Categorie: Parlementaire titels

Deze categorie is bestemd voor elke titel die specifiek is voor het lidmaatschap van of de functie in wetgevende en/of representatieve vergaderingen van het parlementaire type, in de breedste zin van het woord.

Het is niet van toepassing op functies van enige andere (bijvoorbeeld uitvoerende, rechterlijke, militaire) primaire aard die echter recht geven op een parlementaire zetel, behalve als deze een andere titel hebben dan de primaire functie.

3.1462321281433