Slag bij Evesham

Slag bij Evesham
Onderdeel van de Tweede Baronnenoorlog

Dood en verminking van de Montfort in de slag bij Evesham
Datum4 augustus 1265 ( 1265-08-04 )
Plaats52 ° 06'29 "N 01 ° 56'46" W / 52,10806 ° N 1,94611 ° W / 52,10806; -1,94611
Resultaat Koninklijke overwinning
Oorlogvoerende partijen
Koninklijke troepen Baronial krachten
Koninkrijk Gwynedd
Commandanten en leiders
Prins Edward
Gilbert de Clare
Humphrey de Bohun
John de Warenne
William de Valence
Roger Mortimer
Simon de Montfort  
Henry de Montfort  
Guy de Montfort  ( POW )
Peter de Montfort  
Nicholas de Segrave  ( POW )
Humphrey (V) de Bohun ( POW )
Hugh le Despenser  
Kracht
C. 10.000 C. 5.000
Slachtoffers en verliezen
Weinig Bijna 4.000 [1]
Slag bij Evesham ligt in Engeland
Slag bij Evesham
Locatie binnen Engeland

De Slag bij Evesham (4 augustus 1265) was een van de twee belangrijkste veldslagen van de Tweede Baronnenoorlog in Engeland in de 13e eeuw . Het markeerde de nederlaag van Simon de Montfort , graaf van Leicester, en de opstandige baronnen door de toekomstige koning Edward I , die de strijdkrachten van zijn vader, koning Hendrik III, leidde . Het vond plaats op 4 augustus 1265, nabij de stad Evesham , Worcestershire .

Met de Slag bij Lewes had de Montfort de controle over de koninklijke regering gewonnen, maar na het overlopen van verschillende nauwe bondgenoten en de ontsnapping uit de gevangenschap van Prins Edward, bevond hij zich in het defensief. Gedwongen om de royalisten in Evesham aan te vallen, kreeg hij te maken met een leger dat twee keer zo groot was als het zijne. De strijd veranderde al snel in een bloedbad; de Montfort zelf werd gedood en zijn lichaam verminkt. Het werd door de hedendaagse historicus Robert van Gloucester beschreven als de "moord op Evesham, want de strijd was er niet". Hoewel de strijd het koninklijk gezag effectief herstelde, bleef er verspreid verzet bestaan ​​totdat het Dictum van Kenilworth in 1267 werd ondertekend.

Achtergrond

Simon de Montfort, 6e graaf van Leicester , had een dominante positie verworven in de regering van het Koninkrijk Engeland na zijn overwinning in de Slag bij Lewes een jaar eerder. Hij hield ook de koning, prins Edward, en de broer van de koning, Richard van Cornwall, in hechtenis. [3] Zijn invloedssfeer begon echter snel te krimpen, als gevolg van het verlies van belangrijke bondgenoten. In februari werd Robert de Ferrers , graaf van Derby, gearresteerd en opgesloten in de Tower . [4] Een nog belangrijkere medewerker, Gilbert de Clare , de graaf van Gloucester, deserteerde in mei van hetzelfde jaar naar de zijde van de koning. Met de hulp van Gloucester ontsnapte Prins Edward uit de gevangenschap van De Montfort. [6]

Nu de Lords of the Welsh Marches in opstand waren, riep De Montfort de hulp in van Llywelyn ap Gruffudd , de Prins van Wales . Llywelyn stemde ermee in om te helpen, in ruil voor volledige erkenning van zijn titel en de belofte dat hij alle militaire verworvenheden mocht behouden. Welke voordelen deze alliantie de Montfort ook had opgeleverd, de grote concessies kostten hem populariteit in eigen land. [7] Ondertussen belegerde Edward de stad Gloucester , die op 29 juni viel. Het doel van De Montfort werd nu om zich te verenigen met de strijdkrachten van zijn zoon Simon de Jongere en zich aan te sluiten bij het koninklijke leger, maar de jongere Simon trok veel te langzaam vanuit Londen westwaarts . Uiteindelijk bereikte Simon de Jongere het baronbolwerk Kenilworth , maar Edward slaagde erin zijn troepen grote verliezen toe te brengen, van wie velen buiten de kasteelmuren waren gelegerd. Van daaruit trok de prins naar het zuiden, waar hij op 4 augustus, met behulp van veel spandoeken die bij Kenilworth waren buitgemaakt om de Montfort te misleiden door te denken dat zijn versterkingen arriveerden, erin slaagde de oudere de Montfort in een lus van de Avon te vangen en de rivier de Montfort te blokkeren. enige brug en daardoor de Montfort gedwongen te vechten zonder de versterkingen van zijn zoon. [10] Toen De Montfort dit besefte, zei hij naar verluidt: "Wat gaan ze vaardig vooruit. Onze lichamen zijn van hen, onze zielen zijn van God." [11]

Strijd

Simon de Montfort, 6de Graaf van Leicester , in opstand tegen Hendrik III , sterft in de Slag bij Evesham.

Luisterend naar de les die ze tijdens de Slag bij Lewes hadden geleerd , namen de royalisten positie op het hogere terrein in. Langs een heuvelrug genaamd Green Hill , net ten noorden van Evesham , stelde Edward zijn troepen aan de linkerkant op, terwijl Gloucester aan de rechterkant het bevel voerde. [12] Om ongeveer acht uur 's ochtends verliet de Montfort de stad Evesham toen een grote onweersbui begon te woeden. [13] In Lewes hadden de baronnen het vertrouwen gekregen om de dag te winnen door een gevoel van goddelijke bestemming, versterkt door witte kruisen op hun uniformen. [14] Deze keer had het koninklijke leger de leiding genomen en droeg een rood kruis als onderscheidingsteken. Volgens de kroniekschrijver William Rishanger riep De Montfort, toen hij de opmars van de koninklijke troepen zag, uit : "Ze hebben dat niet zelf geleerd, maar hebben het van mij geleerd." [16]

De respectievelijke strijdkrachten van de baron- en koninklijke legers worden geschat op 5.000 en 10.000 man sterk. [17] De Montfort, geconfronteerd met zulke ongunstige aantallen, besloot zijn troepen te concentreren op het midden van het front van de vijand, in de hoop een wig door de linie te drijven. Hoewel de tactiek aanvankelijk succesvol was, verloren de baronnen al snel het initiatief, vooral omdat de Welshe infanterie van Llywelyn ap Gruffudd onbetrouwbaar was gebleken en al vroeg was gedeserteerd. [10] De flanken van het koninklijke leger sloten zich om de Montfort heen en omsingelden hen. Nu De Montfort werd geconfronteerd met een strijdmacht die twee keer zo groot was als de zijne, op ongunstig terrein, veranderde de strijd snel in een bloedbad. [18]

Met hun nederlaag bij Lewes nog vers in het geheugen vochten de royalisten met een sterk gevoel van bitterheid en wrok. Als gevolg hiervan, en ondanks pogingen tot overgave, werden de meeste baron-rebellen op het slagveld gedood in plaats van gevangen genomen en vrijgekocht, zoals gebruikelijk was. [16] In wat wordt aangeduid als "een episode van nobel bloedvergieten zonder precedent sinds de verovering", werd de zoon van De Montfort, Henry , eerst gedood, daarna verloor Simon zelf zijn paard en stierf tijdens de strijd. [19] Zijn lichaam was verminkt; zijn hoofd, handen, voeten en testikels werden afgesneden. Koning Henry zelf, die onder de hoede van de Montfort had gezeten en gekleed in zijn kleuren, werd ternauwernood uit het gevecht gered door Roger de Leybourne , een bekeerde rebel. [20]

Nasleep

De royalisten wilden graag de rekeningen vereffenen na de nederlaag van De Montfort. In het parlement van Winchester in september van hetzelfde jaar werden allen die aan de opstand hadden deelgenomen, onterfd. Maar ook al was de opstand van de jongere Simon de Montfort in Lincolnshire tegen Kerstmis voorbij, er bleef verspreid verzet bestaan. Het grootste probleem was dat het garnizoen zijn kamp had gelegerd in het vrijwel onneembare Kenilworth Castle , en een belegering die in de zomer van 1266 begon leek zinloos. Eind oktober stelden de royalisten het zogenaamde Dictum van Kenilworth op , waarbij rebellen hun land mochten terugkopen tegen prijzen die afhankelijk waren van hun mate van betrokkenheid bij de opstand. De verdedigers van het kasteel wezen het aanbod aanvankelijk af, maar tegen het einde van het jaar waren de omstandigheden ondraaglijk geworden en in 1267 werd overeenstemming bereikt over het dictum. [21]

Met betrekking tot grootschalige confrontaties bleken de Slag om Evesham en de nasleep ervan doorslaggevend: het maakte een einde aan de oppositie van de baronnen tijdens het bewind van Hendrik III. Het koninkrijk ging nu een periode van eenheid en vooruitgang in die tot het begin van de jaren 1290 duurde. [22]

Zie ook

Bibliografie

 • Ambler, Sophie T. (2019), Het lied van Simon de Montfort: het leven en de dood van een middeleeuwse revolutionair , Oxford: Oxford University Press ISBN  0-19-094623-7
 • Ambler, Sophie T. (2019), The Song of Simon de Montfort: England's First Revolutionary and the Death of Chivalry , Londen: Picador ISBN 978-1-5098-3757-1 
 • Brooks, Richard (2015) Lewes en Evesham 1264–65; Simon de Montford en de Baronnenoorlog . Visarend-campagneserie # 285. Uitgeverij Osprey. ISBN 978 1-4728-1150-9 
 • Burne, AH (1950, herdruk 2002), The Battlefields of England London: Penguin ISBN 0-14-139077-8 
 • Engels erfgoed slagveldrapport: Evesham 1265 (pdf) . Engels erfgoed. 1995. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 1 augustus 2011.
 • Maddicott, JR (1994), Simon de Montfort , Cambridge: Cambridge University Press ISBN 0-521-37493-6 
 • Powicke, FM (1953), de dertiende eeuw: 1216–1307 , Oxford: Clarendon. ISBN -0-19-285249-3 
 • Prestwich, Michael (1988), Edward I , Londen: Methuen Londen ISBN 0-413-28150-7 
 • Prestwich, Michael (2005), Plantagenet Engeland: 1225–1360 , Oxford: Oxford University Press ISBN 0-19-822844-9 

Referenties

 1. ^ Engels erfgoed 1995, p. 2.
 2. ^ Robert van Gloucester, Chronicle vertaald door Stevenson, ds. Joseph, ed. (1858) in The Church Historians of England: Prereformation-serie, deel 5, deel 1 ; Seeley's; P. 375.
 3. ^ Prestwich (1988), p. 46.
 4. ^ Powicke, blz. 199.
 5. ^ Maddicott, blz. 327–9.
 6. ^ Prestwich (1988), blz. 48-9.
 7. ^ Maddicott, blz. 337–8.
 8. ^ Maddicott, p. 335.
 9. ^ Maddicott, blz. 339-40.
 10. ^ ab Maddicott, p. 340.
 11. ^ Vertaling van de originele Anglo-Normandische tekst in O. De Laborderie in J. Maddicott en D. Carpenter (red. En trans.), 'The Last Hours of Simon de Montfort: A New Account', English Historical Review, 115 ( 2000), blz. 378-412
 12. ^ Burne, blz. 167–8.
 13. ^ Maddicott, p. 341–2.
 14. ^ Maddicott, p. 271.
 15. ^ Prestwich (2005), p. 116.
 16. ^ ab Prestwich (1988), p. 51.
 17. ^ Burne, blz. 168.
 18. ^ Burne, blz. 170–1.
 19. ^ ab Maddicott, p. 342.
 20. ^ Powicke, blz. 202.
 21. ^ Prestwich (2005), p. 117.
 22. ^ Prestwich (2005), p. 121.

Externe links

 • Simon de Montfort 2014 (Meer over Evesham en Lewes)

Opgehaald van "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Battle_of_Evesham&oldid=1210266163"