Dominicaanse Orde

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken
Orde van Predikers
Ordo Praedicatorum
EscOrdendePredicadores2Wikipedia.png
Wapen van de orde
AfkortingOP
Vorming22 december 1216 ; 804 jaar geleden [1] ( 22 december 1216 )
OprichterSint Dominicus
opgericht inProuille , Frankrijk
TypeBedelorde van pauselijk recht (voor mannen)
HoofdkwartierConvento Santa Sabina , Rome , Italië [1]
Lidmaatschap
5.647 (inclusief 4.219 priesters) vanaf 2020 [1]
Gerard Timoner III
patronessen
voorkeurenkatholieke kerk
Websiteop .org
Een figuur die de term "dominicanes" (lat. " hounds of the lord " sinds de 13e-eeuwse inquisitie, [a] [2] [3] op een hoek van een voormalig Dominicaans klooster (vóór de Reformatie), Old University, Marburg uitbeeldt , Duitsland

De Orde van Predikers , ook bekend als de Dominicanen ( Latijn : Ordo Praedicatorum ; afgekort OP ), is een bedelmonnikenorde van de katholieke kerk, gesticht in Toulouse , Frankrijk, door de Spaanse priester Sint Dominicus . Het werd goedgekeurd door paus Honorius III via de pauselijke bul Religiosam vitam op 22 december 1216. Leden van de orde, die Dominicanen worden genoemd , dragen over het algemeen de letters OP achter hun naam, wat staat voor Ordinis Praedicatorum , wat betekentvan de Orde van Predikers . Het lidmaatschap van de orde omvat broeders , [b] nonnen , actieve zusters en aangesloten leken of seculiere Dominicanen (voorheen bekend als tertiarissen , hoewel er onlangs een groeiend aantal medewerkers is geweest die geen verband houden met de tertiarissen).

Opgericht om het evangelie te prediken en ketterij tegen te gaan , plaatsten de onderwijsactiviteiten van de orde en haar scholastische organisatie de predikers in de voorhoede van het intellectuele leven van de middeleeuwen . [4] De orde is beroemd om zijn intellectuele traditie, die vele vooraanstaande theologen en filosofen heeft voortgebracht . [5] In het jaar 2018 waren er 5.747 Dominicaanse broeders, waaronder 4.299 priesters. [1] De Dominicaanse Orde wordt geleid door de Meester van de Orde , vanaf 2019, Gerard Timoner III . [6] Maria Magdalena en Catharina van Siena zijn demedepatronessen van de Orde.

Een aantal andere namen zijn gebruikt om te verwijzen naar zowel de orde als haar leden.

 • In Engeland en andere landen worden de Dominicaanse broeders Black Friars genoemd vanwege de zwarte cappa of mantel die ze over hun witte gewoonten dragen . [7] Dominicanen waren "Blackfriars", in tegenstelling tot "Whitefriars" (dwz Karmelieten ) of "Greyfriars" (dwz Franciscanen ). Ze zijn ook verschillend van de "Austin fraters " (dwz Augustijner fraters ) die een gelijkaardige gewoonte dragen.
 • In Frankrijk stonden de Dominicanen bekend als Jacobijnen omdat hun klooster in Parijs was verbonden met de kerk van Saint-Jacques, nu afgebroken, op weg naar Saint-Jacques-du-Haut-Pas , die toebehoorde aan de Italiaanse Orde van Sint-Jacobus van Altopascio [8] ( James de Mindere ) Sanctus Iacobus in het Latijn.
 • Hun identificatie als Dominicanen gaf aanleiding tot de woordspeling dat zij de Domini stokken , of "Honden van de Heer". [een]

Stichting

Heilige Dominicus op de voorkant van de Doctrina Christiana catechismus in het Spaans en Tagalog met een achtpuntige ster (een symbool van de Heilige Maagd Maria ) boven zijn hoofd. Houtsnede omslag. Gedrukt in Manilla in 1593

De Dominicaanse Orde ontstond in de Middeleeuwen in een tijd dat mannen van God niet langer verwacht werden achter de muren van een klooster te blijven. In plaats daarvan reisden ze onder de mensen, met als voorbeeld de apostelen van de primitieve kerk. Uit dit ideaal kwamen twee orden van bedelmonniken voort: de ene, de minderbroeders, werd geleid door Franciscus van Assisi ; de andere, de Broeders Predikers, door Dominicus van Guzman . Net als zijn tijdgenoot, Francis, zag Dominic de noodzaak in van een nieuw type organisatie, en de snelle groei van de Dominicanen en Franciscanen tijdens hun eerste eeuw van bestaan ​​bevestigt dat de orden van bedelmonniken in een behoefte voorzien. Weinig 1983 stelt dat de Dominicanen en andere bedelmonniken een aanpassing waren aan de opkomst van de winsteconomie in middeleeuws Europa.

Dominic probeerde een nieuw soort orde te stichten, een orde die de toewijding en systematische opvoeding van de oudere kloosterorden zoals de benedictijnen zou gebruiken om de religieuze problemen van de snelgroeiende bevolking van steden aan te pakken, maar met meer organisatorische flexibiliteit dan kloosterorden of de seculiere geestelijken. De Orde van Predikers werd opgericht als reactie op een toen waargenomen behoefte aan geïnformeerde prediking. [9] De nieuwe orde van Dominic moest worden opgeleid om in de volkstalen te prediken .

Dominic inspireerde zijn volgelingen met loyaliteit aan geleerdheid en deugd, een diepe erkenning van de spirituele kracht van wereldse ontbering en de religieuze staat, en een hoogontwikkelde regeringsstructuur. [10]Tegelijkertijd inspireerde Dominic de leden van zijn orde om een ​​"gemengde" spiritualiteit te ontwikkelen. Ze waren allebei actief in de prediking en contemplatief in studie, gebed en meditatie. De broeders van de Dominicaanse Orde waren stedelijk en geleerd, evenals contemplatief en mystiek in hun spiritualiteit. Terwijl deze eigenschappen de vrouwen van de orde aantasten, namen de nonnen vooral de laatste eigenschappen in zich op en maakten ze zich die eigenschappen eigen. In Engeland vermengden de Dominicaanse nonnen deze elementen met de bepalende kenmerken van de Engelse Dominicaanse spiritualiteit en creëerden ze een spiritualiteit en een collectieve persoonlijkheid die hen onderscheidde.

Dominicus van Caleruega

Saint Dominic (1170-1221), portret door El Greco , ongeveer 1600

Als adolescent had hij een bijzondere liefde voor theologie en de Schrift werd het fundament van zijn spiritualiteit. [11] Tijdens zijn studie in Palencia , Spanje, ervoer hij een vreselijke hongersnood, wat Dominic ertoe bracht al zijn geliefde boeken en andere apparatuur te verkopen om zijn buren te helpen. [12] Hij werd kanunnik en tot priester gewijd in het klooster van Santa María de La Vid. [13] Na het voltooien van zijn studies, benoemde bisschop Martin Bazan en Prior Diego de Acebo hem tot lid van het kathedraalkapittel van Osma . [14]

Prediking tot de Katharen

In 1203 voegde Dominic de Guzmán zich bij Diego de Acebo , de bisschop van Osma , op een diplomatieke missie naar Denemarken voor de monarchie van Spanje, om het huwelijk tussen de zoon van koning Alfonso VIII van Castilië en een nicht van koning Valdemar II van Denemarken te regelen . [15] In die tijd was het zuiden van Frankrijk het bolwerk van de Katharenbeweging . De Katharen (ook bekend als Albigensians, als gevolg van hun bolwerk in Albi , Frankrijk) waren een ketterse neo- gnostische sekte. Ze geloofden dat materie slecht was en alleen de geest goed; dit was een fundamentele uitdaging voor het idee van deincarnatie , centraal in de katholieke theologie . De kruistocht tegen de Albigenzen (1209-1229) was een 20-jarige militaire campagne die werd geïnitieerd door paus Innocentius III om het katharisme in de Languedoc , in Zuid- Frankrijk , te elimineren .

Dominic zag de noodzaak in van een reactie die zou proberen leden van de Albigenzenbeweging terug te brengen naar het reguliere christelijke denken. Dominic raakte geïnspireerd in een hervormingsijver nadat ze in Toulouse Albigenzen ontmoetten . Diego zag onmiddellijk een van de belangrijkste redenen voor de verspreiding van de onorthodoxe beweging: de vertegenwoordigers van de Heilige Kerk handelden en bewogen zich met een aanstootgevende hoeveelheid pracht en praal. Daarentegen leidden de Katharen over het algemeen een ascetische levensstijl . Om deze redenen stelde Diego voor dat de pauselijke legaten een hervormd apostolisch leven zouden gaan leiden. De legaten kwamen overeen om te veranderen als ze een sterke leider konden vinden.

De prior ging de uitdaging aan en hij en Dominic zetten zich in voor de bekering van de Katharen. [16] Ondanks deze specifieke missie slaagde Dominic er maar in beperkte mate in om de Katharen door overreding te bekeren, "want hoewel er in zijn tien jaar prediken een groot aantal bekeerlingen is gemaakt, moet worden gezegd dat de resultaten niet waren zoals gehoopt was." ". [17]

Dominicaanse klooster gevestigd

Dominicus werd de geestelijke vader van verschillende Albigenzische vrouwen die hij met het geloof had verzoend, en in 1206 vestigde hij ze in een klooster in Prouille , in de buurt van Toulouse . [18] Dit klooster zou het fundament worden van de Dominicaanse nonnen, waardoor de Dominicaanse nonnen ouder zouden worden dan de Dominicaanse broeders. Diego keurde de bouw goed van een klooster voor meisjes van wie de ouders hen naar de zorg van de Albigenzen hadden gestuurd omdat hun families te arm waren om in hun basisbehoeften te voorzien. [19] Het klooster in Prouille zou later het hoofdkwartier van Dominic worden voor zijn missionaire inspanningen. Na twee jaar op het zendingsveld stierf Diego terwijl hij terugreist naar Spanje.

Geschiedenis

Dominic stichtte de Dominicaanse Orde in 1215 in een tijd dat mannen van God niet langer verwacht werden achter de muren van een klooster te blijven. Dominic stichtte in 1214 een religieuze gemeenschap in Toulouse , die zou worden bestuurd door de heerschappij van Sint-Augustinus en statuten om het leven van de broeders te regelen, met inbegrip van de primitieve grondwet. [20] De oprichtingsdocumenten stellen vast dat de orde voor twee doeleinden werd opgericht: prediking en het heil van zielen. [4]

Henri-Dominique Lacordaire merkte op dat de statuten overeenkomsten vertoonden met de constituties van de Premonstratenzers , wat aangeeft dat Dominic zich had laten inspireren door de hervorming van Prémontré. [21]

Middeleeuwen

De kamer van Saint Dominic in Maison Seilhan, in Toulouse , wordt beschouwd als de plaats waar de Orde werd geboren.

Dominic stichtte in 1214 een religieuze gemeenschap in Toulouse , die zou worden bestuurd door de heerschappij van Sint-Augustinus en statuten om het leven van de broeders te regelen, met inbegrip van de primitieve grondwet. [20]

In juli 1215, met de goedkeuring van bisschop Foulques van Toulouse , beval Dominic zijn volgelingen tot een institutioneel leven. Het doel was revolutionair in de pastorale bediening van de katholieke kerk. Deze priesters waren georganiseerd en goed opgeleid in religieuze studies. Dominic had een raamwerk nodig - een regel - om deze componenten te organiseren. De Regel van Sint-Augustinus was een voor de hand liggende keuze voor de Dominicaanse Orde, volgens Dominicus' opvolger Jordan van Saksen, in de Libellus de principiis , omdat het zich leende voor de "redding van zielen door prediking". [22] Door deze keuze echter noemden de Dominicaanse broeders zichzelf geen monniken, maar reguliere kanunniken. Ze konden bediening en het gewone leven uitoefenen terwijl ze in individuele armoede leefden. [22] [23]

Dominic's opleiding in Palencia gaf hem de kennis die hij nodig had om de manicheeërs te overwinnen . Met liefdadigheid, het andere concept dat het werk en de spiritualiteit van de orde het meest definieert, werd studie de methode die de Dominicanen het meest gebruikten om de Kerk te verdedigen tegen de gevaren die haar achtervolgden, en ook om haar gezag over grotere gebieden van de Orde uit te breiden. bekende wereld. Volgens Dominic was het onmogelijk voor mannen om te prediken wat ze niet begrepen of niet begrepen. Toen de broeders Prouille verlieten om met hun apostolische werk te beginnen, zond Dominicus Matthew van Parijsom een ​​school op te richten in de buurt van de universiteit van Parijs. Dit was de eerste van vele Dominicaanse scholen die door de broeders waren opgericht, sommige in de buurt van grote universiteiten in heel Europa. De vrouwen van de orde richtten ook scholen op voor de kinderen van de plaatselijke adel.

De Orde van Predikers werd in december 1216 en januari 1217 goedgekeurd door paus Honorius III in de pauselijke stieren Religiosam vitam en Nos attendentes . Op 21 januari 1217 vaardigde Honorius de bul Gratiarum omnium [24] uit waarin de volgelingen van Dominic werden erkend als een opdracht die was toegewijd aan studie en die algemeen was gemachtigd om te prediken, een bevoegdheid die voorheen was voorbehouden aan lokale bisschoppelijke toestemming. [25]

Op 15 augustus 1217 zond Dominic zeven van zijn volgelingen naar het grote universitaire centrum van Parijs om er een priorij te stichten die gericht was op studie en prediking. Het klooster van St. Jacques zou uiteindelijk het eerste studium generale van de orde worden . Dominic zou soortgelijke stichtingen oprichten in andere universiteitssteden van die tijd, Bologna in 1218, Palencia en Montpellier in 1220, en Oxford vlak voor zijn dood in 1221. [26]

Dominicaanse grafschrift van Berthold de Wyrbna uit 1316 op de toren van de parochiekerk in Szprotawa
Dokter Angelicus, de heilige Thomas van Aquino (1225-1274), door de katholieke kerk beschouwd als haar grootste middeleeuwse theoloog, wordt na zijn bewijs van kuisheid door engelen omgord met een mystieke gordel van zuiverheid .
Allegorie van de Maagd patrones van de Dominicanen door Miguel Cabrera .

In 1219 nodigde paus Honorius III Dominicus en zijn metgezellen uit om zijn intrek te nemen in de oude Romeinse basiliek van Santa Sabina , wat ze begin 1220 deden. Voor die tijd hadden de broeders slechts een tijdelijk verblijf in Rome, in het klooster van San Sisto Vecchio, dat Honorius III had Dominicus rond 1218 geschonken met de bedoeling het een klooster te worden voor een hervorming van nonnen in Rome onder leiding van Dominicus. In mei 1220 gaf het eerste generaal kapittel van de orde in Bologna het mandaat dat elke nieuwe priorij van de orde zijn eigen studium conventuale zou behouden , waarmee de basis werd gelegd voor de Dominicaanse traditie van het sponsoren van wijdverbreide onderwijsinstellingen. [27] [28]De officiële oprichting van het Dominicanenklooster in Santa Sabina met zijn studium conventuale vond plaats met de juridische overdracht van eigendom van Honorius III aan de Orde van Predikers op 5 juni 1222. [29] Dit studium werd omgevormd tot het eerste studium provinciale van de orde door Thomas Aquino in 1265. Een deel van het leerplan van dit studium werd in 1288 verplaatst naar het studium van Santa Maria sopra Minerva, dat in de 16e-eeuwse wereld werd omgevormd tot het College van Sint-Thomas ( Latijn : Collegium Divi Thomæ). In de 20e eeuw zou het college worden verplaatst naar het klooster van de Heiligen Dominicus en Sixtus en zou het worden omgevormd tot de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino, Angelicum .

De dominicaanse broeders verspreidden zich snel, ook naar Engeland, waar ze in 1221 in Oxford verschenen . [30] In de 13e eeuw bereikte de orde alle klassen van de christelijke samenleving, bestreed ze ketterij , schisma en heidendom door woord en boek, en door haar missies naar het noorden van Europa, naar Afrika en Azië gingen voorbij de grenzen van de christenheid. Haar scholen verspreidden zich door de hele kerk; de artsen schreven monumentale werken in alle takken van kennis, waaronder de uiterst belangrijke Albertus Magnus en Thomas van Aquino . Tot de leden behoorden pausen, kardinalen, bisschoppen, legaten, inquisiteurs, belijders van prinsen, ambassadeurs en paciarii(handhavers van de vrede afgekondigd door pausen of concilies). [4]

De oorsprong van de orde in de strijd tegen heterodoxie had invloed op de latere ontwikkeling en reputatie. Veel latere Dominicanen vochten tegen ketterij als onderdeel van hun apostolaat. Inderdaad, vele jaren nadat Dominic op de Katharen had gereageerd, zou de eerste Grootinquistor van Spanje , Tomás de Torquemada , uit de Dominicaanse Orde worden getrokken. De orde werd door paus Gregorius IX aangesteld om de inquisitie uit te voeren. [3] Marteling werd niet beschouwd als een vorm van straf, maar puur als een middel om de waarheid aan het licht te brengen. In zijn pauselijke bul Ad extirpanda van 1252 gaf paus Innocentius IV toestemming voor het gebruik van marteling door de Dominicanen onder voorgeschreven omstandigheden. [2]

De uitbreiding van de bestelling zorgde voor veranderingen. Een kleinere nadruk op leerstellige activiteit bevorderde de ontwikkeling hier en daar van het ascetische en contemplatieve leven en daar ontstond, vooral in Duitsland en Italië, de mystieke beweging waarmee de namen van Meister Eckhart , Heinrich Suso , Johannes Tauler en Catharina van Siena zijn geassocieerd. (Zie de Duitse mystiek , die ook wel "Dominicaanse mystiek" wordt genoemd.) Deze beweging was de opmaat voor de hervormingen die aan het einde van de eeuw door Raymond van Capua werden ondernomen en die in de volgende eeuw werden voortgezet. Tegelijkertijd stond de bestelling oog in oog met deRenaissance . Het streed tegen heidense tendensen in het renaissancehumanisme , in Italië via Dominici en Savonarola, in Duitsland via de theologen van Keulen, maar het verschafte het humanisme ook geavanceerde schrijvers als Francesco Colonna (waarschijnlijk de schrijver van de Hypnerotomachia Poliphili ) en Matteo Bandello . Veel Dominicanen namen deel aan de artistieke activiteiten van die tijd, waarvan Fra Angelico en Fra Bartolomeo de meest prominente waren . [4]

Vrouwen

Hoewel Dominic en de vroege broeders tegen 1227 vrouwelijke Dominicaanse huizen hadden ingesteld in Prouille en andere plaatsen, werden huizen van aan de Orde verbonden vrouwen zo populair dat sommige broeders twijfels hadden over de toenemende vraag van vrouwelijke religieuze instellingen van hun tijd en middelen. Desalniettemin waren overal in Europa vrouwenhuizen te vinden op het platteland. Er waren vierenzeventig Dominicaanse vrouwenhuizen in Duitsland, tweeënveertig in Italië, negen in Frankrijk, acht in Spanje, zes in Bohemen, drie in Hongarije en drie in Polen. [31] Veel van de Duitse religieuze huizen waar vrouwen waren ondergebracht, waren de thuisbasis van vrouwengemeenschappen, zoals begijnen, dat werd Dominicaans zodra ze werden onderwezen door de reizende predikers en onder de jurisdictie van de Dominicaanse gezaghebbende structuur werden geplaatst. Een aantal van deze huizen werden in de 14e eeuw studiecentra en mystieke spiritualiteit, zoals tot uiting komt in werken zoals de zusterboeken . In 1358 waren er honderdzevenenvijftig nonnenkloosters. Na dat jaar nam het aantal aanzienlijk af als gevolg van de Zwarte Dood. [32]

In plaatsen buiten Duitsland werden kloosters gesticht als toevluchtsoorden van de wereld voor vrouwen uit de hogere klassen. Dit waren originele projecten die werden gefinancierd door rijke mecenassen, waaronder andere vrouwen. Onder hen bevond zich gravin Margaretha van Vlaanderen die het klooster van Lille stichtte, terwijl Val-Duchesse in Oudergem bij Brussel werd gebouwd met de rijkdom van Adelaide van Bourgondië, hertogin van Brabant (1262). [33]

Vrouwenhuizen verschilden van mannelijke Dominicaanse huizen doordat ze omheind waren. De zusters zongen het Goddelijke Officie en hielden alle monastieke vieringen. [34] De nonnen leefden onder het gezag van de algemene en provinciale kapittels van de orde. Ze deelden in alle toepasselijke privileges van de bestelling. De broeders dienden als hun biechtvaders, priesters, leraren en spirituele mentoren. [35]

Vrouwen konden op dertienjarige leeftijd het Dominicaanse religieuze leven belijden. De formule voor professie in de Constituties van de Priorij van Montargis (1250) vereist dat de nonnen tot hun dood gehoorzaamheid beloven aan God, de Heilige Maagd, hun priorin en haar opvolgers volgens de Regel van Sint-Augustinus en het instituut van de orde. De kleding van de zusters bestond uit een witte tuniek en scapulier, een leren riem, een zwarte mantel en een zwarte sluier. Kandidaten voor het beroep werden ondervraagd om te onthullen of het werkelijk getrouwde vrouwen waren die slechts van hun echtgenoten gescheiden waren. Ook hun intellectuele vermogens werden op de proef gesteld. Nonnen moesten zwijgen in gebedsplaatsen, het klooster, de slaapzaal en de refter. Het stilzwijgen werd gehandhaafd, tenzij de priorin een uitzondering toekende voor een specifieke reden.Spreken was toegestaan ​​in de gemeenschappelijke salon, maar het was ondergeschikt aan strikte regels, en de priorin, onderpriores of andere senior non moest aanwezig zijn.[36]

Naast naaien, borduren en andere deftige bezigheden, namen de nonnen deel aan een aantal intellectuele activiteiten, waaronder het lezen en bespreken van vrome literatuur. [37] In het klooster van Sint-Margaret in Straatsburg konden enkele nonnen vloeiend in het Latijn converseren. Leren had nog steeds een hoge plaats in het leven van deze religieuzen. Margarette Reglerin, een dochter van een rijke familie in Neurenberg, werd zelfs uit een klooster ontslagen omdat ze niet het vermogen of de wil had om te leren. [38]

Engelse Provincie

In Engeland begon de Dominicaanse Provincie bij het tweede generaal kapittel van de Dominicaanse Orde in Bologna in de lente van 1221. Dominic zond twaalf broeders naar Engeland onder leiding van hun Engelse prior, Gilbert van Fresney. Ze landden op 5 augustus 1221 in Dover. De provincie ontstond officieel bij het eerste provinciale kapittel in 1230. [39]

De Engelse Provincie was een onderdeel van de internationale orde waarvan zij haar wetten, richtlijnen en instructies verkreeg. Het was echter ook een groep Engelsen. De directe supervisors kwamen uit Engeland en de leden van de Engelse provincie woonden en werkten in Engelse steden, dorpen en wegen. Engelse en Europese ingrediënten kwamen constant in contact. De internationale kant van het bestaan ​​van de provincie beïnvloedde het nationale, en het nationale reageerde op, paste zich aan en beperkte soms het internationale. [40]

De eerste Dominicaanse vindplaats in Engeland was in Oxford, in de parochies St. Edward en St. Adelaide. [41] De broeders bouwden een kapel voor de Heilige Maagd Maria [42] en tegen 1265 begonnen de broeders, in overeenstemming met hun toewijding om te studeren, een school op te richten. In feite begonnen de Dominicaanse broers waarschijnlijk onmiddellijk na hun aankomst met een school, aangezien priorijen legale scholen waren. [43] Informatie over de scholen van de Engelse provincie is beperkt, maar er zijn een paar feiten bekend. Veel van de beschikbare informatie is ontleend aan bezoekregistraties. [44]De "bezoek" was een deel van de provincie waardoor bezoekers van elke priorij de staat van zijn religieuze leven en zijn studies in het volgende hoofdstuk konden beschrijven. Er waren vier van dergelijke bezoeken in Engeland en Wales: Oxford, Londen, Cambridge en York. [45] Alle Dominicaanse studenten moesten grammatica, oude en nieuwe logica, natuurlijke filosofie en theologie leren. Van alle leergebieden was theologie echter de belangrijkste. Dit is niet verwonderlijk als je je de ijver van Dominic herinnert. [46]

Dartford Priory werd opgericht lang nadat de eerste periode van monastieke stichting in Engeland was geëindigd. Het emuleerde dus de kloosters die in Europa werden gevonden - voornamelijk Frankrijk en Duitsland - evenals de kloostertradities van hun Engelse Dominicaanse broeders. De eerste nonnen die in Dartford woonden, werden gestuurd vanuit de Priorij van Poissy in Frankrijk. [31] Zelfs aan de vooravond van de ontbinding schreef priorin Jane Vane namens een postulant aan Cromwell, waarin ze zei dat hoewel ze niet echt beleden was, ze in haar hart en in de ogen van God was beleden. Dit is slechts één voorbeeld van toewijding. Beroep in de Dartford Priory lijkt dus te zijn gedaan op basis van persoonlijke toewijding en iemands persoonlijke omgang met God. [47]

Als erfgenamen van de Dominicaanse priorij van Poissy in Frankrijk waren de nonnen van de Dartford Priory in Engeland ook erfgenamen van een traditie van diepgaande kennis en vroomheid. Strenge discipline en eenvoudig leven waren kenmerkend voor het klooster gedurende zijn hele bestaan. [48]

Van de Reformatie tot de Franse Revolutie

Bartolomé de Las Casas , als kolonist in de Nieuwe Wereld , werd geprikkeld door getuige te zijn van de wrede marteling en genocide van de indianen door de Spaanse kolonisten. Hij werd beroemd door zijn pleidooi voor de rechten van inheemse Amerikanen, wiens culturen, vooral in het Caribisch gebied , hij met zorg beschrijft. [49]

Gaspar da Cruz (ca. 1520-1570), die overal in het Portugese koloniale rijk in Azië werkte, was waarschijnlijk de eerste christelijke missionaris die (zonder succes) predikte in Cambodja . Na een (eveneens mislukte) periode, in 1556, in Guangzhou , China, keerde hij uiteindelijk terug naar Portugal en werd de eerste Europeaan die in 1569/1570 een boek publiceerde dat exclusief aan China was gewijd. [50]

Het begin van de 16e eeuw confronteerde de orde met de omwentelingen van de revolutie. De verspreiding van het protestantisme kostte het zes of zeven provincies en enkele honderden kloosters , maar de ontdekking van de Nieuwe Wereld opende een nieuw werkterrein. In de 18e eeuw waren er talrijke pogingen tot hervorming, vergezeld van een vermindering van het aantal toegewijden. De Franse Revolutie verwoestte de orde in Frankrijk, en crises die min of meer snel volgden, hebben talrijke provincies aanzienlijk verminderd of volledig vernietigd. [4]

Van de 19e eeuw tot heden

Tijdens het begin van de 19e eeuw lijkt het aantal predikers nooit onder de 3.500 te zijn gezonken. Statistieken voor 1876 laten 3.748 zien, maar 500 van hen waren uit hun kloosters verdreven en waren betrokken bij parochiewerk . Statistieken voor 1910 tonen een totaal van 4.472 nominaal of daadwerkelijk bezig met de juiste activiteiten van de bestelling. [4] Vanaf 2013 waren er 6.058 Dominicaanse broeders, waaronder 4.470 priesters. [1]

Portret van Lacordaire

Vanaf januari 2021 zijn er in totaal 5753 broeders en 4219 priesters.

In de opwekkingsbeweging nam Frankrijk een vooraanstaande plaats in, dankzij de reputatie en overtuigingskracht van de redenaar, Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1802-1861). Hij nam het habijt aan van een monnik-prediker in Rome (1839), en de provincie Frankrijk werd canoniek opgericht in 1850. [51] Van deze provincie werden de provincie Lyon , Occitanië genaamd (1862), die van Toulouse (1869) losgemaakt. , en die van Canada (1909). De Franse restauratie leverde eveneens veel arbeiders aan andere provincies, om te helpen bij hun organisatie en vooruitgang. Hieruit kwam de magister-generaal die in de 19e eeuw het langst aan het hoofd van de administratie bleef, Père Vincent Jandel(1850-1872). Hier moet de provincie Saint Joseph in de Verenigde Staten worden genoemd . Opgericht in 1805 door Edward Fenwick (1768-1832), daarna de eerste bisschop van Cincinnati, Ohio (1821-1832). In 1905, het een groot huis van studie aan gevestigde Washington, DC , [4] noemde de Dominicaanse House of Studies .

De provincie Frankrijk heeft veel predikers voortgebracht. De conferenties van Notre-Dame-de-Paris werden geopend door Père Lacordaire. De Dominicanen van de provincie Frankrijk leverden Lacordaire (1835-1836, 1843-1851), [4] Jacques Monsabré , [52] en Joseph Ollivier. De preekstoel van de Notre Dame is bezet door een opeenvolging van Dominicanen. Père Henri Didon (1840-1900) was een Dominicaan. Het studiehuis van de provincie Frankrijk publiceert L'Année Dominicaine (opgericht in 1859), La Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques (1907) en La Revue de la Jeunesse (1909). [4] Franse Dominicanen stichtten en beheren de École Bibliqueet Archéologique française de Jérusalem opgericht in 1890 door Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), een van de toonaangevende internationale centra voor bijbels onderzoek. Het is in de École Biblique dat de beroemde Jerusalem Bible (beide edities) werd opgesteld. Evenzo was kardinaal Yves Congar een product van de Franse provincie van de Orde van Predikers.

Leerstellige ontwikkeling heeft een belangrijke plaats ingenomen bij het herstel van de predikers. Verschillende instellingen speelden, naast de reeds genoemde, een belangrijke rol. Dat is de bijbelse school in Jeruzalem , die openstaat voor de religieuzen van de orde en voor seculiere geestelijken, die de Revue Biblique publiceert . Het Pontificium Collegium Internationale Angelicum , de toekomstige Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino ( Angelicum ), opgericht in Rome in 1908 door Meester Hyacint Cormier , opende zijn deuren voor stamgasten en seculieren voor de studie van de heilige wetenschappen. Naast de bovenstaande recensies zijn de Revue Thomiste,opgericht door Père Thomas Coconnier (d. 1908), en de Analecta Ordinis Prædicatorum (1893). Onder de talrijke schrijvers van de orde in deze periode zijn: kardinalen Thomas Zigliara (d. 1893) en Zephirin González (d. 1894), twee gewaardeerde filosofen; Alberto Guillelmotti (d. 1893), historicus van de Pauselijke Marine, en historicus Heinrich Denifle (d. 1905). [4]

Tijdens de Reformatie werden veel kloosters van Dominicaanse nonnen gedwongen te sluiten. Een die wist te overleven en daarna veel nieuwe huizen stichtte, was de Sint-Ursula in Augsburg. In de zeventiende eeuw werden kloosters van Dominicaanse vrouwen vaak door hun bisschoppen gevraagd om apostolisch werk te verrichten, met name het opleiden van meisjes en het bezoeken van zieken. In de achttiende eeuw keerde Sint-Ursula terug naar een gesloten leven, maar in de negentiende eeuw, nadat Napoleon veel Europese kloosters had gesloten, herstelde koning Lodewijk I van Beieren in 1828 de religieuze orden van vrouwen in zijn rijk, op voorwaarde dat de nonnen enige actieve werk dat nuttig is voor de staat (meestal lesgeven of verplegen). [53]In 1877 verzocht bisschop Ricards in Zuid-Afrika Augsburg een groep nonnen te sturen om een ​​onderwijsmissie te beginnen in King Williamstown. [54] Vanuit deze missie werden vele Derde Orde Reguliere congregaties van Dominicaanse zusters gesticht, met hun eigen constituties, hoewel ze nog steeds de Regel van Sint-Augustinus volgden en aangesloten waren bij de Dominicaanse Orde. Deze omvatten de Dominican Sisters of Oakford, KwazuluNatal (1881), [55] de Dominican Missionary Sisters, Zimbabwe, (1890) [54] en de Dominican Sisters of Newcastle, KwazuluNatal (1891). [56]

De Dominicaanse Orde heeft de vorming van andere Ordes buiten de Rooms-Katholieke Kerk beïnvloed, zoals de Anglicaanse Orde van Predikers , een Dominicaanse Orde binnen de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap. Aangezien niet alle leden verplicht zijn om plechtige of eenvoudige geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen, werkt het meer als een derde orde met een structuur in de stijl van de derde orde, zonder eigentijdse of canonieke banden met de historische orde die gesticht is door Dominic van Guzman. [9]

Missies in het buitenland

De Pax Mongolica van de 13e en 14e eeuw die grote delen van de Europees-Aziatische continenten verenigde, stelde westerse missionarissen in staat naar het oosten te reizen. "Dominicaanse broeders predikten het evangelie op de Wolga-steppen tegen 1225 (het jaar na de oprichting van de Kipchak Khanate door Batu), en in 1240 zond paus Gregorius IX anderen naar Perzië en Armenië." [57] De beroemdste Dominicaan was Jordanus de Severac die eerst naar Perzië werd gestuurd en vervolgens in 1321, samen met een metgezel (Nicolas van Pistoia) naar India. Het werk en de observaties van pater Jordanus zijn vastgelegd in twee brieven die hij schreef aan de broeders van Armenië, en een boek, Mirabilia , vertaald als Wonders of the East .

Een andere dominicaan, pater Ricold van Monte Croce , werkte in Syrië en Perzië. Zijn reizen brachten hem van Akko naar Tabriz en verder naar Bagdad. Daar "werd hij verwelkomd door de dominicaanse paters die al daar waren, en met hen ging hij in dispuut met de Nestorianen." [58] Hoewel een aantal Dominicanen en Franciscanen volhardden tegen het groeiende geloof van de islam in de hele regio, werden alle christelijke missionarissen al snel verdreven met de dood van Timur in 1405.

Tegen de jaren 1850 hadden de Dominicanen een half miljoen volgelingen in de Filippijnen en gevestigde missies in de Chinese provincies Fujian en Tonkin , Vietnam, waar ze elk jaar duizenden dopen uitvoerden. [59] De aanwezigheid van de Dominicanen in de Filippijnen is een van de belangrijkste voorstanders van onderwijs geworden met de oprichting van Colegio de San Juan de Letran en het bezit van bijna 60.461 hectare land aan het begin van de 20e eeuw. [60]

Divisies

De broeders, nonnen en lekenbroederschap vormen de Orde van Predikers (eerste, tweede en derde orde). De broeders, nonnen, zusters, leden van de priesterbroederschap van Sint-Dominicus, Dominicaanse leken en Dominicaanse jongeren vormen samen de Dominicaanse familie. [61]

nonnen

De Dominicaanse nonnen werden gesticht door Sint Dominicus nog voordat hij de broeders had gevestigd. Het zijn contemplatieven in het kloosterleven. Eigenlijk vormen de broeders en nonnen samen de Orde van Predikers. [62] De nonnen vierden in 2006 hun 800-jarig bestaan. [63]

Zusters

Marmeren reliëf van SS Dominic en Catherine

Vrouwen maken sinds het begin deel uit van de Dominicaanse Orde, maar verschillende actieve congregaties van Dominicaanse zusters in hun huidige vorm zijn grotendeels een product van de negentiende eeuw en daarna. Ze komen voort uit zowel de Dominicaanse nonnen als de gemeenschappen van vrouwelijke tertiarissen (leken) die in hun eigen huis woonden en regelmatig samenkwamen om te bidden en te studeren: de beroemdste daarvan was de mantel die aan de Sint-Dominicuskerk in Siena was bevestigd, waaraan Catharina van Siena behoorde. [64] In de zeventiende eeuw werden sommige Europese Dominicaanse kloosters (bijv. St. Ursula's, Augsburg) tijdelijk niet meer omheind, zodat ze les konden geven, verpleegkunde of ander werk konden doen als reactie op dringende lokale behoeften. Alle dochterhuizen die ze stichtten, werden echter onafhankelijk. [65]Maar in de negentiende eeuw werden kloosters, als reactie op het toenemende missionaire enthousiasme, gevraagd groepen vrouwen te sturen om scholen en medische klinieken over de hele wereld te stichten. Grote aantallen katholieke vrouwen reisden naar Afrika, Amerika en het Oosten om daar les te geven en nieuwe gemeenschappen van katholieken te ondersteunen, zowel kolonisten als bekeerlingen. Vanwege de grote afstanden die ermee gemoeid waren, moesten deze groepen zelfbesturend zijn, en ze stichtten vaak nieuwe zelfbesturende gemeenten in aangrenzende missiegebieden om beter in te spelen op de waargenomen pastorale behoeften. [66]In navolging van deze periode van groei in de negentiende eeuw, en nog een grote periode van groei in degenen die zich in de jaren vijftig bij deze congregaties aansloten, zijn er momenteel 24.600 zusters die behoren tot 150 Dominicaanse religieuze congregaties, aanwezig in 109 landen die zijn aangesloten bij Dominican Sisters International. [67]

Naast de broeders, leven de Dominicaanse zusters hun leven ondersteund door vier gemeenschappelijke waarden, vaak aangeduid als de vier pijlers van het Dominicaanse leven: gemeenschapsleven, gemeenschappelijk gebed, studie en dienstbaarheid. Dominic noemde dit viervoudige levenspatroon "heilige prediking". Henri Matisse was zo ontroerd door de zorg die hij kreeg van de Dominicaanse Zusters dat hij meewerkte aan het ontwerp en de interieurdecoratie van hun Chapelle du Saint-Marie du Rosaire in Vence , Frankrijk. [68]

Priesterbroederschap van St. Dominic

De Priesterbroederschap van St. Dominicus zijn diocesane priesters die formeel zijn aangesloten bij de Orde van Predikers (Dominicanen) door middel van een levensregel die zij belijden, en zo streven naar evangelische perfectie onder de algemene leiding van de Dominicaanse broeders. De oorsprong van de Dominicaanse broederschappen kan worden herleid tot de seculiere Dominicaanse derde orde, die toen zowel priesters als leken als leden omvatte. [69]De Priesterbroederschap van St. Dominicus, die nu bestaat als een aparte vereniging van die van de leken, en met haar eigen duidelijke regel om te volgen, wordt nog steeds geleid door de Orde bij het omarmen van de gave van de spiritualiteit van Dominicus in de unieke context van de diocesane priesters. Samen met de bijzondere genade van het sacrament van de wijding, dat hen helpt om de handelingen van het heilige ambt waardig uit te voeren, ontvangen ze nieuwe spirituele hulp van de professie, waardoor ze lid zijn van de Dominicaanse familie en deelgenoten zijn in de genade en missie van de bestelling. Terwijl de Orde hun deze geestelijke hulpmiddelen verschaft en hen naar hun eigen heiliging leidt, laat ze hen vrij voor de volledige dienst van de plaatselijke Kerk, onder de jurisdictie van hun eigen Bisschop.

leken

Leken-Dominicanen worden geregeerd door hun eigen regel, de Regel van de Lekenbroederschap van St. Dominic, afgekondigd door de Meester in 1987. [70] Het is de vijfde Regel van de Dominicaanse Leken; de eerste werd uitgegeven in 1285. [71] Leken-Dominicanen worden ook bestuurd door de Grondwet van de Dominicaanse Leken, en hun provincies voorzien in een Algemeen Directory en Statuten. Volgens hun fundamentele grondwet van de Dominicaanse leken, sec. 4, "Ze hebben een onderscheidend karakter in zowel hun spiritualiteit als hun dienst aan God en de naaste. Als leden van de Orde delen ze in haar apostolische missie door gebed, studie en prediking volgens de staat van de leken." [72]

Paus Pius XII zei in Chosen Laymen, a Address to the Third Order of St. Dominic (1958): "De ware voorwaarde voor verlossing is om aan de goddelijke uitnodiging te voldoen door het katholieke 'credo' te aanvaarden en door de geboden te onderhouden. Maar de Heer verwacht meer van u [Lay Dominicanen], en de Kerk spoort u aan om te blijven zoeken naar de intieme kennis van God en Zijn werken, om te zoeken naar een meer volledige en waardevolle uitdrukking van deze kennis, een verfijning van de christelijke houdingen die voortkomen uit deze kennis." [73]

De twee grootste heiligen onder hen zijn Catharina van Siena en Rose van Lima , die een ascetisch leven leidden in hun familiehuizen, maar beiden hadden een wijdverbreide invloed in hun samenlevingen.

Vandaag is er een groeiend aantal Associates die het Dominicaanse charisma delen . Dominican Associates zijn christelijke vrouwen en mannen; getrouwd, alleenstaand, gescheiden en weduwe; geestelijken en leken die zich eerst aangetrokken voelden tot en vervolgens geroepen werden om het charisma uit te leven en de missie van de Dominicaanse Orde voort te zetten - loven, zegenen, prediken. Medewerkers leggen geen geloften af, maar verbinden zich er eerder toe partners te zijn met gezworen leden, en om de missie en het charisma van de Dominicaanse familie te delen in hun eigen leven, families, kerken, buurten, werkplekken en steden. Ze worden meestal geassocieerd met een bepaald apostolisch werk van een congregatie van actieve Dominicaanse zusters. [74]

Dominicaanse spiritualiteit

De Dominicaanse nadruk op leren en liefdadigheid onderscheidt het van andere monastieke en bedelmonniken. Toen de orde zich voor het eerst ontwikkelde op het Europese continent, bleef het leren benadrukt worden door deze broeders en hun zusters in Christus. Deze religieuzen worstelden ook voor een diep persoonlijke, intieme relatie met God. Toen de order Engeland bereikte, werden veel van deze attributen behouden, maar de Engelsen gaven de order aanvullende, gespecialiseerde kenmerken.

Humbert van Romeinen

Humbert van Romeinen, de magister van de orde van 1254 tot 1263, was een groot bestuurder, maar ook prediker en schrijver. Het was onder zijn ambtstermijn als magister-generaal dat de zusters in de orde het officiële lidmaatschap kregen. Hij wilde ook dat zijn broeders uitmuntendheid bereikten in hun prediking, en dit was zijn meest blijvende bijdrage aan de orde. Humbert staat centraal bij ascetische schrijvers in de Dominicaanse Orde. Hij adviseerde zijn lezers: "[Jonge Dominicanen] moeten ook worden geïnstrueerd om niet te popelen om visioenen te zien of wonderen te doen, aangezien deze weinig tot redding brengen, en soms worden we erdoor voor de gek gehouden; maar ze zouden eerder gretig moeten zijn om goed te doen waarin verlossing bestaat.Ook moeten ze worden geleerd niet bedroefd te zijn als ze niet genieten van de goddelijke troost die ze van anderen horen;maar ze zouden moeten weten dat de liefhebbende Vader deze om de een of andere reden soms achterhoudt. Nogmaals, ze moeten leren dat als ze de genade van medelijden of toewijding missen, ze niet moeten denken dat ze niet in de staat van genade zijn zolang ze van goede wil zijn, en dat is alles wat God beschouwt".[75] [76]

De Engelse Dominicanen namen dit ter harte en maakten er het brandpunt van hun mystiek van.

Mystiek

Tegen 1300 nam het enthousiasme voor prediking en bekering binnen de orde af. Mystiek, vol met de ideeën die Albertus Magnus aan de kaak stelde, werd de toewijding van de grootste geesten en handen binnen de organisatie. Het werd een "krachtig instrument van persoonlijke en theologische transformatie, zowel binnen de Orde van Predikers als in de wijdere regionen van het christendom. [c] Hoewel Albertus Magnus er veel aan heeft gedaan om mystiek in de Orde van Predikers bij te brengen, is het een concept dat teruggaat tot de Hebreeuwse Bijbel. In de traditie van de Heilige Schrift is de onmogelijkheid om oog in oog te komen met God een terugkerend motief, dus het gebod tegen gesneden beelden (Exodus 20,4-5). Naarmate de tijd verstreek, presenteerden joodse en vroegchristelijke geschriften het idee van 'onwetendheid', waarbij Gods aanwezigheid in een donkere wolk was gehuld. Al deze ideeën die verband houden met mystiek speelden een rol in de spiritualiteit van de Dominicaanse gemeenschap, en niet alleen onder de mannen. In Europa waren het vaak de vrouwelijke leden van de orde, zoals Catharina van Siena , Mechthild van Magdeburg , Christine van Stommeln , Margaret Ebner, en Elsbet Stagl, [78] die een reputatie verwierf voor het hebben van mystieke ervaringen. Opmerkelijke mannelijke leden van de orde geassocieerd met mystiek zijn onder meer Meister Eckhart en Henry Suso .

Sint Albertus Magnus

Schilderij van Albertus Magnus (1206-1280) door Justus van Gent , ca. 1475

Een ander lid van de Orde dat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de spiritualiteit van de Orde is Sint Albert de Grote , wiens invloed op de broederschap bijna elk aspect van het Dominicaanse leven doordrong. Een van Alberts grootste bijdragen was zijn studie van Dionysius de Areopagiet , een mystieke theoloog wiens woorden een onuitwisbare indruk achterlieten in de middeleeuwen. Magnus' geschriften leverden een belangrijke bijdrage aan de Duitse mystiek, die levendig werd in de hoofden van de begijnen en vrouwen zoals Hildegard van Bingen en Mechthild van Magdeburg . [79]Mystiek verwijst naar de overtuiging dat alle gelovigen het vermogen hebben om Gods liefde te ervaren. Deze liefde kan zich manifesteren door korte extatische ervaringen, zodat iemand door God kan worden overspoeld en een onmiddellijke kennis van Hem kan krijgen, die alleen door het intellect onkenbaar is.

Albertus Magnus verdedigde het idee, ontleend aan Dionysus, dat positieve kennis van God mogelijk is, maar obscuur. Het is dus gemakkelijker om te zeggen wat God niet is, dan om te zeggen wat God is: "... we bevestigen dingen van God slechts relatief, dat wil zeggen terloops, terwijl we dingen van God absoluut ontkennen, dat wil zeggen, met betrekking tot wat Hij in Zichzelf is. En er is geen tegenstrijdigheid tussen een relatieve bevestiging en een absolute ontkenning. Het is niet tegenstrijdig om te zeggen dat iemand blank is en niet wit". [80]

Albert de Grote schreef dat wijsheid en begrip iemands geloof in God versterken. Volgens hem zijn dit de instrumenten die God gebruikt om te communiceren met een contemplatief. Liefde in de ziel is zowel de oorzaak als het resultaat van waar begrip en oordeel. Het veroorzaakt niet alleen een intellectuele kennis van God, maar ook een spirituele en emotionele kennis. Contemplatie is het middel waardoor men dit doel van begrip kan bereiken. Dingen die ooit statisch en onveranderlijk leken, worden vol mogelijkheden en perfectie. De contemplatieve weet dan dat God is, maar zij weet niet wat God is. Contemplatie brengt dus voor altijd een verbijsterde, onvolmaakte kennis van God voort. De ziel is verheven boven de rest van Gods schepping, maar kan God Zelf niet zien. [81] [82]

Engelse Dominicaanse mystiek

Wat betreft de mensheid als het beeld van Christus, concentreerde de Engelse Dominicaanse spiritualiteit zich op de morele implicaties van beeldvorming in plaats van op de filosofische grondslagen van het imago Dei . Het proces van Christus' leven, en het proces van beeldvorming, verandert de mensheid naar Gods beeld. Het idee van het "beeld van God" demonstreert zowel het vermogen van de mens om naar God toe te bewegen (als deelnemers aan Christus' verlossende offer), en dat, op een bepaald niveau, de mens altijd een beeld van God is. Naarmate hun liefde en kennis van God groeit en wordt geheiligd door geloof en ervaring, wordt het beeld van God in de mens steeds helderder en duidelijker.

De Engelse Dominicaanse mystiek in de late middeleeuwen verschilde daarin van de Europese stromingen, terwijl de Europese Dominicaanse mystiek de neiging had zich te concentreren op extatische ervaringen van vereniging met het goddelijke, en de ultieme focus van de Engelse Dominicaanse mystiek lag op een cruciale dynamiek in iemands persoonlijke relatie met God. Dit was een essentiële morele navolging van de Heiland als ideaal voor religieuze verandering en als middel voor hervorming van de menselijke natuur als een beeld van goddelijkheid. Dit type mystiek bracht vier elementen met zich mee. Ten eerste emuleerde het geestelijk de morele essentie van Christus' leven. Ten tweede was er een verband tussen morele navolging van het leven van Christus en de gezindheid van de mensheid als beelden van het goddelijke. Derde,De Engelse Dominicaanse mystiek concentreerde zich op een belichaamde spiritualiteit met een gestructureerde liefde voor medemensen als middelpunt. Ten slotte was het hoogste streven van deze mystiek ofwel een ethische ofwel een feitelijke vereniging met God.

Voor Engelse Dominicaanse mystici werd de mystieke ervaring niet uitgedrukt in slechts één moment van de volledige kennis van God, maar in de reis van, of het proces van, geloof. Dit leidde vervolgens tot een begrip dat gericht was op een ervaringsgerichte kennis van goddelijkheid. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het voor deze mystici mogelijk was om het mystieke leven na te streven zonder de visioenen en stemmen die gewoonlijk worden geassocieerd met een dergelijke relatie met God. Ze beleefden een mystiek proces waardoor ze uiteindelijk konden ervaren waar ze al kennis van hadden gekregen, alleen door hun geloof. Het centrum van alle mystieke ervaring is natuurlijk Christus. Engelse Dominicanen probeerden een volledige kennis van Christus te krijgen door een imitatie van Zijn leven.Alle soorten Engelse mystici hadden de neiging zich te concentreren op de morele waarden die de gebeurtenissen in het leven van Christus illustreerden. Dit leidde tot een "progressief begrip van de betekenissen van de Schrift - letterlijk, moreel, allegorisch en anagogisch" - dat deel uitmaakte van de mystieke reis zelf. Uit deze overwegingen van de Schrift komt de eenvoudigste manier om Christus na te volgen: een navolging van de morele handelingen en houdingen die Jezus demonstreerde in Zijn aardse bediening, wordt de belangrijkste manier om God te voelen en te kennen.een navolging van de morele handelingen en houdingen die Jezus demonstreerde in Zijn aardse bediening, wordt de belangrijkste manier om God te voelen en te kennen.een navolging van de morele handelingen en houdingen die Jezus demonstreerde in Zijn aardse bediening, wordt de belangrijkste manier om God te voelen en te kennen.

De Engelsen concentreerden zich op de geest van de gebeurtenissen in het leven van Christus, niet op de letterlijkheid van de gebeurtenissen. Ze verwachtten noch zochten het verschijnen van de stigmata [d] of enige andere fysieke manifestatie. Ze wilden in zichzelf die omgeving scheppen waarin Jezus zijn goddelijke missie kon vervullen, voor zover ze daartoe in staat waren. Centraal in deze omgeving stond liefde: de liefde die Christus voor de mensheid toonde door mens te worden. De liefde van Christus openbaart de barmhartigheid van God en Zijn zorg voor Zijn schepping. Engelse Dominicaanse mystici probeerden door deze liefde beelden van God te worden. Liefde leidde tot spirituele groei die op zijn beurt een toename van liefde voor God en de mensheid weerspiegelde. Door deze toename van universele liefde kon de wil van de mens zich aanpassen aan Gods wil, net zoals de wil van Christus aan de Vader werd onderworpen. s wil.

Liefdadigheid zachtmoedigheid

Naarmate het beeld van God in de mens groeit, leert hij minder te vertrouwen op een intellectueel streven naar deugdzaamheid en meer op een affectief streven naar naastenliefde en zachtmoedigheid. Zo leidt de mens zijn pad naar die Ene, en de liefde voor en van Christus leidt de menselijke natuur om zich te concentreren op de Ene, en ook op zijn naaste. Naastenliefde is de manifestatie van de reine liefde van Christus, zowel voor als door Zijn volgeling.

Hoewel het ultieme bereik voor dit soort mystiek de vereniging met God is, is het niet per se visionair en hoopt het ook niet alleen op extatische ervaringen; in plaats daarvan is het mystieke leven succesvol als het doordrenkt is met naastenliefde. Het doel is evenzeer om als Christus te worden als om één met Hem te worden. Degenen die in Christus geloven, moeten eerst in Hem geloven zonder betrokken te raken bij zulke overweldigende verschijnselen.

De Dominicaanse Orde werd beïnvloed door een aantal elementaire invloeden. De vroege leden doordrongen de orde met een mystiek en leren. De Europeanen van de orde omarmden extatische mystiek op grote schaal en keken naar een verbintenis met de Schepper. De Engelse Dominicanen zochten ook naar deze volledige eenheid, maar waren niet zo gefocust op extatische ervaringen. In plaats daarvan was hun doel om het morele leven van Christus vollediger na te volgen. De nonnen van Dartford werden omringd door al deze erfenissen en gebruikten ze om iets unieks te creëren. Hoewel ze geen mystici worden genoemd, staan ​​ze bekend om hun vroomheid jegens God en hun vastberadenheid om een ​​leven te leiden dat is toegewijd aan en in navolging van Hem.

rozenkrans

Toewijding aan de Maagd Maria was een ander zeer belangrijk aspect van de Dominicaanse spiritualiteit. Bij wijze van opdracht geloofden de Dominicanen dat ze waren opgericht door de goede genaden van de moeder van Christus, en door gebeden stuurde ze missionarissen om de zielen van ongelovigen te redden. [83] Dominicaanse broeders en zusters die niet in staat waren deel te nemen aan het Goddelijke Officie, zongen elke dag het Kleine Officie van de Heilige Maagd en groetten haar als hun pleitbezorger. [83]

Door de eeuwen heen is de Heilige Rozenkrans een belangrijk element geweest onder de Dominicanen. [84] Paus Pius XI verklaarde: "De rozenkrans van Maria is het principe en het fundament waarop de Orde van Sint Dominicus rust om het leven van haar leden te vervolmaken en het heil van anderen te verkrijgen." [85]

Geschiedenissen van de Heilige Rozenkrans schrijven de oorsprong ervan vaak toe aan Dominicus zelf door de Maagd Maria . [86] Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans is de titel die verband houdt met de Mariaverschijning aan Dominicus in 1208 in de kerk van Prouille waarin de Maagd Maria hem de Rozenkrans opdroeg. Eeuwenlang hebben de Dominicanen een belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden van de rozenkrans en het benadrukken van het katholieke geloof in de kracht van de rozenkrans . [87]

Op 1 januari 2008 riep de ordemeester een jaar van toewijding aan de rozenkrans uit. [88] [89]

Motto's

 • Laudare, benedicere, praedicare
  Om te loven, te zegenen en te prediken
  (uit het Dominicaans Missaal, Voorwoord van de Heilige Maagd Maria )
 • Veritas
  Waarheid
 • Contemplare en contemplata aliis tradere
  Bestuderen en de vruchten van studie overhandigen (of, na te denken en de vruchten van contemplatie over te dragen)
 • Eén in geloof, hoop en liefde

Opmerkelijke leden

Onderwijsinstellingen

Jonge Dominicaan in 2012

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ a b De verwijzing naar " honden " is gebaseerd op de traditie dat de moeder van Dominic, terwijl ze zwanger van hem was, een visioen had van een zwart-witte hond met een fakkel in zijn bek; waar de hond ook ging, hij stak de aarde in brand. Er werd uitgelegd dat het visioen in vervulling ging toen Dominic en zijn volgelingen uitgingen, gekleed in zwart en wit, en de aarde in brand staken met het evangelie . In het Engels heeft het woord "hond" nog twee betekenissen die kunnen worden gebruikt. Een hond is loyaal en de Dominicanen hebben een reputatie als gehoorzame dienaren van het geloof.
 2. ^ Het woord monnik is etymologisch verwant aan het woord voor broer in het Latijn . "frater - Definitie van de Merriam-Webster Online Dictionary" . Ontvangen 21-10-2008 .
 3. ^ Albertus Magnus hielp de Engelse Dominicaanse gedachte vorm te geven door zijn idee dat God kenbaar is, maar obscuur. Bovendien deelden de Engelse broeders zijn overtuiging dat wijsheid en begrip iemands geloof in God versterken. De Engelse Dominicanen studeerden ook klassieke schrijvers. Dit maakte ook deel uit van zijn nalatenschap [77]
 4. ^ Het uiterlijk vande stigmata van Franciscus van Assisi en Catharina van Siena is bekend.

Referenties

Citaties

 1. ^ a b c d e "Orde van Friars Preachers - Dominicanen " . Catholic-Hierarchy.org . David M. Cheney . Ontvangen 18 januari 2018 .
 2. ^ a b Blötzer 1910 .
 3. ^ a b Van Helden 1995 .
 4. ^ a b c d e f g h i j Mandonnet 1911 .
 5. ^ Marshall 2011 .
 6. ^ Lomonaco 2019 .
 7. ^ "Zwarte monnik" . Oxford Engels Woordenboek (Online red.). Oxford University Press . (Abonnement of lidmaatschap van een deelnemende instelling vereist.)
 8. ^ "Jacobin" . Oxford Engels Woordenboek (Online red.). Oxford University Press . (Abonnement of lidmaatschap van een deelnemende instelling vereist.)
 9. ^ a b "Geschiedenis van de dominicanen" . Stichting Dominicaanse Broeders .
 10. ^ Hinnebusch 1975 , p. 7.
 11. ^ Hinnebusch 1975 , p. 17.
 12. ^ Tugwell 1982 , p. 53.
 13. ^ Haak, Walter Farquhar (1848). Een kerkelijke biografie, die de levens van oude vaders en moderne godgeleerden bevat, afgewisseld met mededelingen van ketters en schismaten, die een korte geschiedenis van de kerk in elk tijdperk vormen . 4 . Londen: F. en J. Rivington ; Parker, Oxford; J. en JJ Deighton, Cambridge; T. Harrison, Leeds. P. 467.
 14. ^ Hinnebusch 1975 , p. 19.
 15. ^ O'Connor 1909 .
 16. ^ Hinnebusch 1975 , p. 23.
 17. ^ Butler 1911 , blz. 401-402.
 18. ^ "St. Dominicus - Orde van predikers" . www.op.org . Ordo Praedicatorum. 2015. Gearchiveerd van het origineel op 30-05-2018 . Ontvangen 2018-05-18 .
 19. ^ Tugwell 1982 , blz. 54-55.
 20. ^ a b O'Connor 1917 , p. 48.
 21. ^ Lacordaire, Henri-Dominique (1883). Het leven van Sint Dominicus . Vertaald door Hazeland, Edward, mevrouw London: Burns en Oates.
 22. ^ a b Hinnebusch 1975 , p. 44.
 23. ^ Tugwell 1982 , p. 55.
 24. ^ Duggan et al. 2005 , blz. 202.
 25. ^ Renard 1977 .
 26. ^ Weisheipl 1960 .
 27. ^ Hinnebusch 1975 , hoofdstuk 1.
 28. ^ Hastings, Selbie & Gray 1919 , p. 701.
 29. ^ Mandonnet 1944 , Ch. III, noot 50.
 30. ^ Morgan 2010 , p. 748.
 31. ^ a b Lee 2001 , p. 13.
 32. ^ Lee 2001 , blz. 14.
 33. ^ Hinnebusch 1975 , p. 337.
 34. ^ Lee 2001 , blz. 70-73.
 35. ^ Hinnebusch 1975 , p. 382.
 36. ^ Lee 2001 , blz. 30.
 37. ^ Lee 2001 , blz. 31.
 38. ^ Hinnebusch 1975 , p. 384.
 39. ^ Hinnebusch 1951 , p. 1.
 40. ^ Hinnebusch 1951 , p. 2.
 41. ^ Hinnebusch 1951 , p. 4.
 42. ^ Hinnebusch 1951 , p. 6: Er was een geschil over deze kapel in 1228.
 43. ^ Hinnebusch 1951 , blz. 8-9.
 44. ^ O'Carroll 1980 , p. 32.
 45. ^ O'Carroll 1980 , p. 33.
 46. ^ O'Carroll 1980 , p. 57.
 47. ^ Lee, monastieke en seculiere leren , 61.
 48. ^ Pagina 1926 , blz. 181-190.
 49. ^ Wagner & Parochie 1967 , p. 11.
 50. ^ Lach 1994 , blz. 742-743.
 51. ^ Scannell 1910 .
 52. ^ Schroeder 1911 .
 53. ^ "Geschiedenis" . Dominican Sisters, King William's Town . Gearchiveerd van het origineel op 12-01-2016.
 54. ^ a b "Dominicaanse Missionary Sisters - van het Heilig Hart van Jezus" . Dominicaanse Missionarissen .
 55. ^ "Dominicaanse Zusters van Oakford - Onze Congregatie" . Oakforddominicans.org .
 56. ^ Sisters, Dominicaanse (25 februari 2010). "Moeder Rose Niland" . Gearchiveerd van het origineel op 15 februari 2019 . Ontvangen 15 februari 2019 .
 57. ^ Marsh-Edwards 1937 , p. 599.
 58. ^ Marsh-Edwards 1937 , p. 603.
 59. ^ Buigen 1859 , blz. 211, 213.
 60. ^ "Philippine Sugar Estates Development Co., Limited, tegen de regering van de Filippijnse eilanden" . LII / Wettelijke Informatie Instituut . Ontvangen 14 juli 2021 .
 61. ^ "INFORMATIE VAN HET LAITYKANTOOR IN ROME" (PDF) . Ontvangen 2020-01-27 .
 62. ^ "Dominicaanse charisma" . Orde van predikanten . Gearchiveerd van het origineel op 8 mei 2017 . Ontvangen 3 april 2017 .
 63. ^ "OP 800 - Thuis" . 800.op.org. 2006-03-16. Gearchiveerd van het origineel op 14-06-2006 . Ontvangen 2012-06-04 .
 64. ^ Ritchie & Ronald 2001 , p. 29.
 65. ^ Gouws 1978 , Ch. 1.
 66. ^ Cleary, Murphy & McGlynn 1997 .
 67. ^ "Dominicaanse Zusters International" . Gearchiveerd van het origineel op 23-08-2016 . Ontvangen 2016-08-22 .
 68. ^ Billot 1999 .
 69. ^ "Wie wij zijn - Orde van predikers" . www.op.org . Gearchiveerd van het origineel op 24/12/2017 . Ontvangen 2017-12-23 .
 70. ^ "Informatie van het lekenbureau in Rome" (PDF) . Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2015-09-09 . Ontvangen 2013-03-29 .
 71. ^ Zie ook de Lay Dominican Web Library . Gearchiveerd 19 augustus 2011, bij de Wayback Machine
 72. ^ "Dominicaanse leken - lekenbroederschap van St. Dominic - Dominicaanse derde orde" . Dominicaanse lekenbroederschap van St. Dominic-Dominicaanse derde orde .
 73. ^ "Gekozen Leken" . Wayback-machine . Gearchiveerd van het origineel op 13-01-2013.Zie het officiële transcript, in het Frans "Acta Apostolicae Sedis" (PDF) . De Heilige Stoel . vanaf pagina 674.
 74. ^ "Gearchiveerde kopie" . Gearchiveerd van het origineel op 31-03-2015 . Ontvangen 2015-04-03 .CS1 maint: gearchiveerde kopie als titel ( link )
 75. ^ Bos 1998 , p. 37.
 76. ^ Ashley 2009 , p. 240.
 77. ^ Bos 1998 .
 78. ^ Bos 1998 , p. 110.
 79. ^ Bos 1998 , p. 39.
 80. ^ Tugwell 1982 , p. 153.
 81. ^ Hinnebusch 1975 , p. 299.
 82. ^ Tugwell 1982 , blz. 40-95, 134-198.
 83. ^ a b Lee 2001 , p. 152.
 84. ^ Bedoeïen 2017 .
 85. ^ Feeney 1991 .
 86. ^ Beebe 1996 .
 87. ^ Geschiedenis van de Dominicanen "Gearchiveerde kopie" . Gearchiveerd van het origineel op 2008-10-08 . Ontvangen 27-07-2008 .CS1 maint: gearchiveerde kopie als titel ( link )
 88. ^ Herontdekking van de rozenkrans als een middel tot contemplatie International Dominican Information Gearchiveerd 14 mei 2008, bij de Wayback Machine
 89. ^ Randal, Felix (2008/01/06). "Dominicaanse Jaar van de Rozenkrans" . Felixrandal.blogspot.com . Ontvangen 2012-06-04 .
 90. ^ Dominicaanse University College

Bronnen

Externe links