Richard de Bury

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken

Richard de Bury
Bisschop van Durham
Zegel van Richard de Bury.jpg
Mandorla -vormig zegel van Richard de Bury, bisschop van Durham. De Latijnse inscriptie is: S (igillum) Ricardi dei grat (ia) Dunelmensis epi (scopus) ("zegel van Richard, bij de gratie van God, bisschop van Durham"). Wapens van koning Edward III aan weerszijden
Benoemdfebruari 1333
Termijn beëindigd14 april 1345
VoorgangerLewis de Beaumont
OpvolgerThomas Hatfield
Persoonlijke gegevens
Geboren24 januari 1287
Ging dood14 april 1345 (58 jaar)
denominatiekatholiek

Richard de Bury (24 januari 1287 [a] - 14 april 1345), ook bekend als Richard Aungerville of Aungervyle , [3] was een Engelse priester, leraar, bisschop, schrijver en bibliofiel . Hij was een beschermheer van het leren en een van de eerste Engelse verzamelaars van boeken. Hij wordt vooral herinnerd voor zijn Philobiblon , geschreven om de geestelijkheid in te prenten het streven naar leren en de liefde voor boeken. De Philobiblon wordt beschouwd als een van de vroegste boeken om bibliotheken diepgaand te bespreken.

vroege

Richard de Bury werd geboren in de buurt van Bury St. Edmunds , Suffolk, de zoon van Sir Richard Aungervyle, die afstamde van een ridder die vocht voor de mannen van Willem de Veroveraar . [4] Aungervyle vestigde zich in Leicestershire en de familie kwam in het bezit van het landhuis van Willoughby. [5]

Sir Richard Aungervyle stierf toen De Bury nog een jonge jongen was. Hij werd opgeleid door zijn oom van moederszijde , John de Willoughby , [6] en na het verlaten van de middelbare school werd hij naar de Universiteit van Oxford gestuurd , waar hij filosofie en theologie studeerde. [5] Er wordt vaak gemeld dat De Bury een benedictijner monnik werd in de kathedraal van Durham [7] [3] hoewel verschillende gerespecteerde bronnen dit betwisten, [5] omdat er geen bewijs is dat hij lid werd van de Orde. In feite was hij een priester en geen monnik. [8] Hij werd leermeester van de toekomstige koning Edward III terwijl graaf van Chester(die hij later zou dienen als hoge kanselier en penningmeester van Engeland) en, volgens Thomas Frognall Dibdin , de prins inspireerde met zijn eigen liefde voor boeken. [5]

Beheerder

Op de een of andere manier raakte hij betrokken bij de intriges die voorafgingen aan de afzetting van koning Edward II , en voorzag hij koningin Isabella en haar minnaar, Roger Mortimer , in Parijs in 1325 van geld uit de inkomsten van Brienne, van welke provincie hij penningmeester was. Hij moest zich enige tijd in Parijs verbergen voor de officieren die door Edward II waren gestuurd om hem te arresteren. Bij de toetreding van Edward III werden zijn diensten beloond met snelle promotie. Hij was schatkist van de koning (1327-28), penningmeester van de kleerkast (1328-29) [5] en daarna Lord Privy Seal in 1329. [9]De koning beval hem herhaaldelijk aan bij de paus en stuurde hem tweemaal, in 1330 en 1333, als ambassadeur bij het pauselijke hof in ballingschap in Avignon . Tijdens de eerste van deze bezoeken ontmoette hij een collega-bibliofiel, Petrarca , die zijn indruk van Aungerville optekent als "niet onwetend van literatuur en van zijn jeugd af onvoorstelbaar nieuwsgierig naar verborgen dingen". [10] Petrarca vroeg hem om informatie over Thule , maar de Bury, die beloofde te antwoorden als hij weer thuis was tussen zijn boeken, reageerde nooit op herhaalde vragen. Paus Johannes XXII benoemde hem tot zijn voornaamste kapelaan en schonk hem een ​​rochet ter ere van het volgende vacante bisdom in Engeland. [5]

Bisschop van Durham

Tijdens zijn afwezigheid uit Engeland werd de Bury in februari 1333 tot deken van Wells benoemd . In september van datzelfde jaar werd hij door de koning tot bisschop van Durham [11] benoemd, waarbij hij de keuze van de monniken, die hadden gekozen en feitelijk installeerden hun sub-prior, Robert de Graystanes . In februari 1334 werd de Bury benoemd tot Lord Treasurer , [12] een benoeming die hij later in het jaar verruilde voor die van Lord Chancellor . Hij nam het volgende jaar ontslag [5] [13] en nadat hij regelingen had getroffen voor de bescherming van zijn noordelijke bisdom tegen een verwachte aanval door de Schotten, ging hij in juli 1336 naar Frankrijk om een ​​regeling te treffen voor de vorderingen in geschil tussen Edward en de Franse koning. In het volgende jaar was hij lid van drie commissies voor de verdediging van de noordelijke provincies. In juni 1338 werd hij opnieuw naar het buitenland gestuurd op een vredesmissie, maar werd binnen een maand belaagd door de naderende campagne. [14]

De Bury reisde naar Koblenz en ontmoette Louis IV, de Heilige Roomse keizer , en het volgende jaar werd hij naar Engeland gestuurd om geld in te zamelen. Dit lijkt zijn laatste bezoek aan het continent te zijn geweest. In 1340 en 1342 probeerde hij opnieuw vrede te sluiten met de Schotten, maar verliet daarna de openbare politiek om voor zijn bisdom te zorgen en een bibliotheek op te bouwen. Hij zond heinde en verre op zoek naar manuscripten en redde vele boekdelen van de beschuldiging van onwetende en nalatige monniken. Het kan zijn dat hij soms buitensporige druk op de eigenaren heeft uitgeoefend, want het is opgetekend dat een abt van St. Albans hem omkocht met vier waardevolle boeken, en dat De Bury, die bepaalde felbegeerde privileges voor het klooster verwierf, tweeëndertig van hem kocht andere boeken voor vijftig zilverstukken, veel minder dan hun normale prijs. Het record van zijnpassie voor boeken , zijn Philobiblon (Grieks voor "The Love of Books"), is een Latijnse verhandeling ter ere van boeken. [15] De Philobiblon werd voltooid in 1344 en voor het eerst gedrukt in 1473. [16] [17] De meest nauwkeurige en betrouwbare Engelse vertaling is van Ernest C. Thomas in 1888. [18] Alfred Hessel beschrijft de Philobiblon als "[t] De bijzondere charme van de verontschuldiging bestaat in feite uit het feit dat het een degelijke bibliotheektheorie bevat, hoewel gekleed in middeleeuws gewaad". [19] Dit opmerkelijke stuk literatuur is een van de vroegste boeken waarin het bibliotheekwezen diepgaand wordt besproken. [20]

bibliofiel

Richard de Bury doet verslag van de onvermoeibare pogingen van hemzelf en zijn agenten om boeken te verzamelen. Hij vermeldt zijn voornemen om in Oxford een zaal te stichten en in verband daarmee een bibliotheek waarin zijn boeken de kern zouden vormen. Hij geeft zelfs de data aan die in acht moeten worden genomen voor het uitlenen en verzorgen van de boeken, en had al de voorbereidende stappen voor de stichting genomen. De bisschop stierf echter in grote armoede op 14 april 1345 [15] [11] in Bishop Auckland , en het lijkt waarschijnlijk dat zijn verzameling onmiddellijk na zijn dood werd verspreid. Volgens het traditionele verhaal werden de boeken naar het Durham Benedictines Durham College, Oxford gestuurd, dat kort daarna werd begiftigd door bisschop Hatfield, [21]en dat bij de ontbinding van de stichting door Henry VIII ze werden verdeeld tussen Duke Humphrey of Gloucester 's bibliotheek, Balliol College, Oxford , en George Owen . [15] Overlevend bewijs in de rollen van Durham College suggereert echter dat de overdracht nooit heeft plaatsgevonden, en tot 70 jaar na de dood van de Bury werd er geen bibliotheek gebouwd op Durham College. [22] Van slechts twee delen is bekend dat ze bestaan; het ene is een kopie van de werken van John of Salisbury in het British Museum , en het andere is enkele theologische verhandelingen van Anselm en anderen in het Bodleian . [15]

De belangrijkste autoriteit voor het leven van de bisschop is William de Chambre , gedrukt in Wharton's Anglia Sacra , 1691, en in Historiae conelmensis scriptores tres , Surtees Soc., 1839, die hem beschrijft als een beminnelijk en uitstekend man, liefdadig in zijn bisdom, en de liberale beschermheer van vele geleerde mannen, waaronder Thomas Bradwardine , later aartsbisschop van Canterbury , Richard Fitzralph , daarna aartsbisschop van Armagh, de vijand van de bedelmonniken , Walter Burley , die Aristoteles vertaalde , John Mauduit de astronoom , Robert Holkoten Richard de Kilvington . John Bale en Pits Ik noem andere werken van hem, Epistolae Familiares en Orationes ad Principes . De openingswoorden van de Philobiblon en de Epistolae zoals die door Bale worden gegeven, vertegenwoordigen die van de Philobiblon en zijn proloog, waarvan hij klaarblijkelijk twee boeken uit één verhandeling heeft gemaakt. Het is mogelijk dat de Orationes een brievenboek van Richard de Bury vertegenwoordigen, getiteld Liber Epistolaris quondam dominiis cardi de Bury, Episcopi Dunelmensis , nu in het bezit van Lord Harlech. [15]

Dit manuscript, waarvan de inhoud volledig is gecatalogiseerd in het Vierde Rapport (1874) van de Commissie voor Historische Handschriften (Appendix, pp. 379-397), bevat talrijke brieven van verschillende pausen, van de koning, een correspondentie over de zaken van de universiteit van Oxford, een andere met de provincie Gascogne , naast enkele toespraken en brieven die klaarblijkelijk bedoeld waren als modellen om bij verschillende gelegenheden te gebruiken. Er is vaak beweerd dat de Philobiblon zelf helemaal niet door Richard de Bury is geschreven, maar door Robert Holkot. Deze bewering wordt ondersteund door het feit dat het in zeven van de bestaande manuscripten van Philobiblon wordt toegeschreven aan Holkote op een inleidende pagina, in deze of enigszins variërende bewoordingen:Incipit prologus in re philobiblon ricardi dunelmensis episcopi que libri composuit ag . Het Parijse manuscript heeft gewoon Philobiblon olchoti anglici en bevat niet de gebruikelijke slotnotitie van de datum waarop het boek door Richard werd voltooid. Aangezien een groot deel van de charme van het boek ligt in het onbewuste verslag van het eigen karakter van de verzamelaar, zou de vestiging van Holkots auteurschap de waarde ervan wezenlijk veranderen. Een bericht van Richard de Bury door zijn tijdgenoot Adam Murimuth ( Continuatio Chronicarum , Rolls series , 1889, p. 171) geeft een minder gunstig verslag van hem dan William de Chambre, bewerend dat hij slechts matig geleerd was, maar graag gezien wilde worden als een groot geleerde. [15]

De Philobiblon

Voor zijn dood in 1345 schreef de Bury een essayboek dat hij samenvoegde in een werk getiteld The Philobiblon . Dit was een woord dat hij creëerde vanuit het Grieks en betekent "liefde voor boeken". Geschreven in het Latijn, zoals de gewoonte van die tijd was, is het verdeeld in twintig hoofdstukken. [23] Deze essays bespreken het verzamelen van boeken, de zorg voor boeken, de 'voordelen van de liefde voor boeken' en de grillen van oorlogen en hoe ze boeken vernietigen. In het boek stelt De Bury dat "dezelfde man niet zowel van goud als van boeken kan houden". [24] In hoofdstuk VII getiteld "The Complaint of Books against Wars" schrijft de Bury:

ALMACHTIGE SCHRIJVER EN MINNAAR VAN VREDE, verstrooi de naties die genieten van oorlog, die vooral plagen is die schadelijk zijn voor boeken. Want oorlogen die zonder de controle van de rede zijn, doen een wilde aanval op alles wat ze tegenkomen, en, zonder de controle van de rede, gaan ze door zonder discretie of onderscheid om de vaten van de rede te vernietigen. [25]

Gelukkig waren dit niet de ijdele woorden van een academicus en bibliofiel. Als diplomaat probeerde de Bury vrede te zoeken in het hele rijk, soms met succes zoals het geval was met Schotland in het noorden, soms zonder succes, zoals het geval was met Frankrijk en het begin van de 100-jarige oorlog. [26] Een van de meest interessante secties in de Philobiblon is Hoofdstuk XIX, getiteld "Van de manier waarop we al onze boeken aan studenten uitlenen". Volgens een geleerde is de Philobiblon "een van de langst bestaande middeleeuwse teksten op het gebied van bibliotheekbeheer". [27] Hier beschrijft de Bury de praktijken voor circulatiecontrole onder de studenten van het college, waarbij hij soms een open-stack-systeem gebruikt in plaats van het dominante closed-stack-systeem. [28] Wat betreft de nalatenschap van de Bury, er werd gezegd over de Philobiblon : "het is de enige herdenking van iemand die zoveel van boeken hield in een tijdperk en een land dat er zo weinig van hield". [29]

Opmerkingen

 1. ^ De Dictionary of National Biography geeft zijn geboortejaar 1281, [1] maar Ernest C. Thomas, die in de inleiding van de 1889-editie van Philobiblon schrijft , stelt dat dit gebaseerd is op een onjuiste lezing. [2]

citaten

 1. ^ Creighton 1886 , p. 25.
 2. ^ Thomas 1889 , blz. xi-xii.
 3. ^ a b Baynes 1878 , p. 85.
 4. ^ Maarten 1986 , p. 7
 5. ^ a b c d e f g Chisholm 1911 , p. 921.
 6. ^ Brown-Syed 2004 , blz. 76-81.
 7. ^ Chisholm 1911 , p. 921 citeert John Pits De Ill. Angl. Script. (1619, blz. 467).
 8. ^ MacLagan (redacteur) 1970 , p. xii; Maarten 1986 , blz. 9 fn.8
 9. ^ Friede et al. 1996 , blz. 94.
 10. ^ Chisholm 1911 , p. 921 citeert Epist. familie lib. iii. Afl. 1
 11. ^ a b Fryde et al. 1996 , blz. 242.
 12. ^ Friede et al. 1996 , blz. 105.
 13. ^ Friede et al. 1996 , blz. 86.
 14. ^ Chisholm 1911 , blz. 921-922.
 15. ^ a b c d e f Chisholm 1911 , p. 922.
 16. ^ EB redactie 2016 .
 17. ^ Lennox 1912 .
 18. ^ Thornton 1966 , p. 22.
 19. ^ Hessel 1955 , p. 38.
 20. ^ Wiegand 2001 , blz. 104.
 21. ^ Maarten 1986 , p. 14.
 22. ^ Blakiston 1869 , blz. 9-10.
 23. ^ MacLagan (redacteur) 1970 , blz. 3, 5.
 24. ^ Murray, Stuart (2009). De bibliotheek: een geïllustreerde geschiedenis . New York, NY: Skyhorse Pub. ISBN 978-1602397064. OCLC  277203534 .
 25. ^ MacLagan (redacteur) 1970 , p. 71.
 26. ^ MacLagan (redacteur) 1970 , p. xvii.
 27. ^ Bruin-Syed 2004 , p. 77.
 28. ^ Bruin-Syed 2004 , p. 79.
 29. ^ Maarten 1986 , p. 24.

Referenties

 • Baynes, TS, ed. (1878). "Aungervyle, Richard"  . Encyclopedie Britannica . vol. 3 (9e ed.). New York: de zonen van Charles Scribner. p. 85.
 • Blakiston, Herbert ED (1896), "Sommige Durham College Rolls", in Burrows, Montagu (red.), Collectanea , Oxford: Oxford Historical Society, pp 1-76 , teruggehaald 31 januari 2021
 • Brown-Syed, Christopher (januari 2004). "The Love of Books: The Philobiblon van Richard De Bury". Bibliotheek- en archiefbeveiliging 19 (1): 76-81.
 • Creighton, Mandell (1886). "Begraaf, Richard de"  . In Stephen, Leslie (red.). Woordenboek van nationale biografie . vol. 8. Londen: Smith, Elder & Co. blz. 25-27.
 • De Bury, R. (1889). De Philobiblon van Richard de Bury . Vertaald door Thomas, Ernest C. New York: Lockwood en Coombes.
 • De Bury, R. (1970) [1889]. MacLagan, Michael (red.). Philobiblon [door] Richard de Bury . Vertaald door Thomas, Ernest C. New York: Barnes & Noble.
 • Dunn, Stephanie (2009). Richard de Bury . Valdosta Georgia: privépublicatie. p. 4.
 • EB-redactie (2016). "Richard de Bury" . Encyclopedie Britannica . {{cite encyclopedia}}: |author=heeft generieke naam ( help )
 • Fryde, EB; Greenway, DE; Porter, S.; Roy, I. (1996). Handbook of British Chronology (derde editie, herziene red.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56350-X.
 • Hessel, Alfred (1955). De geschiedenis van bibliotheken, vert . New Brunswick, NJ: Ruben Peiss.
 • Lennox, Patrick Joseph (1912). "Richard de Bury"  . In Herbermann, Charles (red.). Katholieke Encyclopedie . vol. 13. New York: Robert Appleton Company.
 • Martin, SS (1986). Richard D'aungerville de bury, 1287-1345 (Engeland, bisschop van Durham) . Emory-universiteit. ProQuest 303446130 .  ProQuest Dissertaties en stellingen 286 p. (303446130)
 • Thornton, John Leonard (1966). Geselecteerde lezingen in de geschiedenis van het bibliotheekwezen . Londen: The Library Association.
 • Wiegand, Wayne (april 2001). "Deze maand, 656 jaar geleden". Amerikaanse bibliotheken . 32 (4).

Naamsvermelding

Externe links

politieke bureaus
Voorafgegaan door Lord Privy Seal
1329-1334
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Lord Chancellor
1334-1335
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Lord High Penningmeester
1334
Opgevolgd door
titels katholieke kerk
Voorafgegaan door Bisschop van Durham
1333-1345
Opgevolgd door