دخترش اعلام کرد، مگی گریفین ، مادر و همبازی تلویزیونی کمدین کتی گریفین ، روز سه شنبه درگذشت. او 99 سال داشت و حداقل دو سال بود که با زوال عقل زندگی می کرد.

کتی گریفین در توییتی نوشت: «مادر من، تنها مگی گریفین، امروز درگذشت. "من دلخورم. بهترین دوست من. میلرزم. من هرگز آماده نخواهم شد خیلی از شما ممنونم که بخشی از زندگی او هستید. تو او را می شناختی تو دوستش داشتی او آن را می دانست. اوه، و البته او در روز سنت پاتریک رفت.

مگی گریفین اغلب در نمایش واقعی براوو گریفین My Life در لیست D ظاهر می شود و پایگاه طرفداران خود را ایجاد می کند. او همچنین در فیلم Kathy and Kathy Griffin: A Hell of a Story ظاهر شد.

کتی گریفین در اینستاگرام نوشت: «او خیلی از شما قدردانی می‌کرد و اضافه کرد: «شما او را دوست داشتید. من آن را می دانم. او آن را می دانست.»

هر دو پست رسانه های اجتماعی را در زیر مشاهده کنید.