انحصاری : FilmNation Entertainment حق نسخه بازسازی انگلیسی فیلم هیجان انگیز نروژی 2017  Thelma را برای من، تونیا و لارس و کارگردان دختر واقعی کریگ گیلسپی انتخاب کرده است. پروژه در مراحل اولیه است، اما آنها به تازگی کریستی هال را برای نوشتن فیلمنامه استخدام کرده اند.

Pic توسط FilmNation تامین مالی و تولید خواهد شد. فیلم اصلی توسط یواخیم تریر کارگردانی شد و یک دانشجوی کالج را دنبال می کند که در حین تحصیل در دانشگاه دچار تشنج شدید می شود. یک دختر مذهبی که سعی می کند احساسات خود را نسبت به دوست دختری که عاشق او است انکار کند، به زودی متوجه می شود که قسمت های خشونت آمیز نشانه ای از قدرت های روان جنبشی خطرناک و سرکوب شده است.

فروش بین المللی توسط FilmNation و حقوق داخلی توسط گروه فیلم مستقل UTA انجام خواهد شد.

Gillespie توسط UTA و Management 360 نمایندگی می شود. سالن CAA و LBI است.

این هم تریلر فیلم اصلی: