در اینجا نشانه دیگری از تضعیف روحیه عضویت SAG در ابتدا وجود دارد : آن ماری جانسون پس از اینکه معاون اول برای 3 رئیس SAG (ملیسا گیلبرت، آلن روزنبرگ دو بار و کن هاوارد) بود، به عنوان رئیس بخش هالیوود کنار می‌رود. من درک می کنم که او فکر نمی کند اکنون که MF یک جناح اقلیت است دوباره انتخاب شود، اما مهمتر از آن او معتقد است که زمان آن رسیده است که دیگران مسئولیت را بر عهده بگیرند. او امشب نوشت: