او ادامه می دهد! درام کمدی Lifetime 's Drop Dead Diva برای فصل ششم و دومین فصل پس از لغو با سفارش 13 قسمتی پخش شد. این پیکاپ در حالی عرضه می‌شود که Drop Dead Diva به سمت پایان فصل پنجم خود در 3 نوامبر می‌رود. تمدید آن پس از پایان عمر طولانی‌ترین درام Army Wives انجام می‌شود. دیگر درام بازگشتی آن، فهرست مشتریان ، هنوز سرنوشت خود را مشخص نکرده است، اما بعید به نظر می رسد که ادامه یابد. Freshman Devious Maids با همکار تازه کار The Witches Of East End تمدید شد . تولید شده توسط Sony Pictures TV، Drop Dead Divaتوسط جاش برمن که به همراه کریگ زادان و نیل مرون و رابرت جی ویلسون تهیه کنندگی اجرایی را بر عهده دارد، ساخته شد. این سریال در ابتدای سال پیش از دریافت پیکاپ فصل پنجم در ماه مارس، برای مدت کوتاهی لغو شد.