لزلی بیب برای ایفای نقش اصلی در خلبان کمدی استودیو آمازون ، سالم راجرز: مدل سال 1998 انتخاب شده است. این پروژه توسط لیندسی استودارت نوشته شده است، این پروژه بر روی سالم راجرز (بیب)، یک سوپرمدل سابق خود محور و متکبر که مجبور شده است، تمرکز دارد. پس از 10 سال، مرکز توانبخشی را ترک کند و با دستیار سابق خود که اکنون یک نویسنده خودیاری است که از سال های زندگی خود با سالم به عنوان الهام گرفته استفاده می کند، دوباره بپیوندد. Bibb که توسط ICM Partners و John Carrabino اجرا می‌شود، اخیراً آرک‌هایی را در The Following و About a Boy اجرا کرده است و در راه‌اندازی مجدد Odd Couple آینده CBS تکرار می‌شود .