فضاهای تجاری و تغییرات شدید: تای پنینگتون از نسخه خانگی در همه زمینه ها با CAA قرارداد امضا کرده است. پنینگتون میزبان Extreme Makeover: Home Edition برای کل دوره خود، از 2003 تا 2012 بود که به هدایت نمایش به دو جایزه امی برای برنامه واقعیت برجسته، و همچنین دو جایزه انتخاب مردم کمک کرد. او در حال حاضر مجری برنامه های TNT On The Menu و CNN American Journey است.

به طور جداگانه، پنینگتون خط تولید خود را دارد و به عنوان سخنگوی Canvas on Demand، Lapolla Industries، Cabinets to Go، Marketplace Events Home Shows و اخیراً نرخ تضمین شده عمل می کند. او همچنین نویسنده کتاب چگونه طراحی خوب می تواند زندگی شما را تغییر دهد و ترفندهای تای پرفروش نیویورک تایمز است . پنینگتون همچنان توسط Westport Entertainment Associates و Loeb & Loeb استفاده می شود.