برنامه گفتگوی روزانه بتنی فرانکل در اتحادیه ملی در 9 سپتامبر راه اندازی می شود. Bethenny ، از برادران وارنر و شرکت الن دی جنرس، در ابتدا یک آزمایش تابستانی شش هفته ای موفقیت آمیز  را در چندین ایستگاه تحت مالکیت فاکس در تابستان گذشته انجام داد که منجر به ترخیص آن در سال گذشته شد. 98 درصد کشور برای پاییز آینده. همراه با تاریخ نمایش، این نمایش همچنین اولین تبلیغی را برای ایستگاه های فاکس منتشر کرد که تابستان گذشته آن را پخش کرد.