Paus Bonifatius VIII

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken

paus

Bonifatius VIII
Bisschop van Rome
Giotto, bonifacio VIII proclama il giubileo del 1300, frame 02.jpg
Bonifatius VIII roept het jubileumjaar uit, fresco van Giotto in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
Kerkkatholieke kerk
pausdom begon24 december 1294
pausdom beëindigd11 oktober 1303
VoorgangerCelestine V
OpvolgerBenedictus XI
Bestellingen
wijding23 januari 1295
door  Hughes Aycelin de Billom
Gemaakt kardinaal12 april 1281
door Martin IV
Persoonlijke gegevens
Geboren
Benedetto Caetani

C. 1230
Ging dood11 oktober 1303 (1303-10-11)(72-73 jaar)
Rome , Pauselijke Staten
Vorige bericht(en)
wapenschildHet wapen van Bonifatius VIII
Andere pausen met de naam Bonifatius

Paus Bonifatius VIII ( Latijn : Bonifatius PP VIII ; geboren Benedetto Caetani , ca. 1230 - 11 oktober 1303) was het hoofd van de katholieke kerk en heerser van de pauselijke staten van 24 december 1294 tot aan zijn dood in 1303. De familie Caetani was van adellijke oorsprong, met connecties met het pausdom. Hij volgde paus Celestine V op, die afstand had gedaan van de pauselijke troon . Bonifatius bracht zijn vroege carrière in het buitenland door in diplomatieke functies.

Bonifatius VIII deed enkele van de sterkste aanspraken van elke paus op zowel tijdelijke als geestelijke macht. Hij hield zich vaak bezig met buitenlandse zaken, onder meer in Frankrijk, Sicilië, Italië en de Eerste Oorlog van de Schotse onafhankelijkheid . Deze opvattingen, en zijn chronische tussenkomst in "tijdelijke" aangelegenheden, leidden tot veel bittere ruzies met Albert I van Duitsland , Filips IV van Frankrijk en Dante Alighieri , die de paus in de Achtste Cirkel van de Hel plaatste in zijn Goddelijke Komedie , tussen de Simoniacs .

Bonifatius systematiseerde het kerkelijk recht door het te bundelen in een nieuw deel, het Liber Sextus (1298), dat nog steeds belangrijk bronnenmateriaal is voor kerkelijke juristen. Hij stelde het eerste katholieke " jubeljaar " in dat in Rome zou plaatsvinden . Bonifatius was in 1296 voor het eerst in conflict geraakt met Filips IV van Frankrijk, toen deze de opkomende natiestaat probeerde te versterken door belastingen op te leggen aan de geestelijkheid en hen uit te sluiten van het bestuur van de wet. Bonifatius excommuniceerde Filips en alle anderen die de Franse geestelijkheid verhinderden om naar de Heilige Stoel te reizen , waarna de koning zijn troepen stuurde om de pauselijke residentie in Anagni aan te vallen.op 7 september 1303 en hem gevangen nemen. Bonifatius werd drie dagen vastgehouden en zwaar geslagen.

Koning Filips IV zette paus Clemens V van het pausdom van Avignon onder druk om een ​​postuum proces tegen Bonifatius te organiseren . Hij werd beschuldigd van ketterij en sodomie , maar er werd geen vonnis tegen hem uitgesproken.

Leven

Familie

Benedetto Caetani werd geboren in Anagni , zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Rome . Hij was een jongere zoon van Roffredo Caetani (Podestà van Todi in 1274-1275), een lid van een adellijke familie van de Pauselijke Staten , de Caetani of Gaetani dell'Aquila . [1]

Via zijn moeder, Emilia Patrasso di Guarcino, een nicht van paus Alexander IV (Rinaldo dei Conti di Segni - die zelf een neef was van paus Gregorius IX ), was hij niet ver verwijderd van de zetel van kerkelijke macht en patronage. De jongere broer van zijn vader, Atenolfo, was Podestà di Orvieto . [2]

Vroege

Benedetto zette zijn eerste stappen in het religieuze leven toen hij naar het klooster van de minderbroeders in Velletri werd gestuurd , waar hij onder de hoede van zijn oom van moederszijde, Fra Leonardo Patrasso, werd geplaatst. [3] Met toestemming van paus Alexander IV kreeg hij een canonry in de kathedraal in het familiebolwerk Anagni . De vroegste vermelding van hem is als getuige van een daad van bisschop Pandulf van Anagni op 16 oktober 1250. [4] In 1252, toen zijn vaderlijke oom Pietro Caetani bisschop werd van Todi , in Umbrië , volgde Benedetto hem naar Todien begon daar zijn juridische studie.

Zijn oom Pietro verleende hem in 1260 een kanunnik in de kathedraal van Todi . Hij kwam ook in het bezit van het kleine nabijgelegen castello van Sismano , een plaats met eenentwintig vuren (haarden, families). In latere jaren getuigde pater Vitalis , de prior van S. Egidio de S. Gemino in Narni, dat hij hem kende en met hem sprak in Todi en dat Benedetto op een school zat die geleid werd door Rouchetus , een doctor in de rechten, uit die stad. [5]

Benedetto vergat nooit zijn wortels in Todi , later beschreef hij de stad als "de woonplaats van zijn vroege jeugd", [ Dit citaat heeft een citaat nodig ] de stad die "hem voedde terwijl hij nog jonge jaren was", [ Dit citaat heeft een citaat nodig ] en als een plek waar hij "blijvende herinneringen vasthield". [ Dit citaat heeft een citaat nodig ] Later in zijn leven sprak hij herhaaldelijk zijn dankbaarheid uit aan Anagni, Todi en zijn familie.

In 1264 trad Benedetto toe tot de Romeinse Curie , misschien met het ambt van Advocatus. [6] Hij diende als secretaris van kardinaal Simon de Brion, de toekomstige paus Martinus IV , op een missie naar Frankrijk. Kardinaal Simon was tussen 25 en 27 april 1264 door paus Urbanus IV (Jacques Pantaléon) aangesteld om onderhandelingen aan te gaan met Karel van Anjou , Comte de Provence , over de Kroon van Napels en Sicilië . Op 1 mei 1264 kreeg hij toestemming om twee of drie tabelliones (secretarissen) voor zijn missie te benoemen, waaronder Benedetto. [7]

Op 26 februari 1265, slechts elf dagen na zijn kroning, schreef de nieuwe paus, paus Clemens IV , aan kardinaal Simon dat hij de onderhandelingen moest afbreken en onmiddellijk naar de Provence moest reizen , waar hij verdere instructies zou krijgen. Op dezelfde dag schreef Clemens aan Karel van Anjou, waarin hij hem meedeelde dat de paus 35 voorwaarden had waaraan Karel moest instemmen bij het aanvaarden van de kroon; hij schreef ook aan Hendrik III van Engeland en zijn zoon Edmund dat ze nooit het koninkrijk Sicilië hadden gehad . [8] Hij prees ook de kardinaal de Sienese bankiers die voor Urbanus IV hadden gewerkt om geld in te zamelen voor Karel van Anjou, en dat hij ongeveer 7.000 aan hen zou overmaken.pond Tournois van de decima (tien procent belasting) van Frankrijk. Om de zaken met Karel van Anjou te bespoedigen, werd kardinaal Simon op 20 maart 1265 gemachtigd om beneficies van kathedralen of anderszins binnen zijn provincie te verstrekken aan vijf van zijn geestelijken. [9] Dit kan de gelegenheid zijn geweest waarop Benedetto Caetani ten minste enkele van zijn Franse beneficies verwierf. Op 9 april 1265 werd op verzoek van kardinaal Simon de Brion verklaard dat het legaat dat hem door paus Urbanus was toegewezen, niet was verstreken bij het overlijden van Urbanus IV. [10] Het zou geen zin hebben om een ​​dergelijke uitspraak te doen als kardinaal Simon al niet langer legaat was .

Op 4 mei 1265 werd kardinaal Ottobono Fieschi door de nieuwe paus Clemens IV benoemd tot apostolisch legaat in Engeland, Schotland, Wales en Ierland. [11] In feite werd hij gestuurd als de opvolger van kardinaal Guy Folques, die op 5 februari 1265 tot Clemens IV was gekozen. [12] Op 29 augustus 1265 werd de kardinaal aan het Franse hof ontvangen door koning Lodewijk IX . Daar hoorde hij dat Simon de Montfort en zijn zoon Henry eerder die maand waren gesneuveld in de Slag bij Evesham . Kardinaal Ottobono bereikte Boulogne pas in oktober 1265. Hij werd vergezeld door Benedetto Caetani. [13]Hij was tot juli 1268 in Engeland en werkte aan de onderdrukking van de overblijfselen van de baronnen van Simon de Montfort, die nog steeds in de strijd waren tegen koning Hendrik III van Engeland. Om hun rebellie te financieren, hadden de baronnen een belasting van 10% geheven op kerkeigendom, die de paus terug wilde omdat de tienden oncanoniek waren. Dit nadeel was een grote zorg van kardinaal Ottobono en zijn gevolg. [14] Terwijl hij in Engeland was, werd Benedetto Caetani rector van de St. Lawrence's kerk in Towcester , Northamptonshire . [15] [16]

Bij Benedetto's terugkeer uit Engeland is er een periode van acht jaar waarin niets bekend is over zijn leven. Deze periode omvatte echter de lange leegstand van de pauselijke troon van 29 november 1268 tot februari 1272, toen paus Gregorius X de pauselijke troon aanvaardde. Het omvat ook de tijdsperiode waarin paus Gregorius en zijn kardinalen in 1273 naar Frankrijk gingen voor het tweede concilie van Lyon, evenals de Achtste Kruistocht , geleid door Lodewijk IX, in 1270. De paus en enkele van de kardinalen begonnen aan hun terugkeer naar Italië eind november 1275. Paus Gregorius vierde Kerstmis in Arezzo en stierf daar op 10 januari 1276. In 1276 werd Benedetto echter naar Frankrijk gestuurd om toezicht te houden op de inning van een tiende, wat misschien was toen hij het ambt van Advocatus in de Romeinse Curie bekleedde, [17] en vervolgens eind 1270 werd benoemd tot pauselijke notaris . Gedurende deze tijd verzamelde Benedetto zeventien beneficies, die hij mocht houden toen hij werd gepromoveerd. Sommige hiervan zijn opgesomd in een bul van paus Martinus IV, waarin hij kardinaal Benedetto Caetani het diaconaat van S. Nicolas in Carcere schonk. [18]

In Orvieto, op 12 april 1281, creëerde paus Martinus IV Benedetto Caetani kardinaal diaken van Sint Nicolaas in Carcere. [19] In 1288 werd hij als legaat naar Umbrië gestuurd om te proberen de strijd tussen Welfen en Ghibellijnen te kalmeren , die de vorm aannam van een oorlog tussen de steden Perugia en Foligno . [20] In de winter van 1289 was hij een van de adviseurs van paus Nicolaas IV toen hij besloot tot een oplossing van de geschillen over de verkiezing of benoeming van Portugese bisschoppen, waarin koning Denis een belangrijke rol speelde. Om meer gezag te geven aan het uiteindelijke mandaat van de paus, kardinaalLatino Orsini van Ostia , kardinaal Pietro Peregrosso van S. Marco en kardinaal Benedetto van S. Nicola in Carcere plaatsten hun handtekeningen en zegels. [21] Drie jaar later, op 22 september 1291, [22] promoveerde paus Nicolaas IV (Girolamo Maschi d'Ascoli, O.Min.) hem tot de Orde van Kardinale Priesters , met de titel SS. Silvester en Martin. [23] Gezien het feit dat er slechts een dozijn kardinalen waren, kreeg kardinaal Benedetto de zorg ( commenda ) van het diaconaat van S. Agata en zijn oude diaconie van S. Nicola in Carcere. [24] Als kardinaal diende hij als pauselijke legaatin diplomatieke onderhandelingen met Frankrijk, Napels, Sicilië en Aragon.

verkiezing

Pauselijke bulla van Bonifatius VIII (doorboord na oorspronkelijk gebruik)

Paus Celestine V (die broeder Peter was geweest, de kluizenaar van de berg Murrone bij Sulmone) deed op 13 december 1294 in Napels afstand van de troon , waar hij, tot groot ongenoegen van een aantal kardinalen, het pauselijke hof had opgericht onder het beschermheerschap van Karel II van Napels . Hij was daar als een monnik blijven leven en had zelfs een kamer in het pauselijke appartement veranderd in de schijn van een kloostercel. Een tijdgenoot, Bartholomeus van Lucca , die aanwezig was in Napels in december 1294 en getuige was van veel van de gebeurtenissen van de troonsafstand en verkiezing, zei dat Benedetto Caetani slechts een van de vele kardinalen was die Celestine onder druk zette om af te treden. [25]Er staat echter ook vast dat Celestine V afstand deed van zijn eigen ontwerp, na overleg met deskundigen, en dat Benedetto alleen maar aantoonde dat het volgens de kerkelijke wet was toegestaan. Hoe dan ook, Celestine V verliet de troon en Benedetto Caetani werd in zijn plaats tot paus gekozen, onder de naam Bonifatius VIII.

Het pauselijke conclaaf van 1294 begon op 23 december, tien dagen na de troonsafstand van Celestine. De verordeningen die paus Gregorius X op het Tweede Concilie van Lyon in 1274 in de pauselijke bul Ubi periculum had uitgevaardigd, hadden niet voorzien in een pauselijke abdicatie, maar de kardinalen wachtten de gebruikelijke tien dagen vanaf de pauselijke abdicatie. Dit gaf alle tweeëntwintig kardinalen de kans om samen te komen in het Castel Nuovo in Napels, de plaats van de troonsafstand. Hugh Aycelin [26] zat het pauselijke conclaaf voor als senior kardinaalbisschop. Benedetto Caetani werd op kerstavond, 24 december 1294, bij stemming en toetreding gekozen en nam de naam Bonifatius VIII aan. Bij de eerste (geheime) stemming had hij de meerderheid van de stemmen, en bij de toetredingeen voldoende aantal voegde zich bij zijn meerderheid om de vereiste tweederde te vormen. [27] Hij werd op 23 januari 1295 tot bisschop van Rome in Rome gewijd door kardinaal Hugh Aycelin. [28] Hij bracht de pauselijke curie onmiddellijk terug naar Rome, waar hij op zondag 23 januari 1295 in de Vaticaanse basiliek werd gekroond. Een van zijn eerste optreden als paus was om zijn voorganger verblijf te verlenen in het kasteel van Fumone in Ferentino , waar hij het volgende jaar op 81-jarige leeftijd stierf, bijgewoond door twee monniken van zijn orde. Bonifatius VIII wordt af en toe besproken in de academische literatuur als mogelijk betrokken bij de ondergang van zijn voorganger. [29] In 1300 formaliseerde Bonifatius VIII de gewoonte van het Romeinse jubileum, die later een bron van zowel winst als schandaal voor de kerk werd. Bonifatius VIII stichtte de Sapienza Universiteit van Rome in 1303. [30]

Canoniek recht

Op het gebied van het kerkelijk recht had Bonifatius VIII grote invloed. Eerdere verzamelingen van kerkelijk recht waren gecodificeerd in de Decretales Gregorii IX , gepubliceerd onder het gezag van paus Gregorius IX in 1234, maar in de daaropvolgende zestig jaar werden talloze juridische beslissingen genomen door de ene paus na de andere. Tegen de tijd van Bonifatius was een nieuwe en uitgebreide editie nodig. In 1298 gaf Bonifatius opdracht om deze verschillende pauselijke beslissingen, waaronder zo'n 88 van zijn eigen juridische beslissingen, als een zesde deel (of boek) te publiceren, evenals een verzameling juridische principes die bekend staat als de Regulæ Juris . [31] Zijn bijdrage werd bekend als het Liber Sextus . [32]Dit materiaal is vandaag de dag nog steeds van belang voor canonieke juristen of canonisten om de canons en andere vormen van kerkelijk recht goed te interpreteren en te analyseren. De " Regulae Iuris " verschijnen aan het einde van het Liber Sextus (in VI°) , [33] en zijn nu gepubliceerd als onderdeel van de vijf Decretales in het Corpus Juris Canonici . Ze verschijnen als eenvoudige aforismen, zoals 'Regula VI: Nemo potest ad impossibile obligari'. ('Niemand kan verplicht worden tot iets onmogelijks.') Andere rechtsstelsels hebben ook hun eigen Regulæ Juris , hetzij met dezelfde naam of met iets dat een soortgelijke functie heeft. [34]

Kardinalen

Bonifatius VIII deed enkele van de sterkste aanspraken van elke paus op zowel tijdelijke als geestelijke macht. Hij hield zich vaak bezig met buitenlandse zaken. In zijn pauselijke bul van 1302, Unam sanctam , verklaarde Bonifatius VIII dat aangezien de kerk één is, aangezien de kerk noodzakelijk is voor redding, en aangezien Christus Petrus heeft aangesteld om haar te leiden, het "absoluut noodzakelijk is voor redding dat elk menselijk schepsel onderworpen is aan aan de paus van Rome". [35] Deze opvattingen, en zijn chronische tussenkomst in 'tijdelijke' zaken, leidden tot veel bittere ruzies met Albert I van Duitsland , Filips IV van Frankrijk en Dante Alighieri , die zijn verhandeling De Monarchia schreef.om Bonifatius' claims van pauselijke suprematie te betwisten.

In 1297 onterfde kardinaal Jacopo Colonna zijn broers Ottone, Matteo en Landolfo van hun land. De laatste drie deden een beroep op paus Bonifatius VIII, die Jacopo beval het land terug te geven en bovendien de familiebolwerken Colonna, Palestrina en andere steden aan het pausdom over te dragen. Jacopo weigerde. Jacopo Colonna en zijn neef, Pietro Colonna, hadden zichzelf ook ernstig gecompromitteerd door zeer twijfelachtige relaties te onderhouden met de politieke vijanden van de paus, Jacobus II van Aragon en Frederik III van Sicilië. In mei verwijderde Bonifatius hen uit het College van Kardinalen en excommuniceerde hen en hun volgelingen.

De familie Colonna (afgezien van de drie broers die met de paus verbonden waren) verklaarde dat Bonifatius illegaal was gekozen na de ongekende troonsafstand van paus Celestine V. Het geschil leidde tot een openlijke oorlogvoering en in september benoemde Bonifatius Landolfo tot het bevel over zijn leger om sloeg de opstand van Landolfo's familieleden neer. Tegen het einde van 1298 had Landolfo Colonna, Palestrina en andere steden ingenomen en met de grond gelijk gemaakt nadat het zich vreedzaam had overgegeven onder Bonifatius' verzekering dat het zou worden gespaard. Dante zegt dat het door verraad is verkregen door 'lange beloften en korte optredens', zoals Guido van Montefeltro adviseerde, maar dit verhaal van de onverbiddelijke Ghibelline is allang in diskrediet gebracht. [36] Palestrina werd met de grond gelijk gemaakt, de ploeg doorgedreven enzout uitgestrooid over zijn ruïnes . Een nieuwe stad - de Città Papale - kwam er later voor in de plaats. Alleen de kathedraal van de stad bleef gespaard. [37]

Om het probleem van de kardinalen aan te pakken die zijn voorgangers hem hadden nagelaten, creëerde Bonifatius tijdens zijn regeerperiode vijf keer nieuwe kardinalen. [38]Bij de eerste schepping, in 1295, werd slechts één kardinaal aangesteld, de neef van de paus, Benedetto Caetano. Dit was geen verrassing. Evenmin was de tweede schepping, op 17 december 1295. Er werden nog twee familieleden aangesteld, Francesco Caetano, de zoon van de broer van Bonifatius VIII, Peter; en Jacopo (Giacomo) Tomassi Caetani, OFM, een zoon van de zuster van de paus, werd kardinaalpriester van S. Clemente. Giacomo Caetani Stefaneschi, een achterneef van paus Nicolaas III, werd ook benoemd, samen met Francesco Napoleone Orsini, een neef van paus Nicolaas III. Drie jaar later, op 4 december 1298, werden vier nieuwe kardinalen benoemd: Gonzalo Gudiel (Gundisalvus Rodericus Innojosa), aartsbisschop van Toledo, werd benoemd tot bisschop van Albano; Teodorico Ranieri, verkozen tot aartsbisschop van Pisa en pauselijke kamerheer, werd kardinaalpriester van Santa Croce in Gerusalemme; Niccolò Boccasini, OP, van Treviso, Meester-generaal van de Dominicanen, werd kardinaalpriester van Santa Sabina; en Riccardo Petroni van Siena, vice-kanselier van de Heilige Roomse Kerk, werd benoemd tot kardinaal-diaken. Er begint een patroon te ontstaan, hoewel men het patroon alleen in termen van negatieven ziet: van de tien nieuwe kardinalen zijn er slechts twee monnik, en geen van beidenBenedictijner (Celestine V was overdreven partijdig geweest voor benedictijnen); en er zijn geen Fransen (Celestine had zeven Fransen genoemd, onder invloed van Karel II van Napels). Paus Bonifatius veranderde duidelijk de teint van het lidmaatschap van het Heilig College. Zonder de Colonna's was de invloed van de koning van Frankrijk sterk verminderd. [ citaat nodig ]

Op 2 maart 1300, tijdens het Grote Jubeljaar, creëerde Bonifatius VIII nog drie kardinalen. De eerste was Leonardo Patrasso, aartsbisschop van Capua, die de oom van Bonifatius VIII was; hij verving de aartsbisschop van Toledo, die in 1299 was overleden, als kardinaal-bisschop van Albano. De tweede was Gentile Partino , OFM, doctor in de theologie en lector in de theologie in de Romeinse curie, die tot kardinaalpriester van S. Martin in Montibus werd benoemd. De derde was Luca Fieschi, van de graven van Lavagna, van Genua, genaamd kardinaal diaken van S. Maria in Via Lata (het diakendom dat ooit toebehoorde aan Jacopo Colonna). Een familielid, een Franciscaan; alle drie Italianen.

In zijn laatste kerkenraad voor de bevordering van kardinalen, op 15 december 1302, noemde Bonifatius VIII nog twee kardinalen: Pedro Rodríguez , bisschop van Burgos, Spanje, werd bisschop van Sabina in de voorsteden; en Giovanni Minio da Morrovalle (of da Muro), OFM, minister-generaal van de Franciscanen, werd benoemd tot bisschop van Porto in de voorsteden. Een Franciscaan, een Spanjaard, geen benedictijnen, geen Fransen. In feite waren er slechts twee Fransen in het Heilig College bij de dood van Bonifatius, slechts vijf reguliere geestelijken (slechts één Benedictijner).

Conflicten in Sicilië en Italië

Toen Frederik III van Sicilië zijn troon bereikte na de dood van zijn vader Peter III van Aragon , probeerde Bonifatius hem ervan te weerhouden de troon van Sicilië te aanvaarden . Toen Frederick volhardde, excommuniceerde Bonifatius hem in 1296, en plaatste het eiland onder verbod . Noch de koning, noch het volk werd bewogen. [36] Het conflict duurde voort tot de Vrede van Caltabellotta in 1302, waarbij Pedro's zoon Frederik III werd erkend als koning van Sicilië, terwijl Karel II werd erkend als de koning van Napels . Ter voorbereiding op een kruistocht beval Bonifatius Venetië en Genuaeen wapenstilstand ondertekenen; ze bevochten elkaar nog drie jaar en wezen zijn aanbod om vrede te bemiddelen af.

Bonifatius plaatste ook de stad Florence onder een verbod en nodigde de ambitieuze Karel, graaf van Valois uit om in 1300 Italië binnen te komen om een ​​einde te maken aan de vete van de Zwart-witte Welfen , de dichter Dante Alighieri die deel uitmaakte van de partij van de blanken. De politieke ambities van Bonifatius hadden direct invloed op Dante toen de paus graaf Charles uitnodigde om tussenbeide te komen in de zaken van Florence. De tussenkomst van Karel stelde de Zwarte Welfen in staat de heersende Witte Welfen omver te werpen, wiens leiders, waaronder de dichter Dante, naar verluidt in Rome op dat moment om de zaak van Florence voor Bonifatius te bepleiten, tot ballingschap werden veroordeeld. Dante rekende af met Bonifatius in het eerste lied van de Goddelijke Komedie , deInferno , door de paus te verdoemen, hem in de kringen van fraude te plaatsen, in de bolgia van de Simoniacs . In de Inferno is paus Nicolaas III , die de dichter voor Bonifatius aanziet, verrast om de laatste te zien, in de veronderstelling dat hij zijn tijd vooruit was. [39]

Conflicten

Filips IV ontvangt het eerbetoon van Edward I voor Aquitanië

Het conflict tussen Bonifatius VIII en koning Filips IV van Frankrijk (1268-1314) kwam in een tijd van uitbreiding van natiestatenen het verlangen naar de consolidering van de macht door de steeds machtiger wordende vorsten. De toename van de monarchale macht en de conflicten met de kerk van Rome werden alleen maar verergerd door het aan de macht komen van Filips IV in 1285. In Frankrijk begon het proces van centralisatie van de koninklijke macht en het ontwikkelen van een echte nationale staat met de Capetiaanse koningen. Tijdens zijn regeerperiode omringde Philip zich met de beste civiele advocaten en verbood hij beslist de geestelijkheid van elke deelname aan het bestuur van de wet. Nu de geestelijkheid in Frankrijk en Engeland begon te worden belast om hun voortdurende oorlogen tegen elkaar te financieren, nam Bonifatius er een hard standpunt tegen in. Hij zag de belastingheffing als een aanval op traditionele kerkelijke rechten en bestelde de stier Clericis laicosin februari 1296, het verbieden van lekenbelasting van de geestelijkheid zonder voorafgaande pauselijke goedkeuring. In de bul stelt Bonifatius: "ze eisen en eisen van hen de helft, tiende of twintigste, of enig ander deel of deel van hun inkomsten of goederen; en op veel manieren proberen ze hen tot slavernij te brengen en ze te onderwerpen aan hun gezag. En ook wat keizers, koningen of prinsen, hertogen, graven of baronnen... veronderstellen bezit te nemen van dingen die ergens in heilige gebouwen zijn gedeponeerd... zou straf van excommunicatie moeten opleveren.' Het was tijdens de uitgifte van Clericis laicosdat de vijandelijkheden tussen Bonifatius en Filips begonnen. Filippus nam wraak op de stier door de export van geld van Frankrijk naar Rome, fondsen die de kerk nodig had om te functioneren, te ontkennen. Bonifatius had geen andere keuze dan de eisen van Filips te weerleggen en Filips retorisch te vragen: "Wat zou er met u gebeuren - God verhoede! - als u de Apostolische Stoel ernstig beledigd zou hebben en een alliantie tussen Haar en uw vijanden zou veroorzaken?" [40]

Philip was ervan overtuigd dat de rijkdom van de katholieke kerk in Frankrijk deels moest worden gebruikt om de staat te ondersteunen. Hij wilde oorlog voeren tegen de Engelsen. [41] Hij ging tegen de pauselijke bul in door wetten uit te vaardigen die de export van goud, zilver, edelstenen of voedsel van Frankrijk naar de pauselijke staten verbieden. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat een belangrijke bron van pauselijke inkomsten werd geblokkeerd. Filips verbant ook uit Frankrijk de pauselijke agenten die fondsen aan het inzamelen waren voor een nieuwe kruistocht in het Midden-Oosten. In de stier Ineffabilis amor van september 1296, [42]Bonifatius trok zich terug. Hij keurde vrijwillige bijdragen van de geestelijkheid voor de noodzakelijke verdediging van de staat goed en gaf de koning het recht om die noodzaak te bepalen. Filips trok zijn verordeningen betreffende de export in en accepteerde Bonifatius zelfs als scheidsrechter in een geschil tussen hemzelf en koning Edward I van Engeland . Bonifatius besliste over de meeste van die kwesties in het voordeel van Philips. Op 3 april 1297 kwamen zeven Franse aartsbisschoppen en veertig bisschoppen, voorzien van een apostolische machtiging, overeen om aan de koning het vijfde deel van hun kerkelijke inkomsten af ​​te staan ​​in de vorm van twee tienden, waarvan de eerste met Pinksteren zou worden betaald, de tweede eind september. Deze subsidie ​​zou kunnen worden geïnd voor het geval de oorlog met Engeland zou doorgaan, met kerkelijk gezag en niet via de seculiere arm . [43]

Eerste jubileumjaar

Bonifatius riep 1300 uit tot een " jubeljaar ", het eerste van vele van dergelijke jubilea die in Rome plaatsvonden . [44] Misschien wilde hij geld inzamelen van pelgrims naar Rome [45] als vervanging voor het ontbrekende geld uit Frankrijk, of het kan zijn dat hij morele en politieke steun zocht tegen het vijandige gedrag van de Franse koning en zijn handlangers . Het evenement was een succes; Rome had nog nooit zo'n menigte ontvangen. Er wordt gezegd dat op een bepaalde dag zo'n 30.000 mensen werden geteld. [46] Giovanni Villani schatte dat er zo'n 200.000 pelgrims naar Rome kwamen. [47]Bonifatius en zijn assistenten regelden de zaak goed, er was voedsel in overvloed en het werd tegen redelijke prijzen verkocht. Het was een voordeel voor de paus dat de grote sommen geld die hij verzamelde, naar Bonifatius' eigen oordeel konden worden gebruikt.

Eerste Schotse Onafhankelijkheidsoorlog

Nadat koning Edward I van Engeland Schotland binnenviel en de Schotse koning John Balliol dwong af te treden , werd de afgezette koning vrijgelaten in de bewaring van paus Bonifatius op voorwaarde dat hij in een pauselijke residentie zou blijven. Het zwaar onder druk staande Schotse parlement, dat toen in de vroege stadia was van wat bekend kwam te staan ​​als de Eerste Schotse Onafhankelijkheidsoorlog , veroordeelde Edward I's invasie en bezetting van Schotland en deed een beroep op de paus om een ​​feodale heerschappij over het land te laten gelden. [48] ​​De paus stemde toe en veroordeelde Edwards invasies en bezetting van Schotland in de pauselijke bul Scimus, Fili (Latijn voor "We weten het, mijn zoon") [49]van 27 juni 1299. De stier beval Edward zijn aanvallen te staken en onderhandelingen te beginnen met de Schotten. Edward negeerde de stier echter; in 1301 werd een brief opgesteld waarin de Engelsen de autoriteit verwierpen, maar deze werd nooit verzonden.

Vervolg vete

De vete tussen Bonifatius en Filips IV bereikte zijn hoogtepunt in het begin van de 14e eeuw, toen Filips een sterke anti-pauselijke campagne tegen Bonifatius begon. Er ontstond een ruzie tussen de assistenten van Philip en een pauselijke legaat, Bernard Saisset . De legaat werd gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot een opstand, werd berecht en veroordeeld door het koninklijk hof, en in 1301 onder de voogdij van de aartsbisschop van Narbonne , Giles Aycelin - een van zijn belangrijkste ministers en bondgenoten. In de stier Ausculta fili("Luister, [Mijn] Zoon", december 1301) Bonifatius VIII deed een beroep op Filips IV om bescheiden te luisteren naar de plaatsvervanger van Christus als de geestelijke monarch over alle aardse koningen. Hij protesteerde tegen het proces tegen geestelijken voor de koninklijke hoven van Filips en tegen het voortdurende gebruik van kerkgelden voor staatsdoeleinden en kondigde aan dat hij de bisschoppen en abten van Frankrijk zou oproepen om maatregelen te nemen "voor het behoud van de vrijheden van de kerk". [50] Toen de stier aan Filips IV werd aangeboden , griste Robert II, graaf van Artois , hem naar verluidt uit de handen van de afgezant van Bonifatius en gooide hem in het vuur. [51]

In februari 1302 werd de stier Ausculta Fili officieel verbrand in Parijs voor Filips IV en een grote menigte. Niettemin stuurde paus Bonifatius op 4 maart 1302 kardinaal Jean Lemoine als zijn legaat om de pauselijke controle over de Franse geestelijkheid opnieuw te bevestigen. [52] Om de door Bonifatius voorgestelde kerkelijke raad te voorkomen, riep Filips de drie landgoederen van zijn rijk bijeen om in april in Parijs samen te komen. Bij deze eerste Franse Staten-Generaal in de geschiedenis schreven alle drie de klassen - edelen, geestelijken en burgers - afzonderlijk naar Rome ter verdediging van de koning en zijn tijdelijke macht. Ongeveer vijfenveertig Franse prelaten woonden, ondanks het verbod van Filips en de confiscatie van hun eigendommen, het concilie te Rome bij in oktober 1302. [53]

Na dat concilie vaardigde Bonifatius op 18 november 1302 de bul Unam sanctam uit ("Een heilige [katholieke en apostolische kerk]"). [54] Het verklaarde dat zowel de geestelijke als de wereldlijke macht onder de jurisdictie van de paus vielen, en dat koningen ondergeschikt waren aan de macht van de Romeinse paus. De paus benoemde ook kardinaal Jean le Moine als apostolisch legaat van koning Filips, om te proberen een oplossing te vinden voor de impasse die zich had ontwikkeld; hij kreeg de specifieke bevoegdheid om koning Filips van excommunicatie te ontheffen. [55]

Abdicatie

Afbeelding van de dood van Bonifatius in een 15e-eeuws manuscript van Boccaccio's De Casibus
Het graf van Bonifatius VIII in de Vaticaanse grot

Op Witte Donderdag , 4 april 1303, excommuniceerde de paus opnieuw alle personen die Franse geestelijken verhinderden om naar de Heilige Stoel te komen, "etiam si imperiali aut regali fulgeant dignitati." [56] Dit omvatte koning Filips IV, hoewel niet bij naam. Als reactie veroordeelde Guillaume de Nogaret , de eerste minister van Filips, Bonifatius als een ketterse crimineel voor de Franse geestelijkheid. Op 15 augustus 1303 schorste de paus het recht van alle personen in het Koninkrijk Frankrijk om iemand tot regent of dokter te benoemen, inclusief de koning. En in een ander document van dezelfde dag reserveerde hij aan de Heilige Stoel de voorziening van alle huidige en toekomstige vacatures in kathedraalkerken en kloosters, totdat koning Filips naar het pauselijke hof zou komen en uitleg geven over zijn gedrag.[57]

Op 7 september 1303 viel een leger onder leiding van de minister van koning Filips Nogaret en Sciarra Colonna Bonifatius aan in zijn paleis in Anagni naast de kathedraal. [58] De paus reageerde met een bul van 8 september 1303, waarin Philip en Nogaret werden geëxcommuniceerd. [59] De Franse kanselier en de Colonna's eisten de troonsafstand van de paus; Bonifatius VIII antwoordde dat hij "eerder zou sterven". Als reactie zou Colonna Bonifatius hebben geslagen, een "klap" die historisch herinnerd wordt als de schiaffo di Anagni ("Anagni klap").

Volgens een moderne tolk werd de 73-jarige Bonifatius waarschijnlijk geslagen en bijna geëxecuteerd, maar werd hij na drie dagen vrijgelaten. Hij stierf een maand later. [60] De beroemde Florentijnse kroniekschrijver Giovanni Villani schreef: [61]

En toen Sciarra en de anderen, zijn vijanden, naar hem toe kwamen, bespotten ze hem met gemene woorden en arresteerden hem en zijn huisgezin dat bij hem was gebleven. Onder anderen Willem van Nogaret, die de onderhandelingen voor de koning van Frankrijk had gevoerd, minachtte hem en bedreigde hem, zeggende dat hij hem naar Lyon aan de Rhône zou brengen, waar hij in een algemene raad zou worden afgezet en veroordeeld... niemand durfde [Bonifatius] aan te raken, noch waren ze blij om hem de handen op te leggen, maar ze lieten hem gekleed onder lichte arrestatie en waren van plan om de schat van de paus en de kerk te stelen. In deze pijn, schaamte en kwelling verbleef de grote paus Bonifatius drie dagen lang gevangen onder zijn vijanden... de mensen van Anagni die hun dwaling aanschouwden en voortkwamen uit hun blinde ondankbaarheid, stonden plotseling in de armen... en verdreef Sciarra della Colonna en zijn volgelingen, met verlies voor hen van gevangenen en gedood, en bevrijdde de paus en zijn huishouden. Paus Bonifatius... vertrok onmiddellijk uit Anagni met zijn hofhouding en kwam naar Rome en St. Peter's om een ​​concilie te houden... maar... het verdriet dat in het hart van paus Bonifatius was verhard vanwege de verwonding die hij had had ontvangen, veroorzaakt in hem, toen hij naar Rome was gekomen, een vreemde ziekte zodat hij aan zichzelf knaagde alsof hij gek was, en in deze toestand stierf hij uit dit leven op de twaalfde oktober van het jaar van Christus 1303 , en in de kerk van St. Peter bij de ingang van de deuren, in een rijke kapel die tijdens zijn leven werd gebouwd, werd hij eervol begraven.

Hij stierf aan hevige koorts op 11 oktober, in het volle bezit van zijn zintuigen en in aanwezigheid van acht kardinalen en de belangrijkste leden van de pauselijke huishouding, na het ontvangen van de sacramenten en het afleggen van de gebruikelijke geloofsbelijdenis.

Begraven en opgraven

Het lichaam van Bonifatius VIII werd in 1303 begraven in een speciale kapel waar ook de stoffelijke resten van paus Bonifatius IV (608-615 n.

Het lichaam werd per ongeluk opgegraven in 1605, en de resultaten van de opgraving zijn vastgelegd door Giacomo Grimaldi (1568-1623), apostolisch notaris en archivaris van de Vaticaanse basiliek, en anderen. [62] Het lichaam lag in drie doodskisten, de buitenste van hout, het midden van lood en het binnenste van dennenhout . De stoffelijke resten werden beschreven als "ongewoon lang" en meetten zeven handpalmen bij onderzoek door artsen. Het lichaam werd heel intact gevonden, vooral de welgevormde handen, waarmee een andere hatelijke laster werd weerlegd, namelijk dat hij in een razernij was gestorven, aan zijn handen knagend en zijn hersens tegen de muur slaand. [63]Het lichaam droeg kerkelijke gewaden die gebruikelijk waren tijdens het leven van Bonifatius: lange kousen bedekten benen en dijen, en het was ook gekleed met het manpel , soutane en pauselijke habijt gemaakt van zwarte zijde, evenals stola , kazuifel , ringen en met juwelen getooide handschoenen. [64]

Na deze opgraving en dit onderzoek werd het lichaam van Bonifatius overgebracht naar de kapel van paus Gregorius en Andreas. Zijn lichaam ligt nu in de crypte (grotte) van St. Peter's in een grote marmeren sarcofaag, ingeschreven BONIFACIVS PAPA VIII. [65]

proces

Nadat het pausdom in 1309 naar Avignon was overgebracht , stemde paus Clemens V , onder extreme druk van koning Filips IV, in met een postuum proces . Hij zei: "[I]t was toegestaan ​​voor personen die wilden doorgaan tegen de nagedachtenis van Bonifatius VIII om door te gaan." Hij gaf opdracht aan de bisschop van Parijs, Guillaume de Baufet d'Aurillac, en aan Guillaume Pierre Godin, OP, dat de klagers aanklagers moesten kiezen en een dag moesten bepalen waarop het onderzoek zou beginnen in aanwezigheid van de paus ( coram nobis Avinione ). De paus ondertekende zijn mandaat in zijn huidige woonplaats, de Priorij van Grauselle [66]in de buurt van Malusan (Malausène) in het bisdom Vasio (Vaison), op 18 oktober 1309. Zowel de koning van Aragon als de koning van Castilië stuurden onmiddellijk ambassadeurs naar paus Clemens, die klaagden dat er schandaal in de oren van de gelovigen werd gegoten, toen ze hoorden dat een Romeinse paus werd beschuldigd van ketterij. [67] Ze hadden een punt, in die zin dat de vervolging impliceerde dat een paus niet onfeilbaar was op het gebied van geloof en moraal. Ook uit Italië, Duitsland en Nederland kwamen klachten.

Op 27 april 1310 schonk Clemens V, in wat zeker een vredesgebaar jegens de Fransen was, Guillaume Nogaret gratie voor zijn misdaden begaan in Anagni tegen Bonifatius VIII en de kerk, waarvoor hij geëxcommuniceerd was, op voorwaarde dat Nogaret persoonlijk naar de Heilige Land in de volgende golf van soldaten en daar dienen in het leger. [68] Tegen het einde van de lente van 1310 voelde Clemens de schaamte en de druk over het materiaal dat door Bonifatius' beschuldigers werd geproduceerd. Zijn geduld raakte op. Hij vaardigde op 28 juni 1310 een mandaat uit, waarin hij klaagde over de kwaliteit van de getuigenissen en de corruptie van de verschillende aanklagers en getuigen. Vervolgens beval hij de quaesitores dat toekomstige onderzoeken zouden moeten plaatsvinden onder dreiging van excommunicatie wegens meineed. [69]Een proces (gerechtelijke onderzoek) tegen de nagedachtenis van Bonifatius werd gehouden door een kerkelijke kerkenraad in Priory Groseau, in de buurt van Malaucène , die in augustus en september 1310 vooronderzoeken hield . Dit omvatte het misdrijf van sodomie , hoewel er geen materieel bewijs voor is, en het is waarschijnlijk dat dit de standaard beschuldiging was die Philip tegen vijanden maakte. [71] Dezelfde aanklacht werd ingediend tegen de Tempeliers.

Voordat het eigenlijke proces kon worden gehouden, haalde Clemens Filips over om de kwestie van Bonifatius' schuld over te laten aan het Concilie van Vienne , dat in 1311 bijeenkwam. King voor alles wat hij tegen de nagedachtenis van paus Bonifatius had gezegd, omdat hij met goede bedoelingen sprak. Deze verklaring werd opgeschreven en gepubliceerd als een bul, en de bul bevatte de verklaring dat de zaak door de paus zou worden doorverwezen naar het komende concilie. De paus kondigde toen aan dat hij de hele zaak voorbehoudt aan zijn eigen oordeel. [72]

Het XV Oecumenische Concilie, het Concilie van Vienne, werd geopend op 1 november 1311, met meer dan 300 aanwezige bisschoppen. Toen het Concilie bijeenkwam (zo wordt gezegd), verschenen er drie kardinalen voor het Concilie en getuigden van de orthodoxie en moraliteit van de dode paus. Twee ridders wierpen, als uitdagers, hun handschoenen neer om zijn onschuld te handhaven door middel van een gevecht . Niemand nam de uitdaging aan en de Raad verklaarde de zaak voor gesloten. [73] Het bevel van Clemens om de Orde van de Tempeliers te ontbinden werd ondertekend op de Raad van Vienne op 2 mei 1312.

Karakter

Er wordt gezegd dat de paus opvliegend was, de ene keer een gezant in het gezicht schopte en de andere keer as in de ogen van een aartsbisschop die knielde om ze als een zegen op zijn hoofd te ontvangen. [74]

cultuur

Standbeeld van paus Bonifatius VIII in het Museo dell'Opera del Duomo in Florence
 • In zijn Inferno portretteerde Dante Bonifatius VIII als voorbestemd voor de hel, waar Simonie wordt gestraft, hoewel Bonifatius nog leefde op de fictieve datum van het verhaal van het gedicht. Het uiteindelijke lot van Bonifatius wordt aan Dante onthuld door paus Nicolaas III , die hij ontmoet. Iets later in de Inferno herinnert Dante zich de vete van de paus met de familie Colonna, die hem ertoe bracht de stad Palestrina te slopen , 6.000 burgers te doden en zowel het huis van Julius Caesar als een heiligdom voor Maria te vernietigen. Het uiteindelijke lot van Bonifatius wordt bevestigd door Beatrice wanneer Dante de hemel bezoekt. Het is opmerkelijk dat hij de veronderstelling van Guillaume de Nogaret dat Bonifatius VIII een 'sodomiet' was niet overneemt en hem niet toewijst aan die cirkel van de hel (hoewel Simony in de achtste cirkel van bedrog, onder sodomie, werd geplaatst in de zevende cirkel van geweld, waarbij het wordt aangemerkt als een erger misdrijf en voorrang krijgt boven activiteiten van sodomie).
 • Hij wordt ook genoemd in Gargantua en Pantagruel van François Rabelais . In het hoofdstuk dat Epistemos de bewoners van de hel en hun bezigheden opsomt, zegt hij dat Bonifatius (in één vertaling) "het uitschot van soeppotten afschuimde".
 • De wiskundige en astronoom Campanus van Novara diende als lijfarts of misschien alleen als kapelaan van paus Bonifatius VIII. [75] Campano stierf in Viterbo in 1296.
 • In Giovanni Boccaccio 's Decameron wordt Bonifatius VIII satirisch afgebeeld en verleent hij een struikrover ( Ghino di Tacco ) een prioriteit (dag 10, tweede verhaal). Eerder (II) wordt Bonifatius VIII ook genoemd vanwege zijn rol bij het sturen van Charles, graaf van Valois naar Florence in 1300 om de vete tussen de Zwart-witte Welfen te beëindigen.
 • Het verhaal van paus Bonifatius wordt verteld in Boek 2 van John Gower 's Confessio Amantis als een voorbeeld van de zonde van het frauduleus verdringen van anderen. Gower beweert dat Bonifatius paus Celestine V misleidde om af te treden door een jonge geestelijke, die zich voordeed als de stem van God, tegen hem te laten spreken terwijl hij sliep en hem te overtuigen om af te treden (ll. 2861-2900). Gower herhaalt ook het gerucht dat Bonifatius stierf door zijn eigen handen af ​​te knagen, maar schrijft het eerder toe aan honger dan aan een opzettelijke zelfmoordpoging (ll. 3027-28).
 • Bonifatius was een beschermheer van Giotto .
 • Bonifatius liet de kerken van Rome restaureren voor het grote jubileum van 1300, met name de Sint-Pietersbasiliek , de Lateraanse basiliek en de basiliek van Santa Maria Maggiore .
 • Paus Bonifatius VIII is een hoofdpersoon gespeeld door Jim Carter in de televisieshow Knightfall van History Channel . Bonifatius wordt afgeschilderd als een warme en vaderlijke man en een doorgewinterde politicus, die optreedt als een stabiliserende, onomkoopbare kracht binnen een corrupte middeleeuwse wereld. De Tempeliers waarderen hem als hun heilige leider, en ze zijn bereid zijn bevelen zonder twijfel uit te voeren. Boniface benoemt Landry persoonlijk tot nieuwe Meester en Commandant van de Tempel van Parijs na de moord op Godfrey, en vertrouwt hem de missie toe om de Heilige Graal te vinden, in de hoop deze te gebruiken om een ​​nieuwe kruistocht te lanceren en het Heilige Land terug te winnen.

Zie ook

Referenties

voetnoten

citaten

 1. ^ Zijn oudere broer, Roffredo of Goffredo, was de eerste Conte di Caserta uit 1288, Signore di Calvi, Vairano e Norma in 1282, senator van Rome 1290-1292, Signore di Vairano bij besluit van de koning van Sicilië op 1 april 1291, Podestà van Todi (1282/5-1283), Signore di Caserta (1290). Hij had een jongere broer, Giovanni, en drie zussen.
 2. ^ Finke, p. 9. Tosti, p. 37.
 3. ^ Tosti, blz. 37, onder verwijzing naar Teuli, Geschiedenis van Velletri , Boek 2, hoofdstuk 5.
 4. ^ Pascal Montaubin (1997), "Entre gloire curiale et vie commune: le chapitre cathédral d'Anagni au XIII e siècle" , Melanges de l'école française de Rome , 109 (2): 303-442, op 345-46.
 5. ^ Pierre Dupuy, Histoire du different d'entre le Pape Bonifatius VIII. et Philippes le Bel, Roy de France (Parijs 1655), blz. 527-528.
 6. ^ Ptolemaeus van Lucca Historia ecclesiastica XXIII. 26 (Muratori Rerum Italicarum Scriptores XI, blz. 203). Tosti (p. 37) geloofde dat Caetani het ambt van Advocatus bekleedde voordat hij met kardinaal Ottoboni op het Engelse gezantschap vertrok.
 7. ^ Augustus Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Berlijn 1875), p. 1543, nrs. 18858, 18859, 18867. Paus Urbanus IV had op 25 april een kerkenraad gehouden, waarop de kwestie van de benoeming van Karel van Anjou als senator van Rome werd besproken. Het was na deze ontmoeting dat kardinaal Simon zijn gezantschap kreeg.
 8. ^ Augustus Potthast, Regesta Pontificum Romanorum II (Berlijn 1875), p. 1543, nrs. 19037-19039.
 9. ^ Potthast, nee. 19065. Dit waren beneficies die in de loop van de zaak in handen waren van de paus.
 10. ^ Potthast, 19089.
 11. ^ Registres de Clément IV I, nrs. 40-78.
 12. ^ Fieschi werd later paus Adrianus V , in 1276. Een ander lid van de ambassade was Theobaldus van Piacenza, aartsdiaken van Luik, die een vriend werd van prins Edward, en met hem op kruistocht ging; hij werd later paus Gregorius X in 1272. Francis Gasquet, Henry the Third and the English Church (Londen 1905), p. 414.
 13. ^ Dit is afgeleid van een verklaring van paus Clemens V in 1309, tijdens de agitatie voor een postuum proces van Bonifatius VIII: A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1309 , §4, blz. 429. Rose Graham, "Brieven van kardinaal Ottoboni", Engels historisch overzicht 15 (1900) 87-120.
 14. ^ Francis Gasquet, Hendrik de Derde en de Engelse Kerk (Londen 1905), blz. 403-416.
 15. ^ "George Baker, de geschiedenis en oudheden van het graafschap Northamptonshire Vol III (Londen: JBNicholas & Son 1836), pagina's 312-338" .
 16. ^ Tosti, blz. 38, zn. 15
 17. ^ Tosti (p. 37) geloofde dat Caetani het ambt van Advocatus bekleedde voordat hij met kardinaal Ottoboni op het Engelse gezantschap vertrok. En toch werd Ottobono Fieschi op 11 juli 1276 tot paus Adrianus V gekozen en stierf op 18 augustus 1276.
 18. ^ Tosti, blz. 38, zn. 15: ... ut ecclesias S. Nicolai in carcere Tulliano de Urbe, et de Barro in Ligonensi [Langres], et de Piliaco [? Pisiaco (Poissy, Seine et Oise)], archidiaconatum in Carnotensi [Chartres], ac ecclesiam die Thoucester, canonicatus quoque ac praebendas in Ligonensi, Carnotensi, Parisiensi, Anagnina, Tuderina, S. Audomari Morinensi [Therouanne S.] Petri de Urbe retinere possit . "Tosti heeft het bij het verkeerde eind door Benedetto Caetani een canon van Lyon te noemen; hij heeft Lugdunensi verkeerd gelezen waar de tekst tweemaal Lingonensi heeft .
 19. ^ "Kardinaal Diaconie" .
 20. ^ R. Morghen, "Una legazione di Benedetto Caetani nell'Umbria en la guerra tra Perugia en Foligno del 1288," Archivio della Società romana di storia patria , 52 (1929), blz. 485-490.
 21. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1289, §31, p. 54. Dit feit wordt door sommige commentatoren buiten proportie opgeblazen tot een legaat aan Portugal. De zaken werden echter gedaan in Rome, via procureurs van de koning van Portugal. Het concordaat in veertig artikelen werd op 12 februari 1289 te S. Maria Maggiore ondertekend en de kerkelijke censuren tegen de Portugezen werden in maart ingetrokken.
 22. ^ Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I editie altera (Monasterii 1913), blz. 10, 47, 52.
 23. ^ "Kardinale titel" .
 24. ^ Er wordt wel eens gezegd dat hij ook de diaconie van S. Agnes ontving, maar S. Agnes was geen diaken of een titulus in de 13e eeuw.
 25. ^ Bartholomeus van Lucca, in: Odoricus Raynaldus [Rainaldi], Annales Ecclesiastici Tomus Quartus [Deel XXIII] (Lucca: Leonardo Venturini 1749), sub anno 1294, p. 156: Dominus Benedictus cum aliquibus cardinalibus Caelestino persuasit ut officio cedat quia propter simplicitatem suam, licet sanctus vir, et vitae magni foret exempli, saepius adversis confundabantur ecclesiae in gratiis faciendis et circa regimen .
 26. ^ Ook bekend als Hughes (Seguin) van Billom en Hughes de Billay, van de Franse provincie van de Dominicaanse Orde , voormalig lector aan het studium van Santa Sabina . Kardinaal Hugh was op 16 mei 1288 door paus Nicolaas IV tot kardinaal priester aangesteld, met de titel Santa Sabina, en werd in augustus 1294 door Celestine V bevorderd tot kardinaal-bisschop van het bisdom Ostia in de voorsteden. Zie Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I editie altera (Monasterii 1913), pp. 11, 35, 46.
 27. ^ Zie het gedicht van Jacopo Stefaneschi, subdiaken van de Heilige Roomse Kerk, die aan de gebeurtenissen deelnam: Ludovicus Antonius Muratori, Rerum Italicarum Scriptores Tomus Tertius (Milaan 1723), 642.
 28. ^ "Frater Hugo de Bidiliomo provincie Francie, magister fuit egregius in theologia et multum famosus in romana curia; qui actu lector existens apud Sanctam Sabinam, per papam Nicolaum quartum eiusdem ecclesie factus cardinalis" [16.V.1288]; postmodum per Celestinum papam [1294] est ordinatus in episcopum ostiensem (Cr Pg 3r). http://www.e-theca.net/emiliopanella/lector12.htm Geraadpleegd op 9 mei 2011; zie ook Bolgia, Claudia; McKitterick, McKitterick; Osborne, John (2011). Rome door tijd en ruimte: culturele overdracht en de uitwisseling van ideeën, C.500-1400 . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19217-0., P. 275.
 29. ^ Philip Daileader, The Late Middeleeuwen , The Teaching Company. (Dit zijn hoorcolleges van een cursus op hbo-niveau, met een begeleidend boek met de tekst.)
 30. ^ Filippo Maria Renazzi , Storia dell' Universita degli studj di Roma, detto comunamente La Sapienza Volume I (Roma: Pagliarini 1803), blz. 56-69.
 31. ^ Oswald J. Reichel, De elementen van het kerkelijk recht (Londen: Thomas Baker, 1889), p. 51.
 32. ^ Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII, suae integritate, una cum Clementinis et Extravagantibus restitutus (Francofurdi: Ioan Wechelus 1586), blz. 1-272.
 33. ^ Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII (Francofurdi 1586), blz. 252-260; Zie Regulæ Juris voor een lijst.
 34. ^ vgl. Middeleeuws Italië: een encyclopedie Christopher Kleinhenz et al. red. Routledge, 2004, p. 178.
 35. ^ Paus Bonifatius VIII. "Unam Sanctam" .
 36. ^ a b Oestereich, Thomas. "Paus Bonifatius VIII." De Katholieke Encyclopedie Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 4 maart 2016
 37. ^ "The Bad Popes" door ER Chamberlin 1969, 1986 ISBN 0-88029-116-8 Hoofdstuk III "The Lord of Europe" pagina 102-104. 
 38. ^ Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I editie altera (Monasterii 1913), blz. 12-13.
 39. ^ Dante Alighierli, Goddelijke Komedie, Inferno, 19.49-63
 40. ^ Ineffabilis amoris , Reg. 1653, 20 september 1296, in Les Registres de Boniface VIII (1294-1303), ed. A. Thomas, M. Faucon, G. Digard en R. Fawtier, blz. 279-280, Parijs 1884-1939.
 41. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1296, §17, pp 188-189.; onder jaar 1300, §26, p. 272-273.
 42. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1296, §24-32, blz. 193-196.
 43. ^ Coram Illo fatemur , Reg. 2333 (28 februari 1297), in Les Registres de Boniface VIII (1294-1303), ed. A. Thomas, M. Faucon, G. Digard en R. Fawtier, p. 308, Parijs 1884-1939.
 44. ^ Herbert Thurston, Het Heilig Jubeljaar (St. Louis MO: B. Herder 1900), blz. 6-25.
 45. ^ Thurston, blz. 17.
 46. ^ Jacopo Stefaneschi, "Jacobi Sancti Georgii ad Velum aureum diaconi Cardinalis, de centesimo seu iubileo anno Liber," Margarino de la Bigne (editor), Maxima Bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum Tomus 25 (Lugduni 9 163677), , op pag. 940. Stefaneschi was een ooggetuige.
 47. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1300, §6, p. 264.
 48. ^ Geoffrey Barrow, Robert the Bruce en de Gemeenschap van het Rijk van Schotland , (Edinburgh, 1988), p. 61
 49. ^ Michael Brown, The Wars of Scotland 1214-1371 (Edinburgh, 2004), blz. 192, 280
 50. ^ François Guizot en Mme. Guizot de Witt, Geschiedenis van Frankrijk van de vroegste tijden tot 1848 Deel I (New York 1885), p. 474.
 51. ^ Katholieke Encyclopedie. Tosti, Geschiedenis van paus Bonifatius VIII , p. 335.
 52. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1303, §33, p. 325-326.
 53. ^ Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio novissima editie, Tomus vicesimus quintus (Venetiis 1782), blz. 97-100.
 54. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1302, §13-15, p. 303-304.
 55. ^ Georges Digard (redacteur), Les Registres de Boniface VIII (Parijs 1907), nrs. 5041-5069. vgl. Nee. 5341 (13 april 1303), het antwoord van paus Bonifatius op het rapport van kardinaal Jean.
 56. ^ Georges Digard (redacteur), Les Registres de Boniface VIII (Parijs 1907), nee. 5345. "... zelfs als ze straalden met keizerlijke of koninklijke waardigheid."
 57. ^ Georges Digard (redacteur), Les Registres de Boniface VIII (Parijs 1907), nrs. 5386-5387
 58. ^ Zie het uitgebreide verhaal van Gregorovius, 588-596. Giuseppe Marchetti Longhi, "Il palazzo di Bonifacio VIII in Anagni," Archivio della Società romana di storia patria 43 (1920), 379-410. Het gebouw bestaat nog steeds: http://www.palazzobonifacioviii.it/
 59. ^ A. Tomassetti, Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Tomus IV (Augustae Taurinorum 1859), blz. 170-174. De datum van 8 september heeft voor veel wetenschappelijke controverse gezorgd. Chamberlain, ER "The Lord of Europe". De slechte pausen . Barnes and Noble. P. 120.Ian Mortimer: "Barrières voor de waarheid" Geschiedenis Vandaag : 60:12: December 2010: 13
 60. ^ Reardon, Wendy. De dood van de pausen . McFarland. P. 120.. Het verhaal van Reardon lijkt niet in overeenstemming te zijn met hedendaagse bronnen.
 61. ^ Giovanni Villani, Historia universalis , Boek VIII, hoofdstuk 65. RE Selfe en PH Wicksteed, Selecties uit de eerste negen boeken van de Croniche Fiorentine van Giovanni Villani (Westminster, 1898), pp. 346-350.
 62. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1303, §34, blz. 333. AL Frothingham, Jr., "Procès-verbal door Giacomo Grimaldi van de Opening van het graf van paus Bonifatius VIII in de basiliek van San Pietro in Vaticano in 1605," American Journal of Archaeology 4 (1888), 330-332.
 63. ^ Thomas Oestereich, "Paus Bonifatius VIII." De Katholieke Encyclopedie. vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. Ontvangen: 6 februari 2018.
 64. ^ Het lichaam werd verschillende keren gezien door de pauselijke ceremoniemeester, Giovanni Paolo Mucanzio, die de details in zijn dagboek meldde , onder 11 oktober 1605: Joannes Baptista Gattico, Acta Selecta Caeremonalia Sanctae Romanae Ecclesiae ex variis mss. codicibus en diariis saeculi xv. xvi. xvii. Tomus I (Romae 1753), p. 478-479. Het lichaam was bij toeval ontdekt tijdens het verwijderen van verschillende altaren van de oude Sint-Pietersbasiliek om plaats te maken voor de muren en nieuwe kapellen van het schip van Maderno.
 65. ^ Reardon, Wendy. De dood van de pausen. Uitgebreide rekeningen inclusief begrafenis, begraafplaatsen en grafschriften . McFarland. blz. 120-123.. Haar datum van 1606 is onjuist.
 66. ^ Gallia christiana I (Parijs 1716), blz. 919-920.
 67. ^ Bernardus Guidonis zegt. "...in publico consistorio pronuntiavit, ut liceret prosequi volentibus procedere contra memoriam Bonifacii papae VIII defuncti." A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaartal 1309, §4, p. 428.
 68. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1311, §50, p. 495.
 69. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1310, §37-38, blz. 463-464.
 70. ^ De records werden gepubliceerd in een kritische editie door Jean Coste, Bonifatius VIII en procès: artikelen d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311) (Rome: 'L'Erma' di Bretschneider 1995). Zie vooral pp. 547-732.
 71. ^ James Brundage, Wet, Seks en Christendom in Middeleeuws Europa (Universiteit van Chicago, 1990), p. 473
 72. ^ A. Theiner (red.), Caesaris Baronii Annales Ecclesiastici Tomus 23 (Bar-le-Duc 1871), onder jaar 1311, §25-30, p. 481-483.
 73. ^ The Age of Faith , Will Durant, 1950, 13e druk, pagina 816, maar zonder bronvermelding. De autoriteit van Durant is niet hoog. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat de kerk, vooral tijdens een oecumenisch concilie, zou hebben ingestemd met een proces wegens ketterij door strijd - wat in strijd was met het kerkelijk beleid. En er zijn aanwijzingen dat een eminente advocaat uit Bologna een proces-verbaal had opgemaakt voor een proces tegen Bonifatius VIII op het concilie: Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio novissima edition, Tomus vicesimus quintus (Venetiis 1782), pp. 411-426; op verschillende plaatsen in hetzelfde werk wordt erop gewezen dat de zaak van Bonifatius door paus Clemens aan het Concilie werd voorgelegd en dat het Concilie het verwierp.
 74. ^ Eimerl, Sarel (1967). De wereld van Giotto: ca. 1267-1337 . et al. Tijd-leven boeken. P. 103 . ISBN 0-900658-15-0.
 75. ^ Robin Healey, Italiaanse literatuur vóór 1900 in het Engels Vertaling: een geannoteerde bibliografie 1929-2008 , pagina 390 (University of Toronto Press Incorporated, 2011). ISBN 978-1-4426-4269-0 . Hij wordt niet vermeld als een arts van Bonifatius VIII door Gaetano Marini, Degli archiatri pontificj I (Roma: Pagliarini 1784), blz. 32-42. 

Bibliografie

 • Bautz, Friedrich Wilhelm (1975). "Paus Bonifatius VIII". In Bautz, Friedrich Wilhelm (red.). Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) (in het Duits). vol. 1. Hamm: Bautz. kol. 690-692. ISBN 3-88309-013-1.
 • Boase, Thomas SR (1933). Bonifatius VIII . Londen: Constable.
 • Celidonio, Giuseppe (1896). Vita di S. Pietro del Morrone, Celestino Papa V, scritta su documenti coevi (in het Italiaans). vol. 3 delen. Sulmon: Angeletti.
 • Ciochetti, Marco (2020). Racconti di un eventto: l'"agressione" een Bonifacio VIII. Anagni, 7-9 settembre 1303. Raccolta en critica dei testi contemporanei , Rome, UniversItalia, 2020, online .
 • Coppa, Frank J, ed. (2002). De grote pausen door de geschiedenis . Connecticut: Greenwood Press.
 • Coste, Jean, ed. (1995). Bonifatius VIII en proces. Artikelen d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311) (in het Frans). Rome: L'Erma di Bretschneider. ISBN 978-88-7062-914-9.
 • Denifle, H. (1889). "Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Cardinale gegen die Colonna". Archiv für Literatur- und Kirchen- Geschichte (in het Duits). Freiburg im Breisgau. V. _
 • Finke, Heinrich (1902). Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen (in het Duits). Münster.
 • Frugoni, A. (1950). Il giubileo di Bonifacio VIII (in het Italiaans). vol. LXII. Bulletino dell'Istituto storico per il Medioevo.
 • Gregorovius, Ferdinand (1906). Geschiedenis van de stad Rome in de middeleeuwen . vol. V. Londen: George Bell en zonen.
 • Marrone, John en Charles Zuckerman (1975). "Kardinaal Simon van Beaulieu en de betrekkingen tussen Filips de Schone en Bonifatius VIII". Traditie . 21 : 195-222. doi : 10.1017/S0362152900011326 .
 • Matheus, Michael / Lutz Klinkhammer (red.): Eigenbild im Konflikt. Krisensituationen des Papsttums zwischen Gregor VII. en Benedikt XV. WBG, Darmstadt, 2009, ISBN 978-3-534-20936-1 . 
 • Morghen, R. (1929). "Una legazione di Benedetto Caetani nell'Umbria en la guerra tra Perugia en Foligno del 1288". Archivio della Società Romana di Storia Patria . 52 .
 • Oestereic, Thomas (1907). "Paus Bonifatius VIII" . De Katholieke Encyclopedie . New York: Robert Appleton Company. 2 .
 • Paravicini Bagliani, Agostino (2003). Bonifatius VIII. Un pape hérétique? (in het Frans). Parijs: Payot.
 • Paravicini Bagliani, Agostino (2003). Bonifacio VIII (in het Italiaans). Turijn: Einaudi.
 • Rociglio, A. (1894). La Rinuncia di Celestino V: Celestino V ed il VI centenario della sua Incornazione (in het Italiaans). Aquila.
 • Rubeus (Rossi), Joannes (Giovanni) (1651). Bonifacius VIII e familia Caietanorum principum Romanus Pontifex (in het Italiaans). Romae: Corbelletti.
 • Schmidinger, H. (1964). "Ein vergessener Bericht über das Attentat von Anagni". Mélanges Tisserant (in het Duits). Roma. V. _
 • Théry, Julien (2017). "De pionier van de koninklijke theocratie. Guillaume de Nogaret en de conflicten tussen Filips de Schone en het pausdom", in The Capetian Century, 1214-1314 , ed. door William Chester Jordan, Jenna Rebecca Phillips, Brepols, 2017, p. 219-259, online .
 • Schmidt, Tilmann (1983). Bonifatius VIII. In: Lexikon des Mittelalters. vol. 2, München/Zürich 1983, cols. 414-416.
 • Schmidt, Tilmann (1989). Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstanklage zur Zeit Bonifaz' VIII. und Clemens' V (in het Duits). Keulen, Wenen: Böhlau.
 • Scholz, Richard (1903). Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII (in het Duits). Stuttgart.
 • Sestan, Ernesto (1970). Bonifacius VIII. In: Enciclopedia Dantesca, een cura di Umberto Bosco. A-CIL, Rome, 1970, blz. 675-679.
 • Souchon, Martin (1888). Die Papstwahlen von Bonifaz VIII bis Urban VI (in het Duits). Braunschweig: Benno Goeritz.
 • Theseider, Eugenio Dupré:  Bonifacio VIII . In: Massimo Bray (red.): Enciclopedia dei Papi , Istituto della Enciclopedia Italiana, Vol. 2 (Niccolò I, santo, Sisto IV), Rome, 2000, OCLC 313581688 
 • Tierney, Brian (1964). Crisis van kerk en staat . Totowa, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Tosti, Luigi (1911). Geschiedenis van paus Bonifatius VIII en zijn tijd . Vertaald door Donnelly, EJ New York.
 • Wenck, Karl (1905). Oorlog Bonifaz VIII. en Ketzer? In: Historische Zeitschrift 94 (1905), blz. 1-66.
 • Hout, Charles, T. (1967). Filips de Schone en Bonifatius VIII: Staat versus pausdom . New York: Holt, Rijnhart en Winston.
 • Xavier, Adro (1971). Bonifacius VIII. Barcelona, ​​1971.

Externe links

titels katholieke kerk
Voorafgegaan door Paus
24 december 1294 – 11 oktober 1303
Opgevolgd door