مدتی است که قراردادی بین غول های کانادایی شکل گرفته است. در ماه مه، Deadline گزارش داد که اخباری در مورد ارتباط در طول جشنواره فیلم کن منتشر شده است ، و eOne بعدا تایید کرد که در حال مذاکره برای خرید رقیب Alliance است. اعلام امروز درست زمانی است که جشنواره فیلم تورنتو در حال برگزاری است، جایی که هر دو شرکت عناوین زیادی را در دست دارند. این ادغام گروهی را ایجاد می کند که در سراسر کانادا، بریتانیا، بنلوکس، استرالیا، ایالات متحده و اسپانیا دسترسی داشته باشد. EOne The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 را ارائه کرده است و با خرید Alliance، حقوق کانادایی برای 11000 عنوان از جمله The Hunger Games را به آن می دهد.. معامله منوط به تایید مقررات است. در اینجا بیانیه مطبوعاتی در مورد خرید پیشنهادی آمده است: