ادغام غول‌های کانادایی Entertainment One و Alliance Films یک قدم به نتیجه نزدیک‌تر است. EOne در سپتامبر اعلام کرد که به دنبال خرید رقیب Alliance با قیمت تقریبی 230 میلیون دلار است. یکی از شروط برای پیشبرد این خرید، مجوز نظارتی بود. امروز، eOne می‌گوید که دوره انتظار قابل اجرا بر اساس قانون رقابت کانادا به پایان رسیده است و قصد دارد «در اسرع وقت» این خرید را تکمیل کند. این ادغام گروهی را ایجاد می کند که در سراسر کانادا، بریتانیا، بنلوکس، استرالیا، ایالات متحده و اسپانیا دسترسی داشته باشد. در ماه سپتامبر، eOne یک قرارداد خروجی چند ساله با DreamWorks برای بریتانیا و بنلوکس اعلام کرد. قرارداد Alliance به eOne Canadian حقوق 11000 عنوان را می دهدبازی های گرسنگی .