Robert Wodehouse

Robert Wodehouse (overleden in 1346) was een middeleeuwse Engelse beheerder.

Hij werd waarschijnlijk uit gewone stam geboren in Norwell Woodhouse , Nottinghamshire en vond werk als klerk op het kantoor van de geheime zegel. In een veertigjarige carrière bekleedde hij een opeenvolging van ambten. Hij was schatkist en controleur van de garderobe (1309–1318), voordat hij werd gepromoveerd tot baron van de schatkist (tot 1323). Na nog een korte periode als controleur (en bewaarder van het staatszegel ) werd hij in 1323 benoemd tot bewaarder van de kleerkast (tot 1328).

Vervolgens was hij penningmeester (1329-1330), minister van Financiën (1330-1331) en opnieuw penningmeester in 1338. In december 1338 werd hij door Edward III ontslagen wegens onbevredigende dienst, waarmee een einde kwam aan zijn regeringscarrière. Tijdens zijn lange carrière werd hij echter goed beloond met een aantal kerkelijke beneficiën en in 1328 werd hij benoemd tot aartsdiaken van Richmond , Yorkshire.

Hij stierf, waarschijnlijk in Stamford, begin 1346 en werd begraven in het koor van de kerk van het Augustijner klooster in Stamford.

Referenties

  • Kirby, JL "Wodehouse, Robert" . Oxford Dictionary of National Biography (online red.). Oxford Universiteit krant. doi :10.1093/ref:odnb/29814 . Ontvangen 9 januari 2012 . (Abonnement of lidmaatschap van de Britse openbare bibliotheek vereist.)


Opgehaald van "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Wodehouse&oldid=1128199385"