نه لوری لافلین ؟ مشکلی برای Hallmark Channel وجود ندارد ، که فصل هفتم وقتی قلب را صدا می‌زند با یک فیلم ویژه در شب کریسمس به نمایش گذاشته است، برای اولین بار بدون لافلین.