟา (张廷发)
 116. จางจิงฟู่ (张劲夫)
 117. จาง อ้ายผิง
 118. จาง ซิซิ่ว (张铚秀)
 119. จาง ฟู่กุ้ย (张富贵)
 120. จาง ฟูเหิง (张福恒)
 121. จาง ติงเฉิง
 122. เฉิน หยุน
 123. เฉิน พิกเซี่ยน
 124. เฉิน หยงกุ้ย (陈永贵)
 125. เฉิน เว่ยต้า
 126. เฉิน ฉีฮั่น (陈奇涵)
 127. เฉิน กั๋วตง (陈千栋)
 128. เฉิน ซีเหลียน (陈锡联)
 129. เฉิน ฟู่ฮั่น (陈福汉)
 130. เฉิน มูฮวา (陈慕华)
 131. เฉิน ปูรุ (陈璞如)
 132. หลิน หูเจีย (林乎加)
 133. หลิน ลี่หมิง (林李明)
 134. หลิน ลี่หยุน (林丽韫)
 135. หลัวชิงชาง (罗青长)
 136. หลัว รุ่ยชิง
 137. โจว ชุนหลิน (周纯麟)
 138. โจว เจี้ยนเหริน (周建人)
 139. เป่าหริเลได (宝日勒岱)
 140. ซง ซีหยุน (宗希云)
 141. หู ลี่เจียว (胡立教)
 142. หูเหยาปัง
 143. ห่าว เจี้ยนซิ่ว (郝建秀)
 144. จ้าว จือเจียน (赵志坚)
 145. จ้าว คังบี
 146. จ้าวซินจู๋ (赵辛初)
 147. จ้าวจือหยาง
 148. ต้วน จุนอี้ (段君毅)
 149. เราซิงลี่ (饶兴礼)
 150. เหยา อี้หลิน (姚依林)
 151. เหอเฉิง (贺诚)
 152. ฉิน จี้เว่ย (秦基伟)
 153. เกิงเปียว (耿飚)
 154. เกิง ฉีชาง (耿起昌)
 155. เนี่ย เฟิ่งจือ (聂凤智)
 156. เนี่ยหรงเจิ้น
 157. เฉียนจื้อกวง (钱之光)
 158. เฉียน เจิ้งอิง (钱正英)
 159. เถี่ยหยิง (铁瑛)
 160. หนีจือฝู (倪志福)
 161. ซู่เซียงเฉียน
 162. กัว หยูเฟิง (郭玉峰)
 163. กัว โมรัว
 164. ถังเก (唐克)
 165. จี้เผิงเฟย
 166. ฮวงฮัว
 167. ฮวงเจิน (黄镇)
 168. หวงอู๋ตง (黄欧东)
 169. หวงจือเจิ้น (黄知真)
 170. เฉา ลี่ฮ่วย (曹里怀)
 171. โจอี้อู (曹轶欧)
 172. คัง ชีเอน (康世恩)
 173. คัง เค่อชิง (康克清)
 174. หลู่ เทียนจี (鹿田计)
 175. เหลียง ปีเย (梁必业)
 176. ฮัน หยิง (韩英)
 177. ฮั่น เซียนชู
 178. เป็งชง (彭冲)
 179. เผิงเส้าหุย (彭绍辉)
 180. ตัน หยิงจี (覃应机)
 181. ซู่หยู
 182. เฉิง ซีหัว (程子华)
 183. ชูเจียง (储江)
 184. เจียว หลินยี่ (焦林义)
 185. หลู่ต้าตง (鲁大东)
 186. เจิงเส้าซาน (曾绍yama)
 187. เจิง ซื่อหยู (曾思玉)
 188. Xie Xuegong (解学恭)
 189. ไฉ่ชัง (蔡畅)
 190. ไช่เซียว (蔡啸)
 191. เหลียว ฮันเซิง (廖汉生)
 192. เหลียว จื้อเกา (廖志高)
 193. เหลียว เฉิงจือ (廖承志)
 194. ไซฟุดดิน อาซีซี (赛福鼎·艾则孜)
 195. ตัน ฉีหลง (谭启龙)
 196. ตันเจินหลิน (谭震林)
 197. ฟ่าน เดลลิ่ง (樊德玲)
 198. เซว่จินดา (薛金达)
 199. ฮั่วซื่อเหลียน (霍士廉)
 200. ไต้กวงเชียน (戴光前)

ในการประชุมครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2521 มีผู้ได้รับเลือกเก้าคนให้เป็นคณะกรรมการกลาง ได้แก่Huang Kecheng (黄克诚), Song Renqiong , Hu Qiaomu (胡乔木), Xi Zhongxun , Wang Renzhong (王任重), Huang Huoqing , Chen Zaidao (陈再道), หานกวง (韩光), โจว หุยจิ่ว (周惠九) [1]

ในการประชุมครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2522 มีผู้ได้รับเลือก 12 คนให้เป็นคณะกรรมการกลาง ได้แก่ หวัง เหอโช่ว (王鹤寿), หลิว หลานโป (刘澜波), หลิว ลันเตา (刘澜涛), อัน ซีเหวิน (安子文), หลี่ชาง (李昌), หยาง ซ่างคุน , โจว หยาง (周扬), หลู่ติงอี้ (陆定一), หง เสวี่ยจื้อ (洪学智), เผิงเจิ้น , เจียง หนานเซียง (蒋南翔) และป๋ออี้ป๋อ [2]

ลำดับเหตุการณ์

 1. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1
 2. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2
 3. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 3
  • วันที่: 18–22 ธันวาคม พ.ศ. 2521
  • ที่ตั้ง: ปักกิ่ง
  • ความสำคัญ: การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มต้นขึ้น และโครงการเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การเปิดเสรีได้รับการอนุมัติแล้ว Hua Guofeng ละทิ้ง " สิ่งสองอย่าง " ของเขา และเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งเสริมลัทธิบุคลิกภาพ เฉิน หยุนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานและสมาชิกคณะกรรมการประจำเพิ่มเติม และยังเป็นหัวหน้าคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัยที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกด้วย เซสชั่นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเติ้ง เสี่ยวผิง
 4. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 4
  • วันที่: 25–28 กันยายน 2522
  • ที่ตั้ง: ปักกิ่ง
  • ความสำคัญ: มีการเตรียมการสำหรับวันครบรอบ 30 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการนำมติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเรื่องการเร่งการพัฒนาการเกษตรมาใช้ เผิงเจิน หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกกวาดล้างในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม ได้รับเลือกให้เข้าร่วมคณะกรรมาธิการ
 5. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 5
  • วันที่: 23–29 กุมภาพันธ์ 2523
  • ที่ตั้ง: ปักกิ่ง
  • ความสำคัญ: Liu Shaoqiได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ สำนักเลขาธิการของคณะกรรมการกลาง CCPได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีHu Yaobangเป็นเลขาธิการทั่วไป อดีตลัทธิเหมาอิสต์รวมทั้งอู๋เต๋อและเฉินซีเหลียนลาออก มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ได้รับการแก้ไขโดยยกเลิกสิทธิของพลเมืองในการ"พูดออกมาอย่างเสรี แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จัดการอภิปรายใหญ่ และเขียนดาซิเปา " การตัดสินใจจัดการประชุมพรรคคองเกรสครั้งที่ 12 ถูกนำมาใช้
 6. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 6
 7. การประชุมใหญ่ครั้งที่ 7
  • วันที่: 6 สิงหาคม 2525
  • ที่ตั้ง: ปักกิ่ง
  • ความสำคัญ: มีการเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 12

หมายเหตุ

 1. (ภาษาจีน)ราชกิจจานุเบกษาการประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 11
 2. (ภาษาจีน)ราชกิจจานุเบกษาการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 4 ครั้งที่ 11

ลิงค์ภายนอก

 • (ภาษาจีน)คณะกรรมการกลาง CCP ชุดที่ 11 หนังสือพิมพ์People's Daily Online
ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=11th_Central_Committee_of_the_Chinese_Communist_Party&oldid=1198475494"