هیچ هفته دومی برای سریال فانتزی بازی تاج و تخت شبکه HBO که 2.2 میلیون بیننده در ساعت 9 شب یکشنبه به خود اختصاص داد، مطابق با اولین تماشاگران بود. پخش 11 شب به طور متوسط ​​732000 بیننده داشت که تقریباً مشابه با تماشاگران 755000 تماشاگران شب اول 11 شب بود. تا کنون، قسمت اول  بازی تاج و تخت توسط بیش از 6.8 میلیون بیننده در پلتفرم های مختلف دیده شده است. در همین حال، در ساعت 10 شب، اولین پخش فصل 2 Treme (605000) نسبت به اولین سریال خود در آوریل گذشته که به طور میانگین 1.1 میلیون بیننده داشت، به طرز چشمگیری کاهش یافت. تعداد تماشاگران مجموعا 740000 نفر بود که نسبت به 1.4 میلیون نفر برای اولین بار در سال گذشته کاهش داشت.