مت پاسمور ، ستاره سریال The Glades به عنوان نقش اول یکی دیگر از سریال‌های درام کابلی پایه قرار می‌گیرد. Passmore اولین خط اصلی خلبان شان جابلونسکی شبکه USA است که بر روی نیل ترومن (Passmore)، یک بانکدار سرمایه گذاری متمرکز است که تلاش می کند با ترک شغل و تعریف مجدد خود و روابطش، بحران میانسالی متاهل خود را ارضا کند. UCP در حال تولید است و Jablonski و Russ Krasnoff تهیه کننده اجرایی هستند. ایالات متحده برای مدتی به پاسمور چشم دوخته بود، اما تا زمانی که از The Glades آزاد نشده بود، نتوانست او را در آن قفل کند. پس از لغو The Gladesتوسط A&E، استودیو فاکس تی‌وی، تهیه‌کننده، خانه‌های بالقوه دیگری از جمله Ion را برای این سریال کاوش کرد، اگرچه یک معامله بسته نشد و Passmore در دسترس قرار گرفت. او توسط WME، ROAR، و RGM در استرالیا تکرار شده است.

مطالب مرتبط: خلبان درام ایالات متحده "The Novice" نقش اصلی را بازی می کند