Thomas More

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken

Thomas More
Hans Holbein, de jongere - Sir Thomas More - Google Art Project.jpg
heer kanselier
In functie
oktober 1529 – mei 1532
MonarchHenry de achtste
Voorafgegaan doorThomas Wolsey
Opgevolgd doorThomas Audley
Kanselier van het hertogdom Lancaster
In functie
31 december 1525 – 3 november 1529
MonarchHenry de achtste
Voorafgegaan doorRichard Wingfield
Opgevolgd doorWilliam FitzWilliam
Voorzitter van het Lagerhuis
In functie
15 april 1523 – 13 augustus 1523
MonarchHenry de achtste
Voorafgegaan doorThomas Neville
Opgevolgd doorThomas Audley
Persoonlijke gegevens
Geboren( 1478-02-07 )7 februari 1478
City of London , Engeland
Ging dood6 juli 1535 (1535-07-06)(57 jaar)
Tower Hill , Londen, Engeland
Echtgenoot(en)
Jane Colt
( M.  1505, overleden 1511)
( M.  1511)
KinderenMargaret , Elizabeth, Cicely en John
Ouders)Sir John More
Agnes Graunger
Handtekening

Filosofie carrière
opmerkelijk werk
Utopia (1516)
Responsio ad Lutherum (1523)
Een dialoog van troost tegen verdrukking (1553)
TijdperkRenaissance-filosofie
16e-eeuwse filosofie
RegioWesterse filosofie
SchoolChristelijk humanisme [1]
Renaissance humanisme
belangrijkste interesses
Sociale filosofie
Kritiek op het protestantisme
opmerkelijke ideeën
Utopia

Sir Thomas More (7 februari 1478 - 6 juli 1535), vereerd in de katholieke kerk als Saint Thomas More , [7] [8] was een Engelse advocaat, rechter, [9] sociaal filosoof, auteur, staatsman en bekende humanist uit de Renaissance . Hij diende ook Henry VIII als Lord High Chancellor van Engeland van oktober 1529 tot mei 1532. [10] Hij schreef Utopia , gepubliceerd in 1516, [11] dat het politieke systeem van een denkbeeldige eilandstaat beschrijft.

More was tegen de protestantse Reformatie en voerde polemiek tegen de theologie van Maarten Luther , Huldrych Zwingli , Johannes Calvijn en William Tyndale . More was ook tegen Hendrik VIII's afscheiding van de katholieke kerk, en weigerde Hendrik te erkennen als opperhoofd van de Kerk van Engeland en de nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina van Aragon . Nadat hij weigerde de eed van suprematie af te leggen , werd hij veroordeeld wegens verraad en geëxecuteerd. Bij zijn executie zou hij hebben gezegd: "Ik sterf de goede dienaar van de koning en de eerste van God".

Paus Pius XI verklaarde More in 1935 heilig als martelaar. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 2000 de patroonheilige van staatslieden en politici. [12] [13] [14]

Het vroege leven

Geboren op Milk Street in de City of London , op 7 februari 1478, Thomas More was de zoon van Sir John More , [15] een succesvolle advocaat en later een rechter, [9] en zijn vrouw Agnes ( geboren Graunger). Hij was de tweede van zes kinderen. More werd opgeleid aan de St. Anthony's School en werd toen beschouwd als een van de beste scholen van Londen. [16] [17] Van 1490 tot 1492, diende More John Morton , de aartsbisschop van Canterbury en Lord Chancellor van Engeland, als huishoudpagina. [18] : xvi 

Morton steunde enthousiast de " New Learning " (beurs die later bekend werd als "humanisme" of "London humanism") en had een hoge dunk van de jonge More. In de overtuiging dat More een groot potentieel had, nomineerde Morton hem voor een plaats aan de Universiteit van Oxford (ofwel in St. Mary Hall of Canterbury College , beide nu verdwenen). [19] : 38 

More begon zijn studie in Oxford in 1492 en ontving een klassieke opleiding. Studeren onder Thomas Linacre en William Grocyn , werd bedreven in zowel Latijn als Grieks. More verliet Oxford na slechts twee jaar - op aandringen van zijn vader - om een ​​juridische opleiding te beginnen in Londen bij New Inn, een van de Inns of Chancery . [18] : xvii  [20] In 1496 werd More student aan Lincoln's Inn, een van de Inns of Court , waar hij bleef tot 1502, toen hij werd toegelaten tot de balie . [18] : xvii 

Spiritueel leven

Volgens zijn vriend, de theoloog Desiderius Erasmus uit Rotterdam , heeft More ooit serieus overwogen zijn juridische loopbaan op te geven om monnik te worden . [21] [22] Tussen 1503 en 1504 woonde More in de buurt van het kartuizerklooster buiten de muren van Londen en deed hij mee aan de spirituele oefeningen van de monniken. Hoewel hij hun vroomheid diep bewonderde, besloot More uiteindelijk een leek te blijven, zich verkiesbaar te stellen voor het parlement in 1504 en het jaar daarop te trouwen. [18] : xxi 

Meer ascetische praktijken voor de rest van zijn leven, zoals het dragen van een haarshirt op zijn huid en af ​​en toe zelfkastijding. [18] : xxi  Een traditie van de Derde Orde van Sint Franciscus eert More als lid van die Orde op hun heiligenkalender . [23]

Gezinsleven

Rowland Lockey naar Hans Holbein de Jongere , De familie van Sir Thomas More , ca. 1594

More trouwde in 1505 met Jane Colt. In dat jaar huurde hij een deel van een huis dat bekend staat als de Old Barge (oorspronkelijk was er een kade in de buurt die de Walbrook-rivier bedient ) in Bucklersbury, St Stephen Walbrook parochie, Londen. Acht jaar later nam hij de rest van het huis over en in totaal woonde hij er bijna 20 jaar, tot zijn verhuizing naar Chelsea in 1525. [19] : 118, 271  [24] [25] Erasmus meldde dat More wilde geven zijn jonge vrouw een betere opleiding genoten dan ze vroeger thuis had gehad, en gaf haar bijles in muziek en literatuur. [19] : 119  Het echtpaar had vier kinderen: Margaret , Elizabeth, Cicely en John. Jan stierf in 1511.[19] : 132 

More "tegen het advies en de gewoonte van vrienden in", was More binnen 30 dagen getrouwd met een van de vele geschikte vrouwen uit zijn brede vriendenkring. [26] [27] Hij koos Alice Middleton , een weduwe, om zijn huishouden te leiden en voor zijn kleine kinderen te zorgen. [28] De snelheid van het huwelijk was zo ongebruikelijk dat More een dispensatie van het huwelijk moest krijgen , die hij vanwege zijn goede publieke reputatie gemakkelijk kreeg. [26]

More had geen kinderen uit zijn tweede huwelijk, hoewel hij de dochter van Alice uit haar vorige huwelijk als de zijne opvoedde. More werd ook de voogd van twee jonge meisjes: Anne Cresacre zou uiteindelijk trouwen met zijn zoon, John More; [19] : 146  en Margaret Giggs (later Clement), die het enige lid van zijn familie was die getuige was van zijn executie (ze stierf op de 35e verjaardag van die executie, en haar dochter trouwde met More's neef William Rastell ). Als aanhankelijke vader schreef More brieven aan zijn kinderen wanneer hij weg was voor juridische of overheidszaken, en moedigde hij hen aan om hem vaak te schrijven. [19] : 150  [29] : xiv 

More stond erop zijn dochters dezelfde klassieke opvoeding te geven als zijn zoon, een ongebruikelijke houding in die tijd. [19] : 146–47  Zijn oudste dochter, Margaret, trok veel bewondering voor haar eruditie, vooral haar vloeiendheid in Grieks en Latijn. [19] : 147  More vertelde zijn dochter over zijn trots op haar academische prestaties in september 1522, nadat hij de bisschop een brief had laten zien die ze had geschreven:

Toen hij aan de handtekening zag dat het de brief van een dame was, bracht zijn verbazing hem ertoe om het gretiger te lezen ... hij zei dat hij nooit zou hebben geloofd dat het jouw werk was tenzij ik hem van het feit had verzekerd, en hij begon te prijs het in de hoogste bewoordingen ... voor zijn pure latiniteit, zijn correctheid, zijn eruditie en zijn uitingen van tedere genegenheid. Hij haalde onmiddellijk uit zijn zak een portague [Een Portugese gouden munt] ... om u als onderpand en teken van zijn goede wil jegens u te sturen. [29] : 152 

More's beslissing om zijn dochters op te voeden, was een voorbeeld voor andere adellijke families. Zelfs Erasmus werd veel gunstiger toen hij getuige was van hun prestaties. [19] : 149 

Een portret van More en zijn familie, Sir Thomas More and Family , werd geschilderd door Holbein; het ging echter verloren in een brand in de 18e eeuw. De kleinzoon van More liet een kopie maken, waarvan twee versies bewaard zijn gebleven.

Vroege politieke carrière

Studie voor een portret van de familie van Thomas More, ca. 1527, door Hans Holbein de Jongere

In 1504 werd More in het parlement gekozen om Great Yarmouth te vertegenwoordigen , en in 1510 begon hij Londen te vertegenwoordigen . [30]

Vanaf 1510 was More een van de twee ondersheriffs van de City of London , een functie met een aanzienlijke verantwoordelijkheid waarin hij een reputatie verwierf als een eerlijke en effectieve ambtenaar. More werd Master of Requests in 1514, [31] hetzelfde jaar waarin hij werd aangesteld als Privy Counselor . [32] Nadat hij een diplomatieke missie had ondernomen bij de Heilige Roomse keizer , Karel V , vergezeld van Thomas Wolsey , kardinaal- aartsbisschop van York , naar Calais en Brugge , werd More geridderd en benoemd tot onderpenningmeester van deFinanciën in 1521. [32]

Als secretaris en persoonlijk adviseur van koning Hendrik VIII kreeg More steeds meer invloed: hij verwelkomde buitenlandse diplomaten, stelde officiële documenten op en fungeerde als liaison tussen de koning en Lord Chancellor Wolsey. More diende later als High Steward voor de universiteiten van Oxford en Cambridge .

In 1523 werd More verkozen tot ridder van het graafschap (MP) voor Middlesex en, op aanbeveling van Wolsey, koos het Lagerhuis More als voorzitter . [32] In 1525 werd More kanselier van het hertogdom Lancaster , met uitvoerende en gerechtelijke verantwoordelijkheden over een groot deel van Noord-Engeland. [32]

Kanselierschap

Nadat Wolsey was gevallen, volgde More in 1529 het ambt van Lord Chancellor op. Hij behandelde zaken met een ongekende snelheid.

Campagne tegen de protestantse Reformatie

Sir Thomas More wordt herdacht met een sculptuur in het laat-19e-eeuwse Sir Thomas More House, Carey Street, Londen, tegenover de Royal Courts of Justice .

More steunde de katholieke kerk en zag de protestantse reformatie als ketterij , een bedreiging voor de eenheid van kerk en samenleving. More geloofde in de theologie, argumentatie en kerkelijke wetten van de kerk, en "hoorde Luthers oproep om de katholieke kerk te vernietigen als een oproep tot oorlog." [33]

Zijn vroege acties tegen de protestantse Reformatie waren onder meer het helpen van Wolsey bij het voorkomen dat Lutherse boeken in Engeland werden geïmporteerd, het bespioneren en onderzoeken van vermoedelijke protestanten, [34] met name uitgevers, en het arresteren van iedereen die bijbels en ander materiaal in zijn bezit had, vervoerde of verspreidde. de protestantse reformatie. Bovendien onderdrukte More krachtig Tyndale's Engelse vertaling van het Nieuwe Testament . [35]

De Tyndale-bijbel gebruikte controversiële vertalingen van bepaalde woorden die More als ketters en opruiend beschouwden; het gebruikte bijvoorbeeld "senior" en "oudere" in plaats van "priester" voor het Griekse " presbyteros ", en gebruikte de term gemeente in plaats van kerk ; [36] hij wees er ook op dat sommige van de kanttekeningen de katholieke leer aanvechten. [37] Het was in deze tijd dat de meeste van zijn literaire polemieken verschenen.

Tijdens en na Mores leven deden veel verslagen de ronde over de vervolging van de protestantse 'ketters' tijdens zijn tijd als Lord Chancellor. De populaire zestiende-eeuwse Engelse protestantse historicus John Foxe , die "het protestantse lijden plaatste tegen de achtergrond van... de Antichrist", [38] speelde een belangrijke rol bij het publiceren van beschuldigingen van marteling in zijn Boek der Martelaren , bewerend dat More vaak persoonlijk gebruik had gemaakt van geweld of marteling tijdens het ondervragen van ketters. Latere auteurs zoals Brian Moynahan en Michael Farris citeren Foxe bij het herhalen van deze beschuldigingen. [39]

Peter Ackroyd somt ook beweringen op uit Foxe's Book of Martyrs en andere bronnen na de Reformatie dat More "ketters aan een boom in zijn Chelsea-tuin bond en ze met de zweep sloeg", dat "hij toekeek toen 'nieuwe mannen' op het rek in de toren werden gezet. en gemarteld totdat ze bekenden", en dat "hij persoonlijk verantwoordelijk was voor het verbranden van een aantal van de 'broeders' in Smithfield." [19] : 305  Richard Marius registreert een soortgelijke bewering, die vertelt over James Bainham, en schrijft dat "het verhaal dat Foxe vertelde over Bainhams pak slaag en pak slaag aan Mores handen vandaag de dag algemeen wordt betwijfeld". [40] More zelf ontkende deze beschuldigingen:

Verhalen van soortgelijke aard waren zelfs tijdens More's leven gangbaar en hij ontkende ze krachtig. Hij gaf toe dat hij ketters in zijn huis opsloot - 'ze zijn zeker kepynge' - noemde hij het - maar hij verwierp de beweringen van marteling en zweepslagen... 'als helpe me God.' [19] : 298-299 

More beweerde in plaats daarvan in zijn "Apology" (1533) dat hij alleen lijfstraffen toepaste op twee ketters: een kind dat stokslagen kreeg voor zijn familie wegens ketterij met betrekking tot de Eucharistie, en een "zwakzinnige" man die werd geslagen voor het verstoren gebeden. [41] : 404  Tijdens More's kanselierschap werden zes mensen op de brandstapel verbrand wegens ketterij; zij waren Thomas Hitton , Thomas Bilney , Richard Bayfield , John Tewkesbury , Thomas Dusgate en James Bainham . [19] : 299–306 Moynahan voerde aan dat More invloedrijk was in het verbranden van Tyndale, aangezien More's agenten hem lang hadden achtervolgd, hoewel dit meer dan een jaar na zijn eigen dood plaatsvond. [42]

Branden op de brandstapel was een standaardstraf voor ketterij geweest: 30 verbrandingen hadden plaatsgevonden in de eeuw voordat More tot kanselier werd verheven, en branden werd nog steeds gebruikt door zowel katholieken als protestanten tijdens de religieuze omwenteling van de volgende decennia. [43] Ackroyd merkt op dat More ijverig "goedgekeurd is voor verbranding". [19] : 298  Marius stelt dat More er alles aan heeft gedaan om de protestantse "ketters" uit te roeien. [40]

John Tewkesbury was een Londense leerverkoper die door de bisschop van Londen, John Stokesley [44] schuldig werd bevonden aan het herbergen van in het Engels vertaalde Nieuwe Testamenten; hij werd veroordeeld tot verbranding omdat hij weigerde te herroepen. Meer verklaarde: hij "brandde omdat er een nieuwe ellendige was die ik beter waardig was." [45] Nadat Richard Bayfield ook was geëxecuteerd voor het verspreiden van Tyndale's Bijbels, merkte More op dat hij "goed en waardig verbrand" was. [19] : 305 

Moderne commentatoren zijn verdeeld over Mores religieuze acties als kanselier. Sommige biografen, waaronder Ackroyd, hebben een relatief tolerante kijk op More's campagne tegen het protestantisme genomen door zijn acties te plaatsen in het turbulente religieuze klimaat van die tijd en de dreiging van dodelijke rampen zoals de Duitse boerenopstand , die More de schuld gaf van Luther, [ 46] [47] [48] ​​net als vele anderen, zoals Erasmus . [49] Anderen waren kritischer, zoals Richard Marius, een Amerikaanse geleerde van de Reformatie, die geloofde dat dergelijke vervolgingen een verraad waren van More's eerdere humanistische overtuigingen, waaronder More's ijverige en goed gedocumenteerde pleidooi voor uitroeiing van protestanten. [41]: 386–406 

Sommige protestanten denken daar anders over. In 1980 werd More toegevoegd aan de Church of England's kalender van Saints and Heroes of the Christian Church , ondanks dat het een felle tegenstander was van de Engelse Reformatie die de Church of England creëerde. Hij werd samen met John Fisher toegevoegd , om elke 6 juli (de datum van More's executie) te worden herdacht als "Thomas More, geleerde, en John Fisher, bisschop van Rochester, Reformatiemartelaren, 1535". [13] Paus Johannes Paulus II eerde hem door hem patroonheilige te makenvan staatslieden en politici in oktober 2000, waarin hij verklaarde: "Er kan worden gezegd dat hij op een bijzondere manier de waarde van een moreel geweten aantoonde... ". [12]

ontslag

Toen het conflict over de suprematie tussen het pausdom en de koning zijn hoogtepunt bereikte, bleef More standvastig in het ondersteunen van de suprematie van de paus als opvolger van Petrus over die van de koning van Engeland. De herinvoering van de beschuldiging van praemunire door het Parlement in 1529 had het tot een misdaad gemaakt om in het openbaar of op kantoor de claim van een autoriteit buiten het rijk (zoals het pausdom) te ondersteunen om een ​​juridische jurisdictie te hebben die superieur is aan die van de koning. [50]

In 1530 weigerde More een brief te ondertekenen van de vooraanstaande Engelse geestelijken en aristocraten waarin paus Clemens VII werd gevraagd het huwelijk van Hendrik met Catharina van Aragon nietig te verklaren , en hij maakte ook ruzie met Hendrik VIII over de ketterijwetten. In 1531 vereiste een koninklijk besluit dat de geestelijkheid een eed aflegde waarin de koning werd erkend als het hoogste hoofd van de kerk van Engeland . De bisschoppen stemden er op de convocatie van Canterbury in 1532 mee in om de eed te ondertekenen, maar alleen onder dreiging van praemunire en pas nadat deze woorden waren toegevoegd: "voor zover de wet van Christus dat toelaat". [51]

Dit werd beschouwd als de laatste indiening van de geestelijkheid . [52] Kardinaal John Fisher en enkele andere geestelijken weigerden te tekenen. Henry zuiverde de meeste geestelijken die het pauselijke standpunt steunden van hoge posities in de kerk. More bleef weigeren de eed van suprematie te ondertekenen en stemde niet in met de nietigverklaring van Henry's huwelijk met Catherine. [50] Hij verwierp echter niet openlijk de acties van de koning en hield zijn mening privé. [53]

Op 16 mei 1532 nam More ontslag als kanselier, maar bleef ondanks zijn weigering in het voordeel van Henry. [54] Zijn besluit om af te treden werd veroorzaakt door het besluit van de bijeenroeping van de Engelse kerk, die de dag ervoor onder intense koninklijke dreiging stond. [55]

Aanklacht, het proces en de uitvoering

In 1533 weigerde More de kroning van Anne Boleyn als koningin van Engeland bij te wonen . Technisch gezien was dit geen daad van verraad, aangezien More aan Henry had geschreven om Anne's koningin te erkennen en zijn verlangen naar het geluk van de koning en de gezondheid van de nieuwe koningin uit te drukken. [56] Desondanks werd zijn weigering om aanwezig te zijn op grote schaal geïnterpreteerd als een stomp tegen Anne, en Henry ondernam actie tegen hem.

Kort daarna werd More beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, maar de aanklacht moest worden afgewezen wegens gebrek aan enig bewijs. In het begin van 1534 werd More door Thomas Cromwell ervan beschuldigd advies en raad te hebben gegeven aan de "Holy Maid of Kent", Elizabeth Barton , een non die had geprofeteerd dat de koning zijn ziel had verwoest en er snel een einde aan zou komen omdat hij was gescheiden Koningin Catharina. Dit was een maand nadat Barton had bekend, wat mogelijk onder koninklijke druk was gedaan [57] [58] en er werd gezegd dat het verraad van verraad was. [59]

Hoewel het voor iedereen gevaarlijk was iets met Barton te maken te hebben, had More haar inderdaad ontmoet en was onder de indruk van haar ijver. Maar More was voorzichtig en zei haar zich niet met staatszaken te bemoeien. More werd voor een commissie van de Privy Council geroepen om deze beschuldigingen van verraad te beantwoorden, en na zijn respectvolle antwoorden leek de zaak van de baan te zijn. [60]

Op 13 april 1534 werd More gevraagd om voor een commissie te verschijnen en trouw te zweren aan de parlementaire erfrechtakte . More aanvaardde het recht van het Parlement om Anne Boleyn tot de wettige koningin van Engeland te verklaren , hoewel hij "de geestelijke geldigheid van het tweede huwelijk van de koning" weigerde [61] en, vasthoudend aan de leer van de pauselijke suprematie , weigerde hij standvastig de eed af te leggen van suprematie van de Kroon in de relatie tussen het koninkrijk en de kerk in Engeland. More weigerde bovendien publiekelijk om Henry's nietigverklaring van Catherine te handhaven. John Fisher , bisschop van Rochester, weigerde de eed samen met More. De eed luidt: [62]

... Op grond waarvan de bisschop van Rome en de apostolische See, in tegenstelling tot de grote en onschendbare bevoegdheden die God onmiddellijk aan keizers, koningen en prinsen in opvolging van hun erfgenamen heeft verleend, zich in het verleden heeft gewaagd om te investeren wie hen zou behagen om te erven in de koninkrijken en heerschappijen van andere mensen, wat wij, uw meest nederige onderdanen, zowel geestelijk als stoffelijk, het meest verafschuwen en verafschuwen...

Naast het weigeren om de nietigverklaring of suprematie van de koning te steunen, weigerde More om de eed van erfopvolging uit 1534 te ondertekenen waarin de rol van Anne als koningin en de rechten van hun kinderen op erfopvolging werden bevestigd. Het lot van More was bezegeld. [63] [64] Hoewel hij geen argument had met het basisconcept van opvolging zoals vermeld in de wet, verwierp de preambule van de eed het gezag van de paus. [53] [65] [66]

Zijn vijanden hadden genoeg bewijs om de koning hem te laten arresteren wegens verraad. Vier dagen later liet Henry More opsluiten in de Tower of London . There More bereidde een devotionele Dialoog van Troost tegen Verdrukking voor . Terwijl More gevangen zat in de Tower, bracht Thomas Cromwell verschillende bezoeken en drong hij er bij More op aan de eed af te leggen, die hij bleef weigeren.

De plaats van het schavot bij Tower Hill waar More werd geëxecuteerd door onthoofding
Een gedenkplaat op de plaats van de oude steiger bij Tower Hill, met Sir Thomas More vermeld onder andere notabelen uitgevoerd op de site

De beschuldigingen van hoogverraad hadden betrekking op More's schending van de statuten met betrekking tot de suprematie van de koning (kwaadaardig stilzwijgen) en samenzwering met bisschop John Fisher in dit opzicht (kwaadaardige samenzwering) en, volgens sommige bronnen, inclusief de bewering dat het Parlement niet het recht had om verkondig de suprematie van de koning over de Engelse kerk. Een groep geleerden is van mening dat de rechters de eerste twee aanklachten (kwaadaardige daden) hebben afgewezen en More alleen hebben berecht op de laatste, maar anderen zijn het daar absoluut niet mee eens. [50]

Ongeacht de specifieke beschuldigingen, had de aanklacht betrekking op schending van de Treasons Act 1534, die het verraad verklaarde om tegen de King's Supremacy te spreken: [67]

Indien een persoon of personen, na de eerste februari van aanstaande, kwaadwillig wensen, willen of verlangen, door woord of geschrift, of door middel van een poging, enig lichamelijk letsel toe te brengen, uit te vinden, uit te oefenen of te trachten te worden berokkend aan of gepleegd aan de koning meest koninklijke persoon, de koningin, of hun erfgenamen, of om hen of een van hen hun waardigheid, titel of naam van hun koninklijke landgoederen te ontnemen ... doodstraf en andere straffen, zoals beperkt en gebruikelijk in gevallen van hoogverraad. [68]

Het proces vond plaats op 1 juli 1535, voor een panel van rechters, waaronder de nieuwe Lord Chancellor, Sir Thomas Audley , evenals de oom van Anne Boleyn, Thomas Howard, 3de hertog van Norfolk , haar vader Thomas Boleyn en haar broer George Boleyn . Norfolk bood More de kans op 'genadige gratie' van de koning als hij 'zijn […] hardnekkige mening hervormde'. More antwoordde dat hij, hoewel hij de eed niet had afgelegd, zich er ook nooit tegen had uitgesproken en dat zijn stilzwijgen kon worden aanvaard als zijn "bekrachtiging en bevestiging" van de nieuwe statuten. [69]

Zo baseerde More zich op juridische precedenten en de stelregel " qui tacet consentire videtur " ("iemand die zwijgt lijkt toe te stemmen" [70] ), met dien verstande dat hij niet veroordeeld kon worden zolang hij niet expliciet ontkende dat de koning was Opperste Hoofd van de Kerk, en daarom weigerde hij alle vragen over zijn mening over dit onderwerp te beantwoorden. [71]

William Frederick Yeames , De ontmoeting van Sir Thomas More met zijn dochter na zijn doodvonnis , 1872

Thomas Cromwell, destijds de machtigste adviseur van de koning, bracht advocaat-generaal Richard Rich naar voren om te getuigen dat More in zijn aanwezigheid had ontkend dat de koning het legitieme hoofd van de kerk was. Deze getuigenis werd door More gekenmerkt als uiterst dubieus. Getuigen Richard Southwell en dhr. Palmer ontkenden beiden de details van het gerapporteerde gesprek te hebben gehoord, en zoals More zelf opmerkte:

Kan het daarom, uwe Lordships, waarschijnlijk lijken dat ik in zo'n gewichtige zaak als deze zo onvoorzichtig zou handelen, dat ik Mr. Rich zou vertrouwen, een man van wie ik altijd zo'n gemeende mening had, met betrekking tot zijn waarheid en eerlijkheid, … dat ik Mr. Rich alleen de geheimen van mijn geweten zou geven met betrekking tot de heerschappij van de koning, de specifieke geheimen, en het enige punt waarover ik zo lang ben aangedrongen om mezelf uit te leggen? wat ik nooit deed, en ook nooit zou onthullen; toen de akte eens werd gemaakt, hetzij aan de koning zelf, hetzij aan een van zijn geheime raadsleden, zoals u wel weet, die op geen enkele andere manier door Zijne Majesteit naar mij in de Toren zijn gestuurd. Ik verwijs het naar uw oordelen, mijne heren, of dit geloofwaardig kan lijken voor een van uw edelen. [72]

Onthoofding van Thomas More, 1870 illustratie

De jury had echter maar een kwartier nodig om More schuldig te verklaren.

Nadat het oordeel van de jury was uitgesproken en vóór zijn veroordeling, sprak More vrijuit over zijn overtuiging dat "geen tijdelijke mens het hoofd van de spiritualiteit mag zijn" (de rol van de paus overnemen). Volgens het verslag van William Roper pleitte More ervoor dat het Statuut van de suprematie in strijd was met de Magna Carta , de kerkelijke wetten en de wetten van Engeland, in een poging de hele aanklacht tegen hem te vernietigen. [50] Hij werd veroordeeld om opgehangen, getrokken en gevierendeeld te worden (de gebruikelijke straf voor verraders die niet tot de adel behoorden), maar de koning zette dit om in executie door onthoofding. [73]

De executie vond plaats op 6 juli 1535 in Tower Hill . Toen hij de trap naar de steiger kwam beklimmen, leek het frame zo zwak dat het zou kunnen instorten, [74] [75] Meer wordt algemeen geciteerd als te zeggen (tegen een van de functionarissen): "Ik bid u, meester luitenant, zie me veilig omhoog en [voor] mijn komst, laat me voor mezelf verschuiven"; [76] terwijl hij op het schavot zat, verklaarde hij dat hij stierf "de goede dienaar van de koning, en de eerste van God." [77] [78] [79] [80] Nadat More het Miserere [81] [82] geknield had gereciteerd , smeekte de beul naar verluidt om vergiffenis, toen stond More vrolijk op, kuste hem en schonk hem vergeving. [83][84] [85] [86]

relikwieën

De kluis van de familie Sir Thomas More

Een andere opmerking die hij tegen de beul zou hebben gemaakt, is dat zijn baard volkomen onschuldig was aan een misdaad en de bijl niet verdiende; vervolgens plaatste hij zijn baard zo dat het niet zou worden geschaad. [87] More vroeg dat zijn pleeg/geadopteerde dochter Margaret Clement (née Giggs) zijn onthoofde lijk zou krijgen om te begraven. [88] Zij was het enige lid van zijn familie dat getuige was van zijn executie. Hij werd begraven in de Tower of London, in de kapel van St. Peter ad Vincula in een ongemarkeerd graf. Zijn hoofd werd een maand lang op een snoek boven London Bridge gefixeerd , volgens de normale gewoonte voor verraders.

More's dochter Margaret redde later het afgehakte hoofd. [89] Het wordt verondersteld te rusten in de Roper Vault van St Dunstan's Church, Canterbury , [90] misschien met de overblijfselen van Margaret en de familie van haar man. [91] Sommigen hebben beweerd dat het hoofd is begraven in het graf dat voor More in de oude kerk van Chelsea is opgericht. [92]

Onder andere overgebleven relikwieën is zijn haarhemd , aangeboden voor bewaring door Margaret Clement. [93] Dit was lang in bewaring van de gemeenschap van Augustijnse kanunnikessen die tot 1983 in het klooster in Abbotskerswell Priory , Devon woonden . Sommige bronnen, waaronder een uit 2004, beweerden dat het shirt, gemaakt van geitenhaar, zich toen in de Martyr's kerk op het landgoed van de familie Weld in Chideock , Dorset bevond . [94] [95] De meest recente rapporten geven aan dat het nu wordt bewaard in Buckfast Abbey , in de buurt van Buckfastleigh in Devon. [96]

Wetenschappelijke en literaire werk

Geschiedenis van koning Richard III

Tussen 1512 en 1519 werkte More aan een geschiedenis van koning Richard III , die hij nooit afmaakte, maar die na zijn dood werd gepubliceerd. De geschiedenis is een biografie uit de Renaissance, die meer opmerkelijk is vanwege zijn literaire vaardigheid en naleving van klassieke voorschriften dan vanwege zijn historische nauwkeurigheid. [97] Sommigen beschouwen het als een aanval op koninklijke tirannie, in plaats van op Richard III zelf of het Huis van York . [98] More gebruikt een meer dramatische schrijfstijl dan gebruikelijk was in middeleeuwse kronieken; Richard III wordt gezien als een uitstekende, archetypische tiran, maar More was pas zeven jaar oud toen Richard III werd gedood in de Slag bij Bosworthin 1485, dus hij had geen diepgaande kennis van hem uit de eerste hand.

De geschiedenis van koning Richard III is geschreven en gepubliceerd in zowel het Engels als het Latijn, elk afzonderlijk geschreven, en met informatie die uit de Latijnse editie is verwijderd om tegemoet te komen aan een Europees lezerspubliek. [99] Het had grote invloed op het toneelstuk Richard III van William Shakespeare . Hedendaagse historici schrijven de weinig vleiende portretten van Richard III in beide werken toe aan de trouw van beide auteurs aan de heersende Tudor-dynastie die de troon van Richard III ontworstelde in de Oorlogen van de Rozen . [ nodig citaat ] More's versie vermeldt nauwelijks koning Henry VII , de eerste Tudor-koning, misschien omdat hij zijn vader had vervolgd,Mijnheer John Meer . [ nodig citaat ] Clements Markham suggereert dat de werkelijke auteur van het werk aartsbisschop Morton was en dat More het werk eenvoudig kopieerde of misschien vertaalde. [100] [101]

utopie

Een illustratie uit 1516 van Utopia

Het bekendste en meest controversiële werk van More , Utopia , is een raamvertelling geschreven in het Latijn. [102] Meer voltooid en theoloog Erasmus publiceerde het boek in Leuven in 1516, maar het werd pas in het Engels vertaald en gepubliceerd in zijn geboorteland in 1551 (16 jaar na zijn executie), en de vertaling uit 1684 werd de meest geciteerde. More (ook een personage in het boek) en de verteller/reiziger, Raphael Hythlodaeus (wiens naam zowel verwijst naar de genezer aartsengel Raphael , als 'spreker van onzin', de Griekse betekenis van de achternaam), bespreken moderne kwalen in Antwerpen, evenals een beschrijving van de politieke arrangementen van het denkbeeldige eilandland Utopia (een Griekse woordspeling op 'ou-topos' [geen plaats] en 'eu-topos' [goede plaats]) onderling, evenals aan Pieter Gillis en Hieronymus van Busleyden . [103] De originele uitgave van Utopia omvatte een symmetrisch „ utopisch alfabet “ dat door recentere uitgaven is weggelaten, maar die een vroege poging of een voorloper van steno kan zijn geweest .

Utopia stelt het controversiële sociale leven van Europese staten tegenover de volkomen ordelijke, redelijke sociale regelingen van Utopia en haar omgeving (Tallstoria, Nolandia en Aircastle). In Utopia zijn er geen advocaten vanwege de eenvoud van de wetten en omdat sociale bijeenkomsten in het openbaar zijn (waardoor deelnemers zich goed gedragen), gemeenschappelijk bezit vervangt privébezit, mannen en vrouwen zijn gelijk opgeleid, en er is bijna volledige religieuze tolerantie ( behalve voor atheïsten, die zijn toegestaan ​​maar veracht).

More heeft misschien monastieke communalisme als zijn model gebruikt, hoewel andere concepten die hij presenteert, zoals het legaliseren van euthanasie , ver buiten de kerkelijke doctrine blijven. Hythlodaeus beweert dat een man die weigert te geloven in een god of een hiernamaals nooit te vertrouwen is, omdat hij geen enkele autoriteit of principe buiten zichzelf zou erkennen.

Sommigen beschouwen de belangrijkste boodschap van de roman eerder als de sociale behoefte aan orde en discipline dan aan vrijheid. Ironisch genoeg richt Hythlodaeus, die vindt dat filosofen zich niet met politiek moeten bemoeien, More's ultieme conflict tussen zijn humanistische overtuigingen en hoofse plichten als dienaar van de koning, erop wijzend dat die moraal op een dag in conflict zal komen met de politieke realiteit.

Utopia gaf aanleiding tot een literair genre, utopische en dystopische fictie , met ideale samenlevingen of perfecte steden, of hun tegendeel. Vroege werken beïnvloed door Utopia omvatten New Atlantis door Francis Bacon , Erewhon door Samuel Butler en Candide door Voltaire . Hoewel het utopisme klassieke concepten van perfecte samenlevingen ( Plato en Aristoteles ) combineerde met Romeinse retorische finesse (vgl. Cicero , Quintilianus , epideiktische welsprekendheid ), zette het Renaissance-genre zich voort in deAge of Enlightenment en overleeft in moderne sciencefiction.

Religieuze polemiek

In 1520 publiceerde de hervormer Maarten Luther kort na elkaar drie werken: Een beroep op de christelijke adel van de Duitse natie (aug.), Over de Babylonische gevangenschap van de kerk (oktober) en Over de vrijheid van een christen (nov. .). [19] : 225  In deze boeken zette Luther zijn doctrine van redding door genade alleen uiteen, verwierp hij bepaalde katholieke praktijken en viel hij misbruiken en excessen binnen de katholieke kerk aan. [19] : 225-6  In 1521 reageerde Henry VIII formeel op Luthers kritiek met de Assertio , geschreven met de hulp van More. [104] Paus Leo Xbeloonde de Engelse koning met de titel " Fidei defensor" ("Verdediger van het Geloof") voor zijn werk in de strijd tegen Luthers ketterijen. [19] : 226–7 

Maarten Luther viel toen Henry VIII in druk aan en noemde hem een ​​"varken, idioot en leugenaar". [19] : 227  Op verzoek van de koning schreef More een weerwoord: de Responsio ad Lutherum werd eind 1523 gepubliceerd. In de Responsio verdedigde More de pauselijke suprematie, de sacramenten en andere kerkelijke tradities. More, hoewel beschouwd als "een veel stabielere persoonlijkheid", [105] beschreef Luther als een "aap", een "dronkaard" en een "slechte kleine monnik" onder andere scheldwoorden. [19] : 230  Schrijvend onder het pseudoniem Gulielmus Rosseus, [32] More vertelt Luther dat:

want zolang uw eerwaarde vaderschap vastbesloten zal zijn om deze schaamteloze leugens te vertellen, zullen anderen, namens Zijne Engelse majesteit, worden toegestaan ​​om terug te gooien in de strontbek van uw vaderschap, werkelijk de poel van alle stront, al het vuil en stront die je verdomde rotheid heeft uitgebraakt, en om alle riolen en privaatjes op je kroon te legen, ontdaan van de waardigheid van de priesterkroon, waartegen niet minder dan de koninklijke kroon je hebt besloten de nar te spelen. [106]

Zijn uitspraak wordt gevolgd door een soort verontschuldiging aan zijn lezers, terwijl Luther mogelijk nooit zijn verontschuldigingen heeft aangeboden voor zijn uitspraken. [106] Stephen Greenblatt stelt: "More spreekt voor zijn heerser en in het idioom van zijn tegenstander; Luther spreekt voor zichzelf, en zijn scatologische beeldspraak overtreft in kwantiteit, intensiteit en inventiviteit alles wat More zou kunnen opbrengen. Als for More scatologie normaal gesproken een gemeenschappelijke afkeuring, voor Luther, het drukt een diepe persoonlijke woede uit." [107]

De confrontatie met Luther bevestigde More's theologische conservatisme. Daarna vermeed hij elke zweem van kritiek op het kerkelijk gezag. [19] : 230  In 1528 publiceerde More een andere religieuze polemiek, A Dialogue Concerning Heresies , die beweerde dat de katholieke kerk de enige ware kerk was, opgericht door Christus en de apostelen, en de geldigheid van haar gezag, tradities en praktijken bevestigde. [19] : 279–81  In 1529 bracht de oplage van Simon Fish ' Supplication for the Beggars More ertoe om te reageren met The Supplication of Souls .

In 1531, een jaar nadat Mores vader stierf, publiceerde William Tyndale An Answer to Sir Thomas More's Dialogue als reactie op More's Dialogue Concerning Heresies. More reageerde met een half miljoen woorden: de weerlegging van Tyndale's Answer . The Confutation is een denkbeeldige dialoog tussen More en Tyndale, waarbij More elk van Tyndale's kritiek op katholieke riten en doctrines behandelt. [19] : 307–9 More, die structuur, traditie en orde in de samenleving op prijs stelde als bescherming tegen tirannie en dwaling, geloofde stellig  dat het lutheranisme en de protestantse reformatie in het algemeen gevaarlijk waren, niet alleen voor het katholieke geloof maar ook voor de stabiliteit van de samenleving Als geheel.[19] : 307–9 

Correspondentie

De meeste grote humanisten waren productieve briefschrijvers, en Thomas More was geen uitzondering. Evenals in het geval van zijn vriend Erasmus van Rotterdam is echter slechts een klein deel van zijn correspondentie (ongeveer 280 brieven) bewaard gebleven. Deze omvatten alles van persoonlijke brieven tot officiële regeringscorrespondentie (meestal in het Engels), brieven aan mede-humanistische geleerden (in het Latijn), verschillende epistolaire traktaten, versbrieven, inleidende brieven (sommige fictieve) tot verschillende van More's eigen werken, brieven aan More's kinderen en hun docenten (in het Latijn), en de zogenaamde "gevangenisbrieven" (in het Engels) die hij uitwisselde met zijn oudste dochter Margaret terwijl hij gevangen zat in de Tower of London in afwachting van zijn executie. [33] Meer ook betrokken bij controverses, met name met de Franse dichter Germain de Brie, die culmineerde in de publicatie van de Brie's Antimorus (1519). Erasmus kwam echter tussenbeide en maakte een einde aan het geschil. [37]

More schreef ook over meer spirituele zaken. Ze omvatten: Een verhandeling over de passie (ook bekend als verhandeling over de passie van Christus), een verhandeling om het gezegende lichaam te ontvangen (ook bekend als Heilig Lichaamsverdrag) en De Tristitia Christi (ook bekend als The Agony of Christ). More schreef de laatste met de hand in de Tower of London in afwachting van zijn executie. Dit laatste manuscript, gered van de inbeslagname door Hendrik VIII, werd bij testament van zijn dochter Margaret in Spaanse handen overgedragen door Fray Pedro de Soto, biechtvader van keizer Karel V. Mores vriend Luis Vives ontving het in Valencia, waar het in de collectie van het museum Real Colegio Seminario del Corpus Christi .

Veneration


Thomas More
MEDAILLON.OF.SAINT.THOMAS.MORE.jpg
Portret van Saint Thomas More, uitgevoerd op Tower Hill (Londen) in 1535, blijkbaar gebaseerd op het Holbein-portret.
Reformatie martelaar, geleerde
vereerd inKatholieke Kerk
Anglicaanse Communie
zalig verklaard29 december 1886, Florence , Koninkrijk Italië , door paus Leo XIII
gecanoniseerd19 mei 1935, Vaticaanstad , door paus Pius XI
grote heiligdomChurch of St Peter ad Vincula , Londen, Engeland
Feest22 juni (katholieke kerk)
6 juli (kerk van Engeland)
9 juli (katholieke buitengewone vorm)
attributengekleed in het gewaad van de kanselier en het dragen van de kraag van Esses ; bijl
patronaatStaatslieden en politici; advocaten ; Ateneo de Manilla Law School; Bisdom van Arlington ; Bisdom Pensacola-Tallahassee ; Kerala katholieke jeugdbeweging ; Universiteit van Malta ; Universiteit van Santo Tomas Faculteit der Letteren en Letteren

Katholieke Kerk

Paus Leo XIII zalig verklaard Thomas More, John Fisher , en 52 andere Engelse martelaren op 29 december 1886. Paus Pius XI heiligde More en Fisher op 19 mei 1935 en More's feestdag werd vastgesteld op 9 juli. [108] Sinds 1970 viert de Algemene Romeinse Kalender Meer met St. John Fisher op 22 juni (de datum van Fisher's executie). Op 31 oktober 2000 verklaarde paus Johannes Paulus II More "de hemelse beschermheer van staatslieden en politici". [12] More is de beschermheilige van de Duitse katholieke jongerenorganisatie Katholische Junge Gemeinde . [109]

Anglicaanse

In 1980, ondanks hun verzet tegen het Engels Reformatie , More en Fisher werden toegevoegd als martelaren van de hervorming van de Church of England 's kalender van de 'heiligen en helden van de Christelijke Kerk', worden herdacht om de 6 Juli (de datum van More's uitvoering) als "Thomas More, geleerde, en John Fisher, bisschop van Rochester, Reformatiemartelaren, 1535". [13] [110]

Legacy

Standbeeld van More in de Ateneo Law School- kapel, Makati , Filippijnen

De standvastigheid en moed waarmee More zijn religieuze overtuigingen handhaafde, en zijn waardigheid tijdens zijn gevangenschap, proces en executie, droegen veel bij aan More's postume reputatie, vooral onder rooms-katholieken. Zijn vriend Erasmus verdedigde Mores karakter als 'zuiverder dan sneeuw' en beschreef zijn genialiteit als 'zoals Engeland nooit had en nooit meer zal hebben'. [111] Toen keizer Karel V hoorde van More's executie, zei hij: "Als we de baas waren geweest over zo'n dienaar, hadden we liever de beste stad van ons gebied verloren dan zo'n waardig raadslid." [112]

GK Chesterton , een rooms-katholieke bekeerling van de Anglicaanse Kerk, voorspelde dat More "misschien de grootste Engelsman zal worden, of in ieder geval het grootste historische personage in de Engelse geschiedenis." [113] Hugh Trevor-Roper noemde More 'de eerste grote Engelsman die we denken te kennen, de meest heilige van de humanisten, de meest menselijke van alle heiligen, de universele man van onze koele noordelijke renaissance'. [114]

Jonathan Swift , een anglicaan, schreef dat More "een persoon was van de grootste deugd die dit koninkrijk ooit heeft voortgebracht". [115] [116] [117] Sommigen beschouwen Samuel Johnson als de auteur van dat citaat, hoewel noch zijn geschriften noch die van Boswell dergelijke bevatten. [118] [119] De metafysische dichter John Donne , ook vereerd als een heilige door anglicanen, [120] was de achter-achterneef van More. [121] De Amerikaanse senator Eugene McCarthy had een portret van More in zijn kantoor. [122]

Rooms-katholieke geleerden beweren dat More ironie gebruikte in Utopia , en dat hij een orthodox christen bleef. Marxistische theoretici zoals Karl Kautsky beschouwden het boek als een kritiek op economische en sociale uitbuiting in het premoderne Europa en More zou de ontwikkeling van socialistische ideeën hebben beïnvloed. [123]

In 1963 werd Moreana opgericht , een academisch tijdschrift dat zich richt op de analyse van More en zijn geschriften. [124]

In 2002 werd More op nummer 37 geplaatst in de BBC-peiling van de 100 Grootste Britten . [125]

In de literatuur en de populaire cultuur

William Roper 's biografie van More was een van de eerste biografieën in Modern Engels.

Sir Thomas More is een toneelstuk geschreven rond 1592 in samenwerking tussen Henry Chettle , Anthony Munday , William Shakespeare en anderen. Daarin wordt More geportretteerd als een wijs en eerlijk staatsman. Het originele manuscript heeft overleefd als een handgeschreven tekst die shows vele herzieningen door zijn verschillende auteurs, evenals de censorious invloed van Edmund Tylney, Meester van Revels in de regering van koningin Elizabeth I . Het script is inmiddels gepubliceerd en heeft verschillende producties gehad. [126] [127]

De 20e-eeuwse agnostische toneelschrijver Robert Bolt portretteerde Thomas More als de tragische held van zijn toneelstuk A Man for All Seasons uit 1960 . De titel is ontleend aan wat Robert Whittington in 1520 schreef over More:

More is een man met de scherpzinnigheid van een engel en zonderling geleerdheid. Ik ken zijn maat niet. Want waar is de man van die zachtmoedigheid, nederigheid en vriendelijkheid? En, naarmate de tijd het vereist, een man van wonderbaarlijke vrolijkheid en spel en vermaak, en soms van een even droevige ernst. Een man voor alle seizoenen. [114]

In 1966, het toneelstuk A Man for All Seasons werd aangepast in een film met dezelfde titel. Het werd geregisseerd door Fred Zinnemann en aangepast voor het scherm door de toneelschrijver. In de hoofdrol Paul Scofield , een bekende Britse acteur, die zei dat de rol van Sir Thomas More "de moeilijkste rol was die ik speelde". [128] De film won de Academy Award voor Beste Film en Scofield won de Oscar voor Beste Acteur . In 1988 speelde Charlton Heston de hoofdrol in en regisseerde een voor televisie gemaakte film die het karakter van "de gewone man" herstelde die uit de film uit 1966 was geknipt.

In de film Anne of the Thousand Days uit 1969 wordt More gespeeld door acteur William Squire .

De katholieke sciencefictionschrijver RA Lafferty schreef zijn roman Past Master als een modern equivalent van More's Utopia , dat hij als satire zag. In deze roman reist Thomas More door de tijd naar het jaar 2535, waar hij tot koning van de wereld "Astrobe" wordt gemaakt, om te worden onthoofd na slechts negen dagen te hebben geregeerd. Eén personage steekt gunstig af bij bijna alle andere belangrijke historische figuren: "Hij had op het einde een heel eerlijk moment. Ik kan niemand anders bedenken die er ooit een heeft gehad."

De roman van Karl Zuchardt , Stirb du Narr! ("Die you fool!"), over More's strijd met koning Henry , portretteert More als een idealist die gedoemd is te mislukken in de machtsstrijd met een meedogenloze heerser en een onrechtvaardige wereld.

In haar roman Wolf Hall uit 2009 , het vervolg op Bring Up the Bodies uit 2012 en het laatste boek van de trilogie, haar The Mirror and the Light uit 2020 , portretteert de romanschrijver Hilary Mantel More (vanuit het perspectief van een sympathiek geportretteerde Thomas Cromwell ) als een onsympathieke vervolger van protestanten en een bondgenoot van het Habsburgse rijk.

Literair criticus James Wood is in zijn boek The Broken Estate , een verzameling essays, kritisch over More en noemt hem "wreed in straf, ontwijkend in argumentatie, belust op macht en repressief in de politiek". [129]

Aaron Zelman 's non-fictieboek The State versus the People bevat een vergelijking van Utopia met Plato's Republic . Zelman weet niet zeker of More ironisch bedoeld was in zijn boek of echt een politiestaat bepleitte . Zelman merkt op: "More is de enige christelijke heilige die geëerd wordt met een standbeeld in het Kremlin ." [ nodig citaat ] Hiermee suggereert Zelman dat Utopia de bolsjewieken van Vladimir Lenin beïnvloedde , ondanks hun brute onderdrukking van religie.

Andere biografen, zoals Peter Ackroyd , hebben een sympathieker beeld van More gegeven als zowel een verfijnde filosoof en literator, als een ijverige katholiek die geloofde in het gezag van de Heilige Stoel over het christendom .

De hoofdpersoon van de romans van Walker Percy , Love in the Ruins en The Thanatos Syndrome , is "Dr Thomas More", een onwillige katholiek en afstammeling van More.

Meer is de focus van het Al Stewart- nummer "A Man For All Seasons" van het album Time Passages uit 1978 , en van het Far- nummer "Sir", dat voorkomt op de beperkte edities en de heruitgave van hun album Quick uit 1994 . Daarnaast zinspeelt het nummer " So Says I " van indierock-outfit The Shins op de socialistische interpretatie van More's Utopia .

Jeremy Northam beeldt More in de televisieserie The Tudors af als een vreedzame man, evenals een vrome rooms-katholieke en liefdevolle familiepatriarch. Hij laat ook zien dat More het protestantisme verafschuwt, waarbij hij zowel de boeken van Maarten Luther verbrandt als Engelse protestanten die zijn veroordeeld voor ketterij. De afbeelding heeft onhistorische aspecten, zoals dat More de executie van Simon Fish niet persoonlijk veroorzaakte of bijwoonde (aangezien Fish in 1531 stierf aan de builenpest voordat hij terecht kon staan), hoewel More's The Supplycatyon of Soulys , gepubliceerd in oktober 1529, inging op Fish's smeekbede voor de bedelaars . [130] [131]Er is inderdaad geen bewijs dat More ooit de terechtstelling van een ketter bijwoonde. De serie negeerde ook More's toegegeven aandringen dat Richard Rich's getuigenis over More die de titel van de koning als opperste hoofd van de Church of England betwistte, meineed was.

In de jaren 1968-2007 reikte de Gleeson Library Associates van de Universiteit van San Francisco de jaarlijkse Sir Thomas More-medaille voor het verzamelen van boeken uit aan bekende particuliere boekverzamelaars, [132] waaronder Elmer Belt , [133] Otto Schaefer , [134] Albert Sperisen, John S. Mayfield en Lord Wardington. [135]

Instellingen vernoemd naar Meer

Communisme, collectivisme en weerstand tegen communisme

Na geprezen "als een communistische held door Karl Marx , Friedrich Engels en Karl Kautsky " vanwege de communistische houding ten opzichte van onroerend goed in zijn Utopia , [14] onder Sovjet-communisme de naam van Thomas More werd in de negende positie van de top van Moskou Stele of Freedom (ook bekend als de Obelisk van Revolutionaire Denkers ), [136] als een van de meest invloedrijke denkers "die de bevrijding van de mensheid van onderdrukking, willekeur en uitbuiting bevorderden." [137] Dit monument werd in 1918 opgericht in de Aleksandrovsky-tuin in de buurt van het Kremlinop voorstel van Lenin . [14] [138] [137] [136] Het werd ontmanteld op 2 juli 2013, tijdens de derde termijn van Vladimir Poetin als president van het postcommunistische Rusland . [136]

De Grote Sovjet Encyclopedie ' s vertaling Engels (1979) beschreef Meer als 'de grondlegger van utopisch socialisme ', de eerste persoon 'naar een samenleving waarin privé-eigendom ... was afgeschaft beschrijven'(een samenleving waarin het gezin " een cel voor de communistische manier van leven"), en een denker die "niet geloofde dat de ideale samenleving zou worden bereikt door revolutie ", maar die "grote hervormers van de daaropvolgende eeuwen beïnvloedde, vooral Morelly , G. Babeuf , Saint-Simon , C. Fourier , E. Cabet en andere vertegenwoordigers van het utopische socialisme." [139]

Utopia inspireerde ook socialisten zoals William Morris . [140]

Velen zien Mores communisme of socialisme als puur satirisch. [140] In 1888 prees Karl Kautsky More's communisme, maar wees erop dat "verbijsterde" historici en economen de naam Utopia (wat "geen plaats" betekent) vaak zagen als "een subtiele hint van More dat hij zelf zijn communisme als een onuitvoerbare droom". [123]

Aleksandr Solzjenitsyn , de Russische Nobelprijswinnaar , anti-communistische auteur van The Gulag Archipelago , betoogde dat het Sovjetcommunisme slavernij en dwangarbeid nodig had om te overleven, en dat dit al was voorzien in Thomas More, de grote -grootvader van het socialisme , in zijn utopie ". [141]

In 2008 werd More afgebeeld op het podium in Hong Kong als een allegorisch symbool van het pan-democratische kamp dat zich verzette tegen de Chinese Communistische Partij in een vertaalde en aangepaste versie van Robert Bolts toneelstuk A Man for All Seasons . [142]

Historische locaties

Westminster Hall

Een plaquette in het midden van de vloer van de Londense Westminster Hall herdenkt More's proces wegens verraad en veroordeling tot executie in dat oorspronkelijke deel van het Palace of Westminster . [143] Het gebouw, waarin het Parlement is gehuisvest, zou goed bekend zijn geweest bij More, die verschillende termijnen als lid diende en voorzitter van het Lagerhuis werd voordat hij werd benoemd tot Lord Chancellor van Engeland.

Beaufort House en Crosby Hall

Beauforthuis c.1707
Crosby Hall op de Bishopsgate-site, c.1885

Aangezien More's koninklijke plichten vaak zijn aanwezigheid in de Thameside- paleizen van de koning in zowel Richmond als Greenwich vereisten , was het handig om een ​​eigendom aan de rivier te kiezen dat zich tussen hen in bevond (de gebruikelijke manier van vervoer is per boot) voor zijn huis. Omstreeks 1520 kocht hij een perceel grond bestaande uit "ongestoord bos en grasland", dat zich uitstrekte van de Theems in Chelsea tot King's Road . Daar liet hij een "waardig" herenhuis van rode baksteen bouwen (eenvoudig bekend als More's huis of Chelsea House) waarin hij woonde tot zijn arrestatie in 1534. In het schunnige gedicht The Twelve Mery Jestes of Wyddow Edyth, geschreven in 1525 door een lid van More's huishouden (of zelfs door More zelf) onder het pseudoniem "Walter Smith", arriveert de weduwe per boot in "Chelsay... ." [144]

Na More's arrestatie werd het landgoed in beslag genomen en kwam het in het bezit van de Comptroller van het Koninklijk Huis , William Paulet . [145]

In 1682 werd het pand omgedoopt tot Beaufort House (naar een nieuwe eigenaar: Henry Somerset, 1st Duke of Beaufort ). Het werd gesloopt in 1712 en de site wordt nu ingenomen door de moderne Beaufort Street . [146] [147] [148]

In juni 1523 kocht More de "zeer grote en mooie" Crosby Place (Crosby Hall) in Bishopsgate , Londen, maar dit was geen eenvoudige transactie: acht maanden later verkocht hij het onroerend goed (daar nooit gewoond) met een aanzienlijke winst aan zijn vriend en zakenpartner Antonio Bonvisi, die het op zijn beurt weer verhuurde aan More's schoonzoon William Roper en neef William Rastell ; mogelijk was dit een overeengekomen manier om een ​​schuld tussen More en Bonvisi af te handelen. Om deze reden heeft de Kroon het bezit na More's executie niet in beslag genomen. [149] [150] [151]

Delen van Crosby Hall overleefde tot afgebroken in 1909 toen enkele elementen, zoals de hammer-beam dak van de Grote Hal deel van musici gallerij , een poterne deuropening en sommige erkers werden opgeslagen gebracht en uiteindelijk verwerkt in een nieuwe gebouw gebouwd door de Theems in Chelsea, in de buurt van de oorspronkelijke locatie van Beaufort House. [152] [150] [146] Het is particulier bezit en gesloten voor het publiek.

Chelsea Oude Kerk

Standbeeld van Thomas More buiten Chelsea Old Church in West-Londen

Over een klein park en Old Church Street van Crosby Hall ligt Chelsea Old Church , een Anglicaanse kerk waarvan de zuidelijke kapel More opdracht gaf en waarin hij zong met het parochiekoor. Behalve zijn kapel werd de kerk in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest en in 1958 herbouwd. [146]De kapitelen op de middeleeuwse boog die de kapel met het hoofdheiligdom verbindt, vertonen symbolen die verband houden met More en zijn kantoor. Op de zuidelijke muur van het heiligdom bevindt zich het graf en het grafschrift dat hij voor zichzelf en zijn vrouwen heeft opgericht, waarin zijn afkomst en prestaties in het Latijn worden beschreven, inclusief zijn rol als vredestichter tussen de verschillende christelijke Europese staten, evenals een merkwaardig gewijzigd gedeelte over zijn terugdringende ketterij . Als More de mis opdroeg, ging hij weg door de deur links ervan. Hij is hier echter niet begraven, en het is ook niet helemaal zeker wie van zijn familie is. Het is op bepaalde tijden open voor het publiek. Buiten de kerk, met uitzicht op de rivier de Theems, is een standbeeld van L. Cubitt Bevis opgericht in 1969, ter herdenking van More als "heilige", "geleerde" en "staatsman"; de achterkant toont zijn wapenschild. Vlakbij, op Upper Cheyne Row, eert de rooms-katholieke kerk van Onze Allerheiligste Verlosser en St. Thomas More de martelaar.

Torenheuvel

Een plaquette en een kleine tuin herdenken de beroemde executieplaats op Tower Hill, Londen, net buiten de Tower of London, evenals al degenen die daar zijn geëxecuteerd, velen als religieuze martelaren of als gewetensgevangenen. [153] More's lijk, minus zijn hoofd, werd zonder pardon begraven in een ongemarkeerd massagraf onder de koninklijke kapel van St. Peter Ad Vincula , binnen de muren van de Tower of London , zoals de gewoonte was voor verraders die werden geëxecuteerd in Tower Hill. De kapel is toegankelijk voor torenbezoekers.

St Katharine Docks

Thomas More wordt herdacht door een stenen plaquette in de buurt van St Katharine Docks , net ten oosten van de toren waar hij werd geëxecuteerd. De straat waarin het zich bevindt heette vroeger Nightingale Lane, een verbastering van "Knighten Guild", afgeleid van de oorspronkelijke eigenaren van het land. Het is nu omgedoopt tot Thomas More Street ter ere van hem. [154]

St Dunstan's Church en Roper House, Canterbury

St Dunstan's Church , een Anglicaanse parochiekerk in Canterbury, bezit het hoofd van More, gered door zijn dochter Margaret Roper , wiens familie in Canterbury woonde aan de overkant van de straat van hun parochiekerk. Een steen direct links van het altaar markeert het verzegelde familiegewelf van Roper onder de Nicolaaskapel, zelf rechts van het heiligdom of het hoofdaltaar van de kerk. St Dunstan's Church heeft deze grafkelder zorgvuldig onderzocht, bewaard en verzegeld. Uit het laatste archeologische onderzoek is gebleken dat het vermoedelijke hoofd van More in een van de andere lichamen gescheiden nis rust, mogelijk door latere inmenging. [155]Displays in de kapel leggen de archeologische vondsten vast in foto's en verhalen. Rooms-katholieken schonken glas-in-lood om de gebeurtenissen in More's leven te herdenken. Een kleine plaquette markeert het voormalige huis van William en Margaret Roper; een ander huis in de buurt en getiteld Roper House is nu een huis voor doven.

Werken

Opmerking: De verwijzing "CW" verwijst naar het relevante deel van de Yale-editie van de complete werken van St. Thomas More (New Haven en Londen 1963-1997)

Gepubliceerd tijdens het leven van More (met publicatiedata)

 • Een vrolijke grap (ca. 1516) (CW 1)
 • Utopie (1516) (CW 4)
 • Latijnse gedichten (1518, 1520) (CW 3, Pt.2)
 • Brief aan Brixius (1520) (CW 3, Pt. 2, App C)
 • Responsio ad Lutherum (Het antwoord op Luther, 1523) (CW 5)
 • Een dialoog over ketterijen (1529, 1530) (CW 6)
 • Smeekbede van Zielen (1529) (CW 7)
 • Brief tegen Frith (1532) (CW 7) pdf
 • De weerlegging van Tyndale's antwoord (1532, 1533) (CW 8) Boeken 1-4, Boeken 5-9
 • Excuses (1533) (CW 9)
 • Debellatie van Salem en Bizance (1533) (CW 10) pdf
 • Het antwoord op een vergiftigd boek (1533) (CW 11) pdf

Gepubliceerd na de dood van More (met waarschijnlijke data van samenstelling)

Vertalingen

 • Vertalingen van Lucian (veel data 1506-1534) (CW 3, Pt.1)
 • Het leven van Pico della Mirandola , door Gianfrancesco Pico della Mirandola (ca. 1510) (CW 1)

Opmerkingen

 1. ^ "Onderwerp 1.3: De noordelijke Renaissance" (PDF) .
 2. ^ Plato's dialectische politiek en Thomas More's utopie
 3. ^ "AUGUSTINE'S EN MEER GEBRUIK VAN CICERO" (PDF) .
 4. ^ Hodgkinson, Tom. "Hoe Utopia de wereld heeft gevormd" . www.bbc.com .
 5. ^ Is Thomas More's 'Utopia'
 6. ^ Roper 2007 , p. 2.
 7. ^ "St. Thomas Meer" . redder.org . Ontvangen 29 juni 2020 .
 8. ^ Homilie bij de heiligverklaring van St. Thomas More bij The Center for Thomas More Studies aan de Universiteit van Dallas, 2010, onder vermelding van tekst "Opgenomen in The Tablet, 1 juni 1935, pp. 694-695"
 9. ^ a b Glenn, Garrard (1 januari 1941). "St. Thomas More als rechter en advocaat" . Fordham Law Review . 10 (2): 187.
 10. ^ Linder, Douglas O. Het proces tegen Sir Thomas More: een chronologie aan de University of Missouri-Kansas City (UMKC) School of Law
 11. ^ Jubileum van parlementsleden en regeringsleden, proclamatie van Sint Thomas More als beschermheer van staatslieden vatican.va
 12. ^ a b c Apostolische brief uitgegeven motu proprio waarin Saint Thomas More wordt uitgeroepen tot beschermheilige van staatslieden en politici, 31 oktober 2000 Vatican.va
 13. ^ a b c "Heilige Dagen" . Aanbidding - De kalender . Kerk van Engeland . 2011. Gearchiveerd van het origineel op 29 juni 2012 . Ontvangen 20 april 2011 .
 14. ^ a b c Koning, Margaret L. (2014). Renaissance humanisme: een bloemlezing van bronnen . Hackett Publishing . P. 157. ISBN 978-1-62466-146-4.
 15. ^ Jokinen, A. (13 juni 2009). "Het leven van Sir Thomas More." Luminarium. Ontvangen 19 september 2011.
 16. ^ "Sir Thomas More" . De Biography Channel-website . 2014 . Ontvangen 30 januari 2014 .
 17. ^ "Thomas More: Altijd een Londenaar" . tudortimes.co.uk . 24 september 2016 . Ontvangen 1 mei 2019 .
 18. ^ a b c d e Rebhorn, Wayne A, ed. (2005). "Invoering". utopie . klassiekers. New York: Barnes & Noble..
 19. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Ackroyd, Peter (1999). Het leven van Thomas More . New York: Ankerboeken..
 20. ^ Harpsfield, Nicholas (1931). "Het leven en de dood van Sr Thomas More". London: Early Engels Text Society: 12-3. Cite journal requires |journal= (help).
 21. ^ Erasmus, Desiderius (1991). "Brief aan Ulrich von Hutten". In Adams, Robert M. (red.). utopie . New York: WW Norton & Co. p. 125 . ISBN 9780393961454.
 22. ^ "Erasmus aan Ulrich von Hutten" (PDF) . Het Centrum voor Thomas More Studies. Biografische verslagen: Erasmus' brieven over meer . Thomasmorestudies.org . Ontvangen 8 maart 2014 .
 23. ^ "Franciscaanse kalender" . Tau Cross Region van de seculiere Franciscaanse Orde . Gearchiveerd van het origineel op 5 mei 2013.
 24. ^ Hout, Alexander (1874). Kerkelijke Oudheden van Londen en haar buitenwijken . Londen: Burns & Oates . blz. 105-6. OCLC 18479600 . 
 25. ^ Reynolds, Ernest E. (1968). Het veld is gewonnen; het leven en de dood van de heilige Thomas More . Milwaukee: Bruce Pub. Co. p. 54. ISBN 978-0-223-97628-3.
 26. ^ a B Wegemer, Gerard B. (1995). Thomas More: Een portret van moed . Uitgeverij Scepter.
 27. ^ Wagner, John A.; Walters Schmid, Susan (2011). Encyclopedie van Tudor Engeland . ABC-CLIO. blz. 769-770. ISBN 978-1-59884-299-9.
 28. ^ Maddison, Toer Canon, ed. (1903). Lincolnshire stambomen . Londen: Harleian Society. P. 5.
 29. ^ a B Meer, Thomas (1961). Rogers, Elizabeth Frances (red.). Geselecteerde brieven . New Haven en Londen: Yale University Press..
 30. ^ "Geschiedenis van het Parlement" . Geschiedenis van het Parlement Trust . Ontvangen 13 oktober 2011 .
 31. ^ Magnusson (red.) Chambers Biografisch Woordenboek (1990) p. 1039
 32. ^ a b c d e Rebhorn, WA (red.) p. xviii
 33. ^ a b Gerard B. Wegemer, Portret van Moed , p. 136.
 34. ^ MacCulloch, Diarmaid (27 september 2018). Thomas Cromwell: een leven . blz. 160-162. ISBN 978-1-84614-429-5.
 35. ^ Mueller & Loewenstein 2002 , p. 93, (voetnoot 36).
 36. ^ Hiscock & Wilcox 2017 , p. 547.
 37. ^ een b Moynahan 2014 .
 38. ^ Diarmaid MacCulloch, 277.
 39. ^ Farris, Michael (2007). "Van Tyndale tot Madison". Cite journal requires |journal= (help).
 40. ^ a B Richard Marius (1999). Thomas More: een biografie . Harvard University Press. P. 406. ISBN 0-674-88525-2.
 41. ^ a B Marius, Richard (1999). Thomas More: een biografie, Harvard University Press
 42. ^ Moynahan, B., William Tyndale: If God Spare My Life , Abacus, Londen, 2003. [ pagina nodig ]
 43. ^ Guy, John A. Tudor Engeland Oxford, 1988. p 26
 44. ^ "John Tewkesbury (1531)" . UK Wells. Gearchiveerd van het origineel op 17 april 2014 . Ontvangen 10 december 2014 . Nadat hij hierin had gefaald, berechtte de bisschop van Londen, Stokesley, hem en veroordeelde hem tot verbranding.
 45. ^ Meer, Thomas (1973). Schuster, LA; Marius, RC; Lusardi, JP; Schoeck, RJ (red.). De weerlegging van het antwoord van Tyndale . Volledige werken. 8 . Yale. P. 20..
 46. ^ Wegemer 1996 , p. 173:...burgerlijke chaos zal zeker volgen (691–93). Deze voorspelling leek heel snel uit te komen, zoals More opmerkte in zijn volgende polemische werk, Een dialoog over ketterijen. Daar betoogde hij dat de boerenopstand in Duitsland (1525), de plundering van Rome door de lutherse huurlingen (1527) en de groeiende onrust in Engeland allemaal voortkwamen uit Luthers opruiende leerstellingen en vooral de verleiding van valse vrijheid
 47. ^ Peter Ackroyd (1998). Het leven van Thomas More . Chatto & Windus. P. 244. ISBN 1-85619-711-5. (Hoofdstuk 22) ... Reeds in deze vroege dagen van Engelse ketterij dacht hij aan het vuur. Het is een maatstaf voor zijn verontrusting over de uitholling van de traditionele orde dat hij in deze brief een verdediging van de scholastische theologie zou opstellen - dezelfde scholastiek die hij in zijn jonge jaren met hoon had behandeld. Dit was niet langer een tijd voor vragen, innovatie of onzekerheid van welke aard dan ook. Hij gaf Luther de schuld van de boerenopstand in Duitsland, en hield vol dat alle verwoesting en vernietiging het directe gevolg waren van Luthers uitdaging aan het gezag van de kerk; onder het mom van 'libertas' predikte Luther 'licentia' die op zijn beurt had geleid tot verkrachting, heiligschennis, bloedvergieten, brand en verderf.(Online citaat hier )
 48. ^ Joanne Paul (2016). Thomas Meer . John Wiley & zonen . ISBN 978-0-7456-9220-3. Prinsen werden 'door noodzaak gedreven' door de 'opdringerige boosaardigheid van ketters die opstanden verwekten' om 'zwaardere en zwaardere straffen' uit te vaardigen (CTA, 956). Met andere woorden, de ketters waren ermee begonnen: 'de katholieke kerk vervolgde ketters nooit door enige tijdelijke pijn of enige seculiere macht totdat de ketters zelf met dergelijk geweld begonnen' (CTA, 954). More dacht aan gewelddadige conflicten op het continent, zoals de Duitse Boerenoorlog (1524-155) en de Münster-opstand (1532-155).[ pagina nodig ] (CTA = Confutation of Tyndale's Answer )
 49. ^ Wegemer, Gerard (31 oktober 2001). "Thomas More als staatsman" (PDF) . Het Centrum voor Thomas More Studies. P. 8 . Ontvangen 27 september 2018 . In de Boerenopstand in Duitsland in 1525, merkte More op, werden 70.000 Duitse boeren afgeslacht - en More beschouwde, samen met Erasmus en vele anderen, Luther als grotendeels verantwoordelijk voor die bosbrand.
 50. ^ a b c d Henry Ansgar Kelly; Louis W. Karlin; Gerard Wegemer, eds. (2011). Thomas More's Trial by Jury: een procedurele en juridische beoordeling met een verzameling documenten . Boydell & Brewer Ltd. blz. xiv-xvi. ISBN 978-1-84383-629-2.
 51. ^ Tanner, Joseph Robson, ed. (1922). Tudor constitutionele documenten: AD 1485-1603 . CUP-archief. P. 17 . Ontvangen 15 juni 2021 .
 52. ^ Gerard Wegemer (1995). Thomas More: Een portret van moed . Uitgeverij Scepter. P. xiv. ISBN 1-889334-12-X.
 53. ^ a B Thomas More (2010). utopie . Vertaald door GC Richards, William P. Weaver. Broadview pers. blz. 8-9. ISBN 978-1-4604-0211-5.
 54. ^ Daniel Eppley (2016). Het verdedigen van koninklijke suprematie en het onderscheiden van Gods wil in Tudor Engeland . Routing. P. 13. ISBN 978-1-351-94579-0.
 55. ^ George M. Logan, ed. (2011). De Cambridge Companion van Thomas More . Cambridge University Press. P. 116. ISBN 978-1-139-82848-2.
 56. ^ Ives, Eric W (2004), Het leven en de dood van Anne Boleyn , p. 47, [More schreef over het onderwerp van het Boleyn-huwelijk dat] [ik] er niet over murmureerde of erover redetweerde, en dat ook nooit deed of zal doen. ...Ik bid getrouw tot God voor zijn genade en de hare, zowel lang en gezond, en hun nobele kwestie ook...
 57. ^ David Knowles (1979). De religieuze orden in Engeland . 3 . Cambridge University Press. blz. 188-189. ISBN 0-521-29568-8.
 58. ^ Patricia Crawford (2014). Vrouwen en religie in Engeland: 1500-1720 . Routing. P. 29. ISBN 978-1-136-09756-0.
 59. ^ Peter Ackroyd (2012). Het leven van Thomas More . Knopf Doubleday Publishing Group. P. 342. ISBN 978-0-307-82301-4.
 60. ^ Lee, Sydney (1904). Grote Engelsen van de zestiende eeuw . Londen: Archibald Constable, Limited. P. 48 .
 61. ^ George M. Logan, ed. (2011). De Cambridge Companion van Thomas More . Cambridge University Press. P. 122. ISBN 978-1-139-82848-2.
 62. ^ Elton, Geoffrey Rudolph (1982). "De Kroon" . De Tudor-grondwet: documenten en commentaar (2e ed.). Cambridge, Cambridgeshire: Cambridge University Press . P. 7. ISBN 0-521-24506-0. OCLC  7876927 . Ontvangen 24 juli 2009 .
 63. ^ Gerard Wegemer ; Stephen W. Smith, eds. (2004). Een Thomas More Bronnenboek . De Katholieke Universiteit van Amerika Press. P. 305. ISBN 0-8132-1376-2.
 64. ^ Lawrence Wilde (2016). Thomas More's Utopia: pleiten voor sociale rechtvaardigheid . Routing. blz. 112-113. ISBN 978-1-317-28137-5.
 65. ^ GR Elton (1985). Beleid en politie: de handhaving van de reformatie in het tijdperk van Thomas Cromwell . CUP-archief. P. 223. ISBN 0-521-31309-0.
 66. ^ De twintigste eeuw, deel 30 , negentiende eeuw en daarna, 1891, p. 556
 67. ^ John A. Wagner (2015). Stemmen van de Reformatie: Contemporary Accounts of Daily Life . ABC-CLIO. P. 170. ISBN 978-1-61069-680-7.
 68. ^ "Geannoteerde originele tekst" . november 2017.
 69. ^ Ackroyd (1998) p383
 70. ^ Henry Ansgar Kelly; Louis W. Karlin; Gerard Wegemer, eds. (2011). Thomas More's Trial by Jury: een procedurele en juridische beoordeling met een verzameling documenten . Boydell & Brewer Ltd. p. 189. ISBN 978-1-84383-629-2.
 71. ^ Henry Ansgar Kelly; Louis W. Karlin; Gerard Wegemer, eds. (2011). Thomas More's Trial by Jury: een procedurele en juridische beoordeling met een verzameling documenten . Boydell & Brewer Ltd. p. 22. ISBN 978-1-84383-629-2.
 72. ^ "Het proces en de executie van Sir Thomas More" . law2.umkc.edu .
 73. ^ Anne Manning; Edmund Lodge (1852). Het huishouden van Sir Thomas More . C. Schrijver. P. xiii. thomas meer veroordeeld opgehangen, getrokken en in vieren gedeeld.
 74. ^ MacFarlane, Charles ; Thomson, Thomas (1876). De uitgebreide geschiedenis van Engeland, van de vroegste periode tot de onderdrukking van de Sepoy-opstand . Blackie en zoon . P. 798.
 75. ^ Bridgett, Thomas Edward (1891). Leven en geschriften van Sir Thomas More: Lord Chancellor van Engeland en martelaar onder Henry VIII (3 red.). Brandwonden en havermout . P. 434 .
 76. ^ Elizabeth M. Knowles, ed. (1999). De Oxford Dictionary of Quotations . Oxford Universiteit krant. P. 531. ISBN 0-19-860173-5.
 77. ^ "Beroemde Citaten" . Het Centrum voor Thomas More Studies aan de Universiteit van Dallas. Gearchiveerd van het origineel op 11 januari 2018 . Ontvangen 9 oktober 2017 .
 78. ^ Gerard Wegemer ; Stephen W. Smith, eds. (2004). Een Thomas More Bronnenboek . De Katholieke Universiteit van Amerika Press. P. 357. ISBN 0-8132-1376-2.
 79. ^ Scott W. Hahn ; David Scott, red. (2009). Liturgie en Empire: Geloof in ballingschap en politieke theologie . Emmaus Road Publishing. P. 73. ISBN 978-1-931018-56-2. Ik sterf de goede dienaar van de koning, maar Gods eerste." Voetnoot 133: "Deze zin uit Robert Bolt's toneelstuk 'A Man for All Seasons' ... is een aanpassing van More's eigenlijke laatste woorden: 'Ik sterf de goede dienaar van de koning, en Gods eerste. '
 80. ^ Herder, Rose (2014). "Powerhouse, Treasurehouse, Slachthuis". Thuis bij Henry VIII: zijn leven, zijn vrouwen, zijn paleizen . Londen: CICO Boeken. P. 98. ISBN 978-1-78249-160-6.
 81. ^ Kerry McCarthy (2008). Liturgie en contemplatie in Byrd's Gradualia . Routing. P. 61. ISBN 978-1-135-86564-1.
 82. ^ Wordsworth 1810 , blz. 222-223.
 83. ^ Spencer J. Weinreich, ed. (2017). Pedro de Ribadeneyra's 'Kerkelijke geschiedenis van het schisma van het Koninkrijk Engeland'. GRIET. P. 238. ISBN 978-90-04-32396-4.
 84. ^ Een verzameling van de meest opmerkelijke processen tegen personen wegens hoogverraad, moord, ketterij ... IV . Londen: T. Lezen. 1736. blz. 94.
 85. ^ Agnes M. Stewart (1876). Het leven en de brieven van Sir Thomas More . Brandwonden en havermout. P. 339 .
 86. ^ W. Jos Walter (1840). Sir Thomas More His Life and Times: geïllustreerd uit zijn eigen geschriften en uit hedendaagse documenten . Londen: Charles Dolman. P. 353.
 87. ^ Hume, David (1813), De geschiedenis van Engeland , p. 632.
 88. ^ Guy, John, A Daughter's Love: Thomas & Margaret More , London: Fourth Estate, 2008, ISBN 978-0-00-719231-1 , p. 266. 
 89. ^ Thomas Edward Bridgett (1891). Leven en geschriften van Sir Thomas More: Lord Chancellor of England and Martyr Under Henry VIII . Brandwonden en havermout. P. 436 . Thomas meer hoofd begraven.
 90. ^ "Journaal van de Britse Archeologische Vereniging" . 1 . Britse Archeologische Vereniging. 1895: 142-144. Cite journal requires |journal= (help)
 91. ^ "Lady Margaret Roper en het hoofd van Sir Thomas More" . Voeg hier logo toe Lynsted met Kingsdown Society . Ontvangen 24 juli 2017 .
 92. ^ Doyne Courtenay Bell (1877). Berichten van de historische personen begraven in de kapel van St. Peter Ad Vincula: in de Tower of London . J. Murray. blz. 88-91.
 93. ^ "St. Thomas Meer" . Katholieke Encyclopedie ..
 94. ^ David Hilliam (2010). Klein boek van Dorset . Geschiedenis Pers. ISBN 978-0-7524-6265-3.[ pagina nodig ]
 95. ^ Anne Vail (2004). Heiligdommen van Onze-Lieve-Vrouw in Engeland . Gracewing Publishing. P. 42. ISBN 0-85244-603-9.
 96. ^ Simon Caldwell (21 november 2016). "Het haarhemd van St. Thomas More is nu vastgelegd voor openbare verering" . Katholieke Telegraaf.
 97. ^ Wegemer 1996 , p. 218.
 98. ^ Meyer, Jurgen (2014). "Een ondenkbare geschiedenis van koning Richard de Derde : Thomas More's Fragment en zijn antwoord op Lucian's Tyrannicide ". Moderne taalrecensie . 109 (3): 629-639. doi : 10.5699/modelangrevi.109.3.0629 .
 99. ^ Logan (2011) p168
 100. ^ Markham, Clements (1906). Richard III: zijn leven en karakter . P. 168.
 101. ^ Yoran, H. Thomas More's Richard III: het onderzoeken van de grenzen van het humanisme. Renaissance Studies 15, nee. 4 (2001): 514-37. Ontvangen 1 december 2015.
 102. ^ Meer, Thomas (31 oktober 2013). "Invoering". In Lumby, J Rawson (red.). Mores utopie . Vertaald door Robynson, Raphe (1952 ed.). Cambridge University Press. P. vii. ISBN 978-1-107-64515-8.
 103. ^ Logan (2011) blz. 39, 142, 144
 104. ^ O'Donovan, Louis (5 november 2019). De verdediging van de zeven sacramenten . ISBN 978-1-5380-9202-6.
 105. ^ John Vidmar (2005). De katholieke kerk door de eeuwen heen: een geschiedenis . Paulistische pers. P. 184. ISBN 0-8091-4234-1.
 106. ^ een b Alan Dundes ; Carl R. Pagter (1978). Werk hard en je wordt beloond: stedelijke folklore uit het papieren rijk . Wayne State University Press. blz. 60-61. ISBN 0-8143-2432-0.
 107. ^ Stephen Greenblatt (2012). Leren vloeken: Essays in de vroegmoderne cultuur . Routing. P. 95. ISBN 978-1-136-77420-1.
 108. ^ Bruin, Brendan F. (1935). "St. Thomas More, advocaat" . Fordham Law Review . 3 (3): 375-390.
 109. ^ "Thomas Morus" . kjg.de . Ontvangen 1 juli 2016 .
 110. ^ "De kalender" . De Kerk van Engeland . Ontvangen 27 maart 2021 .
 111. ^ Daniel J. Boorstin (1999). The Seekers: het verhaal van de voortdurende zoektocht van de mens om zijn wereld te begrijpen . Random House Digital, Inc. p. 154. ISBN 978-0-375-70475-8.
 112. ^ Geciteerd in Britannica – The Online Encyclopedia , artikel: Sir Thomas More
 113. ^ Chesterton, GK (1929). De roem van de zalige Thomas More . Londen: Sheed & Ward. P. 63.
 114. ^ a b Geciteerd in Marvin O'Connell, "A Man for all Seasons: Demur van een historicus," Katholiek Dossier 8 no. 2 (maart-april 2002): 16-19 online
 115. ^ Jonathan Swift. "Writings on Religion and the Church, Vol. I. door Jonathan Swift: Ch. 14: Betreffende die universele haat" .
 116. ^ Jonathan Swift, Prozawerken van Jonathan Swift v. 13, Oxford UP, 1959, p. 123
 117. ^ "Reputatie" . Thomas Meer studies. Gearchiveerd van het origineel op 14 augustus 2017 . Ontvangen 14 april 2011 . Cite journal requires |journal= (help).
 118. ^ Kenny, Jack (2011). "Een man met een duurzaam geweten" . Bronnencentrum . Katholieke cultuur via Trinity Communications.
 119. ^ Kamers, RW (1929). Sir Thomas More's Fame onder zijn landgenoten . Londen: Sheed & Ward. P. 13.
 120. ^ "De kalender" . Kerk van Engeland . Ontvangen 23 maart 2021 .
 121. ^ Colclough, David (2011) [2004]. "Donne, John (1572-1631)". Oxford Dictionary of National Biography (online red.). Oxford Universiteit krant. doi : 10.1093/ref:odnb/7819 . (Abonnement of lidmaatschap van de openbare bibliotheek in het VK vereist.)
 122. ^ McNamara, Robert (2003). "Ierse perspectieven op de oorlog in Vietnam". Ierse studies in internationale zaken . 14 : 75-94. doi : 10.3318/ISIA.2003.14.1.75 . JSTOR 30001965 . 
 123. ^ a B Kautsky, Karl (1888). Thomas More en zijn utopie . Ontvangen 16 januari 2015 . Deel III. UTOPIA … Hoofdstuk V. HET DOEL VAN UTOPIA … Historici en economen die verbijsterd zijn door Utopia, zien in deze naam een ​​subtiele hint van More dat hij zelf zijn communisme als een onuitvoerbare droom beschouwde.
 124. ^ Moreau, Jean-Philippe (1992). "Review of Miscellanea Moreana: Essays voor Germain Marc'hadour ". Etudes Anglaises . 45 (2): 202-204.
 125. ^ Sue Parrill, William Baxter Robison (2013). "The Tudors op film en televisie", p. 92. McFarland,
 126. ^ Lang, William B. De gelegenheid van het boek van Sir Thomas More . Howard-Hill, TH-redacteur. Shakespeare en Sir Thomas More; essays over het stuk en zijn Shakespeare-interesse . Cambridge University Press. (1989) ISBN 0-521-34658-4 . pagina's 49-54 
 127. ^ Gabrieli, Vittorio. Melchiori, Giorgio, redacteuren Inleiding . Maandag, Antoon. En anderen. Sir Thomas Meer . Manchester University Press. ISBN 0-7190-1544-8 . Pagina 1 
 128. ^ Gary O'Connor (2002), Paul Scofield: een acteur voor alle seizoenen , Applause Books. Pagina 150.
 129. ^ Hout, James (2010). The Broken Estate: Essays over literatuur en geloof . New York: Picador. P. 15. ISBN 978-0-312-42956-0.
 130. ^ Vis, Simon (1871). Een smeekbede voor de bedelaars . Vroeg Engels Tekst Society. simon vis.
 131. ^ zie Vis, Simon. "Voorraad voor de bedelaar." 1529 in Carroll, Gerald L. en Joseph B. Murray. De Yale-editie van de complete werken van St. Thomas More . vol. 7. New Haven: Yale University Press, 1990, blz. 1-10. Zie ook Pineas, Rainer. "Thomas More's controverse met Simon Fish." Studies in Engelse literatuur, 1500-1900 , Vol. 7, No. 1, The English Renaissance , Winter, 1967, 13-14.
 132. ^ USF overweegt misschien zeldzame boeken te verkopen , phil-hum-ren.uni-muenchen.de. Ontvangen 19 mei 2021.
 133. ^ Sangorski Manuscript een Top Lot bij de verkoop van Dr. Elmer Belt's Collection PBA's , finebooksmagazine.com. Ontvangen 19 mei 2021.
 134. ^ Otto Schaefer , "Doelstellingen in het verzamelen van boeken", The Record , Gleeson Library Associates, Number 11, San Francisco: University of San Francisco, 1978.
 135. ^ Lord Wardington , oxfordmail.co.uk. Ontvangen 19 mei 2021.
 136. ^ a b c afoniya (10 juli 2013). "Over de verwijdering van een standbeeld in Moskou" . Ontvangen 20 december 2014 . Wat bekend stond als de Stele of Freedom of de Obelisk of Revolutionary Thinkersis ontmanteld om over enkele maanden opnieuw te worden geïnstalleerd als monument voor de Romanov-dynastie. Deze historisch symbolische handeling werd op 2 juli geheel onaangekondigd uitgevoerd … De obelisk was historisch en ideologisch een van de meest interessante beelden vanwege het soort namen dat het op het beeld had. Dit was niet alleen een geval van Marx, Engels, Lenin. Het was (naar het schijnt) het eerste revolutionaire monument dat werd geopend na de revolutie van 1917 en, in een niet-dogmatische geest, bevatte het de namen van anarchisten, reformistische socialisten en zelfs die van Thomas More.
 137. ^ a B "Het Centrum voor Thomas More Studies Kunst > Galerij > Moskou" . Het Centrum voor Thomas More Studies aan de Universiteit van Dallas . 2010 . Ontvangen 20 december 2014 . Dit monument, voorgesteld door Lenin en gebouwd in 1918, noemt Thomas More (negende van boven) een van de meest invloedrijke denkers 'die de bevrijding van de mensheid van onderdrukking, willekeur en uitbuiting bevorderden'. Het bevindt zich in de Aleksndrovsky-tuin in de buurt van het Kremlin.
 138. ^ Kerel, John Alexander (2000). Thomas Meer . Arnoldus. blz. 95-96. ISBN 978-0-340-73139-0.
 139. ^ " " Thomas More." The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition. 1970-1979. The Gale Group, Inc" . Het gratis woordenboek [internet] . 1979 . Ontvangen 14 september 2021 .Het volgende artikel komt uit The Great Soviet Encyclopedia (1979). Het kan achterhaald of ideologisch bevooroordeeld zijn. ... Meer, Thomas ... Engelse humanist, staatsman en schrijver; grondlegger van het utopisch socialisme. ... More is vooral beroemd om de dialoog Utopia (1516; Russische vertaling, 1789), die de ideale samenleving op het denkbeeldige eiland Utopia beschrijft. ... Hij was de eerste die een samenleving beschreef waarin privé-eigendom (zelfs persoonlijk eigendom) is afgeschaft, gelijkheid van consumptie is ingevoerd (zoals in de vroegchristelijke communes), en productie en de manier van leven zijn gesocialiseerd. ... Het gezin, een cel voor de communistische manier van leven, is meer georganiseerd als een productieve eenheid dan als een verwantschapseenheid. ... More geloofde niet dat de ideale samenleving door revolutie zou worden bereikt. utopie ...grote invloed gehad op de hervormers van de daaropvolgende eeuwen, vooral Morelly, G. Babeuf, Saint-Simon, C. Fourier, E. Cabet en andere vertegenwoordigers van het utopische socialisme. ... De Grote Sovjet Encyclopedie, 3e editie (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
 140. ^ a B "St. Thomas More" . Katholieke Encyclopedie . 1913. Het hele werk is echt een oefening van de verbeelding met veel briljante satire op de wereld van More's eigen tijd. … er kan geen twijfel over bestaan ​​dat hij dolblij zou zijn geweest met het in de val lokken van William Morris, die er een compleet evangelie van het socialisme in ontdekte
 141. ^ Bloei, Harold ; Hobby, Blake (2010). Slavernij Slavernij en emancipatie] en emancipatie . Infobase publiceren . blz. 173-174. ISBN 978-1-60413-441-4. Ontvangen 20 januari 2015 . Bovendien benadrukt Solzjenitsyn dat het Sovjetsysteem niet kan overleven zonder de kampen, dat het Sovjetcommunisme slavernij en dwangarbeid vereist. "...voorzien al in Thomas More, de overgrootvader van het socialisme, in zijn Utopia was [de] arbeid van zeks nodig voor vernederend en bijzonder zwaar werk, dat niemand onder het socialisme zou willen uitvoeren" ( Goelag, deel 3." 578).
 142. ^ Chen, Chapman (2011). Pekka Kujamäki (red.). "Postkoloniale Hong Kong Drama Translation" in "Beyond Borders: Translations Ontroerende talen, literatuur en culturen" . Deel 39 van Trans-D. Arbeiten zur Theorie en Praxis des Übersetzens und Dolmetschens . Frank & Timme GmbH , Berlijn. blz. 47-54. ISBN 978-3-86596-356-7. Ontvangen 8 januari 2015 .
 143. ^ Thomas More: de heilige en de maatschappij; adressen en artikelen over St Thomas More werden verder gepubliceerd ter herdenking van het gouden jubileum van de oprichting van de St Thomas More Society op 14 augustus 1945 . Sydney: St Thomas More Society. 1995. blz. 110. ISBN 978-0-646-26104-1.
 144. ^ Ackroyd (1999) p244. Bibliograaf William Carew Hazlitt wijstin zijn Shakespeare Jest Book Volume III ( OCLC 690506548 ) de publicatie van het werk toe aan More's zwager John Rastell , met een datum van 23 maart 1525. 
 145. ^ Ackroyd (1999) p248
 146. ^ a b c "Thomas More komt naar Chelsea" . www.rbkc.gov.uk . Royal Borough of Kensington en Chelsea . Ontvangen 19 januari 2021 .
 147. ^ Godfrey, Walter H. "Survey of London: De site van Beaufort House | British History Online" . www.british-history.ac.uk . Provincieraad van Londen . Ontvangen 20 januari 2021 .
 148. ^ Bever, Alfred (1892). Gedenktekens van het oude Chelsea . Londen: Elliot Stock . blz. 118-138. OCLC 499072940 . In...1682...Chelsey...werd verkocht aan...de eerste hertog van Beaufort...en droeg voortaan [de] naam. 
 149. ^ Ackroyd (1999) pp234-5
 150. ^ a B Weinreb, Ben ; Hibbert, Christopher (1983). "Crosby-zaal". The London Encyclopædia (1993 ed.). Londen: Macmillan. blz. 219-220. ISBN 0-333-57688-8.
 151. ^ Norman, Philip ; Caroe, WD (1908). Overzicht van London Monograph 9, Crosby Place . London: Comité voor het onderzoek van de gedenktekens van Groot-Londen. blz. 15-32. OCLC 644450239 . Van de [...] contracten tussen More en de uitvoerders van Sir John Rest[...]More betaald aan de genoemde uitvoerders... £ 150, en de datum was 1 juni 1523. 
 152. ^ "Crosbyzaal" . The Times (39282). Londen. 26 mei 1910. p. 8.
 153. ^ Adelaar, Dorothy; et al., red. (2008). The Oxford gids voor literaire Groot-Brittannië en Ierland (3e ed.). Oxford [Engeland]: Oxford University Press. P. 115. ISBN 978-0-19-861460-9.
 154. ^ "St Katharine's Dock" . Oost-Londen verkennen . Ontvangen 4 november 2015 .
 155. ^ Schulte Herbrüggen, Hubertus (1982). Das Haupt des Thomas Morus in de St. Dunstan-Kirche zu Canterbury . Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bronnen

biografieën

(Opmerking: Brémond wordt vaak geciteerd in Berglar (2009))

Geschiedschrijving

 • Gushurst-Moore, André (2004), "A Man for All Eras: Recent Books on Thomas More", Politicologie Reviewer , 33 : 90-143.
 • Guy, John (2000), "The Search for the Historical Thomas More" , History Review : 15+.
 • Miles, Leland. "Vervolging en de dialoog van troost: een frisse kijk op de aanklachten tegen Thomas More." Tijdschrift voor Britse studies , vol. 5, nee. 1, 1965, blz. 19-30. online

Primaire bronnen

 • Meer, Thomas (1947), Rogers, Elizabeth (red.), De correspondentie van Sir Thomas More , Princeton University Press.
 • ——— (1963-1997), Yale-editie van de complete werken van St. Thomas More , Yale University Press.
 • ——— (2001), da Silva, Álvaro (red.), De laatste brieven van Thomas More.
 • ——— (2003), Thornton, John F (red.), Saint Thomas More: Selected Writings.
 • ——— (2004), Wegemer, Gerald B; Smith, Stephen W (eds.), A Thomas More Source Book , Catholic University of America Press.
 • ——— (2010), Logan, George M; Adams, Robert M (eds.), Utopia , Critical Editions (3e ed.), Norton.

Externe links

politieke bureaus
Voorafgegaan door Kanselier van het hertogdom Lancaster
1525-1529
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Voorzitter van het Lagerhuis
1523
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Lord Chancellor
1529-1532