طبق گفته شبکه A&E ، Longmire دیشب توسط رکورد 4.5 میلیون بیننده تماشا شد، که آن را تبدیل به پربیننده ترین قسمت اول سریال سال اولی در هفته هفتم خود کرد. نمایش دیشب 10 درصد بیشتر از 4.1 میلیون بیننده هفته قبل بود. قسمت اصلی آن، اپیزود هفتم فصل 3 سریال The Glades ،  با 3.4 میلیون بیننده بهترین فصل، 6 درصد افزایش نسبت به 3.2 میلیون در هفته گذشته، تماشا کردند. Longmire توسط Warner Horizon Television تولید می شود. The Glades توسط استودیو تلویزیون فاکس برای شبکه A&E تهیه شده است.

مطالب مرتبط:
«Longmire» A&E برای فصل 2 تمدید شد