Hjelp: fjerning av vedlikeholdsmal

Side halvbeskyttet
fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til navigasjon Gå til søk

Mange Wikipedia -sider viser vedlikeholdsmaler som identifiserer problemer. Du kan ha kommet til denne hjelpesiden etter å ha klikket på en lenke på en vedlikeholdsmal som sier "Finn ut hvordan og når du skal fjerne denne malmeldingen".

Vedlikeholdsmaler legges til og fjernes av frivillige. Denne hjelpesiden forklarer prosessen for å undersøke og fjerne slike maler.

Oversikt

Vedlikeholdsmaler (eller "tagger") fjernes ikke automatisk. Selv om du løser problemet (e) beskrevet i en vedlikeholdsmal, vil taggen forbli i artikkelen til du eller noen andre fjerner den manuelt . Mekanikken for fjerning er vanligvis så enkelt som å klikke "Rediger" øverst på siden eller i den delen som er involvert (hvis du ikke allerede er i redigeringsmodus), fjerne koden som produserer visningen av malen, og etterlate en redigering oppsummering og lagring av siden.

Det er ikke greit å fjerne vedlikeholdsmaler før problemet som er flagget av malen først er løst - det vil si bare når vedlikeholdskoden ikke lenger er gyldig, med mindre den virkelig ikke hørte hjemme i utgangspunktet.

Wikipedia fungerer på grunn av innsatsen til frivillige akkurat som deg, og gjør dristige endringer for å bygge dette leksikonet. Å fikse problemer og deretter fjerne vedlikeholdsmaler når du er ferdig, er viktig i den innsatsen.

Løser det flaggede problemet

Vi vet ikke hvilken vedlikeholdskode som brakte deg til denne siden, og dermed hvilket spesifikt problem som trenger oppmerksomhet. Hver vedlikeholdsmal inneholder imidlertid lenker til hjelpesider, retningslinjer, retningslinjer eller andre relevante sider som gir informasjon om problemet som malen ble plassert for å flagge. Du finner også veiledning om noen av de mer vanlige malene nedenfor .

Mange vanlige maler tar for seg problemer med artikkelsiteringer og referanser, eller mangel på dem - fordi pålitelig innkjøp er livsnerven i Wikipedia -artikler og kjernen i alle Wikipedias retningslinjer og retningslinjer for innhold, for eksempel merkbarhet , kontrollerbarhet , nøytralt synspunkt og ingen original forskning . Men en rekke andre problemer kan bli flagget, inkludert tone og skrivestil , struktur og formatering , mangel på lenker til eller fra andre artikler, overholdelse av Wikipedias stilmanual og mangel på en ledende seksjon .

Sørg for at problemet er løst før du fjerner malen. Det krever litt innsats fra deg - å forstå både problemet og hvordan du løser det.

Et eksempel

Hvis problemet flagget av vedlikeholds malen er at artikkelen inneholder ingen referanser, en trenger referanse malen som brukes kan være - vanligvis lagt inn av koden du vil se når wikitekst (kilde) redigering: . {{Unreferenced}}{{Unreferenced|date=September 2021}}

Det er viktig å forstå at det du ser når du leser en artikkel, og det du ser når du redigerer den, er annerledes. Dermed resulterer koden ovenfor, bare sett ved kildedigering, i visningen av den ' kalt ' malen nedenfor:

Eksempel:

Denne malen inneholder et antall lenker , angitt med ord og uttrykk i blått. Tre av disse koblingene er til sider som, når de utforskes, gir kontekst og ressurser for deg å forstå hvorfor malen ble plassert på siden, og hvordan du kan løse problemet med artikkelen som er uten referanse :

Uansett vedlikeholdsmerke som brakte deg til denne hjelpesiden, bør den også inneholde relevante forklarende lenker adressert til problemet . Les disse forklarende og kontekstuelle sidene for å lære om problemet og hva det er du må gjøre for å ta vare på det. Igjen, noen av de mer vanlige vedlikeholdsmalene vi ser, blir behandlet i den spesifikke malveiledningsdelen nedenfor .

Når skal den fjernes

Vedlikeholdsmaler er ikke ment å være i artikler permanent. Enhver bruker uten interessekonflikt kan fjerne en vedlikeholdsmal under følgende omstendigheter:

 1. Når problemet har blitt behandlet tilstrekkelig;
 2. Etter å ha fastslått at problemet er løst (kanskje av noen andre);
 3. Hvis det med rimelighet ser ut til at malen ikke hørte hjemme når den ble plassert eller ble lagt til ved en feil. Vurder først å diskutere saken med den opprinnelige plasseringen av malen (med mindre denne brukeren ikke lenger er aktiv på Wikipedia). Uansett, hvis saken fremstår som omstridt, må du søke konsensusdiskusjonssiden ;
 4. Når en artikkelsamtale ikke har blitt startet (for maler som ber om det);
 5. Når det er enighet på diskusjonssiden (eller andre steder) om hvordan du skal løse det flaggede problemet, og du implementerer disse endringene med rimelighet. (Det er god praksis å merke plasseringen av konsensus i redigeringssammendraget som følger med fjerningen, ideelt sett med en lenke til stedet);
 6. Når det med rimelighet kan konkluderes med at malen ikke lenger er relevant, for eksempel en mal som vises i en artikkel som ikke lenger dokumenterer en aktuell hendelse;{{Current}}
 7. Hvis vedlikeholdsmalen er av en type som krever støtte, men ikke støttes fullt ut. For eksempel: Nøytralitetsrelaterte maler som (assosiert med retningslinjene for interessekonflikter ) eller (assosiert med politikken for nøytral synsvinkel ) anbefaler på det sterkeste at taggeredaktøren starter en diskusjon (vanligvis på artikkels diskusjonsside) for å støtte plasseringen av taggen. Hvis taggeredigereren ikke klarte det, eller hvis diskusjonen er i dvale, og det ikke er annen støtte for malen, kan den fjernes;{{COI}}{{POV}}
 8. Du kan fjerne en mal når mangel på redigeringer og/eller diskusjonsdiskusjon etter din beste vurdering skal tolkes som problemet som ikke er verdt å fikse (som en form for " stille konsensus "). Vær oppmerksom på at det foreløpig ikke er enighet om generell aldersrelatert fjerning av vedlikeholdsmaler - det vil si å fjerne en mal rent eller hovedsakelig fordi den er gammel, anses ikke som et tilstrekkelig argument. Unntak: Fjernelse av POV-relaterte maler hvis diskusjoner har gått i dvale oppmuntres, slik det er beskrevet i punktet ovenfor;
 9. Til slutt er det tider når en person som prøver å ta opp en vedlikeholdsmal som markerer noen grunnleggende saker, kan finne ut at problemet ikke kan løses. For eksempel, hvis en artikkel er merket som manglende henvisninger til pålitelige , sekundære kilder, skrevet av tredjeparter til emnet, og en bruker som ser vedlikeholdsmalene, oppdager at slike kilder ikke ser ut til å eksistere , betyr det vanligvis at artikkelen bør slettes . I slike tilfeller er det ikke så mye at malen ikke hører hjemme og bør fjernes, men at flagging av siden for vedlikehold aldri vil ta opp det mer kritiske problemet som selve siden ikke tilhører på Wikipedia i det hele tatt.

Når du ikke skal fjerne

Du bør ikke fjerne vedlikeholdsmaler hvis noe av det følgende gjelder:

 1. Du forstår ikke problemene som malen tar opp;
 2. Problemet er ennå ikke løst;
 3. Det er pågående aktivitet eller diskusjon knyttet til malproblemet;
 4. Problemet med at vedlikeholdsmalens flagg er tydelig og utvetydig nødvendig for en skikkelig artikkel under Wikipedias retningslinjer og retningslinjer ;
 5. Du har blitt betalt for å redigere artikkelen eller har andre interessekonflikter [unntak gjelder: se individuell maldokumentasjon].

Fjerning

Har du lest hjelpesidene nøye og løst problemet grundig? Eller har du tatt en avgjort beslutning om at malen ikke er, eller ikke lenger er aktuelt? Flott! For å fjerne vedlikeholdsmalen:

 1. Klikk enten på "rediger" eller "rediger kilde" øverst på siden, eller hvis vedlikeholdsmalen ikke er øverst, men et sted i brødteksten i artikkelen, kan du i stedet bruke en delredigeringslenke ;
 2. Hvis du redigerer wikitext ("kilde" -redigering) : Slett malkoden. Malen koden du ser i denne redigeringsmodus vil vanligvis være i følgende form, som i eksempelet ovenfor: {{Name of template|date=Month Year}}. Hvis du redigerer ved hjelp av VisualEditor : Klikk på malen (taggen), som deretter blir blå. Trykk på "Slett" eller tilbaketasten på tastaturet.
 3. Legg igjen et beskrivende redigeringssammendrag , f.eks. "Fjernet [ sett inn navnet på malen ] fordi jeg har løst problemet;"
 4. Klikk Publish changes.

Det er det. Takk skal du ha!

Endre en mal

Problemer som er merket av noen maler, kan innebære sekundære problemer som fortsatt vil eksistere etter at du har tatt hånd om hovedproblemet. I slike tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å bytte malen til en annen gjeldende etter endringene dine, i stedet for bare å fjerne den. Begrunnelsen bak endringen i maler bør tas opp i redigeringssammendraget .

Eksempel på eksempel er maleksemplet på {{Unreferences}} som brukes ovenfor. Den er plassert på sider uten referanser . Ved å legge til bare én egnet referanse blir vedlikeholdsmalen derfor ikke anvendelig. Denne endringen tar imidlertid ikke vare på det overordnede spørsmålet om dårlig innkjøp . I dette eksempel kan en endring til en annen mal være passende, avhengig av type, kvalitet, dybde og måte av kilde tilsatt for å løse problemet, slik som , , , eller en av de mange andre som er oppført i Wikipedia: Template meldinger / Kilder til artikler . {{refimprove}}{{No footnotes}}{{Primary sources}}

På motsatt måte markerer noen maler svært diskrete problemer der det ikke er behov for å vurdere å bytte til en annen mal. For eksempel, hvis en artikkel er " foreldreløs " - ingen andre artikler i hovedartikkelenes navneområde lenker til den - så når det er tatt vare på (ved å legge til lenker til den fra andre artikler), er problemet helt borte og fjerning av taggen er entydig.

Når et flagget problem har blitt behandlet i deler av en artikkel, men det forblir i diskrete seksjoner, kan det skje klarhet ved å erstatte malen med en seksjonsvariant, eller ved å bruke innebygde oppryddingskoder hvis slike versjoner av malen eksisterer.

I noen tilfeller kan det være nyttig å be om gjennomgang av fjerning av en vedlikeholdsmal eller foreslått fjerning med redaktøren som opprinnelig la den til den aktuelle artikkelen.

Spesifikk malveiledning

Denne delen gir veiledning om hvordan du tar opp noen av de mer vanlige spesifikke malene som kan ha brakt deg til denne hjelpesiden. Mer detaljert informasjon om malene finner du ved å følge koblingene til selve malene.

Klikk på "vis" til høyre for å vise instruksjonene.

Noen artikler vil bli flagget for flere diskrete problemer ved hjelp av en enkelt mal: . Hvis du tar vare på ett eller flere problemer som den markerer, men ikke alle , må du ikke fjerne malen helt, men bare de parameterne i den som du har løst. Eksemplet nedenfor viser tre forskjellige problemer flagget av denne malen: {{Multiple issues}}

{{Flere saker |
{{Orphan | date = January 2008}}
{{POV | date = June 2009}}
{{Én kilde | dato = mars 2011}}
}}

If you address the "orphaning" issue, but not the other two, remove just the line that flagged the orphan issue and leave the others intact. Thus, your removal would leave the template in this state.

{{Multiple issues|
{{POV|date=June 2009}}
{{One source|date=March 2011}}
}}

See the sections below for how to address some of the more common problems flagged by templates that may be wrapped into this template.

All of Wikipedia's core content policies and guidelines have as a common denominator the need for reliable sourcing. For example, the content of Wikipedia articles must be verifiable in reliable sources; the notability of a topic demonstrated through such reliable sources that are secondary in nature, which are independent of the topic and treat the subject in substantive detail (not just "mere mentions"); and in order to establish that the content is not original research, the sources cited must directly support the material being presented without analysis or synthesis to reach or imply a conclusion that is not stated in the sources.

{{Unreferenced}}, typically placed by the code {{Unreferenced|date=September 2021}}, having redirects such as {{Unsourced}}, {{Unverified}}, {{No references}}, {{No sources}}, and {{Unref}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article containing no references at all. This template no longer applies once a single reference appears in the article, whether placed through the preferred method of inline citations, ones appearing in a general references section, or even through such a poor method as including an embedded raw link.

To address the issue, add citations to reliable sources. Because of their importance, Wikipedia contains numerous instruction pages on aspects of referencing. We suggest starting with Help:Referencing for beginners and Help:Introduction to referencing/1, and then seeing Wikipedia:Citing sources for a more involved treatment, noting that each contains see also sections linking to additional help pages, guides and tutorials. A visual guide to placing inline citations through <ref> ... </ref> tags may also help, and appears below.

Visual inline citation guide
Formatting references using inline citations
All information in Wikipedia articles should be verified by citations to reliable sources. Our preferred method of citation is using the "cite.php" form of inline citations, using the <ref></ref> elements. Using this method, each time a particular source is mined for information (don't copy word-for-word!), a footnote is placed in the text ("inline"), that takes one to the detail of the source when clicked, set forth in a references section after the text of the article.

In brief, anywhere you want a footnote to appear in a piece of text, you place an opening <ref> tag followed by the text of the citation which you want to appear at the bottom of the article, and close with a </ref> tag. Note the closing slash ("/"). For multiple use of a single reference, the opening ref tag is given a name, like so: <ref name="name"> followed by the citation text and a closing </ref> tag. Each time you want to use that footnote again, you simply use the first element with a slash, like so: <ref name="name" />.

In order for these references to appear, you must tell the software where to display them, using either the code <references/> or, most commonly, the template, {{Reflist}} which can be modified to display the references in columns using {{Reflist|colwidth=30em}}. Per our style guidelines, the references should be displayed in a separate section denominated "References" located after the body of the article.

Inline citation code; what you type in 'edit mode' What it produces when you save
Two separate citations.<ref>Citation text.</ref><ref>Citation text2.</ref>


Multiple<ref name="multiple">Citation text3.</ref>citation<ref name="multiple" /> use.<ref name="multiple" />


== References ==

{{Reflist}}

Two separate citations.[1][2]Multiple[3] citation[3] use.[3]
References_________________

 1. ^ Citation text.
 2. ^ Citation text2.
 3. ^ a b c Citation text3.
Templates that can be used between <ref></ref> tags to format references

{{Citation}} • {{Cite web}} • {{Cite book}} • {{Cite news}} • {{Cite journal}} • OthersExamples

As noted higher on this page, unless you thoroughly source a page in response to this template, it may more appropriate to switch this template with a more specific one rather than simply removing it. Depending on the type, quality, depth and manner of sourcing added to fix the issue, you might replace it with {{refimprove}}, {{No footnotes}}, {{Primary sources}} or a host of others listed at Wikipedia:Template messages/Sources of articles.

All of Wikipedia's core content policies and guidelines have as a common denominator the need for reliable sourcing. For example, the content of Wikipedia articles must be verifiable in reliable sources; the notability of a topic demonstrated through such reliable sources that are secondary in nature, which are independent of the topic and treat the subject in substantive detail (not just "mere mentions"); and in order to establish that the content is not original research, the sources cited must directly support the material being presented without analysis or synthesis to reach or imply a conclusion that is not stated in the sources.

{{Refimprove}}, typically placed by the code {{Refimprove|date=September 2021}}, having redirects such as {{Improve references}}, {{Verify}}, {{More sources}} and {{Citations needed}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that has some, but insufficient inline citations to support the material currently in the article. It should not be used for articles with no sources at all ({{unreferenced}} should be used instead), nor for articles without inline citations but which contain some sources ({{No footnotes}} should be used instead), nor for article on living persons ({{BLP sources}} should be used instead). This template no longer applies once an article has been made fairly well sourced.

To address the issue, add additional inline citations to reliable sources for all significant statements in the article. Whether or not an article has been rendered "fairly well sourced" may involve a judgement call, but in any event, the sources used must be reliable ones, and articles should not rely predominantly on primary sources, but rather on secondary sources. Note the minimum: all quotations, material whose verifiability has been challenged or is likely to be challenged, and contentious material, whether negative, positive, or neutral, about living persons, must include an inline citation that directly supports the material.

All of Wikipedia's core content policies and guidelines have as a common denominator: the need for reliable sourcing. For example, the content of Wikipedia articles must be verifiable in reliable sources; the notability of a topic demonstrated through such reliable sources that are secondary in nature, which are independent of the topic and treat the subject in substantive detail (not just "mere mentions"); and in order to establish that the content is not original research, the sources cited must directly support the material being presented without analysis or synthesis to reach or imply a conclusion that is not stated in the sources.

{{No footnotes}}, typically placed by the code {{No footnotes|date=September 2021}}, and having redirects such as {{Citations}}, {{No citations}}, {{Inline citations}} and {{No inline citations}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that contains some form of sourcing but lacks the precision of inline citations to associate given portions of material with specific reliable source(s) that support that material. Inline citations make verifiability accessible. In short, in the absence of an inline citation that associates specific material to a specific source, it becomes very difficult for a reader to check what sources, given in only some general manner, verify what items of content.

To address the issue, add inline citations to reliable sources, ideally for all significant statements in the article. Note that at a minimum: all quotations, material whose verifiability has been challenged or is likely to be challenged, and contentious material, whether negative, positive, or neutral, about living persons, must include an inline citation that directly supports the material.

There are many instruction pages that directly and indirectly give guidance on adding inline citations. We suggest starting with Help:Referencing for beginners and Help:Introduction to referencing/1, and then seeing Wikipedia:Citing sources for a more involved treatment, noting that each contains see also sections linking to additional help pages, guides and tutorials. A visual guide to placing inline citations through <ref> ... </ref> tags may also help, and appears below.

Visual inline citation guide
Formatting references using inline citations
All information in Wikipedia articles should be verified by citations to reliable sources. Our preferred method of citation is using the "cite.php" form of inline citations, using the <ref></ref> elements. Using this method, each time a particular source is mined for information (don't copy word-for-word!), a footnote is placed in the text ("inline"), that takes one to the detail of the source when clicked, set forth in a references section after the text of the article.

In brief, anywhere you want a footnote to appear in a piece of text, you place an opening <ref> tag followed by the text of the citation which you want to appear at the bottom of the article, and close with a </ref> tag. Note the closing slash ("/"). For multiple use of a single reference, the opening ref tag is given a name, like so: <ref name="name"> followed by the citation text and a closing </ref> tag. Each time you want to use that footnote again, you simply use the first element with a slash, like so: <ref name="name" />.

In order for these references to appear, you must tell the software where to display them, using either the code <references/> or, most commonly, the template, {{Reflist}} which can be modified to display the references in columns using {{Reflist|colwidth=30em}}. Per our style guidelines, the references should be displayed in a separate section denominated "References" located after the body of the article.

Inline citation code; what you type in 'edit mode' What it produces when you save
Two separate citations.<ref>Citation text.</ref><ref>Citation text2.</ref>


Multiple<ref name="multiple">Citation text3.</ref>citation<ref name="multiple" /> use.<ref name="multiple" />


== References ==

{{Reflist}}

Two separate citations.[1][2]Multiple[3] citation[3] use.[3]
References_________________

 1. ^ Citation text.
 2. ^ Citation text2.
 3. ^ a b c Citation text3.
Templates that can be used between <ref></ref> tags to format references

{{Citation}} • {{Cite web}} • {{Cite book}} • {{Cite news}} • {{Cite journal}} • OthersExamples

{{Primary sources}}, typically placed by the code {{Primary sources|date=September 2021}}, having among other redirects {{Primary}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that too heavily relies on primary sources – original materials that are close to an event; often accounts written by people who are directly involved – as opposed to secondary, and to some extent, tertiary sources. Primary sources have their place but they must be used carefully and are easy to misuse. Typically, they should only be used for straightforward, descriptive statements of facts that can be verified by any educated person with access to the primary source but without further, specialized knowledge. They should not be used to support content that presents interpretation, analysis, evaluation, or synthesis, and should not be the predominant form of sourcing in an article. Moreover, primary sources are generally not useful to demonstrate a topic's notability.

To address the issue, add citations predominantly to secondary sources. Often this involves replacing some of the primary sources with secondary sources, and not just adding them alongside existing ones—especially where the primary source is being used for an invalid purpose such as interpretive claims and synthesis.

Finding secondary sources is a large topic but make use of Google Books, News and Scholar; find local newspaper archives; go to a library; if you have access, use pay/subscription services like JSTOR, Newspaperarchive.com; Ancestry.com, etc.; see our guide on free English newspaper sources and others listed here; request access to pay/prescription sources at WP:RX. If insufficient reliable secondary and independent sources exist treating a topic in substantive detail, then Wikipedia should not have an article on the topic. Remember that no amount of editing can overcome a lack of notability.

Wikipedia is an encyclopedia, a specific type of reference work properly containing articles on topics of knowledge. Wikipedia employs the concept of notability to avoid indiscriminate inclusion of topics by attempting to ensure that the subjects of articles are "worthy of notice" – by only including articles on topics that the world has taken note of by substantively treating them in reliable sources unconnected with the topic.

The general notability standard thus presumes that topics are notable if they have "received significant coverage in reliable sources that are independent of the subject".

{{Notability}}, typically placed by the code {{Notability|date=September 2021}}, having redirects such as {{Notable}}, {{Non-notable}}, {{Nn}} and {{Significance}}, and displaying when reading as:

(or some variation linking to one of the subject-specific notability guidelines) questions whether a topic is notable. As stated in the template, addressing the issue requires adding citations to reliable secondary sources. There are a number of common mistakes seen in addressing this issue:

 • Adding citations but to unreliable sources: We are looking for treatment in sources like mainstream newspaper articles, non-vanity books, magazines, scholarly journals, television and radio documentaries, etc. – sources with editorial oversight and a reputation for fact-checking and accuracy. This means generally not random personal websites, blogs, forum posts, Facebook, LinkedIn, Twitter, self-published sources like open wikis (including other Wikipedia articles), etc. In short, read and understand Wikipedia:Identifying reliable sources.
 • Adding citations to connected (non-independent) sources: While primary sources may be useful to verify certain facts, they must be used with caution and do nothing to establish notability. In short, we are looking for secondary sources written by third parties to a topic.
 • Adding citations to sources that merely mention the topic: You can cite numerous reliable, secondary, independent sources and it will not help establish notability if they do not treat the topic substantively – think generally two paragraphs of text focused on the topic at issue. Remember: it is much better to cite two good sources that treat a topic in detail, than twenty that just mention it in passing. Moreover, citation overkill to sources containing mere passing mentions of the topic is a badge of a non-notable topic and, if good sources are actually present in the mix, they will be hidden among these others from those seeking to assess a topic's demonstration of notability.

If insufficient reliable secondary and independent sources exist treating a topic in substantive detail, then Wikipedia should not have an article on the topic. Remember that no amount of editing can overcome a lack of notability.

{{Advert}}

{{Advert}}, typically placed by the code {{Advert|date=September 2021}}, and having redirects such as {{Advertisement}}, {{Advertising}}, {{Ad}} and {{Puff}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that reads like an advertisement. For example, such articles may tell users to buy a company's product, provide price lists, give links to online sellers, use unencyclopedic or meaningless buzzwords, be filled with peacock language and read like the website of the article's topic or a press release touting its virtues, rather than that of a neutrally-written encyclopedia article about the topic.

Advertisements are by no means limited to commercial topics and indeed are often seen for all manner of others, such as "noble causes", religious/spiritual leaders, sports teams, gaming clans and so forth. Though not always the case, a common denominator in promotional articles is the creator having some personal involvement with the topic. Please note the existence of {{Uw-paid1}} and higher levels if the creator appears to be financially compensated for their writings here. Note that pages that are exclusively promotional and would need to be fundamentally rewritten to become encyclopedic may be tagged for speedy deletion under section G11 of the criteria using {{db-g11}} or {{db-spam}}.

To address the issue, rewrite the article from a neutral point of view – which is not just about the wording and tone but also as to what the article covers and what it does not cover. Wikipedia articles should represent fairly, proportionately, and, as far as possible, without editorial bias, all of the significant views that have been published by reliable sources on a topic. Removing all promotional language is a good start but depending on what is left, may only be a surface treatment. See what you can salvage but often there is little alternative but to strip out all content that is not reliably sourced, leaving it in a stub state. The ideal, of course, is to explore the existence of sourcing for the topic and build from the ground up.

{{POV}}

{{POV}}, typically placed by the code {{POV|date=September 2021}}, and having redirects such as {{NPOV}}, {{POV dispute}}, {{Neutrality}}, {{Neutral}} and {{Not neutral}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that has been identified as having a serious issue of balance, the lack of a neutral point of view, and the tagger wishes to attract editors with different viewpoints to the article. An unbalanced or non-neutral article is one that does not fairly represent the balance of perspectives of high-quality, reliable secondary sources. This tag is meant to be accompanied by an explanation on the article's talk page about why it was added, identifying specific issues that are actionable within Wikipedia's content policies.

This template is not meant to be a permanent resident on any article. You may remove this template whenever any one of the following is true:

 1. There is consensus on the talkpage or the NPOV Noticeboard that the issue has been resolved;
 2. It is not clear what the neutrality issue is, and no satisfactory explanation has been given;
 3. In the absence of any discussion, or if the discussion has become dormant.

{{Lead missing}}, typically placed by the code {{Lead missing|date=September 2021}}, and having redirects such as {{No lead}}, {{Nointro}}, {{No lead section}}, {{Lead absent}} and {{Intro needed}}, and displaying when reading as:

flags the issue of an article that fails to follow Wikipedia's standard article layout guidelines by introducing the reader to the topic in a lead section containing a summary of the most important article contents. The lead should stand on its own as a concise overview of the article's topic. A good lead section cultivates the reader's interest in reading more of the article, but not by teasing the reader or hinting at content that follows. It should identify the topic, establish context, explain why the topic is notable, and summarize the most important points, including any prominent controversies.

To address the issue, write a lead section. The size of an appropriate lead will depend on the breadth of the article but it should be no more than four well-composed paragraphs, and should generally not contain content that is not already present in the body of the article.

{{Current}}, typically placed by the code {{Current|date=September 2021}}, and displaying when reading as:

(or a subject-specific variation listed on Wikipedia:Current event templates) warns editors and readers about an article that is the subject of a current event, such as a breaking news story, that is accordingly experiencing a great flux of edits and is in a fast-changing state. Wikipedia attracts numerous editors who want to update articles in real time immediately after such current events are published. However, sources to breaking news reports often contain serious inaccuracies, and so these templates can also draw attention to the need to add improved sources as soon as they become available.

The template should generally be removed when the event described is no longer receiving massive editing attention. It is not meant to be a general disclaimer indicating that an article's contents may not be accurate, or to mark an article that merely has recent news articles about the topic (if it were, hundreds of thousands of articles would have the {{Current}} template, with no informational consequence). If the article continues to have sourcing or cleanup issues, a more appropriate maintenance template should be used instead.

{{Linkrot}}, typically placed by the code {{Linkrot|date=September 2021}}, and displaying when reading as:

flags an article as having bare URLs, URLs that are used as references or external links without contextual information. These bare URLs are particularly vulnerable to link rot, as the record of the reference depends on the hosting web site maintaining the current site structure, which is not guaranteed. A change in the underlying URL could make the reference unusable. The full citation format, on the other hand, preserves information (such as title and author) that can be used to restore a version of the reference that is still accessible. In addition, bare URLs can be less visually pleasing if the underlying URL is long.

To address this issue, convert all bare URLs used as references to the appropriate citation template format. For bare URLs which are not used as references, use the following format: [bare_URL Descriptive text]. Depending on the specific URL, it may be necessary to use an archiving service to restore an URL. More information is available at Repairing a dead link.

Leter etter det merkede problemet

Som nevnt tidligere inneholder de fleste maler lenker til veiledningssider. I tillegg har mange maler dokumentasjon som gir mer informasjon om malens flaggede problem, som vises når du besøker selve malsiden .

For å få tilgang til malen og derved se dokumentasjonen, skriver du inn i søkefeltet Template:, etterfulgt av navnet på malen , når du ser plasseringen i redigeringsgrensesnittet (vanligvis i de første linjene i artikkelen). Den første "parameteren" er navnet på malen.

For eksempel, hvis du fant dette i redigeringsgrensesnittet, {{Unreferenced|date=September 2021}}ville du besøke selve malen ved å søke etter Template:Unreferenced. Den medfølgende dokumentasjonen for alle vedlikeholdsmaler, hvis den finnes, kan lokaliseres på denne måten.

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis du har lest gjennom denne siden og fremdeles er forvirret om hva som må gjøres for å fikse et problem på en side og fjerne en vedlikeholdsmal, kan du prøve å spørre på Teahouse , en side designet for nye brukere å stille spørsmål. Alternativt kan du prøve den mer generelle Help Desk , eller søke live assistanse på IRC-kanalen: #wikipedia-en-help .

Se også