Johannes Fontein

John Fountaine (1600–1671) was van 1659 tot 1660 commissaris van het Grootzegel van Engeland . Hij werd gevangengezet omdat hij in 1642, tijdens de Eerste Engelse Burgeroorlog , weigerde de oorlogsbelasting van het parlement te betalen .

Fountaine werd in 1629 toegelaten tot de balie en onderscheidde zich door te weigeren de door het parlement geheven oorlogsbelasting te betalen en werd op grond van een resolutie van het Lagerhuis "beveiligd en ontwapend" en opgesloten in het Poortgebouw . Er wordt aangenomen dat hij lid van het parlement is geweest, omdat hij het voorrecht had gekregen om tijdens zijn gevangenschap de diensten in de St. Margaret's Church bij te wonen, hoewel hij niet op de overgebleven ledenlijsten voorkomt.

Hij was betrokken bij de royalistische organisatie in 1645, maar adviseerde later een compromis en sloot zich aan bij de anti-royalistische regering. Hiervoor noemde Edward Foss hem "Turncoat Fountaine".

In 1651 kreeg hij gratie en kreeg hij het volledige staatsburgerschap terug, en later werd hij benoemd in verschillende openbare ambten. Na de restauratie bleef hij zijn ambt uitoefenen.

Referenties

  • Foss, Eduard (1999). Een biografisch woordenboek van de rechters van Engeland . P. 280.
  • Stephen, Leslie , uitg. (1889). "Fontein, Johannes"  . Woordenboek van nationale biografie . Vol. 20. Londen: Smith, Elder & Co.
Opgehaald van "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Fountaine&oldid=1174899984"